Limbální - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Transkript

Limbální - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
BULBÁRNÍ
LIMBÁLNÍ
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 


ZARUDNUTÍ
ZARUDNUTÍ
FILMU
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
MOMENT 15
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s limbálním zarudnutím
(Limbální hyperémie)
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
Vyšetření na štěrbinové lampě:
1. Difúzní osvětlení 2. Střední zvětšení (16x)
3. Přímé osvětlení
Třídění:
Stupeň 0
Stupeň 1
Stupeň 3
Stupeň 4
Stupeň 2
Stupeň 0: Bez nálezu
Stupeň 1: Stopy konjunktivální injekce
Stupeň 2: Mírná injekce
Stupeň 3: Střední injekce
Stupeň 4: Závažná injekce
Polohy: Nahoře, nazálně, dole, temporálně
Incidence:
Skutečná incidence je neznámá, ačkoli je obvyklá u mnoha typů čoček. Vyskytuje se do určité míry u všech hydrogelových čoček.
Etiologie:
•Č
asný projev rohovkové hypoxie – souvisí s propustností čočky pro kyslík
•Z
ánět (červené oko spojené s kontaktními čočkami, např. CLARE nebo syndrom těsné
čočky, obrázek vlevo)
• Mechanické podráždění (trauma, špatně usazená čočka)
• Atopická/alergická reakce
• Toxicita roztoku
• Infekce
Příznaky:
Nález:
• Často žádné, záleží na příčině
• Může být bolest
• Rozšířené limbální krevní cévy s možnou následnou
neovaskularizací
• Může být ohraničené nebo celoplošné v závislosti na typu
čočky nebo etiologii, s postižením konjunktiválních cév
Strana 1
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
BULBÁRNÍ
LIMBÁLNÍ
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 


ZARUDNUTÍ
ZARUDNUTÍ
FILMU
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s limbálním zarudnutím
(Limbální hyperémie)
CO DOPORUČÍTE SVÝM PACIENTŮM
DOPORUČENÍ:
• Řešit stupeň 2 nebo vyšší, pokud se stupeň 1 zhoršuje
nebo při příznacích
• Přerušit nošení čoček do vymizení, aplikovat čočky
z materiálů s vysokou propustností pro kyslík (SH, RGP)
• Zkrátit dobu nošení nebo změnit na denní nošení
• Optimalizovat aplikaci čočky
• Odstranit alergeny
• Změnit systém péče
Prognóza:
• Dobrá – záleží na příčině
• Reverzibilní
• Znatelný rozdíl v „bílem oku“ mezi SH a tradičními hydrogely
Diferenciální diagnóza:
Neovaskularizace, horní limbální keratitida, keratitida, červené oko spojené s kontaktní čočkou (CLARE nebo syndrom těsné čočky),
uveitida, akutní glaukom, nitrooční infekce
Neovaskularizace
JAK ZJISTIT VÍCE
• Klikněte zde pro obecné osvěžení technik používaných na štěrbinové lampě
• Klikněte zde pro klinické třídění používané v THE VISION CARE INSTITUTE® a průvodce hodnocením
• Klikněte zde pro další seznam údajů a odkazů
Strana 2
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015
Horní limbální keratitida
MOMENT 15
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
BULBÁRNÍ
LIMBÁLNÍ
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 


ZARUDNUTÍ
ZARUDNUTÍ
FILMU
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s limbálním zarudnutím
(Limbální hyperémie)
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Pacientka J. B. je 41 letá pracovnice ve směnném provozu, která 20 let nosí hydrogelové
čočky s měsíční výměnou.
Při následných kontrolách nikdy neuváděla potíže s pohodlím nebo viděním ve svých
čočkách.
Povšimla si, že někdy mívá po různě dlouhé době v práci červené oči, což přisuzovala
únavě.
Otázky:
1. Jaké jsou výhody difúzního osvětlení a nízkého zvětšení při vyšetřování limbální spojivky?
A. Rovnoměrné osvětlení
B. Snadné porovnání barev
C. Velký rozsah pozorování
D. Všechny uvedené možnosti
2. Kterým stupněm byste hodnotili tuto limbální hyperémii?
A. Stupeň 1
B. Stupeň 2
C. Stupeň 3
D. Stupeň 4
3. Jaké jsou možné příčiny tohoto vzhledu?
A. Rohovková hypoxie
B. Špatné usazení čočky
C. Infekce
D. Všechny uvedené možnosti
4. Kterou z následujících možností řešení byste pravděpodobně vybrali?
A. Aplikaci silikonhydrogelových (SH) čoček
s dvoutýdenní výměnou
B. Aplikaci RGP čoček
C. Ukončit nošení čoček
D. Poslat pacienta k jeho praktikovi
Správné odpovědi:
1: D. Všechny uvedené možnosti. Difúzní osvětlení má četné výhody při vyšetřování limbální spojivky.
2: B. Na limbální spojivce u pacientky je mírná injekce a odpovídá stupni 2.
3: D. Všechny uvedené možnosti mohou být příčinou limbální hyperémie. Při zachovaném pohodlí je infekce méně pravděpodobná.
4: A. Z hlediska její pracovní doby a dlouhé doby nošení měkkých čoček aplikovat SH čočky s častější dobou výměny.
Strana 3
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015
MOMENT 15

Podobné dokumenty

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC A. Pečlivě vyšetřit rohovku s velkým zvětšením a pátrat po známkách postižení jako infiltrativní keratitida (obrázek

Více

pterygium - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

pterygium - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC Tyto řady jsou adaptovány z knihy „A Handbook of Contact Lens Management“ (3. vydání) publikované THE VISION CARE INSTITUTE®

Více