Zpravodaj 2/2006 - Hovawart klub ČR

Transkript

Zpravodaj 2/2006 - Hovawart klub ČR
ZPRAVODAJ
2 – 2006
Z činnosti výboru, ChK a RK
Vedení klubu se sešlo na společné schůzi dne 17.6.2006 ve Dvoře Králové.
Podstatná část schůze byla věnována přípravě členské schůze.
Vzhledem k tomu, že ChŘ podléhá schvalování ÚKOZ, ale na druhé straně lze využívat ChŘ ČMKU, kde jsou v podstatě jen některé hlavní body souhlasné s naším ChŘ,
bylo rozhodnuto, že naše komplexní chovatelské normy budou ponechány v platnosti pod
názvem Chovatelské směrnice (ChS) a ChŘ bude platný dle ČMKU.
Paní Makovcová požádala o zastupování ve své funkci do konce volebního období.
Zastupování se , dle informací podaných při jednání, ujme pan Rudolf Baudyš.
Byl projednán návrh paní Vlkové na doplnění a úpravu kriterií klubové výcvikové
soutěže. Doplňky budou platit již pro r.2006 (zveřejní paní Goldmannová) a úpravy se
mohou promítnout do kriterií po projednání v širším kolektivu zainteresovaných od roku
2007. Cílem jednání by mohlo být i zjednodušení kriterií, které začínají být velmi
rozsáhlé.
Ing. Novák předal katalog s výsledky klubové výstavy z Německa (Berlín, 21. 5. 2006),
kam byl pozván jako rozhodčí k posuzování.
Předsedou klubu byl předložen plán výstav a chovatelských akcí vč. návrhu na obsazení rozhodčími. Po projednání bylo upraveno a odsouhlaseno – zveřejní a zajistí
projednání na ČMKU pan Slezák.
- LN -
Pozvánka na výroční členskou schůzi HwK ČR
Znovu upozorňujeme všechny členy, že Výroční členská schůze HwK ČR s volbou
nového výboru na příští pětileté období se bude konat v sobotu 2. 9. 2006 od 14.00 hod.
v autokempu Protivanov.
Program členské schůze a kandidátka se základními údaji o kandidátech bude uvedena
na vebových stránkách klubu (www.hovawart.cz).
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
1
Přehled o hospodaření HW klubu ČR za r. 2005
UKAZATEL
Počáteční stav
1.
PŘÍJMY
členské příspěvky
dotace ČKS
svody, bonitace, svod plemeníků
výstavy
příručky
krycí listy
úroky z vkladů
převody (hotovost - BU)
vratka poskytnutých záloh
ostatní příjmy
PŘÍJMY CELKEM
2.
VÝDAJE
výstavy (rozhodčí,ceny)
zpravodaj, příručka
cestovné
poštovné
poplatky
internet
odběry krve - bonitace
členský poplatek IHF
převody (hotovost - BU)
odvod poplatků na ČKS
telefon, e-mail
poskytnuté zálohy
ostatní výdaje
VÝDAJE CELKEM
Příjmy - výdaje
Konečný stav
Stav financí celkem ke dni 01. 01. 2005 činí:
Stav financí celkem ke dni 31. 12. 2005 činí:
2
2005
Pokladna
Běžný účet
13 882,50
365 383,32
46 500,00
33 100,00
36 750,00
1 750,00
6 600,00
193 800,00
24 055,00
55 200,00
1 350,00
50,00
2 262,17
40 000,00
40 050,50
11 840,00
216 590,50
10 150,00
7 520,50
284 237,67
20 995,30
27 573,00
78 788,00
34 522,00
4 075,50
38 330,50
11 000,00
26 921,50
203 787,50
12 803,00
26 685,50
5 873,00
6 163,01
10 920,00
4 359,38
40 000,00
17 340,00
27 000,00
13 292,85
173 516,54
110 721,13
476 104,45
Celkem
od 1. 1. 2005
379 265,82
240 300,00
24 055,00
88 300,00
38 100,00
1 800,00
6 600,00
2 262,17
40 000,00
40 050,50
19 360,50
500 828,17
31 145,30
27 573,00
78 788,00
34 522,00
5 873,00
6 163,01
14 995,50
4 359,38
40 000,00
17 340,00
38 330,50
38 000,00
40 214,35
377 304,04
123 524,13
502 789,95
379 265,82 Kč
502 789,95 Kč
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Roční přehled odchovů
Výpis zaslaný plemennou knihou:
Zaregistrováno v roce 2005
Vrhů:
Zapsáno štěňat:
Uhynulo před zápisem:
Import:
53
404 (193 psů a 211 fen)
15 štěňat
1 pes 2 feny
Odchovy listopad 2005 – březen 2006
Chovatelská stanice:
Otec:
Adam Astra Moldavia
od Vltavského jezu
Chovatel:
Šilpochová Anna
Matka: Afrodita z Apollonova chrámu
Odchováno P/F 6/4
Barva P/F: č.z. 4/3, p. 2/1
datum narození: 21.11.2005
AKIM, ALAN, ALEX, ANDY, ÁRON, AX, AIDA, ÁJA, ALICE, ARINA
Chovatelská stanice:
Otec:
Iberto v.d.Spreewehrmühle
Kesidy
Chovatel:
Baudyšová Jana
Matka: Kesidy Plavý vítr
Odchováno P/F 4/5
Barva P/F: č. 1/2, č.z. 0/2, p. 3/1 datum narození: 10.12.2005
ARJESSY, ANZI-BADY, ARGYLL, ATTICUS, ALVIA, ATTARI-WART, ARWEN, AWE, ACHITA
Chovatelská stanice:
Otec:
Keston Plavý vítr
Zelená záře
Chovatel:
Vacová Táňa
Matka: Assi z Příhonu
Odchováno P/F 5/5
Barva P/F: č. 1/3, č.z. 0/1, p. 4/1 datum narození: 22.12.2005
AIDAN, AKIM, ALGER, ARKO, ASSO, ANDY, AURA, AIRA, ARWEN, AISHA
Chovatelská stanice:
Otec:
Z Krahule
Chovatel:
Mitrová Eva
Matka:
Odchováno P/F 4/3
Barva P/F: č.z. 42/3
ALF, ARTUŠ, ATHOS, ATREI, AGÁTA, ARIANKA, AURA
Artur z Duhového kopce
Bianka od Hrnčířského kruhu
datum narození: 5.1.2006
Chovatelská stanice:
Otec:
Urco Chatka Zielarki
Moravia Diamont
Chovatel:
Říhošková Martina
Matka: Baxia Moravia Hovacor
Odchováno P/F 4/5
Barva P/F: č.z. 2/1, p. 2/4
datum narození: 7.1.2006
BALTICO, BAZZY, BERZIT, BRIGANT, BALTIRA, BARLETA, BRAVADA, BRINELA, BRITARA
Chovatelská stanice:
Otec:
Chyr Gasko Prim
Magické oko
Chovatel:
Raková Eva
Matka: Atesa Magické oko
Odchováno P/F 7/2
Barva P/F: č.z. 6/1, p. 1/1
datum narození: 24.1.2006
CAR, CASIUS, CALVIN, CODY, CEDRIK, CONTY, CART, CARIS, CLOE
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
3
Chovatelská stanice:
Otec:
Apollón z Apollónova chrámu
z Apollónova chrámu
Chovatel:
Doležal Jaroslav
Matka: Cassiopea z Brzáneckých
Odchováno P/F 5/3
Barva P/F: č. 3/3, č.z. 2/0
datum narození: 28.1.2006
BLACK ARGÓ, BLACKE SORBONNE, BON, BRIT, BUCK, BETTY, BLACKIE TALLY, BORRA
Chovatelská stanice:
Otec:
Bellfast v.d.Haselhöhe
Milas Moravia
Chovatel:
Štěrbová Zuzana
Matka: Cosmah v. Balmflühköpfliblick
Odchováno P/F 3/2
Barva P/F: č.z. 3/2
datum narození: 15.2.2006
BENTLEY, BERLINGO, BUICK, BARCHETA, BUGATTI-BIRKA
Chovatelská stanice:
Carl v.d.Rabauken
od Hrnčířského kruhu Otec:
Chovatel:
Bartoňová irena
Matka: Barborka od Hrnčířského kruhu
Odchováno P/F 6/6
Barva P/F: č.z. 4/2, p. 2/4
datum narození: 23.2.2006
EBEN, EDUARD, ELIÁŠ, EMANUEL, ERVIN, ESYRAGON, ELEONORA, ELIŠKA, ELVIRA,
EMANUEL, ERŽIKA, EVIČKA
Chovatelská stanice:
Otec:
Adam Astra Moldavia
Jihočeský vítr
Chovatel:
Židoňová Marcela
Matka: Cookie Gold Premio
Odchováno P/F 3/4
Barva P/F: č.z. 3/3, p. 0/1
datum narození: 18.2.2006
DANTES, DON CHUAN, DRACO, DAFNE, DAIQUIRIN, DARBY, DEMI
Chovatelská stanice:
Otec:
Áron z Brdské samoty
Bukový háj
Chovatel:
Ing Landsmanová Věra
Matka: Balda Bukový háj
Odchováno P/F 3/6
Barva P/F: č.z. 1/2, p. 2/4
datum narození: 18.2.2006
CEDRO, CROCUS, CYROL, CALISTA, CES, CESSI, CITADELLA, CONNY, CRAZZY N´SHINE
Chovatelská stanice:
Otec:
Bojan v. Vögelehof
Gutta Fortunae
Chovatel:
Goldmannová Alena
Matka: Atma Gutta Fortunae
Odchováno P/F 3/7
Barva P/F: č.z. 2/3, p. 1/4
datum narození: 27.1.2006
COHEN, CORESH, CLEO, CARMEN-CAYENNE, CAROL, CIPORAH, CIARA, CIERA, CAMA, CLARA
Chovatelská stanice:
Otec:
Adam Astra Moldavia
Lumakuto
Chovatel:
Valentová Martina
Matka: Cayetana Moravia Hovacor
Odchováno P/F 6/7
Barva P/F: č.z. 1/2, p. 5/5
datum narození: 10.3.206
ARMIN, AGIR, ALTAR, AMBAR, ASTISON, AXIS, ABORA, AGIRA, ALISA, ARCHIE, ARLETA,
ASIMA, AZUELA
Chovatelská stanice:
z Vodmarovy zahrady
Chovatel:
Vodvářka Zdeněk
Odchováno P/F 1/0
Barva P/F: p. 1/0
ALTON
4
Otec:
Matka:
Adam Astra Moldavia
Byorka Gold Premio
datum narození: 4.2.2006
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Chovatelská stanice:
Otec:
Arny z Duhového kopce
Yrtep
Chovatel:
Kučerová Petra
Matka: Aska od Čížovské
Odchováno P/F 5/3
Barva P/F: č.z. 3/1, p. 2/2
datum narození: 4.3.2006
BENJAMIN, BLACKBERRY, BLUBERRY, BLACK JACK, BACARDI, BEATRICE,
BELLADONNA, BERENIKA
Chovatelská stanice:
z Páralovy zahrady
Chovatel:
Ing Novák Luděk
Odchováno P/F 2/0
Barva P/F: p. 2/0
KERRY, KIR
Chovatelská stanice:
Kris-Ve- Mar
Chovatel:
Marková Monika
Odchováno P/F 2/2
Barva P/F:
IGAR, IVOR, IRIS, ISABELLA
Otec:
Matka:
Adam Astra Moldavia
Hella z Páralovy zahrady
datum narození: 11.3.2006
Otec:
Matka:
č.z. 1/1, p. 1/1
Grand z Páralovy zahrady
Cita Kris-Ve-Mar
datum narození: 15.3.2006
Chovatelská stanice:
Otec:
Cedrik z Horské pastviny
žádáno
Chovatel:
Ing. Jelínek Josef
Matka: Cerie Šlovický vrch
Odchováno P/F 4/4
Barva P/F: č. 2/3, č.z. 1/0, p. 1/1 datum narození: 8.3.2006
ADAR, ARGO, ARON, ART, AIRIN, ABBIE, ARIEN, ARWEN
Chovatelská stanice:
Otec:
Artur z Duhového kopce
Nové sady
Chovatel:
Straka František
Matka: Felon Kris-Ve- Mar
Odchováno P/F 4/5
Barva P/F: č.z. 3/5, p. 1/0
datum narození: 11.3.2006
AMÍR, ARGO, ARTUR, ARTUŠ, AGIE, ALIZZE, ANABELLE, ANELI, ASTER
Chovatelská stanice:
Karelson
Chovatel:
Krůtová Soňa
Odchováno P/F 1/1
Barva P/F:
DARKYNYX, DEJZY
Otec:
Matka:
č.z. 1/0, p. 0/1
Keston Plavý vítr
Jessika Nabuko
datum narození: 30.3.2006
Chovatelská stanice:
Otec:
Helos v. Holtenberg
Gora Monte
Chovatel:
Chmelínová Radka
Matka: Carioka Gold Mondeo
Odchováno P/F 4/5
Barva P/F: č.z. 2/1, p. 2/4
datum narození: 17.3.2006
DARWIN, DREAD, DANTES, DENZELL, DREW MARRY, DASTINA, DERBA, DESIRE, DOROTHY
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
5
Bonitace Kroměříž 24. 9. 2005 – dodatek
Technickým nedopatřením nám při tisku minulého čísla Zpravodaje omylem vypadla
chovná fena Brona Zlaté oko. Tímto se majitelům velmi omlouváme.
Narozen: 16.11.2001
Číslo zápisu: 2761/01
Výška:
62 cm
Barva:
černá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborná
Zk:
--Bonitační kód: 5/1a,4a/B9,G3,K4/BA
Třída chov. : II.
Otec:
Carleon Gold Mondeo
Číslo zápisu: 1758/98/01
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Askia Zlaté oko
Číslo zápisu: 1311/97/01
Barva: černá, znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Peřinová Marie, Brno
Majitel:
Peřinovi J a M, Ondrova 35, 635 00 Brno
Brona Zlaté oko
Bonitace v Kroměříži 25. 3. 2006
Bonitace - PSI
Narozen: 23.8.1999
Číslo zápisu: 2009/99
Výška:
67 cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborný
Zk:
--Bonitační kód: 5/3a,4a/AA
Třída chov.: II.
Otec:
All Tiger Black Mondeo
Číslo zápisu: 813/94/99
Barva: černá, znaky
DKK: 0/0
Matka:
Ajka od Červené skály
Číslo zápisu: 1191/96/98
Barva: černá, znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Pavlíček Milan, Kralice nad Oslavou
Majitel:
Šťastný Petr, Bílovická 70, 614 00 Brno
Arny z Královské stezky
Narozen: 19.6.2003
Číslo zápisu: 3234/03
Výška:
69 cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborný, r.CAC
Zk:
ZOP
Bonitační kód: 5/2a/L2,M3/AA
Třída chov.: II.
Otec:
All z Královské stezky
Číslo zápisu: 2005/99/02
Barva: černá, znaky
DKK: 0/0
Matka:
Hery Černá tečka
Číslo zápisu: 2085/00/03
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Rajmanová Šárka, Ostrava - Zábřeh
Majitel:
Bartoníček Radovan Ing., Mášova 6, 602 00 Brno
Art Ostravské hvozdy
6
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Bonitace - FENY
Narozena: 10.12.2003
Číslo zápisu: 3314/03
Výška:
61cm
Barva:
celočerná
DKK:
0/1
Výst. ocenění: výborná, CAC, NV
Zk:
--Bonitační kód: 2/1a/G3,K1,K3/BB
Třída chov.: III. - omezení na 1 vrh
Otec:
Carleon Gold Mondeo
Číslo zápisu: 1758/98/01
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Dena z Beskydských Argonautů
Číslo zápisu: 1990/99/03
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Adamec Petr,Havířov - Prostř. Suchá
Majitel:
Adamcová Ivana, Životická 1419/43, 735 64 Havířov-Prostř. Suchá
Akina z Životic
Narozena: 13.8.2002
Číslo zápisu: 2984/02
Výška:
63cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborná
Zk:
--Bonitační kód: 2/2a,4d/D2,M8,N6/BB
Třída chov.: II. - omezení na 2 vrhy
Otec:
Chris Královské zátiší
Číslo zápisu: 1111/96/99
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Angie z Ročkova
Číslo zápisu: 1981/9/02
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Glatt Jan, Knapovec
Majitel:
Čechová Daniela Ing.,Želechovice 83, 763 11
Areta Chip Farm
Narozena: 10.12.2003
Číslo zápisu: 3318/03
Výška:
63cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborná
Zk:
--Bonitační kód: 5/3a/E4,M8/BB
Třída chov.: II. - omezení na 2 vrhy
Otec:
Carleon Gold Mondeo
Číslo zápisu: 1758/98/01
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Dena z Beskydských Argonautů
Číslo zápisu: 1990/99/03
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Adamec Petr,Havířov - Prostř. Suchá
Majitel:
Adamec Karel Ing.,Prostřední Bludovice 546, 739 37 Horní Bludovice
Arna z Životic
Narozena: 16.11.2001
Číslo zápisu: 2756/01
Výška:
63cm
Barva:
černá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborná, kraj.vít.
Zk:
ZOP
Bonitační kód: 5/1a/G1,K4/BB
Třída chov.: II. - omezení na 2 vrhy
Otec:
Carleon Gold Mondeo
Číslo zápisu: 1758/98/01
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Askia Zlaté oko
Číslo zápisu: 1311/97/01
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Peřinová Marie, Brno
Majitel:
Zachovalová Hana, nám.28 října 18, 602 00 Brno
Bella Zlaté oko
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
7
Narozena: 16.10.2002
Číslo zápisu: 3044/02
Výška:
62cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
1/0
Výst. ocenění: výborná,J.Ch.SK
Zk:
--Bonitační kód: 5/2a,4d/D2,G3,L2/AA
Třída chov.: III. - omezení na 2 vrhy
Otec:
Chyr Gasko Prim
Číslo zápisu: 1564/98/02
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Matka:
Blondy od Červené skály
Číslo zápisu: 1340/97/99
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Černá Andrea, Lanžhot
Majitel:
Černá Andrea, Nová 931/59, 691 51 Lanžhot
Eliška Adamův hrádek
Svod mladých v Kroměříži 25. 3. 2006
Ch. stanice: Gasko Prim
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové Matka: Prima Gasko Prim
TESIMBA
16.1.2005 fena černá,znaky
Lanta Jan
Ch. stanice: Gasko Prim
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové
VANILKA
27.4.2005 fena plavá
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Matka: Berenika Adamův hrádek
Míchalová Eva
Ch. stanice: Gasko Prim
Otec:
Artur z Duhového kopce
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové Matka: Orka Las Ksiezniczek
WOTAN
4.8.2005
pes černá,znaky
Srbecká Gabriela
Ch. stanice: Jantarová zahrada
Chovatel:
Jánský Ivan, Nečín
CECILY
22.2.2005 fena
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: Jantara Plavý vítr
černá,znaky
Skolková Hana
Ch. stanice: Kris-Ve-Mar
Otec:
Bertram Adamův hrádek
Chovatel:
Marková Monika, Sivice
Matka: Cita Kris-Ve-Mar
CHASE
24.2.2005 pes černá,znaky
Pochop Bohumil
Ch. stanice: Moravia Hovacor
Chovatel:
Jemelková Hana, Přerov-Kozlovice
EZOP
13.7.2005 pes plavá
Otec:
Arko z Pomezí
Matka: Baria Moravia Hovacor
Konečný Václav
Ch. stanice: Ostravské hvozdy
Otec:
Bary ze Zámrsku
Chovatel:
Rajmanová Šárka, Ostrava-Zábřeh Matka: Hery Černá tečka
BARY
pes plavá
Rajmanová Šárka
BONA
fena černá,znaky
Rajmanová Šárka
2.6.2005
BORA
fena plavá
Glacová Pavlína
BRITT
pes plavá
Sova Pavel Ing.
Ch. stanice: Šlovický vrch
Chovatel:
Peclová Jana, Šlovice
HAAG
pes
3.5.2005
HALLEY
pes
8
plavá
plavá
Otec:
Akym z Malého Rohozce
Matka: Ambra z Brdské samoty
Bařina Roman Ing.
Řehoř Miroslav Ing.
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Ch. stanice: Troubský mys
Otec:
All z Královské stezky
Chovatel:
Blažík Přemysl, Troubsko
Matka: Hanni Royal Safe
ALBA
6.5.2005
fena černá,znaky
Dugová Blanka
Ch. stanice: von der Hausbergkante
Otec:
Gregor vom Völkerschlachtdenkmal
Chovatel:
Pratt Georgina, Rakousko
Matka: Numi von der Hausbergkante
ROXY
21.12.2004 fena černá,znaky
Jemelková Hana
Ch. stanice: z Eliotova dvora
Chovatel:
Jankulár Jiří, Ostrava
ADIRA
fena
ANDOR
pes
ANETT
fena
ANGIE
fena
14.3.2005
ARCAN
pes
ARTUŠ
pes
ASHA
fena
ATHEA
fena
Otec:
Damián Adamův hrádek
Matka: Brita z Mrazové kotliny
plavá
Jurina Ladisla
plavá
Ryšavý Jaroslav
plavá
Přívozník Petr
plavá
Michálek Miroslav
celočerná
Fojtík Radim Ing.
černá,znaky
Mareth Zbyněk
černá,znaky
Ryba Pavel
plavá
Nevřivová Jana Ing.
Ch. stanice: z Hrabovských stájí
Otec:
Attila vom Wildweibchenstein
Chovatel:
Lyčková Barbora, Ostrava-Hrabová Matka: Gatia Kris-Ve-Mar
ANJA
fena plavá
Halla Vlastimil
30.6.2005 pes černá,znaky
ARES
Zekucia Miloslav Ing.
ATTI
pes plavá
Gregor Aleš Mgr.
Ch. stanice: z Pískových dolů
Otec:
Achab von Philippsdorf
Chovatel:
Pecha Vladan RNDr., Raškovice
Matka: Happy Gasko Prim
CUBA
5.5.2005
pes černá,znaky
Štamposká Ivana
Ch. stanice: z Radyňského podhradí
Otec:
Art ze Starého dvora
Chovatel:
Děkanovská Lenka Mgr., St. Plzenec Matka: Ambra Čertův hrádek
ART
15.10.2004 pes černá,znaky
Děkanovská Eva
Ch. stanice: z Rajského kopce
Otec:
Jasper Plavý vítr
Chovatel:
Lupienská Renata, Karviná
Matka: Bianka Adamův hrádek
BALTAZAR
pes plavá
Duda Marek
26.6.2005 fena celočerná
BERENIKA
Lupienská Renata
BOSTON
pes černá,znaky
Lapiš Josef
Ch. stanice: ze Slezské Hořiny
Otec:
Lumen Bixa
Chovatel:
Rybička Josef Ing., Brumovice
Matka: Cora Šédedab
ANGELA
fena černá,znaky
Prudký Miroslav
21.3.2005 fena černá,znaky
ARANKA
Křeháček Roman
ARDO
pes plavá
Tomis Martin
Ch. stanice: z Času růže
Chovatel:
Čermáková Alena, Soběslav
BRET
6.12.2004 pes plavá
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Otec:
Carl v.d. Rabauken
Matka: Arka Komornická
Přikryl Mojmír
9
Ch. stanice: z Prorub
Chovatel:
Kárníková Nelly, Hořičky
ANGELIKA
8.3.2005
fena plavá
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Matka: Naomi Gasko Prim
Strnad Miroslav
Bonitace v Milovicích 8. 4. 2006
Bonitace - PSI
Narozen: 15.5.2003
Číslo zápisu: 3183/03
Výška:
63cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborný
Zk:
--Bonitační kód: 4/3a/F2,G3,M8,O3/BB
Třída chov.: II.
Otec:
Carleon Gold Mondeo
Číslo zápisu: 1758/98/01
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Bella z Putimských lesů
Číslo zápisu: 1731/98/03
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Vyčítal Miloš, Stračov
Majitel:
Galoci Ĺubomír Ing., Paseky 995, 572 01 Polička
Aron z Rafandy
Číslo zápisu: 2824/02
Výška:
67cm
Barva:
černá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výb., CAC,NV
Zk:
ZOP
Bonitační kód: 5/1a,4a/AA
Třída chov.: II.
Otec:
Eddy v. Julienhof
Číslo zápisu: VHD-HO:96-22723
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Awista Black Mondeo
Číslo zápisu: 819/94/98
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Jindráková Radka, Kyškovice
Majitel:
Havlátová Petra, Katov 39,594 55
Cameron z Brzáneckých vinohradů Narozen: 9.3.2002
Číslo zápisu: 2827/02
Výška:
66cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborný, r.CAC
Zk:
--Bonitační kód: 5/3a/AA
Třída chov.: II.
Otec:
Eddy v. Julienhof
Číslo zápisu: VHD-HO:96-22723
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Awista Black Mondeo
Číslo zápisu: 819/94/98
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Jindráková Radka, Kyškovice
Majitel:
Zábranská Renata, Bdeněves 156,330 32 Kozolupy
Cross Barry z Brzáneckých vinohr. Narozen: 9.3.2002
10
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Narozen: 22.9.2002
Číslo zápisu: 3030/02
Výška:
70cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výb., 4xCAC, 3x r.CAC, CACA, CACIB, R.CACIB Zk:
ZOP,ZPU1,ZZO
Bonitační kód: 5/3a/AA
Třída chov.: I.
Otec:
Condor v. Inselparadies
Číslo zápisu: VDH-HO:94-21086
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Matka:
Hetty Plavý vítr
Číslo zápisu: 1501/97/01
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Faiglová Michaela, Ústí nad Labem
Majitel:
Hortigová Linda, Budínská 424, 285 06 Sázava
Kondor Plavý vítr
Bonitace - FENY
Narozena: 19.6.2003
Číslo zápisu: 3237/03
Výška:
62cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborná
Zk:
--Bonitační kód: 5/2a,4d/N3/AA
Třída chov.: II.
Otec:
All z Královské stezky
Číslo zápisu: 2005/99/02
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Matka:
Hery Černá tečka
Číslo zápisu: 2085/00/03
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Rajmanová Šárka, Ostrava - Zábřeh
Majitel:
Pavelková Libuš
Arga Ostravské hvozdy
Ashera Moravia Diamond
Číslo zápisu: 3409/04
DKK:
0/0
Zk:
ZZO
Třída chov.: II.
Narozena:
Výška:
63cm
Barva:
Výst. ocenění: výborná, CAJC,2x CAC
Bonitační kód: 5/3a/A4/AA
Otec:
Grand z Páralovy zahrady
Číslo zápisu: 1427/97/01
Matka:
Baxia Moravia Hovacor
Číslo zápisu: 2506/01/04
Chovatel:
Řihošková Martina, Kojetín
Majitel:
Řihošková Martina
20.2.2004
plavá
Asia z Jílovišťských hvozdů
19.2.2002
černá,znaky
Narozena:
Výška:
61cm
Barva:
Výst. ocenění: velmi dobrá
Bonitační kód: 5/2a,4d/C1,I1,L1,M8/BB
Otec:
Alda Šédedab
Číslo zápisu: 1574/98/00
Matka:
Assima Achátové pole
Číslo zápisu: 1655/98/02
Chovatel:
Podhola Libor, Jíloviště
Majitel:
Šimsa Jiří, U dráhy 5
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Barva: plavá
DKK:
0/0
Barva: černá,znaky
DKK:
1/1
Číslo zápisu: 2819/02
DKK:
0/0
Zk:
--Třída chov.: II. - omezení na 1 vrh
Barva: černá,znaky
DKK:
0/0
Barva: černá,znaky
DKK:
0/0
11
Bessy Daimar
Číslo zápisu: 3135/03
DKK:
0/0
Zk:
ZOP,ZZO, ZPU 1
Třída chov.: I.
Narozena:
Výška:
62cm
Barva:
Výst. ocenění: výborná, r.CAC
Bonitační kód: 5/2a,4a/AA
Otec:
Esso z Budské samoty
Číslo zápisu: 1723/98/00
Matka:
Areta z Javorového háje
Číslo zápisu: 1059/95/98
Chovatel:
Hybštová Dana RNDr., Praha 10
Majitel:
Hybštová Dana RNDr.
14.4.2003
černá,znaky
Brita z Divišovských sadů
Narozena:
Výška:
62cm
Barva:
Výst. ocenění: výborná
Bonitační kód: 5/2a,4b,4f/D2,G1/BA
Otec:
Hasko Gasko Prim
Číslo zápisu: 1446/97/01
Matka:
Anna z Kraje kalicha
Číslo zápisu: 1351/97/00
Chovatel:
Křišťálová Marcela, Divišov
Majitel:
Vokatá Michaela
24.3.2003
černá,znaky
Fatima Šlovický vrch
Narozena:
Výška:
61cm
Barva:
Výst. ocenění: výborná
Bonitační kód: 2/1a/D2/BB
Otec:
Nelson vom Fleischereck
Číslo zápisu: HZD99/2000
Matka:
Cindy Logo Hastar
Číslo zápisu: 2302/00/02
Chovatel:
Peclová Jana, Šlovice
Majitel:
Peclová Jana
1.5.2004
černá
Flores Šlovický vrch
1.5.2004
plavá
Narozena:
Výška:
61cm
Barva:
Výst. ocenění: výborná, CACA
Bonitační kód: 2/3a/A4,D2,Q1/BB
Otec:
Nelson vom Fleischereck
Číslo zápisu: HZD99/2000
Matka:
Cindy Logo Hastar
Číslo zápisu: 2302/00/02
Chovatel:
Peclová Jana, Šlovice
Majitel:
Leksa Jan
12
Barva: černá,znaky
DKK:
0/0
Barva: plavá
DKK:
0/0
Číslo zápisu: 3121/03
DKK:
0/0
Zk:
--Třída chov.: II.
Barva: plavá
DKK:
0/0
Barva: černá,znaky
DKK:
0/0
Číslo zápisu: 3489/04
DKK:
0/0
Zk:
ZOP
Třída chov.: II.
Barva: černá
DKK:
0/0
Barva: plavá
DKK:
1/1
Číslo zápisu: 3491/04
DKK:
0/0
Zk:
--Třída chov.: II.
Barva: černá
DKK:
0/0
Barva: plavá
DKK:
1/1
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Narozena: 16.9.2001
Číslo zápisu: 2724/01
Výška:
62cm
Barva:
černá
DKK:
0/2
Výst. ocenění: výborná, r.CAC
Zk:
--Bonitační kód: 5/1a/M3,N5/BB
Třída chov.: III. - omezení na 2 vrhy
Otec:
Ben z Drahlova
Číslo zápisu: 1400/97
Barva: černá
DKK: 0/0
Matka:
Hetty Plavý vítr
Číslo zápisu: 1501/97/01
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Faiglová Michaela, Ústí nad Labem
Majitel:
Turková Lenka
Jetty Plavý vítr
Meda Královské zátiší
Narozena:
Výška:
64cm
Barva:
Výst. ocenění: výborná, CAC
Bonitační kód: 5/3b,4a/A4,M5,O2,O3/AA
Otec:
Aran z Královské stezky
Číslo zápisu: 2006/99/03
Matka:
Freica v.d. Koboldshütte
Číslo zápisu: 1624/98/01
Chovatel:
Fábin Josef, Drahelice
Majitel:
Šesták Mojmír Ing.
Číslo zápisu: 3199/03
DKK:
1/1
Zk:
--Třída chov.: III. - omezení na 2 vrhy
17.5.2003
plavá
Barva: černá,znaky
DKK:
0/0
Barva: černá,znaky
DKK:
0/0
Narozena: 12.2.2004
Číslo zápisu: 3423/04
Výška:
60cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
0/0
Výst. ocenění: výborná, CAJC,2x CAC,r.CACIB
Zk:
ZOP
Bonitační kód: 4/2a/A4,C2,M8/AA
Třída chov.: II.
Otec:
Atze v. Wackerbarth
Číslo zápisu: VDH-HO:99-26058
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Matka:
Oriflame Gasko Prim
Číslo zápisu: 2631/01/04
Barva: černá
DKK: 0/0
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové
Majitel:
Poborský Karel
Sindy Gasko Prim
Svod mladých v Milovicích 8. 4. 2006
Ch. stanice: Attractive Nuisance
Chovatel:
Pipková Klára, Praha 5
AMÁLKA
fena
AMBRA
fena
22.5.2005
ARISHA
fena
AXI
pes
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Otec:
Atos ze Starého dvora
Matka: Fatima Country Bohemia
plavá
Pipková Klára
černá,znaky
Bartošová Květa
černá,znaky
Chvojková Petra
černá,znaky
Pejšová Dagmar MUDr.
13
Ch. stanice:
Chovatel:
URQUI
Du Domaine Des Seigneurs De
Otec:
La Garde
Boucher Daniel, Francie
26.3.2003
Pasco vom Guggisbergerlandli
Mesca Du Domaine Des Seigneurs
De La Garde
Korenko Miloslav
Matka:
černá,znaky
Ch. stanice: Folcrum
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Chovatel:
Pristach Jozef, Slovensko
Matka: Dara z Krovia
BONO
1.6.2005
pes černá,znaky
Klubíčková Hana
Ch. stanice: Gasko Prim
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové
UNCARA
14.3.2005 fena plavá
Otec:
Frieder vom Georgenberg
Matka: Oriflame Gasko Prim
Mikulecký Petr RNDr.
Ch. stanice: Gasko Prim
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové Matka: Berenika Adamův hrádek
VASKO
pes černá,znaky
Seidl Lubomír
VERDI
fena černá,znaky
Růžičková Barbora
27.4.2005 fena plavá
VERENICA
Dohnálková Bohumila
VESSI
fena plavá
Itterheim Martin
VIKE
fena černá,znaky
Klusáček Ivan Ing.
Ch. stanice: Gasko Prim
Otec:
Artur z Duhového Kopce
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové Matka: Orka Las Ksiezniczek
WINKY
fena plavá
Šimek Karel Ing.
4.8.2005
WONTY
pes černá,znaky
V.Černá+J.Zeithaml
Ch. stanice: Horské sedlo
Otec:
Art ze Starého dvora
Chovatel:
Harbichová Jana, Praha 8
Matka: Bára Horské sedlo
DAIRA
fena černá,znaky
Regal Ivan
11.2.2005
DAISY
fena plavá
Hessová Sylvie
Ch. stanice: Jantarová zahrada
Chovatel:
Jánský Ivan Ing., Nečín
CASEY
22.2.2005 fena
plavá
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: Jantara Plavý vítr
Klejzar Tomáš Ing.
Ch. stanice: Kasurgis
Chovatel:
Kejdanová Jitka, Praha 5
ARIS
5.10.2005 pes plavá
Otec:
Jasper Plavý vítr
Matka: Centa Růžové atrium
Skočdopole Jiří
Ch. stanice: Kočířův dvůr
Otec:
Damián Adamův hrádek
Chovatel:
Kočířová Ilona, Mukařov
Matka: Cola Loka Šédedab
ÁJA
fena celočerná
Kučera Miroslav
ALDA
pes černá,znaky
Dreksler Zdeněk
ALF
pes celočerná
Marcela Žiláková
27.6.2005
ARANKA
fena černá,znaky
Řehák Radek
ARNY
pes celočerná
Kočířová Ilona
ART
pes celočerná
Malá Markéta
14
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Ch. stanice: Lavandula
Otec:
Atos ze Starého dvora
Chovatel:
Pytlounová Alena Mgr.,Brandýs n/L Matka: Nova Gasko Prim
ARIS
12.11.2004 pes černá,znaky
Němec Miroslav
Ch. stanice: Magické oko
Chovatel:
Raková Eva, Hodkovice
BAXTTR
9.9.2004
pes plavá
Otec:
Damián Adamův hrádek
Matka: Amanda Magic Area
Doškář Vl.
Ch. stanice: Queen Elsa
Chovatel:
Sojková Markéta, Žižice
BAXTER
15.7.2003 pes celočerná
Otec:
Carleon Gold Mondeo
Matka: Adelaide Bohemia Choc
Černý Jiří
Ch. stanice: Siderecan
Otec:
Hasko Gasko Prim
Chovatel:
Beitlová Dana Ing., Praha 10
Matka: Axa z Divišovských sadů
AGNI
pes plavá
Macháčková Hana
AHRIM
pes černá,znaky
Pudil Jiří
ANÁHITA
fena plavá
Pechoušková Libuše
7.6.2005
ANUBIS
pes černá,znaky
Falta Otakar Ing.
ARTUMES
fena plavá
Štróblová Marie Ing.
ASTARTÉ
fena černá,znaky
Hovorková Barbora
Ch. stanice: Šlovický vrch
Chovatel:
Peclová Jana, Šlovice
HAGY
fena
HALI
fena
3.5.2005
HATIA
fena
HEART
pes
HELIN
fena
Otec:
Akym z Malého Rohozce
Matka: Ambra z Brdské samoty
černá,znaky
Klesa Josef
černá,znaky
Peclová Jana
černá,znaky
Votík Jaromír
černá,znaky
Bláha Luděk
plavá
Pavlasová Věra
Ch. stanice: von Philippsdorf
Otec:
Atze von Wackerbarth
Chovatel:
Valentová Veronika, Filipov
Matka: Aya z Brzáneckžch vinohradů
D´ATZE
pes černá,znaky
Perger Petr
DOCENT
pes černá,znaky
Janda Václav
DOLLY
fena černá,znaky
Sochůrek Jiří
3.6.2005
DON
pes černá,znaky
Drobný Josef
DONATELLO
pes černá,znaky
Tulach Pavel
DAMIAN
pes černá,znaky
Štička Martin, MUDr.
Ch. stanice: z Horské pastviny
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Chovatel:
Nesvačilová Jana, Dobruška
Matka: Baby z Horské pastviny
FIBBI
fena černá,znaky
Magenheimová Mia
FLEUR
fena černá,znaky
Nosek Tomáš
9.5.2005
FOSSA
fena černá,znaky
Nováková Alice
FRAM
pes plavá
Skalická Renata
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
15
Ch. stanice: z Károvského údolí
Otec:
Damián Adamův hrádek
Chovatel:
Plánská Dagmar, Ohrobec-Károv
Matka: Naron Gasko Prim
AFRA
fena celočerná
Machová Vl.
ARGUS
pes plavá
Červenka Čestmír
24.5.2005 fena plavá
ARTEMIS
Landová Věra
ATHOS
pes plavá
Švejnohová Hana
AZTÉK
pes černá,znaky
Švejnohová Hana
Ch. stanice: z Kraje vlka
Chovatel:
Procházka Filip, Jevíčko
ABBIE
fena
ADÉLKA
fena
ALENKA
fena
5.4.2005
ANGELA
fena
ANNIE
fena
APOLENKA
fena
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: Bensi Moravia Hovacor
černá,znaky
Kruml Petr
plavá
Rosskohl David
plavá
Mikovi D+L
plavá
Zatřepálek Jan
černá,znaky
Šmejcová Jana
celočerná
Procházka Filip
Ch. stanice: z Krásného Botiče
Otec:
Atos ze Starého dvora
Chovatel:
Pangrácová Kateřina, Horní Chvatliny Matka: Campari Šédedab
BAYA
13.1.2005 fena černá,znaky
Tirrová Šárka
Ch. stanice: z Nedabylské vísky
Chovatel:
Judová Olga, Nedabyle
AMÉLIE
fena
7.6.2005
ATILLA
pes
Otec:
Apollón z Apollónova chrámu
Matka: Floreta od Červené skály
plavá
Střítecký Jakub Ing.
černá,znaky
Judová Nikola
Ch. stanice: z Rajského kopce
Chovatel:
Lupienská R., Karviná - Ráj
BARTOLOMĚJ
26.6.2005 pes celočerná
Otec:
Jasper Plavý vítr
Matka: Bianka Adamův hrádek
Čuprunová Marie JUDr.
Ch. stanice: z Trocnovského dvorce
Otec:
Apollón z Apollónova chrámu
Chovatel:
Vochozková Petra, Mladé
Matka: Leanthia Gasko Prim
ARCHIBALD
29.7.2004 pes černá,znaky
Dvořáková Eva
Ch. stanice: ze Stínu lípy
Otec:
Atos ze Starého dvora
Chovatel:
Slabihoudek Radek, Liteň
Matka: Brigith Jill Gold Premio
AERIN
fena černá,znaky
Němcová Karla Ing.
AKIM
pes plavá
Dvořáková Ivana
28.6.2005 fena černá,znaky
ANETA
Růžička Pavel
ASAN
pes černá,znaky
Mašková Zuzana
ASHLI
fena černá,znaky
Meudlová Jana
Ch. stanice: ze Zahrady tůjí
Chovatel:
Dvořák Zdeněk, Kladno
ARTUŠ
12.4.2005 pes plavá
Otec:
Fario Barte Prim
Matka: Aida Bukový háj
Pátek Vladimír Ing.
Ch. stanice: z Julinčina údolí
Chovatel:
Mazurová Martina, Slatina
BRAHAMIK
23.11.2004 pes plavá
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: Jenny Plavý vítr
Mazurová Martina
16
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Bonitace ve Dvoře Králové 17. 6. 2006
Bonitace - PSI
Narozen: 18.6.2003
Číslo zápisu: 3225/03
Výška:
70cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: V1 CAC
Zk:
ZZO
Bonitační kód: 5/3a,4a/A3,G1,G3/BA
Třída chov.: II.
Otec:
Hasko Gasko Prim
Číslo zápisu: 1446/97
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Bianka Adamův hrádek
Číslo zápisu: 2235///00
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Lupienská Renata, Karviná
Majitel:
Petra Kozmíková, Oldřichovice 100, 763 61 Napajedla
Atos z Rajského kopce
Narozen: 26.5.2003
Číslo zápisu: 3210/03
Výška:
68cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
0/0
Výst. ocenění: V,Kr.vítěz,r.CAC
Zk:
ZOP
Bonitační kód: 5/2a,4a,4d/M1,M8/AA
Třída chov.: II.
Otec:
Amadeus Růžové atrium
Číslo zápisu: 1619/98
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Matka:
Blondy Lumono
Číslo zápisu: 1512/97
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Jaroslav Jedlička, Bukovina nad Labem
Majitel:
Věra Bednářová, Za rybníčkem 246, Strančice
Archibald Zlatý vlas
Narozen: 28.1.2003
Číslo zápisu: 3093/03
Výška:
69cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
0/0
Výst. ocenění: V2r.CAC
Zk:
ZOP,ZPU1,ZZO
Bonitační kód: 5/2a,4a/A4/AA
Třída chov.: I.
Otec:
Boss v.Völkerschlachtdenkmal
Číslo zápisu: 21511-95
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Matka:
Atma Gutta Fotrunae
Číslo zápisu: 2139/00
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Alana Goldmannová, Kunice
Majitel:
Ing. Dagmar Korbelová, Březí 123, 251 01 Říčany u Prahy
Bente Gutta Fortunae
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
17
Bonitace - FENY
Narozena: 3.5.2003
Číslo zápisu: 3157/03
Výška:
63cm
Barva:
celočerná
DKK:
1/0
Výst. ocenění: V2,rCAC
Zk:
--Bonitační kód: 5/1a,4a/D2/AA
Třída chov.: III. - omezení na 2 vrhy
Otec:
Hasko Gasko Prim
Číslo zápisu: 1446/97
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Adaly Biely démon
Číslo zápisu: 2125/99
Barva: celočerná
DKK: 1/2
Chovatel:
Miksová Gabriela, Zlatníky
Majitel:
Mario Arbet, Pomořanská 473, 181 00 Praha 8 -Troja
Akira Sideric Miks
Arina z Času růže
Narozena: 2.9.2002
Číslo zápisu: 3010/02
Výška:
60cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: V2
Zk:
--Bonitační kód: 4/3a,4a/A3,G2,L4/AA
Třída chov.: II.
Otec:
Charon Gasko Prim
Číslo zápisu: 1560/98
Barva: celočerná
DKK: 0/0
Matka:
Arka Komornická
Číslo zápisu: 1662/98
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Alena Čermáková, Soběslav
Majitel:
Jana Kotasová, Spojovací 607, 338 43 Mirošov
Narozena: 24.3.2003
Číslo zápisu: 3116/03
Výška:
62cm
Barva:
plavá
DKK:
0/0
Výst. ocenění: V2, rCAC
Zk:
ZOP
Bonitační kód: 5/3a/E4,L4/AA
Třída chov.: II.
Otec:
Hasko Gasko Prim
Číslo zápisu: 1446/97
Barva: plavá
DKK: 0/0
Matka:
Anna z Kraje kalicha
Číslo zápisu: 1351/97
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Chovatel:
Marcela Křišťálová, Divišov
Majitel:
Sylvie Seemannová, Rozvodova 14/323, 143 00 Praha 4
Betty z Divišovských sadů
Narozena: 22.3.2003
Číslo zápisu: 3127/03
Výška:
61cm
Barva:
černá,znaky
DKK:
1/1
Výst. ocenění: výborná
Zk:
--Bonitační kód: 5/2a,4f/D2,K3,K4,M8/BB
Třída chov.: III. - omezení na 2 vrhy
Otec:
Aran z Královské stezky
Číslo zápisu: 2006/99
Barva: černá,znaky
DKK: 0/0
Matka:
Hessi Plavý vítr
Číslo zápisu: 1504/97
Barva: plavá
DKK: 0/0
Chovatel:
Tuzarová Miloslava, Nymburk
Majitel:
Jana Březovská, Neřežín 66, 267 62 Komárov u Hořovic
Cleo Gold Premio
18
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Českomoravská kynologická unie
Hovawart klub ČR
pořádá
KLUBOVOU VÝSTAVU
HOVAWARTŮ
Se zadáváním titulu CAJC, CAC ČR, BOB, Klubový vítěz 2006 a čekatelství „Šampión IHF“
která se bude konat
dne 14.10.2006
v Milovicích u Hořic
(areál autokempinku v Milovicích)
Program:
700 - 900 hod.
900 - 915 hod.
915 -1400 hod.
1400 -1500 hod.
Uzávěrka přihlášek:
Rozhodčí:
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování psů
soutěže
20. 8. 2006
Jana Svobodová, Mgr.Božena Ovesná
Přihlášky + poplatky: Martin Slezák
Kyselovice 16
768 11 Chropyně
e-mail: [email protected]
T ř í d y : dle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny v přihlášce).
T i t u l y : CAJC, CAC, r.CAC, čekatel champion IHF, Klubový vítěz 2006, Vítěz plemene - BOB,
Nejlepší veterán. Udělení titulu není nárokové.
Soutěže: Nejhezčí pár psů
Chovatelská skupina
- fena a pes v majetku jednoho majitele, kteří budou na
výstavě posouzeni.
- nejméně 3 jedinci, od jednoho chovatele, min. od 2 různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.Psi
nemusí být v majetku chovatele.
Výstavní poplatky:
I.uzávěrka
II.uzávěrka
První pes (vč. katalogu) ................................ 450 Kč................................................. 550 Kč
Další pes (bez katalogu) .............................. 350 Kč................................................. 450 Kč
Třídy dorostu a čestná ................................. 150 Kč ................................................. 200 Kč
Soutěže ......................................................... 150 Kč
Třída veteránů ............................................ .zdarma
V případě přihlášek do soutěží v den výstavy se poplatky zvyšují o 100%.
Poplatky zasílejte jen složenkou typu „C“ na adresu pořadatele. Pro rozlišení plateb při
první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
přihláškou.Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. Vystavovatelé ze zahraničí
mohou po domluvě platit hotově v Kč v den výstavy.
Podklady pro účast na výstavě:
Průkaz původu psa (+ výkonnostní knížka).
Veterinární osvědčení ne starší 5 dnů a očkovací průkaz s prokazatelně platným
očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze (v ne kratší době než 1 měsíc a ne starší 1
roku). Vstupní list (bude odeslán nejpozději 7 dní před výstavou)
Všeobecná ustanovení:
Psi musí být zapsáni (registrování) v české plemenné knize, mimo zahraničních
účastníků.Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn či ztrátu psa.Za škody způsobené psem ručí majitel.Volné pobíhání psů není dovoleno,
kousaví psi musí mít náhubek.Z výstavy se vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti,
feny kojící a také psi s operativním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.Musí být dodržován
zákon na ochranu zvířat proti týrání.V případě, že by se výstava z objektivních důvodů
nekonala, budou poplatky použity na hrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
Čestná třída je bez nároku na kvalifikaci a pořadí (viz. VŘ ČMKU).
Vystavovatelé souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný.Protest z důvodů nedodržení výstavních
předpisů lze podat jen písemně po složení částky 1000 Kč do ukončení posuzování
v kruhu.Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.
Inzerce v katalogu:
textové
1 A5 ....................................................................................................... 500 Kč
/2 A5 .................................................................................................... 300 Kč
1
PŘIHLÁŠKA
na Klubovou výstavu hovawartů
Milovice 14. 10. 2006
Jméno psa včetně chov. stanice: ..........................................................................................
Číslo zápisu: ........................ Narozen: ....................... Barva: ................ Pohlaví: ..............
Tituly: ........................................................... Zkoušky: ...........................................................
Otec: ............................................................ Matka: ..............................................................
Chovatel + adresa: .................................................................................................................
Majitel + adresa (PSČ): ...........................................................................................................
č. tel. (e-mail) ............................................................................................................................
Přihlašuji psa/fenu do třídy (zaškrtněte):
dorostu 6-9 měsíců
mladých 9-18 měsíců
mezitřída 15 -24 měsíců
otevřené od 15 měsíců
pracovní od 15 měsíců
vítězů od 15 měsíců
čestné
veteránů od 8 let
Soutěže:
Nejhezčí pár psů
- pes: .................................................................................
- fena: ...............................................................................
Chovatelská skupina - název chov. skupiny: .....................................................
Ke každé přihlášce u všech tříd je nutno doložit fotokopii průkazu původu a ústřižek složenky o zaplacení výstavního poplatku.
Pro zařazení do třídy pracovní je nutno doložit k přihlášce fotokopii certifikátu o
vykonané zkoušce a do třídy vítězů fotokopii titulu. Rozhodující je věk 1 den před
konáním výstavy! Neúplně nebo nečitelně vyplněné přihlášky nebudou přijaty!
Prohlašuji, že znám výstavní řád ČMKU i propozice výstavy, budu se jimi řídit a setrvám
na výstavě až do jejího ukončení.
V
dne
2006
Podpis: .................................
Svod mladých ve Dvoře Králové 17. 6. 2006
Ch. stanice: Attractive Nuisance
Otec:
Atos ze Starého dvora
Chovatel:
Pipková Klára, Praha 5
Matka: Fatima Country Bohemia
ALEX
pes černá,znaky
Pešava Petr
22.5.2005
AURA
fena černá,znaky
Nováčková Eva
Ch. stanice: Bonifácio
Chovatel:
Trunečková Ivana, Beroun
ARYNA
fena celočerná
ARCHIBALD
pes celočerná
23.10.2005
ARNY
pes celočerná
ÁGNES
fena celočerná
Otec:
Arny z Duhového kopce
Matka: Porga Gasko Prim
Evžen Vacek Evžen Ing.
Trunečková Ivana
Hnízdilová Naděžda
Kozelková Jana
Ch. stanice: Černý vítr
Otec:
Kilbary Gasko Prim
Chovatel:
Balonová Martina, Praha 8
Matka: Kira Plavý vítr
AKIM
5.10.2005 pes černá,znaky
Svoboda Luboš
ALEX
pes černá,znaky
Krátký Ivo
AIKA
fena černá,znaky
Douchová Veronika
AMMY
fena plavá
Trubáková Hana
Ch. stanice: Gasko Prim
Otec:
Artur z Duhového kopce
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové Matka: Orka Las Ksiezniczek
WARGO
4.8.2005
pes černá,znaky
Paparegová Jarmila
Ch. stanice: Gasko Prim
Chovatel:
Svobodová Lenka, Hradec Králové
VALDO
27.4.2005 pes plavá
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Matka: Berenika Adamův hrádek
Bialek Jan
Ch. stanice: Karelson
Otec:
Art ze Starého dvora
Chovatel:
Krůtová Soňa, Dubí u Teplic
Matka: Venta od Jinolických rybníků
CESSY
19.6.2005 fena černá,znaky
Kacovská Ludmila
CLAUDIE
fena plavá
Bauerová Soňa
Ch. stanice: Mílas Moravia
Chovatel:
Štěrbová Zuzana, Deblín
APRILIA
27.11.2004 fena celočerná
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: Cosmah vom Balmfluhköpfliblick
Dufek Petr Ing.
Ch. stanice: od Červené skály
Otec:
Atos ze Starého dvora
Chovatel:
Procházková Hana, Budkovice
Matka: Háta od Červené skály
ITTA
11.10.2004 fena černá,znaky
Dušek Jiří
Ch. stanice: od Školních rybníků
Otec:
Atos ze Starého dvora
Chovatel:
Rýznar Vít Ing., Chabařovice
Matka: Ambra z Mrazové kotliny
AIRIN
fena černá,znaky
Limbergová Simona
14.7.2005 pes plavá
ASKY
Petráková Stanislava
AKIRA
fena černá,znaky
Rýznar Vít Ing.
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
19
Ch. stanice: od Vltavského jezu
Otec:
Adam Astra Moldavia
Chovatel:
Šiplochová Anna, Hluboká nad Vltavou Matka: Afrodita z Apollónova chrámu
ALAN
21.11.2005 pes černá,znaky
Zvěřinová Helena
Ch. stanice: Ostravské hvozdy
Otec:
Bary ze Zámrsku
Chovatel:
Rajmanová Šárka, Ostrava Zábřeh Matka: Hery Černá tečka
BELLA
2.9.2005
fena černá,znaky
Břežná Dana
Ch. stanice: z Páralovy zahrady
Otec:
All z Královské stezky
Chovatel:
Novák Luděk Ing., Kroměříž
Matka: Hella z Páralovy zahrady
IRIS
18.1.2004 fena černá,znaky
Durdisová Stanislava
Ch. stanice: Troubský Mys
Otec:
All z Královské stezky
Chovatel:
Blažík Přemysl, Troubsko
Matka: Hanni Royal Safe
ART
6.5.2005
pes černá,znaky
Růžičková Jana
Ch. stanice: Vidovický kříž
Chovatel:
Dušek Milan, Mostek
ARISTO
10.3.2005 pes
celočerná
Ch. stanice: z Budské samoty
Chovatel:
Černá Lidmila, Višňová
IRIS
fena
IDO
pes
INDIRA
fena
10.9.2005 fena
IOKY
ISSIS
fena
IORK
pes
IVY
fena
Otec:
Bary ze Zámrsku
Matka: Barbara Bohemia Choc
plavá
Klíma Josef Ing.
černá,znaky
Martínovská Dagmar
černá,znaky
Maštalířová Dita
plavá
Černá Lidmila
černá,znaky
Kramářová Renata MUDr.
plavá
Koudová Miroslava
černá,znaky
Koudová Miroslava
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: China Royal Safe
Čermák Petr MUDr.
Ch. stanice: z Julinčina údolí
Chovatel:
Mazurová Martina, Slatina
BLONDY
23.11.2004 fena plavá
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: Jenny Plavý vítr
Bombala Martin
Ch. stanice: z Kraje vlka
Chovatel:
Procházka Filip, Biskupice
APOLLO
5.4.2005
pes plavá
Otec:
Persano Gasko Prim
Matka: Bensi Moravia Hovacor
Lorenz Ivo
Ch. stanice: z Nedabylské vísky
Otec:
Apollón z Apollónova chrámu
Chovatel:
Judová Olga, České Budějovice
Matka: Floreta od Červené skály
ALBERT
7.6.2005
pes černá,znaky
Honis Václav
Ch. stanice: z Polní cesty
Otec:
Atos ze Starého dvora
Chovatel:
Babická Kateřina, Kamenice
Matka: Daria Barte Prim
ARCHIE
30.3.2005 pes černá,znaky
Štiková Kateřina
Ch. stanice: z Prorub
Chovatel:
Kárníková Nelly, Hořičky
AGÁTA
8.3.2005
fena plavá
20
Otec:
Ozi Las Ksiezniczek
Matka: Naomi Gasko Prim
Mikeš Vladimír
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Ch. stanice: ze Zahrady tůjí
Otec:
Fario Barte Prim
Chovatel:
Dvořák Zdeněk, Kladno
Matka: Aida Bukový Háj
ATREY
pes černá,znaky
Dvořáková Olga
12.4.2005
ARGO
pes černá,znaky
Šimek Michal
Výsledky speciální výstavy v Kroměříži 14. 5. 2006
Rozhodčí: Ing. Luděk Novák
PSI
Rozhodčí: MVDr. Gabriela Ridarčíková
FENY
Třída dorostu
VN 1
BRENNUS Nova Merigo
Aik v. Engoling x Arisha von Philippsdorf
VN 2
EROS Indiánska maska
Argo Rosad x Arien Indiánska maska
N3
BRILANT Nova Merigo
Aik v. Engoling x Arisha von Philippsdorf
ERIEN Indiánska maska
Argo Rosad x Arien Indiánska maska
VN
Třída mladých
V 1, CAJC, BOB
JACK z Páralovy zahrady
Persano Gasko Prim x Hella z Páralovy zahrady
V2
ACER z Prorub
Ozi Las Ksiezniczek x Naomi Gasko Prim
V3
ULSAN Gasko Prim
Frieder v. Georgenberg x Oriflame Gasko Prim
V4
JUMPER Royal Safe
Artur z Duhového kopce x Ayrin z Pomezí
V
AMIR z Pradědova kraje
Persano Gasko Prim x Berta z Mrazové kotliny
V
ATREY Vidovický kříž
Persano Gasko Prim x China Royal Safe
V
ATTI z Hrabovských stájí
Attila v. Wildweibchenstein x Gatia Kris-Ve-Mar
V
CODDYS Gora Monte
Iwan v.d. Elbperle x Carioka Gold Mondeo
V
HALLEY Šlovický vrch
Akym z Malého Rohozce x Ambra z Brdské samoty
V
JEREMY Royal Safe
Artur z Duhového kopce x Ayrin z Pomezí
D
CUBA z Pískových dolů
Achab von Philippsdorf x Happy Gasko Prim
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
V 1, CAJC
JESSIE z Páralovy zahrady
Persano Gasko Prim x Hella z Páralovy zahrady
V2
JAWA Royal Safe
Artur z Duhového kopce x Ayrin z Pomezí
V3
ADÉLKA z Kraje vlka
Persano Gasko Prim x Bensi Moravia Hovacor
V4
ANGELA z Kraje vlka
Persano Gasko Prim x Bensi Moravia Hovacor
V
BERENIKA z Rajského kopce
Jasper Plavý vítr x Bianka Adamův hrádek
V
BRINKLEY z Krásného Botiče
Atos ze Starého dvora x Campari Šédedab
V
JULIE z Páralovy zahrady
Persano Gasko Prim x Hella z Páralovy zahrady
V
UNIE Gasko Prim
Frieder v. Georgenberg x Oriflame Gasko Prim
VD
ARANKA ze Slezské hořiny
Lumen Bixa x Cora Šédedab
VD
BELLA Ostravské hvozdy
Bary ze Zámrsku x Hery Černá tečka
VD
BRILLANTINA z Duhového kopce
Damián Adamův hrádek x Hexa z Páralovy zahrady
VD
FLEUR z Horské pastviny
Ozi Las Ksiezniczek x Baby z Horské pastviny
21
PSI
FENY
Mezitřída
BAX z Krásného Botiče V 1, CAC, Vítěz SV,
ček.šamp. IHF
Atos ze Starého dvora x Campari Šédedab
V 2, r.CAC
NASTHUS Animagus
Timo v. Schondratal x Orane-Jinka des Trois Petits Diable
V3
IVOR od Červené skály
Atos ze Starého dvora x Háta od Červené skály
V4
CHIVAS z Budské samoty
Askan Moravia Hovacor x Barbara Bohemia Choc
V
AKIM Nova Merigo
Hasko Gasko Prim x Arisha v. Phillippsdorf
V
EIS CAFFEE de Brasil Šédedab
Hasko Gasko Prim x Ballantinka Šédedab
VD
ASTON Mílas Moravia
Persano Gasko Prim x Cosmah v. Balmfluhköpfliblick
VD
BRAHAMIK z Julinčina údolí
Persano Gasko Prim x Jenny Plavý vítr
VD
LARSSE Plavý vítr
Persano Gasko Prim x Hetty Plavý vítr
ALMERA Mílas Moravia
V 1, CAC
Persano Gasko Prim x Cosmah v. Balmfluhköpfliblick
V 2, r.CAC
AXIS Alamo Negro
Persano Gasko Prim x Africa zo Šarfie
V3
BLACKY od Královského rybníka
Carleon Gold Mondeo x Ariadne z Gilgitu
V4
ROXY von der Hausbergkante
Gregor v. Völkerschlachtdenkmal x Numi v.d. Hausbergkante
V
ALFA-ROMEO Mílas Moravia
Persano Gasko Prim x Cosmah v. Balmfluhköpfliblick
V
ARICA Katveri
Jasper Plavý vítr x Andra z Duhového kopce
V
ATREA Královské srdce
Benji z Královské stezky x Betty z Dudákova kraje
V
CHIBETA z Budské samoty
Askan Moravia Hovacor x Barbara Bohemia Choc
VD
ÁGNES Sidaho
Achab von Philippsdorf x Chelse z Páralovy zahrady
VD
ARANKA z Trocnovského dvorce
Apollón z Apollónova chrámu x Laenthia Gasko Prim
VD
AUDI Mílas Moravia
Persano Gasko Prim x Cosmah v. Balmfluhköpfliblick
VD
AVENSIS Mílas Moravia
Persano Gasko Prim x Cosmah v. Balmfluhköpfliblick
VD
BRENDY z Julinčina údolí
Persano Gasko Prim x Jenny Plavý vítr
VD
CORA von Philippsdosrf
Capron v. Brahmetal x Azazela v. Philippsdorf
VD
ENERGI EBRO Šédedab
Hasko Gasko Prim x Ballantinka Šédedab
VD
ENSENADA Šédedab
Hasko Gasko Prim x Ballantinka Šédedab
VD
CHIKITA z Budské samoty
Askan Moravia Hovacor x Barbara Bohemia Choc
VD
ISABELLA od Červené skály
Atos ze Starého dvora x Háta od Červené skály
Třída otevřená
V 1, CAC
ATOS z Rajského kopce
Hasko Gasko Prim x Bianka Adamův hrádek
V 2, r.CAC
ALF z Kytínského ráje
Aran z královské stezky x Bezinka od Hrnčířského kruhu
V3
ARCHI Zašovský květ
Alda Šédedab x Ariella z Faustova domu
22
V 1, CAC
ANGELIKA Zašovský květ
Alda Šédedab x Ariella z Faustova dom.
V 2, r.CAC
ALRISHA z Úpatí Ondřejníku
Artur z Duhového kopce x Arty ze Starého dvora
V3
BRENDA Chip Farm
Grand z Páralovy zahrady x Angie z Ročkova
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
PSI
V4
ARKO z Pomezí
Erotik Gasko x Fuji Royal Safe
V
AGERON Moravia Diamond
Grand z Páralovy zahrady x Baxia Moravia Hovacor
V
ALAN z Horské pastviny
Fram z Páralovy zahrady x Borga u Třešňovky
V
ARCHIBALD z Rajského kopce
Hasko Gasko Prim x Bianka Adamův hrádek
V
BRAY-BO Sideric Miks
Hasko Gasko Prim x Adaly Biely démon
V
NASCO Gasko Prim
Arvin od Červené skály x Arabela z Hrádku Kunratic
VD
ANGELO Queen Elsa
Bary ze Zámrsku x Alenka od Hrnčířského kruhu
VD
ARTUŠ Královské srdce
Benji z Královské stezky x Betty z Dudákova kraje
VD
CID Zlaté oko
Canny z Horské pastviny x Askia Zlaté oko
VD
FERDINAND Adamův hrádek
Xingo Biely démon x Blondy od Červené skály
VD
IRR z Páralovy zahrady
All z Královské stezky x Hella z Páralovy zahrady
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
FENY
V4
BORKA Astra Nigra
Carleon Gold Mondeo x Borka z Krovia
V
ANDRA od Lužnických jezů
All z Královské stezky x Airin Krušnohorská růže
V
ASHERA Moravia Diamond
Grand z Páralovy zahrady x Baxia Moravia Hovacor
V
CORRY von Philippsdosrf
Capron v. Brahmetal x Azazela v. Philippsdorf
V
FREDERIKA Adamův hrádek
Xingo Biely démon x Blondy od Červené skály
V
ROYAL RESIE Gasko Prim
Chiron z Páralovy zahrady x Berenika Adamův hrádek
VD
ANABELA z Rajského kopce
Hasko Gasko Prim x Bianka Adamův hrádek
VD
BRONA Zlaté oko
Carleon Gold Mondeo x Askia Zlaté oko
VD
CHERRY Černá tečka
Lumen Bixy x Baria Barte Prim
23
PSI
FENY
Třída pracovní
V 1, CAC
ARTUR z Duhového kopce
Erny Plavý květ x Hexa z Páralovy zahrady
V 1, CAC
BAXIA Moravia Hovacor
Wenty Biely démon x Deizy od Říčky Bobravy
Třída vítězů
V 1, CAC
ADALGI Moravia Diamond
Grand z Páralovy zahrady x Baxia Moravia Hovacor
AYRIN z Pomezí V 1, CAC, Vítěz SV, ček.šamp. IHF
Erotik Gasko x Fuji Royal Safe
V 2, r.CAC
ANDRA z Duhového kopce
Erny Plavý květ x Hexa z Páralovy zahrady
V3
AKIRA Zašovský květ
Alda Šédedab x Ariella z Faustova domu
V4
DAFNEÉ Indiánska maska
Charon z Hlohovníka x Aura Šťastná hviezda
Třída veteránů
V 1, Nejlepší veterán
HASKO Gasko Prim
Cartago vom Fleischereck x Arabela z Hrádku Kunratic
Nejhezčí pár psů
CID Zlaté oko
BRONA Zlaté oko
majitel: Peřinovi Jiří a Marie
1. místo
NASCO Gasko Prim
FLEUR z Horské pastviny
majitel: Nosek Tomáš
2. místo
Sponzorem výstavy je firma
Plaček s. r. o., výhradní dovozce krmiv Eukanuba a Iams
VÝSLEDKY I. Mistrovství Hovawart klubu ČR
Kroměříž 13. 5. 2006
Závod agility, rozhodčí: Kateřina Ajglová
Jumping + agility
1. místo
Martin Pokorný
Ailín ze Starého dvora
2. místo
Markéta Wortnerová
Picasso Gasko Prim
3. místo
Michaela Hobzová
Frederika Adamův hrádek
diskvalifikace
Pavla Sobotková
Nangie Královské zátiší
diskvalifikace
Martina Pokorná
Bianca z Pískových dolů
Záchranářská kategorie, rozhodčí: Květoslav Štibora
RH-FL A
1. místo
Jaroslav Hebnar
Artur z Duhového kopce
2. místo
Irena Bartoňová
Barborka od Hrnčířského kruhu
RH-E
1. místo
Šárka Moldová
Archi Zašovský květ
2. místo
Iva Beranová
Akim Nova Merigo
24
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Sportovní kategorie, rozhodčí: Jana Růžičková, figurant: Vít Glisník
IPO 1
diskvalifikace
Hana Jemelková
Calderon Moravia Hovacor
diskvalifikace
Luděk Valenta
Grand z Páralovy zahrady
ZM
1. místo
Barbora Lyčková
Gatia Kris-Ve-Mar
2. místo
Anna Brázdová
Ulsan Gasko Prim
diskvalifikace
Renáta Vantuchová
Cherry Černá tečka
Sportovní kategorie, rozhodčí: Květoslav Štibora
ZPU 1
1. místo
Jiří Zeman
Dafneé Indiánska maska
2. místo
Lidmila Černá
Arica Katveri
3. místo
Jana Mráková
Angelika Zašovský květ
4. místo
Richard Hrouda
Ayachi Zlatý grál
5. místo
Monika Marková
Ethien Kris-Ve-Mar
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
25
6. místo
Eva Kmochová
7. místo
Jan Zatřepálek
Další ocenění:
Nejstarší psovod: Jana Mráková
Nejmladší psovod: Renáta Vantuchová
Nejstarší pes: Grand z Páralovy zahrady
Nejmladší pes: Angela z Kraje vlka
Angelo Queen Elsa
Angela z Kraje vlka
Hlavním sponzorem mistrovství je firma
EUROBEN, s.r.o., dovozce krmiv HAPPY DOG
Pozvánka na svod plemeníků
Svod plemeníků v Milovicích dne 14. 10. 2006 proběhne po zahájení výstavy.
Přihlášky včetně poplatku 100 Kč zasílejte na adresu HPCH – Valušová Květoslava,
Veřovice 283 s.č. 742 73. Přihlášku je možno získat na klubových stránkách, případně
zašle HPCH.
Uzávěrka přihlášek týden předem.
-KV-
Škola pro štěňata
HWK ČR pořádá pravidelné setkávání štěňátek a páníčků zaměřené na výchovu,
začátky výcviku, seznámení se s překážkami, přípravu na svod a výstavy a další
záludnosti běžného psího života. Součástí setkávání budou i přednášky a seznámení se
s HW literaturou a zkušebními řády.
Stáří štěňat: do 12 měsíců.
Kdy: 23.09.2006
vždy od 10 do 16 hod.
28.10.2006
25.11.2006
Kde: Kynologické centrum RYCHETY (www.rychety.cz ) Praha – Uhříněves.
Stravování: v místní restauraci (cena hotových jídel cca 65,− Kč).
Režijní náklad na osobu/den: 300,− Kč.
S sebou: OČKOVACÍ PRŮKAZ, odměny, oblíbenou hračku, obojek, vodítko cca 1,5 m
a DOBROU NÁLADU!
26
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Přihláška do Školy pro štěňata v Kynologickém centru RYCHETY
Jméno a příjmení: ..............................................................................................................
Adresa:................................................................................................................................
Telefon: ....................................................... e-mail:...........................................................
Jméno štěněte a chovatelské stanice: .................................................................................
............................................................................................................................................
Datum narození štěněte: ....................................................................................................
Přihlašuji se na termín
23. 9. 2006
28. 10. 2006
25. 11. 2006
Uzávěrka přihlášek
16. 9. 2006
21. 10. 2006
18. 11. 2006 (Nehodící se škrtněte)
V ..................................... Dne: .............................. Podpis: ...........................................
Přihlášky zasílejte na adresu:
Alena Goldmannová, Kunice 160, 251 63 Stránčice nebo e-mail: [email protected]
Pro ty , kteří cvičí na svém cvičišti nebo sami a chtějí konzultovat svoji práci a
připravit se na ZOP, ZPU-1 máme připraveny konzultačně – výcvikové soustředění pod
vedením zkušeného instruktora.
Termíny: 23. 9., 28. 10. a 25. 11. 2006 od 11 do 16 hod. Uzávěrka přihlášek týden
předem. Cena 300 Kč za osobu s jedním psem.
Lze použít výše uvedenou přihlášku do školky pro štěňátka s poznámkou, že se jedná
o přípravu na ZOP nebo ZPU1.
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
27
Vivat Vlastějovice!
Již po několik let pořádáme s „holkami“ v létě výcvikový tábor pro hovawarty. Je to
skvělá akce, která nás sice příšerně vyčerpává, ale také svým způsobem naplňuje
vědomím, že jsme pro „naše“ hovíky udělaly něco dobrého. Letos ovšem z časových
důvodů a také díky mým (nebo lépe řečeno psím) mateřským povinnostem žádný letní
tábor udělat nemůžeme. A to jsme si nějak nemohly odpustit, tak jsme se rozhodly pro
náhradní řešení – prodloužený výcvikový víkend.
Dlouho jsme vybíraly kemp a nakonec padla volba na místo, které je relativně ve
středu republiky, aby bylo přístupné všem stejně. Sešlo se přes třicet hovíků, kteří se
chystali strávit společně víkend. Protože jsme počítaly, jako již tradičně, s účastí
především mladých psů, kteří mají mnohdy problémy nejen s výcvikem, ale především
s výchovou, nazvaly jsme víkend výchovně-socializačně-výcvikový. A tohoto názvu jsme
se také snažily držet. Někteří si možná představovali, že výcvik bude na programu častěji,
ale pro tak mladé psy, kteří navíc ve většině případů nebyli zvyklí na pravidelnou zátěž,
ho bylo i tak dost. Společně jsme položili základy pachovým pracím, výcviku agility a
zdokonalovali se v poslušnosti. Důležitou součástí byly také přednášky, které doufám,
všem účastníkům přišly k duhu. Důraz jsme pochopitelně kladly především na vzdělání
páníčků, kteří, jak doufáme, získané zkušenosti uvedou doma do praxe. Jak jinak, než
pravidelným, důsledným a poctivým tréninkem.
Jak už jsem řekla, jsme zvyklé pořádat týdenní pobyty, takže ty čtyři dny byly zkrátka
málo. Chtěly jsme toho stihnout tolik, zvláště více legrace, ale den má bohužel jen dvacet
čtyři hodin. Takže účastníci byli nakonec ochuzeni o veselé soutěže, kterými většinou
moc nešetříme. Za to se omlouváme, ale příště Vám to rozhodně vynahradíme :o)
28
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Z hlediska společenského, které je také velmi důležité, musím říct, že se sešla opravdu
dobrá parta. Jak zpočátku rozpačitý taneční večer, tak i nedělní táborák, se náramně
vydařily – tedy alespoň já jsem se dobře bavila. Děkuji tímto všem zúčastněným, zvláště
těm muzikálně a pěvecky nadaným, kteří se na společenské zábavě výraznou měrou
zasloužili.
Můžete to pokládat za nedůležité, ale když se sejdete s lidmi, kteří jsou vám příjemní,
se kterými si máte o čem popovídat a se kterými je legrace, příště se budete na podobnou
akci určitě těšit a pojedete zase. A kdo z toho nakonec těží? Jistě, je to váš pes. Není
úplně nejdůležitější, že si přijede někam zacvičit (to můžete konec konců doma), ale i pro
něj jsou důležité společenské kontakty, a to jak s jedinci svého druhu, tak i s cizími lidmi.
Pejskové se učí chovat ve společnosti, pohrají si a vyzkouší si, jak řešit nové situace.
Společné hovawartí akce jsou zkrátka přínosem pro všechny – pro psy i pro jejich
páníčky.
Každopádně víkend se povedl, což soudím nejen podle vlastní spokojenosti, ale
zejména na základě množství pozitivních ohlasů, které jsem zaznamenala, nebo osobně
obdržela. Takže tímto je rozhodnuto, na podzim si akci určitě zopakujeme. Tentokrát už
bychom ale chtěly výcvik trochu strukturovat a věnovat se některým disciplínám
intenzivněji, podle konkrétních zájmů účastníků. Ještě sice nemáme úplně hotový scénář,
který bude nakonec stejně hodně závislý na jednotlivých přihlášených, ale chtěly bychom
rozhodně kromě klasického výcviku „pro všechny“ otevřít také samostatnou kategorii
výcviku agility a přípravku na zkoušky ZOP a ZPU-1. Pojedete příště s námi? Pokud ano,
předběžně si napište do deníčku 27. – 30. září (28. je čtvrtek a je volno). Až bude
potvrzen termín a konkrétní místo, budou vypsány propozice.
Závěrem skládám obrovské díky všem holkám, které se na výcviku podílely. Jako již
tradičně to byly samozřejmě Alenka Goldmannová a Vlaďka Jalůvková a nově jsme
přibraly ještě skvělou posilu Terezu Kejvalovou. Ta se ukázala býti velmi vhodnou
kandidátkou na to, aby se nás už nezbavila a také hned přislíbila účast na podzimním
víkendu. Nemohu také opomenout poděkovat našim dvěma významným „sponzorům.“
Prvním je výborný veterinář, uznávaný odborník na výživu psů, Honza Šíma, který pro
nás připravil velmi zajímavou přednášku. Tím druhým je náš kamarád Miloš Toth se
svými dvěma hovíky Badym (Klif Krávské zátiší) a Maxem (Lucky královské zátiší),
který nám daroval dvě zbrusu nové překážky agility – látkový tunel a proskokový kruh,
které jsme nutně potřebovali k výcviku a které využijeme nejen na společných víkendech,
ale také v pravidelné školce pro štěňátka. Díky moc, je to pro nás (tedy pro hovawarty)
významná investice, kterou bychom sami těžko pokryli. Jistě jste pochopili, že se nejedná
o žádné sponzory v pravém slova smyslu, ale o lidi, kteří milují hovíky a snaží se stejně
jako my, pomoci vám co nejvíce zpříjemnit vaše společné soužití. Doufám, že se nám to
společně alespoň trochu povedlo!
Srdečný pozdrav všem, hovíkům zdar a příště na shledanou!
Katka Houšková
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
29
Výchovně – socializačně – výcvikový víkend
s hovawarty – VLASTĚJOVICE II
nejen pro začátečníky
Termín: 27. 9. – 1. 10. 2006 (prodloužený víkend, ve čtvrtek 28.9. je státní svátek)
Místo: rekreační středisko Radost – Vlastějovice (D1 exit 66, okr. Kutná Hora)
Víkend je tentokrát určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Z důvodu nárůstu
práce chtivých hovíkářů je program rozdělen na tyto skupiny:
1. Štěňátka a začátečníci (základy výchovy, poslušnosti, pachových prací, agility, nácvik
na svod mladých)
2. Přípravka pro zkoušku ZOP – podmínka: základy výcviku poslušnosti
3. Přípravka pro zkoušku ZPU-1 – podmínka: složená zkouška ZOP
4. Agility začátečníci – podmínka: alespoň základní znalost překážek
5. Agility pokročilí – podmínka: pokročilá znalost překážek a základy vedení psa po
parkuru
6. Ostatní – tj. ti, kteří se nehodlají cíleně věnovat výcviku, ale chtějí přijet strávit
příjemný víkend s hovíky, pobavit se, zajít na procházku, event. trochu pocvičit
Program:
Teoretická příprava, která se vždy váže k vybrané disciplíně
Výcvik v terénu
Procházky a socializace
Večírek s hudbou a táborák
Příjezd ve středu v odpoledních hodinách, odjezd v neděli po obědě. Konkrétní program
bude upřesněn v propozicích, které obdrží všichni přihlášení účastníci, rozhodující
bude pochopitelně počasí.
Ubytování: v tří a čtyřlůžkových chatkách (psi spí s námi na chatkách)
Stravování: formou plné penze v místní restauraci
Cena víkendu: 964 Kč/dospělí, 640 Kč/děti do 12 let, 150 Kč pes
Uzávěrka přihlášek: 1. září
Kapacita: cca 150 osob, 40 psů
Přihlášky posílejte na adresu: Katka Houšková, Opletalova 20, 110 00 Praha 1, nebo
e-mailem na adresu [email protected] – do předmětu napište výcvikový víkend HW.
Zálohu ve výši 200 Kč za osobu zasílejte také na tuto adresu, nebo na účet č.
164200260/0600. Telefon: 721 550 197
30
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Přihláška
Jméno a příjmení:
Adresa:
Počet dospělých osob:
Telefon:
Počet dětí:
e-mail:
Jméno psa včetně CHS:
Datum narození psa:
Hlásím se do skupiny
Pohlaví psa:
štěňata, začátečníci
přípravka ZOP
přípravka ZPU-1
agility začátečníci
agility pokročilí
ostatní
Datum:
Podpis:
Klubová výstava hovawartů v německém
Paaren/Glien
V neděli 21.května 2006 se v německém Paren/Glien nedaleko Berlína uskutečnila
pod záštitou RZV Klubová výstava hovawartů. Jako rozhodčí na tuto výstavu byl pozván
organizující skupinou „Landesgruppe Nordost“, na doporučení prezidenta IHF pana
Langheima, také náš pan předseda, ing. Luděk Novák.
Vzhledem k časovému harmonogramu celé akce jsme ve složení ing. Novák, pan
Slezák, paní Valušová a já vyrazili již v sobotu odpoledne. Na místo jsme dorazili kolem
šesté hodiny, ubytovali se v příjemném penzionu a poté rádi přijali pozvání pana
Langheima na společné předvýstavní posezení spolu s ostatními vystavovateli a funkcionáři. Zde jsme byli oficiálně představeni ostatním přítomným stejně tak jako druhý
pozvaný rozhodčí, předsedkyně pořádající skupiny a celý organizační výbor. Zbytek
večera uplynul ve velmi přátelské a vstřícné atmosféře jako voda.
Druhý den ráno jsme se hned po snídani rozjeli do místa konání. Zde v rámci
slavnostního zahájení byli opět představeni rozhodčí, všichni organizátoři a také přivítáni
vystavovatelé nejen z Německa, ale i z Rakouska, Finska a Polska. Pan ing. Novák se ujal
posuzování všech tříd psů a tříd dorostu a veteránů u fen. Zbývající třídy fen posuzoval
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
31
německý rozhodčí pan Josef-Andreas Jais. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 88
hovawartů (34 psů a 54 fen) a obsazeny byly všechny třídy.
Uvedla bych ještě dvě zajímavosti pro naše vystavovatele. Posuzování začínalo
třídami veteránů, což by jistě stálo za zvážení i tady u nás a to zejména vzhledem k věku
vystavovaných jedinců. Další novinkou, která nás překvapila bylo hodnocení jedinců ve
třídách mladých. V Německu, jak nám bylo řečeno, se již dva roky v těchto třídách
nezadává známka „výborná“. Nejlepší možné ocenění tedy je „velmi dobrá“ a to i s eventuelním udělením titulu „Jugendsieger“ (obdoba našeho CAJC). Němci to odůvodňují tak,
že jedinci v této třídě jsou ještě v celkovém vývoji a tudíž je známka „velmi dobrá“ pro
nadějné psy postačující.
Nejúspěšnějším psem výstavy byl polský šampion Urwis Chatka Zielarki. Vzhledem
k tomu, že ale Polsko zatím není členem IHF, nemohl mu být přiznán titul Klubový vítěz
a čekatel šampiona IHF. Tento titul putuje tedy spolu se psem Klein Ares do Finska.
Nejúspěšnější fenou, klubovou vítězkou , čekatelkou šampiona IHF a zároveň i vítězkou
celé výstavy s titulem BOB se stala Kimberly von der Elbperle.
Na výstavě se prezentovalo i překvapivě velké množství chovatelských stanic. Soutěž
byla poměrně velmi vyrovnaná, ale vítěznou trofej si nakonec odvezli Finové.
V pozdních odpoledních hodinách po předání všech cen následovalo poděkování
všem pořadatelům i vystavovatelům, rozloučení a výstava byla slavnostně ukončena.
Pro mě osobně to byla další zajímavá a užitečná zkušenost. Myslím si, že by vůbec
nebylo na škodu, aby se i naši vystavovatelé občas vypravili někam do zahraničí a to třeba
i jen jako diváci. Po celou dobu totiž panovala v areálu velmi přátelská atmosféra a
„čisté“ ovzduší. Nikde jsem nezaznamenala nějakou nevraživost, nevhodné poznámky na
adresu rozhodčích nebo závistivé komentáře směřující k těm úspěšnějším. Všichni mají
na prvním místě především rádi svého psa a momentální i nepříznivý výsledek na výstavě
berou sportovně. V Německu navíc není možnost nenechat si něco zapsat. Průkazy
původu se vyberou ihned při přejímce a až v rámci závěrečného ukončení výstavy jsou
spolu s posudky, diplomy a zmiňovaným zápisem vráceny zpět majiteli. Zdůrazňuji to
také proto, že velmi úspěšní zde byli Finové a Němci jim přesto vydatně a bez zášti
tleskali. Bylo by prima, kdybychom i my dokázali „převzít“ podobné chování ze země
původu.
Michaela Weidnerová
32
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Úspěchy našich hovawartů
Dne 1.10.2005 na SV v Milovicích získala ORIFLAME Gasko Prim poslední
potřebný titul „čekatelství IHF“ pro udělení titulu „CHAMPION IHF“, který jí byl
přiznán 7. prosince 2005.
Mimo tohoto významného titulu, který získala jako 1. fena v ČR, získala Oriflame
tyto další:
Šampion ČR, Šampion SR, Šampion PL, Evropský vítěz, Vítěz východní a střední
Evropy, Klubový vítěz ČR, Klubový vítěz PL, Vítěz speciální výstavy ČR, Vítěz
speciální výstavy SR, Národní vítěz, 10x CAC,3x CACIB, 3x BOB atd.
Dalším úspěšným psem je SAGAN Gasko Prim. V Kaliningradě (18.6.2006) získal
CAC, BOB a vyhrál i celou výstavu – BIS!
Tím se stal i ŠAMPIONEM RUSKA!
Blahopřejeme!
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
33
Bonitace a svod mladých v Kroměříži 16. 9. 2006
Termín:
16. 9. 2006 od 9,00 hod.
Místo konání:
Kroměříž – Myslivecká střelnice Hvězda - Kotojedy
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 16. 8. 2006
Poplatky:
Svod mladých
200,- Kč
Bonitace
600,- Kč
Úhrada poplatků: - poštovní poukázkou typu C na adresu pana Rudolfa Baudyše
-
úhradou na účet klubu č.: 135455176/0300 vedený u ČSOB, a.s.
Přerov, variabilní symbol je 10timístné číslo: 250306+ tetovací číslo
psa, kterého hlásíte. Pokud hlásíte více psů proveďte platbu za každého
psa zvlášť, není možné platby kumulovat. (příklad: tetovací číslo mého
psa je 1023, potom variabilní symbol k mé platbě bude 2503061023)
Přihlášky na svod ml. a bonitaci jsou přílohou „Příručky pro chovatele hovawartů“,
kde naleznete odpovědi na Vaše dotazy nejen ohledně svodů a bonitací. Příručku získáte
po zaslání nadepsané a ofrankované (Kč 12,-) obálky formátu A5 a poplatku Kč 50,-- na
adresu předsedy klubu Ing. Luďka Nováka.
Přihlášky zasílejte (výhradně poštou) na adresu pana Rudolfa Baudyše (viz adresář).
Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány! Místo vstupního listu bude
zasláno odmítnutí přihlášky. V „Příručce pro chovatele hovawartů“ jsou podrobně
popsány podmínky pro účast na bonitaci, čtěte je prosím pozorně! - K bonitaci
nezapomeňte zaslat zároveň s přihláškou fotokopii PP event. výkonnostní knížky, odkud
bude zřejmé splnění všech podmínek daných ChŘ. K přihlášce přiložte kopii dokladu o
zaplacení příslušného poplatku.
Připomínáme: Podmínky pro účast na bonitaci musí být splněny v den uzávěrky.
Háravé feny se bonitace i svodu ml. mohou účastnit, podmínkou je nahlášení u přejímky a
držení feny mimo areál.
Nezapomeňte očkovací průkaz s veterinárním potvrzením ne starším 3 dnů
(vakcinace ne starší 12 měsíců a ne mladší než 30 dnů před konáním akce).
Nezapomeňte s sebou vzít průkaz původu psa !
Doufáme, že možnost platby poplatků přes banku bude pro Vás pohodlnější. Žádáme
Vás však o důsledné dodržení správného vyplnění variabilního symbolu!
34
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
Bonitace a svod mladých v Milovicích u Hořic
15. 10. 2006
Termín:
15. 10. 2006 od 9,00 hod. (bude-li větší počet přihlášených, bude akce
probíhat i v sobotu 14. 10. 2006 po skončení výstavy – termín účastníkům
určí a oznámí pořadatel)
Místo konání: Autokemp Milovice u Hořic
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 15. 9. 2006
Poplatky:
Svod mladých
200,- Kč
Bonitace
600,- Kč
Úhrada poplatků: - poštovní poukázkou typu C na adresu pana Rudolfa Baudyše
- úhradou na účet klubu č.: 135455176/0300 vedený u ČSOB, a.s.
Přerov, variabilní symbol je 10timístné číslo: 80406+ tetovací číslo psa,
kterého hlásíte. Pokud hlásíte více psů proveďte platbu za každého psa
zvlášť, není možné platby kumulovat. (příklad: tetovací číslo mého psa
je 1023, potom variabilní symbol k mé platbě bude 804061023)
Přihlášky na svod ml. a bonitaci jsou přílohou „Příručky pro chovatele hovawartů“,
kde naleznete odpovědi na Vaše dotazy nejen ohledně svodů a bonitací. Příručku získáte
po zaslání nadepsané a ofrankované (Kč 12,-) obálky formátu A5 a poplatku Kč 50,-- na
adresu předsedy klubu Ing. Luďka Nováka.
Přihlášky zasílejte (výhradně poštou) na adresu pana Rudolfa Baudyše (viz adresář).
K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku, jinak Vaše přihláška
nebude akceptována.
Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány! Místo vstupního listu bude
zasláno odmítnutí přihlášky. V „Příručce pro chovatele hovawartů“ jsou podrobně
popsány podmínky pro účast na bonitaci, čtěte je, prosím, pozorně! - K bonitaci
nezapomeňte zaslat zároveň s přihláškou fotokopii PP event. výkonnostní knížky, odkud
bude zřejmé splnění všech podmínek daných ChŘ. K přihlášce přiložte kopii dokladu o
zaplacení příslušného poplatku.
Připomínáme: Podmínky pro účast na bonitaci musí být splněny v den uzávěrky.
Háravé feny se bonitace i svodu ml. mohou účastnit, podmínkou je nahlášení u přejímky a
držení feny mimo areál.
Nezapomeňte očkovací průkaz s veterinárním potvrzením ne starším 3 dnů
(vakcinace ne starší 12 měsíců a ne mladší než 30 dnů před konáním akce).
Nezapomeňte s sebou vzít průkaz původu psa!
Doufáme, že možnost platby poplatků přes banku bude pro Vás pohodlnější. Žádáme
Vás však o důsledné dodržení správného vyplnění variabilního symbolu!
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2
35
Adresář klubu
Výbor klubu
Předseda:
Místopředseda:
Hl. poradce chovu:
Jednatel + pokladní:
Bonitační referent:
Výstavní referent:
Výcvikový referent:
Zodpovědný
redaktor
Zpravodaje:
Členové:
36
Ing. Luděk Novák (OPCH pro jižní Moravu)
Vrchlického 2613, 767 01 Kroměříž
573 337 786
e-mail: [email protected]
Václav Peroutka
Doležalova 1052/17, 198 00 Praha 14
737 751 792, e-mail: [email protected]
Květoslava Valušová - Gillarová (OPCH pro severní Moravu)
742 73 Veřovice 283
556 857 121, 737 763 327
e-mail: [email protected]
Hana Jemelková
Kozlovice 10, 750 02 Přerov IV
581 204 085, 603 359 196
e-mail: [email protected]
Lucie Makovcová
Luka pod Medníkem 190, 254 01 Jílové u Prahy
731 485 873, 14 -18 hod.
e-mail: [email protected]
Martin Slezák
Kyselovice 16, 768 11 Chropyně
573 357 215
e-mail: [email protected]
Luděk Valenta
Liboš-Krnov 32, 783 13 Štěpánov u Olomouce
776 368 724, 18 - 20 hod.
e-mail: [email protected]
Mgr. Miloslav Hromádka
565 43 Zámrsk 21
465 481 191, 736 402 203
e-mail: [email protected]
Ing Tereza Kosinová (OPCH pro střední a západní Čechy)
Nové domy 158, 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina
605 228 650
e-mail: [email protected]
ZPRAVODAJ - Ročník XVII, číslo 2

Podobné dokumenty