Český návod

Transkript

Český návod
6
7
4
13
8
SIM1
3 Tlačítka pro +/- hlasitost
5
14
9
10
11 12
SIM2
1 Mikrofon
2 Reproduktor
4 Zadní fotoaparát
3
5 Tlačítko pro vypnutí / zapnutí
6 Blesk
7 Slot pro kartu micro SD
8 SIM slot 1
9 Reset
10 SIM slot 2
11 Sluchátkový stereo výstup „Jack“ 3,5mm
12 Datový a napájecí konektor micro USB
13 Přední kamera
PiPO U7
14 Sluchátko
U7
stručná příručka
2
Obsah balení
n
Z kontextové nabídky zvolte možnost „Vypnout“
Seznam aplikací
n
Phablet Pipo U7
Úsporný režim
n
Síťová nabíječka 5V 2000mA
n
Kabel USB A - micro USB B 2.0
Z důvodu úspory energie se zařízení přepne do úsporného režimu
[spánku] pokud jej nepoužíváte. Krátkým stiskem tlačítka pro zapnutí |
vypnutí zařízení probudíte nebo uspíte. Interval nečinnosti pro přechod
do režimu spánku upravíte v nastavení.
Seznam aplikací zobrazuje všechny aplikace dostupné ve vašem zařízení včetně widgetů v abecedním pořadí. Mezi jednotlivými stránkami
seznamu můžete přecházet tažením prstu.
n
Kabel USB A - micro USB B 2.0 OTG
n
Přejděte do
n
Stručná příručka
Zámek obrazovky
n
Sluchátka do uší
Příprava před spuštěním
Zařízení je opatřeno přepravní ochrannou plastovou fólií, která je nalepena na přední straně. Před použitím přístroje byste měli tuto fólii odlepit. V opačném případě nemusí dotykový displej správně fungovat.
Nabíjení zařízení
Baterie v zařízení je při jeho koupi částečně nabitá. Před prvním zapnutím je vhodné baterii nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení je možné nabíjet
několika způsoby.
n
Dodávanou síťovou nabíječkou
n
Připojením do USB portu počítače
n
Pomocí cestovní USB nabíječky do autozásuvky
Během nabíjení můžete zařízení používat běžným způsobem. Pokud je
baterie v zařízení úplně vybitá, je třeba ji nabíjet alespoň 15 minut než
bude možné zařízení opět zapnout.
Zapnutí a vypnutí zařízení
Před prvním spuštěním k zařízení nepřipojujte žádné příslušenství jako
je micro SD karta, USB flashdisk a další...
Zapnutí zařízení
n
Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí | vypnutí na 4 vteřiny
n
Počkejte než se spustí OS Android
n
Po zobrazení výzvy zadejte kód PIN pro kartu SIM [volitelně]
Vypnutí zařízení
n
Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí | vypnutí na 4 vteřiny
> Nastavení > Displej > Režim spánku
Zámek obrazovky brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když zařízení zrovna nepoužíváte. V novém zařízení je nastavený
pouze jednoduchý zámek obrazovky „Tažením“.
Pro odemknutí zařízení přetáhněte ikonu zámku doprava.
Doporučujeme změnit zámek obrazovky na PIN, heslo nebo gesto z
důvodu zabezpečení dat v případě ztráty zařízení.
n
Přejděte do
> Nastavení > Zabezpečení > Zámek
Stavová lišta a oznámení
Stavová [notifikační] lišta umístěná v horní části displeje slouží k zobrazování základních informací jako je aktuální čas, stav baterie, síla signálu Wi-Fi a ikon oznámení a upozornění jednotlivých aplikací.
Seznam aplikací otevřete stisknutím tlačítka
Widgety
Widgety jsou jednoduché mini-aplikace, které lze používat přímo na obrazovce plochy. Slouží především ke zobrazování informací na ploše a
zároveň fungují jako zástupce pro spuštění aplikace.
Přidání zástupce nebo widgetu na plochu
1
nedocházelo k rušení citlivých zařízení.
n
Přejděte do
> Nastavení > Další... > Režim v letadle
Připojení k síti Wi-Fi
Když se připojíte k určité síti, zařízení si tuto síť zapamatuje a automaticky se k ní připojí až se příště ocitnete v jejím dosahu.
n
Přejděte do
> Nastavení
n
Prstem přetáhněte přepínač u položky Wi-Fi doprava
n
Přejděte do
> Nastavení > Wi-Fi
n
Podržte prst na aplikaci kterou chcete umístit na plochu a
V seznamu dostupných viditelných sítí Wi-Fi klepněte na jméno sítě ke
které se chcete připojit. V závislosti na zabezpečení dané sítě můžete
být vyzváni k zadání přístupového hesla.
počkejte dokud se seznam aplikací nezavře
Ruční nastavení připojení k síti Wi-Fi
n
Přetáhněte ikonu na požadované místo na ploše
Pokud daná síť nepoužívá automatické přidělování IP adres přes DHCP,
můžete parametry připojení k síti Wi-Fi nastavit ručně.
n
Přejděte do
> Seznam aplikací
Odebrání zástupce nebo widgetu z plochy
n
Podržte prst na zástupci nebo widgetu který chcete z plochy odebrat a počkejte dokud se ikona neuvolní
n
Přejděte do
> Nastavení > Wi-Fi
n
Podržte prst na položce sítě kterou chcete konfigurovat
n
Ikonu přesuňte do horní části obrazovky na symbol X
n
V kontextové nabídcevyberte možnost „Upravit síť“
Oznámení a upozornění
Seznam spuštěných aplikací
Zadejte veškeré potřebné údaje pro připojení a nastavení uložte.
Přetažením prstem přes horní okraj v levé části displeje směrem dolů
zobrazíte seznam oznámení z jednotlivých aplikací. Jednotlivá oznámení můžete odstanit přesunutím do strany. Kliknutím přejdete do dané
aplikace. Všechna oznámení můžete odstranit najednou kliknutím na
symbol
Seznam spuštěných aplikací slouží k přepínání mezi jednotlivými spuštěnými aplikacemi nebo k jejich ukončení. Některé aplikace jsou po
stisku tlačítka
úplně ukončeny zatímco jiné zůstávají pozastavené
na pozadí a při příštím otevření aplikace tak můžete pokračovat rovnou
tam kde jste skončili.
Mobilní datové připojení 3G [volitelně]
Rychlé nastavení
Seznam spuštěných aplikací zobrazíte stisknutím tlačítka
Přetažením prstem přes horní okraj v pravé části displeje směrem dolů
zobrazíte možnosti rychlých úprav nastavení jako je WiFi, GPS, Bluetooth, jas displeje, automatické otáčení...
Jednotlivé aplikace můžete úplně ukončit přetažením prstem do strany.
Klepnutím se přepnete přímo do dané aplikace.
Plocha a seznam aplikací
Plocha je výchozí obrazovkou při používání zařízení a plní zde stejnou
funkci jako plocha v počítači. Skládá se z několika samostatných panelů mezi kterými můžete přejíždět prstem. Na jednotlivé plochy můžete
umisťovat zástupce pro rychle spuštění nejpoužívanějších aplikací nebo
widgety.
Sítě a internet
Zařízení umožňuje připojení k síti a internetu pomocí Wi-Fi nebo [volitelně] mobilního datového připojení 3G. Datové připojení je zpoplatněná
služba kterou musíte mít aktivovanou u operátora.
Režim v letadle
Umožní vypnout všechna bezdrátová rozhraní jako je Wi-Fi a GPS, aby
Pokud je zařízení vybaveno slotem pro kartu SIM s podporou 3G datového připojení, můžete ji využít pro připojení k internetu.
Do vypnutého zařízení vložte kartu SIM. Po načtení operačního systému
dojde k automatickému nastavení služeb pro připojení.
Datové připojení můžete vypnout / zapnout stažením panelu pro rychlé
nastavení.
Wi-Fi hotspot [volitelně]
Pokud je zařízení připojené k internetu pomocí 3G datového připojení,
můžete z něj vtvořit přístupový bod pro další zařízení.
n
Přejděte do
> Nastavení > Další... > Přenosný hotspot
n
Zaškrtněte položku „Přenosný hotspot Wi-Fi“
Bluetooth a příslušenství
Bluetooth slouží bezdrátovému přenosu souborů do jiných zařízení nebo k
připojení příslušenství jako je handsfree, klávesnice..
n
Přejděte do
> Nastavení
n
Prstem přetáhněte přepínač u položky Bluetooth doprava
n
Přejděte do
> Nastavení > Bluetooth
n
Klepnutím na tlačítko „Hledání“ zařízení zahájíte vyhledávání
V seznamu se zobrazí dostupná viditelná zařízení v dosahu. Klepnutím na
jméno zařízení zahájíte proces párování. V závislosti na zvoleném příslušenství můžete být vyzváni k zadání párovacího kódu PIN. Ten naleznete
v návodu k příslušenství.
než je Obchod Play. Instalace aplikací z neznámých zdrojů je ve výchozím
nastavení zákázané. Pro instalaici aplikací z intenetu tak musíte tuto možnost nejprve povolit. Přejděte do
> Nastavení > Zabezpečení > Neznámé zdroje
Instalace aplikací neznámého původu může způsobit poškození zařízení.
Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů.
Odinstalace stažených aplikací
Pokud již nechcete nějakou aplikaci nadále používat, můžete ji ze systému
odinstalovat a odstranit veškerá její data a nastavení.
n
Přejděte do
> Nastavení > Aplikace
n
Klepnutím zvolte aplikaci kterou chcete odinstalovat
Účty a synchronizace
n
Klepnutím na tlačítko „Odinstalovat“ aplikaci odstraníte
V zařízení můžete spravovat účty pro online služby jako Google, Facebook, Twitter a další a používat je k synchronizaci e-mailu, kalendáře nebo
kontaktů. Účty se mohou synchronizovat zcela automaticky nebo můžete
každý účet synchronizovat ručně.
Systémové aplikace odinstalovat nelze, ale můžete je alespoň deaktivovat. Aplikace se tím vrátí do výchozího nastavení a chová se jakoby v
systému nebyla.
Účet Google
Pro maximální využtí možností zařízení a služeb společnosti Google je
potřeba se do zařízení přihlásit pomocí účtu Google. Pokud již používáte
Gmail, můžete se do zařízení přihlásit pomocí stejné e-mailové adresy a
hesla. Účet Google můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit při návštěvě obchodu Play.
Přidání účtu
n
Přejděte do
> Nastavení > Účty > Přidat účet
n
Postupujte podle údajů na obrazovce
Automatická synchronizace účtu
> Nastavení > Účty > Vybraný účet
n
Klepnutím na symbol aktivujete režim automatické
synchronizace s vybraným online účtem
Klepnutím na vybraný online účet můžete zobrazit seznam položek, které lze s daným účtem synchronizovat. Zde můžete zvolit položky, které
chcete synchronizovat.
Ruční synchronizace účtu
n
Přejděte do
Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme pravidelně zálohovat důležitá
osobní data. OS Android nabízí několik možností zálohy.
Zálohování obsahu na micro SD kartu [volitelně]
Osobní fotografie, video, hudbu, kontakty a SMS můžete zálohovat přímo
na micro SD kartu.
n
Přejděte do
n
Z kontextové nabídky zvolte účet pro přidání
n
Přejděte do
Zálohování a obnovení
> Nastavení > Účty > Vybraný účet
> Zálohování a obnovení
n
Z nabídky zvolte možnost Zálohovat data
n
Zaškrtněte všechny typy dat, které chcete zálohovat
n
Stiskněte tlačítko „Vytvořit zálohu“
n
Vyberte nebo vytvořte záložní účet Google
Tovární nastavení
Smaže veškerá data v zařízení a obnoví ho do stavu v jakém jste jej obdrželi. Veškerá důležitá osobní data nejprve zálohujte!
Stahování aplikací
n
Přejděte do
továrních dat
Pro stahování aplikací z obchodu Play je třeba připojení k internetu. S
ohledem na velikost dat je nejlepší připojení přes Wi-Fi.
n
Stiskněte tlačítko „Resetovat tablet“
n
Klepnutím na tlačítko „Přijmout“ zahájíte instalaci
Počkejte na dokončení instalace aplikace. Nově nainstalovanou aplikaci
nyní naleznete v seznamu aplikací odkud ji spustíte.
Oprávnění aplikací
Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k vaším osobním údajům, nastavením a různým funkcím zařízení. Instalujte a povolujte
pouze aplikace, kterým důvěřujete.
Úložiště USB [Volitelně]
Zařízení se připojí jako přenosné paměťové zařízení [Flashdisk] a umožní
přenos jakýchkoli souborů mezi počítačem a zařízením. Z počítače máte
exkluzivní přístup k celému úložišti a micro SD kartě v zařízení. Po dobu
připojení je úložiště pro zařízení samotné nepřístupné.
Režim ladění USB
Některé programy v počítači vyžadují pro správnou funknočst, aby byl
aktivní režim ladění přes USB.
n
Přejděte do
> Nastavení > Pro vývojáře > Ladění USB
Důležité a záruční informace
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození přístroje způsobené nevhodným používáním, např. zlomené konektory, poškození obalu pádem
nebo poškození způsobené rozebráním přístroje. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou obsluhou přístroje, např. zapojení do sítě se špatným napětím. Záruka se dále nevztahuje na nefunkční
či špatně fungující přístroj z důvodu nefunkčnosti firmwaru nebo softwaru,
použitím závadných souborů, nesprávného odpojení od jiného zařízení,
formátováním, použítím jiného firmwaru, apod. Jestliže se přístroj jeví jako
nefunkční, přehrajte nejdříve firmware nebo software, který vám po kontaktování elektronicky zašleme.
Prohlášení o shodě a likvidaci
> Nastavení > Zálohování a obnovení
n
Povolte Zálohování mých dat
Obchod Play je oficiální obchod společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Naleznete zde bezplatný i placený
obsah. Pro přístup do obchodu Play potřebujete účet Google.
n
Klepněte na tlačítko „Instalovat“
Zařízení se připojí jako digitální fotoaparát a umožní přenos fotografií a
obrázků mezi počítačem a zařízením. Z počítače máte přístup ke složkám
DCIM [Fotografie] a Pictures [Obrázky].
n
Přejděte do
Zálohování nastavení do účtu Google
Obchod Google Play
n
Procházením kategorií nebo pomocí funkce pro vyhledávání vyberte
položku, kterou si chcete stáhnout
Fotoaparát [PTP]
Automatické zálohování nastavení na servery Google. Zálohuje se nastavení kalendáře, Gmailu, nastavení zařízení, sítě Wi-Fi, jazyk, datum, čas,
aplikace stažené z ochodu Google play.
Takto vytvořenou zálohu můžete ponechat přímo na micro SD kartě nebo
ji zkopírovat do PC a uvolnit tak místo na SD kartě.
n
Klepněte na a v menu zvolte položku „Synchronizovat“
> Obchod Play
Zařízení se připojí jako multimediální zařízení a umožní přenos multimediálních souborů a dokumentů mezi počítačem a zařízením. Z počítače
máte přístup k celému úložišti, které zůstává přístupné i v samotném zařízení.
Na ostatní poruchy se vztahuje záruka, která trvá 24 měsícu od data prodeje, při koupi přes elektronický obchod od data převzetí. Aby mohla být
záruka uplatněna, musíte mít řádně vyplněný záruční list nebo doklad o
koupi. Za jakoukoliv ztrátu dat odpovídá uživatel, nikoliv prodejce. Doporučujeme veškerá data zálohovat. Prodejce se zbavuje jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené ztrátou nebo škody se ztrátou dat souvisejicí.
Přístroj je před zasláním důkladně přezkoušen a otestován. Je však možné, že po rozbalení, může být z jakéhokoliv důvodu nefunkční.
Pokud chcete, aby po přeinstalaci aplikace došlo k obnovení předchozích
nastavení, povolte také „Automatické obnovení“.
n
Přejděte do
Zařízení pro média [MTP]
> Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení
n
Potvrďte stisknutím tlačítka „Smazat vše“
n
Vyčkejte na dokončení obnovení a načtení OS Andoid
Připojení k PC
Fotografie, hudbu a další soubory můžete mezi počítačem a zařízením
přenášet pomocí kabelu USB A - micro USB B 2.0. Pokud připojujete zařízení k počítači poprvé bude pravděpodobně třeba vyčkat na dokončení
instalace ovladačů v OS Windows.
Připojení zařízení k počítači
Symmtec.cz tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC.
Toto zboží nesmí být likvidováno s běžným domácím odpadem. Jste
odpovědni za likvidaci všech svých elektronických zařízení ve sběrnách
určených k recyklaci takového odpadu. Řádnou recyklací, odděleným
shromažďováním a obnovením elektronických zařízení pomáháte chránit
přírodní zdroje, lidské zdraví a živodní prostředí.
Bezpečné používání
Pro bezpečné a efektivní používání přístroje si prosím důkladně přečtěte
následující pokyny.
n
Přístroj držte mimo dosah dětí
n
Přístroj nepoužívejte v blízkosti čerpacích stanic, mimo prostory s
uskladněnými hořlavinami, chemikáliemi a na místech, kde by mohl
vzniknout požár elektrickým výbojem.
n
Přístroj nepoužívejte v letadle, v nemocničních zařízeních a v prostorách kde by mohlo dojít k rušení důležitých přístrojů [komunikačních
systémů, kardiostimulátorů, naslouchadel...]
n
Osoby s elektronickými podporami jako jsou kardiostimulátory,
naslouchadla, apod. musí manipulovat s přístrojem alespoň 40 cm od
těchto podpůrných zařízení.
Zařízení připojte USB kabelem do počítači. Ve stavové liště zařízení se
zobrazí informace o režimu v jakém je zařízení připojeno.
n
Záruka se vztahuje pouze na přístroj a příslušenství, které jsou
obsahem balení. Na neoriginální zařízení připojená k přístroji se záruka
nevztahuje.
n
Přejděte do
n
Přístroj nerozebírejte, ani do něj nazasahujte. V případě, že zařízení
nepracuje správně, kontaktujte nás.
> Nastavení > Úložiště
Neznámé zdroje
n
Klepněte na a zvolte položku „Připojení USB k počítači“
Zařízení umožňuje také instalaci aplikací [.apk souborů] z jiných zdrojů
V zobrazeném seznamu zvolte režim ve kterém se má zařízení k počítači
připojit. Zařízení podporuje tyto režimy připojení:
n
Přístroj nepoužívejte v dosahu výbušnin, nebo hořlavin. Přístroj používejte v místnostech s odvodem tepla a cirkulací vzduchu.
n
Přístroj držte mimo dosah magneticky aktivních předmětů nebo
zařízení (megnetů, cívek, kreditních karet). Může dojít k vzájemnému
poškození.
n
Přístroj držte v suchu a mimo dosah vody a vlhkosti. Přístroj není
vodotěsný ani voděodolný.
n
Přístroj chraňte před vysokými teplotami a před přímým slunečním
zářením.
n
Přístroj čistěte suchým látkovým hadříkem.
n
Přístroj chraňte před pády, nárazy, vibracemi nebo jiným mechanickým poškozením. Může dojít k poškození citlivých součástek, povrchu
nebo konektorů.
n
Přístroj nepoužívejte v prostorách s vysokými teplotami, nadměrnou
vlhkostí, v prašném prostředí a chraňte jej před chemikáliemi a vodou.
n
Přístroj nečištěte vodnými roztoky, benzínem, ředidly nebo silnými
čistícími prostředky.
n
Přístroj likvidujte v souladu s pravidly pro ochranu životního prostředí a
pravidly pro nakládání s tímto druhem odpadu.
Loga a ochranné známky
PiPO, logo PiPO jsou registrované známky společnosti PiPO Technology
Co., Ltd.
Loga Android, Google Search™, Google Mail™, Google Play™, Android
Market™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné
známky sdružení Wi-Fi Alliance.
Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Autorská práva
Bez písemného povolení Symmtec.cz nesmí být žádná čast tohoto návodu kopírována, překládána, předávána, šířena nebo reprodukována.
Návod je chráněn zákony o autorských právech.
Copyright © 2014 Symmtec.cz

Podobné dokumenty

Jak dobíjet kredit

Jak dobíjet kredit Jak používat Datový roaming S OpenCall můžete díky nové službě Datový roaming surfovat po internetu, i když jste v zahraničí. Pro správné fungování služby Datový roaming je nejprve nutné část svéh...

Více

DL 50 WA DL 50 WE DL 50 WH - klimatizace

DL 50 WA DL 50 WE DL 50 WH - klimatizace 3.3 Funkce „ložnice“ (vypnutí displeje) Pokud Vás podsvícený displej větrací jednotky ruší (např. v ložnici), můžete ho vypnout resp. přepnout do režimu, kdy informace zobrazuje jen v případě potře...

Více

Abstrakty - ARCDATA PRAHA

Abstrakty - ARCDATA PRAHA Analýzy viditelnosti jsou jednou ze základních geoinformačních analýz. Tradičně se využívají k identifikaci ploch, které jsou viditelné z určitého bodu. Pokud je ale potřeba provést analýzu viditel...

Více

návod k použití stigma prodigy v2 návod k použití stigma prodigy v2

návod k použití stigma prodigy v2 návod k použití stigma prodigy v2 Zapojení strojku: Doporučujeme si označit na clipcordu který kontakt je plus (některé to již mají červenou barvou) a tento kontakt připojovat na strojku na horní kontaktní úchyt. Pokud používáte RC...

Více

Užijte si dlouhé zimní večery s balíčkem FILM.. Vánoční DÁREK

Užijte si dlouhé zimní večery s balíčkem FILM.. Vánoční DÁREK Přehledné prostředí pro výběr TV stanice a pořadu pro každého. Přišli jste po začátku oblíbeného seriálu? Pusťte si jej od začátku. Použijte PC, tablet, notebook, chytrý telefon či přímo chytrou te...

Více

1 Obecné pokyny pro užívání zařízení

1 Obecné pokyny pro užívání zařízení závislosti na typu vašeho připojení, se může tato ikona zobrazit v H (HSDPA), G (GPRS), E (Edge), R (roaming) nebo 3G. Všimněte si, že 3G komunikace je automaticky vypnuta, pokud se připojíte k Wi-...

Více

oDlet! - Nový Smíchov

oDlet! - Nový Smíchov Nového Smíchova – F5. Když kterýkoli všední den zmáčknete tuhle klávesu na stránkách f5.novysmichov.eu, dostanete novou nálož aktuálních článků, videí či fotografií od našich profesionálních stylis...

Více