6kg 7,5kg

Komentáře

Transkript

6kg 7,5kg
PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÉ
PRACÍ STROJE
6kg
7,5kg
NÁSYPKA NA PŘEDNÍM PANELU
WSYP NA PRZEDNIEJ OSŁONIE
ВОРОНКА НА ПЕРЕДНЕМ ПУЛЬТЕ
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH
KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV
502204 I
Datum vydání: 7.10.2011
PŘEDMLUVA
WSTĘP
Pro výměnu na stroji musí být použity originální nebo původní díly. Po servisním
zásahu zajistěte všechny panely v původním stavu a nechte tento manuál na
bezpečném místě pro případné informace.
Telefonujete-li nebo píšete ohledně Vašeho stroje, vždy uveďte typ, model a
sériové číslo. Typ, model a sériové číslo jsou uvedeny na výrobním štítku, který je
umístěn na zadním panelu stroje.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího
upozornění změny specifikací, které jsou v tomto katalogu uvedeny. Veškeré
údaje jsou pouze informativní. Uvědomte si prosím, že se tento katalog týká
pouze všeobecných informací, protože není možné uvádět kompletní přehled
všech detailů o všech strojích naší výroby.
W razie zamiany na maszynie należy zastosować części oryginalne lub
identyczne. Po serwisie nalży zabezpieczyć wszystkie osłony z powrotem. Ten
oto podręcznik pozostawić na bezpiecznym miejscu do ew. informacji.
W razie kontaktu telefonicznego lub na piśmie zawsze wymieniać typ, model i
numer seryjny maszyny. Typ, model i numer seryjny znajdują się na tabliczce
fabrycznej, która jest umieszczona na tylnej płycie urządzenia.
Producentowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji
technicznej maszyny, bez uwzględniania ich w tym katalogu.Wprowadzane
zmiany nie mają znaczenia dla uźytkownika maszyny i najczęścíej związane są ze
zmianą profilu produkcji naszych kooperantów. Prosimy o wyrozumiałość jeżeli
nie wszystkie informacje zawarte w tym katalogu będą aktualne.
Katalog je určen pro stroje s kapacitou:
6 kg / 15 lb, od výrobního čísla 6P012956RN,
7,5 kg / 18 lb, od výrobního čísla 7P011695RN.
Katalog jest przeznaczony dla urządzeń o pojemności:
6 kg/15 lb , których numery seryjne zaczynają się od 6P012956RN,
7,5 kg/18 lb, których numery seryjne zaczynają się od 7P011695RN.
OBSAH
SPIS TREŚCI
504320B......Rám a upevnění bubnu pro 6kg / 15lb, 7,5kg / 18lb.......................................................7
521699B......Kapotáž ..........................................................................................................................9
521698........Ovládací panel .............................................................................................................13
521697C .....Násypka .......................................................................................................................15
523362........Vypouštěcí ventil ..........................................................................................................17
521705B......Vypouštěcí čerpadlo.....................................................................................................19
504326G .....Zadní panel ..................................................................................................................21
504327D .....Pohon...........................................................................................................................23
504328D .....Vnější a vnitřní buben...................................................................................................25
504329B......Dveře............................................................................................................................27
527058A......Náboj 6kg / 15lb ...........................................................................................................29
504330B......Náboj 7,5kg / 18lb ........................................................................................................31
504320B .....Rama i umocowanie bębna 6kg / 15lb, 7,5kg / 18lb .....................................................7
521699B .....Obudowa........................................................................................................................9
521698........Panel sterowniczy ........................................................................................................13
521697C .....Dozownik......................................................................................................................15
523362........Zawór wylotowy............................................................................................................17
521705B .....Pompa wylotowa..........................................................................................................19
504326G.....Panel tylny....................................................................................................................21
504327D .....Napęd...........................................................................................................................23
504328D .....Bęben wewnętrzny i zewnętrzny..................................................................................25
504329B .....Drzwi ............................................................................................................................27
527058A .....Piasta 6kg / 15lb...........................................................................................................29
504330B .....Piasta 7,5kg / 18lb........................................................................................................31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Katalog náhradních dílů
3 / 31
ВВЕДЕНИЕ
PREDHOVOR
Для замены на машине должны быть использованы оригинальные или
исходные части. После сервисного вмешательства закрепите все пульты в
исходное положение и храните это руководство на безопасном месте для
дальнейших информаций.
При телефонной или писменной связи по поводу вопросов о машине, всегда
сообщите тип, модель и номер серии. Тип, модель и номер серии указаны на
производственном щитке, который расположен на заднем пульте машины.
Изготовитель оставляет за собой право, без предупреждения проводить
какие-либо изменения спецификации, которые указаны в этом каталоге. Все
инфомации несут только информативный характер. Имейте пожалуйста в
виду, что этот каталог касается только общих информаций, потому что
невозможно привести комплексный разбор всех деталей о всех машинах
нашего производства.
Pre výmenu na stroji musia byť použité originálne alebo pôvodné súčiastky. Po
servisnom zásahu zaistite všetky panely v pôvodnom stave a uložte tento manuál
na bezpečnom mieste pre prípadné informácie.
Ak telefonujete alebo píšete ohľadne Vášho stroja, vždy uveďte typ, model a
sériové číslo. Typ, model a sériové číslo sú uvedené na výrobnom štítku, ktorý je
umiestený na zadnom paneli stroja.
Výrobca si vyhradzuje právo robiť kedykolvek a bez akéhokoliv predchozieho
upozornenia zmeny špecifikácií, ktoré sú v tomto katalógu uvedené. Všetky údaje
sú iba informativné. Uvedomte si prosím, že sa tento katalóg týka iba
všeobecných informácií, pretože nieje možné uvádzať kompletný prehlad
všetkých detailov o všetkých strojach našej výroby.
Каталог предназначен для машин емкостью:
6 кг / 15 ф, которые начинаются от производственного номера 6P012956RN,
7,5 кг / 18 ф, которые начинаются от производственного номера 7P011695RN.
Katalóg je určený pre stroje s kapacitou:
6kg / 15lb , ktoré začínajú od výrobného čísla 6P012956RN,
7,5kg / 18lb, ktoré začínajú od výrobného čísla 7P011695RN.
СОДЕРЖАНИЕ
OBSAH
504320B.......Рама и крепление барабана 6кг / 15ф, 7,5кг / 18ф...................................................7
521699B.......Капот ............................................................................................................................9
521698.........Пульт управления .....................................................................................................13
521697C ......Воронкa ......................................................................................................................15
523362.........Выпускной клапан .....................................................................................................17
521705B.......Выпускной насос .......................................................................................................19
504326G ......Задний пульт..............................................................................................................21
504327D ......Привод........................................................................................................................23
504328D ......Стиральной и внешний барабан .............................................................................25
504329B.......Дверь..........................................................................................................................27
527058A......Ступица 6kg / 15lb.......................................................................................................29
504330B.......Ступица 7,5kg / 18lb ..................................................................................................31
504320B ...... Rám a upevnenie bubna 6kg / 15lb, 7,5kg / 18lb..........................................................7
521699B ...... Kapota...........................................................................................................................9
521698......... Panel ovládania ..........................................................................................................13
521697C ...... Násypka ......................................................................................................................15
523362......... Vypušťací ventil, .........................................................................................................17
521705B ...... Vypušťací čerpadlo .....................................................................................................19
504326G...... Zadný panel ................................................................................................................21
504327D ...... Pohon..........................................................................................................................23
504328D ...... Vonkajší a vútorný bubon ...........................................................................................25
504329B ...... Dvere ..........................................................................................................................27
527058A ...... Náboj 6kg / 15lb ..........................................................................................................29
504330B ...... Náboj 7,5kg / 18lb .......................................................................................................31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Katalog náhradních dílů
4 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Katalog náhradních dílů
5 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
RÁM A UPEVNĚNÍ BUBNU
Katalog náhradních dílů
6 / 31
Rám a upevnění bubnu: obrázek č. 504320B
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
19
20
22
23
25
27
509998
509818
509996
509993
500049
500095
PRI504000001
PRI501000071
509997
500091
PRI611000025
PRI504000024
500104
310934000004
310985000010
309933240412
309933001050
309931001140
311902100004
311125000010
311902100010
309084000510
Rám, platí pro 6kg / 15lb
Rám, platí pro 7,5kg / 18lb
Lůžko úplné, platí pro 6kg / 15lb
Lůžko úplné, platí pro 7,5kg / 18lb
Pásnice přední
Pásnice zadní
Stavitelná noha
Průchodka
Závaží horní
Závaží spodní
Tlumič
Pouzdro pružiny
Vymezovač kmitů
Matice M4
Matice M10
Šroub M4x12
Šroub M10x50
Šroub M10x140
Podložka 4
Podložka M10
Podložka 30x10x2,5
Šroub M5x10
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Rama, dla 6 kg
Rama, dla 7,5 kg
Obsada kompletna, dla 6 kg
Obsada kompletna, dla 7,5 kg
Płyta pasowa przednia
Płyta pasowa tylna
Noga ustawialna
Przepust
Obciążnik górny
Obciążnik dolny
Amortyzator
Tuleja sprężyny
Ogranicznik drgań
Nakrętka M4
Nakrętka M10
Śruba M4x12
Śruba M10x50
Śruba M10x140
Podkładka 4
Podkładka M10
Podkładka 30x10x2,5
Śruba M5x10
Katalog náhradních dílů
Рама, относится к 6 кг
Рама, относится к 7,5 кг
Желобок в сборе, относится к 6 кг
Желобок в сборе, относится к 7,5 кг
Полосница передняя
Полосница задняя
Регулируемая ножка
Бушинг
Грузик верхний
Грузик нижний
Амортизатор
Корпус пружины
Ограничитель колебаний
Гайка М4
Гайка М10
Винт M4x12
Винт M10x50
Винт M10x140
Шайба 4
Шайба M10
Шайба 30x10x2,5
Винт M5x10
Ram, pre 6 kg
Ram, pre 7,5 kg
Lôžko úplné, pre 6 kg
Lôžko úplné, pre 7,5 kg
Pásnica predná
Pásnica zadná
Staviteľná noha
Priechodka
Závažie horné
Závažie spodné
Tlmič
Puzdro pružiny
Vymedzovač kmitov
Matica M4
Matica M10
Skrutka M4x12
Skrutka M10x50
Skrutka M10x140
Podložka 4
Podložka M10
Podložka 30x10x2,5
Skrutka M5x10
7 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
KAPOTÁŽ
Katalog náhradních dílů
8 / 31
Kapotáž: obrázek č. 521699B
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
527220
527222
527221
527223
100177
527202
527206
500132
509908
500034
PRI504000024
PRI611000056
PRI610028017
PRI543000027
PRI611000090
PRI611000091
500103
PRI610000075
509941
502214
309084000410
309933000616
313250032079
309798500325
309798524408
310934000003
310934000006
310934000004
521706
521553
521511
527083
311125000003
311125000004
311902100006
311127000006
311679824004
311902100004
311902100006
313250004063
345900043132
PRI247000013
527021
527084
527085
527086
527087
527088
Plášť kapotáže úplný, platí pro kulaté dveře, vypouštěcí
ventil
Plášť kapotáže úplný, platí pro hranaté dveře, vypouštěcí
ventil
Plášť kapotáže úplný, platí pro kulaté dveře, vypouštěcí
čerpadlo
Plášť kapotáže úplný, platí pro hranaté dveře, vypouštěcí
čerpadlo
Rozpěrka 7x10
Zadní kryt, platí pro 6kg / 15lb
Zadní kryt, platí pro 7,5kg / 18lb
Kryt vypouštěcího otvoru, platí pro 6kg / 15lb
Kryt vypouštěcího otvoru, platí pro 7,5kg / 18lb
Horní víko
Pouzdro pružiny
Pružina
Mikrospínač
Držák pružiny
Pružina 15mm
Pružina 99mm
Držák vibračního spínače
Zámek
Táhlo nouzového otevírání
Spona trubková
Šroub M4x10
Šroub M6x16
Nýt trhací 3,2x7,9
Šroub M3x25
Šroub M4x8
Matice M3
Matice M6
Matice M4
Nýt s půlkolovou hlavou 3x8
Kryt vypouštění úplný
Dvířka vypouštění
Západka nerezová
Podložka M3
Podložka M4
Podložka M6
Podložka M6
Podložka M4
Podložka M4
Podložka M6
Nýt trhací 4x6,3
Univerzalní ucpávka
Pružinová podložka
Podložka plastová M3
Zajišťovací šroub nerezový
Pojistný kroužek nerezový
Pružina nerezová
Podložka nylonová, bílá
Pěnový pryžový profil
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Obudowa kompletna, dotyczy drzwi okrągłe, pompa
wylotowa
Obudowa kompletna drzwi kanciaste, dotyczy drzwi
kanciaste, pompa wylotowa
Obudowa kompletna, dotyczy drzwi okrągłe,
pompa wylotowa
Obudowa kompletna, drzwi kanciaste, dotyczy drzwi
kanciaste, pompa wylotowa
Rozpórka 7x10
Tylna osłona, dla 6kg / 15lbs
Tylna osłona, dla 7,5kg / 18lbs
Pokrywa otworu wypustowego, dla 6kg / 15lbs
Pokrywa otworu wypustowego, dla 7,5kg / 18lbs
Wieko górne
Tuleja sprężyny
Sprężyna
Mikrołącznik
Trzonek sprężyny
Sprężyna 15mm
Sprężyna 99mm
Trzonek łącznika wibracyjnego
Zamek
Cięgło obsługi nożnej
Sprzączka rurowa
Śruba M4x10
Śruba M6x16
Nit rozrywający 3,2x7,9
Śruba M3x25
Śruba M4x8
Nakrętka M3
Nakrętka M6
Nakrętka M4
Nit z łbem półokrągłym 3x8
Pokrycie wylotu kompletne
Drzwiczki wylotu
Zapadka nierdzewna stal
Podkładka M3
Podkładka M4
Podkładka M6
Podkładka M6
Podkładka M4
Podkładka M4
Podkładka M6
Nit rozrywający 4x6,3
Uszczelka uniwersalna
Podkładka sprężynowa
Podkładka plastikowa M3
Śruba zabezpieczająca nierdzewna
Pierścień zabezpieczający
Sprężyna
Podkładka nylonowa, biała
Pianowy profil gumowy
Katalog náhradních dílů
Кожух капота в сборе, относится к круглые двери,
выпускной насос
Кожух капота в сборе, относится к многосторонни
двери, выпускной насос
Кожух капота в сборе, относится к круглые двери,
выпускной насос
Кожух капота в сборе, относится к многосторонни
двери, выпускной насос
Распорка 7x10
Задняя крышка, относится к 6кг/15ф
Задняя крышка, относится к 7,5кг/18ф
Крышка выпускного отверстия, относится к 6кг/15ф
Крышка выпускного отверстия, относится к 7,5кг/18ф
Крышка верхнaя
Корпус пружины
Пружина
Микровыключатель
Держатель пружины
Пружина 15mm
Пружина 99mm
Держатель выключателя вибраций
Замок
Тяга аварийного управления
Стяжка трубчатая
Винт M4x10
Винт M6x16
Разрывная заклепка 3,2x7,9
Винт M3x25
Винт M4x8
Гайка M3
Гайка M6
Гайка M4
Заклепка с полокруглой головой 3x8
Крышка выпуска в сборе
Дверцы выпуска
Защелка нержав.
Шайба M3
Шайба M4
Шайба M6
Шайба M6
Шайба M4
Шайба M4
Шайба M6
Разрывная заклепка 4x6,3
Универсальный сальник
Шайба упругая
Шайба пластмассовая M3
Закрепляющий винт нержавеющий
Защитное кольцо
Пружина
Подкладка нейлоновая, белая
Пеновый резиновый профиль
Plášť kapoty úplný, platí pre okrúhle dvere,
vypušťací čerpadlo
Plášť kapoty úplný, platí pre hranaté dvere,
vypušťací čerpadlo
Plášť kapoty úplný, platí pre okrúhle dvere,
vypušťací čerpadlo
Plášť kapoty úplný, platí pre hranaté dvere,
vypušťací čerpadlo
Rozpierka 7x10
Zadný kryt , pre 6kg / 15lbs
Zadný kryt , pre 7,5kg / 18lbs
Kryt vypúšťacieho otvoru, pre 6kg / 15lbs
Kryt vypúšťacieho otvoru, pre 7,5kg / 18lbs
Horné viečko
Puzdro pružiny
Pružina
Mikrospínač
Držiak pružiny
Pružina 15mm
Pružina 99mm
Držiak vibračného spínača
Zámok
Tiahlo núdzového ovládania
Spona rúrková
Skrutka M4x10
Skrutka M6x16
Nit trhací 3,2x7,9
Skrutka M3x25
Skrutka M4x8
Matica M3
Matica M6
Matica M4
Nit s polguľovou hlavou 3x3
Kryt vypúšťania úplný
Dvierka vypúšťania
Západka nerezová
Podložka M3
Podložka M4
Podložka M6
Podložka M6
Podložka M4
Podložka M4
Podložka M6
Nit trhací 4x6,3
Univerzálny uzáver
Podložka pružinová
Podložka plastová M3
Zaisťovacia skrutka nerezová
Pojistný krúžok
Pružina
Podložka nylonová, biela
Penový profil gumový
9 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Katalog náhradních dílů
10 / 31
Kapotáž: obrázek č. 521699B
-
230200007514
Štítek „Blesk“, elektrické zařízení,
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
(není na obrázku) Tabliczka „Błyskawica“, urządzenie elektryczne (nie ma nЩиток „Молния“, электрическое устройство (нет на
rysunku)
рисунке)
Katalog náhradních dílů
Štítok „Blesk“, elektrické zariadenie (nie je na obrázku)
11 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
OVLÁDACÍ PANEL
Katalog náhradních dílů
12 / 31
Ovládací panel: obrázek č. 521698
1
1
1
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
100056
100716
101583
526873
100195
100432
100713
101383
526001
526004
PRI543000003
PRI185000228
311679800003
309798500306
310934000004
311125000004
311127000004
311902100004
310934240005
311125000005
311127000005
Klávesnice šedá
Klávesnice černá
Klávesnice Nortec
Klávesnice Tecnitramo
Tlačítko „ON/OFF“
Štítek panelu úplný šedý
Štítek panelu úplný černý
Štítek panelu úplný Nortec
Paměť
Deska programátoru
Kryt
Z-profil
Vějířová podložka M3
Šroub M3x6
Matice M4
Podložka M4
Podložka M4
Podložka M4
Matice M5
Podložka M5
Podložka M5
Karta programu - dle jazykové verze na požádání, (není
na obrázku)
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Klawiatura szara
Klawiatura czarna
Klawiatura Nortec
Klawiatura Tecnitramo
Przycisk „ON/OFF“
Tarcza pulpitu kompletna szara
Tarcza pulpitu kompletna czarna
Tarcza pulpitu kompletna Nortec
Pamięć
Płyta sterownicza
Osłona
Z-profil
Podkładka wachlarzowa M3
Śruba M3x6
Nakrętka M4
Podkładka M4
Podkładka M4
Podkładka M4
Nakrętka M5
Podkładka M5
Podkładka M5
Karta programu, według wersji językowej, (nie jest
na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Клавиатура серая
Клавиатура черная
Клавиатура Nortec
Клавиатура Tecnitramo
Кнопка „ON/OFF“
Щиток пульта в сборе серая
Щиток пульта в сборе черная
Щиток пульта в сборе Nortec
Память
Доска программного устройства
Крышка
Зетовый профиль
Шайба веерная M3
Винт M3x6
Гайка M4
Шайба M4
Шайба M4
Шайба M4
Гайка M5
Шайба M5
Шайба M5
Карта программы, по версии языка, (нет на рисунке)
Klávesnice šedá
Klávesnice čierná
Klávesnice Nortec
Klávesnice Tecnitramo
Gombík „ON/OFF“
Štítok panelu úplný šedý
Štítok panelu úplný čierný
Štítok panelu úplný Nortec
Pamäť
Doska programátora
Kryt
Z-profil
Podložka vejárová M3
Skrutka M3x6
Matica M4
Podložka M4
Podložka M4
Podložka M4
Matica M5
Podložka M5
Podložka M5
Karta programu – podľa jazykovej verzie na požiadanie
(Nie je na obrázku)
13 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
NÁSYPKA
Katalog náhradních dílů
14 / 31
Násypka: obrázek č. 521697C
1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
521543
521544
101161
101836
102341
500099
100714
521896
100715
101012
515163
101013
101591
102118
521975
101384
521994
526321
527030
500122
521519
309084000416
309933240412
309963000616
310934000004
311127000004
311127240004
311902100004
540240010016
PRI240000008
PRI540000014
521548
521709
PRI240000017
527236
521547
521546
311125240004
Násypka vnější úplná
Násypka vnitřní
Rukojeť víka násypky
Hadice
Sifon
Víčko násypky šedé
Víčko násypky černé
Víčko násypky černé Franstal
Víčko násypky černé Whirpool
Víčko násypky šedé Boissevain
Víčko násypky šedé 5aSec
Víčko násypky šedé Elektroskandia
Víčko násypky šedé Nortec
Víčko násypky šedé Warner Howard
Víčko násypky šedé Fors
Víčko násypky šedé Grandimpianti
Víčko násypky šedé Sebo
Víčko násypky šedé Laundryserv
Držák víčka násypky
Držák násypky úplný
Trubka
Šroub M4x16
Šroub M4x12
Šroub M6x16
Matice M4
Podložka M4
Podložka M4
Podložka M4
Hadicová spona 10/16
Hadicová spona 32/50
Hadice
Násypka vnitřní
Násypka vnitřní+vnější
Hadicová spona 40/60
Plastové koleno
Klapka
Přepad
Podložka M4
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Wsyp zewnętrzny kompletny
Wsyp wewnętrzny
Rękojeść wieka wsypu
Wąż
Syfon
Wieko wsypu szare
Wieko wsypu czarne
Wieko wsypu czarne Franstal
Wieko wsypu czarne Whirpool
Wieko wsypu szare Boissevain
Wieko wsypu szare 5aSec
Wieko wsypu szare Elektroskandia
Wieko wsypu szare Norec
Wieko wsypu szare Warner Howard
Wieko wsypu szare Fors
Wieko wsypu szare Grandimpianti
Wieko wsypu szare Sebo
Wieko wsypu szare Laundryserv
Uchwyt wieka wsypu
Uchwyt wsypu kompletny
Rura
Śruba M4x16
Śruba M4x12
Śruba M6x16
Nakrętka M4
Podkładka M4
Podkładka M4
Podkładka M4
Sprzączka węża 10/16
Sprzączka węża 32/50
Wąż
Wsyp wewnętrzny
Wsyp wewnętrzny + zewnętrzny
Sprzączka węża 40/60
Plastykowe kolanko
Katalog náhradních dílů
Воронка внешняя в сборе
Воронка внутренняя
Ручка крышки воронки
Шланг
Сифон
Крышка воронки серая
Крышка воронки черная
Крышка воронки черная Franstal
Крышка воронки черная Whirpool
Крышка воронки серая Boissevain
Крышка воронки серая 5aSec
Крышка воронки серая Elektroskandia
Крышка воронки серая Norec
Крышка воронки серая Warner Howard
Крышка воронки серая Fors
Крышка воронки серая Grandimpianti
Крышка воронки серая Sebo
Крышка воронки серая Laundryserv
Держатель крышки воронки
Держатель воронки в сборе
Трубка
Винт M4x16
Винт M4x12
Винт M6x16
Гайка M4
Шайба M4
Шайба M4
Шайба M4
Хомут шланга 10/16
Хомут шланга 32/50
Шланг
Воронка внутренняя
Воронка внутренняя + внешняя
Хомут шланга 40/60
Пластмассовое колено
Násypka vonkajšia úplná
Násypka vnútorná
Rukoväť veka násypky
Hadica
Sifón
Veko násypky šedé
Veko násypky čierne
Veko násypky čierne Franstal
Veko násypky čierne Whirpool
Veko násypky šedé Boissevain
Veko násypky šedé 5aSec
Veko násypky šedé Elektroskandia
Veko násypky šedé Nortec
Veko násypky šedé Warner Howard
Veko násypky šedé Fors
Veko násypky šedé Grandimpianti
Veko násypky šedé Sebo
Veko násypky šedé Laundryserv
Držiak veka násypky
Držiak násypky úplný
Rúrka
Skrutka M4x16
Skrutka M4x12
Skrutka M6x16
Matica M4
Podložka M4
Podložka M4
Podložka M4
Hadicová spona 10/16
Hadicová spona 32/50
Hadica
Násypka vnútorná
Násypka vnútorná + vonkajšia
Hadicová spona 40/60
Plastové koleno
15 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
Katalog náhradních dílů
16 / 31
Vypouštěcí ventil: obrázek č. 523362
3
4
5
8
9
10
11
13
14
19
22
23
25
26
28
32
33
34
-
PRI503002049
PRI540001003
PRI503000027
PRI240000021
PRI241000006
PRI241000017
345000160971
311125000006
311127000006
PRI503000038
500125
345000160966
100188
101750
PRI240000017
101783
309933000620
310934000006
PRI505000036
Hadice vzduchové pasti
Hadička hladinového spínače
Redukce
Spona 60-80
Spona A17,5
Spona A5,5
Vazací pásek
Podložka 6
Podložka 6
Pěnový kroužek
Výztužná trubka
Vazací pásek
Pěnový váleček
Hadice vypoustěcího ventilu
Spona 40-60
Vypouštěcí ventil 2“
Šroub M6x20
Matice M6
Vypouštěcí hadice,
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Wąż pułapki powietrznej
Wężyk wyłącznika poziomowego
Element redukcji powietrza
Sprzączka 60-80
Sprzączka A17,5
Sprzączka A5,5
Sprzączka rurowa
Podkładka 6
Podkładka 6
Pierścień pianowy
Rurka usztywniająca
Sprzączka rurowa
Tulejka pianowa
Wąż zaworu wypustowego
Sprzączka 40-60
Zawór wylotowy 2“
Śruba M6x20
Nakrętka M6
(není na obrázku) Wąż wylewania, (nie ma na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Шланг воздушной ловушки
Трубка выключателя уровня воды
Редукция воздушной ловушка
Шпона 60-80
Шпона A17,5
Шпона A5,5
Трубчатая обойма
Шайба 6
Шайба 6
Kольцо
Арматурная трубка
Трубчатая обойма
Пенопластовый валик
Шланг выпускного клапана
Шпона 40-60
Выпускной клапан 2“
Винт M6x20
Гайка M6
Выпускной шланг, (нет на рисунке)
Hadica vzduchovej pasce
Hadička hladinového spínača
Redukcia vzduchovej pasce
Spona 60-80
Spona A17,5
Spona A5,5
Trubková spona
Podložka 6
Podložka 6
Penový krúžok
Výstužná rúrka
Trubková spona
Penový valček
Hadica pre vypúšťací ventil
Spona 40-60
Vypúšťací ventil 2“
Skrutka M6x20
Matica M6
Vypúšťací hadica, (není na obrázku)
17 / 31
VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Katalog náhradních dílů
18 / 31
Vypouštěcí čerpadlo: obrázek č. 521705B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
-
PRI333000017
521550
PRI503002049
PRI540001003
PRI503000027
100188
PRI240000008
PRI240000021
PRI241000006
PRI241000017
309933000616
311125000006
311127000006
521558
500125
500140
309916000810
309933000620
PRI240000003
PRI501001078
PRI503000038
534275
345000160971
502216
345000160966
Čerpadlo
Hadice vypouštění
Hadice
Hadička hladinového spínače
Redukce vzduchové pasti
Váleček pěnový
Hadicová spona 32-50
Hadicová spona 60-80
Spona 17,5
Spona 5,5
Šroub M6x16
Podložka M6
Podložka M6
Vypouštěcí hadice
Trubka výztužná
Kryt čerpadla
Šroub M8x10
Šroub M6x20
Hadicová spona 20-32
Pryžová průchodka
Kroužek pěnový
Držák vypouštěcí hadice úplný
Vázací pásek,
Příchytka pro stahovací pásek,
Vázací pásek,
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Pompa
Wąż wylewania
Wąż
Wężyk wyłącznika poziomowego
Redukcja pułapki powietrznej
Tulejka pianowa
Sprzączka węża 32-50
Sprzączka węża 60-80
Sprzączka 17,5
Sprzączka 5,5
Śruba M6x16
Podkładka M6
Podkładka M6
Wąż wylewania
Rurka usztywniająca
Pokrywa pompy
Śruba M8x10
Śruba M6x20
Sprzączka węża 20-32
Rurka gumowa
Pierścień pianowy
Uchwyt węża wylotowego kompletny
(není na obrázku) Taśma umocowania, (nie ma na rysunku)
(není na obrázku) Uchwyt taśmy sciągania, (nie ma na rysunku)
(není na obrázku) Taśma umocowania, (nie ma na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Насос
Выпускной шланг
Шланг
Трубка выключателя уровня воды
Редукция воздушной ловушки
Пенопластовый валик
Хомут шланга 32-50
Хомут шланга 60-80
Шпона 17,5
Шпона 5,5
Винт M6x16
Шайба M6
Шайба M6
Выпускной шланг
Арматурная трубка
Крышка насоса
Винт M8x10
Винт M6x20
Хомут шланга 20-32
Резиновый бушинг
Kольцо
Держатель выпускного шланга в сборе
Завязывающий поясок, (нет на рисунке)
Прихват для стягивающего пояска, (нет на рисунке)
Завязывающий поясок, (нет на рисунке)
Čerpadlo
Vypúšťací hadica
Hadica
Hadička hladinového spínača
Redukcia vzduchovej pasti
Penový valček
Hadicová spona 32-50
Hadicová spona 60-80
Spona 17,5
Spona 5,5
Skrutka M6x16
Podložka M6
Podložka M6
Vypúšťací hadica
Výstužná rúrka
Kryt čerpadla
Skrutka M8x10
Skrutka M6x20
Hadicová spona 20-32
Priechodka
Penový krúžok
Držiak vypúšťacej hadice úplný
Viazací pásik
Príchytka pre sťahovací pásik
Viazací pásik
19 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
ZADNÍ PANEL
Katalog náhradních dílů
20 / 31
Zadní panel: obrázek č. 504326G
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
34
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
-
509986
537783
101832
101834
514038
514039
PRI350020007
PRI350000007
PRI350012007
PRI401001020
PRI401003020
PRI401002022
358251632240
344000010000
PRI350000056
PRI350001056
PRI504000021
PRI504000019
PRI240000008
309933100625
309084000410
309084000416
309933000616
310934100006
310934000006
310934000004
313251000006
311679824006
311902100006
311127000006
311125000004
311127000004
527270
527271
500129
500162
PRI551000001
PRI551006001
PRI551001001
502216
345900215120
101621
PRI520001009
100388
PRI543000003
514071
311679824004
PRI551010073
516715
S01100009214
PRI340004030
Zadní panel, platí pro 1x230V, 3x230V, 3x400V+N
Zadní panel, platí pro 3x200/208V, 3x440V, 3x400V bez N
Ventil 3 - cestný
Ventil 2 - cestný
Stykač topení
Stykač topení 9kW, 220V
Svorkovnice
4-pólová svorkovnice
Izolační papír
Pojistkové pouzdro
Pojistkové pouzdro
Pojistka 6,3A
Pojistka 4A/500V
Pojistka T1A/250V
Kabelová průchodka
Matice kabelové průchodky
Koleno
Hadice
Spona 32-50
Šroub M6x25
Šroub M4x10
Šroub M4x16
Šroub M6x16
Matice M6
Matice M6
Matice M4
Matice M6
Podložka 6
Podložka 6
Podložka 6
Podložka 4
Podložka 4
Štítek „Horká voda“
Štítek „Studená voda měkká“
Štítek „Pojistka 6,3A“
Štítek „Pojistka 4A/500V“
Štítek uzemnění 10
Štítek PE
Štítek L1, L2, L3
Příchytka pro stahovací pásek
Ucpávka
Napouštěcí hadice
Těsnění
Přepínač programování
Krytka tlačítka
Filtr
Podložka 4
Sériový štítek
Fólie průsvitná samolepicí
Štítek „Běh-zápis“
Filtr napouštěcího ventilu,
(není na obrázku)
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Płyta tylna
Задний пульт
Zadný panel
3-drogowy zawór
Zawór dwudrożny
Stycznik
Stycznik 9kW, 220V
Listwa zaciskowa
Listwa zaciskowa 4-biegunowa
Papier izolacyjny
Piasta bezpiecznika
Piasta bezpiecznika
Bezpiecznik 6,3A
Bezpiecznik 4A/500V
Bezpiecznik T1A/250V
Rurka kabla
Nakrętka przepustu kabla
Kolanko
Wąż
Sprzączka 32-50
Śruba M6x25
Śruba M4x10
Śruba M4x16
Śruba M6x16
Nakrętka M6
Nakrętka M6
Nakrętka M4
Nakrętka M6
Podkładka 6
Podkładka 6
Podkładka 6
Podkładka 4
Podkładka 4
Tabliczka "Ciepła woda"
Tabliczka "Zimna woda"
Tabliczka „Bezpiecznik 6,3A“
Tabliczka „Bezpiecznik 4A/500V“
Tabliczka uziemienia 10
Tabliczka PE
Tabliczka L1, L2, L3
Uchwyt taśmy sciągania
Dławica
Wąż do czerpania
Obwódka
Przełącznik programowania
Osłona wyłącznika
Filtr
Podkładka 4
Tabliczka produkcyjna
Folia przezroczysta samoprzylepna
Tabliczka “Ruch-zapis”
Filtr Zawory wlotowe (nie jest na rysunku)
Клапан трехходовой
Двухходовой клапан
Контактор
Контактор 9kW, 220V
Зажимная плата
Зажимная плата 4-ти полюсная
Изоляционная бумага
Чехол предохранителя
Чехол предохранителя
Предохранитель 6,3A
Предохранитель 4A/500V
Предохранитель T1A/250V
Бушинг кабеля
Гайка бушинга кабеля
Koлено
Шланг
Шпона 32-50
Болт M6x25
Болт M4x10
Болт M4x16
Болт M6x16
Гайка М6
Гайка М6
Гайка М4
Гайка М6
Шайба 6
Шайба 6
Шайба 6
Шайба 4
Шайба 4
Щиток „Теплая вода“
Щиток "Холодная вода"
Щиток "Предохранитель 6,3А"
Щиток "Предохранитель 4А/500В"
Щиток заземления 10
Щиток PE
Щиток L1, L2, L3
Прихват для стягивающего пояска
Сальник
Напускной шланг
Декельный ремень
Переключатель программирования
Крышка кнопки
Фильтр
Шайба 4
Производственный щиток
Фольга прозрачная самоклеющая
Щиток “Ход-запись”
Фильтр напускного клапана, (нет на рисунке)
Trojcestný ventil
Dvojcestný ventil
Stýkač
Stýkač 9kW, 220V
Svorkovnica
Svorkovnica 4pólová
Izolační papier
Poistkové puzdro
Poistkové puzdro
Poistka 6,3A
Poistka 4A/500V
Poistka T1A/250V
Kábelová priechodka
Matica kábelovej priechodky
Koleno
Hadica
Hadicová spona 32-50
Skrutka M6x25
Skrutka M4x10
Skrutka M4x16
Skrutka M6x16
Matica M6
Matica M6
Matica M4
Matica M6
Podložka 6
Podložka 6
Podložka 6
Podložka 4
Podložka 4
Štítok "Teplá voda"
Štítok "Studená voda"
Štítok „Poistka 6,3A“
Štítok „Poistka 4A/500V“
Štítok Uzemnenia 10
Štítok PE
Štítok L1, L2, L3
Príchytka pre sťahovací pásik
Upchávka
Napúšťacia hadica
Tesnenie
Prepínač programovania
Krytie gombíka
Filter
Podložka 4
Sériový štítok
Fólia priesvitná samolepiaca
Štítok „Chod-zápis“
Filtr napouštěcího ventilu, (není na obrázku)
Katalog náhradních dílů
21 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
POHON
Katalog náhradních dílů
22 / 31
Pohon: obrázek č. 504327D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
-
102035
500088
509819
509940
309933001030
515201
311902100008
311127000008
514077
514078
509974
515274
102036
509826
309933000516
311125000005
309084000410
311902100004
500143
100171
100216
311902100010
313251002104
309933000416
311125000004
311125000004
309084000420
310934000005
525903
528095
528134
527072
508451
Motor
Pouzdro motoru
Řemenice bubnu
Řemen
Šroub M10x30
Šroub 5/16“ x 11/4“
Podložka 8
Podložka 8
Podložka plastová
Podložka plastová
Distanční pouzdro, platí pro 6kg / 15lb
Distanční pouzdro, platí pro 7,5kg / 18lb
Deska řízení motoru
Držák řízení motoru
Šroub M5x16
Podložka 5
Šroub M4x10
Podložka M4
Kryt transformátoru
Transformátor 230 / 115V
Transformátor 115/230/400/440V
Podložka 10
Nýtovací matice M4
Šroub M4x16
Podložka 4
Podložka M4
Šroub M4x20
Matice M5
Komunikační kabel,
(není na obrázku)
Hlavní svazek vodičů,
(není na obrázku)
Hlavní svazek vodičů, 440V,
(není na obrázku)
Držák transformátoru, 400-440V,
(není na obrázku)
Svazek vodičů pohonu,
(není na obrázku)
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Silnik
Obudowa silnika
Tarcza bębna
Rzemień
Śruba M10x30
Śruba 5/16"x11/4"
Podkładka 8
Podkładka 8
Podkładka plastikowa
Podkładka plastikowa
Tuleja dystansowa
Tuleja dystansowa
Płyta sterownika silnika
Uchwyt sterownika silnika
Śruba M5x16
Podkładka 5
Śruba M4x10
Podkładka M4
Pokrywa transformatora
Transformator 230 / 115V
Transformator 115/230/400/440V
Podkładka 10
Nakrętka lutownicze M4
Śruba M4x16
Podkładka 4
Podkładka M4
Śruba M4x20
Nakrętka M5
Kabel komunikacjyny, (nie jest na rysunku)
Główna wiązka przewodów, (nie jest na rysunku)
Główna wiązka przewodów,440V, (nie jest na rysunku)
Uchwyt transformatora, 400-440V, (nie ma na rysunku)
Wiązka kablowa napędu, (nie ma na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Двигатель
Корпус двигателя
Ременный шкив барабана
Ремень
Болт M10x30
Болт 5/16"x11/4"
Шайба 8
Шайба 8
Шайба пластмассовая
Шайба пластмассовая
Дистанционный корпус
Дистанционный корпус
Доска управления двигателя
Держатель управления двигателя
Болт M5x16
Шайба 5
Болт M4x10
Шайба M4
Крышка трансформатора
Трансформатор 230 / 115V
Трансформатор 115/230/400/440B
Шайба 10
Заклепочная гайка M4
Болт M4x16
Шайба 4
Шайба M4
Болт M4x20
Гайка M5
Кабель коммуникации, (нет на рисунке)
Главный пучек проводников, (нет на рисунке)
Главный пучек проводников,440V, (нет на рисунке)
Держатель трансформатора, 400-440В, (нет на рисунке)
Пучек проводников привода, (нет на рисунке)
Motor
Puzdro motora
Remenica bubna
Remeň
Skrutka M10x30
Skrutka 5/16"x11/4"
Podložka 8
Podložka 8
Podložka plastová
Podložka plastová
Distančné puzdro
Distančné puzdro
Doska riadenia motora
Držiak riadenia motora
Skrutka M5x16
Podložka 5
Skrutka M4x10
Podložka M4
Kryt transformátora
Transformátor 230 / 115V
Transformátor 115/230/400/440V
Podložka 10
Nitovacie matice M4
Skrutka M4x16
Podložka 4
Podložka M4
Skrutka M4x20
Matica M5
Komunikačný kábel (nie je na obrázku)
Hlavný zväzok vodičov (nie je na obrázku)
Hlavný zväzok vodičov, 440 V (nie je na obrázku)
Držiak transformátora, 400-440 V (nie je na obrázku)
Zväzok vodičov pohonu (nie je na obrázku)
23 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BUBEN
Katalog náhradních dílů
24 / 31
Vnější a vnitřní buben: obrázek č. 504328D
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31
32
32
32
32
33
33
518200
518135
515361
515362
500094
500093
500107
509973
500135
R07100010513
PRI155007048
PRI155000166
509938
PRI505000001
PRI505010001
526344
PRI185000112
PRI340015019
PRI504000024
PRI614000047
PRI614000048
PRI524000001
309933000870
309933000835
309933000870
309933000840
509976
310934000008
310985000008
311125000008
PRI342000011
100383
540128
534292
PRI342001016
534293
Prací buben úplný, platí pro 6kg / 15lb
Prací buben úplný, platí pro 7,5kg / 18lb
Vnejší buben úplný, platí pro 6kg / 15lb
Vnejší buben úplný, platí pro 7,5kg / 18lb
Držák pružin pravý
Držák pružin levý
Distanční pouzdro
Držák motoru
Držák kabelu
Prstenec 12 otvorů
Prstenec 24 otvorů
Zadní čelo vnějšího bubnu, platí pro 6kg / 15lb
Zadní čelo vnějšího bubnu, platí pro 7,5kg / 18lb
Těsnění vnějšího bubnu, platí pro 6kg / 15lb
Těsnění vnějšího bubnu, platí pro 7,5kg / 18lb
Manžeta
Spona
Teplotní čidlo
Pouzdro pružiny
Průchodka čidla termostatu
Matice průchodky čidla
Podložka průchodky
Šroub M8x70
Šroub M8x35
Šroub M8x70
Šroub M8x40
Šroub M8x60
Matice M8
Matice M8
Podložka 8
Topné těleso 2000W
Topné těleso 2750W
Topné těleso 3000W
Topné těleso 2x2300W Nortec
Ucpávka topného tělesa
Ucpávka topného tělesa Nortec
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Bęben prania kompletny, dla 6 kg
Bęben prania kompletny, dla 7,5 kg
Bęben zewnętrzny kompletny, dla 6 kg
Bęben zewnętrzny kompletny, dla 7,5 kg
Uchwyt sprężyny prawy
Uchwyt sprężyny lewy
Tuleja dystansowa
Uchwyt silnika
Uchwyt kabla
Pierścień 12 otwory
Pierścień 24 otwory
Tylne czoło zewnętrznego bębna, dla 6 kg
Tylne czoło zewnętrznego bębna, dla 7,5 kg
Uszczelka zewnętrznego bębna, dla 6 kg
Uszczelka zewnętrznego bębna, dla 7,5 kg
Kołnierz
Sprzączka
Czujnik
Tuleja sprężyny
Przepust czujnika termostatu
Nakrętka przepustu czujnika
Podkładka przepustu
Śruba M8x70
Śruba M8x35
Śruba M8x70
Śruba M8x40
Śruba M8x60
Nakrętka M8
Nakrętka M8
Podkładka 8
Grzejnik 2000W
Grzejnik 2750W
Grzejnik 3000W
Grzejnik 2x2300W Nortec
Uszczelka elementu grzejnego
Uszczelka elementu grzejnego Nortec
Katalog náhradních dílů
Стиральный барабан в сборе, относится к 6 кг
Стиральный барабан в сборе, относится к 7,5 кг
Внешний барабан в сборе, относится к 6 кг
Внешний барабан в сборе, относится к 7,5 кг
Держатель пружин правый
Держатель пружин левый
Дистанционный корпус
Держатель двигателя
Держатель проводников
Кольцо 12 отверстия
Кольцо 24 отверстия
Задний торец внешнего барабана, относится к 6 кг
Задний торец внешнего барабана, относится к 7,5 кг
Уплотнение внешнего барабана, относится к 6 кг
Уплотнение внешнего барабана, относится к 7,5 кг
Манжет
Шпона
Датчик
Корпус пружины
Бушинг датчика термостат
Гайка бушинга датчика
Шайба бушинга
Винт M8x70
Винт M8x35
Винт M8x70
Винт M8x40
Винт M8x60
Гайка М8
Гайка М8
Шайба 8
Нагревател. элемент 2000Вт
Нагревател. элемент 2750Вт
Нагревател. элемент 3000Вт
Нагревател. элемент 2x2300Вт Nortec
Сальник нагревательного элемента
Сальник нагревательного элемента Nortec
Prací bubon úplný, pre 6 kg
Prací bubon úplný, pre 7,5 kg
Vonkajší bubon úplný, pre 6 kg
Vonkajší bubon úplný, pre 7,5 kg
Držiak pružín pravý
Držiak pružín ľavý
Distančné puzdro
Držiak motoru
Držiak vodiče
Prstenec 12 otvorov
Prstenec 24 otvorov
Zadné čelo vonkajšieho bubna, pre 6 kg
Zadné čelo vonkajšieho bubna, pre 7,5 kg
Tesnenie vonkajšieho bubna, pre 6 kg
Tesnenie vonkajšieho bubna, pre 7,5 kg
Manžeta
Spona
Teplotné čidlo
Puzdro pružiny
Priechodka čidla termostatu
Matica priechodky čidla
Podložka priechodky
Skrutka M8x70
Skrutka M8x35
Skrutka M8x70
Skrutka M8x40
Skrutka M8x60
Matica M8
Matica M8
Podložka 8
Výhrevné teleso 2000W
Výhrevné teleso 2750W
Výhrevné teleso 3000W
Výhrevné teleso 2x2300W Nortec
Upchávka vykurovacieho telesa
Upchávka vykurovacieho telesa Nortec
25 / 31
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
DVEŘE
Katalog náhradních dílů
26 / 31
Dveře: obrázek č. 504329B
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
20
-
500080
101377
500087
507746
500086
PRI155012019
500084
PRI505000044
PRI503000004
PRI610000076
PRI610000126
500130
PRI212000032
PRI610001122
310934240006
309933240616
309084240616
311125240006
311127240006
516877
PRI212000033
245704003021
Závěs dveří úplný kulaté dveře
Závěs dveří úplný hranaté dveře
Dveře kulaté
Dveře hranaté
Výztuha dveří, platí pro kulaté dveře
Výztuha dveří, platí pro hranaté dveře
Podložka západky
Sklo dveří
Těsnění skla dveří
Západka dveří
Kostka závěsu dveří
Vymezovací podložka západky
Šroub M6x20, platí pro kulaté a hranaté dveře
Rozměrová podložka
Matice M6
Šroub M6x16
Šroub M6x16
Podložka 6
Podložka 6
Šroub M6x25, platí pro kulaté dveře
Šroub M6x25, platí pro hranaté dveře
Lepidlo pro lepení šroubů - poz. 11, 20, (není na obrázku)
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Zawieszenie drzwi kompletne drzwiczki okrągłe
Zawieszenie drzwi kompletne drzwiczki kanciaste
Drzwiczki okrągłe
Drzwicz kanciaste
Usztywnienie drzwi, dla drzwiczki okrągłe
Usztywnienie drzwi, dla drzwiczki kanciaste
Podkładka zapadki
Szkło
Uszczelka drzwiczek
Zapadka drzwiczek
Klocek
Podkładka dystansowa zapadki
Śruba M6x20
Podkładka dystansowa
Nakrętka M6
Śruba M6x16
Śruba M6x16
Podkładka 6
Podkładka 6
Śruba M6x25, dla drzwiczki okrągłe
Śruba M6x25, dla drzwiczki kanciaste
Klej do klejenia śrub-poz. 11, 20, (nie ma na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Záves dverí úplný okrúhle dvere
Záves dverí úplný hranaté dvere
Dvere okrúhle
Dvere hranaté
Výstuha dverí, pre okrúhle dvere
Výstuha dverí, pre hranaté dvere
Podložka západky
Sklo
Tesnenie dverí
Západka dverí
Kocka
Vymedzovacia podložka západky
Skrutka M6x20
Rozmerová podložka
Matica M6
Skrutka M6x16
Skrutka M6x16
Podložka 6
Podložka 6
Skrutka M6x25, pre okrúhle dvere
Skrutka M6x25, pre hranaté dvere
Клей для приклеивания винтов - поз. 11, 20, (нет на рисунке) Lepidlo na lepenie skrutiek – poz. 11,20
(nie je na obrázku)
Петля двери в сборе круглые двери
Петля двери в сборе многогранные двери
Двери круглые
Двери многогранные
Арматура двери, относится к круглые двери
Арматура двери, относится к круглые двери
Шайба защелки
Стекло двери
Уплотнение двери
Защелка двери
Кубик петли двери
Ограничительная шайба защелки
Винт M6x20
Ограничительная шайба
Гайка М6
Винт M6x16
Винт M6x16
Шайба 6
Шайба 6
Винт M6x25, относится к круглые двери
Винт M6x25
27 / 31
NÁBOJ 6kg / 15lb
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Katalog náhradních dílů
28 / 31
Náboj 6kg / 15lb: obrázek č. 527058A
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
526699
509870
PRI608000041
PRI608001048
PRI530000012
PRI530001013
309933000835
309933241035
PRI230000003
311125000013
311127000010
311125000010
310934000010
310985000008
309933001235
527240
245704000603
Náboj
Rameno úplné
Ložisko
Ložisko
Axiální kroužek
Kroužek hřídele
Šroub M8x35
Šroub M10x35
Podložka 22x10x1
Podložka 13
Podložka 10
Podložka 10
Matice M10
Matice M8
Šroub M12x35
Náboj úplný
Lepidlo Loctite 603 pro lepení ložiska - pos. 3, 4
(není na obrázku)
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Piasta
Ramię kompletne
Łożysko
Łożysko
Pierścień czołowy
Pierścień kołnierzowy
Śruba M8x35
Śruba M10x35
Podkładka 22x10x1
Podkładka 13
Podkładka 10
Podkładka 10
Nakrętka M10
Nakrętka M8
Śruba M12x35
Piasta kompletna
Klej Loctite 603 do klejenia łożyska - poz. 3, 4 (nie ma
na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Ступица
Плечо в сборе
Подшипник
Подшипник
Аксиальное кольцо
Кольцо вала
Винт M8x35
Винт M10x35
Шайба 22x10x1
Шайба 13
Шайба 10
Шайба 10
Гайка М10
Гайка М8
Винт M12x35
Втулка в сборе
Клей Loctite 603 для клейки подшипника - поз. 3, 4
(нет на рисунке)
Náboj
Rameno úplné
Ložisko
Ložisko
Axiálny krúžok
Krúžok hriadeľa
Skrutka M8x35
Skrutka M10x35
Podložka 22x10x1
Podložka 13
Podložka 10
Podložka 10
Matica M10
Matica M8
Skrutka M12x35
Náboj úplný
Lepidlo Loctite 603 na lepenie ložiska – poz. 3,4
(nie je na obrázku)
29 / 31
NÁBOJ 7,5kg / 18lb
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Katalog náhradních dílů
30 / 31
Náboj 7,5kg / 18lb: obrázek č. 504330B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
509835
509870
510904
510903
509922
PRI530000012
PRI530001013
309933000835
309933241035
PRI230000003
311125000013
309933001235
311125000010
311127000010
310934000010
310985000008
509898
245704000603
Náboj
Rameno úplné
Ložisko
Ložisko
Rozpěrný kroužek
Axiální těsnění
Kroužek hřídele
Šroub M8x35
Šroub M10x35
Podložka 22x11x3
Podložka 13
Šroub M12x35
Podložka 10
Podložka 10
Matice M10
Matice M8
Náboj úplný
Lepidlo Loctite 603 pro lepení ložiska - pos. 3, 4
(není na obrázku)
502204_I_Datum_vydani_7.10.2011.doc
Piasta
Ramię kompletne
Łożysko
Łożysko
Pierścień
Uszczelka oporowa
Pierścień kołnierzowy
Śruba M8x35
Śruba M10x35
Podkładka 22x11x3
Podkładka 13
Śruba M12x35
Podkładka 10
Podkładka 10
Nakrętka M10
Nakrętka M8
Piasta kompletna
Klej Loctite 603 do klejenia łożyska - poz. 3, 4 (nie ma
na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Ступица
Плечо в сборе
Подшипник
Подшипник
Кольцо
Осевое уплотнение
Кольцо вала
Винт M8x35
Винт M10x35
Шайба 22x11x3
Шайба 13
Винт M12x35
Шайба 10
Шайба 10
Гайка М10
Гайка М8
Втулка в сборе
Клей Loctite 603 для клейки подшипника - поз. 3, 4
(нет на рисунке)
Náboj
Rameno úplné
Ložisko
Ložisko
Krúžok
Axiálne tesnenie
Krúžok hriadeľa
Skrutka M8x35
Skrutka M10x35
Podložka 22x11x3
Podložka 13
Skrutka M12x35
Podložka 10
Podložka 10
Matica M10
Matica M8
Náboj úplný
Lepidlo Loctite 603 na lepenie ložiska – poz. 3,4
(nie je na obrázku)
31 / 31

Podobné dokumenty

6kg 7,5kg - Track a Laundry part

6kg 7,5kg - Track a Laundry part производственном щитке, который расположен на заднем пульте машины. Изготовитель оставляет за собой право, без предупреждения проводить какие-либо изменения спецификации, которые указаны в этом кат...

Více