Mapa pokladů

Transkript

Mapa pokladů
Hovoříme spolu o cílech a cestách
eratuře
1. Cíle a cesty v dětské lit g - ZŠ Sadová Velká Bíteš
pedago
Mgr. Milada Sklenářová,
ová,
šáková, Nina Geisselreiter
Sára Topinková, Sofie Pady
á
Holíková, Karolína Balejov
a
an
Di
á,
ov
ár
šp
Gá
a
bin
Sa
2. Cíle a cesty v našem sportování
Mgr. Šárka Topinková, pedagog - ZŠ Sadová Velká Bíteš
Lukáš Karmazín, Jan Jurný, Jan Musil, Vítek Preis,
Daniel Kolomazníček
3. Matema ka podle Hejného
Mgr. Markéta Kadavá, pedagog - ZŠ Dědina Praha 6
Anita Korbářová, Dominik Štangl, Sofie Anna Abrahams,
Šimon Veitz
ného
4. Matema ka podle Hej
ZŠ Dědina Praha 6
vá, pedagog Mgr. Ing. Renáta Řimnáčo
,
zie Štolleová, Filip Trojan
re
Te
á,
ov
eig
zw
ün
Gr
ra
Sá
Mar n Rachman
5. Hezké mluvení (logopedie)
PhDr. Iva Cironisová, spec. ped. - ZŠ Pas
ířská
Jablonec nad Nisou
Michal Český, Veronika Bašusová, Ond
řej Kraus,
Ladislav Németh
6. Sebepoznání
Pasířská
Mgr. Tereza Makuševová, pedagog - ZŠ
Jablonec nad Nisou
heiro,
Tereza Nikliborcová, Claudia Rocha Pin
vá, Lukáš Keil
Tereza Matoušková, Kateřina Dočkalo
ce
7. Různost a spoluprá
7
ubková, pedagog -
Mgr. et MgA. Marcela Do
ZŠ Sadová Velká Bíteš
ová,
ünsch, Nela Geisselreiter
W
k
tri
Pa
h,
sc
ün
W
k
ini
Dom
Marie Loupová
8. Hard skills a so skills
Bc. Jana Pálenská, studentka UK, obor
sociální pedagogika
Dalibor Kodym, Amálka Durajová
9. Anglič na rychlejším tempem
avě
Mgr. Jiřina Faltová, pedagog - ZŠ Na Šum
Jablonec nad Nisou
Kareel Bok,
Jan Pitra, Jan Machek, Ondřej Faltus,
er
Petr Hassa, Matouš Winter
Projekt Hovoříme spolu o cílech a cestách realizuje nezisková organizace ADYS
s finanční podporou Nadačního fondu České bankovní asociace pro podporu vzdělávání.
10. Anglič na pro dě s dyslexií
Mgr. Olga Čermáková, pedagog - ZŠ Sad
ová Velká Bít
Bíteš
Petra Světlíková, Vendula Kmentová
dyslexií
11. Anglič na pro dě s - ZŠ Hanspaulka Praha 6
gog
Ing. Helena Pálenská, Peda
Schinerová,
Kristýna Steklá, Michaela
Barbora Mathauserová
12. Anglič na pro dě s dyslexií
Mgr. Dana Kočvarová, pedagog - ZŠ Hanspaulka Praha 6
Sára Fajkošová, Vendula Vopálková, Viktorie Dě nská,
Anna Hrabánková
Řešitelka a konzultační tým
Dagmar DYS-BABA Rýdlová, Ing. Karolína Pu ová, Ing. Helena Tillmanová
www.adys.cz
www.kamaradivzdelani.cz
2015