Stáhnout Brožura - Historie firmy DPC SYSTEMS s.r.o.

Komentáře

Transkript

Stáhnout Brožura - Historie firmy DPC SYSTEMS s.r.o.
Volcalis v interiérech aplikujeme v těchto krocích:
1. Na vhodný podklad naneseme štětcem nebo válečkem 1 vrstvu speciální
penetrace Volcalis Fixateur. Obzvláště u tmavých odstínů doporučujeme
penetraci přibarvit do přibližného odstínu vrchního nátěru, a to přidáním
cca 10% vrchního Volcalis Finition. Necháme zaschnout alespoň 6 hodin.
2. Následně aplikujeme vrchní vrstvy / vrstvu Volcalis Finition ve vybraném
odstínu. V případě jednobarevné úpravy nanášíme 2 vrstvy barvy nejlépe
širokým plochým štětcem, doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami musí
být alespoň 8 hodin. V případě dvoubarevné dekorativní úpravy naneseme pouze 1 vrstvu opět nejlépe plochým štětcem, případně mořskou houbou. Tuto vrstvu musíme nechat zaschnout minimálně 24 hodin.
3. Pro závěrečné patinování si připravíme potřebnou směs smícháním 4 dílů
Volcalis Fixateur a 1 dílu Volcalis Finition ve vybraném kontrastním odstínu (odlišném od odstínu 1.vrchní vrstvy – viz. bod 2.). Patinování provádíme mořskou houbou nebo kombinací plochý štetec – mořská houba.
Směs postupně roztíráme nepravidelnými tahy až stejnoměrně upravíme
celou plochu nebo stěnu. Různé množství nanášené směsi, různá intenzita roztírání, různé tahy nářadím mohou do jisté míry ovlivnit výsledný
vzhled celé dekorace. Jednu stěnu musí patinovat pouze jeden aplikátor.
Vhodné podklady:
- interiérové - především štukové omítky, pohledové betony, sádrokartony a další
- exteriérové – vápenné a vápennocementové omítky, pohledové betony
- natřené podklady pouze v případě, že jsou staré nátěry dostatečně pevné a přídržné a jedná se o minerální nátěrové hmoty.
Vydatnosti:
1. penetrace Volcalis Fixateur … cca 7 m2/L
2. vrchní Volcalis Finition … cca 5 m2/kg/1 vrstvu (v případě jednobarevné úpravy)
3. vrchní směs pro patinování … cca 10 – 12 m2/L (velmi orientační).
Penetrace
Vrchní vrstva
Patinování
Patinování
V případě, že si nebudete jistí výběrem správného odstínu z této brožury, prohlédněte si také větší formáty vzorníků Volcalis s reálnými vzorky barev.
Další technické podrobnosti naleznete v technickém listu Volcalis nebo obdržíte
u svého nejlbližšího prodejce Tollens.
Doporučení – v případě aplikace na fasády konzultujte nejvhodnější skladbu
systému a způsob aplikace u nejbližšího prodejce Tollens.
Patina: VM28 + VM29
DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 BRNO, www.tollens.cz
Minerální dekorativní a ochranný nátěr na bázi
hašeného vápna, který vyniká zejména výrazně matným
a nezaměnitelným vzhledem povrchu.
Vyznačuje se také vynikající přídržností k minerálním
podkladům, vysokou paropropustností, odolností proti
mikroorganismům a UV záření.
Bruyere
VM11
Chaux
VM2
Craie
VM3
Cendre
VM4
Mastic
VM5
Bois de rose
VM6
Gypse
VM19
Ficelle
VM20
Paille
VM21
Cumin
VM22
Bergamotte
VM23
Soufre
VM24
Fève de Cacao
VM7
Pied de Vigne
VM8
Ecorce
VM9
Racine
VM10
Terre D’Ombre VM11
Seigle
VM12
Ocre
VM25
Corne
VM26
Kraft
VM27
Grès
VM28
Terre Cuite
VM29
Parchemin
VM30
VM14
Chanvre
VM15
Jute
VM16
Sable
Bois de Santal VM18
Sienne
VM31
Sanguine
VM32
Daim
VM33
Henné
VM34
Brique
VM35
Volcalis lze použít ve všech typech suchých interiérových
prostor a provozů, lze ho však také aplikovat na fasády
– v tomto případě doporučujeme dodatečnou ochranu
bezbarvým hydrofobizačním prostředkem Hydrofuge
Incolore.
Pro svůj vzhled, chemické složení a vlastnosti je velmi
často navrhován pro povrchové úpravy historických
a památkových objektů.
Aplikace je možná na většinu běžných stavebních
podkladů, lze provádět 2 způsoby: jako jednobarevný
nátěr nebo častěji jako dvoubarevnou starobylou patinu.
Kaolin
VM13
Argile
VM17

Podobné dokumenty