Televizní zpravodaje 0/94

Komentáře

Transkript

Televizní zpravodaje 0/94
0/94

pořad o vysílání Kabel Plus v Kutné Hoře a Kolíně
uvádí Monika Vokounová
komentář Miroslav Štrobl
Ing. Kynych, ředitel Kabel Plus a.s.
-sídlo kabelové televize Kutná Hora v Tylově divadle
redakce: Jaroslava Večeřílková
Kateřina Kučerová
Blanka Benešová
Jana Hartová
Tomáš Dusil
Bohuslav Kučera
-sídlo kabelové televize v Kolíně v Masarykově ulici
-exkurze do hlavního vysílacího střediska pořádaná společností Cabel Plus, Praha (30.9.)
Ing. Petr Kokeš, technický náměstek ředitele

28.12.1995 Otvírání nového penzionu u Vlašského dvora
Roman Petránek, šéfkuchař
Jana Bendáková, redaktorka – dnešním jménem Černá
Petr Wolf, majitel

Vánoční soutěţ
1/95
uvádí Monika Vokounová
redakce Martin Suchánek

1. výstava firmy KH Soft na Střední průmyslové škole v Kutné Hoře
Ing. Vaněk

pokládání teplovodního potrubí na sídlišti u plynárny
České energetické závody a.s. Pardubice

Nové výukové prvky hudební výchovy v Mateřské škole Kutná Hora, ul. 17. listopadu
p. Víková, účastnice odborných seminářů

Ivo Jahelka v Tylově divadle
redaktorka Olga Slavíková

Firma Tomáš Horák
redaktor Martin Suchánek
T. Horák
2/95
uvádí Martin Suchánek

50. výročí II. světové války
9.5.
RNDr. Ivo Šanc CSc., starosta města Kutná Hora
mjr. Zdeněk Louda
hudební soubor Armády České republiky na Palackého náměstí
sbírka historických vozidel Milana Ťoupalíka
p. Izaj
plk. Jiří Louda, zpravodajský důstojník exilového ministerstva v Londýně

MŠ ve Sběrné ulici, program rehabilitace dýchání
učitelky: Dana Kutílková
Hana Boháčová

11.5. Předání druhé části budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny v Kutné Hoře
Emanuel Růţička, ředitel místní pobočky

Kutnohorský groš, 25.5. v sále Lorec
manţelé Vránovi, organizátoři
Radek Mark , Lenka Kuncmilerová, vítězové
3/95
uvádí Oldřich Fiala

Přehlídka amatérských filmů a videoprogramů ve Zruči nad Sázavou, 20.5.
1. místo Zdena Svobodová
Ing. Rudolf Sedlecký

Sportovní den mládeţe
18.5., Okresní kolo ţáků zvláštních škol

Den otevřených dveří pivovaru Kutná Hora, 28.5.

Májová odpoledne v Modrém světě

Koncert Základní umělecké školy, 25.5.
komorní orchestr pod taktovkou ředitele školy Jaroslava Procházky

Vystoupení ZŠ
4/95
uvádí: Olga Slavíková

Den dětí v mateřských školách

125. výročí SPŠ v Kutné Hoře
Ing. Vladimír Sládek, ředitel školy

Zavádění teplovodního potrubí na sídlišti v Kutné Hoře

otevření nové expozice v Okresním muzeu
Dolování a mincování v Kutné Hoře

Dopravní nehoda na sídlišti v Kutné Hoře
5/95
zvláštní vydání, uvádí Oldřich Fiala

IV. Královské stříbření v Kutné Hoře, 23.6.
Světlana Kršáková, ředitelka Okresního muzea, hlavní reţisérka akce
6/95
uvádí Oldřich Fiala

Návštěva ministerstva ţivotního prostředí Bendy, 23.6.
RNDr. Ivo Šanc CSc., starosta města Kutná Hora
Ing. Jiří Drţmíšek, vedoucí projektu energetiky Východních Čech

Dopravní policie ve spolupráci se ZŠ v Masarykově ulici při dopravních kontrolách a
projektu

75. výročí Střední zemědělské školy Čáslav
Ivan Kočárník, místopředseda vlády a ministr financí
p. Didie, náměstek francouzského ministerstva zemědělství
Mgr. Petr Charvát, ředitel školy
dechový orchestr ZUŠ Čáslav
cimbálová muzika Antonína Stehlíka
skupina Hudlaři
skupina Akord při závěrečném programu

Výstava obrazů ve Vlašském dvoře, 22.6.
dechové Trio Jana Budína
Zuzana Trnková, vedoucí referátu kultury
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Jan Sekyra, ředitel Českého muzea výtvarných umění
7/95
uvádí Oldřich Fiala

Otevření kulturního a informačního centra města Kutná Hora v Sankturinovském domě na
Palackého náměstí, 10.7.
Jindřiška Kozlíková, ředitelka centra

Americký pěvecký sbor z Virginie v chrámu sv. Barbory, 4.7.
prof. Carl Harris, vedoucí sboru

Prázdniny kutnohorských Junáků, 14.7.

Beseda s představiteli AC Sparta Praha v Domě dětí a mládeţe Dominik
Petr Mach, generální sekretář
František Chovanec, internacionál

Střelecký klub

Akce Zelené město

15. ročník O pohár 13. karlovarského pramene ve fotbalovém turnaji ve Zbraslavicích, 15.7.
muţstva: Becher Karlovy Vary
TV Nova
pivovar Bernard, Humpolec
Sokol Zbraslavice
Eva Jurinová, moderátorka TV Nova
8/95
uvádí Oldřich Fiala

Začátek školního roku na ZŠ Kamenná stezka, 4.9.
Mgr Miroslav Roudný, ředitel školy

Otevření nového závodu Tabák a.s. Kutná Hora, 7.9.
tisková konference se členy vedení Tabáku a.s.
Václav Klaus, premiér České republiky
Andreas Gembler, prezident Phillip Moris
Ing. Stanislav Hapal

Platba za teplo v roce 1993
Ivo Šanc, starosta města

2. ročník Ortenovy Kutné Hory, 1.9.
Emanuel Růţička, předseda festivalového výboru
Ivo Šanc, starosta města KH
Vernisáţ výstavy Adolfa Borna
Salon ….............................., večerní program
Hana Ţantovská, básnířka
Hana Ornestová
Alfréd Strejček
Jaroslav Tůma, hudební doprovod
Soubor opery Josefa Kajetána Tyla v Plzni
9/95
uvádí Oldřich Fiala

Podepsání významné smlouvy mezi americkými vládními organizacemi USA na rozvoj
turistického ruchu, 8.9.
zastoupení: Steven Rozenberg
Jimm Bednář
Ivo Šanc, starosta města

Situace kolem ţelezniční dopravy
Josef Vlach
Marie Janásková

Nová komunikace III. třídy Sedlec-Kaňk

Návštěvnost v Kutné Hoře v letní sezoně
Ing. Ivana Šimková, průvodcovská sluţba
Vladimír Hronek
Světlana Kršáková, ředitelka Okresního muzea Kutná Hora

Foto ateliér Valoušek
p. Valoušková
Radek Valoušek

Vernisáţ výstavy výtvarné skupiny Tolerance 95 v galerii Felixe Jeneweina, 19.9.
Ivo Šanc, Starosta města KH

Výstava v rámci měsíce Bosny a Hercegoviny v Sankturinovském domě

Fotografická výstava v Tylově divadle k událostem v bývalé Jugoslávii
10/95
uvádí Oldřich Fiala

1. výročí vysílání kabelové televize v kutné hoře

Znovu otevření zámeckého divadla na Kačině
Miroslav Štrobl
PhDr. Pavel Novák CSc., ředitel Muzea českého venkova Kačina

Svatováclavské slavnosti v Kutné Hoře
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Bohuslav Dvořák, místostarosta
arciděkan Vladimír Hronek
Miroslav Štrobl

Dvě dopravní nehody
30.9. u obce Bahno, 3.10. na Karlově v Kutné Hoře

Koncert Moravské filharmonie Olomouc v Tylově divadle, 4.10.
Jaromír Nohejl
Ivo Šanc
Jana Kozáková
Alois Sojka
Zdeněk Licek
11/95
uvádí Oldřich Fiala

Tisková beseda s velvyslankyní USA p. Volkerovou na Hrádku, 12.10.
Světlana Kršáková, ředitelka muzea
Ivo Šanc, starosta města

Tančení manţelů Trešlových

Beseda s nejvyššími zástupci ČSSD v loutkové scéně Tylova divadla, 19.10.
Miloš Zeman
Karel Machovec, místopředseda
Stanislav Gross, poslanec parlamentu ČR
Jan Bláha, poslanec parlamentu ČR

15. výročí zimního stadionu Kutná Hora
Ivan Jelínek, ředitel a předseda TJ Stadion
12/95
uvádí Oldřich Fiala

Výstavba Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora
architekt Bárta, Pardubice
firma STAVIS s.r.o.

Autogramiáda spisovatelky Ludmily Vaňkové v knihkupectví U stříbrného groše

Stávka v nemocnici v Kutné Hoře
MUDr. Jiří Havlovic, předseda svazu zdravotnictví a sociální péče

Středisko výpočetní techniky v kutné Hoře
Ing. Libor Novák, ředitel PVT
13/95
uvádí Markéta Zelená

Vernisáţ výstavy Tradice a součastnost v tylově divadle, 11.11.
pořadatel Liberální strana národně sociální
autoři výstavy: Vladimír Komárek
Vladimír Preclík
?
p. Korčanová
Jiří Dinsbier
Vavřinec Bodenholz
podpisy dohod předsednictva RR SD a ÚVV LSNS o sloučení obou stran
Marie Rotterová a orchestr Gustava Broma

Otevření nové posluchárny v SPŠ Kutná Hora, 13.11.
Miloš Uhde, předseda parlamentu ČR
Ing. Vladimír Sládek, ředitel školy

Návštěva z Francie na strojírenském učilišti v Kutné hoře, beseda, 20.11.
Francis [Révoá], ředitel Licia ve Francii
Mgr. Marie Roudná, překladatelka

Nový zákon pro městskou policii
Ladislav Valach, velitel Městské policie
14/95
Uvádí Oldřich Fiala

Návštěva Francesca Olivia v Kutné Hoře, 5.12
Zástupci podnikatelů města
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora

Mikulášská jízda mašinkou z hlavního nádraţí v rámci výročí 90 let zahájení provozu tratě
Kutná Hora – Zruč nad Sázavou, 2.12.
Ondřej Havlovic, starosta Zbraslavi, sponzor
L. Novák, organizátor, depo Nymburk
V. Stoklasa, organizátor, depo Nymburk
Josef Ţelezný, AVIA a.s. Kutná Hora, sponzor
Rozhovory s občany, Markéta Zelená

Mikulášská besídka v Tylově divadle,představení, 3.12.
Účastníci divadelního souboru Josef Kajetán Tyl
Reţie Jiří Janoušek

Miss Obzory, 29.12.
Restaurace u Hrnčíře
Vítězka Jitka Vágnechtová
Vicemiss Markéta Zelená
II. vicemiss Simona Vágnerová
15/95
Uvádí: Oldřich Fiala

Vánoční reportáţ

Vánoční nadílka v Ústavu sociální péče Naděje v Masarykově ulici

Prodejní vánoční výstava v loutkové scéně Tylova divadla
Díla invalidních spoluobčanů p. Brzoňová, ruční výrobky
p. Zahradníková, ruční výrobky
p. Litomiská, ruční výrobky
p. Draţanová, aranţérské práce
p. Herodesován, aranţérské práce
a další

Vánoční koncert v kapli kláštera sv. Voršily, 19.12.
Pěvecký sbor kutnohorského gymnázia Gaudeamus
Studenti Církevního gymnázia v Kutné Hoře pod vedením Zdeňka Licka

Štědrovečerní půlnoční mše v chrámu sv. Jakuba
Dětský pěvecký sbor
1/96
Uvádí: Markéta Zelená

Novoroční rozhovor se starostou města PhDr. Ivo Šancem, Csc.

Otevření nové budovy České spořitelny, Masarykova třída, 18.12.1995
Ing architekt Krejčík

Středisko technických spolků Kutnohorska
Viliam Lněnička, místopředseda TSK
Milan Lněnička, místopředseda TSK

1. občánek roku 1996
Jíří Zinek, narozen 1.1.96
Sbírka vláčků rodiny Veselých z Kaňku
Oldřich Veselý, tatínek
Miroslav Veselý, syn

2/96
Uvádí Oldřich Fiala

Nový teplovodní systém na kutnohorských sídlištích, 12.1.
Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek ministerstva zemědělství
Představitelé města
Zástupci společnosti Teplo a energetika Východních Čech Pardubice

Rozhovor s Františkem Benešem, vedoucím Obchodního střediska Kabel Plus Kolín

Vernisáţ výstavy obrazů Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře, 24.1.
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Roman Musil, komisař výstavy
Josef Kainek, generální vikář hradeckého biskupství

Nově otevřená prodejna v ulici Na Náměti

Liga na ochranu zvířat (o funkci organizace)
Zuzana Nováčková, akademická malířka a zástupkyně této dobrovolné organizace
JUDr. Jan Egidy, předseda Ligy na ochranu zvířat
3/96
Uvádí Oldřich Fiala

Nová vodárna u Trojice Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč a.s
Zdeňka Majerová, starosta města Kolín
Ing. Pavel procházka, starosta města Čáslav

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Praze, 9.-11.2.
Okresní muzeum Kutná Hora, zástupce města Kutná Hora
PhDr. Světlana Kršáková, ředitelka Okresního muzea Kutná Hora

Výstava fotografií Město a lidé v Tylově divadle
Autoři:
Ivan Skopec
Otakar Matoušek
Jaromír Procházka
Jiří Hadrovský
Lenka Šuchmanová

Liga na ochranu zvířat Kutná Hora (konkrétní případ)

Poţár ve sběrných surovinách v Kutné Hoře Sedlci
Hasiči Kutná Hora a Čáslav
4/96
Uvádí Oldřich Fiala

Návštěva ministerstva financí Ivana Kočárníka v Kutné Hoře, 4.3.
- Návštěva v ČKD a.s
Ing. Miroslav Vaníček, generální ředitel ČKD a.s.
Představenstvo firmy
- Návštěva v AVIA a.s.
Ing. Vladimír Kroupa, ředitel
Vedoucí pracovníci závodu
- veřejný meeting s občany města
Ivo Šanc, starosta města KH a předseda oblastního sdruţení ODS
Miroslav Štrobl v rozhovoru

Oslavy 2 letého zaloţení zájmové společnosti Modrý svět v tylově divadle, 2.3.
Václav Veselý, vedoucí společnosti
Soubor dětí ZUŠ Kutná Hora
Vlaďka Gottová, členka Modrého světa a vedoucí ZUŠ
Skupina Lístek, Praha

Oblastní kolo národní soutěţe ZUŠ v komorní a souborové hře Akordeon v ZUŠ Kutná
Hora, 5.3.
Místní účastníci Tomáš Dousek
Michal Šavrda
Lukáš Hurt
Jiří Marek
Jana Herdychová, učitelka

Cvičení s Olgou Šípkovou, 2.3.
Václav Vančura, předseda sportovní komise a městský zastupitel
Tomáš Hobl, tajemník Městského úřadu Kutná Hora
5/96
Uvádí Markéta Zelená

Setkání starostů měst sdruţených v České inspiraci s představiteli válkou zničených měst a
obcí Bosny a Hercegoviny, 2.-3.3.
Ivo Šanc, starosta města KH

Regionální kolo III. Ročníku soutěţe rodinných škol v Rodinné škole v Kutné Hoře, 13.3.

II. reprezentační ples Tylova divadla v Kutné Hoře v Lorci
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Jana Kozáková, ředitelka Tylova divadla
p. Procházka, starosta města Čáslav
manţelé Novákovi
p. Siblík, ředitel kutnohorského pivovaru
6/96
Uvádí Miroslav Štrobl

Návštěva prince Filipa, vévody z Edinburgu v Kutné Hoře
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Josef Lux, ministr zemědělství
Pracovníci městského úřadu
Bohuslav Dvořák, místostarosta města Kutná Hora
Tomáš Hobl, tajemník Městského úřadu Kutná Hora
Členové městské rady
Záklasníková, profesorka kutnohorského gymnázia, průvodkyně prince Filipa
7/96
Uvádí Oldřich Fiala

Kutnohorská AVIA a.s. představuje nový výrobek
Ing. Vladimír Kroupa, ředitel podniku
?
Josef Ţelezný, marketing

Vítání jara dětmi z MŠ v koncertní síni ZUŠ Kutná Hora, 25.3.
Ivo Šanc, starosta města KH
Bohuslav Dvořák, místostarosta

Prodejní výstava okrasných rostlin STARKL Čáslav

Trh práce a škol v sále U Anděla v Kutné Hoře, 20.-21.3.
Organizátor Úřad práce Kutná Hora

Nepořádek kolem Tylova divadla

Dopravní nehoda
8/96
Uvádí Markéta Zelená

Návštěva ministra kultury ČR Pavla Tigrida v Kutné Hoře, 30.3.
Ivo Šanc, starosta města KH
Členové rady města
Miroslav Štrobl v rozhovoru

Velikonoční výstava ve školní druţině v ZŠ TGM

Sedlecká pouť

Mimoškolní činnost kutnohorského gymnázia, 3.4.
Divadelní ţákovský soubor Gaudeamus pod vedením Vladimíra Císaře
Výstava práce Markety Provazové

Nový inkubátor v novorozeneckém oddělení kutnohorské nemocnice
MUDr. Robert Kestřánek, primář oddělení

Den otevřených dveří v autoservisu, 30.3.
Neťuka Šimek

Výuka karate
Ing. Vališ, cvičitel
9/96
Uvádí Markéta Zelená

Sedlecká firma nábytek EXNER
Ing Jan Jäger, ředitel
Ing. Eva Mašíková

Otevření nové části v Okresním muzeu v Kutné Hoře

Den Země, ZŠ Kamenná stezka, 19.4.
Milada Houzlíková

Vernisáţ výstavy výtvarných prací ţáků 5.-8. ročníků ZŠ Ţiţkov v Tylově divadle, 23.4.
Ladislav Tuček, ředitel školy
10/96
Uvádí Markéta Zelená

Kutná Hora vstoupila do UNESCO, 17.5.
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Pavel Tygrid, ministr kultury ČR
Další významní hosté jmenování v proslovu p. starosty
Zastupitelé města
Šolc, zástupce prezidentské kanceláře
JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, čestný občan Kutné Hory
Michal Lobkovic, ředitel kanceláře ministerstva zahraničních věcí
Václav jehlička, starosta města Telč
Starostové okolních měst
J. Wolker, americká velvyslankyně
Beneš
Světlana Kršáková, ředitelka Okresního muzea Kutná Hora
Biskup Karel Otčenášek
Komorní soubor Virtuoze die Praga
Skupina Spiritual Quintet
11/96
Uvádí Markéta Zelená

Rozhovor se starostou města RNDr. Ivo Šancem, CsC. O zápisu Kutné Hory do listiny
UNESCO

Návštěva slovinského prezidenta Milana Kutana v Kutné Hoře, 24.5.
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Světlana Kršáková, ředitelka Okresního muzea

Volby Kutná Hora, 31.5.

Vystoupení ţáků ZUŠ Kutná Hora v Tylově divadle

Soutěţ voříšků pod Vlašským dvorem pořádaná Ligou na ochranu zvířat, 25.5.
ve spolupráci týdeníku OBZORY KUTNOHORSKA
12/96
Anketa Kabel Plus – losování vítězů
Uvádí Miroslav Štrobl
Anna Košťálová, zástupkyně Kabel Plus Praha
Jana Richtářová, zástupkyně Kabel Puls Praha
Terezka Kavanová, ţákyně ZŠ Kamenná stezka
Vlastimil Kuţel, ţák ZŠ Kamenná stezka

Natáčení ČT hudebního festivalu Kutná Hora 1996, 7.6.
Uvádí Oldřich Fiala
Prof. Ilja Bojanovský, hlavní kameraman ČT
Stanislav Vaněk, reţisér ČT
Pěvecký sbor, Budapešť

Vystoupení účastníků Kmochova Kolína v Kutné Hoře
Orchestr MěstaTřešnice

Vyřazení absolventů Vyššího technického studia v Kutné Hoře ve Vlašském dvoře, 17.6.
Ivo Šanc, starosta města
Ing. Vladimír Sládek, ředitel školy
Miroslav Richter, přednosta Okresního úřadu Kutná Hora

Akademie ZŠ Kamenná stezka, 18.6.

13/96
Reklama firmy FURKA
Uvádí Markéta Zelená

Kutnohorské stříbření, 21.6.

Mezinárodní kytarová soutěţ, 24.6.
Mgr. Pavel Ladra, vedoucí kultury a informatiky
Ivo Šanc, starosta města KH
Jaroslav Kormunda, tajemník soutěţe

Kutná Hora a letní sezóna

Zakončení školního roku v MŠ AVIA, 25.6.

45 let basketbalu v Kutné Hoře, 22.6.
Julek Aubrecht, předseda oddílu
Ivo Šanc, starosta města KH
14/96
uvádí Oldřich Fiala
 Konec školního roku v ZŠ Masarykova
 Operní týden ve Vlašském dvoře
sbor Josefa Kajetána Tyla Plzeň
orchestr Národní opera Praha
orchestr Státní opera Praha
plzeňský operní sbor
Iva Malinová, sólistka z Plzně
Zdeněk Hlávek, sólista z Plzně
Mojmír Najman, reţisér opery Jakobín, ředitel Národního divadla Brno
Josef Chaloupka, dirigent ze Státní opery Praha
 Poradenství MVDr. Vančury
 Svatba Hany Krausové, jinak vítězky soutěţe Dívka Obzorů 1993 na zámku Kačina
15/96
uvádí Oldřich Fiala
 Ohlédnutí za letní sezónou
Libuše Barenčíková, vedoucí kempu Malešov
- instalování pitných nádrţí na kutnohorských sídlištích
- nové autobusové čekárny v Kutné Hoře
- Obchody na sídlišti u Penny marketu
- opravy domů v centru města
- chátrající domy v Kutné Hoře
- otevření Bistra a veřejné toalety u Barbory
 Tisková konference ODS v Praze
RNDr. Ivo Šanc CSc., kandidát
 Zahájení školního roku v ZŠ Jana Palacha
Mgr. Václav Hojka, ředitel školy
 Nová vysílací věţ na Kaňku
 Jazzový festival na nádvoří Vlašského dvora
 Kutnohorská kocábka
skupina Brzdaři
redakce Jaroslava Večeřílková
skupina Fleret a Jarmila Šuláková
a dalších 14 kapel
16/96
uvádí Markéte Zelená
 Návštěva prezidenta republiky Václava Havla v Kutné Hoře, 6.9.
Ivo Šanc, starosta města
zastupitelé a rada města
starosta města Hradec Králové, Telč, Polička, Litomyšl a Český Krumlov
- zahájení Dnů evropského dědictví
 3. ročník Ortenovy Kutná Hora
Emanuel Růţička, předseda festivalového výboru
Ivo Šanc
vernisáţ výstavy Čestmíra Pechra, scénografika a grafika Slovenského ND
František Dvořák
-Představení „Liry Pragensis“ v ZUŠ
Táňa Fisherová
Eliška Kleinová
Hana Ornestová
Jan Hartl
Jiří Hlaváč
Ota Ornest
Michal Pavlata
Josef Schwarz
Pavel Tygrid
-Seminář pro mladé začínající básníky v ZUŠ
-Divadelní představení Oráč a smrt na zámku Kačina
Jitka Molavcová
Alfréd Stejček
-recitál Ivana Husniera, sólisty opery Národního divadla v Praze v chrámu sv. Barbory
Aleš Bárta, varhany
 Poplach v SPŠ v Kutné Hoře, 5.9.
?
, ředitel školy
 Program pro děti v parku pod Vlašským dvorem, pořádá Dítě a kůň
17/96
uvádí Oldřich Fiala
 Letecký den v Kolíně
Renata Slánská, mistr republiky v motorovém létání a ředitelka letecké školy v Kolíně
 Vojenské cvičení na IV. základně letiště v Čáslavi
 Roţmberská kapela v Tylově divadle, 24.9. (prezentace nástrojů z 18. stol.)
-křest nového CD a knihy Paměti Mikuláše Dačického z Heslova
Ivo Šanc
 Svatováclavské slavnosti
Maţoretky z Kolína
Švýcarská dechová hudba
Bohumil Dvořák
Jana Kozáková
hudební skupina ZUŠ Swing band
Josef Votýpka, dirigent
soubor Krumlovská růţe
skupina Zpěváčci z Tábora
členové brněnského divadla
skupina ?
soubor Podjavořičan, Telč
 Pojízdné měření cholesterolu v krvi na Palackého náměstí
18/96
reklama prodejna Minia
uvádí Markéta Zelená
 Oslavy 50. výročí obnovy interiéru kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, 19.10.
Giovani Kopa
biskup Josef Kajínek
 Volby do senátu
Miloš Procházka
Vladimír Rudolf
 Dárci krve - Modrý svět, nemocnice Čáslav, 17.10.
Josef Nass hudební doprovod
 Nedostatky města Kutná Hora
19/96
uvádí Markéta Zelená
 Volby do senátu
RNDr. Ivo Šanc CSc. (ODS)
Doc. PhDr. Karel Floss (ČSSD)
Ing. Jan Mičánek (KDU-ČSL)
PhDr. Radko Šťastný (SD-LSNS)
 Návštěva ministerstva zahraničních věcí Josefa Ţeleňce v Kutné Hoře, 5.11.
 Burza studijních a učebních oborů v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, 17.11.
PhDr. Eva Filipová, úřad práce
Ing. Jan Kohout, SOU řemesel
 Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel
 Beseda studentů středních škol s psychologem a psychiatrem Janem Cimickým v Tylově
divadle, 6.11.
20/96
reklama ELTOP a EKOCHLAD
uvádí Markéta Zelená
 Vánoční atmosféra - trhy na Palackého náměstí
 Vánoční besídka v MŠ AVIA
 Přejmenování Okresní knihovny na Městskou knihovnu Kutná Hora
Mgr. Gabrila Psotová, ředitelka
 Oslava 135. výročí zaloţení České spořitelny v Tylově divadle
21/96
uvádí Oldřich Fiala
 Půlnoční mše - odpolední část, chrám sv. Barbory
kaplan Jan Pacner
 Výstava České spořitelny
 Hodnocení roku 1996 starostou města Kutná Hora Ivo Šancem
1/97
reklama P+P Furka
TOSHIBA
uvádí Markéta Zelená
 Novorozenecké oddělení v kutnohorské nemocnici
Vojtěch Marhan, 1. novorozenec v novém roce 2007
 Sněhové problémy v centru Kutné Hory, 14.1.
 Nové byty v Puškinské ulici
 Reportáţ tiskařské firmy CICERO
 Fotografická výstava Jarmily Valouškové a Jaroslava Procházky
2/97
uvádí Markéta Zelená
 Obzory Kutnohorska, reportáţ
Vítězslav Hospes, šéfredaktor
 Zdravotní cvičení ve vodě pořádané VZP a Vzdělávací tělovýchovnou jednotou Elán
Karla Fialová, vedoucí TJ Elán
 Hodnocení kulturních akcí v Kutné Hoře
Jana Kozáková, ředitelka Tylova divadla
 Zábavný pořad Milana Makoviče v Tylově divadle, 17.2.
 Zrušení Rodinné školy v Kutné Hoře
Jitka Rudolfová, ředitelka
PaeDr. M. Vacková, ředitelka ŠÚ
3/97
uvádí Oldřich Fiala
 Stávka učitelů
PhDr. Milada Macková, ředitelka Školského úřadu
 Projekt Česká inspirace
PhDr. Jindřiška Kozlíková, ředitelka Kulturního a informačního centra v Kutné Hoře
 Sešlost zástupců české vojenské jednotky v Bosně Airfor, představenstva města a nemocnice
Kutná Hora za účelem předání sponzorského daru Ondřeji Pavlíkovi
Robert Kestřábek, primář dětského oddělení v nemocnici v KH
Tomáš Holub, iniciátor sbírky
 Reportáţ o stavu veřejné reklamy v Kutné Hoře
 Koncert Petra Nováka a Karla Kahovce v Tylově divadle, 17.3.
4/97
reklama Benet
uvádí Markéta Zelená
 Sedlecká pouť
 Otevření nového autosalonu firmy Benet v Sedlicích, 5.3.
Josef Zajíček, ředitel
Ivo Šanc, starosta
 Soutěţní odpoledne v maskách, pořádané biblickým klubem Sam v ZŠ Kamenná stezka
kamera Milan Jeřábek
 Premiéra divadelního představení Stříbrný zvonek divadelního souboru Gaudeamus
Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře
Mgr. Vladimír Císař
 Velká cena Stříbrného havíře v Kutné Hoře, I. ročník, 30.3.
pořadatel Bike club
Pavel Štícha, vítěz závěrečného závodu
Václav Jeţek, 2. místo
Jakub Novák, 3. místo
Pavel Zamrda, 4. místo
Radovan Fořt, 5. místo
5/97
reklama Safari bar
uvádí Oldřich Fiala
 Trh práce ve Střední průmyslové škole v Kutné Hoře
PhDr. Eva Filipová, pracovnice úřadu práce
 Obnova kanalizační přípojky v Sokolské ulici v Kutné Hoře
 Výstava kutnohorského malíře Jaroslava Alta ve Vlašském dvoře
 Otevření hotelu Anna na Annenském náměstí
 Dopravní nehoda u obce Lány
6/97
reklama P+P Furka
Safari bar
Benet
uvádí Markéta Zelená
 Jarní procházka Kutnou Horou, rekonstrukce a přestavby v Kutné Hoře
 Beseda záchranné a výcvikové základny CO v Kutné Hoře
 Výměna vedení Městské policie v Kutné Hoře
Oldřich Kubový
MUDr. Petr Mayer
 Veřejný aerobic pořádaný TJ Elán v hale Bios
Václav Krejčík
 Dopravní nehoda na kutnohorském sídlišti
7/97
reklama Daewo
DAKO Třemošnice
uvádí Markéta Zelená
 Otevření nové pobočky České Kooperativy v Kutné Hoře
Libuše Havlová, vedoucí kanceláře
 beseda s reţisérem Jiřím Menclem na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře
Mgr. Vladimír Císař
 Připomenutí 100 let od narození kutnohorské hudební skladatelky Marie Kučerové Herbstové
Eva Moravská, ţákyně ZUŠ v Kutné Hoře
Marie Macková, ţákyně ZUŠ v Kutné Hoře
Jan Šťastný, ţák ZUŠ v Kutné Hoře
Klára Cinerová, ţákyně ZUŠ v Kutné Hoře
Veronika Svobodová
Eva Bukovská
Martina Lazarová
 Regionální soutěţ Středočeských video amatérů ve Videofilm studiu Sázavan ve Zruči nad
Sázavou, 17.5.
Videofilm studio Kutná Hora
Augustin Stříska
Emil Praţan, porotce
Jaroslava Večeřílková, porotce
Zdena Svobodová, vítězka
Ing. Rudolf Sedlecký, vítěz
Stanislav Tomášek, 2. místo
Rudolf Čermák, 3. místo
 Jarní překáţkový dostih v jezdeckém oddílu TJ Sparta Kutná Hora, 10.5.
8/97
reklama
uvádí Petra Exnerová
 Kutnohorské stříbření, 20.6.
členové ERLEB FABER Praha
taneční skupina Hortus gracie a Rondelus, ZUŠ Praha
Josef Kašpar, král
Lucie Kršáková, královna
 240. výročí bitvy u Kolína, Městský společenský dům, beseda
Pavel bělina, autor knihy Bitva u Kolína
vernisáţ výstavy bitvy u Kolína v kolínském Regionálním muzeu
 Pietní akt u pomníku na vrcholu Křečhoře
vojenská přehlídka na Karlově náměstí
 4. základna stíhacího letectva Čáslav
návštěva z Francie z vojenské letecké základny
 Konec školního roku v ZŠ Kamenná stezka
slavnostní ukončení ţáků 9. třídy
Mgr. Miroslav Roudný, ředitel školy
 Kulturní představení v nádvoří Vlašského dvora
Jindřiška Kozlíková, ředitelka Kulturního a informačního střediska v Kutné Hoře
CD označeno 8/97 - spávně má být
9/97
reklama firmy Delfín
Stanley billiard club
uvádí Oldřich Fiala
 Návštěva náměstka ministerstva zdravotnictví Miroslava Macka v Kutné Hoře, 4.6.
Miroslav Štrobl
Ivo Šanc
 Rekonstrukce kanalizace v Tylově ulici
Karel Svoboda, vedoucí investičního oddělení správy majetku MěÚ v Kutné Hoře
 Letní reportáţ - městské koupaliště
plavecký bazén TJ Sparta Kutná Hora
Velký rybník
autokemp Malešov
 Výstava obrazů Otta Herberta Hajka v galerii Felixe Jeneweina
10/97
reklama firmy Furka
uvádí Petra Exnerová
 Záplavy na Moravě a ve Vrdech u Zbyslavi
Bohumil Dvořák, zástupce starosty MěÚ
Ing. Miroslav Richter CSc., přednosta OÚ
Adéla Linhartová, vedoucí referátu obrany OkÚ
příslušníci kutnohorské CO
mjr. Alfred Lengiel, 71. základna CO
 Festival operní hudby
operní sbor Brno, koncert v chrámu sv. Barbory
 Rekonstrukce ulic centra Kutné Hory
 Výstava historie a současnosti dámských klobouků v Tylově domě
autorka Jitka Jelínková s dcerou
 Poţár objektu Sběrna surovin, 6.7.
11/97
uvádí Oldřich Fiala
 Slavnostní otevření nové budovy Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, 1.9.
Vladimír Slavíček, ředitel školy
Ivo Šanc, starosta města
 Vernisáţ výstavy děl Jitky Jelínkové, 1.8.
Hana Kropáčková, zpěv
Lucie Štěpánová, doprovod
Alexander Zlobina, doprovod
 Mezinárodní seminář kouzelníků v Lorci, 2.8.
dechová hudba Mirka Jiřišty
maţoretky Kolín
Jaroslav Kunc, kouzelník
Duo Karlos
 Otevření prodejny Penny Market, 28.8.
 Svatba ve Vlašském dvoře Alice Bartákové a Romana Číţka, mistrů ČR ve společenském
tanci, 23.8.
12/97
reklama Quelle
ELSAB
uvádí Markéta Zelená
 Svatováclavské slavnosti (Vlašský dvůr), 27.9.
kouzelník
skupina Jiřího Helekala
studentský soubor Šuměnka
hudební soubor Jaroslava Ryndy
kutnohorští divadelní ochotníci
hudební skupiny Blue Apples
Vinobraní
skupina Biograf, Luboš Pospíšil
Jiří Vimer
Petr Novotný
 Slavnostní otevření 1. muzea tabáku v ČR a informačního centra v Kutné Hoře
Jan Fergason, generální ředitel Tabák a.s.
 60. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
osudy sochy TGM
Miroslav Smrkovský
 Výstava děl fotografa Karla Hermana [Laše] v Sankturinovském domě
 Oslava 98 narozenin Boţeny Mokré z Malína, 17.9.
zástupci MěÚ Kutná Hora a zástupci Ţivnostenské pojišťovny
13/97
reklama Eurotel, prodejna Kořínek
uvádí Markéta Zelená
 Zahájení činnosti kutnohorských novin, 25.9.
Karel Tejkl, ředitel PN PRESS a.s.
Vladimír Košárek, šéfredaktor
Stanislav Slabý, cyklotrial
Miloš Pospíšil, cyklotrial
Miloš Pecháček
Pavel Poulíček
 Prohlídka 1. bezobsluţné teplárny na sídlišti Šipší
Ing. Vladimír Gydoš, jednatel KH TEBIS
 Vlhké byty v Ortenově ulici
Roman Svoboda, vedoucí bytového oddělení MěÚ v Kutné Hoře
 Poţár v Poličanech, 19.10.
 Obora Ţehušice
14/97
reklama hotel Anna
ELSAB
uvádí Oldřich Fiala
 Mimořádné ocenění vojáků CO v Kutné Hoře za pomoc při odstranění následků povodní,
Přerov
Ivo Šanc, starosta města KH
Ing. Bubeníček, velitel CO
 Shromáţdění členů Nadace Kutná Hora - památka UNESCO ve Vlašském dvoře
Ivo Šanc
Bohumil Dvořák
Dagmar Fundová
představitelé programu Regenerace města
 Slavnostní galavečer České spořitelny u příleţitosti Světového dne spoření v Lorci
Luboš Votroubek, moderátor
Březovanka, hudební doprovod
Václav Faltus
 Situace na hřbitovech pod správou Technických sluţeb Kutná Hora
 Veletrh studijních a učebních oborů v prostorách SOU řemesel
15/97
reklama hotel Anna
ELSAB
 Meeting ČSSD před Tylovým divadlem
Stanislav Gross
 Námětové cvičení hasičů, policie a záchranné sluţby v Tylově divadle
 Pokračování rekonstrukce cest v centru města
 Sídliště Šipší
Mgr. Jaroslav Palas, odbor ţivotního prostředí MěÚ Kutná Hora
Alois Culek, majitel výkupu druhotných surovin
 Návštěva Daniela Hůlky v Kutné Hoře, 13.11.
dětský sbor Koťata, hudební doprovod D. Hůlky
16/97
uvádí Petra Exnerová
 Oslavy 135. let od zaloţení kutnohorského Sokola
Jaroslav Křivský, starosta ţupy Havlíčkovy
taneční páry Šlejtrová a Procházka
Polívková a Capoušek
?
Karel Nováček, bratr
p. Sochová, sestra
 Vánoční výstava a program, muzeum Na Hrádku
 Situace s odpady v Kutné Hoře
Bohumil Dvořák, místostarosta MěÚ
 Uvedení do provozu nové poštovní haly na Masarykově třídě
Marie Petrásková, ředitelka
 Prezentační dny firem nabízejících nové vybudování bytů v Kutné Hoře
 Soutěţ Dívka Obzorů 1997
Andrea Macháčková (KH), vítězka čtenářů
Lenka Lhotková (Zruč n. Sáz.), 1. místo
Andrea Lejmová (KH), 2. místo
Hana Lebedová (KH), 3. místo
17/97
uvádí Markéta Zelená a Oldřich Fiala
 Předvánoční atmosféra v obchodech
 Vánoční besídka ZŠ Kamenná stezka
 Odpolední část půlnoční mše v chrámu sv. Jakuba
kaplan Jan Pacner
 Vánoční shromáţdění Křesťanského společenství v hudební škole
 Vystoupení Lucie Bílé v chrámu sv. Barbory, 27.12.
Jaroslav Tůma, varhaní doprovod
1/98
reklama Taxi Simona
uvádí Markéta Zelená
 První občánek okresu
Petr Novák ze Zruče nad Sázavou
Robert Kestřánek, primář dětského oddělení
 Příjímání nových členů do vojenských útvarů, 6.1.
 70. narozeniny kutnohorského muzikanta a kapelníka Miroslava Jiřišty
 Zdraţení sluţeb kabelové televize Kabel plus
 Dopravní nehoda na sídlišti, 16.1.
 Nalezení dvou opuštěných štěňátek
2/98
reklama P+P FURKA
uvádí Markéta Zelená
 Odbor kultury
Pavel Ladra, vedoucí odboru kultury a informatiky
 Repríza silvestrovského divadelního představení „Počestné milenky aneb blázinec v Paříţi“
ochotnického spolku Tyl
reţie Miroslav Štrobl
hlavní role: Libor Krejcar


Libuše Jelínková
Jiří Mach
Václav Veselý
Zuzana Hlavatá a další
Rekonstrukce městské kanalizace, Husova ulice
Propagační filmy Videofilm studio
3/98
uvádí Petra Exnerová
 Udělování cen města Kutná Hora a pamětních listů v Tylově divadle
Ivo Šanc, starosta města
nejlepší sportovci v kategorii mládeţe a dorostu: Michal Rejtárek
Tomáš Babický
Jan Škarka
nejlepší trenéři mládeţe a dorostu: Zdeněk Getz
Jiří Kastmer
Jiří Motz
nejlepší sportovní kolektiv: AFK Respo
Korfbal
basketbalisté Sokola
fotbalisté A Sparta
nejlepší cvičitelky mládeţe: Alena Svobodová, Sparta
Ivona Suchánková, TJ Elán
Zuzana Hádková, klub lyţařů
hlavní cena Kutné Hory: Karolína Hromádková za organizátorství festivalů
Karla Fialová za celoţivotní řínost v oblasti sportu
Marie Macková za obětavou práci v charitě
Jan Pavelka za opravu a záchranu památek
Josef Opasek za opravu a záchranu památek
Miroslav Kopecký za podnikatelskou aktivitu
firma Multi Music Video za tvorbu multimediálního prezentačního
programu Kutná Hora
pamětní listy: MUDr. Emanuel Růţička za činnost v oblasti kultury
Mgr. Aleš Rezler za činnost v oblasti kultury
Bike klub za přípravu horských kol
Český červený kříţ za pomoc postiţeným povodněmi
Záchranná a výcviková obrana za pomoc při likvidování následků z povodní
Obnova památek za opravu a záchranu památek
Kutnohorská stavební za vysokou kvalitu projektové dokumentace a prováděných
prací při historických objektů
Martin Bartoš za zpracování příručky Památky kutnohorska
Světlana Kršáková za přípravu Královského stříbření v KH
Jitka Jelínková za přípravu Královského stříbření v KH
Josef Dospiva za záchranu a zhodnocení několika budov ve městě
Miroslav Jiřišta za celoţivotní přínos v hudební oblasti města
Zdeněk Jelínek za celoţivotní přínos v oblasti sportu
 Otevření výstavy plastikových modelů ve školní druţině při ZŠ Jana Palacha
maţoretky Kristy Bálkové
Martin Hlavatý, vedoucí krouţku plastikových modelů
 Sportovní odpoledne v karnevalových maskách pořádaný dětským klubem Sam v TJ ZŠ
Jana Palacha, 28.3.
Saša____________? , moderátor
 Budova v ulici 17. listopadu
 Nepořádek ve městě
4/98
uvádí Oldřich Fiala
 Sedlecká pouť
 Práce ve městě
 Uvedení do provozu prádelny kutnohorské nemocnice
 Otevření kanceláře senátora Doc. PhDr. Karla Flosse
 Výstavy Okresního muzea v KH
 Expozice Josefa Kajetána Tyla v Tylově domě
 Poţár v lese za obcí Bernardov
 Setkání občanů s předsedou ODS Václavem Klausem v tylově divadle
 Předání nových vozidel MěÚ v Kolíně
Zdeňka Majerová, starostka města
5/98
uvádí Markéta Zelená
 Cyklokrosový závod o Stříbrného havíře a cenu České spořitelny
Ivo Šanc
Miloš Pospíšil, reprezentant cyklotrialu
Radim Kořínek, 1. místo
Petr Dlask, 2. místo
Martin Kaňkovský, 3. místo
 Zábavný podvečer uspořádaný klubem Dominik
 Šesti hodinový Aerobik maraton, 1.5.
Kateřina Kučerová, 3.místo
Marta Vitáková, 2. místo
Šárka Jarošová, 1. místo
 Sjezd mládeţe Církve bratrské ČR v areálu SPŠ Kutná Hora
 Koncert skupiny Eben Eser
 Předvolební meeting ČSSD, 2.5.
Miloš Zeman, předseda strany
Stanislav Gross, předseda poslaneckého klubu
 Romský dětský krouţek v DDM
manţelé Roman a Julia Kaleovy
 15. ročník závodu O kutnohorský pohár v areálu výcvikového střediska v KH
6/98
uvádí Monika Vokounová
 Předvolební meeting republikánů na Palackého náměstí
Miroslav Sládek, předseda
 Shromáţdění důchodců (ţivotní jistoty)
Eduard Kremlička, předseda
 Otevření prodejny UNICEF
 Zábavný program pro členy domova důchodců v Kutné Hoře, pacienty smíšené organizace
zdravotně postiţených v Kutné Hoře a svěřenci sociálního ústavu Barbora, 20.5.
Mgr. Marie Klailová, ředitelka ÚSP
 Návštěva 4. základny v Chotusicích zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil
Velké Británie admirála Petera Ebota
mjr. Rostislav Kotil, zástupce za českou stranu
 Jakub
PhDr. Eva Jančíková
 Návštěva předního francouzského vizáţisty firmy NINA RICHY v Kutné Hoře, 19.5.
 Koncert ZUŠ v Tylově divadle, 14.5.
7/98
uvádí Monika Vokounová
 425. výročí zaloţení pivovaru Kutná Hora, 23.5.
Růţena Širánková, výrobní nám.
hudební skupina Šlapeto
 Vernisáţ výstavy fotografií peru v České spořitelně
autor Ivo Šanc
perský velvyslanec
 Maturitní zkoušky na Gymnáziu Jiřího Ortena v KH
RNDr. Vladislav Slavíček
 Kutnohorské konfrontace
pořádá MěÚ Kutná Hora
Prof. Dr. Richard Jung
 Výstava psů v DDM
pořádá Liga na ochranu zvířat
Václav Vančura, moderátor
 rada svazu měst a obcí ČR
Ing. František Dohnal
 Aerobní seminář, 23.5.
pořádá TJ Elán
Jana Havrdová, cvičitelka
Václav Krejčík, cvičitel
Karla Fialová
8/98
reklama
uvádí Markéta Zelená
 Volby, 19.-20.6
Václav Melša, předseda volební komise
 Španělský den NATO, 12.6.
plk. Miguel Chimeres Martines
gen. Jura
Chuan de Lindnerova, španělský velvyslanec
 Sraz absolventů Státního Lindnerova učitelského ústavu v KH, rok maturity 1948
Miroslav Procházka, organizátor
 Vernisáţ výstavy obrazů akademické malířky Zuzany Nováčkové v nově otevřené galerii
Paprsek na Václavském náměstí, 3.6.
Blanka Altová, historička
Anna Musilová
Jan Hradec, hudební doprovod
 200. výročí narození biskupa Jana Valeriána Jirsíka v Kácově, 20.6.
Prof. Tomáš Halík
Milan Knobloch, akademický sochař
 Královské stříbření v KH, 20.-21.6.
9/98
uvádí Monika Vokounová
 9. ročník Kytarové soutěţe v Tylově divadle
Jaroslav Kormunda, jeden ze zakladatelů a ředitelů soutěţe
 Konec školního roku v ZŠ Jana Palacha
Václav Hojka, ředitel školy
 Rekonstrukce chodníku a silnice v Tylově ulici
 Zprovoznění kutnohorského koupaliště
Jiří Burda, správce koupaliště
 Otevření areálu KH Soft na sídlišti Na Studních
 Otevření střediska pro odkládání nebezpečného a objemového odpadu v areálu bývalé
mazutové kotelny
 Koncert Daniela Hůlky na zámku Kačina
10/98
uvádí Markéta Zelená
 Zahájení školního roku ZŠ TGM
Miroslava Veverková, třídní učitelka I. třídy
Mgr Václav Klečka, ředitel
 15. ročník Kutnohorské kocábky
pořadatel Tylovo divadlo
Václav Souček, moderátor
skupina Brzdaři
skupina Lokálka, Hradec Králové
skupina Cop, Plzeň
 Dokončení oprav ve městě
Tylova ulice
domy ve středu města
Kamenný dům
pokračování oprav v kostele sv. Jana Nepomuckého
dům se sídlem IPB banky
velkokapacitní parkoviště společnosti Tabák a.s.
nová hasičská zbrojnice
objekt společnosti Telecom na sídlišti Šipší
Benzinové čerpadlo po přestavbě
Palackého náměstí
 Seznamovací kurz pro budoucí prváky GJO v Těšitelově mlýně
Mgr. Ivan Bauer, agentura Hobit
Mgr. Jana Budajová, učitelka na GJO
 Otevření Komunitního edukačního centra Maják Oblastní charity
Marie Macková, ředitelka charity
zástupci Okresního a Městského úřadu
Vladimír Hronek, vikář
Romský folklorní soubor manţelů Kalejových
 Rozhovor s Jaroslavem Nohejlem, dirigentem Moravské filharmonie v Olomouci,
 a kutnohorským rodákem
11/98
uvádí Monika Vokounová
Ortenova Kutná Hora
- vyhlášení výsledků 5. ročníku celostátní soutěţe mladých básníků v hudebním sále kutnohorského
gymnázia
pěvecký sbor Gaudeamus
Zdeněk Licek
Otta Ornest
Zuzana Vajnerová a Petr Eisner, 2. místo
Jana Vondroušková a Tezera Lídlbachová, 3. místo
- Vystoupení dětského sboru v chrámu sv. Barbory
Jiří Stivín + praţský jazzový quintet
jazzová mše
Alfréd Strejček
-Salon k 85 narozeninám Otty Ornesta v ZUŠ
rekonstrukce Palackého náměstí
Hudební festival Kutná Hora 1998 ve významných místech Kutné Hory
Ivan Klánský, klavírista
Čeněk Pavlík, houslový sólista
moravská filharmonie z Olomouce
Jaromír Nohejl,dirigent Moravské filharmonie
Miroslav Bylinec, houslový sólista
Otevření čističky odpadních vod na Karlově, 25.9.
Jan Fencl, ministr zemědělství
senátor Doc. Karel Floss
Ing. Miroslav Richter, přednosta OkÚ
zástupci dodavatele stavby praţské firmy Metrostav
starostové okolních měst
nová vozidla Městské policie v Kutné Hoře
beseda s kutnohorským lékařem Jiřím Plačkem o expedici Lambaréné
seminář aerobiku, pořádaný TJ Elán ve sportovní hale Bios, 19.9.
Radka Hanáková, cvičitelka
David Huf cvičitel
porota: Ivo Šanc, Michaela Valoušková, Věra Jurková, Radka Hanáková, Josef Šusta, Otto
Valoušek,
René Svoboda
MISS aerobik Šárka Jungertová, Kutná Hora
12/98
uvádí Oldřich Fiala
Svatováclavské slavnosti (25.-26.) v prostorách Vlašského dvora
Ochotnický spolek Tyl
Luboš Pospíšil, kutnohorský zpěvák
hudební skupina Plavci
Slavnostní předání záchranného lanového systému ZLS 98B pro letouny NATO na letišti v
Chotusicích
generál Ladislav Klíma, velitel vzdušných sil armády ČR
rekonstrukce kaple Boţího těla
Infrastruktura, 1. etapa projektu Kutná Hora
Ing. Stanislav Hapal
Leopold Lech, předseda představenstva
vystoupení ţáků ZUŠ v Opatské kapli
David Mičan
Petra Buzková,místopředsedkyně poslanecké sněmovny ČR
Miloš Kadák
Miroslav Štrobl v rozhovoru s P. Buzkovou
hotel Anna, reportáţ
13/98
uvádí Monika Vokounová
80. výročí vzniku Československa
Radko Šťastný
Jaroslav Křivský, člen konfederace politických vězňů a předseda Ţupy Havlíčkovy,
TJ Sokol
dechová hudba Miroslava Jiřišty
Ivo Šanc, starosta města
Tisková konference pořádaná 71. výcvikovou základnou CO v Kutné Hoře při příleţitosti
ocenění za pomoc při odstranění následků z povodní, 19.10.
mjr. Alfréd Lenděl, tiskový mluvčí
Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Palackého náměstí, 30.10.
Band Ivana Mládka
Ivo Šanc, starosta města Kutná Hora
Společný koncert Učitelského pěveckého sboru a irského orchestru v chrámu sv. Barbory
5. ročník Mistrovství ČR městských a obecních policií
Luděk Červinka, 2. místo, cvičitelé se psy
Milan Novotný, 2. místo, cvičitelé se psy
Otevření nových prostor v sousedním kláštěře církevního gymnázia sv. Voršily
pěvecký sbor pod vedením Zdenka Licka
Dominik Duka, královéhradecký biskup
Volby do senátu a komunitní volby
Dopravní nehoda na Masarykově třídě
Větrná smršť
Liga na ochranu zvířat
14/98
reklama stavební spořitelny KB – Modrá pyramida
drogerie a parfumerie na Palackého náměstí - Štěrbová
uvádí Oldřich Fiala
volby do senátu a komunální volby
Ing. Miloslav Palán, ředitel SPŠ Ledeč n.Sázavou
Václav Klaus - ODS
Jan Kasal - KDU-ČSL
Ivo Šanc - ÚS
Miloš Zeman, předseda vlády - ČSSD
Václav Melša - KSČM
Martin Hlavatý - KSČM
Ivo Šanc, ÚS
Bohumil Dvořák ÚS
Iva Pospíšilová, předsedkyně volební komise
Květoslav Hlavatý, místostarosta za ODS
Ing. Jindřich Bartoň, místostarosta za ČSSD
Výročí otevření Tylova divadla v Kutné Hoře
Výstava varující před nebezpečím drog v České spořitelně
- výstavy obrazů ţáků SŠ a učilišť okresu
- agentura Hobit
Jaroslava Černá, vedoucí výstavy
oslavy světového Dne diabetiků ve Vlašském dvoře
Jiří Bejček
Josef Švejnoha, tajemník svazu diabetiků
Ivo Šanc, starosta města
Olga Jurková, zdravotní sestra
Marie Šrámková, zdravotní sestra
Marta Purmová, zdravotní sestra
automobil ve vodě v Nepoměřicích
15/98
uvádí Monika Vokounová
Otevření nové budovy hasičského sboru v KH na Karlově, 1.2.
ředitelé hasičských záchranných sborů okolních okresů
zástupci stavebních firem
zástupci městského a okresních úřadů
a další
plk. Miroslav Štěpán, vrchní poţární rada
Miss Obzory Kutnohorska
Otto Matoušek, kutnohorský fotogaf, spolupracovník „Obzorů Kutnohorska“
Vítězslav Hospes, šéfredaktor „Obzorů Kutnohorska“
Viola Kamelská, 3. místo
Kristýna Karásková, 2. místo
Kateřina Miltová, 1. místo
grafický závod Nekola
fotoateliér Valoušek
Videofilm studio
firma Čas Kašpar
Renata Wolfová, vítězka divácké soutěţe
Mikulášská jízda mašinkou, 5.12.
Václav Stoklasa
Vánoční atmosféra ve městě
Liga na ochranu zvířat
Natáčení části silvestrovského pořadu kabelové TV

Podobné dokumenty