Tchaj-wan

Transkript

Tchaj-wan
Xin Ru Zheng (Tchaj-wan)
1.Proč sis vybrala Českou republiku?
„ Protože jsem chtěla vidět sníh.“
1. Why did you choose the Czech Republic?
„ Because I wanted to see snow.“
2.Která místa jsi v Brně navštívila?Co se ti líbilo nejvíc?
„ Navštívila jsem Špilberk a přehradu. Nejvíc se mi líbil dům
Edison.“
2. What places have you already visited in Brno city?
„ I visited Castle Špilberk and the reservoir but the most
I liked Edison – house.“
3. Umíš něco říct česky?
„ Yes - Ano, umím říct kočka je cat a pes je dog.“
3. Can you tell us something in Czech?
„ Yes - Ano, I can call some animals like a cat is kočka and
a dog is pes.“
4. Umíš si představit, že bys zde žila?
„ Dokážu si to představit, ale chyběla by mi má rodina a stýskalo
by se mi.“
4. Can you imagine your living here? (Why? / Why not?)
„ I can imagine it but I would miss my family and I would
be homesick.“
5. Jak se ti líbí čeští kluci?
„Líbí se mi.“
5. Do you like Czech boys?
„ I like high-school students.“
6. Překvapilo tě tady něco?
„ Červené fazole. My je nejíme.“
6. Did anything surprise you here?
„ Red beans. Because we don’t eat red beans.“
7. Jaké zážitky budeš doma vyprávět?
„ Ukážu pár videí a donesu dárky od studentů.“
7. What memories or experience are you going to share at
home?
„ I will show some videos and I bring the presents from
the students.“