Prezentace - životopis+ukázky, pdf, 16MB

Transkript

Prezentace - životopis+ukázky, pdf, 16MB
Mgr. Marek Páral
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765, Skype: marek_paral
! 28. 4. 1972, Brno Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brnì
! 1997 - redaktor èasopisu Podnikání plus, ARISA, s. r. o.
! 1999-2001 - obchodník a webmaster u Comar NetLine (www.comar.cz)
! 2001-2002 - redaktor elektronické verze všeobecné encyklopedie Universum (www.universum.cz)
! 2002 - Nicom, a.s., školitel výpoèetní techniky
! 2003-2005 - webmaster & grafik, Natec s.r.o. (www.natec.cz)
! 2005-2006 - grafik, Fio, družstevní záložna (www.fio.cz)
! 2007 - grafik na volné noze
Znalosti
! èeský jazyk (státní zkouška)
! angliètina
! øidièský prùkaz A, B, C, T
! psaní na stroji
! MS Office, CorelDraw, PhotoShop, Illustrator, XHTML, CSS, PHP, MySQL
Reference
! http://studio.arcs.cz - design, systém, obsah
!http://blog.arcs.cz - design, redakèní systém, obsah
! http://rodinne.konstelace.arcs.cz - design, systém, obsah
! http://kojeni.arcs.cz - design, systém
! http://www.mc-palecek.com - design, systém
! http://www.pozorice.cz - design, systém, spolupráce na obsahu
! http://skridla.arcs.cz - Miroslav Kašpar - Skøidla - web certifikovaného lektora holotropního dýchání
! http://www.midleton.sk - design
! http://060603.sbk-ob.com - design
! https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/e-broker.cgi - design klientské aplikace E-broker
! http://www.natec.cz - design, systém, spolupráce na obsahu
! http://skridla.arcs.cz - design, systém, spolupráce na obsahu
! http://www.coprint.cz - design, systém
! http://astro.mysteria.cz - design, systém
! http://www.zlatyklicek.cz - design, systém, spolupráce na obsahu
! http://www.internetporadna.cz - èlen týmu poradcù v rozsáhlém projektu
Zájmy
! vlastní tvorba - povídky a èlánky v èas. Ikarie, Základna, Kvark, Interkom, Kdo je kdo ve sci-fi
! vydané povídky v Internetových magazínech Amberzine, Interkom, Palmknihy, Na køižovatce, XPress
! text pohádkové knížky Perleové království
! sbírka básní "T."
! èlánky o rodinné systémové terapii - èasopis ÈAPZ, konstelace.arcs.cz
! lektor a redaktor autorského S&F worshopu & fanzinu
! šéfredaktor obecního zpravodaje a administrátor obecních internetových stránek obce Pozoøice
! práce s lidmi
! plavání
Schopnosti
! rychle se uèit nové vìci
! kreativita
Stav
! ženatý, dva synové
! zdravotní omezení žádná
Aktuální životopis & prezentace
! http://studio.arcs.cz
Životopis
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Personal Details
- Birth Date: April 28th 1972, Brno, Czech Republic
- Marital Status: Married
Education
- Pedagogical fakulty of Masaryk University Brno, specialization Czech language and civics.
- sales manager of PC training centre Altrus Training s.r.o.
- technician in company Vema Computers s.r.o., Palackého 21, Brno
- editor of direct mail news Podnikání plus, ARISA, s. r. o.
- sales manager and webmaster, Comar NetLine, spol. s r.o, www.comar.cz
- editor and manager of e-version encyklopedia Universum, Euromedia Group k.s., www.universum.cz
- webmaster and graphic designer, Natec s.r.o., www.natec.cz
- web and graphics works, Fio, d.z., www.fio.cz
Skills
- Czech language
- English
- driving licence (A, B, C, T )
- PC - MS Office, Corel, Photoshop, PHP, MySQL
Personal Interests
- journal articles and stories in Ikarie, Základna, Interkom
- articles and stories in Internet magazines Amberzine, Palmknihy, Na køižovatce
- fairy-tales book "Perleové království"
- book of poetry "T."
- editor of S&F worshop & fanzin
- three years of training of gestalt therapy, IGT Praha
- training of systemic family therapy
- swimming
Reference
- http://www.arcs.cz
- http://rodinne.konstelace.arcs.cz
- http://www.pozorice.cz
- http://www.natec.cz
- http://www.zlatyklicek.cz
- http://astro.mysteria.cz
- http://skridla.arcs.cz
- http://www.coprint.cz
- http://www.internetporadna.cz
Rakovník, June 7th 2007
Curriculum Vitae
www.arcs.cz
www design
www.energybulletin.cz
www.poradna-rodina.org
studio.arcs.cz
www.jj.cz
www.ekorodinka.cz
www.mladizeleni.cz
www.pozorice.cz
astro.arcs.cz
Fio
www.arcs.cz, alternativní design
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
www.universum.cz
redaktor elektronické verze desetisvazkové encyklopedie Universum
2001 - 2002 - pøevod desetisvazkové tištìné encyklopedie Universum
na CD+ mutlimediální obsah
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Letáky aj.
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
animované
bannery
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Vzor ník
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Reklamní fotografie
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Pozvánky
Rùzné
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Vizitky
Mgr. Zuzana Michálková
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Rodinné konstelace
absolvent Institutu rodinných konstelací®
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Mgr. Zuzana Michálková
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Mgr. Zuzana
Michálková
Mgr. Zuzana Michálková
I. Neurologická klinika
Fakultní nemocnice u Sv. Anny
øská 53, 656 91 Brno
Peka
Pekaøská
tel: +420 543 182 660
mobil
mobil:: +420 605 500 908
[email protected]
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07, 777 077 381, [email protected], www.arcs.cz
Neurologická ordinace
Mgr. Marek Páral
mobil: 777 56 46 76
[email protected]
http://konstelace.arcs.cz
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Mgr. Zuzana Michálková
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Mgr. Zuzana Michálková
Mgr. Zuzana Michálková
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Mgr. Zuzana Michálková
Mgr. Zuzana Michálková
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Burešova 6b, Brno, [email protected], +420 605 500 908
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Mgr. Zuzana Michálková
Mgr. Zuzana Michálková
Burešova 6b, Brno, [email protected], +420 605 500 908
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Mgr. Zuzana Michálková
Pozoøice 361, 664 07, 777 077 381, [email protected], www.arcs.cz
Mgr. Zuzana Michálková
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
Burešova 6b
Brno 600 00
+420 605 500 908
[email protected]
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Šárka Páralová
Kovalovická 361
Pozoøice 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Šárka Páralová
Pozoøice 361, 664 07
777 077 381
[email protected]
www.arcs.cz
Arc´s
Visus Agency s. r. o.
Art of technology
Ester
Výroèní zpráva
Hradec
Kr
Ko
rá
állové
Pllze
zeò
ò
Praha
Pra
Prah
aha
Warsszzaawa
Po
øel uè
Pøo
Brno
Ost
strravva
a
O
Ollomouc
Bratislaav
vaa
B
udappeeš
Ba
š
Artrix
Artrix
t
Artrix
Logotypy
Fio
Artrix
Fio
Fio
Fio
Fio
Fio
Fio
nfo Centrum
Pozoøice
Fio
Fio
Fio
Fio
Fio
Logotyp Fio
Plenetka
Plenetka
Plenetka
Fio
Fio
Fio, burzovní spoleènost, a.s.
èlen a akcionáø Burzy cenných papírù Praha, a.s., èlen Xetra, Frankfurt Stock Exchange
z
V ýroèní práva
zpráva
Výroèní
Dat Dat
Logotyp Fio
Fio, burzopvní s oleènost,. a s.
2006
fuot St ck Exchange
pírù Praha., a.s , èlen Xetra, Frarnk
èlen a akcionáø Buerzyn cýn ch pa
Ing. Zuzana Vašková
KLIENTSKÝ PRACOVNÍK
www.fio.cz
Støelecká 214
500 02 Hradec Krválo é
tel.: +420 495 521 510
fax: +420 495 521 511
z
e-mail: zuzansa.va [email protected] io.c
Art of technology
ESTER
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
Platební karta
grafický návrh platební karty Fio, d. z.
realizován první návrh
Povídky
prezentovat práci s textem je obtížnìjší než grafiku,
více na povidky.arcs.cz
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765
www.internetporadna.cz, èlen týmu poradcù
v rozsáhlém projektu podporovaném
ministerstvem zdravotnictví
autor povídek
Aktivity
šéfredaktor obecního zpravodaje obce Pozoøice
administrátor obecní internetové prezentace
lektor semináøù systémové
rodinné terapie
http://www.arcs.cz, [email protected], mobil 777 56 46 76, ICQ 266 025 765

Podobné dokumenty

Číslo 6 - 2010 VÝTISK ZDARMA

Číslo 6 - 2010 VÝTISK ZDARMA 15-16:00. Info.: Mgr. Iva Hulíková, tel. 775630144. Zdravotní, posilovací a protahovací cvièení pro všechny dospìlé a dìti od cca 5-ti let. Každý èvrtek od 18-19:00. Info.: Pavla Michalová, tel.

Více

Analýza trhu podnikových informačních systémů

Analýza trhu podnikových informačních systémů přednost tomuto řešení, protože je časově i finančně méně náročné než vývoj informačního systému na míru (tj. originální řešení pro konkrétní firmu). V práci bude použita metoda rozboru informací ...

Více

Zde - Časopis Psychoterapie FSS MUNI

Zde - Časopis Psychoterapie FSS MUNI mentioned, those involved in so called empirically supported treatments or those appreciated by a working group of therapists who attempt to characterize the individual approaches and techniques fo...

Více

Transsexuální lidé a pohled na jejich minoritu

Transsexuální lidé a pohled na jejich minoritu Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Více

Sborník studijních textů pro sociální kurátory

Sborník studijních textů pro sociální kurátory 1) § 116 občanského zákoníku. Velmi důležitým ustanovením v zákoně č. 108/2006 Sb. je stanovení působnosti jednotlivých institucí v systému poskytování sociálních služeb.

Více

novinky z kongresového centra praha

novinky z kongresového centra praha organizovaných v KCP roènì pøes pùl miliardy korun. Vedlejší efekty, finanèní i co se mezinárodní prestiže týèe, si nikdo odhadnout nedovolí. Takže … Slušnì hospodaøit, když Vás obsluha dluhu stojí...

Více

Jak ekologicky nakupovat

Jak ekologicky nakupovat hodnocení jednotlivých výrobků. Posuzuje se „provoz“ výrobku (emise, spotřeba energie, uvolňování prchavých látek), jeho životní cyklus (z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje, spotřeba energi...

Více

Arvigo techniky mayské břišní masáže

Arvigo techniky mayské břišní masáže zvětšení prostaty u mužů, dále přináší úlevu při mnoha běžných poruch zažívání. Následující seznam uvádí většinu nejběžnějších symptomů, které se díky použití této holistické modality v péči o vlas...

Více

informačník Mladých zelených OSTROVID 10 23.6. 2006

informačník Mladých zelených OSTROVID 10 23.6. 2006 Návod na to jak si ozelenit svou univerzitu. V rámci projektu je možné získat zdarma brožůrku s informacemi o tom, jak prosadit na vaší škole environmentálně příznivá opatření. Další vydání Ostrovi...

Více