Ženšen - Komora TČM

Komentáře

Transkript

Ženšen - Komora TČM
Ženšen
Číslo 2/2012
Časopis Komory TČM
Svět čínské medicíny . Akupunktura . Fytoterapie . Kazuistika . Horoskop . Pohyb a energie ...
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
OBSAH
4 | Autoři a přispěvatelé
6 | Jak se žije praktikům TČM v Čechách
Komise pro metodiku a výzkum, Komora
TČM
8 | Zprávy z kongresu v Rothenburgu
9 | Setkání s čínským vzdělancem
10 | Jiří Bílek, prezident Komory TČM: Komora
letos jede na plné obrátky
Milí přátelé tradiční čínské medicíny,
máte před sebou druhé číslo Ženšenu, časopisu, který českou veřejnost oslovuje s cílem nabídnout vhled do světa
pracovitých, vzdělaných, s otevřenou myslí a s nadhledem smýšlejících praktiků, kteří nikdy nerezignují na cestě
sebezdokonalování a poznávání. Do světa tísíciletých tradic a zkušeností. Do světa, který nabízí tomu našemu světu
západního stylu klíč k řešení některých problémů a těžkostí, s nimiž jen stěží zápasíme. Který nabízí jiný pohled na příčiny
nemoci, neladu a na způsob, jak s nimi nakládat. Jak léčit člověka a jak jej podnítit k uzdravení.
Metody tradiční čínské medicíny se pomalu dostávají i do povědomí nás Čechů. Nejen akupunktura, ale i čínská masáž
(tuina), byliny a dietetika, cvičení. O dost pomaleji se daří šířit byť jen základy jinak do podrobností propracované nauky,
vědy, o kterou se tradiční čínská medicína opírá. Řada těch, kteří nahlédnou, má obtíže vůbec se vypořádat s pojmy a
koncepty pro našince vpravdě exotickými (yang, vnitřní oheň, nedostatečný yin ledvin, stagnace krve, qi apod.). Tyto a další
pojmy tradiční čínské medicíny však mají pro studovaného praktika naprosto zřejmý a přesně definovaný obsah.
Věříme, že i časopis Ženšen pomůže dosáhnout lepšího porozumění mezi specialisty z oboru a širší veřejností, aby tak tradiční
čínská medicína mohla postupně hrát významnější roli v nabídce léčebných postupů, které jsou naší populaci v odpovídající
kvalitě k dispozici. Fakt, že před sebou máte druhé číslo časopisu, není jen důkazem zatím nezdolné touhy našeho malého
týmu vytrvat, ale také, a za to děkujeme především, důkazem vůle našich členů a partnerů nás v našem úsilí podpořit.
Přejeme Vám, aby listování časopisem mělo na Vás, milí čtenáři, blahodárný inspirující vliv, a těšíme se s těmi z Vás, kteří o
to projeví zájem, na budoucí spolupráci.
Miroslav Krutina
Předseda tiskové sekce Komory TCM
14 | Óda na GESHU
20 | Postřehy Giovanniho Maciocia z klinické
praxe Diagnostika, obrazy a léčba horka
24 | Léčba akutního výsevu herpes zoster na
trupu podle tradiční čínské medicíny
26 | Léčivé houby a možnosti jejich využití v
prevenci a léčbě
32 | Bylinám pod kůži – longdan xiegan tang
34 | Léto je radost a pohoda! V našich srdcích i
na talíři
35 | Polévka nejen pro zmírnění kocoviny
36 | WUDANG TAIJIQUAN
38 | Monáda a energie pěti prvků – základní
principy fengshui
42 | Léto budiž pochváleno
03
2
04
3
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Autoři
Redakční rada
Jana Arcimovičová
Dlouhodobě se věnuje tradiční čínské medicíně. Absolvovala výuku TČM podle učení prof. Leunga Kok Yuena,
zabývá se qigong tuina (studium u profesora Baie) a dalšími metodami udržení zdraví (kurzy Daisy Lee). Je autorkou
publikací a článků, které jsou zaměřené na bylinnou léčbu, tradiční čínskou medicínu a dietetiku.
MUDr. Ludmila Bendová
Je internistka, v roce 1990 založila ČSBS. Do roku 1998 spolupracovala s UEMC - prof. Leung Kok Yuen, dosud spolupracuje
s Guangming Zhongyi Hanshou Daxue v Pekingu a TUTCM v Tianjinu Čína, kam jezdí na opakované stáže. Přednáší
nepovinný předmět čínská fytoterapie na 1.FarmF. UK v HK. Pracuje na klinice Pivoňka zabývá se fytoterapií i akupunkturou.
MUDr. Jiří Bílek
je odborník v oblasti gynekologie. V současné době je prezidentem Komory TČM. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor všeobecné lékařství s atestací v oboru gynekologie-porodnictví. Absolvoval postgraduální studium „Akupunktura
a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue) a kurz „Základy
akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha. Věnuje se akupunktuře v centrech Most ke
zdraví a Nature Care v Praze. Přednáší akupunkturu na 1. lékařské fakultě UK a na 1.škole tradiční čínské medicíny.
MUDr. Štefánie Ebenová
Je předsedkyní akreditační komise Komory TČM. Působí jako terapeutka při TCM Clinic, praktikuje akupunkturu
i fytoterapii. Je lektorkou TCM Institutu. Absolventka LF UK v Hradci Králové, TCM Institutu, pregraduální i
postgraduální stáže na Nanjing University of TCM.
Zhai Feng
Od 18 let se zabývá tradičním taoistickým kung-fu: wudangskými vnitřními styly se zaměřením na xingyiquan,
baguazhang a taijiquan a také „vnitřní prací“ (neigong). Pod vedením svého taoistického mistra procestoval velkou
část Číny, setkal se s mnohými známými mistry a seznámil se s mnohými školami a styly wushu. Do České republiky
přicestoval v červnu roku 1996 a od roku 2006 začal oficiálně učit, nejprve ve spolupráci se svou starší sestrou Zhai
Jun, od roku 2008 i ve své vlastní škole. Začátkem roku 2009 inicioval založení Asociace wudangského kung-fu
(wutao.cz), aby se vytvořil lepší prostor pro rozšiřování tradičního taoistického kung-fu, a aby mělo více lidí přístup
ke vhodným metodám cvičení tradičních bojových umění.
Eva Joachimová
Eva Joachimová vystudovala Čínskou kosmologii a astrologii (Brin B.) a Ham Yu (LI ZI), studovala na Evropské univerzitě TCM
(Leung K. Y.), zabývala se studiem Yijingu (Vinogradoff M.). Od roku 1993 pracuje v soukromé praxi v Mladoticích, Ronov nad
Doubravou, v praxi Ham Yu kombinuje přístupy TČM, Feng shui, Yijing. Vede tříletou školu základů Ham Yu – Cesta bílého jeřába.
Martin Pavelka
je sinolog, tlumočník a překladatel. Studoval na Karlově univerzitě, na Renmin Daxue v Pekingu a Shifan Daxue v
Taipei. Od roku 1997 tlumočí čínským lékařům TČM, v současnosti v TCM Clinic.
Markéta Petříková
je ředitelka a spoluzakladatelka studia Vítr-Voda, první společnosti v ČR věnující se komplexním službám v oblasti Feng Shui
od studií a návrhů až po konečnou realizaci. Absolvovala Evropskou školu Feng Shui Rogera Greena, tříleté studium Cesty
Bílého jeřába tradiční čínské kosmologie, jednotlivé kurzy a semináře. Má desetiletou praxi v tomto oboru jako konzultantka
a především návrhářka a designerka interiérů. Jejím cílem je vytvářet zdravé bydlení pro harmonický život.
MUDr. Zuzana Vančuříková
Vystudovala Fakultu dětského lékařství na UK v Praze. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Pardubicích
a poté na oddělení nukleární medicíny FN Královské Vinohrady. Nyní se již více než deset let věnuje tradiční čínské
medicíně a homeopatii. Zároveň se věnuje vzdělávání studentů TČM i laické veřejnosti.
4
Redakční rada
Důležité změny neprobíhají jen kolem nás, ale dějí se i “doma”, v redakci časopisu Ženšen. Nejvýznamnější
interní událostí letošního léta je ustanovení redakční rady, která bude dohlížet na odbornou úroveň prvního
časopisu o čínské medicíně v Čechách. Ke spolupráci se podařilo získat skutečně špičkové odborníky:
Vladimíra Anda, Ludmilu Bendovou, Jozefa Luckého, Eriku Goetzovou, Dagmar Komárkovou a Karla
Šimonovského. Věříme, že s jejich přispěním Vám vždy dokážeme nabídnout zajímavé a kvalitní informace
v přitažlivé podobě.
Mgr. Vladimír Ando, Ph.D.
Mgr. Vladimír Ando (1955) vystudoval obor sinologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze a je vědeckým
pracovníkem Orientálního ústavu. V roce 1985/6 absolvoval desetiměsíční postgraduální stáž na Futanské
universitě v Šanghaji (obor klasická čínská filosofie) a v roce 1993 dvouměsíční studijní pobyt na Čínské akademii
společenských věd zaměřený na studium zdravotního qigongu. Specializuje se na základní teorii tradiční čínské
medicíny a na otázky teorie a praxe qigongu a taoistické vnitřní alchymie.
MUDr. Ludmila Bendová
Je internistka, v roce 1990 založila ČSBS. Do roku 1998 spolupracovala s UEMC - prof. Leung Kok Yuen, dosud
spolupracuje s Guangming Zhongyi Hanshou Daxue v Pekingu a TUTCM v Tianjinu Čína, kam jezdí na opakované
stáže. Přednáší nepovinný předmět čínská fytoterapie na 1.FarmF. UK v HK. Pracuje na klinice Pivoňka zabývá se
fytoterapií i akupunkturou.
MUDr. Jozef Lucký
Je jedním ze zakladatelů Komory TČM, odborným garantem a hlavním lektorem Školy TČM a vedoucím lékařem
TCM Clinic. Byl prezidentem EURO-TCM a spolupořadatelem a prezidentem 4. Evropského kongresu EURO-TCM
(Praha, 2004). Své znalosti načerpal studiem akupunktury a čínské medicíny na univerzitách v Číně (Nanjing
University of TCM, Zhejiang College of TCM, Chengdu University of TCM, opakovaně pobýval na odborných stážích
v Číně).
MUDr. Dagmar Komárková
MUDr. Dagmar Komárková absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a atestovala v oboru interní lékařství.
Akupunkturu studovala při IPVZ a ČSBS. Působila na TCM Clinic, absolvovala mezinárodní akupunkturní tréninkový
kurz v nemocnici TČM, Beijing a odbornou klinickou stáž na Univerzitě TČM Guangming, Beijing. V současné době
pracuje v soukromé praxi Inspirita a je lektorkou akupunktury TCM Institutu.
MUDr. Erika Goetzová
byla první prezidentkou Komory TČM. Pracuje v Mostu ke zdraví v Praze 5 a je lektorkou TCM Institutu. Své znalosti
načerpala studiem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, během studia tradiční čínské medicíny při ČSBS
(dálkové studium university GuangMing): obor fytoterapie (5 let), obor akupuktura (3 roky), další doplňkové
semináře pořádané ČSBS ve spolupráci s univerzitou GuangMing, M. Vinogradoffem, G. Maciociou,V.Nachatoyem:
Feng Shui, Yi Jing, Wen Bing, Shan Han Lun, pediatrie, gynekologie,hepatologie, emoce a psyche v TCM.
Karel Šimonovský
Čínskou medicínu studuje od roku 1996 v Československé SinoBiologické společnosti (ČSBS/TČM), kde nyní i
lektorsky působí. Překladatelsky i autorsky se podílí na tvorbě výukových materiálů zejména pro obor fytoterapie.
Zajímá se o možnosti prolínání západního a tradičního východního přístupu k léčivým bylinám. Je členem
Výboru pro kontrolu kvality bylinných přípravků Celoevropské federace společností TČM (PEFOTS).
5
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Aktuality
Aktuality
Jak se žije praktikům TČM v Čechách
Na podzim roku 2011 byli stávající členové – praktici Komory TČM – požádáni, aby se s námi podělili o své dosavadní zkušenosti, nastínili
aktuální situaci a sdělili své potřeby. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první dotazníkovou akci, šlo primárně o „zmapování terénu“ na
poli praktiků TČM.
Klíčovým sdělením pro Komoru byly i úspěchy terapeutů a překážky, v jejichž překonávání by mohla být Komora v budoucnu nápomocna,
ať už šířením povědomí o TČM, zajištěním dalšího vzdělávání, zveřejnění kontaktních informací na webu Komory TČM či legalizací
činnosti a poskytnutím právní záštity. Velmi potěšující byly pozitivní reakce lékařů i laické veřejnosti na terapeutické aktivity praktiků. V
odpovědích byl také patrný důraz na další vzdělávání a sdílení informací s kolegy, které má v plánu podporovat i Komora TČM.
Všem respondentům děkujeme za odpovědi, Vaše spolupráce je pro nás důležitou informací pro nastavování cílů i jednotlivých kroků
Komory TČM.
Komora TČM
Komise pro metodiku a výzkum
DOTAZNÍK PRAKTIKŮ TČM, PODZIM 2011
1. Odhadněte, jak jsou ve vaší praxi zastoupené
jednotlivé disciplíny v %
Zprůměrováno:
fyto 45%
Aku 46%
Masáže8%
Jiné
1% (většina uvedla, že dietetika takřka vždy)
3. Myslím, že v praxi mi jde dobře:
- Komunikace s pacienty a sběr dat
- Gyn. problémy
- Akutní stavy
- Pohybový aparát
- Získávání nových pacientů
- Únava
- Děti
2. Pro svou praxi potřebuji od komory: (uvedeno
v pořadí dle četnosti)
- Šíření povědomí o TČM
- Garant a zdroj vzdělávání
- Zveřejnění seznamu praktiků na stránkách (rozděleno do krajů)
- Legalizace činnosti
- Partner pro kontakt s lék.veřejností a s úřady
- Právní záštita
4. Myslím, že mi nejde moc dobře:
- Psychické problémy
- Kožní
- Fyto
- Pulzová diagnostika
- Bizheng
- Marketing
- Přesvědčit lidi o prospěšnosti správné dietetiky
5. Jak hodnotím první rok praxe a co mi pomohlo
- Nízká sebedůvěra, nejistota – podpora zkušenějších
kolegů
- Nízké ocenění vlastní práce – rada „škola života“
- Počáteční naivní nadšení vs. složitá realita –
sebevzdělávání a vydržet
- Mravenčí práce na budování si praxe a dobrého jména
– trpělivost
6. Moje práce s komunitou v regionu
- Přednášky – 46%
- Články - 21%
- Mailing svým pacientům
- Qigong pro veřejnost
- Spolupráce se sport. kluby
7. Reakce na mé terapeutické aktivity
Ze stran lékařů:
- Dobrá spolupráce – 50%
- Půl na půl – 21%
- Nejdříve odpor, potom dobré
- AKU vítána, fyto ne
- Ani tak ani tak
Ze stran laické veřejnosti:
- Pozitivní – 71%
- Půl na půl
- Zájem, ale jsem za exota
- Pomalu mě berou na vědomí
8. Procentuální zastoupení vašeho příjmu z
terapeutické činnosti v TČM
- 100% příjmu – 36%
- 90% příjmu – 14%
- 50% - 14%
- 10% - 14%
9. Jsem ochoten podílet se na vzdělávání studentů
formou stáží na mém pracovišti:
- ANO 86%
10. Jak se dále vzdělávám:
Kurzy, semináře
- Zahraniční 36%
- Místní 86%
Kongresy
- zahraniční 21%
- Místní 85%
Jiné
- kontakt s kolegy, literatura, internet, místní „studijní skupiny“
11. Jak dlouho praktikuji:
- 4 roky 29%
- 3 roky 21%
- 5 let 14%
12. myslím, že pro rozvoj praxe je důležité
(oznámkujte
v
pořadí
důležitosti, „1“
nejdůležitější) –Pozn: známky jsou průměrovány
6
- Vzdělávání 1,6
- Sdílení Info s kolegy 2,4
- Jasná legislativa 2,6
- Supervize zkušenějších kolegů 3,2
- Práce s komunitou, marketing 3,8
- Spolupráce v rámci komory 4,1
- Úřady schválené prostory ordinace 4,4
- Finanční vklad do začátku 4,6
- Jiné: Uvědomit si, že cílem je pomoc pacientovi, ne vydělané peníze
13. Komplikace a průšvihy
- Vysoké dávkování bylin (Čína vs. Evropa)
- Kolaps po AKU
- Omyly typu „bu“ když pacient je v nadbytku
- Zhoršení stavu při špatně vyhodnoceném Crohnovi
- Hospitalizace s cirhozou, po léčbě, ale ne v důsledku léčby
- Nedostatečná komunikace vedoucí ke ztrátě trpělivosti pacienta
- Komplikace s Warfarinem při AKU
14. cokoliv jiného chci sdělit Komoře:
- KTCM by měla být o spolupráci, sdílení, vzdělávání, jednotě a zviditelnění se.
- Vážím si toho, že jsem členem.
- Navažte spolupráci s pojišťovnami.
- V dotazníku jste se více měli více ptát na statistiky jako, počet pacientů, typy diagnóz, úspěšnost, atp.
- Vydržte!
7
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Aktuality
Svět čínské medicíny
Zprávy z kongresu v
Rothenburgu
Setkání s čínským vzdělancem
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
L
etos 15.–20. května se v Rothenburgu
pořádal již 43. mezinárodní kongres
tradiční čínské medicíny. Oproti roku
2011 bylo více přednášek v angličtině, a
tím pádem větší problém si z nabízených
přednášek--lahůdek vybrat.
Jelikož
jsem se přihlásila jako dobrovolnice pro pomoc s
organizací, tak jsem měla tyto starosti vyřešeny již
od února, protože jsem musela nahlásit své priority
předem. Všechny byly respektovány a tak jsem
zajišťovala čerstvé nápoje a sklenice pro přednášející,
sháněla v případě potřeby techniky, komunikovala se
všemi účastníky kongresu ve všech mně dostupných
jazycích a to s radostí, že jsem je všechny uplatnila, a
navíc na těch přednáškách, které mě nejvíce zajímaly.
Byla to cenná zkušenost z organizace velkého
kongresu, kterou ráda předám dalším účastníkům z
Čech či Slovenska.
Samotný kongres se konal od čtvrtka 17. května
do soboty 19. května.
Zúčastnila jsem se
předkongresového semináře o typologii podle
kmenů a větví, který vedl současný přední odborník
této větve starověké akupunktury, pan Joan Duveen.
Dozvěděla jsem se o dalších lektorech v této oblasti
a mnoho zajímavých poznatků o typologii pacientů.
Kongres je rozdělen do dvou typů přednášek. Ve
čtvrtek a v sobotu dopoledne probíhají takzvaná
plenární zasedání, což jsou zhruba 20-minutové
přednášky ve formě určitých ochutnávek seminářů,
jež je možné absolvovat ve zbylém čase kongresu.
Každý den totiž současně probíhá 10–15 přednášek,
seminářů, dílen a setkání odborníků na množství
rozdílných témat počínaje dietetikou či fytoterapií
třeba v gynekologii a konče japonskou akupunkturou
nebo rozborem díla Wu Jutonga. Často je těžké si
vybrat, protože zajímavě vypadá všechno. Každý
seminář pak zpravidla zabírá celé odpoledne či
dopoledne a v některých případech i celý den.
Toto uspořádání podporuje osvojení konkrétních
poznatků nebo alespoň dobrý přehled o daném
tématu. Z přednášek, kterých jsem se zúčastnila, mě
nejvíce oslovilo používání bodů studniček v akutních
8
případech, které přednášel vedoucí lektor z Izraele Yair Maimon. Pomáhaly
mu nádherné kresby, které vytváří polský lékař Bartosz Chmielnický s pomocí
polské malířky. Každý meridián kreslí jako stezku či pěšinu rozličnou krajinou
a akupunkturní bod je zastávkou na této cestě. Je to projekt, který jim zabírá
mnoho času, a dosud mají zpracováno jen málo bodů, ke kterým patří i body
studniček. Znalosti konkrétního uplatnění těchto bodů u nejrůznějších stavů a
bolestí jsem si pak prohloubila na semináři dalšího odborníka z Izraele Dr. Amose
Ziva v rámci postkongresového semináře v neděli.
Velice se mi líbila i přednáška pana Jeremy Rosse týkající se zlepšení mentálních
funkcí prostřednictvím bylin, a to jak západních, tak i čínských. Určitě byly
zajímavé i přednášky pediatrické na téma ekzémů, akutních nemocí u dětí,
poruch pozornosti a nespavosti u dětí. Litovala jsem, že jsem nestíhala všechny
přednášky o léčbě nádorů prsu a plic. Velmi praktické byly přednášky Steva
Clavella o fytoterapii Ye Tianshiho v rámci gynekologie. Kongres čínské medicíny
v Rothenburgu vždy poskytuje přehled o neuvěřitelné rozmanitosti čínské
medicíny i přínosech dalších etnik, která se jí zabývají.
O
d starověku až po začátek dvacátého
století se čínská medicína nepředávala na
univerzitách, ale v rodinách lékařů, a dědila
se tak z pokolení na pokolení. Do dnešních
dnů se zachovalo poměrně málo těchto
rodových linií, které by sahaly hluboko do historie.
Jednou z takových rodin je jihočínský rod Liangů,
v kantonštině Leungů, ze kterých pochází profesor
čínské medicíny Leung Kok Yuen.
Učení, které se předávalo v jeho rodině, se stalo
základem výuky Evropské univerzity čínské medicíny –
UEMC (Université Européene de Médecine Chinoise) se
sídlem ve Štrasburku ve Francii, rodiště pana Michela
Picarda, zakladatele UEMC. Tato část Francie po staletí
prožívala střídavé přidělení k Německu či Francii, a
proto si uchovala některé zvláštnosti legislativy, které
umožnily založení této univerzity.
V roce 1988 ve Štrasburku jsem se díky laskavosti
francouzského lékaře Daniela Sattlera náhodně zúčastnila
semináře UEMC, kde jsem poprvé na videokazetě uviděla
a uslyšela pana profesora Leunga. Seminář mi tak učaroval,
že jsem následující dva roky strávila intenzivní písemnou
komunikací, a nakonec se podařilo zorganizovat obdobné
semináře i v ČR v roce 1990.
Ideál starověkého vzdělance, kterého pro nás představuje
pan profesor Leung, kladl důraz na všestrannost vědění
nejen v oblasti čínského lékařství, ale i umění básnictví,
kaligrafie i etických a morálních hodnot jedince.
Životopis pana profesora je prodchnut tímto přístupem
a tak představuje vzácný doklad minulých dob. I u nás
za první republiky bylo obvyklé, že prestiž lékaře se
zvyšovala, pokud ošetřoval zdarma i chudé a nemajetné,
což bylo v době první republiky samozřejmé.
Čínština útlého spisu profesora Leunga je psána
ve starých znacích a ve verších a její překlad do
francouzštiny nebyl nijak jednoduchý. Následně byl
životopis přeložen do češtiny. I přes tuto složitou cestu
si zachovává osobitý styl a dýchá z něj na nás velikost i
skromnost osoby pana profesora.
ŽIVOTOPIS
Moje příjmení je Leung, mé jméno je Kok Yuen (v
mandarinštině Liang Juexuan). Mé klanové jméno je
Jiade. Poslední dobou jsem přijal přezdívku „Hloupý
učenec ze západního lesa“ (Xilin yushi).
Narodil jsem se v prvních letech Republiky1, v roce 59 (ren-xu2)
lunárního kalendáře, v přestupném3 letním měsíci, v zemi mých
předků v okrsku Shunde provincie Guandong.
Moje rodina patřila mezi ty, kde se povolání lékaře dědí z otce na
syna (Qi Bo shu 4). Můj otec se jmenoval Ridong. Když byl v nejlepších
letech, byl jmenován do funkce úředníka a musel se zabývat správními
záležitostmi v provincii Guandong. Zpočátku nechtěl tuto funkci
přijmout. Potom mu lidé připomněli příklad svatého Zhonga5, který
vykonával funkci prefekta v Changsha. Takže otec vykonával různé
úřednické funkce na několika místech6 po dobu více než deseti let.
Byl čestný a laskavý, a utrácel svůj příjem na záchranu vdov a sirotků,
takže rodina se občas dostávala do finanční tísně. Na sklonku života se
opět začal věnovat profesi svých předků. Otevřel si soukromou školu
v Hongkongu. Mimo jiné předával své znalosti, zděděné po předcích,
svým dětem a synovcům. Rád citoval doporučení velkého státního
ministra Fan Xiangguoa7, který říkal: „Pokud si hodnotný člověk
nepřeje sloužit jako dobrý ministr, měl by se stát dobrým lékařem“.
Já (v původním čínském textu stojí: Kok Yuen) jsem syn Zhangfeng,
konkubíny mého otce. Narodil jsem se jako jedenácté dítě. Mám celkem
šestnáct bratrů. Můj druhý nejstarší bratr Juesi studoval v Japonsku.
Dosáhl titulu doktora medicíny v oboru západní medicíny. Potom
odešel do Číny, aby zde sloužil své vlasti. V době čínsko-japonské
války se věnoval ošetřování zraněných a léčení nemocných. Vzal si své
poslání tak k srdci, že úplně zapomněl na sebe a obětoval svůj život
– zemřel v důsledku přepracování. Národ tak ztratil velmi cenného
a talentovaného člověka. Lidé, kteří jej znali, pro něj velmi truchlili a
velmi jej obdivovali. Mí ostatní bratři neprojevili žádnou náklonnost k
lékařství, protože medicínská praxe nemusí nutně přitahovat každého.
V důsledku toho jsem jediný, kdo pokračuje v povolání mého otce.
Pokračování příště …
Dodatky:
1 – Republika: rok 1 Čínské republiky odpovídá letopočtu 1912
2 – Ren-xu: Leung se narodil v roce ren-xu, tedy v roce 1922; svůj
životopis sepisoval také v roce ren-xu, když mu bylo 60 let, tedy poté,
co prožil šedesátiletý cyklus – v roce 1982 (poznámka překladatele)
3 – přestupný měsíc: v čínském lunárním kalendáři je každé čtyři roky
jeden přestupný rok, kdy se měsíc, vložený navíc, nazývá „přestupný
měsíc“
4 – Qi Bo shu : tradice Qi Boa, postavy hlavního rádce Žlutého císaře
z díla Neijing
5 – Svatý Zhong: je jím Zhang Zhongjing, lidmi přezdívaný „svatý
doktor“ (yisheng), guvernér prefektury Changsha
6 – Několik míst představuje: funkce ředitele oddělení politických věcí
v provincii Guandong, prefekta okrsku Panyu, Xinxing, Zhaoqing
7- Fan Xiangguo: podle dodatečného komentáře profesora Leunga se
jedná o Fan Zhongyana, kancléře z doby dynastie Sungů
9
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Rozhovor
Rozhovor: Jiří Bílek,
prezident Komory TČM
P
roč ses rozhodl kandidovat na
prezidenta Komory TČM?
S myšlenkou Komory čínské medicíny coby
profesní organizace a jednotící platformy
se setkávám v průběhu let prakticky od
začátku, co jsem se rozhodl, že se budu
čínské medicíně věnovat. Před třemi lety tato myšlenka
začala získávat konkrétnější podobu a já jsem byl od
začátku v týmu, který Komoru dával dohromady. Když
se Erika Goetzová (první prezidentka KTČM – pozn. red.)
letos rozhodla nekandidovat v dalším volebním období,
byl jsem požádán, abych její štafetu převzal. Nemůžu
říct, že bych z toho byl od počátku nadšený, nicméně
pro mě je velmi důležité, aby Komora fungovala a aby
naplňovala svoje cíle. A jelikož jsem neviděl v okolí
žádného dalšího kandidáta, který by byl schopen a
hlavně ochoten svůj čas a kapacitu Komoře věnovat,
rozhodl jsem se sebrat hozenou rukavici. Beru to jako
službu čínské medicíně a potažmo celé společnosti,
neboť jsem přesvědčen, že by tato metoda měla být
dostupná co největšímu počtu lidí.
Musel jsi mít hodně silný motiv, aby ses vrhnul
do takhle náročné funkce…
Moje hlavní motivy jsou dva. Primárně vnímám
jako nesmírně důležité, že Komora vznikla, a stejně
důležité je, aby se dále rozvíjela. Myslím, že bez
toho, aby čínská medicína měla jednotící orgán,
jenž stanoví jasné standardy a bude je hlídat,
nemůže jako obor existovat. Čínská medicína je
dnes již celosvětový fenomén a je jen otázkou času,
kdy i u nás dojde k její regulaci. Pokud do té doby
nevznikne silná profesní organizace, proběhne
tato regulace bez nás praktiků pod vlivem jiných
lobistických skupin, které jsou již dnes velmi dobře
organizovány.
Za druhé jsem si již na začátku uvědomil význam
začlenění Komory TČM do širší mezinárodní sítě.
Dnes už o tom málokdo pochybuje, avšak nebylo
tomu tak vždy. To, že Komora získala plné členství
v ETCMA (Evropská asociace TČM – pozn. red.)
spousta lidí považuje za jeden z nejvýznamnějších
počinů loňského roku.
10
“Co je potlačováno, šíří se.
Co je oslabováno, sílí. Co je ničeno, rozkvétá.”
To jsi realizoval už jako předseda sekce pro vnější vztahy. …
To je sice pravda, ale vstupem do ETCMA to zdaleka nekončí. V Komoře
se děje spousta věcí, a pokud se to všechno bude dít v mezinárodním
kontextu, jednotlivé kroky budou mít daleko větší váhu. Hledáme-li
model, jak má v tomto státě TČM fungovat, můžeme se inspirovat modely
existujícími v zemích, kde je TČM legální, kde jsou oficiálně akreditované
školy, kde se TČM -- ať už byliny nebo akupunktura -- platí z veřejného
pojištění a kde praktici TČM pracují v nemocnicích společně s lékaři. To je u
nás zatím samozřejmě hudba budoucnosti, ale já nevidím důvod, proč by
to nemělo fungovat v českém prostředí, funguje-li to jinde.
Na čem Komora v současné době pracuje?
Vím, že naši členové od nás čekají především konkrétní kroky, jako je
například legální rámec naší profese, státem uznané vzdělání, profesní
pojištění apod. Problémem však je, že čínská medicína nemá v současné
době žádný oficiální statut a ani profese praktika není nijak právně
definovaná. Akupunktura je legální pouze v rukou lékařů a též užívání
bylin je legálně poměrně problematické. Aby mohl někdo někoho
profesně pojistit, tak ta profese musí nejdříve existovat. Nelékař se navíc
samozřejmě nemůže pojistit pro provozování akupunktury, protože pokud
ji eventuálně provozuje, činí tak mimo zákon. Mým přesvědčením je, že
je potřeba definovat praxi čínské medicíny nejdříve zevnitř (to znamená
uvnitř naší komunity), a teprve potom žádat oficiální místa o uznání
našeho statutu. Znamená to například jasnou definici standardů vzdělání
v TČM, které člověk musí absolvovat, aby získal statut praktika a jasnou
definici dobré praxe TČM.
Chtěl bych tímto poprosit naše současné i budoucí členy o trpělivost,
neboť v současné době horečně pracujeme právě na této vnitřní definici
oboru. Je to základní předpoklad podmiňující kroky další.
Na posledním setkání představenstva jsme začali projednávat návrh
akreditačnho řádu pro školy nabízející vzdělání v TČM, který vytvořila
Štefi Ebenová, předsedkyně akreditační komise. Základem pro tento
klíčový dokument, jenž bude v budoucnu definovat vzdělání TČM u nás,
jsou evropská kriteria minimálního standardu vzdělání, na nichž jsme se
podíleli v rámci ETCMA. Hotov by měl být po prázninách. Letošním rokem
začíná pětileté přechodné období, během něhož by měly akreditované
školy tyto standardy naplňovat. Cílem je, aby vzdělání nabyté na školách
akreditovaných Komorou bylo uznavané i v zahraničí.
Znamená to, že se od nás očekává, že budeme od ETCMA všechny tyto
věci přebírat? Že tam už je všechno prošlapané?
To určitě ne. ETCMA je velice dynamická organizace, která se sama vyvíjí.
11
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Rozhovor
Rozhovor
Je potřeba si uvědomit, že je to pouze organizace
zastřešující, jež soustřeďuje jednotlivé národní
asociace. Je to taková křižovatka, která z periferie
získává informace o lokální situaci v jednotlivých
zemích a na základě toho stanovuje priority dalšího
vývoje. Díky své síle dané velkým počtem členů
též může lobovat za čínskou medicínu na evropské
úrovni. Samozřejmě, že existují země, které jsou
desítky let před námi, a my se od nich můžeme učit.
Osobně považuju za velmi pozitivní, že současné
vedení ETCMA standardy stanovuje poměrně vysoko,
že jsou sami k sobě – a potažmo k nám – přísní. Ambicí
ETCMA, stejně tak jako naší je, aby čínská medicína
byla oborem kvalitním, zapadajícím do moderní
společnosti.
Já si tudíž nemyslím, že by na evropské úrovni bylo
něco příliš prošlapaného, neboť vlastně ani zde nemá
stále čínská medicína žádný oficiální statut. V současné
době nám může být příkladem třeba Švýcarsko, kde si
lidé odhlasovali v referendu hrazení čínské medicíny z
veřejného pojištění coby integrované součásti sytému
péče o zdraví.
Může naše Komora, která je teprve na začátku
svého vývoje, přispět něčím ETCMA?
Naším vstupem se rozšířila „evropská rodina TČM“.
Stejně jako vstupem každého dalšího člena se naše
Komora stává silnější, protože mluví hlasem více lidí,
platí to samé i pro evropskou asociaci. Můžeme a
chceme posilovat v evropském společenství ambici
budovat náš obor kvalitně. Když budeme uznávat
společné hodnoty, a budeme zavádět zde na periferii
nastavené standardy, přispějeme zpětně čínské
medicíně na celoevropské úrovni. V minulých týdnech
rada pro výzkum rozesílala dotazník a já jsem měl
radost, že víc než 50 procent lidí odpovědělo. Takže
už i naši členové Komory měli možnost zapojit se do
sbírání dat a tím ovlivnit další směřování.
Já si myslím, že celá komunita zastřešená ETCMA je
velice otevřená. Rozhodně není rozdělená na elitní
klub těch zkušenějších a na nováčky. Každý je ochotný
podělit se o své zkušenosti.
Takže hlavním smyslem je výměna zkušeností …
... a jednota postupu. Protože nemá cenu vymýšlet
standardy, které už byly vymyšlené, a posléze je
složitě slaďovat. Tím se vývoj zefektivňuje.
V Komoře se možná během prvního roku poněkud
vytratil počáteční náboj, to nadšení, které
provázelo její založení. Na ustavující schůzi přišlo
více než 100 lidí a na první valné hromadě jich
byla necelá polovina. Někteří začali pochybovat o
smyslu členství. Co je potřeba změnit?
Na tento problém jsem už narazil v dopise členům,
který jsme rozesílali po mém zvolení. Rozjet takovouto
organizaci je velmi náročné. Rozhodně to není tak,
že by se nic nedělo. Jak jsem říkal, v současné době
probíhá pořád budování Komory zevnitř. Někdo měl
12
TČM, kterou z našeho v současné době velmi
skromného rozpočtu chceme dotovat. Pravda bohužel
je, že prvotní reakce nebyla nijak závratná.
Každý může mít k členství jiný než pouze konzumní
vztah, kdy jen zaplatí příspěvek a čeká, že ostatní se
bude dít samo.
V letošním roce Komora jede na plné obrátky.
Představenstvo se schází každý měsíc, jednotlivé
sekce připravují výstupy, vyšlo už druhé číslo
časopisu, což si myslím, že je poměrně velký počin, a
doufám, že i tyto aktivity Komory směřující ven nám
přinesou další členy. A znovu bych chtěl podtrhnout,
že každý nový člen dává Komoře větší sílu a mandát
pro budoucí vyjednávání. Proto šiřme mezi studenty
i stávajícími praktiky povědomí o Komoře a jejím
poslání a oslovujme všechny, komu není vývoj čínské
medicíny lhostejný.
možná očekávání rychlých konkrétních výstupů, ale tím, že tyto výstupy
jsou na úrovni zákona, vede k nim poměrně dlouhá cesta. V budoucnosti,
a těžko v současné době odhadovat, jak bude blízká či vzdálená, nás
bude čekat konfrontace s různými skupinami naší společnosti, ať už to
bude lékařská společnost, farmaceutické firmy či zákonodárci, a my na to
musíme být připravení.
Vím, že jsme v prvním roce poněkud podcenili komunikaci s členy. To
bych chtěl napravit a komunikovat s nimi formou dopisů, případně skrze
časopis Ženšen. Takže tímto děkuju za jednu takovou příležitost.
Na druhou stranu si každý může odpovědět také na to, co může pro
Komoru udělat on sám. V současné době na projektu Komory TČM
pracuje víceméně jen několik členů představenstva. Všichni jsme
poměrně zaměstnaní lidé, kteří mají svoji praxi, případně studují, přitom
ještě učí nebo dokonce vedou školu, mají rodiny a práci pro Komoru
dělají na dobrovolné bázi ve svém volném čase. Komora na tom zatím
není finančně tak, aby si mohla dovolit profesionální zaměstnance, a
proto je potřeba, aby se do jejího fungování zapojilo co nejvíce lidí. Jsem
přesvědčen, že tomu, kdo je aktivně zapojen a má vhled do procesu dění,
se nadšení udržuje lépe než tomu, kdo jen pasivně čeká na pozitivní
výstupy. Každý musí odpovědět sám pro sebe na otázku, zda chce
praktikovat obor, který je zakotvený ve společnosti, nebo jestli bude mít
práci, která je považovaná za jakýsi alternativní způsob života.
Jak se můžou členové více zapojit?
Příležitostí je celá řada. Komora je otevřená organizace a my samozřejmě
vítáme podněty ostatních. Když se zapojí více lidí, tak ta práce půjde
daleko rychleji dopředu. Předsedové jednotlivých sekcí a komisí určitě
ocení konkrétní nápady a nabídky na spolupráci. Na stránkách Komory
lze jednoduše najít emailové adresy na všechny členy představenstva.
Kdokoli může přispět do časopisu Ženšen, ať už článkem nebo zajímavou
kazuistikou. Oceníme též kontakty na vlivné osobnosti, s nimiž bychom
mohli navázat spolupráci, a v neposlední řadě i na sponzory, kteří by naší
činnost podpořili hmotně.
V dubnovém dopise členům jsem vyzval členy, aby se podíleli formou
textů na tvorbě stránek Komory, a tato výzva je stále platná.
Před nedávnem jsme také vyhlásili soutěž o nejlepší projekt pro rozvoj
Máš mandát na tři roky. To je třikrát tolik, kolik
měla předchozí prezidentka, ale když shrnu
všechny plány a úkoly, o kterých jsi mluvil, dá se to
vůbec stihnout?
V současné době nemám stanovený přesný bod, kam
by měla Komora za ty tři roky dojít. Bude to velmi
záviset na tom, jak se bude vyvíjet společenská situace,
jež je v dnešní době poměrně dynamická. Vidíme, že
poptávka po čínské medicíně roste. Když někdo TČM
dělá kvalitně, jeho praxe praská ve švech. Uvidíme,
jak budeme úspěšní při vyjednávání s oficiálními
místy. Rozhodně chci, aby za tři roky Komora TČM byla
organizace, která má pevně zakotvenu svoji existenci,
která má členskou základnu, o kterou se může opřít,
má jasně definované standardy vzdělání a praxe v
oblasti TČM, je pevně zakotvená do mezinárodních
struktur a je to organizace, která je významným
prvkem občanské společnosti.
Je něco, čeho by ses chtěl naopak vyvarovat?
Myslím, že je potřeba dát pozor, aby některé kroky
nebyly prováděny příliš rychle. Abychom takříkajíc
nepíchli do vosího hnízda. Praktiky čínské medicínu
nikdo neperzekuuje mimo jiné proto, že si zatím
nikdo nestěžoval. Je to obor schovaný v šedé zóně.
Kdybychom teď vystoupili a začali se příliš hlasitě
domáhat našich práv, bude se společnost poměrně
správně ptát: „Kdo vůbec jste? Proč zrovna vy
byste měli mít nějaká privilegia? Jaké poskytujete
garance kvality?“ Než s tímto začneme, musíme mít
dokončené vnitřní standardy, abychom mohli říci:
„Jsme profesní organizace, která zastřešuje vzdělané
praktiky dodržující kodex dobré praxe a je pevně
zakotvená v mezinárodních strukturách. Z tohoto
titulu my chceme být legitimní součástí společnosti.“
Na představenstvu vedeme diskusi, jestli bychom už
neměli hledat politiky nakloněné TČM, intenzivněji
hledat možnosti spolupráce s pojišťovnami a podobně.
Já si myslím, že hledat bychom je měli, a také to děláme.
Doba, kdy je oslovíme, už není daleko, ale rozhodně by to
nemělo být dřív, než budou jasně dané vnitřní standardy,
abychom měli čím argumentovat a o co se opřít.
Jak se ti daří kloubit náročnou profesi praktika TČM s funkcí
prezidenta Komory? Máš nějaký recept proti vyhoření? Co děláš,
abys to vydržel?
Já si myslím, že ještě pořád čerpám ze svého nadšení.
Ale nadšenci vyhoří první… Máš proti tomu nějakou pojistku?
Já si myslím, že teorie TČM vychází z práce s energií. Celé je to o qi. V
současné době, když už jedu několik týdnů nonstop, snažím se o vnitřní
dobíjení baterek, například praktikami qigongu. A pak je také důležité
rodinné zázemí.
Takže žádné bylinky, co by užíval ráno, v poledne a večer?
Mám byliny, které mi pravidelně předepisuje Erika Goetzová. Já sice v
současné době pořád ještě jedu na tom nadšení, ale uvědomuju si i rizika,
potřebu brzdit a nevrhat se úplně do všeho, hned jak to přijde. Uvědomuju
si potřebu času pro sebe, pro přátele, pro rodinu. A samozřejmě i ty byliny
jsou fajn.
Jehličky si nepícháš?
Ale ano, poměrně často k pobavení rodiny a přátel. Mám již ale několikerou
zkušenost, že když si člověk píchá jehly sám, nemá to takovou sílu, jako
když jde ke zkušenému praktikovi. Takže jsi mi připomněla, že bych měl
popřemýšlet, komu se svěřím…
13
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Akupunktura
Akupunktura
Óda na GESHU
(podle přednášky pro 4. česko-slovenský kongres tradiční čínské medicíny 10/2011,
Praha – Průhonice, s tématem STÁŘÍ A ANTI-AGING)
P
roč GESHU?
Vážně a vědecky: Tendence ke
„hromadění“: stagnaci a blokádě, s
následnou ztrátou pružnosti a ztuhlostí
na úrovni tělesné i duševní je jednou
z hlavních charakteristik stárnutí. Po období
„plné životní síly“, kdy při dostatku a správném
mechanizmu qi a krve organizmus přímo „kvetl“,
přichází se stářím více nebo méně významné
narušení této rovnováhy. Říká se: ve stáří je prázdnota
neboli nedostatečnost pouze vrcholkem, kořenem je
stagnace. Zjednodušeně by se dalo říci – kořenem
lidské staroby je stagnující, zablokovaná krev.
Významné geriatrické jednotky jako ateroskleróza,
ischemická nemoc srdeční, mozková příhoda,
hypertenze atd., podobně jako ty pouze „kosmetické“
nebo „obtěžující“ – jako senilní pigmentace kůže,
tvorba vrásek, šedý oční zákal, nespavost apod. –
všechny jsou důsledkem disharmonie qi a krve často
pocházející z krevní blokády.
S nadsázkou: Již před nějakou dobou jsem ve
své akupunkturistické praxi dospěla k nesmírně
zajímavému zjištění: Bodem, který v sestavách
u pacientů (a to nejen u těch dříve narozených)
používám absolutně nejčastěji, není žádný z bodů
s přímým vztahem k drahám a orgánům zangfu,
ale bod geshu (BL 17), jeden ze zádových shu bodů
(ge znamená bránici, shu – přepravní bod). Je to
můj Favorit... Jeho schopnost pracovat se všemi
patologiemi na úrovni krve je absolutně... Marně
hledám slova... (Proto jsem si vypomohla – snad
veselými – rýmy.)
A. Klasické indikace
Geshu (lokalizovaný na zádech, 1,5 cunu od střední
čáry, laterálně od dolního okraje processus spinosus
obratle Th 7)
• hui bod krve – jeden z osmi shromažďovacích bodů
• jeden z beishuxue (i když velmi specifický) – zádový
přepravní bod pro bránici (neboli místo, kde se qi
bránice vlévá do zad)
Jeho působení můžeme rozdělit na tři základní
oblasti:
1. KREV (xueyu, chuxue, xuexu – podle klasických textů
14
Napsala: MUDr. Štefánia Ebenová, Ph.D
„všechny nemoci krve“)
2. QI (qini,qizhi,qixuexu)
3. FENGSHIBING (bizheng)
I. KREV (Xue)
Po prvé XUE – krev: GESHU mocnější než lev,
(a k tomu yi) – pak Vaše vůle inu – a jste vládci Všehomíru!
Při blokádě – xueyu: huoxue huayu!
V shang zhongjiao GESHU pyšný
v quyu vždy je nedostižný...
Xuexu: Pro yu krev se netvoří – nemůže!
Jak yangxue? Jen GESHU tam pomůže...
Krvácení? chuxue... Tak to musíš zhixue:
Krev je horká? (rexue) – Tak zchladí – umí liangxue;
Krev je tmavá? Sraženiny? (xueyu)
Neblázni... Chceš hledat jiný? (Brilantní zas huoxue huayu)!
Přílivová horkost – chaore? Nebo též guzheng
(noční pocení a neklid, nespavost a pocit pařících se kostí)?
Přidej GESHU – a bude yin dosti!
Xueyu – blokáda krve na úrovni fyzické: asi nejdůležitější „klasická indikace“
Terapeutické působení: huoxue quyu ev. huayu
Vysvětlení: nechť je příčina jakákoliv, jejím projevem je BOLEST – a to bolest
typu shi – bolest z plnosti. Tato bolest ze xueyu je fixní a bodavá. Známé je rčení:
Bu tong ze tong, tong ze bu tong – kde není průchod, je bolest; zprůchodněním
se bolest odstraní. Už Tang Rongchuan (dynastie Qing) v díle Xuezhenglun
(Pojednání o nemocích krve) uvádí:
„Když je blokáda krve mezi jingluo a zangfu, celé tělo je v bolesti...
Když je to v horním jiao, úporná bodavá bolest je v ramenou, hrudníku a
bránici...
Když je v středním jiao, bolest je v břiše a v bocích.“
GESHU díky své lokalizaci dobře působí právě v těchto dvou jiao. Nezříkejme
se ho však ani jako pomocného bodu u léčby nemocí v dolním jiao, protože:
„Nemoci dolního jiao jsou nejčastěji nemocemi krve.“ Ye Tianshi, 18.stol.
Xueyu – blokáda krve na úrovni psychické
Terapeutické působení: huoxue quyu ev. huayu
Vysvětlení: stavy, u kterých se „qi a krev „srazí“ v mozku (například bipolární
afektivní porucha, dříve maniodeprese) – tato blokáda dále vytváří horko
ze stagnace a zároveň brání toku výživy do srdce – kombinace horka a
nedostatečné výživy obtěžuje ducha shen (Wang Qingren (dyn. Qing) v Yilin
Gaicuo – Opravy omylů lékařských kruhů)
Chuxue – krvácení
Terapeutické působení: zhixue event. i liangxue (dle
příčiny)
Vysvětlení: GESHU je důležitým bodem v případě
krvácení ze dvou příčin, a to:
• Rexue (horka v krvi) – obvykle bývá akutní a profuzní:
GESHU je schopný zchladit krev a zastavit krvácení
opět především v horním a středním jiao (plíce a
žaludek)
• Xueyu (stagnace krve) – krvácení spíše občasné, s
tmavou krví a sraženinami
Tady je nutné si uvědomit, že krvácení z jakýchkoliv
příčin je samo důležitou příčinou pro další blokádu
krve – „kde je krvácení, tam je stagnace – blokáda“.
Xuexu případně yinxu – prázdnota krve a yin
Terapeutické působení: yangxue ziyin u příznaků,
jako je noční pocení, podvečerní teplota eventuálně
pocit pařících se kostí.
Vysvětlení: Když xuexu nasedá na xueyu, stagnace
krve v tomto případě brání produkci nové krve. Aby
se tato mohla opět začít tvořit, musíme zablokovanou
„starou krev“ rozhýbat a blokádu – překážku
tvorby „nové krve“ tak odstranit. V praxi použijeme
kombinaci GESHU s beishuxue příslušného orgánu
zang, ve kterém k blokádě došlo.
Kromě toho, kombinace BL 17 a BL 19 (GESHU a
danshu) – kombinace známá jako „Čtyři květy“
(poprvé uvedená v r. 752 n. l.), má při přímém
moxování celkově doplňující účinek na qixue celého
těla. V klasických indikacích ji použijeme u celkového
vyčerpání s pocitem pařících se kostí, nočním
pocením a kašlem, astmatem, celkovou slabostí a
„vychrtlostí“. Podobně můžeme GESHU k výživě krve
kombinovat s beishuxue příslušného orgánu zang v
případě, že chceme posílit funkci tohoto orgánu v
mechanizmu tvorby krve.
II. Qi
Po druhé qi – v zhong, shang jiao qini fei, wei zmáhá
nejvíce
GESHU opět boduje... Proč?
Připomenu ignorantům – přepravní bod bránice.
Takže jiangni, hezhong – zvládá hravě...
A skrz anshen – buhe qixue – nezklame, pomůže
„hlavě“!
Druhou významnou oblastí působení GESHU je qi.
Terapeutické působení je dvojí:
1. Jiangni případně i hezhong – stáhnout protipohyb,
zharmonizovat střed
Vysvětlení: působeni na qi v oblasti horního a
středního jiao, kde potlačuje vzbouření qi žaludku
ve smyslu říhání, nauzey a zvracení, škytavky. Taky
rozhýbává qi v oblasti bránice a hrudníku, kde ho
můžeme použít při léčbě příznaků, jako je pocit
ztuhlosti a bolesti na hrudi.
2. Bu qixue – doplnit qi a krev
Vysvětlení: má celkový doplňující účinek na qixue celého těla. V tomto
případě nepoužijeme jehlování, ale přímé moxování. Známé jsou dvě klasické
kombinace:
GESHU + danshu – tzv. Čtyři květy
GESHU + ganshu + pishu – tzv. Velkolepá šestka
III. Fengshibing
Po třetí fengshibing neboli – bizheng – to i dnes letí!
Máme na to krásné moudré čínské rčení:
„Chceš-li léčit vítr, leč nejdříve krev; když ta se hýbe, vítr bude rozptýlený!“
Vysvětlení:
1. U dlouhodobých syndromů bi dochází ke vzniku xueyu a následně i xuexu.
Platí ověřené pravidlo – „Když léčíš vítr (ve smyslu xieqi), léč nejdříve krev; když
se krev hýbe, vítr se rozptýlí.“
2. Pro jeho působení na bránici a žaludek, a protože leží v blízkosti sleziny, je
možné ho použít u stavů zadržování tekutin s příznaky jako tíže, otoky a bolest
těla, únava čtyř končetin, spavost a studený tan v oblasti žaludku a bránice
***
Už všechny tyto indikace z GESHU dělají famózní bod, já ho však chápu ještě v
trochu jiném kontextu, o který bych se s Vámi ráda podělila.
Jak z uvedeného vyplývá, GESHU poskytuje zajímavou možnost ovlivnění qi
a xue...
B. Qi a krev – to co plyne... a co z toho
vyplývá
V naší západní kultuře, Heracleites uvádí: Panta rhei – všechno plyne...
V čínském pojímání světa je základem yang a yin. Yang je představovaný
qi, yin pak krví. Je zde přítomná vize plynoucí qi a krve, která představuje
všechnu energii a vitalitu člověka, podobně jako plynoucí voda život na Zemi.
Guanzi – text z 3. stol. př. n. l, uvádí porovnání mezi přírodou a tím, co probíhá
vevnitř lidského těla: „Voda je krví a qi Země (di zhi xue-qi), je to jako všechno,
co cirkuluje a plyne (vevnitř těla), aby se udržel život a zachovaly síly.“
Není vůbec překvapením, že vyjádření qi a krve se také používá jako
synonymum zdraví jako takového, např. vévoda Xiang už v r. 21 n. l. se o zdraví
přítele obává slovy:
„Je moc vychrtlý, ale jeho krev a qi nebyly zatím narušeny...“
15
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Akupunktura
Akupunktura
Změny ve střevní pasáži - suchá stolice, zpomalená a
obtížnější střevní pasáž
Změny při močení - časté a nutkavé močení, obtížné
močení
Masy - fixní, tuhé
Kůže, vlasy a podkoží - suchá, šupinatá; hrubé nebo
příliš jemné vlasy, starecké skvrny, podkožní krvácení,
varikosity
Obličej - ztráta lesku, tmavý (qing) kolorit obličeje a rtů,
„krabí“ linie kolem rtů, skvrny na sítnici
Jazyk - tmavý, tmavé skvrnky, rozšířené žily pod jazykem
Pulz - hua, xian nebo podobný (často taky jin, chen)
V mnohých textech se qi a krev nepojí jenom s
fyzickým aspektem života, ale také s temperamentem
a charakteristickými povahovými znaky.
Například ve vybraných spisech Konfucia – kap. 16,
je úžasná pasáž, ve které se mluví o třech „věcech“ v
životě člověka. Konfucius přitom nemluví o fyzické
síle nebo medicíně, ale o morálce – pokouší se ji
vysvětlit v závislosti na stavu qi a krve v lidském těle.
Proměny stavu qi a krve během lidského života sebou
přinášejí různé změny v temperamentu člověka –
je výborné si je uvědomit a vědět tak, co je možné
v jednotlivých obdobích života u našich pacientů
upravit, a na co si dát pozor i v našich vlastních
životech:
„Jsou tři věci, kterých se má výjimečný člověk
vystříhat...
1. V mladosti, když fyzické síly ještě nejsou ustálené
(xue-qi wei ding – qixue nestabilní) – chlípnosti a
žádostivosti (ta by mohla oslabit qi ledvin, která je
nutná pro další plnohodnotný život ‚překypující‘ qi a
krví).
2. Když je zdatný a jeho fyzické síly a vitalita jsou
největší (xue-qi fanggang – xue a qi silné pevné) –
hádavosti a nesnášenlivosti (protože qi a krev jsou
ve své plné síle, prudké nesmyslné hádky a prázdné
argumenty mohou navždy pokazit i ta nejpevnější
přátelství nebo vztahy v rodině).
3. Když je starý a životní síly ho opouštějí (xue qi ji
shuai – xue a qi slábnou, blíží se konci) – dychtivosti
shromažďovat (tak jak qi a krev slábnou, do lidského
nitra se vkrádá pocit nedostatku a strachu z něj –
vzrůstá tendence ‚získávat a shromažďovat cokoliv‘
a člověk ztrácí schopnost ‚nechat odejít, odplynout‘
věci, osoby, myšlenky...“)
Teď se z filozofických výšin „snesme“ k realitě
fungování lidského těla.
Vzájemné vztahy mezi qi a krví vyjadřují klasické
citace, jako:
„Když se qi hýbe, hýbe se i krev.
To, co hýbe krví, je qi.
V případě úniku krve zajisti qi.
Krev je matkou qi, qi je generálem krve.
Krev je příbytkem qi.“
Samozřejmě – qi a krev ohřívají, svlažují a vyživují
zang a fu i dráhy a cévy, tak aby tyto mohly naplno
plnit svoje úkoly.
Všeobecně ale: to, co vyjadřuje qi a krev je mnohem
víc, než jenom vyživující červená tekutina a síla která
jí hýbe!
Proč? Vysvětlení je prosté a spočívá ve Tvoření (události
tak výjimečné, že bychom ji mohli nazvat i Stvořením)
krve, když yingqi prochází skrz srdce, které ji obohacuje
duchem shen: srdce „investuje“ do krve svůj shen
(a barví jí tak na červeno) tím samým způsobem,
jako císař, který ke svým nařízením připojí červenou
císařskou pečeť. Právě přítomnost shen dělá z krve
vehikulum, které nám dává možnost s uvědoměním
pronikat do všech aspektů našeho bytí, všech částí
16
Čemu se to podobá? LIDSKÉ STAROBĚ.
Zkusme se nyní podívat na dvě zajímavé teze.
našeho těla, tak jak to například praktikuje taoistická technika vnitřního úsměvu
nebo rosekruciánská technika harmonizace psychického těla.
Krásně je to také shrnuto v Lingshu, v kapitole nazvané „Nebem požehná léta“:
„Krev a qi jsou harmonické.
Konstruktivní a obranné volně plyne.
Pět zangů produkuje.
Duch qi přebývá v srdci.
Nebeská a pozemská duše jsou stále a pevné.
To člověku umožňuje bytí.“
Tato kapitola však obsahuje i varování:
„Když krev a qi jsou „prázdné“, (jejich) tok v cévách nemůže volně plynout.
Tato skutečnost a zlé okolnosti (příčiny nemocí) způsobí, že se vzájemně
napadnou.
Vznikne chaos, člověk ztrácí naději na dlouhověkost a umírá ve středním věku.“
Mohli bychom říct: hladký tok a rovnováha qi a krve jsou zárukou pevného
zdraví a také garancí dlouhého života.
S přibývajícími léty na lidské tělo působí vnitřní i vnější patologické činitele
a nevyhnutně vedou ke ztrátě harmonie mezi qi a krví. Na materiální úrovni
to vede k „zahrazení“ volného toku krve, a ta se stává „statickou“. Tak jak se
tato nerovnováha prohlubuje, zang a fu postupně ztrácejí svou výživu a stále
méně jsou schopné plnit své přirozené funkce. Vzniká curiculus vitiosus –
bludný kruh, s postupným vyčerpáním qi, esence jing a ducha shen, kterého
konečným důsledkem je senilita a smrt.
Platí: Prázdnota – xu je důsledkem – příčinou je stagnace – yu.
Podívejme se nyní na manifestace xueyu (stagnace krve) v lidském těle, tak jak
je sestavil Dan Benski:
Bolest, „citlivost“ - lokalizovaná, fixní, bodavá
Horko - celkové, lokalizované
Pocit tlaku - plnost (především v podbřišku), averze k tlaku
Psychoemoční poruchy - mánie, úzkost a strach, snížení intelektuálních
schopností, nespavost
Sucho v ústech - s nebo bez žízně
1. TEZE: Kořenem lidské staroby je statická –
zahrazující se krev
Myšlenka, která se ve světě TČM intenzívně objevuje
od poloviny 90. let, mimo jiné v publikacích jako
Yan Dexin: Aging and Blood Stasis (v angličtině od
r. 1995 do 2009 v devíti vydáních) nebo Gunter R.
Neeb: Blood Stasis (r. 2007).
Ale už ve 13. století Wang Haicang uvádí: „U nemocí
krve, které jsou chronické a způsobují vyčerpání, by
se měla posilnit qi a rozbít krevní stáze.“
Dále tento autor uvádí tři způsoby, jak to udělat,
přičemž základem všech je siwutang...
Jedním z nich je: Prášek s myrhou pro lehké stárnutí
(yilao moyao san), který obsahuje siwutang +
honghua + moyao.
I „západní medicína“ posledních let uznává teorii,
že „stárnutí orgánů, systémů i celého těla způsobují
poruchy mikrocirkulace.“ Podívejme se nyní, jak podle
„moderních farmakologických výzkumů“ uvedený
yilao moyao san funguje:
Srdce – snižuje TK a krevní lipidy a zvyšuje
kontraktilitu myokardu a jeho toleranci k hypoxii,
zvyšuje průtok krve koronárními tepnami,
vazodilační efekt
Cévy – antitrombotický efekt, podporuje vyzřívání
T a B lymfocytů a tvorbu interleukinu-2, zlepšuje
mikrocirkulaci, snižuje hladinu cholesterolu v krvi,
vasodilatační efekt
Další účinky: protizánětlivý, zklidňující a analgetický
efekt, stimuluje dechové centrum, antimykotické
působení, antiflogistický a antiulcerózní efekt
Dle mého mínění více než zajímavé...
2. TEZE: Chronická nemoc vstupuje do luo nebo
Chronické nemoci postihují luomai
Je nám známá těsná souvislost hlubokých
luomai s cévním řečištěm a krví, stejně jako jejich
větší náchylnost ke krevním blokádám. Luomai
také vyplňují tělní dutiny – odpovídají sanjiao;
nezanedbatelný je těsný stav bránice k hornímu a
střednímu jiao i prostoru gaohuang„mezi perikardem
a bránicí.“
To s sebou přináší jak využití v diagnostice: stav
luomai se projevuje na kůži (nevystouplé makuly –
často hluboké vrstvy luomai, vystouplé papuly – povrchové luomai), tak i v léčbě
– moderně se u fytoterapie ke specifickým formulím při postihnutí jednotlivých
zang a fu (když je to vhodné) s oblibou přidávají yao s funkcí huoxue event. i
buxue, např. klasická kombinace danggui + danshen (jiu event. sheng)
Co na to akupunktura? – Mlčí... nebo přinejlepším se nevyjadřuje.
Když jsem se poprvé setkala s těmito dvěma tezemi, vzpomněla jsem si na
přednášku o zádových přepravních bodech, speciálně GESHU, a na dvě
základní poznámky, které z ní zůstaly v mém podvědomí:
GESHU
•
shromažďovací bod pro krev, na „všechny nemoci krve“,
především na ty spojené s krevními stázemi
•
často do sestav na harmonizaci v oblasti shang a zhong jiao
A když si proti tomu postavím uvedené dvě teze (Kořenem lidské staroby je
statická – zablokovaná krev. Chronická nemoc vstupuje do luo.) – doslova
mě to nutí k následující analogii:
GESHU
• na choroby spojené se stářím (mající kořeny v xueyu – stagnaci krve)
• na choroby chronické, torpidní
Dost zjednodušená analogie? V jednoduchosti je krása!
Slovo analogie pochází z řeckého „ana logon“, tedy „podle poměru“, s
původním významem podobnosti v proporčních vztazích. Analogie přitom
hrají významnou roli při tvořivém řešení problémů, a právě tak se používají:
stanove¬ním vztahu mezi cílovou idejí a idejí analogickou můžeme vyložit
věci, které bychom jinak vysvětlovali velmi obtížně.
K tomu říká Plotinus: „Všechny věci jsou plné znamení a moudrý je ten, kdo se
učí jedné věci podle druhé.“ Takhle nás analogie inspirují.
S analogiemi jsou ale dvě potíže.
1. Jak víme, že můžeme výsledek podobnosti aplikovat na původní objekt?
(Nevím – nemám a nemůžu mít jistotu; aby se ale terapeut vyhnul chybám,
musí do jisté míry pochybovat pokaždé; i tady platí starobylé rčení: „Jistota je
nástrojem ďábla“.)
2. Musíme si vždy být vědomi toho, že pracujeme s analogií, pouhým
připodobením, které je už ze své pod¬staty omezené.
(Moje řešení nemusí být jediným správným.)
Jak tuto konkrétní analogii dokázat? (Jak jsem to dokázala sama sobě?)
1. Lokální změny v oblasti GESHU (citlivost, hmatné útvary, měkkost + „lepení“)
v případech, kdy jsem si myslela, že by bod mohl být u mého pacienta
indikován.
2. Bezprostřední lokální a celkové změny po zavedení jehly (kožní reakce,
fyzické a psychické uvolnění u pacientů)
3. Následný terapeutický efekt.
Proč tyto teze, neboli „nové možné indikace“, chybí v indikacích „klasických“?
Tyto dvě teze, i když nejsou z pohledu TČM absolutní novinkou, do popředí
vystupují více až v posledních asi 15 letech. A co je 15 až 20 let proti tisíciletím
...
Nakolik se osvědčí, ukáže čas.
Závěrem bych chtěla citovat dalšího „klasika“, velkého Sun Simiaa:
„Po třech letech studia nebyla na světě žádná nemoc, kterou bych nemohl
léčit.
Avšak, po třech letech praxe nebylo na světě dost receptů (postupů léčby),
které by byly na všechny nemoci, s nimiž jsem se setkal.“
Proto hledáme – a je-li nám dáno – nalézáme. Když tedy tato analogie pomůže
jedinému vašemu pacientovi, tak jak věřím, že pomohla mnoha mým – moje
úsilí nebylo zbytečné.
17
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Placená inzerce
Placená inzerce
BIOREZONANCE BICOM®
– medicína budoucnosti
výzkumnýchstudiísouvislostmezipatologickými
procesy a změnami ve frekvenčních vzorech. **
Praktické ukázky průběhu léčby přístrojem BICOM
Více než 25 let zkušeností s
biorezonancí BICOM
Po více než 25 letech biorezonanční terapie
BICOM má Institut Regumed k dispozici nejen
velký počet zpráv o případech terapeutů a
pacientů, kteří dokládají úspěšné nasazení
biorezonanční terapie, ale také početné studie
lékařských ordinací a vědeckých prací. Institut
Regumed pro regulativní medicínu je jediná
organizace, která může v oblasti biorezonanční
terapie předložit vědecké práce a praktické
studie (bližší informace naleznete na www.
biorezonancniterapie.cz)
Zatížení herpes virem
před a po terapii, 2 ošetření, rozdíl po týdnu
Pozadí chronických onemocnění
B
iorezonanční metoda BICOM se
používá v západní Evropě již více
než 25 let v lékařství a přes 10 let ve
veterinární medicíně. Patří stejně jako
např. homeopatie, akupunktura do
oblasti tzv. „alternativní medicíny“. Důležité
teoretické základy biorezonanční terapie BICOM
se potvrzují prostřednictvím nejnovějších
poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak
nejsou ještě akceptovány současnými názory
„školní medicíny“. Podle poznatků kvantové
fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i
částicový charakter. To znamená, že hmota je
vlastně energie a každá substance - tedy i každá
buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie,
pyly, toxiny, nikotin atd. - má elektromagnetické
vyzařování. Každá substance má podle své
vlastnosti určitou typickou vlnovou délku nebo
frekvenci se zcela individuální charakteristikou.
Proč biorezonance?
Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii
dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba
chronických onemocnění se vyvíjí většinou
složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni.
18
Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá.
Biorezonanční metoda BICOM je speciální diagnostický a
terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr
udávající cestou.
Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny
a léčeny skutečné – často skryté - příčiny onemocnění.
Jak biorezonance funguje?
Biorezonanční metoda je založena na předpokladu, že fyziologické
procesy v těle jsou kontrolovány a regulovány nejen chemickými
procesy, ale do značné míry také elektromagnetickými
impulsy substancí a systémů. Navíc předpokládá, že orgány,
orgánové oblasti a orgánové systémy ve zdravém těle vykazují
charakteristické frekvenční vzory a že každý zásah do těchto
frekvenčních vzorců může vést k významnému narušení v těle
a nakonec k nemocem. Burrův výzkum na Yale University ve
třicátých letech ukázal, že zdravé orgány a orgánové soustavy
vyzařují elektromagnetické vlny s charakteristickou frekvencí a
charakteristickým frekvenčním vzorkem. Navíc nedávné výsledky
testů z jiných mezinárodních renomovaných výzkumných center,
jako je skupina profesora H. Hämäläinena na Vysokém učení
technickém v Helsinkách, prokázala existenci endogenních
bioelektrických oscillací. *
Prof. PA Anninos Democritus (University of Thrace v
Alexandroupolis, Řecko) prokázal v sérii opodstatněných
Na dnešního člověka působí mnohá zatížení:
chemické přísady v našich potravinách a pitné
vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační
zatížení, bezpočet chemických substancí,
používání medikamentů v chovu zvířat atd.
Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud
přeteče. To se projevuje v různých formách. Od
nejasných poruch duševního stavu, chronické
únavy až k závažným tělesným poruchám. Je
zajímavé, že základem chronických onemocnění
je většinou více zátěží. Je také možné, že u
pacientů se stejnými obtížemi lze zjistit zcela
odlišné příčiny těchto obtíží. Biorezonanční
metoda BICOM nabízí možnost testování těchto
individuálních zatížení, což není na biochemické
úrovni vždy možné.
* H. S. Burr, F. S. C. Northrop: The Electro-Dynamic Theory of Life,
The uaterly Review of Biology, Vol 10,
No. 3 (Sept. 1935), pp. 322-333;
** P. A. Anninos et al.: Nonlinear Analysis of Brain Activity in
Magnetic Influenced Parkinson Patients, J. of Maternal-Fetal
Investigation, Springer Verlag New York (1998) and P. A.
Anninos and N. Tsagas: Localization and cure of epileptic foci
with the use of MEG measurements, J. of Neuroscience, 1998,
Vol 46, pp. 235-242
Atopický ekzém
před a po terapii, 1 ošetření, rozdíl po týdnu, vytestována intolerance
kravského mléka
Lupénka
před a po terapii, po 12 ošetřeních
Více informací naleznete na: www.bicom-optima.cz a www.biorezonancniterapie.cz
19
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Akupunktura
Akupunktura
Postřehy Giovanniho Maciocia
z klinické praxe
Diagnostika, obrazy a léčba horka
Napsal: Giovanni Maciocia
Přeložil: Martin Pavelka
H
orkost je neobyčejně častý syndromový
obraz, se kterým se v klinické praxi
setkáváme, a proto je velmi důležité,
abychom rozuměli jeho etiologii, patologii,
diagnostice, typům a léčbě. Pro představu,
moje klinika v Anglii má v databázi více než 2500
pacientů, z nichž u 46 procent najdeme červený jazyk
a u 32 procent jazyk bledý. Domnívám se, že v jiných
zemích s teplejším klimatem bude četnost výskytu
červeného jazyka (a horkosti) ještě vyšší. Jednou
z příčin tak častého výskytu horkosti je, že bývá
důsledkem emočního stresu, ale o tom ještě bude řeč.
O horkosti jsem se rozhodl napsat také proto, že
dokonce ani čínské knihy se tomuto tématu nevěnují
dostatečně, a terminologie, kterou používají, je často
nepřesná, protože občas zaměňují termíny „horkost“ a
„oheň“, přestože zaměnitelné nejsou.
Horko probereme v následujícím pořadí:
Etiologie vzniku horkosti
Klinické projevy horkosti, plná horkost
Horkost ze stagnace čchi
Prázdná horkost
Rozdíl mezi horkostí a ohněm
Vlhká horkost
Horkost hlenů
Vnější horkost
Latentní / skrytá horkost
Yinový oheň
Horkost a čtyři vrstvy
ETIOLOGIE VZNIKU HORKOSTI
Za prvé, když mluvím o etiologii vzniku horkosti, mám
na mysli plnou horkost (nebo větrnou horkost), ne
prázdnou horkost, protože prázdná horkost vzniká
z prázdnoty jin. Etiologické faktory, které vedou
k prázdnotě jin, pak ve svém důsledku způsobí
20
prázdnou horkost. Moje zkušenost je, že nejdůležitějším etiologickým
faktorem, který vede ke vzniku prázdnoty jin, je přepracování. Nemám
však na mysli nadměrnou fyzickou námahu, ale „přepracování“ ve smyslu
pracování po dlouhou dobu bez dostatečného odpočinku – mnohaleté
časné vstávání do práce a pozdní návraty domů. Tento životní styl je navíc
kombinován se stresem v práci (nebo při dojíždění) a nepravidelným
stravováním. Všechny tyto faktory společně vyčerpávají jin žaludku, jater
a ledvin. Nedostatečnost jin nakonec vede ke vzniku prázdné horkosti.
Za vznikem plné horkosti stojí dle mé zkušenosti tři hlavní příčiny: emoční
stres, strava a vnější škodlivina pronikající do organismu.
a) Emoční stres
Všechny emoce vedou ve svém důsledku ke vzniku horkosti, což je také
důvod, proč je červená špička jazyka tak běžná a proč je zároveň tak
spolehlivým ukazatelem emočního stresu.
Emoce nejprve ovlivňují jen čchi a nezpůsobují horkost přímo: buď
vyvolají stagnaci čchi, nebo její prázdnotu, nebo oboje. Všechny emoce
tedy nejprve (a zdůrazňuji slovo nejprve) působí pouze na čchi. Emoce
jako jsou obavy, zádumčivost, hněv, strach, stud a pocit viny vyvolávají
stagnace čchi. Emoce jako jsou smutek a žal vyvolávají prázdnotu čchi.
Emoce, které vyvolávají prázdnotu čchi, mohou způsobit i následnou
či současně probíhající druhotnou prázdnotu čchi. Například smutek a
žal oslabují čchi plic. Slabá plicní čchi vede ke zhoršení koloběhu čchi v
plicích, a tím také k určité stagnaci čchi.
Po nějaké době (a nemusí to trvat dlouho, řekněme v řádu týdnů)vyvolá
stagnace čchi vznik horkosti. Jelikož všechny emoce působí na srdce,
špička jazyka začne být červená. Všechny emoce působí na srdce, protože
v něm sídlí duch shen a je to právě shen, který emoce rozpoznává a cítí.
Když říkáme „Já jsem tak naštvaný“, kdo je to „já“? Je to shen srdce. Hněv
bude automaticky působit na játra, ale je to srdce, které si tento hněv
„uvědomuje“, které jej „cítí“.
Obr. 1:Na tomto obrázku je pěkný příklad červené špičky jazyka. Špička je
jasně červená (má jiný odstín než zbytek jazyka) a je také oteklá.
b) Strava
Když se mluví o „stravě“ v kontextu etiologie nemoci, nesmíme zapomínat,
že do „stravy“ patří i nápoje. A je to právě nadměrná konzumace alkoholu,
která je zřejmě hlavním zdrojem horkosti ve stravě.
Jakýkoliv alkoholický nápoj je povahou horký, a čím
má vyšší obsah alkoholu, tím víc je v něm horkosti.
Proto vodka je víc horká než víno.
Kromě alkoholu jsou horká (nebo teplá) všechna
masa. Jednoznačně nejvíc horké jsou skopové a
hovězí. Také veškerá zvěřina je horká – např. bažant,
tetřívek, králík, vysoká – daněk, jelen, los, sob, kanec
atd.
Kromě výše zmíněných potravin je také zdrojem
horkosti většina koření – např. muškátový květ,
zázvor, kari, římský kmín, pálivé papriky, čili papričky
a další.
c) Vnější patogenní faktor pronikající dovnitř
Vnější patogen často pronikne dovnitř organismu,
pokud se ho nepodaří vypudit, když je na povrchu.
V takovém případě má každá vnější škodlivina
tendenci proměnit se na horkost. Dokonce i větrný
chlad se může změnit v horkost, jakmile se dostane
dovnitř organismu. Přesně to se odehrává v šesti
oddílech z díla Shanghanlun. Pro taiyangový oddíl je
typické napadení větrným chladem, který se může
transformovat do horkosti žaludku yangmingového
oddílu. Ještě větší sklony k přeměně na vnitřní
horkost má větrná horkost a letní horko shu.
1
Tato etiologie vzniku vnitřní horkosti z nadbytku
je poměrně častá, zvláště u horkosti plic. Mnoho
lidí trpí napadením větrnou horkostí. Pokud
není větrná horkost vypuzena z povrchu, může
proniknout do hlubších vrstev, kde se v plících změní
na horkost nebo horkost hlenů. Taková změna je
ještě pravděpodobnější, pokud se začnou podávat
antibiotika. Pak jde o skrytou horkost – tj. horkost,
která v organismu zůstane po napadení větrnou
horkostí. S tímto stavem se velmi často setkáváme
u dětí. Tento typ horkosti plic je často skrytý, bez
jakýchkoliv příznaků, ale velmi jasně se ukazuje na
jazyku, který je červený, nebo jsou v jeho první třetině
červené tečky.
Obr. 2 Na tomto jazyku jsou zřetelné červené tečky v
první třetině (oblast plic)
KLINICKÉ PROJEVY HORKOSTI, PLNÁ HORKOST
Mezi klinické projevy plné horkosti shire patří pocit
horka, červený obličej, žízeň, rozrušení, suchá stolice,
malé množství tmavé moči, rychlý a plný pulz (shuomai a
shimai). Jazyk je červený se žlutým povlakem.
Nad rámec předchozího není možné provést další
zevšeobecnění, neboť další projevy se již budou lišit
podle toho, jaký orgán bude horkostí ovlivněn. Je
důležité si uvědomit, že některé z těchto příznaků může
vyvolat i prázdná horkost, proto je nutné pomocí pulzu
a jazyka správně rozlišit plnost od prázdnoty: u prázdné
horkosti bude jazyk červený a bez povlaku a puls musí
mít některou z kvalit ukazující na prázdnotu – zejména
být plovoucí a prázdný.
Kromě výše popsaných klinických projevů horkosti
2
existují další projevy, které ukazují na horkost v organismu. Jakékoliv vystouplé,
začervenalé či rudé projevy na kůži, které pálí nebo jsou horké, ukazují na
horkost. Obvykle se takto např. projevuje akutní kopřivka. Co se týče bolestí,
jakýkoliv pocit pálení ukazuje na horkost. Např. pálení při zánětu močového
měchýře nebo pálivý pocit v žaludku. Jakékoliv krvácení, při kterém odchází
velké množství tmavé krve, ukazuje na horkost krve. Co se psychiky týká,
jakékoliv projevy extrémního neklidu nebo manického chování ukazují na
horkost srdce.
21
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Akupunktura
Akupunktura
budu mluvit později. Výše popsané klinické projevy patří k horkosti jater.
Akupunktura:
LIV-2 Xingjian, LIV-3 Taichong, GB-20 Fengchi, extrabod Taiyang, GB13 Benshen, Du-24 Shenting. Při bolestech hlavy: GB-1 Tongziliao, GB-9
Tianchong, GB-8 Shuaigu, GB-6 Xuanli.
Bylinná směs:
Longdan xiegan tang
Danggui long hui tang
Povšimněte si prosím, že tyto směsi jsou určeny na oheň jater. Proto bych
při použití u horkosti jater snížil dávku hořkých studených bylin, jako jsou
longdancao - Radix Gentianae scabrae a huangqin - Radix Scutellariae.
3
a) Horkost plic feire
Kašel, snadněji se zadýchá, pocit horka, lehká bolest
na hrudi, žízeň, zarudlý obličej.
Jazyk: červený v přední třetině, se žlutým povlakem.
Pulz: vlnovitý na pozici cun vpravo, možná lehce
zrychlený (hongmai a weishuomai)
Akupunktura:
LU-5 Chize, LU-10 Yuji, LU-7 Lieque, L.I.-11 Quchi, LU-1
Zhongfu, BL-13 Feishu
Bylinná směs:
Qingbaisan
b) Horkost žaludku weire
Pálivá bolest v epigastriu, žízeň, reflux žaludečních
šťáv, žaludeční nevolnost, zvracení krátce po jídle,
nezvladatelný hlad, zápach z úst, pocit horka
Jazyk: uprostřed červený, se žlutým povlakem
Pulz: rychlý a lehce vlnovitý (shuomai a weihongmai)
na pravé střední pozici
Akupunktura:
ST-44 Neiting, ST-34 Liangqiu, ST-21 Liangmen, Ren12 Zhongwan, Ren-13 Shangwan, L.I.-11 Quchi, L.I.-4
Hegu, Ren-11 Jianli.
Bylinná směs:
Baihutang
Yunüjian
Qingweisan
c) Horkost jater ganre
Podrážděnost, sklony k výbuchům vzteku, bolesti
hlavy na spáncích, točení hlavy, zarudlý obličej a oči,
žízeň, hořko v ústech
Jazyk: červený s výrazně červenějšími okraji, suchý
žlutý povlak
Pulz: Strunovitý a rychlý (xianmai, shuomai)
Poznámka: tento obraz se v čínských textech obvykle
nazývá „oheň jater“. Oheň jater je intenzívnější forma
horkosti jater. O rozdílech mezi horkostí a ohněm
22
d) Horkost srdce xinre
Palpitace, žízeň, psychický nepokoj, nespavost, pocity horka, zarudlý
obličej.
Jazyk: červený, s výrazně červenou špičkou a žlutým povlakem. Ve
vážnějších případech může být špička jazyka oteklá.
Pulz: Vlnovitý, rychlý, zvláště na přední pozici vlevo (hongmai, shuomai)
Poznámka: tento obraz je v čínských textech obvykle popisován jako
„oheň srdce“. Oheň srdce je intenzívnější forma horkosti srdce. Rozdílu
mezi ohněm a horkostí se budeme věnovat později. Výše popsané
příznaky jsou příznaky horkosti srdce.
Akupunktura:
HE-9 Shaochong, HE-8 Shaofu, HE-7 Shenmen, Ren-15 Jiuwei, Du-24
Shenting, Du-19 Houding.
Bylinná směs:
Daochi San
Uvědomte si, prosím, že tato směs je na oheň srdce. Proto bych v případě
horkosti srdce snížil dávku hořkých studených bylin, jako je huanglian Rhizoma Coptidis.
e) Horkost sleziny pire
Ve slezině může být horkost! Samozřejmě mnohem častěji má tendence
být zachlazená, ale obraz horkosti sleziny pire opravdu existuje a je často
kombinovaný s obrazem horkosti žaludku. Klinické projevy jsou:
Pálivá bolest epigastria a/nebo břicha, nadměrný hlad, červená špička
nosu, suché rty, žízeň, suchá stolice, pocity horka, žlutá barva kůže.
Jazyk: červený na okrajích v prostřední třetině, žlutý suchý povlak
Pulz: vlnovitý (obzvláště na pozici guan vpravo) a lehce rychlý (hongmai,
weishuomai)
Akupunktura:
SP-2 Dadu, L.I. -11 Quchi, ST-44 Neiting, Ren-11 Jianli.
Bylinná směs:
Xiehuangsan
Obr. 3 Jazyk, který vidíte níže, je červený na okrajích v prostřední části (střední
zářič). Zřetelnější je to na pravé straně. Na okrajích se obvykle zobrazují
patologie jater, ale když se patologický aspekt ukazuje pouze na krajích ve
střední části jazyku (střední zářič), pak kraje odrážejí patologii sleziny – v
tomto případě horkost, protože jsou červené.
HORKOST ZE STAGNACE ČCHI
Stagnace čchi se často změní na horkost. Proto emocionální stres, který
vyvolává stagnaci čchi, obvykle vede ke vzniku horkosti a špička jazyka,
která zobrazuje srdce a shen, pak zčervená.
Horkost ze stagnace čchi se projevuje stejně, jako plná horkost, ale léčí se
podle jiných principů. Abychom pročistili plnou horkost, použijeme byliny
a směsi na „pročištění horkosti“ (qingre) nebo na „pročištění horkosti v
orgánech“. Na pročištění horkosti ze stagnace čchi musíme použít byliny
a směsi na rozhýbání čchi a použít je tak, aby pročistily horkost.
Přestože vždycky zdůrazňujeme stagnaci jaterní čchi, stagnací čchi může
trpět prakticky jakýkoliv orgán. Zde budu mluvit především o třech – o
játrech, plících a srdci.
a) Horkost ze stagnace čchi jater
Tlak v podžebří (hypochondriu) nebo nadbřišku
(epigastriu), mírný pocit oprese na hrudi,
podrážděnost, melancholie, deprese, náladovost,
sklony k výbuchům hněvu, pocit knedlíku v krku,
pocit horka, zarudlý obličej, žízeň, premenstruální
tenze, nepravidelné měsíčky, napětí či bolestivost
prsou před menstruací, silná menstruace.
Jazyk: červený po stranách, s povlakem
Pulz: strunovitý, zvláště na levé straně a lehce
zrychlený (xianmai, weishuomai)
Akupunktura:
P-6 Neiguan, G.B.-34 Yanglingquan, LIV-14 Qimen, LIV3 Taichong, T.B.-6 Zhigou, LIV-2 Xingjian.
Bylinná směs:
Dan-zhi xiaoyao san
Tři poklady: Freeing the Sun (Osvobození slunce)
Obr. 4 Tento jazyk je červený po stranách (zvláště levá
strana), zatímco zbytek jazyka má normální barvu. Je to
způsobeno horkostí vznikající ze stagnace jaterní čchi.
4
b) Horkost ze stagnace čchi plic
Pocit knedlíku v krku, potíže při polykání, pocit oprese
nebo distenze (roztažení) hrudi, mírná dýchavičnost,
vzdychání, smutek, mírné obavy, deprese, plačtivost,
ženy napjatá/oteklá prsa, pocit horka, žízeň, červená
líčka.
Jazyk: lehce červený po stranách v oblastech
hrudníku
Pulz: velmi lehce stažený pulz (weijinmai) na pozici
cun na pravé straně
Akupunktura:
LU-7 Lieque, ST-40 Fenglong, Ren-15 Jiuwei, P-6
Neiguan.
Bylinná směs:
Banxia houpo tang
Tři poklady: Open the Heart (Otevření srdce)
Stagnace čchi plic vzniká ze smutku, žalu, pocitu
studu, viny a obzvláště z obav. Ovlivňuje hrdlo a
hrudník. U žen také ovlivňuje prsa.
c) Horkost ze stagnace čchi srdce
Palpitace, pocit distenze (roztažení) nebo oprese (tíhy)
na hrudi, deprese, mírný pocit knedlíku v krku, lehká
dušnost/ dýchavičnost, vzdychání, nechutenství,
distenze hrudi a horního epigastria, nechuť ležet,
slabé a studené končetiny, bledá pokožka.
Jazyk: mírně bleděfialový po stranách v oblastech
hrudníku
Pulz: prázdný, ale na pozici cun vlevo lehce vlnovitý
(xumai, hongmai)
Akupunktura:
HE-5 Tongli, HE-7 Shenmen, P-6 Neiguan, Ren15 Jiuwei, Ren-17 Shanzhong, LU-7 Lieque, ST-40
Fenglong, L.I.-4 Hegu.
Bylinná směs:
Muxiang liuqi yin
Banxia houpo tang
Do obou směsí přidejte zhuye - Folium Phyllostachys
nigrae a lianzixin - Plumula Nelumbinis.
5
Tři poklady: Open the Heart (Otevření srdce)
Stagnace čchi srdce může vznikat ze smutku, žalu, obav, studu a pocitu
viny.
Obr. 5 Na tomto jazyku můžeme vidět nalevo lehce nafialovělou oblast
hrudníku. Oblast hrudníku je po stranách mezi středem a špičkou jazyka.
Pokračování příště …
23
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Kazuistika
Kazuistika
Léčba akutního výsevu herpes
zoster na trupu podle tradiční
čínské medicíny
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
V
dubnu 2006 se do mé ordinace dostavila 57 letá žena s akutním
masivním výsevem oparu herpes zoster na trupu v oblasti pásu kůže
od Th5 po Th11 obloukovitě doprava až na hrudník ke sternální kosti.
Pacientka se původně domnívala, že se jedná o žlučníkový záchvat,
takže přišla po 48 hodinách od vzniku výsevu.
Pacientka se před týdnem vrátila z dovolené v Dominikánské republice, přičemž
rozdíl teplot mezi tamnějším klimatem a Čechy činil více jak 30°C. Od doby návratu
se necítila dobře, k výsevu došlo v noci po čtyřech dnech od návratu.
V anamnéze byla z vedlejších onemocnění cystická mastopatie s nepřehledným
terénem a kancerofóbií u nervově labilní pacientky. Složitý životní příběh
obsahoval obtížný rozvod, péči o dvě malé děti, které pacientka živila sama až do
jejich dospělosti. Dále intenzivní menopauzální obtíže v období 53–55 let, rozličné
trávicí obtíže spíše se sklonem k průjmům.
Pacientka byla značně vyčerpaná, dvě noci již pro bolesti nespala, na hrudníku
vpravo měla masivní
pásovitý výsev zarudlých
puchýřků
s
čirým
1
obsahem. (Viz foto 4)
2
24
Jazyk měl nepravidelné
okraje s otisky zubů po
stranách a slabounké
náznaky
otoku,
byl
barvy stagnačně tmavě
růžovo-fialovočervené
po okrajích (v oblasti
jater) i na špičce jazyka (v
oblasti srdce) až šarlatově
zarudlý a s pruhem ve
středu (žaludek, střeva).
Povlak velmi slabý, bělavý
jen ve dvou pruzích podél
středu a na okrajích i
ve středu byl jazyk lysý.
Obraz jazyka svědčí pro
kombinaci prázdnoty qi
(sleziny – otisky zubů,
nepravidelné
okraje,
náznaky otoku) a plnosti
ohně
jater/žlučníku
(šarlatové okraje), srdce
(špička) i žaludku a střev
(střed). (Viz jazyk foto č.1)
Puls zřetelně strunovitý, spíše rychlý, kluzký, zvláště na
středových pozicích jater a sleziny, opět svědčí pro zauzlení
jater, bolestivý stav, plnost horka ve středu.
V tradiční čínské medicíně (dále jen TČM) se výsev herpes
zoster řadí mezi projevy nadměrného ohně žlučníku a jater
v důsledku dlouhodobých emocí nebo stagnace horka
s vlhkostí z důvodu přidružené zhoršené funkce sleziny
a žaludku. Dlouhodobě stagnující horko pak vyvolává
vnitřní vítr roznášející horko po těle. Herpes zoster může
být způsoben i blokádou obranné energie v kůži (weiqi) a
energie vyživovací (yingqi), způsobené napadením kůže
zevní energií větrné horkosti.
Léčebný princip spočívá v rozptýlení větru, pročištění
horka a odstranění vlhka. Volí se body drah zushaoyang
(GB), shouyangming (LI), zujueyin (LR), zutaiyin (SP). Mezi
hlavní užívané body patří TE5, LI11, SP6, GB34, LR3, které se
vesměs stimulují disperzně, dvakrát denně.
V rámci konvenční akupunktury se rovněž doporučuje
nabodávání bodů kolem dokola výsevu ve vzdálenosti 0,5–
1 cun, dále body LI4, LI11, TE5, TE6, pokud je výsev nad linií
pasu a body LR3, SP6, GB43 pokud je výsev pod linií pasu.
Dále se doporučuje nabodávání bodů huatuojiaji v oblasti
léze. Existuje i mnoho empirických postupů, lze použít
požehování, elektroakupunkturu, kladívko švestkového
květu či laser.
Vzhledem k anamnéze pacientky byla jasná diagnoza ohně
žlučníku na terénu stagnace z důvodu dlouhodobých
emočních traumat v kombinaci se slabostí sleziny-slinivky
a hromaděním vlhkosti z tohoto důvodu. Z průběhu
menopauzy lze rovněž usuzovat na prázdnotu rezerv
yin a z rozličných zažívacích obtíží s častými průjmy
na prázdnotu sleziny-slinivky. Pacientka byla navíc
konstitučně kombinací země-dřevo.
Ke stagnaci horka a vlhka ze subtropické Dominikánské
republiky mohlo přispět i počasí lehce pod bodem
mrazu v době návratu pacientky do Čech, které zřejmě
prostřednictvím větrného chladu zablokovalo horko a
vlhko v kůži. Organismus pak nastolil rovnováhu poněkud
drastickým způsobem.
Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2005 v září absolvovala
stáž na akupunkturní klinice v nemocnici Dongzhimen
v Pekingu, kde jsem byla svědkem šesti případů tohoto
onemocnění v průběhu 30denního
pobytu, rozhodla jsem se léčit tamnější
metodou. Podařilo se mi získat souhlas
lehce vyděšené pacientky a celou oblast
výsevu jsem akutně nabaňkovala sterilními
skleněnými baňkami. (Viz foto č. 7) Tato
procedura byla při aplikaci pochopitelně
bolestivá, takže pacientka musela prokázat
značnou statečnost. Byla však odměněna
promptním ústupem bolestí, trvajícím
nejen po celou dobu aplikace baněk
–10 až 20 minut, ale i šest hodin poté.
Během baňkování a po odstranění baněk
docházelo k ruptuře puchýřků s vytékáním
čiré tekutiny. (Viz foto č. 5). Místo genciánové
violeti na dezinfekci jsem zvolila speciální
sesamový olej firmy PRAGON – YBE, olej s
obsahem léčivých rostlin na léčbu oparů –
a celou oblast překryla sterilním obvazem.
Léčbu jsem doplnila vypuštěním bodů LI4
(vypuzuje vítr, otevírá povrch, tiší bolest)
v kombinaci s LI11 (pročišťuje horko,
vypuzuje vítr, osvěžuje krev, aktivuje
čchi i krev, tiší bolest), TE5 (vypuzuje vítr
a uvolňuje povrch, pročišťuje horko, tiší
bolest), GB41 (uvolňuje játra a žlučník,
hrudník, podžebří), LR2 (bod ohně na dráze
jater, který pročišťuje oheň jater, uvolňuje
stagnaci jater, tiší jaterní vítr, pročišťuje
horko, zastavuje krvácení). Vypouštění
krve na bodech LR1, SP1 jsem z důvodu
vyčerpání pacientky vynechala. Vše pouze
vpravo, disperzně, rychlým nabodnutím
při výdechu a se stimulací jehly každých
5 minut, tak aby bylo dosaženo mírného
pocitu dráždění, znecitlivění, rozpínání či
tíhy. Tyto pocity by se měly šířit distálně.
Doba nabodnutí 15–40 minut, při výrazné
bolestivosti.
Vzhledem k projevům žlučníku a vzhledu
jazyka byl předepsán i čínský potravinový
doplněk Drain fire – Vypuštění ohně –
varianta klasické směsi Longdan xiegan
tang. Po dvou dnech již byl viditelný
zřetelný ústup horka na jazyku ve smyslu
vymizení šarlatové barvy po okrajích, špičce
a středu jazyka. (Viz foto č. 2)
Pacientce byla rovněž doporučena lehce
stravitelná, nedráždivá strava, aby nebyla
oslabena pravá energie a byl zajištěn
dostatek tekutin, dále byla upozorněna
na to, aby se vyvarovala průvanu, velkých
teplotních rozdílů a na výsev opakovaně
natírala olej YBE, nejlépe každé 2–3 hod.
Baňkování jsem aplikovala ještě dvakrát v
rozmezí týdne, jen do doby, než všechny
puchýřky zaschly a utvořily se stroupky
(viz foto č. 6). Pokaždé docházelo k
výronům tekutiny, od druhého ošetření
krvavé, takže bylo nutno užívat sterilní
baňky a vše i sterilně překrýt obvazem.
Pacientka se již nebála, ale naopak se těšila
na ústup bolestí, který vždy přetrval 5–7
hodin po baňkování. Rovněž jsem užívala
body GB34, PC6, HT7, GV20, anmian,
na uklidnění a podporu spánku, body
shenmen, plíce, endokrinní, thalamus,
podporu spánku apod. na uších. Olej YBE
rovněž velmi dobře tišil bolest, svědění i
další projevy na kůži.
Po zaschnutí lézí jsem bodala „hlavu draka“
– dvě jehly na začátku léze u páteře nad a
pod výsevem směřující šikmo do středu
výsevu, a „ocas draka“ – dvěmi jehlami
vpředu na hrudníku nad a pod výsevem
opět směřující do středu výsevu. Tyto jehly
jsem stimulovala elektrickým proudem.
Rovněž jsem nabodávala okraje výsevu po
celé délce jehlami asi 2 cm nad výsevem a
směřujícími do středu léze kolem dokola
výsevu.
Po týdnu došlo k zřetelnému ústupu
bolestí a celý výsev byl pokryt zaschlými
stroupky. Pacientka již byla schopná
v noci usnout. Výsev samozřejmě
stále bolel, ale nebránil spánku. Další
týden jsem pokračovala v aplikaci
elektroakupunktury dvakrát týdně, bez
baňkování, ale s aplikací oleje YBE na
celou oblast výsevu. Pacientka po těchto
17 dnech péče mohla na měsíc odjet
domů; šlo o mimopražského pacienta. Byl
vysazen Drain fire, neboť na jazyku (viz
foto č. 3) již nebyly známky horka a ohně,
ale naopak začaly převládat příznaky
prázdnoty sleziny – jazyk zbledl, natekl,
pouze špička zůstává lehce zarudlá. V
další fytoterapeutické léčbě pak byla
vypuzována vlhkost a posilována slezina,
aby dobře rodila krev a tak bránila vzniku
vnitřního větru nebo vniknutí zevního
větru, byla zprůchodňována játra a dále
posilována obrana, aby nedocházelo k
oslabení kůže.
Po měsíci již byla oblast výsevu zcela
zhojena jen s pigmentovými skrvnami,
ale nadále mírně bolestivá. V této době
jsem aplikovala metodu tzv. horké jehly
spočívající v nažhavení sterilní jehly do
běla a rychlém nabodnutí místa bolesti
s okamžitým vytažením jehly ven. Tato
metoda nezanechává žádné viditelné
stopy a navzdory dojmu, kterým působí,
je prakticky bezbolestná. Tímto způsobem
jsem ošetřila celou oblast výsevu asi 15
velmi rychlými vpichy. Po tomto ošetření
pacientka udávala úplný ústup bolestí. V
akupunktuře byla dále posilována slezina (
BL20, SP3), zpevňována obrana (ST36, SP6,
GV 14), uvolňována játra a žlučník (LR3,
GB34).
3
4
5
6
7
25
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Fytoterapie
Fytoterapie
Léčivé houby a
možnosti jejich využití v
prevenci a léčbě
Napsala: MUDr. Zuzana Vančuříková
L
éčivé houby jsou v posledních letech
v popředí zájmu západní i východní
medicíny
a
jsou
podrobovány
intenzivnímu výzkumu, který je veden
podle kritérií západní medicíny. Věda
zabývající se houbami – mykologie –
má v dnešní době řadu oborů, jako jsou genetika,
fyziologie hub, průmyslová a medicínská mykologie,
mykopatologie (role hub v onemocněních i
destrukci materiálů). Bylo určeno na 15 000 druhů
hub, z toho 2 000 jedlých, ze kterých asi 700 druhů
vykazuje určité léčebné vlastnosti. V zorném poli
zájmu jsou především imunoterapeutické vlastnosti
látek obsažených v houbách (polysacharidy,
enzymy, polysacharidy vázané na bílkoviny,
sekundární metabolity, vitaminy, minerály…), které
by mohla západní medicína využívat především
k léčbě nádorových onemocnění, ale i jiných
chorob spojených s poruchami imunity (alergie,
autoalergie, imunodeficience). Stranou nezůstává
ani využití hub v rámci sportovní medicíny, léčby
civilizačních nemocí apod.
Dále se o léčivých houbách hovoří např. v Mingyi bielu ( 5.–6. stol. n. l.), v
Qianjin yaofangu (Recepty za tisíce zlaťáků, 650 – 659 n. l.) od Sun Simiaa
nebo v Materii medice od Li Shizhena (16. stol. n. l.), ale například i v
nelékařském díle z období před naším letopočtem, v Knize písní (Shijing).
vstřebávat a kumulovat látky ze svého okolí, které
mohou být výrazně toxické, včetně radioaktivních
prvků a toxických prvků (rtuť, arzen, kadmium, chrom,
vanad…), proto je velmi důležité věnovat pozornost
původu hub a přípravků z nich.
Nejčastěji užívané houby jsou :
(první název čínský, v závorce pak latinský, český
a japonský)
Lingzhi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá,
reishi) , dongchongxiacao (Cordyceps sinensis,
housenice čínská, tochukaso), yunzhi (Coriolus
versicolor, outkovka pestrá, kawaratake), fuling
(Poria cocos, pórnatka kokosová, bukuryo), zhuling
(Polyporus umbellatus, choroš oříš, chorei),
heimu’er (Auricularia auricula, boltcovitka ucho
Jidášovo, kikurage), houtougu (Hericium erinaceus,
korálovec ježatý, yamabusitake),
xianggu
(Lentinula edodes, houževnatec jedlý, shiitake),
pinggu (Pleurotus ostreatus, hlíva ústřičná,
hiratake), huishuhua (Grifola frondosa, trsnatec
lupenitý, maitake), jisongrong (Agaricus blazei,
žampion brazilský, himematsutake).
Z hlediska západní medicíny mají houby účinky na:
- celkové posílení organismu včetně imunity
(adaptogen)
- zvýšení odolnosti těla vůči infekcím (imunostimulační, antivirový,
antibakteriální účinek)
- ochrana proti nádorovým onemocněním (podpora imunitního dohledu),
pomoc při terapii nádorových onemocnění
- podpora léčby alergických i autoimunitních zánětů (imunomodulační
účinek, podpora autotolerance)
- omezení účinku toxinů i konvenčních léčiv (antiradiační účinek,
antioxidační i detoxikační účinek)
- ochrana a detoxikace jater (hepatoprotektivní účinek, hepatitidy, alkohol,
chemické látky)
- ovlivnění látkové výměny (metabolismus cholesterolu, kyseliny močové
i cukru)
- pomoc při regulaci krevního tlaku a reologických vlastností krve
- ovlivnění psychiky – nespavost, neurózy, deprese
V této souvislosti se studují účinky jednotlivých látek obsažených v
houbách, jako jsou polysacharidy, triterpenoidy, lektiny, statiny, eritadenin,
enzymy, vláknina, steroly, vitaminy a jednotlivé minerály.
Polysacharidy, komplexní molekuly sacharidů, dodávají organismu energii
potřebnou k realizaci metabolických procesů, hrají současně, mimo jiné,
velkou roli na úrovni imunitního systému. Každá z léčivých hub obsahuje
celou řadu rozpustných i nerozpustných polysacharidů. Z nich jsou
sledované především beta-glukany, které vykazují účinky imunostimulační
a protinádorové.
Polysacharidy a glykoproteiny (sacharidy vázané na bílkoviny) jsou
Léčivé houby mají sice nízkou energetickou hodnotu, ale jejich nutriční
hodnota je naopak významná. Obsahují totiž řadu unikátních látek, které v
daném komplexu látek mají velký vliv na zdravotní stav lidského organismu.
Čerstvé houby obsahují 70–95 % vody, sušením se jejich hmotnost snižuje cca
desetkrát. Sušina obsahuje obecně dle druhu houby mezi 5–30 % bílkovin,
stravitelných bílkovin je poměrně málo, ale kvalitativně jsou rovnocenné
živočišným. Některé aminokyseliny, které houby obsahují, patří k esenciálním,
tedy k těm, které jsou pro lidský organismus nezbytné a které si organismus
sám nedokáže vyrobit. Obsahují ale i několik druhů aminokyselin, které
jsou naopak nepotřebné a mohou vyvolat alergické reakce. Stěna houby je
složená ze sloučenin cukrů a chitinu, který není nestravitelný a napomáhá
čištění i peristaltice střev. Obsah tuků v houbách bývá nepatrný, obsah cukrů
je vyšší. Zajímavá je přítomnost vitaminů A, B, D, K, E a C. Z minerálů obsahují
především draslík, fosfor, vápník, železo, sodík, měď, germanium a další. Dále
obsahují řadu enzymů, u nichž se zatím sleduje především jejich antioxidační
aktivita.
V neposlední řadě je nutné vědět, že houby jsou organismy, jež dokážou
Houby obecně patří k nejstarším formám života
na Zemi a nás, lidi, provázejí od nepaměti.
Dle archeologických nálezů lidé konzumovali
houby před více než 30 000 lety . Po několik
tisíc let jsou již také houby užívány léčebně,
ale ještě častěji preventivně k udržení zdraví
a pěstování dlouhověkosti. V Asii byly s tímto
cílem připravovány např. s kachním masem,
fermentované ve víně, octu, sojové omáčce,
nakládané v zelenině či sušené.
Zmínky o léčivých houbách nalezneme v
klasických dílech TČM např. v Shennong bencao
jingu (cca250 n. l.), kde jsou uvedeny např. lingzhi
(Ganoderma lucidum), fuling (Poria cocos),
dongchongxiacao (Cordyceps sinensis), heimu’er
(Auricularia auricula), mabo (Lasiosphaera seu
Calvatia), a kde řada z nich byla řazena do nejvyšší
skupiny léčiv, tj. mezi ty bez nežádoucích účinků
i při dlouhodobém užívání ve vysokých dávkách.
26
Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná)
Lentinula edodes (houževnatec jedlý, shiitake)
27
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
napomáhají vylučovat vlhkost a rozpouštět hleny.
Kategorizace účinků hub dle TČM má daleko blíže k
vysvětlení jejich vlivu na zdravotní stav, než dokáže
svými výzkumy západní medicína.
specifické pro každou danou houbu (např. lingzhi
– „lingzhi“polysacharidy, ganoderany; PSP, PSK –
polysacharidy vázané na bílkovinu houby yunzhi,
pleuran – nejúčinnější glukan hlívy, lentinan –
sledovaný betaglukan shiitake, grifolan u trsnatce
lupenitého…) a obecně je zjištěno, že v různé míře
stimulují funkce makrofágů, podporují tvorbu bílých
krvinek, vykazují určité účinky na zlepšení funkce
retikuloendotelového systému, na udržení rovnováhy
mezi buněčnou a látkovou imunitou, jsou látkami
sledovanými v rámci terapie nádorů….
Povahu
- vyrovnanou mají např. heimu’er (Auricularia a.),
houtougu (Hericium e.), huishuhua (Grifola f.), zhuling
(Polyporus u.), fuling (Poria c.), lingzhi (Ganoderma l.),
xianggu (Lentinula e.).
- mírně teplou má yunzhi (Coriolus v.), pinggu
(Pleurotus o.)
- teplou má jisongrong (Agaricus b.), dongchongxiacao
(Cordyceps s.)
Lektiny jsou definované jako proteiny neimunitního
původu rozpoznávající a vázající cukry, působící
aktivačně na T lymfocyty a detekující nádorové buňky.
Chuť
- vedle sladké i štiplavou má jisongrong
- sladkou a mdlou najdeme u houtougu, zhuling, fuling
- sladkou a hořkou má lingzhi (červená forma)
Triterpeny, izolované především z plodnice houby
lingzhi (Ganoderma l.), jsou cyklické hydrofobní
uhlovodíky působící protizánětlivě, protialergicky i
jako antioxidant, mají adaptogenní účinek, podporují
snižování tlaku krve i snižování hladiny krevních
lipidů, pozitivně ovlivňují funkce jater, krevních
destiček apod.
Germanium je jedním z velice sledovaných prvků.
Organismus člověka ho potřebuje ve velice malých
množstvích, ale je velice důležitý pro správné
fungování některých biochemických reakcí. Zvyšuje
schopnost hemoglobinu absorbovat kyslík, udržovat
krev v oběhu, podporuje buněčné dýchání, zajišťuje
lepší metabolismus buněk a zabraňuje tak degeneraci
tkání. Působí protinádorově ovlivněním elektrického
potenciálu buněk a současně zmírňuje efekt volných
kyslíkových radikálů. Ochraňuje organismus před
vlivem těžkých kovů a toxických chemických
sloučenin.
Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které
urychlují specifické chemické procesy v těle
(od trávení přes tvorbu energie až po ovlivnění
imunitních funkcí). Enzymoterapie stojí v popředí
zájmu západní medicíny, především imunologie.
Sleduje se optimální působení na zánětlivé procesy
(akutní, chronické záněty, stavy imunodeficience,
autoimunitní onemocnění, nádorová onemocnění,
pooperační stavy), antioxidační působení (ovlivnění
degenerativních procesů), vliv na mikrocirkulaci,
na srážlivost krve. Zájem jeví i sportovní
medicína. U léčivých hub se vyzdvihuje enzym
superoxiddismutáza, která významně ovlivňuje
odbourávání volných kyslíkových radikálů, které
jsou spojovány se vznikem degenerativních chorob
včetně nádorových, Parkinsonovou, Alzheimerovou
chorobou atd., enzymový systém cytochromu P-450
hraje důležitou roli v detoxikaci endogenně vzniklých
látek. Peroxidáza vykazuje antioxidační účinek,
urychluje detoxikaci chemických látek. Glukóza-2oxidáza ovlivňuje patologický růst buněk. Proteázy
ovlivňují průběh akutních i chronických zánětů,
včetně autoimunitních chorob, mají vliv na srážlivost
krve (fibrinolytický, trombolytický efekt), působí proti
otokům…
Eritadenin patří do skupiny alkaloidů, má vliv na
snižování cholesterolu v krevním séru, antitrombotické
účinky.
28
Auricularia auricula (boltcovitka jidášovo ucho)
To, že západní medicína věnuje pozornost jen extrakci izolátů jednotlivých
účinných látek a jejich následné další koncentraci, je v intencích západní
medicíny důležité pro standardizaci a tedy legalizaci následného užívání
hub v rámci léčebných zásahů, avšak má to svá určitá úskalí. Jednak se
zpracováním mění určitým způsobem vlastní účinná látka, jednak se
nedá výsledek výzkumů aplikovat na celou léčebnou škálu účinku houby
jako celku.
Tropismus
- ke slezině a žaludku najdeme u lingzhi, yunzhi,
xianggu, pinggu, jisongrong, fuling, heimu’er
- k játrům a žlučníku – pinggu, houtougu, heimu’er
- k ledvinám, močovému měchýři – dongchongxiacao,
huishuhua, houtougu, zhuling, fuling
- k srdci, perikardu, tenkému střevu, třem ohništím –
lingzhi, yunzhi, jisongrong, fuling
- k plícím, tlustému střevu – lingzhi, dongchongxiacao,
xianggu, huishuhua, heimu’er, jisongrong
Co se týče yinyangu, i zde najdeme rozdíly v působení.
Jin jater a ledvin doplňuje nejvíce houba yunzhi, jang
ledvin a jin plic posiluje dongchongxiacao, esenci
ledvin doplňují lingzhi, dongchongxiacao.
Mimo houby zhuling navyšují všechny dosud zmíněné
houby čchi, posilují slezinu a doplňují prázdnotu, více
Kontraindikací podávání jsou alergické reakce na danou houbu. Někdy
se doporučuje vynechat podávání hub při kombinované antibiotické
léčbě. Při závažných onemocněních, jako jsou autoimunitní a nádorová
onemocnění, nebo u pacientů po transplantacích orgánů, je nutno
konzultovat podávání s odborníkem.
či méně podporují tvorbu krve. Upravují trávicí procesy, i když každá
trochu jiným způsobem a na jiné úrovni (např. heimu’er podporuje funkce
žaludku, zvlhčuje a zprůchodňuje střeva, houtougu harmonizuje žaludek,
léčí tlak, rozpínání a záněty žaludku, huishuhua doplňuje prázdnotu, léčí
nechutenství, roztažení břicha po jídle atd.)
Fuling a zhuling nejvíce odfiltrovávají škodlivou vlhkost, nicméně i
všechny ostatní zmíněné houby svým způsobem pomáhají přeměňovat
hleny, a tím mají vliv na patologické bujení tkání.
Kombinace chuti, povahy, tropismu a specifických vlastností jednotlivých
hub podle TČM nám dává možnost individuálně vybrat určitou houbu
jako doplněk jakékoliv léčby, eventuálně i použít léčbu houbami jako
monoterapii.
Cílem využívání hub dle východní medicíny je zajistit celistvost a
harmonii organismu, tj.
- nastolit a zajistit dynamickou rovnováhu yin a yangu
- zajistit harmonickou spolupráci orgánů zang a fu
- podpořit tvorbu a oběh qixue
- obnovit esenci jing /což souvisí především s podporou funkcí sleziny a ledvin/
- pročistit a ochránit játra, zprůchodnit dráhy a vyloučit hleny
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že v dnešní moderní době je náš
organismus vystaven řadě zátěží a velmi rychle se měnícím životním
podmínkám. Proto je velmi důležité nacházet cesty, jak podporovat a
navracet zdraví. Používání léčivých hub je jednou z možných cest, jak své
zdraví pěstovat, a co je také velmi důležité, terapie houbami je relativně
respektována i lékaři západní medicíny.
Stejně jako jiná léčiva jsou houby klasifikované dle povahy, chuti,
tropismu k akupunkturním drahám, ev. dle směru účinku a toxicity.
Podle klasifikace léčiv dle TČM je většina hub sladké chuti (základní chuť
ve stravě, ladící na každou sezonu, vyživující, doplňující qi,se vztahem
ke slezině, pozdnímu létu, uvolňující tok qi, změkčující, tlumící bolesti,
vstupující do svalů, působící proti chladu a nedostatku) a neutrální
povahy, jsou netoxické a mohou se používat dlouhodobě a ve vysokých
dávkách. Tropismus léčivých hub je často k meridiánům sleziny a žaludku
(postnatální zdroj qi), k játrům a ledvinám.
Přes tyto společné charakteristiky mají jednotlivé houby své specifické
účinky na yinyang, qixue, esenci jing, některé více napravují trávení, jiné
Grifola frondou (trsnatec lupenitý, maitake)
Použitá literatura:
Moderne Mykotherapie, Prof.Dr. med. Ivo Bianchi
Medicinal Mushrooms, Christopher Hobbs, L.Ac.
Heilpilze aus China und ihre Recepturen, Inge Werner
Léčivé houby podle bylináře Pavla, Pavel Váňa
Asiatische Heilpilze , Fachinformation
Výukové materiály Československé Sino-biologické společnosti
Informace firmy Pragon
Hericium erinaceus (korálovec ježatý)
29
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Placená inzerce
Bolesti kloubů a
zad aneb
(ne)vlez mi
bolest na záda
B
Bolesti kloubů a zad z pohledu tradiční čínské medicíny (TCM) jsou sice trochu jinak nahlíženy, ale bolí stejně…Až by se chtělo s klasikem
pateticky zvolat, že bolest nezná hranic. Však kdyby tak znala! Znalá je i čínská medicína a to nejen v této oblasti. Jak na tyto potíže vyzrát,
bolesti utlumit, hybnost a pružnost (a hlavně pak i radost ze života) opět navrátit, si nyní v základním přehledu bylinných směsí z pohledu
TCM rozšifrujeme:
Bylinná terapie:
Pevnost palácového pilíře - Duhuo jisheng wan (kód 201)
se užívá při nedostatečnosti YANG ledvin spolu s nedostatečností Qi a krve ve spodním ohništi a stagnací vlhka,
chladu a větru. Typickými příznaky jsou tupé bolesti v kříži s pocitem „rozlámanosti“ či ztuhlosti (hlavně
po ránu), pocitem tíhy či slabosti v bedrech a v dolních končetinách, studené končetiny, zimomřivost,
bolesti od pasu dolů mohou být stěhovavé či fixní, popřípadě s otoky (nebo vše dohromady). Zlepšují
se teplem a v klidu a zhoršují se při změnách počasí. Tato bylinná směs se užívá minimálně po dobu 3 měsíců,
než se projeví její účinek. Z pohledu západní medicíny se může jednat kupř. o chronické revmatické nemoci, ischias,
výhřezy plotének, osteoporozu, artrozu apod.
Ochlazení žhavé lávy - Xuanbi wan (kód 202)
se užívá při stagnaci vlhka a horka v kloubech. Typickými příznaky jsou zarudlé či nateklé bolestivé klouby,
na které má chlad a klid blahodárný vliv. Z pohledu západní medicíny se může jednat kupř. o akutní
revmatoidní artritis či dnu. Tato bylinná směs významně snižuje i cholesterol, krevní tuky a kyselinu močovou
(obzvláště pak, je-li podávána v kombinaci s Baldachýnovou komnatou (kód 036)).
Síla opravdového bojovníka - Shujing huoxue wan (kód 204)
se užívá pro stavy blokády v kloubech, jež jsou způsobeny napadením zevní větrnou vlhkosti. Typickými
příznaku jsou výrazné, ostré bolesti ve svalech a kloubech, časté jsou i bolesti, jež vystřelují do dolních
končetin, mravenčení, brnění či necitlivost v končetinách a bolesti v trupu. Většinou se jedná o chronické
potíže. K odlišení od podávání bylinné směsi Pevnost palácového pilíře (kód 201) se užívá tato směs u ostrých
bolestí. Z pohledu západní medicíny se může jednat kupř. o karpální tunely, tenisové lokte, revmatické bolesti
kloubů a svalů, artrotické bolesti kloubů, stěhovavé bolesti končetin, otoky dolních končetin apod.
Placená inzerce
Vyhlazení slonové kosti - Kanggu zeng sheng wan (kód 206)
se užívá k vyživení šlach a kostí a k posílení esence ledvin a krve jater. Typickými příznaky jsou chronické
trvalé bolesti zad a kloubů, jež nejsou nijak výrazné a ostré, ale neustupují, zhoršené změnou počasí,
únavou či v podvečer, ztuhlost kloubů a svalů. Z pohledu západní medicíny se může jednat kupř. o kostní
výrůstky na páteři či ostruhy na končetinách (exostózy), dlouhodobé bolesti kloubů s jejich deformacemi při
artróze, tzv. růstové bolesti u rychle rostoucích dětí, bolesti zad při vyhřezlých plotýnkách, M. Osgood Schlater
(tj. zhrubění a bolesti holenní kosti u dětí), M. Scheuermann (tj. bolesti páteřních obratlů u dospívajících)
apod.
Zpevnění podemletého břehu - Xuefu zhuyu wan (kód 041)
se užívá k rozproudění krve v oblasti od pasu nahoru. Typickými příznaky jsou fixní či chronické bolesti
v oblasti hrudní a krční páteře, bolesti na hrudi, bolesti kloubů horních končetin. Z pohledu západní
medicíny se může jednat kupř. o chronické bolesti v oblasti hrudní a krční páteře, bolesti hlavy (i migrény),
vzniklé po úraze či dlouhodobým jednostranným zatížením, neuralgie trojklanného nervu, mezižeberní
neuralgie, angínu pectoris apod.
Zklidnění zčeřené hladiny - Jiawei xiaoyao wan (kód 062)
se užívá k odstranění stagnující energie Qi v dráze jater a žlučníku a rozproudění krve v oblasti krčních a
šíjových svalů (dráha žlučníku tudy prochází). Typickými příznaky jsou bolesti a ztuhnutí krční páteře a
šíjových svalů, zlepšující se masáží a pohybem a zhoršující se klidem, dalšími doprovodnými příznaky
stagnující Qi jater může být i pocit knedlíku v krku či stažení na hrudi, psychická nevyrovnanost, u žen
pak předmenstruační tenze apod. Z pohledu západní medicíny se může jednat kupř. o chronické bolesti v
oblasti krční páteře, opakované „zablokování“ krčních obratlů a přilehlého svalstva, torticolis apod.
Lokální terapie:
Mast sedmi bolestí - Qingpeng ointment (kód 400)
se užívá k rozproudění krve a rozbití stagnace energie čchi v bolestivé oblasti, k utišení bolesti a urychlení regenerace
pohybového aparátu. Typickými příznaky jsou akutní či chronické bolesti pohybového aparátu tj. bolesti svalů,
šlach, vazů, kloubů a kostí. Z pohledu západní medicíny se může jednat prakticky o veškeré výše zmiňované potíže
a nemoci. Užívá se většinou jako doplněk k výše zmiňovaným bylinným směsím společně (střídavě) se Šaolinovým
olejem - Shaolin oil (kód 700).
Šaolinový olej - Shaolin oil (kód 700)
se užívá k rozproudění krve a rozbití stagnace energie čchi v bolestivé oblasti, odvádí nahromaděné škodliviny v místě bolesti
(čímž snižuje otoky či zatuhnutí), přivádí novou krev a energii (čímž vyživuje a regeneruje postiženou oblast) a utišuje bolest.
Typickými příznaky jsou akutní či chronické bolesti pohybového aparátu, tj. bolesti svalů, šlach, vazů, kloubů a kostí. Z
pohledu západní medicíny se může jednat prakticky o veškeré výše zmiňované potíže a nemoci. Užívá se většinou jako doplněk
k výše zmiňovaným bylinným směsím společně (střídavě) s Mastí sedmi bolestí - Qingpeng ointment (kód 400).
Všechny tyto metody nyní nově naleznete v Domě čínské medicíny Pod Černou věží v Českých Budějovicích. Ohledně stravy pak doporučujeme
Test Dobrá strava na našem webu www.patentnimedicina.cz , kde se i dozvíte více informací o tradiční čínské medicíně.
A tak vlez nemoci na záda, neb nemoci nechodí po horách, ale po lidech (a nemoc nedá pokoj, až tam vleze…)
Houževnatost bambusového výhonku - Jingu diehsnag wan (kód 205)
se užívá při blokádě krve v akupunkturních drahách. Typickými příznaky jsou veškeré bolesti, otoky, krvácení
a rozvoj zánětlivých komplikací při úrazech. Výrazně podporuje a zkracuje dobu hojení po úrazu a
utišuje bolest. Z pohledu západní medicíny se může jednat kupř. o nejrůznější poranění pohybového aparátu podvrtnutí kloubů, zhmoždění svalů a vazů, zlomeniny kostí, řezné a tržné rány, hematomy apod.
30
Mnoho zdaru v uzdravování přeje
MUDr. Petr Hoffmann
ilustrace: David Vávra
31
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Fytoterapie
Fytoterapie
Na čínskou medicínu zejména v souvislosti se směsí
longdan xiegan tang bývá na rozdíl od případných
skutečných provinění svalována i vina domnělá. Proto je
vhodné v této situaci uvést na pravou míru tzv. skandál s
hubnutím v Belgii z roku 1994, kde bylo později zjištěno,
že na vině nebyly čínské byliny, ale zřejmě kombinace
s diuretiky, antidepresivy a tzv. spalovači tuků západní
medicíny. Při dodržení tradičních indikací bylinné směsi
působí žádaným a přepokládaným směrem, a tak se
nežádoucí účinky nevyskytují, to je výhoda tisíciletých
zkušeností čínské fytoterapie. Navíc praktik čínské
medicíny sleduje svého klienta zpravidla každý týden
a může tak pohotově reagovat na změny stavu, na
aktuální dění. Bohužel nevyzkoušené kombinace bylin
a západních léčiv bez respektování tradičních indikací
mohou v krajních případech vést na scestí. Nicméně na
webu a v odborných časopisech můžeme najít mnoho
studií, které se nefrotoxicitou čínských bylin zabývají,
zejména bylin s obsahem aristolochové kyseliny ( 1-6),
což občas ústí v bulvárním tisku v naprosto mylné
zkratky, že čínská medicína ničí ledviny. Naštěstí se však
již objevují i studie s nefroprotektivními účinky čínských
bylinek, například u huangqi (Astragali membranacei
radix), chuanxiong (Ligustici walichii rhizoma), nebo u
našich evropských bylinek – ostropestřce mariánského
(Silybum marianum). (7-8)
Bylinám pod kůži – longdan
xiegan tang
V
rámci přednášek fytoterapie 1. školy TČM ve
spolupráci s čínskou univerzitou Guangming v
Praze u profesora Liu Jingyuana byla uváděna
kazuistika čínského lékaře z Pekingu, jehož
syn trpěl značnou prchlivostí. Zmíněný lékař
tuto situaci řešil pravidelným podáváním tradičního
bylinného přípravku longdan xiegan tang. Po dvou
letech začal mít mladý muž výrazné problémy, které
byly později diagnostikovány jako selhávání ledvin a
skutečně skončil na dialýze.
Podkladem této příhody je problém se zdrojovými
rostlinami pro jednu z drog, jež je součástí klasického
složení směsi longdan xiegan tang (Odvar s kořenem hořce
drsného pro vypuštění jater) a patří mezi lishui shenshi
yao – produkty odvádějící vodu a odfiltrovávající vlhkost.
Pod jedním farmakologickým názvem čínské drogy se
totiž může skrývat až 10 různých botanických druhů, což
není ojedinělý jev. Nejčastěji jsou byliny neškodné, ale
je několik případů, kdy je na místě opatrnost, jako když
se jedná o rostliny s obsahem kyseliny aristolochové,
32
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
která v určitých kontextech může nadměrně zatěžovat ledviny (až působit
nefrotoxicky - intesticiální renální fibróza), byť zatím není znám přesný
mechanismus účinku na ledviny člověka. Proto nás pan profesor nabádal,
abychom u longdan xiegan tang rozhodně dodržovali klasické požadavky na
krátkodobost podávání této směsi, která je jinak (samozřejmě za předpokladu
správné indikace) vynikající a skvěle účinkující recepturou. Samozřejmé
kontraindikace hlavní císařské složky této směsi, konkrétně kořene hořce
(longdan, Gentianae radix), jsou prázdnota a chlad sleziny a žaludku, neboť je
to droga chladné povahy. Mezi tradiční kontraindikace užití celé směsi longdan
xiegan tang pak patří prázdnota yangu nebo/i krve a také současná prázdnota
yin i yangu. Všeobecně by se směs měla užívat jen po nezbytně nutnou dobu
a vysadit ihned, je-li dosaženo požadovaného účinku. Při dodržování výše
uvedených tradičních kontraindikací byla tato směs užívána minimálně 400 let
bez nežádoucích účinků.
Je nutno si uvědomit, že nemoci mohou být zlé a zákeřné a boj s nimi někdy
opravňuje užít i rostliny se silným účinkem, pokud není jiná možnost. V porovnání
s cytostatiky a imunosupresivy západní medicíny jsou čínské rostlinné drogy
obdivuhodně dobře snášeny při velké účinnosti. Nicméně rozhodnutí užít
některé silnější„kalibry“ by mělo především respektovat tradiční indikace a nikoli
snahu po rychlém účinku.
Jako je tomu v běžném životě, tak i mezi praktiky
čínské medicíny existují tací, kteří tíhnou k určitým
stereotypům, tedy oblíbí si určitý preparát, který
doporučují a propagují poněkud častěji, než je zdrávo,
a někdy i po jen velmi zběžném vyšetření, což pak u
klientů vyvolává pocit, že „to zase tak složité není“
a že „si příště vlastně mohou něco vybrat sami“, že
„nebudou podporovat komerci“. Čínské přísloví, které
říká, že nejlepší lék je ten, který je mírný, bohužel u nás
na západě troskotá, neboť lidé často chtějí výsledky
rychle. To pak samozřejmě vede v důsledku k výběru
produktů s účinkem spíše silnějším a drastičtějším,
zejména v případech, kdy si laičtí klienti rozhodují
o výběru sami bez korekce vyškoleného praktika.
Longdan xiegan tang sice lze užít i na nespavost, ale mě
se osobně v praxi osvědčily prostředky méně drastické,
neboť většina osob, které mě vyhledávají, spíše patří
do kategorie prázdnoty krve jater nebo yin srdce;
vznik ohně jater zapříčiňující nespavost je přeci jen již
pokročilejší patologie. Navíc v odborné literatuře se na
nespavost z důvodu ohně jater častěji uvádí úpravy
směsi xieqingwan, rovněž obsahující longdan (Radix
Gentiannae scabrae).
Zhenren yangzang gao - mudrcova mast na vyživení vnitřních orgánů
– zůstaňte nedotčení, ať už vám udělují zásluhy, nebo vás ponižují = vyrovnává játra
– zůstaňte klidní, ať se hýbete, nebo jste nehybní = tiší oheň srdce
– dbejte na svou stravu = nepřetěžuje to slezinu
– dbejte na správné dýchání a omezujte mluvení = ozdravuje plíce
– utište svou mysl a předcházejte rozptylujícím myšlenkám = obnovuje ledviny
Čínská medicína je obor starobylý, ale i moderní, pocházející z nejstarší
a nejlidnatější kultury na Zemi. Není vždy lehké vysvětlit jeho filozofii
a ospravedlnit některé negativní jevy v Číně i ve světě, které jsou s ní
spojovány. Pokud chceme, abychom dosáhli uznání, musíme si ho zasloužit
důrazem na etiku a pomoc nemocným. Doufejme, že v tomto komplexním
úkolu obstojíme se ctí.
Citace
1) Nephrotoxicity of over-the-counter analgesics, natural medicines ...
Chinese herbs nephropathy In 1993, a rapidly progressive ... Extrarenal manifestations of Chinese
herbs nephropathy include nephrotoxicity of drugs 33
kpssctoxicology.org/pdf/nephrotoxic_meds,herbs,drugs.pdf • PDF file
2) Chinese herb nephropathy - National Center for Biotechnology ...
... clearly indicated the presence of aristolochic acid in 2 of the 6 Chinese herbs ... found in some
of the herbal preparations and may have enhanced the nephrotoxicity ...
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1312226
3) Nephropathy induced by aristolochic acid (AA) containing herbs
Debelle F, Nortier J, Arlt VM, et al. Effects of dexfenfluramine on aristolochic acid nephrotoxicity
in a rat model for Chinese-herb nephropathy.
www.uptodate.com/contents/...by-aristolochic-acid-aa-containing-herbs • Cached page
4)Bennett J, Brown CM. Use of herbal remedies by patients in a health maintenance organization.
J Am Pharm Assoc 2000;40:353– 8.
5)Vanhaelen M, Vanhaelen-Fastre R, But P, et al. Identification of aristolochic acid in Chinese
herbs. Lancet 1994;343:174.
6)Gillerot G, Jadoul M, Arit V, et al. Aristolochic acid nephropathy in a Chinese patient: time
to abandon the term ‘‘Chinese herbs nephropathy’’? Am J Kidney Dis 2001;38:1– 5.
7) Effects of Herbal Supplements on the Kidney: Nephro-Protective ...
Silibinin also protects against experimental cyclosporine nephrotoxicity (Zima et ... Astragalus
(Astragalus membranaceus), a popular herb used in Chinese traditional ...
www.medscape.com/viewarticle/514536_7 • Cached page
8)Amelioration of Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats by ...
Amelioration of Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats by Tetramethylpyrazine, a Major Constituent
of the Chinese Herb Ligusticum wallichi ebm.rsmjournals.com/content/233/7/891.full
Starověcí taoističtí mistři pak byli schopní sestavit
„receptury“ i následujícího psychoterapeutického
složení:
Xiangsui wan - oblíbená pilulka kostní dřeně
– nepřemýšlet příliš = vyživuje srdce (císařská složka)
– omezovat hněv = vyživuje játra
– omezovat sexuální touhy = vyživuje ledviny
– opatrná řeč = vyživuje plíce
– vytříbená strava = vyživuje slezinu
33
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Dietetika
Dietetika
Léto je radost a pohoda!
V našich srdcích i na talíři
Napsala: Jana Arcimovičová
S
třídání ročních období je přirozeným
projevem yin-yangových změn v přírodě. Její
součástí jsme i my, a proto bychom měli žít
v souladu s těmito změnami a podřídit jim
své chování, tělesnou aktivitu a stravování.
Na jaře se energie rodí, v létě narůstá, na podzim se
shromažďuje a v zimě uschovává. Proto bychom na
jaře a v létě měli pěstovat yang a na podzim a v zimě
shromažďovat yin.
Tep léta je tepem života
V létě dosahuje jang svého vrcholu, slunečné dny jsou
dlouhé a noci krátké. Vše roste a kvete, jako by příroda
bujaře oslavovala svou existenci. Tep léta je tepem
života. A tomuto rytmu bychom se měli přizpůsobit i
my.
Je přirozené, že v tomto období chodíme déle spát a
dříve vstáváme. Měli bychom se také více pohybovat a
dát průchod radosti, která k létu patří, zajímat se o své
okolí, užívat si letních radovánek, vnímat přírodu i lidi
kolem sebe.
Volný průchod energie
Energie, která sílí a směřuje k povrchu těla, by měla
mít volný průchod. Pokud tomu tak není, nemůže letní
yang dostatečně narůstat a může dojít k poškození qi
srdce. Pro podporu yangové energie je důležité nejen
to, co jíme, ale i to, jak se chováme a jak myslíme. Škodí
nám stres, skleslost, špatná nálada nebo deprese.
Právě léto je obdobím, které vytváří všechny vnější
podmínky pro to, abychom mohli svůj organismus
vyladit. Měli bychom se rovněž plně soustředit na
každou činnost, kterou děláme a nerozptylovat se
ničím jiným. To se týká i konzumace potravy. Je třeba,
abychom jedli vědomě, byli přitom v klidu a nerušily
nás nějaké dotěrné myšlenky nebo dokonce televize.
Ze štědré náruče přírody
V létě je k dispozici celá řada čerstvých potravin,
které by se na našem jídelníčku měly objevovat
přednostně. Vyhýbejme se všemu konzervovanému,
aromatizovanému, barvenému a umělému a sáhněme
po tom, co pro nás připravila příroda.
Ideální je, když máme zahrádku, protože si tam můžeme
potřebnou zeleninu vypěstovat. V opačném případě
můžeme zkusit najít farmáře, který má ekologické
hospodářství a nabízí kvalitní ovoce, zeleninu a
biovýrobky. Měli bychom využívat i koření ze zahrádky
a osvěžující nápoje z bylinek, jako je např. máta nebo
meduňka.
34
Pozor na studené
Pro naše tělo budou nejvhodnější potraviny, které nám pomohou
posílit qi a zároveň pročistí letní horko. Jídla by měla být lehká, snadno
stravitelná a ne příliš studená. V létě sice náš organismus někdy
potřebuje ochladit, měli bychom to ale dělat s rozvahou.
Do jídelníčku bychom neměli často zařazovat ledové a mražené
výrobky, po jejichž konzumaci může dojít k narušení obranné energie
a proniknutí chladu do organismu. Vhodná není ani vysoká spotřeba
syrové zeleniny a ovoce nebo pití džusů a slazených nápojů. Pokud jíme
v tomto období příliš yinových pokrmů, oslabí to yangovou energii na
povrchu. Nadměrná spotřeba chladných potravin se obvykle projeví
řídkou stolicí.
Po čem sáhnout v létě?
Z obilnin můžeme v létě používat např. rýži, která má neutrální povahu,
vhodné budou i další obilniny a také luštěniny. Jídelníček si můžeme
zpestřit sójovým tvarohem tofu. Naopak omezíme konzumaci masa a
tučných jídel. Pokusíme se vzdát i smažených pokrmů.
Ze zeleniny a ovoce budeme volit takové, které se v místě, kde žijeme,
v období léta sklízí. Je to např. hlávkový salát, brokolice, květák, mladá
mrkev, různé druhy ředkviček a ředkve, hrášek, jahody, třešně, rybíz,
maliny a borůvky. Se spotřebou tropického ovoce to přesto, že je
osvěžující, nebudeme přehánět.
Letní horko pomohou zchladit např. fazole mungo, melouny nebo
studený čaj z květů chryzantémy. Z nápojů nám kromě čisté pramenité
vody prospěje i zelený nebo jasmínový čaj. Před jídlem a během něj
bychom ale neměli příliš pít, abychom si neoslabili trávicí oheň.
Každý extrém nám škodí
Během léta se hodně lidí zaměřuje na různé diety, ať už redukční
nebo bezmasé. Změny, které přitom v jídelníčku udělají, by měly být
pozvolné, aby si na ně tělo pomalu zvykalo. Pamatujme, že nám škodí
každý extrém a každá prudká změna.
Pokud někdo dodržuje vegetariánskou nebo dokonce veganskou dietu,
měl by se snažit přidat k ní i meditace a cvičení, které doplňuje energii,
protože jinak by po čase mohlo dojít k oslabení středního ohniště
a ledvin. I při této dietě by měly být základem jídelníčku obilniny
doplněné zeleninou vařenou ve vodě nebo v páře.
Netrapme se zbytečně
Stejně jako po celý rok je i v létě důležité, abychom vše, co se kolem
nás odehrává, dokázali přijmout a neznepokojovali se tím, co stejně
nedokážeme změnit. Můžeme si být jisti tím, že to, co se teď děje,
postupně odezní stejně, jako odteče voda z rozbouřeného potoka.
Nemá cenu se pro to trápit. A to se samozřejmě netýká jen politické
situace. Žádná negativní událost by nám neměla stát za to, abychom si
kvůli ní narušili nebo dokonce zablokovali tok energie v těle.
Léto by zkrátka mělo být obdobím radosti a pohody v našem životě, v
našich srdcích i na našem talíři!
Polévka
nejen pro zmírnění kocoviny
T
ato populární čínská polévka se tradičně
podává v letních měsících (ne pouze v případě
kocoviny), a navzdory jednoduchosti svého
složení nabízí mnohovrstevnatou chuť. Není
třeba shánět drahé odrůdy mořských řas nori
používaných pro sushi; místo toho můžete užít odrůdy
užívané v polévkách, jako je například wakame, dulse
apod.
INGREDIENCE pro 2 až 4 porce
0,5 hrnku suchých fazolí mungo, propláchnutých
1 polévková lžíce (4 až 5 gramů) předkrájených/
nalámaných mořských řas wakame
4 hrnky vody
2 polévkové lžíce sojové omáčky nebo sojové omáčky
se sníženým obsahem sodíku, nebo podle chuti
INSTRUKCE
Smíchejte fazole mungo, mořské řasy a vodu ve
středně velkém hrnci. Přiveďte k varu, ztlumte
teplotu a pod pokličkou vařte na mírném varu jednu
hodinu.
Dochuťte sojovou omáčkou a podávejte jako
předkrm nebo jako svačinu. (Pokud se snažíte
zabránit zadržování tekutin, tak to nepřehánějte se
sojovou omáčkou a zvažte použití druhu se sníženým
obsahem sodíku).
MOTIVY A VARIACE
Pokud máte rádi polévku miso, nahraďte sojovou
omáčku 2 polévkovými lžícemi bílé miso pasty či
1 polévkovou lžící tmavé pasty, nebo podle chuti.
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
Před servírováním odeberte 3 až 4 polévkové lžíce vývaru z hrnce a v
samostatné míse je smíchejte s miso pastou. Ujistěte se, že všechny
hrudky jsou rozmíchané a pozvolna rozmíchejte směs miso zpět do
polévky. V Japonsku nemá miso význam pouze pro celkové zlepšení
zdraví, ale používá se také pro zmírnění účinků přílišného konzumování
alkoholu, protože uklidňuje zažívání a detoxifikuje tělo.
ZVLÁŠTĚ VHODNÉ PRO
Čištění kůže, například od akné nebo od vyrážky, dále pro snížení
zadržování vody či pro pomoc tělu zotavit se z kocoviny nebo
zvýšeného množství toxinů z důvodů požívání alkoholu, kouření, nebo
požití velkého množství léků.
PRO ZNALCE ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Tato polévka je ochlazující a proto vhodná pro zmírnění letního žáru.
Odvádí vlhkou horkost a odstraňuje horkou jedovatost.
Moudrá slova
Při první sklenici pije osoba víno. Při druhé sklenici víno pije víno. Se
třetí sklenicí pije víno člověka.
- Japonské přísloví
Historka lékaře Juana
Nedávno přišel do mé ordinace pacient a stěžoval si na problémy s kůží,
hlavně akné. Prohlédl jsem jeho jazyk a všiml jsem si na něm tlustého
žlutého povlaku. „Pijete hodně alkoholu?“, zeptal jsem se, a on přiznal,
že minulou noc vypil pár drinků. Předepsal jsem mu tuto polévku z
mořských řas a výhonků mungo k pročištění systému a ulevení od
horkých jedovatostí. Jemu zachutnala a začal ji jíst pravidelně – tak
pravidelně, že když ke mně přišel, nedokázal jsem již rozpoznat z jeho
jazyku, zda v poslední době pil nebo ne. Musel jsem se ho začít ptát:
„Dobrá, popravdě, pil jste něco v poslední době?“
35
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Pohyb a energie
Pohyb a energie
WUDANG TAIJIQUAN
T
aijiquan je u nás známé většinou jako
relaxační cvičení, které se praktikuje
především pro zdraví. Pod pomalými
a ladnými pohyby si však dnes již
málokdo představuje, že jde o jeden z
nejpropracovanějších stylů tradičních čínských
bojových umění. Zvládnutí taijiquan vyžaduje
náročný a dlouhodobý trénink, při kterém si adept
postupně osvojuje základní zásady charakteristické
pro tento způsob pohybu, je to postupný proces
vedoucí ke zdokonalení mysli i těla. Pro zajímavost
si zde uvedeme alespoň základní zásady a principy,
které by se měly v průběhu cvičení dodržovat.
Při výkladu základních zásad cvičení a principů pohybu
taijiquan jsem se zaměřil pouze na wudang taijiquan,
který jsem se učil, a ne na srovnání s jinými styly či
školami taijiquan.
Zhai Feng
V sestavě 108 forem wudang taijiquan jsou pěstní
techniky rozsáhlé a vláčné, síla se plynule vine, forma
je jako tekoucí voda a tvrdé s měkkým se vzájemně
doplňují (gang-rou xiang ji). Při cvičení vede mysl
energii čchi, čchi rozhýbává tělo, tělo vede ruce a vše
36
Napsali: Zhai Feng a Zuzana Drahovzalová
tvoří jeden celek, který je propojený s prouděním čchi (životodárné síly)
v energetických drahách. Tímto se dosahuje vnitřní pevnosti a vnější síly.
Tento styl plně ztělesňuje principy taoistického „velkého předělu“ (taiji).
Trénink wudang taijiquan vychází z teorie a hlavních principů tradičního
wudangského taoismu. Cvičením se má dosáhnout duševní vyrovnanost,
harmonie pohybů a rovnováha mezi jin a jangem.
Zásady při cvičení taijiquan
1. Mysl je ztišená, vědomí bdělé a dech přirozený. Při cvičení je myšlení
klidné a soustředěné, koncentrovaná mysl vede pohyby, dech je
vyrovnaný a přirozeně hluboký. Dech se nesmí násilím zadržovat.
2. Tělo je vzpřímené, klidné, měkké a lehké, zůstává přirozeně uvolněné
a nenaklání se. Pohyby jsou měkké, vyrovnané a uvolněné jako plující
oblaka a tekoucí voda.
3. Pohyby jsou vedeny po oblouku, jsou pružné a ucelené, měly by
být vedeny po spirálovitých obloucích. Přechody by měly být hladké a
plynulé, kdy pas je hlavní osou, horní a spodní části těla se vzájemně
následují a celé tělo tak tvoří jeden celek.
4. Propojení pohybů je harmonické, plnost a prázdnota jsou jasně
rozlišitelné, důsledkem čehož jsou pohyby souvislé, nepřerušované a
jsou prováděné bez velkého úsilí. V každém okamžiku je jasné, kde je
prázdnota a kde plnost; těžiště zůstává stabilní.
5. Lehkost se zatížením a tvrdost s měkkostí se vzájemně doplňují, což
znamená, že se každý pohyb provádí svižně ale zároveň stabilně, bez
roztěkanosti a ztuhlosti. Tělo je navenek měkké a uvnitř pevné. „Vymrštění
síly“ (fajin) by mělo být dokončené, neměla by chybět
pružnost a nesmí se použít hrubá síla.
soustředěná, duch musí být přítomný, celé tělo musí být uvolněné, pouze
tak může být síla správná.
Zásady držení těla
• Hlava je jakoby zavěšená, nesmí se naklánět ani
kývat, oči hledí přirozeně dopředu, rty jsou zlehka
přivřené a špička jazyka se opírá o horní patro. Ústa
se nesmí otevírat. Dosažení této pozice pomáhá
“představa síly, která vytahuje hlavu za temeno“
(xuling dingjin).
• Krk je přirozeně vytažený, narovnaný a pružný,
nesmí být ztuhlý.
• Ramena jsou volně symetricky spuštěná, nesmí se
zvedat, vtáčet dopředu ani tlačit dozadu.
• Lokty jsou přirozeně ohnuté a zavěšené, nesmí se
propínat ani zvedat.
• Zápěstí jsou zavěšená a u kořene dlaně vtáhnutá,
nesmí být změklá ani ochablá, aby přes ně mohla síla
procházet.
• Hrudník je uvolněný a mírně vtažený, nesmí se
vypínat ani násilím vtahovat.
• Záda jsou zakulacená - to se nazývá „vytažení zad“,
nesmí se však hrbit.
• Pas je uvolněně „zanořený“, při otáčení je pohyblivý,
pružný, pánev se nesmí příliš podsazovat ani
vystrkovat dozadu.
• Páteř je vzpřímená tak, aby bylo tělo přímé a
přirozeně postavené.
• Hýždě jsou mírně stažené a nesmí se vystrkovat.
Tomu se říká „hladké hýždě“ nebo „vtažené hýždě“.
• Kyčle jsou uvolněné a vtažené tak, aby síla pronikla
do dolních končetin. Nesmí se vypínat dopředu ani
vytáčet ven.
• Nohy by měly být pevné a stabilní, přiměřeně
pokrčené, aby bylo možné se pružně otáčet a aby
byl pohyb stabilní. Kolena by měla být přirozeně
uvolněná a pružná, prázdnota a plnost jednotlivých
částí chodidel by měla být zřetelná.
Bojové principy taijiquan
Způsob boje ve stylu taijiquan je velice specifický a má osobitý charakter.
V boji se vyžaduje „klidem kontrolovat pohyb, měkkostí ovládat tvrdost“,
„vyhýbat se plnosti a hledat prázdné“ (tj. vyhýbat se tomu, v čem soupeř
vyniká a hledat jeho slabiny), půjčit si sílu a vymrštit sílu (fali). Zastává
zásadu objektivity, tj. pokud bojovník následuje protivníka, je pružný,
pokud však postupuje podle sebe, je neohrabaný. Proto se v taijiquan
klade důraz na „schopnost poslouchat“ (tingjin), to znamená správně
vnímat a vyhodnotit síly protivníka a na základě toho zareagovat.
Bojovník nevyrazí dříve než protivník zaútočí. Nejdříve soupeře pozoruje
a prozkoumává, zkouší jeho silné a slabé stránky, což se nazývá „vedení
rukou“ (yinshou). Jakmile však soupeř vyrazí, sám velkou rychlostí zaútočí
před ním. Takto, i když vyrazil až jako druhý, jeho síla dorazila jako první.
Když protivník zaútočí, odkryje bojovník v jeho minutí prázdné místo a
nebo rozptýlí a přesune jeho sílu. Využije jeho slabé místo, vyrazí a plnou
sílou útok vrátí. Tento bojový princip taijiquan se odráží i v tréninku tzv.
„tlačících rukou“ (tuishou) a v hlavních zásadách pohybů v sestavách.
Těmito tréninkovými metodami se nezlepšují pouze reflexy, síla a rychlost
či jiné aspekty fyzické kondice, tyto metody mají také velký význam v
nácviku boje a sebeobrany.
Taijiquan využívá čtyři základní principy propojující
začátek pohybu s koncem: „zahajování“ (qi),
„propojování“ (cheng), „otevírání“ (kai) a „zavírání“
(he). V průběhu cvičení se však kvůli zachování těchto
principů nesmí objevit trhané pohyby. Nejdříve by
se měly postupně krok po kroku osvojit základní
zásady: tzn. hledání vzpřímenosti bodu weilü (konce
kostrče), vtažení hrudníku, zakulacení zad, zabalení a
zavěšení rozkroku, chránění hýždí, vytažení temene,
spuštění ramen, zavěšení loktů a rozlišení prázdnoty
a plnosti. Pak se může hledat „stahování čchi do pasu
a páteře“, aby mohla zaplavit pas. Pokud čchi páteře
stéká do pasu, tělo získává vládce. Jakmile dostane
tělo vládce, pohyby těla, rukou a nohou se dokážou
spojit do jednoho celku. Pokud se dokážou spojit do
jednoho celku, svaly, šlachy a kosti celého těla mohou
dosáhnout ladné mrštnosti. Poté se musí zvládnout
umění rozhýbání a pohybu čchi.
Zvládne-li člověk tyto zásady, pak může myslí vést
čchi do břicha, aby neplavala na povrchu, a čchi se
takto může zanořit do „rumělkového pole“ (dantian).
Dýchání musí být při cvičení taijiquan přirozené,
dech se nesmí zadržovat. Mysl musí být od začátku
Bojové techniky taijiquan se řídí zákonitostmi jin a jangu. „Odvedení,
transformace, spojení a vymrštění“ tvoří základní postup útoku. V
samotném boji se prostřednictvím „schopnosti poslouchat“ (tingjin)
zachytí směr a intenzita síly protivníka, „poddá se směru jeho hybné síly
a pak změní její dráhu“. Příchozí síla se tím odvede a transformuje, takto
transformovaná se využije a vymrští.
Taijiquan je směr, který snad nejvíce klade důraz na umění ušetřit v boji co
nejvíce síly, proto se na soupeře útočí „vypůjčenou sílou“. „Vést a vedením
vstoupit do odkrytého prázdného místa“ je hlavní charakteristikou taijiquan.
Pokud chce někdo ovládnout techniku „sílou čtyř liangů vytáhnout tisíc
jinů“, musí pochopit princip lehkosti a pružnosti těla, princip jak myslí
rozhýbat čchi a jak myslí udeřit na soupeře. Pouze tak bude pohyb těla
po dlouhotrvajícím tréninku jednotný. Síla těla je v jeho celistvosti, síla
čchi je ve stahování dovnitř. Pohyb těla by měl být svižný a přirozený, aby
bylo dosaženo stavu „jakmile se pohne jedno, pohne se vše“ a „jakmile se
zklidní jedno, zklidní se vše“. Jakmile soupeř zaútočí, pokud je bojovník
v nevýhodě, získává příležitost, pokud je ve výhodě, získává převahu.
To co je nahoře a to co je dole se vzájemně následuje a pak nic co je
vpředu a vzadu, nalevo a napravo nebude bez síly. Pokud člověk dokáže
„získat příležitost i převahu“, dokáže se také vzdát sám sebe a sledovat
protivníka. Pouze pokud zná sebe i nepřítele, dokáže sledovat proměny
soupeře. Jestli je člověk schopen sledovat proměny protivníka, „vést
a odkrýt prázdné místo“ a „sílou čtyř liangů odtlačit sílu tisíci jinů“, jen
tehdy může dosáhnout dokonalosti.
Pouze když je člověk schopen „vést a odkrýt prázdné místo“, zaútočí
„vypůjčenou sílou“. Je-li celé tělo jednotné, pak když se jedno pohne,
pohne se vše, když se zklidní jedno, zklidní se vše. Když se síla zastaví,
mysl se nezastavuje. Proto je možné vymrštit sílu, jakmile se bojovník
dotkne soupeře. Tažení je nahoře, proměňování je v hrudi, hromadění
síly je v nohou, vedení je v pase. Nejdříve se shromažďuje, pak vyrazí.
Když se síla hromadí, je to jako natažení luku. Když se vymrští, je to
jako vystřelení šípu. Síla se hromadí v ohybech, síla celého těla je v jeho
celistvosti, vymrštění se musí namířit do jednoho směru, přičemž je
nutné určit přesný bod. Síla se zvedá od paty, z chodidel vede přes nohy
a pas a získává formu v prstech rukou. Měla by být celistvá, vedená na
jeden dech a nesmí se ani trochu tříštit.
37
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Zdravé bydlení
Zdravé bydlení
Pět prvků
Další alfu a omegu východního učení fengshui představuje
princip pěti prvků a jejich energie. Západní civilizace znají
pouze čtyři živly – vodu, vzduch, oheň a zemi. Fengshui
však pracuje s vodou, dřevem, ohněm, zemí a kovem.
VODA
Voda představuje přirozenost, plynulost, začátek, cestu,
hloubku, emoce, nápaditost a moudrost. Patří k severu,
zimě, noci a je yinová, takže ji můžeme využít pro yinové
místnosti – tedy především ložnici a koupelnu, kterou
samu o sobě řadíme k vodním místnostem. U osob, které
trpí strachem nebo depresemi, případně pociťují jiné
fyzické či psychické oslabení, však musíme s energií vody
nakládat velmi opatrně. Barvami tohoto živlu jsou všechny
odstíny vody od blankytné až po tmavě modrou a černou.
Dále jej můžeme vyjádřit pomocí vlny nebo jakékoliv
nepravidelnosti. Kromě toho můžeme užít vodu jako
takovou v podobě akvária, fontány, misky s vodou. Vodní
energie mají také veškerá zrcadla, prosklené plochy, obrazy
s vodním motivem, z dekorací jsou to pak mušle, křišťály,
skleněné předměty (vázy nebo koule) či popínavé rostliny.
Vodě odpovídá energie chladu.
Monáda a energie pěti prvků
– základní principy fengshui
Napsala: Markéta Petříková
S
ymbol yinu a yangu neboli monáda představuje
jeden ze základních principů, s nimiž fengshui
pracuje. Kruh představuje jednotu, černá a
bílá barva jsou pak vzájemnými protipóly.
Malý bod opačné barvy poukazuje na to, že
nic není jen černé a bílé, dobré nebo zlé atd. Obě strany
mají být v rovnováze a plynule přecházet jedna v druhou,
tak jako den v noc a noc v den. Pokud neudržíme tuto
rovnováhu a například přespříliš pracujeme, vychýlíme
se do yangu a následkem toho většinou onemocníme.
Tento stav nás pak přinutí být yinově (v klidu) v posteli.
Čím větší extrém, tím musíme počítat s rychlejšími a
horšími následky. Je to tedy symbol ideální jednoty,
rovnováhy a harmonie.
Yin a yang v domě
V praxi princip yin-yang využíváme například pro
typizaci místností – k yangovým se řadí kuchyň a
obývací pokoj, k yinovým ložnice a koupelna. V dětském
pokoji mají být zastoupeny oba principy. Některé
prostory jsou energeticky nevyvážené – jsou příliš yin
38
nebo naopak příliš yang. Pobyt v takovém prostředí člověka vyčerpává a
po delší době působí psychické a zdravotní problémy. Zde samozřejmě
hledáme nápravu v nastolení harmonie obou protipólů. K tomu nám také
dopomůže práce s pěti základními prvky a jejich energiemi v souvislosti se
světovými stranami.
Co představují...
Yang: nebesa, slunce, mužský princip, otevření, aktivita, světlo, teplo,
lehkost, pohyb, pozitivita, vzestup, povrch, energie, funkce
Yin: země, měsíc, ženský princip, uzavření, pasivita, tma, chlad, tíha,
nehybnost, negativita, klesání, nitro, hmota, tvar
Když chybí harmonie
Některá prostředí jsou energeticky vychýlená sama o sobě, například
vysoce yangové prostředí je casino, burza, diskotéka, bar, vysoce yinové
je například vězení, nemocnice, banka, hřbitov, klášter. Z těchto příkladů
je patrné, že yangové prostředí je plné lidí, hluku, pohybu a vjemů, ale
prostor může být zároveň malý až stísněný – předimenzovaný, často
pod úrovní země. Yinové prostředí je klidné, strnulé, neměnné, prostor
je velkorysý – převážně dominantní kamenné budovy, které si chrání své
zájmy. Každopádně nic z toho není určeno pro normální běžný život.
DŘEVO
Dřevo představuje kreativitu, svobodu, uvolněnost,
zvědavost, rozhodnost, přizpůsobivost, originalitu a soucit.
Patří k východu a jihovýchodu, k jaru a k ránu, zastupuje
princip yang a můžeme jej vyjádřit tvarem obdélníku a
zelenou barvou. Podporuje regeneraci a léčení, proto je
zelená barva využívána ve zdravotnictví a je vhodná pro
koupelny. V pracovně zklidní především naše oči. Využití
najde dřevo především v obytných místnostech, kde se
lidé setkávají, ale není vhodné pro jídelny, protože zelená
barva snižuje chuť k jídlu (stejně jako modrá barva). Také
lidé se sklony ke vzteku by měli tento prvek ve svých
domovech omezit. Symbolizuje jej cokoliv ze dřeva –
nábytek, doplňky, obklady, veškeré živé rostliny – stromy,
keře, květiny s bohatým listovím, bambus, dále předměty
z ratanu a proutí a obrazy s motivem stromů, lesa, trávy.
Přírodní dekorací mohou být i šišky, bambusová zvonkohra
nebo dřevěné valouny. Ke dřevu patří energie větru.
OHEŇ
Oheň je spojen s aktivitou, radostí, krásou, vzletností,
srdečností, růstem a láskou. Patří k jižní straně, létu a
poledni a ztělesňuje princip yang. Nejvíce jeho energii
využijeme v kuchyni, která se řadí k nejvíce yangovým
místnostem v bytě či domě a jíž je přikládán velký význam,
neboť se tu připravuje jídlo pro celou rodinu. Energie, která
je v kuchyni přítomna, ovlivňuje energii celé domácnosti a
jejích členů. Častou chybou je, že ohnivá energie v kuchyni
chybí, protože moderním trendem je z kuchyně udělat
spíše sterilní laboratoř. Z tohoto důvodu je také vhodnější
plynový sporák s hořáky než elektrický s varnými plotnami.
Oheň zvyšuje aktivitu, nepřímo ovlivňuje také energii v
ložnici. Je to prvek, který je nejnáročnější na zvládnutí,
protože může přerůst v agresivitu a netoleranci. Velmi
opatrně je s ní třeba zacházet například ve školách. Ne
nadarmo se říká, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán,
proto by se oheň (ať již je jakkoliv vyjádřený) nikdy neměl
stát dominantou prostoru. K ohni řadíme svíčky, krby, jasná
světla a tvar trojúhelníku. Mezi ohnivé barvy patří sytě
červená, oranžová a žlutá, ale také růžová. Dále jsou to předměty a obrazy pestrých
barev, pouště a slunce, vitráže a rostliny rostoucí ze středu do všech stran – například
kapradiny. K ohni patří energie tepla a žáru.
ZEMĚ
Země představuje realitu, stabilitu, zodpovědnost, skromnost, objektivitu,
starostlivost, přemýšlení, nerozhodnost, empatii. Pojí se s jihozápadem,
severovýchodem, babím létem, odpolednem a tvarem čtverce. Má v sobě
zastoupený yin i yang, proto se užívá i pro střed a harmonizaci prostoru. Prvek
země je dobré využít ve vyšších podlažích, hodně prosklených prostorech nebo
všude, kde chybí stabilita. Opatrně s ním musí zacházet lidé, kteří mají málo pohybu
nebo sklony ke stagnaci. Pro svou vyváženost a schopnost inspirace je vhodná do
dětského pokoje. K barvám tohoto elementu se řadí odstíny pozdního léta – tmavě
žlutá, okrová, bordó a všechny tóny hnědé od světlé pískové až po černozem. Tuto
energii v sobě mají veškeré kameny, předměty z keramiky, hlíny, kameniny, dále
převislé rostliny a obrazy s motivy krajiny – nejlépe hor, detaily kamenů nebo písku.
K zemi patří energie vlhka.
KOV
Kov spojujeme s koncentrací, pevností, řádem, pravidly, strohostí, formálností,
čistotou a sterilitou. Pojí se se západem a severozápadem, podzimem, pozdním
odpolednem až večerem a tvarem kruhu. Patří mezi yinové elementy, takže
je vhodný pro ložnici, koupelnu, neobytné místnosti – spíže, šatny, komory.
Protože podporuje koncentraci, je vhodné jej využít pro pracovny v případě, že
zde nevykonáváme žádnou tvůrčí práci, ale naopak se musíme více soustředit –
například na vedení účetnictví, kontrolu nebo zadávání dat. Ideální je pro meditační
místa. Kov je také spojen s penězi, proto se jeho barvy hodí pro bankovní domy.
Jeho barvami jsou bílá, šedivá, fialová a všechny metalické odstíny – zlatá, stříbrná,
bronzová, měděná atd. Z tvarů je to kromě kruhu i ovál a vše zaoblené. Klasickým
představitelem tohoto elementu je kovová zvonkohra, veškeré kovové předměty
včetně osvětlení nebo rámů na obrazy, dále hodiny, obrazy s motivem detailu
(portrét, orientální kresby), rostliny s kulatými listy nebo keře zastřižené do koule. Ke
kovu patří energie sucha.
Princip vyváženosti
Celý svět můžeme rozdělit na těchto pět prvků – veškeré předměty a činnosti, čas,
potravu, smyslové i vnitřní orgány, nálady, pocity - vše lze přiřadit k vodě, dřevu, ohni,
zemi a kovu. Pokud chceme dosáhnout harmonie prostoru, musí zde být vyváženě
zastoupeno všech pět prvků. Zároveň je však třeba vzít v úvahu individuální potřeby
každého člověka a potřebné prvky posílit nebo potlačit nejen v prostoru, ale i
pomocí barev pro oblečení či prostřednictvím vhodného stravování. Předpokládá
to ve většině případů alespoň částečnou změnu životního stylu, což už k fengshui
neodmyslitelně patří.
39
www.tcminstitut.cz
SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST
TČM dnes, aneb v čem nám může čínská zdravověda pomoci
2.10. 2012
Po absolvování semináře pochopíte základy celostního pohledu na lidský organizmus, poznáte co narušuje původní rovnováhu organizmu, budete schopni rozeznat, jestli je člověk v nadbytku či nedostatku a konečně jak předcházet běžným zdravotním problémům.
Kyusho jutsu-využití akupunkturních bodů v bojových uměních
6.10.2012
Metoda, která využívá aktivní body a energii pro účinnou sebeobranu.
Je to zvláštní způsob ochrany v rámci bojových umění vhodný i pro
jednotlivce bez předchozího speciálního tréninku.
Čínské baňkování
13.10. 2012
V tradiční čínské medicíně jsou baňky dodnes vyhledávaným pomocníkem při léčbě bolestivých stavů, infekcí, kožních a gynekologických
problémů i řady interních nemocí.
Moxa a Qua Sha
14. 10. 2012
Moxa: Seminář je na zaměřen na používání a účinky deseti druhů moxa. Seznámíte se například s TAI YI MOXA, nebo NIAN YING MOXA.
Gua sha: Gua sha /”kvaša”/je méně známou masážní metodou tradiční čínské medicíny, přestože se hojně využívá přes 2 tisíce let a byla
jedním z největších tajemství východní medicíny.
Samomasážní techniky
termín bude upřesněn
Představíme vám masážní sestavu zaměřenou na prevenci a první pomoc při mnohých často i každodenních potížích, které nám znepříjemňují
život. Jsou to například blokády krční páteře, bolesti zad, únava, bolest hlavy, některé trávicí potíže nebo menstruačních těžkosti.
POSTGRADUÁLNÍ SEMINÁŘE – pro absolventy studia TČM POSTGRADUÁLNÍ SEMINÁŘE – pro absolventy studia TČM
Skalpová akupunktura podle Dr. Jiao
20. 9. 2012
Skalpová akupunktura patří k nejmladším odvětvím čínské medicíny, přesto si během necelých 40 let našla své místo v akupunkturních
ordinacích celého světa. Rozvíjí se jako originální samostatný obor, kterým lze doplňovat klasické akupunkturní sestavy, nebo ji lze
používat samostatně.
Podzimní praktická škola TCM
15. 11. -18.11. 2012
V průběhu semináře budou probírána témata zabývající se akupunkturními body, pulzovou diagnostikou a diagnostikou jazyka a
rovněž kazuistiky klinických případů.
Akupunktura 12 kloubů
termín bude upřesněn
Akupunktura “12 kloubů” je speciální a málo známou metodou léčby bolestivých stavů, postihující oblasti hlavních kloubů těla.
Patří k akupunkturním sestavám „jedné jehly“. Po zaškolení jde o metodu jednoduchou ale účinnou, jejíž zvládnutí pomáhá hlavně
akupunkturistům léčícím bolestivé stavy a sportovní úrazy.
TCM INSTITUT dále organizuje
odborné semináře pro studenty i absolventy a webináře – setkání nad kazuistikami
“Uvědomovat si vlastní nevědomost, toť nejušlechtilejší
uvědomění. (Lao-c’)”
Ženšen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 2/2012
Horoskop
Horoskop
Horoskop: Léto
budiž pochváleno
Napsala: Eva Joachimová
P
rázdniny jsou v plném proudu, sluníčko se na nás ze
široka usmívá a my roztáváme z prapodivných ledových
výkyvů počasí, které nám letošní rok zatím naservíroval.
Není se čemu divit, končí desetiletí žáru, z extrému do
extrému lítá nejenom počasí. V letošním roce si kromě
extrémů můžeme všimnout ještě jednoho velmi silného
projevu, a tím je vyplavování kalného, špatného a nepatřičného.
Vodní drak zvedá vody a na světlo světa se dostává vše, co zatím
bylo skryto. V politice stejně jako v našem těle. A v politice i
v našem těle je zapotřebí brát byť i jen náznaky velmi vážně.
Vyplavování nečistot totiž umožňuje z pohledu klasické čínské
medicíny problémy nejen pojmenovat, ale také řešit, tak jako
řešíme jednodušeji akutní zánět než zánět chronický.
Tento jev se bude v létě stupňovat. V červnu a v červenci dochází
podle tabulek aktuálních energií k velkým kumulacím tepla,
které povedou právě k projevům zapouzdřeného ohně. Objeví se
záněty, vážně bychom měli brát i záděry či afty, i tyto zanedbatelné
maličkosti nás upozorňují, že se naše tělo čistí. Rozhodně bychom
neměli nic přecházet, zlehčovat, odsouvat na neurčito. A ani
náhodou není čas na stěžování, naším heslem by mělo být: „čím
hůř, tím líp“. Vodní drak přichází jednou za šedesát let, takže další
šanci na vyčištění těla i politiky jen tak mít nebudeme.
42
Léto ale především vnímáme jako čas dovolených, her, turistiky
či vodních radovánek, tak se podívejme, co nám tabulky
aktuálních energií na nejbližší měsíce slibují:
Červen si poplete lokality a naše přehrady s Chorvatskem. Hned
na začátku měsíce by měly udeřit tropy. Po několika horkých
dnech by se počasí mělo trochu uklidnit, ovšem kolem poloviny
měsíce dojde k takové kumulaci teplých energií, že Univerzum
velmi pravděpodobně nasadí obranu – výrazně posílí chlad.
Letos si musíme dát pozor na opravdu silné kumulace žáru,
které přijdou tentokrát kolem 15. června. Jako každý rok
musíme očekávat snížení teploty oproti dřívějším dnům o 10
až 15°C, takže v nás venkovní teplota bude spíše vyvolávat
pocit zimy. Jako vždy budeme mít problém vycítit, že chladno,
které námi lomcuje, je vlastně ohromné horko, a že grog nebo
jiné účinné ohřívadlo určitě není na místě. Pokud minimálně
nedodržíme pitný režim, připravíme si slušnou šanci aspoň
na solidní angínu, protože ledviny takovýto nářez utáhnout
opravdu nemusí. Naštěstí ne na dlouho. Tropy by se měly vrátit
zase kolem 25. června.
Červenec by se měl vytáhnout a ukázat léto, tak jak si ho
představujeme. Červenec je v Číně obecně spojován s horkem,
dvě jeho čtrnáctidenní se nazývají „malá horka“ a „velká horka“.
Tyto dvojtýdny jsou spojovány s pranostikami, podobně jako u
nás víme velmi dobře, co nám dovedou připravit „ledoví muži“.
Hned počátkem července horko ale nebude, čekáme chladno a
vzestup vod. Chladněji by mohlo být ještě pár dní na počátku
druhé dekády, celkově by ale červenec mohl potěšit nejen v
Chorvatsku, ale i u Máchova jezera.
Červenec nám přináší ještě jeden zvláštní dar času – mezidobí
Země. V tomto období dostáváme šanci k návratu k původním
energiím. Pokud jsme něco neustáli, pokud jsme ztratili směr a
sešli z naší cesty, mezidobí Země nám nabízí pomoc při návratu
k původnímu JÁ. Číňané k tomu používají rituály, v dřívějších
dobách bylo obvyklé v mezidobích Země (zhruba leden, duben,
červenec a říjen) například měnit ošacení. V každé domácnosti
používali pro ošacení čtyři truhly a mezidobí Země sloužilo k
odložení starého a přijetí nového, v našem případě odložení
letního Ohně, starého yangu a přijetí podzimního yinu, Kovu.
Číňané to nechápali pouze hmotně, čím méně se zbavujeme
starého, tím těžší je batoh starostí na našich zádech a tím méně
si můžeme dovolit naložit další zátěž. A dřív nebo později
se váha našeho báglu může stát neúnosná, klesáme pod ní a
zbavit se musíme i toho, co jsme mohli jenom odložit a řešit ve
vhodném čase naší budoucnosti.
Všechny rituály určené k posílení Země a k návratu do stability
vycházejí z uvolnění centra a uvědomění si tohoto uvolnění. To
je důvod, proč dodnes využíváme mezidobí Země pro terapii
například různých alergií, imunitních a autoimunních problémů
či nemocí, ale také rakoviny, tedy při zátěžích přímo spjatých se
Zemí. Výrazným posílením yuanqi s obrovskou podporou času
se tělo dokáže daleko lépe vypořádávat se svými neduhy, u dětí
dokonce často dojde k vymizení problémů na mnoho let.
Srpen se tváří značně rozpačitě. Počátkem měsíce nasadí laťku
i rtuť teploměru hodně vysoko, po pár dnech si to rozmyslí,
ale polovina měsíce nám opět připomene minimálně léto u
moře. Konec druhé dekády ale prožijeme nejspíš v teplých
kabátech. Okolo 25. srpna se ještě oteplí, ale konec měsíce už
zase není nic moc. Srpen je prvním měsícem podzimu, Kovu a
od nás se předpokládá, že jeho energii využijeme k vytřídění
dobrého pro uskladnění a k vyloučení kalného, nepotřebného,
nečistého. Očekávat tedy můžeme i vzhledem k očistným
tendencím roku zhoršení kožních, plicních i střevních potíží.
Nezapomeňte ovšem na heslo roku: čím hůř, tím líp. A teď už –
budiž pochváleno léto.
43

Podobné dokumenty

Časopis Komory TČM

Časopis Komory TČM (wutao.cz), aby se vytvořil lepší prostor pro rozšiřování tradičního taoistického kung-fu, a aby mělo více lidí přístup ke vhodným metodám cvičení tradičních bojových umění.

Více

použití - naturnia.sk

použití - naturnia.sk působit antioxidačně, vylučovat z těla jedovatosti. Mnohé z nich jsou v tradiční čínské medicíně (TČM) používány už více než tisíc let. Pro své mimořádné vlastnosti a obsahové látky se o nich často...

Více

2005 - Podzimní škola pro středoškolské učitele

2005 - Podzimní škola pro středoškolské učitele Nádorová onemocnění jsou jedním z nejzávažnějších problémů klinické medicíny. V současné době jsou příčinou úmrtí každého pátého občana ČR a jejich výskyt neustále narůstá (Klener 1996). Tato civil...

Více

Otrava mobilními telefony - Měření elektrosmogu a zón

Otrava mobilními telefony - Měření elektrosmogu a zón které funguje na více než milionu megahertz. Tento druh radiační energie je znám také jako „ionizující“ záření, protože rádiové vlny jsou tak výkonné, že mohou rozkládat chemické vazby v těle a způ...

Více

2009 - Orientální ústav

2009 - Orientální ústav z politických důvodů mimo domácí vědeckou sféru a dobyl si mimořádného uznání pouze v zahraničí. Zabezpečovala realizaci spolupráci OÚ s vysokými školami (FF UK, MU, MUP) a sama aktivně vyučuje na ...

Více

2013 - 4 - Akupunktura.cz

2013 - 4 - Akupunktura.cz do  Číny, Koreje nebo Vietnamu, dnes se většině jejich univerzit raději vyhněte. Ne, že byste nedostali červené razítko na  tradiční certifikát, který se bude dobře vyjímat na zdi vaší ordinace, al...

Více

Ženšen - Komora TČM

Ženšen - Komora TČM Přednáší nepovinný volitelný předmět čínská fytoterapie na 1.FarmF UK v Hradci Králové. Pracuje na Klinice Pivoňka a zabývá se akupunkturou i fytoterapií. MUDr. Jiří Bílek MUDr. Jiří Bílek je odbor...

Více

Ženšen - Komora TČM

Ženšen - Komora TČM (wutao.cz), aby se vytvořil lepší prostor pro rozšiřování tradičního taoistického kung-fu, a aby mělo více lidí přístup ke vhodným metodám cvičení tradičních bojových umění.

Více