Bojkot časopisu Synthčse? Zdá se, že ve Spojených

Komentáře

Transkript

Bojkot časopisu Synthčse? Zdá se, že ve Spojených
Bojkot časopisu Synthèse?
Zdá se, že ve Spojených státech se roztočilo další kolo válek vědy. Renomovaný
filozofický časopis Synthèse vydal zvláštní číslo věnované otázkám evoluční teorie a
jejím odpůrcům („Evolution and Its Rivals.“). Pozornost mezi odbornou veřejností
vzbudil zejména článek profesorky Barbary Forest „The non-epistemology of intelligent
design: its implications for public policy“, ve kterém autorka kriticky rozebírá práci
předního křesťanského filozofa a propagátora myšlenky inteligentního designu Francis
Beckwitha. Jeho stoupenci a příznivci pak vyvinuli nemalé úsilí, aby zmírnili dopad
zdrcující kritiky jeho práce a očernili jeho oponenty. Podařilo se jim ovlivnit vedení
redakce časopisu1 natolik, že bez vědomí editorů speciálního čísla Glenna Branche a
Jamese Fetzera do tištěné verze časopisu (nikoli však do internetové) umístili omluvu za
příspěvky, které údajně neodpovídají úrovni akademické debaty a obvyklému standardu
časopisu Synthèse. Tím ovšem vzbudili pobouření a celý případ se stal velmi žhavým
tématem pro filozofickou a potažmo i širší odbornou veřejnost.
Problém je dvojí: Zaprvé, omluvu uveřejnili bez vědomí hostujících redaktorů i
autorů, kteří s ní jednak nesouhlasí a jednak se v omluvě naznačuje, že jejich argumenty
nejsou ničím více, než snůškou urážek, a nemusíme je proto brát vážně. Také se tímto
krokem znevážila role recenzentů, kteří se cítí být oprávněně poškozeni. Druhým
problémem je vliv zastánců myšlenky inteligentního designu, tj. odpůrců evoluční
teorie, kteří se nesnaží vstoupit do vážné debaty, ale snaží se ovlivnit akademickou obec
prostřednictvím politického lobbingu.
Zejména druhý z těchto aspektů zmiňované kauzy vedl některé z filozofů
k vytvoření petice vyzývající k zastavení takového politického vlivu zastánců
inteligentního designu na ediční politiku. V opačném případě někteří vyzývají k bojkotu
časopisu Sythèse. K dnešnímu dni (5. května 2011) je zřejmé, že filozofická obec má o
čem přemýšlet. Časopis uvolnil obsah celého čísla na svém webu. Zda je to jen součást
distribuční politiky, či zda je to jen zahřívací kolo pro další část sporu, zřejmě zjistíme
velmi brzy.
1
Johan van Benthem, Vincent F. Hendricks, John Symons.
Bojkot časopisu Synthèse?
98
Další informace lze nalézt na adrese:
http://leiterreports.typepad.com/blog/2011/04/synthese-editors-cave-in-to-pressurefrom-the-intelligent-design-lobby.html#tp
Petici lze podepsat na stránkách: http://www.petitiononline.com/Synthese/petition.html
Výměnu e-mailů mezi účastníky sporu lze sledovat na:
http://evolvingthoughts.net/2011/05/boycott-of-synthese-status-page/
Hlavní aktéři sporu:
Francis J. Beckwith: americký křesťanský filozof zabývající se filozofií náboženství,
práva, sociálními otázkami a teorií inteligentního designu. Zároveň je stoupencem tzv.
křesťanských antikultovních hnutí, která se stala známými pro svůj křesťanský
fundamentalizmus i problematické metody, které některá z nich uplatňují. V současnosti
působí na J.M. Dawson Institute of Church-State Studies a dále na Church-State studies
na Baylor University v Texasu. Prof. Beckwith publikoval řadu časopiseckých
příspěvků a je i autorem několika knih.
Politics for Christians: Statecraft as Soulcraft (Downers Grove: IVP Academic,
2010).
Defending Life: A Moral and Legal Case Against Abortion Choice (New York:
Cambridge University Press, 2007).
To Everyone An Answer: A Case for the Christian Worldview with William
Lane Craig and J. P. Moreland, eds. (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004).
Law, Darwinism, and Public Education: The Establishment Clause and the
Challenge of Intelligent Design (Lanham: Rowman and Littlefield, 2003).
Do the Right Thing: Readings in Applied Ethics and Social Philosophy editor,
2nd ed. (Belmont, CA: Wadsworth, 2002).
Barbara Forest: je profesorkou filozofie na Southeastern Louisiana University
v Hammondu v Lousianě. Zabývá se především kritikou inteligentního designu. V roli
experta svědčila v průběhu historicky prvního soudního sporu týkajícího se myšlenky
inteligentního designu (Kitzmiller et al. Versus Dover Area School District). Krom
značného množství článků je spolu s Paulem R. Grossem spoluautorkou knihy
o inteligentním designu Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design (Oxford
University Press, 2004; 2007, 2nd ed.)
Martin Paleček
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
[email protected]

Podobné dokumenty

Compatible Games

Compatible Games Heroes of Loot Hexen GLES Highway Rally Hyperwave ILLUSIA INC: The Beginning INDY 500 Arcade Racing Inertia: Exape Jet Set Radio Jumpy Leo's fortune Magic Rampage Max Payne Mobile Meganoid Meganoid...

Více

Dynamics of Growth in a Finite World

Dynamics of Growth in a Finite World teorii nebo .množinu hypotéz užitou v explanaci. Sborník je doplněn o bibliografii prací o lokální indukci. Posuzovaná práce je nepochybně cenným příspěvkem do poměrně rychle se rozvíjející oblasti...

Více

CT angiografie krčních tepen a tepen mozku

CT angiografie krčních tepen a tepen mozku ► Proplach zabrání vzniku artefaktů z naplněných žil

Více

evangelistovo vřelé přijetí

evangelistovo vřelé přijetí nakonec přilnula ke kostem. v posledním stádiu její váha klesla na pouhých 25 kilogramů a nezůstalo z ní nic než kost a kůže. Ti, kteří byli v její blízkosti, se domnívali, že to je její konec. Ale...

Více

O b S ah - trizuljak

O b S ah - trizuljak k jeho latinské katolické polovině. Později, na počátku 16. století, byla roztržena i tato Evropa – jedna polovina zůstala katolická, druhá zahrnula celé spektrum protestantských a reformovaných cí...

Více

nadpřirozeno - Jesus.707.cz

nadpřirozeno - Jesus.707.cz systému. Kazateli Branhame, nechtěl bych ti nahánět hrůzu, ale ty jsi ženatý muž a máš několik dětí. Zařiď si všechny neuspořádané věci. Není zde nic, co by mohla lékařská věda pro tebe ještě uděla...

Více

Stetson - LOUSIANA V SOBOTU V NOCI

Stetson - LOUSIANA V SOBOTU V NOCI Neóny blikaj, zvou tě jít dál, vývěsní štíty s nápisem BAR, G

Více