Ukázka testu z Aj

Transkript

Ukázka testu z Aj
Ukázka úloh tradičního testu
Anglický jazyk – 7. ročník
A
zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání →
Obrázek vlevo vznikl z ilustrace Josefa Čapka. Vyber věty, které podle obrázku MOHOU být pravdivé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
Two children are sleeping under a cover in a bed.
The boy has a sore throat and the girl is ill, too.
Under the bed is a bottle with drinking water.
Each child has his or her own glass for drinking.
The animals are giving a simple theatre performance.
Both the doggie and the pussy cat have trousers on.
The doggie is closer to the bed than the pussy cat.
In the room, there is a dark carpet on the ground.
zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání →
Vyzkoušej každou větu vždy s jedním z výrazů vytištěných kurzívou a oddělených lomítkem. Vyber takové
věty, do kterých se hodí oba výrazy. (mají se tam tedy hodit každý zvlášť – ne současně)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
When will you come / become to visit us?
I talk to my neighbour often / quite often.
I will see her at a party yesterday / tonight.
My friend is speaking / saying to his father.
I close / open the window every morning.
I read not / read one new book every week.
In front of / Next to the station is a square.
None / each of us knows her real last name.
I.
C
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
zapiš čísla položek v pořadí, které odpovídá zadání →
Zapiš rozhovor dvou osob ve správném pořadí. (I. – první věta rozhovoru; VIII. – poslední)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sure. Don´t worry, Peter. See you later!
I am still on the train. We are late.
Oh yes, we will. How about at six?
Hello, Peter. Can you hear me well?
D
Yes, six is OK. Can we make the cinema tonight?
So we won´t meet today, will we?
Yes, I can, Linda. Where are you now?
Bye, Linda. I will buy the tickets right now.
zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání →
Anglický žák oznamuje policii, že viděl zloděje při činu. Které věty mohl říct, když ho popisoval?
1. He has a dog with him.
2. He is very fat and thin.
3. He has a pointed nose.
4. His mouth is quite heavy.
5. He is tall, almost two metres.
6. His shoes are dirty with mud.
7. He has a dark blue eyes.
8. He is wearing black jeans.
9. He is young – about sixty.
I.
E
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
zapiš čísla položek v pořadí, které odpovídá zadání →
Zapiš pořadí, v jakém jdou tyto dny za sebou v kalendáři. (I. – den, který nastane nejdříve; VIII. – nejpozději)
1. the fourteenth of July
2. the fourteenth of June
F
3. the sixth of November
4. the third of December
5. the eleventh of April
6. the twelfth of April
7. the twenty-ninth of March
8. the twenty-eighth of March
zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání →
Ve kterých větách znamená podtržený výraz nebo jeho umístění chybu?
1. How much is it?
2. I like sundays better.
© O. Botlík, D. Souček, 2006
3. I will come not today.
4. Don and Bill is friends.
5. How is your name?
6. Not, in either case.
www.kalibro.cz
7. She has six years old.
8. He lives in the Telč.
Ukázky testových úloh