Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Transkript

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku
ZKRATKY POUŽÍVANÉ VE ZD
NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU, p.o.
Posl. aktualizace: 1.2.2016
(aktualizací přidány zkratky označené modře - LB,PB,Z)
Zpracoval: MUDr. Ondřej Zela, MUDr. Jan Haider
Schválil: MUDr. David Havrlant, náměstek pro léčebnou péči
ABECEDNÍ ŘAZENÍ
A
2Kom
3v1
4Kom
a. H.
a., aa.
a.a.
AA
AAI
AAT
ABKM
ABR
AC IOL
AC skl.
ACA
ACB
ACC
ACD
ACE
ACEi
ACI
ACM
ACP
ACR
ACR
ACT
ADD
ADE
adenoca
ADHD
ADM
ADP
AF
AFC
AFS
AGR
AHY
AIC
AICA
AIDP
AIE
AII
AIM
AION
AKS
AKU
AL
ALI
ALL
ALS
1/19
2-komorová lázeň
blok 3v1
4-komorová lázeň
antrum Highmori
tepna (-y)
ante annos
alergická anamnéza
jednodutinový kardiostimulační režim
attikoantrotomie
alergie na bílkovinu kravského mléka
acidobazická rovnováha
anterior chamber IOL, předněkomorová čočka
AC skloubení
arteria cerebri anterior
aortokoronární bypass
arteria carotis communis
arteria coronoaria dextra
arteria carotis externa
ACE inhibitor
arteria carotis interna
arteria cerebri media
arteria cerebri posterior
arteria centralis retinaa
arteria cetralis retinae
akcelerační čas na plicnici
addukce
adnexektomie
adenokarcinom
attention-deficit hyperactivity disorder
musculus abductor digiti minimi
arteria dorsalis pedis
arteria fibularis
arteria femoralis communis
arteria femoralis superficialis
antigravitační relaxace
adnexhysterektomie
arteria iliaca communis
anterior inferior cerebellar artery
akutní zánětlivá demyelinizační neuropatie
arteria iliaca externa
arteria ilica intrena
akutní infarkt myokardu
přední ischemie optického nervu
akutní koronární syndrom
akupunktura
anterolaterální přístup ke kyčli
syndrom akutního plicního postižení
akutní lymfatický leukémie
amyotrofická laterální skleroza
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
ALS MND
ALU
AM
AMAN
AME
AML
amp.
AMS
AnSe
ant.
Ao
AoR
AoS
AP
APD
APF
APL
AplT
amyotrofická laterální skleroza, motor neuron disease
aluminiová dlaha
arteficialní mydriáza
akutní motorická axonální neuropatie
antromastoidektomie
akutní myeloidní leukémie
ampule
arteria mesenterica superior
analgosedace
anterior
aortální chlopeň
aortální regurgitace
aortální stenóza
angina pectoris
pipekuronium
arteria profunda femoris
akutní promyelocytární leukémie
aplanační tonometrie
APRV
APS
AR
ARDS
ARI
ARM
AS
AS nepravid.
AS pravid.
AS univ
ASA
ASB
AT
ATA
ATB
ATC
ATKB
ATP
audio
AV
AVA
AVAi
AVB
ventilace uvolňovaním přetlaku v dýchacích cestách (airway pressure release ventilation)
AVF
postavení dělohy v anteverzi-flexi (tradični zkratka užívaná v odb. českém písemnictví)
AVFl
AVM
AVP
AVR
Ax.
AZA
B
BA
BAEP
BAHA
BAND DKK
BASDAI
BB
BE
BERA
postavení dělohy v anteverzi-flexi (tradični zkratka užívaná v odb. českém písemnictví)
2/19
antifosfolipidový syndrom
Arteria radialis
syndrom akutní respirační tísně
akutní respirační insuficience
autorefraktor
akce srdeční
akce srdeční nepravidelná
akce srdeční pravidelná
povšechná ateroskleroza
kyselina acetylsalicylová
ekvivalent tlakově podporované ventilace
adenoidektomie
arteria tibialis anterior
antibiotika
automatická kompenzace odporu rourky
alogenní transplantace krvetvorných buněk
arteria tibialis posterior
audiometrie, audiogram, audiologický
arteria vertebralis
aortic valve area
aortic valve area index
AV blokáda
artertiovenózní malformace
plastika aortální chlopně
náhrada aortální chlopně
axis
azathioprin
boralkohol
sluchové evokované potenciály
bone anchored hearing aids
bandáže dolních končetin
index aktivity onemocnění u spondylartritid
betablokátor
base excess
brainstem electrical responsy audiometry
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
BG
BHP
Bi
bilat.
BiPAP
BK
BMI
BMS
BND
BPD
bpn
BPPV
BPSD
BRC
BRVO
BSC
BSI
BSS
BT
BTB
BUT
BV
bvf, b.v.f.
BZD
C
c.k.
C.-L.
ca
CaB, CCB
CABG
CADASIL
CAM
CAPD
CAVH
CB syndrom
CBF
CC syndrom
CCC
CCS
CCT
CD
CEK
CEP
CERA
CF
CG
CGA
CIDP
cil. pr.
CIMF
CKD
CKP
CLI
CLL
CMAP
CMC
CML
CMMoL
CMP
3/19
bazální ganglia
benigní hyperplasie prostaty
bilirubin
bilateralis
ventilační režim
Kochův bacil
body mass index
metalický stent (bare metal stent)
block neck dissection
biparietální průměr (mezinárodní ultrazvuková zkratka používaná celosvětově)
bez patologického nálezu
benigní paroxysmální polohové vertigo
behaviorální a psychologické symptomy demence
Beskydské rehabilitační centrum
branch retina vein occlusion , větvová okluze sítnicové vény
bronchoskopie
bispektrální index
vyvážený solný roztok k operaci katarakty
bezkontaktní tonometr
štěp kost
Break up time test
bakteriologické vyšetření
bez vedlejších fenoménů
benzodiazepiny
centrální krajina
Caldwell-Luc (operace)
karcinom
kalciový blokátor
koronární bypass
cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and
leukoencephalopathy
škála pro hodnocení deliria u geriatrických nemocných
kontinuální automatická peritoneální dialýza
kontinuální arteriovenózní hemofiltrace
cervikobrachiální syndrom
cerebral blood flow
cervikokraniální syndrom
cirkulární kapsulorhexe
kanadská kardiologická společnost
centrální tloušťka rohovky
cavum douglasi (douglasův prostor)
centrální echokomplex
cervikokapitální endoprotéza
cortical electrical responsy audiometry
cyklofosfamid
cévní gymnastika
komplexní geriatrické zhodnocení
chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie
ciliární proužek
chronická idiopatická myelofibróza
chronic kidney disease
centrální koordinační poracha
kritická končetinová ischémie
chronická lymfatická leukémie
sumační svalový akční potenciál
karpometakarpální
chronická myeloidní leukémie
chronická myelomonocytární leukémie
cévní mozková příhda
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
CNV
CO2 koupel
COM
cond.
conj.
COS
CP
Cp, C páteř
CPAP
CPAP
CP-ISO
CPS
CR
CREST
CRL
CRRT
CRVO
CsA
CSEA
CSF
CSCHR
CSWS
CT
CTA, CTAG
CTG
CTTH
CVVH
CVVHF
CW
CŽK
CŽT, CVP
ČID
ČZP
D
D
D/C
DAD
DALK
DALM
DAS
DAT
DB, DBD
DCD
Dcyl.
DD
DDD, DDDR
DDOT
DDŽ
DEFI
Depo
DES
DET
DEXA
DF
DFL
dg
DG
DGEA
DIB
DIC
4/19
chorioneovaskulární membrána
Uhličitá koupel
cévní onemocnění mozku
conductivus
conjunctiva, spojivka
centrální operační sály
typ nízkofrekvenčního proudu
krční páteř
ventilace kontinuálním pozitivním přetlakem
Kontinuální positivní přetlak v dýchacích cestách (Continuos positive airway pressure)
typ nízkofrekvenčního proudu
komplexní parciální záchvat
kompletní remise
spec.forma sklerodermie
temenokostrční délka (mezinárodní ultrazvuková zkratka používaná celosvětově)
kontinuální eliminační metody
central retina vein occlusion , okluze centrální sítnicové vény
cyklosporin A
kombinovaná subarachnoidální + epidurální anestezie
likvor
centrální seriózní chorioretinopatie
cerebral salt wasting syndrome
počítačová tomografie
CT angiografie
kardiotokografie
chronický typ tenzních bolestí hlavy
kontinuální venovenózní hemodialýza
kontinuální venovenózní hemofiltrace
kontinuální doppler
centrální žilní katetr
centrální žilní tlak
částečný invalidní důchod
čerstvé zmražená plasma
dioptrie
disk/cup
hodnocení disability v geriatrii
Deep anterior lamelar keratoplasty
dysplasia associated lession or mass
skóre aktivity onemocnění
demence Alzheimerova typu
duodenobiliární, duodenobiliární drenáž
dolní cesty dýchací
dioptrie cylindrické
domov důchodců
dvoudutinový kardiostimulační režim
domácí oxygenoterapie
dolní dutá žíla
defibrilace
depomedrol
drug eluting stent
distanční eletroterapie
vyšetření hustoty kostní hmoty při osteoporóze
dechová frekvence
dorsiflexe
diagnoza
dechová gymnastika
dětská gastroenterologická ambulance
death in bed
disseminovaná intravaskulární koagulace
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
DIP
DIP I
DISH
DJIP
DKA
DKK
dKMP
dlp.
DM
DMARD
DME
DMEK
DmL
DMO
DNQ
DNR
DNS
DO
DPA
DPPG
DR
DRESS
DS
DSA
DSamb.
DSAEK
Dsf.
DSK
DSL
DsL
DSS
DTA
dTK
DTQ
DÚ
DVK
DZ
DZK
DZR
DZS
E
E
E.t.
EA
EBR
EBRD
ECCE
ECMO
Ecog
ECT
ED
EDAK
EDAS
EDD
EDH
EEA
EEG
EF
EHRA
EKV
5/19
distální interfalangeální kloub(y)
ranná decelerace
difúzní idiopatická skeletární hyperostóza
dětská jednotka intenzivní péče
detská kardiologická ambulance
dolní končetina (y)
dilatační kardiomyopatie
dle potřeby
diabetes mellitus
chorobu modifikující protirevmatické léky
diabetický makulární edém
Descement membrane and endotalial keratoplasty
distální motorická latence
dětská mozková obrna
dolní nasální kvadrant
do not resuscitate
dynamická neuromuskulární stabilizace
dětské oddělení
dětská příjmová ambulance
digitální fotopletysmografie
diabetická retinopathie
drug rush with eosinophilia and systemic symptoms
Downes skóre
digitální subtrakční angiografie
dětská sonografická ambulance
Descemet Striping Automated Endothelial Keratoplasty
dioptrie sférické
defekt septa komor
dolní střední laparotomie
distální senzitivní latence
defekt septa síní
dolní temporální arkáda
diastolický tlak krve
dolní temporální kvadrant
dutina ústní
dolní vnitřní kvadrant
dechová zkouška
dolní zevní kvadrant
domov se zvláštním režimem
dolní zkřížený syndrom
ektropium, ektopie
tuba Eustachova
epidemioloická anamnéza
erymasa
deleuktoziovaná erymasa
extrakapsularní extrakce katarakty
extrakorporální membránová oxygenoterapie
elektrokochleografie
extracelulární tekutina
epidurální
epidurální anestezie - katetr
epidurální single-shot anestezie
enddiastolický průměr levé komory
epidurální hematom
chirurgické sešité střev navzájem
elektroencefalografie
ejekční frakce
European Heart Rhytm Association
elektrická kardioverze
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
ELKO
EM
EMD
EMG
EMR
ENG
EO
EOG
EPI
EPI med.lat.l. dx.
EPMR
EPO
EPT
ERA
ERCP
ERG
ERM
ERP
ESBL
ESD
ESO
ESO
ESWL
ET
ET
EtCO2
ETDRS
ETK
ETO
ETTH
EUS
EUS FNA
EUS FNB
Expy
EXT
F
FA
FAG
FAP
FAZ
FCS
FES
FESS
FEV1
FH
fib.
FiO2
FiS
FK
FL
FL
FLIPI
FNA, FNAB
FNHK
FNO
FNOL
FNUSA
FOA
FOS
FOW
6/19
elektrokoagulace
erytema migrans
endoskopická mukózní disekce
elektromyografie
endoskopická mukózní resekce
elektronystagmografie
endokrinní orbitopatie
elektrookulografie
epiziotomie
epiziotomie mediolaterální vpravo
endoskopická mukózní resekce po částech
erythropoetin
endoskopická papilosfinkterotomie
vyzařovací plocha hlavice ultrazvuku
endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
elektroretinografie
epiretinální membrána
elementární posturální reflexy
kmen produkující betalaktamázu s rozšířeným spektrem
endsystolický průměr levé komory
evakuace silikonového oleje
evakuace silikonového oleje
litotrypse extrakorporální
epitympanum, epitympanální
epitympanum, epitympanální
end tidal CO2
Early treatment diabetic retinopathy studies / speciální vyš. ostrosti c.vidění/
endotracheální kanya
etomidát
epizodický typ tenzních bolestí hlavy
endosonografie
endosonograficky navigovaná cytologická aspirace
endosonograficky navigovaná biopsie
extrapyramidový
extenze
farmakologická anamnéza
fluorescenční angiografie
familiární adenomatózní polypóza
foveolární vaskulární zóna
four coma scale
functional endoscopic surgery
functional endoscopic sinus surgery
usilovný výdechový objem v 1 vteřině
francouzská hůl
fibulární
frakční koncentrace kyslíku
fibrilace síní
fibrilace komor
délka femuru (mezinárodní ultrazvuková zkratka používaná celosvětově)
folikulární lymfom
mezinárodní prognostický index-speciálně pro FL-folikulární lymfom
tenkojehlová aspirace, tenkojehlová aspirační biopsie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
foramen ovale apertum
fotostimulace
Fowler
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
FPV
FR
FR (F)
FRAX
FS
FT
G
G (5%,10%,40%)
GA
Galv.
gastro
GBP
GBS
GBs
GCS
GDM
GDS
GEA
gen.
GER
GERD
GEU
GH
GH
Gilchrist
GIOP
GIT
GK
GLK
GM
gonio
Grav. hebd.
GS
Gs
GTCS
gtt.
GvHD
H
H.-B.
HA
HAS-BLED
HCC
HCD
HCL, VBL
HD
HDF
He
HEB
HEB
HEM
HF
HFJV
HFOV
HFPPV
HGD
HID
HIL
HIT
HITT
7/19
fibulární či zevní postranní vaz
fotoreakce
fyziologický roztok
nástroj ke stanovení rizika zlomenin – odhad pravděpodobnosti
flutter síní
fototerapie
glucosa
gynekologická anamnéza
galvanizace
gastroskopie
gabapentin
streptokoky skupiny B (z angl. Group B streptococcus)
Guillainův-Barréův syndrom
Glasgow coma scale
gestační diabetes mellitus
škála deprese u geriatrických pacientů
chirurgické sešití žaludku a střeva
Koleno
gastroesofageální reflux
refluxní choroba jícnu
graviditas extrauterina (ektopická gravidita)
gleno humerální
gleno humerální
Gilchristová fixace na HK
glukokortikoidy indukovaná osteoporóza
gastrointestinální trakt
glukokortikoidy
grid laser terapie
grand mal
goniskopie
graviditas hebdominis (počet týdnů těhotenství)
gestační váček
Gleason skore
generalizovaný tonicko-klonický záchvat
kapky
reakce štěpu vůči hostiteli (Graft versus Host Disease)
House-Brackmann (stupnice)
hemolytická anémie
skore pro odhad rizika krvácení při antikoagulační terapii
hepatocelulární karcinom
horní cesty dýchací
hairy cell leukémie, vlasatobuněčná leukémie
hemodialýza
hemodiafiltrace
játra
hematoencefalická bariera
hematoencefalická bariera
hemorrhagie na sítnici
hemofiltrace
vysokofrekvenční trysková ventilace (High freqvency jet ventilation)
vysokofrekvenční oscilační ventilace (High freqvency oscillatory ventilation)
vysokofrekvenční ventilace pozitivním přetlakem (High freqvency possitive pressure
ventilation)
dysplázie vysokého stupně
pravostranná tříselná kýla
levostranná tříselná kýla
heparinem indukovaná trombocytopenie
heparinem indkovaná trombocytopenie s trombózou
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
HJA
HKK
hKMP
HKS
HL
HLP
HMN
HNA
HNQ
Ho laser
Hohmann, HM
HR – HPV
HRCT
HrD
HRT
HSIL
HSK
HSL
HSS
HTA
HTQ
Hubb.
HUS
HVK
HZK
HZS
HŽT, DVT
Ch
CH
Ch
CHA2DS2VASc
CHADS2
CHCE
CHOP
CHOPN
CHRI
CHSS
CHT
I
I max
i.d.
i.m.
i.o.
i.u.
i.v.
I/A
IABP
IADL
IBD
ICCE
ICD
ICG
ICG
iCMP
ICP
ICT
IF proudy
Ig/Ip
ICH
ICHDKK
8/19
hepatikojejunoanastomóza
horní končetina (y)
hypertrofická kardiomyopatie
hemokoagulační skrínig
hearing level
hyperlipidémie
hereditární motorická neuropatie
horní nasální arkáda
horní nasální kvadrant
holmiový laser
Hohmans Mullerovo elevatorium
High risk human papilomavirus
vysokorozlišovací počítačová tomografie
hrudní drén
Heidelberský retinální tomograf
HG-SIL
Hysteroskopie
horní střední laparotomie
hluboký stabilizační systém
horní temporální arkáda
horní temporální kvadrant
Hubbardův tank
hemolyticko-uremický syndrom
horní vnitřní kvadrant
horní zevní kvadrant
horní zkřížený syndrom
hluboká žilní trombóza
cluster headache
Charr
skore pro odhad rizika trombozy při fibrilaci síní
skore pro odhad rizika trombozy při fibrilaci síní
cholecystektomie klasická
druh chemoterapie ve složení cyklofosfamid+ adriamydin+ vinkristin+ prednison
chronická obstrukční plicní nemoc
chronická renální insuficience
chronické srdeční selhání
chemoterapie
maximální proud
intradermálně
intramuskulárně
intraoseálně
do pupečníku
intravenózně
irigace/aspirace
invazivní měření krevního tlaku
instrumentální aktivity denního života
nespecifický střevní zánět
intakapsulární extrakce katarakty
implantabilní kardivertér defibrilátor
indocyaninová angiografie
iridocyaninová anigografie
ischemická cévní mozková příhoda
intrakraniální tlak
intracelulární tekutina
interferenční proudy
primigravida / Primipara
intracerebrální hemoragie
ischemická choroba dolních končetin
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
ICHS
IIg/Iip
IIT
IKB
ILM
IM
IMC
impl.
incip.
inf.
inh.
inj.
inkl.
INPV
IOL
IPA, CIP
IPI
IPOM
IPSS
iRBBB
irigo
IRMA
IRV
ISB
It křivka
ITP
IUD
IUGR
IVU
Ivv
J
JJ stent
K
k.n
KCE
KCl
KCT
KČ
KES
KCHOL
KO
kolono
kolpo
kor.
KP komp.
KPCR
KR
KRBS
KRK
KRKo
KRV
KRV
KS
KSME
KT
KTB
KV aparát
kv.
L
L
9/19
ischemická choroba srdeční
sekundigravida / Sekundipara
intenzivní insulinoterapie
infraklavikulární blokáda
vnitřní limitující membrána
infarkt myokardu
infekce močových cest
implantace
počínající
inferior
inhalačně
injekce
inklinace
ventilace přerušovaným negativním tlakem
umělá nitrooční čočka
interní příjmová ambulance, centrální interní příjem
mezinárodní prognostický index
druh laparoskopické operace tříselné kýly
prostatické symptomové skore
inkompletní blok pravého raménka Tawarova
irigografie
intraretinální vaskulární abnormality
ventilace s převráceným poměrem
interskalenický blok
křivka intensity a času
idiopatická trombocytopenická purpura
nitroděložní tělísko
Retardace nitroděložního růstu
vylučovací urografie
intravesikální
dvojitě zahnutý stent
korekce nelepší
keratoconjunctivitis epidemica
kalium chloratum
kraniocerebrální trauma
kontaktní čočka
komorová extrasystola
katecholaminy
krevní obraz
kolonoskopie
kolposkopie
korekce
kardiopulmonálně kompenzovaný
kardiopulmonální resuscitace
kineziologický rozbor
komplexní regionální bolestivý syndrom
kolorektální karcinom
kineziologický rozbor kontrolní
komplexní repetitivní výboj
kineziologický rozbor vstupní
kardiostimulace
klinicky signifikantní makulární edém
komorová tachykardie
kaudální tlaková blokáda
kardiovaskulární aparat
Kvadrant
leukoplakie (mezinárovní všeobecně užívaná zkratka kolposkpického názvosloví)
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
L.A. klasifikace
LABA
LAH
Lachmann
LAMA
LAP
LAPPE
LAR
Las.
LASIK
lat.
LAUP
LAVH
LAVH
LB
LBBB, BLRT
LCL
LCM
LCP
LD
LDK
LDN
LEEP
LERW
LFK
LFs
LG
LGD
LHK
LCHCE
Li
LI
LIPCOF
LISS
LKS
LM
LMWH
LP
LP proud
Lp, L páteř
LPH
LPS
LRN
LS
LSIL
LSK
LST
LT
LTV
LU
LUTS
LVSWI
M
M
m., mm.
MA
MAB
MAC
MAHA
10/19
klasifikace refluxní ezofagitidy
dlouhodobě působící betamimetika
levý přední hemiblok
Lachmannův test
dlouhodobě působící anticholinergika
tlak v levé síni
laparoskopická appenedctomie
/ low anterior resection/ nízká přední resekce rectosigmatu dle Dixona
Laségue
laser in situ keratomileusis
lateralis
laser-assisted uvulopalatoplasty
laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
Laparoskopicky asistovaná vaginální hystertektomie
levý bok
blok lévého raménka Tawarova
zevní postranní vaz kolena
vnitřní postranní vaz kolena
specif. druh osteosyntézy
lineární dávkovač
levá dolní končetina
léčebná dlouhodobě nemocných
loop Electro Escision Procedure
litotrypse extrakorporální
laserová fotokoagulace
lumbofemorální syndrom
low grade (mezinárodní všeobecně užívaná zkratka histologického resp. cytologického
nálezu)
dysplázie nízkého stupně
levá horní končetina
laparoskopická cholecystektomie
slezina
laserová iridectomie
lid-paralell conjunctival folds
specif. druh osteosyntézy
levá komora srdeční
laryngeální maska
nízkomolekulární heparin
lumbální punkce
typ nízkofkrekvenčního proudu
bederní páteř
levý zadní hemiblok
lékařská pohotovostní služba
lokální reziduální neoplázie
levá síň
LG-SIL
laparoskopie
laterálně se šířící tumor
latentní tetanie
léčebná tělesná výchova
lymfatické uzliny
symptomy dolních močových cest
index tepové práce levé komory
mozaika
sval (-y)
mikroaneurysmata na sítnici
maximální androgenní blokáda
metabolická acidoza
mikroangiopatická hemolytická anémie
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
MAL
MALT lymfoma
MAP
MAZE
MBI
MCI
MCL
MCP
MCS
MCTD
MCUG
MD
MD
MDS
MDS-RA
MDS-RAEB
MDS-RAEB-T
MDS-RARS
MDS-RCMD
med.
MEM
men. man. negat
MEP
meso
MF
MG
MG
MGr
MGUS
MHB
Mi
MID
MIOL
MIP
MiR
MiS
mITP
MLS
MM
MMC
MMN
MMSE
MN
MNA
MNA-SF
MNOF
MOB
Moč CH+S
MODS
MOF
MOP
MPA
MPGN
MPO
MPO-T
MRA
MRCP
MRI
MRL
MRM
11/19
metabolická alkalóza
lymfomy asociované s mukózní tkání (mucosa associated lymfatic tissue lymfoma)
střední arteriální tlak
chirurgická ablace fibrilace síní
minor brain injury
mild cognitive impairment
mantle-cell lymfom
metakarpofalangeální kloub(y)
stav minimálního vědomí
smíšené onemocnění pojiva
mikční cystoureterografie
mateřská dovolená
motorová dlaha
myelodysplastický syndrom
myelodysplastický syndrom-refrakterní anémie
myelodysplastický syndrom-refrakterní anémie s excesem blastů
myelodysplastický syndrom-refrakterní anémie s excesem blastů v transformaci
myelodysplastický syndrom-refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty
myelodysplastický syndrom-refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií
medialis
metylergometrin
menisky palpačně negativní
motorické evokované potenciály
mesocain
typ nízkofrekvenčního proudu
mean pressure gradient
magnetoterapie
myasthenia gravis
monoklonální gamapathie nejasného významu
mid-humeral block
mitrální chlopeň
multiinfarktová demence
multifokální umělá nitrooční čočka
Maxiální inspirační podtlak (Maximum inspiratory pressure)
mitrální regurgitace
mitrální stenóza
Miniinterupce
mikrolaryngoskopie
mnohočetný myelom
mitomycin
multifokální motorická neuropatie
Mini-Mental-State-Examination
membranózní nefropatie
Mini Nutritional Assesment
Mini Nutritional Assesment-Short Form
Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy
mobilisace
moč chemicky + sediment
syndrom multiorgánové dysfunkce
multiorgánové selhání
mikrobiální obraz poševní
mikroskopická polyangiitida
membranoproliferativní nefropatie
myeloproliferativní onemocnění
trombocytémie u jiných myeloproliferací
angiografie magnetickou rezonancí
vyšetření žlučových cest magnetickou rezonancí
musculus rectus interiér
musculus rectus lateralis
musculus rectus medialis
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
MRS
MRSA
MŠ
mts, meta
MTX
MUP
MV
MVP
MVR
N
n., nn.
NABP
NAP
Nap. man.
NBP
NCP
ND
NE
NES
NEU
NGS
NHL
NI
NICO
NIHSS
NIV, NIVS
NJS
NMR, MRI
NO
NOAC
NOAD
nonQIM
NPB
NPDR
NPN
NPPV
NR lem
NSA
nsKT
NST
NSTEMI
NT
NT
NTG
NTK
NV
NVD
NVM
ny, NY
NYHA
NZO
O
O
OA
OAB
OCN
OCN
OCT
OD
OD:
12/19
musculus rectus superior
meticilin rezistentní zlatý stafylokok
mateřská školka
metastáza (y)
metotrexát
akční potenciály motorické jednotky
minutová ventilace
plastika mitrální chlopně
náhrada mitrální chlopně
nerv (-y)
neinvazivní měření krevního tlaku
nestabilní angina pectoris
napínací manévry
nad bazí pately
neurocirkulační poměry
nefrostomický drén
nefrektomie
Norethisteron
nefroureterektomie
nasogastrická sonda
non-Hodgkinský lymfom
nosokomiální infekce
neinvazivní měření srdečního výdeje
National Institute of Health Stroke Scale
neinvazivní ventilace
nasojejunální sonda
nukleární magnetická rezonance
nynější onemocnění
nová antikoaguancia
noradrenalin
non Q infarkt myokardu
náhlá příhoda břišní
neproliferující diabetická retinopatie
komplex grafoelement evokovaných potenciálů
neinvazivní ventilace pozit.přetlakem
neuroretinální lem
nesteroidní analgetika
nesetrvalá komorová tachykardie
non stres test (synonymum pro antepartální CTG)
ïnfarkt myokardu bez ST elevací
šíjové projasnění
nitrooční tenze
normotenzní glaukom
nasotracheální kanyla
neovaskularizace
neovaskulraizace disku
neovaskulární membrána
nystagmus
New York Heart Association
náhlá zástava oběhu
originální epitel
osobní anamnéza
hyperaktivní močový měchýř
cytologický stěr z hrdla děložního (doslova onkologická
cytologický stěr z hrdla děložního (doslova onkologická
optický koherenční tomograf
pravé oko
oculus dexter
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
ODS, OU
OE
OG
OG
oGTT
ohr.
OIS
OK
OL
OLT
OM
OMA
OMCH
OMJ
OMM
OMS
OPG
ophtal.
OPL
OS
OS
OS
OTI
OU
OUN
P
PB
p.m.
p.n.optici
p.o. příjem
p.r.
p.r., DRE
PA
PAD
PADAM
PAF
PAH
palp.inf
palp.sup.
PAN
PAOP
PAP
PAZS
PC IOL
PCAG
PCI
PCNL
PCWP
PD
PDK
PDQ
PDR
PDTS
PE
PEDA
PEEPe
PEEPi
PEG
PEK
PET
13/19
obě oči
orchiektomie
obvodní gynekolog
obvodní (terénní) gynekolog
orální glukosotoleranční test
ohraničené
oční ischemický syndrom
očkovací kalendář
ošetřující lékař
ortotopická transplantace jater
octanová mast
otitis media acuta
otitis media chronica
ostiomeatální jednotka
odstříkané mateřské mléko
otitis media secretorica
ortopantogram
oftalmoskopicky
oko pravé a levé
levé oko
oculus sinister
osteosyntéza
orotracheální kanyla
oculi utrique , obě oči
oči, uši, nos
pravý bok
porodní míry
papila optického nervu
perorální příjem
per rectum
per rectum
pracovní anamnéza
perorální antidiabetika
parciální androgenní deficience stárnoucího muže
pulzace arteriae femorales
plicní arteriální hypertenze
palpebrae interiér , dolní víčko
palpebrae superior, horní víčko
polyarteritis nodosa
Pulmonary artery oclusive pressure
pulmonální arteriální tlak
protialkoholní záchytná stanice
zadněkomorová umělá nitrooční čočka
primary close angle glaucoma , glaukom uzavřeného úhlu.
perkutánní koronární intervence
perkutánní nefrolitotrypse
tlak v plicnici v zaklínění
papila diametr
pravá dolní končetina
přední dolní kvadrant
proliferující diabetická retinopatie
perkutánní dilatační tracheostomie
plicní embolie
porodní epidurální analgetizace katetrem / single shot technikou
externí PEEP
intrinsický PEEP
perkutánní endoskopická gastrostomie
perkutání extrakce konkrementu
pozitronová emisní tomografie
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
PF
PFN
PG
Phaco
PHK
PHQ
PHS
PI
PICA
PID
PIP
PIR
PK
PK
PL
Pl
PL, LL
PLDD
PLL
PLMs
PM
PMG
PMK
PMP
PMT
PMV
PND
PNF
PNH
PNP
PO
POAG
POBA
POEM
PORP
post.
P-PA-IA
PPAM
plazmaferéza
specif. druh osteosyntézy
peak pressure gradient
fakoemulzifikace
pravá horní končetina
přední horní kvadrant
perihumeroskapulární artritida
Index pulsatility
posterior inferior cerebellar artery
plný invalidní důchod
proximální interfalangeální kloub(y)
postizometrická relaxace
přední komora
pravá komora
praktický lékař
Plasmalyte
pravá ledvina, levá ledvina
praktický lékař pro děti a dorost
prolymfocytární leukémie
periodic leg-movements
polymyositis
perimyelografie
permanentní močový katetr
pulsní magnetické pole
psychomotorické tempo
psychomotorický vývoj
paranasální dutiny
proprineuromuskulární facilitace
paroxysmální noční hemoglobinurie
polyneuropatie
pravé oko
glaukom s otevřeným uhlem
prostá angioplastika
perorání endoskopická mytomie
partial ossicular replacement prosthesis
posterior
stadia demence
provizorní pneumatická protéza
PPH
PPI
PPKP
PPS
PPV
PRFK
Priesnitz
PROM
PRVC
PS
PS
PsA
PSC
PSG
PTA
PTC
PTD
Pu
PV
PV
PVR
poloha plodu podélná hlavičkou (mezinárodní ultrazvuková zkratka používaná celosvětově)
14/19
inhibitor protonové pumpy
poloha plodu podélná koncem pánevním
proportional pressure support
pars plana vitrectomie
panretinofotokoagulace, kompletní ošetření sítnice laser
Priesnitzův obklad
předčasný odtok plodové vody
tlakově řízená volumová kontrola
pravá síň
tlaková podpora
psoriatrická artritida
primární sklerozující cholangitida
polysomnografie
perkutánní transluminální angioplastika
perkutánní transhepatální cholangiografie
perkutánní transhepatální drenáž
pulmonální chlopeň
paravertebrální val
polycytémia vera
Pulmonary vascular resistance
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
PVR
PVRI
PW
py
PZ
PZV, LCA
PŽK
Q
QIM
Qp
Qp/Qs
QT
QTc
R
R
r., rr.
RA
RAC
RACE
RAL
RAPD
RAPe
RAŠ
RBBB, BPRT
RBL
RCUI
RD
RD1, RD2
re (res)
ReA
RegAn
rel.def.
REM
RES
REZ
RFL
RFT
RI
RI
RIA
RLP
RLS
RM
RMS, RMD
RMV
RNFL
ROM
ROP
proliferující vitreoretinopatie
Pulmonary vascular resistance index
pulsní dopper
pyramidový
přední zásuvka
přední zkřížený vaz
permanentní žilní katetr
ROSC
RPE
RPLD
RRT
RT
RTG, RDG
RTI
RTS
RVF
RVF1
RVR
obnova oběhu (poresuscitačně - Restore=Restitution=Return Of Spontaneous Circulation)
15/19
Q infarkt myokardu
průtok pravostrannými srdečními oddíly
zkratový poměr
QT interval na EKG
QT interval na EKG korigovaný na tepovou frekvenci
Rinné
větev (-ve)
rodinna anamnéza
respirační acidoza
radikální cystektomie
respirační alkalóza
relativní aferentní papilární defekt
radikální prostatektomie
reflex Achillovy šlachy
blok pravého raménka Tawarova
Rubber band ligation
Revisio cavi uteri instrumentalis
redonův drén
ramus diagonalis
závěr
reaktivní artritida
regoinální anestezie
relativní defekt
rapid eye movement
revisio et suturam
záznam resuscitační a intenzívní péče
retroflexe
respirační fyzioterapie
Index resistence
repetetivní inhibice
ramus interventricularis anterior
rychlá lékařská pomoc
syndrom neklidných nohou
rotátorová manžeta
ramus marginalis sinister, dexter
rychlost motorického vedení
retina nerve fibrae layer
maximálně možný rozsah v kloubu
retinopatia of prematuriny , retinopatie nedonošených
retinální pigmentový epitel
ramus posterolateralis dexter
metody náhrady funkce ledvin
radioterapie
rentgen
ramus temporalis inferior
ramus temporalis superior
postavení dělohy v retroverzi-flexi
postavení dělohy v retroverzi-flexi
rychlá komorová odpověď
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
RVSWI
RZP
S
S
s.c.
s.l.
SA
SAAK
SAAS
SABA
SAK
SAMA
SAPE
SAS
SC
scinti
SCM
SD
SDH
SEMG
SEMS
senzomot. tr.
sest.galv.
SF
SF junkce
SHHA
Sch.
SIADH
SIL
SIMV
sir.
SIRS
SjS
SKG
sKT
SLE
SLEDAI
SLT
SM
SM,RS
SML
SNCV
SO
So
sol.
SOP
SP
SP RS
SPA
SpA
SPAP
SPECT
SPECT/CT
spinoca
spiro
SPL
spO2
SR
SS
SSc
16/19
index tepové práce pravé komory
rychlá zdravotnická pomoc
sagitální (rovina)
subkutánně
sublinguálně
sociální anamnéza
subarachnoidální anestezie - katetr
subarachnoidální single-shot anestezie
krátkodobě působící betamimetika
subarachnoidální krvácení
krátkodobě působící anticholinergika
seriózní ablace pigmentového epitelu
sleep apnoe syndrom
císařský řež
scintigrafie
m.sternocleidomastioideus
starobní důchod
subdurální hematom
Surface-Electro-Myo-Graphy
samoexpandibilní stent
Senzomotorický trénink
sestupná galvanizace
sádrová fixace
saphenofemorální junkce
syndrom horní hrudní apertury
Schüller
syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion
squamózní intraepiteliální léze
ventilační režim
sirup
syndrom systémové zánětlivé odpovědi
Sjögrenův syndrom
selektivní koronarografie
setrvalá komorová tachykardie
systémový lupus erytematodes
index aktivity u revmatického onemocnění
selektivní laser trabekuloplastika
spinomaleolární
sclerosis multiplex
spinální motorická latence
rychlost vedení senzitivním bervem
salpingooophorectomia
silikonový olej
roztok
středně omezený pohyb
srdce+plíce
sekundárně progresivní roztroušená skleroza
sociální a pracovní anamnéza
spondylartritida
systolický tlak v plicnici
single-photo emission computed tomography
single-photo emission computed tomography kombinovaná s CT vyšetřením
spinocelulární karcinom
spirometrie
sound pressure level
saturace krve kyslíkem
sinusový rytmus
svalová síla
systémová sclerodermie
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
SSEP
SSRI
SSS
SŠ
ST
St.
STEMI
Stenon.
stimul q
sTK
stp.
subcaps.
subconj.
sup.
superf.
supp.
susp.
SVES
SVT
SW
sy
SYSADOA
Šlap.
T
T
T axil
T rect
t.g.
TAPP
TAPSE
TAVI
TBC
tbl.
TCA
TCS
TE
TEE
TEN
TENS
TEP
TEX
TF, SF, HR
TGA
ThL přechod
Thp, Th páteř
TIA
TIVA
TK
TKB
TKI
TLC
TLC
TLH
TMV
TOKS
TOM
TORP
TPN
TRA
TRAB
17/19
somatosensorické evokované potenciály
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
sick sinus syndrom
systolický šelest
ST úsek EKG
Stenvers
infarkt myokardu s ST elevacemi
Stenonův
stimulace quadricepsu
systolický tlak krve
stav po
subkapsulární
subkonjuktiválně
superior
superficialis
čípky
suspektní
supraventrikulární extrasystola
supraventrikulární tachykardie
ostrá pomalá vlna v EEG záznamu
syndrom
symptomaticky pomalupůsobící léky při osteoartróze
šlapací koupele
transverzální (rovina)
tělesná teplota v axille
tělesná teplota v konečníku
týden gravidity
typ operace tříselné kýly
tricuspid anular plane systolic excursion
transaortální háhrada aortální chlopně
tuberkulóza
tableta
tricyklická antidepresiva
transkraniální ultrazvuk
tonsillektomie
transesofageální echokardiografie
tromboembolická nemoc
transkutánní eletroneurostimulace
totální endoprotéza
tvrdé exudáty na sítnici
tepová frekvence
tranzitorní globální amnezie
přechod hrudní a bederní páteře
hrudní páteř
transitorní ischemická choroba
celková nitrožilní anestézie
tlak krve
transplantace krvetvorných buněk
transkutánní ikterometrie
celková plicní kapacita
celková plicní kapacita
totální laparoskpická hysterektomie
terminální motorické vedení
test na okultní krvácení krvácení ve stolici
druh laparoskopické operace tříselné kýly
total ossicular replacement prosthesis
totální parenterální výživa
traumatologická ambulance
trabekulektomie
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
TRALI
TRB
Tri
TriR
TriS
TrP
TRPL
TRUS
TS
TSK
TT
TTE
TTF
TTP
tu
TUIP
TUPe
TUPR
TUR
TURis
TURP
TURPis
TVPe
TVT
TVT
Tx
tympano
TZ
U
UA
UC
UCTD
UDCA
UFH
UFM
UM
ÚP
UPPP, UP3
ÚPS
UPT
UPV
USG, UZV, UZ, sono
ÚSP
UTN
V
v., vv.
VA
Vag.
VAS
VAT
VB
VCR
VCR
VCS
VD
VDČ
VEP
VF
VHY
VCHGD
18/19
transfusion related acute lung injury
trebertovy proudy
trikuspidání chlopeň
trikuspidální regurgitace
trikuspidální stenóza
trigger point
příčné plochonoží
transrektální ultrazvuk
tentamen suicidii
tracheostomická kanyla
tělesná teplota
transthorakální echokardiografie
truncus tibiofibularis
trombotická trombocytopenická purpura
tumor
transuretrální incise prostaty
transuretrální prostatektomie
transuretrální resekce prostaty
transuretrální resekce
transuretrální resekce ve fyziologickém roztoku
transuretrální prostatektomie
transuretrální resekce prostaty ve fyziologickém roztoku
transvesikální prostatektomie
tahu prostá páska k terapii inkontinence
tlak vyrovnávající trubička
transplantace
tympanometrie,
transformační zóna
urologická anamnéza
ulcerózní kolitida
nediferenované onemocnění pojiva
kyselina ursodeoxycholová
nefrakcionovaný heparin
uroflowmetrie
umbilikomaleolární
úřad práce
uvulopalatofaryngoplastika
ústavní pohotovostní služba
umělé přerušení těhotenství
umělá plicní ventilace
ultrasonografie
ústav sociální péče
specif. druh osteosyntézy
žíla (-y)
vena axillaris
vaginální
vizuální analogová škála bolesti
síněmi aktivovaná stimulace komor
vertebrobazilární
vena centralis retinae
vena centralis retinae
vena cava superior
vaskulární demence
vysokodioptrická čočka
vizuální evokované potenciály
velká fontanela/ vitální funkce
vaginální hysterektomie
vředová choroba gastroduodena
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)
VIE
VII
VIŠ krytí
VJE
VJI
VOD
VOS
VP
VR
VRE
VRSA
VS
vs.
VSM
VSP
VSV, VCC
VTI
VU
VUR
VVFi
VVI
VVV
vWD
W
W
Wharton.
WI, WII, WIII…
WL
Z
Z
ZDK, ZDQ
ZHK, ZHQ
ZK
ZKK
ZN
ZOT
ZP
ZS
ZSM
ZŠ
ZÚ
ZV
ZZS
ZZV, LCP
ŽP
19/19
vena iliaca externa
vena iliaca interna
Višněvského balzám
vena jugularis externa
vena jugularis interna
visus prav.oka
visus lev.oka
vena poplitea
vena radialis
vanomycin rezistentní enterokok
vancomycin rezistetní zlatý stafylokok
vena subclavia
velmi pravděpodobně
vena saphena magna
vena saphena parva
vrozená srdeční vada
velocity time interval
vena ulnaris
vesikoureterální reflux
vv.fibulares
jednodutinový kardiostimulační režim
vrozená vývojová vada
von Willebrandova choroba
Weber
Whartonův
typ tympanoplastiky dle Wullsteina
waiting list
záda
zadní dolní kvadrant
zadní horní kvadrant
zadní kapsula = zadní čočkové pouzdro
zkouška kojení
zrakový nerv
zátěžový oxytocinový test
zorné pole
zadní stěna
zadní sklivcová membrána
základní škola
zdravotní ústav
zadní zásuvka
zdravotnická záchranná služba
zadní zkřížený vaz
žeberní prominence
8_S_07_2014 - Příloha č. 4 (A)

Podobné dokumenty

CELÝ ČLÁNEK VE FORMÁTU

CELÝ ČLÁNEK VE FORMÁTU reakce LF chrání organizmus před onemocněními, jako jsou revmatoidní artritida, zánětlivá střevní onemocnění, neurodegenerativní onemocnění a kožní alergie. Tento účinek je zprostředkován snížením ...

Více

Příloha č - Nemocnice Strakonice

Příloha č - Nemocnice Strakonice TEN CHOPN CHRI CHSL ALS ALL AML APN KHCD AdV DIC FiS fr., fract. HŢT NHL HL PKU CF GER GERD CN UC NPB PNO ARDS MODS

Více

Diferenciální diagnostika kognitivního postižení

Diferenciální diagnostika kognitivního postižení klinika: stejné rizikové faktory, jako AN, ložisková symptomatika, častá skotomizace ošetř. lékaře somatickým stavem, lepší vštípivost a horší exekutivita, než AN, veliká interindividuální variabil...

Více

Oční - LF1.CZ

Oční - LF1.CZ ▪ na tsraně ptózy svraštělá kůže (stah m. frontalis) ▪ při zakrytí optické osy je nutné operovat časně (riziko amblyopie) o získaná ptóza ▪ neurogenní – porucha inervace m. levator palpebrae: ruptu...

Více

Výroční zpráva Nemocnice Jablonec n. N. 2006

Výroční zpráva Nemocnice Jablonec n. N. 2006 jejich rodinám. V roce 2006 byla ambulance posílena dvěma sestrami, které zajišťují především návštěvy u pacienta doma. Rodiny mají nově možnost zapůjčit si technické pomůcky potřebné k péči o nemo...

Více

Kolagen na zástavu krvácení nebo nový kloubní zázrak?

Kolagen na zástavu krvácení nebo nový kloubní zázrak? Kolagen je tradičně využíván v kloubních doplňcích stravy ve formě želatiny (denaturovaný kolagen) nebo kolagenního hydrolyzátu (denaturovaný kolagen naštěpený na kratší peptidy). Do popředí zájmu ...

Více

Chlopenní vady II

Chlopenní vady II nejmenšího ústí v mid-diastole - MVA planimetrie 3D

Více

diplomka_full

diplomka_full výdej, aby docházelo ke spalování tuků zajišťujícího dlouhodobé udržování správné hmotnosti (Wing a Hill 2001).  Vysoký krevní tlak – pravidelné běhání snižuje vysoký krevní tlak a samozřejmě také...

Více