Zpravodaj číslo 56 - Klub švýcarských salašnických psů

Transkript

Zpravodaj číslo 56 - Klub švýcarských salašnických psů
Vážení členové klubu,
letošní rok pro nás začal změnami ve výboru. Dovolte, abych
Vám poděkoval za Vaši důvěru, kterou jste mi jako novému
předsedovi při nedávných volbách projevili. Mé poděkování
patří především odstupujícímu výboru klubu za svědomitou
a obětavou práci, kterou klubu věnovali, a to nejen
nad přípravami všech akcí. O tom, že je náš chov na úrovni,
není třeba diskutovat. Hlavně co se týká organizace chovu,
bonitací, svodů mladých a klubových výstav držíme krok
se zahraničím.
Věřím, že společně s novým výborem budeme úspěšně v této
práci pokračovat. Nechci zde uvádět výčet našich nových
předsevzetí a slibů. Odměnou a potěšením při konečném
bilancování naší činnosti bude pro nás kvalita a radost z našeho
chovu a také Vaše spokojenost.
Přeji Vám mnoho krásných chvil prožitých s Vašimi čtyřnohými
miláčky a těším se někdy brzy naviděnou.
Václav Chovanec
předseda KŠSP o.s.
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 1
Variabilní symboly
Pro různé druhy plateb na účet KŠSP o. s. je již řadu let zavedeno
používání variabilních symbolů. Konstrukce variabilního symbolu je
následující: AABBBBCC bez mezer a lomítek
kde:
AA
je kód platby
01 - znamená členský příspěvek
05 – znamená poplatek za kontrolu vrhu
08 – znamená výstavní poplatek
09 – znamená poplatek za bonitaci
BBBB je Vaše členské číslo a to pouze část čísla před lomítkem
(za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že
je číslo před lomítkem menší jak čtyřmístné číslo, doplňte
zepředu nulami.
CC
je zkrácený rok platby
Pro akce, které klub organizuje, máme předtištěné vlastní složenky, které
obdržíte spolu s pozvánkou na konkrétní klubovou akci (i pro kontrolu
vrhu a členské poplatky). Pokud ji neobdržíte, používejte takovou, která je
určená k zaslání platby přímo na účet (ne na adresu).
Potom na ni vyplňte:
Ve prospěch účtu:
Kód banky:
k. symbol:
v. symbol:
s. symbol:
Adresa majitele účtu je:
0000001342269389
0800
0379
viz. výše
nevyplňujte
Klub švýcarských salašnických psů, o. s.
Březnice 512, 760 01 Zlín
Dodržením těchto podmínek velmi ulehčíte ekonomce klubu její
náročnou práci.
Děkujeme Vám. Výbor KŠSP o. s.
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 2
OBSAH:
1.
Zprávy výboru
1.1.
Usnesení z členské schůze KŠSP o. s. konané dne 10.5.2008
1.2.
Představení nového výboru klubu
1.3.
Představení nové revizní komise
1.4.
Poradci chovu
1.5.
Upozornění na změny
1.6.
Informace pro majitele entlebušských salašnických psů
1.7.
Tituly, pracovní zkoušky a další úspěchy
1.8.
Úhyny psů
2.
Z činnosti klubu
2.1.
Hodnocení svodu mladých Rožnov pod Radhoštěm 11. 5. 2008
2.2.
Příspěvky členů
2.3.
Výsledková
listina
z klubové
výstavy
v Rožnově
pod Radhoštěm
2.4.
2.4.1.
Pozvánky na akce
2.4.2.
Pozvánka na speciální klubovou výstavu v Zárybničné
Lhotě u Tábora
Pozvánka na členskou schůzi v Zárybničné Lhotě u Tábora
2.4.3.
Návrh
jednacího
řádu
členské
schůze
dne 11.10.2008 v Zárybničné Lhotě u Tábora
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 3
KŠSP
o.s.
1. ZPRÁVY VÝBORU
1.1. Usnesení z členské schůze KŠSP o. s. konané dne
10.5.2008 v Rožnově pod Radhoštěm
I.
Členská schůze schvaluje
-
volbu předsedajícího členské schůze – pověřena Lenka
Schönbeková
pro:
88
proti:
0
zdržel se:
2
-
volbu komise mandátové ve složení: Pavlátová B., Stachová
B., Stacha J.
pro:
88
proti:
0
zdržel se:
3
-
volbu návrhové komise ve složení: Ambrosová I., Ambros
B., Vojtková I.
pro:
87
proti:
0
zdržel se:
3
-
volbu zapisovatele členské schůze: Robešová Blanka
pro:
89
proti:
0
zdržel se:
1
-
volbu komise volební ve složení: Pavlátová J., Kopecká M.,
Štěpánová M.
pro:
88
proti:
0
zdržel se:
3
-
jednací řád
pro:
91
proti:
0
zdržel se:
0
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 4
-
II.
usnesení členské schůze
pro:
78
proti:
0
zdržel se:
5
Členská schůze zvolila
-
nový výbor - kandidátku č. 1, 49 hlasy, ve složení
(abecedně):
1. Beková Jana
ekonom
0194/93
Kollárova 1027
391 01 Sezimovo Ústí
2. Fiřtová Marcela Ing.
2130/05
Na Závodí 125
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
3. Hečková Alena
0624/98
Bystřice nad Olší 442
739 95 Bystřice nad Olší
4. Chovanec Václav
předseda
2136/05
Březnice 512, 760 01 Zlín
5. Robešová Blanka Mgr., CSc.
hlavní poradce chovu
0533/97
Šaratice 85, 683 53 Šaratice
6. Ulrich Jiří Ing.
2799/07
Přistoupim 129
282 01 Český Brod
7. Vejsada Pavel Ing.
1832/03
Termesivy 90
580 01 Havlíčkův Brod
8. Venclová Veronika Ing.,Ph.D.
2161/05
Kytlice 60F, 407 45 Kytlice
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 5
9. Vojtek Roman
-
3206/08
Husitská 430
793 12 Horní Benešov
revizní komisi ve složení Pečenka P., Kopecká M., Fialová
I.
III. Členská schůze odsouhlasila
-
3 klubové výstavy ročně (1 putovní)
pro:
60
proti:
2
zdržel se: 15
-
že rozhodování o delegování rozhodčích je v kompetenci
výboru
pro:
50
proti:
20
zdržel se: 16
Přečteno, schváleno.
V Rožnově pod Radhoštěm 10.5.2008
Návrhová komise: Ambrosová I.
Ambros B.
Vojtková I.
Usnesení zapsala v Rožnově pod Radhoštěm 10.5.2008 Vojtková I.
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 6
1.2. Výbor klubu
Předseda
Václav Chovanec
Březnice 512, 76001 Zlín
Tel: 777833355
[email protected]
Hl. poradce chovu
Blanka Robešová
Šaratice 85, 683 53 Šaratice
Tel: 607654027
[email protected]
Místopředseda
Jiří Uldrich
Přistoupim 129, 282 01 Český Brod
Tel: 603115216
[email protected]
Ekonom
Jana Beková
Kollárova 1027, 391 01 Sezimovo Ústí
Tel: 773124152
[email protected]
Členové výboru
(abecedně)
Marcela Fiřtová
Na Závodí 125, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí
Tel: 605154458
[email protected]
Alena Hečková
Bystřice nad Olší 442, 739 95 Bystřice
nad Olší
Tel: 724308034
[email protected]
Pavel Vejsada
Termesivy 90, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 603744588
[email protected]
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 7
Veronika Venclová
Kytlice 60F, 407 45 Kytlice
Tel: 605448231
[email protected]
Roman Vojtek
Husitská 430, 793 12 Horní Benešov
Tel: 602522790
[email protected]
1.3. Revizní komise
Předseda
Pavel Pečenka
Mokrovousy 51, 50315 Nechanice
Tel: 605406195
[email protected]
Členové komise
(abecedně)
Ivana Fialová
Ke Království 154, 772 00 Krčmaň
Tel: 776842100
[email protected]
Martina Kopecká
Trotina 7, 503 03 Smiřice
Tel: 606640303
[email protected]
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 8
1.4. Poradci chovu
Hlavní poradce
chovu BSP a
poradce chovu
Působnost
Poradce chovu
BSP a evidence
krycích psů
Působnost
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
Šaratice 85, 683 53 Šaratice
Tel.: 544 254 495, 607 654 027
E-MAIL: [email protected]
Brněnský, Zlínský, Ústecký,
Liberecký kraj a kraj Vysočina
MVDr. Pavel Doubek
Okružní 831, 374 01 Trhové Sviny
Tel: 386 322 978, 606 419 280
E-MAIL: [email protected]
Jihočeský, Plzeňský,
Karlovarský, Středočeský kraj a hlavní
město Praha
Poradce chovu
BSP a evidence
krycích psů
Působnost
RNDr. Libuše Veselá
Chválkovická 88, 773 00 Olomouc
Tel.: 585 315 704
Moravskoslezký, Olomoucký, Pardubický
a Královéhradecký kraj
Poradce chovu
VSSP a evidence
krycích psů
Působnost
Marta Seidenglanzová
Mirochov 60, 378 04 Chlum
u Třeboně
Tel.: 384 783 112
celorepubliková
Poradce chovu
ESP a APZ
a evidence
krycích psů
Působnost
Svatava Suchá
Brníčko 1029, 783 91 Uničov
Tel.: 585 051 020, 731 186 957
E-MAIL: [email protected]
celorepubliková
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 9
1.5. Upozornění na změny
V souvislosti se změnou ve vedení KŠSP o. s. došlo ke změně na pozici
hlavního poradce chovu a také organizátora bonitaci. Poradci chovu
pro jednotlivá plemena zůstávají beze změn.
Hlavní poradce chovu:
Mgr. Blanka Robešová, CSc., Šaratice 85, 683 53, tel.: 607 654 027,
[email protected]
Na tuto adresu prosím odesílejte hlášení o uskutečněném krytí (pro BSP),
hlášení o vrhu (pro BSP), případně se obracejte s dalšími požadavky.
Podzimní bonitace se uskuteční 25.-26.10.2008 v Mladé Boleslavi,
přihlášky budou rozesílány koncem srpna a zveřejněny na www.kssp.cz
ke stažení. Organizováním bonitaci byl nově pověřen:
Ing. Pavel Vejsada, Termesivy 90, 580 01 Havlíčkův Brod,
tel.: 603 744 588, [email protected]
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 10
1.6. Informace pro majitele entlebušských salašnických psů
V České republice zahájila v červnu 2008 svoji činnost soukromá laboratoř
Genomia s.r.o. se sídlem v Plzni. Tato firma nabízí chovatelům různé typy
genetických vyšetření, mimo jiné i genetické vyšetření na PRA. Laboratoř
byla oslovena a požádána o podrobnosti týkající se jejich činnosti
i konkrétního vyšetření. pro ESP. Na základě odpovědi firmy Genomia
bylo rozhodnuto, že výsledek vyšetření této firmy nebude KŠSP o. s.
prozatím uznáván jako rovnocenný certifikátu firmy Optigen. Výsledek
firmy Genomia je tedy pro chovatele pouze informativní.
KŠSP o. s. chce podpořit iniciativu chovatelů ESP, kteří by chtěli u svých
zvířat provést genetické vyšetření na PRA u firmy Optigen. Toto vyšetření
je běžné v evropských zemích a má obrovskou hodnotu pro chov tohoto
plemene. Prosím tedy chovatele ESP, kteří mají zájem v letošním roce
provést u svého zvířete Optigen-test PRA, aby tento svůj zájem
oznámili Klubu vyplněním a zasláním formuláře do konce září 2008.
Formulář najdete na konci Zpravodaje, případně na www.kssp.cz. Klub
nemůže pro ESP hradit vyšetření v plné výši, ale podle zájmu bude
rozhodnuto o výši finanční podpory pro tyto chovatele. Jedná se o podporu
pro vyšetření uskutečněná v roce 2008, takže prosím chovatele, aby se
svým rozhodnutím nevyčkávali do dalšího roku!!!! Případná finanční
podpora by byla poskytována proti předloženému certifikátu s výsledkem
Optigen-testu. Každý chovatel si zařizuje provedení testu sám, Klub
nemůže vystupovat v jednání jako zprostředkovatel. Bližší podrobnosti
o podmínkách Optigen-testu najdete na www.optigen.com
Mgr. B. Robešová, CSc.
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 11
1.7. Tituly, pracovní zkoušky a další úspěchy
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
BRATISLAVA
UDĚLUJE TITUL
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
feně BSP EIKO VON UNKA´S TRAUM,
číslo zápisu CMKU/BSP/4841/
Majitelkou je Irena Ambrosová, Frenštát pod Radhoštěm
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 12
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
UDĚLUJE TITUL
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN
Psovi VŠSP CALIFFO VON BLASENNEUHAUS,
nar. 3.6.2005. čís.záp. SHSB/LOS/642218,
CMKU/VSP/302/-05/05/07
Majitelkou je Hana Loskotová,
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 13
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
UDĚLUJE TITUL
ČESKÝ ŠAMPION
psovi BSP CHRISTOF TOP-BERNER,
číslo zápisu ČMKU/BSP/4078/04/06
Majitelé jsou Václav a Hana Chovancovi z Bžeznice u Zlína
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 14
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČLEN FCI
UDĚLUJE TITUL
ČESKÝ ŠAMPION
a
KINOLOŠKI SAVEZ CRNE GORE
KENNEL CLUB OF MONTENEGRO
UDĚLUJE TITUL
ŠAMPION CRNE GORE
CHAMPION OF MONTENEGRO
KYNOLOGICKÝ SVAZ REPUBLIKY MACEDONIA
UDĚLUJE TITUL
MACEDONIAN CHAMPION OF BEAUTY
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA BRATISLAVA
UDĚLUJE TITUL
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY
feně BELLA FROM EAGLE HILLS,
číslo zápisu CMKU/VSP/233/05/06
Majitelem je Pavla Burešová, V Zákruží 3, 289 12 Třebestovice
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 15
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČLEN FCI
UDĚLUJE TITUL
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně APPY QUARTER WORLD
číslo zápisu CMKU/VSP/484/07
Majitelem je Pavla Burešová, V Zákruží 3, 289 12 Třebestovice
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 16
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČLEN FCI
UDĚLUJE TITUL
ČESKÝ GRANDŠAMPION
KYNOLOGICKÝ SVAZ REPUBLIKY MACEDONIA
UDĚLUJE TITUL
MACEDONIAN CHAMPION OF BEAUTY
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA BRATISLAVA
UDĚLUJE TITUL
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY
ASOCIATIA CHINOLOGICA ROMANA
UDĚLUJE TITUL
CAMPION ROMANIA
feně BANJIN FROM EAGLE HILLS,
číslo zápisu CMKU/VSP/232/05/06
Majitelem je Pavla Burešová, V Zákruží 3, 289 12 Třebestovice
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 17
MOC GRATULUJEME KE SPNĚNÍ ZKOUŠKY ZOP
Psovi CARLOSOVI OD TROTINSKÉHO
POTOKA i jeho majitelům za výcvik.
Jsou to hodiny stravené na "cvičáku" a známka
výborný svědčí o dobře odvedené práci!
Za rodnou CHS Lucka a Martin Antonínovi
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 18
1.8. ÚHYNY
=
S POLITOVÁNÍM OZNAMUJEME
S hlubokým smutkem oznamujeme, že dne
13. ledna 2008 nás ve věku 11 let navždy opustila
naše milovaná kamarádka a věrná společnice
ELSA ČIERNE KRÁĹOVSTVO.
Budeme na ni stále vzpomínat. Gelovi Grymov
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 19
2.
Z ČINNOSTI KLUBU
2.1. Hodnocení svodu mladých Rožnov pod Radhoštěm
11. 5. 2008
Už tradičně se následující den po klubové výstavě pořádal svod mladých
psů, který se konal v Rožnově pod Radhoštěm. Svodu se zúčastnilo
67 chovatelských stanic, z toho bylo v zastoupení 112 BSP, 8 VŠSP, 3 ESP
a 8 APZ.
Posuzování bylo prováděno ve dvou kruzích, ve kterých pracovaly
komise
- MVDr. Pavel Doubek, Mgr. Blanka Robešová
CSc. a Ing. Pavel Vejsada
- Otakar Vondrouš,Vlasta Topiarzová, Božena
Hendrychová, Svatava Suchá ( APZ, ESP) a
Romana Polická (VŠSP)
Celoroční statistiku svodu opět zveřejním až po podzimním svodu. Chci
však upozornit na větší výskyt entropia, a taktéž na vyšší počet psů
nejistých a nervózních. Statisticky se u BSP za loňský rok nevyskytlo
na svodu mladých ani jedno entropium. Na letošních jarním svodu se jich
objevilo 5.
V rozložení bílých znaků nebyla zaznamenána žádná výraznější změna,
snad jen mírný nárůst pigmentových skvrn.
I když bylo předvedeno celkem 138 mladých psů z 67 CHS, bylo
zastoupení jednotlivých chovatelských stanic méně četné.
Na závěr chci upozornit všechny chovatele na změnu při zasílání adres
nových majitelů. Tyto adresy zasílejte nové matrikářce na adresu:
Hečková Alena
Bystřice nad Olší 442
73995
Bez zaslaní adres nemohou být noví majitelé pozvání na svod mladých.
Chci touto cestou poděkovat všem za hojnou účast a také všem, kteří se
podíleli na hladkém průběhu svodu.
Peřinová Irena
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 20
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 21
2.2.
Příspěvky členů
Děkujeme všem majitelům za účast na svodu mladých v Rožnově
pod Radhoštěm konané 11.5.08. Zúčastnili se na fotce zleva: Cuno,
Cardinall, Cassiopea, Cyklon, Carlos a Cami. Počasí bylo nádherné
a celý klubový víkend se moc povedl. Pořadatelům do budoucna přejeme
hlavně hodně trpělivosti, protože počty zvířat jak na výstavách tak
i na svodech neustále rostou.
Za CHS od Trotinského potoka Lucka a Martin Antonínovi
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 22
2.3.
Výsledková listina z klubové výstavy
pod Radhoštěm konané dne 11. 5. 2008
v Rožnově
Appenzelský salašnický pes - posuzoval Andráš
Polgar CZ
1
Psi – Třída štěňat (1)
DOCENT BRAUN vom Pirnikhof - CMKU/APZ/215/089299
Otec: CASEY Essi
Chovatel: Svatava Suchá, Uničov
Matka: FRIEDA BROWN z Tichého údolí Majitel: Lubomír Pek, Zábřeh CZ
velmi nadějná 1, Nejhezčí štěně
2
Psi – Třída mladých (2)
ASEN z Velkého Újezda - CMKU/APZ/197/07
Otec: JrCh.Lancelott from
Chovatel: Bohumil Skoták, Velký Újezd
Balihara ranch
Matka: ABONEY Polymelus
Majitel: Jarmila Sukopová, Kyjov CZ
výborná 1 CAJC, Nejlepší mladý
3
CORNY Šťastná Berjanka - CMKU/APZ/184/07
Otec: Charlie von der Grünen Ach
Matka: Ch.Phira v.Brünggberg
Chovatel: Lenka Schönbeková,
Kamenný Újezd
Majitel: Vladimíra Šmídová, Skalice
CZ
velmi dobrá 2
4
Psi – Mezitřída (2)
BUICK Šťastná Berjanka - CMKU/APZ/176/06
Otec: Charlie von der Grünen Ach
Matka: ICh.Zafira from Balihara ranch
Chovatel: Lenka Schönbeková,
Kamenný Újezd
Majitel: Josef Drýk, Šťáhlavy CZ
výborná 1 CAC
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 23
5
CEDRIK Šťastná Berjanka - CMKU/APZ/181/07890
Otec: Charlie von der Grünen Ach
Chovatel: Lenka Schönbeková,
Kamenný Újezd
Majitel: Lenka Schönbeková,
Kamenný Újezd CZ
Matka: Ch.Phira v.Brünggberg
výborná 2 Res.CAC
7
Psi – Třída otevřená (3)
Amiro vom Höfli - CMKU/APZ/149/-06/06/08
Otec: Luc van Eemlandia
Matka: Elfi vom Buechmätteli
Chovatel: Silvia Meister, Matzendorf
Majitel: Svatava Suchá, Uničov CZ
výborná 1 CAC
8
FOREST z Tichého údolí - CMKU/APZ/128/05/07
Otec: Zardos from Balihara ranch
Matka: JrCh.CARAMELLA
z Tichého údolí
Chovatel: Jaroslava Havelková,
Roztoky u Prahy
Majitel: Ludmila Paulusová, Dolní
Bečva CZ
výborná 2 Res.CAC
6
APOLLO di Cortina - CMKU/APZ/140/06/08
Otec: Irko v.Brünggberg
Matka: AKIRA Novaboon Paradise
Chovatel: Ing.Alice Boučková, Praha 9,
Klánovice
Majitel: Ing.Libuše Mlejnková, Ochoz
u Brna CZ
výborná 3
9
Psi – Třída vítězů (2)
ANGELO Novaboon Paradise - CMKU/APZ/72/03
Otec: ICh.Qirs Eijatuum
Matka: ICh.Babette from
Balihara ranch
Chovatel: Ivana Nováková, Březenec
Majitel: Eva Hrochová, Olomouc CZ
výborná 1 CAC, Klubový vítěz, BOB
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 24
7931
10
Ch.ARTHEMON Šťastná Berjanka –
11 CMKU/APZ/122/05/085679
Otec: Klemens von der Friedlwiese
Matka: ICh.Zafira from Balihara ranch
Chovatel: Lenka Schönbeková,
Kamenný Újezd
Majitel: Zuzana Ráblová, Ostrava –
Bělský les CZ
výborná 2 Res.CAC
11
Feny – Třída mladých (4)
CHILLI BROWN z Tichého údolí - CMKU/APZ/193/07671
Otec: JrCh.Lancelott from
Balihara ranch
Matka: JrCh.CARAMELLA
z Tichého údolí
Chovatel: Jaroslava Havelková,
Roztoky u Prahy
Majitel: Jarmila Sílová, Ostrava,
Petřkovice CZ
výborná 1
14
ABORA z Velkého Újezda - CMKU/APZ/202/07
Otec: JrCh.Lancelott from
Balihara ranch
Matka: ABONEY Polymelus
Chovatel: Bohumil Skoták, Velký Újezd
Majitel: Veronika Hasová, Blansko
CZ
velmi dobrá 2
12
Becky z Turčianskej záhrady - CMKU/APZ/212/-07/07
Otec: Obelix from Balihara ranch
Matka: Aerin Baranecká dolina
Chovatel: MVDr.Mária Kovačková,
Martin
Majitel: Ing.Radoslava Zavřelová,
Veverská Bitýška CZ
velmi dobrá 3
15
CAROLL vom Pirnikhof - CMKU/APZ/208/07
Otec: Irko v.Brünggberg
Chovatel: Svatava Suchá, Uničov
Matka: FRIEDA BROWN z Tichého údolí Majitel: Ing.Pavel Adam, Osová
Bitýška CZ
dobrá 4
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 25
Feny – Mezitřída (3)
COMTESSA Šťastná Berjanka - CMKU/APZ/186/07
16
Otec: Charlie von der Grünen Ach
Matka: Ch.Phira v.Brünggberg
Chovatel: Lenka Schönbeková,
Kamenný Újezd
Majitel: Markéta a Jaromíra Sojkovy,
Žižice CZ
výborná 1 CAC, Klubový vítěz
18
CONNY Polymelus - CMKU/APZ/163/06
Otec: CASEY Essi
Matka: Fany spod Hrádze
Chovatel: Eva Rafajová, Pavlovice
Majitel: Lenka Trnavská, Drysice CZ
velmi dobrá 2
17
CINDY Polymelus - CMKU/APZ/160/067762
Otec: CASEY Essi
Matka: Fany spod Hrádze
Chovatel: Eva Rafajová, Pavlovice
Majitel: Miluše Valentová, Paštice
CZ
dobrá 3
20
Feny – Třída otevřená (2)
FRIEDA BROWN z Tichého údolí CMKU/APZ/134/05/076015
Otec: Zardos from Balihara ranch
Chovatel: Jaroslava Havelková,
Roztoky u Prahy
Matka: JrCh.CARAMELLA z Tichého údolíMajitel: Svatava a Jaroslav Suchých,
Brníčko CZ
velmi dobrá 1
19
ASTRA di Cortina - CMKU/APZ/145/06
Otec: Irko v.Brünggberg
Matka: AKIRA Novaboon Paradise
Chovatel: Ing.Alice Boučková, Praha 9,
Klánovice
Majitel: Jaromír Liehr, Vidče, okr.
Vsetín CZ
velmi dobrá 2
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 26
Bernský salašnický pes
Psi – Třída štěňat (1) - posuzoval MVDr.Lubomír Ličák SK
21
AKIM od Mírova - CMKU/BSP/6254/07
Otec: CONRAD vom Pirnikhof
Matka: AGÁTA Monte Torres
Chovatel: Mgr.Radka Langová,
Mohelnice
Majitel: Gabriela Vašková, Popůvky –
okr.Brno-venkov CZ
velmi nadějná 1
Psi – Třída dorostu (11) - posuzoval MVDr.Lubomír Ličák SK
32
BIVOJ od Dvou bříz - CMKU/BSP/6129/07
Otec: Ch.Darwin Tertzo's
Matka: DINA Czech Rea
Chovatel: Hana Jarkovská, Těškovice
Majitel: Hana Jarkovská, Těškovice
CZ
velmi nadějná 1
28
FRANZ vom Pirnikhof - CMKU/BSP/6096/078955
Otec: CONRAD vom Pirnikhof
Matka: DALIMILA z Ochoze
Chovatel: Svatava Suchá, Uničov
Majitel: Monika Charvátová, Libina
CZ
velmi nadějná 2
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 27
33
GORDON Dolmar z Alkazaru - CMKU/BSP/6116/07
nar.: 5.8.2007
1012 8763
Otec: Ch.Bady Vislavské údolie
Matka: BEGONIE Dolmar z Alkazaru
Chovatel: Sylvie Veřmiřovská, Nový
Jičín - Žilina
Majitel: Vladislava Fajfrová, Zašová
CZ
velmi nadějná 3
31
ANDRASZY Ev-An-Or - CMKU/BSP/6153/078890
Otec: Ch.CHRISTOF Top-Berner
Matka: ANDULKA od Blatnické hory
Chovatel: Eva Oralová, Zlín
Majitel: Eva Oralová, Zlín CZ
velmi nadějná 4
Psi – Třída mladých (40) - posuzoval Andráš Polgar CZ
41
Caro v.Gammenthal - CMKU/BSP/6058/-07/07
Otec: Ysven van de Weyenberg
Matka: Yoscha v.Gammenthal
Chovatel: Verena Schütz, OberGammenthal
Majitel: Pavel Dobeš, Klobouky
u Brna CZ
výborná 1 CAJC
61
FABIO Bersaltyna - CMKU/BSP/5448/06
Otec: Ch.Monthy Benco
Matka: CASSANDRA Bersaltyna
Chovatel: Lenka Horutová, Dobešov
Majitel: Miluše Samuelová,
Solopysky CZ
výborná 2
71
Paiko O Mój Ty Smutku - PKR.II-915831064
Otec: Crocodile-Coach Maroussia
Matka: Ch.Holly z Góralskiej
Chovatel: Ewelina Świerz, Oswięcim
Majitel: Bogdan Matyja,
Mazańcowice PL
výborná 3
70
ARON ze Slunného dvora - CMKU/BSP/5475/06
Otec: FARON Adbeco
Matka: BÁRA z Kubova dvora
Chovatel: Edita Balladová, Větrušice
Majitel: Aleš Vokoun, Kolín CZ
výborná 4
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 28
Psi – Mezitřída (7) - posuzoval Ing. Kamil Řádek CZ
82
BIMBO Haf z Jundrova - CMKU/BSP/5271/06
Otec: Askan vom Rummelsbach
Matka: Ch.CONNIE z Mladé vinice
Chovatel: Dagmar Rumlerová, Brno
Majitel: Radek Pavlát, Třebechovice
pod Orebem CZ
výborná 1 CAC
78
78
BARTHOLOMEW Valašské slunce –
CMKU/BSP/5290/06/08
7636
Otec: Askan vom Rummelsbach
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní
Bečva
Matka: ICh.Melian z Gemerskej Polomy
Majitel: Nela Pultarová, Praha 4 –
Michle CZ
výborná 2 Res.CAC
77
ALF od Lomiska - CMKU/BSP/5326/06
Otec: ARNY z Czerninských lesů
Matka: AMÁLKA ze Zahrádeckých luk
Chovatel: Ing.Jan Cviček, Kozlovice
Majitel: Jan Ostrý, Rájec-Jestřebí CZ
výborná 3
76
ARSI z Lesní čtvrti - CMKU/BSP/5203/06
Otec: Ch.BAX Wimpego
Matka: ARTEMIS Portlancl
Chovatel: Jaroslav Jakubček, Zlín
Majitel: Hana Babjarová, Zádveřice
CZ
velmi dobrá 4
Psi – Třída otevřená (34) - posuzoval Ing. Kamil Řádek CZ
101
ENDY Cavriani - CMKU/BSP/3817/04
Otec: CHIP z Akátové aleje
Matka: ADÉLA Jankovské údolí CS
Chovatel: Mgr.Blanka Robešová CSc.,
Šaratice
Majitel: Josef Horák, Chropyně CZ
výborná 1 CAC
97
AMBRO Turbr - CMKU/BSP/2990/02/05
Otec: APOLLÓN Berot CS
Matka: BLUZ Martei
Chovatel: Růžena Štrofová, Brno
Majitel: Libor Zbitek, Brno CZ
výborná 2 Res.CAC
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 29
106
ALEX od Bělského potoka - CMKU/BSP/3478/03/05
Otec: CHIP z Akátové aleje
Matka: ÁJA ze Salašského dvora
Chovatel: Josef Bárta, Bělá pod
Bezdězem
Majitel: Jindřich Solař, Jersín CZ
výborná 3
105
ALTAR Záře démantů - CMKU/BSP/5056/06/08
Otec: GrCh.Kenny z Gemerskej Polomy Chovatel: Markéta Paslerová, Říčany
u Prahy
Matka: BERENIKA Queen Elsa
Majitel: Ing.Jana Křížková,
Šestajovice CZ
výborná 4
Psi – Třída vítězů (5) - posuzoval Ing. Kamil Řádek CZ
124
Ch.BAX Wimpego - CMKU/BSP/3388/03/05
Otec: ADONIS Dona Wan
Matka: ANDY Wei-Wei
Chovatel: Ing.Věra Hoštičková, České
Budějovice
Majitel: Jana Hrubá, Valašské
Meziřící CZ
výborná 1 CAC
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 30
126
Ch.CHRISTOF Top-Berner - CMKU/BSP/4078/04/06
Otec: DONAR Martei
Matka: ADULA z Lukavských luk
Chovatel: Vlasta Topiarzová, Bystřice
nad Olší
Majitel: Václav a Hana Chovancovi,
Zlín CZ
výborná 2 Res.CAC
125
Ch.EL CID z Ochoze - CMKU/BSP/4680/05/07
Otec: ICh.Earl Maximillian
Off Sofle´s Pride
Matka: ICh.Molly z Gemerskej Polomy
Chovatel: Pavel Dobeš, Klobouky
u Brna
Majitel: Jan Štěpán, Deštné
v Orlických Horách CZ
výborná 3
351
Ch.Orsonwelles degli Antichi Mulini - PKR.II-81721
Otec: Dumbledor degli Antichi Mulini Chovatel: Laura Bernetti, Ruda
Matka: Evensweeter degli Antichi Mulini Majitel: Ryszard i Anna Chroboczek,
Radzionków PL
výborná 4
Feny – Třída štěňat (6) - posuzovala Ing. Terézia Gargušová SK
130
DŽINA od Samohelky - CMKU/BSP/6238/07
Otec: Ch.Darwin Tertzo's
Matka: CONNIE od Samohelky
Chovatel: Ivana Jezberová, Zdice
Majitel: Ivana Jezberová, Zdice CZ
velmi nadějná 1
132
AGÁTA od Mírova - CMKU/BSP/6256/079145
Otec: CONRAD vom Pirnikhof
Matka: AGÁTA Monte Torres
Chovatel: Mgr.Radka Langová,
Mohelnice
Majitel: Mgr.Radka Langová,
Mohelnice CZ
velmi nadějná 2
135
FAJA z Chrtnického dvora - CMKU/BSP/6305/089328
Otec: Ch.Monthy Benco
Matka: DONA z Chrtnického dvora
Chovatel: Helena Kožená, Chrtníky
Majitel: Veronika Mihulková, Skála
CZ
velmi nadějná 3
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 31
134
GABIE Gasadela - CMKU/BSP/6262/07
Otec: Ch.Fabian z Ipeľskej kotliny
Matka: AMANDA Gasadela
Chovatel: Irena Ambrosová, Frenštát
pod Radhoštěm
Majitel: Lenka Kadlčíková, Ropice
CZ
velmi nadějná 4
Feny – Třída dorostu (8) - posuzovala Ing. Terézia Gargušová SK
147
BAILEY'S Black Tara - CMKU/BSP/6182/07
Otec: Ch.CHRISTOF Top-Berner
Chovatel: Michaela Šemelíková,
Libomyšl
Matka: JrCh.CLEOPATRA Tornádo Erben Majitel: Hana Neterdová, Jesenice CZ
velmi nadějná 1
139
AISHA Uba-Duru - CMKU/BSP/6169/07
Otec: Ch.Darwin Tertzo's
Chovatel: Ing.Pavla Badurová, Těrlicko
Matka: BRENDA z Houbového království Majitel: Ing.Pavla Badurová, Těrlicko
CZ
velmi nadějná 2
141
AJA ze Křtinského kopce - CMKU/BSP/6218/07
Otec: Ch.CHRISTOF Top-Berner
Matka: LINDA z Černovírských luk
Chovatel: Dagmar Šedivá, Křtiny
Majitel: Dagmar Šedivá, Křtiny CZ
nadějná 3
140
CARIE Inplem - CMKU/BSP/6211/079163
Otec: Ch.CEZAR z Milešovské salaše
Matka: ADÉLA Basaly
Chovatel: Ing.Petr Zajíček, Říčany
Majitel: Miroslava Lebedová,
Drahobudice CZ
nadějná 4
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 32
Feny – Třída mladých (57) - posuzovala Ing. Hana Blatoňová CZ
179
KEROL Top-Berner - CMKU/BSP/5690/07948
Otec: Ch.Darwin Tertzo's
Matka: ADULA z Lukavských luk
Chovatel: Vlasta Topiarzová, Bystřice
nad Olší
Majitel: Mgr.Irena Klozová,
Albrechtice CZ
výborná 1 CAJC, Nejlepší mladý
183
CONNIE Haf z Jundrova - CMKU/BSP/5760/07
Otec: Askan vom Rummelsbach
Matka: Ch.CONNIE z Mladé vinice
Chovatel: Dagmar Rumlerová, Brno
Majitel: Dagmar a Radek Rumlerovi,
Brno CZ
výborná 2
210
KOFIE Top-Berner - CMKU/BSP/5691/07
Otec: Ch.Darwin Tertzo's
Matka: ADULA z Lukavských luk
Chovatel: Vlasta Topiarzová, Bystřice
nad Olší
Majitel: Vlasta Topiarzová, Bystřice
nad Olší CZ
výborná 3
150
CATHY Palmater - CMKU/BSP/6077/07
Otec: Ch.Monthy Benco
Matka: GENESIS Bakaon
Chovatel: Ing.Pavel Vejsada, Havlíčkův
Brod
Majitel: Marie Burešová, Nymburk
CZ
výborná 4
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 33
Feny – Mezitřída (23) - posuzovala Ing. Terézia Gargušová SK
224
BELERIAN Valašské slunce - CMKU/BSP/5291/06
Otec: Askan vom Rummelsbach
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní
Bečva
Matka: ICh.Melian z Gemerskej Polomy
Majitel: Vanda Halámková, Kunovice
CZ
výborná 1 CAC
226
AJA ve Vejezdě - CMKU/BSP/5404/06
Otec: Tobias pod Kukučkou
Matka: HOLLY Valašské samoty
945
7620
Chovatel: Milan Kočka, Všechovice
Majitel: Pavla Korandová, Praha 10 –
Dubeč CZ
výborná 2 Res.CAC
223
BERNADETTA Valašské slunce - CMKU/BSP/5293/06
Otec: Askan vom Rummelsbach
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní
Bečva
Matka: ICh.Melian z Gemerskej Polomy
Majitel: Ivana a Slavomír
Ondrejovičoví, Handlová SK
výborná 3
233
BAMBI Haf z Jundrova - CMKU/BSP/5275/067489
Otec: Askan vom Rummelsbach
Matka: Ch.CONNIE z Mladé vinice
Chovatel: Dagmar Rumlerová, Brno
Majitel: Ladislav Kolařík, Šardice CZ
výborná 4
Feny – Třída otevřená (47) - posuzovala Gabrielle Höllbacher
A
286
EIMY z Mokrovous - CMKU/BSP/4149/04
Otec: ICh.Angelo v.Haus Agnelli
Matka: Ch.DANKA z Hodolan
Chovatel: Pavel Pečenka, Mokrovousy
Majitel: Pavel Pečenka, Mokrovousy
CZ
výborná 1 CAC
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 34
240
BRENDA z Houbového království –
241 CMKU/BSP/4541/05/075704
Otec: Ch.EricTheRed degli Antichi
Mulini
Matka: GIBI Top-Berner
Chovatel: Ing.Andrea Heinrichová,
Frýdek Místek
Majitel: Ing.Pavla Badurová, Těrlicko
CZ
výborná 2 Res.CAC
278
MERRY z Černovírských luk - CMKU/BSP/4767/05
Otec: Ch.Monthy Benco
Matka: JESSICA z Černovírských luk
Chovatel: RNDr.Libuše Veselá,
Olomouc - Pavlovičky
Majitel: RNDr.Libuše Veselá,
Olomouc - Pavlovičky CZ
výborná 3
277
ARIS od Hamerských lesů - CMKU/BSP/4517/05
Otec: ADONIS Dona Wan
Chovatel: Mgr.Pavlína Heppnerová,
Kamenný Újezd
Majitel: Ing.David Pytlík, Šumná CZ
Matka: IRIS Essi
výborná 4
Feny – Třída pracovní (3) - posuzovala Gabrielle Höllbacher A
288
Ch.Quinnie z Gemerskej Polomy - CMKU/BSP/4394/-
Otec: ICh.Qeiko Wekerlei - Nagymedve Chovatel: Ing.Terézia Gargušová,
Gemerská Poloma
Matka: Lexa z Gemerskej Polomy
Majitel: Renata a Jindřich Kubecovi,
Plaňany CZ
výborná 1 CAC
290
DEA z Mokrovous - CMKU/BSP/3890/04153
Otec: Yorick vom Larums Bernerhof
Matka: ANNIE z Mokrovous
Chovatel: Pavel Pečenka, Mokrovousy
Majitel: Eva Hyklová, Blatná CZ
výborná 2 Res.CAC
289
AIDA Queen Elsa - CMKU/BSP/2758/02
Otec: ICh.Yörg von der HolderstockhöheChovatel: Markéta Sojková, Žižice
Matka: AMBRA z Milešovské salaše
Majitel: Ing.Václav a Jaromíra
Sojkovi, Žižice CZ
výborná 3
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 35
Feny – Třída vítězů (4) - posuzovala Gabrielle Höllbacher A
291
CLAUDIE Santy Bazaltin - CMKU/BSP/4655/05
Otec: Ch.ALF z Vrbenských hrází
Matka: BERENIKE Santy Bazaltin
Chovatel: Lucie Dlouhá, Praha 8 - Dolní
Chabry
Majitel: Lucie Dlouhá, Praha 8 - Dolní
Chabry CZ
výborná 1 CAC, Klubový vítěz
293
JrCh.CLEOPATRA Tornádo Erben –
CMKU/BSP/3945/04/06468
Otec: Arno von der Jakobshöhe
Matka: KYTY Dartei
Chovatel: Mgr.Lenka Erbenová,
Bolehošťská Lhota
Majitel: Michaela Šemelíková,
Libomyšl CZ
výborná 2 Res.CAC
294
Ch.Astaroth Piękny Ogród - PKR.II-84374
Otec: Ch.Falco z Deikowej doliny
Matka: Elza z Brwinowa
Chovatel: Lucjan Weselak, Dębica
Majitel: Agáta Zawadska, Rudawa PL
výborná 3
292
JrCh.BELLINE Valašské slunce - CMKU/BSP/5292/06
Otec: Askan vom Rummelsbach
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní
Bečva
Matka: ICh.Melian z Gemerskej Polomy
Majitel: Marie Kulhavá, Humpolec
CZ
výborná 4
Feny – Třída veteránů (2) - posuzovala Gabrielle Höllbacher
A
297
JrCh.AXA z Hodolan - CMKU/BSP/868/96
Otec: Ch.BRYN Hanar CS
Matka: Elza z Gandlyho dvora
Chovatel: Ing.Vladimír Březovský,
Olomouc
Majitel: Mgr.Alena Slámová,
Olomouc CZ
výborná 1 Nejhezčí veterán, BOB
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 36
296
ADA Radu - CMKU/BSP/1181/97/99
Otec: Ch.ADAM z Černovírských luk
Matka: DARTA Edu CS
840
201
Chovatel: Alena Hečková, Bystřice nad
Olší
Majitel: Marcela Kopecká, Staměřice
CZ
výborná 2
Entlebuchský salašnický pes - posuzovala
Ing. Terézia Gargušová SK
299
Psi – Třída mladých (1)
ARNY Khun von Stupnij - CMKU/ESP/70/07
Otec: ICh.ART od Magdalenky
Matka: DARKA Essi
Chovatel: Štěpánka Bažantová,
Pardubice
Majitel: Bc.Jitka Dařbujanová, Česká
Lípa CZ
výborná 1 CAJC, Nejlepší mladý
300
Psi – Třída vítězů (1)
Ch.Phoenix from Balihara ranch - SPKP 55/05
Otec: ICh.Ensor von Schauersberg
Matka: ICh.AIRA Essi
Chovatel: Jana Liptajová, Častá - Píla
Majitel: Tomáš Mrázek, Liptovský
Hrádok SK
výborná 1 CAC, Klubový vítěz
304
Feny – Třída mladých (4)
AMELIA vom Pirnikhof - CMKU/ESP/76/07
Otec: Heathcliff von der Joderten
Chovatel: Svatava Suchá, Uničov
Matka: JrCh.Karoline from Balihara ranch Majitel: Marek Boháč, Opava CZ
výborná 1 CAJC
301
ANNIKA Khun von Stupnij - CMKU/ESP/74/07
Otec: ICh.ART od Magdalenky
Matka: DARKA Essi
Chovatel: Štěpánka Bažantová,
Pardubice
Majitel: Mgr.Milan Bejdák, Bor CZ
velmi dobrá 2
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 37
302
ALEXANDRA Khun von Stupnij - CMKU/ESP/73/07
Otec: ICh.ART od Magdalenky
Matka: DARKA Essi
Chovatel: Štěpánka Bažantová,
Pardubice
Majitel: Miroslav Grajciar, Kostelec
u Holešova CZ
velmi dobrá 3
303
Abi Wolin Dogs - CMKU/ESP/86/-07/07
Otec: Ch.Tipo Poraźynianka
Matka: Ch.Dixi Brabusz
Chovatel: Janusz Woliński, Kaźmierz
Majitel: Dr.Jürgen Felsberk, CSc. +
Dana, Jílové u Prahy CZ
velmi dobrá 4
305
Feny – Třída otevřená (2)
Yvette from Balihara ranch - CMKU/ESP/83/-07/06
Otec: ICh.Nathan v.Thunstetten
Chovatel: Jana Liptajová, Častá - Píla
Matka: JrCh.Xanthipa from Balihara ranch Majitel: Jiří Valušák + Xenie,
Brušperk CZ
výborná 1 CAC, Klubový vítěz, BOB
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 38
306
Una spod Hrádze - CMKU/ESP/85/-07/069030
Otec: Ch.Phoenix from Balihara ranch
Chovatel: MVDr.Anetta Belovičová,
Trnovec nad Váhom
Matka: Ch.Dominigue from Balihara ranch Majitel: Petr Černý, Nová Ves CZ
výborná 2 Res.CAC
308
Feny – Třída vítězů (1)
Ch.ESI Essi - CMKU/ESP/63/06nar.: 14.3.2006
Otec: Ch.Phoenix from Balihara ranch
Matka: Annie van het Bressershof
Chovatel: Lada Dostálová, Domoradice
Majitel: Pavel Pečenka, Mokrovousy
CZ
výborná 1 CAC
Velký švýcarský salašnický pes – posuzoval
MVDr. Lubomír Ličák SK
309
Psi – Třída mladých (5)
Maxi Zgornjesavski - CMKU/VSP/583/-07/07
Otec: Armstrong von Creation Divine
Matka: Kessie
Chovatel: Katja Jus, Gozd Martuljek
Majitel: Kateřina Mukařovská, Hradec
Králové CZ
výborná 1 CAJC, Nejlepší mladý
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 39
310
CLARK z Grandorfa - CMKU/VSP/571/07 824
Otec: FERDA from Swiss Star
Matka: Cayenne from Balihara ranch
9100
Chovatel: Romana Otradovská, Svitavy
Majitel: Bohumil Běhula, Zlín 5 CZ
velmi dobrá 2
311
BRISKO Sika od Černých lesů - CMKU/VSP/549/07
Otec: Brisko vom Schwoaten Pad
Matka: JrCh.Sika du Shuunka Takan
Chovatel: Katarína Papajčíková,
Kostelec nad Černými Lesy
Majitel: Roman Pekárek, Dolní
Dunajovice CZ
velmi dobrá 3
314
ONYX from Swiss Star - CMKU/VSP/526/078254
Otec: Darko Karhunklerros
Matka: Ch.CAROLINE from Swiss Star
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad
Černými Lesy
Majitel: Vilém Antončík, Ostrava –
Lhotka CZ
velmi dobrá 4
316
Psi – Mezitřída (2)
BEETHOWEN ze Šumavských lesů - CMKU/VSP/399/06298
Otec: Ch.BARNIE from Swiss Star
Matka: Jenny spod Hrádze
Chovatel: Helena Fleišmanová, Budilov
Majitel: Ing.Ludmila Švecová, Plzeň
CZ
velmi dobrá 1
315
ARCHIBALD Sika od Černých lesů - CMKU/VSP/406/067
Otec: ICh.Aldo vor Kohlereschlucht
Matka: JrCh.Sika du Shuunka Takan
Chovatel: Katarína Papajčíková,
Kostelec nad Černými Lesy
Majitel: Ing.Blanka + Miroslav Holí,
Ústí nad Labem CZ
dobrá 2
317
Psi – Třída otevřená (2)
HAKIM from Swiss Star - CMKU/VSP/263/05/08
Otec: Brisko vom Schwoaten Pad
Matka: JrCh.Sika du Shuunka Takan
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad
Černými Lesy
Majitel: RNDr.Marie Vyhnalíková,
Mikulov na Moravě CZ
velmi dobrá 1
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 40
318
Ch.Karon - CMKU/VSP/182/-04/04/06
Otec: Blad
Matka: Brina od Radovne
1071
5288
Chovatel: Katja Jus, Gozd Martuljek
Majitel: Milena a Miroslav
Krajčovičovi, Velké Hamry
CZ
velmi dobrá 2
319
Psi – Třída vítězů (2)
Ch.ERNIE from Swiss Star - CMKU/VSP/171/04/06
Otec: ICh.ARCHIBALD Pali Lookout
Matka: ICh.Adona vor Kohlereschlucht
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec
nad Černými Lesy
Majitel: Jiří Pospíchal, Stará Lysá CZ
výborná 1 CAC, Klubový vítěz
320
ICh.FARAO from Swiss Star - CMKU/VSP/176/04/065293
Otec: Ch.Elixus vom Röddenser Busch Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec
nad Černými Lesy
Matka: ICh.Xarah von den Gänsewiesen
Majitel: Jana Švihlová, Úvaly CZ
výborná 2 Res.CAC
322
Psi – Třída veteránů (1)
ICh.CARET Rodyry - CMKU/VSP/42/00/02
Otec: ICh.Ako von der Gaissenhalm
Matka: Ch.BESSY Helvétský kříž
Chovatel: Šárka Procházková, Dobřív
Majitel: Miroslav Baroň, Frenštát
pod Radhoštěm CZ
výborná 1 Nejhezčí veterán
324
Feny – Třída mladých (10)
BABETA z Kolínského Polabí - CMKU/VSP/466/07
Otec: Brisko vom Schwoaten Pad
Matka: CLAUDIE from Swiss Star
Chovatel: Pavel Rychlík, Cerhenice
Majitel: Pavel Rychlík, Cerhenice CZ
výborná 1 CAJC
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 41
327
CAY Valatheca - CMKU/VSP/455/07882
Otec: ICh.FARAO from Swiss Star
Matka: Ch.ADRIANA Valatheca
Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát pod
Radhoštěm
Majitel: Marie Figalová, Klímkovice
CZ
výborná 2
323
AGÁTA Irving - CMKU/VSP/490/078108
Otec: ICh.FARAO from Swiss Star
Matka: ANTONIETA Valatheca
Chovatel: Čeněk Kopera, Ostrava,
Petřkovice
Majitel: Ing.Renata Velecká,
Uherský Brod CZ
velmi dobrá 3
329
HOLLY Pali Lookout - CMKU/VSP/519/07921
Otec: Darko Karhunklerros
Matka: DOROTHY Pali Lookout
8270
Chovatel: MVDr.Luděk Končelík,
Praha 10
Majitel: Ing.Hana Vaculíková, Rožnov
pod Radhoštěm CZ
velmi dobrá 4
336
Feny – Mezitřída (2)
BENGUELA Friendly Snout - CMKU/VSP/379/06
Otec: ART Pali Lookout
Matka: Odette from Balihara ranch
Chovatel: Ing.Libor Fára, Přísnotice
Majitel: Ing.Libor Fára, Přísnotice CZ
výborná 1
335
BEAUTY z Vicánek - CMKU/VSP/394/06
Otec: Ch.Karon
Matka: ADISA Port Kembla
Chovatel: Ivan Čechovič, Vícemilice
Majitel: Růžena Marková, Životice
u Nového Jičína CZ
velmi dobrá 2
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 42
340
Feny – Třída otevřená (6)
JrCh.BIXI Valatheca - CMKU/VSP/332/06/07
Otec: Quastl-Arko von den Gänsewiesen Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát
pod Radhoštěm
Matka: ICh.Athena von Casslov
Majitel: Miroslav Baroň, Frenštát
pod Radhoštěm CZ
výborná 1 CAC
338
ANNABELL Valatheca - CMKU/VSP/208/04
Otec: ICh.CARET Rodyry
Matka: ICh.Athena von Casslov
Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát
pod Radhoštěm
Majitel: Ing.Michal Adler, Hranice
na Moravě CZ
výborná 2 Res.CAC
337
CLAUDIE from Swiss Star - CMKU/VSP/114/03/05
Otec: ICh.Areck von Judhbu
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec
nad Černými Lesy
Matka: ICh.Xarah von den Gänsewiesen
Majitel: Pavel Rychlík, Cerhenice CZ
velmi dobrá 3
339
JINA OF MY LIFE from Swiss Star CMKU/VSP/301/05/07
Otec: Cherry vom Tannenhof
Matka: ICh.CARMEN from Swiss Star
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec
nad Černými Lesy
Majitel: Kateřina Mukařovská,
HradecKrálové CZ
velmi dobrá 4
344
Feny – Třída pracovní (1)
Nathie Refugium - CMKU/VSP/73/-02/02
Otec: Ch.Leonidas zum Ringo
dem Grossen
Matka: Lava Refugium
Chovatel: Barbara Wierzbicka,
Blonie Bieniewice
Majitel: Romana Polická, Brno CZ
výborná 1
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 43
347
Feny – Třída vítězů (2)
ICh.CARMEN from Swiss Star - CMKU/VSP/112/03/05
Otec: ICh.Areck von Judhbu
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec
nad Černými Lesy
Matka: ICh.Xarah von den Gänsewiesen
Majitel: Ivana Lipenská, Kostelec
nad Černými Lesy CZ
výborná 1 CAC, Klubový vítěz, BOB
346
Ch.ADRIANA Valatheca - CMKU/VSP/205/04/06
Otec: ICh.CARET Rodyry
Matka: ICh.Athena von Casslov
Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát
pod Radhoštěm
Majitel: Miroslav Baroň, Frenštát
pod Radhoštěm CZ
výborná 2 Res.CAC
348
Feny – Třída veteránů (1)
ICh.Adona vor Kohlereschlucht - CMKU/VSP/47/00/99/02353
Otec: Elay v.Emmental
Chovatel: Annarös a Samuel Reusser,
Homberg
Majitel: Ivana Lipenská, Kostelec
nad Černými Lesy CZ
Matka: Riva v.Ralligholz
výborná 1
Nejhezčí štěně
1
DOCENT BRAUN vom Pirnikhof CMKU/APZ/215/089299
Otec: CASEY Essi
Matka: FRIEDA BROWN z Tichého údolí
Chovatel: Svatava Suchá, Uničov
Majitel: Lubomír Pek, Zábřeh CZ
BOB - Appenzelský salašnický pes
9
ANGELO Novaboon Paradise - CMKU/APZ/72/03
Otec: ICh.Qirs Eijatuum
Matka: ICh.Babette from Balihara ranch
Chovatel: Ivana Nováková,
Březenec
Majitel: Eva Hrochová, Olomouc
CZ
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 44
BOB - Bernský salašnický pes
297
JrCh.AXA z Hodolan - CMKU/BSP/868/96
Otec: Ch.BRYN Hanar CS
Matka: Elza z Gandlyho dvora
Chovatel: Ing.Vladimír Březovský,
Olomouc
Majitel: Mgr.Alena Slámová,
Olomouc CZ
BOB - Entlebuchský salašnický pes
305
Yvette from Balihara ranch - CMKU/ESP/83/-07/06
Otec: ICh.Nathan v.Thunstetten
Matka: JrCh.Xanthipa from Balihara ranch
Chovatel: Jana Liptajová, Častá –
Píla
Majitel: Jiří Valušák + Xenie,
Brušperk CZ
BOB - Velký švýcarský salašnický pes
347
ICh.CARMEN from Swiss Star - CMKU/VSP/112/03/05
Otec: ICh.Areck von Judhbu
Matka: ICh.Xarah von den Gänsewiesen
Chovatel: Ivana Lipenská,
Kostelec nad
Černými Lesy
Majitel: Ivana Lipenská,
Kostelec nad
Černými Lesy CZ
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 45
Soutěž "Dítě a pes" (věk do 9 let)
Zvítězili všichni a nejmladší účastnici se stala
6
Viktorie Drábiková
2 roky
BSP
ADELAIDE
Bersaltyna 250
Soutěž "Mladý vystavovatel I." (věk od 9 do13 let)
1.místo
8
Alice Hořínková
12 let
12
Andrea Vokounová
10 let
10
Veronika Brazdová
10 let
11
Vojtěch Konderla
BSP FLÉR Martei
2.místo
BSP ARON ze Slunného
Dvora 70
3.místo
BSP AMIGO Tersi
4.místo
9 let
BSP KOFIE Top-Berner
Soutěž "Mladý vystavovatel II." (věk od 13 do17 let)
1.místo
2
Tomáš Břenek
1
Kateřina Rosická
13 let
BSP
ANDY ze Starobělské
samoty 220
BSP
ELIŠKA ze
Zárybského dvora 216
2.místo
13 let
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 46
3.místo
3
Karolína Hrochová
15 let
APZ
ANGELO Novaboon
Paradle 9
BSP
KALYPSA
z Kytlic143
4.místo
4
Adéla Peterková
16 let
Soutěž "Nejhezčí pár psů"
BAX Wimpego + DANKA ze Staměřic
Majitel: Jana Hrubá, Valašské Meziřící
Soutěž "Chovatelská skupina"
Chovatelská stanice:
z Mokrovous
Chovatel: Pavel Pečenka, Mokrovousy
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 47
2.4. Pozvánky na akce
2.4.1. Pozvánka na speciální klubovou výstavu v Zárybničné
Lhotě u Tábora
POZVÁNKA NA KLUBOVÝ VÍKEND KŠSP o.s.
spojený se
SPECIÁLNÍ KLUBOVOU VÝSTAVOU švýcarských salašnických
psů
11.-12.10 2008 v Zárybničné Lhotě u Tábora, ATC Knížecí rybník
Program: Sobota 11.10.
7,30 - 8,45 hod.
9,00 – 9,20 hod.
9,30 hod.
14,30 - 15,00 hod.
15,00 - 17,00 hod.
Přejímka psů
Zahájení výstavy
Zahájení posuzování
Svod krycích psů
Soutěže, slavnostní vyhlášení vítězů
19,00 hod.
Členská schůze
Neděle 12.10.
7,30 hod.
8,00 hod.
Přejímka psů
Svod mladých psů
Vážení přátelé,
Ve dnech 11.-12.10.2008 se bude konat klubový víkend KŠSP, jehož
součástí je speciální klubová výstava, svod plemeníků, členská schůze
a svod mladých psů.
Místo konání ATC Knížecí rybník v Zárybničné Lhotě u Tábora.
Stravování je zajištěno formou volného výběru v restauraci přímo v campu
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 48
UBYTOVÁNÍ si můžete zajistit v těchto ubytovacích
zařízeních:
Autocamping Knížecí rybník
Zárybničná Lhota, 39153 Tábor
V provozu: 1. 1. - 31. 12.
Autokemping Knížecí rybník se nachází cca 4 km z centra Tábora ve směru na Pelhřimov.
Z centra je dosažitelný MHD autobusem č. 30. Nabízí ubytování v chatkách, buňkách
a srubech, celoročně také v hotelovém objektu, prostory jsou také pro stany. K dispozici je
společné sociální zařízení, celoročně otevřená restaurace, hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis,
k zapůjčení lodě, šlapadla, kola.
Tel:
+420 381 252 546, 606 823 746, 777 155 111
E-Mail: [email protected]
Fax:
WWW: www.knizecirybnik.cz
Autocamping Malý Jordán
Poštovní přihrádka 75, 39001 Tábor
V provozu: 1. 5. - 30. 9.,
Autokemping se nachází asi 3 km severně od Tábora ve směru na Prahu, v dosahu MHD, bus č.
20 a 21. Možnost ubytování ve 2 a 4 lůžkových chatkách, stanech. V areálu společná kuchyně,
společenská místnost, bufet.
Tel:
420 381 235 103 (recepce), +420 723 479 168
E-Mail: [email protected]
Fax:
WWW: web.quick.cz/atc-mj
Hotel Elzet (Motel Mašát Měšice)
Měšice u Tábora 474, 39156 Tábor
Hotel je umístěn na obchvatu Tábora na trase Praha - ČB, cca 4 km od Tábora, bezbariérové
přízemí, resturace v objektu. Směnárna, terasa, krb, parkoviště.
Tel: +420 381 258 461, +420 603 112 683
E-Mail: [email protected]
Kapacita: 48
Fax: +420 381 258 460
WWW: www.hotelelzet.cz
Orientační cena os./noc: 435 - 660,CZK
Penzion 189 Karel Bican
Hradební 189/16, 39001 Tábor
Pension je umístěn v historické části města s výhledem na řeku Lužnici. V penzionu jsou dva
dvoulůžkové pokoje a tři apartmá, kuchyně, zahrada, terasa, sauna, parkoviště pro 2 auta,
garáž. Možnost ubytování se psem. Sauna, Tv, zahrada, terasy, půjčovna kol. V objektu jsou
chodby z XV. století. Slevy pro děti.
Tel:
+420 381 252 109, 777 161 634, 777 161 643
E-Mail: [email protected]
Kapacita: 10
Fax:
+420 381 254 124
WWW: www.globalnet.cz/bican/
Orientační cena os./noc: 600 1300,- CZK
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 49
Penzion 325
Ve Struhách 385, 39003 Tábor
Nový, moderně zařízený pension se nachází v krásné vilové čtrvti nedaleko centra. Pension nabízí
jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje a luxusní apartmány s vlastní kuchyní a balkonem. Přednosti: 4
garáže, parkoviště pro 3 auta, internet zdarma, TV+sat, venkovní posezení, společenské místnosti,
velká plně vybavená moderní kuchyně, krb, půjčovna kol, zahrada, možnost ubytování se psem,
výhled na klokotský klášter a historické centrum.
Tel: +420 381 232 586, +420 603 313 234
E-Mail: [email protected]
Kapacita: 26
Fax: +420 381 232 586
WWW: www.pension325.cz
Orientační cena os./noc: 350 - 800,CZK
2.4.2. Pozvánka na členskou schůzi v Zárybničné Lhotě u Tábora Výbor Klubu švýcarských salašnických psů o.s. vás zve na členskou schůzi KŠSP o.s.,
která se bude konat dne 11.10.2008 v 19.00 hod v salonku hotelu ATC Knížecí rybník,
v Zárybničné Lhotě u Tábora, .
Program členské schůze
Zahájení
Volba předsedajícího
Volba komisí-návrhové, mandátové a zapisovatele
Schválení jednacího řádu členské schůze
Schválení programu členské schůze
Zpráva o činnosti klubu
Schválení rozpočtu na rok 2009
Zpráva revizní komise klubu
Diskuse
Schválení usnesení členské schůze
Závěr
Těšíme se na vaši bohatou účast
Jménem výboru klubu: Václav Chovanec
předseda KŠSP o.s.
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 50
2.4.3. Návrh jednacího řádu členské schůze KŠSP o.s.
dne 11.10.2008 v Zárybničné Lhotě u Tábora
1. Jednání členské schůze se řídí programem, který schválí členové
KŠSP přítomní na této schůzi. Návrh programu může být doplněn
o body, které schválí členská schůze hlasováním.
2. Hlasovat na členské schůzi mohou pouze členové klubu.
3. Z řad přítomných členů výboru se volí předsedající schůze.
4. Z řad přítomných členů klubu se volí:
3 členná komise mandátová
3 členná komise návrhová
1 zapisovatel schůze
5. Členové jsou vybaveni hlasovacím lístkem, který každý člen obdrží
na základě podpisu v prezenční listině u prezence. Hlasovací lístek
je nepřenosný. Člen klubu je povinen při opuštění jednací místnosti
odevzdat hlasovací lístek mandátové komisi.
6. Na členské schůzi se vždy hlasuje zvednutím ruky s hlasovacím
lístkem.
7. Podávat návrhy členské schůzi mohou členové klubu.
8. Pro zpracování připomínek může být předsedajícím vyhlášena
přestávka.
9. Hlasy členů se sčítají. Sčítání hlasů zajišťuje mandátová komise,
případně skrutátoři určení v průběhu schůze. Předseda mandátové
komise oznámí hlasitě počet hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se“. Tato
čísla musí být zaznamenána.
10. Dle stanov je schválen ten podaný návrh, který získá nadpoloviční
většinu hlasů přítomných členů. Schválená rozhodnutí členské
schůze jsou závazná pro všechny členy klubu. Při rovnosti hlasů
pro a proti je hlas řídícího schůze rozhodující. Je-li ke stejné
problematice podáno více návrhů, hlasuje se od posledně podaného
návrhu k prvému. Postupné hlasování je ukončeno, je-li některý
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 51
z návrhů podpořen nadpoloviční většinou přítomných členů
při hlasování.
11. Členové se o slovo hlásí a respektují pokyny předsedajícího. Jiná
osoba než člen klubu smí vystoupit v diskusi se souhlasem
předsedajícího.
12. Diskusní příspěvek nesmí přesáhnout tři minuty. O delším
příspěvku má podle závažnosti obsahu právo rozhodnout
předsedající.
13. Z členské schůze se pořizuje samostatné usnesení. Usnesení musí
být ihned po schválení členy klubu podepsáno všemi členy
návrhové komise. Usnesení se do 30 dnů přepíše a přepis bude
znovu podepsán všemi členy návrhové komise. Usnesení bude
zveřejněno v nejbližším Zpravodaji po členské schůzi.
14. Z členské schůze se pořizuje samostatný zápis. Zápis musí být
ihned po schválení usnesení podepsán zapisovatelem. Zápis se
do 30 dnů přepíše a přepis bude znovu podepsán zapisovatelem.
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 52
Sponzoři:
BONO - výrobce českého granulovaného krmiva www.kskbono.cz .
CANDY - distributor kanadských kompl. gran. krmiv z
kuřecího masa - www.candy.cz .
JUKO - www.juko-krmiva.cz - distribuce krmiv a
chovatelských potřeb.
SALAČ - Specializovaný velkoobchod - krmiva pro psy a kočky
- www.salac.cz.
Provimi Pet Food CZ, výrobce krmiv BRASA - největší
výrobce krmiv ve střední Evropě.
TEKRO - chovatelská řada krmiv pro psy – Eminent www.tekro.cz .
GIOM - chráněná dílna v oblasti kloubní a svalové výživy pro
psy - www.giom.cz .
BAYER - www.bayer-veterina.cz - veterinární přípravky.
ASPI - kancelářské potřeby – www.aspi.cz .
RELAX - značka slunečních brýlí a doplňků.
UNIVIT s.r.o. - internetový obchod na www.univit.cz .
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 53
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 54
KŠSP o. s. – Zpravodaj 56/2008 55

Podobné dokumenty