Závěrečná zpráva Letní prázdninový kurz SOUHVĚZDÁŘ

Komentáře

Transkript

Závěrečná zpráva Letní prázdninový kurz SOUHVĚZDÁŘ
Závěrečná zpráva
Letní prázdninový kurz SOUHVĚZDÁŘ
1 / 91
Obsah:
Základní informace o Souhvězdáři.................................................................................................3
Propagace......................................................................................................................................5
Organizační tým..............................................................................................................................6
Témata............................................................................................................................................9
Cíle................................................................................................................................................10
Dramaturgie akce ........................................................................................................................11
Detailní průběh kursu...................................................................................................................15
Zhodnocení akce účastníky..........................................................................................................23
Vyjádření ke konkrétním úskalím akce.........................................................................................26
Horké tipy Souhvězdářského týmu – dobré nápady....................................................................27
Zhodnocení akce instruktory........................................................................................................28
Přílohy ..........................................................................................................................................32
2 / 91
Základní informace o Souhvězdáři
■ Termín:
■ Místo:
■ Účastníci:
1.8. - 9.8.2011
Chata Alma, Říčky v Orlických horách
11 žen a 11 mužů
Předpokládaný počet účastníků
Minimální počet účastníků pro konání akce
Konečný počet účastníků
Požadovaný věk
Průměrný věk
20
16
22
18-30+
24,9
■ Finance:
Účastnický poplatek
Celkový rozpočet
Finanční přebytek
3 636
74 868
1 372
■ WWW: http://souhvezdar.instruktori.cz/
Místo
Chata Alma (Orlické hory)
Horská chata ve stráni pod lesem s kapacitou 38 lůžek na 8 mi pokojích a 12 přistýlek v 2
podkrovích, celkem až 50 osob. Objekt zahrnuje prostornou klubovnu s krbem, jídelnu
s kachlovými kamny a menší místnost mezi jídelnou a kuchyní, kterou jsme využívali jako
čajovnu. Dále je tu přístupná lyžárna, kterou jsme využívali jako sklad MTZ. Kuchyň plně
vybavená, nemuseli jsme nic vozit. Sociální zařízení zahrnují 2 WC na patře, kde jsou pokoje a
2 x 2 wc a sprchy v přízemí. Chata je dobře udržovaná, během našeho pobytu nevznikl žádný
větší technický problém a můžeme ji s klidem doporučit k prázdninové akci. Oproti cenám na
webu jsme dokázali vyjednat asi 50 % cenu, která ale byla chápána jako zaváděcí, a je
pravděpodobné, že další instruktorské akce na takovou cenu nedosáhnou.
Okolí chaty Almy
Vedle chaty je louka, kterou jsme využili k aktivitě. Kolem dokola jsou lesy. Některé nám nebyly
doporučeny vzhledem k okolní CHKO. Ale ve výsledku jsme okolí využívali celkem volně a
nenastal žádný problém. Jednou přijeli lesáci ať si poklidíme přístřešek, který jsme v lese
dočasně vybudovali v místě cesty a který bránil v průjezdu traktoru. Lesem vede několik
značených a nespočet neznačených tras na Anenský vrch (cca 4 km od chaty), kde se nachází
dřevěná rozhledna postavená v roce 2010. V lesích se nachází objekty Československého
opevnění typu ŘOP a vojenské sruby (= větší betonové pevnosti). Některé jsou přístupné, řada
z nich je udržována místními spolky a jsou zamčeny. Lehce vybydlený, ale přístupný bunkr na
Anenském vrchu jsme využili k noční hře. 3 km od chaty se nachází Bunkr RS89, ve kterém je
3 / 91
funkční vojenské muzeum. 3 km od chaty by měly být megalitické menhiry, které jsme v rámci
naší prázdninovky nevyužili. 6 km daleko je pevnost Hanička, která zahrnuje komplex
podzemních chodeb, kterou jsme také nevyužili. 7 km od chaty (po turistické cestě přes
Anenský vrch) je kostel Neratov, který vypadá zajímavě (má prosklenou střechu). Zde jsme
ukončovali noční putování, po domluvě s farářem jsme mohli být chvíli uvnitř kostela a za práci
druhý den dopoledne přespat v hromadné noclehárně na faře hned vedle kostela.
K zakončení indiánské sauny jsme chtěli využít rybníček asi 400 m západně od kóty 717 m.n.m.
poblíž Horní Rokytnice/Panské Pole. V době konání akce, ale u něj byl skautský tábor, jinak by
to byla velmi pěkná možnost, zastupitelstvo bylo ochotno tuto aktivitu na místě povolit.
Účastníci
Zastoupení účastníků podle krajů:
Praha – 8
Jihomoravský – 7
Královohradecký – 2
Liberecký – 2
Ústecký – 1
4 / 91
Propagace
Propagaci
jsme
věnovali
poměrně malou část energie a
téměř
žádné
finanční
prostředky. K propagaci jsme
využívali emailovou konferenci
Instruktorů Brno, základního
článku Orchis. Dále seznamů
akcí
na
stránkách
Hnutí
Brontosaurus a Instruktorů Brno
a stránky s kalendáři akcí.
Až kolem června jsme vytvořili
leták a ten nahodile rozdávali
především našim známým (viz.
Obrázek).
Největší
část
energie
v
propagaci nás stály webové
stránky,
jejichž
grafickou
podobu si vzala na starost
Verča, zatímco na překlopení
ve funkční web pracoval
především Tinwi s Finnovou
občasnou výpomocí. Webovky
byly
vnímány
veřejností
pozitivně a obsahovaly všechny
potřebné informace + fotky z
výjezdu na místo konání.
I přes poměrně menší úsilí věnované propagaci, se nám podařilo získat mírně více účastníků,
než byla kapacita akce. Díky zvolenému tématu a použitým kanálům však většina účastníků
byla spíše druhoúčastníky, někteří byli velmi zkušenými účastníky podobných akcí.
5 / 91
Organizační tým
Tým čítal 7 členů A týmu, vesměs zkušených instruktorů. V kuchyni byli 2 kuchaři, kteří neměli
předchozí zkušenost s vařením na podobné akci. Na akci nám vypomáhala a fotila Janča, se
kterou jsme původně nepočítali jako s B týmákem, ale nakonec se chopila práce a velmi nám
pomohla. Shodli jsme se na tom, že bychom obecně do týmu využili jednoho člověka navíc.
A tým:
Pavel „Finn“ Šimeček
Role v týmu:
Šéf týmu, garant programů, MTZ, zásobování na akci
Instruktorské zkušenosti:
● absolvent organizátorského kursu Hnutí Brontosaurus 2006/2007,
absolvent IS kursu 2007/2008
● spoluorganizátor: Řeka snů (HB, 2006), Safír (Skaut, 2006),
Babylon barev (IS, 2009), organizátorský kurs (HB, 2009)
● hlavní organizátor: Země zaslíbená (HB, 2007), Mikrokosmos
(HB, 2007), Horizont (HB, 2008), Švédské verbování (IS, 2009),
Gabreta (HB, 2009), Víkend vymýšlení her (IS, 2010),
organizátorský kurs (HB, 2010, 2011).
Počet garancí na akci: 7
Sven Dražan
Role v týmu:
Odborný garant Souhvězdáře
Instruktorské zkušenosti:
absolvent Instruktorského kursu 2005/2006
spoluorganizátor: TMOU 2006-2009,
Zapokladem 2007, Perzóna Unica 2008,
EXIT
2006-2009,
hlavní organizátor: Letní dětské tábory na Stálkově 2002-2010,
O živo-tech 2006, Víkend uvádění her (2008, 2010, 2012),
Vodovíkend 2008, Vikingové 2005, Hvozdy 2005, 2006, Hisprase
2008, Soustředění pro řešitele FO&MO 2004-2009, Přírodovědná
soustředění MaFyE 2011, 2012
6 / 91
Bára Šlapáková
Role v týmu:
A tým, garant programů, zdravotník
Instruktorské zkušenosti:
● absolventka
organizátorského kursu Hnutí Brontosaurus
2006/2007, absolventka IS kurzu 2009/2010
● spoluorganizátor: Na hranici (HB, 2007), Horizont (HB, 2008),
Gabreta (HB, 2009), Země Iocari (IS, 2010)
Počet garancí na akci: 3
(ubytování, Výcvik kosmonautů, Verbální a nonverbální komunikace,
Pointilismus - nerealizováno)
Pavel „Tinwi“ Černohorský
Role v týmu:
A tým, garant programů, finance
Instruktorské zkušenosti:
● absolvent IS kurzu 2009/2010
● spoluorganizátor: Mikrokosmos (HB, 2007), Horizont (HB,
2008), Gabreta (HB, 2009), Bláznivé časy (HB, 2009), Země
Iocari (IS, 2010)
Počet garancí na akci: 6
Pavel „Čokta“ Vrba
Role v týmu:
A tým, garant programů, zásobování na akci
Instruktorské zkušenosti:
● absolvent instruktorské lesní školy ROZRAZIL (Skaut-Junák,
2005), účastník instruktorského IS kursu 2005/2006
● spoluorganizátor: Safír 2003, 2004, 2006 (Skaut-Junák),
Veronica 2005 (Skaut-Junák), Fonticulus 2009 (Skaut-Junák)
● Hlavní organizátor: Safír 2007, 2008 (Skaut-Junák)
Počet garancí na akci: 5 (Dynamicsy, Zpětná vazba, Soukolí, Prachy,
Nataraj)
7 / 91
Ilona „ili“ Götzová Zlomková
Role v týmu:
A tým, garant programů
Instruktorské zkušenosti:
instruktor Projekt Outdoor, Česká cesta,
IS Brno např.: akce zaměřené na integraci nevidomých (Ze světa
do světa, Za cihlovou zídkou aj.), organizace IS setkání, POKR,
Kolonáda,
Tradiční jarní kytko akce Poznej a sněz pro DONITRA (pod PŠL)
Počet garancí na akci: 5 (Ženský den, Souhvězdář, Margareta,
Dramahrátky, Sociogram)
Veronika Fuchsová
Role v týmu:
A tým, garant programů, psycholog, atmosfér
Instruktorské zkušenosti:
absolventka IS kurzu 2009/10.
● Spoluorganizátor: 3x adaptační pobyt pro psychology „Kroky“
(2009, 2010, 2011). Assassin 2010, B-tým TMOU 12
Počet garancí na akci: 7
Hosté a externisté
Hosty (Lenka Pelánková a Anna Chalupa) jsme si zvolili pro oddělený den mužů a žen pro
část programu, které se účastnily jen účastnice - ženy. Naším záměrem bylo přinést do diskuzí
plánovaných na tento den pohled starších žen, které mají životní zkušenosti z oblastí, které se
týkají ženství, rodinného života, atd. V rámci odděleného dne bylo v dámské skupině plánovaně
i reálně mnoho prostoru pro diskuzi.
8 / 91
Témata
1. Vidění sebe skrze oči jiných
a. Jak být sociálně úspěšný
i.
Co dělám pro sebe a co pro druhé
ii.
Jak se oblékám
iii.
První dojem
b. Vidění muže očima žen a ženy očima mužů, ale také pojmy mužství a ženství (čili
sdílení mezi muži a ženami v oddělených společenstvích)
2. Upřímnost motivů
a. Přiznání motivů sám/sama sobě
i.
nakolik dokáži být k sobě pravdivý
ii.
nakolik dokáži uznat svoji chybu
iii.
strach - co člověku brání žít naplno
b. Skryté tužby
c. Kontrast motivace s reálnými cíli a touhou vyhrávat
3. Techniky reflexe a sebereflexe
9 / 91
Cíle
1. Účastník dostane zpětnou vazbu na svoje chování v různých situacích:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a. svoje běžné chování ve skupině s ohledem na snahu být v nové
skupině sociálně úspěšný
b. v drsné situaci
c. v prvních chvílích akce (první dojem) + porovnání na zač. a na konci
Účastník si uvědomí, co chce sám a co dělá kvůli očekávání okolí
Účastník získá nezaujatý pohled na to jak na lidi působí svým zevnějškem a utvoří si
nezjednodušený postoj k tomu, jak moc je to pro něj důležité (chápe přínosy a nevýhody
investice do svého zevnějšku): na to jak se běžně obléká a co by na tom šlo změnit
vidění muži očima žen a ženy očima mužů, ale také chápání mužství ostatními muži a
ženství ostatními ženami
a. účastník muž si vytvoří názor na to, co je podstata mužství, účastnice žena si
vytvoří názor na to, co je podstata ženství
b. účastníci si v rámci programu sdělí očekávání mužů od žen a žen od mužů (ne
příliš obecně, spíš v konkrétních situacích, které je budou zajímat)
c. účastník dokáže identifikovat změny svého chování při namlouvacím rituálu
(prostě když se snaží zapůsobit)
d. uvědomění si rozdílného vnímání téhož chování očima ženy a muže (opět v
nějakých hodně konkrétních situacích) – nemalý průnik s (b)
Účastník si na konkrétní situaci (situacích) udělá analýzu svých motivů, proč se choval
tak či onak a dokáže výsledek “nějak” zpracovat (to “nějak” je předmětem zkoumání, co
se všechno s tím dá dělat)
Účastník si vybaví/uvědomí skryté tužby a buď získá odvahu je uskutečňovat nebo si
racionálně zdůvodní, proč je nechce uskutečňovat. Účastníci si svoje skryté tužby
anonymně nasdílejí.
Účastník získá teoretický základ k reflexím a sebereflexím a bude mít dostatek prostoru
je vyzkoušet a zažít, a to v rovině dávání zpětné vazby, dostávání zpětné vazby i
sebereflexe po určitých prožitých situacích.
10 / 91
Dramaturgie akce
Každý den začal budíčkem a krátkým dynamickým programem. Následovaly programové bloky,
které jsme se snažily vyvážit podle fyzické i psychické náročnosti. Večer se konal rituál (viz.
karta hry), po kterém zpravidla následoval ještě jeden blok.
V následující tabulce můžete vidět programovou tabulku, tak jak se kurs přibližně odehrál (nesedí na minutu, ale
jsou tam programy, které se opravdu odehrály v posloupnosti, jak se odehrály)
den: 7:30 8:00
9:00
1
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
2
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
3
BUD.,
ROZ. SNÍDA
NĚ
+
HYG.
10:00
12:00
13:00
14:00
DYNAMICSY
METODIKA
OBĚD + KLID
ZPĚTNÉ VAZBY
SOUKOLÍ
OBĚD + KLID
BUD.,
ROZ. SNÍDA REFLEXE K HLUKOVÝ
+
NĚ
INFEKCI
WORKSHOP
HYG.
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
16:00
OBĚD +
KLID
7
RO
B
NATARA Z.+ SNÍDA
U
J
HY
NĚ
D
G.
8
SNÍ
DA
NĚ
9
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
ŠATY DĚLAJÍ
ČLOVĚKA
OBĚD + KLID
SOCI
REFLEX
OE
GRAM
SOUHV.
2
OBĚD + KLID
MARGARETA
ZPĚTNÁ
VAZBA NA
KURZ
ÚKLID
18:00
19:00
OTVÍRÁK – ČÁST 2
20:00
ŽIVOTNÍ MEZNÍKY
RIT
VEČEŘE UÁ
L
VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ
KOMUNIKACE
PŘÍPRAVA
SAUNY
PRACHY
FOTOPŘÍBĚHY
21:00
VEČEŘE + ÚVOD
RIT
VEČEŘE UÁ
L
OBĚD + KLID
MIMOŘ.
REFLEX
E KURSU
ŽIVOTNÍ
KONSTALACE
PRÁCE A NÁVRAT NA
ZÁKLADNU
VAKONOŠÍKOVÁ
17:00
VÝCVIK KOSMONAUTŮ
ODDĚLENÝ MUŽSKO-ŽENSKÝ PROGRAM
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
6
15:00
SOCI
PŘÍ
OBĚD
OJEZ OTVÍRÁK – ČÁST 1 PICGRAM
D
NIC
1
4
5
11:00
RIT
VEČEŘE UÁ
L
VEČEŘE
23:00
SPEED DATE
MULTISOCIO
RIT
UÁ
L
HVĚZDNÁ
OBLOHA
INFEKCE
ŽENY & MUŽI
PŘÍPRA RIT
VA
UÁ
SAUNY
L
RIT
VEČEŘE UÁ
L
RIT
VEČEŘE UÁ
L
REF
RIT
ÚČASTNÍCI PŘIPRAVUJÍ
LEX
VEČEŘE UÁ
VEČEŘI A POSLEDNÍ VEČER
E
L
22:00
INDIÁNSKÁ
SAUNA
SKRYTÉ TOUHY
SOUHVĚZDÁŘ
NESTRUKTUORVANÝ
PROGRAM Z ÚČASTNICKÉ
DÍLNY
OBĚD +
ODJEZD
Programy vychází z cílů a respektují témata akce. Některé cíle jsou zastoupeny jedním
programem, některé sekvencí na sebe volně navazujících. Plánovanými vrcholy měly být
programy Infekce, Mužsko-ženský den a premiérový program Souhvězdář. Z hlediska témat
a cílů byla programová tabulka vypracována poměrně precizně.
Jak jsme ale po akci zjistili, dramaturgie měla své mouchy. Na některé jsme si zadělali již před
akcí, některé jsme do akce vnesli až v průběhu, když se některé aktivity protáhli a museli jsme
měnit program. Podívejme se na tuto tabulku z hlediska psychické a fyzické náročnosti
programů.
11 / 91
Následující tabulka ukazuje přibližnou fyzickou náročnost programů:
den: 7:30 8:00
9:00
1
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
2
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
3
BUD.,
ROZ. SNÍDA
NĚ
+
HYG.
10:00
12:00
13:00
14:00
DYNAMICSY
METODIKA
OBĚD + KLID
ZPĚTNÉ VAZBY
SOUKOLÍ
OBĚD + KLID
BUD.,
ROZ. SNÍDA REFLEXE K HLUKOVÝ
NĚ
INFEKCI
WORKSHOP
+
HYG.
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
16:00
OBĚD +
KLID
7
RO
B
NATARA Z.+ SNÍDA
U
J
HY
NĚ
D
G.
8
SNÍ
DA
NĚ
9
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
ŠATY DĚLAJÍ
ČLOVĚKA
OBĚD + KLID
SOCI
REFLEX
OE
GRAM
SOUHV.
2
OBĚD + KLID
MARGARETA
ZPĚTNÁ
VAZBA NA
KURZ
ÚKLID
18:00
19:00
OTVÍRÁK – ČÁST 2
20:00
ŽIVOTNÍ MEZNÍKY
RIT
VEČEŘE UÁ
L
VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ
KOMUNIKACE
PŘÍPRAVA
SAUNY
PRACHY
FOTOPŘÍBĚHY
21:00
VEČEŘE + ÚVOD
RIT
VEČEŘE UÁ
L
OBĚD + KLID
MIMOŘ.
REFLEX
E KURSU
ŽIVOTNÍ
KONSTALACE
PRÁCE A NÁVRAT NA
ZÁKLADNU
VAKONOŠÍKOVÁ
17:00
VÝCVIK KOSMONAUTŮ
ODDĚLENÝ MUŽSKO-ŽENSKÝ PROGRAM
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
6
15:00
SOCI
PŘÍ
OBĚD
OJEZ OTVÍRÁK – ČÁST 1 PICGRAM
D
NIC
1
4
5
11:00
RIT
VEČEŘE UÁ
L
VEČEŘE
23:00
SPEED DATE
MULTISOCIO
RIT
UÁ
L
HVĚZDNÁ
OBLOHA
INFEKCE
ŽENY & MUŽI
PŘÍPRA RIT
VA
UÁ
SAUNY
L
RIT
VEČEŘE UÁ
L
RIT
VEČEŘE UÁ
L
REF
RIT
ÚČASTNÍCI PŘIPRAVUJÍ
LEX
VEČEŘE UÁ
VEČEŘI A POSLEDNÍ VEČER
E
L
22:00
INDIÁNSKÁ
SAUNA
SKRYTÉ TOUHY
SOUHVĚZDÁŘ
NESTRUKTUORVANÝ
PROGRAM Z ÚČASTNICKÉ
DÍLNY
OBĚD +
ODJEZD
červená značí výrazně fyzicky náročné programy (kde se např. běhá)
oranžová značí dynamické programy, ale ale výraznějších nároků na fyzičku (chůze, drobné cvičení venku apod.)
modrá značí statiku
Program Soukolí měl některé podaktivity dosti fyzicky náročné, některé vůbec, proto byl ponechán v oranžovém
zbarvení.
Oddělený mužsko-ženský program se skládal z více aktivit, které nebyly všechny dynamické. Muži měli program
spíše dynamičtější (včetně bitvy s papírovými koulemi), ženy statičtější.
Účastníci si obecně stěžovali na nedostatek pohybu. Zpětně viděno v programu chybí více
aerobních aktivit. Situaci by pravděpodobně dostatečně napravily pravidelněji a rovnoměrněji
rozložené drobné ale hodně dynamické hry. Ukázalo se, že být venku nestačí. Je potřeba
pravidelně dávat účastníkům do těla (aspoň těm, kteří přijeli nám).
Následující tabulka ukazuje přibližnou psychickou náročnost programů:
12 / 91
den: 7:30 8:00
9:00
1
BUD.,
ROZ. SNÍDA
NĚ
+
HYG.
2
BUD.,
ROZ. SNÍDA
NĚ
+
HYG.
3
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
10:00
12:00
13:00
14:00
DYNAMICSY
METODIKA
OBĚD + KLID
ZPĚTNÉ VAZBY
SOUKOLÍ
OBĚD + KLID
BUD.,
ROZ. SNÍDA REFLEXE K HLUKOVÝ
+
NĚ
INFEKCI
WORKSHOP
HYG.
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
16:00
OBĚD +
KLID
7
RO
B
NATARA Z.+ SNÍDA
U
J
HY
NĚ
D
G.
8
SNÍ
DA
NĚ
9
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
ŠATY DĚLAJÍ
ČLOVĚKA
OBĚD + KLID
SOCI
REFLEX
OE
GRAM
SOUHV.
2
OBĚD + KLID
MARGARETA
ZPĚTNÁ
VAZBA NA
KURZ
ÚKLID
18:00
19:00
OTVÍRÁK – ČÁST 2
20:00
ŽIVOTNÍ MEZNÍKY
RIT
VEČEŘE UÁ
L
VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ
KOMUNIKACE
PŘÍPRAVA
SAUNY
PRACHY
FOTOPŘÍBĚHY
21:00
VEČEŘE + ÚVOD
RIT
VEČEŘE UÁ
L
OBĚD + KLID
MIMOŘ.
REFLEX
E KURSU
ŽIVOTNÍ
KONSTALACE
PRÁCE A NÁVRAT NA
ZÁKLADNU
VAKONOŠÍKOVÁ
17:00
VÝCVIK KOSMONAUTŮ
ODDĚLENÝ MUŽSKO-ŽENSKÝ PROGRAM
BUD.,
ROZ. SNÍDA
+
NĚ
HYG.
6
15:00
SOCI
PŘÍ
OBĚD
OJEZ OTVÍRÁK – ČÁST 1 PICGRAM
D
NIC
1
4
5
11:00
RIT
VEČEŘE UÁ
L
VEČEŘE
23:00
SPEED DATE
MULTISOCIO
RIT
UÁ
L
HVĚZDNÁ
OBLOHA
INFEKCE
ŽENY & MUŽI
PŘÍPRA RIT
VA
UÁ
SAUNY
L
RIT
VEČEŘE UÁ
L
RIT
VEČEŘE UÁ
L
REF
RIT
ÚČASTNÍCI PŘIPRAVUJÍ
LEX
VEČEŘE UÁ
VEČEŘI A POSLEDNÍ VEČER
E
L
22:00
INDIÁNSKÁ
SAUNA
SKRYTÉ TOUHY
SOUHVĚZDÁŘ
NESTRUKTUORVANÝ
PROGRAM Z ÚČASTNICKÉ
DÍLNY
OBĚD +
ODJEZD
zelená označuje aktivity, které byly vysloveně s humorným podtextem
zelenkavě žlutá označuje aktivity, které byly spíše uvolňující a nevyžadovaly od účastníků mnoho přemýšlení
světle modrá označuje aktivity, kde se účastníci museli zamýšlet, ale nebylo to většinou příliš osobní (na stupnici
zhruba obtížnost 2 až 3)
tmavě modrá označuje aktivity, kde se zacházelo do osobních témat a byly proto pro většinu účastníků psychicky
náročnější (na stupnici přibližně mezi 3 až 5)
Souhrou toho, že některé programy nakonec vyplynuly jinak než jsme chtěli, změnami v
programu a nedostatečnou analýzou celkové dramaturgie před akcí se nám stalo, že celkově
měl program spíše vážnější charakter. Také koncentrace psychicky náročných programů s
osobními tématy byla nesmyslně vysoká a vznikla našimi přehnanými ambicemi a mnoha cíli.
Obojí uškodilo atmosféře akce a ke konci prakticky vyřadilo z účasti na programu dva účastníky,
kteří měli od akce výrazně jiná očekávání.
Změny v programu během akce (jsou již součástí výše uvedených tabulek):
• program Infekce se protáhl do ranních hodin, což znamenalo vypouštění programů a
reorganizaci následujícího dne
• Celý odpolední bok sedmého dne (původně 2 hry) byl zaměněn za improvizovaně
uvedený program Fotopříběhy za základě mimořádné zpětné vazby ke kursu, kterou
jsme udělali 7. den před obědem kvůli určitým známkám nespokojenosti, kterým jsme
chtěli dát prostor. Tato záměna se velmi povedla a tento tah nám výrazně pomohl
vygradovat atmosféru a posunout skupinovou dynamiku před závěrečným vrcholovým
programem Souhvězdář.
• program Souhvězdář dokonce pro většinu týmů skončil až za svítání (přestože jsme měli
domluvený nocleh na faře v Neratově), proto také návrat na základnu byl v o dost
pozdější době než jsme čekali => vypouštění programů 8. dne
13 / 91
Celkově se tedy program měnil spíše méně. Změny odnesl jeden z cílů (vypuštěn program,
který ho měl naplňovat) i fyzicky náročnější hry, na které se nedostalo.
Atmosférotvorné prvky na akci:
Verča připravila poměrně rozsáhlou výzdobu objektu (dokonce tak rozsáhlou, že část musela
zůstat v Brně, neboť se nevešla do auta). V prázdných rámech obrazů se objevovaly úryvky
příběhu, který navozoval témata na akci řešená.
Součástí akce byl náladoměr (nástěnka – osa x psychické, osa y fyzické vyčerpání/nabuzení.
Hráči přemisťovali špendlík – hvězdu se svým jménem)
K dispozici byl také obálkový systém s možností psaní vzkazů na různě barevné papírky (s
různým emočním významem).
Každodenně také všichni prošli společným rituálem. V rámci rituálu používali 2 důležité
artefakty – malou olejovou lampičku a speciálně vyrobený deníček (výtvarně velmi zdařilý).
14 / 91
Detailní průběh kursu
V této sekci popisujeme průběh kursu program po programu. Některé programy
popisujeme jen obecně (povrchně), k některým poskytujeme plné karty her - v těchto
případech se jen odkazujeme na kartu programu přiloženou na konci dokumentu a o
programu píšeme spíše jen jeho dopad na kurz jako celek. Tento systém volíme
především proto, že k některým programům plné karty her nevznikly a nenašli jsme vůli
je zkompletovat. Přesto si myslíme, že i tyto aktivity za zmínku a stručný popis stojí a
jsou potřebné k dokreslení celkového průběhu kursu.
Pondělí
● Otvírák
Cílem otvíráku bylo účastníky seznámit a trochu otrkat. Také bylo potřeba dojít z vlakové
zastávky několik kilometrů na základnu. Chtěli jsme rovněž účastníkům připravit nějakou
netypickou aktivitu na začátek. Otvírák sestával ze dvou základních částí, přičemž první
seznamovací a putovní část představovala virtuální cestu autobusem, zatímco ve druhé
zážitkovější části měli z bludiště plného potvor vylovit kousky mapy.
Průvodním prvkem cesty byl “autobus”, který sestával z řidiče, průvodce a několika
svázaných tyčí, ke kterým byly připoutány popruhy, za které se účastníci drželi. Vypadalo
to asi takto:
Řidič měl roli baviče a atmosférotvůrce, zatímco průvodce hlídal průběh a zadával úkoly.
Asi polovinu cesty absolvovali účastníci v tomto autobuse, přičemž bylo několik
zastavení, na kterých probíhaly krátké seznamovací a ice-breakerové aktivity. Mezi
zastaveními měli vždy úkol se o nečem bavit se svým spolucestujícím (např. před prvním
zastavením měli zjistit dost, aby ho byli schopni představit a poté měli nějaké jiné
15 / 91
Nakonec účastníci dorazili do lesa, kde bylo z vytyčovacích pásek nachystané bludiště,
ve kterém se pohybovali duchové hlídající kousky mapy (vytištěná jako puzzle). Duchové
měli za úkol nestíhat účastníky, kteří se chovají nenápadně a zůstanou stát, když jde
duch kolem. Naopak po těch rychlých měli jít. Časový tlak na účastníky: je jim řečeno, že
duchové se pohybují s přibývajícím časem čím dál rychleji. Nakonec účastníci poskládali
mapu, kde bylo nějaké vyznačené místo v lese. Na pozici základny si však museli
všimnout, že z druhé strany mapy je text, který je od vyznačeného místa naviguje.
Metodické poznámky:
○ první část: Doporučeníhodné je určitě zadat účastníkům úkoly, co o sobě mají
zjistit. Stimuluje to hovor i mezi lidmi, kteří by se na začátku akce neodvážili a
celkově to vede k dobrému seznámení a uvolnění atmosféry. Toto se nám
povedlo a byli jsme s tím spokojeni.
Pohyb skupiny v autobusu je potřeba počítat jako dost pomalý - odhadem 2 km/h
po běžné hliněné cestě, kde je občas nějaká louže.
Seznamovačky typu „představím před ostatními někoho druhého, aby si ostatní
zapamatovali jeho jména“ je matoucí. Představuju Čoktu a on mě a ostatní pak
neví, kdo z nás dvou je Čokta.
Dále se ukázalo jako bezpečnostní riziko hrát “draky” (hra, kde jsou účastníci
rozděleni na 2 týmy, ve které utvoří 2 hady lidí a “hlavy” se snaží odtrhnout lidi z
“ocasu”) s použitím dřevěných tyčí, které předtím tvořily pomyslný autobus. Tyče
jsou tvrdé a když se náhodou zlomí, tak i ostré.
○ druhá část: druhá část spnila očekávání a jediným zádrhelem byla příprava nechat vytisknout ortofotomapu na 260-dílkové puzzle nebyl velký problém.
Problémem se ukázalo něco takového poskládat. I bez běhání pro dílky je to
zábava tak na 3 hodiny, neboť všechny lesy vypadají dost podobně. Pomocí
izolepy jsme vyrobili asi 40 větších dílců, jinak by účastníci neměli šanci.
● Speed date (viz Přílohy)
Tato aktivita měla dva cíle. 1) bližší seznámení účastníků a 2) zpětná vazba na první
dojem z druhého člověka. Aktivita probíhala podle systému rychlého seznamování, při
kterém zúčastnění absolvují krátké (minutové) rozhovory s množstvím lidí opačného
pohlaví a protáčí se po kruhu, aby se vzájemně prostřídali.
● Rituál
Cílem rituálu bylo zastavení se, zamyšlení nad uplynulým dnem a společná činnost,
která by stmelila skupinu a den rituálně uzavřela. V místnosti byla tma, na stolku byly
připravené rozsvícené petrolejové lampičky v různých barvách a hrála klidná hudba.
Účastník si vzal lampičku a přešel ke kapsáři, který visel na zdi a ve kterém byly uložené
deníčky. Vytáhl si svůj deníček a měl 3 písničky (cca 15 min.) na zapsání svých dojmů z
uplynulého dne. Po dopsání jsme si s účastníky stoupli do kruhu i s lampičkami a
16 / 91
vytvářeli jsme “souzvučí” - každý vyprodukoval tón a další se přidávali, až všichni zpívali
nějaký tón a dohromady to dávalo zvláštní až spirituální zvuk. Účastníci pak položili
lampičky na stolek a postupně odcházeli z místnosti.
Metodické poznámky:
○ Čas na zhodnocení dne a zapsání poznámek považuji za přínosné. Souzvučí bylo
příjemné, také lampičky ve tmě vytvářely krásnou atmosféru.
○ Bylo velmi rušivé, když někdo (většinou orgové) přicházel do místnosti po
zahájení rituálu nebo odcházeli před skončením. Narušovalo to intimitu atmosféry
rituálu.
○ Rituál v našem případě dělal ten, kdo měl zrovna čas a někdy nebylo jasné, kdo
bude rituál připravovat. Ten, kdo ho připravoval, neměl k dispozici na svém
počítači hudbu, atp. Při dalším uvedení by si garant měl lépe hlídat organizaci
rituálu.
Úterý
● Dynamicsy
Toto byl blok známějších mi méně známých dynamisců pro posunutí skupinové
dynamiky.
● Přednáška o zpětné vazbě (viz Přílohy)
Vzhledem k tomu, že zpětnovazební programy tvořily těžiště akce a byly důležité pro
naplnění cílů, chtěli jsme účastníky, aby pochopili smysl zpětné vazby a osvojili si
základní dovednosti a postupy ve zpětné vazbě.
● Vesmírný Vavrda - “Výcvik kosmonautů” (viz Přílohy)
Jedná se o týmový fyzicky náročný program, složený ze čtyř částí, zakončený
Vavrdovým memoriálem na vlastnoručně vyrobených dřevěných konstrukcích
(“vznášedlech”). Jeho cílem bylo stmelit účastníky, přimět je ke spolupráci, unavit je:-)
Konkrétní popis jednotlivých aktivit v kartě hry. Program zafungoval, účastníci si ho užili.
Je třeba počítat s problémy prostředí (např. louka s vysokou trávou pro alergiky) a
operativně přizpůsobit náročnost poslední etapy zbývajícím fyzickým silám účastníků
(např. počtem kol).
● Příběhy souhvězdí (viz Přílohy)
Odpočinkový večerní kreativní program, kde si účastníci vymýšlejí vlastní souhvězdí na
obloze. Bohužel program byl zařazen poměrně pozdě a účastníci byli dost vyčerpaní.
Proto nevyzněl, jak mohl, nezklamal, ani nijak nevynikl. Z dnešní perspektivy si na něj již
asi nikdo nevzpomene.
17 / 91
Středa
● Soukolí (viz Přílohy)
Složitý dynamics, jako prostředek k vnesení určitého napětí a i možného konfliktu mezi
účastníky, vyplývající z neschopnosti úspěšně plnit zadaný skupinový úkol - řídit svět.
Cílem bylo odhození masek jednotlivců a jednání v jejich přirozenosti, což mělo být
materiálem pro následnou reflexi. Nutno říci, že přestože se program povedl a “materiálu”
do reflexe bylo dost, a určité cenné závěry jednotlivci vyvodili, tak původní záměr spíše
splněn nebyl (konflikt nevznikl). Nicméně jako aktivita na skupinovou spolupráci
vyjasňující týmové role zafungovalo velmi dobře.
I když byl z jedné strany program náročný na týmovou spolupráci, byly v něm zařazeny
odlehčující aktivity (příboj = skok do bazénku, sběr oblečení na váhy spravedlnosti apod.)
a i motivační scénka byla humorného ražení, účastníky i ke konci kursu často
vzpomínaná.
● Životní mezníky (viz Přílohy)
Převážně tvořivý program připomínající účastníkům klíčové momenty jejich života. Tyto
momenty jsou podle rozhodnutí účastníků sdíleny s ostatními (s velmi dobrou
škálovatelností toho, kolik komu čeho o sobě prozradím). Program byl původně zařazen
čistě s cílem připomenout účastníkům jejich životní milníky, aby s nimi mohli pracovat v
rámci dalšího programu, nicméně tento navazující program nakonec nebyl uveden a tak
Životní mezníky splnily alespoň roli hlubší seznamky pro bližší poznání lidí na úrovni
jejich osobní historie a pohodového tvořivého programu, který prohluboval důvěru ve
skupině.
● Infekce (viz Přílohy)
Infekce je fyzicky velmi náročná noční hra v terénu. V rámci Souhvězdáře měla
představovat jeden ze dvou psycho-vrcholů akce. Jednalo se o putování nočním lesem s
hendikepy a překážkami. Cílem v kontextu akce bylo poskytnou účastníkům dostatečně
silný zážitek i situace v níž by se mohli projevit ve své přirozenosti a dát tak materiál k
dalším zpětnovazebným programům jako např. Souhvězdář.
Čtvrtek
● Hlukový workshop (viz Přílohy)
Program měl být nenáročným uvolňujícím bodem dne, ve kterém účastníci měli hrát
jednoduché improvizované skladby na jednoduché nástroje (viz karta hry). Program
nefungoval, jak bylo zamýšleno, neboť autor (Finn) přecenil schopnosti účastníků i svoje.
Byl tedy trochu méně uvolňující a recesní, něž bylo zamýšleno, což nám potom v
kontextu vážnosti zbylého programu trochu chybělo.
● Verbání a neverbální komunikace (viz Přílohy)
18 / 91
Nenáročný program zaměřený na způsoby komunikace se zapojením dramahrátek.
Složený z většího množství krátkých, několika-minutových aktivit a případných
následujících diskusí. Účelem bylo nechat účastníky hrát si, uvolnit se, pracovat s vlastní
kreativitou, vyzkoušet různé způsoby komunikace a uvědomit si při nich své pocity.
● Muži a ženy (viz Přílohy)
Jedná se o dvě aktivity tématicky zaměřené na poznání světa mužů a světa žen. První
metodou “fish bowl” a druhá imaginace. Obě jsou popsané v kartě hry.
Pátek
● Oddělený den (viz Přílohy – program Ženy)
Celý den měli muži a ženy oddělený program. Muži šli na putování a tématem celého
mužského dne byla válečná mobilizace. Ženy zůstaly na objektu a v průběhu celého dne
probíraly témata spojená s ženstvím a dělaly různé, převážně kreativní, aktivity.
Program pro ženy je popsaný v kartě hry.
Mužská část dne (karta hry v publikovatelné podobě nevznikla) – v úvodní putovní části
byla formou čtených příběhů přestavena atmosféra v předválečném Československu.
Obešli jsme opevnění, řekli si nějaká fakta z historie i konstrukce předválečného
opevnění. Putování bylo drsnějším terénem, s kostýmovými doplňky a mimo běžné
turistické cesty. Zakempovali jsme u jednoho docela zachovaného a přístupného
vojenského srubu. Poté jsme si uvařili oběd a uvedli několik drobných aktivit na některé
typicky mužské rysy (rozhodnost, soutěživost). Součástí bylo i povídání a diskuse o
těchto tématech, ale vzhledem k nepropracované motivaci jsme zůstali celkem na
povrchu. Tedy příjemně a zajímavě strávený den mimo základnu, ale nic hlubokého.
Užili jsme si ještě bitvu papírovými koulemi (muž válečník). Poté následoval vrchol celé
aktivity - návrat do předválečného Československa a možnost volby, zda zůstat, či jít.
Skupina se rozdělila. Někteří jsme zůstali, jiní šli. V tomto nikdo nezůstal na povrchu,
všichni si do sebe sáhli a rozhodnutí působilo opravdově. V oddělených skupinkách jsme
o svém rozhodnutí chvíli hovořili a přečetli si psaní od milé (připravily holky zatímco my
jsme šli). Potom obě skupiny, stále oddělené, došly do základny.
Při zpětném hodnocení mezi organizátory jsem si o mužské části aktivity řekli, že by bylo
lepší si ten den více rozdělit garance. Byl to dlouhý den, který byl příliš na jednoho
člověka. Kdyby ho vytvářelo více, lidí a rozdělili si garance, mohl být výtěžnější,
rozmanitější.
● Indiánská sauna
Klasická indiánská sauna, chladili jsme se v zakoupeném bazénu. Jedinou vadou na
kráse bylo pozdní zahájení dané zpožděním předchozího programu a dlouhou dobou
potřebnou na sehnání větví a kamení pro saunu. Příště bychom si na toto dáli větší
časovou rezervu, aby to proběhlo více v pohodě.
19 / 91
Sobota
● Nataraj
Dobrovolná rozcvička vycházející ze známé Oshovy meditace.
● Šaty dělají člověka (viz Přílohy)
Jeden z experimentálnějších programů, kde si účastníci vzájemně hodnotili vzhled
(především z hlediska oblečení). Program naplnil očekávání i svoje cíle a zároveň
nikomu neublížil, z čehož jsme měli největší obavy a snažili jsme se program strukturovat
tak, abychom riziko něčeho podobného co nejvíce snížili.
● Vakonošíková
Klasický instruktorský program z instruktorského fondu her. Dramaturgicky dobře zapadl,
skupina na něj byla naladěná. Příště radši uvádět ve dvou lidech, aby hra nemusela být
přerušována při každém gólu (každý instruktor hlídá jeden batoh). Pokud nejsou stejné batohy,
je lepší v polovině hry batohy prostřídat, aby se žádná strana necítila ukřivděná.
Hudební doprovod více než doporučen.
● Prachy (viz Přílohy)
Hra o peníze. Jaká je pro mě hodnota peněz? Co jsem ochoten udělat pro peníze?
Program při němž účastníci soutěží se svými projekty o přízeň ostatních a o vstupní
peněžní vklad, který musí každý účastník do programu vložit, pokud se chce účastnit.
Záměrem je, aby se všichni účastníci byli v průběhu přesně definovaného času schopni
shodnout, čí projekt je zajímavější, kdo zvítězí a odnese si výhru, kterou následně
použije na přestavený projekt. Toto se díky aktivitě několika vůdčích osobností skupiny a
nastaveného systému relativně hladce podařilo, nedošlo k žádným větším konfliktům a
nejzajímavějším byl asi začátek, kdy se rozhodlo několik účastníků z různých důvodů
programu neúčastnit.
Metodické poznámky
○ Je vhodné mít připravený falešný balíček peněz pro případ varianty jejich ničení.
○ V případě, že skupina nebude schopna z jakéhokoli důvodu určit, komu finanční
obnos připadne spálit falešné balíček (účel tohoto efektu se splní).
○ Více klást důraz na to, aby cíl osobních projektů účastníků programu byl
“sobecký”. Aby to nebyla zprostředkovaná (skrytá) charita, která je v pravidlech
přímo zakázána. Možná přenést na skupinu zodpovědnost za rozhodnutí, který
projekt ještě uzná a který již ne.
○ Na závěrečnou zpětnou vazbu jsme umožnili účast také lidem, kteří odmítli účast
v programu, někteří však přišli později, je třeba domluvit přesný začátek ZV.
● Skryté touhy (viz Přílohy)
Psychicky náročný program se zveřejněním intimních témat. Program proběhl poměrně
dle očekávání a měl zajímavou atmosféru. Nicméně nebyl dostatečně důkladně
20 / 91
zakončen společným sdílením - došlo pouze k uvolnění okamžitých emocí, ale nebyl dán
dostatek prostoru ke zpracování těch hlubokých. Hodně na to ve zpětných vazbách
poukazovali účastníci. Obecné ponaučení: psychicky náročný program vždy zakončit
sdílením, nenechat vyznít do prázdna.
Neděle
● Životní konstelace
Program byl psychologický, drama, diskuzní. Účastníci měli za úkol popsat nějaký
problém nebo životní situaci, se kterou si neví rady a která se jich v současné chvíli týká.
Napsali to na papírek, papírky se pomíchaly a po jejich přečtení jsme hlasováním
účastníků vybrali tři nejzajímavější.
Vybrané situace se přehrávaly formou scénky, herci byli účastníci, kteří se sami
přihlásili. Scénku moderátor v klíčových okamžicích zastavoval a účastníci se k ní mohli
vyjadřovat - jaké by volili řešení, co by dělali jinak, jak se jednotlivé postavy asi cítí...
Cílem aktivity bylo sdílení osobních témat, pomoc těm, jejichž problém se přehrává
(náhled ostatních jim poskytl spektrum možných přístupů k problému), rozvoj empatie,
sblížení v rámci skupiny.
Metodické poznámky
○ k uvedení stačil jeden instruktor, vhodnější by ale byli dva, ideálně psychologové s
praxí v práci se skupinou
○ popsané situace by měly být co nejkonkrétnější, aby se scénka příliš
neodchylovala od toho, co účastník, který ji psal, zamýšlel
● Mimořádná zpětná vazba ke kursu
V podstatě na každé delší akci si účastnická skupina prochází fází, kdy přestává
potřebovat organizátory a typické projevy jsou nespokojenost s programem, v našem
případě dávána najevo skrze vzkazy v kursovním poštovním systému, kde se nám
nárazově nashromáždilo větší množství připomínek a žádostí o změnu. Z toho vyplývá,
že jsme zareagovali pozdě. Měli jsme být minimálně o den rychlejší. Bylo jasné, že s
programem, který jsme měli připraven na sedmý den odpoledne (nějaká velmi
strukturovaná pohybovka a Pointilismus) bychom velmi narazili.
Vyžádali jsme si proto od účastníků zpětnou vazbu, abychom se dozvěděli, co jim nejvíc
vadí a jaká jsou jejich nenaplněná očekávání. Jednak jsme díky tomu uvolnili
nahromaděný stres, protože si účastníci přestali připadat, jako že je tlačíme někam, kam
nechcou a vůbec je neposloucháme, a jednak jsme měli možnost napravit některé
nedostatky a vymyslet přesně padnoucí program na odpoledne. To se nám také podařilo.
● Fotopříbehy
21 / 91
Program, který byl zařazen v reakci na potřeby skupiny - potřeba volnějších a
pohodovějších programů. Cílem bylo ve skupinkách nafotit digitálním foťákem série
fotek na téma „krajina a lidé“. Program byl částečně převzat z Brontosauřího tábora
Gabreta (2009), na kterém se někteří organizátoři podíleli, a kde hrál roli právě takového
programu. Program opět zafungoval dobře a účastníci se do něj opřeli s plnou vervou i
přes lehkou nepřízeň počasí vznikla úžasná a mnohdy velmi odvážná díla, která neměla
úplně daleko k aktům.
●
Sociogram
Program, který byl zařazen jako jeden z těch zpětno-vazebných. Cílem bylo získat
obrázek, jak jsem na tom s postavením ve skupině a) na první dojem a potom ve
srovnání b) jak jsem na tom na konci akce. Tedy dvakrát se vyrobil sociogram celé
skupiny a každý pouze věděl, kde se v grafu nachází on, ostatní vrcholy pro něj byly
anonymní. Účastník měl tedy možnost porovnat oba sociogramy a vyvodit z toho pro
sebe závěry.
Tento program je rizikový z hlediska uchování anonymity. Prostě když někdo chce a
přemluví dost, lidí, tak se dá zjistit, o většině vrcholů, kdo je kdo. Je tedy potřeba
apelovat na účastníky, aby to opravdu nedělali.
● Souhvězdář (viz Přílohy)
Psychicky náročný program měl být hlavním vrcholem celé akce. Následoval v
návaznosti na předchozí programy, kde se měli možnost všichni poznat v nejrůznějších
situacích. Program je nutné zařadit na konec delší akce nebo pro skupinu, která se zná
déle, aby měli dostatek materiálu (poznali se) na podávání zpětné vazby. Účastníci se o
sobě měli dozvědět jak pozitivní tak negativní zpětnou vazbu. Program je popsaný v
kartě hry.
Pondělí
● Práce jako na kostele
Po Souhvězdáři jsme přespávali na Neratovské faře a za nocleh jsme platili krátkou
výpomocí následující ráno. Práce nebyla těžká ani dlouhá (asi 1h), akorát mi připadla pro
špatně vyspané účastníky trochu nebezpečná (sundávání prken z nedokončených
balkónů fary). Účastníci se potom vypravili zpět na základnu.
● Nestrukturovaný večer
Náš oblíbený způsob zakončení kursu v souladu s heslem “udělejte si sami”. Účastníci
dostali rozpočet na večer (jelo se autem nakoupit), k dispozici všechno v kuchyni a bylo
jim řečeno, že program je na nich. Vzhledem k tomu, že účastníci byli poměrně znavení,
nechtělo se jim vymýšlet nic složitého a vznikla tedy opuletní hostina kombinovaná s
diskotékou. Asi jsme to takto nečekali (na minulé akci, kde jsme to takto udělali, vznikl
propracovaný program do pozdních večerních hodin), ale zcela jistě to bylo docela fajn
zakončení. Jako příspěvěk od týmu byla promítnuta (s hudebním doprovodem)
slideshow fotek z celého kursu.
22 / 91
Zhodnocení akce účastníky
Účastníkům jsme po skončení akce zaslali mailem zpětnovazebný dotazník, který byl cca na 4
A4. Odpovědělo nám 18 účastníků. Zde jsou statisticky zpracovaná hodnocení. Účastníci
hodnotili na škále 1-6, kdy 1 byla nejnižší a 6 nejvyšší hodnota jako odpověď na otázku:
Otázka
1. Kdybys měl(a) ohodnotit kurz jako celek? (v souvislosti s
Průměr
4,4
Nejvyšší Nejnižší
6
2
Modus
5
4
4,2
6
6
2
2
6
5
5
6
4
5
3,7
6
2
3;4
4,4
6
2
4;5
4,1
6
1
3;4
Tvými zkušenosti, jinými absolvovanými akcemi, ..)
2. Jak hodnotíš přínos kurzu?
3. Podařilo se kurzu podle Tebe naplnit to, co sliboval? (na
4.
5.
6.
7.
webu, v upoutávkách, ..)
Jaké bylo podle Tebe naplnění času kurzu? (1= příliš
volné ; 6 = příliš nabité)
Jak moc byl podle Tebe kurz fyzicky náročný?
Vyhovovala Ti míra fyzické zátěže?
Jak bylo pojato seznámení se účastníků navzájem na
kurzu?
Jak moc byl podle Tvého názoru sehraný instruktorský
tým?
Ze zpětnovazebných dotazníků jsou zde uvedeny jednak vzkazy, které nás, jako organizátory,
zahřály a potěšily a pak také výtky, které by mohly sloužit jako vztyčený prst při organizování
další akce.
Písně slávy
Skvěle zorganizovaný program, dobré nápady.
Přijela jsem ze Souhvězdáře nabita energií. S naději, ze je třeba vytrvat ve hledáni partnera a nebrat ty,
se kterými to nebude fakt ono, protože existuji super kluci. A vrátila jsem se sebevědomější, odhodlaná,
otevřenější.
Líbilo se mi, hodně 'kreativního pohybu' – tanec, pohybové skulptury a podobně (skládání písmen z lidí..).
Získala jsem na sebe hodně zpětné vazby, která byla pro mě hodně pozitivní, což potěší. Odjížděla jsem
se silnými zážitky, které bych jinak neměla příležitost zažít. Byla jsem spokojená, že jsem a jak jsem
některé věci zvládla.
23 / 91
Závěrečná párty - obecně bych to vůbec neřekl, ale tady mi to zrovna dokonale sedlo do nálady a hrozně
jsem si to užil.
Po akci jsem cítil takový rozkvět. Naději v lidi. Smíření s možností neúspěchu, všechno se nemusí podařit,
i když jsem pro to třeba udělal, co jsem mohl.
Uvědomila a vyjasnila jsem si vztah k mužům a k ženám, jaký já mám vůči nim postoj, vyjasnění vztahu
s tátou.
Dobré to bylo. A bylo to jiné, než vše ostatní. (Srovnávám s akcemi Křídla a Drsné hory) Pro mě to bylo
víc o tom být tam sám za sebe, než zažít nějakou velkou skupinovou sounáležitost, kterou jsem původně
čekal na základě jiných zážitkovek. Daleko víc jsem sám sebe poznal ve vypjatých situacích, daleko víc
jsem se musel spolehnout jen sám na sebe, a to mi hodně dalo.
Mám zkušenosti jen s víkendovkama, které byly oddechovějšího rázu. Tady se mi líbil propracovaný
program, promyšlení různých detailů a maličkostí, které dělají výsledný efekt perfektní
Zbavil jsem se velkého množství iluzí a zkreslených představ o sobě. Víc jsem si uvědomil svoje slabiny a
přednosti. Na velice málo z toho jsem si přišel sám. Většina přišla od ostatních.
Přijela jsem rozladěná na souhvězdáře, kde mě však naprosto pohltil program a povícero zajímavých lidí.
A ačkoli je mi jasný, že kdybychom spolu strávili více času, tak by všechno taky tak růžové, už jen pocit,
že někdo ve svém volném čase připraví pro nás takových úžasných 9 dní, je více než příjemný. Stejně tak
jako znovuobjevování lidí, kteří tak úplně nejdou s proudem.
Děkuju vám. Pro mě je Souhvězdář strašně důležitý milník v mém životě. Zážitky nemusí být vždy
pozitivní, hlavně když jsou silné. Určitě bych si přál, abyste Souhvězdáře (skvělý název a téma,
mimochodem) dál organizovali a rozvíjeli, napoprvé to nikdy není dokonalé, ale vidím v něm obrovský
potenciál.
Cítil jsem, že jsem se hodně posunul, a že mám chuť převést zážitky do života. Uvědomil jsem si daleko
větší zodpovědnost za svět kolem sebe. Uvědomil jsem si daleko víc, jakou moc mám nad svým životem
a jak jsem se mnohdy choval jako ovce ve stádě.
Souhvězdář pro mě byl velký krok k poznání sebe samého a toho, jak se dá komunikovat ve skupině lidí.
Přínosný pro mě byl i tréning vyjadřování zpětné vazby, který mi dodal určitou kuráž a jistotu zpětnou
vazbu více uplatňovat, momentálně třeba v rodině (kde to v určitém smyslu nebývá snadné).
24 / 91
Kritika
… která nás rozvíjí ...
Množství spánku bylo tak na kritické hranici zachování schopnosti pozitivního vnímání.
Čekala jsem víc podobných progamů, kde si opravdu sáhneme na dno.
Chyběl mi čas na neorganizované poznání těch lidiček, co mi byli sympatičtí (na konci jsme jej dostali).
Asi bych byla radši, kdyby program končil obvykle o hodinku dříve. Abychom nebyli tak utahaní a měli
sílu si vzít spacáky, lehnout pod širák a chvilku před usnutím pokecat..
Nevím, co vytknout, snad kromě toho, že se nikdy nevědělo, v kolik, kde a jak se slézt po večeři (s tím
jste pak začali něco dělat). Špatný byl ten konec programu Skryté touhy etc., možná i u pár dalších
programů mi chybělo určité doznění (mimo rámce programu).
Aktivity fyzicky náročné byly opravdu fyzicky náročné, ale bylo jich spíše méně.
Příliš náročný, jelikož zde byly některé aktivity hodně náročné, což je dobře. Chyběly však ty fyzicky
průměrné.
Málo času pro hlubší poznání, pokud vyloženě nechceš (a nepovídáš si s ním do 5 do rána – to pak čas
asi byl).
Věřím, že programu nemuselo být tolik, že by se o sebe účastníci postarali a měli by prostor se
vzájemně poznat i mimo vytyčené mantinely.
Nefungovala komunikace tým vs. kuchyně.
Měla jsem pocit, že se někteří členové týmu dost neznají navzájem, únava, málo času s účastníky.
Přeaktivizováno – což bylo špatně pro nás i pro vás. Nám chyběl volný čas povídání a vstřebávání aktivit
a vy jste připravovali a připravovali až jste se upřipravovali.
V prvních dnech a při nedostatku spánku jsem začínala mít obavy, že přestanu zářit. V druhé půli, když
jsme se překlopili do psychoaktivit tak chyběla možnost vybití se.
25 / 91
Vyjádření ke konkrétním úskalím akce
Na základě setkání týmu cca 2 měsíce po akci jsme stanovili jednotlivé body, které se podle
našeho názoru nevydařily a které by bylo dobré příště vylepšit.
● Chyběly ranní servisy, na kterých bychom otevřeně probírali náladu a potřeby účastníků.
● Na programech, které by měly nést intimní atmosféru někdy lidé i instruktoři přicházeli a
odcházeli. Velmi to rušilo atmosféru.
● Pokud se programu účastní hosté, kteří se zatím nezapojili, je potřeba je důkladně
představit účastníkům (nejen jménem, ale např. krátkým interview + sdělení důvodu, proč
jsme si je pozvali).
● Dramaturgie akce – již diskutováno v sekci Dramaturgie akce. Bylo na místě slevit z cílů
a udělat akci méně nabitou (v duchu okřídleného rčení „Méně někdy znamená více“), dát
více nestrukturovaného programu ke konci akce, pravidelněji zařazovat aerobní aktivity a
aktivity typu „prdel na akci“.
26 / 91
Horké tipy Souhvězdářského týmu – dobré nápady
● Všechno na celou prázdninovku se dá naložit do jednoho auta Fabia Combi (ale chudák
auto)
● Mapa se dá dát účastníkům jako puzzle vyrobené z fotky Google Earth – nedělejte však
zbytečně mnoho dílků – kolem 40 je akorát – budete rádi, že to složíte (les vypadá všude
stejný)
● Cesta na středisko “Autobusem” viz Otvírák
● Seznamování metodou SPEED DATE (viz. Karta hry) (i když z povahy hry plyne, že
všichni se neseznámí se všemi).
● Soukolí – Čoktova autorská aktivita (tématická variace principu hry …) o udržení světa
v chodu – na kursu Island 2012 byla tato hra vybroušena (vlastně úplně předělána) do
ještě lepší podoby s jiným příběhem pod jménem Byl jednou jeden život (autoři Lucka
Procházková a Milan Linkesch – učastníci Souhvězdáře)
● Oddělený mužský a ženský den – ženy napsaly mužům milostný dopis (anonymně) a
ušily jim kapesníček. Dopisy s kapesníčkem byly mužům reálně doručeny na fyzicky a
psychicky namáhavý oddělený program. Muži tento moment hodnotili jako citově silný.
● Program šaty dělají člověka – hodně netradiční program a trochu experiment, který vyšel
– viz. karta hry. Jako motivace byl použit dokument BBC „Secrets of the Sexes Male
Status Attraction“ (zdroj: youtube.com)
● Zajištění anonymity v aktivitě Skryté touhy – tým na již před akcí udělal bank svých
vlastích skytých tužeb a těmi iniciálně zaplnil flipy, na které připisovali účastníci tužby
své. Před vstupem na psací místo pověšena karta z jedné strany zelená, ze druhé
červená. Červená = obsazeno, zelená = volno.
● Náladoměr: korková tabule. Osa X = fyzická síla, osa Y = psychická síla. Účastníci měli
k dispozici špendlík, papírovou hvězdičku se svým jménem. A každý den měli umisťovat
podle svého aktuálního stavu.
● Rituál: koupili jsme petrolejové lampičky (10,- za ks).
http://www.skladove-vyprodeje.cz/detaily.php?id=1419
Každý účastník si vzal jednu a byla mu zdrojem světla při
psaní do deníku, který jsme vyrobili (formát A6, kancelářské
papíry svázané koužkovou vazbou, přední a zadní stranu
tvořil pauzák, na který byl nakreslený obrázek černou fixou +
jméno účastíka).
● Jak si zapamatovat jména:
Poštovní systém byl skrze obálky se jmény a fotkami – když jste nevěděli jméno, mohli
jste se podívat na poštovní systém a člověka podle fotky najít. Fotografie jsme pořídili
první den a vytiskli na akci
27 / 91
Zhodnocení akce instruktory
Finn:
Celkově akci hodnotím jako vydařenou s nezanedbatelným potenciálem ke zlepšení.
Můj pocit je takový, že bylo možno z účastnické skupiny i témat vytřískat o něco víc.
Mrzí mě, že velká, možná i převážná část rezerv v provedení akce je u mé osoby,
jelikož jsem si toho prostě vzal na sebe moc – špatně jsem totiž odhadl vývoj množství
mého volného času v měsících přípravy. Je těžké říct, kdo by místo mě ty programy
připravoval, protože každý člen týmu si toho vzal tolik, že zvládal na hranici svých
časových možností (které se dosti lišily). Nicméně k přerozdělení dojít mělo. Na akci
jsem potom jen tak tak lepil dohromady svoje programy a nebyl jsem již schopen
pracovat s nadhledem, jak by bylo na šéfa akce potřeba. Jako pozitivní vidím velké
množství originálních programů, které se nám podařilo dovést všechny ke zdárné
realizaci. Naše originální programy buď fungovaly, jak jsme si představovali, nebo
vyzněly mírně plytkým dojmem, nicméně nikdy zcela neselhaly a tvořily tak dohromady
dobrý kompatní celek zarámovaný příslušnými tématy a cíli. Tým přes věškeré
nesnáze pracoval celou dobu jako tým a k žádným rozkolům či hádkám během akce
nedošlo – maximálně se řešily problémy vzniklé nepřipraveností programů, únavou a
nevyspáním. Souhvězdář byl pro mě celkově příjemný zážitek, cenná zkušenost a
doufejme také velký krok na cestě ke zdokonalení při vedení týmu.
Verča:
Já bych za sebe jen chtěla napsat, že jsem si uvědomila, jak moc je důležitá
stmelenost týmu a to, aby byl každý z orgů v pohodě a akci si užíval. Což je asi můj cíl
do další akce.
Dále pravidlo „méně někdy znamená více“. Co se týče vlastního dojmu a pocitu, bych
udělala programově nacvakaný začátek, kdy bude prostor, aby si skupina prošla fází
stmelování, krize, řešení krize a ke konci už program dost rozvolnila. Dala účastníkům
větší pauzy, možnost využít čas podle svého. A pak také možnost zažít si, že jsou jako
skupina schopni společně vytvořit nějakou věc, která třeba bude mít uplatnění nad
rámec akce a účastnické komunity.
Tinwi:
Pro mě byl Souhvězdář akcí, která mě přinutila zamyslet se nad tím, jaký je pro mě
ještě přijatelný poměr vynaložené a navrácené energie. Bohužel jsem netrávil na akci
dostatek společného času s účastníky (asi převážně kvůli tomu, že jsme jako tým
museli dodělávat spoustu věcí na místě) a tak bylo pro mě množství navrácené
energie opravdu malé. Na druhou stranu mi práce za hranicí mojí pohody umožnila
poznat nějaké aspekty mě, se kterými bych se měl naučit lépe pracovat. Nicméně
alespoň podle ohlasů z různých směrů účastnické skupiny soudím, že pro většinu z
účastníků byla akce přínosná. Rovněž podle mě při realizaci akce vzniklo několik
zajímavých premiérových programů, z nichž některé jsou podle mého názoru
použitelné i na dalších akcích.
Ilča:
Souhvězdář pro mě byla akce, do které jsem vložila (i celý tým) spoustu energie co se
týká přípravy programů. Asi to bylo dáno hlavně tématem akce a počtem nových
programů. Bavilo mě třeba vymýšlet strukturu i vlastní realizace ženského dne. Na
28 / 91
vlastní akci mě dost chyběl čas mimo programy trávený s účastníky a taky víc zábavy,
smíchu obecně. O to víc mě potěšily zpětné vazby od účastníků, takže mi to trochu
spravilo celkové zklamání. S týmem se mi pracovalo velmi dobře, jen bych příště
vzala o jednoho instruktora navíc.
Bára:
Na mém vnímání Souhvězdáře se podepsala nevyváženost dávané a přijímané
energie.
Celkově mám z akce dobrý pocit s několika “ale”. Určitě bych příště v průběhu
přípravy před akcí zařadila nepracovní víkend pro lepší seznámení organizátorů. Více
si hlídat, aby každý z orgů měl možnost být dostatečně s účastníky. Méně našlapaný
program (z hlediska počtu aktivit), více času nás i účastníků pro ně samé, nekončit
pokaždé tak pozdě večer, nezapomínat na zařazení a realizaci programů na
vyblbnutí.
Ke
konci
přidat
nestrukturovaného
programu.
Pro příští akci bych si chtěla najít nebo protlačit téma, které mě bude více oslovovat.
U Souhvězdáře jsem se v průběhu přípravy celkem prala s obecností a špatnou
uchopitelností některých z nich. Ve výsledku jsem tak nepřinášela tolik nápadů a
chybělo mi takové nadšení, na jaké jsem zvyklá.
Čokta:
Akci hodnotím jako poměrně specifickou (chvílemi v celkovém kontextu příliš
“vážnou”), ale současně pro většinu účastníků osobně přínosnou vztaženo k hlavnímu
cíli akce (reflexe osobnosti účastníka v různých situacích). Jednoznačnou chybou byla
nevyváženost programu ve smyslu strukturovaný vs. nestrukturovaný program.
Nestrukturovaného programu bylo málo, a proto měli účastníci oprávněně pocit, že
nemají dost prostoru si popovídat a poznat se “mimoprogramově”. Současně vnímám,
vzhledem k naplánovanému programu, byl instruktorský tým o jednoho
plnohodnotného instruktora menší než být měl. Pro mě osobně byla příprava této
akce velmi přínosná - noví lidé, jiný instruktorský tým, nové zkušenosti, nová
seberealizace.
Sven: Souhvězdář byl první akcí, na níž jsem měl roli černotričkářského garanta. Do týmu jsem
se dostal nějakou dobu po jeho sestavení Pavlem, v okamžiku kdy témata a cíle byly již
hrubě nadhozené. Na garanci jsem kývl, protože mě zaujal zajímavý tým, téma spíš
méně. Jednotliví organizátoři byli docela zkušení a znali se po dvojicích či trojicích z
dřívějších akcí, dohromady však spolu ještě kurz nedělali. Diskuse témat a cílů, jejich
konkretizace i možnosti realizace různými hrami proběhli celkem rychle a konstruktivně,
zpětně tento průběh hodnotím jako jednu ze svých velkých chyb, protože s výsledek byl
sice dobrý kompromis mezi různými cíli, které přinesli jednotliví organizátoři ale celkově
mohla být skladba více kompaktní a všem mohlo víc záležet na všech dílčích cílech a
programech. Částečně to bylo způsobeno i tím, že tým se vídal jen při "práci" ale
společného "nekonstruktivního" času bylo minimum. To vedlo k tomu, že sice každý
svoje programy celkem profesionálně připravil i odvedl ale poznávali jsme se vlastně až
na akci a ještě jsme k sobě neměli tak otevřený vztah abychom si všechny nápady,
postřehy a potíže otevřeně prodiskutovali.
Množství dílčích pevně nesepjatých cílů vedlo taky k tomu, že program byl od začátku do
29 / 91
konce relativně nadupaný a v druhé půlce kurzu nedošlo k výraznému zvolnění
dynamiky vkládáním velkých bloků. To mělo i další důsledek a to ten, že nedošlo k
velkému přenosu zodpovědnosti za trávení času a průběh programů na účastníky, kteří
se od začátku do konce kurzu účastnili celkem pevně strukturovaných programů jen s
malými náznaky bouření proti organizátorům.
Zajímavá byla taky skladba účastníků, většina byla nepříliš zkušená krom dvou
instruktorů, kteří se velice rychle stali vůdčími osobnostmi. To mělo za důsledek to, že v
mnoha programech tito dva jedinci zvládli skupinu efektivně zkoordinovat avšak bez nich
skupina fungovala o pár úrovní skupinové dynamiky níže. Toto nastavení se bohužel
zvěcnilo až při závěrečném zpětnovazebním programu Souhvězdář, což vedlo k tomu,
že tito dva se na poslední den stáhli ze svých vůdčích rolí a poslední večer proběhl
méně dynamicky než jsme doufali.
Kvůli náročnosti programu jsem spíše než dohlížející roli zastával řadového Atýmáka,
což vidím jako svou největší chybu, protože kvůli několika velkým programům jsem trávil
hodně času mimo chatu i účastníky a nezvládl jsem si udržet nadhled a roli kouče pro
ostatní členy týmu.
I přes všechny zmíněné okolnosti vnímám Souhvězdáře jako vydařenou akci na které si
organizátoři i účastníci sáhli místy hluboko a rozhodně nešli jen povrchně sluníčkovitě i
když určitě šlo místy zajít mnohem hlouběji. Krom několika podařených premiér vnímám
pozitivně i nově objevenou chatu a oblast pro pořádání akcí.
Pokud bych měl sesumírovat několik rad do budoucna, které mi Souhvězdář poskytl bylo
by to:
• O tématech a cílech se pobavte opravdu důkladně, i když to bude trvat dlouho,
vyplatí se to.
• Akcí musíte žít naplno, pokud nemáte přehled o tom, jak bude vypadat
polovina her, není to dobře.
• Předávejte postupně zodpovědnost za to, jak bude vypadat program,
účastníkům. Zatímco na začátku do nich lijete energii vy, ke konci by měl být
vztah rovnocenný, nebo by vám jim měli oni vracet.
• Černotričkářský garant by neměl garantovat konkrétní programy, pokud má být
u většiny programů a moci dávat zpětnou vazbu mladším členům týmu, pokud
se podílí na přípravě, nemělo by to být víc než 1 program za 2 dny.
• V týmu je stejně důležité "pracovat" na itíku a programech, jako trávit spolu
čas jenom tak a lépe se vzájemně poznávat. O to víc, pokud se všichni z
dřívějška už hodně dobře neznají.
Celkově:
Akci jsme s ohledem na reakce účastníků a naše vlastní pocity hodnotili jako pro účastníky
přínosnou a převážně kladně hodnocenou. Tým byl tématy akce velmi zaujat a vymyslel si
velmi náročný program sestávající z mnoha premiérových programů. Proto byl také v průběhu
akce velmi vyčerpaný (spánkové deficity), což se podepsalo na atmosféře akce, nicméně
výrazněji to nenarušilo její průběh. Z důvodu nenalezení vhodných programů a vypuštění
jednoho stěžejního programu pro jeden z cílů se nám stalo, že některé cíle nebyly naplněny.
Celkový dojem týmu je, že jsme naše cíle naplnili na 40-50% (tento dojem jsme získali metodou
velmi hrubého subjektivního hodnocení cílů a podcílů jeden po druhém + použití aritmetického
30 / 91
průměru přes členy týmu), což je jistě velký prostor pro zlepšení. Pozitivní stránkou věci je, že
se akce neodchýlila a zůstala aspoň v podmnožině témat a cílů, které jsme si stanovili.
Účastníci si po akci na podzim uspořádali srazovku a my zhodnocení akce. I dotažení akce do
závěrečné zprávy je nezanedbatelný úspěch. Doufáme, že akce bude všem našim
následovníkům poučením (z našich chyb) i inspirací (našimi úspěchy) a sami do dalších let
připravujeme akce další. Třeba se na nich potkáme ;-)
31 / 91
Přílohy
Seznam příloh
Přílohy ..........................................................................................................................................32
Speed Date..........................................................................................................................33
Příběhy souhvězdí...............................................................................................................37
Výcvik kosmonautů .............................................................................................................38
Zpětná vazba (reflexe).........................................................................................................41
Infekce..................................................................................................................................45
Soukolí.................................................................................................................................52
Životní mezníky – mapa života............................................................................................58
Hlukový workshop................................................................................................................62
Muži a ženy..........................................................................................................................63
Verbální a nonverbální komunikace....................................................................................66
Ženy.....................................................................................................................................69
Prachy..................................................................................................................................75
Šaty dělají člověka...............................................................................................................78
Skryté touhy aneb co nikomu jinému neřekneš...................................................................80
Souhvězdář..........................................................................................................................88
32 / 91
Speed Date
Čas na přípravu:
Čas na hru:
10 min
10min úvod + 20 min. kreslení + 30 min. formuláře + 5 min. pauza + 10 min.
vernisáž + prostoje = 1,5 h
IS na přípravu:
kuchaři pro přípravu občerstvení, 2 orgové pro sestavení kruhů, nachystání
ozvučení, označení míst, rozdání obálek
IS na hru:
1-2 moderátoři. Verča, Tinwi
Místo:
buď místnost nebo venku
Materiál:
20 desek s klipem, 20 propisek/tužek, 20 obálek A4, vytisknout formuláře, na
občerstvení talířky s ubrousky jako na banketu
Vybavení účastníka: nic/ slušné až slavnostní oblečení/ideálně civil, který ten člověk nosí
normálně
Motivace:
■ Účastníci jsou pozváni na “banket”. Je zde nachystané drobné jídlo (raut - ovoce) kuchaři
■
■
mohou jako uvítání nabídnout kávičku. Hraje pěkná hudba. Jsou vyzváni, aby se naladili na
společenskou notu, oddechli si po vyčerpávající cestě..
Úvodní slovo ve smyslu “vítejte u nás “
Až se všichni sejdou a budeme moct začít, sednou si do dvou kruhů naproti sobě na označená
místa a oznámí se jim, že za dvě minuty začneme, ať si dojí, dopijou. Pak sebereme hrnky a
talířky a zahájíme první kolo.
Pravidla:
● každý vezme do ruky SVOU obálku, předá ji člověku sedícímu naproti němu. Ten z ní vytáhne
●
●
●
●
●
●
●
formuláře, desky, tužku a do desek si založí první formulář s prázdným polem
první kolo - kreslení. “Máte za úkol nakreslit portrét člověka sedícího proti vám. A to tak, že
nakreslíte část 1 (obličej a krk). Pak lidé sedící na vnějším kruhu položí desky s papírem
lícem dolu a přesednou si k dalšímu stolu o jedno napravo. Lidé sedící na vnitřním kruhu
zůstanou sedět a desky s papírem předají o jeden stůl (z jejich pohledu) nalevo. ZKUSÍME SI
TO JEDNOU MODELOVĚ. Až to udělají, říct” VRAŤTE DESKY ZPÁTKY ZPÁTKY A MŮŽEME
ZAČÍT KRESLIT.”
Na kreslení odpočítává časoměřič cca 1m 50s, pak dá pokyn (gong) a všichni se najednou
přesunou o místo dál. Všichni pokračují kreslením části 2, atd...
Druhé kolo - formuláře. Založte si do desek všech deset formulářů a položte desky na stůl
lícem dolu... Formuláře jsou určené pro hodnocení člověka sedícího naproti vám. Proto si
vždy na začátku zkontrolujte, zda jméno na formuláři patří člověku, který sedí proti vám....
Vaším úkolem je povídat si dvě minuty a během těchto dvou minut si vytvořit dojem o tom
druhém, který pak zvěčníte do formuláře. Téma je volné, ale měli byste nějakým způsobem
každý mluvit o sobě. Můžete se navzájem ptát. Pokud se místo mluvení rozhodnete mlčet
nebo dorozumívat jiným způsobem, je to na vás... Nebojte se do formuláře uvést, co si
skutečně myslíte. Výsledky jsou anonymní a pro toho druhého to může přinést zajímavou
informaci. Nejedná se o soutěž o nejlepší dojem, informace zjištěné z této aktivity budou jen
a jen pro vás, proto se nemusíte snažit za každou cenu zaujmout. Jednejte pokud možno
přirozeně a civilně.
Po uplynutí 2 minut budete mít minutu na vyplnění formuláře, kde ohodnotíte, jak se vám
protisedící partner jeví jako zábavný, sympatický, extrovertní/introvertní či přitažlivý. Ve
formuláři máte rovněž možnost se volně vyjádřit k tomu, co vás napadalo při hovoru s
druhým člověkem. Nebojte se upřímnosti, dotazníky jsou anonymní.
PŘESUN LIDÍ A DESEK SE BUDE ODEHRÁVAT JAKO U KRESLENÍ.
Pauza - po pokoji rozvěsíme nakreslené obrazy, formuláře dáme do obálek lidí. Kuchaři
nanosí jídlo.
33 / 91
●
Následuje vernisáž s dalším občerstvením, která se může prolnout do pauzy. Účastníci
dostanou pokyn, kdy se mají dostavit na rituál.
Metodické poznámky:
Prostor: nebyl k dispozici dostatečný prostor pro umístění stolů do kruhu. Seděli jsme na
polštářích na zemi. Sezení na zemi nijak nenarušovalo průběh.
● Motivace: Celkově jsme speed date uvedli jako vernisáž v Galerii “U prázdného rámu”, odkud
byly odcizeny obrazy. Účastníci nám mají pomoct, namalovat obrazy a obnovit chod galerie. S
tím, že aby byly portréty originální a abychom zamaskovali, že je nenamalovali umělci, volíme
originální metodu - každý namaluje část portrétu jednoho člověka. Po vyplňování formulářů
následuje “vernisáž”.
● Zpětná vazba od účastníků byla pozitivní - byli rádi, že se v krátkém čase měli možnost pobavit s
mnoha lidmi.
●
Přílohy:
1) Zpětnovazební formulář na speed date
2) Formulář na kreslení portrétu
34 / 91
Tonda Vocásek
Prostor pro volné asociace. Jaký je Tonda podle Tvého prvního dojmu?
Následující otázky se týkají pouze tvého dojmu. Odpovídej na škále 1-6 a nešetři kritikou. Celý
dotazník je anonymní.
1 = nejméně ; 6 = nejvíce
Nakolik ti přijde ZÁBAVNÝ, ZAJÍMAVÝ?
1
2
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
6
Nakolik ti připadá EXTROVERTNÍ?
1
2
6
Myslíš si, že je OTEVŘENÝ?
1
2
6
Působí na tebe jako SCHOPNÝ člověk?
1
2
6
Nakolik je ti SYMPATICKÝ?
1
2
6
Pokud se jedná o osobu druhého pohlaví, nakolik ho považuješ za
PŘITAŽLIVÉHO?
Chceš ještě něco dodat?
35 / 91
1
2
6
Tonda Vocásek
1 – tvar obličeje, krku, 2 – vlasy, 3 – obočí (popř. vousy), 4 – pravé oko, 5 – levé oko, 6 – nos, 7 –
pusa, 8 – doplňky (korálky, piercing…), 9 – detaily tváře (mimické vrásky, zvláštnosti tváře,
typický výraz…)
36 / 91
Příběhy souhvězdí
Čas na přípravu:
2h výroba hvězdné mapy (ideálně promítnout obrázek na baličák a obtáhnout
Čas na hru:
1h
IS na přípravu:
2
IS na hru:
2 (motivace, obsluha techniky)
Místo:
místnost + hvězdná obloha venku
Materiál:
baličák s hvězdnou oblohou
Vybavení účastníka: nic
Motivace:
Vyprávění o vzniku vesmíru a hvězd podbarvené hudbou, případně doprovázené světelnými efekty nebo
promítáním záběrů z projektoru. Zakončené by to mělo být uvedením nějakého fiktivního souhvězdí,
které účastníky inspiruje k tomu, co sami budou dělat.
Pravidla:
Obloha je rozparcelovaná na jednotlivá velká pole, kde mají účastníci vymyslet jedno nebo více svých
souhvězdí, a co je důležitější, k těm souhvězdím se váže nějaká pověst.
Následuje prezentace jednotlivých souhvězdí a legend.
Na závěr si jdou ta souhvězdí najít na skutečné obloze. Hvězdná obloha by měla být na akci celou dobu
vystavena a v ideálním případě se některá vymyšlená souhvězdí stanou koloritem akce.
Metodické poznámky:
Prezentace souhvězdí ze strany instruktorů se ukazuje jako nezbytné, jinak je pro méně kreativní
účastníky zadání příliš volné (nepodaří se jim vytvořit nic zajímavého ani vtipného).
37 / 91
Výcvik kosmonautů
(orvo týmový závod)
MTZ: nákres vznášedla, šňůry, provázky, hřebíky (různé velikosti), 3 x kladivo, 3 x pila, 3 x sekyra, 3 x
nůžky, fáborky na označení týmů; pokud není dostupný les s použitelným dřevem na konstrukci
vznášedel, tak je třeba minimálně cca 3 delší klády (min 1,5m), 3 kusy prkna, 6 kratších klád; fáborky
nebo vyznačovací páska na trasu, 6x stopky, 6x podložka + tužka, tabulky na časomíru ke zrychlení (6x),
lepíky/karty s čísly na označení účastníků při zrychlení (3x 1-6), občerstvení pro účastníky na průběh
závodu (hlavně pití), sladká odměna pro vítěze
Příprava: 3 hod (nezapočítáno hledání trasy), cca 4 instruktoři
Čas na hru: cca 4-5 hod
Lidé: motivačka 5-6, na hru minimálně 3-4: stavba vznášedel 1-2, zrychlení 4, (sedánek 1-3), průzkum se
vznášedlem 3 s týmy na trať
Motivace: nástup kosmonautských elévů do výcvikového střediska. Šéf je zkouší, nic jim nejde, pošle je
pryč a vybírá si z účastníků. Následuje rozdělení na 3 týmy (předem připravené) – podle barev krepáků
4 etapy:
1. stavba vznášedla (55 min)
Každý správný kosmonaut musí být schopný postarat se o svůj dopravní prostředek. Tzn. ho nejen
opravit, ale v případě nouze i postavit. A to čeká i vás. Zatím nebudete stavět technicky velmi náročné
raketoplány, ale jednodušší průzkumná vznášedla. Ta se skládají z následujích součástek. Předvedení.
Vznášedlo ve výsledku vypadá takto → ukázat obrázek. Teď máte 30 min na výrobu. Následovat bude
test i se zátěží.
po motivaci dostanou předpřipravený materiál – (v případě, že není v okolí les, ve kterém je dost
použitelného dřeva, kde si ho najdou účastníci sami: nařezané tenké klády, případně prkna); dále šňůru,
provázky, hřebíky, kladiva, sekery, pily; ze kterého mají během 40 minut vyrobit vznášedlo. Nutné
dodržet základní princip – kláda se sedátkem z prkna? Která má vpředu a vzadu kolmo kratší kus →
držátka (vyrobit model/nakreslit a dát k dispozici). Do uplynutí limitu i test se zátěží (10 min) - tj.
překonat nějakou terénní nerovnost.
2. přivyknutí zrychlení (45 min)
Před začátkem zrychlení označit družstva krepákama, vybrat z každého týmu jednoho neběžce, poslat ho
s časomírou (organizátor) a jednotlivé běžící lidi označit lepíkama s číslama. Na tuto aktivitu vybrat od
běžících účastníků všechny hodinky/telefony, ať je nemohou používat.
Abyste se dostali do mezi hvězdy ve zdraví, musí se vaše tělo vyrovnat se zatížením a zrychlením. Je
nutné umět odhadnout kdy zrychlit a kdy zpomalit, aby vám mozek neodcestoval do žaludku a játra do
krku. Teď je správná doba začít trénovat.
Na louce je vyznačen cca 500 m dlouhý okruh. V jeho třetinách stojí samostatní časoměřiči (1 org + 1
člen družstva) pro každé družstvo, pro přehlednější sledování.
38 / 91
Každý tým začíná u své časomíry. Účastníci musí během 45 minut uběhnout 10 okruhů tak, aby
následující okruh byl o něco rychlejší, než předchozí. Pokud účastník zaběhne okruh stejně rychle nebo
pomaleji, přibývá mu k uběhnutí další okruh – podmínka zrychlení stále platí. Cílem je, aby celé družstvo
zaběhlo své okruhy rychleji než družstva ostatní.
Každý časoměřič-org má k ruce jednoho časoměřiče z každého družstva. Oba dva mají sledovací tabulky.
Org „svému“ týmu hlásí globální čas a jestli běžec stihnul okruh ok (tj rychleji), nebo jestli má kolo navíc.
Jednotlivci v týmu si mohou navzájem pomoci: pokud někomu přibyl okruh navíc, může ho za něj
zaběhnout spoluhráč, který už má svých deset hotových. Nicméně časový limit se přesouvá na běžícího čili ačkoliv by prvnímu hráči stačilo uběhnout okruh za 7 minut, ten který ho od něj převzal ho musí
zaběhnout rychleji, než svůj desátý – např. Za 3 minuty.
3. pohyb beztíže (30 min)
jedná se o kombinaci sedánku-lehánku. Na louce jsou vyznačené tři soubežné tratě dlouhé cca 300-400?
metrů s označenými body po cca 50?m. Posádky jedou klasický sedánek, 1 člen družstva se jednotlivého
úseku nemusí zúčastnit - nese hotové vznášedlo. Je potřeba co nejvíc organizátorů aby povzbuzovali. U
označeného bodu se mění druh pohybu.
Druhy pohybu: klasický sedánek těsně před sebe, lehnutí na délku s nataženými rukami, žabáky, lehnutí
na šířku,...
mokrá varianta: Souboj v duchapřítomnosti, příprava na krizové situace
duely v návrzích a řešeních různých situací → nutno bezprostředně (do ?3s) reagovat „rozumnou“
odpovědí a rovnou bez přemýšlení položit další situaci. Prohrává ten, kdo není schopen reagovat. Možno
v týmech: 2 hrají, třetí soudcuje. Vyzývatel vybírá/ukazuje na odpovídajícího. Na 5 min?
4. průzkum se vznášedlem na nové planetě (cca 1 hod)
Tato etapa vychází z Vavrdova memoriálu (viz Lipnický fond), jako dopravní prostředek slouží v první fázi
vyrobené vznášedlo. Hráč musí „letět“ na vznášedle po vyznačené trase (co nejvíc využít terénní
nerovnosti, prohnat je potokem, bahnem... délku přizpůsobit náročnosti, cca 300-500m) bez jediného
dotyku země. Pokud se dotkne, musí posádka nechat předběhnout ostatní družstva. Dotyků max 10 na
hru. Nosiči, kteří se mohou měnit dle libosti i na trati a nenosiči ho nesmí nést na těle, pouze mohou
přidržovat a zajišťovat bezpečnost. Letec se nemůže střídat. Etapu vyhrává ten, kdo rychleji oběhne 2
kola. (možno omezit buď počtem kol nebo časem - záleží na náročnosti trasy).
HLÍDAT BEZPEČNOST!!! Hned po dokončení vyhodnotit celý závod a odměnit sladkostmi.
Metodické poznámky:
1.fáze
●
Pokud je to možné (dostupný les), připravit pouze nástroje a nikoli materiál. Nechat účastníkům
relativně volnou ruku při konstrukci vznášedel, důrazně upozornit, že vznášedlo s 1 pasažérem
budou oni sami nosit.
2.fáze
●
nutno účastníky upozornit, aby svůj “průlet” časomíře hlásili a vyčkali na potvrzení, že jsou
zaznamenáni
39 / 91
bylo velmi náročné (v některých případech nezvládnutelné) dopočítávat konkrétní časy
jednotlivých okruhů závodníků (aby se zjistilo, že splňují podmínky zrychlování). Možno řešit více
lidmi (organizátory) na časomíře
● účastníkům jsme ponechali možnost mít u sebe hodinky (nebylo na začátku specifikováno), což
dost ovlivnilo výsledný průběh. Jeden tým tak například chodil celý pohromadě a průběžně si
sám stopoval čas, což mu zjednodušilo úkol. Doporučujeme povolit měření času pouze časomíře
a ostatním hodinky sebrat.
●
3.fáze
pozor na území, ve kterém etapa probíhá. Pokud je to vysoká neposečená tráva, jako v našem
případě, je důležité mít sebou v lékárně dostatečné množství protialergických léků + upozornit
alergiky mezi účastníky, aby si vzali své léky apod.
● na vyhřáté louce mohou být hadi (možnost uštknutí a nutné reakce)
● navrhovaná mokrá varianta je pouze nevyzkoušeným nápadem
●
40 / 91
Zpětná vazba (reflexe)
Seznámit účastníky s principy a pravidly a funkcí zpětných vazeb (a
review velmi okrajově), sjednotit pohled účastníků na reflexe a položit
základy schopnosti dávat a přijímat zpětnou vazbu a využívání
zkušenostního učení
Cíl:
Charakteristika: Částečně přednáška, částečně workshop na dané téma
Počet účastníků: libovolný
Věková kategorie: 15+
Fyzická zátěž: 1
Čas na program: Cca 2 h
Psychická zátěž: 1
Instruktorů na program: 1 - 2
Čas na přípravu: 15 min
Prostředí: kdekoli
Instruktoři na přípravu 1
Denní doba: den
Pomůcky: Flipchart, papír, fixy, modelové situace
Popis prostředí: Místnost nebo louka
Atmosféra: interaktivní
Poznámka:
Popis, instrukce:
Motivace – scénka: .. nebo jakákoli vyjadřující podstatu věci ..
Tři kamarádi v družné rozhovoru hodnotí prožitou aktivitu – program. Jeden vykládá druhému,
když tu narazí na evidentní místo sváru a třetí ze trojice vybafne, že druhý je pěkný hlupák, že
to udělal tahle stupidně, že všichni si myslí, že to měl udělat úplně jinak, atd. atd. první se hned
snaží omlouvat, vymlouvat, bránit a vysvětlovat okolnosti, souvislosti (v rozhovoru je třeba
evidentně použít nejvýznamnější chyby při dávání a přijímání ZV) …a první (s otevřenou pusou)
sleduje výměnu názorů a když oba poněkud utichnout, položí oběma otázku, tak a co jste si
z toho teď oba odnesli? Hmmm? .. postupně jeden po druhém se oba označí za nechápavé
voly a tváří se uraženě a ukřivděně, nepochopeně a rozmrzele … první pak položí otázku
„našim účastníkům“ .. a co si o tom myslíte vy? Čeho myslíte, že jsme tu byli svědky?
Otázka k publiku (měla by vyplynout z předchozího) .. co to vlastně je ZV? .. cílem v této fázi si
je naznačit, co zhruba to je .. podrobněji v dalším průběhu …
Diagnostika:
● Má někdo nějakou zkušenost s dáváním a dostáváním cílené zpětné vazby?
● Jaké? Odhalit programové, profesní, školní znalosti a zkušenosti?
● Jaký je váš vztah k ZP?
● Pokusit se odhalit jedince s většími či dokonce profesními zkušenostmi, tyto zapojit!
Pozn.:.. cílem je také naladit skupinu na komunikativní rovinu, ukázat v jaké rovině tenhle
program bude …
O čem to má být – řekni co řekneš :-)
41 / 91
●
●
●
●
●
●
●
Proč se to dělá
Druhy zpětných vazeb
Review vz. Zpětná vazba,
Roviny ZP
Kritéria efektivní zpětné vazby
Jak se můžeme cítit při dávání/dostávání ZV
Workshop
Proč se to dělá … k čemu to je
● Základní prvek zkušenostního učený
● Kolbův cyklus
1. 1. konkrétní zkušenost
1. činnost, cvičení, hra, úkol, program
2. cílem je zážitek
2. 2. Ohlednutí, reflexe
1. Co se dělo?
2. Co jsme kdo udělali?
3. Jak to viděl každý z nás?
3. 3. Hodnocení, rozbor
1. Co bylo uděláno dobře?
2. Co bylo uděláno špatně?
3. Co je třeba udělat příště jinak?
4. 4. Plán změn
1. Jak je třeba postupovat při příští „akci“?
K čemu nám to bude tady na Souhvězdáři?
● O tom celém svým způsobem S. bude
● Prostředek k tomu dát Vám příležitost, k AHA efektům
● …
K čemu by to určitě být nemělo … (na co dát pozor)
● Odhalit manipulaci
● …
Druhy ZP – rozdělení
● Review – zaměřeno na skupinové jednání
● Zpětná vazba – konkrétnímu účastníkovi na jeho jednání, postoje, … výrazně osobnější
Roviny ZP – kdo komu
●
●
●
●
Účastník – účastníkovi (nejdůležitější) .. nejsme tu od toho, abychom Vás poučovali ..
Instruktor – účastníkovi … někdy to jinak nejde, ale platí pravidla efektivní ZP (viz dále)
Účastník – instruktorovi … taky možné, všichni se stále učíme …
Instruktor – instruktorovi ... i my si vzájemně budeme dávat zpětnou vazbu
Poznámky na okraj
● ZV a RW se samozřejmě prolínají, ZP bývá často součástí RW
● Teorie a terminologie, není to podstatné, ale je třeba se na něčem sjednotit
● Cíle RW bývají odlišné od ZV
42 / 91
Dávání efektivní ZV – Jak ji dát?
●
●
●
●
●
●
●
Osobní – mluvím za sebe, ne za skupinu
Vyváženost – pozitiva i negativa v rovnováze
Konkrétní a srozumitelná – pozor na generalizaci a odlišný jazyk
Aktuální – k vyřešenému nebo dříve nevyřčenému se již nevracíme
Zaměřená na změnitelné chování
Vyžádaná – chtěná, poskytovaná ve správný čas
Popisná
1. cítím se … , když ty … protože, a přál bych si aby …
2. vidím že … a mohl bys …
Příklad:
● Špatný –
● Správný –
Psychika při dávání ZV (doplní Verča)
● Strach z odmítnutí …
● Obava z ublížení …
● Tak a teď ti to vytmavím …
Vaše zkušenosti s dáváním ZV? Jaké obtíže máte při dávání ZV?
… příspěvky vhodně komentovat …
Dostávání ZV – jak ji přijmout?
●
●
●
●
Lidé nechtějí útočit, jen něco sdělit – netřeba se hned bránit, omlouvat, vysvětlovat
Nepřerušujte poskytovatele
Naslouchejte (aktivně ), snažte se pochopit co se poskytovatel snaží sdělit
Nereagovat na ZV – nevysvětlovat, dodatečně
1. Pokud mi něco říká, asi to tak vnímá …
2. Ale pokud něco nechápu, doptám se …
● Neoplácet … „ty taky ….“
● Každý má právo na názor (i chybný), vezměte si z toho, jen to co je pro vás užitečné
● Ocenit poskytovatele – poděkovat
Příklad:
● Špatný –
● Správný –
Psychika při přijímání ZV (doplní Verča)
● Ublíženost, ukřivděnost …
● Nedostatečné ocenění …
● …
Vaše zkušenosti s přijímáním ZV? Jaké obtíže máte při přijímání ZV?
… příspěvky vhodně komentovat …
43 / 91
Workshop
Cvičení ve skupinách po 4 lidech (tzn. je třeba zapojit dva instruktory) – lístečky s modelovými
situacemi (role: 1. dává ZV, 2. dostává ZV, 3. a 4. pozorují a dávají ZV na podanou a přijatou
ZV, poté se role při další situaci otáčejí)
Pavel - dává: Už poněkolikáté nalezl Aničino použité prádlo na svém stole a mezi svými
věcmi.
Anička - dostává: Je nepořádnice a často nechává válet své svršky po celém bytě, což
občas vadí spolubydlícím.
Jirka - dostává: J. je velmi soutěživý a chce vyhrát za každou cenu, současně je v kolektivu
za hvězdu a málokdo si to s ním chce rozházet
Ondra – dává: O. po další nepříjemné příhodě v širším kolektivu se rozhodl, že je čas O. říct,
že se mu to nelíbí a že není sám.
Honza – dostává: H. hodně potí a často je velmi intenzivně a nepříjemně cítit potem
Dana – dává: D. je velmi nepříjemné, že H. si neuvědomuje, že jeho pot je celkem agresivní
a že by se měl snažit s tím něco udělat.
Julie – dostává: Julie se s Dan poměrně hlasitě a neohleduplně baví v místnosti, kde se
několik dalších lidí snaží spát.
Katka – dává: Se snaží Jůlii říct, že svým chováním ostatní ruší.
Tonda – dostává: Tonda je velmi inteligentní a komunikativní kluk, ale ke všemu má potřebu
něco dodat, doplnit, snaží se stále všechny opravovat, doplňovat a často tím strhává
pozornost a ruší.
Adam – dává: Adam je taky velmi inteligentní kluk, ale nepotřebuje na sebe stále
upozorňovat a často mu Toníkovo chování vadí.
Lída – dostává: L. si často půjčuje od svých spolubydlících kamarádek oblečení aniž by se
jich ptala, jsou přece dobré kamarádky.
Dita – dává: Dita má Lídu ráda, ale je velmi pečlivá a vyvádí ji z rovnováhy, že často
nenachází své věci, tam kam si je dala když je hledá a potřebuje
Vašek – dostává: Vašek je rád v pozici vedoucího a přenáší to i do běžného života. Často lidi
kolem sebe úkoluje, radí jim, co a jak mají dělat. Přesto, že pokaždé poprosí a poděkuje,
ostatním leze na nervy. Právě teď mají se skupinou spolužáků řešit projekt a opět má
tendenci organizovat a kontrolovat ostatní. Ti obrací oči v sloup a rezignují na společnou
práci.
Aleš – dává: Aleš se rozhodl, že to tak nejde dál a chce to Vaškovi říct.
Monika – dostává: M. chodí často na schůzky pozdě a co je horší, ještě na sebe strhává
pozornost a často ruší, když se už odehrává nějaký program.
Radek – dává: Sem tam něco pořádá a dost mu vadí, když nejen že někdo přijde pozdě,
přestože v pozvánce bylo, že všichni mají přijít včas, rušení a strhávání pozornosti ho pak
úplně vytáčí.
Závěr – shrnutí – řekni cos řekl :-)
●
●
●
●
●
●
●
Řekli jsme si proč se to dělá,
Vysvětlili jsme si druhy zpětných vazeb,
Jaký je rozdíl mezi Review a ZV,
Jaké jsou Roviny ZP
Tím nejdůležitějším bylo jaká jsou Kritéria efektivní zpětné vazby
A Verča Vám Jak se můžeme cítit při dávání/dostávání ZV
Při Workshopu jste si vyzkoušeli, jak ji správně dát, dostat, což věřím pro Vás bylo jen
malým opakováním
44 / 91
Infekce
Základní informace
Autor:
Radek Drnovský 1), další uvedení2)
Publikace:
IS Fond her II 
Fyzická zátěž: 5
Psychická
4
zátěž:
Čas
na
3 hod
přípravu:
IS na přípravu: 2
Čas na hru:
3-4 hod
IS na hru:
4+
Počet hráčů:
10-30
Věk:
15+
Prostředí:
členitý terén, les
Denní doba:
večer, noc
Roční období: kdykoliv
Materiál:
viz MTZ
Cíl
Rozvíjet rozhodování a jednání ve skupině pod psychickým tlakem, vzájemné poznání jednání účastníků
v kritické situaci.
Charakteristika
Psychicky náročná týmová hra v terénu. Početná skupina účastníků, za doprovodu instruktorů, postupuje
terénem a překonává obtížné překážky. Postupně se u nich projevuje stále rozsáhlejší tělesné postižení, s
kterým i dříve jednoduché překážky nabývají dramatických rozměrů.
Motivace
Skupina byla nakažena nebezpečným smrtelným virem, který postupně způsobí ztrátu všech funkcí,
celkový kolaps a smrt. Aby se zabránilo jeho rozšíření, uzavře armáda oblast a chystá se na ni shodit
atomovou bombu. Mezi účastníky je i Profesor, který pomáhal při vytváření viru, zná umístění
laboratoře, kde se vyráběl, chce se pokusit vytvořit protilátku, ale protože cesta je náročná a sám je
nakažen bude potřebovat pomoc. Přemluví Velitele jednotky držící účastníky v karanténě, aby skupině
dovolil se vydat do této laboratoře a sestrojit protilátku dříve než bude laboratoř zničena. Velitel po chvíli
souhlasí pod podmínkou, že ho budou všichni poslouchat, že se celou dobu skupina nerozdělí i pokud by
se museli ranění a mrtví nést s sebou. Nikoho do tohoto náročného a nebezpečného podniku nenutí, kdo
chce, může zůstat v karanténě na základně a čekat na nejistou spásu nebo jistou smrt.
Alternativní motivace od Radka Drnovského, celá karta hry je k přečtení na
https://wiki.instruktori.cz/isfond2/infekce
Skupina byla nakažena smrtelným virem. První příznaky nakažení se již začínají projevovat, případně se
projeví v krátké době a během několika hodin následuje smrt. Je nezbytné získat sérum. Účastníci jsou v
průběhu jiného programu naléhavě přerušeni zdravotníkem. Odvede je do prázdné místnosti, pouze
uprostřed leží na stole osvíceném bílým reflektorem lidské tělo přikryté dekou, z pod které vyčnívají jen
chodidla. Zdravotník odkrývá namaskovaný obličej mrtvého a vysvětluje, že celá skupina je infikována
smrtelným virem neznámého původu. Podrobně popisuje příznaky, které u zemřelého nastaly a které
pravděpodobně během několika málo hodin povedou ke smrti všech přítomných. Mimo jiné jsou to ztráta
45 / 91
funkce nervového i pohybového ústrojí, ztráta zraku a posléze celkový kolaps organismu a smrt. V této
chvíli vcházejí do místnosti dva agenti Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz (PSLN) oblečení do
ochranných obleků a přivádějí profesora, u kterého se zjevně projevuje pokročilý stav nákazy. Oznamují
přítomným, že v oblasti havarovalo letadlo transportující nebezpečný virus, který je součástí jistého
výzkumu. Pouze oni a profesor havárii přežili, profesor se však bohužel nakazil virem. Po zběžné
prohlídce přítomných konstatují nakažení celé skupiny. Potvrzují smrtelnost viru a oznamují přítomným,
že musí zůstat v izolaci až do své smrti, po které se PSLN postará o likvidaci jejich těl. Další agenti
dorazí do prostoru havárie až za několik hodin. Profesor v tuto chvíli oznámí přítomným, že pomocí
detektoru je schopen najít modul s protilátkou, který vypadl z letadla při havárii. Bohužel cesta terénem
na místo dopadu je zřejmě velmi náročná a on sám nakažený infekcí již nedokáže na toto místo dojít.
Jedinou možností je pomoc celé skupiny. Nabízí nakaženým sérum a záchranu za to, že se společně
pokusí najít ztracený modul ukrývající sérum.
Realizace
•
•
•
•
Účastníci se po motivaci mohou v krátkém časovém limitu obléknout na cestu, vezmou si světla a
dále si vezmou šátek.
Celá skupina s Velitelem a Profesorem v čele vyráží ze střediska.
Vojáci doprovázejí hráče, striktně kontrolují dodržování pravidel, v průběhu hry sdělují
účastníkům pokyny pro překonání jednotlivých překážek a dávají jim losovat z karet nákazy, v
uvádění jednotlivých překážek se mohou střídat nebo je všechny uvádí Velitel.
Mezi překážkami určuje cestu skupiny Velitel nebo Profesor, u něhož se také postupně projevuje
nákaza, některé úseky cesty ho hráči musí nést, podle toho jak se mění jeho aktuální stav.
Postižení
•
•
•
•
•
Příznaky smrtící infekce se projevují postupným fyzickým postižením jednotlivých hráčů
(ubývání horních i dolních končetin, oněmění, slepota).
U hráčů se dále projevují fyzická postižení způsobená překonávanými překážkami, pokud
překážka způsobí hráči postižení, které už má, jeho stav se nemění.
Hráči podle rozhodnutí vojáků losují v určitých okamžicích hry karty, které symbolizují
postupující nákazu. První karta určí, jestli si zachovají IMUNITU nebo jestli se u nich projeví
INFEKCE, pravděpodobnost postupující nákazy se v průběhu hry může měnit, poté si losují
postižení, těžší postižení jako oslepnutí nebo ochrnutí nohy je zařazeno do losování až od určité
fáze hry. Vylosuje-li si hráč postižení, které už má, musí losovat ze zbývajících karet tak dlouho,
dokud si nevylosuje jiné (lze vypustit), toto pravidlo neplatí pro postižení druhé nohy, tj. může
přijít i o druhou nohu, také pokud hráč již má všechna postižení, o které se v tomto okamžiku hry
losuje, jeho stav se nemění.
Možná postižení a jejich realizace:
o ochrnutí ruky - účastník si vybere ruku (buď na závěs do šátku před sebe nebo za záda za
opasek nebo kalhoty), nesmí jí po celou dobu hry používat, jedna zdravá ruka musí zůstat
každému hráči až do konce hry
o oněmění - hráč nesmí mluvit ani vydávat zvuky
o ochrnutí nohy - hráč si zuje botu, na nohu nesmí došlápnout, může jí mít položenou
špičkou na zem, postupně může přijít o obě nohy, v tom případě si zouvá obě boty a od
tohoto okamžiku nesmí stát, může pouze sedět nebo ležet, plazení je možné
o oslepnutí - oči jsou zavázány šátkem
Hráči si mohou na všech překážkách navzájem pomáhat.
Překážky
Po cestě do laboratoře je několik překážek, které musí skupina překonat. Jsou to jednak bezpečnostní
opatření a pasti, které zde vytvořila armáda, aby celou oblast hermeticky uzavřela, druhak může jít o
bezpečnostní systém laboratoře, kam se účastníci snaží dostat.
46 / 91
Plazení poslepu
Úsek 30-50m je chráněn elektrickým drátem, který je třeba podplazit. Při plazení je navíc třeba mít
zavázané oči, protože je prostor naplněn slzným plynem, a nechat se navigovat ostatními účastníky skrz
celou překážku. Jelikož jde o první fyzicky náročnější překážku, je vhodné, aby ji Velitel jako první
překonal skutečným plazením, protože má ochranné brýle, nemusí mít oči zavřené.
Děravé trubky
Dvě děravé vertikální trubky (průměr 5cm, délka 150cm) obsahují každá jeden čip (ping-pongový míček,
filmovku). Je třeba obě naráz naplnit vodou a čipy vyplavit. Příběhově může jít třeba o deaktivační bod
minového pole ležícího na dalším úseku cesty. Zařízení sledující polohu obou čipů a deaktivuje se jen
pokud jsou oba vytaženy z trubek naráz.
Překonání řeky
Je třeba překonat řeku širokou 30-50 metrů. Ta je kontaminovaná, takže do ní nelze šlapat. K dispozici je
několik čtvercových desek 60x60cm (tlustší karton potažený izolepou nebo igelit s oblepenými okraji)
svázaných po dvou (lodičky), které lze pokládat do řeky a stoupnout na ně. Na jednu desku se vejdou 3-4
účastníci. Počet desek by měl být takový, aby se na ně všichni naráz nevešli a bylo tudíž zapotřebí
rozmyslet efektivní způsob přepravy.
Běh bez nádechu
Vzduch v této části cesty je kontaminovaný a nelze jej dýchat. Tuto část je potřeba proběhnout buď zcela
bez nadechnutí (cca 80m) nebo pomocí balónků do kterého si každý předtím nafouká vzduch (cca 200m).
Pokud se někdo nadechne, přijde o hlas.
Dráty vysokého napětí
Je třeba překonat zabezpečení laboratoře - ploty s vysokým napětím. Ve vzdálenosti 6-8 metrů za sebou
jsou nataženy tři provazy ve výškách 50, 100 a 150 cm, na kterých jsou zavěšeny zvonečky (detektory
pohybu). Dotek způsobí ztrátu končetiny, kterou se účastník dotkl.
Bažina
Dalším zabezpečovacím prvkem je bažina (4m), přes kterou se musí všichni dostat. Skupina dostane
stopky, na kterých bude na začátku 0:00 a budou spuštěny. Když se někdo namočí do bažiny, končetiny,
kterými se dotkl země, jsou paralyzovány a medik mu na čelo napíše čas, kdy se do bažiny ponořil. Pokud
je vytažen do 10 minut, dokáže ho medik uzdravit, jinak zůstává paralyzován trvale.
Lávka
Je třeba projít po úzké lávce (30-50 cm, vyznačena IS páskou), kolem které je kyselina. Pokud se jí někdo
dotkne, přijde o zasaženou končetinu.
Laboratoř
Účastníci dostanou sérum, po kterém se dočasně (částečně - jednu ruku a oči) vyléčí. Po jednom pak
přistupují k medikovi, kde se musí sami píchnout do prstu a odebrat si vzorek krve pro přípravu finální
protilátky.
Cesta zpět
Sérum způsobuje dočasné oslepnutí a oněmění. Účastníci jsou seřazeni do řetězu a odvedeni před
středisko, kde si sednou před plátnem (venku na deky / uvnitř na židle). Až se všichni usadí, sundají si
šátky z očí. Následuje promítání s hudbou k zamyšlení, po jeho konci jim Vědec nebo Velitel poděkuje a
ukončí program, následuje rozchod.
Postavy
1. Profesor: labilní, chaotický
o ukazuje skupině cestu, navádí ji k překonávání překážek
o dodává motivaci, může stresovat kvůli času
2. Velitel: tvrdý, nekompromisní, autorita
o určuje pravidla, dohlíží na jejich dodržování
47 / 91
3. Voják: tichý, přísný, plní rozkazy velitele
o dohlíží na bezpečnost a dodržování pravidel, popohání skupinu dopředu
o vybaven velkým batohem na boty
4. Medik (voják): milý, tichý voják
o pečuje o raněné, zajišťuje handicapy
o vybaven batohem s šátky na oči a skutečnou lékárnou
5. Trojský kůň: nakažený, součástí skupiny, překonává překážky
o tmelí skupinu - zapojuje nezapojené, pomáhá ostatním
o může rozehrávat příběh - záchvaty, na konci smrt
6. Pozorovatel (voják): nezúčastněný
o má nadhled, zapisuje přesné časy překážek, dění, poznámky
7. Fotograf (voják): dokumentuje operaci, pokud to není nutné, nezapojuje se
8. Umírající: bonusová postava
o těžce nemocný civilista neschopný komunikace nalezený v první polovině trasy
o blouzní, není schopen pohybu a nakonec umře (pokud se jej rozhodnou nést tak do 100m,
jinak při jejich odchodu)
o morální dilema, zda jej vzít za cenu zdržení všech nebo ponechat vlastnímu osudu
Dramaturgie příběhu
Před odchodem vojáci přepočítají skupinu. První část cesty probíhá svižným tempem, místy se běží.
Jednotlivé překážky prozkoumá vždy Velitel, případně je nechá prozkoumat Vojákem - bažinu zkoumá
Medik. Potom oznámí, jak je třeba ji překonat, případně se může zeptat Profesora na jeho názor - jinak v
této části Profesor příliš nezasahuje. Během překonávání překážek Velitel popohání skupinu a upozorňuje
na nedostatek času, Profesor a Trojský kůň můžou radit/asistovat v jejich překonávání, skupinu k výkonu
motivují pozitivně a prosí je.
Příběh lze dále rozehrávat změnou zdravotního stavu Profesora, Trojského koně, příp. Umírajícího a
chováním Velitel.
V laboratoři Profesor s Medikem zalezou do stanu, když vylezou ven, oznámí, že sérum je téměř hotové.
Potom se vrátí dovnitř a účastníci jednotlivě přistupují k Medikovi/Profesorovi, kteří připravují sérum
pomocí odebrané krve. Ostatní vojáci do děje nezasahují, zůstávají venku a organizují plynulý průběh
léčby, navracení bot a chystání na návrat.
Metodické poznámky
•
•
•
•
Profesor musí překážky absolvovat spolu s hráči, avšak při losování nákazy nikdy žádný handicap
nezíská, nebo až zcela na konci.
Vojáci překážky překonávat nemusí (ochranné oděvy), je to však zpočátku vhodné jako motivační
faktor (plazení, utíkání).
říct důrazně pravidla a nekompromisně dohlížet na jejich dodržování
včas nachystat závěrečné promítání a před jeho spuštěním vrátit lidem brýle ještě než si sundají
šátky, k promítání podávat horký čaj
Přílohy
•
kartičky imunity, kartičky handicapů
MTZ
•
•
•
•
kostýmy vojáků - alespoň 5x (rukavice, brýle, roušky, oblek s logem)
kostým vědce
psací potřeby (pozorovatel)
provaz 15m 3x (dráty s napětím)
48 / 91
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1)
2)
šátky na oči (plazení po slepu, handicapy) 30x
děravé trubky 2x, pingpongáče do trubek 2x (trubky)
papírové kelímky (trubky) 20x
kartony/podlepené igelitové pytle na překročení řeky - 5×2 čtverce 1x1 metr
neprodyšné respirátory / balonky na vzduch (běh bez dechu) 30x
stopky (bažina) 1x
lihovka na čelo (bažina) 1x
IS páska 400m (plazení, lávka, vyznačení překážek)
sterilní jehly na krev (drobné špičky) 30x + nádobu na použité (laboratoř)
desinfekce + tampony 30x (laboratoř)
náplast 30x (laboratoř)
proužky papíru na odběr krve 30x (laboratoř)
léčivé sérum v obalech 3x + kelímky 15x (lab)
stan (laboratoř)
prezentace + NTB + zvuk + prodlužka (promítání)
čelovky
krosnu pro Vojína, Medika a Velitele - na boty ochrnutých a šátky
lékárnu (Medik)
krabičku s ubrousky na brýle oslepených (pozorovatel)
kartičky imunity a postižení - 2 sady (Vojín + Velitel), sada = 4×4 každé postižení + 4x imunita +
4x nákaza
reflexky na vyznačení cesty 60x
výlet 2C Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 2006
Sven, Athaj, Aňňa, Lucka, Ondra, Maara, Honza
49 / 91
Metodické poznámky k Infekci na Souhvězdáři
Plánovaná trasa byla kvůli využití
dělostřeleckého srubu na Anenském vrchu
dlouhá celkem 7km, což se nakonec ukázalo,
jako příliš dlouhé a nebylo ji možné
v průběhu zkrátit.
Motivace účastníků proběhla na chatě Alma,
kam je přišel navštívit Doktor (Čokta)
provádějící kontrolní pochůzku, poté co se
v oblasti začala šířit neznámá nákaza.
Poté co mezi nimi diagnostikoval příznaky
nákazy a dostal od Krajského velitelství
příkaz udržet je na chatě za každou cenu,
rozhodl se neuposlechnout a vydali se všichni do nedaleké staré vojenské laboratoře (bunkr Anenský
vrch), aby mohli provést přesnou analýzu tkáňových vzorků. Během cesty k bunkru účastníci nezískávali
žádné handicapy a tak ji zvládli celkem rychle (40 minut). V bunkru pro ně byla přichystána šifra
spočívající v rozházení velkého množství písmenek na průhledné fólii, která poté co se sesbírala, dala
zprávu, z níž bylo možné vydedukovat troj-číselný kód pro visací zámek, jimž byl uzavřen kufr
s přenosnou diagnostickou sadou. Písmenka na fóliích byla vidět podstatně hůře, než jsme předpokládali,
a tak místo 20 minut trvalo nalezení více než 45 minut. Během této doby do bunkru dorazili instruktoři
v rolích vojáků a dali účastníkům ultimatum na otevření kufru. Po otevření kufru provedl Doktor
diagnostiku a zjistil, že několik účastníků je skutečně nakaženo.
Poté byla z přenosného dataprojektoru promítnuta prezentace ve které se dozvěděli o smrtelnosti viru,
uzavření oblasti a chystaném shození atomové bomby. Mezi Doktorem a Velitelem proběhla konfrontace,
nakonec se všichni vydali směrem k další laboratoři, kde by bylo možné vytvořit sérum. Tato se nacházela
asi 300m od chaty ale bylo potřeba k ní dojít jinou cestou.
Zpáteční cesta, během níž následovalo již klasičtější uvedení hry, vedla po 4 km dlouhých neznačených
lesních cestách a trvala téměř 4 hodiny. Důvodů protažení bylo několik:
• Sven si během prvních 2 losování nepohlídal skutečný počet vylosovaných handicapů a tak bylo
více slepých, než by bylo vhodné.
• Zjistili jsme, že na přechod bažiny máme málo koberců (chyba při komunikaci při chystání
překážky).
• Nebyla možnost zkrátit trasu a nebyli jsme ochotni přeskočit nachystané překážky.
Velké množství získaných handicapů bylo později částečně zmírněno nalezením „protilátek“. Někomu to
pomohlo pokračovat dál ve svém snažení, některým to ale zase ubíralo motivaci, když viděli, že
handicapy mohou přibývat i ubývat a není jasné, jak dlouho ještě hra může trvat. Celkově je tedy potřeba
více dbát na přidělování handicapů či jejích samovolné získávání na překážkách (elektrické ploty,
bažiny…). Odebírání handicapů je problematické. Poměr rozdávaných handicapů je též možné přesně
určit daným počtem lístků (handicapy ku zdraví) a ty pak rozdat mezi účastníky).
Na konci bylo v rámci získání očkovací protilátky v laboratoři řečeno, že se musí bodnout do prstu a
získat vzorek krve. Tento moment obecně asi nesplnil naše očekávání. Pro většinu lidí, kteří to zvládli, to
nebyla velká výzva a naopak u několika kteří odběr odmítli, to nevyvolalo hlubší myšlenky ale jen odpor
a úvahy o hranicích hry.
50 / 91
Po aplikaci protilátky a oslepnutí všech jsme je zavedli na chatu, kde se jim promítlo video Komety. Brýle
jsme opět zapomněli vrátit před začátkem promítání.
Někteří účastníci byli špatně oblečení a překročili své zdravotní možnosti. Příště i za cenu vystoupení z
role upozornit, ať se oblečou na fyzicky náročný program venku. Dát kratší trasu s možností ji ztížit.
51 / 91
Soukolí
Pomoci poodhalit „pravou“ tvář účastníka účastníkům navzájem, podpořit
skupinovou dynamiku, získat prostor pro reflexi chování a spolupráce
Složitý dynamics, který má přimět účastníky k vyššímu stupni spolupráce,
Charakteristika:
bez které je nezvládnutelný a nesplnitelný
Cíl:
Počet účastníků: 15 – 30
Věková kategorie: 15+
Fyzická zátěž: 4-5
Čas na program: Cca 3 h
Psychická zátěž: 2-3
Instruktorů na program: 8
Čas na přípravu: 1-2 h
Prostředí: Okolí základny
Instruktoři na přípravu 3
Denní doba: den
Vtipné plakátky označující místa jednotlivých úkolů, bílá paruka a bílý
plášť pro boha, děravý kýbl, 36 rohlíků, vyrobené váhy, kamení jako
závaží, hodiny, stopky, pneumatika, vysílačky ideálně na počet
instruktorů, kniha hádanek – kopie hádanek na lístečcích, hanojské věže,
obrázky cílových pozic hanojských věží, balící papír, 4 zelené, 4 červené,
Pomůcky:
4 bílé papíry, 15 ks tvrdých papírů A4 na plakátky, otázky/problémy lidí na
lístečcích, míčky pinkponkový, tenisový, petanqovou kouli, bílé papíry na
zprávy božského počítače, několikery hodiny a stopky (každý instruktor
potřebuje 1-2), 100 ks nafukovacích balónků, opravdu velký tác/deska,
petanquová koule, hádanky na lístečkách,
Popis prostředí: Pestré prostředí umožňující rozličné úkoly
Atmosféra: Veselá, pozitivní, ale současně stresující
Poznámka:
Popis, instrukce:
Libreto
„Pánbů“ si vzal dovolenou a kolo osudu nebo boží mlýny, předal do rukou party nadšenců …
zvládnou to? … nebo jinak, andělé zajišťující chod systému chtějí na dovolenou a práci má za
ně zastat parta brigádníků …
Motivace
Recesní scénka boha, který udržuje stav světa v jakési rovnováze. DOPLNIT!
Cíl pro účastníky
Plnohodnotně nahradit boha či boží mlýny a udržet svět vchodu tzn. za plnění všech
stanovených úkolů po určitou dobu.
Popis
Jsou tři vrstvy úkolů. Vždy když jsou plněny úkoly v nižší vrstvě, je možné začít se pokoušet
plnit úkoly z vyšší vrstvy, cílem je aby boží spravedlnost a chod vesmíru a přírody nepřestala
52 / 91
fungovat i když si panbů na chvíli dáchne. Jsou li ve stejný okamžik plněny všechny úkoly,
všechno klape jak má.
Časový plán
Motivační scénka
Vysvětlení pravidel
Prohlídka jednotlivých stanovišť – povysvětlení cíle
Časoprostor pro strategii skupiny
Čas pro vyzkoušení zajištění chodu systému
Korekce strategie
Čas pro naběhnutí systému (najetí na plnění úkolů 1. vrstvy)
Čas pro hru
1. 1. úroveň musí být plněna, než lze přejít přidat další
2. 2. úroveň musí být plněna včetně předchozí, než …
3. 3. úroveň a obě předchozí úrovně musí mýt plněny
● Čas na odpočinek a humanizaci
● Čas pro reflexi
●
●
●
●
●
●
●
●
5 minut
15 minut
15 minut
10 minut
15 minut
5 minut
20 minut
35 minut
25 minut
15 minut
20 minut
až 60 minut
Vytvoření atmosféry
Stanoviště označená vtipnými plakátky a názvy co vlastně symbolizují
Dohlížející instruktoři mají připraveny vtipné a lehce nasírací průpovídky
Božský počítač neboli „Informační panel“ na kterém „vyjíždějí“ zprávy o stavu světa –
neboli plnění stanoveného úkoly
● Pravidla vysvětluje sám „nejvyšší“
● Signalizace plnění úkolů/vrstev
●
●
●
Božský počítač (display na zprávy, semafor, registrační papír)
● Jakoby displej na kterém se zobrazují zprávy popisující stav světa, zprávy odrážejí
vtipnou formou stav kolem plnění úkolů
● „semafor“ zeleno-červené karty jednotlivých úkolů uspořádané do pyramidové struktury,
zelená barva signalizuje plnění daného úkolu, červená barva neplnění (lze asi použít jen
při nadbytečném množství orgů)
● Balicí papír pro registraci účastníků do systému, rozděleno po časových úsecích, aby
bylo možné orientačně provést kontrolu registrací
● Pro obsluhu počítače je třeba jeden instruktor - vedoucí celého programu, který reguluje
celou hru, vyvěšuje připravené hlášky na display počítače (hlášky může i vytvářet na
místě), na základě zpráv od ostatních instruktorů dohlížející na plnění ostatních úkolů,
mění barvy v semaforu symbolizující plnění jednotlivých úkolů, vyhodnocuje stav plnění a
zpřístupnění
Základní pravidla
2. Každou minutu se ozve zvukový signál
3. Nebude li splněn úkol „registrace do systému“ každým z účastníků, všechny ostatní úkoly
jsou apriori nesplněny
4. Každých 5 minut se může objevit na display božského počítače zpráva, měnící podmínky
plnění jednotlivých úkolů (regulace obtížnosti, pokud by plnění bylo nastaveno jako příliš
snadné)
53 / 91
5. Během lhůty stanovené úkolem, není možné plnit tentýž úkol tímtéž člověkem ani není
možné aby stejná osoba po registraci plnila tentýž úkol jako před „registrací do systému“
6. V zásadě jsou dva druhy úkolů: první - musí být plněny neustále bez přestání, druhé –
musí být splněny jednorázově za stanovenou časovou lhůtu
1. vrstva úkolů – základní chod světa
Kolo osudu – pneumatika (1-3 osob) cesta pod chatou – kolo osudu se musí stále otáčet, to
je naprostý základ všeho, po trase neustále musí putovat pneumatika. Možnost regulace –
okruh/počet okruhů za stanovený čas. Vzorkem může být čas změřený v průběhu hry.
2. Nachystat pneumatiku
3. Nachystat trasu
Koloběh vody v přírodě – děravý kýbl (2-3 osoby) libovolně – ze zásobárny se nosí voda
pomocí malého kelímku do děravého kýble, v němž je třeba udržovat hladinu vody nad
stanovenou ryskou. Poloha (vzdálenost) zásobárny se může měnit v závislosti na potřebě ztížit
či ulehčit skupině úkol.
● Nachystat zdroj vody (může být brána z bazénu)
● Nachystat kýbl s ryskou a dírkou ve dně
● Připravit 2 kelímky k nošení vody
Sycení hladových – Pojídání svačiny (1 osoba / 1x za 4 minut) libovolné místo – každé 4
minuty musí být sněden jeden suchý rohlík. Lehčí varianta na sucho, těžší varianta se
zapíjením vodou.
 Nachystat tác s rohlíky
 Stopky
Registrace do systému (každý/1x za 5 min) – jednou za 5 minut se musí každý z hráčů
dostavit na místo k „božskému počítači“ a opětovně se zaregistrovat do systému – podpisem na
balící papír, po registraci se smí pouze jednou vrátit k úkolu, který již vykonával.
● Vyvěsit baličák na místo vedle božského počítače
Vdechování duše věcem – nafukování balonků (1-3 osoby) – je třeba nafouknout 1 balónek
za 1 minutu tak, aby balónek měl v průměru cca 25 – 30 (lze srovnávat s nějakým etalonem
nebo měrkou)
● Balónky k nafukování
● Etalon průměru (může určovat i kontrolor)
Příliv a odliv – ponoření do a vynoření z bazénku (2 osoby) – dvě osoby se musí jednou za
3 minuty ponořit a vynořit z bazénku, lze regulovat počtem osob nebo časovým intervalem
● Napuštěný bazének
Udržování rovnováhy Jing a Jang – Tác a míček (3-4 osoby) – míček se musí pohybovat po
desce, nesmí spadnout a současně nesmí stát na místě, stane li se něco z toho tak, celý
systém „spadne“ a je třeba restartovat celou druhou (zelenou) úroveň tzn. začít se všemi úkoly
této úrovně od nuly.
 Nakreslit jing a jang
 Najít desku na které bude koule udržována
 Petanguová koule
54 / 91
2. vrstva úkolů – světové štěstí
Plnění těchto úkolů započne 35 minut po započetí předchozí úrovně.
Spravedlnost – Nerovnoramenná váha (3 osoby) – instruktor pokládá závaží na
nerovnoramennou váhu, účastníci musí do limitu 7 ti minut vyvážit obě misky v určitém rozmezí.
Možnost regulace – četnost přidávání závaží. (nutno upravit podle daného váhy)
● Váha
● Závaží – voda
● Plachta na věci
● Účastníci vyvažují pomocí:dřeva, bot, oblečení, …
Řešení problémů lidí – zodpovídání dotazů (1-2 osoby) – zodpovídání předpřipravených
dotazů lidí na různé problémy, otázky, odpověď musí být smysluplná a mít alespoň slov, musí
být splněn limit 1 odpověď za 5 minut.
● Lístečky s problémy lidí
1. Nedostatek času
2. Sousedův strom mi stíní zahrádku
3. Mám nedostatek sexu
4. Mám náruživou ženu která to chce pořád, ale já fakt už nemohu a nechci
5. Jsem ženatý a zamiloval jsem se do jiné
6. Jsem gay/lesba a bojím se to říct rodičům
7. Propil jsem všechny peníze
8. Jsem závislý na internetu
9. Kamarádi si mě nechtějí přidat na facebooku jako kamarádu
10. Často trpím nadmutostí a větry, co s tím?
11. Nedokážu se na nic soustředit více než 1-2 minuty, jsem roztržitý, co s tím?
12. Můj vysněný idol (zpěvák) mě nechce
13. Chatu mi žere červotoč, pomalu se mi rozpadá před očima, …
14. Jsem obézní, ale nemohu si pomoci a nežrat .. a přitom bych chtěl být štíhlý
15. Zaběhly se mi ovce, jsem zoufalý
16. Rozbil jsem tátovi auto, nevím co dělat
17. Mám psa, který mě v noci vytlačuje z naší manželské postele, co mám dělat?
18. Uletěly mi včely
19. Manželka mi v mobilu objevila SMSku od milenky
20. Soused mi má hlučného a sprostého psa ..
21. Moje dítě pořád brečí a já nevím co dělat
22. Ve škole mám často intenzivní pocit, že mi teče do bot, co s tím?
23. Jsem na dovolené, už nemám žádné peníze a uletělo mi letadlo
24. Právě jdu na zkoušku, ale nic o tom nevím, prosím, co mám dělat
Zábava a hry – Balónky ve vzduchu (2-3 osoby) na hřišti – lidé k životu jak známo potřebují
také radost, proto jim sesílám zábavu a hry: 8 z 10 ti nafukovacích balónků musí být neustále
ve vzduchu (třeba vyzkoušet). Možnost regulace – přidávání počtu balónků, ubírání osob, které
úkol zajišťují.
● Nafouknuté balónky
Modlitebna – odříkávání (zpívání) různých modliteb (1-2 osoby) kdekoli – všichni vědí že tu
jsem, i když někteří to tvrdošíjně popírají ;-), copak by to tu bez někoho jako jsem já „bůh“
mohlo vůbec vzniknout? nebo fungovat? bohužel, je třeba lidem stále připomínat, aby ve mně
55 / 91
věřili. Musí být neustále odříkávány nebo zpívány motlitby a zdravice. Regulace množství:
odříkávajících lidí.
● Texty modliteb
Fungování potravního řetězce – stavění pyramidy s karet (3 lidé) na stole kdekoli –
vymyslel jsem potravní řetězce, aby to v přírodě fungovalo, ale potřebují stále udržovat v chodu,
je třeba postavit 3 pyramidy o základně 3 za 2 minuty
● Karty
● Pevná podložka – stůl
3. vrstva – světový pokrok
Plnění této úrovně započne 25 minut po započetí předchozí úrovně.
Vývoj lidstva – nové výzvy (odpovídání hádanek) (osoby dle potřeby) – lidé si myslí, že
veškerý pokrok je jejich dílem, houby, ve skutečnosti je to trochu jinak ;-) … z banku jsou
vytahovány hádanky, je třeba aby „lidstvo“ vyřešilo jednu hádanku za 3 minuty, jinak se nikam
nevyvíjí a úkol není plněn. Regulace: obtížnost otázek, čas za který musí být stanovený počet
otázek splněn.
 Lístečky s hádankami
 Správné odpovědi na lístečky
 stopky
Technologický pokrok – Hanojské věže (osoby dle možností skupiny) – v časových
intervalech jsou předkládány kombinace, které je potřeba do stanoveného limitu vyřešit.
 Hanojské věže
 Cílové stavy pro 4 kusy
Duševní rozvoj – Sudoku (dle možností skupiny) – ano i o tohle se starám – jednou za 5
minut musí být vyřešeno jedno sudoku
● Formuláře sudoku, připravené tak aby bylo řešitelné v daném časovém úseku
● Vyplněné sudoku pro kontrolu
● Psací potřeby
Úkoly orgů v průběhu hry
● Každé „stanoviště“ (úkol) dozoruje jeden instruktor a vyhodnocuje plnění a zaznamenává
jej pro vyhodnocení na záznamový arch
● Vedoucí hry obsluhuje „božský počítač“, sleduje čas, sleduje plnění úkolu „registrace do
systému“, obchází úkoly a zajišťuje, aby všechny úkoly probíhaly dle záměru
Možné závěry
● Cíl se účastníkům nepodaří splnit – bůh se vrátí z dovolené, suše a vtipně komentuje
výčet chyb a nedostatků při zajišťování chodu soukolí – závěrem „sepsuje“ účasníky, že
jsou neschopní a že úkol prostě nesplnily a řádně to dodrbali.
● Jiný závěr?
Náměty na další úkoly
● Něco s bahnem?
● Něco s igelitem a mýdlovou vodou?
56 / 91
Metodické poznámky
8. Je třeba vytvořit dostatek stresující a konfliktních okamžiků, aby se skupina i jednotlivci
měli čas a prostor vyprofilovat a vznikl prostor pro reflexi
9. Boha – pokud na závěr „sepsuje“ výkon účastníků – by měl představovat někdo jiný než
kdo povede závěrečnou reflexi
10. Je třeba si uvědomit, že program je opravdu velmi náročný na materiálovou přípravu i na
lidské kapacity při řízení programu, proto je důležité nepodcenit materiálové a lidské
zdroje
Rozpis kolik lidí musí obhospodařovat jednotlivá stanoviště v jednotlivých částech hry,
aby plnění nebylo příliš snadné, ani příliš obtížné (při 22 účastnících)
Úkol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Počet osob „na úkolu“
3 stále
3
1
22 registrace
3
2
4 stále
Počet osob „na úkolu“
2 stále
2
1
22 registrace
2
1
2 stále
1-2
1
2 stále
1 stále
1
Počet osob „na úkolu“
1 stále
1
1
22 registrace
1
1
2 stále
1
1
1 stále
1
1
1?
1?
1?
Reflexe
Cíl reflexe: dle záměru a zařazení programu
Prožívání, odlehčení, technikálie:
 Byl úkol splnitelný?
 Jak jste se cítili v roli „boha/božích mlýnů“?
 Jak jste si úkoly rozdělili?
 Jak jste viděli plnění úkolů ze svého hlediska?

To podstatné (získat materiál na základě pozorování orgů)
8. Jak se Vám spolupracovalo?
9. Kdo šéfoval týmu? Měnili jste vůdce? Byli jste s ním spokojeni?
10. Vznikly nějaká kritická místa? Konflikty?
57 / 91
Životní mezníky – mapa života
Charakteristika: Jde o tvořivě přemýšleco-sdílecí program s cílem dát účastníkům prostor k
retrospektivní cestě vlastním životem a určení klíčových okamžiků v něm. S těmito
okamžiky lze dále pracovat v jiných programech. Účastníkům je samozřejmě jasná
pouze ta sdílecí linka a hra může být uvedena pouze jako hlubší seznamka za
účelem stmelení kolektivu.
Čas na hru:
3 hodiny15 minut
IS na hru:
min. 1, na motivaci alespoň 4, na tvoření lepší 2 (jeden je k dispozici účastníkům,
kdyby potřebovali nějaký materiál, ale je to zvládnutelné i v jednom)
Popis hry:
Program se skládá z pěti částí: motivace (osa), vlastní osa – mapa života, tvorba
cesty, průchod, závěr.
Motivace – osa (10 minut):
Motivace proběhne tak, že na stěně bude pověšen dlouhý pruh baličáku s načrtnutou osou od 0 do cca
průměrného věku účastníka. Účastníci se posadí, organizátor řekne něco jako „Někdy je dobré přetočit
pásku na začátek“. Začne hrát hudba a instruktor vyrazí na svou cestu od začátku do konce osy. Na
papír bude zapisovat slova, která na něj budou pokřikovat další orgové a účastníci – budou to důležité
okamžiky, zážitky či události spjaté se životem nějakého hypotetického člověka. Org bude určovat tempo
chůze přibližně podle hrající hudby – od dětských písniček, přes popík, metal, Nohavicu až ke klasice.
Ideálně by měli orgové podnítit účastníky pro vykřikování vlastních slov. Musí být jasné, že jde o
hypotetický život, aby se účastníci nestyděli vykřikovat blbosti. Vhodné začínat výkřiky frázemi jako "Tak
třebas...", "Mohl možná zažít..." a podobně. Bude dobré držet náladu na průměru, ukazovat vyrovnaně
jak pozitivní, tak negativní stránky života, nezapomenout vybírat i osobní a netypické události, ty jsou
ceněné. Seznam nějakých věcí co mohou orgové nahazovat k jednotlivým oblastem živote je k dispozici
jako příloha.
Vlastní osa – mapa života (soukromá) (10 minut):
Poté účastníci dostanou prázdné papírky s osou pro sebe a jejich úkolem bude si ve stručnosti
zaznamenat na papírek vlastní pro mě zajímavé životní události, například nějaká těžká, nebo naopak
radostná období, nenadálé zvraty, dlouhodobá ponaučení. Nemusejí to být „klasické“ milníky, může být i
lepší podívat se na specifika vlastního života. Životní okamžiky, období, nebo obecněji události nemusejí
být rovnoměrně rozvrstveny po celé ose, ale mohou být klidně narvané do jediného roku života, který byl
prostě přelomový a zformoval nejdůležitější rysy vaší osobnosti. Tenhle papírek je jen pro ně. Stačí
čárka na osu a jedno vystihující heslo, obrázek, něco, co oni sami pochopí – je to ujasnění jen pro ně.
Tovrba cesty a mapa života (veřejná) (0,75 hodiny, max. 1 hodina):
V následující fázi budou mít účastníci úkol vytvořit cestu s různými zastaveními a úkoly, kterou budou
ostatní za čas procházet. Dostanou další prázdný papír s osou (čárou), který bude jejich veřejnou mapou
života. Na ni zanesou některé z událostí, které uvedli na svou soukromou mapu, ale pojmenují je nějak
symbolicky. Ke každému symbolickému jménu / obrázku / otisknutému chlebu s pomazánkou / … /
(fantazii se meze nekladou) by měli vymyslet úkol, který by ostatní, až budou cestu jejich života
procházet, plnili. Například můžeme mít zastavení „u zasněného romantika“. Úkolem na tomhle
zastavení může být vymyšlení krátké básničky o verších AABBA. Tohle zastavení může klidně
znamenat, že v té době byl dotyčný nešťastně zamilován do nějaké slečny a psal jí básničky, ale
neúspěch mu v něčem otevřel oči. Nebo to může znamenat, že byl dotyčný vyhozen od maturity, protože
58 / 91
neznal nějakého básníka. Ale taky to může značit vítězství v recitační soutěži, která odstartovala kariéru
konferenciéra.
Mělo by to vycházet tak, že celý svůj život, který utvoří, by „měl jít zdolat“ za maximálně 20 minut – tomu
by měli uzpůsobit obsah a počet těch zastavení.
Bude dobré explicitně zmínit, že si můžou s vymýšlením pomáhat (aby se někdo nenudil). Úkoly a
zastavení mohou být hodně rozmanitá – od tvůrčích, jako je vymýšlení básniček, přes fyzické, jako např.
nějaký počet kliků (může symbolizovat náročnou událost v životě), něco milého, co udělají oni sami
procházejícímu (někdo jim v jejich životě hodně pomohl ve složité chvíli), …
Každé jedno zastavení by mělo mít konkrétní umístění (v lese, u mojí postele, …). Pro lepší rozeznání
těchto míst mají k dispozici krepák, strom jako strom, kdo to má pak v tom lese hledat :)
K dispozici je jim jeden org, kterého můžou zkusit poprosit o nějaký materiál.
Průchod (1,5 hodiny):
Po přípravě se v předem řečený čas slezou všichni na jednom místě. Svoje podepsané veřejné mapy
dají do kruhu, aby okolo nich mohli všichni chodit a podívat se na ně. Účastníci se dozví, že na
následující fázi mají 1,5 hodiny. Stávají se z nich průvodci a návštěvníci, je na nich, co kdo kdy. Může to
fungovat prostě tak, že k někomu přijdu a řeknu „Hele, rád bych prožil tvůj život, můžu?“ a někdo odpoví
podle sebe, jestli s vámi svůj život chce projít, nebo nechce. Nebojte odmítnout, kdybyste se měli cítit
nepříjemně a stejně tak si nic nedělejte z odmítnutí, každý na to má právo, neberte si to nijak osobně.
Každopádně se takhle nějak k jednomu „průvodci“ vždy připojí 2 nebo 3 „návštěvníci“ a průvodce
návštěvníky provede svým životem – projdou jednotlivá stanoviště a provádění tam splní úkoly, nebo
jinak naplní obsah stanoviště. Jestli průvodce řekne u jednotlivých zastavení jen symbolická jména, nebo
se třebas při tom, když budou návštěvníci plnit konkrétní zastavení rozpovídá víc, to je jenom na něm.
Závěr (20 minut):
Na závěr dostanou účastníci úkol, aby si sami svou trasu ještě jednou prošli sami. Na každém zastavení
se zastavili a zkusili odpovědět na následující otázky:
■ Jestli mě ta událost v životě někam posunula a jak?
■ Naučil jsem se lépe jednat za sebe?
■ Pokud to byla nějaká nesnáz, přitížilo mi vyrovnávání se s ní?
■ Pokud šlo o nějaký problém, dalo se mu nějak předejít?
Pokud na nějaký moment svého života ze soukromé mapy nemají zastavení na veřejné mapě, ale myslí
si, že by jim mohlo zodpovězení si těchto otázek něco dát, tak ať si je zodpoví pro nej.
Zároveň za každého stanoviště sesbírají všechno, co tam případně zanechali (fáborky, …) a posléze
nám vrátí popůjčovaný materiál.
MTZ:
Nápovědné papírky pro ostatní orgy na motivaci, papírky s čistou osou (pro každého účastníka dva),
tužky, hodiny, taška s nastříhanými krepáky, papírky s otázkami na závěr
Uvedení a metodické poznámky: Při vymýšlení trasy životem musí být jasné, že fantazii se meze
nekladou. Úkoly by měly být rozmanité. Co se týče výběru událostí, mohou si pomoc tím, že se zamyslí,
na které události často / rádi / neradi / … vzpomínají.
Další příklad jména stanoviště – např. „dlouhý tanec“ – nevědí, jestli si dotyčný ošklivě zlomil nohu při
tanci a rok musel ležet v posteli, nebo jestli někde potkal životního partnera a protancovávají spolu
životem.
Příloha (hrající hudba a seznam možných slov na nahazování):
59 / 91
Řev (30s)
● maminka
● tatínek
● jesle
Včelí medvídci (30s)
● babička
● školka
● dárky a vánoce
Ať žijí duchové (50s)
● paní doktorka
● první školní den
● naučil jsem se plavat
● zlomená ruka
● nové lego
● babička umřela
● kapři ve vaně
Skipi (40s)
4. škola v přírodě
5. super horskáč
6. hodná / hloupá učitelka
7. podraz od kamaráda
8. píchání uší
9. recitační soutěž
10. šikana ve třídě
Angel – Kelly Family (50s)
7. poprvé na koncertě
8. výpravy se skautem
9. první skutečné líbání
10. obrovské zamilování
11. ztráta nejlepší kámošky
12. útěk z domova
13. začátek hraní na kytaru
DJ Bobo (60s)
4. opití do bezvědomí
5. kamarád se předávkoval
6. rozvod rodičů
7. skvělá parta
8. hádky s rodiči
9. nová škola
10. obtěžování od strýce
11. první vylezená osmička
12. noví přátelé
13. těžký úraz při závodě a rok v posteli
Evanescence (80s)
11. poprvé na rockovém koncertě
12. potkání duchovního učitele
60 / 91
13. první meditace
14. totální osamocení
15. ztráta panenství
16. ztracená láska
17. těžký rozchod
18. pohoda s kamarády v hospodě / čajovně
19. maturita
20. první skutečný vztah
21. nejistá budoucnost
22. (ne)úspěch u přijímaček
Nohavica (80s)
● první složená zkouška na výšce
● hledání práce
● organizování akcí
● ztráta práce
● trhlý spolubydlící
● předčasné otěhotnění a potrat
● první dlouhodobá práce
● vydaný článek v prestižním časopise
● odchod z domu
● na vlastních nohou
Klasika (70s)
● hledání práce
● sňatek
● vlastní bydlení
● hypotéka
● vyrovnaný fungující vztah
● náhlý rozchod s dlouhodobým partnerem
● potkání vyrovnaného protějšku
● marné hledání partnera
● praxe v dětském domově
● děti ano, nebo ne?
61 / 91
Hlukový workshop
Čas na přípravu:
Čas na hru:
Instruktorů na přípravu:
Instruktorů na hru: 1
Místo:
Materiál:
Vybavení účastníka:
15 minut (přípravit místnost, nanosit nástroje)
1h 30 min
1
vyklizená místnost
spousta různých typů nástrojů
nic
Motivace:
Než účastníci vejdou do místnosti, je jim vysvětleno, že následující program by si měli užít jako relaxační
aktivitu, při které ze sebe mohou dostat nahromaděný stres.
Pravidla:
K dispozici bude několik typů snadno ovladatelných nástrojů a 2 směrové mikrofony zapojené do zvukotechniky (na ty budou hráči moci vyluzovat různé zvuky “hubou” (tzv. beep box).
Ostatní nástroje: bubínky, kazaa, jednostrunné asijské nástroje, vokály (lidský hlas), chrastidla
Část 1 (osahání nástrojů)
Hráči si berou do ruky nástroje. Je jim řečeno, že mají za úkol pomocí nich spolu vést dialog (ať zkusí
vyjádřit pozitivní i negativní emoci)
Část 2 (zkouška orchestru)
Hráči už si vyberou nástroje, které jim nejvíc sedí, nebo které na ně zbyly. Uspořádají se do skupinek a
nejdříve se izolovaně pouští jednotlivé skupinky. Snaží se zatím sladit jen v rámci skupinek, aby se
vnímali. Ti, co zrovna nehrají, mlčí a poslouchají.
Část 3
Účastníci mají možnost vést k něčemu orchestr. Vysvětlí jim svůj záměr a potom je zkouší ovládat a vést
k nějaké zajímavé skladbě.
Metodické poznámky:
Tahle hra tak jak tu je vůbec nefunguje. Nesecvičení a hudebně netalentovaní účastníci zřídkakdy vydají
na nástroje něco v rytmu nebo v harmonii. Vznikající kusy nejsou katastrofou, ale neplní relaxační účel
hry. Naopak je to spíš výzva a lehký stres.
Ale hra byla takto vymyšlená a takto ji zde uvádíme. Jako alternativu bychom viděli skupinový úkol (s
časem na přípravu) vytvoření nějakého alternativního hudebního vystoupení s tím, co dostali k dispozici.
Sice je to pořád mimo původní záměr aktivity, ale výstup by byl asi o něco poslouchatelnější.
62 / 91
Muži a ženy
Čas na uvedení programu: 2 hodiny
Instruktorů na hru: 1-2 moderátoři. Verča, Tinwi
Místo: buď místnost nebo venku
Materiál: 2 flipy a fixy
Motivace:
(5 minut)
Budou přečteny odpovědi z dotazníků (přihláška na akci) na otázku „Co je dobrého na tom být mužem /
ženou?“ (Tuhle větu nahlas řekne nějaký třetí instruktor) Konkrétně budou kousek od sebe stát dva
instruktoři (muž a žena), otočení mírně proti sobě, mírně na účastníky, a budou se střídat ve čtení
odpovědí, které napsali účastníci do dotazníků, začíná žena:
Odpovědi mužů (celkem 12):
1. Na bytí mužem se mi líbí především ženy.
2. Být oporou partnerovi, nemuset rodit.
3. Viz co je dobrého na tom býti člověkem.
4. Mohu se těšit s modrou knížkou.
5. Skauti si neberou servítky, když se s tebou kočkujou.
6. Že člověk neví, jaké je to být tím druhým, a může to poznávat.
7. Je to legrace. Ale jinak nezáleží na tom, jestli jsem muž nebo žena.
8. To se sem přece nemůže vejít.
9. Muž si víc dovede hrát, žena se nenechá překvapit, čím nechce.
10. Mít technické myšlení, lépe se orientovat v přírodě, ve městě atd.
11. Iniciativa, ženy, očekávání okolí.
12. Moct být rytířem.
Odpovědi žen (celkem 13):
1. Dát život, rozhodovat se srdcem a pomocí intuice.
2. Být opečovávaná.
3. Možná sukně, mám ráda tuhle část oděvu, jak je pohodlná... Třeba nám ji muži
závidí...nebo taky ne.
4. Všechno.
5. Mít možnost žít na tomhle úžasném světě.
6. Očekává se, že mě chlapi budou svádět a budou ke mně galantní.
7. (nenapsala nic, jen smutně pokrč rameny)
8. Můžu cítit jako žena, vztahy prožívám jinak, těším se na těhotenství.
9. Nošení sukní, opečovávání milými a ochotnými muži, hodně mluvení, nošení dítěte a být
matka.
10. A co není?
11. Uplatňovat očekávanou jemnost a překvapovat otrlostí.
12. Možnost využívat ženské zbraně.
13. Těhotenství, porod, mateřství :o)
Následuje nástin programu: nejdřív imaginace a pak se dozvíme něco ze světa druhého pohlaví.
63 / 91
Průběh:
Imaginace z pravěku (15 minut): Účastníci budou Verčou provedeni imaginací, která by měla poodhalit
to, jak každý vnímá svět mužství a ženství a jaký k nim má vztah. Znění imaginace je uvedené v příloze.
Charakteristika (10 minut): Účastníci dostanou 5 minut na to, aby si na kousek papíru napsali jednu větu
na téma „Co bych chtěl o svém pohlaví sdělit tomu opačnému?“.
Potom se všichni postaví do kruhu, půlkruh muži, půlkruh ženy. Každý svou větu nahlas přečte ostatním.
Čte jeden za druhým po kruhu. Nevadí, když něco zazní víckrát. Bylo by dobré, aby se účastnili i dva
uvádějící
instruktoři
a
zařadili
se
na
začátek
svého
pohlaví.
Vymýšlení otázek (30 minut): dostáváme se k ústředí části celé hry. Účastníci rozděleni do dvou skupin
(muži a ženy). Každá skupina dostane za úkol zvolit tři otázky, které by rádi položili druhému pohlaví.
Něco, co by je opravdu zajímalo. Tyto tři otázky by měly být jasně a čitelně napsané na flipu, který
dostanou.
Diskuse “fish bowl” (60 minut): při závěrečné diskusi se obě skupiny zase sejdou a utvoří v místnosti dva
kruhy. Muži se posadí doprostřed a dostanou papír s otázkami, které sepsaly ženy, před sebe. Mají 30
minut na to, aby o otázkách, které dostali, diskutovali (a samozřejmě se na ně v průběhu diskuse
pokusili
odpovědět
:).
Po
třiceti
minutách
se
skupiny
prohodí.
Metodické poznámky:
- imaginace: lepší je nekonkretizovat a imaginaci popsat co nejobecněji. Ve chvíli, kdy se představa
účastníka bije s tím, co říká org, je to pro účastníka rušivé
- charakteristika: je dobré zdůraznit, že je jedno, když to bude nepřesné, neúplné, nebude to dokonale
vystihovat, co byste rádi sdělili. První myšlenka může být často ta správná. Netřeba se bát, určitě budou
ještě příležitosti se k tématu víc vyjádřit.
- vymýšlení otázek: má tendenci se natahovat. Jakmile ženy zabřednou do diskuze o tom, co by je
zajímalo o mužích, těžko se jim tato aktivita ukončuje :-) 5 minut před ukončením této části je dobré je na
časový limit upozornit.
- Diskuze fish bowl: je potřeba udržet intimní, bezpečnou atmosféru. Vyplácí se zatemnit, zapálit svíčky.
Skupina, která poslouchá, by se neměla posmívat, mluvit, v místnosti by neměl být nikdo, koho účastníci
dobře neznají. Lidé (orgové) by neměli procházet místností.
- V ideálním případě by si vnitřní kruh vůbec v průběhu diskuse neměl uvědomovat, že tam nějaký vnější
kruh je, ten by tedy měl sedět co nejdál a vnitřní kruh by měl být poměrně těsný. Vnější kruh by měl
sedět potichu a pouze sledovat, nezasahovat. Do obou pohlaví budou zapojeni zástupci organizátorů. Ti
by měli zůstávat co možná nejpasivnější, neměli by diskusi moderovat, nanejvýš tak trochu hlídat čas,
ale
spíš
by
měli
přispívat
svými
názory,
kdyby
diskuse
vázla.
Příloha: znění imaginace
Zdroj inspirace: Divi na Drkotání
1) Uvolňovací část:
64 / 91
Abychom se mohli vydat ve svých myšlenkách do jiného světa, je dobré nejdříve uvolnit tělo a celkově
se zklidnit. Ale je potřeba neunikat do pasivity nebo do spánku. I když uvolníme tělo, naše mysl zůstává
bdělá a aktivní.
Začneme od pravé ruky. Představujeme si, jak se ruka uvolňuje a těžkne od dlaní, přes zápěstí předloktí - loket - paži - až k ramenu. Cítíme, jak se nám do uvolněné ruky vlévá teplo a jak jí proudí
energie. Vaše ruka odpočívá a odměňuje vás příjemným pocitem.
- stejně tak druhá ruka, jedna noha, druhá noha, krk, šíje, svaly na obličeji, svaly na hlavě Náš dech se zklidňuje, s každým nádechem cítíme, jak se do nás vlévá nová čerstvá energie, s
výdechem se zbavujeme všech starostí a sresů, všeho nepříjemného, co si v sobě neseme. Můžete se
nadechnout a vydechnout tak, jak potřebujete a s posledním nádechem a výdechem se zase uvolníme a
můžeme se přesunout v myšlenkách na místo, kde je nám příjemně, a to místo je na horách.
2) Imaginace
Ocitáme se v horách na místě, ze kterého se dá jít nahoru i sejít dolu. Počasí je příjemné, ani horko ani
zima. Hory jsou bezpečné a příjemné na pohled. Až se budete cítit připraveni, můžete se vydat na cestu
- ženy půjdou po cestě dolu a muži nahoru.
Ženy už možná pomalu vidí do údolí, kam míří a v dálce vidí velké společenství žen. Až se k nim přiblíží,
přijde je uvítat vedoucí této komunity, přivítá je gestem, vy jí gestem odpovíte, a zavede vás mezi ostatní
ženy, kde strávíte následující minuty.
Muži už se pomalu blíží k vrcholu hory, kde se pomalu objevuje společenství mužů. Až se k nim přiblíží,
přijde je přivítat vůdce komunity. Přivítá tě gestem, ty mu gestem odpovíš.Zavede tě mezi ostatní muže,
kde strávíš následující minuty.
Pro ženy se naplnil čas, který strávily mezi ženami a je čas se vydat nahoru, přes místo, ze kterého jste
vycházely, až nahoru, kde je společenství mužů. Ve chvíli, kdy tam dojdete, přijde tě přivítat vůdce
komunity. Přivítá tě gestem, ty mu gestem odpovíš. Zavede tě mezi ostatní muže, kde strávíš následující
minuty.
Pro muže se naplnil čas, který strávili ve společenství mužů. Vydáš se tedy dolů,přes místo, ze kterého
jsi vycházel a pokračuješ dolů, do údolí. V dálce vidíš velké společenství žen. Až se k nim přiblížíš, přijde
je uvítat vedoucí této komunity, přivítá tě gestem, ty jí gestem odpovíš, a zavede tě mezi ostatní ženy,
kde strávíš následující minuty.
Nakonec se všichni vrátíte na místo, ze kterého jste vyšli. Sedneš si na to místo a máš čas se zklidnit,
užít si přírodu, kterou kolem sebe máš a nechat v sobě doběhnout pocity, které jsi v uplynulých minutách
zažil.
3) Probuzení
A ze světa imaginace se přesuneme v představě zpět do této místnosti. Se zavřenýma očima si
uvědomíme, kde jsme, jak to v místnosti vypadá, kdo tu s námi je. A pomalu můžeme prohýbat ruce,
nohy, protáhnout záda, abychom si uvědomili tělo a až se budeme cítit, můžeme pomalu otevřít oči.
65 / 91
Verbální a nonverbální komunikace
MTZ: přehrávač, reprobedny, vhodná podkresová hudba, papírky s napsanými nesmyslnými větami pro
emoce jednou větou (viz dále) - 1 pro každého účastníka, stopky, karimatky na sezení, zvonek/gong
Příprava: 30 min., 1-2 instruktoři
Průběh: 2 instruktoři
Čas na hru: cca 2,5 hod, délku trvání lze přizpůsobit časovým možnostem vyřazením nebo přidáním
aktivit; šedě podkreslené aktivity nebyly z časových důvodů využity
Motivace: krátká promluva o důležitosti verbální i nonverbální komunikace, nabídka, že si některé věci
mohou vyzkoušet
Verbální
-džungle (až 5 min) – na počátku byly zvuky (uvolnění, ztráta ostychu), pustí se hlasitá hudba (Nomad),
účatníci do ní vydávají/vykřikují různé neartikulované zvuky, mohou používat i tělo, tleskat, dupat
-začátky řeči (až 5 min) – na pozadí hudba (už tišší) , každý si mluví sám pro sebe jen tak, nikdo nikoho
neposlouchá a nikdo neposlouchá jeho (zkoušet různou hlasitost, různý tón, různé výrazy)
-všichni najednou mluví na stejné téma (5-10 min) – domlouvají kočce, aby slezla ze stromu,
přesvědčují otce, aby je pustil s kamarády na chatu, domlouvají zraněnému aby ležel a nehýbal se,
prodávají noviny...
základem úspěchu je emoce a přesvědčivost
- emoce jednou větou (5-10 min) - každý dostane na papírku napsanou jednu větu, což je na následující
minuty jeho celá slovní zásoba → potkávají se a snaží se do v kontextu nesmyslných vět vložit hlasem
emoce (výmluva, omluva, urážka, vtip, porozumění, pochvala, povzbuzení), nejdříve všichni stejné dle
zadání, poté na základě vlastní volby
-překřikování (5 min) – dvojice naproti sobě, zároveň mluví cca půl minuty (na zadané téma), snaží se
udržet návaznost, nezmlknout, získat pozornost druhé osoby, přesvědčit ji aby začala naslouchat,
zajímavé sledovat, jestli na sebe reagují, překřikují se a zvyšují hlas
(→ důležitost mít někoho, kdo naslouchá, umíte poslouchat vy?)
-kruh (10 min) – každý půl minuty až minutu něco vypráví svému sousedovi po levici a zároveň se snaží
naslouchat co mu říká jeho soused. Po skončení zopakovat sousedovi hlavní linky a body ze
zaslechnutého → máte pocit že vás nikdo neposlouchá? Teď vás budou poslouchat všichni:-)
66 / 91
-volné vyprávění na téma (min. 30 min) – stoupnout si před ostatní a minutu o něčem mluvit, věcně
vážně, rozumně, bez dlouhého uvažování, držet se tématu – možno zadaná
témata:
■ kdybych nežil teď a tady,
■ kdybych se narodila jako muž,
■ kdybych vládl světu
■ kdybych byl ministr
■ kde a kdy bych chtěl žít
■ kdybych se nenarodil jako člověk
■ jakým zvířetem bych chtěl být
■ kdyby hořel náš dům, kterou věc a proč bych nejdříve zachraňoval (lidé a zvířata jsou v bezpečí)
■ kdyby se mi mohly splnit tři přání
■ dárek, který jsem dostal
■ nejradostnější okamžik v mém životě
■ z čeho bych se zbláznil
■ chvíle, kdy jsem někomu/něčemu musel dát sbohem
■ znovushledání
■ den z mého deníku
■ jak si představuji sebe za deset let
■ osoba, se kterou bych se chtěl setkat a proč
■ kdybych byl vysazen na pustém ostrově, koho a co bych tam chtěl mít a proč
■ co se mi na mě samém líbí
■ vlastnosti které nemám
■ okamžik, kdy jsem se musel rozhodovat
■ můj nekrolog
■ kdybych se narodil jako žena
■ můj učitel
■ kdybych měl milión
■ kdybych mohl vrátit čas
■ sen, kterého jsem se vzdal
■ sen, který se mi splnil
následuje diskuse a sdílení pocitů ohledně nepřipraveného vystoupení na veřejnosti
Neverbální
společné – úplně bez zvuku
-různé druhy chůze – 10 min – (pomalu, rychle, bosky po kamenech, po prohřátém písku, po trávě,
brození potokem, po ledě, proti větru, zarostlým lesem, v dešti, s kamínkem v botě; za nějakým účelem
– muzeum, potkat někoho, stihnout vlak, předejít na eskalátoru)
-setkávání – 10 min – (v tramvaji, u lékaře, v obchodě, s někým kdo: je právě propuštěný z nemocnice, z
psychiatrického léčení, má práci po které toužíme, kterou opovrhujeme, skrývá tajemství, sdílí ho,
67 / 91
ztělesnění zla, dobra...), oční kontakt a pozdrav (koho vidíš poprvé, koho nemáš rád, od koho něco
chceš, koho potkáš po 20 letech)
individuální – dvojice
-zrcadla (do 5 min) – dvojice stojí naproti sobě, jeden originál, druhý zrcadlo – to zrcadlí pohyby a
činnost originálu; nejdříve konkrétní činnosti (které se dělají před zrcadlem) pak složitější abstrakce
(emoce)
-loutky (reálně 30 min) – provést druhého (slepého) nějakou cestou, příběhem; pak vedený vypráví
vedoucímu jaký příběh vnímal – zadat 2 min na vymýšlení, až 5 min na příběh (ukazovat vidícím zbývající
čas), 5 min na pobavení se; časové limity odměřovat bez mluvení gongem
-dialog rukou poslepu (do 5 min) – sdělit vzkaz, emoci, náladu – záleží na vás co (3 min ruce, 1 sdílení)
-aktivity na dominanci (20 min) – sousoší bez domluvy o určení rolí
Zadání: rychle vytvořte sousoší (počítám 1,2,3)
Sousoší:
- jezdec a kůň
- učitel a žák
- matka a dítě
- školník a balón
- lékař a pacient
- pán a pes
- myslivec a lovená zvěř
- dřevorubec a strom
Vypozorovat, kdo je jezdec a kdo kůň (dominantní jedinec bude mít dominantní roli a zároveň bude aktivnější,
sestaví sousoší. Říct si, kým jsem byl a proč. Souhra či nápady?
společné
-společná sousoší se změnou atmosféry (10 min 1 obraz), nejprve beze zvuku, pak se zvukem
Zadané téma: např. Noční les (lyricky popsat) → noční les u chaty Alma; STARÝ HRAD
● postupně se přidávají
Metodické poznámky
●
●
●
délku jednotlivých aktivit je nutné přizpůsobit aktuální situaci a náladě účastníků
u loutek dát dostatek času na vzájemné sdílení ve dvojicích, vysvětlení a případně ukázání cesty; pro lepší
časovou orientaci účastníků je vhodné při tvoření příběhu domluvit odměření času do konce (např. úder
gongu minutu před koncem)
mezi verbální a nonverbální částí je vhodná pauza, třeba na svačinu
68 / 91
Ženy
Čistě ženský program. Účastnice zažijí příjemný fyzicky nenáročný den.
Budou mít možnost probrat témata související s různými aspekty ženství
případně i s hosty (aby byly zastoupeny i starší, zkušené dámy). Zamyslí
se a nasdílí své zážitky, myšlenky a obavy z jednotlivých fází života ženy.
Potkávání, hledání a) vnitřní ženy. Co to je, jak se projevuje, b) žena a
fyzično. Otevření- navození vhodné atmosféry pro diskuzi, zároveň
příjemný zážitek sdíleného tvoření.
Cíle:
Charakteristika: Několik aktivit proložených prostorem pro diskuzi.
Počet účastníků: 20
Věková kategorie: 18+
Fyzická zátěž: 1
Čas na program: 2 + 1 h RW
Psychická zátěž: 3
Instruktorů na program: 2-3
Čas na přípravu: 20 min
Prostředí: louka, interiér
Instruktoři na přípravu 1
Denní doba: celý den
zvoneček, hena na kůži, vzory, kancl kufr, látka na kapesníky, krajka,
bavlnka, jehly, nitě, voňavky, obálky, papíry, věci na léčitelku (obrázky
květin, materiál na výrobu herbářů), prostěradlo, barevné písky (nebo
Pomůcky:
sypké materiály), 30 ks kůžiček na krk na amulety, notebook, který vydrží
cca 1 hod a je slyšet, když se na něm pustí hudba, zvoneček, křída,
nůžky, lepící páska, šátky, amulety-inspirace vzory symbolů
Účastnice si
šaty/sukně, deníčky
přinesou:
Atmosféra: uvolněná, povídací, sdílecí, pozitivní, ale vážná
Popis, instrukce:
den bude probíhat v rámci jednotlivých oddílů, kdy bude prostor probrat
jednotlivé období ze života každé ženy. V každém oddílu bude navíc
aktivita více či méně související s daným obdobím.
V předvečer dne „ŽENY“:
Otevření „Žena, která mě inspirovala,
tématu
ovlivnila“
ženy:
Aktivita: Otevřít téma ženy. Nasměrovat je na zítřejší
každá cca 2-3 min.
„ženský den“
Imaginace na téma zajímavé ženy v mém životě. Ženy si postupně procházejí svůj
život od dětství až do současné doby a snaží se rozvzpomenout si na zajímavé
ženy, které jim byly v určitém věku vzorem, které je něčím „oslovily“. (ať už osobně,
nebo filmové a jiné hvězdy, literární hrdinky,…)
Potom následuje chvíle na rozmyšlení tématu „žena, která mě inspirovala“.
Ženy dostanou prostor cca 2–3 min., každá povídá na toto téma.
Předchozí den:
● U svíček nebo u ohně, čajíčky, vůně, meditační hudba
● Představit hosty. Přivítat, poděkovat, že si na nás udělaly čas.
● Téma: Žena, která mně ovlivnila. Každá bude vyprávět 2-3 minuty
69 / 91
● Otevřít pátek – budeme si povídat o tématech, která jsou normálně tabu nebo o nich
nejsme zvyklé povídat. Projdete si různá období života ženy. Můžete používat deníčky.
Budíček: cinkátka + hudba dětský pláč.
Krásné ráno vám přeji, sejdeme se venku, vezměte si kosmetiku, hřebeny, sukně nebo šaty.
Venku si dáme snídani a budeme mít čas na to, abychom se upravily.
deníčky!
1. téma:
MLÁDÍ, PUBERTA, DOSPÍVÁNÍ
první menstruace/stávání se ženou,
panenství, „JÁ žena“, uvědomění si
ženství v pubertě..
Motivace:
Radiová relace žena a život
9:00
Znělka: „hlásí se vám pravidelná rozhlasová
relace žena a život. A my jsme si dnes pozvaly
dva hosty paní X a Y a chtěly bychom se jich
zeptat na…“ Pozveme si
(rozhlasové studio: mikrofon, kazeťák)
Říct pravidla diskuze – zvoneček+ psychobezpečnost
Aktivita:
Zkrášlení se
cca 60 min
Ženy dostanou instrukci, že mají přijít oblečené do šatů/sukně ven. Aktivita bude
spojená se snídaní, kdy některé ženy nachystají snídani venku, některé připraví
šminky. Až se usadí:
● Řekneme jim strukturu celého dne
● Domluvíme se na pravidlech diskuze pro celý den (2 pravidla: mluví vždy
jen jedna žena, a mluví k tématu, odchýlí-li se diskuze od tématu zazvoní
zvoneček )
● Představíme hosty
● Dáme jim k dispozici henu a vzorníky. Mohou se zkrášlit, namalovat,
udělat si nějaký účes, použít květiny z louky…
2. Téma:
ADOLESCENCE
žena – milenka, krása, svůdnost,
Otázky: např.
Jak je pro vás důležitá tato součást
ženství? Berete ji jako pozitivní nebo
negativní? Co všechno děláte aby jsi
byla krásná, svůdná? Kolik energie tomu
věnujete? Jaký máte názor na ženy,
které tuto část svého života úplně
vypouštějí?
10 min
10:10
Představení Začnou starší ženy
tématu:
Aktivita:
Kapesníčky mužům
40min
10:50
Kreativní aktivita během které může probíhat diskuze na 2.téma. Účastnice vyrábí
kapesníčky z látky, krajek, mohou je vyšívat bavlnkou nebo pomalovat fixami na
textil. Instrukce: děláte je pro někoho.
Po dokončení ho navoní voňavkou, která jim bude příjemná a ovážou
stužkou/krajkou.
70 / 91
Aktivita:
Milostný dopis
20min
11:10
Vysvětlíme účel kapesníčků – chceme je poslat mužům na frontu (nebo předat
mužům, kteří právě teď putují do války). Pokud budou chtít, mohou ke
kapesníčku přidat milostný dopis. Dopis by neměl být adresovaný - začínat by
mohl : „Můj drahý“. Měl by obsahovat city a podporu, které jsou schopny. Dopis
můžou psát jakoby muži, kterého považují za svou nejromantičtější lásku nebo na
kterého rády vzpomínají..
Dopis přivážou ke kapesníčku a Béčko je odnese mužům.
Může následovat reflexe, jak se jim dopis psal a téma do diskuze: jak jsou na
tom s podporou vůči mužům a jak je tato podpora potřeba..
(Pozn.: toto je sice trochu mimo naše téma dne ŽENSTVÍ, ale má za cíl pro
propojení s částí, kterou mají muži – 2.světová válka)
Aktivita:
Tanec – 1. část – rozehřívání, improvizace, 50 min
Objevování svého těla
Příprava – ukotvení ve vlastním těle (20 min), přistání, uvolnění, vnímání uvolněných svalů,
vnitřní kamera, která projíždí celým tělem, hra s podlahou – přenášení váhy, aktivace postupně
všech svalů, i těch které normálně nezapojují, těch, které mají jako „slepé místo na mapě“. Zkusí
si je prohýbat. Pohyby, které nikdy nedělaly, nové možnosti těla.
OBĚD 12:00
3. Téma:
- 60 min
MLADŠÍ DOSPĚLOST
Porod doma/s dulou.
Kdy mít optimálně děti? Zamyslet
se nad tím, jestli současný trend
posouvání mateřství je úplně ok.
Potrat, mediální kampaň proti
potratům
10 min
12:10
60 min
13:10
Porod
Mateřství
Potrat
Př. tématu
Aktivita:
Aktivita:
trailer: orgasmický porod
Amulety + diskuze
Výroba amuletů, diskuze
Kreslení symbolů na amulety (připraví se a kreslí amulety i pro kluky)
Barvička na sklo-keramiku, amulety, kůže na krk, knihy - motivační obrázky se
symboly a jejich význam.
Nakreslené amulety se dají dohromady a při večerním programu si každý
vylosuje jeden (i kluci a instruktoři). V inspirační knize symbolů je možné si
přečíst význam symbolu.
Mandala – Ideál ženy/ PRNAK Superžena
60 min
14:10
Představíme role, které žena v „produktivním věku“ může zastávat:
● Matka
● Businessmanka, podnikatelka, živitelka, kariéra
● Intelektuálka, vědkyně, diplomatka, přínos pro společnost
● Žena v domácnosti, péče o muže a o domov
● Milenka – krásná, svůdná, sexuální, reprezentativní
● Kamarádka – aktivní, radostná, přátelská, společenská
● Bohémka, žije pro sebe, užívá si radostí, požitků, zábavy, co nejméně
závazků
Každá role bude na jednotlivém papíře A3, na kterém bude kupka barevného
písku. Plátno, na které budou tvořit mandaly je kruh rozdělený na tolik výsečí,
kolik je účastnic. Každá účastnice má jednu výseč, na kterou bude vytvářet
ornamenty, které budou navazovat na sousední výseče.
71 / 91
Svou mandalu sestaví z těch barev, které zastupují rysy ideální ženy. Pravidlem
je, že čím víc jedné barvy použije, tím méně prostoru zbude na další barvy. Bude
si tedy muset rozmyslet poměr barev, i to, jak je umístí.
Na závěr každá představí svou mandalu a myšlenku, s jakou tuto mandalu
vytvářela. Které stránky ženy považuje za důležité, a co naopak potlačila..
Následuje diskuze na téma Ideál ženství.
Společné téma superženy a mandaly : Jak to máš a jak bys to chtěla mít
ideálně?
PŘESUN NA LOUKU MIMO OBJEKT (NA OBJEKT PŘIJDOU KLUCI STAVĚT
SAUNU)
4. Téma:
20
min ?
STÁŘÍ
menopauza, moudrost, sex ve starším
věku, přechod, menopauza
Aktivita:
Léčitelka
15 min
cca 15:00
! ať si
Po louce budou poházené obrázky květin z herbáře a kartičky s popisky toho, na
vezmou
co se bylina používá. Účastnice si je posbírají, přiřadí obrázek k popisku a
deníčky!
pojmenují rostlinu – mají seznam rostlin z herbáře. Vyrobí si z nich herbáře.
Varianta – běhačka.
Diskuze + lepení herbáře do deníčků
45 min
15:45
Aktivita:
Tanec – 2.část
75 min
Logické uzavření koloběhu života a smrti:
Choreografie: zrození a smrt.
● Pokud nebudou vědět, jak to uchopit, možné jim pomoct (jaké pohyby si
představíte? improvizace, zachycení zajímavých pohybů, které jsou
charakteristické, popř. příběh. Pokud to bude moc abstraktní, ať znázorní
něco konkrétního – rozvíjející se květinu, nějaké zvíře, které jim evokuje
život, naopak konkrétní věc, která jim evokuje umírání, konkrétní situaci,
pocity)
● Hudba: zrození – Tchaikovsky (cca 4min) Smrt: Phil Glass – Media
Weather
● Hudba bude hrát z ntb spíše jako podkreslení,
● Tanec si připravují s tím, že ho pak můžou předvést klukům
● Angels walk 1 - ženy sobě, šátky!!
● Ženy si připraví i jakým způsobem tanec uvedou a jakým způsobem
předají amulet
B PŘINESOU PICNIC VEČEŘI. POTÉ PŘESUN NA OBJEKT
Aktivita
Aktivita
Aktivita
Aktivita
SPOLEČNÁ ČÁST S MUŽI
Angels walk 2– pro přivítání se s muži
Ženy vytvoří uličku a nic netušící muži se zavázanýma očima postupně
procházejí touto uličkou. Ženy odvedou stále „slepé“ muže opodál, tam vyčkají na
všechny. Ženy v uličce se jemně dotýkají, hladí procházejícího.
Nataraj (z časových důvodů neproběhlo) taneční meditace
Osho Nataraj Meditation
Tanec 3.část - pro muže, „virtuální dárek“– to co si ženy připravily
Indiánská sauna
72 / 91
Poté následuje společná indiánská sauna (tu odpoledne připravili muži)
Metodické
poznámky
Psychická náročnost 3 – vzhledem k voleným diskutovaným tématům.
Během aktivit se otevírají tabuizovaná témata - témata o kterých se běžně
nemluví, ani by nás třeba nenapadlo mluvit. (např. sex už v dnešní době ale takto
vnímán není).
Pozor na psychobezpečnost, problémy např. sebevnímání – u zkrášlení,
milování, znásilnění, problémy s otěhotněním, úmrtí v rodině, zvláště úmrtí
vlastního dítěte, babička, potraty, krizová intervence.
Ideální je mezigenerační sdílení. Toto mnohdy v dnešním světě chybí, klasické
drhání žen nad peřím a přitom nenásilné, přirozené sdílení zkušeností. (zvolen
tímto inspirovaný model: diskuze + nenáročná manuální aktivita typu „drhání
peří“).
Vzhledem k věkovému složení účastnic pozváni 2 hosté, zkušené starší ženy
(zastoupení generace maminek, babiček) pro možné sdílení osobních zkušeností
žen různého věku.
Úvod – uvést proč je tento program. Prostor pro sebe, zastavení se, uvažovat o
sobě jako o Ženě. (mnohdy pro účastnice nová zkušenost, jindy prostě není ta
příležitost)
Úrovně: 1) žena v sobě - hledání
2) pojmenování co jsem v sobě našla
3) opečovávání, rozkvétání, čas věnovat sobě, objevit v sobě ženskou krásu
4) přijímání ženství (př. rituál přijímání ženství, 4 archetypy: žena matka, milenka,
kurtizána, moudrá žena/vědma)
Deníčky – 15 min. zamyšlení co JÁ a žena, jak se vidím jako žena…
(příp. ideální žena, jaká je, jaká jsem a jaká bych chtěla být, otázka jaký je tvůj
sen, přání)
Specifika ČISTĚ ŽENSKÉ skupiny:
1) Hladina sdílení (není rivalita vůči mužům, necítí ohrožení),
- zdroje ohrožení – muži a cizí lidi
2) v čistě ženské skupině není soutěživost, ale naopak pečování o ostatní
3) když chceme nastolit soutěživost tak ne proti sobě ale PROTI ÚKOLU
Důležité je celý program záměrně úplně oddělit od všech mužů! (muži nejsou
ani v dohledu, protože by to změnilo potřebnou atmosféru)
Načasování: důležité dobře načasovat celodenní program, aby plynule
navazovalo setkání s muži (kteří mají zase program mužský den).
Aby nebyl usedlý den – více prostoru pro pohybové aktivity
Možné
obměny
programu
Aktivita:
KAPESNÍČKY MUŽŮM (a Milostný dopis)
a předřazený program např. Ideální muž
Programy tohoto typu jsme neuváděly, abychom se zaměřily pouze na téma
dne ŽENSTVÍ . V případě jiného pojetí tématu např. VZTAHY S MUŽI
Ideální muž
73 / 91
Aktivita:
Aktivita:
Každá účastnice dostane papír, na něj si jednoduše předkreslí postavu muže a
začne k němu psát vlastnosti, které by měl ideální muž mít (10 vlastností).
Pak můžeme / nemusíme podle času, který nám zbude postupně škrtat jednu
vlastnost po druhé, aby zůstalo cca 5 těch nejdůležitějších.
Každá účastnice přečte svou verzi.
Kapesníčky mužům
Ke konci aktivity bychom nahodily např. téma jaká byla ve vašem životě
nejromantičtější láska, na kterou rády vzpomínáte?
Milostný dopis
Další inspirace - akce na téma ŽENA: PŠL Mokoša, IS Trojjediná, ŽENAZEMĚ
74 / 91
Prachy
Poodhalit opravdovost hráčů v situaci kdy o něco usilují, za okolností,
které jsou velmi blízké častým reálným životním podmínkám,
Cíl:
prostřednictvím zpětné vazby (účastník – účastník) nastavit zrcadlo
chování jednotlivcům v takovýchto situacích
Veřejná soutěž o určitý obnos peněz, který může získat kdokoli, komu se
Charakteristika:
ho skupina rozhodne přenechat za stanovených podmínek.
Počet účastníků: 10 - 30
Věková kategorie: 18+
Fyzická zátěž: 1
Čas na program: 2 + 1 h RW
Psychická zátěž: 3 - 5
Instruktorů na program: 2-3
Čas na přípravu: 15 min
Prostředí: místnost
Instruktoři na přípravu 1
Pomůcky:
Denní doba: kdykoli
Vklad účastníků, vklad instruktorů, hodiny ideálně digitální s odpočtem,
občerstvení
Popis prostředí: Klidná místnost se zabezpečením pohodlí, tekutin a občerstvení
Atmosféra: Vážná, diskuzní
Poznámka: Program nemusí být pro slabé povahy
Popis, instrukce:
Někdy předem (nepovinné ale dobré vědět): Bylo by dobré během sociogramu zjistit jakou
hodnotu mají pro jednotlivce peníze, například jak moc peněz je pro účastníky 250,Den předem (nepovinné): Kdyby Vám nějakou náhodou spadlo do klína cca 6000 Kč, co byste
s nimi udělali, pokud byste je mohli použít pouze pro sebe?
Instrukce před programem: Vezměte si svých 200 (250,-) a sejdeme se „tam a tam“ – před
místností, kde se program bude konat. Varování, že program je OPRAVDU dobrovolný a po
vysvětlení pravidel, se může kdokoli rozhodnout programu nezúčastnit, v tom případě má
osobní volno a bohužel nemůže být ani pasivně programu přítomen.
Libreto: Máte u sebe své peníze? Jakou hodnotu má pro každého z Vás dobrý program? Ten
kdo se chce následujícího programu zúčastnit, musí sem „do banku“ (například klobouk) složit
vklad, tj. svých 200 (250) Kč.
„Pravidla hry“
● Zde je (např.) 6000 Kč, o které půjde, o které se bude hrát
● Každý z Vás může tyto peníze získat, bude li o ně stát a bude li o ně ochoten bojovat, ale
pouze za následujících pravidel:
○ Zde je čas (na zdi musí být hodiny), přesně za 1,5 h (možná 2h) musí být známa
osoba, která tyto peníze získá
○ Peníze získá pouze jedna osoba, sumu nelze dělit
75 / 91
○ Peníze jsou účelově vázány a získá je jen ten, kdo představí účel na který je
použije a všichni z Vás hrajících, posvětí svým svobodným rozhodnutím, že tyto
peníze chtějí přiřknout právě danému člověku
○ Peníze nelze použít na charitu ani jiné podobné obecně prospěšné účely, stejně
tak je zájemce nemůže obnos použít ve prospěch kohokoli jiného, pouze sám pro
sebe a svůj vlastní prospěch
○ Kdykoli v průběhu programu se můžete rozhodnout, že o peníze nebudete
usilovat, tzn. že se jich vzdáváte ve prospěch toho, kdo představí pro Vás
„nejlepší využití“, přestože se peněz vzdáte, zůstáváte aktivním účastníkem
programu
○ Nebude li do stanoveného času rozhodnuto, komu skupina jako celek (naprosto
jednotně) chce peníze přenechat, peníze společně ZNIČÍME (ano uvědomujeme
si, že je to za lehce hranou zákona)
○ My – organizátoři – budeme jen přihlížet, nebudeme se Vám do toho žádným
způsobem plést, vystoupíme s připomínkou pouze v případě, že budeme mít
dojem, že se pohybujete za hranicemi pravidel nebo pokud po nás budete chtít
nějaký názor stran pravidel
● Program končí tím, že skupina (každý hrající jednotlivec) rozhodne komu peníze náleží
nebo uplynutím stanoveného času
● Teď je poslední chvíle, kdy se kdokoli z Vás může rozhodnout z programu odstoupit, své
peníze dostane zpět.
Metodické poznámky
14. Program končí přesně po stanoveném čase, kdy účastníci sdělí svůj verdikt, rozhodnou li
se účastníci dřív program běží dál, zůstává prostor pro revizi, přemýšlení
15. Je dobré mít v rámci skupiny organizátorů domluveno co se opravdu s penězi stane
pokud k dohodě nedojde, zda existuje jakákoli úniková varianta od „zničení“ výhry, pokud
tato varianta bude existovat, účastníci o ní nesmí za žádných okolností vědět.
16. Přítomní instruktoři (rozumný počet max 3) pozorují skupinu a dělají si poznámky pro
rewiev
17. Upřesnit jak je to z možností odejít z programu, odskočit si na záchod apod.
18. Po programu musí být krátká pauza, na „vyvenčení“ účastníků možná i formou krátké
fitky a hlavně zpracování podnětů do reflexe, případně svačina
19. Pokud se programu aktivně účastní i někteří instruktoři (v jakékoli roli) je nutné s nimi mít
dopředu jednoznačně vyjasněné pravidla jejich účasti (co mohou a co ne), aby
nedocházelo k nedorozuměním
Reflexe
Cíl – Otevřená zpětná vazba na naše chování, když o něco jde. Hodnota peněz. Dále dle
speciálního záměru a cílů celé akce.
Pravidla (vydolovat z účastníků)
● Buďme otevření, upřímní, třeba i tvrdí, ale taktní
● Nebudeme mluvit přes sebe
● DOPLNIT… (dle potřeby)
Otázky – na odlehčení (DOPRACOVAT)
● Jak se cítíte?
76 / 91
● Bylo to pro Vás těžké?
● Překvapilo Vás něco na Vás samotných? Na ostatních? Co?
● … a mnohé další na základě postřehů pozorovatelů …
77 / 91
Šaty dělají člověka
10 minut (nachystat místnosti pro obě skupiny, mít nachystaný flip a místo, kam
umisťujeme papíry s panáčky a panenkami
Čas na přípravu:
Čas na hru: 90 minut
Instruktorů na přípravu: 2
Instruktorů na hru: 2
Místo: místnost
Materiál: fancy dresy pro uvádějící, oblečení pro figuranty, A4-ky s postavami mužů a
Vybavení účastníka: civilní oblečení, ve kterém by šli běžně do města nakupovat - podzimní model
žen
Motivace:
Uvádějící ve fancy oblečení, kteří také mají fancy vystupování + video “Secrets of the Sexes
Male Status Attraction” - viz http://www.youtube.com/watch?v=e1d5h0Y4BWk
Pravidla:
Účastníkům byly v emailu poslány instrukce, aby si vzali následující věci:
“Kompletní tvůj běžný oděv včetně bot, když jdeš do města. Pokud si pod tím
nedokážeš nic představit, vzpomeň si v čem jsi byl/a ve městě naposledy”
Cílem programu bylo účastníkům dát zpětnou vazbu na to, jak se běžně oblékají a inspirovat je
ke změně k lepšímu.
Na začátku účastníkům pokládáme otázku: “Čeho si všímáme na člověku, když hodnotíme jeho vzhled?”
Vyjmenované části kreslíme na přiložený flip a zakreslujeme postupně panáčko-panenku, kterou
tam máme předkreslenou.
•
tím si sami vydefinují oblasti kterých si všímají a chtěné prvky, kterých si mají všímat budou na jich
•
potom se řekne, že mají možnost dostat zpětnou vazbu na to jak vypadají a bude to dobrovolné
(řekneme pravidla - čeho si mají všímat, že to má být formulováno jako zlepšení, ne jako kritika a že můžou
kdykoli říct, že jim to stačí a sednout si). Nezmiňovat nadváhu explicitně - není to zakázané téma, ale
ani doporučené.
•
Jedna z motivací pro účastníky: “je to příležitost kultivovat svoji schopnost dávat zpětnou
vazbu”
•
zakončeno osobním zhodnocením na papírek (co ho inspirovalo a co dělá špatně).
podchycené
Předpřipravené oblasti, které budeme řešit:
■
■
■
■
■
■
■
■
úprava vlasů (účes, čistota, existence)
úprava vousů
horní část oděvu (barva, typ)
dolní část oděvu (barva, typ)
boty (typ)
brýle
základní líčení (přidat/ubrat)
vůně, hygiena
78 / 91
■ doplňky, pokrývka hlavy
Metodické poznámky:
● někteří organizátoři se musí účastnit programu také, aby si účastníci nepřipadali jako
pokusní králíci
● je vhodné na závěr zakončit společnou krátkou reflexí, které buď skončí sharingem nebo
diskusí - dle nálady ve skupině:
1. jak se cítíte?
2. otázka: “Záleží na vzhledu?”
3. “Jak to pro vás bylo přínosné”
79 / 91
Skryté touhy aneb co nikomu jinému neřekneš
Charakteristika: Hra sloužící k anonymnímu sdílení a zároveň k nahlédnutí do sebe. Zabývá se myšlenkami
na něco, co ostatní lidé mohou považovat např. za společensky nepřijatelné, případně s čím jedinec sám v sobě
nemusí být úplně vyrovnán (stydí se, cítí, že „by neměl“, bojí se sebe, následků, …). Souhrnně pro
zjednodušení může jít o cokoliv, co by člověk sám pro sebe mohl mít pojmenované jako „skrytou tužbu“.
Cílem je umožnit účastníkům vidět, že každý v sobě něco takového má a často jde o hodně podobné myšlenky
(nebo okruhy myšlenek) u více lidí. Zároveň jde o příležitost být sám k sobě upřímný.
Varování: hra může být pro účastníky velmi psychicky náročná, jednou ze základních podmínek pro uvedení
je zkušený psycholog v týmu
Čas na hru: 2,5 hodiny
Počet organizátorů: min. 2 lidé na uvedení (pomoc s motivačkou, sledování průběhu), na přípravy se hodí až
4 (příprava okolí i vnitřku chaty)
Popis hry: Hra se skládá ze čtyř částí: motivace, kabinety, sharing, uzavření
Motivace (10 minut): Jde o malé multimediálno – čtené pásmo textů a obrázků (, videa, scénky, stínové
divadlo, …). Prostě čehokoliv, co je nějak spojeno se skrytými tužbami. Cílem je ukázat rozmanitost, čeho se
soukromé myšlenky mohou týkat, navodit otevřenou atmosféru, postupně přivykat na něco, o čem jinak
možná účastníci moc nepřemýšlejí, nebo nechtějí přemýšlet. Dát u toho pozor, aby prezentované nebylo moc
šokující.
Při uvedení na Souhvězdáři byla použita forma dvou postav, které se střídaly ve čtení formálních popisů
oblastí, ze kterých se skryté tužby mohou vyskytovat (oblasti zjištěny hlavně při sdílení v týmu, viz.
metodické poznámky). Toto čtení bylo podkresleno obrázky na promítacím plátně, které se nějak vztahovaly k
popisované oblasti. Čtení by mělo gradovat rychlostí, aby ke konci už obě postavy skoro jen drmolily suché
definice velmi složitých oblastí lidského života, mohou si třebas i skočit do řeči. Po skončení prezentace a
čtení byl přečten následující text:
Existuje mnoho různých oblastí lidského života. To, co jste právě slyšeli a viděli, byl jen omezený výčet. Když
nějakou oblast života stroze vydefinujete, jako jsme to právě udělali já s XY, může se na první pohled zdát, že
je vlastně vcelku jednoduchá. Všichni ale pravděpodobně víme, že realita tak jednoduchá nebývá. Nosíme
uvnitř spoustu různých věcí. Některé dáváme na jevo a o jiných raději vůbec nemluvíme, často ani sami před
sebou. Některé jsou jen dávnou vzpomínkou a jiné jsou stále rozjitřenou ráno. Myslíme si někdy, že jsme ve
svých touhách a přáních sami. Zkusme se společně podívat na to, jestli tomu tak doopravdy je. Následující
program tedy bude o našich touhách, často skrytých, a o přáních.
Motivace by neměla být moc dlouhá, aby nezačala nudit.
Kabinety (1,5 hodiny): Ústřední částí celé hry je skutečné sdílení vlastních myšlenek, které bude probíhá
následovně: Účastníci budou uvedeni do jedné místnosti, kde bude hrát chvílemi klidná, chvílemi zadumaná či
emotivní hudba, svíčky, … (je vhodné, když v této atmosféře probíhá už motivace, lze použít stejnou
místnost). V této místnosti budou účastníci přebývat (mělo by jít sednout na zem – karimatky, polštářky; měly
by být k dispozici deníčky na zapisování vlastních myšlenek), pokud nebudou u jedné z pěti „toužebných zdí
nářků“ – v nějakém kabinetu, nebo na „inspirační cestě“.
V hlavní místnosti bude účastníkům vysvětleno, že by bylo vhodné po následující část programu udržovat
soukromou atmosféru (být jen sami se sebou, nikoho se na nic neptat, nic nekomentovat, nerušit, …). Bude
jim tam celkem civilně vysvětleno, v čem celá část hry spočívá – mají šanci anonymně si nasdílet něco, co by
si jinak pravděpodobně neřekli, zjistí, jak to mají se skrytými touhami a přáními ostatní, mají šanci podívat se
do sebe na něco, čemu možná jinak nevěnují pozornost, mají šanci se možná sami k sobě s něčím přiznat.
Místnost, kde se nachází, pro ně může sloužit jako klidné místo k přemýšlení. Budou tam zároveň vyvěšeny
seznamy míst, kde najdou kabinety, budou tam na baličácích popsané techniky, které jim můžou pomoct na
nějaké skryté tužby přijít (viz. metodické poznámky), budou tam vyvěšeny seznamy „inspiračních cest“ s
80 / 91
jejich výchozími body, budou tam hodiny (říct, kdy se končí).
Tohle všechno bude účastníkům popsáno – že jsou pro ně připraveny „toužebné zdi nářků“ – místa s
baličákem přilepeným za zdí / položeným na stole / … a fixou, kam můžou napsat, co se jim samotným honí
hlavou, nebo kam můžou jít jen tak pro inspiraci a podívat se, co napsali ostatní (i když na to bude dost času
později). Na tohle místo „za plentou“ může vždy jen jeden člověk sám. Dodržujte anonymitu, nesnažte se
získat informace, které vědět nemáte, jako kdo co píše a podobně, pro lepší pocit anonymity možno psát levou
rukou, i když už tam něco je, co byste napsali sami, nedělejte jen čárku, ale napište to ještě jednou ze sebe, za
sebe a svými slovy. Pokud někde dojde baličák, řekněte nám. Do každého kabinetu můžete jít kolikrát chcete.
Z hlavní místnosti mohou účastníci ještě na inspirační cesty – různě vedoucí cesty skládající se z několika
stanovišť, kdy na každém bude část textu, který na sebe postupně navazuje. Budou to záznamy „rozhovorů“,
přesněji monologů, jak se jim někdo s něčím svěřuje. Na každém dalším stanovišti se dozví další kousek
„zpovědi“ a kde najdou další papírek (ideálně lesem, po svíčkách). Každé zastavení by mohlo končit i nějakou
inspirační otázkou.
Sharing (40 minut): Všechny baličáky se snesou na jedno místo a udělá se v kroužku sharing. Nejdříve dát
účastníkům možnost vyventilovat bezprostředně něco, co ze sebe potřebují dostat – jestli něco chtějí hned říct,
sdělit ostatním dojmy. Když se uvolní největší tlak, dát za klidné hudby prostor všem se podívat na všechny
baličáky a přečíst si, co na nich je. Poté, když všichni nají vědomí o tom, co ostatní napsali, se posadit do
kroužku a otevřít společné sdílení. Směřovat by to v ideálním případě mělo k verbalizaci toho, že se spoustu
věcí opakuje. Jedna z možných cest otázek:
Napsali jste něco někam?
Jak složité pro vás bylo přijít na to něco, co jste napsali?
Byl pro vás problém nějakou myšlenku napsat?
Narazili jste na nějakou, za kterou jste se styděli, nebo která vás překvapila?
Nasdíleli jste tu něco, co jste ještě předtím nikdy nikomu nesdělili?
Stalo se vám, že jste své vlastní myšlenky viděli už napsané někým jiným dříve?
Uzavření (10 minut): Přečíst následující úryvek textu (přeskakovat závorky, jsou zde jen pro organizátory na
zvýraznění smyslu):
… Já jsem přesvědčena, že smyslem našeho růstu a vývoje není násilně potlačovat některé stránky své
osobnosti (pokud nejsou vyloženě negativní a škodící ostatním), nebo bojovat sami se sebou, nebo v sobě
cokoliv omezovat (čímž se naše negativní vlastnosti jen zatlačí do podvědomí, kde je nebudeme mít takzvaně
na očích, a jednoho dne nás mohou nemile překvapit); ale naopak, rozvinout své dobré já, své jedinečné
schopnosti, a naučit se rozumět své horší stránce, najít pochopení pro naše slabosti a tím je poznat co nejlépe,
protože jedině tak se můžeme naučit mít je pod kontrolou, čož nám umožní nastolit v sobě harmonii a
rovnováhu. A to si myslím, je hlavním smyslem našeho života – harmonie, souznění s celkem, splynutí sám se
sebou.
MTZ: projektor, texty, videa a obrázky na začátek na motivačku, baličáky s popisem pomocných technik,
popis míst kde účastníci najdou inspirační cesty (výchozí body, možná i kudy cesta vede pro případ špatného
značení), papírky na inspirační cesty (případně další materiál na ně), baličáky a výzdoba na „zdi toužebných
nářků“, nějaké „plenty“ na jejich oddělení, hudba do hlavní místnosti, text na uzavření, bůh ví co dalšího, to
domyslíš :)
Uvedení a metodické poznámky: Považuji za nezbytné, aby si členové týmu mezi sebou zkusili udělat
obdobné sdílení, ať už anonymní, nebo ne. Nám to pomohlo např. vydefinovat následující oblasti skrytých
tužeb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Partnerské vztahy
Být sám sebou, svoboda (i před sebou)
Práce, dosáhnout velké věci
Sebejistota
Oko za oko (spravedlnost)
Duchovno
Život naplno, seberealizace
81 / 91
8. Peníze
9. Sex, flirtování
10.Vliv a moc
11.Překonání přírody, sebe, být nejlepší
12.Zázemí ve světě a přátelích
13.Rodinné vztahy
Důležitá je bezpečná atmosféra, žádné hloupé poznámky nebo vtípky či zesměšňování z žádné strany. Je
vhodné civilní, jasné a otevřené jednání na rovinu.
Co se týče výzdoby hlavní místnosti, měla by tam minimálně být „definice skryté tužby“:
„Co je skrytá touha? Tohle je k vydefinování na každém z nás. Nejčastěji to bývá něco, co jen tak někomu
nesdělíme. Možná jen blízkému kamarádovi, možná naopak úplně cizímu člověku, ale možná taky nikomu.
Řiďme se pravidlem: "když přemýšlím, jestli je to skrytá touha, tak je to skrytá touha".“
Dále by tam měly být popisy toho, jak přijít na skrytou touhu – něco jako:
• Nic tě nenapadá? Můžeš zkusit následující techniku: Opakuj si v hlavě stále dokola slovíčko chci,
chci, chci, Chci, CHCI! Třebas se něco objeví...
• Pořád nic? Můžeš to zkusit i z opačného konce. Bojím se, bojím se, vyhýbám se, nerad přemýšlím
o... o čem? A proč? Že se to nedělá? Že by tě za to někdo odsoudil? Někdo by se smál? Někdo by to
nepochopil? Na to si tu nehrajeme...
• Co byste dělali, kdybyste žili cizí život? Nebyli ničím svázáni? Kdyby neexistovaly žádné důsledky
vašich činů?
• Stále nic? Můžeš se vydat na inspirační cestu.
• A nic ti nebrání ani vyrazit se podívat k některé ze „zdí“ jen tak. Třebas se odpíchneš od něčeho, co už
nasdílel někdo jiný.
Na označení obsazenosti kabinetu se osvědčila „Čoktova cedulka“ - papír (kartička – obdélníček užší než A6)
– z jedné strany zelený a z druhé červený, přivázaný na provázku – jako na záchodě :). Při vstupu do kabinetu
prostě cedulku otočí. Je dobré je upozornit, že když někde uvidí dlouho červenou, aniž by kdokoliv vešel
dovnitř / ven, ať nás upozorní – může tam být někdo sesypaný, nebo prostě jen někdo zapomenul otočit
kartičku.
Velmi se osvědčilo vyzdobit celý dům svíčkami. Zatímco probíhá motivace, další orgové by měli po celém
baráku rozmístit svíčky a pozhasínat. Ta mystická atmosféra, co vznikla, byla skvělá. Paří k tomu. Svenův
nápad – bomba. Stačí pytel čajovek a místy něco pod ně, podle toho, kam se dávají.
Baličáky na kabinetech by neměly být čisté, měly by tam už být předepsané nějaké skryté touhy od členů
týmu a účastníci by měli vědět, že to je od členů týmu – pomůže navodit důvěru.
Kabinety byly stále moc obsazené, bylo celkem 5 baličáků pro 22 lidí a nějaké orgy (tak 28 lidí), což ještě šlo,
ale kdyby bylo o jeden víc, hodilo by se to.
Se závěrečnou diskusí byl problém. Konec byl pěkně nezvládnutý. Zde v kartě už je popsaná verze, která by
podle mě měla fungovat. My jsme se snažili rovnou o sdílení, ale lidé u baličáků nemají dost času si pořádně
přečíst všechno, co na nich je. Navíc ani nemusejí dojít ke všem. Účastníci tedy neměli přesně k čemu se
vyjadřovat. Když si posléze účastníci přečetli, co na papírech je, nebyl jim dán dostatek prostoru to
„vydýchat“.
K inspiračním cestám jim říct, ať si vezmou čelovku a kolik mají ty cesty částí (každá 3?).
Příloha (inspirační cesty):
1.1
Ahoj, moc ráda tě vidím. Už je to prakticky věčnost, co jsme spolu byly na kafi posledně. Vypadáš dobře,
vlastně čím dál líp. Zato já... To víš, kolem domácnosti a dítěte je spousta práce a lítání a jsem ráda, když si
jednou za čas můžu zajít na procházku sama, bez kočárku, bez řvoucího dítěte, bez pohoršených pohledů
okolo, ze kterých je vidět, jak si o mě myslí, že se neumím o Míšu postarat. Ubíjí to. Hrozně to ubíjí.
Připadám si jako poloviční člověk. Už se radši ani nedívám do výloh, abych v nich neviděla ten odraz unavené
matky, v jedné ruce kočár, v druhé vztekající se dítě. Moje slovní zásoba se smrskla na čtvrtinu a vůbec. Ne že
by se mi mateřství nelíbilo, to rozhodně nemůžu říct, ale často na tebe myslím. Jak se máš, kde zrovna lítáš, s
82 / 91
kým se potkáváš... Z tvých pohledů z cest už mám vyskládanou docela velkou mozaiku. Že je to rutina a občas
nuda? Nepovídej. Kdybych já mohla být na tvém místě...
1.2
Dost lituju, že jsem tu školu tehdy zabalila. Však víš, sama jsi mi říkala, že na to mám. Proč jsem tě tehdy
neposlouchala. No já vím proč, byla jsem naštvaná na celej svět a nejvíc na naše. To bylo samé: „Až naše
Janička vystuduje a bude paní inženýrka...“ Všude, kde se našly uši ochotný poslouchat, říkali naši podobně
začínající věty a já se cítila jak pěšák na jejich šachovnici. Tak jsem odešla a začala pracovat a otěhotněla...
Víš, teď si přeju, abych měla víc síly a to komandování našich vydržela a dostudovala. Měla bych tak víc
šancí dostat takovou práci snů, jako máš ty. Měla bych šanci aspoň na chvíli odjet studovat do zahraničí a
naučit se dobře anglicky. Měla bych šanci získat zajímavou praxi. No řekni mi, kdo zaměstná ženskou s
malým dítětem? Nechci sedět za recepcí a denodenně se usmívat na arogantního ředitele a jedovatou vedoucí
oddělení, která se neumí vyrovnat s přechodem, když vím, že jsem chytřejší a schopnější než oni dva
dohromady.
1.3
Ptáš se proč to teda dělám? Potřebuju peníze, to je jasný. Ale chtěla bych je umět vydělat podobnou cestou
jako ty. Dělat něco co má smysl, co mě naplňuje a v čem můžu být lepší než ostatní. Cestovat, poznávat
zajímavá místa i lidi... Ale zároveň mám Míšu, miluju ho nadevšecko a chci být dobrá máma. Nechci si užívat
život na jeho úkor. Hm, já vím, že se dá studovat dálkově, jenže kdo mi pohlídá dítě, když budu na
přednáškách? Nemám peníze na hlídání a s našima už tři roky nemluvíme, takže tudy cesta taky nevede.
Takže můžu jen snít a i s těmi sny se můžu svěřit málokomu. Každý by se mi vysmál. To víš, neznají mě jako
ty. Pro ně jsem jen bývalá recepční s malým děckem. Proč by taková ženská měla potřebovat vysokou školu?
Ve firemní hierarchii je na posledním místě těsně před uklízečkou, tak jak by si mohla troufnout vést lidi,
nebo dokonce vlastní firmu?
2.1
Pane, mě se nemusíte bát, není potřeba si odsedávat. Že úplně nevoním? Já vím, taky mi to na začátku vadilo,
jenže po pár dnech, kdy nemáte co do žaludku, vám některé věci prostě začnou vadit míň než jiný. Důležitý
začne být akorát suchý místo na spaní a nakyslej krabičák, kterým zaháníte vzpomínky, noční můry i
neradostný vyhlídky na budoucnost. Proč jsem skončil na ulici? No, můj příběh je podobnej těm ostatním. Na
začátku jsme za to nemohli a pak už se to vezlo. Hned po střední jsem nastoupil do fabriky a pracoval tam
přes dvacet let. Byl jsem dobrej, nikdo si na mě nestěžoval, jenže když se to prodalo japoncům, najednou nás
půlku propustili pro nadbytečnost. No a pak jsem nemohl sehnat práci. Asi nemáte představu, jak se cejtí
chlap, co patnáct let živil rodinu a najednou musí říkat manželce o peníze skoro na cokoliv?
2.2
Tak jsem to neunesl a začal pít. A když na to žena přišla a začaly obvyklý každodenní výčitky, jak jsem
neschopnej a alkoholik, jednou – byl jsem tehdy pěkně nadranej – se mi zatmělo před očima a dal jsem ženě
facku. Já, kterej si dřív tolik zakládal ne tom chránit slabší. A to byla konečná. Z manželky se stala bejvalá
manželka a po rozvodu jsem byl bez peněz. Na ulici jsem skončil krátce potom. Máte děti, pane? Já jo.
Neviděl jsem je už tři roky. Už ani nevím jestli bych je poznal. Vždycky když nemůžu spát si je ale
představuju. Honzovi je teď třináct a Adélce deset. Moc mi chybí, pane, ani nevíte jak. Jenže mám taky strach.
Že už pro ně nejsem táta. Řekněte, byl byste hrdej na tátu bezdomovce? Já ne. A tak si můžu jen představovat,
jaký teď jsou, co mají rádi a jestli ještě pořád nesnášejí špenát a hádají se, kdo bude sedět ve vlaku u okna.
Strašně bych je chtěl vidět, pane... Jenže nemůžu, prostě to nejde.
2.3
Taky bych moc chtěl zpátky Alenku. To je moje žena, víte, pane? Ona je úplnej anděl, krásná, vždycky když
se smála, udělala se jí tady taková malá vráska. Ale jinak pořád vypadá na pětadvacet. Víte, jednou za čas ji
zdálky sleduju, když jde do práce. Jako ne že bych za ní šel, prostě se jen z dálky dívám. Nedělám to často, to
bych se zbláznil. Kdyby mi mohla odpustit, na rukou bych ji nosil. Jenže neodpustí, úplně mě vymazala ze
svýho života. Doteďka nechápu jak jsem ji moh tehdy praštit. To je na tom nejhorší, pane, že si za to můžu
sám. Teď si přeju jen jedno. Dal bych obě nohy za to, vrátit ty čtyři roky, nepraštit ji a moct bejt zase s nima.
Překonali bychom to. Teď to vím. My čtyři bychom to překonali a měli krásnej život. Takovej, jakej možná
máte vy pane.
3.1
83 / 91
Dobrý den, nevíte, jestli už přiletělo letadlo z Hong Kongu? Já vím, že mělo zpoždění, ale čekám tu na sestru.
Uvidím ji po skoro dvou letech. Jak to? No ona je taková světoběžnice, na rozdíl ode mě. Už na střední jezdila
na léto pracovat do zahraničí a pak tam dokonce studovala. Nejdřív ve Španělsku a pak na Taiwanu. Ona je
dobrá na jazyky a taky dobře vychází s lidma. Vždycky když někde je, potkává spoustu zajímavejch lidí a
zažívá neuvěřitelný věci. Víte, co se jí stalo naposled? Psala, že byla na návštěvě za kamarádkou v New Yorku
a když byly v nějakým supermarketu, viděla, že tam nějaká malá holka krade peněženku starému pánovi. No
tak ji chytla a donutila tu peněženku vrátit. Ukázalo se, že v ní měl docela dost peněz a byl to bývalý závodní
jachtař. Tak sestru i s tou kamarádkou z vděčnosti pozval na večeři a potom i do svého druhého domu u moře,
kde je učil jezdit na jachtě. Chápete to? Úplně cizí člověk.
3.2
Já vím, sestra je občas trochu lehkovážná, jenže být vystrašená a opatrná? To by ani nebyla ona a mám ji tak
rád. Když jsem byl mladší, nijak jsem ty její dobrodružství neřešil. Prostě jsem byl tady spokojenej, se svojí
partou, chodili jsme na fotbal, jezdili jsme na motorkách, balili místní holky na vesnickejch diskotékách. Jenže
v posledních letech se parta tak nějak pomalu rozpadla a mě začalo docházet, že sestře možná trochu závidím.
Jako přeju jí to, ale chtěl bych taky zažít aspoň nějaké dobrodružství. Stačila by mi i nepatrná troška z toho co
se podařilo jí. Nemusím jezdit na jachtě, lítat na rogalu ani lézt na osmitisícovky v Himalájích. Jen nechci
dalších dvacet let chodit do práce, sedět za počítačem a koukat, jak mi život i energie protýká mezi prsty.
3.3
Asi by mi to stačilo jednou, ale zato pořádně. Žádná týdenní či dvoutýdenní dovolená v kempu. Chci něco
intenzivnějšího. Měsíce se někde toulat po cizí zemi s člověkem, se kterým to bude fakt na pohodu, objevovat
jinou kulturu, vydělávat si na živobytí třeba i manuálně, poznávat jiné lidi a jiný přístup k životu. Prostě
vypadnout tady z toho stereotypu a poznat o čem všem může život být. Přestat o tom přemýšlet a udělat to,
přesně jako moje sestra.
4.1
Zdravím, Terezo,dneska si na mě prosím dejte záležet, večer máme s přítelem dvouleté výročí a bere mě na
večeři, tak pro něj chci být krásná. Ta barva se vám minule opravdu povedla, vlasy mi chválili i kolegové v
práci. Jo, to máte pravdu, vzadu prosím zkrátit o něco víc než minule, tak o pět centimetrů, zbytek nechám na
vás. Vy víte co mi sluší. Děkuju za gratulaci, to víte, že se těším. Dva roky jsou docela dlouhá doba. Jako
kamarádi jsme se znali o něco dýl, ale to víte... Mám ho ráda a moc, ale přiznám se, že posledních pár měsíců
řeším i něco dalšího. Přesně, máte pravdu, za vším je sex. Jsem spokojená, přítel je velmi pozorný, ale už je to
mezi námi trochu rutina. Chtěla bych to nějak změnit, oživit, ale nevím, jak mu to dát najevo. No jo, on
obecně moc nemluví, tak úplně nevím a nejsem si jistá, jak by se tvářil.
4.2
Máte pravdu, stydím se i já, jenže chápejte, to není o tom navrhnout mu vyzkoušet novou polohu. Tam stačí
naznačit. Mě láká trochu víc... Že by jeho mohlo lákat něco podobného? Fakt nevím. A ani si netroufám
odhadovat, do hlavy mu pořád ještě nevidím. No ale kdyby ne, jak bych potom vypadala? Já nejsem žádná
nymfomanka, na sex mi stačí on a mám v plánu to tak nechat i po zbytek života. Jen bych to chtěla jednou
vyzkoušet. Ne, úplně se mi o něj nechce dělit, ale pokud by to byla výjimečná záležitost, jsem ochotná do toho
jít bez výčitek svědomí.
4.3
Co konkrétně? Kamarádka mi vyprávěla, že byla na swingers party a mě to od té doby vrtá v hlavě. Říkala, že
to byla neskutečná euforie pocitů a že je to s manželem posunulo zas o něco dál. No, jenže jí to navrhnul
manžel a já se bojím, aby to v našem případě přítel nevzal tak, že mi v posteli on sám nestačí a že se třeba
poohlížím jinde i co se týká vztahu. Takže mu to prostě nemůžu říct. Chápejte, na některý věci jsou chlapi
příliš citliví. Zkusit se ho zeptat míň konkrétně? No já nevím. Některý fantazie je asi lepší nechat v hlavě.
5.1
Víš, když jsem si přečetl tvůj inzerát na seznamce, vůbec mě nenapadlo, co z toho všechno může být. Vlastně
jsem ani nečekal, že mi odpovíš a kolik mailů si pak vyměníme. Protože kluků jako jsem já, tam bylo spousta.
Protože holek, který rády sportujou, cestujou, chodí do divadel a na koncerty a vypadaj aspoň trochu k světu
tam moc není, a když, tak se neobtěžujou napsat ani „nemám zájem“. A když už tak v pěti procentech případů
dojde ke schůzce, zjistím, že si s nima prostě nerozumím nebo že od vztahu očekávaj naprosto něco jinýho.
5.2
84 / 91
Přišlo mi, že chtít vzájemnou důvěru, toleranci a porozumění je asi moc. Nechtěl jsem a nechci holku
primárně do postele. Chci partnerku pro vážný vztah, ve kterém bude dost svobody, ale i zodpovědnosti pro
oba. Chci mít zázemí, pocit, že se mám kam a za kým vracet, vzájemné souznění. Nechci, aby se moje děti
jednou probudily a já jim musel vysvětlovat, že jejich máma tady není a že se rozhodla být s někým jiným a to
co jsme spolu vybudovali jí nestálo ani za ohlédnutí.
5.3
Jasně, asi to není na první pohled vidět a chlapi o tom třeba moc nemluví, ale i tak ti chci říct, že pro nás je
stabilní a bezpečné zázemí stejně důležité jako pro vás. Pro mě je vážný vztah mnohem víc, než společné
bydlení, fungování a sexuální život. Je to jistota, vzájemnost, intenzivní naladění na druhého. Taková ta
třešnička na dortu, kterou chci ochutnat víc, než co jiného a která dělá ze světa úžasné místo k žití.
Příloha (texty do motivace – pozor, je jich moc a jsou moc dlouhé, prostě vybrat něco z toho a zkrátit):
Prezentace začínala textem, který se postupně objevoval a byl strukturován jako otázka a odpovědi na ni.
Otázka byla něco ve smyslu “Proč jsi přijel na tuhle akci?”, odpovědi byly postupně od těch společensky
přijatelnějších, jako “kvůli osobnímu rozvoji” až po “cítím se strašně sám a chci si konečně najít partnera”.
Dále bylo již zmiňované čtení textů podkreslených obrázky.
01 Partnerské vztahy (prezentace, 2 obr.)
Láska je pojmenování pro silnou emoci či vztah vyjadřující hluboké osobní zaujetí a náklonnost k subjektu
lásky. Pro svůj velký psychologický význam je láska jedním z nejpopulárnějších námětů v umění – knihách,
filmech, divadelních hrách i písních mnoha žánrů.
Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny. Dlouhodobě je
manželství ekonomicky, právně, nábožensky a sociálně uznáváno jako primární společenská instituce pro
výchovu dětí.
Registrované partnerství je veřejnoprávní institut platný v českém právním systému od roku 2006, který
upravuje soužití dvojic stejného pohlaví.
02 Být sám sebou, svoboda (i před sebou) (2 obr.)
Konformita nebo konformismus je přizpůsobení se převažujícím či dominantním názorům, požadavkům,
normám skupiny či společnosti v níž člověk žije, a potlačení projevů vlastních. Různí autoři se shodují v tom,
že určitá míra konformity je jedním z logických důsledků socializace a je podmínkou pro bezkonfliktní
fungování společnosti. Nadměrná konformita ovšem vede k potlačení vlastní individuality, k povrchnímu
přijímání společenských rolí, případně k nezodpovědnosti.
Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle“ a nést za to
přiměřenou odpovědnost. Znamená „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat
sám o sobě ze sebe sama.“ Tato podstatná možnost člověka, případně i jiných živých bytostí je ovšem
omezena:
fyzicky, například gravitací;
zvenčí, například autoritou rodičů, společností, státem;
zevnitř, například sníženou příčetností, intoxikací, návykem, potřebou konformity a podobně.
Proto se někdy rozlišuje mezi svobodou vnitřní a vnější, i když ve skutečnosti jde spíš o povahu překážek a
zábran, které svobodu omezují.
03 Práce, dosáhnout velké věci (1 obr.)
Pracovní místo je nejmenší prvek struktury organizace (ziskové i neziskové). Zařazuje jedince do organizační
struktury a přiřazuje mu okruh úkolů a odpovědností.
Povolání je pravidelně vykonávaná pracovní činnost za mzdu nebo plat. Povolání si lidé vybírají na základě
svých schopností, znalostí a dovedností. K výkonu většiny povolání je potřeba kvalifikace, ta je dosahována
vzděláním ve školách.
Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné,
nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle. Opakem úspěchu je neúspěch.
04 Sebejistota (1 obr.)
Sebejistota je v zásadě postoj umožňující mít pozitivní a realistické vnímání nás samotných a našich
schopností. Je charakterizování osobními atributy jako asertivita, optimismus, entuziazmus, láskyplnost,
pýcha, nezávisloast, důvěra, schopnost zvládat kritiku a emoční dospělost.
85 / 91
05 Oko za oko, spravedlnost (2 obr.)
Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro
uspořádání společnosti a zejména právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke
druhému a „nazývá se také dobro pro druhé.
06 Duchovno (smysl života, vyrovnanost, …) (2 obr.)
Duchovno může označovat dokonalou nebo domnělou nehmotnou realitu, vnitřní cestu umožňující lidem
objevit podstatu jejich bytí, nebo nejhlubší hodnoty a přesvědčení, podle kterých lidé žijí. Duchovní cvičení,
jako meditace, modlitby a rozjímání mohou dopomáhat k rozvoji a obohacení vnitřního života každého
jednotlivce. Duchovno je často prožíváno jako zdroj inspirace a opory v životě.
07 Život naplno, seberealizace (1 obr.)
Aktivní životní styl je takový, který pozitivně přispívá k fyzické, duševní i společenské pohodě a zahrnuje
pravidelné cvičení, nebo fyzickou aktivitu.
Seberealizace může označovat potřebu člověka naplnit a rozvíjet své schopnosti.
08 Peníze (1 obr.)
Z hlediska ekonomické teorie jsou peníze takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně
přijímaný prostředek směny, neboli platidlo. Jde tedy o statek, pro který platí, že velká většina nepřímých
směn v nějakém společenství se realizuje jeho prostřednictvím.
Bohatství je stav, kdy jedinec má tolik hmotných či nehmotných statků, že zažívá pocit nadbytku a blahobytu.
Toto vlastněné bohatství pak umožňuje volné užívání vlastněných věcí bez nutnosti další práce a nebo další
používání ve snaze zvýšit hodnotu svého kapitálu.
09 Sex, flirtování (2 obr.)
Flirt (flirtování) označuje nezávaznou konverzaci, nebo vzájemnou komunikaci s milostným nebo erotickým
podtextem. Flirt je způsob, jak vyjádřit vážné věci (jako třeba sexuální touhu) lehkou, humornou a nezávaznou
formou. Podle situace to může být forma příjemně zábavná nebo divoce vzrušující. Lidé při flirtování mohou
mluvit, nebo jednat způsobem, který vyvolává dojem důvěrnějšího vztahu, nebo delší známosti, než odpovídá
skutečnosti. Přitom ale současně neříkají ani nedělají nic, co by v dané situaci bylo nepřístojné nebo
nevhodné. Obvykle k tomu používají laškovný žert nebo ironii.
Sexualita v českém názvosloví označuje především soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních
rozdílů. K sexualitě patří:
anatomické, hormonální a reprodukční rozdíly mezi mužem a ženou (resp. samcem a samicí)
souhrn projevů chování a cítění (resp. reaktivity, tedy dispozice k určitému chování a cítění) vyplývajících z
tělesných i psychických rozdílů mezi pohlavími, včetně reprodukčních jevů a aktivit
erotické projevy a chování se pod pojem sexuality zpravidla zahrnují i tehdy, nejsou-li pohlavně specifické
rozdílné sociální role
10 Vliv a moc (1 obr.)
Moc je schopnost prosadit svou vůli případně i proti vůli jiných a patří tedy v tomto širokém smyslu ke
každému člověku. V tomto smyslu psal Nietzsche o všudypřítomné "vůli k moci". Pokud se moc prosazuje
mezi lidmi, zahrnuje v sobě otevřeně či skrytě moment donucení nebo hrozby násilím a bývá tedy zdrojem
konfliktů.
Moc jedinců je projevem vyšší pozice ve společenském vztahu. Často vychází ze sociální struktury. Zdrojem
strukturní moci je obvykle majetek nebo pozice ve veřejné správě.
Sociální třída je kategorie lidí, kteří mají stejné třídní postavení, většinou chápané jako stejný způsob obživy
nebo bohatství. Dělení na třídy se používá v hierarchickém smyslu, třídy tedy jsou obvykle uspořádány od
nejvyšší, elitní třídy, která zahrnuje nejmocnější a nejbohatší členy společnosti, až po spodní třídu, která
shrnuje osoby s nejnižší prestiží.
11 Překonání přírody a sebe, být nejlepší (1 obr.)
Vítězství je termín, který označuje úspěch v boji. Vítězství lze dosáhnout nad nepřítelem ve vojenském
konfliktu, nebo nad soupeřem ve sportovní soutěži nebo i v politickém, nebo uměleckém zápolení. Opakem
vítězství je prohra nebo porážka, pokud je porážka velmi výrazná, může se prohra označit termínem debakl.
12 Zázemí ve světě a přátelích (2 obr.)
Bezpečí je stav, kdy je člověk chráněn před fyzickým, psychickým, duchovním, sociálním a dalším zraněním,
případně událostí, která je považována za nežádoucí.
86 / 91
Přátelství je forma blízkého mezilidského vztahu. Jednou z funkcí přátelství může být i vytvoření záchytné
sítě lidí, kteří jsou schopni a ochotni poskytnout pomoc v nouzi.
13 Rodinné vztahy (1 obr.)
Rodina (podle sociologické definice) je skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých
pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem), případně adopcí. Dospělí členové
rodiny jsou odpovědní za výchovu dětí.
87 / 91
Souhvězdář
Zpětná vazba
Cíle:
Charakteristika: Zpětná vazba typu „Horké křeslo“
Počet účastníků: 20
Věková kategorie: 18+
Fyzická zátěž: 3
Čas na program: 4h
Psychická zátěž: 5
Instruktorů na program: 3-4
Čas na přípravu: 20 min
Prostředí: louka, interiér
Instruktoři na přípravu 2
Pomůcky:
Účastnice si
přinesou:
Atmosféra:
Popis, instrukce:
Denní doba: večer
3 svíčky a zapalovače/sirky pro Souhvězdáře
3-6x plášť, petrolejka, igelitová plachta
čelovky
svíčky pro výzdobu interiéru, podtácky, podprdelníky
Papíry, psací potřeby, deníčky - kapsář,
Reflexky – označnení kritických míst na cestě
Lékárnička, tatranky
Čelovky
2 batohy s vodou pro celou skupinu, něco na sezení (2 karimatky)
Oblečení: mikina, pláštěnka, pevné boty
spaní mimo objekt – orgové zajistí přesun věcí na spaní - spacáků a
karimatek, oblečení i na převlečení, hygiena, léky i na ráno, čočky,…
hudba: Tulák po hvězdách
Atmosférotvorný prvek:
Průvodce, jeho vystupování, způsob, jakým mluví k účastníkům
Místo stanoviště – svíčky, „výzdoba“
během přesunu nemluvit
Způsob značení cesty
Skupina se rozdělí na třetiny a dál pokračuje každá zvlášť se svým
průvodcem „Souhvězdářem“. Stanoviště po cestě budou sloužit k aktivitě
„Horké křeslo“. Mezi stanovištěmi budou přesuny chůze/běh.
Příprava
● Připravit dostatečně prostornou světlou místnost (kostel Neratov)
● Souhvězdáři v pláštích, s sebou svíčky a zapalovač
● Trasa - označnení kritických míst na cestě reflexkama, pro každou skupinku vede
jiná trasa
Trasa cca 6,5km (na Anenský vrch – 3,5km + 4km do Neratova)
zahájit od chaty, pokračovat ke kostelu přes vrch. V kostele se všichni sejdou,
Kostel v Neratově - Farnost Neratov - farář - Mons. Josef Suchár, Tel.: 731 402 278, 494 599
218 (i fax), 494 599 157 (kontakt na Sdružení Neratov)
88 / 91
E-mail: [email protected], [email protected]
Scénář programu v bodech
● Skupina se rozdělí na třetiny a dál pokračuje každá zvlášť se svým průvodcem
„Souhvězdářem“. Z hlediska bezpečnosti je lepší aby šli se skupinou dva instruktoři.
Stanoviště po cestě budou sloužit k aktivitě „Horké křeslo“. Mezi stanovišti budou
přesuny chůze/běh.
Rozdělení: účastníci jsou vybídnuti, aby se připsali na jeden ze 3 papírů nadepsané jmény
„Souhvězdářů“.
Důležité: Hned na začátku umožnit neúčast.
V pravidlech zdůraznit možnost na „horké křeslo“ neusednout a celého programu se hned
od začátku neúčastnit. Ale když se rozhodnu do programu jít, očekává se, že do horkého
křesla usednu. Do křesla usedají všichni zúčastění i Souhvězdář. Zdůraznit pravidlo „co do
toho dáš, to si z toho vezmeš.“
● Na stanovišti bude hlavní náplní metoda „Horké křeslo“. Souhvězdář vybere jednoho
účastníka (Pepíček), aby „usednul“ do horkého křesla. Ostatní mu budou nejdříve
- 2 minuty dávat negativní zpětnou vazbu a pak v druhém kole + doptávání po celém kole
negativní ZV, co mi není jasno, velmi stručně
- 2 minuty pozitivní ZV + doptávání
● 2 otázky: „Jaké vnímáte záporné stránky Pepíčka?“( „ Máte 2 minuty na to říct Pepíčkovi
negativní zpětnou vazbu.“) V druhém kole pak:
„Jaké vnímáte kladné stránky Pepíčka?“ („ Máte 2 minuty na to říct Pepíčkovi pozitivní
zpětnou vazbu.“). V kolečku se účastníci vyjadřují k Pepíčkovi postupně.
Motivace: „ZV má pomoct Pepíčkovi, děláme to pro toho člověka. ZV může napomoct,
jakým směrem se rozvíjet. Když by si toto nepřál, tak by se aktivity neúčastnil,...“
Pepíček si určuje také jak tvrdou zpětnou vazbu chce dostávat stupnice 1-3.
Se ZV dostává zároveň Pepíček od každého symbol (PAMATOVÁK – „Co jste přemýšleli
teď zkuste symbolizovat na papír, aby se Pepíčkovi připomenulo, když se k tomu vrátí.
Nejde o to, aby napsali větu, ale spíše symbol – s jednoznačným významem, obrázek,
slovo,…)
Pepíček by se neměl k tomu v průběhu vyjadřovat. Později bude dán prostor k vyjasnění
si (Pepíček se může zeptat ostatních „jak jsi to myslel?..“). Vzhledem k psychické
bezpečnosti je dán prostor k vyjádření negativních emocí. (??? Mohl by se vyjádřit k tomu,
zda mu to přineslo nějaké nové sebepoznání, zda ho na ZV něco překvapilo a jestli by
s tím chtěl do budoucna něco dělat….)
● Pokud potřebuje něco říct, po druhém kole se může Pepíček ještě vyjádřit k jeho
„Horkému křeslu“. (Varianta – ostatní se můžou vyjádřit také k tomu, jak na ně působilo Pepíčkovo
tempo po přesunu na další stanoviště, pokud bylo v nějakém smyslu zvláštní.)
89 / 91
● Pokud není co říct před přesunem je Souhvězdářem vybídnut další účastník, který jako
další usedne do Horkého křesla. Ostatní mají za úkol po cestě přemýšlet nad tím, co je
k tomu člověku napadá, jak na ně působí.
Zároveň mají následovat tempo Pepíčka. Při přesunu udává tempo Pepíček, vyjadřuje tím
míru napětí, které v něm vyvolalo horké křeslo. Může jít klidně, pohodově, jestliže se cítí
naprosto OK nebo běžet jako o život, jestliže ho to hodně sebralo. Takto ze sebe může
fyzicky tímto během emoce dostat. (Měl by být naladěn jen na sebe a na své prožívání, co
nejméně rozptylován ostatními.)
● Délka trasy mezi místy: časem omezená min. 3 minuty max 6-7 minut. (nebo cca 500m)
Úvod:
Připravená místnost, kde může hrát hudba (zachování tiché a důstojné atmosféry) Účastníci
jsou vybídnuti, aby se aby se připsali na jeden ze 3 listů nadepsané jmény
„Souhvězdářů“: Chvíle napjaté atmosféry co se bude dít, je ticho, účastníci se rozhlížejí,
hudba tlumeně hraje (max. 3 minuty)
Ztišení hudby.
„Jak jste si jistě již všimli, na stěnách můžete vidět list se jmény průvodců Souhvězdářů se
kterými budete mít možnost strávit následující večer ve skupině a získat ZV, dozvědět se jak
vás vnímají ostatní…“
Po zapsání všech do jednotlivých skupinek se řeknou základní informace o programu:
Jak dlouho bude trvat- cca 5-6h, že se budou postupně každý na sebe dostávat ZV, a z
jednotlivých míst se budou přesouvat podle tempa jednoho z nich, chůze i běh.
Věci na spaní (spacák, karimatka) jim instruktoři převezou na místo závěru programu.
Účastníci se přiřadí ke svým skupinkám, na pokyn Souhvězdáře vyráží na první stanoviště,
kde poprvé zapálí svíčku, zde jsou jim sděleny podrobnější informace, pravidla.
Souhvězdář určí prvního účastníka „Pepíčka“ na Horké křeslo. Poté se Souhvězdář
přesouvá svým tempem na další stanoviště, všichni už přemýšlí o ZV pro prvního
„Pepíčka“…
Závěr
Ideové zakončení:
a) Účastníci jsou vybídnuti, aby papírky/symboly, které získali se zpětnou vazbou, si prošli a
rozdělili na dvě hromádky. Ty, které si chtějí ponechat a ty které chtějí zničit/zakopat: „Věci
podstatné přijímám, ostatní zničím...“
b) dopis sobě
c) volné zakončení, zpěv, prostor zamyslet se. Chcete-li něco někomu říct nebo se zamyslet,
máte prostor, jinak tam a tam je místo ke spaní.
90 / 91
Místo zakončení - kostel v Neratově – je tam vidět hvězdná obloha, svíčky
(Nebo prostor typu čajovna, prostor ještě doznít „Horké křeslo“, možnost se vypovídat,
popřemýšlet,… Atmosférotvorný prvek: oheň, nebo svíčky)
Review
K programu je vhodné udělat review zaměřené na jejich dojmy, pocity, přínos, jestli se o
sobě a ostatních něco dověděli apod.
2. polovina cesty:
- účastníci si můžou vybrat téma, o kterém se chtějí
- Souhvězdáři mají připravená témata
(jde o to neztratit atmosféru)
Kostel: - zpěv, souzvuk, v tichosti
Metodické poznámky
Na rozdíl od Stalkera není rušivý element míjení se skupin.
Souhvězdáři by měli mít projitou trasu všichni, nestačí jen vyznačení reflexkama.
Program nutné zařadit na konec delší akce nebo pro skupinu, která se zná déle, aby měli
dostatek materiálu (poznali se) na podávání zpětné vazby.
Je dobré, aby se před akcí sešli instruktoři a nasdíleli si postřehy o účastnících (pozitivní i
negativní).
Neklást důraz na dodržení časového limitu, pokud je to přínosné.
Načasování příchodu do kostela – zajímavý příchod na rozhraní mezi nocí a dnem. Za tmy
osvětlený kostel svíčkami a poté rozednívání pod skleněnou střechou je taky pěkný
atmosférotvorný prvek. Některé skupinky si na závěr společně zazpívali,…
91 / 91

Podobné dokumenty