Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Transkript

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005
PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2004/2005
Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na
Zahraniční oddělení rektorátu JU (kontaktní osoba Andrea Augustinová [email protected] ) a to
do 15ti dnů po ukončení pobytu. Po kontrole úplnosti uvedených údajů bude Závěrečná
zpráva uveřejněna na webových stránkách Zahraničního oddělení Rektorátu JU.
Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků
programu Socrates II./Erasmus
1. Osobní údaje
Jméno a příjmení studenta:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Vysílající VŠ:
Fakulta:
Kontaktní osoba na vysílající
VŠ:
Příjmací VŠ:
Země:
Kontaktní osoba na přijímací
VŠ:
Obor studia:
Délka pobytu: (dd.mm.rr)
Počet měsíců:
Věk v době zahájení studia v
zahraničí:
TF/05/04/05
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (CZ
CESKE01)
Teologická fakulta
Mgr. Karolína Štěpánková
Universität Dortmund (D DORTMUN01)
Německo
Dormeyer, D., Univ. - Prof., Dr. theol.
Pedagog volného času
od: 3.9. 2004
do:12.8.2005
11
Socrates II./Erasmus – Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
1
2. Příprava pobytu, studium
•
Kde jste získal/a informace o programu SOCRATES/ERASMUS:
zahraniční odd. domácí VŠ,
od ostatních studentů,
hostitelská VŠ,
Internet,
jiné zdroje (prosíme upřesnit)
•
Myslíte si, že studijní pobyt byl:
příliš krátký,
příliš dlouhý,
přiměřený
•
Co Vás motivovalo ke studiu v zahraničí:
akademické prostředí hostitelské VŠ,
sociální a kulturní prostředí hostitelské
přátelé žijící v zahraničí,
profesní plány,
získání zkušeností,
další
země,
(prosíme upřesnit)
•
Jste první z rodiny kdo studoval v zahraničí?
ano,
ne
Jazyková příprava
• Byla Vám nabídnuta/poskytnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu?
ano,
ne
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz:
domácí VŠ,
hostitelská VŠ,
jiná instituce (prosíme upřesnit)
•
Celkový počet týdnů jazykové přípravy: 4
•
Počet vyučovacích hodin za týden: 20 + 10 Tutorium
•
V jakém jazyce probíhala výuka na hostitelské VŠ? německém
•
Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a v hostitelské zemi?
Před studijním pobytem: podprůměrné
Po studijním pobytu: nadprůměrné
Studium
• Používá hostitelská VŠ systém ECTS?
ano,
ne
•
Způsob a systém výuky na hostitelské VŠ? (organizace přednášek, srozumitelnost, práce
se studentem, typy zkoušek)
Organizace přednášek byla propracovaná, přednášky probíhají ve velkých poslechových
sálech, vyučující mají mikrofon, přednáškové texty jsou promítány. Navíc fungují
studentské stránky, kde je většina přednášek a seminářů, studenti se tak na jednolivé
předměty zapisují a k dispozici jim tu je i veškerý materiál, který se na přednáškách
probírá a dále ostatní informace týkající se organizace zkoušek atd. Z toho plyne i vysoká
srozumitelnost, protože většinou vyučující chtějí při zkouskách vědět, co v těchto
materiálech je. Student nemá problémy se sháněním zápisků.
Práce se studentem je dobrá, co jsem já viděla, se studentem se mluví se zájmem a snaží
se mu vyjít vstříc. Může se ale stát, že někteří vyučující nemají trpělivost při poslouchání
cizojazyčném přízvuku.
Typy zkoušek: v Dortmundu se píší většinou tzv. Klausury (= písemná zkouška) v podobě
testu nebo písemné zodpovězení otázek. Ústní zkoušky jsou ve srovnání s naší Fakultou
jen zřídka a až ve vyšších ročnících. Při seminářích jsou to referáty, dále jsem se setklala
s tzv. "1 Minute Papier", kdy na konci každého semináře dostane student 2 otázky, které
se týkají toho dne probraného tématu, student to musí vypracovat a odevzdat.
•
Bude Vám studium v zahraničí domácí VŠ uznáno?
ano,
ne,
zatím nevím
Socrates II./Erasmus – Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
2
•
Uveďte prosím, jakým způsobem a v jaké míře Vám bude studium uznáno (podmínky pro
uznání, problémy, rady)
V zahraničí jsem si vybrala předměty, které byly podobné nebo stejné s naší Fakultou.
Domlouvala jsem s vyučujícími, jestli je možné tento předmět uznat a také s jejich pomocí
hledala nejlepší řešení. V Dortmundu nemají ale některé fakulty formuláře pro Erasmus
studenty, tak pak může být problém takové potvrzení získat, doporučuji si předem
s vyučujícím domluvit, co přesně je potřeba!
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
•
•
Typ ubytování:
na koleji,
v bytě nebo domě společně s dalšími studenty,
v pokoji v domě místní rodiny,
další (prosíme upřesnit)
Kdo Vám pomáhal zajistit ubytování ?
hostitelská VŠ Vám přidělila kolej,
studentská ubytovací kancelář/organizace,
další (prosíme upřesnit)
v hotelu/ubytovně,
zahraniční oddělení domácí VŠ,
přátelé/rodina,
soukromý trh,
•
Jaká byla úroveň ubytování? (vybavení atp., typy jak si ubytování zařídit)
S ubytováním jsem byla moc spokojená, pokoj pro jednu osobu s umyvadlem a možností
přípoje na internet. Na patře je 16 pokojů, rozdělených na 2 křídla, čili pro 8 je společná
koupelna a záchod a pro celé patro (16 studentů) kuchyň. Byla to soukromá kolej ne
přímo u Univerzity, ale mnohem více je tady možnost kontaktu s ostatními studenty.
Koleje na Univerzitě jsou sice novější, ale více uzavřené, může se stát, že za celý den
nikoho nepotkáte. Přidělování kolejí zařizuje zahraniční oddělení v Dortmundu nebo se
student zajímá sám.
•
Jaká byla cena ubytování ? 170/180 (s možností podat výpověď kdykoliv) (za měsíc v
EUR)
•
Stravování (existuje možnost stravovat se v menze, jak draho vychází menza v
porovnání s ostatními možnostmi stravování, tipy)
Možnosta stravování v menze je, osobně jsem tam nikdy nejedla, protože potřebuji
zvláštní dietu, ale ostatní byli celkem spokojení. Cena jídel se pohybuje od 1,50 Euro a
výše, záleží na výběru a samozřejmě s možností dokoupení jednotlivých příloh. Pokud se
ale nakoupí potraviny a vaří se doma, vychází to levněji. V restauracích je jídlo i pití ve
srovnání drahé.
•
Doprava (jaké jsou varianty dopravy z ČR na přijímací instituci, místní, ceny v EUR za
jízdenku, tipy)
Socrates II./Erasmus – Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
3
Doprava do Dortmundu je nerychlejší a nejlevnější letadlem (Praha - Dortmund), letecká
společnost Easyjet. Trvá to necelou hodinu a pokud se včas zamluví letenky (2 měsíce
předem přes internet www.easyjet.cz) je cena 50 Euro tam a zpátky. Autobus stoji 1500Kč
jedna jízda, tam a zpátky 2500Kč, cesta trvá 11 hodin a jezdí se většinou na noc. Vlaky
jsou nejdražší a také cesta trvá dlouho.
Student Univerzity musí zaplatit studentský poplatek 142 Euro za semestr, což je zároveň
i průkaz na dopravu po skoro celé NRW oblasti s výjimkou 1. třídy a ICE. Jinak jednotlivé
jizdy jsou drahé, je možno koupit týdenní tiket (pro návštěvníky), který stojí 16 Euro a platí
jen pro Dortmund, dále je třeba si koupit dodatečný tiket, který stojí 1,70 Euro pro jízdu
v jednom směru (Když třeba chcete jet do Düsseldorfu, je třeba zaplatit 3,40 = tam a
zpátky). Navíc studentský tiket umožňuje po 19. 00 a o víkendu jet ještě s jednou osobou
(nemusí to být student). Ještě bych chtěla říci, že revizorů je v Dortmundu hodně, chodí
v uniformě, ale můžeme je potkat i převlečené za bezdomovce, jezdit jako černý pasažér
se nevyplácí, platí se jednorázově 40 Euro.
•
Kde a za jakých podmínek je přístup do knihovny, na počítač, internet (průkazky, termíny,
cena, problémy)
Přístup do knihovny je bez problémů, stačí si zařídit průkazku na základě studentského
průkazu. Přístup pak je do hlavní, centrální knihovny, ale i do všech fakultních.
V knihovnách jsou i počítače s internetem, bohužel ale bez programu Word. Teologická
fakulta například umožňuje ještě přístup do jiné učebny, kde Word je. Jinak je tady celkem
běžné nosit si na přednášky a do knihoven vlastní Notebook. Je tady možnost dokonce si
ho půjčit, ale čekací doba je tak půl roku. Jinak v centrální knihovně se na počítače
s Wordem objednává a je to také časově omezené. Vše co jsem tady popsala je zdarma.
Nakonec bych chtěla říci, že v každé knihovně jsou kopírky a kopírovat si tu třeba celé
knížky je také celkem běžné. Karta na kopírování se kupuje v automatu (1Euro) a dobíjí
se také přes automat, cena jedné kopie je 0,04-0,05 Euro.
•
Podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty (tipy, problémy)
Možnost práce pro studenty tu je, přestože v tomto regionu je vysoká nezaměstanost.
Jako zahraniční studenti můžeme pracovat 90 dní v roce, ale po vstupu do Unie bychom
měli mít stejné pracovní podmínky jako němečtí studentí, zatím je v tom ale zmatek,
některé úřednice také neví, ale každopádně se to dá zařídit. Internetové stránky, kde se
dá práce sehnat jsou: www.jobomat.de nebo www.meinestadt.de, je možno pracovat i
přes agenturu adresa: jobs in time Dortmund GmbH, Kleppingstr. 8, 44135 Dortmund.
Cena práce za hodinu se pohyuje okolo 6,50 Euro.
•
Uznává přijímací VŠ české cestovní zdravotní pojištění?
ano,
ne
Zkušenosti, rady kde je nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění:
Určitě nejlevnější pojištění je zařídit si ho v Čechách, cena v Německu na jeden měsíc se
pohybuje okolo 50 Euro. Je možno ale dojít si do studentské organizace ASTA, kde
poradí, které pojištění je nejlevnější. Univerzita uznává české pojištění, ale při práci může
být problém, já jsem ho například musela platit při práci ještě navíc v Německu.
4. Finanční podpora, náklady, celkové zkušenosti
•
•
Celkové finanční náklady na studijní pobyt (průměrná částka na měsíc v EUR): 450
V jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora k pokrytí celkových nákladů:
71 %
Erasmus grant
Grant od jiné organizace/nadace
0 %
Zdroje domácí VŠ
0 %
Socrates II./Erasmus – Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
4
Prostředky hostitelské VŠ
Soukromá půjčka
Práce/brigády v průběhu pobytu
Finanční podpora od rodičů
Vlastní úspory
Jiné zdroje
0
0
15
10
4
0
%
%
%
%
%
%
•
Výše přiděleného grantu Erasmus (částka na měsíc): 320 EUR
•
V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus ? 2
•
Jakým způsobem Vám byl grant Erasmus předán:
převodem na účet zřízený v ČR,
převodem na účet zřízený v zahraničí,
hotovost,
cestovní šeky
•
Platil/a jste nějaký druh poplatků hostitelské VŠ?
ano,
ne
V případě že ano, uveďte jaké a v jaké výši:
Průkaz studenta 142 Euro za semestr (viz výše).
Zhodnocení studijního pobytu
• Celkové zhodnocení studijního pobytu pod programem Socrates II./Erasmus: 1
stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná
•
Posouzení akademického přínosu: 1
stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná
•
Posouzení osobního přínosu: 1
stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná
•
Setkal/a jste se během Vašeho studijního pobytu s nějakými závažnými problémy?
ano,
ne
V případě že ano, prosíme upřesnit:
•
Myslíte si, že před a během Vašeho studijního pobytu Vám byla poskytnuta odpovídající
podpora ze strany domácí VŠ: 1
stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná
•
Myslíte si, že před a během Vašeho studijního pobytu Vám byla poskytnuta odpovídající
podpora ze strany hostitelské VŠ: 1
stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná
•
Jak byste zhodnotil/a Vaši integraci na hostitelské VŠ mezi místní studenty: 3
stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná
Socrates II./Erasmus – Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
5
•
Doporučení budoucím "erasmovským" studentům (na co nezapomenout, na co se
připravit, zvláštnosti hostitelské země, … ):
Pokud pojedete na měsíční německý kurz před začátkem studia, počítejte s vyšším
vydáním, součástí je totiž Tutorium, což je odpolední program, kdy se poznává nejdříve
Univerzita, pak Dortmund a jeho okolí, jezdí se do různých měst, chodí se po výstavách,
do muzea, Zoo atd. Za vše se podstatně více, než u nás platí a navíc je to v rámci kurzu
povinné, tak je s tím předem počítat. Studentský tiket platí až po kurzu, čili na začátku
semestru a tak je třeba si zaplatit ještě měsíční jízdné, které stojí 35 Euro, nebo chodit
pěšky. Jinak si nemůžu na nic ztěžovat, vždy když jsem něco potřebovala, tak mi lidé ze
zahraničního oddělení v Čechách i v Dortmundu pomáhali.
•
Návrhy na zlepšení systému programu SOCRATES/ERASMUS:
Nemám připomínek, jen škoda, že se snižuje přidělená částka na měsíc.
Socrates II./Erasmus – Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
6

Podobné dokumenty

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Zahraniční oddělení rektorátu JU (kontaktní osoba Andrea Augustinová [email protected] ) a to do 15ti dnů po ukončení pobytu. Po kontrole úplnosti uvedených údajů bude Závěrečná zpráva uveřejněna na ...

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu JU (kontaktní osoba Andrea Augustinová [email protected] ) a to...

Více