N 39 2004 final

Komentáře

Transkript

N 39 2004 final
NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR
Svaz motokrosu AČR
PŘÍLOHA N 039
MISTROVSTVÍ ČR V SUPERMOTU DRUŽSTEV
VERZE 2010
N 039.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
Není-li uvedeno v této příloze, platí znění Přílohy N 038.
N 039.1.1 Všeobecné ustanovení
SM AČR organizuje v návaznosti na každoročně schvalovaný soutěžní systém Svazu motokrosu
AČR “Mezinárodní mistrovství České republiky v supermotu družstev“ jako jednodenní sportovní
podnik. Toto mistrovství se koná v souladu s pravidly národního Všeobecného sportovního řádu
FMS AČR, kapitola N 30. Tento sportovní podnik se zpravidla uskuteční po Mistrovství České
republiky v supermotu jednotlivců.
N 039.2 LICENCE
Závody Mezinárodního mistrovství České republiky v supermotu družstev jsou přístupné jezdcům
s licencí motokrosu/supermota/endura vydané prostřednictvím AČR platnou pro daný rok typu A,
B, C, UEM, FIM nebo s licencí vydanou jinou FMN. Účastník jiné FMN se musí u administrativní
přejímky prokázat povolením ke startu od vysílající národní motocyklové federace (FMN).
N 039.3 PŘIHLÁŠKY
N 039.3.1 Přihlášky družstev
Každé družstvo musí být přihlášeno s uvedením přesného názvu, jmen tří jezdců a jejich
zařazením do tříd či kategorií. Název družstva musí odpovídat platné licenci soutěžícího pro daný
rok. Družstva jiných FMN startují pod názvem své federace. Družstvo může startovat i pod
platnou licencí FIM. Vedoucí družstva musí být uveden na přihlášce týmu.
N 039.3.2 Potvrzení přihlášek
Počet přihlášek není omezen a přihlášky budou potvrzeny družstvům, která splňují ustanovení
uvedená ve Zvláštních ustanoveních a zašlou přihlášku vydanou pořadatelem. Uzávěrka přihlášek
je 3 dny před podnikem. Pořadatel může v případě, když nebude splněna jedna z výše uvedených
podmínek, přihlášku odmítnout, a to doporučeným dopisem. V tomto dopise uvede důvod
odmítnutí.
N 039.4 SLOŽENÍ DRUŽSTVA
N 039.4.1. MČR v supermotu družstev:
Družstvo se skládá ze 3 jezdců. Žádný jezdec nemůže startovat ve dvou třídách nebo kategoriích.
• Supermoto S1 (třída 1) - licence A,B /nár.mez/
• Supermoto S2 (kategorie 1) - licence B,C /nár.mez/
• Supermoto S3 Pitbike (kategorie 3) - licence A,B,C /nár.mez/
Pro určení dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození. Pro určení horní hranice věku
jezdce je rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku.
N 039.4.2 Změna jezdce
Jakákoliv změna jezdce v přihlášce družstva může být povolena pouze za podmínky, že je
pořadatel informován písemně nejpozději do 24 hodin před startem prvého tréninku s výjimkou
důvodu vyšší moci.
N 039.5 STARTOVNÍ ČÍSLA
Startovní čísla přiděluje pořadatel. Barva podkladu číslové tabulky i čísla musí odpovídat
příslušné třídě/kategorii.
N 039.6 MOTOCYKLY A TŘÍDY
N 039.6.1 Motocykly
Závody jsou přístupné motocyklům definovaným v Příloze 01 Technické předpisy pro motokros a
vydaný doplněk N 01.84.
N 039.6.2 Třídy a kategorie
• Supermoto S1 (Třída 1)
• Supermoto S2 (Kategorie 1)
• Supermoto S3 (Kategorie 3)
N 039.12.4 Výsledky a přidělení bodů
Výsledek závodu
Jezdci přihlášení do závodu družstev se zúčastní finálových jízd příslušného podniku závodu
jednotlivců. Tito jezdci budou klasifikováni v obou závodech. Pro závod družstev, budou
klasifikováni pouze jezdci do závodu přihlášení. Každý jezdec absolvuje dv finálové jízdy ve své
třídě či kategorii.
Celkové výsledky závodu družstev budou rozhodnuty následovně:
Vítěz z každé finálové jízdy získá 1 bod, druhý 2 body atd.
Vítězným družstvem je to družstvo, které získalo nejmenší celkový počet bodů po sečtení pěti
nejlepších výsledků svých jezdců, bez ohledu na kategorii/třídu.
Celkové výsledky družstev budou tedy rozhodnuty dle následujících kritérií:
1. nejnižší bodový součet pěti nejlepších výsledků jezdců týmu bez ohledu na třídy/kategorie
2. nejvyšší počet prvních míst, druhých míst atd. z pěti nejlepších výsledků jezdců týmu
3. lepší umístění jezdce týmu v poslední, předposlední nebo předpředposlední jízdě
Jestliže i nadále trvá rovnost, budou příslušná družstva klasifikována stejně.
Výsledky budou doplněny o družstva, která získala pouze 4 resp. 3 výsledky. Pro tato družstva
bude při rovnosti bodů použit stejný způsob klasifikace. Týmy s méně než 3 výsledky nebudou
klasifikovány.
N 039.13 KONEČNÁ KONTROLA
Bezprostředně po posledním závodě příslušné třídy/kategorie budou první tři motocykly umístěny
do uzavřeného parkoviště pro technickou kontrolu. Stroje musí zůstat v uzavřeném parkovišti po
dobu 30 minut po průjezdu vítěze cílem pro případ protestu nebo vyžádání další kontroly.
N 039.14 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - ROZDÍLENÍ CEN
První tři družstva a jejich vedoucí družstva se musí zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen
ihned po poslední jízdě. Jezdci, kterých se to týká, musí být při vyhlašování výsledků až do konce.
Jakékoliv porušení bude potrestáno jury.
N 039.16 VKLADY A CENY ZA UMÍSTĚNÍ
Vklad do závodu je za jedno družstvo 900,- Kč. Vedoucí družstev vklady uhradí při administrativní
přejímce.

Podobné dokumenty

rally guide - Rallye Český Krumlov

rally guide - Rallye Český Krumlov elektronicky, musí být její originál doručen pořadateli nejpozději do týdne po uzávěrce. Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplněny až do zahájení administrativní přejímky. Přihláška bude přijata...

Více

národní sportovní řády pro silniční závody motocyklů – mini gp žáci

národní sportovní řády pro silniční závody motocyklů – mini gp žáci Zúčastnit se mohou jezdci s licencí Mini GP a Mini Moto, národní licencí, mezinárodní “B“, mezinárodní „A“ a UEM vydanou FMS AČR (vyjma licence dragster a vintage) a jezdci s národními licencemi vy...

Více

Mistrovství ČR Supermoto – Písek 1.5.2011

Mistrovství ČR Supermoto – Písek 1.5.2011 Na první máj se konalo v Písku-Hradišti první Mistrovství ČR v Supermotu, kam celkově přijelo rekordních 94 jezdců. Na závodech se prezentovalo šest jezdců týmu 2WheelSport. Tři mladí perspektivní ...

Více

Zvlaštní ustanovení Mšeno 2016

Zvlaštní ustanovení Mšeno 2016 Europe nebo"A" a národní licence "A" vydaných FMS AČR. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit j...

Více

Zvláštní ustanovení - Supermoto 2016 MMČR

Zvláštní ustanovení - Supermoto 2016 MMČR Přihlášky je možné podat elektronicky pomocí serveru Supermotocz.cz, následně je tuto přihlášku nutno podepsat při administrativní kontrole. Přihlášky musí být zaslány nejpozději 14 dnů před konání...

Více

Czech enduro championship

Czech enduro championship dílů,vzniklého při nehodě ,ohni nebo jiných případech. 18. KONTROLA A PROVĚŘENÍ: Jezdec či motocykl, který se zúčastnil podniku, muže být překontrolován v souladu s cl. 140.1 VSR FMS AČR nejen na z...

Více

technické řády - divize silnice

technické řády - divize silnice nichž jedna je řidičem dopravního prostředku. Kola musí být za normálních okolností ve styku se zemí, vyjma přechodného okamžiku nebo určitých výjimečných okolností.

Více