Rozvojový projekt na rok 2011 - Helpdesk

Transkript

Rozvojový projekt na rok 2011 - Helpdesk
VYSOKÁ ŠKOLA:
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Rozvojový projekt na rok 2011
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:
3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií
Podprogram:
Název projektu:
Rozvoj přístrojového a IT vybavení JU
Období řešení projektu:
Dotace (v tis. Kč)
Od:
Do:
V tom běžné finanční
prostředky:
Celkem:
V tom kapitálové finanční
prostředky:
Požadavek
11 642
4 093
7 549
Čerpáno
11 742
4 193
7 549
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:
Kontaktní osoba
RNDr. Josef Milota
RNDr. Josef Milota
Fakulta/Součást
Rektorát JU
Rektorát JU
Adresa/Web:
Branišovská 31a, 37005 České Budějovice
www.jcu.cz
Branišovská 31a, 37005 České Budějovice
www.jcu.cz
Telefon:
38 777 2005
38 777 2005
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Jméno rektora:
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor pověřený vedením JU
Podpis:
Podpis:
Datum:
Razítko školy:
-1-
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu
Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1
Vybavení dvou učeben na pavilonu F moderní didaktickou technikou – splněno
2
Multimediální vybavení auly s připojením na současný systém – splněno
3
Učebna pro výuku technologií ve vzdělávání – splněno
4
Zajištění chodu, zvýšení efektivity a modernizace technicky zaměřené výuky na Pedagogické fakultě JU –
splněno
5
Audiovizuální učebny č. 111, 117 a 204 – splněno
6
Počítačová učebna TF – splněno
7
Rozvoj informačních a komunikačních technologií na ZSF JU – virtualizace studoven – splněno
8
Rozvoj centralizované správy účtů a synchronizace s IDM – splněno
9
Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií na PřF – splněno
10
Switche s podporou PoE a DHCP security – splněno
11
Obnova a rozšíření kamerového systému – splněno
12
Výměna přístupového systému na PF Jeronýmova a obměna řídících jednotek – splněno
13
Napojení dalších aplikací na interní platební systém – splněno
14
Zprovoznění modulu CŽV – splněno
15
Zprovoznění modulu Cestovní příkazy – splněno
16
Diagnostická technika – Zprovoznění analyzátoru a zařazení aplikace metody do výuky obsahově
souvisejícího předmětu – splněno
17
Výkonová konsolidace Oracle DB – splněno
18
Rozšíření zálohování centrálních serverů – splněno
19
Implementace modulu elektronického zadávání veřejných zakázek - nerealizováno – na základě změny
projektu schválené 11.11.2011 prorektorem pověřeným vedením JU (prostředky byly využity na realizaci
jiného cíle – viz změna v řešení č. 1)
20
Doplnění a obnova klientského vybavení provozních agend - splněno
Plnění
kontrolovatel
ných výstupů
Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1
Instalované a funkční tabule v učebnách EF – splněno (nainstalovány 2 ks pylonové tabule se dvěma
tabulemi 300x120 cm – srpen 2011) – cíl č. 1
2
4 bezdrátové mikrofony, sálový mikrofon – splněno (nainstalovány 4 ks Sennheiser EW335 C G3, 1ks
Sennheiser ME 66 + K6P – listopad 2011)
Multimediální stanice pro reprodukci a záznam audio-video – splněno (nainstalováno 1 ks PC Comfor) –
listopad 2011)
3 IP kamery se záznamem – splněno - změna (místo 3 ks statických kamer nainstalovány 2 ks PTZ kamer
(otočných se zoomem), které jsou schopny pokrýt větší prostor – listopad 2011)
Motoricky ovládané žaluzie – splněno (nainstalovány 4 ks textilní vertikální žaluzie s motorovým
pohonem 400x450 cm – listopad 2011)
Ovládací systém s možností připojení dalších zařízení – splněno (nainstalován 1ks CUE ipCUE-alpha, 1ks
CUE touchCUE-7, 1ks interakt. dotyk. panel Smart podium SP518 a doplněna další zařízení: 1ks switch
HP V1405-8G, 1ks převodník V-video-VGA, 4ks stolní mikrofon Beyerdynamic MPC 66 V SW, 1ks
náhlavní bezdrátový mikrofon AKG WMS Prezenter, 1ks přenosná audio souprava MIPRO MA 705PA) –
prosinec 2011)
Propojení se současnými zařízeními – splněno (prosinec 2011)
Ostrý provoz auly JU (Bobík) – splněno (ostrý provoz auly nebyl narušen instalací zařízení, díky
nezbytným výběrovým řízením však došlo k posunutí zprovoznění všech instalovaných zařízení až do
prosince 2011) – cíl č. 2
-2-
3
Dokončená přestavba učebny včetně osvětlení a zatemnění – splněno (vybouráním příček vytvoření jedné
místnosti ze tří menších, položena nová podlaha, instalován rozměrný stupínek, nové elektrické rozvody
včetně jističů, nové zatemnění vnějšími žaluziemi s dálkovým ovládáním, nové osvětlení, úprava a výměna
radiátorů ústředního topení, nové datové rozvody – všechny tyto náklady byly hrazeny z prostředků PF JU
– srpen 2011)
Instalované audio, projekce, interaktivní tabule – splněno (instalován set interaktivní tabule Smartboard
SB 885 projekcí a ozvučením a tabletem WS200 Airliner, držákem a sw Smart Notebook – září 2011)
Instalovaný nábytek, server, 16ks PC, včetně software – splněno (zakoupen a instalován nový nábytek:
stoly pro 15 studentských pracovišť, 1 učitelský stůl, židle, vestavěné skříně a stolek pod tiskárnu - hrazeno
z prostředků PF JU, zakoupeno a instalováno 16 ks multimediálních PC s monitory a sluchátky, zakoupen
a instalován server HP ProLiant ML350G6, zakoupen a instalován software Vision 7, Pinnacle Studio v
licencích pro všechny počítače učebny, zakoupeny fotoaparáty a videokamery: 7 ks fotoaparát
PANASONIC DMC-FS16, 1 ks fotoaparát Nikon D3100, 6 ks videokamera CANON LEGRIA HF R205,
učebna dovybavena multifunkční tiskárnou a skenerem, hrazeným z jiných zdrojů a dále keramickou tabulí
a fotostativy - rovněž hrazenými z jiných zdrojů – září 2011)
Provoz učebny pro výuku technologií ve vzdělávání na PF – splněno (od začátku zimního semestru učebna
využívána pro výuku předmětů Technologie ve vzdělávání, Principy a využití multimédií, Prezentační
grafika, v prosinci 2011 provedeno školení v ovládání sw Vision 7 prodejcem sw – říjen 2010) – cíl č. 3
4
Zprovozněný kombinovaný dřevoobráběcí stroj (protah a srovnávačka), přenosný digitální tvrdoměr,
drsnoměr- Surftest, pásová pila na kov, tloušťkoměr, mobilní odsávání – splněno (instalována tato
zařízení: mobilní odsavač OP-1500, kombinovaný dřevoobráběcí stroj HP-310 včetně pásové pily na
dřevo PP-312, pila na kov PPK 115 UH, tloušťkoměr CM-8856FM, tloušťkoměr TT-100, tvrdoměr DHT100, drsnoměr SJ-210, ruční elektrické nářadí, drobné nářadí a pomůcky do učebny didaktik, dále
interaktivní tabule SMART Board 685 SPECIAL a dataprojektor EW-230ST – říjen 2011)
Plné nasazení všech pracovišť s novým zařízením do výuky technicky zaměřených předmětů na PF –
splněno (vzhledem k tomu, že výuka na přístrojích probíhá až v LS, byla výuka v laboratořích ověřena ve
zkušebním provozu s menší skupinou studentů – listopad 2011) – cíl č. 4
5
Funkční AV technika ve třech učebnách TF JU – splněno (díky ušetřeným prostředkům byly zprovozněny
dokonce 4 učebny vybavené AV technikou (interaktivní tabule, dataprojektor, PC, vizualizér, Blue Ray
přehrávač, ozvučení) a další vybavení učeben: NAS a 5 ks PC – listopad 2011) – cíl č. 5
6
Funkční počítačová učebna s 28 ks PC na TF JU – splněno (zprovozněna učebna s 28 PC včetně
softwarového vybavení 28 ks MS Windows 7 Pro, 28 ks MS Office 2010, 9 ks Anglický velký slovník
Lexicon 5, 6 ks Německý velký slovník Lexicon 5 – říjen 2011) – cíl č. 6
7
Zprovozněné SW licence CITRIX (90 ks) a síťové prvky 3COM (2 ks) – splněno (pořízeny HW
komponenty rozšiřující výkon clusteru (3 ks paměťové moduly do serverů, 3 ks ethernetové porty do
serverů, 1 ks switch) a potřebné SW licence pro zabezpečení provozu pracovních míst s CITRIX
DESKTOP (50x upgrade stávajících licencí CITRIX DESKTOP, 25x nové licence CITRIX DESKTOP, 2x
MS server 2008, 50x MS OFFICE 2010, 75x MS remote desktop, 5x CorelDRAW EDU, 5x WordPerfect
Office EDU, 5x Adobe Professional EDU, 1x Adobe PHSP&PREM elements EDU, 1x CorelCAD–
prosinec 2011) – cíl č. 7
8
Zprovozněný server na EF zapojený v plném rozsahu do centrální domény AD na JU – splněno
(zprovozněn server Supermicro PCS S2420-M4, s řadičem AD a fileserverem pro EF – prosinec 2011) –
cíl č. 8
9
Stávající server na PřF rozšířen o 20 GB RAM, 2 ks HDD, řadič a 1 ks CPU – splněno (stávající server
rozšířen o 1ks CPU E5506, 1ks Cage HP ML350/ML/DL370G6 2 LFF Kit, 1ks řadič HP Smart Array
P410/1G, 2ks HDD HP 300GB, 4ks RAM HP 8GB – červen 2011)
Zprovozněny dva virtuální servery s OS MS Windows Server 2008 Enterprise zapojené do centrální
domény AD na JU – splněno (zakoupeny 2 ks licence MS Windows Server 2008 R2 Enterprise – srpen
2011)
Zprovozněn server pro správu antivirové ochrany PC na PřF – splněno (prosinec 2011) – cíl č. 9
10
Zprovoznění switchů s podporou inteligentniho řízení přístupu k síti v jednotlivých lokalitách – splněno
(zakoupeno a zprovozněno 15 ks switchů HP 5120 pro posílení součástí JU (EF, ZF, ZSF, PF, PřF, FF,
REK), 20 ks switchů HP 3600 pro studentské kolejní sítě K1-K5, 14ks switchů HP 3100 pro podporu
infrastruktury WiFi a kamerového systému na JU – prosinec 2011) – cíl č. 10
11
Vyměněný a zprovozněný kamerový server, včetně nové verze software (Milestone XProtect Professional)
– splněno (zprovozněn nový kamerový server, včetně SW Milestone XProtect pro 25 kamer, díky
ušetřeným prostředkům bylo možné vyměnit dalších 8 pevných disků v ostatních kamerových serverech –
říjen 2011)
Výměna a zprovoznění 20 ks kamer v kamerovém systému – splněno (září 2011)
Zprovoznění nových 14 ks kamer v kamerovém systému (z toho 2 venkovní PTZ kamery) – splněno (září
2011) – cíl č. 11
12
Rekonstruovaný a zprovozněný přístupový systém v budově PF Jeronýmova – splněno (září 2011)
Vyměněné řídící jednotky přístupového systému (20 ks) – splněno (výměna zastaralých řídících jednotek
provedena celkem ve 20 budovách JU, díky důsledné kontrole dodavatele, jednání o cenách a organizaci
práce byly sníženy cenové náklady a z ušetřených prostředků pořízeny 4 nové přístupové body (2 ks ZF,
-3-
2 ks PF) – září 2011) – cíl č. 12
13
Stravovací a ubytovací systém napojeny na interní platební systém JU (IPS) – splněno (stravovací a
ubytovací systém byly napojeny na IPS v testovacím režimu, k přechodu na ostrý režim dojde v průběhu
roku 2012 dle provozních možností KaM – prosinec 2011)
Zprovozněno 12 ks dobíjecích automatů IPS – splněno (zakoupeno a zprovozněno 12 ks dobíjecích
automatů SafeQ, 11 automatů zapojeno do ostrého provozu (1 ks REK, 2 ks EF, 1 ks FF, 2 ks PF, 1 ks PřF,
1 ks FROV, 1 ks ZSF, 2 ks KAM), 1 automat zapojen do testovacího prostředí IPS a SafeQ a po odladění
bude rovněž nasazen do ostrého provozu; díky ušetřeným prostředkům bylo možné zrealizovat rovněž
propojení IPS se studijním systémem STAG, což umožní realizaci plateb přes IPS přímo ze studijního
systému – prosinec 2011) – cíl č. 13
14
Zprovoznění modulu pro evidenci aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání (modul CŽV) v rámci
integrovaného informačního systému JU (systém VERSO) – splněno (prosinec 2011) – cíl č. 14
15
Zprovoznění modulu cestovní příkazy (CP) v rámci integrovaného informačního systému JU (systém
VERSO) – splněno (prosinec 2011) – cíl č. 15
16
Zprovozněné analyzátory CR 3000 RC a Polar RS 800 pro potřeby výuky – splněno (instalovány
analyzéry ve funkční laboratoři KVKZ na PF (1 ks Calegari 3000 RC-set, 6 ks sporttester Suunto T6d-set tento typ byl zvolen z důvodu sofistikovanějšího přenosu naměřených dat z přístroje do PC přes rozhraní
USB, 1ks Centrifuga AD 12050-F, 8ks Kity FORD (30)), provedena testovací měření v rámci
laboratorních cvičení a terénních měření, analyzéry využívány ve výuce předmětů Výživa a zdraví, Výživa
a potraviny, Zdravotní benefity adekvátních pohybových aktivit – prosinec 2011) – cíl č. 16
17
Zprovozněný server pro Oracle DB – splněno (zprovozněn server Supermicro S1620U-M3 (2CPU16core, 256 GB RAM, 2xSSD 100GB) – prosinec 2011) – cíl č. 17
18
Centrální UPS rozšířena na dvojnásobnou kapacitu (o 33 kVA po dobu 10 min.) – splněno (zakoupena a
zprovozněna UPS Eaton 9355 třífázová, připojena na rozvod napájení v centrálních serverovnách REK –
prosinec 2011) – cíl č. 18
19
Modul elektronického zadávání veřejných zakázek implementován na JU – nerealizováno (viz změna č. 1)
– cíl č. 19
20
Klientské vybavení provozních agend doplněno – splněno (díky změně č. 2, tj. přesunutí prostředků
z jiného RP a ušetřeným prostředkům při řešení ostatních cílů mohlo být operativně doplněno klientské
vybavení ve větším rozsahu – pořízeno bylo: 5 ks PC, 8 ks notebooků, 2 ks ruční skenery, 3 ks SSD 120
GB, 2 ks HDD 2TB, 10 ks síťových karet do PC, 30 ks snímačů karet, 1ks dataprojektor, 3 ks monitor 22“,
2ks USB disky 1TB, 3ks flash disky 16GB, 1ks externí DVD, drobný materiál a kabeláž k PC, 1 ks trezor,
TeamViewer 7 Corporate, 3 ks OfficeProPlus 2010, 4ks OfficeStandard 2010, Standard 4 ks Project 2010,
5 ks MindJet MindManager 9, 5 ks Adobe Acrobat Profesional, 11 ks MacOS, 11 ks Win7 Pro Upgr,
multilicence grafického editoru rozvrhů Standard pro STAG – prosinec 2011) – cíl č. 20
Změny
v řešení
Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
potřeby)
na MŠMT)
Nebyl realizován cíl č. 19 (Implementace
modulu elektronického zadávání veřejných
Změna byla schválena 11.11.2011 prorektorem
zakázek) a prostředky ve výši 300 tis. Kč byly
pověřeným
vedením JU. Realizace datového
využity k vytvoření datového rozhraní
1
rozhraní iFIS/SPSL – IS/STAG byla vynucena
iFIS/SPSL – IS/STAG. Charakter prostředků a
legislativními požadavky.
jejich výše zůstaly zachovány (1.1 Dlouhodobý
nehmotný majetek (SW, licence)).
Přesun nevyužitých prostředků ve výši 100 tis.
Kč
z RP 6/12/2011 do RP 6/4/2011 do položky
Změna byla schválena 2.12.2011 prorektorem
2
2.4 Materiální náklady (včetně drobného
pověřeným vedením JU.
majetku).
Kapitálové prostředky ušetřené díky výběrovým
řízením a změně č. 1 bylo možno využít
Přesun 535 tis. Kč z položky 1.2 Samostatné
k pořízení nezbytného nehmotného majetku
3
věci movité (stroje, zařízení) do položky 1.1
(zejména rozhraní iFIS/SPSL – IS/STAG a
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
propojení IPS – STAG).
Změna byla schválena 14.12.2011 prorektorem
pověřeným vedením JU.
Změna způsobu evidence majetku zejména u
Přesun 200,2 tis. Kč z položky 1.3 Stavební
přístupového systému vynutila použití
4
úpravy do položky 1.1 Dlouhodobý nehmotný
prostředků z jiné položky.
majetek (SW, licence)
Změna byla schválena 14.12.2011 prorektorem
pověřeným vedením JU.
položky
2.5
Služby
a
Přesun
404,7
tis.
Kč
z
Běžné prostředky určené na služby ušetřené
5
náklady nevýrobní do položky 2.4 Materiální
díky výběrovým řízením a jednání s dodavateli
-4-
náklady (včetně drobného majetku)
Přesun 12 tis. Kč položky 2.4 Materiální
náklady (včetně drobného majetku) do položky
2.5 Služby a náklady nevýrobní
6
Přehled o
pokračujícím projektu
bylo možno využít zejména k doplnění a obnově
klientského vybavení provozních agend.
Změna byla schválena 14.12.2011 prorektorem
pověřeným vedením JU.
Přesun byl vynucen nastavením metodiky
účtování na JU, kdy technické zhodnocení do 40
tis. Kč je začleněno do položky Služby a
náklady nevýrobní
Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace
Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)
Poznámka (případně výhled do budoucna)
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)
1. Kapitálové finanční prostředky celkem
1.1
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
1.2
Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
1.3
Stavební úpravy
2. Běžné finanční prostředky celkem
Čerpání dotace
(v tis. Kč)
7 549
7 549,0
874
1 609,2
6 375
5 840,0
300
99,8
4 093
4 193,0
Osobní náklady:
2.1
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
0
0
2.2
Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
0
0
2.3
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu
0
0
Ostatní:
2.4
Materiální náklady (včetně drobného majetku)
2 202
2 694,7
2.5
Služby a náklady nevýrobní
1 891
1 498,3
2.6
Cestovní náhrady
0
2.7
Stipendia
0
běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
11 642
prostředky
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
-5-
11 742,0
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)
1.1
Název výdaje a jeho zdůvodnění
Částka (v tis. Kč)
1 ks kamerový software Milestone pro 25 kamer – cíl č. 11
114,568
Investiční dodávky SV Saldo studenta (IPS - STAG) – cíl č. 13
200,000
Licence AT-koleje – cíl č. 13
499,000
54,000
Služby AT-koleje související s napojením na IPS INV – cíl č. 13
1.2
Licence k modulu CŽV – cíl č. 14
192,000
Implementace modulu CP – cíl č. 15
249,600
Datové rozhraní iFIS/SPSL – IS/STAG – změna č. 1
300,000
88,056
2 ks Pylonová tabule 300x120 cm – cíl č. 1
Soubor zařízení (1ks Sennheiser ASA1, 1 ks BSS BLU-101, 1 ks CUE ipCUE-alpha, 1
ks CUE touchCUE-7, 1 ks Kramer VP-1608, 2 ks SONY SNC-RZ50/P) – cíl č. 2
Další vybavení auly (soubor: 1 ks interakt. dotyk. panel Smart podium SP518, 4ks
stojánek na mikrofon, 1 ks switch HP V1405-8G, 1 ks převodník V-video-VGA, 4ks
stolní mikrofon Beyerdynamic MPC 66 V SW, 1ks náhlavní bezdrátový mikrofon
AKG WMS Prezenter, 1 ks přenosná audio souprava MIPRO MA 705PA) – cíl č. 2
450,748
91,813
146,520
1 ks Server HP ProLiant ML350G6 – cíl č. 3
1 ks Smart Board685, SW Smart notebook, ozvučení, dataprojektor Epson,
TabletWS200 – cíl č. 3
1 ks Kombi dřevoobráběcí stroj (Hoblovka s protahem HP-310, Pásova pila na dřevo
PP-312) + přísluš. – cíl č. 4
145,986
57,000
1 ks Univerzální přenosný tvrdoměr DHT-100 – cíl č. 4
52,500
1 ks Digitální drsnoměr Surfest SJ-210 – cíl č. 4
52,500
1 ks SMART Board 685, SW SMART Notebook, ozvučení pro SMART Board,
pylonový pojezd, datový projektor Mitsubishi WD500U-ST, keramická tabule SMIT
Softline 180x100cm, kabeláž, montážní materiál, instalace, doprava – cíl č. 5
308,544
1 ks Mitsubishi WL2650U, kabeláž, montážní materiál, instalace, doprava – cíl č. 5
88,560
SMART Board 685, SW Smart Notebook, ozvučení, datový projektor, keramická
tabule, instalace – cíl č. 5
178,920
1 ks Server pro EF (Supermicro PCS S2420-M4 SYS) – cíl č. 8
137,042
1 ks CPU E5506, 1 ks Cage HP ML350/ML/DL370G6 2 LFF Kit, 1ks řadič HP Smart
Array P410/1G, 2 ks HDD HP 300GB, 4 ks RAM HP 8GB – cíl č. 9
Soubor switchů podle nabídky na základě poptávky dle rámcové smlouvy na nákup
výp. tech. – cíl č. 10
70,461
1 696,195
85,318
1 ks Switch HP 5120-48G EI + 2 ks 2p 10Gbe SFP+ module – cíl č. 10
30 ks kamera Axis M1011, 2 ks kamera Axis P1343, 2 ks otočná kamera Axis 233D
vč. kompletního příslušenství pro venkovní osazení – cíl č. 11
264,067
Instalace kamer – cíl č. 11
75,554
1 ks kamerový server (1CPU, 6GB RAM, 8xHDD 500GB) – cíl č. 11
45,922
Výměna přístupového systému PF Jeronýmova, výměna řídících jednotek v 9-ti
budovách JU a úpravy software – cíl č. 12
210,000
Výměna řídících jednotek v 11-ti budovách JU – cíl č. 12
132,000
32,380
Instalace dobíjecích automatů – cíl č. 13
708,000
Dobíjecí automaty SafeQ - 12ks – cíl č. 13
1 ks Analyzér CR 3000 RC, 1ks Centrifuga AD 12050-F, 8ks Kity FORD (30) – cíl
č. 16
1 ks Server pro Oracle - Supermicro S1620U-M3 (2CPU- 16core, 256 GB RAM,
2xSSD 100GB, 5let záruka) – cíl č. 17
199,995
185,000
-6-
1 ks UPS Eaton Powerware 30 kWA včetně montáže, instalace a revize, vč. záruky 3
roky – cíl č. 18
336,950
1.3
4 ks Vertikální žaluzie s motorovým pohonem 400x450 cm – cíl č. 2
99,800
2.4
4 ks Sennheiser EW335 C G3, 2ks Sennheiser ME 66 + K6P – cíl č. 2
113,460
Vybavení auly (1 ks PANASONIC DMP-BD60EG S, 1 ks Skříňka pro přístroje, 1 ks
Rack pro přístroje, 1 ks PC Comfor) – cíl č. 2
16 ks PC Abacus sestava 2010 Q4-B, 16 ks Monitor 22" LG W2220P-BF, 16 ks Win7
Pro 64bit OEM – cíl č. 3
35,200
398,415
3,216
1 ks switch TL SG1024D, 1 ks TP LINK TLWR841ND – cíl č. 3
7 ks fotoaparát Panasonic DMC-FS16, 1 ks Nikon D3100 + objektiv 18-55VR, 6 ks
CANON LEGRIA HF R205 – cíl č. 3
82,050
1 ks Interaktivní set SMART Board 685 – cíl č. 4
38,280
1 ks Projektor Mitsubishi EW230, držák, kabeláž, montáž – cíl č. 4
39,990
9,703
1 ks Odsavač prachu OP- 1500 + příslušenství – cíl č. 4
Technické stavebnice, drobné předměty a nářadí pro výuku učitelství na ZŠ podle
RVP – cíl č. 4
29,029
Pila pasova na kov - PPK-115UH – cíl č. 4
13,990
Pokosová pila, aku vrtačka Black&Decker 14,4 Volt, rozbruska NAREX EBU 15-16,
el. ruční pila NAREX - EPK, olepovačka hran - VIRUTEX AG 98R + příslušenství,
frézka na hrany FR156N + příslušenství, frézka na lamely - FERM - FBJ-710 – cíl č. 4
33,358
Drobné nářadí, pomůcky, příslušenství a materiál pro výuku – cíl č. 4
30,546
1 ks Ultrazvukový tloušťkoměr TT-100 se sondou 5MHz – cíl č. 4
15,000
1 ks Digitální tloušťkoměr CM-8856FN – cíl č. 4
14,890
Nářadí pro vybavení učebny zpracování materiálů – cíl č. 4
14,470
0,744
Komunikační kabel USB pro SJ210-188 m + redukce USB / RS 232 – cíl č. 4
3 ks PC ABACUS SESTAVA 2010 Q4-N series, Intel i5 650, 4 GB RAM, 250 GB,
DVD-RW, SFF s HyperCool, klávesnice QuietKey, myš 1000DPI, LCD P2211H,
záruka NBD 4 roky – cíl č. 5
AV technika (3 ks Vizualizér (AVER Vision CP355 AF), 1 ks Multifunkční promítací
systém plátna a tabule (MW Rollfix 80 + SMIT Softline, 1 ks mix.zasilovač 120W
DSPPA, 2 ks mikrofon Senh.E845, 2 ks bezdr. mikrof. AKG WMS 450 VOCAL, 3 ks
blue-ray přehr. Panasonic DMP, 3 ks skříň, 1ks reprosoustava) – cíl č. 5
Blue-ray Panasonic DMP-BD75EG-K, visualizer AVER Vision CP355 AF, skříňka na
AV techniku – cíl č. 5
69,228
287,076
49,872
5 ks PC OptiPlex 790 SF, i3-2120, 4GB, 320 – cíl č. 5
74,362
1 ks Síťový NAS disk QNAP TS-412U – cíl č. 5
33,162
28 ks PC ABACUS SESTAVA 2010 Q4-N series, Intel i5 650, 4 GB RAM, 250 GB,
DVD-RW, SFF s HyperCool, klávesnice QuietKey, myš 1000DPI, LCD P2211H,
záruka NBD 4 roky – cíl č. 6
9 ks Anglický velký slovník Lexicon 5, 6 ks Německý velký slovník Lexicon 5 – cíl
č. 6
646,128
18,432
Materiál ke switchům – cíl č. 10
70,002
1 ks Switch HP E4800-24G (ZSF) – cíl č. 10
33,250
6 ks Sporttester SUUNTO T6d, set – cíl č. 16
90,000
1 ks notebook - ASUS U36JC 13.3"/i5-480M/500GB/4GB/nV310M + myš – cíl č. 20
18,349
1 ks Konvertor USB 2.0 - Ethernet RJ 45 10/100, 1 ks Rozbočovač USB 4-port – cíl
č. 20
0,494
2 ks HD SSD 120 GB – cíl č. 20
7,980
1 ks brašna na notebook – cíl č. 20
0,400
-7-
1 ks Xerox Travel Scanner 100 – cíl č. 20
2,833
1 ks Media-Tech ruční Scanner – cíl č. 20
1,575
1 ks 120GB SATAII 2,5" SSD Vertex 2 Series disk - OCZ (chip MLC) – cíl č. 20
4,718
3ks notebook DELL Latitude E6420, 4ks monitor DELL 21.5" ST2220L, příslušenství
k notebookům – cíl č. 20
78,320
8 ks síťových karet do PC – cíl č. 20
0,904
2 ks síťových karet do PC – cíl č. 20
0,330
Notebook (Notebook Lenovo ThinkPad X220, 12,5" HD IPS, i7-2620M
(NYD3HMC), Microsoft Bluetooth Netbook Mouse 5000, Toshiba OP Neoprene
Sleeve 13,3") – cíl č. 20
35,030
PC, notebook (PCS notebook, PC 8600 1155) – cíl č. 20
25,688
4 ks PC Dell, 4ks monitor, příslušenství (2 ks USB disky 3,5" 1TB, 3 ks flash disky
16GB, 1 ks externí DVD) – cíl č. 20
67,956
Elektromateriál - zásuvky a šnůry – cíl č. 20
4,100
2 ks Notebook ASUS NB U36SD – cíl č. 20
37,000
118,800
30 ks snímače karet (ES05-MBPU) pro stud. odd. – cíl č. 20
Drobný materiál k PC (6 ks USB prodluž. 5m, 5 ks USB prodluž. 2m, 3 ks Převodník
Digitus HDMI na VGA, 3 ks Mini HDMI adapter cable, 1 ks Sada eletrotechnická Kit,
1 ks Sada nářadí, 3 ks prodluž. nap. 5-ti zásuvka s vyp. 3m) – cíl č. 20
PC příslušenství (3 ks Monitor 22" ASUS VS228H LED, 1 ks myš Logitech M500
(Láník.), 1 ks podložka myš gel., 3 ks flash disk 16GB, 1 ks Dataprojektor BENQ
MX660P, 2 ks HDD WD2002FYPS WD RE4 2TB, 1 ks paměť Kingst. 4GB, 1 ks el.
přepínač A TEN CS-l 734, 1 ks batoh na NB CaseLogic CL-DLBPI 14K – cíl č. 20
5,445
34,463
6,500
1 ks Trezor NTJ 4 – cíl č. 20
2.5
Software CUE ipCUE-alpha, Softwarové vybavení PC – cíl č. 2
19,880
Vision7 licence 1 učebna (1 učitel + 15 studentů) – cíl č. 3
11,880
15 ks Pinnacle STUDIO ULTIMATE 15 MM EDU 5+ licencí, 1 ks Pinnacle STUDIO
ULTIMATE 15 MM EDU retail box – cíl č. 3
3 ks: Mac OS X, Microsoft Windows Prof. 7 Sngl Upgrade, CZE, Microsoft Office
2010 Sngl, CZE – cíl č. 5
28 ks: Mac OS X, Microsoft Windows Prof. 7 Sngl Upgrade, CZE, Microsoft Office
2010 Sngl, CZE – cíl č. 6
Služba hromadné instalace PC učebny - navržení způsobu a realizace na 28 PC,
instalace vzorového PC se zajištěním proti zneužití uživateli a napojení do domény –
cíl č. 6
25 ks EDU Citrix XenDesktop Enterprise Edition - x1 User/Device License, vč. 1 rok
maintenance – cíl č. 7
5 ks CorelDRAW Graphics Suite X5, 5 ks WordPerfect Office X5, 5 ks Acrobat
Professional X, 1ks PHSP & PREM Elements, 1 ks Corel CAD – cíl č. 7
2 ks WinSvrEnt 2008 SNGL MVL, 50 ks MS OFFICE 2010, 75 ks
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 SNGL MVL DvcCAL – cíl č. 7
16,214
12,807
119,532
24,746
115,382
39,074
128,024
11 ks paměťové moduly pro 3 servery IBM x3550M2 – cíl č. 7
77,538
Software pro servery EF (1 ks WinSrvEnt 2008R2, 1 ks WinSrvStd 2008R2) – cíl č. 8
11,362
116 ks WinSvrCAL 2008 SNGL MVL UsrCAL – cíl č. 9
19,662
2 ks licence MS Windows Server 2008 R2 Enterprise – cíl č. 9
16,514
8 ks HDD SATA 500GB do kamerových serverů – cíl č. 11
12,000
Neinvestič.dodávky SV SaldoStud. (IPS - STAG) – cíl č. 13
102,880
Služby AT-koleje související s napojením na IPS -NIV část (přípravné práce, konverze
a přenosy dat, instalační a konfigurační práce prostředky vzdáleného přístupu,
zhotovení modulu propojení AT-Koleje a interního platebního systému, zaškolení
obsluh – celkově v rozsahu do 40 vyučovacích hodin) – cíl č. 13
189,000
-8-
Dodávka Stravovacího syst. - služby (analýza, sběr podkladů, pilotní předvedení dle
bodu 1, testy a předávání modulů, předvedení a předání, zkušební provoz) – cíl č. 13
Integrace Ubytovacího a stravovacího systému na IPS (Služby BBM pro napojení SS a
US na IPS) – cíl č. 13
207,330
130,800
Software pro server (1 ks WinSrvStd 2008R2) – cíl č. 13
2,675
Školení k modulu CŽV – cíl č. 14
9,600
Úpravy modulu Cestovní přílazy dle požadavků JU – cíl č. 15
48,000
3 ks OfficeProPlus 2010 + 4 ks Project 2010 – cíl č. 20
12,637
5 ks MindJet MindManager 9 – cíl č. 20
5,000
5 ks Adobe Acrobat Professional – cíl č. 20
9,350
TeamViewer 6.x Corporate – cíl č. 20
42,246
Upgrade na TeamViewer 7.x Corporate – cíl č. 20
13,385
7 ks MacOS+ 7 ks Win7 Pro Upgr – cíl č. 20
20,284
Grafický editor rozvrhů Standard (STAG) – cíl č. 20
59,950
4 ks Office 2010 Standard + 4 ks MacOS+ 4 ks Win7 Pro Upgr – cíl č. 20
17,836
2,677
Úprava rozvaděče pro monitorování vstupu – cíl č. 11
-9-

Podobné dokumenty

katalog tvrdoměry.cdr

katalog tvrdoměry.cdr MPOS000511 tělísko D MPOS000512 sonda DC MPOS000513 tělísko DC MPOS000514 sonda D+15 MPOS000515 tělísko D+15 MPOS000516 sonda DL MPOS000517 tělísko DL MPOS000518 sonda G MPOS000519 tělísko G MPOS00...

Více

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Výrobce

Více

uživatelský manuál

uživatelský manuál 5.11.2. Nastavení a provoz…………………………………………………………………………………………………………………………………………..95 5.12. Android mobil.tel. ............................................................................................

Více

Odporové snímače teploty do interiéru design ABB - Gas-Me

Odporové snímače teploty do interiéru design ABB - Gas-Me Mysterious) a SCHNEIDER ELECTRIC (řady UNICA). Uvedené snímače vychází z těchto designů doplněním o odporové čidlo teploty a plošný spoj se svorkovnicí. Lze je dodat v libovolném barevném provedení...

Více

Smlouva_o_dilo_00021-2015-INF. pdf

Smlouva_o_dilo_00021-2015-INF. pdf Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smiouvy je s těmito pravidly seznámen. n) Všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné prezentace a elektronické aplikace, dovoluje-li to je...

Více