proč si vybrat graphit

Komentáře

Transkript

proč si vybrat graphit
TRILOGIQ ČESKA REPUBLIKA
Pro našeho zákazníka v krátkém čase navrhneme vyhovující
technické řešení skladovacího, manipulačního případně
logistického zařízení.
Vyrobíme je buď u nás, nebo přímo u Vás.
Mezi naše spokojené zákazníky patří:
VW Group
Volvo
AVTOVAZ
Ford Sollers
BOSCH
Toyota
SONY
Aprilia
KAMAZ
Porsche
PCMA
Renault
LG Electronics
Aston Martin
Indesit
S jakoukoliv otázkou
se obraťte na naší
centrálu:
Trilogiq CZ
JTiskařská 12 - C1.23
(budova C1 vchod 23)
Praha 10, Malešice
108 00
Tel: +420 246 052 890
[email protected]
www.trilogiqcz.cz
S tradicí skoncují ti,
kteří nechtějí být jejím
otrokem a nebojí se
udělat krok vpřed.
Jaká jsou naše skutečná očekávání od logistického systému ve 21. století?
Zcela jistě očekáváme, že bude schopen přizpůsobit se potřebám, modularita,
flexibilita, lehkost, přesnost, plynulost, ergonomie, rychlost a svoboda. Co mohou
nové technologie založené na kompozitních materiálech přinést nového ?
Právě tato konkrétní otázka vedla Trilogiq k navržení systému GRAPHIT,
vytvořeným z trubek a spojek z nových materiálů. Tyto technologie posunuly
hranice dále kupředu tak, že překonávají všechny dřívější limity a umožňují
zlepšení a renesanci uživatelských postupů.
Po éře klasických systémů štíhlé výroby jsme pečlivě studovali, promýšleli,
přepracovali a zlepš jednotlivé aspekty. GRAPHIT je vyvrcholením více než
dvouletého společného výzkumu s vysoce profilovanými laboratořemi a
dodavateli specializovanými na kompozitní materiály a plasty. GRAPHIT je
vyvrcholením více než dvou let experimentů a studií materiálů, návrhů a barev,
na něž navázala celá řada prototypů, zkoušek, zkušebních provozů a digitálních
simulací vhodných pro aplikace přesahující hranice daného sektoru.
Samotný systém GRAPHIT může být vhodně uplatněn v mnoha aplikačních
oblastech, včetně zdravotní péče, distribučních systémů, prodeje, cestovn
ruchu, potravinářství, průmyslu obecně, jakož i v oblastech vysoce kvalitních
spotřebitelských produktů a v průmyslových aplikacích vycházejících z
vyspělých technologií.
PPro každý problém, který se týká zlepšení výrobních provozů nebo logistické
efektivity, je k dispozici nějaké řešení, jež přináší systém GRAPHIT. Inženýrství
a důmyslnost zde spojují své síly.
04 | 05
ŘEŠENÍ
Co pro vás může GRAPHIT udělat? Náš produkt je navržen
kreativně, aby vám poskytl svobodu rozvíjet širokou škálu
funkcí a aplikací, jež budou vyhovovat všem vašim požadavkům. Můžete se přímo obrátit na oddělení Vision Lean, naši
konzultanti jsou připraveni optimalizovat váš osobitý projekt v
každé fázi, od koncepčního návrhu po konečnou realizaci.
Všechny naše položky jsou k dispozici v našem online
obchodu trilogiq-store.com.
GRAPHIT: PRAKTICKÉ INOVAČNÍ ŘEŠENÍ,
KTERÉ VÁS UPOUTÁ.
APLIKACE | ZDRAVOTNÍ PÉČE
ZDRAVOTNÍ PÉČE
GRAPHIT je flexibilní modulární systém ideální pro použití v prostředích
zdravotnického sektoru. Hlavní technické výhody systému, jsou. Naprostá
odolnost vůči vlhkosti, prachu, kapalinám, korozi a obecně veškerým
vnějším agresivním vlivům, znamenají, se jedná o robustní systém, který se
snadno čistí a pro hygienu.
08 | 09
APLIKACE | DISTRIBUCE A PRODEJ
DISTRIBUCE A PRODEJ
Schopnost změnit konfiguraci a provést modernizaci systémů, že rychle se
vyvíjející sektory mohou promptně měnit tvar a funkci svých zobrazovacích
jednotek tak, aby vyhovovaly novým sezónním trendům, novým kolekcím, novým
tendencím v oblasti barev a novým uspořádáním regálů. Komponenty systému
GRAPHIT s možností opakovaného využití, konstrukční řešení umožňující změnit
svou konfiguraci a jeho ušlechtilé materiály znamenají, že systém je ideálním
nástrojem pro získání maxima z aší provozovny.
Pro přímé prodeje a provozovatele elektronických obchodů nabízí GRAPHIT
řešení, které poskytuje velmi potřebnou lehkost a snadnost manipulace.
Modulární koncepce rovněž napomáhá vypořádat se s měnícími se profily
zákaznických objemů a navíc umožňuje provádět demontáž, uskladnění a
přestavbu v reakci na sezónní aktivity a změny disponibilních pracovních sil.
10 | 11
APLIKACE | CESTOVNÍ RUCH
CESTOVNÍ RUCH
To jsou základní požadavky podnikání v oblasti hotelnictví a stravování.
Systém GRAPHIT nejen poskytuje řešení, jež tento sektor vyžaduje, ale též
otvírá příležitosti pro celou řadu dalších aplikací současn minimaliz náklad na
údržbu. Naše vozíky a regálové systémy využívané zaměstnanci a viditelné pro
zákazníky se vyznačují tichým provozem, pevností, nenarušujícím kontaktem
díky pečlivému designu a zákaznickým uzpůsobením z hlediska konstrukce,
barvy a materiálu. Jedinečné, odlišující charakteristiky systému GRAPHIT
umožňují, aby každá instalace dokonale ladila i z hlediska rozměrů a funkcí.
12 | 13
APLIKACE | POTRAVINÁŘSTVÍ
POTRAVINÁŘSTVÍ
Odolnost a čistota jsou velkými tématy v tomto stěžejním sektoru výzkumu a praxe
u systému GRAPHIT. Systém má modulární koncepci, aby vyhověl všem požadavkům
na tvar a velikost konfigurace, a může být konstruován za použití trubkových profilů
z nerez oceli. Systém MonoBlok zaručuje nepropustnost a inertnost vůči korozi
způsobované kapalinami a chemickými agresivními činidly, což lepší hygienu.
14 | 15
APLIKACE | PRŮMYSL
PRŮMYSL
Vysoká trvanlivost při opětném použití. Nabízíme flexibilní regálové systémy pro
průtokové skladování, vozíky, pracovní stanice a odbírací zásobníky, to vše v provedení
z kompozitních materiálů s maximální možností uzpůsobení požadavkům zákazníků a
s možností opětného použití. Díky skutečnosti, že uhlík poskytuje úspory hmotnosti na
úrovni 50 % a více, nabízí systém GRAPHIT řešení, jež jsou bezkonkurenční z hlediska
ergonomických parametrů a současně s tím zaručují průmyslovou pevnost a robustnost
(různé druhy opěrných trubkových systémů mohou vydržet až 275 kg na výškovou úroveň)
a rovněž umožňují snadnou údržbu pomocných zařízení.
LOGISTIKA – PŘÍPRAVA OBJEDNÁVKY
U modulárních regálových systémů a vozíků GRAPHIT je možno změnit konfiguraci
v reálném čase, aby bylo možno vyhovět provozním špičkám a sedlům. Bezkonkurenční
lehkost znamená, že manipulace s těmito prvky a jejich používání jsou snadné.
16 | 17
APLIKACE | NÁROČNÉ SPOTŘEBITELSKÉ SEKTORY A SEKTORY NA BÁZI VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ
NÁROČNÉ SPOTŘEBITELSKÉ SEKTORY
A SEKTORY NA BÁZI VYSPĚLÝCH
TECHNOLOGIÍ
Nyní můžete zvýšit hodnotu produkce vynalézavosti a atraktivitě.
Vezměte si naše trubkové prvky a spojky jako příklad; jsou vyrobeny z uhlíkových
vláken, jež mají šestinu hmotnosti kovu a vypadají fantasticky. Ať už ve výrobním
závodě nebo když budete prezentovat vybrané výrobky zákazníkům.
Systém GRAPHIT celou řadu podivuhodných vlastností: extrémní lehkost,
ušlechtilé materiály, široké spektrum barev a svědomitě promyšlený design.
ČISTÉ MÍSTNOSTI - FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL
Všechny komponenty systému GRAPHIT jsou certifikovány jako prvky splňující
požadavky testů H2O2 a Spor-Klenz. Díky tomu jsou vhodné pro použití v bílých
místnostech spolu s tradičními svařovanými systémy z nerez oceli.
20 | 21
VÝHODY
. Modulární koncepce a tedy odpovídající zákaznickým potřebám.
. Snadná montáž.
. Lehkost.
. Ušlechtilé materiály pro dlouhou dobu životnosti.
. Hospodárnost a snadná údržba.
. Nižší provozní náklady díky součástem, jež umožňují snadné použití.
. Naprostá odolnost vůči prachu, kapalinám a chemikáliím. Vodotěsnost.
. Neagresivní konstrukční řešení pro uživatele a velmi tichý provoz v
porovnání s kovovými systémy.
. Vlastní výběr barvy a materiálu: Carbon, hliník, nerezová ocel.
VÝHODY | MODULÁRNÍ KONCEPCE
MODULÁRNÍ KONCEPCE
Ze všech logistických systémů je systém GRAPHIT v dnešní době nejflexibilnějším
a nejagilnějším systémem poskytujícím nejsvobodnější a nejsnadnější přístup;
jedná se o systém pro „manipulaci s materiálem“, který umožňuje největší
kreativitu a vývoj. Každý modul je vyroben z trubkových profilů z hliníku,
uhlíkového vlákna nebo nerez oceli, jež jsou spojeny dohromady robustními
a pevnými spojovacími prvky vyrobenými z kompozitních materiálů. Montáž je
o 30 % rychlejší a snazší než jakýkoliv jiný systém a vše bude ještě zábavnější,
když použijete například takové systémy jako InstantMatch a SoftAdjust.
Rozměry dle libosti, nejrůznější tvary, flexibilita a konstrukční
možnosti pro kreativitu bez hranic.
24 | 25
VÝHODY | LEHKOST
LEHKOST
U systému GRAPHIT není pevnost zajišťována na úkor úžasné lehkosti a efektivita
nevyžaduje žádný kompromis u estetického dojmu. V porovnání s konvenčními
systémy (zejména tradičními kovovými systémy) může být náš modulární systém
v závislosti na materiálech na úrovni pouhé jedné šestiny hmotnosti, což znamená
větší ergonomickou výkonnost i větší homogennost.
Lehkost a produktivita: Extrémní lehkost systému GRAPHIT znamená, že systém
je schopen nést více vašich výrobků, aniž by bylo nutné hmotnost, kterou je třeba
nést a přepravit.
Díky tomu dochází k omezení logistických rotací, a tím i ke snížení nákladů, což
znamená, že práce je méně namáhavá.
Lehkost a kulaté tvary znamenají bezkonkurenční úspory hmotnosti.
26 | 27
VÝHODY | UŠLECHTILÉ MATERIÁLY
UŠLECHTILÉ MATERIÁLY
Materiály na bázi vyspělých technologií, jako jsou hliník, uhlík nebo skleněná
vlákna a kompozitní materiály, nabízejí více než pouhou lehkost. Tyto materiály
jsou akreditovány pro použití a zakomponování ve svém pracovním prostředí.
Nejvyšší stupeň technické excelence spočívá ve schopnosti zrealizovat i ty
nejnáročnější aplikace. Systém GRAPHIT pozvedává úroveň továren, dílen,
strojoven, pracovišť a obchodních prostor, a to vše za velmi rozumné náklady.
Vysoká kvalita a zvyšování hodnoty – atraktivní jak pro zaměstnance
tak i pro zákazníky.
28 | 29
VÝHODY | SNADNOST ÚDRŽBY
SNADNOST ÚDRŽBY
Když bude nějaká část zařízení poškozena nebo dojde ke změně prostorového
uspořádání zařízení, budou klasické systémy vyžadovat úplnou obnovu, což
znamená vysoké náklady. Co je tedy alternativou? Alternativou je koncepce
systému GRAPHIT, která se vyznačuje extrémní modularitou umožňující lokalizaci
vadné součásti a demontáž příslušné jednotky a její nové sestavení snadno a
rychle, a to vše při značně snížených nákladech.
Výsledek: Vaše vybavení je neustále stejně dobré, jako když bylo nové!
30 | 31
VÝHODY | PŘEMÍSTĚNÍ
PŘEMÍSTĚNÍ
Snadnost přemístění, změna účelu, mobilita, flexibilita a dlouhodobá životnost –
to jsou klíčová slova současnosti v oblasti dobrého hospodaření a ergonomické
pružnosti. Kromě okamžitého přínosu v oblasti modularity, který je zajištěn
systémem GRAPHIT, je schopnost přemístění jednotek na kterékoliv místo v
procesu zdravá z hlediska využití prostředí a napomáhá při snižování uhlíkové
stopy. Všechny operace jsou vratné, především díky metodě známé jako HiLoad.
Konstrukce nebude nikdy zastaralá a nikdy ji nebude nutno sešrotovat.
Demontáž, nové sestavení, přeměna, přesunutí: přemísťování.
Nerez ocel
32 | 33
VÝHODY | MATERIÁLY A BARVY DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
MATERIÁLY A BARVY DLE PŘÁNÍ
ZÁKAZNÍKAKLER
Tím, že nabízí různé materiály na straně jedné a širokou paletu barev na straně
druhé, poskytuje systém GRAPHIT rozsáhlé spektrum kombinací, které vyčnívají
mezi jeho konkurenty.
Hliníkové trubkové profily jsou v provedení poskytujícím ochranu proti
elektrostatickému výboji (ESD) a spojky systému GRAPHIT jsou k dispozici v témže
provedení bez jakéhokoliv příplatku. Využijte svou inspiraci při sestavení jedinečných
konstrukcí, které budou splňovat vaše potřeby a půjdou ruku v ruce s vaší představou
a pomohou naplnit nesnadnou úlohu pro příspěvek k dobrému pracovnímu prostředí.
Speciální kreativní barvy — vaše kreace — jsou k dispozici za náklady představující
velmi rozumnou dobu užitného cyklu.
Exkluzivita a identita na podporu vašeho image.
34 | 35
VÝHODY | NAVRŽENO TAK, ABY DOŠLO K ELIMINACI DOTEKOVÉ A HLUKOVÉ AGRESE GELİŞTİRİLDİ
NAVRŽENO TAK, ABY DOŠLO K
ELIMINACI DOTEKOVÉ A HLUKOVÉ
AGRESE
GRAPHIT vynaložil značný objem výzkumných aktivit do návrhu tohoto systému.
Zaoblené tvary, které odstraňují agresivní působení, materiály měkké na dotek,
jež absorbují nárazy, možnost kombinace materiálů a barev: všechny tyto faktory
podporují dvě hlavní vlastnosti charakteristické pro náš systém.
Obdobně jako spolehlivost, je i komfort jedním z hlavních kritérií
výkonnosti systému.
36 | 37
PROČ SI VYBRAT GRAPHIT
PROČ SI VYBRAT GRAPHIT
HiLoad®: systém uchopení a seřízení, který
InstantMatch®:
vytyčuje vlastní standardy
Uchycení: výkonné
přidržení, které se snadno
seřídí a je pro trubku zcela
neškodné.
Systém GRAPHIT je odolný vůči
kapalin a chemikálií
a zůstává čistší po delší
dobu – naplňuje tak měřítko
dlouhodobé životnosti a
estetického vzhledu.
montáž je snadná jako facka
Od tradičních ocelových systémů nevyžaduje trubkový systém
GRAPHIT žádné vrtání nebo poklepávání. Jedná se o první plně
vratný systém, který nezanechává žádné fyzické ani viditelné
stopy na spojích nebo trubkových profilech po demontáži.
GRAPHIT je jediný systém na světě, který splňuje
toto kritérium.
Aniž by došlo k porušení zásad klasického trubkového systému,
přináší systém GRAPHIT významně snazší montáž, a tím
výrazným způsobem snižuje požadované úsilí. Připevněná matice
v jeho sestavě vám uvolní ruku, kterou normálně používáte,
abyste zabránili matici ve spadnutí, a umožňuje vám vložit a
utáhnout šroub s bezkonkurenční snadností!
Metoda HiLoad od systému GRAPHIT znamená, že nyní je možno
mít k dispozici spojku se zabudovaným uchopením pomocí
přísavkového efektu díky vysoce výkonnému TPU elastomeru.
TPU chytne trubku tím, že dokonale sladí lícování s trubkou, aniž
by došlo k poškození trubky či spojky, a to s naprostou přesností
po celém povrchu kontaktu. Vzniká tak harmonické spojení, které
má vysokou pevnost.
Pomocí metody InstantMatch, kterou používá systém GRAPHIT,
dochází ke snadnému a přesnému spojování trubek ve spojkách,
které neobnáší žádné riziko. Způsob realizace spojů přináší
zcela novou definici pro optimální podmínky z hlediska snadné
montáže celých systémů.
Zcela nové montážní
přípravky s vnějším/vnitřním
spojem uspořádané v
pyramidovém rozvrstvení
znamenají, že se spojky
mnohem snadněji vyrovnávají.
MonoBlok®: dokonalé utěsnění
SoftAdjust®: snadné seřízení
Využití technologie dvou materiálů umožňuje instalaci těsnění
z TPU elastomeru kolem celého obvodu spojky. Když se provádí
montáž spojovacích prvků, tlačí tyto prvky proti sobě a následně
pak přiléhají k sobě na rovný sraz a pevným způsobem, čímž
se brání v usazování jakýmkoliv částicím prachu nebo jiným
nečistotám, které se tak nedostanou do prostoru mezi sestavy.
Seřízení bylo u tradičních mechanických systémů vždy obtížné,
neboť tyto systémy vyžadovaly používání příliš násilných
upevňovacích prvků, jež pak způsobovaly trvalé poškození nebo
deformace součástí. Systém GRAPHIT tento problém zcela
odstraňuje.
Technologie MonoBlok, kterou nabízí GRAPHIT, tak představuje
dvojí pokrok systému poskytujícího celkové utěsnění.
Žádné další doklepávání, žádné
nežádoucí značky, rychlejší
práce, větší plynulost práce a
překvapivě přesné seřízení.
Pomocí metody SoftAdjust, kterou přináší systém GRAPHIT,
volné utahování umožňuje spojovacím prvkům neuvěřitelně
snadné posouvání po trubkových profilech. Konečným
výsledkem (a přínosem) je skutečnost, že opakovaná seřízení a
přemísťování nezpůsobují žádné značky ani žádné jiné viditelné
stopy na spojovacích prvcích a trubkách.
38 | 39
PROČ SI VYBRAT GRAPHIT
Pevnost: úplná revoluce
Dříve mechanické systémy trpěly vždy výskytem deformací. Deformace
znamená ztrátu pevnosti a následné riziko. Všechny pákové efekty a
torzní byly studovány a simulovány na spojovacích prvcích systému
GRAPHIT, aby je bylo možno zcela eliminovat. To nás vedlo k několika
konstruktivním reakcím:
- Kompozitní spojovací prvky mají mnohem vyšší elastické mezní
hodnoty než jejich ocelové nebo hliníkové ekvivalenty. Naše spojovací
prvky jsou navrženy tak, aby si s lehkostí poradily s případnými
nárazy a aby jejich návrat do původního tvaru proběhl bez jakýchkoliv
trvalých deformací.
- Měkké uchopení, které zajišťuje TPU spoj mezi trubkovým dílem a
spojkou, poskytuje plný povrchový kontakt s trubkovými díly zcela
novým způsobem a s dříve nevídanou přesností, čímž dochází k
radikálnímu omezení rizika případného uvolnění trubek.
Systém GRAPHIT poskytuje další volitelnou záruku pro vysoce namáhané
konstrukční spoje: jedná se o stahovací zajišťovací kroužek GT-R. Tento
kroužek je absolutní zárukou proti deformaci spojovacího prvku v
případě nárazu. Tento kroužek zajistí pevnost vašeho spojení po celou
dobu. Kroužek je možno nainstalovat ručně s jednoduchým otáčením
šroubu a může být rovněž snadno odstraněn. Šroubek se také dokonale
doplňuje s designem vašeho systému, přičemž současně přináší další
prvek v oblasti technického pokroku a bezpečnosti.
Bezpečnost proti kolizi:
za podpory vyspělých technologií
Užitečnost klasických ocelových trubkových systémů je omezena jejich
nadměrnou tloušťkou. Tyto systémy jsou rovněž charakterizovány svými
hranatými a agresivními tvary. Tyto tvary a náhlé změny tloušťky, které
jsou typické pro kov, vedou ke vzniku rizika „kolizí“ ve skříních a dílech
s tradičními spoji, což má následně vliv na ergonomiku, plynulost a
produktivitu.
U systému GRAPHIT ovšem žádný takový problém neexistuje. Jeho
systém ochrany proti kolizím je zakomponován do všech spojek jako
standard. Skříně a součásti jsou vedeny bez nárázů nebo agresivního
působení. Obecněji řečeno byl systém GRAPHIT vystaven vlivům
značných posuvů v oblasti měkkého kontaktu, ať již mezi díly nebo s
uživatelem: žádné ostré hrany či rohy, příjemný kontakt bez odstupu a
prakticky žádné riziko zranění uživatele nebo poškození dílů.
MEZINÁRODNÍ LOKALITY
TRILOGIQ
5 rue St Simon
Parc d’Activités du Vert Galant
CS 70001 - Saint-Ouen-l’Aumône
95046 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : +33(0)1 34 30 74 74
[email protected]
http://www.trilogiq.com
TRILOGIQ AUSTRALIA
15/209 Liverpool Road
Kilsyth 3137 Victoria
Tel. : +61 39728 6500
Fax. : +61 39728 6511
[email protected]
http://www.trilogiq.com.au
TRILOGIQ BENELUX
Gasstraat 21
B-2440 Geel
Tel. : +32 (0) 14 56 05 88
Fax : +32 (0) 14 59 27 77
[email protected]
http://www.trilogiq.be/
THE TUBE AND BRACKET CIE
Unit 8, Canada Close, Banbury
OX16 2RT – Oxfordshire
Tel. : +(44) 1295 27 77 91
Fax : +(44) 1295 26 86 54
[email protected]
http://www.tubeandbracket.com
TRILOGIQ DO BRASIL
Rua Dr Adhemar de Barros,
201 Jd Europa – Valinhos
Sao Paulo
Tel : +55 19 3829-0303
Fax : +55 19 3871-7705
[email protected]
http://www.trilogiq.com.br
TRILOGIQ CZECH REPUBLIC
JTiskařská 12 - C1.23
(budova C1 vchod 23)
Praha 10, Malešice
108 00
Tel: +420 246 052 890
[email protected]
http://www.trilogiqcz.cz
TRILOGIQ DEUTSCHLAND
Benzstr. 5
84051 Altheim
Tel. : +49 (0) 8703 905758-0
Fax : +49 (0) 8703 905758-99
[email protected]
http://www.trilogiq.de
TRILOGIQ HUNGARIA
2142 Nagytarcsa
Naplás út 16
Tel. : +36 20 340 4004
Fax. : +36 257 2499
[email protected]
http://trilogiq.hu
TRILOGIQ RUS
16b Trifonovskaya Str. 248008
Kaluga, Russia
Tel. : +79 200 947 000
Fax. : +7 484 2791 724
[email protected]
http://www.trilogiq-russia.ru
TRILOGIQ IBERIA
Carretera Santiga, 70, nave B
08291 Ripollet (Barcelona) España
Tel. : +93 594 91 80
Fax : +93 594 78 17
[email protected]
http://www.trilogiq.es
TRILOGIQ SLOVAKIA
Robotnicka 1
03601 MARTIN
Tel : +421 43 324 10 40
Fax : +421 43 324 11 02
Mobile : +421 918 51 00 60
[email protected]
http://www.trilogiq.sk
TRILOGIQ ITALIA
Via Gera, 54
20060 – Gessate – MILANO
Tel.: +02-95784121
Fax : +02-95380891
[email protected]
http://www.trilogiqitalia.com
TRILOGIQ MAROC
Chez Logistics Road, Quartier Ind. Estate
Boulevard Anassij, 20590 Ainsebaa
Casablanca, Morocco
Tel. : +212 657 899 080
Fax. : +212 522 220 883
[email protected]
http://www.trilogiq.com/
TRILOGIQ MEXICO
Av. Netzahualcoyotl 40.Col
Cumbres del Conin, El Marques
CP76246 Mexico
Queretaro
Tel. : +52 442 404 9001
Fax. : +52 442 221 6051
[email protected]
http://www.trilogiqmexico.com.mx
TRILOGIQ POLAND
Dzialdowska 11/17
01-184 Warszawa
Tel. : +48 22 243 2167
Fax. : +48 22 398 88 45
[email protected]
http://www.trilogiq.pl
TRILOGIQ ROMANIA
Street Aleea Seneslau
Nr 1 Bis
Pitesti, Romania
Tel. : +40 726 346 734
Fax. : +40 348 402 613
[email protected]
http://www.trilogiq.ro
TRILOGIQ SOUTH AFRICA
68 Paterson Road - North End
Port Elizabeth 6056
Tel. : +27 41 484 1523
Fax : +27 41 484 4965
Mobile : +27 83 41 72 417
[email protected]
http://www.trilogiq.co.za
TRILOGIQ NORDIC
25654 Ramlosa
Gravorgatan 1
253 60 Ramlosa
Helsingborg
Tel. : +46(0) 42 300 9460
[email protected]
http://www.trilogiq.se
TRILOGIQ TURKEY
Orta Mahalle Atayolu Cad
Eksioglu Erdem San, Sit F4 Blok number
5678 (34956)
Tuzla, Istanbul
Tel. : +90 216 4822 007
Fax. : +90 216 3040 247
[email protected]
http://www.trilogiq.com.tr
TRILOGIQ USA
11998 Merriman Road
Livonia, Michigan 48150
Tel. : +1 734 793 9079
Fax. : +1 734 464 7530
[email protected]
http://www.trilogiq.com
Tvorba a realizace: www.calac.fr
Foto: Alexis Duclos / fotolia / NatUlrich / Dimitar Bosakov / darknightsky / pzAxe
© TRILOGIQ - všechna práva vyhrazena
BRO GRA V2- CZ
GRAPHIT a logo GRAPHIT jsou registrovanými ochrannými známkami TRILOGIQ SA.
Loga InstantMatch, SoftAdjust, MonoBlok, HiLoad jsou registrovanými ochrannými známkami TRILOGIQ SA.
Patent č. 1355300 PCT : č. PCT/FR2013/052681
www.trilogiqcz.cz

Podobné dokumenty

proč si vybrat graphit

proč si vybrat graphit by došlo k poškození trubky či spojky, a to s naprostou přesností po celém povrchu kontaktu. Vzniká tak harmonické spojení, které má vysokou pevnost.

Více

Teorie stresu - Klub zdraví Hranice

Teorie stresu - Klub zdraví Hranice – Zvládnutelnost poţadavků (manageability) - člověk má k dispozici zdroje, které mu umoţňují na poţadavky prostředí reagovat. – Smysluplnost (meaningfulness) - poţadavky jsou smysluplnými výzva­mi,...

Více

Karel G Finney Probuzeni

Karel G Finney Probuzeni v Americe. Dva roky po jeho narození se přestěhovali jeho rodiče do pusté, málo ještě obydlené krajiny, kam zřídka kdy kazatel zavítal. Noví osadníci si zřídili školy a tak se postarali o dobré vzd...

Více

Stavba mostu v Prosmykách téměř před dokončením!

Stavba mostu v Prosmykách téměř před dokončením! Vlastní provádění monolitických konstrukcí bylo realizováno několika bednicími systémy ze sortimentu firmy Doka. Pro bednění rovných stěn úpravny vody a ubikací lachtanů bylo použito ruční bednění ...

Více

+420 553 786 006 E-mail: [email protected]

+420 553 786 006 E-mail: pavla@pasic.cz Rhododendron hybrid. ´Furnivall s Daughter´

Více

Přínosy řešení

Přínosy řešení Očekává se, že do konce roku 2013 předstihne počet návštěv z mobilních zařízení počet zhlédnutí z klasických počítačů. Kentico EMS vám pro tuto éru poskytuje dlouhodobé marketingové řešení, které j...

Více