Lorňon

Transkript

Lorňon
seník
iště Je
v
o
c
a
r
p
Svazek 4 Vydání 1
Duben 2009
Lorňon
Uvnitř tohoto
vydání:
Jak jsme oslnili v Kapli na Sekáčové bále
Spolupráce s NNO
mají pro naši organizaci tu výhodu, že se
dostáváme pomocí
prezentace, která je
netradiční, do povědomí veřejnosti.
Tak tomu bylo již na
6. ročníku Sekáčového bálu pořádaného
občanským sdružením Zahrada 2000,
které poskytuje sociální služby pro cílovou skupinu lidí
s duševním onemocněním.
S tímto sdružením
úspěšně spolupracujeme.
Naše manekýnky
z řad slabozrakých a
mladých dobrovolníků
z našeho projektu
nám pomohli vytvořit
zábavnou, recesní
módní přehlídku doplněnou kompenzačními
pomůckami a bílou holí.
odbočky v historii bálu.
Nás těší, že dalších
sto lidí se vůbec o
SONS něco dozvědělo a o to nám přeci šlo.
Děkuji všem co byli
ochotni se obléci do
rozverných kreací a
vyslechnout
mnohdy velmi
přidrzlý popis
svého modelu a
nebáli se přes
svůj handicap
udělat si recesi
– nemyslím tu
krizovou sami ze
Nic nás nerozesměje víc jak vlastní se- sebe.
Od pořadatelů jsme
dostali velkou pochva-
bekritika
lu, údajně šlo o nejlepší prezentaci naší
Moc děkuji za
Vaši spolupráci
Iva
Nulová rozmanitost
zabíjí tvořivost.
Stejnost plodí
stejné a ještě více
stejného.
1
Činnost na měsíc duben
2
Klub čtenářů
2
Klub sebeobslu- 2
hy
Klub Šikula
2
Estetično a
2
rozvoj osobnosti
Nejdůležitější
body:
• Klubová činnost
• Naše manekýnky
• Spolupráce se
Zahradou 2000
o.s.
• Výstava výrobků
nevidomých
„Světlo“
Jonas
Ridderstrale:
Sekáčový bál
6.3.2009
Paul Allaire:
Abyste mohli dělat
věci jinak, musíte
je jinak i vidět.
Linus Pauling:
Nejlepší cesta jak
mít dobrý nápad,
je mít hodně
nápadů.
• Beseda k Velikonocům—“Duha“
pracoviště
V ODBOČCE SONS JESENÍK JE ZAR
EGISTROVÁNO 76 ČLENŮ SONS. SLUŽEB VYU
ŽÍVÁ 27
EVIDOVANÝCH KLIENTŮ SE ZRAKOV
OU VADOU. JSME OTEVŘENÉ SDRUŽENÍ
PRO
VŠECHNY SPOLUOBČANY S OČNÍ
PROBLEMATIKOU.
MÁME AKREDITACI MINISTERSTVA
VNITRA
PRO PRÁCI S DOBROVOLNÍKY Z ŘAD
OBČANŮ
VE VĚKU OD 15 LET, KTEŘÍ MOHO
U U NÁS
POMÁHAT LIDEM. VÝSTUP TOHOT
O PROJEKTU JE UKONČEN OSVĚDČENÍM. PO
DOBU PŮSOBENÍ JE DOBROVOLNÍK POJIŠT
ĚN. NYNÍ
MÁME PĚT EVIDOVANÝCH DOBRO
VOLNÍKŮ.
Adresa:
Tovární
Jeseník 790 01
Telefon: 584 412 697
E-mail:
[email protected]
Vidět daleko a dojít
tam není totéž.
sons.cz
Co nás čeká v dubnu
Klub čtenářů na nás chystá
léčku v podobě testíků a
cyklus Kdo je kdo Hans
Christian Andersen.
Estetično a rozvoj osobnosti – Měření paní Lacinové,
rady kosmetičky.
Sebeobsluha nám připraví
sezamové placičky a zelnou
polévku – vaří Hela s Kamilou.
V ÚTERÝ DNE 7. 4. V 10
HODIN ZAČÍNÁ V „DUZE“
BESEDA – VELIKONOCE A
TRADICE – SRAZ V 9.50
U KAPLE
Šikula – výroba svícínků ze
skla, CD a jiné, k výstavě
„Světlo“
„DUZE“ – SRAZ V 9.50 U
KAPLE
VE STŘEDU 22. 4. OD 10
DO 15 HODIN SE KONÁ
VÝSTAVA „SVĚTLO“ K 200
VÝROČÍ NAROZENÍ LOUSE BRAILLA, PŘIPRAVEN
KULTURNÍ PROGRAM,
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY.
V ÚTERÝ 28. 4. V 10 HODIN - TERAPEUTICKÁ
TVOŘIVÁ DÍLNA V
POZOR! Masér Miloš Hecl má číslo 604 670 295! Minule došlo k omylu, omlouvám se.
Iva

Podobné dokumenty

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. • Braillovo písmo je netradi...

Více

ČSN EN 1320 (05 1127): Destruktivní zkoušky svarů kovových

ČSN EN 1320 (05 1127): Destruktivní zkoušky svarů kovových ČSN EN ISO 10447 (05 1129): Svařování. Odlupovací a sekáčové zkoušky odporových, výstupkových švových svarů ČSN EN ISO 14329 (05 1135): Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Typy poruše...

Více

Indefinite article

Indefinite article Množné číslo tvoříme u pravidelných podstatných jmen přidáním –s na konci slova. a dog (pes) – two dogs

Více

NEVIDOMÁ DÍVKA

NEVIDOMÁ DÍVKA Rukama dotýká se květů C Dm CDm A neruší ji motýli C Dm Jen trochu hraje si E Am S řetízkem amuletu F G E

Více

Metodika BFW 2.3 - Blind Friendly Web

Metodika BFW 2.3 - Blind Friendly Web 5. Obsah WWW stránky se m ní, jen když uživatel aktivuje n jaký prvek. Automatická zm na obsahu stránky m že být pro uživatele se zrakovým postižením velkou p ekážkou v p ístupnosti. Podp rné techn...

Více

Úvod 11 I. Sex, láska a svádění 17 1 Milovat, řekla 19 Od lásky jako

Úvod 11 I. Sex, láska a svádění 17 1 Milovat, řekla 19 Od lásky jako Od lásky jako náboženství k lásce-vězení 21 Srdce a pohlaví 32 Ženy a pornografie 42 Láska, novověk a individualita 47

Více