OZV č. 5-2012 koeficienty daň z nemovitostí

Komentáře

Transkript

OZV č. 5-2012 koeficienty daň z nemovitostí
MĚSTO KRUPKA
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Krupka vydává dne 17. září 2012 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b),
§ 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), a v souladu s ustanoveními § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Koeficienty u daně z pozemků
V jednotlivých částech města Krupky1) Bohosudov (k.ú. Bohosudov), Krupka
(k. ú. Krupka), Maršov (k. ú. Maršov u Krupky), Nové Modlany (k. ú. Nové Modlany),
Unčín (k. ú. Unčín u Krupky) a Vrchoslav (k. ú. Vrchoslav) se dle § 6 odst. 4 písm. b)
zákona o dani z nemovitostí ve spojení s § 6 odst. 4 písm. a) zákona o dani z nemovitostí
stanovuje pro stavební pozemky koeficient, kterým se násobí základní sazba daně ve výši 2,5.
Článek 2
Koeficienty u daně ze staveb
1) V jednotlivých částech města Krupky2) Bohosudov (k.ú. Bohosudov), Krupka
(k. ú. Krupka), Maršov (k. ú. Maršov u Krupky), Nové Modlany (k. ú. Nové Modlany),
Unčín (k. ú. Unčín u Krupky) a Vrchoslav (k. ú. Vrchoslav) se stanovuje pro stavby
uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí3) koeficient dle § 11 odst.
3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí, kterým se násobí základní sazba daně, případně
sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, ve výši 2,5.
2) U staveb a samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. d) zákona
o dani z nemovitostí4) se dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11
odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, v celém městě Krupka ve výši 1,5.
1)
u ostatních částí města Krupky, tj. Fojtovice (k. ú. Habartice u Krupky, Fojtovice u Krupky a Mohelnice
u Krupky), Horní Krupka (k. ú. Horní Krupka) a Soběchleby (k. ú. Soběchleby u Krupky) zůstává zachován
koeficient stanovený zákonem o dani z nemovitostí ve výši 2,0
2)
u ostatních částí města Krupky, tj. Fojtovice (k. ú. Habartice u Krupky, Fojtovice u Krupky a Mohelnice
u Krupky), Horní Krupka (k. ú. Horní Krupka) a Soběchleby (k. ú. Soběchleby u Krupky) zůstává zachován
koeficient stanovený zákonem o dani z nemovitostí ve výši 2,0
3)
obytné domy a ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům; byty a ostatní samostatné nebytové
prostory
4)
stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost
Článek 3
Místní koeficient
Pro všechny nemovitosti v celém městě Krupka se stanovuje místní koeficient ve výši 2.5)
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
a) č. 6/2009, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne
18. 11. 2009,
b) č. 2/2012, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne
23. 4. 2012.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013, vyjma čl. 4 písm. b), který
nabývá účinnosti dnem vyhlášení této vyhlášky.
……………………………….
Mgr. Ing. Zdeněk Matouš
starosta
……………………………….
Ing. Jaroslav Dubský
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: ...........................
Sejmuto z úřední desky dne:
5)
............................
Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných
nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic,
zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Podobné dokumenty

Linka 131

Linka 131 linka č. 585131 Hrob - Košťany,Střelná - Dubí - Krupka - Krupka,Bohosudov - Krupka,Unčín - Chlumec Přepravu zajišťuje: Veolia Transport Teplice s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 Tč seznam zastávek

Více

Jízdní řád autobusové linky č. 131

Jízdní řád autobusové linky č. 131 Krupka,Vrchoslav,Horní nám. 1 Krupka,,škola 1 Krupka,,U plovárny 1 Krupka,Bohosudov,MěÚ 1  Linka 148 z Teplic  Javorová Linka 1 do Ústí n.L. Krupka,Bohosudov,MěÚ 1 Krupka,Bohosudov,Komenského 1 K...

Více

481 - ARRIVA TEPLICE sro

481 - ARRIVA TEPLICE sro - spoj 120 pokračuje ze Rtyně n.B. jako spoj 115 do Malhostic, Řehlovic a Rtyně n.B. a dále jako spoj 122 do zastávky Proboštov,Přítkov - jede v pracovních dnech - přestup na vlak - zastávka je jen...

Více

NAvnn Rozpoiru MRG NErvrircKo L

NAvnn Rozpoiru MRG NErvrircKo L pnirvYz PosKYTovmYcH sr-uZen pRilvvz pRouArvuuovlrVcHvEci pniluyz unorO

Více

488 - ARRIVA TEPLICE sro

488 - ARRIVA TEPLICE sro Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky - z DUCHCOVA pokračuje jako l.486 do OSEKA DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE. - přestup na vlak Informace o tarifu a smluvních přepravních - jede v sobotu po...

Více

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO POŘÍZENÍ TRAKTORU STEYR.

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO POŘÍZENÍ TRAKTORU STEYR. KDO MŮŽE ZÍSKAT DANOU DOTACI? Zemědělský podnikatel (FO/PO) podnikající v prvovýrobě rostlinné výroby. KOLIK MŮŽU ZÍSKAT? 40 až 60 % dotace ze způsobilých výdajů . POVINNOSTI ŽADATELE? Lhůta vázano...

Více