chrastecká korunka

Transkript

chrastecká korunka
Propozice
Název soutěže:
Chrastecká korunka
Vyhlašovatel:
Taneční škola BOHÉMIA – Ing. Bohumil a Hana Černých - Chrast
Druh soutěže:
Pohárová soutěž
- plesových formací a malých skupin (3 až 24 tanečníků)
show + PTK formací a malých skupin a parketových tanečních kompozic (3 až 24 tanečníků)
disco formací a malých skupin (3 až 24 tanečníků)
street (street, hiphop) formací a malých skupin (3 až 24 tanečníků)
Věkové kategorie:
Miniděti - kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 7,4 let, přičemž žádný z tančících nesmí být starší
víc než 8 let. Tyto kolektivy soutěží bez rozdílu disciplíny.
Děti - kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 11,4 let,
přičemž žádný z tančících nesmí být starší víc než 12 let.
Junioři - kolektivy, jejichž věkový průměr je 11,5 až 15,4 let,
přičemž žádný z tančících nesmí být starší víc než 16 let.
Mládež - kolektivy, jejichž věkový průměr je nad 15,4 roku nebo někteří členové kolektivu jsou starší 16 let.
U prezence vedoucí souboru předloží seznam tanečníků s uvedením roku narození.
Účast v soutěži:
Soutěže se mohou zúčastnit všechny kolektivy ČR a zahraniční kolektivy.
Pořadatel soutěže:
Taneční škola BOHÉMIA – Ing. Bohumil a Hana Černých - Chrast
Za finanční podpory Města Chrast a Pardubického kraje.
Odpovědný zástupce:
Ing. Bohumil Černý, tel.:469 813 009, mobil: 602 148 711
Termín soutěže:
Místo soutěže:
neděle 9. prosince 2012
Vedoucí soutěže:
Porota:
Sekretář soutěže:
Sčitatel:
Ing. Bohumil Černý
Lenka Kratochvílová, Dana Mědílková, Jana Jančová + zástupci zúčastněných souborů
Jaroslava Havlová
Hana Černá
XXXI. ročník soutěže
sokolovna Chrast – Tyršova ul. 436
Přihlášku zašlete nejpozději do 30. listopadu na adresu: TŠ BOHÉMIA, Ing. Bohumil Černý, Šmídova 200, 538 51 Chrast.
Přihlášky na adresu:
TŠ BOHÉMIA - Ing. Bohumil Černý, Šmídova 200, 538 51 Chrast
tel. domů: 469 813 009
tel. mobil: +420 602 148 711
Uzávěrka přihlášek:
30. listopadu 2012
Startovné a vstupné:
80,-- Kč (každý tančící člen souboru + ostatní doprovody)
Technické podmínky:
Plocha – 10 x 8 m, parkety
Osvětlení – centrální
Ozvučení – MD, CD
Ceny:
Všechny soubory dostanou diplom a věcnou cenu.
Úhrada nákladů:
Zúčastněným souborům pořadatel nehradí žádné náklady.
Porotcům a funkcionářům jsou hrazeny náklady dle uzavřených smluv.
Časový harmonogram:
8,00 - nástup pořadatelů
8,30 - prostorové zkoušky
8,30 až 12,00 - prezence
13,30 - porada poroty
14,00 - slavnostní nástup a zahájení soutěží
18,00 - předpokládaný konec soutěží
E-mail: [email protected]
Vedoucí vstup zdarma.
Propozice vydala TŠ BOHÉMIA Chrast dne 15. 10. 2012
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Taneční přehlídka Chrastecká korunka - 9. 12. 2012 - sokolovna Chrast
Název souboru: ............................................................................................................. ...............................................……………...
Vedoucí souboru - adresa : .................................................................................................................... ..........................……………
..................................................................................................... Telefon: ................................ E-mail: ........………………………
Kategorie vystoupení:
Kategorie věková:
PLESOVÉ
miniděti
SHOW + PTK
děti
DISCO
junioři
STREET
mládež
Název vystoupení: ...........................................................................................................................................................……………
Choreograf: .....................................................................................................................................................................……………
Délka vystoupení: ........................ (min. 1,30 - max. 5,00)
Celkový počet vystupujících členů souboru ve všech přihlášených vystoupeních: .....................
Nahrávka:
1) CD
2) minidisk
Za hudební nosič se nepovažuje CD-RW, DVD, MP3!!! Označené nahrávky odevzdáte u prezence.
Přihlášku zašlete nejpozději do 30. listopadu na adresu: TŠ BOHÉMIA, Ing. Bohumil Černý, Šmídova 200, 538 51 Chrast.
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Taneční přehlídka Chrastecká korunka - 9. 12. 2012 - sokolovna Chrast
Název souboru: ............................................................................................................................................................……………...
Vedoucí souboru - adresa : .................................................................................................................... ..........................……………
..................................................................................................... Telefon: ................................ E-mail: ........………………………
Kategorie vystoupení:
Kategorie věková:
PLESOVÉ
miniděti
SHOW + PTK
děti
DISCO
junioři
STREET
mládež
Název vystoupení: ........................................................................................................... ................................................……………
Choreograf: ................................................................................................................. ....................................................……………
Délka vystoupení: ........................ (min. 1,30 - max. 5,00)
Celkový počet vystupujících členů souboru ve všech přihlášených vystoupeních: .....................
Nahrávka:
1) CD
2) minidisk
Za hudební nosič se nepovažuje CD-RW, DVD, MP3!!! Označené nahrávky odevzdáte u prezence.
Přihlášku zašlete nejpozději do 30. listopadu na adresu: TŠ BOHÉMIA, Ing. Bohumil Černý, Šmídova 200, 538 51 Chrast.

Podobné dokumenty

DCC CUP PRAHA

DCC CUP PRAHA Vedoucí soutěže: Porota: Hudební doprovod: Sčitatel: Přihlášky:

Více