Univerzální příslušenství

Transkript

Univerzální příslušenství
2015/05
OBSAH
HADICOVÉ SPONY
MIKRO SX 5; ASFA-L9 W1; ASFA-L9 W2
ASFA S 12; MT-9-W4; FLEXACLIP
PREFO W4; VICTAULIC SPONA; ŠROUBOVÁKY
HADICOVÉ ŠROUBENÍ
A
F
AQUA PØÍPOJKA MS
PNEUMATIK IG; PNEUMATIK AG
KÓNUS PØÍPOJKA
DRÁTOVÉ SPONY
DRINTEX DIN 11851
MÙSTKOVÉ SPONY SX9 a SX12
DRINTEX AG TRN 2817; DRINTEX IG TRN 2817; DRINTEX FERRUL
P-CLIP; NEREZ COBRA W4; AML-W1, AAL W1
PNEUMATIK VPG; PNEUMATIK HRDLO AG
NORMAL W1; GEMI SM 9 W4
HADICOVÝ TRN GT25; HADICOVÝ TRN
SUPER W1; GBS 2Z W1
HADICOVÝ TRN DIN 2817
SUPRA W2 / SUPRA NEREZ W4; BRAKE FDC W1
KOMBILOC STEAM 2826
GBS W2 ROBUST; SUPRA CT W2
CELOKOVOVÉ ŠROUBENÍ
HERKULES; HERKULES / P
HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ
CLAMPS DIN 2817 AL; CLAMPS DIN 2817 MS; CLAMPS DIN 2817 SS
CANALKLER PRESS IG a AG
CLAMPS DIN 2826 MS; CLAMPS KSA; CLAMP EN 14420 AL
MOSAZNÉ VÝKOVKY; ZÁTKY
ASFA-S-CT W3; ABA 9 W1
TLUMIÈE HLUKU, ŠKRTÍCÍ VENTILY
GBS M2Z W1, MOTEX
KONCOVKY NA KLIMATIZAÈNÍ HADICE
GEMI SX B, BANDIMEX; QUICK BAND
QUICK CLAMPS; AUTOBLOK SADA; STEPLESS EAR RING
ZÁVITOVÉ SPOJKY A REDUKCE
EAR CLIP I; EAR CLIP II; EAR CLIP S VNITØNÍM PRSTENEM
ŠROUBENÍ NIPL
ZÁVITOVÁ SPOJKA
PEVNÉ HADICOVÉ SPOJKY, SPOJKY PRO VZDUCHOTECHNIKU
SPOJKA TRN MS; SPOJKA TRN ST
SPOJKA TRN GPE; REDUKCE TRN GPE
SPOJKA TRN PP; ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ45; T90 SPOJKA TRN
ZÁVITOVÁ REDUKCE
B
G
PØÍRUBY
PEVNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN; OTOÈNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN
T90 REDUKCE TRN; HADICOVÝ TRN-PP AG
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2826; OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2826
VÝVODKY HADIC
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2817; OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
VSUVKA VS POZINK; REDUKCE SPOJKA OSOVÁ PRO
PØÍRUBA ŠROUBENÍ
H
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ45 a 90; OBLOUK OS90
MAZACÍ TECHNIKA
SPOJKY PRO VZDUCH
STANDARD; SPOJKA PRO PA TRUBKY
STANDARD WATER, INDUSTRY RYCHLOSPOJKY
STANDARD MINI; STANDARD SS
I
MAZACÍ LISY; MAZACÍ STØÍKAÈKY; STØÍKACÍ OLEJNIÈKY; MAZACÍ SPOJKY
C
NÁSTAVCE; VYSOKOTLAKÉ HADICE; OLEJOZNAKY; MAZACÍ HLAVICE PLOCHÉ
UNIVERZÁLNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ
WATER STAR; DRAP
STØÍKACÍ PISTOLE NA VODU; KULOVÉ KOHOUTY
PLASTOVÉ SPOJKY, KOVOVÉ SPOJKY NÁSTRÈNÉHO SYSTÉMU
GARDEN SPOJKY MOSAZ; SPOJKY A PØÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU;
ÚPRAVNÉ JEDNOTKY VZDUCHU
SPOJKY PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY
BETON SPOJKA PRESS
BETON SPOJKA
KOULE RAJ; SANDBLAST SPOJKA
OVLÁDACÍ VENTILY
D
PERROT H; CIVA BAUTEC; CIKO BAUTEC
UNIVERZÁLNÍ RYCHLOSPOJKY
GK 20; GEKA PLUS
PERROT
BAUER
ITALSKÝ SYSTÉM
ŠROUBENÍ FEKÁLNÍ DN 110; RYCHLOUZÁVÌR
KAMLOK
STORZ
TANKER DIN 28450
GUILLEMIN
CLAMP
RYCHLOUZÁVÌR DN 110; VAGONOVÁ SPOJKA
J
E
OFUKOVACÍ PISTOLE; KROUCENÉ HADICE; TÌSNÍCÍ KROUŽKY
NAVIJÁKY : KONZOLY;
Navijáky pro Vzduch a vodu 20 bar : NAVIJÁK S260; S430; S530; S540; S560
Navijáky pro Horkou vodu a 100 bar: NAVIJÁK S430; S530;
Navijáky pro Horkou vodu a 200 bar : NAVIJÁK S430; S530; S540
ZAHRADNÍ NAVIJÁKY - GARDEN
NORMAPLAST - spojky a závitové pøípojky z plastù
PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL
PLASTIK 6
PLASTIK 9
K
TECHNICKÉ LISTY
VYSVÌTLIVKY POJMÙ A ZNAÈEK
T
Spona šneková
objednávací
kód
N/m
mm
7 - 11
11 - 19
5,5
5,5
10
10
2
3
0,5
0,5
objednávací
kód
Kg/100ks
mm
ks
8 - 16
12 - 22
16 - 27
20 - 32
25 - 40
30 - 45
32 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
140 - 160
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0,96
1,02
1,08
1,40
1,45
1,60
1,68
1,75
1,83
1,98
2,11
2,21
2,39
2,51
2,68
2,78
2,95
3,08
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
50
50
25
25
25
25
25
25
Poznámka:
Hlava šroubu - šestihran 7 mm.
Spona šneková
PØÍRUBY
ASFA-L 9 W2
objednávací
kód
Materiál:
ASFA L9 W2 - obj. kód*W2
pásek a klec korozivzdorná
ocel DIN 1.4016 (ekv.ÈSN 17 040)
šroub chromátovaná ocel DIN 1.0213
Popis:
Hadicové šnekové šroubovací spony jsou urèené pro rychlé profesionální
a jednoduché upínání tlakových hadic zejména malých prùmìrù, ve vìtších
prùmìrech (cca od 50 mm) pro odsávací hadice nebo tlakové hadice se
slabší stìnou. Spony zaruèují dostateèný pøítlak po celém obvodu hadice.
Obecnì nejsou vhodné pro tlako-sací hadice z ocelovou spirálou - zde
doporuèujeme spony GBS, nebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je
univerzálnì použitelná v domácnosti i v prùmyslovém prostøedí.
Poznámka:
Hlava šroubu - šestihran 7 mm.
008/012-ASFAL9-W2
008/016-ASFAL9-W2
012/022-ASFAL9-W2
016/027-ASFAL9-W2
020/032-ASFAL9-W2
025/040-ASFAL9-W2
030/045-ASFAL9-W2
032/050-ASFAL9-W2
040/060-ASFAL9-W2
050/070-ASFAL9-W2
060/080-ASFAL9-W2
070/090-ASFAL9-W2
080/100-ASFAL9-W2
090/110-ASFAL9-W2
100/120-ASFAL9-W2
110/130-ASFAL9-W2
120/140-ASFAL9-W2
130/150-ASFAL9-W2
140/160-ASFAL9-W2
150/170-ASFAL9-W2
mm
mm
Kg/100ks
mm
ks
8 - 12
8 - 16
12 - 22
16 - 27
20 - 32
25 - 40
30 - 45
32 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
140 - 160
150 - 170
7,5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0,61
0,96
1,02
1,08
1,40
1,45
1,60
1,68
1,75
1,83
1,98
2,11
2,21
2,39
2,51
2,68
2,78
2,95
3,08
3,25
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
50
50
25
25
25
25
25
25
25
A
Hadicové spony
MAZACÍ TECHNIKA
Popis:
Hadicové šnekové šroubovací spony jsou urèené pro rychlé profesionální
a jednoduché upínání tlakových hadic zejména malých prùmìrù, ve
vìtších prùmìrech (cca od 50 mm) pro odsávací hadice nebo tlakové
hadice se slabší stìnou. Spony zaruèují dostateèný pøítlak po celém
obvodu hadice. Obecnì nejsou vhodné pro tlako-sací hadice z ocelovou
spirálou - zde doporuèujeme spony GBS, nebo objímky Kombiloc a
Herkules. Spona je univerzálnì použitelná v domácnosti i v prùmyslovém
prostøedí.
mm
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
ASFA L9 W1 - obj. kód*W1
pásek a klec pozinkovaná
ocel DIN 1.0935 (ekv. ÈSN 11 321)
008/016-ASFAL9-W1
012/022-ASFAL9-W1
016/027-ASFAL9-W1
020/032-ASFAL9-W1
025/040-ASFAL9-W1
030/045-ASFAL9-W1
032/050-ASFAL9-W1
040/060-ASFAL9-W1
050/070-ASFAL9-W1
060/080-ASFAL9-W1
070/090-ASFAL9-W1
080/100-ASFAL9-W1
090/110-ASFAL9-W1
100/120-ASFAL9-W1
110/130-ASFAL9-W1
120/140-ASFAL9-W1
130/150-ASFAL9-W1
140/160-ASFAL9-W1
mm
SPOJKY - ABR. MAT.
ASFA-L 9 W1
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Spona šneková
HADIC. ŠROUBENÍ
Poznámka:
Hlava šroubu 6 mm s podélnou drážkou. Tabulka je urèena pro všechny materiály. Rozsah rozmìrové øady pro
každý materiál je uveden v ceníku.
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Popis:
Hadicové šnekové šroubovací spony MICRO SX 5 jsou urèené pro rychlé profesionální a jednoduché upínání
tlakových hadic zejména malých prùmìrù. Spona je univerzálnì použitelná v domácnosti i v prùmyslovém prostøedí.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
bar
PLASTIK
007/011-SX5-W2B
011/019-SX5-W2B
mm
TECH. LISTY
Materiál:
*W2B - klec a šroub pozink. ocel Cr3
pásek ocel AISI 430
mm
HADIC. SPONY A KLEMY
MIKRO OPEN SX 5 W2B
Spona šneková
objednávací
kód
Utahovací moment pro W1:
5,0 Nm
Materiál:
ASFA-S 12 W1 - obj. kód*W1
pásek a klec pozinkovaná
ocel (ekvivalent DIN 1.0935)
ASFA-S12 W2 - obj. kód*W2
pásek a klec korozivzdorná
ocel DIN 1.4016 (ekv.ÈSN 17 040)
šroub chromátovaná ocel DIN 1.0213
ASFS-S 12 W4 - obj. kód*W4
pásek a klec korozivzdorná
ocel (ekv. DIN 1.4301), šroub (AISI-304)
Popis:
Spona je robustnìjší variantou spony ASFA L9, liší se šíøkou a tlouškou pásku.
Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na
vìtší obepnutí a silnìjší stažení spony .
Poznámka :
Hlava šroubu 7 mm, tlak a utahovací moment uvedený v tabulce platí pro W4.
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
mm
bar
N/m
mm
16-27
20-32
25-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
110-130
120-140
130-150
140-160
150-170
160-180
170-190
180-200
190-210
210-230
220-240
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
36
36
34
32
32
28
28
26
24
24
20
19
17
15
13
11
10
9
8
7
6
6
5
6,5
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Spona šneková
objednávací
kód
Materiál:
Nerezová ocel AISI 304
Popis:
Hadicové šnekové šroubovací spony jsou urèené pro rychlé a jednoduché
upínání tlakových hadic pro venkovní použití, kde je výhodnìjší použít šnekovou
nerezovou sponu s vìtší upínací silou a delší životností zejména pøi opakování
utahování a povolování místa spoje. Spony zaruèují dostateèný pøítlak po celém
obvodu hadice. Obecnì nejsou vhodné pro tlako-sací hadice z ocelovou spirálou
- zde doporuèujeme spony GBS, nebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je
univerzálnì použitelná v domácnosti i v prùmyslovém prostøedí. Hlava šroubu šestihran 7 mm.
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
016/027-ASFA12-*
020/032-ASFA12-*
025/040-ASFA12-*
030/045-ASFA12-*
032/050-ASFA12-*
040/040-ASFA12-*
050/070-ASFA12-*
060/080-ASFA12-*
070/090-ASFA12-*
080/100-ASFA12-*
090/110-ASFA12-*
100/120-ASFA12-*
110/130-ASFA12-*
120/140-ASFA12-*
130/150-ASFA12-*
140/160-ASFA12-*
150/170-ASFA12-*
160/180-ASFA12-*
170/190-ASFA12-*
180/200-ASFA12-*
190/210-ASFA12-*
210/230-ASFA12-*
220/240-ASFA12-*
mm
MT-9-W4
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
ASFA-S 12 W*
008/012-MT9-W4
010/016-MT9-W4
012/020-MT9-W4
016/025-MT9-W4
020/032-MT9-W4
025/040-MT9-W4
032/050-MT9-W4
040/060-MT9-W4
050/070-MT9-W4
060/080-MT9-W4
070/090-MT9-W4
080/100-MT9-W4
090/110-MT9-W4
100/120-MT9-W4
110/130-MT9-W4
120/140-MT9-W4
130/150-MT9-W4
140/160-MT9-W4
150/170-MT9-W4
160/180-MT9-W4
170/190-MT9-W4
180/200-MT9-W4
190/210-MT9-W4
200/220-MT9-W4
210/230-MT9-W4
mm
mm
bar
N/m
mm
8 - 12
10 - 16
12 - 20
16 - 25
20 - 32
25 - 40
32 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
140 - 160
150 - 170
160 - 180
170 - 190
180 - 200
190 - 210
200 - 220
210 - 230
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
42
42
40
36
36
34
32
32
28
28
26
24
24
20
19
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
4,5
5,5
6
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Spona šneková s mùstkem
FLEXACLIP
objednávací
kód
Materiál:
W4 - pásek, klec a šroub
korozivzdorná ocel (ekv. ÈSN 17 240)
Popis:
Hadicová šneková šroubovací spona s mùstkem je urèena pro rychlé a
jednoduché upínání odsávacích hadic, zejména velkých prùmìrù. Spony Clip 9
zaruèují dostateèný pøítlak po celém obvodu hadice i pøi vystouplé spirále. Spona
je univerzálnì použitelná pøi montáži odsávacích hadic. Není vhodná pro 3 a
tìžší verze vzduchotechnických hadic.
Poznámka:
Šroub 7 mm. Výroba na zakázku (3 týdny).
A
Hadicové spony
mm
100/1N2-SX9-UW1 100 - 120
110/3H2-SX12-UW1 110 - 130
120 - 140
...apod.
kódy pøejímají 130 - 150
prùmìry a verze 140 - 160
150 - 170
hadic, šíøi
160 - 180
spon a typ
materiálu
170 - 190
mm
bar
N/m
mm
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Další rozmìry a rozsahy:
180 - 200; 210 - 230; 220 - 240; 250 - 270; 270 - 290 300 320; 310 - 330; 320 - 340; 350 - 370; 370 - 390
Nerezová stahovací páska šíøe 4,5 a 7,94 mm
mm
mm
Kg
33
50
76
102
156
207
245
50
76
102
135
150
207
312
130
200
300
370
520
680
840
200
300
370
450
500
207
1020
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
46
46
46
46
46
46
46
114
114
114
114
114
114
114
Ocelolitinová spona s pákou pro spojení hadic Bautec 125
SPOJKY - ABR. MAT.
PREFO KLEŠTÌ
objednací kód : PREFO-KLESTE
VICTAULIC SPONA a MANŽETA
SPONA
objednávací
kód
Materiál spony:
Litinová ocel
mm
Materiál mažety:
Pryž EPDM
Použití:
Pro spojení hadic Bautec 125 (k dopravì betonu)
Poznámka:
Koncovku a houbu pro èištìní hadice BAUTEC naleznete na listu D spojky pro abrazivní materiály.
MANŽETA
Dn
Kg
Ks
VICTAULIC SPONA
3"
030/076-SPONA
3.1/4"
033/080-SPONA
4"
040/100-SPONA
4.1/2"
045/100-SPONA
5.1/2"
055/125-SPONA
76
80
100
100
125
1,70
2,50
3,80
4,65
5,95
1
1
1
1
1
VICTAULIC MANZETA
030/076-MAN
3"
040/100-MAN
4"
045/100-MAN
4.1/2"
055/125-MAN
5.1/2"
76
100
100
125
0,080
0,095
0,120
0,200
1
1
1
1
Ohebné šroubováky pro šnekové spony
ŠROUBOVÁK 6/7 a 7
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
PREFO-033/4,5-W4
PREFO-050/4,5-W4
PREFO-076/4,5-W4
PREFO-102/4,5-W4
PREFO-156/4,5-W4
PREFO-207/4,5-W4
PREFO-245/4,5-W4
PREFO-050/7,9-W4
PREFO-076/7,9-W4
PREFO-102/7,9-W4
PREFO-135/7,9-W4
PREFO-150/7,9-W4
PREFO-207/7,9-W4
PREFO-312/7,9-W4
Poznámka:
Hrana pásky je zaoblena,
viz detail v kroužku
mm
HADIC. ŠROUBENÍ
Balení:
100 ks
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
L
objednávací
kód
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Tlouška pásku:
0,3 mm
SPOJKY - VZDUCH
Materiál:
AISI-304
HADIC. SPONY A KLEMY
PREFO W4
U42-0007
Materiál:
Plast / ocel
L
Hlava šr.
mm
kg/1ks
mm
mm
ks
Šroubovák 6/7 mm
U41-0003
6+7
0,157
325
1
Šroubovák 7 mm
U42-0007
0,110
265
1
7
Poznámka:
U šroubováku U 042 je oøíšek pevnì zalisován pro nemožnost vypadnutí,
ale je urèen pouze pro 7 mm hlavu šroubu.
PLASTIK
Popis:
Pro profesionální i domácí aplikace pøi utahování spon se šestihrannou
hlavou šroubu 7 mm nebo 6 mm, viz obrázek. Výhodou oproti bìžnému
šroubováku je nemožnost vyklouznutí z drážky a možnost opisování
rádiusu ohebné èásti šroubováku pøi utahování na špatnì pøístupných
místech.
A
Hadicové spony
TECH. LISTY
objednávací
kód
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
C7
U42-0007
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
U41-0003
Stahovací spona pro spirálové hadice typu Flexadur
objednávací
kód
mm
Materiál:
Pásek a šroub pro W1: ocel DIN 1.0226
Popis:
Drátová spona má výhodu oproti šnekové sponì v tom, že 2 dráty s mezerou vedle
sebe vedou kolem spirály, kterou lépe objímají a tím vytváøejí vìtší utahovací plochu
v místì spoje. V místì zámku pod šroubem je utažení hadice øešeno dvojitì
pøekøíženým drátovým ukonèením. Pro nejlepší utahovací schopnosti se však
vyrábìjí spony s mùstkem. Drátovou sponu lze tedy použít na hadice se spirálou i k
utažení gumové hadice. Není vhodná pro 3 a tìžší verze vzduchotechnických hadic.
Poznámka:
Hlava šroubu má kromì šestihranu 8mm i drážku pro utažení šroubovákem, šroub je
typu M 5 (u W1 je galvanicky pozinkovaný). Další rozmìry na poptávku.
031-035-WHC1-W1
034-038-WHC1-W1
035-040-WHC1-W1
037-042-WHC1-W1
040-045-WHC1-W1
043-048-WHC1-W1
045-050-WHC1-W1
050-055-WHC1-W1
055-060-WHC1-W1
060-065-WHC1-W1
065-070-WHC1-W1
070-075-WHC1-W1
075-080-WHC1-W1
080-085-WHC1-W1
085-090-WHC1-W1
090-095-WHC1-W1
095-100-WHC1-W1
g / ks
31 - 35
34 - 38
35 - 40
37 - 42
40 - 45
43 - 48
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100
mm
N/m
ks
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
DRÁTOVÁ SPONA WHC1-W1
TECH. LISTY
Stahovací spona pro spirálové hadice typu Flexadur
objednávací
kód
mm
Materiál:
Nerezová - W4 AISI 304, DIN 1.4301
Popis:
Drátová spona má výhodu oproti šnekové sponì v tom, že 2 dráty s mezerou vedle
sebe vedou kolem spirály, kterou lépe objímají a tím vytváøejí vìtší utahovací plochu
v místì spoje. V místì zámku pod šroubem je utažení hadice øešeno dvojitì
pøekøíženým drátovým ukonèením. Pro nejlepší utahovací schopnosti se však
vyrábìjí spony s mùstkem. Drátovou sponu lze tedy použít na hadice se spirálou i k
utažení gumové hadice. Není vhodná pro 3 a tìžší verze vzduchotechnických hadic.
Poznámka:
Hlava šroubu má kromì šestihranu 8mm i drážku pro utažení šroubovákem, šroub je
typu M 5 (u W4 je nerezová). Další rozmìry na poptávku.
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
DRÁTOVÁ SPONA WHC1-W4
A
Hadicové spony
035-040-WHC1-W4
037-042-WHC1-W4
040-045-WHC1-W4
045-050-WHC1-W4
050-055-WHC1-W4
055-060-WHC1-W4
060-065-WHC1-W4
065-070-WHC1-W4
070-075-WHC1-W4
075-080-WHC1-W4
080-085-WHC1-W4
085-090-WHC1-W4
090-095-WHC1-W4
095-100-WHC1-W4
35-40
37-42
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
g / ks
mm
N/m
ks
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spona šneková
mm
mm
12 mm
Typ pravotoèivé spony
(BC-R)
035/055-BC-R9-W4
045/065-BC-R9-W4
055/075-BC-R9-W4
065/085-BC-R9-W4
075/095-BC-R9-W4
085/105-BC-R9-W4
095/115-BC-R9-W4
105/125-BC-R9-W4
115/135-BC-R9-W4
125/145-BC-R9-W4
135/155-BC-R12-W4
145/165-BC-R12-W4
155/175-BC-R12-W4
165/185-BC-R12-W4
175/195-BC-R12-W4
195/215-BC-R12-W4
205/225-BC-R12-W4
215/235-BC-R12-W4
225/245-BC-R12-W4
245/265-BC-R12-W4
265/285-BC-R12-W4
275/295-BC-R12-W4
295/315-BC-R12-W4
315/335-BC-R12-W4
345/365-BC-R12-W4
395/415-BC-R12-W4
445/465-BC-R12-W4
495/515-BC-R12-W4
35 - 55
45 - 65
55 - 75
65 - 85
75 - 95
85 - 105
95 - 115
105 - 125
115 - 135
125 - 145
135 - 155
145 - 165
155 - 175
165 - 185
175 - 195
195 - 215
205 - 225
215 - 235
225 - 245
245 - 265
265 - 285
275 - 295
295 - 315
315 - 335
345 - 365
395 - 415
445 - 465
495 - 515
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Materiál:
W1 - pozinkovaná ocel, W4 - nerezová ocel AISI 304, (DIN 1.4301)
Popis:
Mùstek tìchto spon øeší výborné dotažení spirálových hadic po celém obvodu a zejména øeší problém v místì, kde spirála drátu køíží sponu na
povrch hadice. Smìr spirál je i urèující pro zvolení typu mùstkových spon, které se vyrábìjí pravotoèivé nebo levotoèivé. Smìr toèení øeší i kód
"...BC-L..." je smìr spon levotoèivý (nedrží se skladem), pravotoèivý je oznaèen "...BC-R..."
Poznámka:
Urèení typu spony vzhledem ke spirále: pokud hadici dáme kolmo k tìlu a spirála se vzdaluje od nás po smìru hodinových ruèièek jde o
pravotoèivou hadici i sponu. Správný typ spony lze tedy snadno na hadici našroubovat.
Pravotoèivé spony jsou urèeny pro typy hadic Flexadur PU: -1N O, -2N O a 3N O.
Levotoèivé spony se aplikují na Flexadur 3H ABR, 4N ABR, Ventitec CAR nebo všechny typy clipových hadic.
A
Hadicové spony
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
N/m
SPOJKY - VZDUCH
bar
SPOJKY - ABR. MAT.
mm
objednávací
kód
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
HADIC. ŠROUBENÍ
mm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
N/m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
PØÍRUBY
bar
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
MAZACÍ TECHNIKA
Detail s mùstkem
mm
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
9 mm
35 - 55
45 - 65
55 - 75
65 - 85
75 - 95
85 - 105
95 - 115
105 - 125
115 - 135
125 - 145
135 - 155
145 - 165
155 - 175
165 - 185
175 - 195
195 - 215
205 - 225
215 - 235
225 - 245
245 - 265
265 - 285
275 - 295
295 - 315
315 - 335
345 - 365
395 - 415
445 - 465
495 - 515
PLASTIK
mm
035/055-BC-R9-W1
045/065-BC-R9-W1
055/075-BC-R9-W1
065/085-BC-R9-W1
075/095-BC-R9-W1
085/105-BC-R9-W1
095/115-BC-R9-W1
105/125-BC-R9-W1
115/135-BC-R9-W1
125/145-BC-R9-W1
135/155-BC-R9-W1
145/165-BC-R12-W1
155/175-BC-R12-W1
165/185-BC-R12-W1
175/195-BC-R12-W1
195/215-BC-R12-W1
205/225-BC-R12-W1
215/235-BC-R12-W1
225/245-BC-R12-W1
245/265-BC-R12-W1
265/285-BC-R12-W1
275/295-BC-R12-W1
295/315-BC-R12-W1
315/335-BC-R12-W1
345/365-BC-R12-W1
395/415-BC-R12-W1
445/465-BC-R12-W1
495/515-BC-R12-W1
TECH. LISTY
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
MÙSTKOVÁ SPONA BC-R* 9 a 12 mm
Úchyty hadic s jedním otvorem
HADIC. SPONY A KLEMY
P-CLIP
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
005/005-PCLIP12-W1
006/006-PCLIP12-W1
008/008-PCLIP12-W1
010/010-PCLIP12-W1
012/012-PCLIP12-W1
013/013-PCLIP12-W1
014/014-PCLIP12-W1
015/015-PCLIP12-W1
016/016-PCLIP12-W1
017/017-PCLIP12-W1
018/018-PCLIP12-W1
019/019-PCLIP12-W1
020/020-PCLIP12-W1
021/021-PCLIP12-W1
022/022-PCLIP12-W1
023/023-PCLIP12-W1
024/024-PCLIP12-W1
025/025-PCLIP12-W1
026/026-PCLIP12-W1
027/027-PCLIP12-W1
028/028-PCLIP12-W1
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
006/006-PCLIP15-W1
008/008-PCLIP15-W1
010/010-PCLIP15-W1
012/012-PCLIP15-W1
013/013-PCLIP15-W1
014/014-PCLIP15-W1
015/015-PCLIP15-W1
016/016-PCLIP15-W1
017/017-PCLIP15-W1
018/018-PCLIP15-W1
019/019-PCLIP15-W1
020/020-PCLIP15-W1
021/021-PCLIP15-W1
022/022-PCLIP15-W1
023/023-PCLIP15-W1
025/025-PCLIP15-W1
026/026-PCLIP15-W1
028/028-PCLIP15-W1
030/030-PCLIP15-W1
032/032-PCLIP15-W1
034/034-PCLIP15-W1
035/035-PCLIP15-W1
037/037-PCLIP15-W1
038/038-PCLIP15-W1
040/040-PCLIP15-W1
mm
mm
ks
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
d
mm
mm
mm
ks
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28
30
32
34
35
37
38
40
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
d
objednávací
kód
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
mm
objednávací
kód
Materiál :
Pozinkovaná ocel,
výstelka z pryže EPDM
Popis:
Úchytky jsou urèeny pro držení hadic, trubek nebo kabeláže. Pryžová výstelka
zachycuje chvìní, chrání hadici proti prodøení a znemožòuje zranìní osoby ostrou
hranou.
Poznámka:
Nejrozšíøenìjšími úchytkami jsou šíøe 15 mm, které se zároveò drží standardnì
skladem. Šíøe úchytek 12 a 20 mm dodáváme pouze na základì poptávek.
První sloupec v tabulce (náèrt pøíchytky s hadicí) uvádí hodnotu v mm, kde se jedná
o venkovní prùmìr hadice, pro kterou je pøíchytka urèena. Kóta "d" znaèí prùmìr
pøíchytky pro uchycení šroubem Metrické øady.
PLASTIK
TECH. LISTY
d
objednávací
kód
A
Hadicové spony
011/011-PCLIP20-W1
012/012-PCLIP20-W1
013/013-PCLIP20-W1
014/014-PCLIP20-W1
015/015-PCLIP20-W1
016/016-PCLIP20-W1
018/018-PCLIP20-W1
019/019-PCLIP20-W1
020/020-PCLIP20-W1
021/021-PCLIP20-W1
022/022-PCLIP20-W1
023/023-PCLIP20-W1
024/024-PCLIP20-W1
025/025-PCLIP20-W1
027/027-PCLIP20-W1
028/028-PCLIP20-W1
030/030-PCLIP20-W1
032/032-PCLIP20-W1
034/034-PCLIP20-W1
035/035-PCLIP20-W1
036/036-PCLIP20-W1
038/038-PCLIP20-W1
040/040-PCLIP20-W1
050/050-PCLIP20-W1
mm
mm
mm
ks
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
32
34
35
36
38
40
50
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Pérová spona typu COBRA
Kleštì kobra
Spojovací T - kus (systém Normaplast) se spony Cobra,
hadièka typu napø. Cristal Extra.
AML-W1
Pérová spona typu AML z pozinkované oceli
b
d
006/AML-W1
007/AML-W1
008/AML-W1
009/AML-W1
010/AML-W1
011/AML-W1
012/AML-W1
014/AML-W1
015/AML-W1
017/AML-W1
020/AML-W1
e
mm
mm
mm
mm
5,5 - 6
6,4 - 7
7,4 - 8
8,4 - 9
9,3 - 10
10,3 - 11
11,1 - 12
12,9 - 14
13,5 -15
15,6 - 17
18,4 - 20
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
3,2
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Materiál:
Pozinkovaná ocel Cr 3
HADIC. SPONY A KLEMY
PLASTIK
Popis:
Spony jsou urèeny pro hadièky malých prùmìrù. Pøítlak pérové konstrukce u malých
prùmìrù hadièek je dostateèný a zároveò zámek je menší než domeèek u klasické
šnekové spony.
Poznámka:
Pro utažení a aplikace na hadièku postaèí obyèejné štípací èi kombi kleštì. Spona se
využívá v místech, kde je nedostatek místa pro utažení. Spona pùsobí samosvornì
po celou dobu své životnosti.
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
e
objednávací
kód
SPOJKY - VZDUCH
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
SPOJKY - ABR. MAT.
bílá
žlutá
zelená
rudá
èerná
bílá
žlutá
zelená
rudá
èerná
žlutá
rudá
bílá
zelená
èerná
žlutá
rudá
bílá
zelená
èerná
žlutá
rudá
bílá
zelená
èerná
žlutá
rudá
bílá
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Poznámka:
Barevné pruhy oznaèují nominální prùmìry k rychlému rozlišení sousedních
rozmìrù. V pøípadì nouze lze pro utažení resp. zacvaknutí zámku použít i
obyèejných štípacích kleští.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
HADIC. ŠROUBENÍ
Popis:
Spony jsou urèeny pro hadièky malých prùmìrù. Sevøením zámku (za pomoci
speciálních kleští) se dosáhne utažení místa spoje s minimální velikostí zámku,
napø. oproti zámku u šnekových spon.
8,0-9,0
8,5-9,5
9,0-10,0
9,5-10,5
10,0-11,0
10,5-11,5
11,0-12,0
11,5-12,5
12,0-13,0
12,5-14,0
13,5-15,0
14,5-16,0
15,5-17,0
16,5-18,0
17,5-19,0
18,5-20,0
19,5-21,0
20,5-22,0
21,5-23,0
22,5-24,0
23,5-25,0
24,5-26,0
25,5-27,0
26,5-28,0
27,5-29,0
28,5-30,0
29,5-31,0
30,5-32,0
mm
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Materiál:
Nerez ÈSN 17 240
008/009-COBR7-W4
008/010-COBR7-W4
009/010-COBR7-W4
009/011-COBR7-W4
010/011-COBR7-W4
010/012-COBR7-W4
011/012-COBR7-W4
011/013-COBR7-W4
012/013-COBR7-W4
012/014-COBR8-W4
013/015-COBR8-W4
014/016-COBR8-W4
015/017-COBR8-W4
016/018-COBR8-W4
017/019-COBR8-W4
018/020-COBR8-W4
019/021-COBR8-W4
020/022-COBR8-W4
021/023-COBR8-W4
022/024-COBR8-W4
023/025-COBR8-W4
024/026-COBR8-W4
025/027-COBR8-W4
026/028-COBR8-W4
027/029-COBR8-W4
028/030-COBR8-W4
029/031-COBR8-W4
030/032-COBR8-W4
mm
A
Hadicové spony
TECH. LISTY
mm
PØÍRUBY
objednávací
kód
MAZACÍ TECHNIKA
barva
NEREZ COBRA W4
AAL-W1
HADIC. SPONY A KLEMY
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKY - ABR. MAT.
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
HADIC. ŠROUBENÍ
r1
r2
h
max
s
mm
mm
mm
mm
mm
7,6
8,1
8,6
9,1
9,6
10,1
10,7
11,6
12,3
13,1
13,6
14,4
15,1
15,9
16,8
17,7
18,7
19,6
20,2
30,0
10,7
10,7
10,9
11,0
11,8
13,5
14,8
14,8
16,4
17,2
17,0
18,0
19,6
21,0
22,0
21,3
22,7
23,3
24,0
34,0
8,2
8,3
8,6
9,0
9,0
10,5
11,4
11,9
12,4
13,7
14,0
14,5
16,0
16,4
16,6
16,5
17,7
18,0
18,5
28,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
7,3
7,3
7,3
7,3
8,4
8,4
8,4
8,4
9,9
9,9
9,9
12,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
3,0
objednávací
kód
Materiál:
Pozinkovaná ocel Cr 3
Popis:
Spony jsou urèeny pro hadièky malých prùmìrù. Pøítlak pérové konstrukce u
malých prùmìrù hadièek je dostateèný a zároveò zámek je menší než
domeèek u klasické šnekové spony.
Poznámka:
Pro utažení a aplikace na hadièku postaèí obyèejné štípací èi kombi kleštì.
Spona se využívá v místech, kde je nedostatek místa pro utažení. Spona
pùsobí samosvornì po celou dobu své životnosti.
7,3-7,8/AAL-W1
7,8-8,3/AAL-W1
8,3-8,8/AAL-W1
8,8-9,3/AAL-W1
9,3-9,9/AAL-W1
9,8-10,4/AAL-W1
10,4-11,0/AAL-W1
11,0-11,6/AAL-W1
11,6-12,3/AAL-W1
12,1-13,1/AAL-W1
12,9-13,6/AAL-W1
13,6-14,4/AAL-W1
14,4-15,1/AAL-W1
14,8-15,9/AAL-W1
15,9-16,8/AAL-W1
16,8-17,7/AAL-W1
17,7-18,7/AAL-W1
18,7-19,6/AAL-W1
19,6-20,6-AAL-W1
29,3-30,9/AAL-W1
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
Spona s èelistí
NORMAL W1
objednávací
kód
mm
Materiál:
Pásek a šroub
ocel DIN 1.0226
Popis:
Spona je hladká po obou stranách pásku, a proto je používaná všude tam, kde jsou
trvanlivost a bezpeènost hadice velmi dùležité. Citlivé dotažení spony zajišuje
šroub s metrickým závitem. Spona má vynikající dotìsòovací schopnost u hadic
malých prùmìrù, je univerzálnì použitelná na spoje tvrdých hadic a všude tam, kde
je požadován dobrý vizuální dojem spoje.
006/006-NORMAL-W1
008/008-NORMAL-W1
009/009-NORMAL-W1
9,5/010-NORMAL-W1
010/011-NORMAL-W1
012/013-NORMAL-W1
013/014-NORMAL-W1
014/015-NORMAL-W1
015/017-NORMAL-W1
016/018-NORMAL-W1
6
8
9
9,5 - 10
10 - 11
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 17
16 - 18
mm
bar
N/m
mm
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Poznámka:
Hlava šroubu - šestihran 6 mm s drážkou.
Spona s èelistí
NEREZ GEMI SM 9 W4
TECH. LISTY
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Drátová pérová spona pro nízkotlaké aplikace
objednávací
kód
mm
Materiál:
Pásek a šroub korozivzdorná
ocel (ekv. ÈSN 17 040)
Popis:
Spona je hladká po obou stranách pásku, a proto je používaná všude tam, kde jsou
trvanlivost a bezpeènost hadice velmi dùležité. Citlivé dotažení spony zajišuje
šroub s metrickým závitem. Matice je pevnì zalisovaná do èelistí spon a nemùže být
ztracena. Spona má vynikající dotìsòovací schopnost u hadic malých prùmìrù, je
univerzálnì použitelná na spoje tvrdých hadic a všude tam, kde je požadován dobrý
vizuální dojem.Minimální objednací množství je 1000 ks od rozmìru. Dodací lhùta
je 2 mìsíce.
A
Hadicové spony
08-SM9-W4
09-SM9-W4
10-SM9-W4
11-SM9-W4
12-SM9-W4
13-SM9-W4
14-SM9-W4
15-SM9-W4
16-SM9-W4
17-SM9-W4
18-SM9-W4
19-SM9-W4
20-SM9-W4
7,5 - 8,5
8,5 - 9,5
9,5 - 10,5
10,5 - 11,5
11,5 - 12,5
12,5 - 13,5
13,5 - 14,5
14,5 - 15,5
15 - 17
16 - 18
17 - 19
18 - 20
19 - 21
mm
bar
N/m
mm
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
20
20
20
18
18
18
16
16
15
15
14
13
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
GBS 2Z W1
Èelisová spona se dvìma šrouby
objednávací
kód
Materiál:
Šroub z pevnostní oceli 8.8.
Pásek a ostatní èásti spony ze zinkované
(popø. žlutì chromátované ) oceli
040/046-GBS2-20-W1
045/051-GBS2-20-W1
050/056-GBS2-20-W1
055/061-GBS2-20-W1
060/066-GBS2-20-W1
066/076-GBS2-25-W1
071/081-GBS2-25-W1
076/086-GBS2-25-W1
081/091-GBS2-25-W1
086/096-GBS2-25-W1
091/101-GBS2-25-W1
096/106-GBS2-25-W1
101/111-GBS2-25-W1
106/116-GBS2-25-W1
111/121-GBS2-25-W1
116/126-GBS2-25-W1
121/131-GBS2-25-W1
126/136-GBS2-25-W1
131/141-GBS2-25-W1
136/146-GBS2-25-W1
141/151-GBS2-25-W1
146/156-GBS2-25-W1
151/161-GBS2-25-W1
156/166-GBS2-25-W1
161/171-GBS2-25-W1
171/181-GBS2-25-W1
211/221-GBS2-25-W1
221/231-GBS2-25-W1
Popis:
Èelisové spony se dvìma šrouby jsou univerzálnì použitelné
pro veškeré druhy plastových i pryžových hadic.
Systém dvou šroubù umožòuje lepší obepnutí hadice a výhodou je i vìtší rozsah upínání.
d
mm
45
48
53
58
65
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
180
220
230
a
mm
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
mm
M 6 x 45
M 6 x 45
M 6 x 45
M 6 x 45
M 6 x 45
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
M 8 x 60
ks
50
50
50
50
50
40
30
30
30
30
25
20
20
20
20
30
30
30
30
30
25
25
25
20
20
20
15
15
A
Hadicové spony
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45
SPOJKY - VZDUCH
45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
40
36
36
36
36
28
28
28
20
20
20
12
12
12
12
9
9
9
6
6
6
3
2,5
2
SPOJKY - ABR. MAT.
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
17 - 19
20 - 22
23 - 25
26 - 28
29 - 31
30 - 33
32 - 35
36 - 39
40 - 43
42 - 46
44 - 47
48 - 51
52 - 55
56 - 59
61 - 63
64 - 67
68 - 73
74 - 79
80 - 85
86 - 91
92 - 97
98 - 103
104 - 112
113 - 121
122 - 130
131 - 139
140 - 148
149 - 161
162 - 174
175 - 187
188 - 200
201 - 213
214 - 226
227 - 239
240 - 252
257 - 270
268 - 280
HADIC. ŠROUBENÍ
ks
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
mm
PØÍRUBY
N/m
MAZACÍ TECHNIKA
bar
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Popis:
Èelisové hadicové spony jsou univerzálnì použitelné pro veškeré druhy
plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic dodávaných
v celé rozmìrové øadì. Systém zámkù šroubu zaruèuje nìkolikanásobnì
(5-7x) vyšší upínací sílu než u šnekové spony.
mm
PLASTIK
Materiál:
Pásek a šroub pozinkovaná ocel - obj. kód*W1
017/019-GBS18-W1
020/022-GBS18-W1
023/025-GBS18-W1
026/028-GBS18-W1
029/031-GBS20-W1
030/033-GBS20-W1
032/035-GBS20-W1
036/039-GBS20-W1
040/043-GBS20-W1
042/046-GBS20-W1
044/047-GBS22-W1
048/051-GBS22-W1
052/055-GBS22-W1
056/059-GBS22-W1
061/063-GBS22-W1
064/067-GBS22-W1
068/073-GBS24-W1
074/079-GBS24-W1
080/085-GBS24-W1
086/091-GBS24-W1
092/097-GBS24-W1
098/103-GBS24-W1
104/112-GBS24-W1
113/121-GBS24-W1
122/130-GBS24-W1
131/139-GBS26-W1
140/148-GBS26-W1
149/161-GBS26-W1
162/174-GBS26-W1
175/187-GBS26-W1
188/200-GBS26-W1
201/213-GBS26-W1
214/226-GBS26-W1
227/239-GBS26-W1
240/252-GBS26-W1
257/270-GBS26-W1
268/280-GBS26-W1
mm
TECH. LISTY
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
SUPER W1
Spona s èelistí a jedním šroubem
Spona s èelistí
objednávací
kód
Materiál:
SUPRA W2 - pásek a klec korozivzdorná ocel AISI 430 (DIN 1.4016), šroub DIN
1.0213 pochromovaný Cr3
SUPRA NEREZ W4 - pásek, klec a šroub korozivzdorná ocel
AISI 304 (DIN 1.4301)
Popis:
Èelisové hadicové spony jsou univerzálnì použitelné pro veškeré druhy
plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic dodávaných v celé
rozmìrové øadì. Systém zámkù šroubu zaruèuje nìkolikanásobnì (5-7x) vyšší
upínací sílu než u šnekové spony.
Poznámka:
Pro chladící systémy, kde dochází k vysokým zmìnám tlakù a teplot se vyrábí
spona SUPRA CT W2 - viz dále.
Patentovaný design
Mikalor
R
BRAKE FDC W1
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
mm
bar
N/m
mm
17 - 19
19 - 21
21 - 23
23 - 25
25 - 27
27 - 29
29 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 47
47 - 51
51 - 55
55 - 59
59 - 63
63 - 67
68 - 73
73 - 79
79 - 85
85 - 91
91 - 97
97 - 104
104 - 112
112 - 121
121 - 130
130 - 140
140 - 150
150 - 162
162 - 174
174 - 187
187 - 200
200 - 213
213 - 226
226 - 239
239 - 252
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
40
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
20
20
20
15
15
15
10
10
10
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
objednávací
kód
Materiál:
Šroub a matice z pevnostní oceli 6,6 zink. Cr 3; Pásek ocel DIN 1.0935
Popis:
Spona je hladká po obou stranách pásku, její rozmìry jsou pøesnì definovány a sponu
nelze více roztahovat. Tento typ se používá na upevòování brzdových vzduchových
hadic.
Poznámka:
Rozmìry oznaèené tuènì zvýrazòují spony, které se používají na nejrozšíøenìjší
brzdové hadice AEROTEC TR 60 v rozmìrech 10/18 a 13/23 mm.
PLASTIK
TECH. LISTY
017/019-GBS18-*
019/021-GBS18-*
021/023-GBS18-*
023/025-GBS18-*
025/027-GBS18-*
027/029-GBS18-*
029/031-GBS20-*
031/034-GBS20-*
034/037-GBS20-*
037/040-GBS20-*
040/043-GBS20-*
043/047-GBS20-*
047/051-GBS20-*
051/055-GBS20-*
055/059-GBS20-*
059/063-GBS20-*
063/068-GBS20-*
068/073-GBS25-*
073/079-GBS25-*
079/085-GBS25-*
085/091-GBS25-*
091/097-GBS25-*
097/104-GBS25-*
104/112-GBS25-*
112/121-GBS25-*
121/130-GBS28-*
130/140-GBS28-*
140/150-GBS28-*
150/162-GBS28-*
162/174-GBS28-*
174/187-GBS28-*
187/200-GBS28-*
200/213-GBS28-*
213/226-GBS28-*
226/239-GBS28-*
239/252-GBS28-*
mm
Spona pro vzduchové brzdy na stanovené venk. prùmìry hadic
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
SUPRA W2; SUPRA NEREZ W4
A
Hadicové spony
010/FDC9-W1
011/FDC9-W1
012/FDC9-W1
013/FDC9-W1
014/FDC9-W1
015/FDC9-W1
016/FDC9-W1
017/FDC9-W1
018/FDC15-W1
019/FDC9-W1
020/FDC9-W1
021/FDC12-W1
022/FDC12-W1
023/FDC15-W1
024/FDC12-W1
025/FDC12-W1
026/FDC12-W1
027/FDC12-W1
028/FDC12-W1
029/FDC12-W1
030/FDC12-W1
025/FDC15-W1
031/FDC15-W1
032/FDC15-W1
033/FDC15-W1
034/FDC15-W1
035/FDC15-W1
036/FDC15-W1
a
d
mm
mm
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25
31
32
33
34
35
36
9
9
9
9
9
9
9
9
15
9
9
12
12
15
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
bar
N/m
Ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Spona s èelistí
Spona k velkým výkyvùm tlakù a teplot
SUPRA CT W2
objednávací
kód
Materiál:
W2 - pásek a klec korozivzdorná ocel (AISI 430 ~ Din 1.4016)
pérové podložky - AISI - 304 ~ Din 1.4301
šroub - pozinkovaná pevnostní ocel (8.8)
Popis:
Tato speciální verze spony Supra W2 je používána v aplikacích, kde dochází k
vystavení vibracím a nebo velkým teplotním zmìnám, které zpùsobují rozpínání a
stažení hadicového armovaného kompletu. Díky systému pérové podložky udržuje
spona Supra CT stálý tlak kolem hadice a zabraòuje netìsnosti. Zkosené kraje
chrání hadici pøed poškozením. Tato spona je vhodná pro všeobecné nasazení ve
vysoce výkonných naftových motorech v tìžkém strojírenství, v kamionech,
autobusech, lodních motorech a naftových generátorech.
Poznámka:
Spony oznaèené * nejsou skladem, termín dodání bývá 5 týdnù. U všech spon této
tabulky je minimální objednací množství 25 Ks od rozmìru. Jiné rozmìry napø. pro
rozsah 17-19; 19-21; 21-23; 23-25; 27-29; 29-31; 34-37; 37-40; 40-43; 43-47; 47-51
nebo vìtší jako 213-226 a vyšší, pouze na základì poptávek.
051/055-SUPRA-CT-W2
055/059-SUPRA-CT-W2
059/063-SUPRA-CT-W2
063/068-SUPRA-CT-W2
068/073-SUPRA-CT-W2
073/079-SUPRA-CT-W2
079/085-SUPRA-CT-W2
085/091-SUPRA-CT-W2
*091/097-SUPRA-CT-W2
*097/104-SUPRA-CT-W2
*104/112-SUPRA-CT-W2
*112/121-SUPRA-CT-W2
*121/130-SUPRA-CT-W2
*130/140-SUPRA-CT-W2
*140/150-SUPRA-CT-W2
*150/162-SUPRA-CT-W2
*162/174-SUPRA-CT-W2
*174/187-SUPRA-CT-W2
*187/200-SUPRA-CT-W2
*200/213-SUPRA-CT-W2
mm
mm
bar
N/m
ks
51- 55
55 - 59
59 - 63
63 - 68
68 - 73
73 - 79
79 - 85
85 - 91
91 - 97
97 - 104
104 -112
112 - 121
121 - 130
130 - 140
140 - 150
150 - 162
162 - 174
174 - 187
187 - 200
200 - 213
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
36
36
36
36
30
30
30
30
25
25
15
15
15
9
9
9
6
6
6
3
16
16
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45
45
45
45
45
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
p
o
p
t
á
v
k
o
u
A
Hadicové spony
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SPOJKY - ABR. MAT.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
11
11
11
12
12
12
14
14
14
16
16
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
40
40
40
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
HADIC. ŠROUBENÍ
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
ks
PØÍRUBY
N/m
MAZACÍ TECHNIKA
Popis:
Èelisové hadicové spony jsou univerzálnì použitelné pro veškeré druhy
plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic dodávaných v celé
rozmìrové øadì. Systém zámkù šroubu zaruèuje nìkolikanásobnì (5-7x) vyšší
upínací sílu než u šnekové spony.
17 - 19
19 - 21
21 - 23
23 - 25
25 - 27
27 - 29
29 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 47
47 - 51
51 - 55
55 - 59
59 - 63
63 - 68
68 - 73
73 - 79
79 - 85
85 - 91
91 - 97
97 - 104
104 - 111
111 - 118
118 - 125
125 - 132
132 - 139
139 - 146
146 -153
153 -160
160 -167
167 -174
174 - 187
187 - 200
200 - 213
213 - 226
226 - 239
239 - 252
252 - 265
265 - 278
278 - 291
291 - 304
mm
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
W2 - pásek a klec korozivzdorná ocel, šroub pozinkovaná ocel
017/019-GBS18-W2
019/021-GBS18-W2
021/023-GBS18-W2
023/025-GBS18-W2
025/027-GBS18-W2
027/029-GBS18-W2
029/031-GBS18-W2
031/034-GBS18-W2
034/037-GBS18-W2
037/040-GBS18-W2
040/043-GBS18-W2
043/047-GBS20-W2
047/051-GBS20-W2
051/055-GBS20-W2
055/059-GBS20-W2
059/063-GBS20-W2
063/068-GBS20-W2
068/073-GBS20-W2
073/079-GBS20-W2
079/085-GBS20-W2
085/091-GBS20-W2
091/097-GBS20-W2
097/104-GBS20-W2
104/111-GBS20-W2
111/118-GBS20-W2
118/125-GBS20-W2
125/132-GBS20-W2
132/139-GBS20-W2
139/146-GBS20-W2
146/153-GBS20-W2
153/160-GBS20-W2
160/167-GBS20-W2
167/174-GBS20-W2
174/187-GBS30-W2
187/200-GBS30-W2
200/213-GBS30-W2
213/226-GBS30-W2
226/239-GBS30-W2
239/252-GBS30-W2
252/265-GBS30-W2
265/278-GBS30-W2
278/291-GBS30-W2
291/304-GBS30-W2
mm
PLASTIK
mm
TECH. LISTY
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
GBS W2 ROBUST
Hadicová klemová spona
HADIC. SPONY A KLEMY
HERKULES
Materiál:
Klemy - temperovaná litina, galvanicky pozinkovaná a šroub pozinkovaná ocel.
Popis:
Robustní spona pro silnostìnné hadice urèená do podmínek s vysokou zátìží lomy, povrchové doly, stavební kompresory, práce se stlaèeným vzduchem, do
všech míst, kde musí spona odolávat otìru, nárazùm a jiným destrukèním vlivùm.
Spona se jednoduše a rychle upíná pomocí dvou šroubù. Mezi klemy jsou
dosedací sedla z oceli, která udržují kruhový tvar hadice a zabraòují její deformaci
a poškození.
bar
N/m
ks
17 - 22
22 - 29
28 - 34
32 - 40
39 - 49
48 - 60
56 - 72
60 - 76
77 - 94
89 - 101
94 - 115
115 - 145
113 - 127
127 - 140
135 - 155
155 - 175
175 - 195
210 - 225
227 - 250
0,095
0,130
0,134
0,188
0,244
0,297
0,340
0,405
0,556
0,665
0,740
1,050
0,960
1,000
0,940
1,180
1,445
2,163
2,610
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
10
10
10
10
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bezpeènostní klemová spona
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
objednávací
kód
022/029-SK 29
028/032-SK 34
035/042-SK 39
042/045-SK 44
045/053-SK 51
055/060-SK 60
060/073-SK 73
086/102-SK 75
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
kg / ks
HERKULES / P
Materiál:
Klemy - temperovaná litina, galvanicky pozinkovaná, šroub pozinkovaná ocel.
Popis:
Výrobní varianta klemové spony HERKULES s pojistným hákem, urèená pro vysoké
tlaky a provozy s nebezpeèím úrazu pøi pøípadném uvolnìní hadice . Pojistný hák se
po utažení spony zaklíní za pojistný kroužek na hadicovém nátrubku a výsledný spoj
má výraznì vyšší tlakovou odolnost (20 - 30 Bar) než pøi použití standardní klemové
spony HERKULES. Pro konkrétní typy spon není pøesnì pøiøazen vhodný nátrubek rozmìrovou kompatibilitu je tøeba pøedem vyzkoušet.
Poznámka:
Odpovídá normì DIN 20 039A.
PLASTIK
TECH. LISTY
017/022-S 22
022/029-SL 29
028/034-SL 34
032/040-SL 40
039/049-SL 49
048/060-SL 60
056/072-SL 72
060/076-SL 76
077/094-SL 94
089/101-SL 400
094/115-SL 115
115/145-SL 525
113/127-SL 145
127/140-SL 550
135/155-SL 600
155/175-SL 675
175/195-SL 769
210/225-SL 875
227/250-SL 988
mm
Poznámka:
Odpovídá normì DIN 20 039A
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
objednávací
kód
A
Hadicové spony
mm
kg/1ks
bar
N/m
ks
22 - 29
28 - 32
35 - 42
42 - 45
45 - 53
55 - 60
60 - 73
86 - 102
0,140
0,235
0,280
0,360
0,370
0,440
0,650
0,860
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
10
10
10
5
5
1
1
1
Hadicová klemová spona dle DIN 2817
mm
kg / ks
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22 - 24
30 - 33
36 - 39
43 - 46
50 - 52
52 - 55
61 - 64
64 - 67
69 - 71
78 - 82
89 - 93
93 - 96
94 - 97
114 - 119
143 - 148
168 - 174
222 - 229
0,12
0,12
0,14
0,15
0,15
0,18
0,30
0,34
0,38
0,42
0,49
0,52
1,09
1,15
1,88
3,78
6,52
Hadicová klemová spona dle DIN 2817
Utahovací moment:
Materiál:
Slitina mosazi
Popis:
Robustní spona urèená k profesionálnímu upevòování hadic na hadicové trny dle
normy DIN 2817. Spona se používá ve všech odvìtvích prùmyslu. Velkou výhodou
je jednoduchá montáž pøi zachování maximální tìsnosti spoje. Pro vytvoøení
dokonalého spojení je nutné použít hadicový trn, který je popsán v kapitole "F " pod
názvem HADICOVÝ TRN DIN 2817.
Poznámka:
Klemy jsou urèeny na více použití. Vnìjší prùmìr hadice uvedený v tabulce je ideální
a je pouze orientaèní (poslední sloupec). Rozsah vnìjšího prùmìru hadice udává
"prùmìrový rozsah spony" (druhý sloupec tabulky).Pro upøesnìní postupu montáže
a demontáže spon kontaktujte nás.
CLAMPS DIN 2817 MS
objednávací
kód
022/024-CLAM-MS
030/033-CLAM-MS
036/039-CLAM-MS
043/046-CALM-MS
050/052-CLAM-MS
052/055-CLAM-MS
064/067-CLAM-MS
069/071-CLAM-MS
078/082-CLAM-MS
084/087-CLAM-MS
089/093-CLAM-MS
094/097-CLAM-MS
114/119-CLAM-MS
mm
mm
bar
mm
kg/ks
13
19
25
32
38
40
50
50
63
63
75
80
100
23
31
37
44
50
54
66
70
79
83
91
96
116
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22 - 24
30 - 33
36 - 39
43 - 46
50 - 52
52 - 55
63 - 67
69 - 71
78 - 82
84 - 87
89 - 93
94 - 97
114 - 119
0,29
0,34
0,39
0,40
0,50
0,58
0,90
0,90
1,21
1,31
1,39
1,52
1,09
CLAMPS DIN 2817 SS
Popis:
Robustní spona urèená k profesionálnímu upevòování hadic na hadicové trny dle
normy DIN 2817. Spona se používá ve všech odvìtvích prùmyslu. Velkou výhodou
je jednoduchá montáž pøi zachování maximální tìsnosti spoje. Pro vytvoøení
dokonalého spojení je nutné použít hadicový trn , který je popsán v kapitole "F " pod
názvem HADICOVÝ TRN DIN 2817.
Poznámka:
Klemy jsou urèeny na více použití. Vnìjší prùmìr hadice uvedený v tabulce je ideální
a je pouze orientaèní (poslední sloupec). Rozsah vnìjšího prùmìru hadice udává
"prùmìrový rozsah spony" (druhý sloupec tabulky). Pro upøesnìní postupu montáže
a demontáže spon kontaktujte nás.
022/024-CLAM-SS
030/033-CLAM-SS
036/039-CLAM-SS
043/046-CALM-SS
050/052-CLAM-SS
052/055-CLAM-SS
064/067-CLAM-SS
069/071-CLAM-SS
078/082-CLAM-SS
084/087-CLAM-SS
089/093-CLAM-SS
094/097-CLAM-SS
114/119-CLAM-SS
mm
bar
mm
kg/ks
13
19
25
32
38
40
50
50
63
63
75
80
100
23
31
37
44
50
54
66
70
79
83
91
96
116
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22 - 24
30 - 33
36 - 39
43 - 46
50 - 52
52 - 55
64 - 67
69 - 71
78 - 82
84 - 87
89 - 93
94 - 97
114 - 119
0,25
0,30
0,33
0,37
0,41
0,45
0,69
0,82
1,06
1,12
1,20
1,65
2,90
A
Hadicové spony
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
Nerezová ocel 1.4401
mm
PLASTIK
Utahovací moment:
-
TECH. LISTY
objednávací
kód
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
Hadicová klemová spona dle DIN 2817
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
bar
23
31
37
44
50
54
62
66
70
79
91
95
96
116
145
170
224
SPOJKY - VZDUCH
Poznámka:
Klemy jsou urèeny na více použití. Vnìjší prùmìr hadice uvedený v tabulce je ideální
a je pouze orientaèní (poslední sloupec). Rozsah vnìjšího prùmìru hadice udává
"prùmìrový rozsah spony" (druhý sloupec tabulky). Pro upøesnìní postupu
montáže a demontáže spon kontaktujte nás.
mm
13
19
25
32
38
40
50
50
50
63
75
75
80
100
125
150
200
SPOJKY - ABR. MAT.
Popis:
Robustní spona urèená k profesionálnímu upevòování hadic na hadicové trny dle
normy DIN 2817. Spona se používá ve všech odvìtvích prùmyslu. Velkou výhodou
je jednoduchá montáž pøi zachování maximální tìsnosti spoje. Pro vytvoøení
dokonalého spojení je nutné použít hadicový trn, který je popsán v kapitole "F " pod
názvem HADICOVÝ TRN DIN 2817.
mm
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Materiál:
Slitina hliníku
022/024-CLAM-AL
030/033-CLAM-AL
036/039-CLAM-AL
043/046-CALM-AL
050/052-CLAM-AL
052/055-CLAM-AL
061/064-CLAM-AL
064/067-CLAM-AL
069/071-CLAM-AL
078/082-CLAM-AL
089/093-CLAM-AL
093/096-CLAM-AL
094/097-CLAM-AL
114/119-CLAM-AL
143/148-CLAM-AL
168/174-CLAM-AL
222/229-CLAM-AL
HADIC. ŠROUBENÍ
Utahovací moment:
-
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
CLAMPS DIN 2817 AL
Hadicová klemová spona dle DIN 2826
objednávací
kód
Utahovací moment:
Materiál:
Slitina mosazi
Popis:
Robustní spona urèená k profesionálnímu upevòování parních hadic na hadicové
trny dle normy DIN 2826. Spona se používá ve všech odvìtvích prùmyslu. Velkou
výhodou je jednoduchá montáž pøi zachování maximální tìsnosti spoje. Pro
vytvoøení dokonalého spojení je nutné použít hadicový trn, který je popsán v kapitole
"F " a je souèástí KOMBILOC STEAM 2826.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
mm
mm
bar
mm
kg / ks
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
68
18
18
18
18
18
18
24 - 26
32 - 34
39 - 41
47 - 50
53 - 56
67 - 69
0,33
0,50
0,58
0,72
1,30
1,58
024/026-CLAM-MS
032/034-CLAM-MS
039/041-CLAM-MS
047/050-CLAM-MS
053/056-CLAM-MS
067/069-CLAM-MS
Poznámka:
Klemy jsou urèeny na více použití. Vnìjší prùmìr hadice uvedený v tabulce je ideální
a je pouze orientaèní (poslední sloupec). Rozsah vnìjšího prùmìru hadice udává
"prùmìrový rozsah spony" (druhý sloupec tabulky). Pro upøesnìní postupu montáže
a demontáže spon kontaktujte nás.
Hliníková klemová spona dle DIN EN 14 420-7
CLAMPS KSA
objednávací
kód
h
mm
Trn
kg / ks
mm
20
25
32
40
50
65
76
80
hadice 19 x 6
SKK100 / SKS100
hadice 32 x 6
SKK150 / SKS150
SKK200 / SKS200
SKK250 / SKS250
hadice 75 x 8
hadice 75 x 10
0,142
0,151
0,162
0,167
0,310
0,454
0,486
0,580
50
50
50
50
56
74
76
76
h
Materiál:
Slitina hliníku (klemy)
Šrouby DIN 912-8.8
Popis:
Robustní spona urèená k profesionálnímu upevòování hadic s nerezovými spojky
KAMLOK SNOW MASTER 60 bar.
Použití:
Klemy jsou urèeny speciální spojky pro snìžná dìla, zaøízení na výrobu umìlého
snìhu, èerpadla, pro hornictví a jiné vysokotlaké aplikace s tekutými médii.
KSA30-33
KSA36-39
KSA43-46
KSA50-53
KSA63-67
KSA78-82
KSA89-93
KSA94-97
KAMLOK SNOW TRN SKK
KAMLOK SS MALE TRN 2817
Poznámka:
Kamkok Snow Master viz sekce E tohoto katalogu
CLAMPS EN 14420 AL
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
CLAMPS DIN 2826 MS
Hadicová klemová spona dle DIN 14420-3
objednávací
kód
Materiál:
Hliníku (èep z nerezové oceli AISI 305-1.4303)
Popis:
Robustní spona urèená k profesionálnímu upevòování hadic na hadicové trny dle
normy DIN 14420; 14421;14422; 14443.
Poznámka:
Spona se používá pro hadice slabších stìn.
A
Hadicové spony
036/038-CLAMS-AL
043/045-CLAMS-AL
050/052-CLAMS-AL
063/067-CLAMS-AL
078/081-CLAMS-AL
089/092-CLAMS-AL
mm
mm
25
32
40
50
65
80
36 -38
43 - 45
50 - 52
63 - 67
78 - 81
89 - 92
mm
kg/ks
ks
0,14
0,15
0,15
0,29
0,43
0,49
1
1
1
1
1
1
Šneková spona šíøe 12 mm k velkým výkyvùm teplot
L
mm
mm
mm
mm
bar
N/m
ks
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
47
47
42
37
37
32
27
22
18
15
13
11
9
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
Použití:
Tato speciální verze spony ASFA se používá v aplikacích, kde dochází
k vibracím nebo velkým teplotním zmìnám, které zpùsobují rozpínání
a stažení. Díky speciální konstrukci udržuje spona stálý tlak kolem
hadice a zabraòuje netìsnosti. Zkosené kraje chrání hadici pøed
poškozením. Tato spona je vhodná pro všeobecné nasazení ve
vysoce výkonných naftových motorech v tìžkém strojírenství, v
kamionech, autobusech, lodních motorech a naftových generátorech.
ABA 9 W1
008/014-ABA9-W1
011/017-ABA9-W1
013/020-ABA9-W1
015/024-ABA9-W1
019/028-ABA9-W1
022/032-ABA9-W1
026/038-ABA9-W1
032/044-ABA9-W1
038/050-ABA9-W1
044/056-ABA9-W1
050/065-ABA9-W1
058/075-ABA9-W1
068/085-ABA9-W1
8
10
12
15
16
20
25
30
32
44
50
58
68
mm
mm
N/m
ks
ks
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2,5 - 3,5
2,5 - 3,5
3 -4
3 -4
3 -4
3-4
4
4 - 4,5
4 - 4,5
4 - 4,5
4 - 4,5
4 - 4,5
4 - 4,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
200
200
200
200
MAZACÍ TECHNIKA
mm
PØÍRUBY
objednávací
kód
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
Šneková spona s tlouškou pásku 0,8 mm
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
W1- pásek, domeèek lakovaný modrou barvou
PLASTIK
Poznámka:
Spona díky uzavøenému domeèku vykazuje vynikající pevnost.
Tabulka pro dotažení v hodnotách N/m je v tabulce. Spony jsou urèeny
pro hadice do 10 bar. Pro vyšší pevnost a nejvyšší nároky se vyrábí v
celonerezovém (W4) provedení spony (materiál AISI 304).
A
Hadicové spony
TECH. LISTY
Materiál:
W3 - pásek, šroub a klec korozivzdorná ocel (AISI 430); pérové
podložky - AISI - 301
016/027-ASFA12CT-W3 13-23
020/032-ASFA12CT-W3 17-28
025/040-ASFA12CT-W3 22-36
030/045-ASFA12CT-W3 27-41
032/050-ASFA12CT-W3 29-46
040/060-ASFA12CT-W3 37-56
050/070-ASFA12CT-W3 47-66
060/080-ASFA12CT-W3 57-76
070/090-ASFA12CT-W3 67-86
080/100-ASFA12CT-W3 77-96
090/110-ASFA12CT-W3 87-106
100/120-ASFA12CT-W3 97-116
110/130-ASFA12CT-W3 107-126
b
max.
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
mm
a
SPOJKY - VZDUCH
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
ASFA-S-CT W3
Èelisová spona se dvìma šrouby
HADIC. SPONY A KLEMY
GBS M2Z W1
Materiál:
Pásek a šroub pozinkovaná ocel
049/055-GBS2-20-W1
055/061-GBS2-20-W1
061/067-GBS2-20-W1
067/073-GBS2-20-W1
073/079-GBS2-20-W1
079/085-GBS2-20-W1
085/091-GBS2-20-W1
089/095-GBS2-20-W1
091/097-GBS2-20-W1
097/103-GBS2-20-W1
103/113-GBS2-20-W1
113/123-GBS2-20-W1
089/099-GBS2-25-W1
127/137-GBS2-25-W1
137/147-GBS2-25-W1
147/157-GBS2-25-W1
157/167-GBS2-25-W1
167/177-GBS2-25-W1
177/187-GBS2-25-W1
187/197-GBS2-25-W1
197/208-GBS2-25-W1
a
d
mm
mm
mm
ks
49 - 55
55 - 61
61 - 67
67 - 73
73 - 79
79 - 85
85 - 91
89 - 95
91 - 97
97 - 103
103 - 113
113 - 123
89 - 99
127 - 137
137 - 147
147 - 157
157 - 167
167 - 177
177 - 187
187 - 197
197 - 208
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
50
50
50
50
50
40
40
40
40
30
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
15
Poznámka:
Èelisové spony se dvìma šrouby jsou univerzálnì použitelné pro
veškeré druhy plastových i pryžových hadic. Spona díky uzavøenému
domeèku vykazuje vynikající pevnost a zároveò systém dvou šroubù
umožòuje lepší obepnutí hadice.
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
Univerzální hadicová spona
MOTEX
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
objednávací
kód
objednávací
kód
mm
Utahovací moment:
Materiál:
Pásek, klec a závlaèka
galvanicky pokovená ocel
05-PAS
05-ZAV
05-SAD
09-PAS
09-ZAV
09-SAD
12-PAS
12-ZAV
12-SAD
Popis a použití:
Univerzální spona Motex slouží pro ménì nároèné upínání hadic a stahování
kabelových a hadicových svazkù. Výhodou je volitelný rozmìr stahovaných
prùmìrù. Používá se nejèastìji v elektromechanickém prùmyslu a automobilovém
prùmyslu jako opravárenská sada.
Poznámka:
Dodává se v sadách podle šíøe pásku nebo jednotlivì:
05-SAD (sada 5 mm) - 10 klecí se závlaèkou (05-ZAV) a 4 m pásky (05-PAS)
09-SAD (sada 9 mm) - 10 klecí se závlaèkou (09-ZAV) a 4 m pásky (09-PAS)
12-SAD (sada 12 mm) - 5 klecí se závlaèkou (12-ZAV) a 2,5 m pásky (12-PAS)
páska 05-PAS, 09-PAS a 12-PAS - délka pásky 10 m + jednotlivì klece se
závlaèkou - 05-ZAV, 09-ZAV a 12-ZAV
A
Hadicové spony
volitelný
volitelný
volitelný
volitelný
volitelný
volitelný
kg/100ks
mm
mm
5
5
5
9
9
9
12
12
12
-
Univerzální šneková spona
objednávací
kód
mm
SXB13-W4-PAS
SXB13-W4-ZAM
SXB14-W2-PAS
SXB14-W2-ZAM
SXB08-W2-PAS
SXB08-W2-ZAM
SXB08-W4-PAS
SXB08-W4-ZAM
kg/100ks
mm
volitelný
mm
13
13
14
14
8
8
8
8
volitelný
volitelný
Popis a použití:
volitelný
Nekoneèné pásky GEMI SXB jsou výborným pomocníkem pøi montážích, opravách,
rekonstrukcích zaøízení atd., kde pøedem není pøesnì specifikován požadavek na
rozmìr spony. Spony se dodávají buï pøedem pøipravené na požadovaný vnìjší prùmìr hadice, nebo jako montážní
sada (páska + zámek), ze které dle potøeby lze jednoduchým zpùsobem zhotovit sponu požadovaného prùmìru.
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
Materiál:
W2 - pásek korozivzdorná ocel
1.4016 (ekv. ÈSN 17 040),
klec a šroub žlutì chromátovaná
ocel (ekv. ÈSN 11 321)
W4 - pásek, klec a šroub
korozivzdorná ocel
(ekv. ÈSN 17 240)
SPOJKY - ABR. MAT.
obr. 3
mm
BANDIMEX KLEŠTÌ
BAND12-W4-PAS
BAND12-W4-ZAM
BAND16-W4-PAS
BAND16-W4-ZAM
BAND19-W4-PAS
BAND19-W4-ZAM
volitelný
volitelný
volitelný
kg/100ks
mm
mm
12,7
12,7
16
16
19
19
0,75
0,75
0,75
MAZACÍ TECHNIKA
Utahovací moment:
1 kN - 25 kN
Materiál:
Pásek a klec korozivzdorná ocel (ekv. ÈSN 17 240)
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Popis:
Nekoneèné pásky Bandimex jsou výborným pomocníkem pøi montážích, opravách rekonstrukcích zaøízení atd., kde pøedem není
pøesnì specifikován požadavek na rozmìr spony. Rovnomìrné upnutí po celém obvodu a nepatrná konstrukèní výška spoje je
ideální pøedevším pøi upevnìní hadicových koncovek ( dùležité pøi manipulaci s hadicemi, navíjení na bubny a protahování
stavebními a konstrukèními otvory). Spony se aplikují pomocí speciálních kleští, které sponu utáhnou a zastøihnou na požadovanou
délku. Spona se skládá z nerezového pásku a zajišovacího klipu.
Poznámka:
Další pøíklady použití systému spon Bandimex:
- upevnìní štítkù, kabelù, elektrických skøínìk, kabelových a trakèních vedení
- montáž dopravního a informaèního znaèení, reklamních tabulí a poutaèù ke sloupùm
- stáhnutí opravných pl᚝ù na potrubích, komínech a výfucích
- upevnìní hadic. koncovek u nízkotlakých a støedotlakých hadic
- možno dodat BANDIMEX KLEŠTÌ (BAND-MRA260-KL) se šroubovicí W001, pro dokonalejší utažení.
- montáž telekomunikaèních a zabezpeèovacích prvkù, reflektorù, antén, odpadkových košù, návìstidel, vyhøívacích kabelù atd.
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
objednávací
kód
PØÍRUBY
BANDIMEX
A
Hadicové spony
TECH. LISTY
Univerzální hadicová spona
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
obr. 2
SPOJKY - VZDUCH
Poznámka:
Hlava šroubu 6 a 8 mm
Balení:
Standard - sada 3 m + 8 ks spon (obr. 3)
Další:
50 ks SXB13-W4-ZAM;
25 m SXB13-W4-PAS (páska)
50 ks SXB14-W2-ZAM;
25 m SXB14-W2-PAS (páska - obr. 1)
50 ks SXB08-W2-ZAM;
25 m SXB08-W2-PAS (páska)
50 ks SXB08-W4-ZAM;
25 m SXB08-W4-PAS (páska - obr. 2)
obr. 1
HADIC. SPONY A KLEMY
GEMI SX B
QUICK BAND - 9mm nekoneèný pás W2 a W4 - 30 m se spony QUICK CLAMP W2; W4
HADIC. SPONY A KLEMY
NEKONEÈNÉ PÁSY
objednávací
kód
mm
9
SXB09-30-W2-PAS
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKY - ABR. MAT.
g / ks
N/m
ks
1500
1/25
QUICK CLAMP W2 -Zámek pro Quick Band 9mm z AISI 430
9
SXB09-30-W2-ZAM
665
2 x 25
QUICK BAND W4 - 9mm nekoneèný pás W4 - 30 m
SXB09-30-W4-PAS
9
1534
1/25
QUICK BAND W4 - 9mm nekoneèný pás W4 - 30 m
9
SXB09-30-W4-ZAM
karton
660
2 x 25
Èíselník na zadní
stranì balení pásu:
Popis:
Nekokoneèné pásky QUICK BAND se spony QUICK CLAMP jsou výborným pomocníkem pøi
montážích, opravách a rekonstrukcích zaøízení, kde pøedem není pøesnì specifikován
požadavek na rozmìr spony. Spony se dodávají samostatnì, t.j. páska i zámky zvl᚝ dle tabulky.
Podle potøeby lze jednoduchým zpùsobem zhotovit sponu požadovaného prùmìru. Obrázky s
èísly pak znázoròují postup pøi zhotovování spony. Èíselník na zadní stranì kotouèe pásky a
pojízdný jezdec na jejím èele je výborným pomocníkem pro rychlé stanovení délky spony.
Deformaèní spona
STEPLESS EAR CLAMP W1
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
mm
QUICK BAND W2 - 9mm nekoneèný pás W2 - 30 m
MAZACÍ TECHNIKA
Utahovací moment :
Materiál :
Ocel DIN 1.0935
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
objednávací
kód
Poznámka :
Velikost a rozsah každé svorky je uveden na vnitøní stranì víka upínací sady a
zároveò jsou také uvedeny samostatnì na každé svorce.
TECH. LISTY
PLASTIK
Popis a použití :
Pružné svorky jsou velmi jednoduché na instalaci a jsou mnohem bezpeènìjší
a kompaktnìjší než standardní šroub u šnekových spon. Stiskávací spony pro
prùmyslové použití.
A
Hadicové spony
008/010-EAR-ST-W1
010/013-EAR-ST-W1
013/015-EAR-ST-W1
014/017-EAR-ST-W1
014/018-EAR-ST-W1
015/018-EAR-ST-W1
017/020-EAR-ST-W1
026/029-EAR-ST-W1
028/031-EAR-ST-W1
036/039-EAR-ST-W1
037/040-EAR-ST-W1
042/045-EAR-ST-W1
043/047-EAR-ST-W1
048/051-EAR-ST-W1
049/052-EAR-ST-W1
062/065-EAR-ST-W1
mm
mm
mm
g / ks
ks
8,3 - 9,5
10,8-12,8
13,2-15,2
14,3-17,0
14,6-17,3
15,3-18,0
17,3-20,0
26,3-29,0
28,4-31,1
36,4-39,1
37,3-40,0
42,3-45,5
43,8-46,5
48,3-51,0
49,3-52,0
62,3-65,0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,0015
0,0020
0,0023
0,0035
0,0035
0,0036
0,0038
0,0053
0,0056
0,0067
0,0068
0,0070
0,0075
0,0082
0,0083
0,0085
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/500
1/500
1/500
1/500
1/500
1/200
1/200
1/100
1/100
1/100
Deformaèní spona s jedním ouškem
0,18
0,23
0,30
0,42
0,44
0,53
0,58
0,70
0,83
0,88
0,98
1,00
Deformaèní spona se dvìmi oušky
mm
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
8,5
8,5
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
SPOJKY - ABR. MAT.
EAR CLIP II
objednávací
kód
Utahovací moment:
Materiál:
EAR CLIP II W1 - obj. kód *W1
chromátovaná ocel
EAR CLIP II W4 - obj. kód *W4
nerezivzdorná ocel AISI 304
Popis a použití:
Deformaèní spona EAR se výhradnì používá na nerozebíratelné hadicové spoje v
automobilovém prùmyslu. Jedná se o levnou alternativu šnekových spon a k jejich
deformaci se používají speciální kleštì. Sponu lze utáhnout také ménì
profesionálním zpùsobem a to pomocí štípacích kleští.
Poznámka:
Na pøání je možno dodat kleštì pod oznaèením EARCLIP/KLESTE pro dokonalé
zamáèknutí spony. Nerezové spony (W4) konèí rozmìrem 22/25.
005/007EARII-*
007/009EARII-*
009/011EARII-*
011/013EARII-*
013/015EARII-*
014/017EARII-*
015/018EARII-*
017/020EARII-*
018/021EARII-*
020/023EARII-*
022/025EARII-*
023/027EARII-W1
025/028EARII-W1
028/031EARII-W1
031/034EARII-W1
034/037EARII-W1
037/040EARII-W1
040/043EARII-W1
043/046EARII-W1
mm
kg/100ks
mm
mm
5-7
7-9
9 - 11
11 - 13
13 - 15
14 - 17
15 - 18
17 - 20
18 - 21
20 - 23
22 - 25
23 - 27
25 - 28
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 46
0,09
0,13
0,19
0,24
0,31
0,43
0,50
0,56
0,62
0,72
0,85
0,94
1,01
1,11
1,29
1,59
1,69
1,90
1,96
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
9,5
10,0
10,0
10,5
0,8
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
EAR CLIP RING
Popis a použití:
Deformaèní spona EAR se výhradnì používá na nerozebíratelné hadicové spoje v
automobilovém prùmyslu. Jedná se o levnou alternativu šnekových spon a k jejich
deformaci se používají speciální kleštì. Sponu lze utáhnout také ménì
profesionálním zpùsobem a to pomocí štípacích kleští. Vnitøní prsten zajišuje
obepnutí hadice po celých 360°.
Poznámka:
Na pøání je možno dodat kleštì
pod oznaèením EARCLIP/KLESTE
pro dokonalé zamáèknutí spony.
KLEŠTÌ "EARCLIP/KLESTE" ( stranové )
007/008-EARP-*
008/009-EARP-*
009/010-EARP-*
010/011-EARP-*
010/012-EARP-*
011/013-EARP-*
012/014-EARP-*
013/015-EARP-*
014/016-EARP-*
015/017-EARP-*
016/018-EARP-W4
017/019-EARP-W4
mm
kg/100ks
mm
mm
7,5 - 8,5
8,2 - 9,5
9,0 - 10,5
10,0 - 11,5
10,5 - 12,5
11,5 - 13,5
12,4 - 14,5
13,0 - 15,3
14,0 - 16,3
15,0 - 17,3
16,0 - 18,3
17,0 - 19,3
0,18
0,23
0,30
0,35
0,42
0,43
0,44
0,53
0,58
0,70
0,83
0,88
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
A
Hadicové spony
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
EAR CLIP P W4 - obj. kód *W4
spona: korozivzdorná ocel (AISI 304)
prsten: korozivzdorná ocel (AISI 301)
objednávací
kód
PLASTIK
Materiál:
EAR CLIP P W1 - obj. kód *W1
spona: chromátovaná ocel
prsten: korozivzdorná ocel (AISI 301)
TECH. LISTY
Utahovací moment:
-
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
Deformaèní spona s jedním ouškem a prstenem
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Poznámka:
Na pøání je možno dodat kleštì pod oznaèením EARCLIP/KLESTE pro dokonalé
zamáèknutí spony.
7-9
8 - 10
9 - 11
10 - 12
11 - 13
12 - 14
13 - 15
14 - 16
15 - 17
16 - 18
17 - 19
18 - 20
mm
HADIC. ŠROUBENÍ
Popis a použití:
Deformaèní spona EAR se výhradnì používá na nerozebíratelné hadicové spoje v
automobilovém prùmyslu. Jedná se o levnou alternativu šnekových spon a k jejich
deformaci se používají speciální kleštì. Sponu lze utáhnout také ménì
profesionálním zpùsobem a to pomocí štípacích kleští.
007/009-EARI-W4
008/010-EARI-*
009/011-EARI-*
010/012-EARI-*
011/013-EARI-*
012/014-EARI013/015-EARI-W4
014/016-EARI-*
015/017-EARI-W4
016/018-EARI-*
017/019-EARI-W4
018/020-EARI-W4
kg/100ks
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
mm
EAR CLIP I W4 - obj. kód *W4
nerezivzdorná ocel AISI 304
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
objednávací
kód
Materiál:
EAR CLIP I W1 - obj. kód *W1
chromátovaná ocel
SPOJKY - VZDUCH
Utahovací moment:
-
HADIC. SPONY A KLEMY
EAR CLIP I
Spojka hadicová pevná
objednávací
kód
Materiál:
Mosaz
Pracovní tlak:
10 bar
Popis:
Univerzální hadicová spojka urèená pro dopravu neagresivních médií - voda,
kapaliny, vzduch, plyny, olej, benzín .... Kvalitní výrobní zpracování a technické
øešení zaruèuje dobrou tìsnost a pevnost spoje.
a
Materiál:
Pozinkovaná ocel
Pracovní tlak:
10 bar
b
mm mm mm
mm
-
5
6
8
10
13
19
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
3/4"
-
bar kg/ks ks
10
10
10
10
10
10
3
4
6
8
11
17
0,10
0,12
0,14
0,16
0,19
0,30
1
1
1
1
1
1
Spojka hadicová pevná
b
a
Popis:
Univerzální hadicová spojka urèená pro dopravu neagresivních médií - voda,
kapaliny, vzduch, plyny, olej, benzín .... Kvalitní výrobní zpracování a technické
øešení zaruèuje dobrou tìsnost a pevnost spoje.
objednávací
kód
SV19R/ST
SV25R/ST
SV32R/ST
SV38R/ST
SV50R/ST
SV100R/ST
Dn
a
mm mm mm
mm
-
19
25
32
38
50
100
3/4"
1"1/4"
1 1/2"
1
2"
4"
-
bar kg/ks ks
140
160
175
215
225
400
16
22
27
33
45
90
10
10
10
10
10
10
0,13
0,16
0,35
0,43
0,67
1,50
1
1
1
1
1
1
Spojka závitová pøímá
SPOJKA TRN GPE
objednávací
kód
Materiál:
Èerný polyetylén
Pracovní tlak:
6 bar
b
13S/PE
19S/PE
25S/PE
Dn
mm
-
13
19
25
1/2"
3/4"
a
b
-
mm mm mm
1"
8
15
15
80
108
102
bar kg/ks ks
6
6
6
47
62
62
0,015
0,030
0,045
1
1
1
Popis:
Hadicová spojka pro jednoduché spojování hadic.
Poznámka:
K upínání doporuèujeme šnekové spony, které mají dostateèný pøítlak pro utažení.
TECH. LISTY
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
SV05R/MS
SV06R/MS
SV08R/MS
SV10R/MS
SV13R/MS
SV19R/MS
Dn
SPOJKA TRN ST
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
SPOJKA TRN MS
Redukce hadicová pøímá
REDUKCE TRN GPE
Materiál:
Èerný polyetylén
Pracovní tlak:
5 bar
Popis:
Hadicová redukce pro jednoduché spojování hadic.
Poznámka:.
K upínání doporuèujeme šnekové spony, které mají dostateèný pøítlak pro utažení.
B
Pevné hadicové spojky
objednávací
kód
13/19R/PE
13/25R/PE
19/25R/PE
mm
-
mm
-
13
13
19
1/2"
1/2"
3/4"
19
25
25
3/4"
1"
1"
-
bar kg/ks ks
5
5
5
0,025
0,025
0,032
1
1
1
Polypropylenová spojka 90°
Pracovní teplota:
-20°C až +110°C
Popis:
Hadicová T spojka pro jednoduché spojování hadic.
Médium:
Polypropylén je dobøe odolný olejùm, organickým rozpouštìdlùm a
alkoholùm
0,12
0,12
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,34
0,35
0,40
0,50
0,63
0,70
0,90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dn
mm mm mm
T12-12-12-PP-09
T16-16-16-PP-09
T20-20-20-PP-09
T25-25-25-PP-09
T32-32-32-PP-09
T36-36-36-PP-09
T40-40-40-PP-09
T50-50-50-PP-09
T63-63-63-PP-09
T75-75-75-PP-09
T90-90-90-PP-09
12
16
20
25
32
36
40
50
63
75
90
12
16
20
25
32
36
40
50
63
75
90
mm
G
12
16
20
25
32
36
40
50
63
75
90
bar
g/ks
ks
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0,12
0,13
0,17
0,22
0,35
0,42
0,48
0,55
0,75
0,80
0,90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Poznámka:
Neuvádìt do styku s xyleny èi tetrahydronaftalenem, protože se v
nìm materiál rozpouští.
Polypropylenová spojka 90°
Pracovní teplota:
-20°C až +110°C
Pracovní tlak:
4 bar
Popis:
Redukovaná T spojka pro jednoduché spojování hadic.
Médium:
Polypropylén je dobøe odolný olejùm, organickým rozpouštìdlùm a alkoholùm
Poznámka:
Neuvádìt do styku s xyleny èi tetrahydronaftalenem, protože se v nìm
materiál rozpouští.
Dn
mm mm mm
TR16-12-16-PP-09
TR16-20-16-PP-09
TR20-12-20-PP-09
TR20-16-20-PP-09
TR20-25-20-PP-09
TR25-12-25-PP-09
TR25-16-25-PP-09
TR25-20-25-PP-09
TR25-32-25-PP-09
TR32-16-32-PP-09
TR32-20-32-PP-09
TR32-25-32-PP-09
TR32-40-32-PP-09
PØÍRUBY
T90 REDUKCE TRN
objednávací
kód
Materiál:
Èerný polypropylen
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SPOJKY - VZDUCH
1”
3/4”
3/4”
1”
3/4”
1”
3/4”
1”
1”
1”
1”
1.1/4”
1.1/2”
1.1/2”
2”
2.1/2”
3”
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Pracovní tlak:
4 bar
ks
T90 SPOJKA TRN
objednávací
kód
Materiál:
Èerný polypropylen
g/ks
SPOJKY - ABR. MAT.
Poznámka:
Neuvádìt do styky s xyleny èi tetrahydronaftalenem, protože se v
nìm materiál rozpouští.
bar
16
16
20
20
20
25
25
25
25
32
32
32
32
12
20
12
16
25
12
16
20
32
16
20
25
40
16
16
20
20
20
25
25
25
25
32
32
32
32
mm
G
bar
g/ks
ks
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0,12
0,12
0,19
0,19
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,35
0,38
0,45
0,55
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B
Pevné hadicové spojky
MAZACÍ TECHNIKA
Médium:
Polypropylén je dobøe odolný olejùm, organickým rozpouštìdlùm a
alkoholùm
16
16
17
20
20
25
25
25
32
36
40
40
40
50
63
75
90
G
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Popis:
Hadicová spojka pro jednoduché spojování hadic.
TRN16AG12/PP-09
TRN16AG34/PP-09
TRN17AG34/PP-09
TRN20AG12/PP-09
TRN20AG34/PP-09
TRN25AG12/PP-09
TRN25AG34/PP-09
TRN25AG1/PP-09
TRN32AG1/PP-09
TRN36AG1/PP-09
TRN40AG1/PP-09
TRN40AG54/PP-09
TRN40AG32/PP-09
TRN50AG32/PP-09
TRN63AG2/PP-09
TRN75AG52/PP-09
TRN90AG3/PP-09
mm
PLASTIK
Pracovní tlak:
4 bar
mm mm mm
TECH. LISTY
Materiál:
Èerný polypropylén
Dn
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Teplota:
-20°C až +110°C
HADIC. ŠROUBENÍ
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
HADICOVÝ TRN-PP AG
Polypropylenová spojka s vnìjším palcovým závitem
Polypropylenová spojka úhlová
HADIC. SPONY A KLEMY
L90 SPOJKA TRN
objednávací
kód
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
mm mm mm
L90 SPOJKA TRN
mm
G
bar
g/ks
ks
L90 SPOJKA TRN - polypropylenová spojka úhlová
4 0,12
L12-12-PP-09
12
12
4 0,15
L16-16-PP-09
16
16
4 0,17
L20-20-PP-09
20
20
4 0,22
L25-25-PP-09
25
25
4 0,25
L32-32-PP-09
32
32
4 0,28
L36-36-PP-09
36
36
4 0,30
L40-40-PP-09
40
40
4 0,40
L50-50-PP-09
50
50
4 0,55
L63-63-PP-09
63
63
1
1
1
1
1
1
1
1
1
f e
SPOJKA TRN PP
Pracovní teplota:
-20°C až +110°C
Materiál:
Èerný polypropylen
Pracovní tlak:
4 bar
Popis:
Hadicová L spojka pro jednoduché spojování hadic.
Médium:
Polypropylen je dobøe odolný olejùm, organickým rozpouštìdlùm a alkoholùm
objednávací
kód
e
f
Dn
mm
mm
mm
G
g/ks
ks
SPOJKA TRN PP - polypropylenová spojka pøímá
SP12-PP-09
4
0,08
12
10 až 11
SP16-PP-09
4
16
0,09
14 až 15
SP20-PP-09
4
20
0,09
16 až 19
SP25-PP-09
4
25
0,15
20 až 22
4
SP32-PP-09
32
0,18
28 až 31
4
SP36-PP-09
36
0,20
31 až 34
4
SP40-PP-09
40
0,25
35 až 37
4
SP50-PP-09
50
0,30
44 až 47
4
SP63-PP-09
63
0,42
55 až 59
4
75
0,50
SP75-PP-09
65 až 69
4
90
0,65
SP90-PP-09
77 až 80
bar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Poznámka:
Neuvádìt do styku s xyleny èi tetrahydronaftalenem, protože se v nìm materiál
rozpouští.
Vývodky hadic pro Viniflex
VÝVODKY HADIC
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
Dn
objednávací
kód
a
DN
Velikost
mm
G
kg/ks
ks
SIRIO NERO PG-PP - èerná vývodka hadic viniflex
SIRIO NERO PG-PP
SIRIO NERO 90 - PG-PP
Pracovní teplota:
-40°C až +85°C
Materiál:
Èerný polypropylen
Médium:
Vzduch a plyny všeobecnì
Poznámka:
Koncovka hadice pro elektroinstalaèní úèely. PG je znaèení trubkového závitu
dle DIN 40430. Tento typ koncovek se používá pro hadici Viniflex.
B
Pevné hadicové spojky
PG-13,5-PP-C-H12
PG-13,5-PP-C-H14
PG-11-PP-C-H16
PG-16-PP-C-H20
PG-16-PP-C-H22
PG-21-PP-C-H25
PG-21-PP-C-H28
PG-29-PP-C-H28
PG-29-PP-C-H32
PG-29-PP-C-H35
PG-36-PP-C-H32
PG-36-PP-C-H35
12
14
16
20
22
25
28
28
32
35
32
35
13,5
13,5
11
16
16
21
21
29
29
29
36
36
24
24
22
27
27
42
42
42
53
53
53
53
M 20
M 20
M 20
M 22
M 22
M 25
M 32
M 32
M 32
M 40
M 50
M 50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SIRIO NERO 90 - PG-PP - èerná vývodka 90°C hadic viniflex
PG-11-PP90-C-H12
PG-13,5-PP90-C-H16
PG-16-PP90-C-H16
PG-21-PP90-C-H22
PG-29-PP90-C-H28
PG-36-PP90-C-H35
12
16
16
22
28
35
11
13,5
16
21
29
36
22
24
27
33
42
50
1
1
1
1
1
1
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
Popis:
Univerzální hadicová vsuvka je urèená ke spojování dvou hadic, v tomto
druhu stejného prùmìru, napø. hliníkových hadic Semiflex. Lze však spojovat
i jiné hadice z plastu jako Ventitec PVC , Ventitec PUR nebo hadice typu
Flexadur a jiné.
Poznámka:
Další prùmìry až do prùmìru 1250 mm nebo nerez plech jsou na základì
poptávek standardnì možné.
VSUVKA VS POZINK - spojka dvou hadic pro vzduchotechniku
0,12
VS080POZ
80
2
15
80
1
0,15
VS100POZ
100
1
15
100
1
0,17
VS120POZ
120
1
15
120
1
0,19
VS125POZ
125
1
15
125
1
0,22
VS140POZ
140
1
15
140
1
0,23
VS150POZ
150
1
15
150
1
0,25
VS160POZ
160
1
15
160
1
0,28
VS180POZ
180
1
15
180
1
0,31
VS200POZ
200
1
15
200
1
0,35
VS225POZ
225
1
15
225
1
0,55
VS250POZ
250
1
15
250
1
0,61
VS280POZ
280
1
15
280
1
0,77
VS315POZ
315
1
15
315
1
0,87
VS355POZ
355
1
15
355
1
1,26
VS400POZ
400
1
15
400
1
1,42
VS450POZ
450
1
20
450
1
1,58
VS500POZ
500
1
20
500
1
1,77
VS560POZ
560
1
20
560
1
2,79
VS630POZ
630
1
20
630
1
Pøechod osový pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
REDUKCE SPOJKA OSOVÁ PRO
objednávací
kód
d1
mm
d2
mm
d
l1
mm
mm
bar
REDUKCE SPOJKA OSOVÁ PRO - spojka dvou hadic
57
PRO100-80
80
100
92
PRO125-80
80
125
85
PRO150-100
100
150
51
PRO150-125
125
150
112
PRO160-100
100
160
78
PRO160-125
125
160
57
PRO160-150
150
160
57
PRO180-160
160
180
167
PRO200-100
100
200
133
PRO200-125
125
200
112
PRO200-150
150
200
85
PRO200-160
160
200
57
PRO200-180
180
200
63
PRO224-200
200
224
181
PRO250-150
150
250
154
PRO250-160
160
250
99
PRO250-200
200
250
66
PRO250-224
224
250
71
PRO280-250
250
280
HADIC. SPONY A KLEMY
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
ks
SPOJKY - VZDUCH
Pracovní tlak:
(orientaènì 2-1 bar)
kg/ks
SPOJKY - ABR. MAT.
Materiál:
Pozinkovaný plech
bar
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
l2
mm
kg/ks
ks
0,2
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
1,0
0,9
0,8
0,7
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
Pozinkovaný plech
HADIC. ŠROUBENÍ
l2
VSUVKA VS POZINK
mm mm
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
mm
l2
PØÍRUBY
d
MAZACÍ TECHNIKA
objednávací
kód
Pracovní tlak:
(orientaènì 2-1 bar)
PLASTIK
Popis:
Univerzální hadicová vsuvka je urèená ke spojování dvou hadic,
napø.hliníkových hadic Semiflex. Lze však spojovat i jiné hadice z plastu jako
Ventitec PVC, Ventitec PUR nebo hadice typu Flexadur a jiné.
Poznámka:
Další prùmìry až do pøechodu prùmìrù 1000-800 mm jen na základì poptávek.
B
Pevné hadicové spojky
TECH. LISTY
d
VSUVKA VS POZINK
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ45
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKY - ABR. MAT.
l3
d1
d1
l1
Materiál:
Pozinkovaný plech
Popis:
Univerzální jednoduchá odboèka je urèena k osovému spojování
plastových nebo hliníkových hadic s rozboèením pod úhlem 45°.
Poznámka:
Další prùmìry až do prùmìru 1000 na základì poptávek.
d3
mm
l1
l3
mm
mm
bar
kg/ks
ks
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
d3
objednávací
kód
d1
l1
d3
mm
l3
mm
mm
bar
kg/ks
ks
d1
l3
mm
l1
Materiál:
Pozinkovaný plech
Popis:
Univerzální jednoduchá odboèka je urèena k osovému spojování
plastových nebo hliníkových hadic s rozboèením pod úhlem 90°.
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ90 - spojka pozink. s odboèením 90°
OBJ90-80-80
80
0,5
80
1
170
85
OBJ90-100-80
100
0,6
80
1
170
95
OBJ90-100-100
100
0,6
100
1
190
95
OBJ90-125-80
125
0,7
80
1
110
170
OBJ90-125-100
125
0,8
100
1
110
190
OBJ90-125-125
125
0,9
125
1
110
215
OBJ90-150-100
150
1,1
1
100
115
190
OBJ90-150-125
150
1
0,9
125
115
215
OBJ90-150-150
150
1
1,0
150
120
240
OBJ90-160-125
160
1
125
1,1
125
215
OBJ90-160-160
160
1
160
1,3
130
260
Poznámka:
Další prùmìry až do prùmìru 1000 mm pouze na základì poptávek.
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
PØÍRUBY
OBLOUK SEGMENTOVÝ OS90
objednávací
kód
MAZACÍ TECHNIKA
d1
mm
r = 1 x d1
l2
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
d1
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ45 - spojka pozink. s odboèením 45°
80
OBJ45-80-80
0,7
1
80
250
165
100
OBJ45-100-100
0,9
1
100
280
190
125
OBJ45-125-80
1
0,9
80
250
200
125
1
OBJ45-125-100
1,1
100
280
210
125
1
OBJ45-125-125
1,3
125
315
220
150
1
OBJ45-150-80
1,1
80
280
215
150
1
OBJ45-150-100
1,3
100
305
225
150
1
OBJ45-150-125
1,5
125
340
240
150
1
OBJ45-150-150
1,8
150
380
265
160
1
OBJ45-160-80
1,1
80
280
220
1
160
OBJ45-160-100
1,3
100
305
230
1
160
OBJ45-160-125
1,5
125
340
245
1
160
OBJ45-160-140
1,7
140
365
265
1
160
OBJ45-160-160
1,9
160
390
275
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ90
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
HADIC. ŠROUBENÍ
objednávací
kód
mm
°
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
3
45
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
d
d1
Materiál:
Pozinkovaný plech
Popis:
Jednoduchá odboèovací koleno 90° se skládá se 3 segmentù do prùmìru
<
=
125 mm, od prùmìru >125 se vyrábí ètyøsegmentové provedení.
Poznámka:
Další prùmìry až do prùmìru 1250 mm pouze na základì poptávek.
B
Pevné hadicové spojky
d2
mm
l2
r
mm
mm
bar
kg/ks
OBLOUK SEGMENTOVÝ OS90 - koleno spojka pozink.
OS90-080
80
80
40
0,4
OS90-100
100
40
100
0,6
OS90-112
112
40
112
0,6
OS90-125
125
40
125
0,7
OS90-150
150
40
150
1,0
OS90-160
160
40
160
1,1
OS90-180
180
40
180
1,3
OS90-200
200
40
200
1,6
OS90-224
224
40
224
2,0
OS90-250
250
60
250
2,5
OS90-280
280
60
280
3,0
OS90-315
315
60
315
4,3
OS90-355
355
80
355
5,3
OS90-400
400
80
400
7,0
OS90-450
450
80
450
8,6
OS90-500
500
80
500
10,4
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Univerzální rychlospojky z ponikl. mosazi MS58 DN 7,2
STANDARD MALE IG
STANDARD MALE TRN
a
b
STANDARD TQF
c
STANDARD SQF
10
10
10
10
10
10
10
0,090
0,092
0,085
0,087
0,090
0,084
0,080
10
10
10
10
10
10
10
0,064
0,067
0,068
0,070
0,075
10
10
10
10
10
STANDARD MALE AG- rychlospojkový trn s vnìjším závitem
G 1/8"
31
12
ES18NA
13
35 0,017
G 1/4"
33
12
ES14NA
17
35 0,021
G 3/8"
33
12
ES38NA
19
35 0,026
G 1/2"
35
12
ES12NA
24
35 0,041
M14x1,5
33
12
ES1415NA
17
35 0,026
M16x1,5
33
12
ES1615NA
19
35 0,032
M18x1,5
33
12
ES1815NA
22
35 0,036
10
10
10
10
10
10
10
STANDARD MALE IG- rychlospojkový trn s vnitøním závitem
12
13
35 0,016
G 1/8"
31
ES18NI
12
17
35 0,024
G 1/4"
33
ES14NI
3
12
19
35 0,023
G /8"
33
ES38NI
1
12
24
35 0,038
G /2"
35
ES12NI
M14x1,5
12
17
35 0,025
33
ES1415NI
M16x1,5
12
19
35 0,036
33
ES1615NI
M18x1,5
12
22
35 0,043
35
ES1815NI
10
10
10
10
10
10
10
STANDARD MALE TRN- rychlospojkový trn s hadicovým trnem
12
12
35
44
0,010 10
ES4S
4
12
12
35
44
0,014 10
ES6S
6
12
12
35
44
0,018 10
ES8S
8
12
12
35
44
0,017 10
ES9S
9
12
12
35
44
0,019 10
ES10S
10
12
12
35
44
0,024 10
ES13S
13
STANDARD TQF - rychlospojka s maticí a ochrannou pružinou
35
12
0,085 10
27
130
ES4TQF
4
35
12
0,090 10
27
130
ES6TQF
6
35
12
0,120 10
27
140
ES8TQF
8
35
12
0,141 10
27
140
ES9TQF
9
STANDARD SQF - trn s maticí a ochrannou pružinou
12
115
35
ES4SQF
4
12
115
35
ES6SQF
6
12
132
35
ES8SQF
8
12
132
35
ES9SQF
9
a
STANDARD TRN 45
b
STANDARD TRN 90
SPOJKY - VZDUCH
STANDARD IG- rychlospojka s vnitøním závitem
G 1/8"
35
ES18I
39
27
12
G 1/4"
35
ES14I
41
27
12
G 3/8"
35
ES38I
41
27
12
G 1/2"
35
ES12I
42,5
27
12
M14x1,5
35
ES1415I
41,5
27
12
M16x1,5
35
ES1615I
41,5
27
12
M18x1,5
35
ES1815I
41,5
27
12
STANDARD TRN- rychlospojka s hadicovým trnem
55
12
6
ES6T
35
27
55
12
8
ES8T
35
27
55
12
9
ES9T
35
27
55
12
10
ES10T
35
27
55
12
13
ES13T
35
27
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
0,070
0,073
0,076
0,087
0,075
0,075
0,078
35
35
35
35
35
35
35
SPOJKY - ABR. MAT.
c
ks
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
STANDARD MALE AG
bar kg/ks
HADIC. ŠROUBENÍ
b
STANDARD AG- rychlospojka s vnìjším závitem
27
38
G 1/8"
ES18A
12
27
40
G 1/4"
ES14A
12
27
41
G 3/8"
ES38A
12
G 1/2"
27
41
ES12A
12
M14x1,5
27
40
ES1415A
12
M16x1,5
27
40
ES1615A
12
M18x1,5
27
40
ES1815A
12
0,030
0,037
0,083
0,086
10
10
10
10
STANDARD TRN 45 - rychlospojka s hadicovým trnem 45°
6
12
27
44
35 0,100
ES6T-45
9
12
27
44
35 0,100
ES9T-45
13
12
30
44
35 0,110
ES13T-45
10
10
10
STANDARD TRN 90 - rychlospojka s hadicovým trnem 90°
6
12
26
44
35 0,105
ES6T-90
9
12
26
44
35 0,105
ES9T-90
13
12
28
44
35 0,115
ES13T-90
10
10
10
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
STANDARD TRN
-
PØÍRUBY
STANDARD IG
mm
MAZACÍ TECHNIKA
b
mm mm
c
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
STANDARD AG
b
PØÍPOJKA TQF PEVNÁ - pružinová zakonèovací ochrana hadic
1
5
R 1/4"
FD5080-5/8
1
6,5
FD6510-6,5/10
R 1/4"
PLASTIK
PØÍPOJKA TQF OTOÈNÁ - pružinová zakonèovací ochrana hadic
R 1/4"
FDS5080-5/8-O
5
1
R 1/4"
FDS6510-6,5/10-O 6,5
1
PØÍPOJKA TQF OTOÈNÁ
a
objednávací
kód
mm
PØÍPOJKA TQF PEVNÁ
b
mm mm
c
mm
-
bar
kg/ks
ks
C
Spojky pro vzduch
TECH. LISTY
mm
a
10
a
objednávací
kód
c
HADIC. SPONY A KLEMY
STANDARD
Univerzální rychlospojky z ponikl. mosazi MS58 DN 7,2
HADIC. SPONY A KLEMY
STANDARD
objednávací
kód
a
mm
mm mm
b
mm
-
bar
(g)
ks
G 3/8"
G 1/2"
35
35
92
102
10
10
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
STANDARD DWS - rozvadìè 2 vývody
DWS38
DWS12
STANDARD DWS
50
52
45
52
STANDARD KDWS - rozvadìè 2 vývody s rychlospojkami ES
STANDARD KDWS
KDWS38ES
KDWS12ES
88
92
62
69
SPOJKY - VZDUCH
a
78
74
G 3/8"
G 1/2"
117
111
184
174
10
10
35
35
G 3/8"
G 1/2"
390
433
10
10
SPOJKY - ABR. MAT.
b
91
91
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Pracovní tlak:
Dle tabulky
STANDARD KVWS
Poznámka:
Na základì požadavku dodáváme i v dalších provedeních: zmenšená varianta - MICRO / ESMC pro vyšší prùtoky vzduchu INDUSTRIE / ESI s pojistkou - SICHER / ESS.
Pøíslušenství pro PA trubky
SPOJKA PRO PA TRUBKY
a
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
35
35
Tìsnìní:
Perbunan
objednávací
kód
D
TÌSNÍCÍ PRSTEN MÌKKÝ
VSUVKA PA
PØÍRUBY
a
D
a
mm
mm
Vsuvka VS - PA
VS06
4
VS08
6
VS10
8
VS12
9
VS15
12
12
15
13
13
13
objednávací
kód
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
10
10
STANDARD KVWS - rozvadìè 3 vývody s rychlospojkami ES
KVWS38ES
KVWS12ES
STANDARD VWS
62
60
Popis:
Rozvadìèe jsou urèeny pro stlaèený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznaèují se velkým prùtokem pøi malých vnìjších rozmìrech a
jednoduchou manipulací. Zásuvka je vyrobena z mosazi, pružiny, kroužek a kolíky z nerezové oceli, zástrèka z mosazi. DN 7,2 mm.
PLASTIK
244
276
STANDARD VWS - rozvadìè 3 vývody
VWS38
VWS12
Materiál:
Mosaz MS 58
TECH. LISTY
35
35
G 3/8"
G 1/2"
MATICE PØEVLEÈNÁ
HRDLO SPOJKY PØÍMÉ
UKÁZKA KOMPLETU
Materiál:
Automatová ocel (Žlutý chromát)
Norma:
DIN 3902
Poznámka:
Vsuvka slouží jako výztuha do plastových PA trubek.
C
Spojky pro vzduch
JS
a
mm
mm
bar
mm
M
6
8
10
12
15
bar
mm
M
Tìsnící prsten mìkký
5
TK06
15
6
TK08
15
8
TK10
16
10
TK12
16
13
TK15
17
Matice pøevleèná
5
MP-M1215
6
MP-M1415
8
MP-M1615
10
MP-M1815
13
MP-M2215
15
15
16
16
17
Hrdlo spojky pøímé (HSP)
5
25
HSP1215
6
27
HSP1415
8
27
HSP1615
10
28
HSP1815
13
30
HSP2215
(g)
ks
0,5
0,7
1,3
1,1
1,9
1
1
1
1
1
(g)
ks
6
11
15
22
38
1
1
1
1
1
500
500
450
400
400
14
17
19
22
27
12X1,5
14X1,5
16X1,5
18X1,5
22X1,5
6
11
15
22
38
1
1
1
1
1
500
500
450
400
400
14
17
17
19
22
12X1,5
14X1,5
16X1,5
18X1,5
22X1,5
12
20
20
25
42
1
1
1
1
1
Univerzální obousmìrná rychlospojka DN 7,2
a
STANDARD WATER IG
objednávací
kód
e
a
mm
STANDARD WATER TRN
p
e
b
STANDARD WATER MALE TRN
STANDARD WATER NAG
b
STANDARD WATER NIG
-
kg/ks
ks
STANDARD WATER TRN - rychlospojka s trnem
27
55
6
35
ES6TAB
25
27
55
9
35
ES9TAB
25
13
27
55
35
ES13TAB
25
0,064
0,098
0,075
10
10
10
kg/ks
ks
objednávací
kód
e
mm
b
p
mm mm
mm
mm
bar
STANDARD WATER MALE TRN - vsuvka rychlospojky s trnem
6
20
25
ES6SAB
58
35 0,034 10
9
20
25
ES9SAB
58
35 0,038 10
13
20
25
ES13SAB
58
35 0,044 10
a
mm
b
mm
bar
objednávací
kód
z
mm mm
e
b
mm mm
z
mm
-
bar kg/ks
ks
STANDARD WATER NAG - vsuvka s vnìjším závitem
G 1/4"
22
ES14NAAB
35
9
43
G 3/8"
22
ES38NAAB
35
10
44
G 1/2"
24
ES12NAAB
35
10
44
M16x1,5
ES1615NAAB 22
35
43
9
M18x1,5
ES1815NAAB 22
35
44
10
0,045
0,048
0,060
0,046
0,047
10
10
10
10
10
STANDARD WATER NIG - vsuvka s vnitøním závitem
G 1/4"
22
35
ES14NIAB
10,5
44
G 3/8"
22
35
ES38NIAB
10,5
44
1
G /2"
24
35
ES12NIAB
12
44
M16x1,5
22
35
ES1615NIAB
11
44
M18x1,5
22
35
ES1815NIAB
12
45
0,064
0,057
0,062
0,060
0,060
10
10
10
10
10
PLASTIK
Materiál:
Mosaz MS 58
Popis:
Rychlospojky jsou urèeny nejen pro stlaèený vzduch 35 bar, ale pøedevším jako plnoprùtokové oboustrannì uzavírací
spojky pro kapaliny a plyny. Vyznaèují se plným prùtokem, který dosahuje až 800 l/min. Zásuvka je vyrobena z mosazi, pružiny,
kroužek a kolíky z nerezové oceli. Rozsah pracovních teplot je od -20°C do +100°C. Spojky jsou oznaèeny jako jednoruèní. Tyto
spojky mohou být spojeny se standardními neuzavíracími vsuvkami ze série 7,2 (napø. samec ES14NA; ES 14NI; ES9S apod.) , ale
uzavírací vsuvky (tìchto rychlospojek) nesmìjí být spojovány se standardními rychlospojkami, zùstaly by uzavøeny.
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
b
b
SPOJKY - VZDUCH
b
SPOJKY - ABR. MAT.
10
10
10
10
10
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
STANDARD WATER IG - rychlospojka s vnitøním závitem
0,092
G 1/4"
22
27
35
ES14IAB
10,5
41
0,085
G 3/8"
22
27
35
ES38IAB
10,5
41
1
0,087
G /2"
24
27
35
ES12IAB
12
42,5
0,085
M16x1,5
22
27
35
ES1615IAB
11
41,5
0,086
M18x1,5
22
27
35
ES1815IAB
12
42,5
STANDARD WATER AG
HADIC. ŠROUBENÍ
10
10
10
10
10
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
STANDARD WATER AG - rychlospojka s vnìjším závitem
0,073
22
27
G 1/4"
ES14AAB
35
9
40
0,076
22
27
G 3/8"
ES38AAB
35
9
41
0,087
24
27
G 1/2"
ES12AAB
35
10
41
0,078
M16x1,5
22
27
ES1615AAB
35
40
9
0,082
M18x1,5
22
27
ES1815AAB
35
41
10
mm
PØÍRUBY
-
ks
mm mm
MAZACÍ TECHNIKA
a
b
z
bar kg/ks
mm
z
b
a
C
Spojky pro vzduch
TECH. LISTY
a
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
STANDARD WATER
Vzduchové rychlospojky pro profesionální použití
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
a
b
ESI14A
ESI38A
ESI12A
ESI14I
ESI38I
ESI12I
SPOJKY - VZDUCH
a
mm
ISO 228
bar kg/ks
ks
7,8
7,8
7,8
60
61
64
23
23
23
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
35
35
35
0,098
0,097
0,114
10/5
10/5
10/5
19
19
24
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
35
35
35
0,099
0,092
0,125
10/5
10/5
10/5
mm
ISO 228
bar kg/ks
ks
0,095
0,097
0,098
0,097
0,101
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
mm ISO 228 bar kg/ks
ks
19
19
22
7,8
7,8
7,8
56
56
58
23
23
24
a
b
ESI**I
b
objednávací
kód
mm mm mm
ESI**T - s trnem na hadici
SPOJKY - ABR. MAT.
a
ESI6T
ESI8T
ESI9T
ESI10T
ESI13TI
ESI**T
6
8
9
10
13
73
73
73
73
73
23
23
23
23
23
19
19
19
19
19
35
35
35
35
35
z
a
z
mm
mm
12
objednávací
kód
DN
INDUSTRY MALE AG
20
a
z
INDUSTRY MALE AG
ESI18NAS
ESI14NAS
ESI38NAS
ESI12NAS
7,8
7,8
7,8
7,8
33
35
36
40
9
11
12
15
13
14
17
22
R1/8"
R1/4"
R3/8"
R1/2"
35
35
35
35
0,014
0,018
0,023
0,471
10/5
10/5
10/5
10/5
32
33
33
35
9
11
12
15
13
14
17
22
R1/8"
R1/4"
R3/8"
R1/2"
35
35
35
35
0,016
0,024
0,025
0,040
10/5
10/5
10/5
10/5
a
c
mm
bar
kg/ks
ks
24
24
24
24
24
35
35
35
35
35
0,013
0,018
0,016
0,018
0,026
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
INDUSTRY MALE IG
ESI18NIS
ESI14NIS
ESI38NIS
ESI12NIS
12
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
mm mm
ESI**I - s vnitøním kuželovým závitem
7,8
7,8
7,8
7,8
20
a
INDUSTRY MALE IG
e
objednávací
kód
mm mm
c
mm
e
mm
INDUSTRY MALE TRN
a
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
b
ESI**A - s vnìjším kuželovým závitem
ESI**A
ESI6SS
ESI8SS
ESI9SS
ESI10SS
ESI13SS
INDUSTRY MALE TRN
Pracovní teplota:
-20°C až +100°C
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
Mosaz MS 58, poniklovaná
Použití:
Pro jejich minimální odpor se doporuèují používat v pneuservisech a provozech s vysokou
spotøebou vzduchu. Velikost vsuvky tohoto systému DN 7,8 mm je 12 mm (prùmìr èepu), viz kóty.
Poznámka:
Rychlospojky jsou jednostrannì uzavíratelné a mají vysoký prùtok (až 1800 l/min) i pøi nízkém tlaku
a mají minimální odpor prùtoku.
TECH. LISTY
a
DN
PLASTIK
MAZACÍ TECHNIKA
objednávací
kód
b
HADIC. SPONY A KLEMY
INDUSTRY - rychlospojky DN 7,8
Médium:
Stlaèený vzduch
C
Spojky pro vzduch
6
8
9
10
13
44
44
44
44
44
12
12
12
12
15
Vzduchové rychlospojky pro profesionální použití
DN
b
mm mm
mm
ISO 228
bar kg/ks
ks
ESIG**A - rychlospojka s vnìjším kuželovým závitem
ESIG38A
ESIG12A
ESIG34A
a
10
10
10
63
65
65
24
24
27
27
27
27
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"
0,143
0,147
0,155
5
5
5
0,145
0,135
0,200
5
5
5
bar kg/ks
ks
0,150
0,150
0,152
0,152
0,160
5
5
5
5
5
35
35
35
b
ESIG**A
ESIG**I - rychlospojka s vnitøním kuželovým závitem
ESIG38I
ESIG12I
ESIG34I
a
10
10
10
56
56
60
27
27
27
a
b
24
24
32
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"
35
35
35
ESIG**I
objednávací
kód
e
b
mm mm mm
mm
mm
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
a
SPOJKY - VZDUCH
b
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
INDUSTRY - rychlospojky DN 10
15
DN
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
a
z
mm
mm
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
mm ISO 228 bar kg/ks
ks
VSUVKA ESIG-A DN 10
21
z
a
ESIG14NAS
ESIG38NAS
ESIG12NAS
ESIG34NAS
10
10
10
10
12
12
17
19
17
17
22
27
R1/4"
R3/8"
R1/2"
R3/4"
35
35
35
35
0,030
0,032
0,035
0,037
10
10
10
10
34
36
37
42
10
12
12
16
17
19
24
32
R1/4"
R3/8"
R1/2"
R3/4"
35
35
35
35
0,036
0,042
0,041
0,043
10
10
10
10
a
b
mm
mm
bar kg/ks
ks
0,024
0,024
0,028
0,030
0,035
10
10
10
10
10
40
40
45
48
VSUVKA ESIG-I DN 10
VSUVKA ESIG-A DN 10
15
ESIG14NIS
ESIG38NIS
ESIG12NIS
ESIG34NIS
10
10
10
10
21
a
VSUVKA ESIG-I DN 10
e
objednávací
kód
b
mm
e
mm
mm
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
objednávací
kód
z
76
76
76
76
76
HADIC. ŠROUBENÍ
ESIG**T
9
10
13
16
19
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
ESIG9T
ESIG10T
ESIG13T
ESIG16T
ESIG19T
a
SPOJKY - ABR. MAT.
ESIG**T - rychlospojka s trnem na hadici
9
10
13
16
19
48
48
48
48
48
15
15
15
18
21
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
MAZACÍ TECHNIKA
VSUVKA ESIG-T DN 10
ESIG9SS
ESIG10SS
ESIG13SS
ESIG16SS
ESIG19SS
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Pracovní teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosaz MS 58, poniklovaná
Médium:
Stlaèený vzduch
Poznámka:
Rychlospojky mají vysoký prùtok (až 2600 l/min) i pøi nízkém tlaku a mají
minimální odpor prùtoku. Rychlospojky jsou jednostrannì uzavíratelné.
PLASTIK
Použití:
Pro jejich minimální odpor se doporuèují používat v pneuservisech a
provozech s vysokou spotøebou vzduchu.
C
Spojky pro vzduch
TECH. LISTY
a
PØÍRUBY
VSUVKA ESIG-T DN 10
b
objednávací
kód
b
mm mm
z
mm
mm
ISO 228
bar kg/ks
ks
ESG**A - rychlospojky s vnìjším trubkovým závitem
ESG34A
ESG10A
ESG54A
a
ESG**A
19
19
19
95
98
98
46
46
46
41
41
46
G 3/4"
G 1"
G 11/4"
35
35
35
0,650
0,620
0,745
1/5
1/5
1/5
41
41
50
G 3/4"
G 1"
G 11/4"
35
35
35
0,740
0,650
0,700
1/5
1/5
1/5
mm
ISO 228
bar kg/ks
ks
0,600
0,683
1/5
1/5
bar kg/ks
ks
35
35
35
0,160
0,200
0,350
1/5
1/5
1/5
35
35
35
0,160
0,200
0,350
1/5
1/5
1/5
bar kg/ks
ks
0,600
0,683
1/5
1/5
16
19
19
ESG**I - rychlospojky s vnitøním závitem
ESG34I
ESG10I
ESG54I
e
ESG**I
19
19
19
objednávací
kód
b
DN
99
100
105
46
46
46
20
22
22
a
b
e
mm mm
mm
ESG**T - rychlospojky s vnitøním závitem
ESG19T
ESG25T
19
19
115
125
36
48
36
48
a
b
z
-
-
mm
ISO 228
35
35
a
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
ESG**T
objednávací
kód
DN
mm mm
mm
HADIC. ŠROUBENÍ
ESG**NA - vsuvky s vnìjším trubkovým závitem
ESG34NA
ESG10NA
ESG54NA
ESG**NA
19
19
19
60
65
68
34
34
34
16
19
19
32
36
46
G 3/4"
G 1"
G 11/4"
ESG**NI - rychlospojky s vnitøním závitem
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
ESG34NI
ESG10NI
ESG54NI
19
19
19
58
68
70
34
34
34
16
19
19
a
b
e
32
41
50
G 3/4"
G 1"
G 11/4"
mm
ISO 228
ESG**NI
objednávací
kód
DN
mm mm
mm
ESG**S - rychlospojky s vnitøním závitem
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
a
DN
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
Vzduchové vysokoprùtokové rychlospojky pro profesionální použití
z
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
INDUSTRY - rychlospojky DN 19
ESG**S
ESG19S
ESG25S
Pracovní teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosaz MS 58, poniklovaná
Médium:
Stlaèený vzduch a kapaliny
Použití:
Pro dodávky stlaèeného vzduchu v prùmyslu nebo ve stavebnictví, v místech vytahování
s mimoøádnì vysokým požadavkem na stlaèený vzduch. Pro nástroje o vysokém
výkonu, nebo pro aplikace s rùznými kapalinami.
Poznámka:
Rychlospojky mají vysoký prùtok (až 8000 l/min) i pøi nízkém tlaku a mají minimální odpor
prùtoku. Tato série ESG má rychlospojky jednostrannì uzavíratelné, vsuvky jsou
jednostrannì i oboustrannì uzavíratelné.
C
Spojky pro vzduch
19
19
75
87
36
48
-
-
35
35
Rychlospojky MINI DN 5
c
b
mm
a
mm mm
b
mm
-
bar
kg/ks
ks
STANDARD MINI AG - rychlospojka s vnìjším závitem
37
38
38
ESM18A
ESM14A
ESM38A
STANDARD MINI AG
17
17
17
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
35
35
35
0,027
0,036
0,043
10
10
10
STANDARD MINI IG - rychlospojka s vnitøním závitem
37
38
47
ESM18I
ESM14I
ESM38I
17
17
17
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
35 0,032
35 0,038
35 0,039
10
10
10
STANDARD MINI IG
STANDARD MINI TRN - rychlospojka s hadicovým trnem
6
8
9
46
46
46
17
17
17
a
b
35 0,027 10
35 0,029 10
35 0,029 10
c
mm
STANDARD MINI MALE AG
mm mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
STANDARD MINI MALE AG - rychl. trn s vnìjším závitem
9
9
ESM18NA
ESM14NA
G 1/8"
G 1/4"
25
27,5
35
35
0,011 10
0,018 10
STANDARD MINI MALE IG - rychl. trn s vnitøním závitem
ESM18NI
ESM14NI
9
9
G 1/8"
G 1/4"
25
26
35
35
0,012 10
0,018 10
STANDARD MINI MALE TRN - rychl. trn s hadicovým trnem
ESM6S
ESM8S
ESM9S
6
8
9
9
9
9
32
32
38
12
12
12
35
35
35
0,008 10
0,012 10
0,011 10
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
c
STANDARD MINI MALE IG
PØÍRUBY
STANDARD MINI MALE TRN
MAZACÍ TECHNIKA
Pracovní teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosaz MS 58
Tìsnìní:
Perbunan
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Pracovní tlak:
Dle tabulky
PLASTIK
Popis:
Univerzální rychlospojky MINI (menší verze standard) jsou urèeny pro stlaèený vzduch,
kapaliny, páry a plyny. Vyznaèují se velkým prùtokem pøi malých vnìjších rozmìrech a
jednoduchou manipulací. Zásuvka je vyrobena z mosazi, pružiny, kroužek a kolíky z
nerezové oceli, zástrèka z mosazi. DN 5 mm.
Poznámka:
DN 5 je možné objednat i z nerezové oceli.
C
Spojky pro vzduch
TECH. LISTY
objednávací
kód
HADIC. ŠROUBENÍ
STANDARD MINI TRN
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
ESM6T
ESM8T
ESM9T
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
objednávací
kód
SPOJKY - VZDUCH
a
HADIC. SPONY A KLEMY
STANDARD MINI
Univerzální rychlospojky z nerezové oceli DN 7,2
HADIC. SPONY A KLEMY
STANDARD SS
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
mm
a
STANDARD AG SS
SPOJKY - VZDUCH
b
SPOJKY - ABR. MAT.
STANDARD IG SS
b
c
mm
mm
mm
-
bar kg/ks
ks
STANDARD AG SS - rychlospojka s vnìjším závitem
G 1/4"
27
41
ESER14A
35
G 3/8"
27
42
ESER38A
35
1
G "
27
44
ESER12A
35
0,08
0,08
0,09
5
5
5
STANDARD IG SS - rychlospojka s vnitøním závitem
G 1/4"
35
ESER14I
41,5
27
G 3/8"
35
ESER38I
41,5
27
G1"
35
ESER12I
43,0
27
0,08
0,08
0,09
5
5
5
STANDARD TRN SS - rychlospojka s hadicovým trnem
56
6
ESER6T
27
35
56
8
ESER8T
27
35
56
9
ESER9T
27
35
56
10
ESER10T
27
35
56
13
ESER13T
27
35
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
5
5
5
5
5
STANDARD TRN SS
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
b
objednávací
kód
STANDARD MALE AG SS
HADIC. ŠROUBENÍ
mm
STANDARD MALE TRN SS
c
mm
mm
mm
-
bar kg/ks
ks
STANDARD MALE TRN SS - rychlospojka trn s vnitøním závitem
44
6
ESE6S
12
35
0,02
5
44
8
ESE8S
12
35
0,02
5
44
9
ESE9S
12
35
0,02
5
44
10
ESE10S
13
35
0,02
5
44
13
ESE13S
15
35
0,03
5
Pracovní teplota:
-20°C až +200°C
Materiál:
Nerezová ocel SS 1.4305, tìsnìní viton FKM
Médium:
Stlaèený vzduch a kapaliny
Použití:
Pro dodávky stlaèeného vzduchu a kapalin v prùmyslu nebo ve stavebnictví, v místech
vytahování s mimoøádnì vysokým požadavkem na stlaèený vzduch. Pro nástroje o
vysokém výkonu nebo pro aplikace s rùznými kapalinami, média typu (plyn, chemikálie,
barvy, farmaceutické výrobky). Rùzné aplikace ve farmaceutickém, chemickém prùmyslu,
zdravotnické techniky, zpracování potravin a pro pneumatické aplikace.
Poznámka:
(Clean Connect) Rychlospojky DN 7,2 mají prùtok 1200 l/min i pøi nízkém tlaku a mají
minimální odpor prùtoku. Možnost k objednání i rychlospojky pro kapaliny oboustrannì
uzavíratelné nebo rychlospojky DN 5.
Spojky pro vzduch
b
STANDARD MALE IG SS - rychlospojka trn s vnitøním závitem
0,02
G 1/4"
35
33
ESE14NI
17
5
0,02
G 3/8"
35
33
ESE38NI
19
5
0,04
G1"
35
35
ESE12NI
24
5
STANDARD MALE IG SS
C
a
STANDARD MALE AG SS - rychlospojka trn s vnìjším závitem
G 1/4"
ESE12NA
33,5
17
35
0,02
5
G 3/8"
ESE38NA
33,5
19
35
0,02
5
G1"
ESE12NA
36,0
24
35
0,04
5
b
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
a
Rychlospojky pro tlakovou vodu
mm
a
a
mm mm
b
mm
-
bar
kg/ks
ks
WATER STAR WS-T - rychlospojka s hadicovým trnem
b
WATER STAR WS-T
WS13T
WS16T
WS19T
WS25T
13
16
19
25
10
13
15
19
75
75
75
75
16
16
16
16
32
32
32
32
5
5
5
5
0,16
0,16
0,17
0,20
WATER STAR WS-IAB - rychlospojka s vnitøním závitem
9
WS34IAB
a
WATER STAR WS-IAB
55
32
G 3/4"
16
0,17
5
WATER STAR WS-GT - hadicový trn s vnìjším závitem
13
16
19
25
10
13
15
19
51
51
51
51
26,5
26,5
26,5
26,5
c
a
b
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
16
16
16
16
0,05
0,06
0,06
0,07
5
5
5
5
-
bar
kg/ks
ks
16
16
16
16
0,07
0,07
0,07
0,08
5
5
5
5
0,07
0,07
5
5
SPOJKY - ABR. MAT.
b
WS13GT
WS16GT
WS19GT
WS25GT
a
b
WATER STAR WS-GT
objednávací
kód
mm
WATER STAR WS-S
mm mm
mm
WATER STAR WS-S - vsuvka s trnem
a
WS13S
WS16S
WS19S
WS25S
SPOJKY - VZDUCH
DN
13
16
19
25
9
9
9
9
67
67
67
67
24
24
24
24
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
b
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
a
HADIC. SPONY A KLEMY
WATER STAR
34
36
29
32
G 1/2"
G 3/4"
16
16
WATER STAR WS-ADAPTER - vsuvka s èepy mezi rychlospojky
9
52
16
24
0,07
5
b
WSA
WATER STAR WS-NI
WATER STAR WS-DYZA - postøikovací mosazná koncovka
9
9
9
9
9
9
114
131
131
131
131
102
32
32
32
32
32
32
G 1/2"
16
16
16
16
16
16
0,24
0,28
0,28
0,29
0,29
0,26
5
5
5
5
5
5
MAZACÍ TECHNIKA
b
a
vše
13
16
19
25
vše
PØÍRUBY
WATER STAR WS-ADAPTER
WSD-S
WSD13T
WSD16T
WSD19T
WSD25T
WSD12A
WATER STAR WS-DYZA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Pracovní teplota:
-20°C až +95°C
Materiál:
Mosaz MS 58
Tìsnìní:
EPDM
PLASTIK
Pracovní tlak:
16 bar
Popis:
Vysoce kvalitní jednoruèní rychlospojky z mosazi MS 58, pro snadné použití, bezpeèné, mají
vysoký rozsah tlaku a prùtoku. Rychlospojky WATER STAR nacházejí uplatnìní ve více
oblastech. Jsou vhodné pro vodní linky v prùmyslu, zemìdìlství, zahradnictví nebo
domácnosti.
HADIC. ŠROUBENÍ
9
9
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
WS12NI
WS34NI
a
C
Spojky pro vzduch
TECH. LISTY
b
WATER STAR WS-NI - vsuvka s vnitøním závitem
Bajonetová rychlospojka pro vzduch
HADIC. SPONY A KLEMY
DRAP
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
b
mm
h
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
DRAP TRN
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
DRAP IG
h
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
DRAP TRN- rychlospojka s hadicovým trnem
10
6
1/4" 63 70
SKG6
10
10 3/8" 63 76
SKG10
10
13 1/2" 63 69
SKG13
10
15 5/8" 63 69
SKG15
10
19 3/4" 63 69
SKG19
10
25
1" 63 70
SKG25
10
32 1 1/4" 63 90
SKG32
0,157
0,150
0,141
0,142
0,155
0,176
0,244
10
10
10
10
10
10
10
DRAP IG- rychlospojka s vnitøním závitem
G 1/4" 10
KIG14
63 36
G 3/8" 10
KIG38
63 36
G 1/2" 10
KIG12
63 38
G 3/4" 10
KIG34
63 40
G 1"
10
KIG10
63 40
G 1 1/4" 10
KIG54
63 55
0,138
0,135
0,150
0,155
0,184
0,297
10
10
10
10
10
10
DRAP AG- rychlospojka s vnìjším závitem
G 1/4" 10
KAG14
63 50
G 3/8" 10
KAG38
63 52
G 1/2" 10
KAG12
63 47
G 3/4" 10
KAG34
63 50
G 1"
10
KAG10
63 47
G 1 1/4" 10
KAG54
63 52
0,157
0,170
0,162
0,175
0,740
0,230
10
10
10
10
10
10
ROZVADÌÈ DRAP 3x R3/4" - 10bar; ocelolitina, DIN 2999
68 68
10 0,187 1
DWS34
DN24
120 120
10 0,640 1
DWSG34
DN17
DRAP AG
ROZVADÌÈ DRAP 3x R1" - 10bar; ocelolitina, DIN 2999
DN30
DWS10
85 85
10 0,295 1
DN21
DWSG10
130 135
10 0,807 1
b
HADIC. ŠROUBENÍ
DRAP ZÁSLEPKA- záslepka
VKO
68 43
10
0,130 10
DRAP TÌSNÌNÍ NBR - profilované tìsnìní z NBR
10 0,006 10
GOER
ROZVADÌÈ DRAP 3X
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
DRAP TÌSNÌNÍ TFEP - profilované tìsnìní na páru
10 0,006 10
GDOR
DRAP TRN SKB- rychlospojka hadicový trn se zajištìním
10 0,174 10
13
SKB13
10 0,175 10
15
SKB15
10 0,182 10
19
SKB19
10 0,240 10
25
SKB25
DRAP TÌSNÌNÍ
DRAP ZÁSLEPKA
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
-
b
objednávací
kód
mm
-
b
h
mm
mm
-
bar
DRAP TRN SKB
Materiál:
Zinkovaná litina
Tìsnìní:
Pryž NBR, nebo na objednání TFEP pro páru do +200°C.
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Bajonetové rychlospojky urèené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch, ale dle provedení i pro
další technická média : voda, olej, benzín, pára, chemikálie. Spojky je možno osadit na veškeré dodávané hadice s uvedeným vnitøním
prùmìrem, nebo na bìžná ukonèení s G" závitem. Spojky jsou kompatibilní pro všeobecnì rozšíøené provedení s rozteèí 42 mm, nejsou
zamìnitelné s rychlospojkami pro vodu ( viz bajonetové rychlospojky GK20, GEKA PLUS ).
Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GBS, HERKULES, HERKULES / P. Systém odpovídá normì DIN 3481, 3482, 3483, 3238.
C
Spojky pro vzduch
kg/ks
ks
Plastové spojky nástrèného systému
SHPI
JS
“
mm
a
mm (mm)
(kpa)
(mm)
SPOJKA PØÍMÁ PUC - jednoduchá spojka pøímá
SPOJKA T PUT
PUC-04
PUC-06
PUC-08
PUC-10
PUC-12
4-4
6-6
8-8
10-10
12-12
3
5
6
8
10
32,6
35,0
36,5
47,6
48,8
99
99
99
99
99
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
KOLENO PUL
KOLENO PUL - jednoduché koleno
SPOJKA Y PY
3
5
6
8
10
4
6
8
10
12
24,0
25,5
29,6
36,7
39,8
99
99
99
99
99
SPOJKY - VZDUCH
PUL-04
PUL-06
PUL-08
PUL-10
PUL-12
a
SPOJKA T PUT - jednoduchá T-spojka
PUT-04
PUT-06
PUT-08
PUT-10
PUT-12
PØÍPOJKA PØÍMÁ PC
Provozní teplota:
0°C až +60°C
Pracovní tlak:
10 bar
4-4-4
6-6-6
8-8-8
10-10-10
12-12-12
3
5
6
8
10
32,6
37,8
44,6
57,0
58,6
99
99
99
99
99
Materiál:
Tìlo - termoplast, pojistný kroužek - termoplast, bøit - pozinkovaná ocel, O kroužek NBR 70Sh, závity - niklovaná mosaz
Médium:
Tlakový vzduch, vakuum - nevhodné pro plyny a kapaliny
PY-04
PY-06
PY-08
PY-10
PY-12
4-4-4
6-6-6
8-8-8
10-10-10
12-12-12
3
5
6
8
10
35,2
37,0
39,4
50,2
52,6
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKA Y PY - jednoduchá Y-spojka
99
99
99
99
99
PØÍPOJKA PØÍMÁ PC - s vnìjším G závitem
Použití:
Jednoduchý systém spojování PA,PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody
vzduchu. Tato øada je urèena pro ménì nároèné aplikace. Další rozmìry a typy
máme skladem.
PC-04-G01
PC-06-G01
PC-06-G03
PC-08-G02
PC-10-G03
PC-12-G02
4
6
6
8
10
12
G 1/8
G 1/8
G 3/8
G 1/4
G 3/8
G 1/4
3
4
4
5
6
6
22,1
23,2
20,5
24,5
27,2
33,5
99
99
99
99
99
99
Plastové spojky nástrèného systému
14
14
20
14
20
21
JS
“
mm
a
mm (mm)
(kpa)
(mm)
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
objednávací
kód
HADIC. ŠROUBENÍ
AIGNEP
55040 - SPOJKA PØÍMÁ - jednoduchá spojka pøímá
55130 - SPOJKA HADIC L 90°
a
55230 - SPOJKA T
5504000002
5504000009
5504000004
5504000010
5504000005
5504000014
5504000011
5504000006
5504000012
5504000007
31,0
34,0
35,0
37,5
37,0
44,0
44,0
45,0
49,0
49,0
4-4
6-4
6-6
8-6
8-8
10-6
10-8
10-10
12-10
12-12
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
PØÍRUBY
55040 - SPOJKA PØÍMÁ
55130 - SPOJKA HADIC L 90° - spojka úhlová
Pracovní tlak:
15 bar
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
Materiál:
Tìlo - termoplast/niklovaná mosaz, Pojistný kroužek - termoplast , bøit - nerezová
ocel, O kroužek - NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, vakuum - nevhodné pro plyny a kapaliny
Použití:
Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový prùmysl,
automatizaci a rozvody vzduchu. Tato øada je urèena pro nároèné aplikace. Další
rozmìry a typy na máme skladem.
9
11
13
16
19
MAZACÍ TECHNIKA
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
99
99
99
99
99
55230 - SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
5523000002
5523000004
5523000005
5523000006
5523000007
5523000008
4-4-4
6-6-6
8-8-8
10-10-10
12-12-12
14-14-14
33,0
41,0
44,0
53,0
61,5
61,0
99
99
99
99
99
99
9
11
13
16
19
20
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
55116 - PØÍPOJKA L 90°
16,5
20,5
22,0
26,5
30,0
4-4
6-6
8-8
10-10
12-12
55310 - SPOJKA HADIC Y - jednoduchá Y-spojka
5531000002 4-4-4
5531000004 6-6-6
5531000005 8-8-8
5531000006 10-10-10
5531000007 12-12-12
31,5
37,0
40,0
48,5
57,5
99
99
99
99
99
10
12
14
17
20
PLASTIK
55310 - SPOJKA HADIC Y
5513000002
5513000004
5513000005
5513000006
5513000007
55116 - PØÍPOJKA L 90° - s vnìjším G závitem
5511600002
5511600005
5511600013
5511600017
5511600022
5511600024
4
4
6
8
10
12
M5x0,8
G 1/4
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 3/8
99
99
99
99
99
99
7/9
9/16
9/13
10/13
13/20
16/16
C
Spojky pro vzduch
TECH. LISTY
SPOJKA PØÍMÁ PC
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
objednávací
kód
HADIC. SPONY A KLEMY
a
Kovové spojky nástrèného systému
objednávací
kód
“
a
a
50040N - SPOJKA PØÍMÁ
a
mm (mm)
(kpa)
(mm)
50040N - SPOJKA PØÍMÁ - jednoduchá spojka
50130N - SPOJKA L 90°
5004000N09
5004000N01
5004000N02
5004000N03
5004000N04
5004000N05
5004000N11
5004000N06
5004000N12
5004000N07
26,0
30,5
32,0
34,0
35,0
36,0
40,5
42,0
45,5
47,0
3-3
4-4
6-4
6-6
8-6
8-8
10-8
10-10
12-10
12-12
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
50130N - SPOJKA L 90° - jednoduché koleno
a
5013000N01
5013000N02
5013000N03
5013000N04
5013000N05
17,0
21,0
22,5
26,5
30,5
4
6
8
10
12
99
99
99
99
99
9
11
13
16
19
SPOJKY - ABR. MAT.
50116N - ŠROUBENÍ L 90° - s vnìjším G závitem
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
50116N - ŠROUBENÍ L 90°
a
50230N - SPOJKA T
a
5011600N08
5011600N09
5011600N10
5011600N11
5011600N12
5011600N13
5011600N14
5011600N15
5011600N16
5011600N25
5011600N17
5011600N18
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/4
G 3/8
G 1/2
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
HADIC. ŠROUBENÍ
11/13
11/16
12/13
12/16
12/20
12/25
14/16
14/20
14/25
16/20
16/20
16/25
50230N - SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
34
34
42
45
53
61
5023000N07 3-3-3
5023000N01 4-4-4
5023000N02 6-6-6
5023000N03 8-8-8
5023000N04 10-10-10
5023000N05 12-12-12
99
99
99
99
99
99
9
9
11
13
16
19
50310N - SPOJKA Y - jednoduchá Y-spojka
55000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
50310N - SPOJKA Y
5031000N07
5031000N01
5031000N04
5031000N02
5031000N03
5031000N08
29,0
32,0
35,0
36,5
41,0
48,0
3
4
5
6
8
10
99
99
99
99
99
99
11
11
13
13
15
18
55000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ - s vnìjším R závitem
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
JS
mm
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
AIGNEP
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
Pracovní tlak:
15 bar
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
5500000001
5500000013
5500000004
5500000005
5500000014
5500000015
5500000006
5500000007
5500000008
5500000016
5500000009
5500000010
5500000017
5500000011
5500000012
5500000018
Médium:
Tlakový vzduch, vakuum - nevhodné pro plyny a kapaliny
Použití:
Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový prùmysl, automatizaci a rozvody
vzduchu. Tato øada je urèena pro nároèné aplikace. Další rozmìry a typy na máme skladem.
Spojky pro vzduch
18,0
19,0
21,5
21,0
23,0
23,5
24,5
22,0
23,0
23,5
28,0
25,5
26,0
31,5
29,5
31,5
R 1/8
R 1/4
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2
objednávací
kód
Materiál:
Niklovaná mosaz, bøit - nerezová ocel, pojistný kroužek - termoplast, O kroužek – NBR 70Sh
C
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
JS
mm
“
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
11/3
14/3
13/4
14/4
17/4
21/4
14/5
14/6
17/6
21/6
17/7
17/8
21/8
20/7
20/9
21/10
a
mm (mm)
(kpa)
(mm)
mm
d
objímka
mm
bar
kg/ks
ks
BETON PRESS TRN- hadicový trn s rychlospojkou
MSTP25
MSTP-X25
MSTP35
MSTP38/35
MSTP42
MSTP50
SYSTÉM 22
BETON PRESS TRN
MDR25
MDR-X25
MDR35
MDR35
MDR42
MDR50
25
25
35
38
42
50
35,5
42
51
51
54
64
PH-X25
PH-35
PH-35
PH-38
PH-42
PH-50
50
50
50
50
50
50
0,54
0,78
0,91
0,91
0,97
1,48
1
1
1
1
1
1
BETON PRESS MALE TRN- trn rychlospojky s hadicovým trnem
d
35,5
41
49,5
49,5
54
63
25
25
35
38
42
50
VSTP25
VSTP-X25
VSTP35
VSTP38/35
VSTP42
VSTP50
PH-X25
PH-35
PH-35
PH-38
PH-42
PH-50
50
50
50
50
50
50
0,31
0,34
0,52
0,47
0,48
0,76
1
1
1
1
1
1
bar
kg/ks
ks
BETON PRESS MALE TRN
pro
hadici
objednávací
kód
mm
d
c
mm
mm
-
OBJÍMKA Z OCELI- pro hydraulické zalisování (MSTP a VSTP)
d
c
PH-19
PH-X25
PH-35
PH-38
PH-42
PH-50
19/25
25
35
38
42
50
19 x 6
25 x 7
35 x 7
38 x 7
42 x 7
50 x 9
31,5
41
49
53
56
68,5
38
50
58
61
65
75
50
50
50
50
50
50
0,10
0,22
0,28
0,26
0,31
0,30
1
1
1
1
1
1
bar
kg/ks
ks
OBJÍMKA Z OCELI
objednávací
kód
objímka
pro
hadici
-
mm
BETON PRESS PØÍPOJKA- pro hydraulické zalisování
BETON PRESS PØÍPOJKA
MSTP-X25/19T
MSTP-X25T
MSTP-35T
MSTP-38/35T
MSTP-50/35T
MSTP-42T
MSTP-50/42T
MSTP-50T
19
25
35
38
35
42
42
50
PH-19
PH-X25
PH-35
PH-38
PH-35
PH-42
PH-42
PH-50
19 x 6
25 x 7
35 x 7
38 x 7
35 x 7
42 x 7
42 x 7
50 x 9
G 1"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/4"
G 2"
G 1 1/2"
G 2"
G 2"
50
50
50
50
50
50
50
50
0,13
0,12
0,22
0,22
0,53
0,25
0,45
0,50
1
1
1
1
1
1
1
1
objednávací
kód
mm
kg/ks
ks
BETON PÁÈKA- s pojistným kroužkem a kolíkem
OCELOVÁ PÁÈKA
MNH-628
MNH-630
MNH-628
MNH-628
MNH-628
MNH-636
19/25
25
35
35
42
50
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
10
10
10
10
10
10
Materiál:
Temperovaná litina, pozinkovaná žlutì chromátovaná ocel
Tìsnìní:
Pryž NBR
PLASTIK
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Spojky a vsuvky pro betonové smìsi MSTP jsou urèené k hydraulickému zalisování.
Armovaný spoj je nerozebíratelný, hladký a bezpeèný. Drážkovaná kontura trnù je pro
lepší uchycení hadice.
Poznámka:
Tìsnìní viz beton spojka
D
Spojky pro abrazivní materiály
TECH. LISTY
d
PØÍRUBY
PØÍRUBY
tìsnìní
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
BETON SPOJKA PRESS
Rychlospojky pro betonové smìsi a omítkování (systém 22)
Rychlospojky pro betonové smìsi a omítkování (systém22)
HADIC. SPONY A KLEMY
BETON SPOJKA
objednávací
kód
h
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
mm
d
BETON TRN
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
SYSTÉM 22
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
BETON MALE TRN
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
BETON IG
BETON AG
PØÍRUBY
d
MAZACÍ TECHNIKA
BETON MALE IG
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
d
b
mm mm
h
mm
-
bar
kg/ks
ks
50
50
50
50
50
50
50
25
0,47
0,77
0,79
0,97
0,90
0,96
1,19
2,17
1
1
1
1
1
1
1
1
BETON TRN REDUKCE- hadicový trn s rychlospojkou
122
50 0,51
MDR25 35,5
MST25/19R** 25
125
50 0,76
MST-X25/19R X25 MDR-X25 42
138
50 0,78
51
MST35/25R 35
MDR35
160
50 1,49
64
MST50/35R 50
MDR50
160
50 1,51
64
MST50/42R 50
MDR50
1
1
1
1
1
BETON MALE TRN- trn rychlospojky s hadicovým trnem
110
35
25
50 0,27
VST25
120
41
X25
50 0,38
VST-X25
125
41
50 0,42
VST-X25-DR X25
49,5
35
120
50 0,51
VST35
49,5
35
146
50 0,74
VST35-R
49,5
38
120
50 0,47
VST38/35
42
53
120
50 0,45
VST42
50
63
140
50 0,92
VST50
50
63
170
50 1,23
VST50-DR
65
156
25 1,35
VST65
73
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BETON TRN - hadicový trn s rychlospojkou
MDR25 35,5
25
MST25**
120
X25 MDR-X25 42
MST-X25
138
MDR35
35
51
MST35
132
MDR35
35
51
MST35-DR
152
MDR35
35
51
MST38/35
146
MDR42
42
54
MST42
144
MDR50
50
64
MST50
140
MDR65
65
74
MST65
185
BETON MALE AG
PLASTIK
TECH. LISTY
tìsnìní
BETON IG- rychlospojka s vnitøním závitem
MDR25 35,5
MIG10/25**
70 G 1"
MDR-X25 42
MIG10-X25
73,5 G 1"
MDR35
51
MIG10/35
74 G 1"
MDR35
51
MIG54/35
74 G 11/4"
MDR35
51
MIG54/35-DR
125 G 11/4"
MDR35
51
MIG15/35
74 G 1 1/2"
MDR42
54
MIG15/42
66 G 1 1/2"
MDR50
64
MIG20/50
79 G 2"
MDR50
64
MIG20/50-DR
135 G 2"
MDR65
74
MIG25/65*
81 G 21/2"
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
0,41
0,65
0,77
0,64
1,17
0,76
0,73
0,99
1,55
1,02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BETON AG- rychlospojka s vnìjším závitem
MDR25 35,5
MAG10/25**
91 G 1"
MDR-X25 42
MAG10-X25
90 G 1"
51
MAG54/35
MDR35
93 G 11/4"
54
MAG15/42
MDR42
98 G 11/2"
64
MAG20/50
MDR50
113 G 2"
64
MAG25/50
MDR50
119 G 21/2"
50
50
50
50
50
50
0,48
0,73
0,79
0,93
1,42
1,62
1
1
1
1
1
1
BETON MALE IG- trn rychlospojky s vnitøním závitem
67 G 1"
35
50 0,28
VIG10/25
67 G 1
41
50 0,34
VIG10-X25
106 G 1"
41
50 0,61
VIG10-X25-DR
67 G 1 1/4" 50 0,38
41
VIG54-X25
63 G 1"
49,5
50 0,52
VIG10/35
68 G 1"1/4" 50 0,46
49,5
VIG54/35
120 G 1"1/4" 50 0,84
49,5
VIG54/35-DR
68 G 1"1/2" 50 0,45
49,5
VIG15/35
74 G 2"
49,5
50 0,66
VIG20/35
62 G 1 1/2" 50 0,42
53
VIG15/42
64 G 1 1/4" 50 0,82
63
VIG54/50
64 G 1 1/2" 50 0,67
63
VIG15/50
71 G 2"
63
50 0,62
VIG20/50
130 G 2"
63
50 1,04
VIG20/50-DR
78 G 2 1/2" 25 0,96
63
VIG25/50
78 G 2 1/2" 25 0,99
73
VIG25/65
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BETON MALE AG- trn rychlospojky s vnìjším závitem
35
VAG10/25
76 G 1" 50 0,35
41
50 0,38
VAG10-X25
76 G 1
VAG54/35
83 G 11/4" 50 0,52
49,5
1
53
VAG15/42
77 G 1 /2" 50 0,52
63
VAG20/50
90 G 2" 50 0,95
objednávací
kód
D
Spojky pro abrazivní materiály
tìsnìní
mm
d
mm
b
h
mm mm
** velikost 25 se dodává s jednou páèkou
1
1
1
1
1
-
bar
kg/ks
ks
Rychlospojky pro betonové smìsi a omítkování (systém 22)
mm
-
bar
kg/ks
ks
BETON REDUKCE- redukce rychl. na rychlospojkový trn
d
MSA35/X25
MSA42/35
MSA50/35
MSA50/42
35
42
50
50
51
54
64
64
42
51
51
54
50
50
50
50
1,154
1,27
1,58
1,59
1
1
1
1
BETON REDUKCE MALE- redukce rychlospojkových trnù
VR35/X25
VR42/X25
VR42/35
VR50/X25
VR50/35
VR50/42
BETON REDUKCE
SYSTÉM 22
c
35
42
42
50
50
50
49,5 41
53 41
53 49,5
63 41
63 49,5
63 53
0,69
0,62
0,65
0,96
0,96
0,98
1
1
1
1
1
1
kg/ks
ks
50
50
50
50
50
50
d
BETON REDUKCE MALE
objednávací
kód
tìsnìní
mm
d
c
mm
mm
-
bar
BETON PØÍPOJKA MALE - vsuvka s vnìjšími závity
19
25
35
38
35
42
42
50
65
G 1"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/4"
G 2"
G 1 1/2"
G 2"
G 2"
G 2 1/2"
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0,11
0,13
0,24
0,21
0,51
0,26
0,43
0,51
1,15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HADIC. ŠROUBENÍ
BETON PØÍPOJKA MALE
MST-X25/19T
MST-X25T
MST-35T
MST-38/35T
MST-50/35T
MST-42T
MST-50/42T
MST-50T
MST65T
objednávací
kód
mm
ks
kg/ks
BETON PÁÈKA- s pojistným kroužkem a kolíkem
OCELOVÁ PÁÈKA
19/25
25
35
35
42
50
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
10
10
10
10
10
10
bar
ks
mm
BETON TÌSNÌNÍ
Materiál:
Temperovaná litina, pozinkovaná žlutì chromátovaná ocel
d
c
mm
mm
kg/ks
BETON TÌSNÌNÍ- kruhové tìsnìní Perbunan
MDR-X25
MDR35
MDR42
MDR50
MDR65
43,5
53,5
55
67
76
6
6
6,5
6
6
10
10
10
10
10
Tìsnìní:
Pryž NBR
PLASTIK
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Spojky pro betonové smìsi MST. Urèeno pro zaøízení na výrobu a
transport betonových, omítacích a maltových smìsí.
Poznámka:
Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek!
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
objednávací
kód
D
Spojky pro abrazivní materiály
TECH. LISTY
d
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
c
MNH-628
MNH-630
MNH-628
MNH-628
MNH-628
MNH-636
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
mm
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
c
c
SPOJKY - VZDUCH
mm
d
SPOJKY - ABR. MAT.
tìsnìní
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
objednávací
kód
SYSTÉM 22
HADIC. SPONY A KLEMY
BETON SPOJKA
Koncovky pro pøepravu sypkých materiálù
HADIC. SPONY A KLEMY
KOULE RAJ
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
KOULE RAJ B
kg/ks
bar
ks
1
1
1
KOULE RAJ TRN
objednávací
kód
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKY - ABR. MAT.
-
KOULE RAJ - vagonová koncovka, storz koncovka
KOULE/B-STORZ
2. 1/2" 5,82 10
KOULE-M/TRN-75MM
4,35 10
75
80
KOULE-M/TRN-80MM
4,40 10
b
mm
-
kg/ks
bar
ks
2,40
2,50
10
10
1
1
TÌSNÌNÍ HRDLA RAJ - objímka spojky JS 80
OBJÍMKA-RAJ
1
10
1
SAMICE RAJ - hrdlo s hadièníkem
75
HRDLO-RAJ-HADJS75
80
HRDLO-RAJ-HADJS80
SAMICE-RAJ
TÌSNÌNÍ HRDLA RAJ
Materiál:
Ocel
Popis:
Koncovky pro pøepravu materiálù jako je vápno, písek, cement apod. Vagonové koncovky DN 75 jsou univerzální kloubový spoj.
Rychlospojka pro tryskací hadice
SANDBLAST SPOJKA
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
mm
b
objednávací
kód
tìsnìní
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
mm
SANDBLAST PØÍPOJKA
SANDBLAST IG
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
b
mm
-
bar
kg/ks
ks
SANDBLAST PØÍPOJKA - pøípojka na povrch hadice
SS25T
SKD
0,48
7
25
SS32TN
SKD-1
0,82
8
32
SS32T
SKD
0,57
8
32
SS38T
SKD
0,78
9
38
SS40T
SKD
0,89
40
10
1
1
1
1
1
SANDBLAST IG- rychlospojka s vnitøním závitem
G 11/4"
SK38TN
SKD-1
0,50
G 11/4"
SK38T
SKD
0,39
G 11/2"
SK38/15TN
SKD-1
0,46
G 1 1/2"
SK38/15T
SKD
0,34
1
1
1
1
SANDBLAST DRŽÁK IG- držák trysky s vnitøním závitem
G 1 1/4"
SD32-32A
1
0,24
32
8
SANDBLAST TÌSNÌNÍ- profilované kruhové tìsnìní
SKD
0,011 10
SKD-1
0,020 10
SANDBLAST DRŽÁK IG
Materiál:
Zinkovaná litina
SANDBLAST TÌSNÌNÍ
Tìsnìní:
Tvarové z Perbunanu ( u typù TN odlišná geometrie !! )
Pracovní tlak:
Popis:
Rychlospojky s bajonetovým uzávìrem pro spojování tryskacích hadic. Hadice se upevòují pomocí šroubù do vnìjší stìny hadice. Pro osazení
konce hadic dodáváme držák tryskacích dýz. Z dùvodu bezpeènosti práce doporuèujeme rychlospojky zajistit dodávanými závlaèkami. Provedení
TN je za pøíplatek osazeno automatickou pojistkou.
Poznámka:
Provedení TN: prodloužený nátrubek, nové øešení tìsnící plochy.
D
Spojky pro abrazivní materiály
Kardanová rychlospojka pro abrazivní mat.
PERROT H
c
-
mm
b
c
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
PERROT H HÁK TRN - ocelový hadicový trn s háky
070/060MPH 60
1
98,5
10
1
98,5
10
070/065MPH 65
PERROT H TRN
PERROT H TRN - ocelový hadicový trn bez hákù
070/060VPH 60
102
10
102
10
070/065VPH 65
Materiál:
Litina, žárovì zinkována
1
1
PERROT TÌSNÌNÍ - kruhové profilované tìsnìní z Buna
070MPTD
1
10
Tìsnìní:
Buna (NBR)
Pracovní tlak:
dle tabulky
Popis:
Rychlospojkový systém PEROT H fungující na principu kardanového spoje.
Rychlospojka robustnìjší konstrukce než standardní PERROT slouží k dopravì
vysoce abrazivních materiálù. Konstrukce umožòuje maximální vychýlení až 15%.
Houba pro èištìní hadice Bautec 125
CIVA BAUTEC + CIKO BAUTEC M
objednávací
kód
kg/ks
DN
CIVA BAUTEC
ks
1
1
CIKO BAUTEC M - Èistící koule hadic Bautec 125
pro hadici 51mm
CIKO60/DN51
0,20
pro hadici 65 mm
CIKO80/DN65
0,25
pro hadici 75 mm
CIKO100/DN80
0,30
pro hadici 100 mm
CIKO125/DN100
0,45
pro hadici 125 mm
CIKO150/DN125
0,65
1
1
1
1
1
CIKO BAUTEC M
Materiál:
Polyuretanová pìna
Popis:
Oranžová pìna ve tvaru válce nebo koule se vkládá po ukonèení dopravy betonu
hadicemi BAUTEC 125, aby vyèistila zbytky betonu na vnitøní stìnì hadice.
Nákres a tabulka rozmìrù
bar
CIVA BAUTEC - Èistící válec hadic Bautec 125
0,50
100
CIVA125X150/DN100
0,75
125
CIVA150X180/DN125
KONCOVKA BAUTEC 125 (samostatnì neprodejná)
Rozmìry koncovek
K
O
N
C
O
V
E
K
B
A
U
T
E
C
A C B
125
E
D
Victaulic
A
B
C
D
E
kg
2”
2. 1”
3” x 65
3” x 76
3.1/4” x 76
3.1/4” x 80
4”
4.1/2”
4.1/2” Sup.
5”
5.1/2”
5.1/2” Sup.
6”
6” Sup.
8”
60,3
73,0
88,9
88,9
97,0
97,0
114,3
127,0
127,0
141,0
148,0
148,0
167,0
167,0
219,0
50,0
65,0
65,0
76,0
77,0
80,0
100,0
100,0
97,0
125,0
125,0
120,0
150,0
146,0
202,0
57,0
69,0
84,0
84,0
89,0
89,0
108,0
114,0
114,0
133,0
139,0
139,0
159,0
159,0
214,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
19,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,5
17,0
16,0
16,0
16,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
2,9
5,0
5,5
6,0
6,7
PLASTIK
T
A
B
U
L
K
A
PØÍRUBY
PØÍRUBY
KONCOVKA BAUTEC 125
Poznámka: Sup. znamená extra tìžká varianta koncovky
D
Spojky pro abrazivní materiály
TECH. LISTY
PERROT H HÁK TRN
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
b
Bajonetová rychlospojka pro kapaliny
a
objednávací
kód
mm
b
a
GK 20 TRN
GK 20 IG
GK 20 AG
GK 20 ZÁSLEPKA
GK OTOÈNÁ TRN
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
b
a
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
GK 20 TRN- rychlospojka s trnem na hadici
3/8"
GSK10
10
53,5 50
10
1/2"
GSK13
10
53,5 50
13
GSK16
10
16 5/8" 53,5 54
GSK19
10
19 3/4" 53,5 54
1" 53,5 60
GSK25
10
25
GSK32
10
32 1 1/4" 53,5 70
GSK38
10
38 1 1/2" 53,5 73
0,093
0,094
0,102
0,102
0,123
0,176
0,183
10
10
10
10
10
10
10
GK 20 IG- rychlospojka s vnitøním závitem
G 3/8"
10
53,5 31
GKI38
G 1/2"
10
53,5 31
GKI12
G 3/4"
10
53,5 32
GKI34
G 1"
10
53,5 33
GKI10
G 1 1/4" 10
53,5 38
GKI54
G 1 1/2" 10
53,5 39
GKI32
0,080
0,094
0,096
0,100
0,114
0,135
10
10
10
10
10
10
GK 20 AG- rychlospojka s vnìjším závitem
GKA38
G 3/8"
10
53,5 32
G 1/2"
GKA12
10
53,5 32
G 3/4"
GKA34
10
53,5 32
G 1"
GKA10
10
53,5 32
G 1 1/4" 10
GKA54
53,5 36
G 1 1/2" 10
GKA32
53,5 36
0,083
0,088
0,090
0,092
0,101
0,135
10
10
10
10
10
10
kg/ks
ks
mm
-
b
a
mm
mm
-
bar
GK OTOÈNÁ TRN- rychlospojka s trnem na hadici otoèná
GSK13/DR
10 0,180 10
13 1/2" 53,5 68,5
3/4" 53,5 68,5
GSK19/DR
10 0,170 10
19
1"
GSK25/DR
10 0,180 10
53,5 75
25
GK 20 ZÁSLEPKA- záslepka rychlospojky
GKO
53,5 37
10
0,103
10
GEKA TRN GSSG - rychlospojka, otoèný šroubovací trn
10 0,205 10
13
GSSG13
58
77
10 0,230 10
19
GSSG19
58
82
10 0,270 10
25
GSSG25
58
86
10 0,310 10
32
GSSG32
58
96
GEKA TRN GSSG
GK 20 NBR
GSGOR-NBR OTOÈNÁ
GK 20 NBR- profilované tìsnìní z NBR
GKOR
10
0,006
10
GSGOR-NBR - tìsnìní s kroužkem MS otoèné GEKA
GSGOR-NBR
10 0,006 10
Materiál:
Mosazná litina
Tìsnìní:
Tvarové pryžové tìsnìní - viz obrázek
GKOR - klasická GK20
GSGOR-NBR - otoèná GK20
Pracovní tlak:
dle tabulky
Popis:
Bajonetové rychlospojky urèené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových a sacích hadic, zejména pro vodu a ostatní neagresivní kapaliny.
Rychlospojky je možno osadit na veškeré dodávané hadice s uvedeným vnitøním prùmìrem nebo bìžná ukonèení s G” závitem. Spojky
kompatibilní pro všeobecnì rozšíøené provedení s rozteèí 40 mm nejsou zamìnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové
rychlospojky DRAP).
Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GEMI nebo GBS.
PLASTIK
TECH. LISTY
-
objednávací
kód
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
GK20
E
Univerzální rychlospojky
Bajonetová rychlospojka pro kapaliny
a
GEKA PLUS TRN
GEKA PLUS AG
-
mm
bar
kg/ks
ks
GEKA PLUS TRN - rychlospojka s trnem na hadici (mosaz)
3/8" 50
25 0,093 10
GSK10PLUS
10 3/8" 53,5
25 0,094 10
GSK13PLUS
13 1/2" 53,5 50
5
5
/8"
/8"
54
25 0,102 10
53,5
GSK16PLUS
16
3
54
/4" 53,5
25 0,102 10
GSK19PLUS
19
60
25 0,123 10
1" 53,5
GSK25PLUS
25
1
70
25 0,176 10
GSK32PLUS
32 1 /4" 53,5
1
/2"
73
25 0,183 10
53,5
GSK38PLUS
38 1
GEKA PLUS AG - rychlospojka s vnìjším závitem (mosaz)
GKA14PLUS
25 0,089 10
53,5 32 G 1/4"
GKA38PLUS
25 0,083 10
53,5 32 G 3/8"
1
/2"
GKA12PLUS
25 0,088 10
53,5 32 G
3
/4"
GKA34PLUS
25 0,090 10
53,5 32 G
GKA10PLUS
25 0,092 10
53,5 32 G 1"
1
/4"
GKA54PLUS
25 0,101 10
53,5 36 G 1
1
/2"
GKA32PLUS
25 0,135 10
53,5 36 G 1
GEKA PLUS ZÁSLEPKA - záslepka rychlospojky (mosaz)
GKOPLUS
25 0,103 10
53,5 37
GEKA TRYSKA BT
SDK12
SDK34
SDK10
GEKA PLUS ZÁSLEPKA
GEKA TRYSKA BT
10
10
10
0,220
0,290
0,445
1
1
1
10
10
10
10
10
0,130
0,225
0,230
0,405
0,500
1
1
1
1
1
GEKA PLUS NBR - profilované tìsnìní z NBR
25
GKORPLUS
0,004
1
GK PLUS EPDM - profilované tìsnìní z EPDM
25
GKOR-EPDM
0,006
1
53,5
53,5
53,5
GEKA TRYSKA TRN
SDT13
13
SDT16
16
SDT19
19
SDT25
25
SDT32
32
objednávací
kód
GEKA PLUS NBR
GEKA PLUS EPDM
GEKA PLUS VITON
Materiál:
Mosazná litina, nerezová ocel - SS
mm
GEKA PLUS IG - rychlospojka s vnitøním závitem (mosaz)
25 0,076 10
53,5 30 G 1/4"
GKI14PLUS
25 0,080 10
53,5 31 G 3/8"
GKI38PLUS
1/2"
25 0,094 10
53,5 31 G
GKI12PLUS
3/4"
25 0,096 10
53,5 32 G
GKI34PLUS
25 0,100 10
53,5 33 G 1"
GKI10PLUS
1/4"
25 0,114 10
53,5 38 G 1
GKI54PLUS
1/2"
25 0,135 10
53,5 39 G 1
GKI32 PLUS
GEKA PLUS IG
GEKA TRYSKA TRN
mm
DN
SS
mm
b
a
mm
mm
DN
-
mm
kg/ks
ks
GEKA PLUS TRN SS - nerezová rychlospojka s trnem
GSK13PLUS-SS 13 1/2" 53,5 53,5
25 0,094
10
GSK19PLUS-SS 19 3/4" 53,5 53,5
25 0,102
17
1" 53,5 53,5
GSK25PLUS-SS 25
25 0,123
21,5
10
10
10
GEKA PLUS IG SS - nerezová rychlospojka vnitøní závit
1/2"
GKI12PLUS-SS 13 1/2"
25 0,094
14
31 53,5
3/4"
GKI34PLUS-SS 19 3/4" 32 53,5
25 0,0,96
19
1"
1" 23
GKI10PLUS-SS 25
25 0,100
33 53,5
10
10
10
GEKA PLUS AG SS - nerezová rychlospojka vnìjší závit
GKA12PLUS-SS 13 1/2"
25 0,088
32 53,5 G 1/2" 15
GKA34PLUS-SS 19 3/4" 32 53,5 G 3/4" 20
25 0,090
1"
1"
GKA10PLUS-SS 25
25 0,092
23
32 53,5 G
10
10
10
-
bar
GEKA PLUS SS ZÁSLEPKA - nerezová záslepka rychlospojky
25 0,103 10
37 53,5
GKOPLUS-SS
Tìsnìní:
Tvarové pryžové tìsnìní - viz obrázek (nelze použít tìsnìní GKOR a GKOR/DR z klasické spojky GK20)
Popis:
Bajonetové rychlospojky urèené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových a sacích hadic, zejména pro vodu a ostatní neagresivní
kapaliny. Rychlospojky je možno osadit na veškeré dávané hadice s uvedeným vnitøním prùmìrem nebo bìžná ukonèení s G”
závitem. Univerzální spojka pro vodní vedení v prùmyslu, na stavbách, pro øemeslné živnosti, v zemìdìlství nebo domácnostech.
Spojky kompatibilní pro všeobecnì rozšíøené provedení s rozteèí 40 mm nejsou zamìnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch
(viz bajonetové rychlospojky DRAP).
Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GEMI nebo GBS. Pro použití na pitnou vodu doporuèujeme GEKA PLUS KTW.
PLASTIK
Pracovní tlak:
25 bar
PØÍRUBY
PØÍRUBY
b
-
a
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
mm
b
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
GEKA PLUS
Univerzální kardanová rychlospojka
HADIC. SPONY A KLEMY
PERROT
objednávací
kód
PERROT HÁK TRN
PERROT HÁK WELD
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
PERROT WELD
d
b
PERROT HÁK ZÁSLEPKA
Materiál:
Uhlíková ocel, žárovì zinkována
Tìsnìní:
Buna (NBR)
PERROT ZÁSLEPKA
Popis:
Rychlospojkový systém PERROT fungující na principu kardanového spoje robustní
provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátìž. Nejèastìjší použití v
zemìdìlství, hasící technice, vodohospodáøství, pøi práci s odpady a kaly, pøepravì
sypkých hmot. Konstrukce umožòuje maximální vychýlení až 15%.
Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních (navaøovací koncovky a
záslepky).
Navaøovací koncovky v èerném provedení (nepozinkovaném).
Kóta "c" je rozmìr navaøovacího hrdla.
E
Univerzální rychlospojky
mm
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
PERROT TRN 050/050VP
50
070/063VP
63
070/065VP
65
089/075VP
76
089/080VP
80
108/090VP
90
108/102VP
102
108/110VP
110
133/125VP
125
133/127VP
127
159/152VP
152
216/200VP
200
hadicový trn bez hákù
75
100
100
134
134
134
157
157
177
177
210
300
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PERROT WELD - navaøovací rychlospojka bez hákù
75
10
50
050WVP
102,5
10
70
070WVP
10
134
89
089WVP
155,5
10
108
108WVP
179
10
133
133WVP
211
10
159
159WVP
321
10
216
216WVP
1
1
1
1
1
1
1
PERROT HÁK ZÁSLEPKA - pozinkovaná záslepka s háky
1
74,5
050CMP
1
98,5
070CMP
1
126
089CMP
1
145,5
108CMP
1
171,5
133CMP
1
203,5
159CMP
1
287
216CMP
PERROT TÌSNÌNÍ
Pracovní tlak:
dle tabulky
c
PERROT HÁK WELD - navaøovací rychl. se zajiš. háky
1
10
74,5
50
050WMP
1
10
98,5
70
070WMP
1
10
89
126
089WMP
1
10
108
145,5
108WMP
1
10
133
171,5
133WMP
1
10
159
203,5
159WMP
1
10
216
287
216WMP
PERROT TRN
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
b
c
d
PERROT HÁK TRN - hadicový trn se zajišovacími háky
050/050MP
50
1
10
86
070/063MP
63
1
10
109
070/065MP
65
1
10
109
089/075MP
76
1
10
139
089/080MP
80
1
10
139
089/090MP
90
1
10
139
108/102MP 102
1
10
162
108/110MP 110
1
10
162
133/125MP 125
1
10
192
133/127MP 127
1
10
192
159/152MP 152
1
10
225
216/200MP 200
1
10
310
d
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
mm
b
PERROT ZÁSLEPKA- pozinkovaná záslepka bez hákù
1
75
050CVP
1
102,5
070CVP
1
134
089CVP
1
155,5
108CVP
1
179
133CVP
1
211
159CVP
1
312,5
216CVP
PERROT TÌSNÌNÍ - kruhové tìsnìní z Buna ("O"kroužek)
11
87
1
10
050MPTD
108,5 11,5
1
10
070MPTD
139 14
1
10
089MPTD
160 18
1
10
108MPTD
190 20
1
10
133MPTD
222 22
1
10
159MPTD
306 25
1
10
216MPTD
objednávací
kód
mm
b
d
c
mm
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
Univerzální kardanová rychlospojka
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
BAUER TRN - pozinkovaný hadicový trn bez hákù
71
050/050VB
50
10
99
076/063VB
63
10
99
076/076VB
76
10
121
089/089VB
10
89
148
108/100VB
10
100
148
108/110VB
10
110
163
133/125VB
10
125
182
159/152VB
10
150
231
194/200VB
10
200
d
BAUER TRN
c
d
BAUER WELD K
BAUER HÁK WELD
c
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BAUER WELD K - navaøovací èást rychlospojky (Koule)
050WB
50
1
49
70
10
076WB
76
1
76
93
10
089WB
100
1
120 89
10
108WB
110
1
145 107
10
133WB
125
1
145 132
10
159WB
150
1
159 156
10
194WB
200
1
179 192
10
BAUER HÁK WELD - zajišovací kruh s háky
050MB
10
50
076MB
10
76
089MB
10
100
108MB
10
110
133MB
10
125
159MB
10
150
194MB
10
200
1
1
1
1
1
1
1
BAUER WELD- navaøovací rychlospojka bez hákù
50
49
71
050WVB
10
76
76
99
076WVB
10
100
089WVB
121 89
10
110
108WVB
148 107
10
125
133WVB
163 132
10
150
159WVB
182 156
10
200
194WVB
231 192
10
1
1
1
1
1
1
1
BAUER HÁK ZÁSLEPKA - záslepka se zajišovacími háky
1
050CMB
10
70
50
1
076CMB
10
98
76
1
089CMB
10
120
100
1
108CMB
10
145
110
1
133CMB
10
159
125
1
159CMB
10
179
150
1
194CMB
10
230
200
BAUER WELD
d
BAUER HÁK ZÁSLEPKA
c
Materiál:
Uhlíková ocel, žárovì zinkována
BAUER TÌSNÌNÍ
Pracovní tlak:
dle tabulky
Popis:
Rychlospojkový systém BAUER fungující na principu kardanového spojerobustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátìž.
Nejèastìjší použití v zemìdìlství, hasící technice, vodohospodáøství, pøi práci
s odpady a kaly, pøepravì sypkých hmot.
Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních (navaøovacíkoncovky
a záslepky). Navaøovací koncovky v èerném provedení (nepozinkovaném).
BAUER ZÁSLEPKA- pozinkovaná záslepka bez hákù
50
1
71
10
050CVB
76
1
99
10
076CVB
100
1
121
10
089CVB
110
1
148
10
108CVB
125
1
163
10
133CVB
150
1
182
10
159CVB
200
1
231
10
194CVB
BAUER TÌSNÌNÍ - kruhové tìsnìní ("O" kroužek)
50
10
9
050MBTD
83
76
10
13 115
076MBTD
100
10
14 134
089MBTD
110
10
15 160
108MBTD
125
10
18 190
133MBTD
150
10
19 208
159MBTD
200
10
18 253
194MBTD
objednávací
kód
mm
a
d
c
mm
mm
mm
-
bar
kg/ks
1
1
1
1
1
1
1
ks
E
Univerzální rychlospojky
PØÍRUBY
PØÍRUBY
mm
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
BAUER HÁK TRN
Tìsnìní:
Pryž Buna (NBR)
c
BAUER HÁK TRN - hadicový trn se zajišovacími háky
50
70
050/050MB
1
10
63
98
076/063MB
1
10
76
98
076/076MB
1
10
89
120
089/089MB
1
10
100
145
108/100MB
1
10
110
145
108/110MB
1
10
125
159
133/125MB
1
10
150
179
159/150MB
1
10
200
230
194/200MB
1
10
d
b
d
PLASTIK
DN
a
TECH. LISTY
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
BAUER
Univerzální kardanová rychlospojka
HADIC. SPONY A KLEMY
ITALSKÝ SYSTÉM
objednávací
kód
mm
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
d
SPOJKY - VZDUCH
ITAL HÁK TRN
SPOJKY - ABR. MAT.
c
ITAL TRN
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
d
c
mm
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
ITAL HÁK TRN - hadicový trn se zajišovacími háky
75
080/075MIT
110
10
80
080/080MIT
110
10
100/100MIT 100
132
10
100/110MIT 110
132
10
120/120MIT 120
151
10
120/125MIT 125
151
10
120/133MIT 133
151
10
150/150MIT 150
180
10
200/200MIT 200
245
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ITAL TRN - hadicový trn bez hákù
111
080/075VIT 75
111
080/080VIT 80
130
100/100VIT 100
130
100/110VIT 110
150
120/120VIT 120
150
120/125VIT 125
150
120/133VIT 133
180
150/150VIT 150
243
200/200VIT 200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
ITAL HÁK ZÁSLEPKA- pozinkovaná záslepka s háky
100CMIT
1
132
10
120CMIT
1
151
10
150CMIT
1
180
10
CVIT
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
c
ITAL WELD- navaøovací rychlospojka bez hákù
111
080WVIT
70
10
130
100WVIT
89
10
150 112
120WVIT
10
180 139
150WVIT
10
243 197
200WVIT
10
ITAL HÁK WELD
ITAL WELD
ITAL ZÁSLEPKA- pozinkovaná záslepka bez hákù (pozink)
130
100CVIT
1
10
150
120CVIT
1
10
180
150CVIT
1
10
ITAL TÌSNÌNÍ BU - kruhové tìsnìní ("O" kroužek)
ITAL ZÁSLEPKA
d
ITAL HÁK ZÁSLEPKA
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
d
ITAL HÁK WELD - navaøovací rychl. se zajišovacími háky
080WMIT
1
110 70
10
100WMIT
1
132 89
10
120WMIT
1
151 112
10
150WMIT
1
180 139
10
200WMIT
1
245 197
10
d
c
a
ITAL TÌSNÌNÍ BU
a
080MITGN
100MITGN
120MITGN
150MITGN
200MITGN
125
148
170
205
270
11
12
15
15
18
objednávací
kód
a
d
c
mm
mm
mm
mm
-
bar
Materiál:
Uhlíková ocel, žárovì zinkována
Tìsnìní:
Pryž Buna (NBR)
Pracovní tlak:
dle tabulky
Popis:
Rychlospojkový systém ITAL fungující na principu kardanového spoje - robustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou
zátìž. Nejèastìjší použití v zemìdìlství, hasící technice, vodohospodáøství, pøi práci s odpady a kaly, pøepravì sypkých hmot.
Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních (navaøovací koncovky a záslepky - viz ceník). K dispozici i náhradní tìsnící
kroužky. Navaøovací koncovky v èerném provedení (nepozinkovaném). Kóta "c" je rozmìr navaøovacího hrdla.
E
Univerzální rychlospojky
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
kg/ks
ks
Spojka savicová šroubovací
Hadicový trn
s vnìjším závitem
Hadicový trn
+ pøevleèná matka
objednávací
kód
mm
Matka 110 IG
-
G
-
bar
kg/ks
ks
ŠROUBENÍ 110 AG- hadicový trn s vnìjším závitem
110
4. 5/16"
SFAG110
0,9
1
ŠROUBENÍ 110 IG - hadicový trn pro matku
4. 5/16"
110
SFIG110
0,8
1
MATKA 110 IG- pøevleèná matka pro ŠROUBENÍ 110 IG
0,5
SFM110
1
TÌSNÌNÍ 110- ploché kruhové tìsnìní
SFT110
0,03
1
VÍÈKO IG 110- záslepka pro SFAG110
SFVIG110
0,55
1
VÍÈKO AG 110- záslepka pro SFIG110
Kompletní spojka
Víèko IG
Víèko AG
0,55
1
ŠROUBENÍ 110 AG WELD - navaøovací trn FE110 mm
2,6
SFAG110-WELD110
1
ŠROUBENÍ 110-REDUKCE4 - pøechod Šroubení na 4" závit
4”
4. 5/16"
2,5
SFAG110-G4
1
SFVAG110
REDUKCE-MATKA 110 IG - pøechod na vnìjší z. G3" (pevná spojka)
3”
1,4
1
SFM110/AG3
ŠROUBENÍ 110IG WELD - hrdlo hladké navaøovací s matkou
1,8
SFIG110-WELD110
1
TÌSNÌNÍ SFTV 110 - pro SFVIG a SFM110/AG3
SFTV110
0,03
1
3
1
ŠROUBENÍ KOMPLET DN 125
SFAG-IG-M125
ŠROUBENÍ 110-REDUKCE4
ŠROUBENÍ 110IG WELD
REDUKCE-MATKA 110 IG
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
ŠROUBENÍ 110 AG WELD
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
ŠROUBENÍ FEKÁLNÍ DN 110
Materiál:
Hliníková slitina
Tìsnìní:
Ploché pryžové tìsnìní
Pracovní tlak:
-
Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GBS, pásky BANDIMEX. Komplet je dodáván složením tìchto ètyø položek: SFAG110, SFIG110,
SFM110 a STF110.
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
PLASTIK
Popis:
Šroubení pro sací hadice v zemìdìlství a požární technice, standardní provedení pro plastové a pryžové savice DN 110.
Savicový rychlouzávìr
HADIC. SPONY A KLEMY
RYCHLOUZÁVÌR DN 110
objednávací
kód
mm
TÌSNÌNÍ 110
kg/ks
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
ks
1
RYCHLOUZÁVÌR 110
TÌSNÌNÍ 110 - ploché kruhové tìsnìní
SFT110
0,03
1
VÍÈKO ÈEP 110 - hadicový trn bez hákù
SRCV110
110
4 5/16"
1,21
1
VÍÈKO HÁK 110 - trn se zajišovacími háky
4 5/16"
SRPV110
110
3,20
1
RYCHLOUZÁVÌR HÁK 110
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
VÍÈKO ÈEP 110
VÍÈKO HÁK 110
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
bar
RYCHLOUZÁVÌR HÁK 110 - trn se zajišovacími háky
4 5/16"
110
1
3,25
SRP110
Materiál:
Ocel
Tìsnìní:
Ploché pryžové mezikruží
Pracovní tlak:
Popis:
Pákový rychlouzávìr urèený zejména pro sací hadice DN 110 v komunální technice, èištìní kanalizací a v
zemìdìlství. Koncovky doporuèujeme nasazovat na hadici s vnitøním prùmìrem 110 mm (ozn. SPIROTEC
SUPERELASTIC, AQUASPIR). U plastových hadic s menším prùmìrem, které jsou nasazovány na koncovku za
tepla mùže vlivem pnutí v materiálu docházet èasem k praskání hadice v místì spoje.
Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GBS, pásky BANDIMEX.
PLASTIK
TECH. LISTY
-
RYCHLOUZÁVÌR 110 - hadicový trn bez hákù
110
4 5/16"
1,25
SRC110
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
mm
E
Univerzální rychlospojky
Rychlospojkový systém
KAMLOK TRN "C"
KAMLOK IG "D"
**PP
mm
mm
-
KAMLOK ** TRN "C"- rychlospojka s hadicovým trnem
13
050C/MS-BU
050C/SS-BU
050C/PP-BU
050C/AL-BU
19
075C/MS-BU
075C/SS-BU
075C/PP-BU
075C/AL-BU
25
100C/MS-BU
100C/SS-BU
100C/PP-BU
100C/AL-BU
32
125C/MS-BU
125C/SS-BU
125C/PP-BU
125C/AL-BU
40
150C/MS-BU
150C/SS-BU
150C/PP-BU
150C/AL-BU
50
200C/MS-BU
200C/SS-BU
200C/PP-BU
200C/AL-BU
63
250C/MS-BU
250C/SS-BU
250C/PP-BU
250C/AL-BU
75
300C/MS-BU
300C/SS-BU
300C/PP-BU
300C/AL-BU
400C/MS-BU
400C/SS-BU
400C/PP-BU 100
400C/AL-BU
500C/MS-BU
500C/SS-BU
500C/PP-BU 132
500C/AL-BU
600C/MS-BU
600C/SS-BU
600C/PP-BU 150
600C/AL-BU
EDR50*
EDR75*
EDR100*
EDR125*
EDR150*
EDR200*
EDR250*
EDR300*
EDR400*
EDR500*
EDR600*
24,5
32,4
37,3
46
54
63,8
76,5
92,2
120,3
146
176
KAMLOK ** IG "D"- rychlospojka s vnitøním závitem
050D/MS-BU
050D/SS-BU
050D/PP-BU
050D/AL-BU
075D/MS-BU
075D/SS-BU
075D/PP-BU
075D/AL-BU
100D/MS-BU
100D/SS-BU
100D/PP-BU
100D/AL-BU
125D/MS-BU
125D/SS-BU
125D/PP-BU
125D/AL-BU
150D/MS-BU
150D/SS-BU
150D/PP-BU
150D/AL-BU
200D/MS-BU
200D/SS-BU
200D/PP-BU
200D/AL-BU
250D/MS-BU
250D/SS-BU
250D/PP-BU
250D/AL-BU
300D/MS-BU
300D/SS-BU
300D/PP-BU
300D/AL-BU
400D/MS-BU
400D/SS-BU
400D/PP-BU
400D/AL-BU
500D/MS-BU
500D/SS-BU
500D/PP-BU
500D/AL-BU
600D/MS-BU
600D/SS-BU
600D/PP-BU
600D/AL-BU
EDR50*
EDR75*
EDR100*
EDR125*
EDR150*
EDR200*
EDR250*
EDR300*
EDR400*
EDR500*
EDR600*
24,5
32,4
37,3
46
54
63,8
76,5
92,2
120,3
146
176
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 2 1/2"
G 3"
G 4"
G 5"
G 6"
KAMLOK ** AG "B"- rychlospojka s vnìjším závitem
050B/MS-BU
050B/SS-BU
050B/PP-BU
050B/AL-BU
075B/MS-BU
075B/SS-BU
075B/PP-BU
075B/AL-BU
100B/MS-BU
100B/SS-BU
100B/PP-BU
100B/AL-BU
125B/MS-BU
125B/SS-BU
125B/PP-BU
125B/AL-BU
150B/MS-BU
150B/SS-BU
150B/PP-BU
150B/AL-BU
200B/MS-BU
200B/SS-BU
200B/PP-BU
200B/AL-BU
250B/MS-BU
250B/SS-BU
250B/PP-BU
250B/AL-BU
300B/MS-BU
300B/SS-BU
300B/PP-BU
300B/AL-BU
400B/MS-BU
400B/SS-BU
400B/PP-BU
400B/AL-BU
500B/MS-BU
500B/SS-BU
500B/PP-BU
500B/AL-BU
600B/MS-BU
600B/SS-BU
600B/PP-BU
600B/AL-BU
EDR50*
EDR75*
EDR100*
EDR125*
EDR150*
EDR200*
EDR250*
EDR300*
EDR400*
EDR500*
EDR600*
24,5
32,4
37,3
46
54
63,8
76,5
92,2
120,3
146
176
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 2 1/2"
G 3"
G 4"
G 5"
G 6"
KAMLOK ** MALE TRN "E"- trn rychlospojky s hadicovým trnem
13
050E/MS
050E/SS
050E/PP
050E/AL
19
075E/MS
075E/SS
075E/PP
075E/AL
25
100E/MS
100E/SS
100E/PP
100E/AL
32
125E/MS
125E/SS
125E/PP
125E/AL
40
150E/MS
150E/SS
150E/PP
150E/AL
50
200E/MS
200E/SS
200E/PP
200E/AL
63
250E/MS
250E/SS
250E/PP
250E/AL
75
300E/MS
300E/SS
300E/PP
300E/AL
100
400E/MS
400E/SS
400E/PP
400E/AL
132
500E/MS
500E/SS
500E/PP
500E/AL
150
600E/MS
600E/SS
600E/PP
600E/AL
24
32,1
36,7
45,5
53,4
63
75,8
91,5
119,5
145
175
KAMLOK ** MALE IG "A"- trn rychlospojky s vnitøním závitem
050A/MS
075A/MS
100A/MS
125A/MS
150A/MS
200A/MS
250A/MS
300A/MS
400A/MS
500A/MS
600A/MS
KAMLOK AG "B"
050A/SS
075A/SS
100A/SS
125A/SS
150A/SS
200A/SS
250A/SS
300A/SS
400A/SS
500A/SS
600A/SS
050A/AL
075A/AL
100A/AL
125A/AL
150A/AL
200A/AL
250A/AL
300A/AL
400A/AL
500A/AL
600A/AL
050A/PP
075A/PP
100A/PP
125A/PP
150A/PP
200A/PP
250A/PP
300A/PP
400A/PP
500A/PP
600A/PP
24
32,1
36,7
45,5
53,4
63
75,8
91,5
119,5
145
175
objednávací
kód
KAMLOK MALE TRN "E"
**MS
**SS
tìsnìní
**AL
**PP
mm
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 2 1/2"
G 3"
G 4"
G 5"
G 6"
d
mm
-
PLASTIK
d
PØÍRUBY
PØÍRUBY
d
**AL
**SS
d
KAMLOK MALE IG "A"
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
**MS
tìsnìní
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
KAMLOK
Rychlospojkový systém
HADIC. SPONY A KLEMY
KAMLOK
**MS
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
KAMLOK MALE AG "F"
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
KAMLOK ZÁSLEPKA "DP"
**AL
**SS
d
tìsnìní
**PP
mm
mm
-
KAMLOK ** MALE AG "F"- trn rychlospojky s vnìjším závitem
050F/PP
050F/AL
050F/SS
050F/MS
075F/PP
075F/AL
075F/SS
075F/MS
100F/PP
100F/AL
100F/SS
100F/MS
125F/PP
125F/AL
125F/SS
125F/MS
150F/PP
150F/AL
150F/SS
150F/MS
200F/PP
200F/AL
200F/SS
200F/MS
250F/PP
250F/AL
250F/SS
250F/MS
300F/PP
300F/AL
300F/SS
300F/MS
400F/PP
400F/AL
400F/SS
400F/MS
500F/PP
500F/AL
500F/SS
500F/MS
600F/PP
600F/AL
600F/SS
600F/MS
24
32,1
36,7
45,5
53,4
63
75,8
91,5
119,5
145
175
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 2 1/2"
G 3"
G 4"
G 5"
G 6"
KAMLOK ** ZÁSLEPKA "DP"- záslepka rychlospojky
050DP/PP
050DP/AL
050DP/SS
050DP/MS
075DP/PP
075DP/AL
075DP/SS
075DP/MS
100DP/PP
100DP/AL
100DP/SS
100DP/MS
125DP/PP
125DP/AL
125DP/SS
125DP/MS
150DP/PP
150DP/AL
150DP/SS
150DP/MS
200DP/PP
200DP/AL
200DP/SS
200DP/MS
250DP/PP
250DP/AL
250DP/SS
250DP/MS
300DP/PP
300DP/AL
300DP/SS
300DP/MS
400DP/PP
400DP/AL
400DP/SS
400DP/MS
500DP/PP
500DP/AL
500DP/SS
500DP/MS
600DP/PP
600DP/AL
600DP/SS
600DP/MS
24,5
32,4
37,3
46
54
63,8
76,5
92,2
120,3
146
176
G 1/2"
3
G /4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 2 1/2"
G 3"
G 4"
G 5"
G 6"
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
KAMLOK ** ZÁSLEPKA "DC"- záslepka trnu rychlospojky
HADIC. ŠROUBENÍ
KAMLOK ZÁSLEPKA "DC"
d
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
050DC/MS-BU
075DC/MS-BU
100DC/MS-BU
125DC/MS-BU
150DC/MS-BU
200DC/MS-BU
250DC/MS-BU
300DC/MS-BU
400DC/MS-BU
500DC/MS-BU
600DC/MS-BU
050DC/SS-BU
075DC/SS-BU
100DC/SS-BU
125DC/SS-BU
150DC/SS-BU
200DC/SS-BU
250DC/SS-BU
300DC/SS-BU
400DC/SS-BU
500DC/SS-BU
600DC/SS-BU
050DC/AL-BU
075DC/AL-BU
100DC/AL-BU
125DC/AL-BU
150DC/AL-BU
200DC/AL-BU
250DC/AL-BU
300DC/AL-BU
400DC/AL-BU
500DC/AL-BU
600DC/AL-BU
objednávací
kód
c
050DC/PP-BU
075DC/PP-BU
100DC/PP-BU
125DC/PP-BU
150DC/PP-BU
200DC/PP-BU
250DC/PP-BU
300DC/PP-BU
400DC/PP-BU
500DC/PP-BU
600DC/PP-BU
EDR50*
EDR75*
EDR100*
EDR125*
EDR150*
EDR200*
EDR250*
EDR300*
EDR400*
EDR500*
EDR600*
KAMLOK PÁÈKY **- náhradní páèky s èepem
KAH1
KAH2
KAHM2
KAH3
KAHM3
KAH4
KAHM4
KAH5
KAHM5
KAH6
KAHM6
KAMLOK PÁÈKY
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
objednávací
kód
d
b
KAMLOK TÌSNÌNÍ
Materiál:
Mosazná litina - **MS, Nerezová ocel - **SS, Hliník - **AL, Polypropylen-**PP
mm
24,5
32,4
37,3
46
54
63,8
76,5
92,2
120,3
146
176
24,5-32,4
37,3
46-76,5
92,2-120,3
146
176
b
c
d
mm
mm
mm
-
bar
kg/ks
KAMLOK TÌSNÌNÍ *- ploché kruhové tìsnìní
4
27 17,5
EDR50*
5,5
35
22
EDR75*
6,5
39
27
EDR100*
49 34,5 6,5
EDR125*
6,5
55
41
EDR150*
6,5
66
51
EDR200*
6,5
79
60
EDR250*
6,5
95
76
EDR300*
6,5
124 101
EDR400*
6,5
151 124
EDR500*
6,5
180 153
EDR600*
*Tìsnìní:
Perbunan-BU, Hypalon-HYP, EPDM-EPDM, Viton-FKM, PTFE/EPDM-EPPT
Standardnì je použito u všech materiálù Perbunanové tìsnìní- BU.
Tìsnìní z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (BU, HYP, EPDM, FKM, EPPT) uveïte místo hvìzdièky.
ks
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Popis:
Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v prùmyslu, zemìdìlství, cisternové dopravì atd. .. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu
2 vaèek, které zajišují výbornou tìsnost a vysokou pevnost spoje. Velkou výhodou systému je libovolná vzájemná poloha adaptéru a rychlospojky
pøi spojování.
Poznámka:
KAMLOK odpovídá normì DIN 2828, není kompatibilní se systémem BETONSPOJKA. Tìsnìní a upínací vaèky se dají objednat jako náhradní díl.
Na pøání zákazníka možno dodat v provedení z hliníku, nerezi a polypropylénu s rùznými druhy tìsnìní (EPDM, Hypalon, Viton, PTFE) dle použití
rychlospojek. Rozmìry a závity uvedené v tabulkách jsou shodné pro všechny materiály. Kamloky z mosaze dodáváme ve dvou rùzných cenových
hladinách s rozdílnými kódy, které jsou uvedeny v ceníku pøíslušenství..
E
Univerzální rychlospojky
Rychlospojkový systém
Dn
Trn na hadici
(závit)
Velikost
mm
typ
bar
g/ks
ks
KAMLOK SNOW TRN SKK - samice trn s páèky, tìsnìní perbunan
380
SKK100T
100 = 1"
37,3
25 - 28
25
60
635
SKK150T
150 = 1.1/2"
54
38 - 40
40
60
990
SKK200T
200 = 2"
63,8
50 - 54
50
60
SKK200/150T*
200 = 2"
63,8
38 - 40
40
60 1360
SKK250T
250 = 2.1/2"
76,5
60 2800
63 - 67
65
1
1
1
1
1
KAMLOK SNOW TRN SKS - samec - trn pro SKK
SKS100T
100 = 1"
37,3
25 - 28
25
SKS150T
150 = 1.1/2"
54
38 - 40
40
SKS200T
200 = 2"
63,8
50 - 54
50
SKS200/150T*
200 = 2"
63,8
38 - 40
40
SKS250T**
250 = 2.1/2"
76,5
63 - 67
65
KAMLOK SNOW TRN SKS
KAMLOK SNOW SKK A-G
KAMLOK SNOW SKK DC
KAMLOK SNOW A SS
KAMLOK SNOW F SS
KAMLOK SNOW DP SS
230
425
740
1080
2450
1
1
1
1
1
KAMLOK SNOW SKK I-G - rychlospojka vnitøní závitem
SKK100I
G 1"
100 = 1"
37,3
25
60
G 1.1/2"
SKK150I
150 = 1.1/2"
54
40
60
G 2"
SKK200I
200 = 2"
63,8
50
60
G 2.1/2"
SKK250I
250 = 2.1/2"
76,5
65
60
450
850
820
1300
1
1
1
1
KAMLOK SNOW SKK A-G - rychlospojka vnìjším závitem
SKK150A
150 = 1.1/2"
54
40
60
SKK200A
200 = 2"
63,8
50
60
740
944
1
1
KAMLOK SNOW SKK DC - víèko rychlospojkového trnu
SKK100DC
100 = 1"
37,3
25
60
SKK150DC
150 = 1.1/2"
54
40
60
SKK200DC
200 = 2"
63,8
50
60
SKK250DC
250 = 2.1/2"
76,5
60
65
390
480
680
920
1
1
1
1
KAMLOK SNOW A SS- trn rychlospojky s vnitøním závitem G
222
100-A-SS
100 = 1"
G 1"
36,7
25
60
G 1.1/2"
493
150-A-SS
150 = 1.1/2"
53,4
40
60
G 2"
644
200-A-SS
200 = 2"
63
50
60
G 2.1/2"
945
250-A-SS
250 = 2.1/2"
76,8
60
65
1
1
1
1
KAMLOK SNOW F SS - trn rychlospojky s vnìjším závitem G
258
100-F-SS
100 = 1"
G 1"
36,7
25
60
G 1.1/2"
565
150-F-SS
150 = 1.1/2"
53,4
40
60
G 2"
650
200-F-SS
200 = 2"
63
50
60
G 2.1/2"
250-F-SS
250 = 2.1/2"
75,8
60 1317
65
1
1
1
1
KAMLOK SNOW DP SS - - záslepka trn rychlospojky
100-DP-SS
100 = 1"
G 1"
36,7
25
G 1.1/2"
150-DP-SS
150 = 1.1/2"
53,4
40
G 2"
200-DP-SS
200 = 2"
63
50
G 2.1/2"
250-DP-SS
250 = 2.1/2"
75,8
65
60
60
60
60
139
335
441
657
1
1
1
1
bar
g/ks
ks
KAMLOK SNOW 60 ADAPTÉR - se 3-mi pojistnými ventily
100-F-SS
150 = 1.1/2"
spojka / vsuvka
40
60
150-F-SS
200 = 2"
spojka / vsuvka
50
60
vypouštìcí ventil ( 7 otvorù) automatický
EWV34
vypouštìcí ventil ( 1 otvor) automatický
EWV341
2870
4039
160
170
1
1
1
1
objednávací
kód
Pøípoje
Dn
PØÍRUBY
PØÍRUBY
KAMLOK SNOW SKK I-G
60
60
60
60
60
Velikost
typ
K adaptéru:
KAMLOK SNOW 60 ADAPTÉR
Umožòuje pøi odpojení zaøízení automaticky vypustit médium z vedení a zabránit tak škodám vzniklým díky mrazu.
Urèeno k montáži v nejnižším bodì (mezi zasnìžovací zaøízení a hydrant) a k následnému upevnení ve zvolené pozici.
Materiál:
Nerezová ocel AISI 316 / 1.4401
Poznámka:
Norma pro tyto systémy je dle DIN 14 420 - 7, spojky jsou celkovì zesílené a litinové páèky a zajišovací kolíky jsou vyrábìny pro
vyšší tlaky. Jištìní je øešeno pomocí øetízkù a pojistných kolíkù. Zkouška TÜV na tlak se provádí pøi 150 barech.
PLASTIK
Popis:
Jde o vysokotlaké systémy spojek pro zasnìžovací zaøízení, tedy o speciální spojky pro snìžná dìla nebo èerpadla na výrobu
umìlého snìhu. V hornictví se spojky používají pro aplikace s tekutými médii. Trny tìchto Kamlokù se upevòují klemovými spony
KSA viz sekce A - spony.
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
Rozmìr
Komplet z trnù
SKS
s
SKK
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
KAMLOK SNOW MASTER
HADIC. SPONY A KLEMY
KAMLOK SS FEMALE DF
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKY - ABR. MAT.
L
mm
ks
mm
mm
bar
kg/ks
ks
KAMLOK SS FEMALE DF - spojka s páèkami
VLDFDR013
14
4
1/2"
65
15
VLDFDR019
14
4
3/4"
75
20
VLDFDR025
14
4
1"
85
25
VLDFDR032
18
4
1.1/4" 100
32
VLDFDR038**
18
4
1.1/2" 110
40
VLDFDR050
18
4
2"
125
50
VLDFDR063
18
4
2.1/2" 145
65
VLDFDR075
18
8
3"
160
80
VLDFDR100
18
8
4"
180
100
VLDFDR125**
18
8
5"
210
125
VLDFDR150
22
8
6"
240
150
81
90
96
111
115
122
125
132
137
142
150
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0,92
1,16
1,39
2,34
2,54
3,49
5,44
6,56
7,01
12,56
14,67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
''
Materiál:
Nerezová ocel AISI 316 / 1.4401
Popis:
Rychlospojkový systém KAMLOK spojený s pøírubou PN 10/16 pomocí sváru vytváøí optimální spojku
pro daný typ aplikaèního spojení vhodný pro agresivní látky, páru a koncentrované kyseliny (viz tatulka
chemických odolností pro nerezový materiál 1.4401).
Poznámka:
Norma pro pøíruby DIN 2633 - PN 10/16; EN 1092-1/11 B1. Délku L si výrobce vyhrazuje zmìnit bez
pøedchozího upozornìní!
KAMLOK SS MALE AF
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
L
Dn
Celonerezová svaøovaná spojka Kamlok - pøíruba PN 10/16
objednávací
kód
L
Dn
''
mm
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
KAMLOK SS MALE AF - trn spojka
VLAFDR013
1/2"
65
15
VLAFDR019
3/4"
75
20
VLAFDR025
1"
85
25
VLAFDR032
1.1/4" 100
32
VLAFDR038**
1.1/2" 110
40
VLAFDR050
2"
125
50
VLAFDR063
2.1/2" 145
65
VLAFDR075
3"
160
80
VLAFDR100
4"
180
100
VLAFDR125**
5"
210
125
VLAFDR150
6"
240
150
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
Celonerezová svaøovaná spojka Kamlok - pøíruba PN 10/16
Materiál:
Nerezová ocel AISI 316 / 1.4401
Popis:
Rychlospojkový systém KAMLOK spojený s pøírubou PN 10/16 pomocí sváru vytváøí optimální spojku
pro daný typ aplikaèního spojení vhodný pro agresivní látky, páru a koncentrované kyseliny (viz tatulka
chemických odolností pro nerezový materiál 1.4401).
Poznámka:
Norma pro pøíruby DIN 2633 - PN 10/16; EN 1092-1/11 B1. Délku L si výrobce vyhrazuje zmìnit bez
pøedchozího upozornìní.
E
Univerzální rychlospojky
ks
mm
mm
bar
kg/ks
ks
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
92
95
105
114
119
129
133
144
155
160
162
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0,82
1,22
1,35
2,05
2,45
3,29
3,85
4,80
7,21
9,82
13,86
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
oznaèení
rozteèe
objednávací
kód
**AL
**SS
mm
d
mm
-
ks
STORZ ** TRN SAVICOVÝ- savicový hadicový trn s bajonetem
D25S/AL
C32S/AL
C38S/AL
C42S/AL
C45S/AL
C52S/AL
B65S/AL
B75S/AL
B80S/AL
A100S/AL
A110S/AL
125S/AL
150S/AL
STORZ AL TRN SAVICOVÝ
STORZ SS TRN SAVICOVÝ
25DS/SS
C52S/SS
B75S/SS
A100S/SS
A110S/SS
25
32
38
42
45
51
65
75
80
100
110
125
150
D
C
C
C
C
C
B
B
B
A
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
66
66
66
66
66
81
89
89
133
133
148
160
STORZ AL LOCK TRN - savicový trn se zajištìním bajonetu
STORZ AL LOCK TRN
D25SZ/AL
C52SZ/AL
B75SZ/AL
A100SZ/AL
25
52
75
100
1
1
1
1
31
66
89
133
D
C
B
A
STORZ ** TRN OCELOVÝ- savicový ocel. trn s bajonetem
42
52
C42S/SAL/S
C52S/SAL/S
1
1
66
66
C
C
STORZ ** TRN DIN 2817 - savicový hadicový trn dle DIN 2817
D25S/AL-2817
C32S/AL-2817
C38S/AL-2817
C50S/AL-2817
B63S/AL-2817
B75S/AL-2817
B80S/AL-2817
A100S/AL-2817
D25S/SS-2817
C32S/SS-2817
C38S/SS-2817
C50S/SS-2817
B63S/SS-2817
B75S/SS-2817
B80S/SS-2817
A100S/SS-2817
25
32
38
50
63
75
80
100
1
1
1
1
1
1
1
1
31
66
66
66
89
89
89
133
D
C
C
C
B
B
B
A
STORZ AL TRN OCELOVÝ
STORZ AL TRN TLAKOVÝ- tlakový hadicový trn s bajonetem
STORZ SS TRN OCELOVÝ
C52T/AL
B75T/AL
A110T/AL
STORZ AL TRN DIN 2817
STORZ SS TRN DIN 2817
52
75
110
1
1
1
66
89
133
C
B
A
STORZ ** AG- bajonetová pøípojka s vnìjším závitem
D10AG/AL
C20AG/AL
B20AG/AL
6520AG/AL
6525T/AG/AL
B25AG/AL
B30AG/AL
A40AG/AL
D
C
B
65
65
B
B
A
D10AG/SS
C20AG/SS
B30AG/SS
A40AG/SS
oznaèení
rozteèe
objednávací
kód
**AL
**SS
31
66
89
81
81
89
89
133
mm
G 1"
G 2"
G 2"
G 2"
G2 1"
G2 1"
G 3"
G 4"
1
1
1
1
1
1
1
1
-
ks
d
mm
PØÍRUBY
PØÍRUBY
STORZ AL TRN TLAKOVÝ
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
STORZ SS AG
STORZ AL AG
Materiál:
Hliník - AL; nerez - SS, ocel
Tìsnìní:
Buna (NBR) - NBR, Silikon - SIL, Viton - VI
Pracovní tlak:
10 bar
PLASTIK
Popis:
Symetrický systém v základních rozmìrech používaný zejména v požární technice, ale velmi èasto i ve všeobecných a nenároèných
aplikacích v prùmyslu, zemìdìlství, cisternové dopravì atd. Oproti standardu na èeském trhu dodáváme i v dalších provedeních, což
poskytuje ucelenou nabídku pro možnost komplexního technického øešení.
Poznámka:
Standardní tìsnìní u hliníkového provedení NBR a u nerezového Viton. Nìkteré typy STORZ je možné dodat z materiálu mosaz.
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
d
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
STORZ
Bajonetový rychlospojkový systém
Bajonetový rychlospojkový systém
HADIC. SPONY A KLEMY
STORZ
oznaèení
rozteèe
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
**AL
SPOJKY - VZDUCH
STORZ AL AG OTOÈNÝ
STORZ SS AG OTOÈNÝ
STORZ AL IG
STORZ SS IG
SPOJKY - ABR. MAT.
d
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
STORZ AL IG OTOÈNÝ
STORZ SS IG OTOÈNÝ
STORZ AL ZÁSLEPKA
STORZ SS ZÁSLEPKA
**SS
mm
d
mm
STORZ ** IG - bajonetová pøípojka s vnitøním závitem
D10IG/SS
D10IG/AL
10
D
31 G 1"
3854IG/AL
38
52 G 1 1/4"
C20IG/AL
C20IG/SS
20
C
66 G 2"
6525IG/AL
65
81 G 2 1/2"
B25IG/AL
25
B
89 G 2 1/2"
B30IG/AL
B30IG/SS
30
B
89 G 3"
A40IG/AL
A40IG/SS
40
A
133 G 4"
125IG/AL
125
133 G 5"
150IG/AL
150
160 G 6"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
STORZ ** IG OTOÈNÝ - pøípojka s vnitøním závitem
D10IGO/SS
D10IGO/AL
1"
31
D
10
C20IGO/SS
C20IGO/AL
2"
31
C
20
B30IGO/SS
B30IGO/AL
3"
66
B
30
A40IGO/SS
A40IGO/AL
4"
133
A
40
1
1
1
1
STORZ ** ZÁSLEPKA- bajonetová záslepka
DV/SS
DV/AL
31
D
38V/AL
38
38
CV/SS
CV/AL
C
66
65V/AL
81
63
BV/AL
BV/SS
B
89
AV/AL
AV/SS
A
133
125V/AL
127
148
150V/AL
152
160
FV/AL
F
160
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HADIC. ŠROUBENÍ
STORZ AL TRN ZÁØEZNÝ - ocelový trn s bajonetem
B76SK/AL/S
76
B
89
1
A102SK/AL/S
102
A
133
1
STORZ AL TRN ZÁØEZNÝ - hliníkový trn s bajonetem
D21SK/AL
1
31
D
21,5
D25SK/AL
1
31
D
25
C19SK/AL
1
66
C
19
C51SK/AL
1
66
C
51
B65SK/AL
B
1
89
65
B76SK/AL
B
1
89
76
A102SK/AL
A
133
102
1
A110SK/AL
A
133
110
1
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
STORZ AL TRN ZÁØEZNÝ
( Ocelový trn )
oznaèení
rozteèe
objednávací
kód
**AL
**SS
mm
d
mm
PØÍRUBY
STORZ AL TRN ZÁØEZNÝ
( Hliníkový trn )
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
Hliník - AL; nerez - SS, ocel
Popis:
Symetrický systém v základních rozmìrech používaný zejména v požární technice, ale velmi èasto i ve všeobecných a nenároèných
aplikacích v prùmyslu, zemìdìlství, cisternové dopravì atd. Oproti standardu na èeském trhu dodáváme i v dalších provedeních, což
poskytuje ucelenou nabídku pro možnost komplexního technického øešení.
PLASTIK
ks
1
1
1
1
Tìsnìní:
Buna (NBR) - NBR, Silikon - SIL, Viton - VI
TECH. LISTY
-
STORZ ** AG OTOÈNÝ - pøípojka s vnìjším závitem
D10AGO/AL
1"
10
31
D
C20AGO/SS
C20AGO/AL
2"
20
31
C
B30AGO/SS
B30AGO/AL
3"
30
66
B
A40AGO/SS
A40AGO/AL
4"
40
133
A
Pracovní tlak:
10 bar
Poznámka:
Standardní tìsnìní u hliníkového provedení NBR a u nerezového Viton. Nìkteré typy STORZ je možné dodat z materiálu mosaz.
E
Univerzální rychlospojky
-
ks
Bajonetový rychlospojkový systém
STORZ AL REDUKCE
objednávací
kód
b
mm
STORZ SPONA
mm
bar
kg/ks
ks
STORZ AL REDUKCE- bajonetová redukce
C/DR/AL
B/CR/AL
A/BR/AL
d
oznaèení
rozteèe
66/31
89/66
133/89
STORZ SPONA- zajišovací spona
98
CSP
126
BSP
180
ASP
C/D
B/C
A/B
1
1
1
C
B
A
1
1
1
STORZ TÌSNÌNÍ NBR
STORZ TÌSNÌNÍ NBR- profilované tìsnìní tlakové
DT/NBR
29
D
CT/NBR
64
C
BT/NBR
82,5
B
AT/NBR
128
A
1
1
1
1
b
STORZ UNIV NBR- profilované tìsnìní univerzální
DTS/NBR
29
D
CTS/NBR
64
C
BTS/NBR
82,5
B
ATS/NBR
128
A
1
1
1
1
STORZ UNIV SIL- profilované kruhové tìsnìní
DTS/SIL
D
29
CTS/SIL
C
64
BTS/SIL
B
82,5
ATS/SIL
128
A
1
1
1
1
STORZ KLÍÈ LITINA- litinový otevøený klíè
KLICT/BC
B-C
KLICT/CBA
C-B-A
1
1
STORZ KLÍÈ LITINA
STORZ KLÍÈ OCEL- pozinkovaný ocelový otevøený klíè
1
KLICS/BC
B-C
1
KLICS/CBA
C-B-A
1
KLIC/150-125
150; 125
objednávací
kód
mm
oznaèení
rozteèe
mm
bar
kg/ks
ks
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
STORZ KLÍÈ OCEL
b
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
STORZ
Materiál:
Hliník - AL; nerez - SS; ocel
Tìsnìní:
Buna (NBR) - NBR, Silikon - SIL, Viton - VI
Pracovní tlak:
10 bar
Popis:
Symetrický systém v základních rozmìrech používaný zejména v požární technice, ale velmi èasto i ve všeobecných a nenároèných
aplikacích v prùmyslu, zemìdìlství, cisternové dopravì atd. Oproti standardu na èeském trhu dodáváme i v dalších provedeních, což
poskytuje ucelenou nabídku pro možnost komplexního technického øešení.
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
PLASTIK
Poznámka:
Standardní tìsnìní u hliníkového provedení NBR a u nerezového Viton. Nìkteré typy STORZ je možné dodat z materiálu mosaz.
Univerzální rychlospojkový systém
HADIC. SPONY A KLEMY
TANKER DIN 28450
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
**MS
-
bar
ks
25
25
25
1
1
1
TANKER MK **- spojka s vnitøním závitem
GSH50/*
MK50/MS
MK50/SS
G 2"
GSD80/*
MK80/MS
MK80/SS
G 3"
GSD100/*
MK100/MS
MK100/SS
G 4"
25
25
25
1
1
1
bar
ks
SPOJKY - VZDUCH
objednávací
kód
a
SPOJKY - ABR. MAT.
mm
TANKER MK MS
TANKER MK SS
TANKER MB AL
TANKER MB MS
TANKER MB SS
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
**SS
TANKER VK **- adaptér s vnitøním závitem
VK50/MS
VK50/SS
G 2"
VK80/MS
VK80/SS
G 3"
VK100/MS
VK100/SS
G 4"
TANKER VK MS
TANKER VK SS
TANKER VB AL
TANKER VB MS
TANKER VB SS
TANKER VB PP
c
tìsnìní
mm
kg/ks
-
TANKER MB MS - mosazná záslepka adaptéru
25
0,35
MB50/MS
25
0,87
MB80/MS
1
1
TANKER MB AL- hliníková záslepka adaptéru
25
0,14
MB50/AL
25
0,30
MB80/AL
25
0,45
MB100/AL
1
1
1
TANKER MB SS - nerezová záslepka adaptéru
25
0,30
MB50/SS
25
0,66
MB80/SS
25
1,20
MB100/SS
1
1
1
TANKER VB MS- mosazná záslepka spojky
0,32
VB50/MS
0,85
VB80/MS
25
25
1
1
TANKER VB AL- hliníková záslepka spojky
0,13
VB50/AL
0,25
VB80/AL
0,44
VB100/AL
25
25
25
1
1
1
TANKER VB SS - nerezová záslepka spojky
0,31
VB50/SS
0,76
VB80/SS
1,15
VB100/SS
25
25
25
1
1
1
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
TANKER VB PP- polypropylenová záslepka spojky
25
0,10
VB50/PP
25
0,30
VB80/PP
25
0,48
VB100/PP
d
objednávací
kód
mm
Materiál:
Nerezová ocel - **SS, Mosaz - **MS, Hliník - **AL (záslepky)
*Tìsnìní:
NBR - BU, Hypalon - HY, Viton - VI (TWF a GSD)
Teflon - TE, VulkolLan - VU (ZÁVITOVÉ TÌSNÌNÍ)
Pracovní tlak:
Dle tabulky
d
b
c
mm
mm
mm
bar
kg/ks
ks
10
10
10
TANKER GSD *- tìsnìní pro "MK"
49 61,5 4,8
GSD50/*
77
92
6
GSD80/*
100 114
7
GSD100/*
10
10
10
TÌSNÌNÍ ZÁVITOVÉ *- závitové tìsnìní pro "MK" a "VK"
49
10
60
2
GFR50/*
77
10
88
3
GFR80/*
100 114
10
3
GFR100/*
Poznámka:
Systém odpovídá normì DIN 28 450. Pro nároènìjší prostøedí (mechanické, chemické) možno dodat v nerezovém provedení
s tìsnìním z Hypalonu. Koncovky TANKER je možné osadit a aplikovat jak s "Hadicovými trny AG", tak i s "Hadicovými trny
DIN 2817", viz sekce F. Standardní tìsnìní u mosazného provedení NBR a nerezového Hypalon.
Univerzální rychlospojky
-
TANKER TWF *- tìsnìní pro " MB"
49 61,5 4,8
TWF50/*
77
6
92
TWF80/*
100 114
7
TWF100/*
Popis:
Univerzální rychlospojkový systém pro mnohé aplikace v prùmyslu a zemìdìlství, nejèastìji používaný u cisternové dopravy.
Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje: šroubovice adaptéru proti vìnci rychlospojky s pákou. Pojistka
páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnìní spojky pøi vibracích a pohybu hadice bìhem èerpání.
E
1
1
1
b
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
tìsnìní
Univerzální rychlospojkový systém
mm
-
mm
bar
ks
GUILLEMIN ** TRN - rychlospojka s hadicovým trnem
GU40T38/SS
38
GU40T38AL
1
16
40
GU40T40/AL
1
16
45
GU40T45/AL
1
16
50
GU50T50/SS
GU50T50/AL
1
16
55
GU50T55/SS
GU50T55/AL
1
16
65
GU65T65/SS
GU65T65/AL
1
16
70
GU65T70/AL
1
16
75
GU80T75/SS
GU80T75/AL
1
16
80
GU80T80/SS
GU80T80/AL
1
16
90
GU80T90/SS
GU80T90/AL
1
16
GU100T100/AL GU100T100/SS 100
1
16
105
GU100T105/AL
1
16
110
GU100T110/AL
1
16
GUILLEMIN AL TRN
GUILLEMIN SS TRN
GUILLEMIN AL LOCK IG
GUILLEMIN SS LOCK IG
GUILLEMIN AL LOCK AG
GUILLEMIN SS LOCK AG
GUILLEMIN AL REDUKCE
GUILLEMIN SS REDUKCE
GUILLEMIN AL IG
GUILLEMIN SS IG
c
GUILLEMIN ** LOCK AG - vnìjší závit + zajiš. prsten
G 11/2"
1
GU40ZAG32/AL GU40ZAG32/SS
16
G 2"
1
GU50ZAG20/SS
GU50ZAG2/AL
16
1
G 2 /2"
1
GU65ZAG52/AL GU65ZAG52/SS
16
G 3"
1
GU80ZAG3/SS
GU80ZAG3/AL
16
G 4"
1
GU100ZAG4/AL GU100ZAG4/SS
16
GUILLEMIN ** AG- rychlospojka s vnìjším závitem
G 1 1/2"
GU40AG32/SS
GU40AG32/AL
16
G 2"
GU50AG20/SS
GU50AG2/AL
16
1
/2"
G2
GU65AG52/SS
GU65AG52/AL
16
G 3"
GU80AG3/SS
GU80AG3/AL
16
G 4"
GU100AG4/SS
GU100AG4/AL
16
1
1
1
1
1
GUILLEMIN ** LOCK IG - vnitøní závit + zajiš. prsten
G 1 1/2"
GU40ZIG32/AL GU40ZIG32/SS
16
G 2"
GU50ZIG20/SS
GU50ZIG2/AL
16
1
G 2 /2"
GU65ZIG52/AL GU65ZIG52/SS
16
G 3"
GU80ZIG3/SS
GU80ZIG3/AL
16
G 4"
GU100ZIG4/AL GU100ZIG4/SS
16
1
1
1
1
1
GUILLEMIN ** IG- rychlospojka s vnitøním závitem
G 1 1/2"
GU40IG32/SS
GU40IG32/AL
16
G 2"
GU50IG20/SS
GU50IG20/AL
16
1/2"
G
2
GU65IG52/SS
GU65IG52/AL
16
G
3"
GU80IG3/SS
GU80IG3/AL
16
G
4"
GU100IG4/SS
GU100IG4/AL
16
1
1
1
1
1
GUILLEMIN ** LOCK PLUG - záslepka zajišov. prsten
G 1 1/2"
1
GU40ZV/SS
GU40ZV/AL
16
G 2"
1
GU50ZV/SS
GU50ZV/AL
16
1
/2"
G2
1
GU65ZV/SS
GU65ZV/AL
16
G 3"
1
GU80ZV/SS
GU80ZV/AL
16
G 4"
1
GU100ZV/SS
GU100ZV/AL
16
b
GUILLEMIN ** REDUKCE- redukèni spojka
GU65/50R/SS
GU80/65R/SS
GU100/80R/SS
GUILLEMIN KLÍÈ
GU100/80R/AL
GUILLEMIN TÌSNÌNÍ BU
GUILLEMIN TÌSNÌNÍ VI
GUILLEMIN TÌSNÌNÍ TE
objednávací
kód
mm
Materiál:
Hliník - **AL, Nerez - **SS
*Tìsnìní:
Buna (èerná NBR)-BU, Viton-VI, Teflon-TE
Pracovní tlak:
16 bar
d
b
c
upínací
rozsah
mm
mm
mm
-
16
16
16
1
1
1
kg/ks
ks
GUILLEMIN TÌSNÌNÍ * - ploché kruhové tìsnìní
4
53
43
GU40G*
5
64
54
GU50G*
5
81
69
GU65G*
85,2 97,2 5,5
GU80G*
103,5 117,5 7
GU100G*
10
10
10
10
10
GUILLEMIN KLÍÈ - ocelový otevøený klíè
DN40 - DN 65
KLIC4065
DN65 - DN100
KLIC6510
1
1
PLASTIK
d
Popis:
Spojky GUILLEMIN jsou urèeny pro transport a pøepravu kapalných i sypkých
látek a granulátù.
Poznámka:
Na pøání možno dodat v mosazném provedení. Standardní tìsnìní Buna (èerná).
PØÍRUBY
PØÍRUBY
**SS
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
**AL
a
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
GUILLEMIN
Hadicová nerezová pøípojka a spojka
HADIC. SPONY A KLEMY
CLAMP
objednávací
kód
mm
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
b
SPOJKY - VZDUCH
CLAMP TRN
tìsnìní
mm mm
bar
kg/ks
ks
CLAMP TRN - hadicový trn s hrdlem CLAMP
34
CLAM20
CLAT34/20/* 25
20
CLAM25
CLAT50/25/* 25
25 50,5
CLAM32
CLAT50/32/* 25
32 50,5
CLAM40
CLAT50/40/* 25
40 50,5
64
CLAM50
CLAT64/50/* 25
50
77
CLAM63
CLAT77/63/* 25
63
91
CLAM76
CLAT91/76/* 25
76
1
1
1
1
1
1
1
CLAMP SPONA- zajišovací spona pro hrdlo CLAMP
34
CLAO10-20
25
50,5
CLAO25-40
25
64
CLAO50
25
77
CLAO63
25
91
CLAO76
25
1
1
1
1
1
SPOJKY - ABR. MAT.
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
CLAMP TÌSNÌNÍ EPDM - profil. tìs. pro hrdlo CLAMP
34 16,5
CLAT34/20/EP
25
1
50,5 23,2
CLAT50/25/EP
25
1
50,5 30,2
CLAT50/32/EP
25
1
50,5 36,2
CLAT50/40/EP
25
1
64 49,2
CLAT64/50/EP
25
1
77 60,5
CLAT77/63/EP
25
1
91 73,1
CLAT91/76/EP
25
1
CLAMP SPONA
HADIC. ŠROUBENÍ
b
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
d
CLAMP TÌSNÌNÍ SILIKON - profil. tìs. pro hrdlo CLAMP
34 16,5
CLAT34/20/SI
25
1
50,5 23,2
CLAT50/25/SI
25
1
50,5 30,2
CLAT50/32/SI
25
1
50,5 36,2
CLAT50/40/SI
25
1
64 49,2
CLAT64/50/SI
25
1
77 60,5
CLAT77/63/SI
25
1
91 73,1
CLAT91/76/SI
25
1
CLAMP TÌSNÌNÍ VITON - profil. tìs. pro hrdlo CLAMP
34 16,5
CLAT34/20/VI
25
1
50,5 23,2
CLAT50/25/VI
25
1
50,5 30,2
CLAT50/32/VI
25
1
50,5 36,2
CLAT50/40/VI
25
1
64 49,2
CLAT64/50/VI
25
1
77 60,5
CLAT77/63/VI
25
1
91 73,1
CLAT91/76/VI
25
1
CLAMP ZÁSLEPKA
b
objednávací
kód
b
mm
Materiál:
Nerezová ocel AISI 316 (DIN 1.4401), Nerezové hrdlo dle DIN 32676
Tìsnìní:
EPDM - EP, Viton - VI, Silikon - SI
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Nerezová hrdla pro pøipojování hadic zejména v potravináøském, chemickém a farmaceutickém prùmyslu.
Poznámka:
Na pøání možno dodat zalisované nerezovou objímkou. Standardní tìsnìní EPDM.
E
Univerzální rychlospojky
d
mm mm
CLAMP TÌSNÌNÍ
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
d
CLAMP ZÁSLEPKA- záslepka pro hrdlo systému CLAMP
34
CLAV34
CLAT34/20/* 25
1
50,5
CLAV50
CLAT50/40/* 25
1
64
CLAV64
CLAT64/50/* 25
1
77
CLAV77
CLAT77/63/* 25
1
91
CLAV91
CLAT91/76/* 25
1
PLASTIK
TECH. LISTY
b
tìsnìní
bar
kg/ks
ks
Hadicová nerezová pøípojka a spojka
mm
bar
34
34
34
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
64
64
91
91
106
25
20
25
25
32
38
25
32
38
25
32
38
38
50
63
75
75
kg/ks
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Norma:
DIN 11866; Nerezové hrdlo dle DIN 32676, hadicový trn dle DIN 2817
Tìsnìní:
NBR, EPDM, FPM, PTFE, MVQ
Pracovní tlak:
16/10 bar viz tabulka
Popis:
Koncovka je urèena k strojnímu lisování pomocí lisovacích objímek.
Poznámka:
Další rozmìry na základì poptávek.
Nátrubek s pøevleènou maticí
VAGONOVÁ SPOJKA
objednávací
kód
mm
-
-
bar
kg/ks
ks
VAGONOVÁ SPOJKA- hadicový trn bez matky
TRN80IG35/ST
80
G 3 1/2" 6
1,50
TRN100IG55/ST
100
W 5 1/2" 6
2,30
1
1
VAGONOVÁ MATICE- W5.1/2, IG, 2 uši
80
TRN80IG35/ST
G 3.1/2"
100
TRN100IG55/ST
W 5 1/2"
1
1
6
6
1,50
1,90
Materiál:
Ocelolitina
PLASTIK
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Vagonová spojka pro stáèení kapalin, olejù a maziv.
Poznámka:
Závit je trubkový: G pro DN 80; Whitworthùw W pro DN 100.
K upínání doporuèujeme pásky BANDIMEX. Koncovka se dodává bez tìsnìní.
E
Univerzální rychlospojky
TECH. LISTY
Materiál:
Nerezová ocel AISI 316Ti / 1.457
TRICLAMP-25/34-ID16
TRICLAMP-20/34-ID20
TRICLAMP-25/34-ID20
TRICLAMP-25/50-ID26
TRICLAMP-32/50-ID26
TRICLAMP-38/50-ID26
TRICLAMP-25/50-ID32
TRICLAMP-32/50-ID32
TRICLAMP-38/50-ID32
TRICLAMP-25/50-ID38
TRICLAMP-32/50-ID38
TRICLAMP-38/50-ID38
TRICLAMP-38/64-ID50
TRICLAMP-50/64-ID50
TRICLAMP-63/91-ID66
TRICLAMP-75-91/ID66
TRICLAMP-75/106-ID81
mm
PØÍRUBY
PØÍRUBY
b
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
TRICLAMP DIN 2817
Hadicová spojka, pøípojka a redukce
objednávací
kód
mm
AQUA MS IG
AQUA MS AG
Materiál:
Mosaz
Tìsnìní:
Ploché pryžové tìsnìní
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
-
bar
kg/ks
ks
AQUA MS IG- hadicový trn s vnitøním záv. s utahovacími køídly
1/2"
1
AQIG1312/MS 13
10
G 1/2"
1/2"
1
AQIG1334/MS 13
10
G 3/4"
3/4"
3/4"
19
1
AQIG1934/MS
10
G
3/4"
19
1
AQIG1910/MS
10
G 1"
25
1
1"
AQIG2510/MS
10
G 1"
1
1"
AQIG2554/MS 25
G 1 1/4" 10
1
1 1/4"
AQIG3254/MS 32
G 1 1/4" 10
Pracovní tlak:
10 bar
Popis:
Hadicový adaptér s vnitøním a vnìjším závitem. Spojením dvou adaptérù AG a IG ze stejným závitem vznikne
hadicová spojka nebo redukce. Adaptér je možno také použít jako pevné hadicové pøipojení na závit dle tabulky.
Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GEMI nebo GBS.
Hadicová pøípojka s pøevleènou maticí
PNEUMATIK IG
objednávací
kód
mm
PNEUMATIK MATKA
PNEUMATIK IG
Materiál:
Mosaz
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Šroubení s vnitøním závitem pro pøipojování tlakových hadic urèené pro veškeré
rozvody tlakového vzduchu, pøipojování pneu náøadí, pneumatické ovládání … atd.
Tìsnìní zajištìno kónusem pod úhlem 37°.
Poznámka:
Pøevleèná matice a nátrubek pro matici se prodávají samostatnì! Pøevleèná matice je
kompatibilní s trnem pouze v pøípadì, že oznaèení matice je shodné s prvními dvìma
èísly èíselného oznaèení hadicového trnu (napø.ST186M - U18M).
F
Hadicové šroubení
-
-
kg/ks
ks
PNEUMATIK IG - hadicový trn pro PNEUMATIC MATKU
6
ST186M
12 0,007
6
ST146M
12 0,012
9
ST149M
12 0,014
6
ST386M
12 0,023
9
ST389M
12 0,023
ST3811M
11
12 0,030
6
ST126M
12 0,032
9
ST129M
12 0,033
13
ST1213M
12 0,034
bar
10
10
10
10
10
10
10
10
10
PNEUMATIK MATKA- pøevleèná matka pro trn PNEUMATIK IG
G 1/8"
0,013 10
U18M
G 1/4"
0,016 10
U14M
G 3/8"
0,015 10
U38M
G 1/2"
0,028 10
U12M
Tìsnìní:
-
PLASTIK
TECH. LISTY
"
AQUA MS AG- hadicový trn s vnìjším závitem bez šestihranu
1/2"
1
AQAG1312/MS 13
1
10
G /2"
3/4"
AQAG1934/MS 19
1
10
G 3/4"
AQAG2510/MS 25
1
10
G 1"
1"
1
1
/4"
/4"
AQAG3254/MS 32 1
1
10
G1
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
AQUA PØÍPOJKA MS
KOMPLET - složeno
Hadicová pøípojka s pevným vnìjším závitem
Materiál:
Mosaz
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Šroubení s vnìjším závitem pro pøipojování tlakových hadic urèené pro veškeré
rozvody tlakového vzduchu, pøipojování pneu náøadí, pneumatické ovládání …
atd. Tìsnìní zajištìno kónusem pod úhlem 37°.
Hadicová kónusová pøípojka s pøevleènou maticí
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
-
bar
kg/ks
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
1"
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0,012
0,020
0,019
0,021
0,022
0,026
0,034
0,025
0,027
0,028
0,033
0,036
0,037
0,041
0,044
0,125
0,210
KÓNUS PØÍPOJKA
objednávací
kód
mm
KÓNUS PØÍPOJKA TRN
KÓNUS PØÍPOJKA MATKA
Materiál:
Matice - temperovaná litina, zinkovaní
Trn - ocel zinkovaná
-
-
-
bar
kg/ks
KÓNUS PØÍPOJKA TRN - trn s kónusem pro pøevleè. matici
UM34
1:4
10
T10B
16 0,067
UM34
1:4
13
T13B
16 0,074
UM34
1:4
15
T15B
16 0,072
UM34
1:4
19
T19B
16 0,094
UM10
1:3
10
ST10B
16 0,085
UM10
1:3
13
ST13B
16 0,104
UM10
1:3
15
ST15B
16 0,083
UM10
1:3
19
ST19B
16 0,100
KÓNUS PØÍPOJKA MATKA- pøevl. matice s utahovacími køídly
UM34
0,092
G 3/4"
UM32
0,139
RD 32 x 1/8"
UM10
0,133
G 1"
Tìsnìní:
O - kroužek
Pracovní tlak:
Dle tabulky
PLASTIK
Popis:
Šroubení pro pøipojování tlakových hadic, zejména urèené pro tlakový vzduch,
tlakovou vodu, stavební kompresory, pneumatické náøadí atd. Rd závit použitý u
nìkterých provedení má delší životnost pøi práci v nároèných podmínkách a je ménì
náchylný k mechanickému poškození nebo zadøení než standardnì používaný G"
závit. Pomìr tìsnícího kónusu dle tabulky.
PØÍRUBY
PØÍRUBY
Pneumatik AG
-
Poznámka:
Šroubení odpovídá normì DIN 20 033
F
Hadicové šroubení
TECH. LISTY
mm
Pneumatic AG - hadicová pøípojka
6
T186M
9
T189M
T146M
6
T148M
8
T149M
9
T1411M
11
T1413M
13
T386M
6
T388M
8
T389M
9
T3811M
11
T3813M
13
T126M
6
T129M
9
T1213M
13
T3419M
19
T1025M
25
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
PNEUMATIK AG
Mosazné - poniklované provedení
HADIC. SPONY A KLEMY
PNEUMATIK VPG
mm
a
b
mm
mm
mm
-
bar
g/ks
ks
PNEUMATIK AG VPG - hadicový trn s pevným vnìjším závitem
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
a
Materiál:
Mosaz
Tìsnìní:
-
a
SPOJKY - ABR. MAT.
32
32
34
34
35
39
40
47
13
13
17
17
19
19
24
30
objednávací
kód
a
b
mm
mm
6
VPG250-186
6
VPG250-146
9
VPG250-149
9
VPG250-389
VPG250-1213 13
31
34
34
35
41,5
HADIC. ŠROUBENÍ
objednávací
kód
Materiál:
Mosaz, MS 58
mm
Norma:
ISO 228/ DIN 2999
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
G 1/8"
G 1/8"
G 1/4"
G 1/4"
G 3/8"
G 3/8"
G 1"
G 1/4"
12
12
12
12
12
12
12
12
10
13
16
19
24
29
39
87
1
1
1
1
1
1
1
1
mm
-
bar
g/ks
ks
13
17
17
22
24
13
17
17
22
24
G 1/8"
G 1/4"
G 1/4"
G 3/8"
G 1"
12
12
12
12
12
13
20
23
27
45
1
1
1
1
1
Krátké hrdlo se šestihranem
PNEUMATIK HRDLO AG
Pracovní tlak:
12 bar
13
13
17
17
19
19
24
30
PNEUMATIK IG VPG - hadicový trn s pevným vnitøním závitem
Popis:
Šroubení pro kapalinovou techniku, techniku tlakového vzduchu,
automatizaci, mìøící a regulaèní techniku, výrobu pøístrojù a mnohé další.
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
6
VPG260-186
9
VPG260-189
6
VPG260-146
9
VPG260-149
9
VPG260-389
VPG260-3814 14
VPG260-1214 14
VPG260-3420 20
mm
Pracovní tlak:
12 bar
a
Dn
mm
mm
mm
-
bar
g/ks
ks
PNEUMATIK HRDLO AG - krátké hrdlo se šestihanem,
vnitøní kónus 37°
a
Popis:
Pro kapalinovou techniku, techniku tlakového vzduchu, automatizaci, mìøící a
regulaèní techniku, výrobu pøístrojù atd. Jako médium lze pøes spojku dopravovat
vodu, plyny nebo oleje apod.
7
7
9
9
9
10
10
12,5
D18M
D84M
D14M
D48M
D42M
D38M
D82M
D12M
19
21
23
24
27
25
28
30
5
5
7,5
7,5
7,5
9
9
12
13
17
17
19
24
19
24
24
G 1/8"
G 1/4"
G 1/4"
G 3/8"
G 1"
G 3/8"
G 1"
G 1"
12
12
12
12
12
12
12
12
10
18
19
26
48
30
50
54
1
1
1
1
1
1
1
1
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
Poznámka:
Vnitøní kónus je 37°.
Šroubení s vnìjším závitem a trnem na hadici
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
HADICOVÝ TRN GT25
objednávací
kód
Materiál:
Ocel
mm
Pracovní tlak:
25 bar
F
d
b
Popis:
Trny jsou urèené pro stlaèený vzduch a kapaliny ve stavebnictví a prùmyslu.
Drážkovaná kontura trnu slouží pro perfektní uchycení hadice. Maximální
možný otvor (Dn) je stavìn pro nejvìtší možný prùtok.
Hadicové šroubení
b
d
mm
mm
mm
G
bar
g/ks
ks
28
28
28
28
41
41
41
41
41
41
41
39
14
19
17
19
22
27
22
22
27
22
27
27
G 1/4"
G 3/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22
31
35
35
60
85
45
62
92
82
99
118
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
HADICOVÝ TRN GT25
Norma:
ISO 228/ DIN 405
PLASTIK
TECH. LISTY
objednávací
kód
b
G14-9T
G38-10T
G14-13T
G38-13T
G12-13T
G34-13T
G38-15T
G12-15T
G34-15T
G12-19T
G34-19T
G34-25T
6
7
8,5
10
10
10
10
12
12
14
15
19
44
45
44
45
65
65
48
65
65
65
65
65
Hadicový trn s vnìjším a vnitøním závitem
HADICOVÝ TRN AG MS- trn mosazný s vnìjším závitem
13
TRN13AG12/MS
G 1/2"
13
TRN13AG34/MS
G 3/4"
16
TRN16AG12/MS
G 1/2"
20
TRN20AG34/MS
G 3/4"
20
TRN20AG1/MS
G 1"
25
TRN25AG34/MS
G 3/4"
25
TRN25AG1/MS
G 1"
32
TRN32AG1/MS
G 1"
32
TRN32AG54/MS
G 1 1/4"
38
TRN38AG32/MS
G 1 1/2"
40
TRN40AG54/MS
G 1 1/4"
50
TRN50AG32/MS
G 1 1/2"
50
TRN50AG2/MS
G 2" 1/2"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HADICOVÝ TRN AG SS- trn nerezový s vnìjším závitem
TRN13AG12/SS
13
G 1/2"
TRN19AG34/SS
19
G 3/4"
TRN25AG1/SS
25
G 1"
TRN32AG54/SS
32
G 1 1/4"
TRN38AG32/SS
38
G 1 1/2"
TRN50AG2/SS
50
G 2"
TRN63AG52/SS
63
G 2"1/2"
TRN75AG3/SS
75
G 3"
TRN80AG3/SS
80
G 3"
100
TRN100AG4/SS
G 4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HADICOVÝ TRN IG MS- trn mosazný s pøevleènou matkou
13
TRN13IG12/MS
G 1/2"
1
13
TRN13IG34/MS
G 3/4"
1
20
TRN20IG34/MS
G 3/4"
1
20
TRN20IG1/MS
G 1"
1
25
TRN25IG1/MS
G 1"
1
25
TRN25IG54/MS
G 1 1/4"
1
32
TRN32IG54/MS
G 1 1/4"
1
32
TRN32IG32/MS
G 1 1/2"
1
38
TRN38IG32/MS
G 1 1/2"
1
38
TRN38IG2/MS
G 2"
1
50
TRN50IG2/MS
G 2"
1
50
TRN50IG52/MS
G 2 1/2"
1
63
TRN63IG52/MS
G 2 1/2"
1
63
TRN63IG3/MS
G 3"
1
75
TRN75IG3/MS
G 3"
1
80
TRN80IG3/MS
G 3"
1
100
TRN100IG4/MS
G 4"
1
HADICOVÝ TRN IG MS
HADICOVÝ TRN AG MS INDUSTRY
(mosaz)
b
c
d
ks
ZÁVITOVÉ TÌSNÌNÍ
HADICOVÝ TRN AG MS INDUSTRY - trn s vnìjším závitem
TRN13AG12/MSIN
13
G 1/2"
1
TRN13AG34/MSIN
13
G 3/4"
1
TRN19AG34/MSIN
19
G 3/4"
1
TRN19AG1/MSIN
19
G 1"
1
TRN25AG1/MSIN
25
G 1"
1
TRN25AG34/MSIN
25
G 3/4"
1
TRN32AG54/MSIN
32
G 1 1/4"
1
TRN32AG32/MSIN
32
G 1 1/2"
1
TRN38AG2MSIN
38
G 1 1/2"
1
TRN38AG32/MSIN
38
G 2"
1
TRN50AG2/MSIN
50
G 2"
1
TRN50AG52/MSIN
50
G 2 1/2"
1
TRN63AG52/MSIN
63
G 2 1/2"
1
TRN63AG3/MSIN
63
G 3"
1
TRN75AG3/MSIN
75
G 3"
1
TRN80AG3/MSIN
80
G 3"
1
TRN100AG4/MSIN
100
G 4"
1
Materiál:
Mosaz- MS, nerezová ocel - SS
Tìsnìní:
*Vulkollan - VU (u mosazi), *Teflon - TE (u nerezové oceli)
Pracovní tlak:
Popis:
Šroubení s vnìjším a vnitøním závitem pro pøipojování tlakových a sacích
hadic urèené pro veškeré prùmyslové aplikace a média - možnost volby ze
3 materiálù. Trn do hadice je možno upevòovat hadicovými sponami SX,
GBS nebo HERKULES.
Poznámka:
Standardní tìsnìní u mosazného provedení - Vulkollan a u nerezového
Teflon. (Tìsnìní - pouze i Hadicového trnu IG). Rozmìry tìsnìní jsou
kompatibilní s normou EN 144420-5.
objednávací
kód
d
b
c
mm
mm
mm
urèeno
TÌSNÌNÍ ZÁVITOVÉ *
15
13
GFR13/VU*
20
19
GFR19/VU*
25
24
GFR25/VU*
32
33
GFR32/VU*
40
39
GFR38/VU*
50
49
GFR50/VU*
65
63
GFR65/VU*
80
77
GFR80/VU*
100
GFR100/VU* 100
20
26
33
42
48
60
78
88
114
1,5
1,5
2
2
2
2
2,5
3
3
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
DN
bar
g/ks
ks
1
1
1
1
1
2
3
5
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F
Hadicové šroubení
PØÍRUBY
PØÍRUBY
HADICOVÝ TRN AG SS
kg/ks
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
HADICOVÝ TRN AG MS
bar
PLASTIK
-
mm
TECH. LISTY
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
HADICOVÝ TRN
Hadicový trn DIN 2817 s vnìjším a vnitøním závitem
HADIC. SPONY A KLEMY
HADICOVÝ TRN DIN 2817
objednávací
kód
mm
bar
kg/ks
ks
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADICOVÝ TRN AG DIN 2817 MS - hladký s vnìjším závitem
HADICOVÝ TRN AG DIN 2817
TRN13AG12/MS2817
TRN13AG34/MS2817
TRN19AG34/MS2817
TRN19AG1/MS2817
TRN25AG1/MS2817
TRN25AG54/MS2817
TRN32AG54/MS2817
TRN32AG32/MS2817
TRN38AG32/MS2817
TRN38AG2MA2817
TRN50AG2/MS2817
TRN50AG52/MS2817
TRN63AG52/MS2817
TRN63AG3/MS2817
TRN75AG3/MS2817
TRN80AG3/MS2817
TRN100AG4/MS2817
13
13
19
19
25
25
32
32
38
38
50
50
63
63
75
80
100
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 11/4"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 1 1/2"
G 2"
G 2"
G 2 1/2"
G 2 1/2"
G 3"
G 3"
G 3"
G 4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HADICOVÝ TRN AG DIN 2817 SS - hladký s vnìjším závitem
SPOJKY - ABR. MAT.
TRN13AG12/SS2817
TRN19AG34/SS2817
TRN25AG1/SS2817
TRN32AG54/SS2817
TRN38AG32/SS2817
TRN50AG2/SS2817
TRN63AG52/SS2817
TRN75AG3/SS2817
TRN80AG3/SS2817
TRN100AG4/SS2817
13
19
25
32
38
50
63
75
80
100
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 2 1/2"
G 3"
G 3"
G 4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
HADICOVÝ TRN IG DIN 2817 MS - hladký mosaz. s maticí
HADIC. ŠROUBENÍ
HADICOVÝ TRN IG DIN 2817
TRN13IG12/MS2817
TRN13IG34/MS2817
TRN19IG34/MS2817
TRN19IG1/MS2817
TRN25IG1/MS2817
TRN25IG54/MS2817
TRN32IG54/MS2817
TRN32IG32/MS2817
TRN38IG32/MS2817
TRN38IG2MA2817
TRN50IG2/MS2817
TRN50IG52/MS2817
TRN63IG52/MS2817
TRN63IG3/MS2817
TRN75IG3/MS2817
TRN80IG3/MS2817
TRN100IG4/MS2817
13
13
19
19
25
25
32
32
38
38
50
50
63
63
75
80
100
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 11/4"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 1 1/2"
G 2"
G 2"
G 2 1/2"
G 2 1/2"
G 3"
G 3"
G 3"
G 4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HADICOVÝ TRN IG DIN 2817 SS - hladký, celonerezový
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
-
UKÁZKA KOMPLETÙ SE SPONAMI CLAMPS
Materiál:
Mosaz - MS; Nerezová ocel - SS
Tìsnìní:
viz. HADICOVÝ TRN
Pracovní tlak:
Popis:
Šroubení s vnìjším a vnitøním závitem pro pøipojování tlakových a sacích hadic
pomocí upevòovacích klem CLAMPS viz sekce “A”. Dokonalé profesionální spojení
hadice s hadicovým trnem.
Poznámka:
Pokyny pro pøipevnìní hadic dle DIN 2826:
1. Søíznìte hadici v kolmém smìru k ose a nasaïte ji na trn. Mezi pojistným kroužkem
a koncem hadice ponechejte mezeru (trn pøed montáží odmastit).
2. Obì poloviny svorky nasaïte na hadici a do drážky na spojce a pøitisknìte k sobì.
3. Stejnomìrnì dotahujte 4 imbusové šrouby a to do køíže.
Tìsnìní - HADICOVÝ TRN IG DIN 2817. Standardní tìsnìní u mosazného provedení
Vulkollan a u nerezového Teflon.
F
Hadicové šroubení
TRN13IG12/SS2817
TRN13IG34/SS2817
TRN19IG34/SS2817
TRN19IG1/SS2817
TRN25IG1/SS2817
TRN25IG54/SS2817
TRN32IG54/SS2817
TRN32IG32/SS2817
TRN38IG32/SS2817
TRN38IG2/SS2817
TRN50IG2/SS2817
TRN50IG52/SS2817
TRN63IG52/SS2817
TRN63IG3/SS2817
TRN75IG3/SS2817
TRN100IG4/SS2817
13
13
19
19
25
25
32
32
38
38
50
50
63
63
75
100
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 11/4"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 1 1/2"
G 2"
G 2"
G 2 1/2"
G 2 1/2"
G 3"
G 3”
G 4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
tìsnìní
mm
Rd x S
bar
kg/ks
ks
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0,25
0,35
0,53
0,55
0,67
1,10
1,18
1,67
2,61
3,56
4,12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
bar
kg/ks
ks
DRINTEX IG
DRINTEX MATKA
DRINTEX
c
d
DRINTEX CAP MB
b
KLÍÈ DRINTEX
DRINTEX TÌSNÌNÍ
Materiál:
Nerezová ocel AISI 304
Tìsnìní:
Buna - BU, Silikon - SI, PTFE - TE , Viton - VI
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Nerezové šroubení pro pøipojování hadic zejména v potravináøském,
chemickém a farmaceutickém prùmyslu. Konstrukce šroubení a
geometrie tìsnìní zaruèuje snadnou èistitelnost a zamezuje
usazování produktù, rùstu bakterií atd.
Poznámka:
Na požádání možno dodat koncovku DRINTEX zalisovanou
nerezovou objímkou. Na objednání lze i DIN 11864 aseptické; AISI
316 nebo koncovky SMS 1145.
-
Rd x S
DRINTEX IG- hadicový trn pro matku s vnitøním závitem
0,38
25
52 x 1/6"
25
DRIN25M
DRIN25IG
0,50
25
58 x 1/6"
32
DRIN32M
DRIN32IG
0,68
25
65 x 1/6"
40
DRIN40M
DRIN40IG
0,94
25
78 x 1/6"
50
DRIN50M
DRIN50IG
1,67
25
95 x 1/6"
63
DRIN65M
DRIN63IG
1,67
25
95 x 1/6"
65
DRIN65M
DRIN65IG
2,20
25
80
110 x 1/4"
DRIN80M
DRIN80IG
3,37
25
100
130 x 1/4"
DRIN100M
DRIN100IG
3,70
25
125
160 x 1/4"
DRIN125M
DRIN125IG
4,53
25
150
190 x 1/4"
DRIN150M
DRIN150IG
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DRINTEX MATKA- matice pro DRINTEX IG
DRIN25M
52 x 1/6"
DRIN32M
58 x 1/6"
DRIN40M
65 x 1/6"
DRIN50M
78 x 1/6"
DRIN65M
95 x 1/6"
DRIN80M
110 x 1/4"
DRIN100M
130 x 1/4"
DRIN125M
160 x 1/4"
DRIN150M
190 x 1/4"
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0,17
0,21
0,25
0,34
0,55
0,72
1,03
1,43
2,23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DRINTEX CAP VB - záslepka s vnìjším závitem
52 x 1/6"
DRIN25VB
58 x 1/6"
DRIN32VB
65 x 1/6"
DRIN40VB
78 x 1/6"
DRIN50VB
95 x 1/6"
DRIN65VB
110 x 1/4"
DRIN80VB
130 x 1/4"
DRIN100VB
160 x 1/4"
DRIN125VB
190 x 1/4"
DRIN150VB
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0,19
0,22
0,27
0,41
0,70
0,95
1,40
1,65
2,57
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DRINTEX - zaslepovací závit s úchytem
52 x 1/6"
DRIN25VUAG
58 x 1/6"
DRIN32VUAG
65 x 1/6"
DRIN40VUAG
78 x 1/6"
DRIN50VUAG
95 x 1/6"
DRIN65VUAG
110 x 1/4"
DRIN80VUAG
130 x 1/4"
DRIN100VUAG
160 x 1/4"
DRIN125VUAG
190 x 1/4"
DRIN150VUAG
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0,22
0,25
0,30
0,44
0,73
0,98
1,44
1,70
2,65
1
1
1
1
1
1
1
1
1
bar
kg/ks
ks
objednávací
kód
mm
d
b
c
mm
mm
mm
-
DRINTEX TÌSNÌNÍ- profilované tìsnìní pro DRINTEX AG
5
36
46
DRIN325T/*
5
42
52
DRIN405T/*
5
54
64
DRIN505T/*
8
54
64
DRIN508T/*
5
71
81
DRIN655T/*
5
85
95
DRIN805T/*
104
114
6
DRIN1005T/*
UNIVERZ.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
mm
PØÍRUBY
PØÍRUBY
pøevleèná
matice
objednávací
kód
1
1
1
1
1
1
1
PLASTIK
DRINTEX AG
-
DRINTEX AG- hadicový trn s vnìjším závitem
DRIN25T*
25
52 x 1/6"
DRIN25AG
DRIN32T*
32
58 x 1/6"
DRIN32AG
DRIN40T*
38
65 x 1/6"
DRIN38AG
DRIN40T*
40
65 x 1/6"
DRIN40AG
DRIN50T*
50
78 x 1/6"
DRIN50AG
DRIN65T*
63
95 x 1/6"
DRIN63AG
DRIN65T*
65
95 x 1/6"
DRIN65AG
DRIN80T*
80
110 x 1/4"
DRIN80AG
DRIN100T* 130 x 1/4"
100
DRIN100AG
DRIN125T* 160 x 1/4"
125
DRIN125AG
DRIN150T* 190 x 1/4"
150
DRIN150AG
KLÍÈ DRINTEX - Montážní klíè pro DN 20 - 65 mm a DN 65 - 150 mm
950-020-1.4301
0,20
1
950-065-1.4301
0,35
1
F
Hadicové šroubení
TECH. LISTY
objednávací
kód
ZÁVIT.
KLEMY
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- VZDUCH
- VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYA A
KLEMY
DRINTEX DIN 11851
Hadicová nerezová pøípojka a spojka
Nerezová spojka pro potravináøský prùmysl
HADIC. SPONY A KLEMY
DRINTEX AG TRN 2817
objednávací
kód
mm
Materiál:
Nerez
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
Rd x S
DRINTEX AG TRN - trn s vnìjším oblým závitem
13
34 x 1/8”
DRIN13AG2817
DRIN13T*
19
44 x 1/6"
DRIN19AG2817
DRIN19T*
25
52 x 1/6"
DRIN25AG2817
DRIN25T*
32
58 x 1/6"
DRIN32AG2817
DRIN32T*
40
65 x 1/6"
DRIN38AG2817
DRIN40T*
50
78 x 1/6"
DRIN50AG2817
DRIN50T*
65
95 x 1/6”
DRIN63AG2817
DRIN65T*
80
110 x 1/4"
DRIN75AG2817
DRIN80T*
100
130 x 1/4"
DRIN100AG2817
DRIN100T*
Norma:
DIN 11851
Médium:
Tekuté a sypké potraviny
bar
kg/ks
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
25
25
25
25
25
25
25
25
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
Popis:
Zaarmování objímkou nebo zajištìní sponou CLAMPS koncovky DRINTEX AG
2817 zaruèuje bezpeèné pøipojení koncovky na hadici i pøi extrémních tlacích a
teplotách. Tento spoj vyhovuje všem hygienickým pøedpisùm.
Nerezová spojka pro potravináøský prùmysl
DRINTEX IG TRN 2817
pøevleèná
matice
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
objednávací
kód
mm
DRINTEX MATKA
Materiál:
Nerez
HADIC. ŠROUBENÍ
Rd x S
bar
kg/ks
ks
DRINTEX IG TRN - trn vèetnì matice DRINTEX MATKA
13
34 x 1/8”
DRIN15M
DRIN13IG2817
25
19
46 x 1/6"
DRIN19M
DRIN19IG2817
25
25
52 x 1/6"
DRIN25M
DRIN25IG2817
25
32
58 x 1/6"
DRIN32M
DRIN32IG2817
25
40
65 x 1/6"
DRIN40M
DRIN38IG2817
25
50
78 x 1/6"
DRIN50M
DRIN50IG2817
25
65
95 x 1/6”
DRIN65M
DRIN63IG2817
25
80
110 x 1/4"
DRIN80M
DRIN75IG2817
25
100
130 x 1/4"
DRIN100M
DRIN100IG2817
25
DRINTEX IG TRN - samotný trn bez matice
50
DRIN50IG2817-79
DRIN50M
78x1/6"
25
Norma:
DIN 11851
Médium:
Tekuté a sypké potraviny
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Popis:
Zaarmování objímkou nebo zajištìní sponou CLAMPS koncovky DRINTEX IG 2817 zaruèuje
bezpeèné pøipojení koncovky na hadici i pøi extrémních tlacích a teplotách. Tento spoj vyhovuje všem hygienickým pøedpisùm.
Lisovací objímka se dvìma záøezy
PØÍRUBY
DRINTEX FERRUL
a
b
MAZACÍ TECHNIKA
objednávací
kód
a
b
c
d
c
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
mm
Materiál:
AISI 316 (1.4401)
Médium:
Dle materiálu témìø veškeré
TECH. LISTY
tìsnìní
d
Systém:
Spojky pro potraviny - hadicové šroubení
F
Popis:
Objímky jsou urèeny pro výrobce armovaných kompletù.
Nedoporuèujeme vlastní lisování bez zkušeností a bez
dostateèné praxe.
Hadicové šroubení
DRINTEX FERRUL
15
HRRK013040
15
HRRK015050
20
HRRK020060
25
HRRK025070
32
HRRK032060
32
HRRK032080
40
HRRK038065
40
HRRK038090
50
HRRK050065
50
HRRK050080
50
HRRK050110
65
HRRK065080
65
HRRK065120
80
HRRK075080
80
HRRK075120
100
HRRK100100
100
HRRK100160
“
1”
1”
3/4”
1”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/2”
1.1/2”
2”
2”
2”
2.1/2”
2.1/2”
3”
3”
4”
4”
min. max. mm mm mm kg/ks
20,7 22,2
22,7 24,2
30,9 32,4
39,1 40,6
43,9 45,4
48,4 49,9
51,8 53,3
56,6 58,1
63,0 64,5
66,4 67,9
73,1 74,6
81,4 82,9
90,3 91,8
91,4 92,9
100,3 101,8
120,9 122,4
134,3 135,8
28,5
31,4
39,8
47,5
52,0
58,1
60,0
67,5
72,7
77,0
86,0
93,0
104,0
102,7
114,0
135,0
150,0
20,5
20,5
27,7
34,4
40,7
42,2
47,1
48,9
59,6
60,7
62,9
74,7
77,6
86,7
89,6
113,2
117,6
42
42
42
42
42
42
45
48
60
60
60
70
70
83
83
99
99
0,06
0,04
0,10
0,12
0,13
0,18
0,19
0,26
0,33
0,39
0,55
0,55
0,66
0,70
1,05
1,47
1,47
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hadicový trn s objímkou a pøevleènou maticí pro hadice na páru
tìsnìní
mm
mm
-
-
bar
kg/ks
ks
KOMBILOC STEAM IG MS 2826- trn mosazný s vnitøním zav.
DIK12-13MS
DIK34-19MS
DIK10-25MS
DIK15-38MS
DIK20-50MS
13
19
25
38
50
DGI12
DGI34
DGI10
DGI15
DGI20
6
7
7,5
8
9
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/2"
G 2"
0,66
0,68
0,93
1,93
2,61
18
18
18
18
18
1
1
1
1
1
KOMBILOC STEAM IG ST 2826- trn ocelový s vnitøním zav.
DIK12-13ST
DIK34-19ST
DIK10-25ST
DIK15-38ST
DIK20-50ST
KOMBILOC STEAM IG MS 2826
KOMBILOC STEAM IG ST 2826
13
19
25
38
50
DGI12
DGI34
DGI10
DGI15
DGI20
6
7
7,5
8
9
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/2"
G 2"
18
18
18
18
18
0,66
0,68
0,93
1,93
2,61
1
1
1
1
1
KOMBILOC STEAM AG MS 2826- trn mosazný s vnìjším zav.
DAK12-13MS
DAK34-19MS
DAK10-25MS
DAK15-38MS
DAK20-50MS
13
19
25
38
50
R 1/2"
R 3/4"
R 1"
R 1 1/2"
R 2"
6
7
7,5
8
9
18
18
18
18
18
0,44
0,51
0,65
1,94
2,63
1
1
1
1
1
KOMBILOC STEAM AG ST 2826- trn ocelový s vnìjším zav.
DAK12-13ST
DAK34-19ST
DAK10-25ST
DAK15-38ST
DAK20-50ST
13
19
25
38
50
6
7
7,5
8
9
R 1/2"
R 3/4"
R 1"
R 1 1/2"
R 2"
18
18
18
18
18
0,44
0,51
0,65
1,94
2,63
1
1
1
1
1
-
bar
kg/ks
ks
KOMBILOC STEAM AG MS 2826
KOMBILOC STEAM AG ST 2826
objednávací
kód
mm
d
b
c
d
b
c
mm
mm
mm
TÌSNÌNÍ STEAM IG 2826- ploché kruhové tìsnìní
DGI12
DGI34
DGI10
DGI15
DGI20
13
18
23
38
49
20
26
33
48
60
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
PØÍRUBY
PØÍRUBY
Materiál:
KOMBILOC STEAM IG a AG MS
Mosaz - trn a objímka
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
KOMBILOC STEAM IG a AG ST
Ocel - trn
Mosaz - objímka
Tìsnìní:
Frenzelit Novatec Special
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Poznámka:
Pokyny pro pøipevnìní hadic dle DIN 2826:
1. Seøíznìte hadici v kolmém smìru k ose a nasaïte ji na trn. Mezi pojistným kroužkem a
koncem hadice ponechejte mezeru (trn pøed montáží odmastit) .
2. Obì poloviny svorky nasaïte na hadici a do drážky na spojce a pøitisknìte k sobì.
3. Stejnomìrnì dotahujte 4 imbusové šrouby a to do køíže.
PLASTIK
Popis:
Tìžké, velmi robustní šroubení s vnitøním závitem z oceli nebo mosazi vèetnì hadicových
svorek z lisované mosazi. Pro použití na sytou páru do 210°C, eventuelnì horkou vodu
+120°C do pracovního tlaku 18 bar. Šroubení s vnitøním závitem je dvojdílné, otoèné,
pøevleèná matice s pøímým plochým èelem a tìsnícím kroužkem Frenzelit Novatec
Speciál.
F
Hadicové šroubení
TECH. LISTY
objednávací
kód
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
KOMBILOC STEAM 2826
Celokovové šroubení s pøevleènou maticí PUSH-ON
HADIC. SPONY A KLEMY
AIGNEP
objednávací
kód
a
mm
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
a
a
SPOJKY - VZDUCH
1040 - SPOJKA PØÍMÁ
SPOJKY - ABR. MAT.
1020 - PØÍPOJKA PØÍMÁ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
a
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
1100 - PØÍPOJKA L 90°
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
MAZACÍ TECHNIKA
Pracovní tlak:
15 bar
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
Tìlo, matice - niklovaná mosaz, O kroužek - NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, vakuum, voda
PLASTIK
Použití:
Typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic pøesných rozmìrù pro aplikace s
nároky na mechanické namáhání. Další rozmìry a typy na poptávku.
Hadicové šroubení
(kpa)
(mm)
8
12
12
12
12
14
14
14
17
1050 - SPOJKA PØES PØEPÁŽKU - s šestihrany
35,0
M6x0,5
99
105000001
4
2,7
45,5
M10x1
99
105000003
5/6
3/4
45,5
M10x1
99
105000004
6
4
47,3
M12x1
99
105000005
6/8
4/6
48,4
M12x1
99
105000006
8
6
49,8
M14x1
99
105000007
6/10
4/8
51,2
M14x1
99
105000008
8/10
6/8
52,0
M14x1
99
105000009
10
8
57,0
M16x1
99
105000010
10
10
10
14
14
17
17
17
17
17
19
1000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ - s vnìjším R závitem
23,5
100000001
R 1/8
2,7
4
25,6
100000003
R 1/8
4
6
29,6
100000004
R 1/4
4
6
30,0
100000005
R 3/8
4
6
26,9
100000006
R 1/8
6
8
30,9
100000007
R 1/4
6
8
31,4
100000008
R 3/8
6
8
34,0
100000009
R 1/2
6
8
29,0
100000010
R 1/8
8
10
33,0
100000011
R 1/4
8
10
33,5
100000012
R 3/8
8
10
36,5
100000013
R 1/2
8
10
35,0
100000014
R 3/8
12
10
38,0
100000015
R 1/2
12
10
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
12
12
14
17
14
14
17
22
14
14
17
22
17
22
1020 - PØÍPOJKA PØÍMÁ - s vnìjším G závitem
4
2,7
23,0
G 1/8
102000001
6
4
25,1
G 1/8
102000003
6
4
28,1
G 1/4
102000004
6
4
29,1
G 3/8
102000005
6
4
32,0
G 1/2
102000006
8
6
26,4
G 1/8
102000007
8
6
29,4
G 1/4
102000008
8
6
30,4
G 3/8
102000009
8
6
32,0
G 1/2
102000010
10
8
28,5
G 1/8
102000011
10
8
31,5
G 1/4
102000012
10
8
32,5
G 3/8
102000013
12
8
34,5
G 1/2
102000014
12
10
34,0
G
3/8
102000015
15
10
36,0
G 1/2
102000016
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
13
13
16
19
24
14
16
19
24
14
16
19
24
19
24
1130 - SPOJKA HADIC L 90° - spojka úhlová
113000001
4
2,7
20
113000003
6
4
20,6
113000004
6/8
4/6
21,9
113000005
8
6
21,9
113000006
10
8
25,5
113000007
10
12
27,0
99
99
99
99
99
99
8
8
9
9
11
13
1100 - PØÍPOJKA L 90° - spojka úhlová s vnìjším R závitem
R 1/8
8
99
110000001
4
2,7
R 1/8
8
99
110000003
6
4
R 1/4
8
99
110000004
6
4
R
3/8
9
99
110000005
6
4
R 1/8
9
99
110000006
8
6
R 1/4
9
99
110000007
8
6
R 3/8
9
99
110000008
8
6
R 1/2
99
16
110000009
8
6
R 1/8
99
11
110000010
10
8
R 1/4
99
11
110000011
10
8
R 3/8
99
11
110000012
10
8
R 1/2
99
16
110000013
10
8
R 3/8
99
13
110000014
12
10
R 1/2
99
16
110000015
12
10
objednávací
kód
F
(mm)
1040 - SPOJKA PØÍMÁ - jednoduchá spojka pøímá
104000001
99
2,7
4
27,5
104000003
99
3/4
5/6
32,2
104000004
99
4
6
32,2
104000005
99
4/6
6/8
33,5
104000006
99
6
8
34,8
104000007
99
4/8
6/10
35,6
104000008
99
6/8
8/10
36,9
104000009
99
8
10
39,0
104000010
99
10
12
43,0
a
mm
TECH. LISTY
mm
1050 - SPOJKA PØES PØEPÁŽKU
a
1000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ
“
“
mm
(mm)
(kpa)
(mm)
1120 - PØÍPOJKA L 90°
1200 - ŠROUBENÍ T
1230 - SPOJKA T
1220 - ŠROUBENÍ T
a
1025 - PØÍPOJKA PØÍMÁ S PRUŽINOU
1026 - PØÍPOJKA PØÍMÁ S PRUŽINOU
“
mm
(mm)
(kpa)
1120 - PØÍPOJKA L 90° - spojka úhlová s vnitøním G závitem
8
99
112000002
6
4
G 1/8
9
99
112000003
6
4
G 1/4
9
99
112000004
8
6
G 1/8
9
99
112000005
8
6
G 1/4
99
11
112000006
8
G 1/4
10
99
16
112000007
8
G 3/8
10
1230 - SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
123000001
4
2,7
40,0
123000003
6
4
41,2
123000004
6/8
4/6
43,8
123000005
4/8
6/10
43,8
123000006
6/8
8/10
51,0
123000007
8
10
51,0
123000008
10
12
51,0
123000009
12,5
15
54,0
99
99
99
99
99
99
99
99
8
8
9
9
11
11
11
13
1200 - ŠROUBENÍ T - s vnìjším R závitem
37,0
120000001
4
R 1/8
2,7
39,0
120000003
6
R 1/8
4
41,2
120000004
6
R 1/4
4
39,8
120000005
8
R 1/8
6
43,8
120000006
8
R 1/4
6
48,0
120000007
10
R 1/8
8
48,0
120000008
10
R 1/4
8
51,0
120000009
10
R 3/8
8
54,0
120000010
12
R 3/8
10
99
99
99
99
99
99
99
99
99
8
8
8
9
9
11
11
11
14
1220 - ŠROUBENÍ T - s vnìjším R závitem
36,7
122000002
6
R 1/8
4
40,2
122000003
6
R 1/4
4
38,0
122000004
8
R 1/8
6
41,5
122000005
8
R 1/4
6
40,0
122000006
R 1/8
8
10
43,0
122000007
R 1/4
8
10
44,0
122000008
R 3/8
8
10
48,5
122000009
R 3/8
10
12
99
99
99
99
99
99
99
99
8
8
9
9
11
11
11
13
1025 - PØÍPOJKA PØÍMÁ S PRUŽINOU - vnìjší R závit
108,0
102500001
99
6
4
R 1/8
112,5
102500002
99
6
4
R 1/4
113,5
102500003
99
8
6
R 1/8
118,0
102500004
99
8
6
R 1/4
119,0
102500005
99
8
6
R 3/8
121,0
102500006
99
8
6
R 1/2
122,0
102500007
99
10
8
R 1/8
126,0
102500008
99
10
8
R 1/4
127,0
102500009
99
10
8
R 3/8
130,0
102500010
99
10
8
R 1/2
1035 - PØÍPOJKA S PRUŽINOU
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
Pracovní tlak:
15 bar
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
Materiál:
Tìlo, matice - niklovaná mosaz, O kroužek - NBR 70Sh
(mm)
12
14
14
14
17
22
14
14
17
22
1026 - PØÍPOJKA PØÍMÁ S PRUŽINOU - vnìjší R závit, otoèná
117,5
12/13
102600001
99
6
4
R 1/8
121,0
14/15
102600002
99
6
4
R 1/4
121,0
12/13
102600003
99
8
6
R 1/8
128,0
14/15
102600004
99
8
6
R 1/4
135,0
14/15
102600005
99
10
6,5
R 1/4
136,0
14/15
102600006
99
10
8
R 1/4
144,0
17/17
102600007
99
12
8
R 3/8
144,0
17/17
102600008
99
12
10
R 3/8
1035 - PØÍPOJKA S PRUŽINOU - vnitøní G závit
106,0
103500001
6
4
G 1/8
109,0
103500002
6
4
G 1/4
110,0
103500003
6
4
G 3/8
112,0
103500004
8
6
G 1/8
115,5
103500005
8
6
G 1/4
116,0
103500006
8
6
G 3/8
119,5
103500007
8
6
G 1/2
123,0
103500008
10
8
G 1/4
124,5
103500009
8
10
G 3/8
128,5
103500010
8
10
G 1/2
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
14
17
22
14
17
22
24
17
22
24
(kpa)
(mm)
Médium:
Tlakový vzduch, vakuum, voda
Použití:
Typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic pøesných rozmìrù pro aplikace
s nároky na mechanické namáhání. Další rozmìry a typy na poptávku.
objednávací
kód
a
mm
“
mm
(mm)
F
Hadicové šroubení
PØÍRUBY
PØÍRUBY
mm
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
a
PLASTIK
objednávací
kód
TECH. LISTY
a
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
AIGNEP
Celokovové šroubení nástrèného systému PUSH-ON
Legris - Plastová pøíchytka hadic se šroubky
objednávací
kód
mm
(kg)
ks
8
8
7
6
5
4
0,008
0,009
0,009
0,010
0,011
0,011
1
1
1
1
1
1
Materiál:
PVC
Norma:
Systém:
Legris
Poznámka:
Slouží pro ukotvení hadic vedle sebe. Pøichycení je možné aplikovat na vodorovné
nebo svislé ploše, pøípadnì i "nad hlavou", kde by jinak bylo složité nebo nevzhledné
ukotvení hadic.
VZDUCHOVÁ SPOJKA PRODLOUŽENÁ DIN 3902
a
Hrdlo pøípojky pøímé, pro vzduchové rozvody
objednávací
kód
a
mm
1
bar
M
2
mm
M
g/ks
ks
Hrdlo vzduchové pøípojky pøímé - prodloužené provedení
400
22x1,5
27
122
22x1,5
HPP2215/2215-SC
54
1
12
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
4
6
8
10
12
14
CLIP-0400
CLIP-0600
CLIP-0800
CLIP-1000
CLIP-1200
CLIP-1400
Materiál:
Zinkovaná ocel
Použití:
Hrdla se aplikují u nákladních automobilù a traktorù do vzduchových
soustav pro rozvod vzduchu JS 12 mm.
Hrdlo pøípojky pøímé, pro vzduchové rozvody
VZDUCHOVÁ SPOJKA M22SC-K, (krátká)
MAZACÍ TECHNIKA
a
objednávací
kód
12
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
Poèet úchytù
na CLIPU
D1
mm
CLIP - pøíchytka hadic
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
CLIP PØÍCHYTKA
Materiál:
Zinkovaná ocel
Použití:
Hrdla mají stejné použití jako prodloužené spojky.
F
Hadicové šroubení
a
mm
1
bar
M
2
M
mm
Hrdlo vzduchové pøípojky pøímé - krátké provedení
400
22x1,5
27
22x1,5
HPP2215/2215-SC-K 30
g/ks
ks
75
1
Hrdlo spojky a redukce pøímé, lehká a støední øada
mm
bar
mm
M
(g)
ks
Hrdlo spojky pøímé
Spojka pøímá redukovaná
5
6
8
10
13
HSP1215
HSP1415
HSP1615
HSP1815
HSP2215
25
27
27
28
30
500
500
450
400
400
14
17
17
19
22
12X1,5
14X1,5
16X1,5
18X1,5
22X1,5
12
20
20
25
42
1
1
1
1
1
Spojka pøímá redukovaná (SPR)
6/5
8/5
8/6
10/8
13/10
13/8
SPR1415/1215
SPR1615/1215
SPR1615/1415
SPR1815/1615
SPR2215/1815
SPR2215/1615
Matice pøevleèná
Materiál:
Automatová ocel
28
27
27
30
31
30
500
500
450
400
400
400
17
17
17
19
22
22
14/12X1,5
16/12X1,5
16/14X1,5
18/16X1,5
22/18X1,5
22/16X1,5
17
20
21
29
42
41
1
1
1
1
1
1
15
15
16
16
17
500
500
450
400
400
14
17
19
22
27
12X1,5
14X1,5
16X1,5
18X1,5
22X1,5
6
11
15
22
38
1
1
1
1
1
Matice pøevleèná
Norma:
DIN 3902
5
6
8
10
13
MP-M1215
MP-M1415
MP-M1615
MP-M1815
MP-M2215
Hrdlo pøípojky pøímé s metrickým a Whitworthovým závitem
A
HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ
objednávací
kód
Js
a
mm mm
1
bar
2
mm
M
M
g/ks
ks
14
17
17
17
17
19
19
19
22
22
22
24
24
24
24
27
27
27
27
27
15
16
17
20
22
34
30
28
41
40
32
40
50
59
52
58
68
66
65
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
17
17
22
22
22
27
15
16
17
25
30
40
60
1
1
1
1
1
1
1
Hrdlo pøípojky pøímé - pøipojovací závit metrický
2
a
1
Materiál:
Automatová ocel
(Žlutý chromát)
Norma:
DIN 3901
Použití:
Ocelové hrdla se závity ve vzduchových rozvodech nebo hydraulických
systémech slouží k pøipojování ocelových nebo plastových trubek
svìtlosti JS podle tabulky.
Poznámka:
Detail obrázku ukazuje øešení dosedací plochy na støed tìsnící plochy
a ukonèení závitu.
Hrdlo pøípojky úhlové s pøevleènou maticí
HPP1010/1215
HPP1010/1415
HPP1010/1615
HPP1215/1215
HPP1215/1415
HPP1215/1615
HPP1415/1415
HPP1415/1615
HPP1615/1415
HPP1615/1615
HPP1615/1815
HPP1615/2215
HPP1815/1615
HPP1815/1815
HPP1815/2215
HPP2015/2215
HPP2215/1415
HPP2215/1615
HPP2215/1815
HPP2215/2215
4
4
4
5
5
8
8
8
8
8
10
13
10
10
13
13
13
13
13
13
26
28
28
29
31
30
30
31
30
31
32
32
31
32
32
32
32
32
32
32
640
500
320
500
400
320
400
320
320
320
320
250
250
200
200
200
200
200
200
200
10x1
10x1
10x1
12x1,5
12x1,5
12x1,5
14x1,5
14x1,5
16x1,5
16x1,5
16x1,5
16x1,5
18x1,5
18x1,5
18x1,5
20x1,5
22x1,5
22x1,5
22x1,5
22x1,5
12x1,5
14x1,5
16x1,5
12x1,5
14x1,5
16x1,5
14x1,5
16x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
16x1,5
18X1,5
22x1,5
22x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
Hrdlo pøípojky pøímé - pøipojovací závit G
HPPG1/8/101
HPPG1/4/1215
HPPG1/4/1415
HPPG3/8/1415
HPPG3/8/1615
HPPG3/8/1815
HPPG1/2/2215
4
5
8
8
8
10
13
23
30
32
31
35
36
40
640
500
400
400
320
250
200
10x1,5
12x1,5
14x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
1/8"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
STAVITELNÉ KOLENO HV - DIN 3952
d
objednávací
kód
Js
d
mm
mm
1
bar
M
2
M
mm
g/ks
ks
12x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
14
17
19
22
27
28
49
56
106
122
1
1
1
1
1
Hrdlo pøípojky úhlové L - stavitelné
Materiál:
Mosazný výkovek s ocelovou maticí a ocelovým posuvným prstenem
Použití:
Hrdla se utahují mezi pøípojky do kostky a hadice s metrickým venkovním
závitem. Tento úhlový spoj má výhodu v tom, že je vyøešeno správné natoèení
a bezúkapové utìsnìní pomocí kužele na obou stranách.
HPU1215-HV6B
HPU1415-HV8B
HPU1615-HV10B
HPU1815-HV12B
HPU2215-HV15B
6
8
10
12
15
4
6
7
9
11
500
400
320
250
200
12x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
F
Hadicové šroubení
PØÍRUBY
PØÍRUBY
mm
Hrdlo spojky pøímé (HSP)
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
a
PLASTIK
JS
TECH. LISTY
objednávací
kód
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ
Hrdlo spojky úhlové - HSU - MS
objednávací
kód
Materiál :
Mosazný výkovek MS 58
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
HADIC. ŠROUBENÍ
mm
mm
1
bar
S1
2
M
M
mm
g/ks
ks
12x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
12x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
10
12
14
17
19
21
27
35
52
75
1
1
1
1
1
Hrdlo spojky T - HST - MS
objednávací
kód
Js
L
mm
mm
1
2
S1
bar
M
M
mm
g/ks
ks
500
400
320
250
200
12x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
12x1,5
14x1,5
16x1,5
18x1,5
22x1,5
10
12
14
17
19
29
39
50
70
110
1
1
1
1
1
Hrdlo spojky úhlové T - MS
HST1215
HST1415
HST1615
HST1815
HST2215
Materiál :
Mosazný výkovek MS 58
5
6
8
10
13
38
42
46
50
56
Použití:
Hrdla mosazných výkovkù L a T je možno použít pro vzduchové rozvody i pro hydrauliku. Jmenovitá svìtlost hrdel odpovídá i svìtlosti plastových
nebo kovových trubek . U trubek pro tyto spoje se vychází z jejich venkovních prùmìrù. Hrdlo se závitem 22x1,5 je urèeno pro trubky s venkovním
prùmìrem 15 mm. (Pro trubku 16 mm Js13 se závity M 22x1,5 na základì poptávky). Kompletní hrdla (s maticemi a prsteny) dodáváme jednotlivì a
nesmontované.
Hydraulické koncovky hadice Canalkler
CANALKLER PRESS IG a AG
CANALKLER PRESS IG a AG
TRN PRESS-LIS IG a AG
objednávací
kód
mm
-
bar
kg/ks
ks
CANALKLER PRESS IG - armovací koncovka s vnitøním závitem
221-08-08-1/2
221-12-12-3/4
221-16-16-1
221-20-16-1.1/4
221-20-20-1.1/4
221-24-24-1.1/2
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
L
HRDLO SPOJKY T - DIN 3908
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
Js
Hrdlo spojky úhlové L - MS
19
5
500
HSU1215
21
6
400
HSU1415
23
8
320
HSU1615
10
25
250
HSU1815
13
28
200
HSU2215
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
HRDLO SPOJKY ÚHLOVÉ - DIN 3905
13
19
25
25
32
38
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/4"
1 1/2"
200
200
150
150
150
150
1
1
1
1
1
1
CANALKLER PRESS AG - armovací koncovka s vnìjším závitem
222-08-08-1/2
222-12-12-3/4
222-16-16-1
222-20-16-1.1/4
222-20-20-1.1/4
222-24-24-1.1/2
13
19
25
25
32
38
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/4"
1 1/2"
200
200
150
150
150
150
1
1
1
1
1
1
TRN PRESS-LIS IG - lisovací koncovka s vnitøním závitem
Materiál:
Automatová ocel
Popis:
Šroubení pro ruèní zaarmování hadice Canalkler v pøípadì, že originální hadice
praskla a je potøeba smìnu dokonèit a není jiná hadice.
Poznámka:
Je potøeba respektovat sníženého tlaku po opravì spoje, dle uvedené tabulky.
Originální hadice je lisovaná s originálními koncovky na provozní tlak 250 barù !
F
Hadicové šroubení
CAN13-25LIS/IG
CAN19-31LIS/IG
CAN25-39LIS/IG
CAN25-39LIS/IG-B
CAN32-48LIS/IG
CAN38-53LIS/IG
13
19
25
25
32
38
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/4"
1 1/2"
250
250
250
250
250
250
1
1
1
1
1
1
TRN PRESS-LIS AG - lisovací koncovka s vnìjším závitem
CAN13-25LIS/AG
CAN19-31LIS/AG
CAN25-39LIS/AG
CAN25-39LIS/AG-B
CAN32-48LIS/AG
CAN38-53LIS/AG
13
19
25
25
32
38
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/4"
1 1/2"
250
250
250
250
250
250
1
1
1
1
1
1
Univerzální šroubení pro vzduch a vodu
G
6010000102NB
6010000103NB
6010000104NB
6010000105NB
G
a
6010 - PØIPOJOVACÍ Y
6000 - PØIPOJOVACÍ Y
G
G
5010 -PØÍPOJKA L
R
5020 -PØÍPOJKA L
G
G
5000 -PØÍPOJKA L
G
a
4000 - T KUS PØÍPOJKA
G
(kpa)
33
37
46
58
99
99
99
99
14
17
22
26
33
37
46
58
99
99
99
99
14
17
22
26
(mm)
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G
G
4040 -PØÍPOJKA T
5010 - PØÍPOJKA L - spojka úhlová s vnitøními G závity
G 1/8
5010000102NB
99
G 1/4
5010000103NB
99
G 3/8
5010000104NB
99
G 1/2
5010000105NB
99
G 3/4
5010000107NT
99
G1
5010000109NT
99
11
13
17
20
27
30
5020 - PØÍPOJKA L - spojka úhlová IG-AR závitem
5020000102NB
1/8
99
5020000103NB
1/4
99
5020000104NB
3/8
99
5020000105NB
1/2
99
5020000107NT
3/4
99
5020000109NT
1
99
11
13
17
20
27
30
5000 - PØÍPOJKA L - spojka úhlová s vnìjšími R závity
R 1/8
5000000102NB
99
R 1/4
5000000103NB
99
R 3/8
5000000104NB
99
R 1/2
5000000105NB
99
R 3/4
5000000107NT
99
R1
5000000109NT
99
11
13
17
20
27
30
4000 - T KUS PØÍPOJKA - s vnitøími 3x G závity
G 1/8
4000000102NB
39
G 1/4
4000000103NB
49
G 3/8
4000000104NB
54
G 1/2
4000000105NB
64
G 3/4
4000000107NT
73
G
1
4000000109NT
90
99
99
99
99
99
99
12
13
16
20
27
30
4040 - PØÍPOJKA T - 2xIG, centr - 1xAG
G 1/8
4040000102NB
G 1/4
4040000103NB
G 3/8
4040000104NB
G 1/2
4040000105NB
G 3/4
4040000107NT
G1
4040000109NT
99
99
99
99
99
99
12
13
16
20
27
30
39
49
54
64
73
90
Zátky pro uzavøení výpustì s venkovním závitem
ZÁTKY
objednávací
kód
mm
3015 - ZÁTKA KULATÁ
3015 - ZÁTKA KULATÁ
3026 - ZÁTKA MS IMBUS
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
Pracovní tlak:
15 bar
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
Materiál:
Niklovaná mosaz
Médium:
Tlakový vzduch, voda, oleje
Použití:
Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro støedo a nízkotlaké
aplikace.
“
JS
a
mm
(mm)
PØÍRUBY
PØÍRUBY
R
(mm)
6000 - PØIPOJOVACÍ Y - 1xAG - 2xIG
G 1/8
6010000102NB
G 1/4
6010000103NB
G 3/8
6010000104NB
G 1/2
6010000105NB
G
R
mm
6010 - PØIPOJOVACÍ Y - 3xIG
G
G
“
a
(kpa)
(mm)
3015 - ZÁTKA KULATÁ - vnìjší G závit, imbus s tìsnìním NBR
M5
99
301500005
2
6,0
G 1/8
99
301500001
5
8,5
G 1/4
99
301500002
6
11,0
G 3/8
99
301500003
8
12,5
G 1/2
99
301500004
10
13,5
3026 - ZÁTKA MS IMBUS - zátka bez hlavy s G závity
3026000102NB
3026000103NB
3026000104NB
3026000105NB
3026000107NB
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
8,0
11,0
12,5
14,0
14,0
99
99
99
99
99
5
6
8
10
12
3030 - ZÁTKA S VNITØNÍM ZÁVITEM - s Withortovým závitem
3030000102NB
3030000103NB
3030000104NB
3030000105NB
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
11
19
20
22
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
mm
JS
99
99
99
99
12
14
17
19
F
Hadicové šroubení
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
PLASTIK
G
TECH. LISTY
G
MOSAZNÉ VÝKOVKY
Tlumièe hluku
objednávací
kód
mm
7030 - TLUMIÈ HLUKU
7010 - TLUMIÈ HLUKU
7100 - TLUMIÈ HLUKU
Provozní teplota:
-10°C až +80°C,
-15°C až +100°C - polyethylen
Pracovní tlak:
10 bar
Materiál:
Niklovaná mosaz, polyethylen
Médium:
Tlakový vzduch
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
a
mm
(mm)
(kpa)
7030 - TLUMIÈ HLUKU - s šestihranem,50 ìm
M5
17
703000001
G 1/8
29
703000002
G 1/4
32
703000003
G 3/8
40
703000004
G 1/2
45
703000005
G 3/4
56
703000006
G1
66
703000007
(mm)
8
13
16
19
24
30
36
7100 - TLUMIÈ HLUKU - z polyethylenu, 75 ìm
23,0
M5
710000001
34,0
G 1/8
710000002
42,5
G 1/4
710000003
67,5
G 3/8
710000004
78,0
G 1/2
710000005
140,0
G 3/4
710000006
160,0
G1
710000007
14
17
18
20
23
13
16
19
24
30
Použití:
Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk pøi úniku
vzduchu z pneumatických prvkù.
Škrtící ventily
AIGNEP
objednávací
kód
mm
55900 - ŠKRTIÈ Z VÁLCE
55905 - ŠKRTIÈ Z VÁLCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
“
JS
7010 - TLUMIÈ HLUKU - krátký, 100 ìm
701000001
1/8
701000002
1/4
701000003
3/8
701000004
1/2
701000005
3/4
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
AIGNEP
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
55940 - ŠKRTIÈ IN-LINE
Pracovní tlak:
10 bar
Materiál:
Niklovaná mosaz, nerezová ocel, termoplast, O kroužek - NBR
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
Médium:
Tlakový vzduch
Použití:
Urèeno pro pøímou montáž na pneumatické válce a ventily. Urèeno pro
automatizaci, rozvody vzduchu, mìøící a regulaèní techniku.
F
Hadicové šroubení
“
JS
a
mm
(mm)
(kpa)
(mm)
55900 - ŠKRTIÈ Z VÁLCE - jednocestné, ovládání šroubovákem
19,5
5590000002
4
M5
8
21,5
5590000003
4
R 1/8
14
21,0
5590000007
6
M5
8
23,0
5590000008
6
R 1/8
14
25,5
5590000009
6
R 1/4
17
23,5
5590000010
8
R 1/8
14
26,0
5590000011
8
R 1/4
17
27,5
5590000012
8
R 3/8
20
30,5
5590000013
10
R 3/8
20
32,5
5590000014
12
R 3/8
20
35,0
5590000015
12
R 1/2
24
55905 - ŠKRTIÈ Z VÁLCE - jednocestné, ovládání ruènì
4
5590500002
19,5
M5
4
5590500003
21,5
R 1/8
6
5590500007
21,0
M5
6
5590500008
23,0
R 1/8
6
5590500009
25,5
R 1/4
8
5590500010
23,5
R 1/8
8
5590500011
26,0
R 1/4
8
5590500012
27,5
R 3/8
10
5590500013
30,5
R 3/8
12
5590500014
32,5
R 3/8
12
5590500015
35,0
R 1/2
8
14
8
14
17
14
17
20
20
20
24
55940 - ŠKRTIÈ IN-LINE - jednocestné, ovládání ruènì
52
4
5594000004
M12x1
52
4
5594000001
M12x1
58
6
5594000002
M14x1
67
6
5594000003
M16x1
14
14
16
18
Koncovky SRM (systém rychlé montáže) pro klimatizaèní hadice
BURGACLIP - hydraulické koncovky a systém pro ruèní opravy klimatizaèních hadic
BURGACLIP SRM - je systém, který umožòuje rychlou montáž koncovek na klimatizaèní hadice pomocí
speciálních kleští, objímek a spon, viz obrázky
Veškeré koncovky SRM se aplikují s hadicí Chemitec Galaxy 3090
objednávací
kód
mm
“
JS
a
mm
(mm)
CHEMITEC GALAXY 3090 - hadice pro klimatizaci
008/015-JX035-41153
8
010/017-JX035-41153 10
013/019-JX035-41153 13
016/024-JX035-41153 16
SAE-45 UNF 54701
SAE-45 UNF 54703
bar
35
35
35
35
SAE-45 UNF 54701 - pøímá ocelová koncovka
54701-06-06S
5/16
5/8
54701-08-08S
13/32
3/4
54701-10-10S
1/2
7/8
35
35
35
SAE-45 UNF 54703 - ocelová koncovka 90°
1
7/8
54703-06-06S
13/32
3/4
54703-08-08S
1/2
7/8
54703-10-10S
35
35
35
BURG 54740 OKR-UNF/LW90° - ocelová koncovka
35
5/16
5/8
54740-06-06S
35
13/32
3/4
54740-08-08S
35
1/2
7/8
54740-10-10S
BURGACLIP SPONA 8768 - clipová spona pro zaarmování
8768-06-53
35
5/16
6
8768-08-53
35
13/32
8
8768-10-53
35
1/2
10
8768-12-53
35
5/8
12
8768-14-53
35
3/4
14
8768-16-53
35
7/8
16
BURG 54740 OKR-UNF/LW90°
BURGACLIP SPONA 8768
BURGACLIP OBJÍMKA 8769 - plastový domek pro spony burgaclip
8769-06-53
6
5/16
8769-08-53
8
13/32
8769-10-53
10
1/2
8769-12-53
12
5/8
8769-14-53
14
3/4
8769-16-53
16
7/8
BURGACLIP OBJÍMKA 8769
BURGACLIP KLEŠTÌ
PØÍRUBY
PØÍRUBY
Zhotovený komplet
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
BURGACLIP - SRM
KUFR S BURGA - servisní náøadí
(výroba kompletù)
KUFR K BURGA - koncovky pro servis
(výroba kompletù)
F
Hadicové šroubení
TECH. LISTY
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
CHEMITEC GALAXY 3090
Koncovky pro hydraulické hadice a základní hadicoviny
HADIC. SPONY A KLEMY
VYSOKOTLAKÁ HYDRAULIKA
Hydraulické hadice vyrábíme už 15 let, máme široký sortiment
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
Hydraulická hadice 1SN
SPOJKY - VZDUCH
Hydraulická hadice 2SN
SPOJKY - ABR. MAT.
kužel
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
DKL (24°) metrická lehká
DKOL (24°) metrická lehká s okroužkem
DKOS (24°) metrická tìžká s okroužkem
DKR (60°) BSP øada neoznaèena
Hydraulická hadice 4SH
ORSF - CAT
kužel
HADIC. ŠROUBENÍ
DKOL 90
DKL 45 (24°) metrická lehká
DKOL 45 (24°) metrická lehká s okroužkem
DKOS 45 (24°) metrická tìžká s okroužkem
DKR 45 (60°) BSP øada neoznaèena
(kužel 24°)
metrická lehká
s okroužkem
DKOS 90
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
(kužel 24°)
metrická tìžká
s okroužkem
DKR 90
(kužel 60°)
BSP s okroužkem
SFL 90°
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
Lisovací objímka
AGR - BSP kužel 60°
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
hadicovina PTFE
koncovka DKJ závit JIC
(kužel 74°)
PLASTIK
TECH. LISTY
Ukázka kompletu 90°
Ukázka kompletu
hadicovina PTFE
koncovka CES (kužel 24°)
F
Hadicové šroubení
Ukázka kompletu
hadicovina PTFE
koncovka DKJ závit JIC
(kužel 74°)
“
a
mm
(mm)
2000 - NIPL AR - s vnìjšími R závity
2000000102NB
R 1/8
2000000103NB
R 1/4
2000000104NB
R 3/8
2000000105NB
R 1/2
2000000107NB
R 3/4
2000000109NT
R1
2040 - VSUVKA IG-AG
3000 - NIPL IG
2020 - NIPL AR
2050 - VSUVKA IG-AG
3010 - NIPL IG
2020 - NIPL AR - redukce s vnìjšími R závity
1/8-1/4
20200001ATNB
23,5
1/8-3/8
202000013WNB
24,0
1/8-1/2
202000014WNB
27,0
1/4-3/8
202000017WNB
27,5
1/4-1/2
202000018WNB
30,5
3/8-1/2
20200001ACNB
31,0
1/2-3/4
20200001AHNB
37,5
3/4-1
20200001ASNT
44,0
Pracovní tlak:
15 bar
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
Materiál:
Niklovaná mosaz
99
99
99
99
99
99
12
14
17
22
27
34
99
99
99
99
99
99
99
99
14
17
22
17
22
22
27
34
2040 - VSUVKA IG-AG - redukce s vnitøním/vnìjším R závitem
20,0
99
1/8-1/8
204000012WNB
14
22,0
99
1/4-1/8
20400001ATNB
17
23,0
99
3/8-1/8
204000013WNB
22
26,0
99
1/4-1/4
204000016WNB
17
27,0
99
3/8-1/4
204000017WNB
22
30,0
99
1/2-1/4
204000018WNB
26
27,5
99
3/8-3/8
20400001ABNB
22
30,5
99
1/2-3/8
20400001ACNB
26
33,0
99
1/2-1/2
20400001AGNB
26
35,0
99
3/4-1/2
20400001AHNB
32
2050 - VSUVKA IG-AG - redukce s vnitøním/vnìjším G závitem
14,5
205000010WNB
99
1/8-M5
14
17,0
205000012WNB
99
1/8-1/8
14
20,5
20500001ATNB
99
1/4-1/8
17
21,5
205000013WNB
99
3/8-1/8
22
22,5
205000016WNB
99
1/4-1/4
17
23,5
205000017WNB
99
3/8-1/4
22
26,5
205000018WNB
99
1/2-1/4
26
24,5
20500001ABNB
99
3/8-3/8
22
27,5
20500001ACNB
99
1/2-3/8
26
28,5
20500001AGNB
99
1/2-1/2
26
3000 - NIPL IG - s vnitøními G závity
30000001B5NB
M5
3000000102NB
G 1/8
3000000103NB
G 1/4
3000000104NB
G 3/8
3000000105NB
G 1/2
3000000107NB
G 3/4
3000000109NB
G1
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
(mm)
11
15
22
24
30
32
46
3010 - NIPL IG - redukce s vnitøními G závity
13,0
M5-1/8
301000010WNB
19,0
1/8-1/4
30100001ATNB
20,0
1/8-3/8
301000013WNB
24,0
1/8-1/2
301000014WNB
23,0
1/4-3/8
301000017WNB
25,0
1/4-1/2
301000018WNB
27,5
3/8-1/2
30100001ACNB
30,0
1/2-3/4
30100001AHNB
39,0
1/2-1
30100001AINB
41,0
3/4-1
30100001ASNB
objednávací
kód
99
99
99
99
99
99
99
8
14
17
22
26
32
40
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
14
17
22
24
22
24
24
30
40
40
(kpa)
(mm)
a
mm
“
mm
(mm)
Médium:
Tlakový vzduch, voda, oleje
PLASTIK
Použití:
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody
vzduchu. Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro støedo a
nízkotlaké aplikace. Další rozmìry a typy na poptávku.
G
Závitové spojky a redukce
TECH. LISTY
2000 - NIPL AR
19,5
27,0
28,0
33,5
40,0
46,5
(kpa)
PØÍRUBY
PØÍRUBY
mm
a
JS
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
AIGNEP
Šroubení pro vodu, vzduch a oleje
Závitová spojka s vnìjším a vnitøním závitem
HADIC. SPONY A KLEMY
ZÁVITOVÁ SPOJKA
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
mm
SAG12/MS
SAG34/MS
SAG10/MS
SAG54/MS
SAG32/MS
SAG20/MS
SAG52/MS
SAG30/MS
SAG40/MS
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKA AG MS
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKA AG SS
kg/ks
ks
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1/2"
3/4"
1"
11/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAG12/SS
SAG34/SS
SAG10/SS
SAG54/SS
SAG32/SS
SAG20/SS
SAG52/SS
SAG30/SS
SAG40/SS
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1/2"
3/4"
1"
11/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SPOJKA IG MS- mosazná spojka pøímá s vnitøním G závitem
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SIG12/MS
SIG34/MS
SIG10/MS
SIG54/MS
SIG32/MS
SIG20/MS
SIG52/MS
SIG30/MS
SIG40/MS
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1/2"
3/4"
1"
11/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
SPOJKA IG MS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SPOJKA IG SS - nerezová spojka pøímá s vnitøním G záviem
HADIC. ŠROUBENÍ
SIG12/SS
SIG34/SS
SIG10/SS
SIG54/SS
SIG32/SS
SIG20/SS
SIG52/SS
SIG30/SS
SIG40/SS
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
bar
SPOJKA AG SS- nerezová spojka pøímá s vnìjším G závitem
SPOJKA IG SS
Materiál:
Mosaz - MS, Nerezová ocel - SS
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Popis:
ZÁVITOVÁ SPOJKA je urèena ke spojovaní palcových závitù
jak vnìjších tak vnitøních. Hlavní využití v èerpací technice.
Poznámka:
Jiná provedení závitových spojek na základì poptávky.
PLASTIK
TECH. LISTY
-
SPOJKA AG MS- mosazná spojka pøímá s vnìjším G závitem
G
Závitové spojky a redukce
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1/2"
3/4"
1"
11/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Závitová redukce s vnìjším a vnitøním závitem
objednávací
kód
**MS
**SS
1. záv.
2. záv.
bar
kg/ks
ks
REDUKCE AG ** -redukce pøímá s vnìjším G závitem
RAG34-12/MS
RAG10-34/MS
RAG54-10/MS
RAG32-10/MS
RAG32-54/MS
RAG20-54/MS
RAG20-32/MS
RAG52-20/MS
RAG30-20/MS
RAG30-52/MS
RAG40-30/MS
REDUKCE AG
REDUKCE AG/IG
1.
RAG34-12/SS
RAG10-34/SS
RAG54-10/SS
RAG32-10/SS
RAG32-54/SS
RAG20-54/SS
RAG20-32/SS
RAG52-20/SS
RAG30-20/SS
RAG30-52/SS
RAG40-30/SS
3/4"
1"
11/4"
1 1/2"
1 1/2"
2"
2"
2 1/2"
3"
3"
4"
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1/2"
3/4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1"
1"
11/4"
11/4"
1 1/2"
2"
2"
2 1/2"
3"
REDUKCE IG **- mosazná redukce pøímá s vnitøním G závitem
G
G
G
G
G
G
G
G
RIG34-12/MS
RIG10-34/MS
RIG54-10/MS
RIG32-54/MS
RIG20-32/MS
RIG52-20/MS
RIG30-20/MS
RIG40-30/MS
2.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
3/4"
1"
11/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
G
G
G
G
G
G
G
G
1/2"
3/4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1"
11/4"
1 1/2"
2"
2"
3"
REDUKCE AG/IG **- redukce pøímá s vnìjším / vnitøním závitem
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
RPAG12-IG12/MS
RPAG12-IG34/MS
RPAG34-IG34/MS
RPAG34-IG10/MS
RPAG10-IG34/MS
RPAG10-IG54/MS
RPAG10-IG32/MS
RPAG54-IG10/MS
RPAG54-IG54/MS
RPAG54-IG32/MS
RPAG54-IG20/MS
RPAG32-IG10/MS
RPAG32-IG54/MS
RPAG32-IG32/MS
RPAG32-IG20/MS
RPAG20-IG54/MS
RPAG20-IG32/MS
RPAG20-IG52/MS
RPAG20-IG30/MS
RPAG52-IG20/MS
RPAG52-IG54/MS
RPAG52-IG30/MS
RPAG30-IG20/MS
RPAG30-IG52/MS
RPAG30-IG40/MS
RPAG40-IG30/MS
REDUKCE AG/IG
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
11/4"
11/4"
11/4"
11/4"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
2"
2"
2"
2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
3"
3"
3"
4"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 3/4"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 1"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 1"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 11/4"
G 1 1/2"
G 2 1/2"
G 3"
G 2"
G 11/4"
G 3"
G 2"
G 2 1/2"
G 4"
G 3"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
REDUKCE AGK/IG **- redukce krátká s vnìjším / vnitøním záv.
1
REDUKCE 2X AG-AL
SPOJKA NIPL IG-AL
RAG34-IG12/MS
RAG10-IG34/MS
RAG54-IG34/MS
RAG54-IG10/MS
RAG32-IG54/MS
RAG20-IG10/MS
RAG20-IG32/MS
RAG30-IG20/MS
RAG40-IG30/MS
RAG34-IG12/SS
RAG10-IG34/SS
RAG54-IG34/SS
RAG54-IG10/SS
RAG32-IG54/SS
RAG20-IG10/SS
RAG20-IG32/SS
RAG30-IG20/SS
RAG40-IG30/SS
G
G
G
G
G
G
G
G
G
3/4"
1"
11/4"
11/4"
1 1/2"
2"
2"
3"
4"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 11/4"
G 1"
G 1 1/2"
G 2"
G 3"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
REDUKCE 2X AG-AL - hliníková spojková redukce
UMMA038050
UMMA050075
UMMA063075
UMMA075100
G 1.1/2”
G 2”
G 2.1/2”
G 3”
G 2”
G 3”
G 3”
G 4”
0,14
0,22
0,19
0,23
1
1
1
1
0,43
0,35
0,24
0,38
0,34
1,22
0,72
1
1
1
1
1
1
1
0,15
0,18
0,25
0,31
0,34
1
1
1
1
1
0,18
0,18
0,33
0,25
0,30
0,23
0,22
0,34
1
1
1
1
1
1
1
1
REDUKCE 2X IG-AL - hliníková spojková redukce
REDUKCE 2X IG-AL
REDUKCE AG/IG-AL
UFFA050063
UFFA050075
UFFA063075
UFFA063100
UFFA075100
UFFA100125
UFFA125150
G 2”
G 2”
G 2.1/2”
G 2.1/2”
G 3”
G 4”
G 5”
G 2.1/2”
G 3”
G 3”
G 4”
G 4”
G 5”
G 6”
SPOJKA NIPL IG-AL - hliníková závitová vsuvka
Materiál:
Mosaz -** MS, Nerezová ocel - **SS, hliník - **AL
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Popis:
ZÁVITOVÁ REDUKCE je urèena k redukování palcových závitù jak vnìjších
tak vnitøních. Hlavní využití v èerpací technice.
Poznámka:
Jiná provedení závitových redukcí na základì poptávky.
UFFA050050
UFFA063063
UFFA075075
UFFA100100
UFFA125125
G 2”
G 2.1/2”
G 3”
G 4”
G 5”
G 2”
G 2.1/2”
G 3”
G 4”
G 5”
REDUKCE AG/IG-AL - hliníková spojková redukce
UMFA050032
UMFA063050
UMFA075050
UMFA050063
UMFA075063
UMFA050075
UMFA063075
UMFA100075
G 2”
G 2.1/2”
G 3”
G 2”
G 3”
G 2”
G 2.1/2”
G 4”
G 1.1/4”
G 2”
G 2”
G 2.1/2”
G 2.1/2”
G 3”
G 3”
G 3”
G
Závitové spojky a redukce
PØÍRUBY
PØÍRUBY
2.
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
1.
PLASTIK
2.
TECH. LISTY
1.
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
ZÁVITOVÁ REDUKCE
Pøíruba s hadicovým trnem
HADIC. SPONY A KLEMY
PEVNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN
objednávací
kód
mm
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKY - ABR. MAT.
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
FVP
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
mm
ks
mm
bar
kg/ks
ks
PØÍRUBA 150 TRN - ocelová pevná pøíruba ASA150 s had. trnem
FVPA1013
60,3
13
15,9
4
10,30
1
FVPA1019
69,8
19
15,9
4
10,30
1
FVPA1025
79,4
25
15,9
4
10,30
1
FVPA1032
88,9
32
15,9
4
10,30
1
FVPA1038
98,4
38
15,9
4
10,30
1
FVPA1050
120,6 4
50
19
10,30
1
FVPA1063
139,7 4
63
19
10,30
1
FVPA1075
152,4 4
75
19
10,30
1
100
FVPA1100
190,5 8
19
10,30
1
125
22,2
FVPA1125
215,9 8
10,30
1
150
22,2
FVPA1150
241,3 8
10,30
1
PØÍRUBA S150 TRN - nerez. pevná pøíruba ASA150 s had. trnem
10,30
RFVPA1013
13
60,3
4
15,9
1
10,30
RFVPA1019
19
69,8
4
15,9
1
10,30
RFVPA1025
25
79,4
4
15,9
1
10,30
RFVPA1032
32
88,9
4
15,9
1
10,30
RFVPA1038
38
98,4
4
15,9
1
10,30
RFVPA1050
50
120,6 4
19
1
10,30
RFVPA1063
63
139,7 4
19
1
10,30
RFVPA1075
75
152,4 4
19
1
10,30
100
RFVPA1100
190,5 8
19
1
10,30
125
RFVPA1125
215,9 8
22,2
1
10,30
150
RFVPA1150
241,3 8
22,2
1
Materiál:
Pozinkovaná ocel, Nerez ocel
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Pøíruby s hadicovým nátrubkem urèené k armování na pryžové i plastové hadice. Upevnìní do hadice doporuèujeme
provádìt sponami GBS, HERKULES nebo stahovací páskou BANDIMEX.
Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat s polypropylénovým i hliníkovým toulcem. Bližší informace o rozmìrech pøírub u
jmenovitých prùmìrù nad DN 200 na základì poptávky.
PLASTIK
TECH. LISTY
-
PØÍRUBA 10/16 TRN - ocel. pevná pøíruba PN10/16 s had. trnem
14
4
65
13
FVP013
16
1
14
4
75
19
FVP019
16
1
14
4
85
25
FVP025
16
1
100
18
4
32
FVP032
16
1
110
18
4
38
FVP038
16
1
125
18
4
50
FVP050
16
1
145
18
4
63
FVP063
16
1
160
18
8
75
FVP075
16
1
180
100
18
8
FVP100
16
1
210
125
18
8
FVP125
16
1
240
150
22
8
FVP150
16
1
295
200
22
8
FVP200
10
1
PØÍRUBA S10/16 TRN - nerez. pevná pøíruba PN10/16 s had. trnem
4
65
14
13
RFVP013
1
16
4
75
14
19
RFVP019
1
16
4
85
14
25
RFVP025
1
16
4
100
18
32
RFVP032
1
16
4
110
18
38
RFVP038
1
16
4
125
18
50
RFVP050
1
16
4
145
18
63
RFVP063
1
16
8
160
18
75
RFVP075
1
16
100
8
180
18
RFVP100
1
16
125
8
210
18
RFVP125
1
16
150
8
240
22
RFVP150
1
16
H
Pøíruby
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem
objednávací
kód
mm
-
mm
ks
mm
bar
kg/ks
ks
V PØÍRUBA 10/16 TRN - ocel. otoèná pøíruba PN10/16 s hadic. trnem
FLP013
FLP019
FLP025
FLP032
FLP038
FLP050
FLP063
FLP075
FLP100
FLP125
FLP150
13
19
25
32
38
50
63
75
100
125
150
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 10/16 TRN S - ocelová otoèná pøíruba PN10/16 s
nerezovým hadicovým trnem
RSFLP013
RSFLP019
RSFLP025
RSFLP032
RSFLP038
RSFLP050
RSFLP063
RSFLP075
RSFLP100
RSFLP125
RSFLP150
13
19
25
32
38
50
63
75
100
125
150
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 150 TRN - ocel. otoèná pøíruba ASA150 s had. trnem
FLPA1013
FLPA1019
FLPA1025
FLPA1032
FLPA1038
FLPA1050
FLPA1063
FLPA1075
FLPA1100
FLPA1125
FLPA1150
13
19
25
32
38
50
63
75
100
125
150
60,3
69,8
79,4
88,9
98,4
120,6
139,7
152,4
190,5
215,9
241,3
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19
19
19
19
22,2
22,2
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA S150 TRN - nerez. otoèná pøíruba ASA150 s had. trnem
RRFLPA1013
RRFLPA1019
RRFLPA1025
RRFLPA1032
RRFLPA1038
RRFLPA1050
RRFLPA1063
RRFLPA1075
RRFLPA1100
RRFLPA1125
RRFLPA1150
13
19
25
32
38
50
63
75
100
125
150
60,3
69,8
79,4
88,9
98,4
120,6
139,7
152,4
190,5
215,9
241,3
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19
19
19
19
22,2
22,2
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
FLP
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
OTOÈNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN
Materiál:
Pozinkovaná ocel, nerez ocel
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat s polypropylénovým i hliníkovým toulcem. Bližší informace o rozmìrech pøírub
u jmenovitých prùmìrù nad DN 200 na základì poptávky.
H
Pøíruby
TECH. LISTY
PLASTIK
Popis:
Pøíruby s hadicovým nátrubkem urèené k armování na pryžové i plastové hadice. Upevnìní do hadice
doporuèujeme provádìt sponami GBS, HERKULES nebo stahovací páskou BANDIMEX.
Pevná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2826
HADIC. SPONY A KLEMY
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2826
objednávací
kód
mm
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
FVMG013
FVMG019
FVMG025
FVMG032
FVMG038
FVMG050
SPOJKY - VZDUCH
RFVMG013
RFVMG019
RFVMG025
RFVMG032
RFVMG038
RFVMG050
ks
mm
bar
kg/ks
ks
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
PØÍRUBA 25/40 TRN 2826- ocel. pevná pøíruba PN25/40 s
hadicovým trnem DIN2826
SPOJKY - ABR. MAT.
FVMGP4013
FVMGP4020
FVMGP4025
FVMGP4032
FVMGP4038
FVMGP4050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
40
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
PØÍRUBA S25/40 TRN 2826- nerez. pevná pøíruba PN125/40 s
hadicovým trnem DIN2826
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
RFVMGP4013
RFVMGP4019
RFVMGP4025
RFVMGP4032
RFVMGP4038
RFVMGP4050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
40
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
PØÍRUBA 150 TRN 2826- ocelová pevná pøíruba ASA150 s
hadicovým trnem DIN2826
FVMGA1013
FVMGA1019
FVMGA1025
FVMGA1032
FVMGA1038
FVMGA1050
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
mm
PØÍRUBA S10/16 TRN 2826- nerez. pevná pøíruba PN10/16 s
hadicovým trnem DIN2826
FVM
FVMGA3013
FVMGA3019
FVMGA3025
FVMGA3032
FVMGA3038
FVMGA3050
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Pøíruby s hadicovým nátrubkem urèené k armování parních hadic. K profesionálnímu
upevnìní hadice používáme upínací klemy CLAMPS 2826 viz sekce "A".
Poznámka:
Pokyny pro pøipevnìní hadic dle DIN 2826:
1. Seøíznìte hadici v kolmém smìru k ose a nasaïte ji na trn. Mezi pojistným
kroužkem a koncem hadice ponechejte mezeru (trn pøed montáží odmastit) .
2. Obì poloviny svorky nasaïte na hadici a do drážky na spojce a pøitisknìte k
sobì.
3. Stejnomìrnì dotahujte 4 imbusové šrouby a to do køíže.
H
Pøíruby
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
60,3
69,8
79,4
88,9
98,4
120,6
4
4
4
4
4
4
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
1
1
1
1
1
1
PØÍRUBA 300 TRN 2826- ocelová pevná pøíruba ASA300 s
hadicovým trnem DIN2826
Materiál:
Pozinkovaná ocel, Nerez ocel
PLASTIK
TECH. LISTY
mm
PØÍRUBA 10/16 TRN 2826- ocel. pevná pøíruba PN10/16 s
hadicovým trnem DIN2826
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
66,7
82,5
88,9
98,4
114,3
127
4
4
4
4
4
8
15,9
19
19
19
22,2
19
20,60
20,60
20,60
20,60
20,60
20,60
1
1
1
1
1
1
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2826
mm
ks
mm
kg/ks
bar
ks
FLMG013
FLMG019
FLMG025
FLMG032
FLMG038
FLMG050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
1
1
1
1
1
1
16
16
16
16
16
16
V PØÍRUBA 10/16 TRN S2826- ocel. otoèná pøír. PN10/16 s
nerezovým trnem DIN2826
RSFLMG013
RSFLMG019
RSFLMG025
RSFLMG032
RSFLMG038
RSFLMG050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA S10/16 TRN 2826- nerezová otoèná pøíruba PN10/16 s
trnem DIN2826
RRFLMG013
RRFLMG019
RRFLMG025
RRFLMG032
RRFLMG038
RRFLMG050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 25/40 TRN 2826- ocel. otoèná pøíruba PN25/40 s
hadicovým trnem DIN2826
FLMGP4013
FLMGP4019
FLMGP4025
FLMGP4032
FLMGP4038
FLMGP4050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
40
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 25/40 TRN S2826- ocel. otoèná pøír. PN25/40 s
nerezovým trnem DIN2826
RSFLMGP4013
RSFLMGP4019
RSFLMGP4025
RSFLMGP4032
RSFLMGP4038
RSFLMGP4050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
40
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA S25/40 TRN 2826- nerezová otoèná pøíruba PN25/40 s
nerezovým trnem DIN2826
FLMG
RRFLMGP4013
RRFLMGP4019
RRFLMGP4025
RRFLMGP4032
RRFLMGP4038
RRFLMGP4050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
65
75
85
100
110
125
4
4
4
4
4
4
14
14
14
18
18
18
1
1
1
1
1
1
40
40
40
40
40
40
V PØÍRUBA 150 TRN 2826- ocelová otoèná pøíruba ASA150 s
hadicovým trnem DIN2826
Materiál:
Pozinkovaná ocel, Nerez ocel
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Pøíruby s hadicovým nátrubkem urèené k armování parních hadic.
K profesionálnímu upevnìní hadice používáme upínací klemy
CLAMPS 2826 viz sekce "A".
FLMGA1013
FLMGA1019
FLMGA1025
FLMGA1032
FLMGA1038
FLMGA1050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
60,3
69,8
79,4
88,9
98,4
120,6
4
4
4
4
4
4
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19
1
1
1
1
1
1
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
V PØÍRUBA 300 TRN 2826- ocelová otoèná pøíruba ASA300 s
hadicovým trnem DIN2826
FLMGA3013
FLMGA3020
FLMGA3025
FLMGA3032
FLMGA3038
FLMGA3050
13
19
25
32
38
50
25
33
40
48
54
58
66,7
82,5
88,9
98,4
114,3
127
4
4
4
4
4
8
15,9
19
19
19
22,2
19
20,60
20,60
20,60
20,60
20,60
20,60
1
1
1
1
1
1
PLASTIK
Poznámka:
Pokyny pro pøipevnìní hadic dle DIN 2826:
1. Seøíznìte hadici v kolmém smìru k ose a nasaïte ji na trn.
Mezi pojistným kroužkem a koncem hadice ponechejte mezeru
(trn pøed montáží odmastit) .
2. Obì poloviny svorky nasaïte na hadici a do drážky na spojce a
pøitisknìte k sobì.
3. Stejnomìrnì dotahujte 4 imbusové šrouby a to do køíže.
PØÍRUBY
PØÍRUBY
mm
H
Pøíruby
TECH. LISTY
mm
V PØÍRUBA 10/16 TRN 2826- ocel. otoèná pøíruba PN 10/16
s hadicovým trnem DIN2826
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2826
HADIC. SPONY A KLEMY
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
objednávací
kód
mm
-
mm
ks
mm
bar
kg/ks
ks
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
PØÍRUBA 10/16 TRN 2817- ocel. pevná pøíruba PN10/16 s
hadicovým trnem DIN2817
13
65
4
14
FVG013
16
1
19
4
14
75
FVG019
16
1
25
4
14
FVG025
85
16
1
32
4
18
FVG032
100
16
1
38
4
18
FVG038
110
16
1
50
4
18
FVG050
125
16
1
63
4
18
FVG063
145
16
1
75
8
18
FVG075
160
16
1
8
18
100
FVG100
180
16
1
8
18
FVG125
125
210
16
1
8
22
FVG150
150
240
16
1
8
22
FVG200
200
295
10
1
PØÍRUBA S10/16 TRN 2817- nerezovým pevná pøíruba PN10/16 s
trnem DIN2817
13
65
4
14
RFVG013
16
1
75
19
4
14
RFVG019
1
16
85
RFVG025
25
4
14
1
16
100
RFVG032
32
4
18
1
16
RFVG038
110
38
4
18
1
16
RFVG050
125
50
4
18
1
16
RFVG063
145
63
4
18
1
16
RFVG075
160
75
8
18
1
16
RFVG100
180
8
18
100
1
16
RFVG125
210
8
18
125
1
16
RFVG150
240
8
22
150
1
16
RFVG200
295
8
22
200
1
16
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
PØÍRUBA 25/40 TRN 2817- ocel. pevná pøíruba PN25/40 s
hadicovým trnem DIN2817
4
65
13
14
FVGP4013
25
4
75
19
14
FVGP4019
25
4
85
25
14
FVGP4025
25
4
100
32
18
FVGP4032
25
4
110
38
18
FVGP4038
25
4
125
50
18
FVGP4050
25
8
145
63
18
FVGP4063
25
8
160
75
18
FVGP4075
25
8
190
22
100
FVGP4100
25
8
220
26
125
FVGP4125
25
8
250
26
150
FVGP4150
25
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
Pevná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2817
FVG
Materiál :
Pozinkovaná ocel, Nerez ocel
Tìsnìní :
Pracovní tlak :
Dle tabulky
Popis :
Pøíruby s hadicovým nátrubkem urèené k armování pryžových hadic . K
profesionálnímu upevnìní hadice používejte upínací klemy CLAMPS 2817 viz
sekce "A".
Poznámka :
Pokyny pro pøipevnìní hadic dle DIN 2817:
1. Seøíznìte hadici v kolmém smìru k ose a nasaïte ji na trn. Mezi pojistným
kroužkem a koncem hadice ponechejte mezeru (trn pøed montáží odmastit).
2. Obì poloviny svorky nasaïte na hadici a do drážky na spojce a pøitisknìte k
sobì.
3. Stejnomìrnì dotahujte 4 imbusové šrouby a to do køíže.
H
Pøíruby
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PØÍRUBA S25/40 TRN 2817- nerezová pevná pøíruba PN25/40 s
trnem DIN2817
4
65
13
14
RFVGP4013
25
1
4
75
19
14
RFVGP4019
25
1
4
85
25
14
RFVGP4025
25
1
4
100
32
18
RFVGP4032
25
1
4
110
38
18
RFVGP4038
25
1
4
125
50
18
RFVGP4050
25
1
8
145
63
18
RFVGP4063
25
1
8
160
75
18
RFVGP4075
25
1
8
190
22
RFVGP4100 100
25
1
8
220
26
RFVGP4125 125
25
1
8
250
26
RFVGP4150 150
25
1
PØÍRUBA 150 TRN 2817- ocelová pevná pøíruba ASA150 s
hadicovým trnem DIN2817
13
60,3
4
15,9
FVGA1013
10,30
4
15,9
19
69,8
FVGA1019
10,30
4
15,9
25
79,4
FVGA1025
10,30
4
15,9
32
88,9
FVGA1032
10,30
4
15,9
38
98,4
FVGA1038
10,30
4
19
50
120,6
FVGA1050
10,30
4
19
63
139,7
FVGA1063
10,30
4
19
75
152,4
FVGA1075
10,30
8
19
100
190,5
FVGA1100
10,30
8
22,2
215,9
125
FVGA1125
10,30
8
22,2
241,3
150
FVGA1150
10,30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PØÍRUBA S150 TRN 2817- nerezová pevná pøíruba ASA150 s
hadicovým trnem DIN2817
10,30
13
60,3
4
15,9
RFVGA1013
1
10,30
19
69,8
4
15,9
RFVGA1019
1
10,30
25
79,4
4
15,9
RFVGA1025
1
10,30
32
88,9
4
15,9
RFVGA1032
1
10,30
38
98,4
4
15,9
RFVGA1038
1
10,30
50
120,6
4
19
RFVGA1050
1
10,30
63
139,7
4
19
RFVGA1063
1
10,30
75
152,4
4
19
RFVGA1075
1
10,30
100
190,5
8
19
RFVGA1100
1
10,30
125
22,2
215,9
8
RFVGA1125
1
10,30
150
22,2
241,3
8
RFVGA1150
1
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2817
mm
ks
mm
bar
kg/ks
ks
V PØÍRUBA 10/16 TRN 2817- ocel. otoèná pøíruba PN10/16 s
hadicovým trnem DIN2817
13
65
14
4
FLG013
16
19
75
14
4
FLG019
16
25
85
14
4
FLG025
16
32
100
18
4
FLG032
16
38
110
18
4
FLG038
16
50
125
18
4
FLG050
16
63
145
18
4
FLG063
16
75
160
18
8
FLG075
16
180
18
8
100
FLG100
16
210
18
8
125
FLG125
16
240
22
8
150
FLG150
16
295
22
8
200
FLG200
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 10/16 TRN S2817- ocel. otoèná pøír. PN10/16 s
nerezovým trnem DIN2817
13
14
65
4
RSFLG013
16
19
14
75
4
RSFLG019
16
25
14
85
4
RSFLG025
16
32
18
4
100
RSFLG032
16
38
18
4
RSFLG038
110
16
50
18
4
RSFLG050
125
16
63
18
4
RSFLG063
145
16
75
18
8
RSFLG075
160
16
100
18
8
RSFLG100
180
16
150
22
8
RSFLG150
240
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA S10/16 TRN 2817- nerezová otoèná pøíruba
PN10/16 s trnem DIN2817
13
14
4
65
RRFLG013
16
19
14
4
75
RRFLG019
16
25
14
4
85
RRFLG025
16
32
18
4
100
RRFLG032
16
38
18
4
110
RRFLG038
16
50
18
4
125
RRFLG050
16
63
18
4
145
RRFLG063
16
75
18
8
160
RRFLG075
16
100
18
8
180
RRFLG100
16
125
18
8
210
RRFLG125
16
150
22
8
240
RRFLG150
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 10/16 TRN P2817- ocelová otoèná pøíruba PN10/16 s
polyetylenovým trnem DIN2817
PSFLG013
4
65
14
13
1
16
PSFLG019
4
75
14
19
1
16
PSFLG025
4
85
14
25
1
16
100
PSFLG032
4
18
32
1
16
110
PSFLG038
4
18
38
1
16
125
PSFLG050
4
18
50
1
16
145
PSFLG063
4
18
63
1
16
160
PSFLG075
8
18
75
1
16
180
PSFLG100
8
18
100
1
16
V PØÍRUBA 25/40 TRN 2817- ocelová otoèná pøíruba PN25/40 s
hadicovým trnem DIN2817
4
65
13
14
FLGP4013
25
4
75
19
14
FLGP4019
25
4
85
25
14
FLGP4025
25
4
100
32
18
FLGP4032
25
4
110
38
18
FLGP4038
25
4
125
50
18
FLGP4050
25
8
145
63
18
FLGP4063
25
8
160
75
18
FLGP4075
25
8
190
22
100
FLGP4100
25
8
220
26
FLGP4125
125
25
8
250
26
FLGP4150
150
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PLASTIK
FLG
PØÍRUBY
PØÍRUBY
-
H
Pøíruby
TECH. LISTY
mm
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
objednávací
kód
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2817
HADIC. SPONY A KLEMY
OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
objednávací
kód
mm
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
RRFLG4013
RRFLG4019
RRFLG4025
RRFLG4032
RRFLG4038
RRFLG4050
RRFLG4063
RRFLG4075
RRFLG4100
RRFLG4125
RRFLG4150
ks
mm
bar
kg/ks
ks
13
19
25
32
38
50
63
75
100
125
150
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
14
14
14
18
18
18
18
18
22
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 150 TRN 2817- ocelová otoèná pøíruba ASA150 s
hadicovým trnem DIN2817
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
FLGA1013
FLGA1019
FLGA1025
FLGA1032
FLGA1038
FLGA1050
FLGA1063
FLGA1075
FLGA1100
FLGA1125
FLGA1150
13
19
25
32
38
50
63
75
100
125
150
60,3
69,8
79,4
88,9
98,4
120,6
139,7
152,4
190,5
215,9
241,3
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19
19
19
19
22,2
22,2
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V PØÍRUBA 150 TRN 2817- nerezová otoèná pøíruba ASA150 s
trnem DIN2817
RRFLGA1013
RRFLGA1019
RRFLGA1025
RRFLGA1032
RRFLGA1038
RRFLGA1050
RRFLGA1063
RRFLGA1075
RRFLGA1100
RRFLGA1125
RRFLGA1150
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
mm
V PØÍRUBA S25/40 TRN 2817- nerezová otoèná pøíruba PN25/40
s trnem DIN2817
Materiál:
Pozinkovaná ocel, Nerez ocel
Tìsnìní:
Pracovní tlak:
Dle tabulky
Popis:
Pøíruby s hadicovým nátrubkem urèené k armování pryžových hadic.
K profesionálnímu upevnìní hadice používejte upínací klemy CLAMPS 2817 viz
sekce "A".
Poznámka:
Pokyny pro pøipevnìní hadic dle DIN 2817:
1. Seøíznìte hadici v kolmém smìru k ose a nasaïte ji na trn. Mezi pojistným
kroužkem a koncem hadice ponechejte mezeru (trn pøed montáží odmastit).
2. Obì poloviny svorky nasaïte na hadici a do drážky na spojce a pøitisknìte k
sobì.
3. Stejnomìrnì dotahujte 4 imbusové šrouby a to do køíže.
PLASTIK
TECH. LISTY
-
H
Pøíruby
13
19
25
32
38
50
63
75
100
125
150
60,3
69,8
79,4
88,9
98,4
120,6
139,7
152,4
190,5
215,9
241,3
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19
19
19
19
22,2
22,2
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lisy; Støíkaèky; Olejnièky; Spojky
Výbava:
Plnící a odvzdušòovací
ventil
objednávací
kód
Objem
Spojka
nádrže
Celková
délka
cm
typ
mm
mm
bar
(g)
ks
280
370
400
400
1000
1280
1
1
80
80
80
80
410
612
285
540
1
1
1
1
20
20
20
20
210
280
240
345
1
1
1
1
bar
(g)
ks
RUÈNÍ PÁKOVÝ MAZACÍ LIS (DIN 1283)
RUÈNÍ PÁKOVÝ MAZACÍ LIS
P3-M03 662 010 300
P5-M03 652 010 500
-
57
57
PØÍTLAÈNÝ MAZACÍ LIS KOVOVÝ (ÈSN 23 1454)
PØÍTLAÈNÝ MAZACÍ LIS KOVOVÝ
LK-M03 101
LK-M03 102
LK-M03 110
LK-M03 112
150
300
80
250
S3
S3
S3
S3
40
50
40
50
210
250
142
218
PØÍTLAÈNÝ MAZACÍ LIS PLASTOVÝ (ÈSN 23 1454)
LT - M03 115
LT - M03 116
LT - M03 135
LT - M03 136
PØÍTLAÈNÝ MAZACÍ LIS
PLASTOVÝ
objednávací
kód
125
250
125
250
S3,S4
S3
S1
S1
42
52
42
52
185
216
219
243
Objem
Spojka
nádrže
Celková
délka
cm
typ
mm
mm
50
460
1100
1
zahnutý
-
52
52
390
220
330
240
1
1
trubièka
hadièka
-
-
95
108
1
1
MAZACÍ STØÍKAÈKA KOVOVÁ
SK-M03 694
630
-
MAZACÍ STØÍKAÈKA PLASTOVÁ
MAZACÍ STØÍKAÈKA KOVOVÁ
ST - M03 672
ST - M03 682
250
250
STØÍKACÍ OLEJNIÈKY
SO - M08 353
SO - M08 360
80
300
objednávací
kód
MAZACÍ STØÍKAÈKA PLASTOVÁ
závit
a
hlavy
celková
mm
mm
mm
bar
(g)
ks
30
30
1
1
9
1
9
1
MAZACÍ SPOJKA SKLÍÈIDLOVÁ (ÈSN 23 1470; DIN 1283)
STØÍKACÍ OLEJNIÈKA
a
M10x1
S1-M01 840
* S1-M01 840 001 G1/8"
15
15
14
14
38
38
300
300
MAZACÍ SPOJKA PØÍTLAÈNÁ (ÈSN 23 1485)
S3 - M01 845
M10x1
12,3
12,5
MAZACÍ SPOJKA HROTITÁ (ÈSN 23 1485)
S4 - M01 847
MAZACÍ SPOJKA SKLÍÈIDLOVÁ
S1
M10x1
MAZACÍ SPOJKA NÁSUVNÁ
S2
15
výøezu
hlavy
a
mm
mm
mm
Délka
objednávací
kód
a
12,0
závit
bar
(g)
ks
500
500
500
500
500
50
50
87
87
46
1
1
1
1
1
MAZACÍ SPOJKA NÁSUVNÁ (ÈSN 23 1481)
S2-M01 824
*S2-M01 824 001
S2-M01 826
*S2-M01 826 001
S2-M01 829
M10x1
G1/8"
M10x1
G1/8"
M10x1
16
16
22
22
10
20
20
28
28
20
23
23
24
24
24
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
MAZACÍ SPOJKA PØÍTLAÈNÁ
S3
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
MAZACÍ TECHNIKA
MAZACÍ SPOJKA HROTITÁ
S4
Ruèní mazací lisy:
Doprava mazacích tukù, olejù a maziv.
* Nedrží se skladem
I
Mazací technika
TECH. LISTY
PLASTIK
Použití:
Mazací systémy se používají nejvíce ve strojírenství, automobilovém prùmyslu a prùmyslu všeobecnì.
Pøi pøeèerpávání benzínu a jiných hoølavých látek dbejte na bezpeènost dle požárních pøedpisù.
Nástavce; Olejoznaky; Mazací hlavice
HADIC. SPONY A KLEMY
MAZACÍ TECHNIKA
objednávací
kód
Tvar
-
NÁSTAVEC PRO MAZACÍ STØÍKAÈKU
NS - M07 803
NS - M07 820
NS - M07 825
NS - M07 826
Typ
mm
bar
(g)
ks
300
55
110
160
40
20
40
40
23
40
60
80
1
1
1
1
-
55
55
105
1
1
1
závit
zahnutý
pøímý
zahnutý
zahnutý
M10x1
M10x1
M10x1
M10x1
S4
S3
S4
S4
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
NÁSTAVEC PRO MAZACÍ LIS (ÈSN 23 1431)
pøímý
zahnutý
zahnutý
NL - M07 810
NL - M07 815
NL - M07 837
S3
S3
S1
M10x1
M10x1
M10x1
Celková
délka
Typ
mm
bar
(g)
ks
250
500
1000
2000
400/800
400/800
400/800
400/800
130
160
220
330
1
1
1
1
závit
mm
(g)
ks
O2- M06 670
O2- M06 671
G 3/8"
G 1/2"
O2- M06 673
O2- M06 674
G 3/4"
G 1"
O2- M06 676
O2- M06 677
G 1.1/4"
G 1.1/2"
O2- M06 679
G 2"
24
27
30
32
41
41
50
55
60
70
22,8
29,5
46,1
59,7
79,1
93,1
111,8
161,0
176,0
239,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mm
SPOJKY - VZDUCH
NÁSTAVCE PRO MAZACÍ LISY
100
100
180
Spojka
objednávací
kód
závit
VYSOKOTLAKÁ HADICE (DIN 1283)
14
14
14
14
VTH - 250
VTH - 500
VTH - 1000
VTH - 2000
M10x1
M10x1
M10x1
M10x1
VYSOKOTLAKÁ HADICE
objednávací
kód
SPOJKY - ABR. MAT.
objednávací
kód
závit
Metrický
O2 - Whitwort
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Whitworth
OLEJOZNAK ŠESTIHRANNÝ
O1 - metrický
OLEJOZNAK ŠESTIHRANNÝ
O1- M06 660
O1- M06 661
O1- M06 662
O1- M06 663
O1- M06 664
O1- M06 665
O1- M06 666
O1- M06 667
O1- M06 668
O1- M06 669
M16x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M27x1,5
M33x1,5
M36x1,5
M42x1,5
M48x1,5
M52x1,5
M60x1,5
objednávací
kód
HADIC. ŠROUBENÍ
závit
mm
Délka
závitu
Celková
délka
mm
mm
(g)
ks
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
12,2
12,9
12,2
14,4
12,6
1
1
1
1
1
11,5
13,7
11,9
11,8
11,8
1
1
1
1
1
MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ T1B (ÈSN 23 1473)
MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ T1B
MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ T1
T1B-M01 140 002
T1B-M01 141 002
T1B-M01 143 002
T1B-M01 144 002
T1B-M01 147 002
14
14
14
14
14
M10x1
M12x1,25
G1/8"
G1/4"
M8x1
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ T1 (ÈSN 23 1473; DIN 3405)
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
T1 - M01 043
T1 - M01 044
T1 - M01 047 100
T1 - M01 047 125
T1 - M01 040 100
G1/8"
G1/4"
M8x1
M8x1.25
M10x1
14
14
14
14
14
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ M1;M4 (ÈSN 23 1473; DIN 3405)
MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ M1; M4
M1 - M01 120 002
M1 - M01 121 002
M1 - M01 124 002
M1 - M01 127 002
M4 - M01 113
17
17
17
17
10
M10x1
M12x1,25
G1/4"
M8x1
M6x1
16
16
16
14
6,5
1
1
1
1
1
mm
(g)
ks
5,5
4,5
5,5
4,5
5,5
15,7
15,7
15,7
13,9
15,7
4
3
1
4
4
1
1
1
1
1
èep 4,5
èep 4,5
èep 4,5
14,7
15,7
15,7
8
10
12
1
1
1
7,8
9,5
9,5
9,5
9,5
1
3
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
Délka
závitu
Celková
délka
mm
PØÍRUBY
MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ H1
objednávací
kód
mm
MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ H1
MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ H1A
MAZACÍ HLAVICE TRYCHTÝØOVÁ D1
H1-M01268
H1-M01361
H1-M01363
H1-M01367
H1-M01368
M8
M6
M10x1
M6
M 8X1
9
7
11
7
9
MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ H1A
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
MAZACÍ TECHNIKA
Celková
délka
NÁSTAVEC PRO MAZACÍ STØÍKAÈKU
závit
MAZACÍ ZÁTKA D
H1A-M01350
H1A-M01351
H1A-M01352
èep 6,1
èep 8,1
èep 10,1
MAZACÍ HLAVICE TRYCHTÝØOVÁ D1 (DIN 3405)
Vysokotlaké hadice
Vysokotlaké hadice mají malý vnitøní prùmìr, díky èemuž mohou být bez
ocelového kordu a pøitom být bezpeèné i pro tlaky pøevyšující 400 barù (800
poruchový). Šroubují se do mazacích lisù, se kterými mají shodný závit M10x1.
Tento závit je i na druhém konci a zároveò na mazacích spojkách, které se na tento
konec montují. V tabulce jsou pro orientaci pouze 4 nejžádanìjší délky, vyrábìjí se
ale libovolné délky, napø. 5 m nebo 10 m.
PLASTIK
TECH. LISTY
Spojka
I
Mazací technika
D1-M01561
D1-M01562
D1-M01563
D1-M01572
D1-M01573
M6
M 8x1
M 10x1
M8
M 10
7
11
11
11
11
4,7
5,5
5,5
5,5
5,5
MAZACÍ ZÁTKA D
D-M01400
D-M01401
D-M01402
D-M01403
Potravináøské a zemìdìlské provozy
a
KALA
(Prùtok 100 l/min)
a
a
bar
ks
8
1
350
8
1
SUPER - pistole na vodu 100°C nerezová - krátká
280
0400-019
177
1/2"
800
20
1
SUPER LONG - pistole na vodu 100°C nerezová - dlouhá
585
180
1.400 20
0400-020
1/2"
1
DELUXE TRYSKA - pistole na vodu
160
153
0400-015
1/2"
KALA - mosazná plnoprùtoková pistole na vodu 100°C a 25 bar
0400-032
3/4" 2500
25
1
BORA
(Nylonová páèka)
(Nerezová páèka)
SUPER
BORA - nerezová pistole s tryskou na vodu 100°C a 50 bar
0400-022
320
1/2"
600
50
1
PISTOLE RED - pistole na vodu 100°C, tryska, pøední pøívod, MS/AL
0400-470
175
290
10
1
SUPER
PISTOLE HOT WATER - plnoprùtoková pistole na vodu 82°C
0400-035
3/4"
220
8
1
PISTOLE RED
SUPER LONG
PISTOLE HOT WATER
PISTOLE CSN75-GTH34
PISTOLE CSN75-GTH34 - velkoprùtoková celokovová pistole
0400-034
3/4"
250
8
1
Popis:
Pistole mají rùzná specifika, z nichž nejvýznamnìjší je možnost
zaaretovat stálé støíkání napø. objímkou z drátu.Kovové pistole
jsou urèené pro potravináøské provozy nebo v zemìdìlství k
mytí hrubých neèistot s vìtším tlakem a teplou vodou. Vìtšina
je vybavena Whitworthovým závitem, na který lze snadno napø.
pøipojit spojky systém GEKA. Všechny pistole na horkou vodu
jsou vyøešeny tak, aby rukoje pistole byla tepelnì odizolována
od horké vody.
Kulové
a vzduch
Kulovékohouty
kohoutynanahorkou
vodu avodu
vzduch
KULOVÉ KOHOUTY
”
a
a
6300 - KULOVÝ KOHOUT
6065 - MINI KULOVÝ KOHOUT
6330 - KULOVÝ KOHOUT
a
mm
mm
(kpa)
bar
6300 - KULOVÝ KOHOUT - s vnitøními G závity
5,5
99
630000001
1/8-1/8
36,0
5,5
99
630000002
1/4-1/4
43,0
8,0
99
630000003
3/8-3/8
47,0
99
630000004
1/2-1/2 10,0
59,0
99
630000055
3/4-3/4 14,0
67,0
20
20
20
20
20
6330 - KULOVÝ KOHOUT - s vnìjšími G závity
99
1/8-1/8 5,5
633000001
33,5
99
1/8-1/4 5,5
633000002
33,5
99
1/4-1/8 5,5
633000003
38,0
99
1/4-1/4 5,5
633000004
38,0
99
3/8-3/8 8,0
633000005
41,5
99
1/2-1/2 10,0
633000006
49,0
99
3/4-3/4 14,0
633000077
55,5
20
20
20
20
20
20
20
6065 - MINI KULOVÝ KOHOUT - s vnitøními G závity
G 1/8
6
99
606500001
39
G 1/4
8
99
606500002
40
G 3/8
8
99
606500003
42
G 1/2
10
99
606500004
48
G 3/4
12
99
606500005
54
10
10
10
10
10
(mm)
21
21
21
25
30
a
6066 - MINI KULOVÝ KOHOUT
6067 - KULOVÝ KOHOUT
Provozní teplota:
-20°C až +80°C
Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228
Materiál:
Niklovaná mosaz, O kroužek - NBR 70Sh (FKM), PTFE
Médium:
Tlakový vzduch, voda, oleje
DN
PØÍRUBY
PØÍRUBY
objednávací
kód
6066 - MINI KULOVÝ KOHOUT - s vnìjší/vnitøní AG-IG závity
10
21
G 1/8
6
606600001
39
99
10
21
G 1/4
8
606600002
39
99
10
21
G 3/8
8
606600003
40
99
10
25
G 1/2
10
606600004
46
99
10
30
G 3/4
12
606600005
51
99
6067 - KULOVÝ KOHOUT - s vnitøními G závity
99
G 1/2
46,0
15
606700001
99
G 3/4
56,5
20
606700002
99
G1
65,5
25
606700003
99
G
1
1/4
77,0
32
606700004
99
G 1 1/2
88,5
40
606700005
99
G2
101,5
50
606700006
Použití:
Pro mìdìné, kovové i plastové trubky, PA, PU. Kulové kohouty jsou uzavírací ventily typu
ON-OFF. Závitové spoje pro vodu a vzduch. Další rozmìry a typy kohoutù na poptávku.
18
18
18
18
18
18
25
31
38
48
54
67
J
Univerzální pøíslušenství
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
G
mm mm
(g)
DELUXE SUPER - šestipolohová pistole na vodu
155
168
0400-014
1/2"
275
DELUXE TRYSKA
DELUXE SUPER
b
PLASTIK
b
a
TECH. LISTY
objednávací
kód
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
STØÍKACÍ PISTOLE NA VODU
Spojky a rychlospojky pro prùmysl i domácnost (série 0401)
HADIC. SPONY A KLEMY
GARDEN SPOJKA MOSAZ
a
objednávací
kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
b
GARDEN MS RYCHLOSPOJKA
( BEZ VENTILU )
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
GARDEN MS SPOJKA
GARDEN MS RYCHLOSPOJKA
( S VENTILEM )
mm
mm
Js
bar
ks
10
10
1
1
GARDEN MS RYCHLOSPOJKA - bez zpìtného ventilu
30
0,10
10
0401-003
1/2"
37
37
0,13
10
0401-004
3/4"
47
1
1
GARDEN MS RYCHLOSPOJKA - se zpìtným ventilem
0401-005
30
0,11
10
37
1/2"
0401-006
37
0,15
10
47
3/4"
1
1
GARDEN MS SADA - 4 kusy spojek (balení ve folii)
0401-007
1/2"
0,35
10
1
GARDEN MS TRYSKA - postøikovací a uzavírací hubice
0401-008
26
1/2"
0,10
10
97
1
-
kg/ks
GARDEN MS SPOJKA - spojka pro zahradní hadice
0,08
37
0401-001
1/2"
30
0,14
47
0401-002
3/4"
37
GARDEN MS ADAPTER IG - spojka se dvìma vnitøními závity
0401-009
36
10
44
1" a 3/4" 0,085
1
0401-010
30
10
44
3/4" a 1/2" 0,060
1
GARDEN MS ADAPTER IG
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
GARDEN MS Y-SPOJKA - trn pro tøi rychlospojky
1/2"
0401-015
60
0,118
70
objednávací
kód
GARDEN MS TRYSKA
HADIC. ŠROUBENÍ
GARDEN MS ADAPTER IG
( rozloženo )
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
GARDEN MS ADAPTER AG
GARDEN MS MEZIKUS
PØÍRUBY
(0401-003
0401-005
0401-008
0401-010)
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
b
GARDEN MS ADAPTER AG - spojka s vnìjším závitem
0401-011
26
0,034
10
35
3/4"
GARDEN MS MEZIKUS - trn pro dvì rychlospojky
0401-014
17
0,034
10
47
GARDEN MS Y-SPOJKA
GARDEN MS SADA
Materiály:
Mosaz-tìlo; SBR - gumièky, PVC - záøezné kroužky u rychlospojek a spojek hadic.
Popis:
Slouží pro spojování zahradních hadic nebo hadic v prùmyslu s tlakovou vodou do 10 bar.
PLASTIK
TECH. LISTY
a
J
Univerzální pøíslušenství
a
b
mm
mm
1
1
10
1
bar
ks
Js
-
kg/ks
objednávací
kód
mm
GARDEN PVC ADAPTER IG
-2167A-2158A-
GARDEN PVC ADAPTER RIG
-2184-
GARDEN PVC SPOJKA
-2100A6-2200A6-
GARDEN PVC ADAPTER IG
-2182A-
-
bar
ks
10
1
10
1
GARDEN PVC ADAPTER RIG - BSP závit IG 1” a 3/4”
10
0400-2184A6002
1" a 3/4"
1
ADAPTER S UPINKOU - plast
0400-2176A6002
10
1
GARDEN PVC SPOJKA - spojka hadic
0400-2100A6002
12 -15 mm
0400-2200A6002
19 mm
10
1
RYCHLOSPOJKA HOZESOFT - bez stopky
0400-2050-6000
12-15 mm
0400-2060-6000
19 mm
10
1
GARDEN PVC ADAPTER - BSP závit AG 3/4”
0400-2289A6002
3/4"
10
1
RYCHLOSPOJKA HOZESOFT STOP
0400-2055-6000
12-15 mm
0400-2065-6000
19 mm
10
1
DVOJITÝ KONEKTOR
0400-2291A6002
10
1
ROZDVOJKA Y - plastová
0400-2293A6002
10
1
kg/ks
GARDEN PVC ADAPTER IG - BSP závit IG 3/4”
0400-2167A6002
1”
0400-2158A6002
3/4"
GARDEN PVC ADAPTER IG - BSP závit IG 12 mm
0400-2182A6002
3/4"
ADAPTER S UPINKOU
-2176-
RYCHLOSPOJKA HOZESOFT
-2050-2060-
RYCHLOSPOJKA HOZESOFT
-2055-2065-
DVOJITÝ KONEKTOR
-2291-
ROZDVOJKA Y
-2293-
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
GARDEN PVC ADAPTER AG
-2289-
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
HOZELOCK
Spojky a pøíslušenství pro zahradní techniku
J
Univerzální pøíslušenství
TECH. LISTY
PLASTIK
Popis:
Tyto spojky pro zahradní techniku a prùmysl zaruèují vysokou kvalitu.
Dodavatelem je výrobce Hozelock. Dodáváme ucelený zahradní systém
vèetnì všeho pøíslušenství.
Spojky a pøíslušenství pro zahradní techniku
objednávací
kód
PISTOLE
HOZELOCK ULTRA 6
-2682-
PISTOLE
HOZEJET SPRAY
-2674-
GARDEN TRYSKA HOZE
-2292-
SPOJKY - ABR. MAT.
PISTOLE
HOZETRYSK METAL PRO
-2687-
PISTOLE
HOZETRYSK METAL 8
-2691-
PISTOLE
HOZEULTRA METAL 14
-2688-
PISTOLE
HOZETRYSK METAL
-2690-
bar
ks
PISTOLE HOZELOCK ULTRA 6
0400-2682-0000
10
1
PISTOLE HOZEJET SPRAY
0400-2674-0000
10
1
GARDEN TRYSKA HOZE
0400-2292-9000
10
1
PISTOLE HOZEMULTI SPRAY
0400-2676-0000
10
1
PISTOLE HOZETRYSK METAL PRO
0400-2687-0000
10
1
PISTOLE HOZETRYSK METAL
0400-2690-0000
10
1
PISTOLE HOZETRYSK METAL 8
0400-2691-6001
10
1
PISTOLE HOZELOCK ULTRA 9
0400-2684-0000
10
1
PISTOLE HOZEULTRA METAL 14
0400-2688-0000
10
1
bar
ks
HOZE VORTEX 4 -zahradní rotaèní postøikovaè (4 trysky)
10
0400-2520-0000
1
HOZE VORTEX 8 - zahradní rotaèní postøikovaè (8 trysek)
10
0400-2515-0000
1
HOZE AQUA STORM 20 - postøikovaè výkyvný (20 trysek)
0400-2975-0000
10
1
HOZE AQUA STORM 1 - postøikovaè rotaèní
0400-2335-0000
10
1
HOZE VORTEX 2 - zahradní rotaèní postøikovaè
0400-2510-0000
6
1
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
objednávací
kód
PØÍRUBY
HOZE VORTEX 4
2
(254 m )
-2520-
HOZE VORTEX 8
2
(79 m )
-2515-
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
MAZACÍ TECHNIKA
HOZE AQUA STORM 20
2
(260 m )
-2975-
HOZE AQUA STORM 1
2
(314 m )
-2335-
J
Univerzální pøíslušenství
(g)
PISTOLE
HOZELOCK ULTRA 9
-2684-
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
PISTOLE
HOZEMULTI SPRAY
-2676-
PLASTIK
TECH. LISTY
-
mm
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
HOZELOCK
HOZE VORTEX 2
2
(177 m )
-2510-
a
b
mm
mm
-
(g)
Ofukovací pistole na vzduch a pneumìøièe
OFUKOVACÍ PISTOLE
KS 10
b
mm
mm
bar
ks
OFUKOVACÍ PISTOLE - APN 6 pistole kovová
0651-00140
146 140
0,265
10
1
OFUKOVACÍ PISTOLE - APKO pistole plastová
0651-00142
200
157
0,083
10
1
OFUKOVACÍ PISTOLE - Kovová AIR
0651-00145
155 120
10
1
OFUKOVACÍ PISTOLE - AIR dlouhá (pistole kovová)
0651-00146
300
120
0,164
10
1
G
kg/ks
0,144
OFUKOVACÍ PISTOLE - KS 10 plastová, modrá ( krátká )
0651-00152
250
1/4" 0,100
10
1
OFUKOVACÍ PISTOLE - KS 25 plastová, modrá ( dlouhá )
0651-00153
380
10
1
1/4" 0,118
OFUKOVACÍ PISTOLE - KLH 10 plastová, èervená ( krátká )
0651-00154
220
1/4" 0,095
10
1
OFUKOVACÍ PISTOLE - KLH 25 plastová, èervená ( dlouhá )
0651-00155
375
1/4" 0,110
10
1
KS 25
KLH 10
PNEUMÌØIÈ S HADIÈKOU
0651-00147
550
217
HADIÈKA K PNEUMÌØIÈI
0651-00148
400
30
0,370
10
1
0,095
10
1
DIGITALNÍ PNEUMÌØIÈ - plniè a mìøiè s hadièkou
500 210
0,370 10
0651-00147-PSG
1
1/4"
a
b
PNEUMÌØIÈ
S HADIÈKOU
KLH 25
HADIÈKA K PNEUMÌØIÈI
DIGITALNÍ PNEUMÌØIÈ
326 - OFUKOVACÍ PISTOLE
321 - OFUKOVACÍ PISTOLE
objednávací
kód
a
b
mm
mm
mm
-
kg/ks
bar
ks
321 - OFUKOVACÍ PISTOLE - s vnitøním G závitem
PISTOLE S CLONOU
32100001
32100002
32100003
G 1/4
G 1/4
G 1/4
157
267
357
10
10
10
1
1
1
326 - OFUKOVACÍ PISTOLE - s pružinou a ochr. vzduch. clonou
8
10
1
32600001
250,5
10
10
1
32600002
251,5
8
10
1
32600003
360,5
10
10
1
32600004
361,5
8
10
1
32600005
450,5
10
10
1
32600006
451,5
OFUKOVACÍ PISTOLE - s ochrannou clonou
0500-46140
225
140
0,176
PISTOLE PA 4/N KRÁTKÁ
PISTOLE PA 4/N DLOUHÁ
Použití:
Vzduchové pistole pro stlaèený vzduch s pøipojovacím závitem AG1/4".
10
1
10
1
10
1
OFUKOVACÍ PISTOLE - pistole PA 4/N krátká
0500-47141
178
130
0,160
OFUKOVACÍ PISTOLE - pistole PA 4/N dlouhá
0500-48142
194
162
Médium:
Tlakový vzduch, vakuum
Poznámka:
Pistole s ochrannou clonou zabraòují zpìtnému pohybu odletujících èástic z ofukovaného místa do oèí apod.
0,185
J
Univerzální pøíslušenství
PLASTIK
KOVOVÁ AIR DLOUHÁ
a
TECH. LISTY
PISTOLE APN 6
KOVOVÁ AIR
PISTOLE APKO
PØÍRUBY
PØÍRUBY
objednávací
kód
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
b
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
a
HADIC. SPONY A KLEMY
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
T020
- REGULÁTOR
T030
- REGULÁTOR
- FILTR
MAN01
- MANOMETR
T200
- Filtr
- Regulátor
- Lubrikátor
T040
- LUBRIKÁTOR
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Pracovní tlak:
0 až 15 bar
”
O
bar
Ni/min
T030 - FILTR + REGULÁTOR - 20 mikronù, 0-8 bar
T030104231000
0-8
G 3/8 1650 FR 1
T030204231000
0-8
G 3/8 3000 FR 2
T030205232000
0-8
G 1/2 3000 FR 2
T030309232000
0-8
G 1 4500 FR 3
ks
S/M
S/M
A
A
1
1
1
1
T020 - REGULÁTOR
T020103030000
T020104030000
G 1/4 2500 Reg1
G 3/8 2500 Reg1
0-8
0-8
M
M
1
1
T020204030000
T020205030000
G 3/8 3200 Reg2
G 1/2 3200 Reg2
0-8
0-8
M
M
1
1
T020307030000
T020309030000
G 3/4 6200 Reg3
G 1 6200 Reg3
0-8
0-8
M
M
1
1
T200 - F + R + L - 20 mikronù, 0-8 bar
T200104231100
G 3/8 1000 F+R+L 1
T200204231100
G 3/8 2400 F+R+L 2
T200205231100
G 1/2 2400 F+R+L 2
T200307231100
G 3/4 4250 F+R+L 3
0-8
0-8
0-8
0-8
1
1
1
1
MAN01 - MANOMETR - 0-12 bar
MAN01N2040000
G 1/8
0 - 12
1
T040 - LUBRIKÁTOR
T040104000100
T040204000100
T040205000100
T040309000100
Provozní teplota:
-10°C až +50°C
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G1
2600
5600
5600
8200
1 - 15
1 - 15
1 - 15
1 - 15
LUB 1
LUB 2
LUB 2
LUB 3
1
1
1
1
M
M
M
M
Materiál:
Technopolymer, tìsnìní NBR
Médium:
Tlakový vzduch
HADIC. ŠROUBENÍ
Použití:
Pøístroje na úpravu stlaèeného vzduchu a neutrálních plynù se používají k odstranìní neèistot a vlhkosti ze
stlaèeného vzduchu, regulaci tlaku vzduchu a mazání. Lze sestavovat podle potøeby od jednoduchého filtru až po
jednotku s regulátorem a lubrikátorem. Další typy a rozmìry máme skladem.
Poznámka:
M - manuální, S/M - ovládání poloautomatické, A - automatické, P - prùtok
Ovládací ventily
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
VENTILY
objednávací
kód
P
PØÍRUBY
mm
MAZACÍ TECHNIKA
5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL
Provozní teplota:
-10°C až +60°C
3/2 PNEUMATICKÝ VENTIL
Pracovní tlak:
1-10 bar
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
Cívka - chemicky poniklovaná, tìlo - lakované hliníkové, tìsnìní - NBR
”
Ni/min (mm)
ks
3/2 PNEUMATICKÝ VENTIL- oboustranný ventil
01VP130002
1/8
740
01VP130003
1/4
1200
01VP130005
1/2
5000
1
1
1
5/2 RUÈNÍ VENTIL- jednostranný ventil s pružinou
01VT050002
01VT050003
1/8
1/4
740
1200
Poznámka:
Napø.: 5/2 - poèet cest/poèet úloh resp. pìticestný/dvoupolohový ventil. Monostabilní - ventil
ovládán jednostrannì pneumatickým (pružinovým) signálem s návratem do základní polohy.
Bistabilní - ventil je ovládán oboustrannì pneumatickým signálem.
Funkce:
NO - spínací, NC - rozpínací
Univerzální pøíslušenství
F
(kpa)
1
1
1
Použití:
Slouží k ovládání stlaèeného vzduchu pneumatických válcù nebo ovládání jiných
pneumatických mechanismù. Další rozmìry a typy na máme skladem.
J
a
5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL- oboustranný ventil s pružinou
01VS150002
1/8
740
01VS150003
1/4
1200
01VS150005
1/2
5000
Médium:
Filtrovaný èistý nebo se stopami oleje tlakový vzduch
PLASTIK
TECH. LISTY
P
mm
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
objednávací
kód
Funkce
Rozsah
Úpravné jednotky vzduchu
SÉRIE FRL
5/2 RUÈNÍ VENTIL
1
1
Polyuretanové kroucené hadice a pøipojovací šroubení
Délka
(max. p.)
objednávací
kód
-
bar
ks
PU HADICE KR - kroucené hadice pro ofukovací pistole
5
8
10
5
0701-0005
5
8
10
7,5
0701-0007
5
8
10
10
0701-0010
5
8
10
15
0701-0015
6,5
10
10
5
0702-0005
6,5
10
10
7,5
0702-0007
6,5
10
10
10
0702-0010
6,5
10
10
15
0702-0015
8
12
10
5
0703-0005
8
12
10
7,5
0703-0007
8
12
10
10
0703-0010
8
12
10
15
0703-0015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PU HADICE KR - kroucené hadice s koncovkami
5
8
5
0701-0005-ES
5
8
7,5
0701-0007-ES
5
8
10
0701-0010-ES
5
8
15
0701-0015-ES
10
5
0702-0005-ES 6,5
10
7,5
0702-0007-ES 6,5
10
10
0702-0010-ES 6,5
10
15
0702-0015-ES 6,5
12
8
5
0703-0005-ES
12
8
7,5
0703-0007-ES
12
8
10
0703-0010-ES
12
8
15
0703-0015-ES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m
mm
Teplota:
-20°C až +70°C
Použití:
Polyuretanové kroucené hadice pro stlaèený vzduch mají vlastnost smršovat se do výchozí délky, tím po aplikaci nepøekáží na pracovišti v
natažené délce. Hadice PU mají o proti hadicím PVC vynikající vlastnosti napø. otìruvzdornost, nelámají se apod. U tìchto hadic se používá
termínu maximální pracovní délka a délka úplného natažení. Jsou tedy rùzné a tabulka uvádí maximální pracovní.
Poznámka:
Rychlospojky s ES kódem jsou hotové komplety (viz obrázek).
Koncovky k hadicím; foukání pneu
objednávací
kód
KONCOVKA K ODLUÈOVAÈI OLEJE
a
b
mm
mm
-
bar
ks
KONCOVKA VENTILKU KOLA
0651-00200
16
1
KUŽELKA NÁHRADNÍ DO KONCOVKY
0651-00201
16
1
KONCOVKA K ODLUÈOVAÈI OLEJE
0651-00202
16
1
KONCOVKA S PÁÈKOU
0651-00203
16
1
kg/ks
KUŽELKA DO KONCOVKY
KONCOVKA S PÁÈKOU
PLASTIK
KONCOVKA VENTILKU KOLA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
KONCOVKY
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PU HADICE KR
+ KONCOVKY ES-TQF a ES-SQF
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
J
Univerzální pøíslušenství
TECH. LISTY
mm
PU HADICE KR
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
PU HADICE KR
Hliníkové a mìdìné tìsnící kroužky
HADIC. SPONY A KLEMY
TÌSNÍCÍ KROUŽKY
Výrobní norma: 029310.2-3
AL
D
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
h
d
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
CU
h
D
Teplota:
Al : -40 až +250°C
Cu : -40 až +700°C
d
Pracovní Tlak:
Al: 150 bar
Cu: 450 bar
Poznámka:
Tìsnící kroužky z hliníku (AL) a z mìdi (CU) se nejèastìji používají jako tìsnící
podložky pod hrdla šroubení. Utìsòují závitová pøipojení hrdel, která se šroubují
tzv. "do kostky". V tabulce jsme vybrali nejžádanìjší rozmìry.
(mm)
AL06X10
AL06X12
AL08X12
AL08X14
AL10X14
AL10X16
AL12X16
AL12X18
AL12X20
AL13X19
AL14X18
AL14X20
AL16X20
AL16X22
AL17X19
AL18X22
AL18X24
AL20X26
AL21X26
AL22X27
AL22X29
AL24X32
AL26X32
AL27X32
AL28X32
AL28X36
AL32X40
AL33X39
AL36X42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
dxD
(mm)
h
objednávací
kód CU
(mm)
dxD
(mm)
1
1
1
1,5
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
CU24X30
CU26X32
CU27X32
CU28X34
CU30X34
CU30X36
CU30X38
CU32X40
CU33X39
CU36X42
CU40X47
CU48X55
CU52X60
CU05X09
CU06X10
CU06X12
CU08X12
CU08X14
CU10X14
CU10X16
CU11X14
CU12X16
CU12X18
CU13X17
CU13X19
CU14X18
CU14X20
CU15X20
CU16X20
CU16X22
CU17X21
CU17X22
CU18X22
CU18X24
CU19X23
CU20X24
CU20X26
CU21X25
CU21X27
CU22X27
CU22X29
CU23X28
h
(mm)
(g)
ks
13
40
41
1
1
1
PØÍRUBY
TEFLONOVÁ PÁSKA
12MMx0,1MMx10M
12MMx0,2MMx15M
19MMx0,2MMx15M
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
dxD
(mm)
objednávací
kód CU
objednávací
kód
TEFLONOVÁ PÁSKA
Popis:
Závitové tìsnìní, pro vodu (modré) a plyn (žluté), se používá k omotání venkovního
závitu, aby spoj pøi utažení tìsnil bez jiného dotìsòování. Tlouška viz tabulka.
Rozmìr 12MMx0,2MMx15M pouze na poptávku.
PLASTIK
TECH. LISTY
h
1,5
1,5
2
1,5
2
1,5
1,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5
Teflonové pásky pro závitové tìsnìní
TEFLONOVÁ PÁSKA
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
objednávací
kód AL
J
Univerzální pøíslušenství
Ucelený systém s náhradními díly
Navijáky hadic - vysvìtlení pojmu:
Navijáky jsou zaøízení urèená ke snadnému navíjení i odvíjení tlakových hadic (10 - 600 barù) rùzných médií tak, aby manipulace byla rychlá a
bezpeèná a zároveò, aby hadice nikde nepøekážely nebo se nijak nepoškozovaly. Jsou urèeny do všech odvìtví prùmyslu i pro domácí kutily.
Vyrábìjí se z rùzných materiálù a dodávají se s hadicemi i bez. Dle konstrukce se rozdìlují do tzv. serií oznaèených vìtšinou písmenem S a
tøímístným èíslem. Dodáváme ucelený systém navijákù, držákù, hadic nebo šroubení pro kompletaci provozu autoservisù nebo dílen apod.
Hlavní dìlení :
Ruèní (pøenosné) x Stacionární
S hadicí x Bez hadice
V praxi je èastým rozlišovacím parametrem i materiál navijáku a to "Nerezový" èi "Ocelový-lakovaný" (obyèejný), jež se liší životností a tím
zejména cenou za použité materiály. Velice žádané jsou navijáky s PVC pouzdry a to jak pøenosné pro zavìšení na zeï, tak i otoèné stacionární.
Stacionární navijáky se dále dìlí na celou škálu systémù, jak s elektrickým pohonem, tak s ruèním navíjením, zejména jsou nejvíce žádané
systémy se závìsnými otoènými rameny.
Dle média se navijáky dìlí na tyto hlavní série:
Série pro VZDUCH a VODU (Tlak 20 bar)
Série pro VODU 100 / 200 / 400 bar (Horká i studená)
Série pro OLEJE a VODU (Tlak 200 bar)
Série pro OLEJE (Tlak až 600 bar)
Série pro PLYNY (Acetylén, kyslík, LPG, tlak 20 bar)
Série pro BENZIN a PALIVA (Tlak 10 bar)
Navíjecí kotouè s automatickým
zastavovacím cyklem
každých 50 cm
Pøipojovací
šroub
Uzavøená pružina
s konstantní
navíjecí silou
Pøívod kapaliny
( 1,5 m hadice )
Samomazné
navádìcí váleèky
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
Pryžová nastavitelná
zarážka
J
Univerzální pøíslušenství
TECH. LISTY
Otoèné
šroubení G 1/4"
( hadice se nepøekrucuje)
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
NAVIJÁKY PRO AUTOMATIZACE PROVOZÙ
186
Obj. kód: 843001-W-FE
(430/01)
KONZOLA W FE
(530/01)
292
294
Série:
530 až 537
203
Obj. kód: 853001-W-FE
(530/01)
a
220
KONZOLA W SS
(540/02)
Obj. kód: 853002-W-SS
(530/02)
KONZOLA W FE
(560/01)
a
KONZOLA W SS
(560/02)
300
Obj. kód: 854001-W-FE
(540/01)
Obj. kód: 854002-W-SS
(540/02)
S. 560
Obj. kód:
856001-W-FE
(560/01)
S. 540
S. 530
Série:
560
Obj. kód: 856002-W-SS
(560/02)
399
S. 430
347
Série:
540
313
300
340
488
Série:
540
S. 350
S. 300
E
E
110
F
355
G
350
H
365
350
430
186
186
140
140
196
196
226
226
110
115
400
450
390
420
410
460
530
203
153
220
258
115
550
510
560
540
300
218
228
268
190
550
510
573
560
488
399
238
272
368
522
510
578
J
Univerzální pøíslušenství
H
B
A
G
D
226
F
C
196
D
B
140
Série
C
MAZACÍ TECHNIKA
300
A
186
PLASTIK
Rozmìry jednotlivých sérií dle nákresù :
TECH. LISTY
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
TABULKA SÉRIÍ
338
302
Série:
530 až 536
186
Obrázky navijákù
ze sérií :
160
KONZOLA W SS
(530/02)
a
152
Obj. kód: 843002-W-SS
(430/02)
KONZOLA W FE
(540/01)
217
Obj. kód: 844001-W-FE
(440/01)
KONZOLA W SS - nerezový pevný držák na zeï
( AISI 304)
Série:
270
300
350
430
437
267
Série :
440/01
294
264
187
264
HADIC. SPONY A KLEMY
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
SPOJKY - ABR. MAT.
152
Série:
270
300
350
430
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
HADIC. ŠROUBENÍ
KONZOLA W FE - ocelový pevný držák na zeï
(lakovaná ocel)
KONZOLA W FE - ocelový pevný držák na zeï
(lakovaná ocel)
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Pevné konzoly pro zavìšení navijákù na zeï
KONZOLA W SS
KONZOLA W FE
Série 260 pro vzduch a studenou vodu (Tlak 20 bar)
Pøenosný NAVIJÁK S 260
ZÁVÌS S 260
(pevný)
Rozmìry dle nákresù :
B
390
C
285
D
110
E
242
F
206
B
H
132
165
132
G
H
D
A
G
165
E F
C
Systém navijáku:
Ruèní, pøenosný
objednávací
kód
Materiály:
Tìsnìní - Viton; šroubení - mosaz
AG
mm
Materiál hadice:
Polyuretanová s mosazným šroubením
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
A
B
mm
mm
Naviják S260/12, hadice 6x10 mm - 11M
1/4"
89011-20B-PVC-G1/4
6
320
390
Naviják S260/11, hadice 8x12 mm - 11M
1/4"
89010-20B-PVC-G1/4
8
320
390
bar
Kg/ks
ks
20
6,5
1
20
6,5
1
Výbava a použití:
Naviják má 11 m výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému návratu hadice zpìt. Hadice
se mùže protáèet v rychlospojce a nepøekrucuje se! Naviják 260/11 se liší pouze prùtokem hadice DN 8 mm. Naviják je dodáván v kartonu,
jehož souèástí jsou hadice, držák na zeï i návod na montáž.
Poznámka:
Pøívodní hadice délky 1,5 m je opatøena spojkou AG 1/4".
C - Nasunutí na závìsný držák
D - Pøipojení rychlospojkou na pøívod média
E - Smìr pøívodního média
Rozmìry dle nákresù :
Serie
260
A
318
B
320
C
285
D
110
E
318
F
130
G
94
H
40
NAVIJÁK S261
Série 260 pro vzduch a studenou vodu (Tlak 20 bar)
H
PØÍRUBY
PØÍRUBY
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
F
G
C
E
G
D
Systém navijáku:
Stacionární otoèný
objednávací
kód
Materiály:
Tìsnìní - Viton; šroubení - mosaz
Materiál hadice:
Polyuretanová s mosazným šroubením
mm
AG
A
B
mm
mm
bar
Naviják S261/12, hadice 6x10 -11M, pro vodu a vzduch - pevný
1/4"
6
318
320
20
89110-20B-PVC-G1/4
Kg/ks
ks
6,0
1
Výbava a použití:
Naviják má 11 m výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou
stopku, která zabraòuje samovolnému návratu hadice zpìt. Hadice se mùže
protáèet v rychlospojce a nepøekrucuje se!
Poznámka:
Pøívodní hadice délky 1,5 m je opatøena spojkou AG 1/4".
PLASTIK
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
Rozmìry dle nákresù :
Série
260
A
318
B
320
C
285
D
110
E
318
F
130
G
94
H
40
J
Univerzální pøíslušenství
TECH. LISTY
A
320
206
Série
260
242
Tabulka s obrázky vèetnì kót pro snadnou montáž :
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
NAVIJÁK S260
Naviják Série 430 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
VZDUCH - VODA 20 bar
Ocelový naviják
(lakovaný)
C
D
Q
Prùtok
SPOJKY - VZDUCH
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
dm3
Kg/ks
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Naviják S430/10, bez hadice, lakovaná ocel
1/2"
IG 1/2"
8430.100-20B-FE-G1/2
50
Hadice:
1/2" = 12,7 x 20 mm, modrá nebo èerná
**Naviják S431/11, 1/2" hadice - 10 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
14-24 86
1/2"
1/2"
8431.101-20B-FE-G1/2
49
780
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
**Naviják S431/12, 1/2" hadice - 15 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
14-24 86
1/2"
1/2"
8431.102-20B-FE-G1/2
48
760
20
800
14
86
Výbava a použití:
Navijáky (10/15 m) mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému návratu hadice
zpìt. Hadice se mùže protáèet v rychlospojce a nepøekrucuje se! Naviják je dodáván v kartonu, jehož souèástí jsou hadice, držák na zeï i
návod na montáž. (Toto platí vždy pro všechny série).
SPOJKY - ABR. MAT.
Poznámka:
Pøívodní hadice délky 1,5 m je opatøena spojkou AG 1/2".
*Obj. kódy . 8430.101-20B-FE-G1/2 a 8430.102-20B-FE-G1/2
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
Série
A
430
186
B
140
C
196
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
HADIC. ŠROUBENÍ
Hadice:
1/2" = 12,7 x 20 mm, modrá nebo èerná
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
E
F
115
450
G
H
420
460
**Hadice modrá na povrchu: 433/11; 433/12
*Èerná syntetická pryž : 432/11; 432/12
VZDUCH - VODA 20 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
D
226
Nerezový naviják Série 430 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
NAVIJÁK S433 SS
Q
Prùtok
objednávací
kód
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
Naviják S432/10, bez hadice, nerez AISI 304
1/2"
IG 1/2"
8432.100-20B-SS-G1/2
50
bar
20
800
dm3
Kg/ks
14
86
**Naviják S433/11, 1/2" hadice - 10 m pro vodu a vzduch, nerez AISI 304
20
14-24 86
1/2"
1/2"
8433.101-20B-SS-G1/2
49
780
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
**Naviják S433/12, 1/2" hadice - 15 m pro vodu a vzduch, nerez AISI 304
Výbava a použití:
20
14-24 86
1/2"
1/2"
8433.102-20B-SS-G1/2
48
760
Navijáky (10/15 m) mají výsuvnou hadici, která má
každých 60 cm automatickou stopku, která zabraòuje
samovolnému návratu hadice zpìt. Hadice se mùže protáèet v
rychlospojce a nepøekrucuje se! Naviják je dodáván v kartonu, jehož souèástí jsou hadice, držák na zeï i návod na montáž.
Poznámka:
Pøívodní hadice délky 1,5 m je opatøena spojkou AG 1/2".
*Obj. kódy: 8432.101-20B-SS-G1/2 a 8432.102-20B-SS-G1/2
Série
A
430
186
B
140
C
196
VZDUCH - VODA 20 bar
Ocelový naviják
(lakovaný)
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
E
F
115
450
G
H
420
460
**Modrá (hygienická) hadice: 531/11; 531/12
*Èerná syntetická pryž : 530/11; 530/12
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
Q
Prùtok
objednávací
kód
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
J
D
226
Naviják Série 530 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
NAVIJÁK S530 FE
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
**Hadice modrá na povrchu: 431/11; 431/12
*Èerná syntetická pryž : 430/11; 430/12
objednávací kód
PLASTIK
TECH. LISTY
B
A
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
NAVIJÁK S431 FE
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
Kg/ks
dm3
Hadice:
1/2" = 12,7 x 20 mm, modrá nebo èerná
Naviják S530/10, bez hadice, lakovaná ocel
1/2"
IG 1/2"
8530.100-20B-FE-G1/2
50
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
*Naviják S530/11, 1/2" hadice - 20 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
19-42 120
1/2"
1/2"
8530.101-20B-FE-G1/2
45
750
Výbava a použití:
Podmínky jsou stejné jako pro sérii 430.
*Naviják S530/12, 1/2" hadice - 25 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
19-42 120
1/2"
1/2"
8530.102-20B-FE-G1/2
43
740
Poznámka:
Pøívodní hadice délky 1,5 m je opatøena spojkou AG 1/2".
*Obj. kódy: 8531.101-20B-FE-G1/2 a 8531.102-20B-FE-G1/2.
Univerzální pøíslušenství
Série
A
530
203
B
153
C
220
20
800
D
E
F
258
115
550
G
510
19
H
560
120
Nerezový naviják Série 530 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
NAVIJÁK S532 SS
**Hadice modrá na povrchu: 533/11; 533/12
A
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
Naviják S532/10 - bez hadice, nerezová ocel
1/2"
IG 1/2"
8532.100-20B-SS-G1/2
50
Kg/ks
dm3
20
19
120
800
*Naviják S532/11, 1/2" hadice - 20 m pro vodu a vzduch, nerezová ocel
20
19-42 120
1/2"
1/2"
8532.101-20B-SS-G1/2
45
750
*Naviják S532/12, 1/2" hadice - 25 m pro vodu a vzduch, nerezová ocel
20
19-42 120
1/2"
1/2"
8532.102-20B-SS-G1/2
43
740
Poznámka:
**Obj. kódy modré hadice : 8533.101-20B-SS-G1/2 (20 m) a
8533.102-20B-SS-G1/2 (25 m)
Série
A
530
203
B
153
C
220
D
E
F
258
115
550
Naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
VZDUCH - VODA 20 bar
Ocelový naviják
(lakovaný)
bar
G
H
510
560
NAVIJÁK S540 FE
Q
Prùtok
objednávací
kód
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
dm3
Kg/ks
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Naviják S540/10, bez hadice, lakovaná ocel
20
24
1"
IG 1"
175
8540.100-20B-FE-G1
120 3000
Naviják S540/11, 3/4" hadice - 15 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50 175
1"
3/4"
8540.101-20B-FE-G3/4
100 2800
Hadice:
Èerná syntetická pryž
Naviják S540/12, 3/4" hadice - 20 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50 175
1"
3/4"
8540.102-20B-FE-G3/4
95
2750
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
Naviják S540/15, bez hadice, lakovaná ocel
1/2"
IG 1/2"
8540.105-20B-FE-G1
110
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
Naviják S540/13, 1" hadice - 15 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50
1"
1"
8540.103-20B-FE-G1
110 3000
175
Naviják S540/16,1/2" hadice - 30 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50
1/2"
1/2"
8540.106-20B-FE-G1/2
40
720
175
Poznámka:
Série
A
540
300
B
218
C
228
20
3000
D
E
F
268
190
550
24
G
175
H
510
573
NAVIJÁK S541 FE
Naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
PØÍRUBY
PØÍRUBY
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
VZDUCH - VODA 20 bar
Ocelový naviják
(lakovaný)
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Hadice:
Modrá na povrchu (nešpiní)
Q
Prùtok
objednávací
kód
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
Kg/ks
dm3
Naviják S541/11, 3/4" hadice - 15 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50 175
1"
3/4"
8541.101-20B-FE-G3/4
100 2800
Naviják S541/12, 3/4" hadice - 20 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50 175
1"
3/4"
8541.102-20B-FE-G3/4
95
2750
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
Naviják S541/13, 1" hadice - 15 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50
1"
1"
8541.103-20B-FE-G1
110 3000
175
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
Naviják S541/16,1/2" hadice - 30 m pro vodu a vzduch, lakovaná ocel
20
24-50
1/2"
1/2"
8541.106-20B-FE-G1/2
40
720
175
Poznámka:
Série
A
540
300
B
218
C
228
D
E
F
268
190
550
G
510
H
573
J
Univerzální pøíslušenství
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
vstup
PLASTIK
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
Q
Prùtok
objednávací
kód
TECH. LISTY
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
Hadice:
DN 1/2" = 12,7 x 20 mm (èerná / modrá)
D
C
*Èerná systetická pryž : 532/11; 532/12
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
B
VZDUCH - VODA 20 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
NAVIJÁK S542 SS
HADIC. SPONY A KLEMY
VZDUCH - VODA 20 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
SPOJKY - VZDUCH
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
dm3
Naviják S542/10, - bez hadice, nerezový, (2x IG 1")
1"
IG 1"
8542.100-20B-SS-G1
120 3000
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Naviják S542/11, 3/4" hadice - 15 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1"
3/4"
8542.101-20B-SS-G3/4
100 2800
Hadice:
Èerná syntetická pryž.
Naviják S542/12, 3/4" hadice - 20 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1"
3/4"
8542.102-20B-SS-G3/4
95
2750
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
20
24
175
Naviják S542/13, 1" hadice - 15 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1"
1"
8542.103-20B-SS-G1
110 3000
Naviják S542/16, 1/2" hadice - 30 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1/2"
1/2"
8542.106-20B-SS-G1/2
40
720
Poznámka:
Naviják je dodáván v kartonu, jehož souèástí jsou hadice,
držák na zeï i návod na montáž.
Série
A
540
300
B
218
C
228
D
E
F
268
190
550
G
510
H
573
Nerezový naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
NAVIJÁK S543 SS
VZDUCH - VODA 20 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
Q
Prùtok
objednávací
kód
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
Kg/ks
dm3
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Naviják S543/10 - bez hadice, nerezový, (2x IG 1")
1"
IG 1"
8543.100-20B-SS-G1
120 3000
Hadice:
Modrá na povrchu (nešpiní)
Naviják S543/11, 3/4" hadice - 15 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1"
3/4"
8543.101-20B-SS-G3/4
100 2800
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
Poznámka:
Naviják je dodáván v kartonu, jehož souèástí jsou hadice,
držák na zeï i návod na montáž.
20
24
Naviják S543/13, 1" hadice - 15 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1"
1"
8543.103-20B-SS-G1
110 3000
Naviják S543/16, 1/2" hadice - 30 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1/2"
1/2"
8543.106-20B-SS-G1/2
40
720
natáèení ramene
na smìr hadice
E
B
C
G
nasazení na zeï
F
vyvrtání otvorù
D
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
H
papírová šablona
A
J
Univerzální pøíslušenství
175
Naviják S543/12, 3/4" hadice - 20 m, nerezový naviják pro vodu a vzduch
20
24-50 175
1"
3/4"
8543.102-20B-SS-G3/4
95
2750
PLASTIK
TECH. LISTY
Kg/ks
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
Médium:
Voda a vzduch 20 bar
SPOJKY - ABR. MAT.
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
HADIC. ŠROUBENÍ
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Q
Prùtok
objednávací
kód
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
Nerezový naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
Série
A
540
300
B
218
C
228
D
E
F
268
190
550
G
510
H
573
Naviják Série 560 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
Kg/ks
dm3
Naviják S560/11 FE, 3/4" hadice - 30 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
30-80 310
1"
3/4"
8560.101-20B-FE-G1
90 2700
H
Konzola
Naviják S560/12 FE, 3/4" hadice - 35 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
30-80 310
1"
3/4"
8560.102-20B-FE-G1
87 2650
Naviják S560/13 FE, 3/4" hadice - 40 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
30-80 310
1"
3/4"
8560.103-20B-FE-G1
85 2600
G
F
347
313
A
B
Naviják S560/14 FE, 1" hadice - 20 M - nerez pro vodu a vzduch (G 1")
20
40-80
1"
1"
8560.104-20B-FE-G1
105 2950
310
Naviják S560/15 FE, 1" hadice - 30 M - nerez pro vodu a vzduch (G 1")
20
40-80
1"
1"
8560.105-20B-FE-G1
100 2900
310
Naviják S560/17 FE, 1/2" hadice - 40 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")
20
30-80 310
1/2"
1/2"
8560.107-20B-FE-G1/2
37 700
Série
A
560
488
B
399
F
G
H
522
510
578
Naviják S560/18 FE, 1/2" hadice - 50 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")
20
30-80 310
1/2"
1/2"
8560.108-20B-FE-G1/2
32 680
Naviják S560/19 FE, 1/2" hadice - 60 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")
20
30-80 310
1/2"
1/2"
8560.109-20B-FE-G1/2
30 660
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému návratu hadice zpìt.
Poznámka:
Nerezový naviják pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
VZDUCH - VODA 20 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
NAVIJÁK S562 SS
Hadice modrá na
povrchu:
562/11; 562/12
562/13; 562/14
562/15; 562/17
562/18; 562/19
Q
Prùtok
objednávací
kód
vstup
výstup
IG
AG
voda
vzduch
l / min.
bar
Kg/ks
dm3
Naviják S562/11 SS, 3/4" hadice - 30 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
30-80 310
1"
3/4"
8562.101-20B-SS-G1
90 2700
H
Konzola
Naviják S562/12 SS, 3/4" hadice - 35 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
30-80 310
1"
3/4"
8562.102-20B-SS-G1
87 2650
Naviják S562/13 SS, 3/4" hadice - 40 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
30-80 310
1"
3/4"
8562.103-20B-SS-G1
85 2600
Naviják S562/14 SS, 1" hadice - 20 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
40-80 310
1"
1"
8562.104-20B-SS-G1
105 2950
G
F
347
313
A
Naviják S562/15 SS, 1" hadice - 30 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")
20
40-80 310
1"
1"
8562.105-20B-SS-G1
100 2900
B
Naviják S562/17 SS, 1/2" hadice - 40 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")
20
30-80 310
1/2"
1/2"
8562.107-20B-SS-G1/2
37 700
Série
A
560
488
B
399
F
G
H
522
510
578
Naviják S562/18 SS, 1/2" hadice - 50 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")
20
30-80 310
1/2"
1/2"
8562.108-20B-SS-G1/2
32 680
Naviják S562/19 SS, 1/2" hadice - 60 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")
20
30-80 310
1/2"
1/2"
8562.109-20B-SS-G1/2
30 660
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému návratu hadice zpìt.
Poznámka:
J
Univerzální pøíslušenství
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
výstup
PØÍRUBY
PØÍRUBY
vstup
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
Q
Prùtok
objednávací
kód
PLASTIK
Èerná hadice ze syntetické
pryže :
560/11; 560/12
560/13; 560/14
560/15; 560/17
560/18; 560/19
TECH. LISTY
VZDUCH - VODA 20 bar
Ocelový naviják
(lakovaný)
NAVIJÁK S560 FE
Ocelový naviják Série 430 pro horkou vodu 100 Bar (lakovaný)
NAVIJÁK S430H FE
B
A
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
Hadice:
DN 1/2" = 12,7 x 20 mm (èerná / modrá)
Médium:
Horká voda 100 bar
SPOJKY - VZDUCH
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
objednávací kód
Série
A
430
186
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
AG
B
140
l / min.
bar
dm3
Kg/ks
86
C
196
D
E
F
226
115
450
G
H
420
460
Nerezový naviják Série 430 pro horkou vodu 100 bar
**Hadice modrá na povrchu : 433/21; 433/22
434/20
*Èerná syntetická pryž : 432/21; 432/22
Hadice:
DN 1/2" = 12,7 x 20 mm (èerná / modrá)
Médium:
Horká voda 100 bar
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
Q
Prùtok
objednávací kód
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - nerez AISI 304
HADIC. ŠROUBENÍ
IG
*Naviják S430H/22, 1/2" hadice - 15 m pro horkou vodu, lakovaná ocel (G1/2")
100
14-24
1/2"
86
8430.202-100B-FE-G1/2 1/2"
62
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
výstup
*Naviják S430H/21, 1/2" hadice - 10 m pro horkou vodu, lakovaná ocel (G1/2")
100
14-24
1/2"
86
8430.201-100B-FE-G1/2 1/2"
65
NAVIJÁK S432H SS
vstup
výstup
IG
AG
vody
l / min.
bar
dm3
Kg/ks
Naviják S432H/20, bez hadice pro horkou vodu, nerezová ocel (IG 1/2")
100
14
IG 1/2"
86
8434.200-100B-SS-G1/2 1/2"
75
*Naviják S432H/21, 1/2" hadice - 10 m pro horkou vodu, nerezová ocel (G1/2")
100
14-24
1/2"
86
8432.201-100B-SS-G1/2 1/2"
65
*Naviják S432H/22, 1/2" hadice - 15 m pro horkou vodu, nerezová ocel (G1/2")
100
14-24
1/2"
86
8432.202-100B-SS-G1/2 1/2"
62
Poznámka:
**Obj. kódy modré hadice : 8433.201-100B-SS-G1/2 (10 m);
8433.202-100B-SS-G1/2 (15 m)
Série
A
430
186
B
140
C
196
D
E
F
226
115
450
G
H
420
460
Ocelový naviják Série 530 pro horkou vodu 100 Bar (lakovaný)
NAVIJÁK S530H FE
PØÍRUBY
vstup
vody
Naviják S430H/20, bez hadice pro horkou vodu, lakovaná ocel
100
14
IG 1/2"
8430.200-100B-FE-G1/2 1/2"
75
Poznámka:
**Obj. kódy modré hadice : 8431.201-100B-FE-G1/2 (10 m);
8431.202-100B-FE-G1/2 (15 m)
Horká voda 100 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
Q
Prùtok
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - nerez AISI 304
SPOJKY - ABR. MAT.
D
C
HADIC. SPONY A KLEMY
*Èerná syntetická pryž : 430/21; 430/22
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
B
Horká voda 100 bar
**Hadice modrá na povrchu : 531/21; 531/22
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
A
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Médium:
Horká voda 100 bar
Q
Prùtok
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - nerez AISI 304
Hadice:
DN 1/2" = 12,7 x 20 mm (èerná / modrá)
D
*Èerná syntetická pryž : 530/21; 530/22
C
MAZACÍ TECHNIKA
Ocelový naviják
(lakovaný)
objednávací kód
vstup
výstup
IG
AG
vody
l / min.
bar
dm3
Kg/ks
Naviják S530H/20, bez hadice pro horkou vodu, lakovaná ocel
100
19
IG 1/2"
8530.200-100B-FE-G1/2 1/2"
75
120
*Naviják S530H/21, 1/2" hadice - 20 m pro horkou vodu, lakovaná ocel (G1/2")
Výbava a použití:
100
19-42
1/2"
120
8530.201-100B-FE-G1/2 1/2"
60
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
*Naviják
S530H/22,
1/2"
hadice
25
m
pro
horkou
vodu,
lakovaná
ocel
(G1/2")
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
100
19-42
1/2"
120
8530.202-100B-FE-G1/2 1/2"
57
PLASTIK
TECH. LISTY
**Hadice modrá na povrchu : 431/21; 431/22
Horká voda 100 bar
Ocelový naviják
(lakovaný)
J
Poznámka:
**Obj. kódy modré hadice : 8531.201-100B-FE-G1/2 (20 m);
8531.202-100B-FE-G1/2 (25 m)
Univerzální pøíslušenství
Série
A
530
203
B
153
C
220
D
E
F
258
115
550
G
510
H
560
Nerezový naviják Série 530 pro horkou vodu 100 bar
D
*Èerná syntetická pryž : 532/21; 532/22
A
Médium:
Horká voda 100 bar
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
vstup
výstup
IG
AG
l / min.
bar
dm3
Kg/ks
Naviják S532H/20, bez hadice pro horkou vodu, nerezová ocel (IG 1/2")
100
19
IG 1/2"
120
8534.200-100B-SS-G1/2 1/2"
75
*Naviják S532H/21, 1/2" hadice - 20 m pro horkou vodu, nerezová ocel (G1/2")
100
19-42
1/2"
120
8532.201-100B-SS-G1/2 1/2"
60
*Naviják S532H/22, 1/2" hadice - 25 m pro horkou vodu, nerezová ocel (G1/2")
100
19-42
1/2"
120
8532.202-100B-SS-G1/2 1/2"
57
Poznámka:
**Obj. kódy modré hadice : 8533.201-100B-SS-G1/2 (20 m);
8533.202-100B-SS-G1/2 (25 m)
Série
A
530
203
B
153
C
220
D
E
F
258
115
550
Ocelový naviják Série 430 pro horkou vodu 200 Bar (lakovaný)
G
H
510
560
NAVIJÁK S430H2 FE
Horká voda 200 bar
Ocelový naviják
(lakovaný)
**Hadice modrá na povrchu : 431/31; 431/32
*Èerná syntetická pryž : 430/31; 430/32
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
Q
Prùtok
objednávací kód
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - nerez AISI 304
Hadice:
DN 3/8" = 10 mm (èerná / modrá)
vstup
výstup
IG
IG
vody
l / min.
bar
Kg/ks
dm3
Naviják S430H2/30, bez hadice pro horkou vodu, lakovaná ocel (G3/8")
200
14
1/2"
86
8430.300-200B-FE-G3/8 3/8"
30
Médium:
Horká voda 200 bar
*Naviják S430H2/31, 3/8" hadice - 12 m pro horkou vodu, lakovaná ocel (G3/8")
200
14-24
3/8"
86
8430.301-200B-FE-G3/8 3/8"
27
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
*Naviják S430H2/32, 3/8" hadice - 18 m pro horkou vodu, lakovaná ocel (G3/8")
200
14-24
3/8"
86
8430.302-200B-FE-G3/8 3/8"
25
Poznámka:
**Obj. kódy modré hadice : 8431.201-200B-FE-G3/8 (12 m);
8431.202-200B-FE-G3/8 (18 m)
Série
A
430
186
B
140
C
196
D
E
F
226
115
450
Nerezový naviják Série 430 pro horkou vodu 200 bar
H
420
460
PØÍRUBY
PØÍRUBY
NAVIJÁK S432H2 SS
B
434/30
D
C
**Hadice modrá na povrchu : 433/21; 433/22
*Èerná syntetická pryž : 432/21; 432/22
A
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
Q
Prùtok
objednávací kód
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - nerez AISI 304
Hadice:
DN 3/8 = 10 mm (èerná / modrá)
G
vstup
výstup
IG
IG
vody
l / min.
bar
Kg/ks
dm3
Naviják S432H2/30, bez hadice pro horkou vodu, lakovaná ocel (G3/8")
200
14
1/2"
86
8434.300-200B-SS-G3/8 3/8"
30
Médium:
Horká voda 200 bar
*Naviják S432H2/31, 3/8" hadice - 12 m pro horkou vodu, lakovaná ocel (G3/8")
200
14-24
3/8"
86
8432.301-200B-SS-G3/8 3/8"
27
Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm
automatickou stopku, která zabraòuje samovolnému
návratu hadice zpìt.
*Naviják S432H2/32, 3/8" hadice - 18 m pro horkou vodu, lakovaná ocel (G3/8")
200
14-24
3/8"
86
8432.302-200B-SS-G3/8 3/8"
25
Poznámka:
**Obj. kódy modré hadice : 8433.301-200B-SS-G3/8 (12 m);
8433.302-200B-SS-G3/8 (18 m)
Série
A
430
186
B
140
C
196
D
E
F
226
115
450
G
420
H
460
J
Univerzální pøíslušenství
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
Hadice:
DN 1/2" = 12,7 x 20 mm (èerná / modrá)
objednávací kód
vody
PLASTIK
Materiály:
Tìsnìní - Viton; otoèný èep - nerez AISI 304
Horká voda 200 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
Q
Prùtok
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
**Hadice modrá na povrchu : 533/21; 533/22
B
TECH. LISTY
534/20
C
Horká voda 100 bar
Nerezový naviják
(AISI 304)
NAVIJÁK S532H SS
Vozíèkový naviják celokovový
HADIC. SPONY A KLEMY
NAVIJÁK ALBA ROYAL
a
objednávací kód
a
vstup
(mm)
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
AG
Materiály:
Celokovová (pochromovaná)
(klièka a koleèka)
bar
Kg/ks
ks
NAVIJÁK ALBA ROYAL - vozíèkový naviják celokovový, bez hadice
1
G3/4"
0600-ROYAL-28
12,3
1000
12
Hadice:
Pro hadice: 1/2" - max. 60 m,
5/8" - max. 55 m, 3/4" - max. 40 m
SPOJKY - VZDUCH
Výbava a použití:
Pro pravidelné a nároèné použití v profesionální oblasti a pro velké zahrady v soukromém sektoru.
Robustní celokovová (pochromovaná) konstrukce, odolné proti UV záøení a šetrné k životnímu prostøedí.
Naviják a ložiska klikových høídelí z oceli, snadné navíjení a odvíjení, dlouhá rukoje.
SPOJKY - ABR. MAT.
Poznámka:
Naviják je možný objednat i z nerezové oceli.
Nástìnný nerezový naviják
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
NAVIJÁK ALBA STATUS
objednávací kód
vstup
AG
a
(mm)
bar
Kg/ks
ks
a
HADIC. ŠROUBENÍ
NAVIJÁK ALBA STATUS - nástìnný nerezový naviják, bez hadice
1
G3/4"
0600-STATUS-SS
9
12
455
Materiály:
Nerezová ocel
Hadice:
Pro hadice: 1/2" - max. 60 m; 5/8" - max. 55 m, 3/4" - max. 40 m
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Výbava a použití:
Nástìnný naviják z nerezové oceli, zejména pro potravináøský prùmysl. Jednoduchá
instalace ve zvláštním držáku na zeï. Ruèní klika, rotaèní armaturu s kulièkovými ložisky.
Snadné navíjení a odvíjení, montované bez hadice.
Nerezový nástìnný držák hadic
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
ALBA MIDI
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
objednávací kód
Materiály:
Nerezová ocel
PLASTIK
TECH. LISTY
Výbava a použití:
Nerezový nástìnný držák hadic pøedevším pro potravináøský prùmysl.
Lehká konstrukce, montážní výška 1,5 m.
Univerzální pøíslušenství
b
c
(mm)
(mm)
(mm)
ALBA MIDI - nerezový nástìnný držák hadic
0600-MIDI-SS
130
220
170
Hadice:
Hadice 1/2" - max. 60 m; 5/8" - max. 55 m;
3/4" - max. 40 m; 1" - max. 25 m.
J
a
Kg/ks
ks
0,9
1
Automatický naviják s pøíslušenstvím
L
objednávací kód
Materiály:
PVC
Hadice:
1/2" - 10 m, 20 m nebo 40 m
Výbava a použití:
Dodává se v kartonu jako komplet s hadicí, pøíslušenstvím a s návodem
na montáž. Navijáky jsou vybaveny rychlospojkovým systémem s
postøikovací koncovkou. Zpìtná zarážka zamezuje zajetí hadice do
bubnu. Naviják je vhodný do prùmyslu i na zahradu, je celoplastový na
otoèném závìsu, který se montuje na zeï.
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
HADICOVÝ NAVIJÁKY
bar
Kg/ks
ks
8
13,5
1
NAVIJÁK 2595 - automatický naviják
40
1/2"
0400-2595-0000
8
18,5
1
NAVIJÁK 2485 - automatický naviják
10
1/2"
0400-2485-0000
8
5,5
1
NAVIJÁK 7009 - automatický naviják
20
1/2"
0400-7009-0000
8
8,0
1
hadice
m
NAVIJÁK 2490 - automatický naviják
20
1/2"
0400-2490-0000
Závìsný ocelový naviják s otoèným ramenem
NAVIJÁK GARDEN 90
Koncovka
(Garden)
objednávací kód
hadice
Materiály:
Lakovaná ocel / PVC koncovky
souèástí
bar
Kg/ks
ks
GARDEN 90 - stacionární naviják s otoèným ramenem bez hadice
10
2,95
1/2"-3/4"
1
0600-500190
1x
Hadice:
Výbava a použití:
Naviják je dodáván v kartonu s uchem. Jeho závìsný a otoèný držák byl navržen pro snadné zavìšování celého
navijáku na zeï. Naviják zavìšený na zdi se natáèí ke smìru tažení hadice a ta se tak nepøekrucuje. Kapacita bubnu
navijáku je pro 1/2" hadici až 100 metrù, pro 3/4" pouze 60 m.
Vozíèkový ocelový naviják pro hadici 1/2" 100 m
PØÍRUBY
PØÍRUBY
NAVIJÁK KOMBI 59
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
Koncovka
(Garden)
objednávací kód
hadice
souèástí
bar
GREEN 59 -vozíèkový naviják s nastavitelnou rukojetí
10
1/2"-3/4"
0600-500159
1x
Kg/ks
ks
2,9
1
Materiály:
Lakovaná ocel / PVC
(koncovky, klièka a koleèka)
Výbava a použití:
Vozíèkový naviják s rukojetí pøipevnìnou šrouby do pevné polohy. Rukoje, koleèka a adaptéry jsou pro
pøepravu uloženy v kartonu zvl᚝. Návod na sestavení vozíku je v každé krabici. Délka hadic pro
navíjení (kapacita bubnu) je 100m pro 1/2'' hadici a 50m pro 3/4'' hadici.
J
Univerzální pøíslušenství
TECH. LISTY
PLASTIK
Hadice:
-
HADIC. SPONY A KLEMY
NAVIJÁK PROFI GREEN 91
Vozíèkový ocelový naviják pro 3/4" hadici 100 m
Koncovka
objednávací kód
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
Materiály:
Lakovaná ocel / PVC
(koncovky, klièka a koleèka)
ks
souèástí
bar
Kg/ks
hadice
GREEN 91 - vozíèkový naviják s pevným ramenem
10
6,5
1/2"-3/4"
0600-500191
1x
1
Hadice:
-
SPOJKY - VZDUCH
Výbava a použití:
Vozíèkový naviják s rukojetí pøipevnìnou šrouby do pevné polohy. Rukoje, koleèka a adaptéry jsou pro pøepravu uloženy v kartonu zvl᚝.
Návod na sestavení vozíku je v každé krabici. Délka hadic pro navíjení (kapacita bubnu) je 130m pro 1/2'' hadici a 100m pro 3/4'' hadici.
Vozíèkový ocelový naviják pro hadici 1/2" 100 m
SPOJKY - ABR. MAT.
NAVIJÁK GREEN 93
Koncovka
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
objednávací kód
Materiály:
Lakovaná ocel / PVC
(koncovky, klièka a koleèka)
(Garden)
souèástí
bar
hadice
GREEN 93 - vozíèkový naviják s pevným ramenem
10
1/2"-3/4"
0600-500193
1x
Kg/ks
ks
4,9
1
HADIC. ŠROUBENÍ
Hadice:
-
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Výbava a použití:
Vozíèkový naviják s rukojetí pøipevnìnou šrouby do pevné polohy. Rukoje, koleèka a adaptéry jsou pro pøepravu uloženy v kartonu zvl᚝.
Návod na sestavení vozíku je v každé krabici. Délka hadic pro navíjení (kapacita bubnu) je 100m pro 1/2'' hadici a 50m pro 3/4'' hadici.
PØÍRUBY
PVC DRŽÁK
PVC držák hadic urèený pro zavìšení hadice na zeï
Koncovka
MAZACÍ TECHNIKA
objednávací kód
(Garden)
souèástí
bar
hadice
PVC DRŽÁK - plastový držák se zavìšovacími otvory
0600-PVC-RED
Kg/ks
ks
0,15
1
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
Materiál:
PVC èervená (zelená)
Hadice:
Výbava a použití:
S držákem v jedné ruce lze smotávat roztaženou hadici pøímo do držáku, který po namotání hadice lze snadno nasadit na výøezové
zavìšovací otvory.
PLASTIK
TECH. LISTY
(Garden)
J
Univerzální pøíslušenství
Plastové spojky na hadice pro zemìdìlství, automobilní a chemický prùmysl
D1
L
D2
WS
TRS
D1
D1
L
D2
KS
Materiál:
Acetálová pryskyøice (POM)
Norma:
UL 94 (vznìtlivost HB)
Popis produktu:
Spojky pro vodu, oleje a chemikálie se vyznaèují dostateènou pevností a
tvrdostí, jsou dobøe odolné i tøení. Pracovní teplota je do +80°C,
krátkodobì až +100°C. Chemickou odolnost pro rùznì koncentrované
kyseliny nebo agresi kapalin v závislosti na teplotì konzultujte s naším
prodejním oddìlením.
Poznámka:
Èíslo za GS udává vnitøní prùmìr hadice, pro kterou je spojka urèena.
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
SPOJKA REDUKÈNÍ PØÍMÁ GRS- trn mezi 2 hadice rozdílných prùm.
30,0
4
100
GRS4-3
3
4
41,0
4
GRS5-4*
100
4
5
42,5
4
GRS6-4
100
6
4
48,0
4
GRS8-4
100
8
4
54,0
4
GRS8-6
8
100
6
10
58,0
3
GRS10-6
100
6
10
GRS10-8
60,5
3
100
8
12
GRS12-8
62,5
3
100
8
12
GRS12-10
64,0
3
100
10
SPOJKA WS - trn mezi dvì hadice
WS3
3
WS4
4
WS5
5
WS6
6
8
WS8
10
WS10
12
WS12
13
WS13
14
WS14
15
WS15
16
WS16
19
WS19
25
WS25
TS
bar
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
25
SPOJKA TS - trn rozboèovací mezi další dvì hadice
Ts3
4
25
3
3
TS4
4
4
4
35
TS5
5
5
4
42
TS6
6
6
4
50
TS7
7
7
4
50
TS8
8
8
3
58
TS10
10
10
3
63
TS12
12
12
3
69
TS13
13
13
3
68
TS14
14
14
3
77
TS15
15
15
3
79
TS16
16
16
3
81
TS19
19
19
3
85
TS25
25
25
2
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
12,5
17,5
21,0
25,0
29,0
31,0
34,5
36,5
38,5
40,0
40,5
43,5
52,5
RED. SPOJKA TRS - trn rozboèovací s rozdílnými prùmìry trnù
100
TRS3-4-3
4
25
4
3
100
TRS4-6-4
4
6
4
37
100
TRS6-4-6
4
4
6
49
100
TRS8-4-8
4
4
8
56
100
TRS8-6-8
4
6
8
56
100
TRS8-12-8
3
8
12
57
100
TRS10-6-10
3
10
6
62
100
TRS10-8-10
3
10
8
62
100
TRS10-13-10
10
13
3
64
100
TRS12-6-12
12
6
3
69
100
TRS12-8-12
12
8
3
69
50
TRS12-10-12
12
10
3
69
50
TRS18-10-18
18
10
3
79
KØÍŽOVÁ SPOJKA KS - køížová rozvodka
39
KS4
4
48
KS5
5
6
48
KS6
12
69
KS12
4
4
4
4
100
100
100
50
J
Univerzální pøíslušenství
PØÍRUBY
PØÍRUBY
L
GRS
mm
SPOJKA PØÍMÁ GS - trn mezi dvì hadice
25
GS3
3
35
GS4
4
45
GS5
5
49
GS6
6
56
GS8
8
63
GS10
10
67
12
GS12
73
13
GS13
79
14
GS14
16
75
GS16
19
76
GS19
25
95
GS25
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
GS
D2
mm
PLASTIK
D1
mm
TECH. LISTY
L
objednávací
kód
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
NORMAPLAST
Plastové spojky na hadice pro zemìdìlství, automobilní a chemický prùmysl
HADIC. SPONY A KLEMY
NORMAPLAST
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
YS
D2
YRS
SPOJKY - VZDUCH
L
D1
SPOJKY - ABR. MAT.
L
D1
mm
D2
D2
mm
mm
SPOJKA TRN YS - spojkový trn mezi tøi hadice
21,0
YS3
3
3
25,5
YS4
4
4
43,0
YS5
5
5
44,0
YS6
6
6
51,0
YS8
8
8
54,0
YS10
10
10
64,0
YS12
12
12
65,0
YS13
13
13
65,0
YS14
14
14
67,0
YS16
16
16
72,0
YS19
19
19
bar
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Ks
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
25
SPOJKA Y REDUKOVANÁ YRS - spojkový trn mezi tøi hadice
4
35
100
YRS4-6-4
6
4
4
49
100
YRS6-8-6
8
6
L1
objednávací
kód
TES
R
mm
mm
Whitworth
mm
Ks
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
NORMAPLAST TES - s vnìjším Whitworthovým závitem (Polyamid)
10
21
1/8"
100
TES4/R1/8
4
14
21
1/4"
100
TES4/R1/4
4
10
28,5
1/8"
100
TES6/R1/8
6
14
28,5
1/4"
100
TES6/R1/4
6
17
27,5
1/4"
100
TES8/R1/4
8
17
30
3/8"
100
TES10/R3/8
10
HADIC. ŠROUBENÍ
GES
(metrický)
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
L1
PØÍRUBY
GES
MAZACÍ TECHNIKA
WES
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
L1
Materiál:
Acetálová pryskyøice (POM) - spojky Y, Trny se závitem jsou z materiálu
Polyamid (PA)
Popis produktu:
Spojky pro vodu, oleje a chemikálie se vyznaèují dostateènou pevností a
tvrdostí, jsou dobøe odolné i tøení. Pracovní teplota je do +80°C,
krátkodobì až +100°C. Chemickou odolnost pro rùznì koncentrované
kyseliny nebo agresi kapalin v závislosti na teplotì konzultujte s naším
prodejním oddìlením.
PLASTIK
TECH. LISTY
objednávací
kód
90°
J
Univerzální pøíslušenství
HADICOVÝ TRN PA GES - s vnìjším metrickým závitem (Polyamid)
10
27
10 x 1
100
GES4/M10x1
4
14
32
12 x 1,5
100
GES4/M12x1,5
4
14
32
14 x 1,5
100
GES4/M14x1,5
4
10
32,5
10 x 1
100
GES6/M10x1
6
14
37,5
12 x 1,5
100
GES6/M12x1,5
6
14
36,5
14 x 1,5
100
GES6/M14x1,5
6
14
41
12 x 1,5
100
GES8/M12x1,5
8
14
41
14 x 1,5
8
100
GES8/M14x1,5
22
49
18 x 1,5
8
100
GES8/M18x1,5
14
12 x 1,5
43,5
10
100
GES10/M12x1,5
10
14
14 x 1,5
43,5
100
GES10/M14x1,5
10
17
16 x 1,5
43,5
100
GES10/M16x1,5
12
17
16 x 1,5
45,5
100
GES12/M16x1,5
12
22
18 x 1,5
54
100
GES12/M18x1,5
12
22
22 x 1,5
54
100
GES12/M22x1,5
HADICOVÝ TRN PA - s vnìjším Whitworthovým závitem (Polyamid)
10
29
1/8"
100
GES4-R1/8
4
14
35
1/4"
100
GES4-R1/4
4
10
32,5
1/8"
100
GES6-R1/8
6
14
37,5
1/4"
100
GES6-R1/4
6
17
39
3/8"
100
GES6-R3/8
6
14
38
1/8"
100
GES8-R1/8
8
14
41
1/4"
100
GES8-R1/4
8
17
41
3/8"
8
100
GES8-R3/8
22
49
1/2"
8
100
GES8-R1/2
14
1/4"
43,5
10
100
GES10-R1/4
10
17
3/8"
43,5
100
GES10-R3/8
12
17
3/8"
45,5
100
GES12-R3/8
12
22
1/2"
54
100
GES12-R1/2
16
22
1/2"
58
50
GES16-R1/2
16
27
3/4"
58
50
GES16-R3/4
19
27
3/4"
58
50
GES19-R3/4
25
32
1"
69
25
GES25-R1
NORMAPLAST WES - s vnìjším závitem R a metrickým (Polyamid)
21
1/8"
10
100
WES4/R1/8
4
21
1/4"
14
100
WES4/R1/4
4
1/8"
21
10
100
WES6/R1/8
6
1/4"
26
14
100
WES6/R1/4
6
26
14
100
WES6/M12X1,5
6
M 12 x 1,5
27
17
100
WES6/R3/8
6
3/8"
23
14
100
WES8/R1/8
8
1/8"
27,5
14
8
100
WES8/R1/4
1/4"
31
17
8
100
WES8/R3/8
3/8"
36
22
8
100
WES8/R1/2
1/2"
10
30
14
100
WES10/R1/4
1/4"
10
30
17
100
WES10/R3/8
3/8"
PLASTIK
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
Spojky a systém zejména pro plastikáøský prùmysl
Doprava olejù a kapalin a horkého vzduchu -20°C až +150°C, ( krátkodobì až + 200°C)
TRNY OSTATNÍCH SYSTÉMÙ
(Standardní provedení)
Médium:
Olej; vzduch; voda; vakuum
Použité materiály:
MS 58: Pøipojovací èásti a tìlo; zajišovací prstýnek - tvrzená poniklovaná ocel; vnitøní tìsnìní z Vitonu.
Nerezová ocel: Pružiny, rozpìrný kroužek a koule ventily
Tìsnìní:
Viton
*Série ESHG - DN 13
(katalogovì nezpracováno) se nedrží skladem. Termín dodání na základì poptávky 2 - 3 týdny. To platí i pro položky, které nejsou
skladem.
PLASTIK
Popis:
Rychlospojky a celý systém jsou urèeny pro vedení stlaèeného vzduchu a temperaèních médií nebo sání stupnì vakua. Hadice nástrèného
systému jsou urèeny výhradnì na rychlospojky s patøièným trnem ! Hadice se nasazují tlakem rukou na trny s bajonety bez dalšího utažení
sponami. Systém PLASTIK je plnì kompatibilní se systémem HASCO Z8.
K
Plastik
TECH. LISTY
TRNY NÁSTRÈNÉHO SYSTÉMU
(Bajonetové výstupky)
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
1. Série ESHM - DN 6
2. Série ESH - DN 9
3. Série ESHG - DN 13*
Série ESHM - rozmìr vsuvky 9 mm
HADIC. SPONY A KLEMY
PLASTIK 6
b
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
objednávací
kód
ESHM*TL
SPOJKY - VZDUCH
ESHM*TLAB
b
f
t
mm
mm
mm
bar
kg/ks
ks
Rychlospojka s pøímým trnem bez ventilu pro standardní hadice
53
0,040
15
6
17
10
22,5
9
ESHM6TL
53
0,045
15
9
17
10
22,5
9
ESHM9TL
53
0,054
15
13
17
10
25
9
ESHM13TL
Rychlospojka s pøímým trnem s ventilem pro standardní hadice
9
22,5
15
53
17
10
0,040
ESHM6TLAB
6
9
22,5
15
53
17
10
0,045
ESHM9TLAB
9
9
25
15
53
17
10
0,054
ESHM13TLAB
13
Rychlospojka s pøímým trnem bez ventilu pro nástrèné hadice
6
17
9
28
15
ESHM6T
10
58,5
0,042
10
17
9
28
15
ESHM10T
10
58,5
0,049
Rychlospojka s pøímým trnem s ventilem pro nástrèné hadice
ESHM6TAB
10
58,5
9
6
28
15
17
0,042
ESHM10TAB
10
58,5
9
10
28
15
17
0,049
b
SPOJKY - ABR. MAT.
a
mm
f
a
ESHM*T
ESHM*TAB
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
t
b
objednávací
kód
DN
mm
HADIC. ŠROUBENÍ
f
a
ESHM*TL-45AB
ESHM*TL-45
a
b
mm mm
f
t
mm
mm
bar
kg/ks
ks
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° bez ventilu pro standardní hadice
15
25,5
ESHM6TL-45
42,5
10/5
0,103
9
6
17
15
25,5
ESHM9TL-45
42,5
10/5
0,109
9
9
17
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° s ventilem pro standardní hadice
ESHM6TL-45AB
ESHM9TL-45AB
6
9
17
17
42,5
42,5
9
9
25,5
25,5
15
15
0,103
0,109
10/5
10/5
t
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° bez ventilu pro nástrèné hadice
ESHM6T-45
ESHM10T-45
6
10
17
17
42,5
42,5
9
9
33
33
15
15
0,108
0,111
10/5
10/5
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° s ventilem pro nástrèné hadice
ESHM6-45AB
ESHM10T-45AB
6
10
17
17
42,5
42,5
9
9
33
33
a
b
f
t
mm
mm
15
15
0,108
0,111
10/5
10/5
bar
kg/ks
ks
ESHM*T-45AB
ESHM*T-45
PØÍRUBY
t
objednávací
kód
MAZACÍ TECHNIKA
b
DN
mm
f
ESHM*TL-90AB
a1
t
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
ESHM*TL-90
ESHM*T-90
TECH. LISTY
DN
K
Plastik
ESHM*T-90AB
mm mm
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° bez ventilu pro standardní hadice
0,103
6
25,5
9
15
10/5
ESHM6TL-90
17 42,5
0,109
25,5
9
9
15
10/5
ESHM9TL-90
17 42,5
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° s ventilem pro standardní hadice
42,5
9
25,5
15
0,103
17
10/5
ESHM6TL-90AB 6
42,5
9
25,5
15
0,109
17
10/5
ESHM9TL-90AB 9
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° bez ventilu pro nástrèné hadice
9
6
33
15
10/5
ESHM6T-90
0,108
42,5
17
9
10
33
15
10/5
ESHM10T-90
0,111
42,5
17
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° s ventilem pro nástrèné hadice
42,5
9
6
15
0,108
10/5
33
17
ESHM6-90AB
42,5
9
15
0,111
10/5
33
17
ESHM10T-90AB 10
Série ESHM - rozmìr vsuvky 9 mm
objednávací
kód
DN
mm
a
mm
Sw
b
f
mm
mm
mm
bar
-
kg/ks
ks
Rychlospojka s pøímým vnìjším závitem bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)
b
ESHM*A
ESHM*AAB
ESHM14A
ESHM38A
ESHM101A
ESHM1415A
ESHM1615A
6
6
6
6
6
17
17
17
17
17
48
48
48
48
48
9
9
9
9
9
17
19
17
17
19
G1/4"
G3/8"
M10x1
M14x1,5
M16x1,5
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
0,060
0,070
0,060
0,060
0,070
Rychlospojka s pøímým vnìjším závitem s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)
ESHM14AAB
ESHM38AAB
ESHM101AAB
ESHM1415AAB
ESHM1615AAB
f
a
6
6
6
6
6
17
17
17
17
17
48
48
48
48
48
9
9
9
9
9
17
19
17
17
19
G1/4"
G3/8"
M10x1
M14x1,5
M16x1,5
15
15
15
15
15
0,060
0,070
0,060
0,060
0,070
10
10
10
10
10
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 45° bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)
ESHM*A-45
ESHM*A-45AB
ESHM14A-45
ESHM38A-45
ESHM101A-45
ESHM1415A-45
ESHM1615A-45
6
6
6
6
6
17
17
17
17
17
47
47
47
47
47
9
9
9
9
9
17
19
17
17
19
G1/4"
G3/8"
M10x1
M14x1,5
M16x1,5
15
15
15
15
15
0,065
0,075
0,065
0,065
0,075
10
10
10
10
10
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 45° s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)
ESHM14A-45AB 6
ESHM38A-45AB 6
ESHM101A-45AB 6
ESHM1415A-45AB 6
ESHM1615A-45AB 6
17
17
17
17
17
47
47
47
47
47
9
9
9
9
9
17
19
17
17
19
G1/4"
G3/8"
M10x1
M14x1,5
M16x1,5
15
15
15
15
15
0,065
0,075
0,065
0,065
0,075
10
10
10
10
10
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 90° bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)
ESHM14A-90
ESHM38A-90
ESHM101A-90
ESHM1415A-90
ESHM1615A-90
ESHM*A-90
ESHM*A-90AB
ESHM*IAB
ESHM*I
6
6
6
6
6
17
17
17
17
17
47
47
47
47
47
9
9
9
9
9
G1/4"
G3/8"
M10x1
M14x1,5
M16x1,5
17
19
17
17
19
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
0,075
0,085
0,075
0,075
0,085
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 90° s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)
ESHM14A-90AB 6
ESHM38A-90AB 6
ESHM101A-90AB 6
ESHM1415A-90AB 6
ESHM1615A-90AB 6
17
17
17
17
17
47
47
47
47
47
9
9
9
9
9
objednávací
kód
DN
a
b
f
mm
mm
mm
mm
17
19
17
17
19
15
15
15
15
15
0,075
0,085
0,075
0,075
0,085
bar
kg/ks
ks
G1/4"
G3/8"
G1/2"
15
15
15
0,075
0,110
0,110
10/5
10/5
10/5
G1/4"
G3/8"
G1/2"
15
15
15
0,075
0,110
0,110
10/5
10/5
10/5
mm
bar
kg/ks
ks
22,5
25,0
15
15
0,009
0,013
10
10
28
28
15
15
0,009
0,013
10
10
G1/4"
G3/8"
M10x1
M14x1,5
M16x1,5
10
10
10
10
10
Sw
-
mm
Rychlospojka s vnitøním závitem bez ventilu
ESHM14I
ESHM38I
ESHM12I
6
6
6
22
22
22
44,5
46
49
9
9
9
17
22
24
Rychlospojka s vnitøním závitem a s ventilem
ESHM14IAB
ESHM38IAB
ESHM12IAB
6
6
6
22
22
22
44,5
46
49
9
9
9
DN
a
b
f
mm
mm
mm
mm
17
22
24
b
Sw
t
mm
Vsuvky s trnem bez ventilu pro standardní hadice
ESHM6SL
ESHM9SL
ESHM*S
f
a
39,5
39,5
9
9
Vsuvky s trnem bez ventilu pro nástrèné hadice
ESHM6S
ESHM10S
6
10
44
44
9
9
PLASTIK
ESHM*SL
6
9
K
Plastik
TECH. LISTY
objednávací
kód
t
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
PØÍRUBY
PØÍRUBY
f
a
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
PLASTIK 6
Série ESHM - rozmìr vsuvky 9 mm
objednávací
kód
b
HADIC. ŠROUBENÍ
a
b
f
Sw
9
11
12
9
9
11
9
9
9
9
9
9
27
29
30
27
27
29
15 R1/8" 15
15 R1/4" 15
17 R3/8" 15
15 M8x0,75 15
15 M10x1 15
15 M14x1,5 15
0,035
0,040
0,044
0,038
0,038
0,040
ks
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
Vsuvka redukce DN 6/6 a spojka 6/9 - pøechodka v plastikáø. systému
t
ESHM-ESHM
ESH-ESHM
6/6
6/9
objednávací
kód
DN
34
34
9-9
9-13
b
f
15 0,014
15 0,018
10/5
10/5
bar
kg/ks
ks
0,010
0,014
0,018
0,009
0,008
0,014
0,018
10
10
10
10
10
10
10
kg/ks
ks
ESHM14*NA-90
ESH-ESHM
t
a
Sw
mm mm mm mm
mm
Vsuvka s pøímým vnìjším závitem bez ventilu
b
ESHM*NA
f
b
ESHM18NA
ESHM14NA
ESHM38NA
ESHM875NA
ESHM101NA
ESHM1415NA
ESHM1615NA
6
6
6
4,5
6
6
6
7
9
9
7
7
9
9
24
26
27
24
24
26
26
9
9
9
9
9
9
9
b
f
11 G1/8" 15
15 G1/4" 15
17 G3/8" 15
11 M8x0,75 15
11 M10x1 15
15 M14x1,5 15
17 M16x1,5 15
f
ESHM*NAAB
objednávací
kód
f
DN
a
Sw
mm
mm mm mm mm
Vsuvka s pøímým vnìjším závitem a s ventilem
6
ESHM14NAAB
6
ESHM38NAAB
ESHM1415NAAB 6
12
12
12
29
30
29
9
9
9
a
b
f
mm
mm
bar
15 G1/4" 15 0,014 10
17 G3/8" 15 0,022 10
15 M14x1,5 15 0,015 10
ESHM-ESHS
objednávací
kód
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
PØÍRUBY
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
ESHM18NA-90 6
ESHM14NA-90 6
ESHM38NA-90 6
ESHM875NA-90 4,5
6
ESH101NA-90
ESHM1415NA-90 6
f
DN
mm mm
Sw
mm
-
bar
kg/ks
ks
Rychlospojka s nátrubkem trnem rychl. DN 6 - ESHM, bez ventilu
ESHMK-ESHS
a
Médium, prac. teplota:
Vzduch; voda; olej; vakuum -20°C až +200°C
Norma:
ISO 228 / DIN 13
Materiál:
MS 58: Pøipojovací èásti a tìlo; zajišovací prstýnek - tvrzená
poniklovaná ocel; vnitøní tìsnìní z Vitonu. Pružiny, rozpìrný
kroužek a koule vent. z nerezové oceli.
K
Plastik
6
17
44,5
15
13
0,050 10/5
Rychlospojka s nátrubkem trnem rychl. DN 6 - ESHM, s ventilem
ESHMK-ESHS-AB 6
objednávací
kód
PLASTIK
TECH. LISTY
DN
mm mm mm mm
mm
bar kg/ks
Vsuvka ESHM s úhlovým vnìjším závitem 90° bez ventilu
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
HADIC. SPONY A KLEMY
PLASTIK 6
17
barva
44,5
d
15
13
0,050 10/5
Pro hadici
g/ks
ks
Kroužky pro barevné znaèení média, pro spojky na nástrèné hadice
AR-BL6
AR-RO6
AR-GE6
AR-BL-10
AR-RO-10
AR-GE-10
modrá
èervená
žlutá
modrá
èervená
žlutá
14
14
14
17
17
17
6mm
6mm
6mm
10mm
10mm
10mm
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
50
50
50
50
50
50
Série ESH - rozmìr vsuvky 13 mm
mm
b
mm mm
f
mm
-
mm
bar
kg/ks
ks
Rychlospojka s pøímým vnìjším závitem bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)
ESH14A
ESH38A
ESH1615A
ESH12A
f
a
9
9
9
10
22
22
22
24
52
52
52
53
13
13
13
13
22 G1/4" 15
22 G3/8" 15
22 M16x1,5 15
22 G1/2" 15
0,090
0,094
0,093
0,095
10/5
10/5
10/5
10/5
Rychlospojka s pøímým vnìjším závitem s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)
ESH14AAB
ESH38AAB
ESH1615AAB
ESH12AAB
22
22
22
24
52
52
52
53
13
13
13
13
22 G1/4" 15
22 G3/8" 15
22 M16x1,5 15
22 G1/2" 15
0,090
0,094
0,093
0,095
10/5
10/5
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 45° bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)
ESH*A-45AB
ESH*A-45
9
9
9
10
ESH38A-45
ESH1615A-45
9
9
22
22
54
54
13
13
22 G3/8" 15
22 M16x1,5 15
0,114
0,114
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 45° s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)
ESH38A-45AB 9
ESH1615A-45AB 9
22
22
54
54
13
13
22 G3/8" 15
22 M16x1,5 15
0,114
0,114
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 90° bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)
ESH38A-90
ESH1615A-90
9
9
22
22
54
54
13
13
22 G3/8" 15
22 M16x1,5 15
0,126
0,126
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 90° s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)
ESH*A-90AB
ESH*A-90
ESH38A-90AB 9
ESH1615A-90AB 9
22
22
54
54
13
13
objednávací
kód
a
b
f
22 G3/8" 15
22 M16x1,5 15
0,126
0,126
10/5
10/5
Délka závitu u rychlospojek :
G 1/4, G 3/8" a M16 je 9mm, u G1/2" je 10mm.
Sw
DN
mm
mm mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
G1/4"
G3/8"
G1/2"
15
15
15
0,075
0,110
0,110
10/5
10/5
10/5
G1/4"
G3/8"
G1/2"
15
15
15
0,075
0,110
0,110
10/5
10/5
10/5
bar
kg/ks
ks
22,5
25,0
15
15
0,023
0,025
10
10
28
28
15
15
0,024
0,026
10
10
15
0,118
10/5
15
0,120
10/5
15
15
0,114
0,210
10
10
mm
Rychlospojka s vnitøním závitem bez ventilu
ESH*I
ESH14I
ESH38I
ESH12I
ESH*IAB
9
9
9
22
22
22
44,5
46
49
13
13
13
17
22
24
Rychlospojka s vnitøním závitem s ventilem
ESH14IAB
ESH38IAB
ESH12IAB
f
a
9
9
9
22
22
22
44,5
46
49
13
13
13
DN
a
b
f
17
22
24
Délka závitu u rychlospojek :
G 1/4 a G 3/8" je 9mm, u G1/2" je 12mm.
t
objednávací
kód
b
ESH*SL
ESH*S
f
a
f
a
mm
mm mm
mm
Sw
t
mm
mm
Vsuvka s trnem bez ventilu pro standardní hadice
ESH9SL
ESH13SL
39,5
39,5
9
13
13
13
Vsuvka s trnem bez ventilu pro nástrèné hadice
ESH10S
ESH13S
10
13
43,5
43,5
13
13
53
13
Zaslepovací rychlospojka
ESH-B
b
ESH-B
22
TR500-10
Dn8
500
10
Trubka se vsuvkou pro hluboké formy (možnost zkrátit)
TR500-10
23 mm
Sw 15
ESH150R
ESH300R
Dn9
Dn9
150
300
13
13
15
15
28
28
Trubky
14 mm
PLASTIK
ESH10UAB
Dn9
Trubka MS pro odboèovací rychlospojku (temperování)
b
TRUBKA SE VSUVKOU
PØÍRUBY
PØÍRUBY
ESH*AAB
a
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
ESH*A
Sw
DN
K
Plastik
TECH. LISTY
objednávací
kód
b
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
PLASTIK 9
Série ESH - rozmìr vsuvky 13 mm
HADIC. SPONY A KLEMY
PLASTIK 9
objednávací
kód
a
b
f
mm
mm
mm
mm
mm
-
bar
kg/ks
ks
R1/4 15
17
17 M14x1,5 15
17 M16x1,5 15
0,045
0,047
0,045
10/5
10/5
10/5
Vsuvka s úhlovým vnìjším závitem 90° bez ventilu
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
b
ESH14NA-90
ESH1415NA-90
ESH38NA-90
9
9
9
25
25
25
34
34
35
13
13
13
Vsuvka redukce DN 6/9 a spojka 9/9 - pøechodka v plastikáø. systému
ESH-ESHM
ESH-ESH
ESH-ESHM
6/9
9/9
22
22
34
34
a
b
f
mm
mm
mm
15
15
0,018 10/5
0,024 10/5
bar
kg/ks
15
15
15
15
15
15
15
0,016
0,017
0,022
0,042
0,014
0,016
0,020
10
10
10
10
10
10
10
bar
kg/ks
ks
15 G1/4" 15
17 G3/8" 15
15 M14x1,5 15
17 M16x1,5 15
0,024
0,028
0,026
0,028
10
10
10
10
kg/ks
ks
a
ESH14*NA-90
SPOJKY - VZDUCH
objednávací DN
kód
mm
SPOJKY - ABR. MAT.
b
Sw
mm
-
ks
Vsuvka s pøímým vnìjším závitem bez ventilu
b
f
ESH18NA
ESH14NA
ESH38NA
ESH12NA
ESH101NA
ESH1415NA
ESH1615NA
6
9
9
9
6,5
9
9
objednávací
kód
DN
mm
24
26
26
31
24
26
26
13
13
13
13
13
13
13
a
b
f
mm
mm
mm
15 G1/8"
15 G1/4"
17 G3/8"
22 G1/2"
15 M10x1
15 M14x1,5
17 M16x1,5
ESH*NAAB
f
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
f
ESH*NA
Sw
mm
-
Vsuvka s pøímým vnìjším závitem a s ventilem
HADIC. ŠROUBENÍ
ESH14NAAB
ESH38NAAB
ESH1415NAAB
ESH1615NAAB
a
6
9
6
9
objednávací DN
kód
mm
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
ESHK*ESHMS-AB
30
31
30
31
13
13
13
13
a
b
f
mm
mm
mm
Sw
mm
-
bar
Rychlospojka s nátrubkem trnem rychl. DN 6 - ESHM, bez ventilu
ESHK-ESHMS
9
22
51
15
9
0,100 10/5
Rychlospojka s nátrubkem trnem rychl. DN 6 - ESHM, s ventilem
ESHK-ESHMS-AB9
PØÍRUBY
objednávací
kód
22
barva
15
9
51
d
0,100 10/5
Pro hadici
MAZACÍ TECHNIKA
g/ks
ks
Kroužky pro barevné znaèení média, pro spojky na nástrèné hadice
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
ZNAÈÍCÍ KROUŽKY
PLASTIK
TECH. LISTY
Sw
DN
K
Plastik
AR-BL10
AR-RO10
AR-GE10
AR-BL-13
AR-RO-13
AR-GE-13
modrá
èervená
žlutá
modrá
èervená
žlutá
17
17
17
20
20
20
10mm
10mm
10mm
13mm
13mm
13mm
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
50
50
50
50
50
50
Série ESH - rozmìr vsuvky 13 mm
svìtlost
mm
mm
mm
DN
bar
kg/ks
ks
9
13
22
22
61,5
61,5
13
13
7
9
15
15
0,072
0,081
10
10
Rychlospojka s pøímým trnem s ventilem pro standardní hadice
ESH9TLAB 9
ESH13TLAB 13
22
22
61,5
61,5
13
13
15
15
7
9
0,072
0,081
10
10
Rychlospojka s pøímým trnem bez ventilu pro nástrèné hadice
ESH10T
ESH13T
10
13
22
22
61,5
61,5
13
13
15
15
7
9
0,072
0,081
10
10
Rychlospojka s pøímým trnem s ventilem pro nástrèné hadice
ESH*T
ESH*TAB
b
ESH10TAB
ESH13TAB
10
13
objednávací DN
kód
mm
b
ESH*TL-45
22
22
61,5
61,5
13
13
a
b
f
svìtlost
mm
mm
mm
DN
7
9
15
15
0,072
0,081
bar
kg/ks
10
10
ks
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° bez ventilu pro standardní hadice
ESH*TL-45AB
f
a
9
ESH9TL-45
ESH13TL-45 13
22
22
51
51
13
13
7
9
15
15
0,103
0,109
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° s ventilem pro standardní hadice
ESH9TL-45AB 9
ESH13TL-45AB13
22
22
51
51
13
13
7
9
15
15
0,103
0,109
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° bez ventilu pro nástrèné hadice
ESH10T-45
ESH13T-45
10
13
22
22
51
51
13
13
7
9
15
15
0,108
0,111
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým trnem 45° s ventilem pro nástrèné hadice
ESH10T-45AB 10
ESH13T-45AB 13
22
22
51
51
13
13
7
9
objednávací
DN
kód
a
b
f
svìtlost
mm
DN
15
15
0,108
0,111
10/5
10/5
bar
kg/ks
ks
ESH*T-45AB
ESH*T-45
b
mm
mm mm
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° bez ventilu pro standardní hadice
ESH*TL-90
f
ESH*TL-90AB
ESH9TL-90
ESH13TL-90
9
13
ESH9TL-90AB 9
ESH13TL-90AB 13
a1
22
22
51
51
13
13
7
9
15
15
0,105
0,111
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° s ventilem pro standardní hadice
22
22
51
51
13
13
7
9
15
15
0,105
0,111
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° bez ventilu pro nástrèné hadice
ESH10T-90
ESH13T-90
10
13
22
22
51
51
13
13
7
9
15
15
0,110
0,113
10/5
10/5
Rychlospojka s úhlovým trnem 90° s ventilem pro nástrèné hadice
ESH10T-90AB 10
ESH13T-90AB 13
ESH*T-90
22
22
51
51
13
13
7
9
15
15
0,110
0,113
10/5
10/5
ESH*T-90AB
Médium, pracovní teplota:
Vzduch;voda; olej; vakuum -20°C až +200°C
PLASTIK
Materiál:
MS 58: Pøipojovací èásti a tìlo; zajišovací prstýnek - tvrzená poniklovaná ocel; vnitøní tìsnìní z Vitonu.
Pružiny, rozpìrný kroužek a koule vent. z nerezové oceli.
Norma:
ISO 228 / DIN 13
Upozornìní:
Nástrèné hadice aplikujte výhradnì na rychlospojky s patøièným trnem ! (Nástrèného systému).
Poznámka:
Rozmìr nátrubku - 33 mm.
PØÍRUBY
PØÍRUBY
f
Rychlospojka s pøímým trnem bez ventilu pro standardní hadice
ESH9TL
ESH13TL
f
a
b
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
mm
ESH*TLAB
ESH*TL
a
K
Plastik
TECH. LISTY
objednávací DN
kód
b
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
PLASTIK 9
HADIC. SPONY A KLEMY
Materiál:
materiál z nìhož jsou koncovky, spony a nebo jejích souèásti vyrobeny
Pracovní tlak:
maximální pracovní tlak
Popis a použití:
struèný popis konstrukce a použití v praxi
Poznámka:
rùzné zvláštnosti nebo modifikace uvedeného výrobku
Základní charakteristika pro materiály uvedené v tomto katalogu :
symbol
TECH. LISTY
PLASTIK
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
MAZACÍ TECHNIKA
PØÍRUBY
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
HADIC. ŠROUBENÍ
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
Utahovací moment:
maximální povolený utahovací moment spony
materiál
charakteristika
AL
hliník
velmi lehký kov, bìlavì šedé barvy, dobrý vodiè
MS
mosaz
tìžká, omezená korozní odolnost, nevhodná pro kyseliny
BR
bronz
tìžký, omezená korozní odolnost, nevhodný pro kyseliny
304
nerez 304
ocel odolná korozi, nevhodná pro kyseliny
316L
nerez 316L
ocel odolná korozi, omezená odolnost na kyseliny
PP
polypropylen
lehký, pro nízké tlaky, odolný korozi, vhodný pro kyseliny, nevhodný pro potraviny
Fe
ocel
položka vyrobena ze základních tøíd konstrukèních ocelí
T
Technické listy
Vnitøní závity
Závity Metrické, NPT (úhel a
= 60°)
Závity BSP (úhel a
= 55°)
D - prùmìry závitu ISO 261
BSP - (British Standard Pipe) 1. Paralelní a) venkovní G - ISO 228-1 ; b) vnitøní Rp
2. Kuželový a) venkovní R - ISO 7-1 ; b) vnitøní Rc
NPT - (National Pipe Thread) - norma ANSI B2 1968, kuželové závity
Metrické závity - profil dle ISO odpovídá paralelním závitùm, ISO 68-1 a 96 5-1
NPSM - (National Standard Free-fittings Straight Mechanical Pipe Thread) americká
norma pro páru s koncovkami DINBO (údaje v tabulce * - pøibližnì rozmìrovì odpovídá)
D
a
P
mm
7,8 - 8,0
9,3 - 9,7
9,3 - 9,7
9,7 - 9,9
9,7 - 9,9
11,6 - 11,9
12,4 - 12,7
12,9 - 13,1
12,9 - 13,1
13,6 - 13,9
14,0 - 14,3
15,6 - 15,9
16,3 - 16,6
16,3 - 16,6
17,6 - 17,9
18,7 - 19,0
19,6 - 19,9
20,5 - 20,9
20,7 - 21,1
21,6 - 21,9
22,6 - 22,9
23,6 - 23,9
25,1 - 25,4
25,6 - 25,9
26,1 - 26,4
26,2 - 26,5
26,3 - 26,7
26,6 - 26,9
26,6 - 26,9
27,6 - 27,9
29,6 - 29,9
29,6 - 29,9
6,8 - 7,0
8,5 - 8,9
8,5 - 8,9
8,2 - 8,6
8,7 - 9,1
10,2 - 10,6
11,3 - 11,6
11,4 - 11,9
11,4 - 11,9
12,2 - 12,6
12,7 - 13,0
14,2 - 14,6
14,9 - 15,4
14,9 - 15,4
16,2 - 16,6
17,3 - 17,6
18,2 - 18,6
18,6 - 19,0
18,3 - 18,7
20,2 - 20,6
20,6 - 21,0
22,2 - 22,6
23,4 - 23,8
24,2 - 24,6
24,1 - 24,5
23,5 - 24,0
23,7 - 24,1
24,6 - 25,0
25,2 - 25,6
26,2 - 26,6
28,2 - 28,6
27,6 - 27,9
32,6 - 32,9
29,8 - 30,1
29,8 - 30,2
32,6 - 32,9
33,0 - 33,2
32,9 - 33,4
35,6 - 35,9
36,2 - 36,5
37,6 - 37,9
37,6 - 37,9
40,9 - 41,2
41,6 - 41,9
30,5 - 30,9
27,6 - 27,9
27,8 - 28,1
31,2 - 31,8
30,3 - 31,2
30,3 - 30,8
33,4 - 33,8
34,3 - 34,7
34,8 - 35,1
36,2 - 36,6
38,7 - 39,1
39,4 - 39,8
41,5 - 41,9
41,4 - 42,0
42,5 - 42,8
44,6 - 44,9
47,3 - 47,6
39,0 - 39,5
39,2 - 39,6
40,6 - 41,0
43,2 - 43,6
45,1 - 45,5
47,3 - 47,9
47,4 - 47,8
50,5 - 50,8
51,6 - 51,9
51,6 - 51,9
59,9 - 60,2
59,4 - 59,8
45,1 - 45,5
44,8 - 45,3
48,6 - 49,0
50,2 - 50,6
50,2 - 50,6
56,4 - 56,7
56,5 - 56,8
64,6 - 64,9
63,3 - 63,6
65,4 - 65,7
72,7 - 73,0
74,9 - 75,2
87,5 - 87,9
112,6 - 113,0
138,0 - 138,4
62,6 - 63,0
61,3 - 61,8
62,7 - 63,0
68,8 - 69,1
72,2 - 72,5
84,9 - 85,3
110,1 - 110,5
135,5 - 135,9
Vnìjší
prùmìr
mm
Vnitøní
prùmìr
mm
Závity s jejich zkratky, znaèení
D
(vnitøní
závity)
inch
Metrický
BSP
NPT
NPSM
UNF
mm
mm
(”)
(M)
trubkový
trubkový
trubkový
palcový
8,0
9,728
9,91
10,0
10,0
12,0
12,5
13,57
13,718
14,0
6,96
8,57
8,67
9,03
8,70
10,05
11,445
11,265
12,052
16,0
16,622
17,145
18,0
14,052
14,950
14,704
16,052
D
(venk.
závity)
M 8x1
1/8
1/8
1/8"
1/8"
M 10x1,5
M 10x1,0
M 12x1,5
1/2" - 20
1/2
1/4
1/4
1/4"
1/4"
M 14x1,5
9/16" - 18
9/16
M 16x1,5
3/8
3/8
(3/8")*
3/8"
3/8"
M 18x1,5
3/4
20,0
20,955
21,366
22,0
22,911
24,0
18,052
18,633
18,161
20,052
20,589
22,052
26,0
26,441
26,263
26,67
27,0
27,0
24,052
24,120
24,334
23,508
24,402
24,252
28,0
30,00
30,00
32,842
33,00
24,5
27,402
28,052
3/4" - 16
M 20x1,5
1/2
1/2
(1/2")*
1/2"
1/2"
M 22x1,5
5/8"
5/8
M 24x1,5
1" - 14
1"
3/4"
3/4"
3/4"
M 26x1,5
3/4"
(3/4")*
3/4"
M 27 x 2
M 27 x1,5
M 28 x1,5
1.3/16" - 12
7/8"
M 33 x1,5
1"
1"
1"
33,402
31,60
1"
38,00
NW15 - DIN 11851 Rd 34x1/8"
1.7/16" - 12
M 38 x1,5
36,052 1.5/8"
1.1/8"
42,00
1.5/8" - 12
1.1/8"
1.1/4"
1.1/4"
1.11/16" - 12
M 45 x1,5
73,03
75,18
87,88
113,03
138,43
66,98
72,22
84,93
110,07
135,47
18
16
14
14
14
14
14
14
14
8
(2,12)
(1,81)
1,5
(2,31)
(2,21)
12
14
11
11,5
(2,12)
1,5
(2,12)
8
12
11
12
(1.1/4")*
40,50
50,052
50,052
45,402
56,40
56,66
57,379
54,80
62,402
61,60
19
2
M 42 x2
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.11/16"
52,00
52,00
52,00
60,10
59,614
57,715
58,00
65,00
65,00
18
M 36 x2
1.7/16"
44,33
44,85
20
19
18
(1")*
M 33 x 2
47,371
47,26
47,803
1,81
1,5
1,81
1,81
1,81
2
1,5
1,5
28
27
2
1,5
1"
33,00
44,00
1
(0,91)
(0,95)
1,5
1
1,5
(1,27)
(1,34)
(1,41)
1,5
(1,41)
1,5
(1,34)
(1,41)
1,5
(1,59)
1,5
(1,81)
(1,81)
1,5
(1,81)
1,5
NW10 - DIN 11851 Rd 28x1,8"
M 30 x 2
M 30 x1,5
1.3/16"
7/8"
29,517
36,00
28,0
stoupání poèet závitù
závitu
do 1"
mm
mm P
NW20 - DIN 11851 Rd 44x1/6"
1.7/8" - 12
1.1/2"
1.1/2"
1.7/8"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
2"
1.1/2"
2" - 12
M 52 x2
M 52 x1,5
2"
2"
2"
2"
NW25 - DIN 11851 Rd 52x1/6"
2"
2"
(2,31)
(2,21)
(2,12)
1,5
11
11,5
12
(2,12)
6/8
12
(2,12)
(2,31)
(2,12)
2
1,5
(2,21)
(2,31)
NW32 - DIN 11851 Rd 58x1/6"
M 65 x2
12
11
12
6
11,5
11
6
2
NW40 - DIN 11851 Rd 65x1/6"
2.1/2"
2.1/2"
2.1/4"
2.1/2"
2.1/2"
3"
4"
5"
PØÍRUBY
PØÍRUBY
mm
Vnitøní
prùmìr
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PØÍSLUŠ. MAZACÍ
MAZACÍ TECHNIKA
TECHNIKA
Vnìjší
prùmìr
2.1/4"
2.1/2"
3"
4"
5"
2.1/2"
(venk.
závity)
(vnitøní
závity)
inch
Metrický
BSP
NPT
NPSM
UNF
mm
mm
(”)
(M)
trubkový
trubkový
trubkový
palcový
6
(2,31)
(3,175)
(2,31)
(2,31)
(2,31)
(2,31)
11
8
11
11
11
11
stoupání poèet závitù
závitu
do 1"
mm
mm P
PLASTIK
Tolerance - mìøení
mikrometrem
T
Technické listy
TECH. LISTY
Vnìjší závity
ZÁVIT.
ZÁVIT.SPOJKY
SPOJKYAAREDUKCE
REDUKCE HADIC.
HADIC.ŠROUBENÍ
ŠROUBENÍ UNIVERZ.
UNIVERZ.RYCHLOSPOJKY
RYCHLOSPOJKY SPOJKY
SPOJKY- -ABR.
ABR.MAT.
MAT. SPOJKY
SPOJKY- -VZDUCH
VZDUCH PEVNÉ
PEVNÉHADIC.
HADIC.SPOJKY
SPOJKY HADIC.
HADIC.SPONY
SPONYAAKLEMY
KLEMY
ZÁVITY - TECHNICKÁ DATA
Pøevodník mezi závity, identifikace a znaèení, tabulka s rozmìry závitù
HADIC. SPONY A KLEMY
TECHNICKÉ TABULKY
Tabulka se symboly pro kovy a technické data
- materiály a jejich znaèení v tomto katalogu
Tabulka závislosti tlaku a teploty
- pro nasycenou páru:
UNIVERZ. RYCHLOSPOJKY
SPOJKY - ABR. MAT.
SPOJKY - VZDUCH
PEVNÉ HADIC. SPOJKY
Pracovní tlak
Teplota nasycené páry
(bar)
(psi)
(°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
30
40
50
14,4
29,0
43,5
58,0
72,5
87,0
101,5
116,0
130,5
145,0
159,5
174,0
188,5
203,5
217,5
232,0
246,5
261,0
275,5
290,0
319,0
348,0
435,1
580,1
725,2
120,4
133,7
143,7
152,0
158,9
165,0
170,5
175,4
180,0
184,0
188,0
191,7
195,1
198,3
201,4
204,4
207,2
209,9
212,5
215,0
219,6
224,0
234,6
250,6
263,9
248,9
272,6
290,8
305,6
318,2
329,1
338,9
347,9
356,0
363,3
370,4
377,0
383,1
389,1
394,7
399,9
404,9
409,9
414,5
419,0
427,4
435,3
453,0
483,0
507,0
HADIC. ŠROUBENÍ
(Teplota tání °C)
hliník
AL
(660,2)
2700 kg/m3
mosaz
(850 - 920)
8500 kg/m3 (Cu 1083) (Zn 419,4)
MS
°F
°C
°F
-130
-112
-84
-76
-58
-40
-22
-14
-4
32
50
68
86
104
50
60
70
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
500
122
140
158
176
194
212
257
302
392
482
572
662
752
932
Tabulka pro pøevody tlakových jednotek
Pa (1N / m2 )
Jednotka
1 Pa
1 MPa
1 Bar
2
1 kp/cm
1 atm
1,0
1.000.000,0
100.000,0
98.066,5
101.325,0
uhlíková ocel
FE
(1539)
7850 kg/m3
nerez ocel
AISI 304
7880 kg/m3
(------)
(žíhací 1000 - 1100)
Technické listy
Tìžký materiál. Je slitinou mìdi (Cu) a zinku (Zn) bez dalších legujících prvkù. Omezená korozní odolnost. Nevhodná pro kyseliny.
Hodí se zvláštì pro tváøení za studena. Materiál pro koncovky.
Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvkù, která
obsahuje ménì než 2,14 % uhlíku (nad 2,14 jde o slitiny).
Omezená korozní odolnost.
Nerezová ocel, kde AISI je oznaèení USA, pro Nìmecko je ocel znaèená 1.4301 a 1.4303. V ÈR 17240, v EU (chemicky) X2 CrNi 18-10.
Odolná korozi, není vhodná pro kyseliny. Použití až do 450°C.
Dobrá svaøitelnost, obrobitelnost ztížená, protože za studena zpevòuje. Použití v potr. prùmyslu (masný, mlékárenský, pivovarnický).
DIN 1.4306. ÈSN 17249, X2CrNi 19-11. Chemická odolnost je srovnatelná s materiálem DIN 1.4301, takže existují i podobné možnosti
použití. Možnost tváøení za studena je však ještì lepší. Použití
(žíhací 1000 - 1100) pøi výrobì svaøovaných konstrukcí a výrobkù. Dobøe se leští.
nerez ocel
AISI 304L
7880 kg/m3
(------)
DIN 1.4428, ÈSN EN 10095, X15CrNiSi 20-12. Staré oznaèení ÈSN
17251 (AISI 309). Chrom niklová austenitická, nestabilizovaná. Je
odolná proti oxidaci vzduchem až do teploty 1000°C. Pevnost v
(------)
(žíhací 1050 - 1150) tahu Rm 550 - 750 Mpa (20°C), pøi 600°C 190 Mpa a pøi 900°C jen 15
Mpa. Tøísková obrobitelnost je obtížná. Nekalitelná, nemagnetická.
nerez ocel
AISI 309
7884 kg/m3
nerez ocel
(------)
(žíhací 1000 - 1100)
7896 kg/m3
nerez ocel
AISI 316L
(------)
(žíhací 1000 - 1100)
7900 kg/m3
nerez ocel
AISI 316Ti
(------)
(žíhací 1000 - 1100)
7905 kg/m3
nerez ocel
AISI 321
(------)
(žíhací 1000 - 1100)
7905 kg/m3
AISI 430
Mpa (1N /mm2 )
0,000.001
1,0
0,1
0,098.06
0,101.33
Pøíklad: 1 Bar = 100.000 Pascalù (100 Kpa), = 0,1 Mpa, = 0,98692 atmosféry
T
Lehký materiál, omezená korozní odolnost, nevhodný pro
kyseliny. Velmi dobrý tepelný a elektrický vodiè, není
magnetický, je dobrý nosiè tepla. Svaøitelnost v ochr. atmosféøe.
Tìžký materiál. Je slitinou mìdi a cínu (Sn). Dobrá korozní
bronz
odolnost. Nevhodný pro kyseliny. Používá se pro pružiny, zvláštì
(550 - 750)
8800 kg/m3 (Cu 1083) (Sn 231,9) pro elektrotechniku, kluzné èásti. Materiál pro koncovky.
PØÍRUBY
°C
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Charakteristika
Nejvíce hledaná data a údaje pro použití nebo význam
BR
7924 kg/m3
MAZACÍ TECHNIKA
UNIVERZ. PØÍSLUŠ.
PLASTIK
TECH. LISTY
Materiál
(Hustota)
AISI 316
Pøepoèítací tabulka teploty (°C / °F)
ZÁVIT. SPOJKY A REDUKCE
Symbol
(°F)
nerez ocel
(------)
(žíhací 770 - 830)
Bar
0,000.01
10,0
1,0
0,980.66
1,013.25
DIN 1.4401, ÈSN 17440, X5CrNiMo17-12-2. Ocel Cr-Ni-Mo.
Korozivzdorná, legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, bìžná.
Použití: kde konstrukèní díly mají vykazovat støední pevnost, dobøe
odolávají trvalému pùsobení vodní páry, mezikrystalové korozi.
Ocel je nemagnetická. Není dostateènì vhodná pro kyseliny.
DIN 1.4404, ÈSN 10088-1, X2CrNiMo 17-12-2. Tato ocel má zvýšenou korozní odolnost v chemickém prostøedí. Používá se pro
konstrukèní díly s odolností vùèi kyselinám: mravenèí, octové,
sírové a fosforeèné. Pevnost v tahu Rm 520 - 680 N/mm2 (MPa).
Je dobøe odolná moøské vodì. Doporuèuje se pro styk s potraviny.
DIN 1.4571, ÈSN EN 10088-1, X6CrNiMoTi 17-12-2, Chrom niklová
austenitická stabilizovaná, molybdenová (ozn. AISI 316Ti je staré)
Støednì odolná kyselinám a louhùm, výjma kys. dusièné a nitrosních plynù. Styk s potravinami je možný, ale ne pro pitnou vodu.
Žáruvzdorný materiál, užití max. do 650°C, nelze dosáhnout zrcadlový lesk. Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm2 (MPa).
DIN 1.4541, ÈSN 10088-1, X6CrNiTi 18-10, Chrom niklová, austenitická, stabilizovaná. Oznaèení 321 je zastaralé, byla to norma 17247,
246 a 248). Je svaøitelná, hùøe leštitelná, odolná korozi, alkáliím a
kyselinám vèetnì kyseliny dusièné. Odolná i mezikrystal. korozi až
do teplot 650°C. Tøísková obrobitelnost je dobrá.
DIN 1.4016, ÈSN EN 10088-1, X6Cr 17, Chromová feritická výše
legovaná, nestabilizovaná. Vysoký obsah chromu zajišuje dobrou
odolnost proti vodní páøe, slabým kyselinám a louhùm. Použití v
lékaøské technice, sanitárních a klimatizaèních zaøízení do 300°C.
stará jednotka
stará jednotka
at (1Kp / cm2)
atm
10,197.16
1,019.72
1,0
1,033.23
9,086.923
0,986.92
0,967.84
1,0

Podobné dokumenty

Ceník příslušenství k hadicím - základní

Ceník příslušenství k hadicím - základní Hadicové spony a klemy ŠNEKOVÉ SPONY ŠÍŘE PÁSKU 5 MM MIKRO SX 5 7 - 11 mm 9 - 14 mm 11 - 19 mm MIKRO OPEN SX 5 W2B 7 - 11 mm 11 - 19 mm ŠÍŘE PÁSKU 9 MM MEGA-9 W1 INDUSTRIE 8 - 12 mm 10 - 16 mm 12 -...

Více

Hadicové spony A

Hadicové spony A NÁSTAVCE; VYSOKOTLAKÉ HADICE; OLEJOZNAKY; MAZACÍ HLAVICE PLOCHÉ UNIVERZÁLNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ STØÍKACÍ PISTOLE NA VODU; KULOVÉ KOHOUTY GARDEN SPOJKY MOSAZ; OFUKOVACÍ PISTOLE

Více

Ceník příslušenství k hadicím - základní

Ceník příslušenství k hadicím - základní 150/170-ASFAL9-W2 MI-9-INOX-W5 - nemagnetická šneková spona 10-16 (AISI316) 10-16 mm 010/016-MI9-W5 12-20 mm 012/020-MI9-W5 16-25 mm 016/025-MI9-W5 20-32 mm 020/032-MI9-W5 25-40 mm 025/040-MI9-W5 3...

Více

Ceník příslušenství k hadicím - základní

Ceník příslušenství k hadicím - základní BC9-W4 - MŮSTKOVÁ SPONA 35 - 55 mm 45 - 65 mm 55 - 75 mm 65 - 85 mm 75 - 95 mm 85 - 105 mm 95 - 115 mm 95 - 115 mm 105 - 125 mm 115 - 135 mm 125 - 145 mm 135 - 155 mm BC12-W4 - MŮSTKOVÁ SPONA 115 -...

Více

Ceník příslušenství k hadicím - základní

Ceník příslušenství k hadicím - základní GMS Velkoobchod s.r.o, Nádražní 491, Lanškroun 563 01, Tel./Fax.: 465 323 825-6, http: www.gms.cz, e-mail : [email protected] Ceny bez DPH 20%.Průměry zde neuvedené na základě požadavku. Změna cen vyhraz...

Více

Hadicové spony

Hadicové spony vìtší obepnutí a silnìjší stažení spony . Poznámka : Hlava šroubu 7 mm, tlak a utahovací moment uvedený v tabulce platí pro W4.

Více

Ceník příslušenství

Ceník příslušenství Ceny bez DPH 20%.Průměry zde neuvedené na základě požadavku. Změna cen vyhrazena.Platnost ceníku od 18.11.2013 do 31.12.2013

Více