MALÉ ZAMYŠLENÍ . ACCU-CHEK® SMART PIX . INZULÍNOVÁ

Transkript

MALÉ ZAMYŠLENÍ . ACCU-CHEK® SMART PIX . INZULÍNOVÁ
INFORMACE PRO DIABETIKY
ČÍSLO 48 . ČERVEN 2008
Inzulínová
rezistence
a cílové
parametry
MALÉ ZAMYŠLENÍ . ACCU-CHEK® SMART PIX . INZULÍNOVÁ REZISTENCE A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ
CÍLOVÉ PARAMETRY KOMPENZACE . JAK NA METABOLICKÝ SYNDROM? . DIAUNIVERZITA BLANSKO
ROC-DIAinfo-48.indd 1
5.6.2008 13:49:14
Spolehlivý.
Kdykoli.
Kdekoli.
Accu-Chek ® Performa kontroluje:
Testovací proužek
Objem vzorku krve
Výsledky do 5 sekund
Teplotu
Vlhkost
Roche s.r.o., Diagnostics Division, divize Diabetes Care
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, www.roche-diagnostics.cz
ROC-DIAinfo-48.indd 2
5.6.2008 13:49:15
Milí přátelé,
DOSTÁVÁ SE VÁM do rukou již druhé vydání DIA-infa v novém kabátku.
Dnešním hlavním tématem je „inzulínová rezistence a cílové parametry
v léčbě diabetu“. Na tento problém
nahlédneme hned z několika úhlů a
zaměříme se na jeho jednotlivé oblasti
i trochu zblízka.
V SOUČASNÉ DOBĚ MŮŽE diabetik
využít řadu pomůcek, které mohou
přispět k lepšímu pochopení a výkladu
naměřených hodnot glykémie. Jedním
z nich je i zařízení Accu-Chek® Smart
Pix, který může pomoci jak uživatelům
inzulínových pump, tak uživatelům
glukometrů.
pump Accu-Chek® do počítače. Pro
použití tohoto systému není potřeba
instalovat žádný software, vše funguje
na principu „plug and play“, tedy po
připojení čtečky k počítači se program
spustí automaticky a lze stahovat
nová data nebo pracovat s programem.
Data stažená z glukometru i pumpy
jsou zobrazována ve společném grafu,
není proto nutné zadávat údaje o dávkách inzulínu ručně. Velkou výhodou
tohoto programu je komunikace v češtině.
Zázraky neumíme, ale pomoci
dokážeme.
Krásné léto.
ACCU-CHEK® SMART PIX je software
a čtečka zároveň. Je určen pro stahování dat z glukometrů a inzulínových
Jitka Bachelová
04 ][ Malé zamyšlení nad velkou inzulínovou rezistencí
07 ][ Accu-Chek® Smart Pix
08 ][ Inzulínová rezistence a možnosti jejího ovlivnění
12 ][ Diaškolička Konopiště
14 ][ Cílové parametry kompenzace a selfmonitoring
17 ][ Pozvánka na Diauniverzitu pro dospělé
18 ][ Diauniverzita Blansko
20 ][ Jak na metabolický syndrom?
22 ][ Na kole za krásami Beskyd
Vydává: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: 724 133 301 e-mail: [email protected], www.roche-diagnostics.cz Připravila: Jitka Bachelová.
Design a produkce: Cyril & Metoděj, s.r.o. Vychází čtvrtletně. Uzávěrka tohoto čísla: 5. června 2008. Časopis je možné bezplatně objednat na adrese vydavatele. Stanoviska a názory podepsaných
příspěvků se nemusejí shodovat se stanovisky a názory vydavatele. Registrace MK ČR E 15556.
ROC-DIAinfo-48.indd 3
5.6.2008 13:49:18
MALÉ ZAMYŠLENÍ
NAD VELKOU INZULÍNOVOU REZISTENCÍ
[
MUDR. KATEŘINA ŠTECHOVÁ, PH.D.
PEDIATRICKÁ KLINIKA UK 2.LF A FN MOTOL . WWW.LABAO.CZ
4
cí, která je právě typická pro cukrovku 2. typu
nebo pro gestační diabetes (těhotenskou
cukrovku). Zvýšenou inzulínovou rezistenci je
možné v rámci naší „zámečnické“ terminologie
chápat jako poruchu právě na úrovni zámku.
PŘI VYSVĚTLOVÁNÍ PODSTATY DIABETU SE PRO LEPŠÍ POROZUMĚNÍ NĚKDY PŘIROVNÁVÁ INZULÍN KE KLÍČI. KLÍČI, KTERÝ
SLOUŽÍ K TOMU, ABY SE BUŇKY LIDSKÉHO TĚLA OTEVŘELY
KLASICKÝ „PROTOTYP“ PACIENTA s diabetem
A MOHLY SI VZÍT CUKR, KTERÝ SE KOLEM NICH VYSKYTU1. typu je spíše štíhlejší jedinec. Učíme studenJE V NADBYTKU. KAŽDÉMU JE ALE JASNÉ, ŽE KLÍČ BEZ
ty, aby když uvidí pacienta s diagnostikovanou
ZÁMKU NENÍ K NIČEMU. LEDA PRO NĚJAKÉHO SBĚRATELE
cukrovkou 2. typu, který je štíhlý, zbystřili svoji
KURIOZIT.
pozornost, neboť by se mohlo ve skutečnosti
jednat o cukrovku 1. typu a diagnostický omyl
by byl na světě velmi rychle. Na druhou stranu
A PRÁVĚ TEN „zámek“ je
u pacientů s diabetem 1. typu cukrovka 2. typu není už jen výsadou starších
často opomíjen. Nedávno jsem lidí – i mladý jedinec jí může onemocnět, i když
u nás se na rozdíl od USA nebo od asijských
od jednoho pacienta slyšela
zemí jedná zatím spíše o výjimečné případy.
následující názor: „Spousta
Jedna moje pacientka ve svých 15 letech váží
mých známých má cukrovku
přes 100 kilo a je žhavou adeptkou na diagnó2. typu. To je super, že já ji
zu metabolický syndrom včetně diabetu 2. typu,
nemohu dostat, když už mám
a to už v takto útlém věku. Ta se ke svému
cukrovku 1. typu.“ To ale není
současnému stavu propracovala konzumací
bohužel až tak úplně pravda.
chipsů vydatně prolévaných sladkými limonáV literatuře se již dokonce objevil termín cukrovka 1,5. typu. dami. Jinak by byla úplně zdravá a místo toho
je silně obézní, má vysoký tlak i cholesterol a
Opravdu, to není tiskařský
šotek. Napsala jsem skutečně poruchu glukózové tolerance.
jeden a půl. Znamená to cukrovka 1. typu kombinovaná se ZPÁTKY ALE K DIABETU 1. typu, respektive
zvýšenou inzulínovou rezisten- 1,5. typu. Jak tedy pacient s cukrovkou 1. typu
může přijít ke zvýšené inzulínové rezistenci,
kterou většinou primárně nemá? Popíši Vám
PAMATUJTE SI!
příklad z praxe. Léčím dvanáctileté děvče, ktePravidelný selfmonitoring je důležitý
ré nebylo zcela ideálně kompenzované. Jako
pro dobrou kontrolu diabetu a může
řešení se nabízela inzulínová pumpa. Pacientka
snížit riziko pozdějších komplikací.
si ji navíc velmi přála, aby „byla lépe kompenVyžádejte si proto zápisník diabetika
zovaná“ a také kvůli sportu a flexibilitě denního
u svého diabetologa nebo volejte
režimu. Do inzulínové pumpy se přímo zamilonaši bezplatnou zákaznickou linku
vala po diatáboře, kde ji viděla u kamarádek.
800 111 800.
Bohužel na tom táboře viděla u kamarádek ještě jiné věci, ale to nikomu neřekla. Inzulínovou
pumpu nakonec dostala, ale kýžené zlepšení
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 4
5.6.2008 13:49:22
kompenzace se nedostavilo.
Právě naopak. Glykovaný hemoglobin stoupl až na příšerných 11,4 %, kde setrval.
BYLA UPOZORNĚNA, ŽE
pokud nedojde k úpravě, bude
nutné léčbu inzulínovou pumpou ukončit a vrátit se k perům. Glykovaný hemoglobin se
ale ani po tomto ultimátu nezlepšil. V dia deníčku byly přitom vesměs hezké glykémie.
Bylo tedy nad slunce jasné, že
je tady nějaký problém. Ten
se vyjasnil po stažení paměti
pumpy a glukometru. Glykémie z glukometru samozřejmě
odpovídaly glykovanému hemoglobinu a byly úplně jiné než
v deníčku. Co bylo ale ještě
horší, byly vysoké bolusové
dávky. Celková dávka inzulínu
za den se šplhala přes 70
jednotek. Dívenka zkrátka
začala dělat to, co jí poradily
kamarádky. „Když jdeš okolo
fast foodu a máš chuť – stačí
si cvaknout bolus a můžeš
sníst, co chceš.“ … A tak milá
pacientka „cvakala a cvakala“
a cpala do sebe jednoho „číze“
za druhým… Léčba inzulínovou pumpou byla u ní pochopitelně ukončena. Pokud by
jejímu „řádění“ nebyla zavčas
učiněna přítrž – co by následo-
valo? Jednak by si
samozřejmě mohla
takovým připichováním způsobit
velmi těžkou hypoglykémii a také by nám postupem času nakynula do
rozměrů tlusté koule
s velkou dávkou
inzulínu. Celková potřeba inzulínu by ještě
dále stoupala na úkor
zvyšující se inzulínové
rezistence a bludný kruh
by se tak uzavřel. Lidské tělo
není hloupé. Velmi zjednodušeně si můžeme představit, že
při vysokých dávkách inzulínu
začne naše tělo před tímto
klíčem schovávat zámek.
Možná si řeknete – no a
co. Důležité je spíš srovnat
glykémie. Není to ale úplně
pravda. Vysoké dávky inzulínu
nejsou „nevinné“ – působí
například nepříznivě na tkáň
jater. Inzulínová pumpička je
geniální vynález a účinná léčebná pomůcka – je-li používána
v souladu s našimi doporučeními.
Na druhou stranu
se může stát
i nebezpečnou
„zbraní“, kterou
pacient může
Někdy se inzulín přirovnává ke klíči. Klíči, který slouží k tomu, aby se buňky lidského těla
otevřely a mohly si vzít cukr, který se kolem
nich vyskytuje v nadbytku.
5
Po stažení paměti pumpy a glukometru se vše vyjasnilo:
glykémie z glukometru samozřejmě odpovídaly glykovanému hemoglobinu a byly úplně jiné než v deníčku.
ROC-DIAinfo-48.indd 5
5.6.2008 13:49:24
rezistence a po porodu zase
prudce klesá. Je jasné, že zde
je pomoc trošku obtížnější.
„Když jdeš okolo fast foodu a máš chuť – stačí si cvaknout
bolus a můžeš sníst, co chceš.“ A tak milá pacientka „cvakala
a cvakala“ a cpala do sebe jednoho „číze“ za druhým…
Léčba inzulínovou pumpou byla u ní pochopitelně ukončena.
obrátit proti sobě. Je totiž
mnohem jednodušší „si nacvakat“ bolus než se jít píchnout
perem nebo stříkačkou.
ALE NE VŠICHNI pacienti
s diabetem 1. typu a zvýšenou
inzulínovou rezistencí jsou
takto „zdivočelí“. Spravedlivě musím říci, že určitá část
našich pacientů se zvýšenou
inzulínovou rezistencí je v tom
nevinně. Zejména na dívky
a ženy číhá totiž ještě jeden
faktor ovlivňující inzulínovou
rezistenci, a to jsou ženské
pohlavní hormony. Část žen
s diabetem má v období menstruace horší glykémie, a to
6
Pokud nás trápí chuť na sladké, je možné si ho dát,
ale místo „cvaknutí si velikého bolusu“ je určitě lepší
jít oběhnout park.
i přesto, že dodržují režimová
opatření jako obvykle. Je to
dáno právě hormonálními
výkyvy. U některých žen zase
nasazení hormonální antikoncepce vyvolá potřebu zvýšené
dávky inzulínu. Úplně klasickým příkladem je pak těhotenství, kde stoupá inzulínová
rezistence i u žen bez diabetu,
a to někdy dokonce až tak, že
se u nich projeví těhotenská
cukrovka. Tomuto zvýšení
inzulínové rezistence během
těhotenství se nevyhnou ani
diabetičky 1. typu, kdy zejména ve druhé polovině těhotenství inzulínová potřeba roste
i na úkor stoupající inzulínové
PAK EXISTUJE JEŠTĚ jedna
relativně běžná situace, kdy
pacienta s diabetem potrápí
nárůst inzulínové rezistence.
Byť přechodný. A to je každá
infekční nemoc. Když ležíme
v posteli s horečkou, tak se
potřeba inzulínu zkrátka zvyšuje a navíc se člověk ještě málo
hýbe. Na druhou stranu ale
nemáme většinou tolik chuť
k jídlu. Dávku inzulínu je potřeba tedy vybalancovat podle
aktuální situace. Po odeznění
choroby potřeba inzulínu zase
klesá a může pacienta překvapit i náhlá těžší hypoglykémie.
TAKŽE CO S TÍM? Asi nic
nenaděláme s tím, že čas od
času chytneme nějakou tu
virózu, nebo s tím, že ženy
menstruují, berou hormonální antikoncepci nebo jsou
těhotné (plánovaně). Něco ale
udělat můžeme a tím se dostáváme k oblíbenému tématu
zdravého životního stylu. Je
zkrátka potřeba mít rozumnou
hmotnost a dost se hýbat.
Existují sice léky působící na
snížení inzulínové rezistence,
ale lepší (pokud tedy už není
problém s inzulínovou rezistencí a nadváhou příliš velký) je
následující doporučení. Pokud
nás trápí chuť na sladké – je
možné si ho dát (při dobré
glykémii a třeba s menším
bolusem), ale místo „cvaknutí
si velikého bolusu“ je určitě
lepší jít oběhnout park.
Ideálem pacienta s diabetem
je přeci štíhlý sportovec.
TAKŽE SPORTU ZDAR!
[]
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 6
5.6.2008 13:49:25
ACCU-CHEK®
SMART PIX
Správné rozhodování se odvíjí od jednoznačných dat
Čtecí zařízení Accu-Chek® Smart Pix umožňuje
rychlý a snadný přenos dat z glukometru a inzulínových pump z řady Accu-Chek® (Accu-Chek®
D-TRONplus a Accu-Chek® Spirit).
Accu-Chek® Smart Pix pomáhá:
• sledovat průběh Vaší léčby
• identifikovat problémy
• posoudit akutní rizika (hypoglykémie, hyperglykémie), ale i dlouhodobá
• dohodnout se s lékařem na změnách režimu
• sledovat důsledky provedených změn
Jeho použití je zcela jednoduché:
• vytváří okamžité záznamy o hodnotách glykémie a inzulínu
• není nutná žádná instalace softwaru ani
připojení k internetu
• data mohou být prohlížena, vytištěna, uložena nebo posílána e-mailem
• je kompatibilní se všemi glukometry
Accu-Chek® a
inzulínovými
pumpami
Accu-Chek®
7
Tato pomůcka je ideální pro všechny uživatele inzulínových
pump či glukometrů, kteří chtějí dosáhnout lepší kompenzace
diabetu.
Pokud byste měli zájem, neváhejte nás kontaktovat
na tel. č. 602 154 296 – Alexandr Lang nebo
724 483 612 – MUDr. Hana Vavrušková.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-48.indd 7
5.6.2008 13:49:27
INZULÍNOVÁ
REZISTENCE
A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ
[
AS. MUDR. PAVLÍNA PIŤHOVÁ
INTERNÍ KLINIKA UK 2. LF A FN V MOTOLE, V ÚVALU 84, 150 06 PRAHA 5 . [email protected]
INZULÍNOVÁ REZISTENCE ZNAMENÁ PORUCHU V ÚČINKU INZULÍNU
A DEFINUJEME JI JAKO STAV, PŘI NĚMŽ NORMÁLNÍ HLADINY INZULÍNU
V KRVI VYVOLÁVAJÍ NIŽŠÍ ODPOVĚĎ V ORGANISMU, NEŽ BYCHOM
OČEKÁVALI. KLINICKY JE HLAVNÍM PROJEVEM PORUCHA V OBLASTI
ZPRACOVÁNÍ GLUKÓZY, I KDYŽ NEDOSTATEČNÝ ÚČINEK INZULÍNU SE
PROJEVUJE I V DALŠÍCH OBLASTECH, NAPŘ. V METABOLISMU TUKŮ
A BÍLKOVIN ČI VLIVU NA CÉVNÍ STĚNU.
Obr. 1c – Inzulínový receptor
ôìnžàó€é÷
žα îíâèãâìíòéß
¦îíâèãâìíòéߞôbœvávžçìøóêvì§
žβ îíâèãâìíòéß
¦ô™éíììbžèãâìíòéߧ
8
óôìçò‹žàó€é÷
Obr. 1b – Langerhansovy ostrůvky
Obr. 1a – Molekula inzulínu
Ñ
SEKRECE INZULÍNU A
JEHO ÚČINKY
Inzulín (obr. 1a), uvolňovaný
z β-buněk Langerhansových
ostrůvků pankreatu (obr. 1b),
působí ve svalu, tukové tkáni
a játrech prostřednictvím specifických receptorů (obr. 1c).
Po vazbě inzulínu na inzulínový
receptor dojde ke kaskádě
dalších reakcí (účinky inzulínu
viz obr. 2). Dochází rovněž
k přesunu glukózových přenašečů označovaných GLUT 4
z nitra buňky k jejímu povrchu,
což umožňuje vstup glukózy do
buněk. Tímto mechanismem
je regulována glykémie po jídle. Inzulín ovlivňuje významně
i hodnotu glykémie nalačno –
v období nalačno je glukóza do
krve vydávána z jater a inzulín
blokuje její nadměrné uvolňování.
Uvedené děje jsou udržovány
v rovnováze zpětnovazebnými
okruhy, na nichž se podílí vztahy mezi glykémií a inzulínem,
inzulínem a hormony k inzulínu antagonistickými (glukagon, katecholaminy, růstový
hormon, kortisol), ale také
hormonální regulace vycházející z trávicí trubice, která se
uplatňuje zejména po jídle.
Pokud dobře fungují regulační
mechanismy, je zachováno
normální působení inzulínu.
V případě narušení těchto
vztahů se účinek inzulínu
snižuje a vzniká inzulínová
rezistence. Je-li tudíž účinek
inzulínu nižší, než očekáváme,
dochází k vydávání vyššího
množství inzulínu z β-buněk a
je tak nastolena nová rovnováha (= vzniká hyperinzulinémie,
vysoká hladina inzulínu v krvi),
která zajistí jeho přijatelný
účinek.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
INZULÍNOVÁ REZISTENCE
A METABOLISMUS
GLUKÓZY
Kompenzovaný vztah inzulínová rezistence – kompenzatorní
hyperinzulinémie zachovává
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 8
5.6.2008 13:49:32
normální transport glukózy
do svalové i tukové buňky a
tím i normální glukózovou
toleranci. K této situaci běžně
dochází při přejídání, zejména za současného omezení
fyzické aktivity, které vede ke
vzrůstu tělesné hmotnosti.
Jde o reverzibilní děj – úprava
životosprávy, pokles energetického příjmu a zvýšení fyzické
aktivity může výrazně upravit
původní citlivost k inzulínu.
Inzulínová rezistence se
projevuje jednak v tukové a
svalové tkáni, jednak v játrech.
Porucha zpracování glukózy
(tj. porucha glukózové tolerance nebo diabetes mellitus
2. typu) se objeví v okamžiku,
kdy usilovná činnost β-buněk
začíná selhávat a není produkováno dostatečné množství
inzulínu k překonání inzulínové rezistence. Nedostatečný
účinek inzulínu se pak projeví
neschopností potlačit výdej
glukózy z jater, dochází ke
zvýšení hladiny glukózy v krvi.
Vázne-li i odsun glukózy z krve
(je zpracovávána především
ve svalech), dochází rovněž ke
zvýšení hladiny glukózy.
Při rozvoji inzulínové rezistence sehrávají důležitou úlohu
i tuky, které jednak ovlivňují
činnost β-buněk a tím i výdej
inzulínu do krve, ale také dále
zhoršují inzulínovou rezistenci
ukládáním tuků do svalové
tkáně, jater a slinivky. Navíc ukládání tuků do oblasti
β-buněk vede k jejich záhubě
a tak i zhoršení produkce
inzulínu.
sníženém výdeji energie (málo
fyzické aktivity). Velké množství stravy zapříčiní zvýšené
uvolňování inzulínu z β-buněk.
Následná hyperinzulinémie
nejenom vede k důslednému
ukládání přijaté energie do
tukové tkáně, ale navíc snižuje
i množství inzulínových receptorů a vyvolává tak inzulínovou
rezistenci. Snížený účinek
inzulínu způsobí, že se více
INZULÍNOVÁ REZISTENCE,
DIABETES MELLITUS
2. TYPU A OBEZITA
Obezita vzniká prakticky vždy
jako následek přejídání a
vysokého příjmu energie při
Obr. 2 – ÚČINKY INZULÍNU
9
Játra
↓ výdeje glukózy
Sval
↑ zpracování glukózy
Tuková tkáň
↑ ukládání tuků
↓ uvolňování volných
mastných kyselin
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-48.indd 9
5.6.2008 13:49:42
INZULÍNOVÁ REZISTENCE
A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
vytváří v β-buňkách, a tím se
uzavírá kruh. Diabetes mellitus 2. typu vzniká v situaci,
kdy začne selhávat produkce
inzulínu z β-buněk.
vznikají v souvislosti s poruchou účinku inzulínu v metabolismu glukózy. (Viz obr. 3)
Na sdružení obezity, diabetu a
hypertenze (vysokého krevního tlaku) je poukazováno jako
INZULÍNOVÁ REZISTENCE na kombinaci, která výrazně
zhoršuje životní prognózu
A METABOLICKÝ
nemocných a vede ke zvýšenéSYNDROM
mu riziku urychlení ateroskleInzulínová rezistence je sporózy, rozvoje srdečně-cévních
jena s celou řadou patologickomplikací, zvýšení celkové
kých stavů, ale určitý stupeň
úmrtnosti, nemocnosti a vzniinzulínové rezistence či její
ku některých nádorů (tumory
vystupňování můžeme pozorovat i v některých „přirozených“ tlustého střeva, prostaty, gynekologické nádory). Metabolický
situacích, jako je puberta,
gravidita, stárnutí či psychický syndrom je onemocnění založené dědičně, ale s výraznou
stres.
možností, že bude ovlivněno
zevním prostředím. V průběhu
Početně nejvýznamnější část
osob s projevy inzulínové rezis- evoluce hrála významnou roli
selekce jedinců s „úsporným
tence tvoří osoby s metabolicmetabolismem“, podporujíkým syndromem. Metabolický
cím ukládání i malého množsyndrom, též nazývaný syndrom inzulínové rezistence, ství přijaté energie v období
hladomoru do tukových zásob.
představuje
Tento „úsporný metabolismus“
soubor
se však stal extrémně nevýodchyhodným při přechodu na životlek,
ní styl s malým energetickým
které
výdejem a velkým energetickým příjmem. Právě přejídání,
obezita, nedostatek fyzické aktivity, nevhodné složení stravy,
stres, kouření a některé léky
jsou významnými „podporovateli“ vzniku inzulínové
rezistence. Výskyt metabolického syndromu se v naší
populaci pohybuje kolem
25–30 % osob. Projevy
10
metabolického syndromu jsou
velmi pestré a jsou podmíněné širokou škálou účinků
inzulínu. Inzulínová rezistence
však nemusí být plně vyjádřena ve všech oblastech účinku
inzulínu. Součástí metabolického syndromu je obezita
(především v oblasti břicha,
tzv. typ „jablko“), hypertenze
(vysoký krevní tlak), porucha
metabolismu glukózy, tuků
a kyseliny močové, porucha
v oblasti srážlivosti krve a
porucha funkce výstelky cévní
stěny (tzv. endoteliální dysfunkce).
INZULÍNOVÁ REZISTENCE
A DIABETES MELLITUS
1. TYPU
I u pacientů, trpících diabetes
mellitus 1. typu, se může
manifestovat určitý stupeň
inzulínové rezistence. Jedná se především o pacienty,
jejichž rodiče či prarodiče jsou
obézní, mají diabetes mellitus
2. typu či hypertenzi (= zdědili genetické vlohy pro vznik
inzulínové rezistence). Druhou
možností je intenzivní přejídání
se při nízkém energetickém
výdeji (= hodně jedí a málo se
hýbou). Inzulínová rezistence
se v obou případech projeví
zvýšením spotřeby inzulínu (tj.
vysokou denní dávkou inzulínu) a nedostatečnou reakcí
hladiny krevního cukru na
aplikaci běžné dávky inzulínu,
Výskyt metabolického syndromu se v naší populaci pohybuje
kolem 25–30 % osob.
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 10
5.6.2008 13:49:43
Obr. 3 – Projevy metabolického syndromu
INZULÍNOVÁ REZISTENCE
ZVÝŠENÁ HLADINA INZULÍNU
centrální obezita
zvýšená hladina tuků v krvi
porucha glukózového metabolismu
diabetes mellitus 2. typu
zvýšená hladina
kyseliny močové
prozánětlivý stav
hypertenze
porucha srážlivosti krve
endoteliální dysfunkce
urychlená ateroskleróza
srdečně-cévní onemocnění
nádory
především v případě korekce
hyperglykémie. Zásadním
léčebným opatřením je úprava
životního stylu, snížení příjmu
energie, redukce váhy a zvýšení množství pohybu.
PŘÍMÉ OVLIVNĚNÍ
INZULÍNOVÉ REZISTENCE
Léčbu vždy zahajujeme pokusem o ovlivnění inzulínové
rezistence a jejích projevů
změnou životního stylu, která
zahrnuje dietní opatření a zvýšení fyzické aktivity. U nemocných s nadváhou a obezitou je
základním léčebným prostředkem omezení energetického
příjmu. Redukční dieta musí
být spojena se změnou stravovacích návyků a kompletní
změnou životního stylu. Jako
podporu snížení energetického
příjmu lze použít antiobezitika
– sibutramin, orlistat. Nezbytnou součástí změny životního
stylu je i zanechat kouření,
ztukovatění jater
které přímo zvyšuje inzulínovou rezistenci a zároveň je
nezávislým rizikovým faktorem
srdečně-cévních onemocnění.
Inzulínová rezistence klesá
také v souvislosti se zlepšením kompenzace diabetu,
nezávisle na způsobu jeho
léčby. Všechna výše uvedená
data však poukazují na to, že
jako přídavek k dietě, cvičení,
redukci hmotnosti a agresivní
léčbě jednotlivých složek metabolického syndromu bychom
měli začít co nejdříve ovlivňovat základní metabolický
defekt, inzulínovou rezistenci,
pomocí léků zvyšujících citlivost k inzulínu (= metformin a
thiazolidindiony).
Metformin je již po pět desetiletí s úspěchem používán
v léčbě nemocných s cukrovkou 2. typu, ale rovněž u diabetiků 1. typu s vyjádřenou
inzulínovou rezistencí. Velmi
se hodí do kombinace s inzulínem.
Inzulínové senzitizéry (glitazony, thiazolidindiony) jsou skupinou perorálních antidiabetik,
účinných látek určených k léčbě diabetes
mellitus 2. typu. V současné době jsou na trhu
rosiglitazon (Avandia) a pioglitazon (Actos).
Oba preparáty zlepšují inzulínovou senzitivitu.
Zlepšují nejen metabolismus glukózy, ale i tuků.
Nehodí se do kombinace s inzulínem.
11
ZÁVĚR
Inzulínová rezistence, především v klinickém
spojení s metabolickým syndromem, je závažný stav, jednoznačně zhoršující prognózu
nemocných a vedoucí ke zvýšenému riziku
akcelerace aterosklerózy, rozvoje kardiovaskulárních komplikacích, zvýšení celkové mortality,
morbidity a vzniku některých nádorů. Jako
přídavek k dietě, cvičení, redukci hmotnosti a
agresivní léčbě jednotlivých složek metabolického syndromu bychom měli začít co nejdříve
ovlivňovat základní metabolický defekt, inzulínovou rezistenci, pomocí léků zvyšujících inzulínovou senzitivitu, s cílem co nejvíce zlepšit
prognózu nemocných.
[]
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-48.indd 11
5.6.2008 13:49:44
Diaškolička Konopiště
Konopiště, Benešov u Prahy . 11.–13. 4. 2008
PRVNÍ EDUKAČNÍ POBYT V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI DIAŠKOLIČKOU
PRO NEJMENŠÍ DĚTSKÉ PACIENTY A JEJICH RODIČE ČI PRARODIČE V PŘEKRÁSNÉM PROSTŘEDÍ ZÁMKU KONOPIŠTĚ, V HOTELU KONOPIŠTĚ. HOTEL
BYL DOSLOVA RÁJEM SPORTOVNÍHO A RELAXAČNÍHO VYŽITÍ. NABÍZEL KLID,
SOUKROMÍ A PŘEDEVŠÍM VELMI OCHOTNÝ PERSONÁL.
CELÝ VÍKEND BYL věnován nejen dětem, ale i jejich rodičům či prarodičům.
DĚTI ZHLÉDLY VELMI poutavé pohádky (Bráškové Retard a Rapid, Jak
se štěňátko začalo počůrávat, Jak
se energie ze sluníčka dostane do
tělíčka, …) v podání excelentních
prim. MUDr. Ludmily Brázdové
z Nemocnice Milosrdných bratří Brno
a MUDr. Heleny Vávrové z Polikliniky
Vsetín. Součástí dětského programu
bylo i tradiční klaunské představení či
malování a hraní s Aničkou.
STĚŽEJNÍ ČÁST ODBORNÉHO programu pro rodiče byla zaměřena na
jídelníček, efektivní domácí monitorování glykémií a kompenzace diabetu
u menších dětí.
ZÁVĚREČNÉ NEDĚLNÍ DOPOLEDNE
jsme prožili v duchu velké DIA olympiády, které se účastnili jak děti, tak jejich
rodiče. Mnozí svými výkony překvapili
i sami sebe ☺.
NA ZÁVĚR BYLI malí olympionici odměněni diplomem a drobným dárkem.
12
Pohádka Jak se dostala energ
ie ze sluníčka do tělíčka.
Zá
Zamyšlení nad testem při DIA olym
piádě.
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 12
5.6.2008 13:49:44
Světové výkony
při DIA olympiádě.
Jedna z disciplín DIAolympiády:
Běh k záchraně dětí pomocí glukagonu.
13
Závěrečný ceremoniál DIA olympiády.
Nácvik aplikace glukagonu.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-48.indd 13
5.6.2008 13:49:54
CÍLOVÉ PARAMETRY
KOMPENZACE A SELFMONITORING
[
MUDR. MARTIN PRÁZNÝ, CSC., PHD.
3. INTERNÍ KLINIKA 1. LF UK A VFN
KAŽDÝ PACIENT S DIABETEM OD SVÉHO LÉKAŘE MNOHOKRÁT SLYŠEL, JAK
JE DŮLEŽITÉ UDRŽOVAT CO NEJLEPŠÍ KOMPENZACI DIABETU. ZA TÍMTO
ÚČELEM TAKÉ VELKÁ ČÁST PACIENTŮ DOSTÁVÁ GLUKOMETRY A TESTOVACÍ
PROUŽKY DO NICH. ALE JAK UŽ TO TAK BÝVÁ, NĚKTEŘÍ PACIENTI CHÁPOU
NUTNOST PROVÁDĚT SI KONTROLY GLYKÉMIE (A TAKÉ UPRAVOVAT PODLE
VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ LÉČBU, ZEJMÉNA DÁVKOVÁNÍ INZULÍNU), NĚKTEŘÍ NIKOLIV. MOTIVACE K MĚŘENÍ GLYKÉMIE SE U PACIENTŮ S DIABETEM VELICE
LIŠÍ. O CO TEDY VLASTNĚ JDE?
PROBLÉMEM JE, ŽE
diabetes je onemocnění dvou tváří. Ze
začátku nastavuje
tvář vlídnou a
laskavou. Zejména
u pacientů s diabetem 2. typu se
stává, že o svém
onemocnění po
řadu let vůbec
nevědí a ani
diabetici
14
1. typu poté, co se naučí
aplikovat inzulín, zpočátku
většinou zásadní problémy
nemají. Sama hyperglykémie
je nebolestivá, a pokud není
extrémně vysoká nebo není
spojena například s ketoacidózou, často kromě zvýšeného
močení nepůsobí pacientům
větší problémy. Naopak je to
hypoglykémie, stav nepříjemný
a někdy závažný, kterého se
někteří diabetici bojí, a udržují
si proto velmi nevhodně hodnoty glykémie záměrně vyšší.
VE ZDRAVÉM LIDSKÉM
ORGANISMU je však glykémie velice pečlivě regulována
v poměrně úzkém rozmezí,
přibližně 3,8–5,5 mmol/l
nalačno a do hodnot 7–7,5
mmol/l po jídle, v závislosti
na typu stravy. Pokud nastane porucha β-buněk, které
produkují inzulín, tato velice
delikátní rovnováha je narušena a glykémie se zvyšují,
až dospějeme k diagnóze
diabetu. Porucha β-buněk
nastává u diabetiků 1. typu na
základě autoimunitního zánětu,
kdy jsou β-buňky doslova
pozabíjeny vlastním obranným
systémem, nebo u diabetiků
2. typu na základě narůstající
inzulínové rezistence – v tom
případě nastává pokus o její
překonání, ale postupně při
zvýšené zátěži β-buněk dochází k jejich vyčerpání a opět
k hyperglykémii.
POKUD TRVÁ HYPERGLYKÉMIE velmi dlouho, obrací se
diabetes k pacientovi svou
druhou tváří, tentokráte krutou
a bezcitnou. Bez jakéhokoliv
varování se po letech života s diabetem mohou začít
objevovat pozdní diabetické
komplikace. Tyto komplikace
se velice obtížně léčí, někdy
se podaří je stabilizovat, ale
bohužel nejčastěji pouze dokážeme zmírnit a zpomalit jejich
průběh. Jedná se nejčastěji
o srdeční infarkty, mozkové
příhody nebo postižení nervového systému (neuropatii), ledvin (nefropatii) a oka
(retinopatii). Tyto komplikace
diabetu jsou hlavní příčinou,
pro kterou diabetes léčíme a
kvůli které je nutno udržovat
hodnoty glukózy co nejblíže
tzv. cílovému pásmu. Je totiž
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 14
5.6.2008 13:50:02
opakovaně prokázáno na velkých souborech pacientů, že
je to právě zvýšená glykémie
(spolu se zvýšeným krevním
tlakem a s poruchami tukového metabolismu), která je
prostřednictvím více či méně
složitých dějů za tyto komplikace odpovědná. Situace je ale
ještě složitější, protože i u některých pacientů s výbornými
glykémiemi pozorujeme velmi
závažné komplikace. Existuje
i skupina druhá, pacienti s velmi neuspokojivými výsledky,
kteří ale ani po mnoha letech
komplikace nemají. Zdá se,
že za těmito nesrovnalostmi
je genetika. Každý z nás jsme
vybaveni určitou sadou genů
a někteří jsou na tom zkrátka
trochu lépe a jiní zase hůře
než ostatní. Bohužel v současné době nedokážeme určit,
kdo je více ohrožen rozvojem
komplikací, a máme jedinou
možnost – léčit všechny pacienty co nejlépe a tak, aby se
jejich glykémie pohybovaly co
nejvíce v normálním rozmezí.
JAK BY TEDY měly vypadat
cílové hodnoty pro glukózu?
Zcela obecně platí, že cílem
léčby je dosáhnout normálních hodnot. V praxi je ovšem
situace jiná a je nutno stanovit
individuální cílové rozmezí pro
každého pacienta „na míru“.
Je nutné zohlednit věk pacienta, jeho pracovní zařazení, fyzickou zdatnost, různá
pohybová omezení, schopnost
spolupráce ať už po stránce
fyzické nebo psychické, a zvážit dopad dalších přítomných
onemocnění nebo komplikací. Proto nebude platit
to samé pro dvacetiletou
dívku s diabetem 1. typu
s inzulínovou pumpou,
která se bude chystat
otěhotnět, jako pro její
osmdesátiletou babičku s diabetem 2. typu
léčenou tabletami.
Problematiku cílových hodnot glykémie
je vždy nutno probrat
s ošetřujícím diabetologem
a následně je pak vhodné se
snažit oněch cílových hodnot
dosáhnout. Ne vždy je to
jednoduché, nicméně by bylo
chybou se vzdávat a neměřit
se nebo výsledky ignorovat.
PROSTŘEDKEM KE SLEDOVÁNÍ kompenzace diabetu je
měření glykémie, to je parametr krátkodobé kompenzace
diabetu, protože hodnota
glykémie během dne kolísá
a mnohokrát se změní. Dalším důležitým parametrem,
tentokrát dlouhodobým, je
15
glykovaný hemoglobin HbA1C.
Hemoglobin je bílkovina
v červených krvinkách, která
přenáší kyslík a která je po
několik týdnů stabilní. Mezi
glukózou a hemoglobinem
dochází k reakci, k tzv. glykaci, a struktura hemoglobinu
se změní. Změní se tím větší
část hemoglobinu, čím vyšší je
hodnota glykémie a čím déle
hyperglykémie trvá. Glykovaný
hemoglobin si tedy zjednodušeně můžeme představit jako
takovou „průměrnou glykémii“
za posledních 6–8 týdnů s tím,
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-48.indd 15
5.6.2008 13:50:05
CÍLOVÉ PARAMETRY
KOMPENZACE A SELFMONITORING
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
Naštěstí dnes už máme prostředky, které nám
pomáhají přenést záznamy z glukometrů do počítače
a pak je vyhodnotit pomocí počítačového programu.
že největší vliv budou mít hodnoty glykémie z posledních asi
dvou týdnů. Množství změněného (glykovaného) hemoglobinu pak vyjádříme v procentech
celkového množství hemoglobinu. Normální hodnoty glykovaného hemoglobinu jsou v laboratořích v České republice
do 4 %. Do 4,5 % pak mluvíme
o kompenzaci výborné, do
5,3 % o uspokojivé a vše vyšší
hodnotíme jako kompenzaci
neuspokojivou. I zde ale platí,
že pro různé pacienty budeme
používat rozdílné cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu.
16
ACCU-CHEK® SMART PIX je software
a čtečka zároveň. Zařízení je určeno pro
stahování dat z glukometrů a inzulínových
pump Accu-Chek®. Pro použití tohoto systému není potřeba
instalovat žádný
software. Velkou
výhodou tohoto
programu je
komunikace
v češtině.
Více informací o zařízení Accu-Chek® Smart
Pix najdete na straně 7 tohoto DIA-infa nebo
na www.medatron.cz.
VZHLEDEM K CHARAKTERU
GLYKOVANÉHO hemoglobinu
ale máme při jeho hodnocení
některá omezení. Pokud je
jeho hodnota zvýšená, dá
se očekávat, že glykémie
jsou vysoké a kompenzace
je neuspokojivá. Ale i vcelku
dobrá hodnota glykovaného
hemoglobinu ještě nemusí
znamenat, že je vše v pořádku – při měření glykémie
můžeme zjistit, že například
třetina měření je sice v cílovém pásmu, ale třetinu tvoří
hyperglykémie a další třetinu
hypoglykémie – zde hovoříme
o vysoké glykemické variabilitě. I v tomto případě se jedná
o neuspokojivou kompenzaci,
protože se ukazuje, že příliš
časté a příliš rozsáhlé výkyvy
hodnot glykémie mohou zvyšovat riziko komplikací diabetu. A konečně se setkáváme
i s tím, že vynikající hodnota
glykovaného hemoglobinu je
„vykoupena“ velmi častými hypoglykémiemi, a ani v tomto
případě nejsme příliš spokojeni. Při hodnocení kompenzace
proto používáme jak hodnoty
glykovaného hemoglobinu,
tak i samostatné výsledky
měření glykémie pacientem
(selfmonitoring).
DIABETIK 1. TYPU, který se
měří podle našich doporučení,
však může přijít na kontrolu
se stovkami hodnot glykémie.
Jejich hodnocení a výklad
může být někdy opravdu
složitá záležitost. Naštěstí
dnes už máme prostředky,
které nám pomáhají přenést
záznamy z glukometrů do počítače a pak je vyhodnotit pomocí počítačového programu.
Jedním z těchto prostředků je
i zařízení Accu-Chek® Smart
Pix. Accu-Chek® Smart Pix se
umí bezdrátově (infraportem)
spojit s kompatibilními glukometry Accu-Chek® (ale i s inzulínovými pumpami Accu-Chek®
Spirit a D-tron), údaje nahrát
do počítače a analyzovat
výsledky měření. Výsledky lze
uložit na pevný disk počítače
a následně je možné porovnat
je s měřením při další kontrole.
Jedná se o unikátní kombinaci
hardware a software, která
dokáže stanovit průměrné
hodnoty glykémie podle časových intervalů, míru variability
glykémií, určitým způsobem
hodnotí i riziko hypoglykémií
a hyperglykémií a umožňuje
nám tak lépe se orientovat při
hodnocení kolísavých glykemických profilů. Tím nám může
pomoci při návrhu strategie
léčby a individuálních cílových
hodnot kompenzace u pacientů s diabetem, kteří pravidelně
provádějí selfmonitoring.
[]
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 16
5.6.2008 13:50:06
DIAUNIVERZITA
pro dospělé
MILÍ PŘÁTELÉ,
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA UNIKÁTNÍ TŘÍDENNÍ VÝUKOVÝ KURZ
V DIABETOLOGII „DIAUNIVERZITA“ POŘÁDANÝ VE DNECH 26.–28. 9. 2008
V HOTELU JESENICE***, JESENICE, OKR. RAKOVNÍK.
PROGRAM:
Tato NOVINKA je připravena ve
spolupráci s MUDr. Jozefínou
Štefánkovou z Diabetologického centra Fakultní nemocnice
Hradec Králové a PhDr. Blanky
Čepické z České asociace
transakční analýzy.
Jde o jedinečný projekt určený
zejména „novým“ diabetikům
1. typu, kteří chtějí dobře
zvládnout svůj diabetes a
úspěšnou léčbou předejít
případným chronickým komplikacím. Účastnit se mohou
i „zkušení“ diabetici. Stěžejní
část odborného programu je
zaměřena na jídelníček, efektivní domácí monitorování glykémií, úpravy dávek inzulínu a
celkovou kompenzaci diabetu.
Vše bude probíhat zábavnou
formou her a praktických příkladů. Po celou dobu pobytu
vám budou k dispozici zkušení
lékaři v oboru diabetologie.
CENA:
Cena zahrnuje ubytování s rozšířenou plnou penzí (strava 6x
denně), odborný a doprovodný
program, skripta, lékařskou
pomoc a konzultace. Doprava
je individuální.
NOVÉ
!
Na setkání s Vámi se těší,
MUDr. Jozefína Štefánková
Diabetologické centrum
FN Hradec Králové
Diabetik . . . . 2 000 Kč/pobyt
Doprovod . . . 2 000 Kč/pobyt
PŘIHLÁŠKA:
Pokud máte zájem o víkendový
pobyt „DIAUNIVERZITA“, prosím, kontaktujte nás
na tel. 541 240 838 (linka
55) nebo 724 109 440 či na
adrese: ROCHE s.r.o.,
Sirotkova 45,, 616 00 Brno.
Více informací
formací můžete získat
také na
a www.medatron.cz.
Jitka Bachelová
Roche s.r.o.
Abychom se mohli věnovat
všem účastníkům individuálně
a byl dostatek prostoru na
vyřešení všech otázek, je DIAUNIVERZITA omezena počtem
účastníků. Neváhejte tedy a
co nejdříve zašlete přihlášku.
ROC-DIAinfo-48.indd 17
5.6.2008 13:50:09
Diauniverzita Blansko
Blansko,
Blan
Bl
a sk
an
sko,
o, h
hotel
otel
ot
el P
Panorama
an
nor
oram
ama
am
a.1
16.–18.
6.–1
6.
–18.
–1
8 5
8.
5.. 20
2008
0
08
V POLOVINĚ KVĚTNA JSME absolvovali zcela první
unikátní víkendový pobyt s názvem Diauniverzita pod
vedením MUDr. Jozefíny Štefánkové z Diabetologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové a PhDr. Blanky Čepické
z České asociace transakční analýzy.
CELÝ TENTO POBYT se nesl v duchu J. A. Komenského a „školy
hrou“. Zaměřili jsme se jak na hry s potravinami, tak jsme prodiskutovali i ostatní důležitá témata týkající se diabetu. Velkým přínosem byly i „hry“ s paní psycholožkou Blankou Čepickou.
CELÝ PROGRAM BYL velmi poutavý a vtáhl do hry
i nás „firemníky“. Jsem přesvědčena, že na tento
pobyt budeme všichni dlouho vzpomínat a vytvoříme
výjimečný dlouholetý projekt určený vám všem, diabetikům, a vašim doprovodům.
Výsledek různéh
o vnímání poky
nů při zavřenýc
h
Poskládej si svůj oběd
..
očích.
18
8
Pře
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 18
5.6.2008 13:50:11
u.
Skupinové řešení úkol
Rozloučení před odjezde
m domů.
Hra s potravinami.
19
rtifikátů na závěr.
Předání dárků a ce
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-48.indd 19
5.6.2008 13:50:26
JAK NA METABOLICKÝ
SYNDROM?
[
MUDR. DAGMAR MÁLKOVÁ
FN MOTOL PRAHA
V SOUČASNÉM USPĚCHANÉM SVĚTĚ, KDY
SE LIDÉ MÁLO POHYBUJÍ A HODNĚ KONZUMUJÍ, STOUPÁ SPOLEČNÝ VÝSKYT CUKROVKY 2. TYPU, VYSOKÉHO TLAKU A ZVÝŠENÉ
HLADINY TUKŮ V KRVI, RUKU V RUCE
S OBEZITOU.
Zásadní
je redukce hmotnosti, fyzická
aktivita a dietní
opatření.
TATO ČTVEŘICE ONEMOCNĚNÍ je od 80. let jmenována
jako metabolický syndrom X či
Reavenův syndrom (syndrom
inzulínové rezistence).
METABOLICKÝ SYNDROM JE
onemocnění s velkým výskytem, v naší populaci může
postihovat až 60 % lidí. Obecně se dá říci, že čím je jedinec
starší, tím spíše se u něj
složky metabolického syndromu objeví.
PŘI JEHO VZNIKU se uvažuje
o genetické podmíněnosti,
podstatnou roli ovšem hrají
i vlivy prostředí jako nedostatek pohybu, kouření či
nadměrná výživa. Při zmínce
o nadváze je jistě zajímavé
zjištění, že děti s malou porodní hmotností jsou překvapivě ve vyšším věku ohroženy
výskytem cukrovky 2. typu a
20
dalšími složkami metabolického syndromu.
SPOLEČNÝM JMENOVATELEM
SLOŽEK Reavenova syndromu
je inzulínová rezistence.
JEJÍ ČASTÝ VÝSKYT je zřejmě opět geneticky podmíněn,
jedná se o tzv. „thrifty“ genotyp. Je to historický pozůstatek
šetřícího metabolismu z dob
dávno minulých, kdy si tělo
z obavy z častého nedostatku
živin nastavilo úsporný režim
a ten se časem zafixoval do
genetické výbavy jedince. Jednoduše řečeno, tělo funguje při
bazální potřebě živin a má zakódovanou vysokou efektivitu
ukládání energie z dodané potravy. No a lidé, kteří si v sobě
nesou šetřící gen a neumějí
zregulovat pohyb a příjem
energie, jsou budoucí „klienti“
metabolického syndromu.
CO VŮBEC ZNAMENÁ INZULÍNOREZISTENCE?
HLAVNÍ FUNKCE INZULÍNU
je umožnit vstup glukózy do
buněk a tím dodat energii k jejich základním metabolickým
dějům. Tkáně jsou necitlivé
vůči účinku inzulínu, glukóza
omezeně proniká do buněk a
hromadí se v krvi. Slinivka je
zvýšenou hladinou glukózy nucena k další produkci inzulínu
a v tukové tkáni se méně štěpí
tuky, a to máme již krůček
k nadváze a posléze obezitě.
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 20
5.6.2008 13:50:34
PROČ JE METABOLICKÝ SYNDROM TAK NEBEZPEČNÝ?
BOHUŽEL JE TOTIŽ také
spojen s poruchami srážlivosti krve, ve smyslu zvýšené
tvorby krevních sraženin,
zvýšenou hladinou kyseliny
močové, častějším výskytem
žlučníkových kamenů, dušností a syndromem spánkové apnoe (noční dechové pauzy až
několik sekund). Stoupá riziko
vzniku ischemické choroby
srdeční, infarktu a mozkové
příhody. Alarmující je i zjištění
nárůstu rizika vzniku nádoru
prsu a dělohy u žen, bývá
popisována snížená plodnost.
U mužů je častěji zachycen
nádor tlustého střeva a
konečníku, i prostaty. Dále je
metabolický syndrom provázen změnami nálady, sklonem
k depresím.
I U DIABETIKŮ 1. TYPU (kdy
dochází k vyhasínání sekrece
inzulínu až k jejímu zániku) lze
také překvapivě najít poruchu působení inzulínu. Rezistence je tím
vyšší, čím je horší kompenzace.
NAPROSTO ZÁSADNÍ V PREVENCI vzniku či léčbě již stávajícího onemocnění je redukce
hmotnosti, fyzická aktivita a
dietní opatření.
s pohybem vede k žádoucímu
poklesu hmotnosti.
Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, že syndrom inzulínové
rezistence je nejen skupina
pojmů, ale zásadní problém.
JAK Z NĚHO VEN?
21
ZÁSADNÍ JE PREVENCE
vzniku. Pokud se objeví jedna
složka, věstí to i brzký výskyt
další. Jako první vlaštovka je
obezita. Ta vzniká častěji u žen
a u osob žijících ve špatných
životních podmínkách.
DALŠÍM RIZIKOVÝM FAKTOREM je příjem alkoholu jako
energeticky náročného nápoje.
Již výše jsme uvedli kouření
s omezenou fyzickou aktivitou
a špatné dietní návyky s nadměrným příjmem tuku.
PRAVIDELNÁ STRAVA S OPTIMÁLNÍM rozložením živin
(60 % sacharidů, 25 % tuků
a 15 % bílkovin), dostatek
vitamínů a stopových prvků,
omezení soli s dostatkem
tekutin a vlákniny ruku v ruce
SOUČASNÁ LÉČBA HYPERTENZE, diabetu a zvýšené
hladiny cholesterolu je krok
k vymanění se z osidel číhajících komplikací a následků syndromu inzulínové rezistence.
[]
Lidé, kteří si v sobě nesou šetřící gen a neumějí
zregulovat pohyb a příjem energie, jsou budoucí
„klienti“ metabolického syndromu.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-48.indd 21
5.6.2008 13:50:39
Na kole za krásami Beskyd
23.–25. 5. 2008
PO CELÝ VÍKENDOVÝ EDUKAČNÍ POBYT
V BESKYDECH V HOTELU HORAL, LEŽÍCÍM
V OBCI VELKÉ KARLOVICE – LÉSKOVÉ, NÁM
POČASÍ OPRAVDU PŘÁLO. MOHLI JSME TAK
PROŽÍT DVA VELMI PĚKNÉ DNY UPROSTŘED
KRÁSNÉ PŘÍRODY.
PÁTEČNÍ A SOBOTNÍ večer
byly věnovány seminářům
k problematice akutních komplikací diabetu vedeným MUDr.
Jitkou Jurkovou z FN Ostrava,
se kterou jsme také vyhodnotili sobotní test z přednášek
z loňského roku.
PÁTEČNÍ SPOLEČENSKÝ
PROGRAM jsme zahájili bowlingovým turnajem, ve kterém
excelovali všichni účastníci,
včetně těch nejmladších.
Zakončili jsme jej přípitkem
dobře chlazeným šampaňským
nalévaným z rukou „suverénních“ vítězů.
22
Závěrečné stoupání k hotelu
.
Bowlingové
soupeření.
ase.
Společné foto na vyhlídkové ter
NÁSLEDUJÍCÍ DEN DOPOLEDNE jsme věnovali pohybu. Jedna skupina turistice na 10kilometrovém okruhu po okolí a
druhá, cyklistická skupina,
vystoupala až na vodní nádrž
Karolinka.
ODPOLEDNE PAK TI nejodvážnější absolvovali občas
krušné, občas úsměvné chvilky v lanovém centru. Večeře
tak byla velkou a zaslouženou
odměnou.
V lanovém cen
tru.
.
Úsměvy po testu
Na kole za krásami Beskyd.
V PRŮBĚHU CELÉHO POBYTU jsme nezapomněli ani
na chvilky relaxace, ať již na slunné terase při odpolední kávě či v hotelovém wellness centru.
[ DIA.info | ČERVEN 2008 ]
ROC-DIAinfo-48.indd 22
5.6.2008 13:50:40
Edukace 2008
… s námi za relaxací a vzděláním
Možn
ost a
ž
85%
slevy
!
Spolu s předními odborníky na
edukaci diabetiků jsme pro Vás
připravili širokou nabídku edukačních pobytů zaměřených
na sport, turistiku a odpočinek
uprostřed krásné přírody České
republiky.
běhu edukací
e
V průběhu
můžete
ubit své znalosti v oblasti
prohloubit
u a diskutovat o svých prodiabetu
blémech s předními odborníky
v oblasti diabetologie.
Volejte +420 541 240 838 a vyžádejte si ZDARMA Katalog
edukací 2008 nebo navštivte stránky www.medatron.cz.
Roche s.r.o.
Servisní oddělení
Sirotkova 45, 616 00 Brno
[email protected]
ROC-DIAinfo-48.indd 23
5.6.2008 13:50:54
Pro začínající i náročné uživatele…
Inzulínová pumpa Accu-Chek® Spirit se zdokonaluje společně s Vašimi
zkušenostmi. Umožní Vám nastavit si takové menu, které bude vyhovovat
Vašim aktuálním potřebám:
• STANDARDNÍ menu pro začínající a méně náročné uživatele
• ROZŠÍŘENÉ menu s dostupností všech funkcí, které pumpa poskytuje
• VLASTNÍ menu s možností nastavení pumpy podle individuálních potřeb
DVĚ PUMPY V SADĚ
Accu-Chek® Spirit se přizpůsobí potřebám každého uživatele!
Maximální bezpečnost
• Pro maximální bezpečnost Vám firma Roche s.r.o. jako jediná nabízí dvě
pumpy v sadě na čtyřleté období.
• Přes 9 miliónů bezpečnostních kontrol za den.
• Integrovaná funkce uzamknutí tlačítek.
• Běžně dostupná alkalická baterie s životností přibližně 4 týdny.
• Vodotěsnost podle normy IPX 8 (do hloubky 2,5 m na 1 hodinu).
• LCD displej s podsvícením, který lze otočit o 180° – vhodné pro uživatele,
kteří ovládají pumpu levou rukou
Roche s.r.o.
Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
www.roche-diagnostics.cz
www.accu-chek.cz
ROC-DIAinfo-48.indd 24
5.6.2008 13:50:58

Podobné dokumenty

DIA-info 56

DIA-info 56 24 ][ Informace pro vás: SOS karta do zahraničí Vydává: Roche s.r.o., Diagnostics Division, prodejní jednotka Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: ...

Více

DIA-info 51

DIA-info 51 17 ][ Informace o konci životnosti vaší inzulínové pumpy 18 ][ Strava při fyzické aktivitě a diabetu 20 ][ O španělském putování

Více

Diplomová práce Veroniky Černohorské

Diplomová práce Veroniky Černohorské i roky. Insulinu je v těle čím dál méně. Glukóza (krevní cukr), která se nemůže bez insulinu dostat do buněk, se hromadí v krvi. Proud krve ji unáší do ledvin, glukóza uniká do moči a s ní i velké ...

Více

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2007 tak s pojuje k ře s ťany různých de nom inací. Boh u-že ls e jí ale v pos lední době tak doce la ne daří - ne jvětš ím důk aze m toh o je roze stavěná přístavba za D om e m s e tk ávání. Ačk oliv j...

Více

Standardy péĊe o diabetes mellitus 2.typu

Standardy péĊe o diabetes mellitus 2.typu nedostatkem inzulínu, který vede v organismu k nedostatečnému využití glukózy projevujícímu se hyperglykémií. Porucha má progredující charakter. Diabetes mellitus 2. typu vzniká při kombinaci poruš...

Více

Chirurgický zákrok a diabetes

Chirurgický zákrok a diabetes Vydává: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: 724 133 301 e-mail: [email protected], www.medatron.cz Připravila: Jitka Bachelová. Grafika a...

Více

BLUDY ALTERNATIVNÍ „MEDICÍNY“ . BYLINY VE VÝŽIVĚ

BLUDY ALTERNATIVNÍ „MEDICÍNY“ . BYLINY VE VÝŽIVĚ Vydává: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: 724 133 301 e-mail: [email protected], www.roche-diagnostics.cz Připravila: Jitka Bachelová. ...

Více

Věstník 1/2011 - Panny Marie Královny míru

Věstník 1/2011 - Panny Marie Královny míru jako námět tehdejší Československé televizi, a ta ji jako jeden z bakalářských příběhů natočila a už nejednou úspěšně odvysílala. Dcera J. Poláka paní Marie Kervitcerová, která se navíc stará o úče...

Více