březen 2016 Pozn. Signatura DS – knihy v oddělení pro dějiny šoa

Transkript

březen 2016 Pozn. Signatura DS – knihy v oddělení pro dějiny šoa
‫‪Nové přírůstky v knihovně ŽMP - březen 2016‬‬
‫‪Pozn.‬‬
‫‪Signatura DS – knihy v oddělení pro dějiny šoa‬‬
‫‪Signatura ED – knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu‬‬
‫)‪Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu (Brno‬‬
‫‪Signatura RF – knihy v multimediálním centru‬‬
‫‪Signatura A - knihy v Archivu na Smíchově‬‬
‫סדר הגדה של פסח ‪ :‬עם תרגום אשכנזי אדער פארטראג אויף ביידען ערשטען אבענדע פסח‪ ,‬אינס דייטשע‬
‫איבערזעצט אונד מיט אנמערקונגען פערזעהן‪ -- .‬ווין ‪ :‬אנטאן שמיד‪1812 ,‬‬
‫‪. -- 20 l. ; 21 cm‬‬
‫‪Signatura: 16.917,‬‬
‫יוסיפון ‪ :‬בשם האל רם ועליון‪ .‬אחל ספר בן גוריון‪ :‬זה הספר הנכבד חברו איש אלוקים‪ .‬גבור חיל‪ .‬משוח‬
‫מלחמה‪ .‬כהן לאל עליון‪ .‬הנקרא יוסף בן גוריון הכהן‪ .‬ונחלק הספר הזה לששה מאמרים‪ .‬והם ששה ספרים‪.‬‬
‫וכול ספר וספר לפרקים והם צ"ו פרקים ‪ / ...‬יוסף בן גוריון הכהן‪ -- .‬פראג ‪ :‬אין דער ערקויפטע באקישען און‬
‫קאצישען פריווילעגירטע בוך דרוקערייא‪1784 ,‬‬
‫‪. -- [5], 175 l. ; 4°, 19 x 12 cm‬‬
‫‪Signatura: 34.325, 34.325a, 34.325b, 34.325d, 34.325c (T), 34.325e, 34.325f, 04.954 (M),‬‬
‫משנת הזוהר ‪ :‬גופי מאמרי הזוהר מסודרים לפי העניינים ומתורגמים עברית‪ .‬כרך המפתחות ‪ /‬בידי ירוחם‬
‫פישל לחובר וישעיה תשבי ; בצירוף ביאורים‪ ,‬מבואות וחילופי נוסחאות מאת ישעיה תשבי ; ערך אבריאל בר‪-‬‬
‫לבב‪ -- .‬ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק‪2015 ,‬‬
‫)‪. -- 6, 390 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-965-536-189-6 (váz.‬‬
‫‪Souběžný název : The wisdom of the Zohar : texts from the Book of splendour. Index volume‬‬
‫‪Signatura: 76.530/R,‬‬
‫עשרים וארבעה ‪ :‬עם תרגום ועם פרש"י ז"ל ופי' מצודת דוד ומצודת ציון ועם תולדות אהרן‪ ,‬וגם הגהות ‪ ...‬מוה'‬
‫ישעיה ברלין‪ ,‬גם הגהות והוספות מרש"י ז"ל בעצמו על פי' רש"י‪ ,‬ועם עברי טייטש ‪ ...‬הדברים הנמצאים ברש"י‬
‫בלע"ז תרגמנו על לשון אשכנז ‪ ...‬ועתה בהוצאה החדשה הזאת נתוסף שני מעלות ‪ . ...‬חלק רביעי‪ ,‬ספר‬
‫‪. -- Lemberg : Pessel Balaban, 1867‬יחזקאל‪ ,‬תרי עשר‬
‫‪. -- l. 194-370 ; 23 cm‬‬
‫‪Souběžný název : Propheten. Tom IV‬‬
‫‪Signatura: 26.305/4/2,‬‬
‫‪The 5th Global Forum for Combating Antisemitism, Jerusalem 12-14 May, 2015 : the action plan for‬‬
‫‪combating antisemitism 2015 and beyond and final statements. -- Jerusalem : [nakladatel není‬‬
‫‪známý], 2015 . -- 36 stran : ilustrace, portréty ; 30 cm‬‬
‫‪Signatura: 79.803,‬‬
‫‪1‬‬
The 9th Jerusalem International Judaica and Jewelry Fair : September 22-26, 2002 = Ha-jarid habejnle'umi ha-tši'i le-judajika u-le-adijim Jerušalajim : 16-20 be-tišri 763. -- Jerusalem : Studio KavGraph, Ltd., 2002 . -- 74 stran : ilustrace ; 28 cm
Souběžný název :
‫ תשס"ג‬,‫ כ' בתשרי‬- ‫ ט"ז‬: ‫היריד הבינלאומי התשיעי ליודאיקה ולעדיים ירושלים‬
Signatura: 79.797,
Arte e cultura ebraiche in Emilia-Romagna : [Ferrara, Palazzo dei Diamanti, Palazzo Paradiso, 20
settembre 1988 - 15 gennaio 1989] / [hanno curato il catalogo Annie Sacerdoti ... et al.]. -- Milano :
Arnoldo Mondadori : De Luca Edizioni d'Arte, c1988 . -- 188 s. : il. ; 27 cm
Signatura: 67.808, 67.808a, 67.808b,
Ballgasse 6 : Galerie Pakesch und die Kunstszene der 80er / Wolfgang Kos (Hg.). -- Köln : Verlag der
Buchhandlung Walther König ; Wien : Wien Museum, [2015] . -- 239 stran : ilustrace, portréty,
faksimile ; 27 cm. -- ISBN 978-3-86335-832-7
Signatura: 79.804,
Ben-Yehuda's Pocket English-Hebrew, Hebrew-English dictionary = Milon Ben-Jehuda milon kis angliivri, ivri-angli / Ehud Ben-Yehuda, editor, David Weinstein, associate editor. -- New York : Pocket
Books, c1964 . -- xxviii, 306, 320, xxiv s. ; 18 cm. -- ISBN 0-671-47211-9
Souběžný název :
‫אנגלי‬-‫ עברי‬,‫עברי‬-‫יהודה מלון כיס אנגלי‬-‫מלון בו‬
Signatura: 67.324, 67.324a, 67.324b,
I cimiteri ebraici in Emilia-Romagna : immagini per un percorso di conservazione e valorizzazione / a
cura di Franco Bonilauri e Vincenza Maugeri. -- Roma : De Luca Editori d'Arte, [2002] . -- 47 stran :
ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 88-8016-496-1
Signatura: 79.800,
Davidovo město : nálezy z výzkumu Archeologického ústavu Hebrejské univerzity v Jeruzalémě pod
vedením Jigala Šilo : [katalog výstavy, Národní muzeum červen-září 1995] / [autorka scénáře Gila
Hurvitz]. -- Praha : Národní muzeum, 1995 . -- [6] s. : il. ; 32 cm +. -- ISBN 80-7036-023-2
Signatura: 57.125,
Deník Rivky Lipszycové : nalezený v roce 1945 Rudou armádou v Osvětimi, poprvé vydaný v roce 2014
v San Francisku / editovala a úvod napsala Alexandra Zapruderová ; z polštiny přeložila Malgorzata
Markoffová ; poznámkami opatřila Eva Wiatrová. -- Vydání první. -- Praha : Práh, 2016 . -- 178 stran :
ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7252-597-3
Signatura: 79.844,
2
Elly Oehler/Olárová 1905-1953, Oskar Oehler/Olár 1904-1973 : architektonické dílo = architectural
work : [katalog výstavy : Galerie architektury Brno 18. prosince 2007 - 30. ledna 2008, Muzeum
umění Olomouc 10. dubna - 22. června 2008 / editoři Petr Pelčák, Vladimír Šlapeta, Ivan Wahla ; texty
Andrea Jakubcová ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Brno : Spolek Obecní dům Brno ; Olomouc : Muzeum umění
Olomouc, 2007 . -- 145 s. : il., plány, faksim.. -- ISBN 978-80-254-0967-1
Signatura: 76.279, 76.279a,
Europas Juden im Mittelalter / Herausgegeben vom Historischen Museum der Pfalz Speyer ; mit
Beiträgen von Alfred Haverkamp, Javier Castaño, Werner Transier, Renate Engels, Pia Heberer,
Martha Keil, Frederek Musall, Markus Wener. -- Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz Verlag, [2004]
. -- 288 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 28 cm. -- ISBN 3-7757-9190-6
Signatura: 79.837,
The fighting city : 1939-1945 / rendered into English by Joanna Bełch-Rucińska. -- Kraków : Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, 2015 . -- 157 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. –
ISBN 978-83-7577-213-5
Signatura: 79.808,
Germany / compiled by Stuart Cohen. -- New York ; Paris : Leon Amiel Publisher, [1974]
. -- 119 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty,
faksimile ; 21 cm.
Signatura: 39.707,
Global study Bible. -- Wheaton, Illinois : Crossway, [2012] . -- 1920 stran, 8 nečíslovaných stran
obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-1-4335-5069-0
Signatura: 79.780,
H. G. Adler : life, literature, legacy / edited by Julia Creet, Sara R. Horowitz, and Amira Bojadzija-Dan.
-- Evanston, Illinois : Northwestern University Press, [2016] . -- x, 417 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. - ISBN 978-0-8101-3235-1
Signatura: 79.828,
Izrael : archeologie z ptačí perspektivy / fotograf: Duby Tal ; pilot: Moni Haramati. -- [Česko?] :
[nakladatel není známý], [mezi 1990 a 1999?] . -- 8 nečíslovaných stran : ilustrace ; 28 cm
Signatura: 57.098,
Jerusalem International Judaica Fair : May 3-7 1998 = Jarid omanut jehudit bi-Jerušalajim : 7-11 beijar 758. -- Jerusalem : Studio Kav-Graph, 1998 . -- 151 s. : il. ; 28 cm
Souběžný název : Jarid omanut jehudit bi-Jerušalajim : 7-11 be-ijar 758
Signatura: 72.517/7,
3
The Jewish almanac / compiled and edited by Richard Siegel and Carl Rheins. -- New York, New York :
Bantam Book, 1980 . -- xvi, 620 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 23 cm. –
ISBN 0-553-01265-7
Signatura: 39.278,
The Jewish vegan / Shmuly Yanklowitz editor. -- First edition. -- [USA] : The Shamayim V’Aretz
Institute, [2015] . -- viii, 327 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-1517393021
Signatura: 79.832,
Koren Talmud bavli. [Volume 21], Gittin = Talmud bavli. Gitin / commentary by Adin Even-Israel
Steinsaltz ; editor-in-chief Tzvi Hersh Weinreb ; executive editor Joshua Schreier. -- 1st
Hebrew/English ed.. -- Jerusalem : Shefa Foundation : Koren Publishers, 2015 . -- xxiv, 555 s., 90 l. : il.
; 30 cm. -- ISBN 978-965-301-582-1
‫ גיטין‬.‫תלמוד בבלי‬
Signatura: RF 804/21,
Krajinou za památkami Strančic a okolí : sborník / editor: Tereza Hrubá. -- Strančice : Přátelé studánky
u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s., 2015 . -- 99 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 28 cm. -ISBN 978-80-260-9082-3
Signatura: 79.784,
Kraków's disowned soldiers. -- Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014 . -- 175 stran :
ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-83-7577-170-1
Signatura: 79.810,
Liberation or subjugation? : on the 70th anniversary of the battle for Kraków. -- Kraków : Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, 2015 . -- 215 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. –
ISBN 978-83-7577-191-6
Signatura: 79.809,
Like those who dreamed - the zionist ideal in art : Hebrew Union College, Skirball Museum, February
22-August 30, 1981. -- Los Angeles : Hebrew Union College Skirball Museum, [1981] . -- [6] s. : il. ;
28 cm
Signatura: 57.123,
Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k
nacistickému Německu / Markéta Lhotová (ed.). -- Liberec : Severočeské muzeum v Liberci ve
spolupráci s Židovským muzeem v Praze, 2015 . -- 211 stran, 14 nečíslovaných stran, 12 nečíslovaných
stran obrazových příloh : ilustrace, 1 mapa, faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87266-19-9
Signatura: 79.836, 79.836a, A 639, DS-IV-0884,
4
Never again : a short report on life and suffering in the C.C. at Dachau between 1933 to 1945 = Nie
wieder : ein Kurzbericht in Wort und Bild über Leben und Leid im KZ-Dachau 1933-1945 = Jamais plus
: un reportage en paroles et images sur la vie misérable au camp de concentration de Dachau 19331945. -- Dachau : KZ-Gräber Fürsorge Dachau (Camp), [1950] . -- 64 s. : il. ; 16 x 23 cm +
Souběžný název : Nie wieder : ein Kurzbericht in Wort und Bild über Leben und Leid im KZ-Dachau
1933-1945
Souběžný název : Jamais plus : un reportage en paroles et images sur la vie misérable au camp de
concentration de Dachau 1933-1945
Signatura: 56.164,
Passover / compiled by Mordell Klein. -- Second edition. -- New York ; Paris : Leon Amiel Publisher,
[1973] . -- 120 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm.
Signatura: 56.209,
Pesah manual. -- Second edition. -- New York : Women's League for Conservative Judaism, 1982
. -- 47 listů ; 22 cm
Signatura: 56.203,
Pět svátečních svitků : Píseň písní - Rút - Žalozpěvy - Kóhelet - Ester / [z hebrejských originálů Biblia
hebraica ... přeložil Stanislav Segert za básnické spolupráce Věry Kubíčkové, Jaroslava Seiferta a
Viléma Závady ; předmluvu, doslov a úvody a poznámky k jednotlivým svitkům napsal a svazek
uspořádal Stanislav Segert ; překlady průvodních textů a srovnávacími studiemi opatřil Otakar Klíma
... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958 . -- 296 s.,
[8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm
Signatura: 51.908, 51.908a, A 399,
Pirkej avot = Die Sprüche der Väter / übersetzt und erklärt von S. Bamberger. -- Basel : Victor
Goldschmidt : Keren Hathora der Schweizerischen Agudas Jisroel, 1981 . -- vii, 148 s. ; 21 cm
Souběžný název : Sprüche der Väter
Souběžný název :
‫פרקי אבות‬
Signatura: 56.142,
Poems and songs of love / Georg Mordechai Langer ; translated by Elana and Menachem Wolff. A
hunger artist & other stories / Franz Kafka ; translated by Thor Polson. -- Toronto ; Buffalo ; Berkeley ;
Lancaster (U.K.) : Guernica, 2015 . -- 95, 122 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-1-55071-867-6
Signatura: 79.826,
5
Prachim u-tmunot me-Erec ha-kdoša = Flowers and views of the Holy Land = Fleurs et vues de la
Terre Sainte. -- [Jeruzalém] : [s.n.], [19--]. -- zach. 9 l. : barev. il. ; 10 x 17 cm
Souběžný název : Flowers and views of the Holy Land
Souběžný název : Fleurs et vues de la Terre Sainte
Signatura: 38.314,
Purim manual. -- New York : Women's League for Conservative Judaism, [1976] . -- 37 listů : ilustrace
; 22 cm
Signatura: 56.200,
Revisioning ritual : Jewish traditions in transition / edited by Simon J. Bronner. -- Oxford ; Portland,
Oregon : Littman Library of Jewish Civilization, 2011 . -- x, 428 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. –
ISBN 978-1-904113-47-8
Signatura: 79.783,
Salondamen und Frauenzimmer : Selbstemanzipation deutsch-jüdischer Frauen in zwei
Jahrhunderten / herausgegeben von Elke-Vera Kotowski. -- Berlin : De Gruyter Oldenbourg, [2016]
. -- xii, 161 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-3-11-027649-7
Signatura: 79.820,
Say it in Yiddish / edited by Uriel Weinreich and Beatrice Weinreich. -- New York : Dover Publications,
c1958 . -- 183 s. ; 14 cm
Signatura: 38.315,
Se ride du destin : farce pour pourim : littéralement "Le jeu d'Akhashveyresh" (Assuérus) (1697)
Premiér Pourim-shpil connu / traduit, présenté et annoté par Nathan Weinstock. -- Waterloo : AvantPropos : Matanel Foundation, [2016] . -- 155 stran : 1 ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-2-39000-039-6
Signatura: 79.806,
Shabbat manual. -- New York : Women's League for Conservative Judaism, 1985 . -- 64 listů : ilustrace
; 22 cm
Signatura: 56.201,
The standard Jewish encyclopedia / Cecil Roth, editor-in-chief. -- Garden City, New York : Doubleday
& Company, Inc., 1959 . -- 1978 sloupců, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé
barevné), mapy, portréty, faksimile ; 28 cm
Signatura: 39.162,
6
Strach z cizího : antisemitismus, xenofobie a zkušenost "uncanny" / Roman Telerovský, Martin
Mahler (eds.) ; překlad Eva Klimentová. -- Vydání první. -- Praha : Česká psychoanalytická společnost,
2015 . -- 241 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-260-9204-9
Signatura: 79.819,
Sukkot manual. -- New York : Women's League for Conservative Judaism, [1978] . -- 48 listů : ilustrace
; 22 cm
Signatura: 56.205,
Talmud Yerushalmi = The Jerusalem Talmud : with an annotated, interpretive elucidation, as an aid to
Talmud study. Volume II (chapters 6-13), Tractate Kesubos / under the general editorship of Chaim
Malinowitz, Yisroel Simcha Schorr and Mordechai Marcus in collaboration with a team of Torah
scholars ; the Hebrew folios are from the new Oz Vehadar edition ; elucidated by Gershon Hoffmann
... [et al.]. -- 1st ed.. -- Brooklyn, N.Y. : Mesorah Publications, 2015. -- 1 sv.. -- ISBN 978-1-4226-0266-9
Souběžný název :
‫ מסכת כתובות‬.‫תלמוד ירושלמי‬Souběžný název : Jerusalem Talmud
Signatura: 77.549/32,
Treasures of the holy land : ancient art from the Israel Museum : Frances and Armand Hammer
Building, April 12-July 5, 1987, Los Angeles County Museum of Art. -- Los Angeles : Los Angeles
County Museum of Art, [1987] . -- [8] s. : il., mapa ; 23 cm
Signatura: 57.122,
Walter Benjamin, Gershom Scholem : Briefwechsel 1933-1940 / herausgegeben von Gershom
Scholem. -- Erste Auflage. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1985 . -- 329 stran ; 18 cm
Signatura: 39.950,
Zeugnis : Kunst des Holocaust = Témoignage : peintures de l'holocauste. -- Jerusalem : Yad Vashem,
1983 . -- 64 s. : il. ; 25 cm
Souběžný název : Témoignage : peintures de l'holocauste
Signatura: 39.394, DS-IV-0458,
"Zrcadlo Židů" : "Žid podle talmudu" / dle známých badatelů rabínské literatury jako: Dr. De
Lamarque-a, Pontigny, Drumonta, Dr. Briemanna (Justus), Dr. A. Rohlinga Ljutostanského
36 kresbami doprovází malíř Karel Rélink. -- V Praze : K. Rélink, 1925 . -- [50] s. : il. ; 18 cm
Signatura: 72.886, 72.886a, 72.886b,
Zum 50jährigen Bestehen des Ordens Bne Briss in Deutschland U.O.B.B.. -- Frankfurt a. M. : J.
Kauffmann, 1933 . -- ix, 203 s. ; 23 cm
Signatura: 15.525 (S),
7
‫ אהרן הלוי מברצלונה‬dub
‫ אהרן נשיא הלוים מברצלוני ; הובא לבית הדפוס ע"י הרבני מוה' יוסף הכהן שפירא נר"ו בן הרב‬/ ‫ספר החינוך‬
‫מו"ה אברהם הכהן ראב"ד דק"ק טרישט זצלה"ה‬. -- Brünn : Joseph Rossmann, 1799
. -- [6], 144 l. ; 4°, 22,5 x 19,5 cm
Signatura: 27.318 (T), 27.318a, 03.139 (S), 03.787 (S), 02.789 (S), 01.340 (S),
1075-1141 ,‫ יהודה הלוי‬aut
‫ חברו בלשון ערבי הכחם השלם רבנו יהודה הלוי הספרדי ז"ל ; והעתיק אותו אל‬/ ‫ חלק ראשון‬.‫ספר הכוזרי‬
‫ ממני גדלי' ברעכער‬... ‫ ; עם פירוש חדש‬... ‫לשון הקודש החכם רבי יהודה אבן תבון ז"ל‬. -- Prag : M. I.
Landau, 1838 . -- 86 l.
Souběžný název : Cosri. I. Theil
Signatura: 13.485 (S), 16.715/1-4a, 16.715/1-4, 04.921 (S), 02.026 (S),
1818-1883 ,‫ יהושע השל בן אליהו זאב‬,‫ לוין‬aut
‫ יהושע העשיל‬... ‫ מאת הרב‬... ‫ אליהו גאון וחסיד מווילנא‬... ‫ תולדות‬,‫ א) עליות אליהו‬: ‫ספרי הגר"א מווילנא‬
... ‫ מו"ה אברהם ג) מעשה רב‬... ‫ כתובים ע"י בנו‬... ‫ ספורים נכבדים ובאורים‬... ‫ ב) סערת אליהו‬... ‫הלוי לעווין‬
,‫עפשטיין‬-‫ האחים לעווין‬: ‫ ווארשא‬-- .... ‫ יעוונין‬... ‫ מאת שמואל‬... ‫ עם הוספות‬... ‫ אליהו‬... ‫מעשה ידי צדיק‬
1914 . -- 96, 48, 52 s. ; 22 cm
Souběžný název : Aliot Elijahu
Souběžný název : Sarat Eliahu
Souběžný název : Maase rav
Signatura: 25.554,
Agnon, Shmuel Yosef, 1888-1970
Days of awe : being a treasury of traditions, legends and learned commentaries concerning Rosh haShanah, Yom Kippur and the days between culled from three hundred volumes ancient and new / by
Shmuel Yosef Agnon ; introduction by Judah Goldin. -- New York : Schocken Books, [1965] . -- xxxii,
297 stran ; 21 cm
Signatura: 56.165,
Åsbrink, Elisabeth, 1965A vo Viedenskom lese stále stoja stromy / Elisabeth Åsbrink ; preklad Alexandra Debnárová. -- Prvé
vydanie. -- Krásno nad Kysucou : Absynt, 2015 . -- 383 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm. –
ISBN 978-80-971823-3-5
Signatura: 79.816,
Bacchelli, Riccardo, 1891-1985
Pláč syna Lavišova : [příběh dávné lásky] / Riccardo Baccheli ; [z italského originálu ... přeložil Václav
Bahník]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Vyšehrad, 1987 . -- 173 s. ; 20 cm
Signatura: 39.977,
8
Barna, Ildikó, 1973Political justice in Budapest after World War II / Ildikó Barna and Andrea Pető. -- Budapest ; New York
: CEU Press, Central European University Press, 2015 . -- vii, 127 stran ; 23 cm. –
ISBN 978-963-386-052-6
Signatura: 79.825,
Beider, Alexander, 1963Origins of Yiddish dialects / Alexander Beider. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press,
[2015] . -- xxxiii, 611 stran : mapy ; 26 cm. -- ISBN 978-0-19-873931-9
Signatura: 79.830,
Bériault, Yves, 1947Boží svědek v propasti zla : život Etty Hillesum / Yves Bériault ; z francouzského originálu Etty
Hillesum, témoin de Dieu dans l'abîme du mal ... přeložila Tereza Šerá. -- V Kostelním Vydří :
Karmelitánské nakladatelství, 2016 . -- 133 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7195-860-4
Signatura: 79.786,
Brandes, Detlef, 1941Sudetští Němci v krizovém roce 1938 / Detlef Brandes ; [přeložil Petr Dvořáček]. -- Vyd. 1.. -- Praha :
Argo, 2012 . -- 428 s. : faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0605-3
Signatura: 78.095, A 638,
Brenner, Michael, 1964In the shadow of the holocaust : the changing image of German Jewry after 1945 / Michael Brenner. - Washington, D.C. : United States Holocaust Memorial Museum, Center for Advanced Holocaust
Studies, [2010] . -- 22 stran ; 28 cm
Signatura: 79.842,
Buda, František
Židia v Nitrianskej župe : Šuriansky rabinát / František Buda. -- Prvé vydanie. -- [Slovensko] : [František
Buda], 2015 . -- 281 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 30 cm. –
ISBN 978-80-971959-5-3
Signatura: 79.799,
Cantor, Norman F. 1929-2004
The sacred chain : a history of the Jews / Norman Cantor. -- 1st HarperPerennial ed.. -- New York :
HarperPerennial, 1995 . -- xxi, 480 s. ; 21 cm. -- ISBN 0-06-092652-X
Signatura: 47.918, 47.918a,
9
Čan, 1946-1997
Básně. Svazek třetí / Čan ; [k vydání připravil a ediční komentář napsal Michal Kosák]. -- Vyd. 1.. -Praha : Triáda, 2009 . -- 217 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87256-10-7
Signatura: 76.605/3, 76.605/3a,
Dayan, Šmuel
Mošav ovdim : (osada pracujúcich) / Šmuel Dayan ; preložila: M. Künstlingerová. -- Bratislava :
Ústredný sväz cionistický pre ČSR, 1947 . -- 54 stran ; 21 cm
Signatura: 56.170,
De Breffny, Brian
The synagogue / Brian de Breffny ; photography by George Mott. -- First American edition. -- New
York : Macmillan Publishing Co., Inc., 1978 . -- 215 stran : ilustrace (některé barevné), portréty,
faksimile ; 28 cm
Signatura: 39.203,
Dvořák, Jiří, 1955České Budějovice pod hákovým křížem / Jiří Dvořák, Daniel Kovář, Leoš Nikrmajer, Jiří Petráš, Jan
Ciglbauer, Erik Hieke, Petr Kozel, Jiří Šilha. -- Druhé vydání, v Mladé frontě první. -- České Budějovice :
Mladá fronta, 2016 . -- 287 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty,
plány, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-4034-1
Signatura: 79.788,
Engel, David, 1951On studying Jewish history in light of the holocaust / David Engel. -- Washington, D.C. : United States
Holocaust Memorial Museum, Center for Advanced Holocaust Studies, [2003]. -- 20 stran ; 28 cm
Signatura: 79.840,
Feiner, Shmuel
The origins of Jewish secularization in eighteenth-century Europe / Shmuel Feiner ; translated by
Chaya Naor. -- Philadelphia ; Oxford : PENN, University of Pennsylvania Press, [2010] . -- xvi, 330 stran
; 24 cm. -- ISBN 978-0-8122-4273-7
Signatura: 79.823,
Féner, Tamás, 1938...és beszéld el fiadnak... : Zsidó hagyományok Magyarországon / Féner Tamás félvételeivel ; Scheiber
Sándor szövegével. -- Budapest : Corvina Kiadó, [1984] . -- 155 stran : ilustrace ; 23 x 24 cm. –
ISBN 963-13-1834-6
Signatura: 39.370,
10
Feuchtwanger, Lion, 1884-1958
Bláznova moudrost, čili, Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua / Lion
Feuchtwanger ; z německého originálu Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean Jacques
Rousseau ... přeložil a poznámkami opatřil Valter Feldstein. -- Vydání čtvrté. -- Praha : Odeon, 1980
. -- 339 stran ; 21 cm
Signatura: 38.270,
Feuchtwanger, Lion, 1884-1958
Das gelobte Land : Roman / Lion Feuchtwanger. -- Rudolstadt : Greifenverlag, [1954] . -- 434 stran ;
20 cm
Signatura: 38.271,
Feuchtwanger, Lion, 1884-1958
Vyhnanství : Roman / Lion Feuchtwanger ; z německého originálu Exil přeložil V. Bláha. -- V Praze :
Práce, 1948 . -- 684 stran ; 21 cm
Signatura: 38.269,
Fikejz, Radoslav, 1973Hledání hvězdy Davidovy : Oskar Schindler - Spravedlivý mezi národy = Ba-chipus achar magen David :
Oskar Schindler - Chasid umot ha-olam : průvodce stálou expozicí / [autor libreta výstavy Radoslav
Fikejz]. -- Vyd. 1.. -- Ve Svitavách : Městské muzeum a galerie, 2010 . -- [72] s. : il., mapy, portréty,
faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-254-9349-6
Souběžný název :
‫ חסיד אומות העולם‬- ‫ אוסקר שינדלר‬: ‫בחיפוש אחר מגן דוד‬
Signatura: 79.798,
Goda, Norman J. W., 1961Surviving survival : James G. McDonald and the fate of holocaust survivors / Norman J.W. Goda. -Washington, D.C. : United States Holocaust Memorial Museum, Jack, Joseph and Morton Mandel
Center for Advanced Holocaust Studies, [2015]
. -- 23 stran ; 28 cm
Signatura: 79.843,
Grabowski, Jan, 1962Hunt for the Jews : betrayal and murder in German-occupied Poland / Jan Grabowski. -- Bloomington
; Indianapolis : Indiana University Press, [2013] . -- xiv, 303 s. : ilustrace, mapy ; 24 cm. –
ISBN 978-0-253-01074-2
Signatura: 79.831,
11
Grange, Jocelyn, 1972Palestinské otazníky / Jocelyn Grangeová, Guillemette De Véricourtová ; z francouzského originálu
Questions sur les Palestiniens ... přeložil Tomáš Kybal. -- První vydání. -- Praha : Levné knihy KMa,
2006 . -- 65 stran : ilustrace, mapy ; 18 cm. -- ISBN 80-7309-334-0
Signatura: 79.813,
Greenspan, Henry, 1948The awakening of memory : survivor testimony in the first years after the holocaust, and today /
Henry Greenspan. -- Washington, D.C. : United States Holocaust Memorial Museum, Center for
Advanced Holocaust Studies, [2001] . -- 21 stran ; 28 cm
Signatura: 79.841,
Groll, Andreas, 1812-1872
Andreas Groll : Wiens erster moderner Fotograf : 1812-1872 / mit einem Vorwort von Matti Bunzl ;
und Beiträgen von Elke Doppler, Monika Faber, Andreas Nierhaus und Petra Trnková ;
herausgegeben von Monika Faber. -- 1. Auflage. -- Wien : Photoinstitut Bonartes : Wien Museum ;
Salzburg : Fotohof edition, [2015] . -- 271 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 28 cm. –
ISBN 978-3-902993-20-5
Signatura: 79.805,
Groman, Martin, 1976Komunista bez legitimace : Stanislav Budín / Martin Groman. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro
studium totalitních režimů, 2015 . -- 270 stran : portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87912-41-6
Signatura: 79.802,
Gros, Louis, 1924Přežil jsem Buchenwald : moje osobní cesta peklem / Louis Gros, Flint Whitlock ; z anglického
originálu Survivor of Buchenwald: my personal odyssey through hell (Buchenwald trilogy) ... přeložil
Martin Vondrášek. -- V Praze : Cosmopolis, 2016 . -- 247 stran : ilustrace, portréty, 1 plán ; 21 cm. -ISBN 978-80-247-5440-6
Signatura: 79.791,
Grossman, Cissy
The collector's room : selections from the Michael and Judy Steinhardt collection / Cissy Grossman. -New York : Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, c1993 . -- 40 s. : il. ; 28 cm. –
ISBN 1-884300-00-6
Signatura: 69.220, 69.220a,
12
Gryta, Jan
The eagle pharmacy : history and memory : a collection of essays accompanying the permanent
exhibition Tadeusz Pankiewicz's pharmacy in the Kraków ghetto / Jan Gryta, Robert Kuwałek, Anna
Pióro, Jacek Salwiński, Jonathan Webber, Yuval Yareach, Katarzyna Zimmerer ; translated by Michał
Szymonik. -- Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2013. -- 261 stran : ilustrace, portréty,
faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-83-7577-121-3
Signatura: 79.812,
Guri, Y.
All's well that ends well : a dictionary of proverbs : English, Russian, Yiddish, Hebrew / Y. Guri = Vse
chorošo, čto chorošo končajetsja : slovnik poslovic : anglijskij, russkij, idiš, ivrit / I. Guri = Sof tov - hakol tov : kovec pitgamim : ivrit, jidiš, rusit, anglit / I. Guri = Az der sof iz gut, iz alc gut : šprichverter :
hebrejiš, jidiš, rusiš, engliš / I. Guri. -- Jerusalem : Tarbut, 1993 . -- 63, 64 stran : ilustrace ; 24 cm
Souběžný název :
: ‫ איז אלץ גוט‬,‫ אנגלית אז דער סוף איז גוט‬,‫ רסית‬,‫ יידיש‬,‫ עברית‬: ‫ קובץ פתגמים‬: ‫ הכל טוב‬- ‫סוף טוב‬
‫ ענגליש‬,‫ רוסיש‬,‫ יידיש‬,‫ העברעיש‬: ‫שפריכווערטער‬
Souběžný název : Vse chorošo, čto chorošo končajetsja : slovnik poslovic
Signatura: 39.696,
Gurion, Itzhak, 1895Triumph on the gallows / by Itzhak Gurion. -- Second edition. -- New York City : Brit Trumpeldor of
America, 1950 . -- 200 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Signatura: 39.364,
Gutman, Jisra'el, 1923-2013
Resistance : the Warsaw ghetto uprising / Israel Gutman. -- Boston ; New York : Houghton Mifflin
Company, 1994 . -- xx, 277 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 24 cm. - ISBN 0-395-60199-1
Signatura: 39.017,
Gutmann, Joseph, 1923-2004
Jüdische Zeremonial Kunst / Joseph Gutmann. -- Frankfurt am Main : Ner-Tamid-Verlag, 1963
. -- 90 stran : ilustrace ; 26 cm
Signatura: 39.664,
Haidler, Jaroslav Achab, 1958Židovský hřbitov v Boskovicích : průvodce / Jaroslav Achab Haidler, František Mlateček, Petr
Vítámvás. -- Boskovice : Muzeum Boskovicka : Albert, 2002 [i.e. 2003. -- 93 s., [24] s. obr. příl. : il.
(převážně barev.) ; 20 cm. -- ISBN 80-7326-021-2
Signatura: 73.051, 73.051a,
13
Hermann, Adolf, 1914-1996
A history of the Czechs / A.H. Hermann. -- First published. -- London : Allen Lane, 1975. -- vi, 324 stran
: mapy ; 23 cm. -- ISBN 0-7139-0486-0
Signatura: 39.338,
Herrmann, Konrad, 1945Kämpfende Vernunft : Leopold Silbersteins Vortragsreise 1936 / Konrad Herrmann. -- Norderstedt :
BoD - Books on Demand, [2014] . -- 200 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-3-7322-9536-4
Signatura: 79.833,
Herrmann, Konrad, 1945Leopold Silberstein : Slawist und Philosoph / Konrad Herrmann. -- Berlin : Be.bra Wissenschaft Verlag,
2015 . -- 394 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-3-95410-056-9
Signatura: 79.834,
Hildesheimer, Meir
Rabbiner Samson Raphael Hirsch in der deutschsprachigen jüdischen Presse : Materialien zu einer
bibliographischen Übersicht / Meir Hildesheimer, Matthias Morgenstern. -- Berlin ; Münster : LIT,
[2013] . -- i, 356 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-3-643-11499-0
Signatura: 79.821,
Charles, Peter
A family narrative / Peter Charles. -- Jerusalem : Peter Charles, 2016 . -- 443 stran ; 30 cm
Signatura: 79.838,
Iggers, Georg G., 1926Refugee historians from nazi Germany: political attitudes towards democracy / Georg G. Iggers. -Washington, D.C. : United States Holocaust Memorial Museum, Center for Advanced Holocaust
Studies, [2006] . -- 19 stran ; 28 cm
Signatura: 79.839,
Junek, Václav, 1950Protektoři : čtyři portréty z let 1939-1945 / Václav Junek. -- Vydání první. -- Velké Přílepy : Olympia,
2015 . -- 214 stran, 48 stran obrazových příloh v různém stránkování : ilustrace (některé barevné),
1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7376-420-3
Signatura: 79.792,
14
Koeltzsch, Ines, 1977Praha rozdělená i sdílená : česko-židovsko-německé vztahy 1918-1938 / Ines Koeltzsch ; z německého
originálu Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag
(1918-1938) ... přeložil Petr Dvořáček. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015
. -- 342 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7422-421-8
Signatura: 79.835, 79.835a,
Koerner, András, 1940How they lived : the everyday lives of Hungarian Jews 1867-1940 / András Koerner. -- Budapest : CEU
Press, 2015 . -- 245 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 27 cm. -- ISBN 978-963-386-008-3
Signatura: 79.827,
Koestler, Arthur, 1905-1983
Šíp do nebe : první svazek autobiografie: 1905-1931 / Arthur Koestler ; z anglického originálu Arrow
in the blue ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016 . -- 422 stran :
ilustrace, 1 portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2551-7
Signatura: 79.794/1,
Končický, Mikuláš, 1925-2015
Bez nároku na slávu : vzpomínky mužů, kteří bojovali za svobodné Československo na východní i
západní frontě / Mikuláš Končický, Pavel Vranský. -- Ostrava : Montanex, a.s., 2015 . -- 264 stran,
6 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ;
24 cm. -- ISBN 978-80-7225-412-5
Signatura: DS-II-573,
Kovář, Pavel, 1944Ota Pavel : postskriptum : ohlédnutí za životem a dílem mimořádně nadaného spisovatele / Pavel
Kovář. -- 1. vydání. -- Praha : Nakladatelství XYZ, 2015 . -- 139 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových
příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7505-274-2
Signatura: 79.790,
Kubicek, Peter
Memories of evil : recalling a world war II childhood, written in the fervent hope, perhaps naive, that
Hegel's dictum is wrong / Peter Kubicek. -- [Spojené státy americké] : Peter Kubicek, [2012] . –
110 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Signatura: 79.781,
Kunzfeld, Josef, 1842-1915
Fotograf Josef Kunzfeld : Brno. Část II = Fotograf Josef Kunzfeld : Brno. Teil II / Vladimír Filip. -- Vydání
první. -- Brno : Josef Filip, 2015 . -- 304 stran : ilustrace, 1 portrét ; 22 x 31 cm. –
ISBN 978-80-905166-8-7
Signatura: 79.787/2,
15
Lang, Hans-Joachim, 1951Jména čísel : jak se podařilo identifikovat 86 obětí jednoho nacistického zločinu / Hans-Joachim Lang ;
z německého originálu Die Namen der Nummern ... přeložila Zlata Kufnerová. -- Vydání první. -- Praha
: Ikar, 2016 . -- 314 stran : ilustrace, portréty, 1 plán, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-2953-8
Signatura: 79.789,
Langerová, Johana
Ilustrovaný slovník knihařské terminologie a termínů používaných v restaurovaní : anglicko-český,
česko-anglický / Johana Langerová. -- Vydání: 1.. -- Praha : Národní archiv, 2015 . -- 102 stran :
ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7469-011-2
Signatura: 67.523,
Lapide, Pinchas, 1922-1997
Meinen wir denselben Gott? : ein Streitgespräch / Pinchas Lapide und Raimon Panikkar. -- München :
Kösel, [1994] . -- 126 stran ; 21 cm. -- ISBN 3-466-20389-9
Signatura: 39.975,
Mark, Yudel, 1897-1975
Yiddish for school and home. Unit I / by Yudel Mark. -- New York, N.Y. : Published by the Education
Department of the Workmen's Circle, [199-?] . -- 50 stran ; 26 cm
Souběžný název :
‫ העפט איינס‬.‫יידיש פאר שול און היים‬
Signatura: 39.830,
Marszałek, Anna
Oskar Schindler's Enamel Factory : guidebook / Anna Marszałek, Monika Bednarek. -- Fourth edition
updated and revised. -- Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014 . -- 41 stran : ilustrace,
plány, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-83-7577-147-3
Signatura: 79.807,
Matušíková, Lenka, 1950K dějinám Židů v českých zemích / Lenka Matušíková. -- Vydání první. -- Praha : Národní archiv, 2015
. -- 426 stran : ilustrace, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7469-038-9
Signatura: 79.737, 79.737a, 79.737b,
Mordvinov, Nikolaj L.
Tajemství židovské politiky / [N.L. Mordvinov] ; z ruského přeložil Jiří Berounský. -- 7. vyd.. -- V Praze :
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, [1906] . -- 32 s. ; 15 cm
Signatura: 57.083,
16
Neustupný, Jiří, 1905-1981
Otázky dnešního musejnictví : příspěvky k obecné a speciální museologi / Jiří Neustupný. -- I. vydání. - Praha : Orbis, 1950 . -- 207 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; 19 cm
Signatura: 56.163, 56.163a,
Padevět, Jiří, 1966Topografie teroru / Jiří Padevět. -- Vydání první. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,
2015 . -- 19 stran : ilustrace ; 21 cm
Signatura: 79.779,
Pavlát, Leo, 1950The treatment of Jewish themes in Czech schools : [the Central and East European curriculum review
project] / Leo Pavlát. -- New York : The American Jewish Committee, 1998 . -- 47 s. ; 28 cm
Signatura: 70.923, 70.923a, BED 038,
Pióro, Anna, 1954Magister Tadeusz Pankiewicz : a biography / Anna Pióro ; translated by Michał Szymonik. -- Kraków :
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2013 . -- 141 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -ISBN 978-83-7577-141-1
Signatura: 79.811,
Podwal, Mark H., 1945Židovský bestiář : kniha podivuhodných tvorů, jak ji dle hebrejských legend a lidových vyprávění
napsal a nakreslil / Mark Podwal ; z anglického originálu A Jewish Bestiary ... přeložila Alice Marxová.
-- Vydání první. -- Praha : Sefer, 2016 . -- 82 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-85924-75-6
Signatura: 79.796,
Potok, Chaim, 1929-2002
Wanderungen : Geschichte des jüdischen Volkes / Chaim Potok ; aus dem Amerikanischen von
Margaret Carroux. -- Erste deutsche Ausgabe. -- Tübingen : Rainer Wunderlich : Hermann Leins, 1980
. -- 547 stran, 21 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm. –
ISBN 3-8052-0336-5
Signatura: 39.076,
Purin, Bernhard, 1963Jüdisches Museum Franken Fürth & Schnaittach / Text: Bernhard Purin ; Übersetzung: Hugh Denman.
-- Fürth : Jüdisches Museum Franken - Fürth & Schnaittach, 1996 . -- 24 stran : ilustrace, faksimile ;
15 x 21 cm
Signatura: 56.076,
17
Rath, Hans, 1965A Bůh pravil: Musíme si promluvit! : román / Hans Rath. -- [Bayerisch Gmain] : Anch Books, [2015]
. -- 303 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-3-945803-04-2
Signatura: 79.785,
Rélink, Karel, 1880-1945
Nenažranski, ministr, humanista - filistr, čili: "Kdo do tebe tvrdou palicí - ty na něho měkkou
(ministerskou) stolicí" : ruská veršová hra, pro loutkové divadlo, o třech jednáních (s prologem) /
Karel Rélink. -- Praha : J.S. Schořík, [1927] . -- 58 stran : ilustrace ; 22 cm
Signatura: 18.835a,
Rihák, Jaro, 1951Pentcho : príbeh parníka / Jaro Rihák. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Marenčin PT, [2015] . -- 330 stran :
ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8114-495-0
Signatura: 79.818,
Roček, František, 1955Ústecké lágry : ("archeologie předvčerejška") / František Roček. -- Vydání první. -- Ústí nad Labem :
AOS Publishing, 2015 . -- 253 stran, 52 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty,
faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87624-30-2
Signatura: 79.795,
Roth, Philip, 1933Nemesis / Philip Roth. -- London : Vintage Books, 2011 . -- 280 stran ; 18 cm. –
ISBN 978-0-09-955533-9
Signatura: 79.814,
Rozkošná, Blanka, 1968Židé na Kutnohorsku : osídlení na kutnohorském venkově / Blanka Rozkošná, Marek Lauermann. -[Kutná Hora] : Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, 2008 . -- 83 s. : il., faksim. ;
21 cm. -- ISBN 978-80-905230-0-5
Signatura: 79.801,
Rutland, Suzanne D. 1946Pages of history : a century of the Australian Jewish Press / by Suzanne D Rutland. -- Darlinghurst
NSW : Australian Jewish Press Pty Ltd, [1995] . -- 303 stran, 8 stran textové přílohy : ilustrace,
portréty, faksimile ; 34 cm. -- ISBN 0-646-24587-2
Signatura: 42.342,
18
Sacks, Jonathan, 1948The dignity of difference : how to avoid the clash of civilizations / Jonathan Sacks. -- Revised edition. - London ; New Delhi ; New York ; Sydney : Bloomsbury, 2003 . -- viii, 216 stran ; 20 cm. –
ISBN 978-0-8264-6850-5
Signatura: 79.824,
Sacks, Jonathan, 1948A letter in the scroll : understanding our Jewish identity and exploring the legacy of the world's oldest
religion / Jonathan Sacks. -- New York ; London ; Toronto ; Sydney ; Singapore : The Free Press, [2000]
. -- xii, 256 stran ; 22 cm. -- ISBN 0-7432-6742-7
Signatura: 79.815,
Salaquarda, J.
Moderní lůza židozednářského kapitalismu / J. Salaquarda. -- 3. rozš. vyd.. -- V Kyšperku : tiskem
knihtiskárny Aloise Otavy, [193-] . -- 16 s. ; 18 cm
Signatura: 57.120,
Semotanová, Eva, 1952Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation : case studies
(15th-20th centuries) / Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, Tomáš Janata, Pavel Seemann et
alii. -- Prague : Institute of History, 2015 . -- 101 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 36 cm. -ISBN 978-80-7286-254-2
Signatura: 79.585, 79.585a,
Scholem, Gershom Gerhard, 1897-1982
Von der mystischen Gestalt der Gottheit : Studien zu Grundbegriffen der Kabbala / Gershom
Scholem. -- Erste Auflage. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977 . -- 324 stran ; 18 cm. –
ISBN 3-518-07809-7
Signatura: 38.283,
Schrobsdorff, Angelika, 1927Jerusalem war immer eine schwere Andresse / Angelika Schrobsdorff. -- 2. Auflage. -- München :
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992 . -- 407 stran ; 18 cm. -- ISBN 3-423-11442-8
Signatura: 39.962,
Sivan, Reuven
The new Bantam-Megiddo Hebrew & English dictionary / by Reuven Sivan and Edward A. Levenston.
-- Toronto ; New York ; London ; Sydney : Bantam Books, [1975]. -- xxii, 399, 294, xvii stran ; 18 cm. -ISBN 0-553-14420-0
Souběžný název :
‫מגידו מילון עברי ואנגלי חדש‬-‫בנטם‬
Signatura: 39.610,
19
Smoleński, Paweł, 1959Oči zasypané pieskom : zápisky z Palestíny / Paweł Smoleński. -- Prvé vydanie. -- Krásno na Kysucou :
Absynt, 2015 . -- 251 stran : 1 mapa, 1 portrét ; 19 cm. -- ISBN 978-80-971823-0-4
Signatura: 79.817,
Steiger, Ivan, 1939Bible v kresbách : texty Starého a Nového zákona v ekumenickém překladu / [kresby] Ivan Steiger ;
podle německého originálu Ivan Steiger sieht die Bibel. -- První vydání. -- Praha : Vydaly Biblická
společnost v ČSFR a Kalich v Evangelickém nakladatelství, 1990 . -- 348 stran : ilustrace ; 25 cm. -ISBN 80-7017-228-2
Signatura: 71.437,
Tydlitátová, Věra, 1959E-antisemitismus : projevy antisemitismu na českém internetu po roce 1989 / Věra Tydlitátová. -Vyd. 1.. -- V Plzni : Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2013. -- 411 s. ; 21 cm. –
ISBN 978-80-261-0256-4
Signatura: 79.782,
Værøyvik, Sissel, 1959Ráchelina kniha / Sissel Værøyvik ; překlad Alice Týnská. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2015
. -- 382 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-6743-9
Signatura: 79.793,
Weinberg, Felix Jiri, 1928-2012
Boy 30529 : a memoir / Felix Weinberg. -- First published. -- London ; New York : Verso, 2014
. -- xix, 168 s. : portréty, faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-1-78168-300-2
Signatura: DS-IV-0883,
Wiesel, Elie, 1928Der Vergessene : Roman / Elie Wiesel ; aus dem Französischen von Hanns Bücker. -- 2. Auflage. -Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, [1990] . -- 303 stran ; 20 cm. -- ISBN 3-451-04186-3
Signatura: 39.607,
20
Wiesemann, Falk
Geniza - Skryté dědictví německých venkovských Židů = Genisa - Verborgenes Erbe der deutschen
Landjuden = Genizah - Hidden Legacies of the German Village Jews / [texty k výstavě od Falk
Wiesemann] ; [english translation by Howard Fine] ; [český překlad Jaromír Povejšil]. -- Düsseldorf :
F. Wiesemann, c1995 . -- [28] s.
Souběžný název : Genizah - Hidden Legacies of the German Village Jews ##Souběžný název : Genisa Verborgenes Erbe der deutschen Landjuden
Signatura: 55.984, 55.984a,
Zahrádka, Ferdinand
Za očistou!. Čís. 4., Židé ve světové válce a v republice / napsal Ferdinand Zahrádka. -- Praha :
F. Zahrádka, 1919 . -- 32 s. ; 16 cm
Signatura: 18.813a,
21

Podobné dokumenty

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - duben 2016 Pozn. Signatura DS

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - duben 2016 Pozn. Signatura DS Krejčová, Helena, 1951Siegfried Blumenthal - život v realitě a mimo ni : protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegfrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky ...

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - srpen 2015 Pozn. Signatura DS

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - srpen 2015 Pozn. Signatura DS Bem, Marek, 1961Sobibor extermination camp 1942-1943 / Marek Bem ; translated from Polish to English by Tomasz Karpiński, Natalia Sarzyńska-Wójtowicz. -- First edition. -- Amsterdam : Stichting Sob...

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - červen 2015 Pozn. Signatura DS

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - červen 2015 Pozn. Signatura DS Rozkošná, Blanka, 1968Židé v Novém Bydžově a okolí / Blanka Rozkošná. -- 1. vydání. -- Nový Bydžov : Blanka Rozkošná, 2015 . -- 201 stran : černobílé ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm Signatu...

Více

listopad 2015 Pozn. Signatura DS – knihy v oddělení pro dějiny šoa

listopad 2015 Pozn. Signatura DS – knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura DS – knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED – knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu (Brno) Signatura RF – knihy v multi...

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - březen 2015 Pozn. Signatura DS

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - březen 2015 Pozn. Signatura DS Talmud Yerushalmi = The Jerusalem Talmud : with an annotated, interpretive elucidation, as an aid to Talmud study. Tractate Chagigah / under the general editorship of Chaim Malinowitz, Yisroel Simc...

Více