Ceník elektropríslušenstva - zaluzie

Komentáře

Transkript

Ceník elektropríslušenstva - zaluzie
CENÍK
PRICELIST / PREISLISTE
Elektropříslušenství
Controls and Electric Accessories
Elektrobedienung
3/2013
Kontakt
SERVIS CLIMAX a. s.
Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, Česká republika
Contact
SERVIS CLIMAX a. s.
Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, Czech Republic
Kontakt
SERVIS CLIMAX a. s.
Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, Tschechische Republik
2
Kontakt
Elektropříslušenství
Technické poradenství
tel.: +420 571 405 612
mobil: +420 603 165 285
E-mail: [email protected]
Přímé řízení jednoho pohonu
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
Bild
BESTELLNR. K2
4-011-00-311001
4-011-00-800268
4-011-00-800008
4-011-00-800007
4-011-00-800249
4-012-00-800247
4-012-00-800245
4-012-00-800246
4-012-00-800244
4-012-00-800243
4-012-00-800242
4-021-00-800016
4-021-00-800013
4-021-00-800004
4-021-00-800026
4-021-00-800027
4-021-00-800005
www.servisclimax.eu
Control 230 V
Bedienung 230 V
Direct control of one drive
Direktbedienung eines Antriebs
Popis
Cena Kč
E-shop no. Item
Description
Price
E-shop Nr. artikel
Beschreibung
Preis
3300
3817
3302
3301
3306
3821
3305
3820
3304
3303
3819
3402
3822
3401
3403
3823
3400
Položka
Spínač TANGO 2 tlačítkový - bílý
spínač 2 tlačítkový pod omítku
TANGO switch - double pushbutton - white
double pushbutton switch under plaster
Schalter TANGO Doppeltaste - weiss
Unterputzschalter mit Doppeltaste
Spínač TANGO impulsní - bílý
spínač 1 tlačítkový pod omítku
TANGO impulse switch - white
single pushbutton switch under plaster
Impulsschalter TANGO - weiss
Unterputzschalter mit einer Taste
Vodotěsný spínač s aretací na omítku
spínač 2 tlačítkový v krabici na omítku
Watertight switch with arrest on plaster
double pushbutton switch in box on plaster
Wasserfester Schalter mit Arretierung
Schalter mit Doppeltaste - Aufputzdose
Vodotěsný spínač bez aretace na omítku
spínač 2 tlačítkový v krabici na omítku
Watertight switch without arrest on plaster
double pushbutton switch in box on plaster
Wasserfester Schalter ohne Arretierung
Schalter mit Doppeltaste - Aufputzdose
Vodotěsný spínač impulsní na omítku
spínač 1 tlačítkový v krabici na omítku
Watertight impulse switch on plaster
single pushbutton switch in box on plaster
Wasserfester Impulsschalter
Schalter mit einer Taste - Aufputzdose
Klíčový spínač pod omítku s aretací
spínač směrový vodotěsný, pancéřovaný, pod omítku
Key switch under plaster with arrest
directional, watertight, armoured switch under plaster
Unterputzschlüsselschalter mit Arretierung
Wasserfester Unterputzschalter, gepanzert
Klíčový spínač pod omítku bez aretace
spínač směrový vodotěsný, pancéřovaný, pod omítku
Key switch under plaster without arrest
directional, watertight, armoured switch under plaster
Unterputzschlüsselschalter ohne Arretierung
Wasserfester Unterputzschalter, gepanzert
Klíčový spínač na omítku s aretací
spínač směrový vodotěsný, pancéřovaný, na omítku
Key switch on plaster with arrest
directional, watertight, armoured switch on plaster
Schlüsselschalter mit Arretierung
Wasserfester Schalter, gepanzert - Aufputzdose
Klíčový spínač na omítku bez aretace
spínač směrový vodotěsný, pancéřovaný, na omítku
Key switch on plaster without arrest
directional, watertight, armoured switch on plaster
Schlüsselschalter ohne Arretierung
Wasserfester Schalter, gepanzert - Aufputzdose
Klíčový spínač impulsní pod omítku
spínač 1 polohový vodotěsný, pancéřovaný, pod omítku
Impulse key switch under plaster
1 position, watertight, armoured switch under plaster
Unterputzschlüsselimpulsschalter
Wasserfester Unterputzchalter, gepanzert 1 Lage
Klíčový spínač impulsní na omítku
spínač 1 polohový vodotěsný, pancéřovaný, na omítku
Impulse key switch on plaster
1 position, watertight, armoured switch on plaster
Schlüsselimpulsschalter
Wasserfester Schalter, gepanzert 1 Lage - Aufputzdose
Inis Uno
spínač 3 tlačítkový s aretací
Inis Uno
3 pushbutton switch with arrest
Inis Uno
3 Tastenschalter mit Arretierung
Inis Uno T
spínač 3 tlačítkový bez aretace
Inis Uno T
3 pushbutton switch without arrest
Inis Uno T
3 Tastenschalter ohne Arretierung
Inis Uno VB
spínač 3 tlačítkový žaluziový 5 polohový
Inis Uno VB
3 pushbutton blind switch with 5 positions
Inis Uno VB
Jalousienschalter mit drei Tasten 5 Positionen
Inis Duo
spínač dvojitý (6 tlačítkový) s aretací
Inis Duo
double switch (6 pushbuttons) with arrest
Inis Duo
Doppelschalter mit Arretierung (mit sechs Tasten)
Inis Duo T
spínač dvojitý (6 tlačítkový) bez aretace
Inis Duo T
double switch (6 pushbuttons) without arrest
Inis Duo T
Doppelschalter ohne Arretierung (mit sechs Tasten)
Inis Duo VB
spínač dvojitý (6 tlačítkový) žaluziový 5 polohový
Inis Duo VB
blind double switch (6 pushbuttons) with 5 positions
Inis Duo VB
Jalousiendoppelschalter (mit sechs Tasten) 5 Positionen
€
450 Kč
18,00 €
350 Kč
14,00 €
610 Kč
24,40 €
610 Kč
24,40 €
440 Kč
17,60 €
1 220 Kč
48,80 €
1 160 Kč
46,40 €
1 220 Kč
48,80 €
1 160 Kč
46,40 €
1 150 Kč
46,00 €
1 150 Kč
46,00 €
400 Kč
16,00 €
400 Kč
16,00 €
500 Kč
20,00 €
600 Kč
24,00 €
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Ovládání 230 V
600 Kč
24,00 €
780 Kč
31,20 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
3
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Přímé řízení jednoho pohonu
číslo
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR. K2
E-shop Nr. artikel
Beschreibung
Preis
Chronis UNO SMART
spínací hodiny pro jeden pohon - denní
2 920 Kč
Chronis UNO SMART
electronic timer for one drive - daytime
Chronis UNO SMART
Tagesschaltuhr für einen Antrieb
Chronis UNO COMFORT L
spínací hodiny pro jeden pohon - denní - s možností připojení slunečního čidla
(viz str. 13 sekce společné zařízení)
Chronis UNO COMFORT L
electronic timer for one drive – daytime – with possibility to connect solar sensor
(see p. 13 section common accessories)
Chronis UNO COMFORT L
Tagesschaltuhr für einen Antrieb mit Möglichkeit Sonnenwächter
anzuschliessen (siehe S.13 Sektion Gemeinsame Ausstattung)
Eolis UNO sada
automatika vítr pro jeden pohon (vč. čidla a spínače Centralis IB)
Eolis UNO set
wind automatics for one drive (incl. wind sensor & switch Centralis IB)
Eolis UNO Set
Windwächter für einen Antrieb (inkl. Sensor und Schalter Centralis IB)
Soliris UNO sada
automatika slunce/vítr pro jeden pohon (vč. čidla)
Soliris UNO set
sun/wind automatics for one drive (incl. solar & wind sensor)
Soliris UNO Set
Sonnen-Windwächter für einen Antrieb (inkl. Sensor)
4-021-03-805162
4-021-03-805169
4-021-03-816050
4-021-03-818189
3407
3836
3406
3404
Položka
Direktbedienung eines Antriebs
Obrázek
Skupinové řízení
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-022-00-403130
4-022-00-403140
4-022-00-007248
4-022-00-822197
3501
7000
7001
3500
Popis
Cena Kč
Group operation
Obrázek
Položka
3503
4 240 Kč
4-022-01-822292
4-022-00-906105
3431
3838
3408
169,60 €
5 860 Kč
234,40 €
Gruppensteuerung
Cena Kč
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Relé Multicontrol - UC 42 do krabice
ovládání 1 pohonu více ovladači (spíná na dobu 2 minut) - do krabice
1 400 Kč
Relay Multicontrol - UC 42 in box
control of one drive by more controllers (switches for period of 2 minutes)
in box
Relais Multicontrol - UC 42 Dose
Bedienung eines Antriebs mit mehreren Schaltern (schaltet auf die
Dauer von 2 Min.)
Relé Multicontrol - UC 45 na lištu
ovládání 1 pohonu více ovladači (spíná na dobu 2 minut) - na DIN lištu
Relay Multicontrol - UC 45 on rail
control of one drive by more controllers (switches for period of 2 minutes)
on DIN rail
Relais Multicontrol UC 45 Leiste
Bedienung eines Antriebs mit mehreren Schaltern (schaltet auf die
Dauer von 2 Min.) - auf die DIN-Leiste
Relé R1J - U-E-230
ovládání 1 pohonu více ovladači (spíná na dobu 2 minut) - do krabice i na lištu
Relay R1J - U-E-230
control of one drive by more controllers (switches for period of 2 minutes)
both in box and on rail
Relais R1J - U-E-230
Bedienung eines Antriebs mit mehreren Schaltern (schaltet auf die Dauer
von 2 Min.) - auf die Leiste und in die Dose
Relé TR 1 U E / vč. krabice na om.
ovládání 1 pohonu dvěma ovladači - lokální a centrální
€
56,00 €
1 380 Kč
55,20 €
1 390 Kč
56,60 €
1 450 Kč
Relay TR 1 U E (incl. box on plaster) control of one drive by two controllers (local and central)
ovládání 2 pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem
Relay TR 2 U E (incl. box on plaster) control of two drives by two local and one central controllers
Bedienung von 2 Antrieben mit 2 Lokalschaltern und einem Zentralschalter
Řízení TR4-AP-230 / vč.krabice na om. skupinové ovládání 4 pohonů jedním ovladačem (v krabici na omítku)
3432
137,60 €
Description
Relais TR 2 U E (inkl. Aufputzdose)
4-022-01-822293
3 440 Kč
Popis
Relé TR 2 U E / vč. krabice na om.
4-022-00-822198
€
116,80 €
Relais TR 1 U E (inkl. Aufputzdose) Bedienung eines Antriebs mit zwei Schaltern - Lokal-und Zentralschalter
4-022-01-011384
4
Direct control of one drive
Control TR4-AP-230 (incl. box on
plaster)
group control of 4 drives by one controller (in box on plaster)
Aufputzsteuerung TR4-AP-230
(inkl. Aufputzdose)
Gruppenbedienung von 4 Antrieben in Aufputzdose
Řízení TR4-DRM-230 / na DIN lištu
skupinové ovládání 4 pohonů jedním ovladačem (na DIN lištu)
Control TR4-DRM-230 (on DIN rail)
group control of 4 drives by one controller (on DIN rail)
Steuerung TR4-DRM-230 - auf
DIN-Leiste
Gruppenbedienung von 4 Antrieben auf DIN-Leiste
Zhášecí člen
pro odstranění napěťových špiček u jednotek TR
Arc-suppression element
used for removing spikes at TR items
Blasspule
zum entfernen von Spannungsspitzen bei TR-Einheiten
Relé krokové
krokové ovládání 1 pohonu dvěma impulsními ovladači
Stepping relay
stepping control of one drive by two impulse controllers
Schrittrelais
Bedienung von einem Antrieb mit zwei Impulsschaltern
58,00 €
1 450 Kč
58,00 €
3 150 Kč
126,00 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
2 650 Kč
106,00 €
1 010 Kč
40,40 €
800 Kč
32,00 €
www.servisclimax.eu
IB bus control
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr. artikel
4-023-00-800278
4-023-00-860096
4-023-00-810283
4-023-00-810282
4-023-00-811203
4-023-00-811205
4-023-00-811204
3600
7004
3602
3410
7140
7142
7141
Položka
3414
switch for bus control
Centralis IB
Schaltur für BUS-Steuerung
Centralis Comfort
spínač pro lokální ovládání s možností vypínání sluneční automatiky u jednotek CD
Centralis Comfort
swith for local control with possibility to switch sun automatics off (at CD units)
Centralis Comfort
Schalter für Lokalbedienung mit Möglichkeit bei Einheiten CD Sonnenwächter
abzuschalten
Centralis UNO IB
řídící jednotka pro jeden motor s propojením na sběrnici
Centralis UNO IB
control unit for one drive with connection to busbar
Centralis UNO IB
Steuerung für einen Motor mit BUS-Anschluss
Centralis UNO IB VB
řídící jednotka pro jeden motor s propojením na sběrnici - žaluziová
Centralis UNO IB VB
control unit for one drive with connection to busbar - for blinds
Centralis UNO IB VB
Jalousiesteuerung für einen Motor mit BUS-Anschluss
Smoove UNO IB +
Pure Shine - bílá
řídící jednotka pro jeden motor s dotykovým ovládáním s propojením na sběrnici pro
žaluzie i rolety (rámečky samostatné viz str.16 sekce společné zařízení rám. Smoove)
Smoove UNO IB +
Pure Shine - white
control unit for one drive with touch-sensitive operation and connection to busbar for blinds
and shutters (frames separate see p.16 common accessories section fram. Smoove)
Smoove UNO IB +
Pure Shine - weiss
Steuereinheit für Bedienung von 1 Antrieb mit Touch-Tasten und BUS -Anschluss für
Jalousien und Rollläden (separat Rahmen S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove UNO IB +
Black Shine - černá
řídící jednotka pro jeden motor s dotykovým ovládáním s propojením na sběrnici pro
žaluzie i rolety (rámečky samostatné viz str.16 sekce společné zařízení rám. Smoove)
Smoove UNO IB +
Black Shine - black
control unit for one drive with touch-sensitive operation and connection to busbar for blinds
and shutters (frames separate see p.16 common accessories section fram. Smoove)
Smoove UNO IB +
Black Shine - schwarz
Steuereinheit für Bedienung von 1 Antrieb mit Touch-Tasten und BUS-Anschluss für
Jalousien und Rollläden (separat Rahmen S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove UNO IB +
Silver Shine - stříbrná
řídící jednotka pro jeden motor s dotykovým ovládáním s propojením na sběrnici pro
žaluzie i rolety (rámečky samostatné viz str.16 sekce společné zařízení rám. Smoove)
Smoove UNO IB +
Silver Shine - silver
control unit for one drive with touch-sensitive operation and connection to busbar for blinds
and shutters (frames separate see p.16 common accessories section fram. Smoove)
Smoove UNO IB +
Silver Shine - silber
Steuereinheit für Bedienung von 1 Antrieb mit Touch-Tasten und BUS -Anschluss für
Jalousien und Rollläden (separat Rahmen S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Chronis IB Comfort L
Soliris IB set
Soliris IB Set
4-023-03-818193
4-022-01-822069
4-022-01-822068
4-022-01-860117
www.servisclimax.eu
7005
3506
7006
7007
Preis
spínač pro sběrnicové řízení
Soliris IB sada
3409
Price
Beschreibung
Centralis IB
Chronis IB Comfort L
4-023-03-818190
Cena Kč
Description
Centralis IB
Chronis IB Comfort L
4-023-00-805173
Bus-Steuerungen IB
Popis
spínací hodiny denní s výstupem na sběrnici s možností připojení slunečního čidla
(viz str. 13 sekce společné zařízení)
electronic timer – daytime- for bus control with possibility to connect solar sensor
(see p. 13 section common accessories)
Tagesschaltuhr mit BUS-Anschluss mit Möglichkeit Sonnenwächter anzuschliessen
(S. 13 gemeinsame Ausstattung)
automatika slunce/vítr pro řízení sběrnice - sada obsahuje čidlo a řídící jednotku s
ovládacími tlačítky
sun/wind automatics for bus control (set includes sensor and control unit with
pushbuttons)
Sonnen-Windautomatik für BUS-Steuerung (inkl. Sensor und Steuereinheit mit
Bedientasten)
Soliris IB samostatná
samostatná automatika slunce/vítr pro řízení sběrnice - bez čidla
elektronika
Soliris IB - independent
independent automatics sun/wind for bus control - without sensor
automatics
Soliris IB Set
selbstständig
Selbstständige Sonnen - Windautomatik für BUS - Steuerung (ohne Sensor)
CD 1x1 P8 v krabici
řídící jednotka pro ovládání 1 pohonu více ovladači a připojení na sběrnici
CD 1x1 P8 in box
control unit for 1 drive operated by more controllers and for connecting to busbar
CD 1x1 P8 in Dose
Steuereinheit für Bedienung von 1 Antrieb mit mehreren Schaltern und
BUS-Anschluss
CD 1x1 P6 tištěný
řídící jednotka pro ovládání 1 pohonu více ovladači a připojení na sběrnici
CD 1x1 P6 printed
control unit for 1 drive operated by more controllers and for connecting to busbar
CD 1x1 P6 gedruckt
Steuereinheit für Bedienung von 1 Antrieb mit mehreren Schaltern und
BUS-Anschluss
CD 1x1 N na DIN lištu
řídící jednotka pro ovládání 1 pohonu více ovladači a připojení na sběrnici
CD 1x1 N on DIN rail
control unit for 1 drive operated by more controllers and for connecting to busbar
CD 1x1 N
auf DIN-Leiste
Steuereinheit für Bedienung von 1 Antrieb mit mehreren Schaltern und
BUS-Anschluss
€
780 Kč
31,20 €
1 460 Kč
58,40 €
2 290 Kč
91,60 €
2 350 Kč
94,00 €
2 360 Kč
94,40 €
2 360 Kč
94,40 €
2 360 Kč
94,40 €
3 150 Kč
126,00 €
4 950 Kč
198,00 €
4 570 Kč
182,80 €
1 570 Kč
62,80 €
1 320 Kč
52,80 €
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Sběrnicové řízení IB
Obrázek
1 580 Kč
63,20 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
5
Sběrnicové řízení IB
IB bus control
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Položka
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
artikel
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
CD 2x1 P8
4-022-01-822041
CD 2x1 P8
CD 2x1 P8
CD 2x1 P6 tištěný
4-022-01-822040
7008
CD 2x1 P6 printed
CD 2x1 P6 gedruckt
CD 1x4 P8
4-022-01-822039
3504
CD 1x4 P8
CD 1x4 P8
CD 1x4 P6 tištěný
4-022-01-822038
7009
CD 1x4 P6 printed
CD 1x4 P6 gedruckt
4-022-01-000910
4-027-00-860049
4-027-00-860081
7010
3426
3427
4-027-00-860105
3428
4-027-00-860144
4-024-03-154080
4-027-00-001611
7011
7022
7012
7013
3604
Cena Kč
Description
Price
Beschreibung
Preis
řídící jednotka pro ovládání 2 pohonů dvěma lokálními a centrálním
ovladačem s připojením na sběrnici
control unit for 2 drives operated by two local and one central controllers and
for connecting to busbar
Steuereinheit für Bedienung von 2 Antrieben mit 2 Lokalschaltern und einem
Zentralschalter und BUS-Anschluss
řídící jednotka pro ovládání 2 pohonů dvěma lokálními a centrálním
ovladačem s připojením na sběrnici
control unit for 2 drives operated by two local and one central controllers and
for connecting to busbar
Steuereinheit für Bedienung von 2 Antrieben mit 2 Lokalschaltern und einem
Zentralschalter und mit BUS-Anschluss
řídící jednotka pro ovládání 4 pohonů jedním ovladačem a centrálním
ovladačem s připojením na sběrnici
control unit for 4 drives operated by one local and one central controllers and for
connecting to busbar
Steuereinheit für Bedienung von 4 Antrieben mit 1 Schalter und einem
Zentralschalter und BUS-Anschluss
řídící jednotka pro ovládání 4 pohonů jedním ovladačem a centrálním
ovladačem s připojením na sběrnici
control unit for 4 drives operated by one local and one central controllers
and for connecting to busbar
Steuereinheit für Bedienung von 4 Antrieben mit 1 Schalter und einem
Zentralschalter und mit BUS-Anschluss
adapter pro upevnění CD 1x1, 1x2, 4x1 P6 na DIN lištu
Adapter on DIN rail
adapter for fixation of CD 1x1, 1x2, 4x1 P6 on DIN rail
Adapter auf DIN - Leiste
Adapter für Befestigung CD 1x1, 1x2, 4x1 P6 auf DIN-Leiste
Motor Controler 4AC WM
na omítku
Motor Controller 4AC WM
on plaster
Motor Controler 4AC WM
Aufputz
Motor Controler 4AC DRM
na DIN lištu
Motor Controler 4AC DRM
on DIN rail
Motor Controler 4AC DRM
auf DIN - Leiste
řídící jednotka pro 4 lokálně ovládané pohony s propojením na sběrnici
a slotem pro RTS kartu (na omítku)
control unit for 4 locally controlled drives with connection to bus and slot
for RTS card (on plaster)
Steuereinheit für 4 Antriebe mit Lokalbedienung mit BUS-Anschluss
und RTS-Cardslot (Aufputz)
RTS card for Motor Controler
RTS - Karte für Motor Controler
4-027-00-860143
Popis
Adaptér na DIN-lištu
RTS karta pro Motor Controler
4-023-00-860065
6
3505
Bus-Steuerungen IB
Animeo Solo 1
centrální řídící jednotka s displejem pro řízení 1 zóny s projením na sběrnici
Animeo Solo 1
central control unit with display for controlling of 1 zone with connection to busbar
Animeo Solo 1
Zentralsteuereinheit mit Display für Bedienung einer Zone mit BUS - Anschluss
Animeo Solo 2
centrální řídící jednotka s displejem pro řízení 2 zón s projením na sběrnici
Animeo Solo 2
central control unit with display for controlling of 2 zones with connection to busbar
Animeo Solo 2
Zentralsteuereinheit mit Display für Bedienung 2 Zonen mit BUS - Anschluss
Soliris senzor WT
čidlo slunce/vítr pro připojení k Animeo SOLO
Soliris senzor WT
sensor sun/wind for connecting to Animeo Solo
Soliris senzor WT
Sonnen-Windwächter für Anschluss an Animeo SOLO
čidlo vnější teploty pro připojení k Animeo Solo
sensor of outside air temperature for connecting to Animeo Solo
Aussentemperatur - Wächter
Aussentemperatur - Wächter für Anschluss an Animeo SOLO
Vyhybka BDX 12
zařízení pro napojení až šesti skupin
Separating filter BDX 12
for connection of up to 6 groups
Weiche BDX 12
für bis zu 6 Gruppen
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
119,60 €
3 300 Kč
132,00 €
3 440 Kč
137,60 €
3 240 Kč
129,60 €
8,00 €
přijímač RTS pro jednotku Motor Controler s možností centrálního
i samostatného ovládání 4 pohonů
receiver of radio signals for control unit Motor Controller with possibility
of central and separated control of 4 drives
RTS-Empfänger für Motor Controler mit Möglichkeit 4 Antriebe zentral oder
selbstständig zu bedienen
Outside air temperature sensor
2 990 Kč
200 Kč
řídící jednotka pro 4 lokálně ovládané pohony s projením na sběrnici
a slotem pro RTS kartu (na DIN lištu)
control unit for 4 locally controlled drives with connection to bus and slot
for RTS card (on DIN rail)
Steuereinheit für 4 Antriebe mit Lokalbedienung mit BUS-Anschluss
und RTS-Cardslot (auf DIN-Leiste)
Čidlo vnější teploty
€
6 500 Kč
260,00 €
6 500 Kč
260,00 €
2 300 Kč
92,00 €
9 150 Kč
366,00 €
12 300 Kč
492,00 €
1 280 Kč
51,20 €
6 280 Kč
251,20 €
1 160 Kč
46,40 €
www.servisclimax.eu
somfy
Radio control RTS - receivers
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
artikel
Centralis Indoor RTS
přijímač interiérový pro rolety a markýzy pod omítku
4-024-01-810096
Centralis Indoor RTS
interior receiver under plaster - for roller shutters and awnings
Centralis Indoor RTS
Interieurempfänger in die Unterputzdose für Rollläden und Markisen
RCE 801
přijímač interiérový pro žaluzie pod omítku
RCE 801
interior receiver under plaster - for external blinds
RCE 801
Jalousieninterieurempfänger in die Unterputzdose
Shutter In-Wall receiver RTS
přijímač do krabice pod omítku s možností připojení vypínače
Shutter In-Wall receiver RTS
receiver in box under plaster with possibility of switch connection
Shutter In-Wall receiver RTS
Empfänger in die Unterputzdose mit der Möglichkeit der Schalterverbindung
Universal receiver RTS
přijímač exteriérový v krabici na omítku
Universal receiver RTS
exterior receiver in box on plaster
Universal receiver RTS
Exterieurempfänger in Aufputzdose
Modulis SLIM receiver plug RTS
přijímač pro žaluzie s integrovanými spojkami
Modulis SLIM receiver plug RTS
receiver for blinds with integrated connectors
Modulis SLIM receiver plug RTS
RTS Empfänger mit integrierten Kupplungen
Modulis SLIM receiver cable RTS
přijímač pro žaluzie s kabelovými vývody
Modulis SLIM receiver cable RTS
receiver for blinds with cable outlets
Modulis SLIM receiver cable RTS
Jalousienempfänger mit Kabelauslässen
Universal SLIM receiver plug RTS
přijímač pro markýzy s integrovanými spojkami
Universal SLIM receiver plug RTS
receiver for awnings with integrated connectors
Universal SLIM receiver plug RTS
Markisenempfänger mit integrierten Kupplungen
4-024-01-810015
4-024-01-811244
4-024-01-810624
4-024-01-810802
4-024-01-810806
4-024-01-810784
3700
3705
7144
3842
3710
3711
3845
Položka
Funksteuerung RTS - Empfänger
číslo
Popis
Cena Kč
Description
Price
Beschreibung
Preis
Universal SLIM receiver cable RTS přijímač pro markýzy s kabelovými vývody
4-024-01-810783
3844
Universal SLIM receiver cable RTS receiver for awnings with cable outlets
Universal SLIM receiver cable RTS Markisenempfänger mit Kabelauslässen
4-024-01-810217
4-024-01-810219
4-024-01-810314
4-024-01-810750
4-024-01-810876
4-024-01-810878
4-024-01-811022
www.servisclimax.eu
3704
3703
3706
3843
3419
3420
7014
Centralis Uno RTS
přijímač s integrovanými tlačítky spínače
Centralis Uno RTS
electronic switch with integrated receiver pushbuttons
Centralis Uno RTS
Empfänger mit integrierten Tasten eines Schalters
Centralis UNO RTS VB
přijímač pro žaluzie s integrovanými tlačítky spínače
Centralis UNO RTS VB
electronic receiver with integrated switch pushbuttons for blinds
Centralis UNO RTS VB
Jalousienempfänger mit integrierten Tasten eines Schalters
Centralis Platine RTS
přijímač pro montáž do roletového boxu
Centralis Platine RTS
receiver into roller shutter box
Centralis Platine RTS
Empfänger in die Rollladenbox
Dry contact receiver RTS /pro IB/
přijímač s výstupem bezpotenciálovými kontakty pro ovládání IB sběrnice
Dry contact receiver RTS /for IB/
receiver with outlet of potential-free contacts for control of IB busbar
Dry contact receiver RTS /für IB/
Empfänger mit Auslass durch potenziallose Kontakte f. BUS-Steuerung
Heating modulis ramp RTS
(tepelný zářič)
tepelný zářič s integrovaným přijímačem DO a možností regulace výkonu
/ 2000 W; 513 x 175 x 111 mm
Heating Modulis Ramp RTS
(thermal radiator)
Thermal radiator with integrated radio receiver and possibility to regulate
output / 2000 W; 513 x 175 x 111 mm
Heating modulis ramp RTS
(Warmstrahler)
Regulierbarer Warmstrahler mit integriertem Empfänger DO / 2000 W;
513 x 175 x 111 mm
Lighting modulis ramp RTS 3 m
(světelná rampa)
Lighting modulis ramp RTS 3 m
(footlights)
Lighting modulis ramp RTS 3 m
(Lichtrampe)
světelná rampa s přijímačem DO, výkon 5 x 20 W
s možností regulace; 3000 x 89 x 40 mm
lighting ramp with radio receiver, output 5 x 20 W
with possibility of reagulation; 3000 x 89 x 40 mm
Regulierbare Lichtrampe mit Empfänger DO 5 x 20 W;
3000 x 89 x 40 mm
Lighting Modulis ramp RTS 1 m
(světelná rampa)
světelná rampa s přijímačem DO, výkon 3 x 20 W s možností regulace;
1000 x 89 x 40 mm
Lighting Modulis ramp RTS 1 m
(footlights)
lighting ramp with radio receiver, output 3 x 20 W with possibility
of regulation 1000 x 89 x 40 mm
Lighting Modulis ramp RTS 1 m
(Lichtrampe)
Regulierbare Lichtrampe mit Empfänger DO 3 x 20 W;
1000 x 89 x 40 mm
€
2 750 Kč
110,00 €
2 850 Kč
114,00 €
2 750 Kč
110,00 €
2 990 Kč
119,60 €
2 600 Kč
104,00 €
2 600 Kč
104,00 €
4 190 Kč
167,60 €
4 190 Kč
167,60 €
2 900 Kč
116,00 €
2 900 Kč
116,00 €
2 700 Kč
108,00 €
2 690 Kč
107,60 €
18 870 Kč
754,80 €
16 810 Kč
672,40 €
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení RTS - přijímače
Obrázek
11 570 Kč
462,80 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
7
somfy
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení RTS - přijímače
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-024-01-822215
4-024-01-810165
4-024-01-810628
4-024-01-014281
7016
7017
7018
Funksteuerung RTS - Empfänger
Popis
Cena Kč
Description
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Lighting SLIM receiver RTS
přijímač pro spínání světelných okruhů (max. 500 W)
2 750 Kč
Lighting SLIM receiver RTS
receiver for switching of lighting installations (max. 500 W)
Lighting SLIM receiver RTS
Funkempfänger zum Schalten einer Lichtquelle über Funksender
(max. 500 W)
110,00 €
2 380 Kč
Lighting indoor RTS
přijímač interiérový (do krabice) pro spínání světelných okruhů (max. 500 W)
Lighting indoor RTS
interior receiver (in box) for switching of lighting installations (max. 500 W)
Lighting indoor RTS
Interieurempfänger (in die Dose) zum Schalten einer Lichtquelle über
Funksender (max. 500 W)
Lighting outdoor RTS
přijímač exteriérový (v krabici) pro spínání světelných okruhů (max. 500 W)
Lighting outdoor RTS
exterior receiver (in box) for switching of lighting installations (max. 500 W)
Lighting outdoor RTS
Exterieurempfänger (in die Dose) zum Schalten einer Lichtquelle über
Funksender (max. 500 W)
Lighting Modulis receiver RTS
přijímač stmívač pro spínání světelných okruhů (40 W - 300 W)
Lighting Modulis receiver RTS
receiver - dimmer for switching of lighting installations (40 W - 300 W)
Lighting Modulis receiver RTS
Funkempfänger zum Dimmen und Schalten (40 W - 300 W)
€
95,20 €
2 050 Kč
82,00 €
2 490 Kč
99,60 €
somfy
Radiové řízení RTS - vysílače
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-024-02-811045
4-024-02-810881
4-024-02-810882
4-024-02-810883
4-024-02-810636
4-024-02-810630
4-024-02-810637
4-024-02-810649
8
7015
Radio control RTS - receivers
Položka
3933
7019
7020
7021
3854
3911
3914
3856
Radio control RTS - controllers
Položka
Funksteuerung RTS - Sender
Popis
Cena Kč
Description
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Smoove Origin RTS (vč. rámečku)
vysílač nástěnný 1-kanálový s mechanickými tlačítky (vč. rámečku) - bílý
890 Kč
Smoove Origin RTS (incl. frame)
1-channel wall-mounted controller with mechanical buttons
(incl. frame) - white
35,60 €
Smoobe Origin RTS (inkl. Rahmen)
Wandsender 1-Kanal mit mechanischen Tasten (inkl. Rahmen) - weiss
Smoove 1 RTS Pure Shine
- bílá
vysílač nástěnný 1-kanálový s dotykovými tlačítky (rámečky samostatné viz
str. 16 sekce společné zařízení rámečky smoove)
Smoove 1 RTS Pure Shine
- white
1-channel wall-mounted controller with touch-sensitive buttons (frames
separate see p.16 common accessories section frames smoove)
Smoove 1 RTS Pure Shine
- weiss
Wandsender 1-Kanal mit Touch-Tasten (separat Rahmen
siehe S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove 1 RTS Black Shine
- černá
vysílač nástěnný 1-kanálový s dotykovými tlačítky bez rámečku (rámečky
samostatné viz str.16 sekce společné zařízení rámečky smoove)
Smoove 1 RTS Black Shine
- black
1-channel wall-mounted controller with touch-sensitive buttons (frames
separate see p.16 common accessories section frames smoove)
Smoove 1 RTS Black Shine
- schwarz
Wandsender 1-Kanal mit Touch-Tasten (separat Rahmen
siehe S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove 1 RTS Silver Shine
- stříbrná
vysílač nástěnný 1-kanálový s dotykovými tlačítky (rámečky samostatné
viz str.16 sekce společné zařízení rámečky smoove)
Smoove 1 RTS Silver Shine
- silver
1-channel wall-mounted controller with touch-sensitive buttons (frames
separate see p.16 common accessories section frames smoove)
Smoove 1 RTS Silver Shine
- silber
Wandsender 1-Kanal mit Touch-Tasten (separat Rahmen
siehe S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Situo RTS
vysílač nástěnný 1-kanálový úzký - bílá
Situo RTS
1-channel wall-mounted controller - narrow, white
Situo RTS
Wandsender 1-Kanal - schmal - weiss
Telis 1 Pure
vysílač přenosný 1-kanálový - bílá
Telis 1 Pure
1-channel portable controller - white
Telis 1 Pure
Handsender 1-Kanal - weiss
Telis 1 silver
vysílač přenosný 1-kanálový - stříbrná metalíza
Telis 1 silver
1-channel portable controller - silver metallic paint
Telis 1 silver
Handsender 1-Kanal - silber metallisiert
Telis 1 Lounge
vysílač přenosný 1-kanálový - černá
Telis 1 Lounge
1-channel portable controller - black
Telis 1 Lounge
Handsender 1-Kanal - schwarz
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
€
990 Kč
39,60 €
990 Kč
39,60 €
1 190 Kč
47,60 €
1 050 Kč
42,00 €
1 300 Kč
52,00 €
1 500 Kč
60,00 €
1 750 Kč
70,00 €
www.servisclimax.eu
somfy
Radio control RTS - controllers
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-024-02-810642
Telis 1 Patio
Handsender 1-Kanal (Wasser- und Stossfest) - blauweiss
4-024-02-810631
4-024-02-810638
4-024-02-810651
4-024-02-810644
3909
3912
3915
3917
3910
Položka
Funksteuerung RTS - Sender
Popis
Cena Kč
Description
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Telis 1 Patio
vysílač přenosný 1-kanálový, vodě a nárazu odolný - modrobílá
1 450 Kč
Telis 1 Patio
1-channel portable controller (water and shock resistant) - blue and white
Telis 4 Pure
vysílač přenosný 5-kanálový - bílá
Telis 4 Pure
5-channel portable controller - white
Telis 4 Pure
Handsender 5-Kanal - weiss
Telis 4 Silver
vysílač přenosný 5-kanálový - stříbrná metalíza
Telis 4 Silver
5-channel portable controller - silver metallic paint
Telis 4 Silver
Handsender 5-Kanal - silber metallisiert
Telis 4 Lounge
vysílač přenosný 5-kanálový - černá
Telis 4 Lounge
5-channel portable controller - black
Telis 4 Lounge
Handsender 5-Kanal - schwarz
Telis 4 Patio
vysílač přenosný 5-kanálový, vodě a nárazu odolný - modrobílá
Telis 4 Patio
5-channel portable controller (water and shock resistant) - blue and white
Telis 4 Patio
Handsender 5-Kanal (Wasser- und Stossfest) - blauweiss
Telis Soliris Pure
4-024-02-810634
3913
Telis Soliris Pure
Telis Soliris Pure
Telis Soliris Patio
4-024-02-810646
3855
Telis Soliris Patio
Telis Soliris Patio
Telis 4 Soliris Pure
4-024-02-810957
3421
Telis 4 Soliris Pure
Telis 4 Soliris Pure
Telis 4 Soliris Silver
4-024-02-810907
3423
Telis 4 Soliris Silver
Telis 4 Soliris Silver
Telis 4 Soliris Lounge
4-024-02-810906
3424
Telis 4 Soliris Lounge
Telis 4 Soliris Lounge
Telis 4 Soliris Patio
4-024-02-810648
3916
Telis 4 Soliris Patio
Telis 4 Soliris Patio
4-024-02-810974
4-024-02-810975
4-024-02-810976
4-024-02-810765
www.servisclimax.eu
3422
3862
3425
3918
vysílač přenosný 1-kanálový s možností vypínat sluneční automatiku - bílá
1-channel portable controller with possibility to switch sun
automatics off - white
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit Sonnenautomatik
abzuschalten - weiss
vysílač přenosný 1-kanálový s možností vypínat sluneční automatiku, vodě
a nárazu odolný - modrobílá
1-channel portable controller with possibility to switch sun automatics off (water
and shock resistant) - blue and white
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit Sonnenautomatik abzuschalten
(Wasser- u. Stossfest) - blauweiss
vysílač přenosný 5-kanálový s možností vypínat sluneční automatiku
na 5-kanále - bílá
5-channel portable controller with possibility to switch sun automatics off on 5th
channel - blue and white
€
58,00 €
1 790 Kč
71,60 €
2 050 Kč
82,00 €
2 400 Kč
96,00 €
2 350 Kč
94,00 €
1 790 Kč
71,60 €
2 350 Kč
94,00 €
2 400 Kč
96,00 €
Handsender 5-Kanal mit Möglichkeit Sonnenautomatik abzuschalten - weiss
vysílač přenosný 5-kanálový s možností vypínat sluneční automatiku
na 5-kanále - stříbrná
5-channel portable controller with possibility to switch sun automatics off on 5th
channel - silver metallic paint
2 490 Kč
99,60 €
Handsender 5-Kanal mit Möglichkeit Sonnenautomatik abzuschalten - silber
vysílač přenosný 5-kanálový s možností vypínat sluneční automatiku
na 5-kanále - černá
5-channel portable controller with possibility to switch sun automatics off on 5th
channel - black
Handsender 5-Kanal mit Möglichkeit Sonnenautomatik abzuschalten auf 5 Kanal
- schwarz
2 890 Kč
115,60 €
vysílač přenosný 5-kanálový s možností vypínat sluneční automatiku na 5 kanále,
2 790 Kč
vodě a nárazu odolný - modrobílá
5-channel portable controller with possibility to switch sun automatics off on 5th
channel (water and shock resistant) - blue and white
111,60 €
Handsender 5-Kanal mit Möglichkeit Sonnenautomatik abzuschalten auf 5 Kanal
(Wasser- u. Stossfest) - blauweiss
Telis 1 Modulis Pure
vysílač přenosný 1-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel - bílá
Telis 1 Modulis Pure
1-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats - white
Telis 1 Modulis Pure
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung - weiss
Telis 1 Modulis Silver
vysílač přenosný 1-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel - stříbrná
Telis 1 Modulis Silver
1-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats - silver
Telis 1 Modulis Silver
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung - silber
Telis 1 Modulis Lounge
vysílač přenosný 1-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel - černá
Telis 1 Modulis Lounge
1-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats - black
Telis 1 Modulis Lounge
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung - schwarz
Telis 4 Modulis Pure
vysílač přenosný 5-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel - bílá
Telis 4 Modulis Pure
5-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats - white
Telis 4 Modulis Pure
Handsender 5-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung - weiss
1 990 Kč
79,60 €
2 200 Kč
88,00 €
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení RTS - vysílače
2 750 Kč
110,00 €
2 200 Kč
88,00 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
9
somfy
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení RTS - vysílače
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-024-02-810663
4-024-02-810664
3859
4-024-02-810764
3708
Cena Kč
Description
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Telis 4 Modulis Silver
vysílač přenosný 5-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel - stříbrná
2 600 Kč
Telis 4 Modulis Silver
5-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats - silver
Telis 4 Modulis Silver
Handsender 5-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung - silber
Telis 4 Modulis Lounge
vysílač přenosný 5-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel - černá
Telis 4 Modulis Lounge
5-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats - black
Telis 4 Modulis Lounge
Handsender 5-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung - schwarz
Telis Modulis Soliris Pure
Telis Modulis Soliris Pure
Telis Modulis Soliris Silver
4-024-02-810666
3861
Telis Modulis Soliris Silver
Telis Modulis Soliris Silver
Telis Modulis Soliris Lounge
4-024-02-810665
3860
Telis Modulis Soliris Lounge
Telis Modulis Soliris Lounge
4-024-02-811079
4-024-02-811080
4-024-02-805215
4-024-02-805216
4-024-02-805166
3440
3441
3442
3443
3851
3852
3919
3 100 Kč
124,00 €
2 200 Kč
88,00 €
2 500 Kč
100,00 €
vysílač přenosný 1-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel s možností
3 100 Kč
vypínat sluneční automatiku - černá
1-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats
with possibility to switch sun automatics off - black
124,00 €
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung und Ausschaltung
d. Sonnenautomatik - schwarz
vysílač přenosný 16-kanálový - bílá
16-channel portable controller - white
Telis 16 RTS Pure
Handsender 16-Kanal - weiss
Telis 16 RTS Silver
vysílač přenosný 16-kanálový - stříbrná
Telis 16 RTS Silver
16-channel portable controller - silver
Telis 16 RTS Silver
Handsender 16-Kanal - silber
Telis 6 Chronis RTS Pure
vysílač přenosný 6-kanálový s časovou automatikou (až 6 časů na den) - bílá 5 200 Kč
Telis 6 Chronis RTS Pure
6-channel portable controller with electronic timer (up to 6 operating times
per day) - white
Telis 6 Chronis RTS Pure
Handsender 6-Kanal mit Schaltuhr bis zu 6 Zeitschaltungen pro Tag - weiss
Telis 6 Chronis RTS Silver
vysílač přenosný 6-kanálový s časovou automatikou (až 6 časů na den) stříbrná
Telis 6 Chronis RTS Silver
6-channel portable controller with electronic timer (up to 6 operating times
per day) - silver
Telis 6 Chronis RTS Silver
Handsender 6-Kanal mit Schaltuhr (silber) bis zu 6 Zeitschaltungen pro Tag
Chronis RTS SMART
časový nástěnný spínač denní RTS
Chronis RTS SMART
wall-mounted timer for programming automatic operating times - RTS
Chronis RTS SMART
RTS Tagesschaltuhr an die Wand
Chronis RTS COMFORT L
Dry contact transmitter - vysílač
3853
vysílač přenosný 1-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel s možností
vypínat sluneční automatiku - stříbrná
1-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats with
possibility to switch sun automatics off - silver metallic paint
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung und Ausschaltung
d.Sonnenautomatik - silber
104,00 €
Telis 16 RTS Pure
Chronis RTS COMFORT L
4-024-02-810334
vysílač přenosný 1-kanálový s kolečkem pro naklápění lamel s možností
vypínat sluneční automatiku - bílá
1-channel portable controller with scroll wheel for tilting of slats with
possibility to switch sun automatics off - white
Handsender 1-Kanal mit Möglichkeit d. Lamellenwendung und Ausschaltung
d.Sonnenautomatik - weiss
€
Telis 16 RTS Pure
Chronis RTS COMFORT L
4-024-02-805176
Funksteuerung RTS - Sender
Popis
Telis Modulis Soliris Pure
4-024-03-816066
10
3931
Radio control RTS - controllers
Položka
4 550 Kč
182,00 €
5 050 Kč
202,00 €
5 700 Kč
228,00 €
3 100 Kč
časový nástěnný spínač denní RTS s možností připojení slunečního čidla
(viz str. 13 sekce společné zařízení)
wall-mounted timer for programming automatic operating times - RTS
with possibility to connect solar sensor (see p. 13 common accessories section)
RTS Tagesschaltuhr mit d. Möglichkeit Sonnensensor anzuschliessen
(S.13 gemeinsame Ausstattung) an die Wand
vysílač ovládaný bezpotenciálovým kontaktem (Centralis IB, Inis UNO, tango...)
Dry contact transmitter - controller controller operated by potential-free contact (Centralis IB, Inis UNO, Tango...)
Dry contact transmitter - Sender
Sender gesteuert durch potenzialloses Kontakt (Centralis IB, Inis UNO, tango...)
Eolis Sensor RTS
větrné rádiové čidlo (komunikuje pouze s Modulis a Universal SLIM
Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
Eolis Sensor RTS
radio wind sensor (communicates only with Modulis and Universal SLIM
Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
Eolis Sensor RTS
Windautomatiksensor (kommuniziert nur mit Modulis und Universal SLIM
Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
208,00 €
124,00 €
3 600 Kč
144,00 €
3 700 Kč
148,00 €
2 800 Kč
112,00 €
www.servisclimax.eu
somfy
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-024-03-818210
3920
Radio control RTS - controllers Funksteuerung RTS - Sender
Položka
Popis
Cena Kč
Description
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Soliris Sensor RTS
sluneční a větrné rádiové čidlo (komunikuje pouze s Modulis a Universal
SLIM Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
3 700 Kč
Soliris Sensor RTS
radio solar and wind sensor (communicates only with Modulis and
Universal SLIM Receivers, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver
RTS, ALTUS, OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
Soliris Sensor RTS
Sonnen - Windautomatiksensor (kommuniziert nur mit Modulis und
Universal SLIM Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver
RTS, ALTUS, OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
Soliris Sensor RTS Aquatic
4-024-03-013988
3867
Soliris Sensor RTS Aquatic
Soliris Sensor RTS Aquatic
4-024-03-013809
4-024-03-013847
4-024-03-014400
4-024-03-000001
4-024-03-000002
4-024-03-000003
www.servisclimax.eu
3923
3871
3872
7123
7124
7125
sluneční a větrné rádiové čidlo s možností připojení dešťového čidla
(komunikuje pouze s Modulis a Universal SLIM Receiver, Centralis UNO RTS
VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
radio solar and wind sensor with possibility to connect rain sensor
(communicates only with Modulis and Universal SLIM Receivers,
Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50
NHK RTS, Sunea NHK RTS)
Sonnen-Windautomatiksensor mit Möglichkeit Regensensor
anzuschliessen (kommuniziert nur mit Modulis und Universal SLIM
Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS, Sunea NHK RTS)
Eolis 3D Wirefree RTS - bílá
otřesové rádiové čidlo (komunikuje pouze s Modulis SLIM Receiver,
Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50
NHK RTS) - pouze pro výsuvné markýzy
Eolis 3D Wirefree RTS - white
radio wind sensor (communicates only with Modulis SLIM Receiver,
Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50
NHK RTS) - only for folding-arm awnings
Eolis 3D Wirefree RTS - weiss
RTS Winderschütterungssensor (kommuniziert nur mit Modulis SLIM
Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS) - nur für Gelenkarmmarkisen
Eolis 3D Wirefree RTS - černá
otřesové rádiové čidlo (komunikuje pouze s Modulis SLIM Receiver,
Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50
NHK RTS) - pouze pro výsuvné markýzy
Eolis 3D Wirefree RTS - black
radio wind sensor (communicates only with Modulis SLIM Receiver,
Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50
NHK RTS) - only for folding-arm awnings
Eolis 3D Wirefree RTS - schwarz
RTS Winderschütterungssensor (kommuniziert nur mit Modulis SLIM
Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS) - nur für Gelenkarmmarkisen
Eolis 3D Wirefree RTS - bronzová
otřesové rádiové čidlo (komunikuje pouze s Modulis SLIM Receiver,
Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50
NHK RTS) - pouze pro výsuvné markýzy
Eolis 3D Wirefree RTS - bronze
radio wind sensor (communicates only with Modulis SLIM Receiver,
Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS, OREA, LT50
NHK RTS) - only for folding-arm awnings
Eolis 3D Wirefree RTS - bronzen
RTS Winderschütterungssensor (kommuniziert nur mit Modulis SLIM
Receiver, Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ALTUS,
OREA, LT50 NHK RTS) - nur für Gelenkarmmarkisen
Držák pro
Eolis 3D RTS / io - bílá
držák pro Eolis 3D RTS / io - bílý včetně kotvících matic DH 220 (vhodný
pro markýzy Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Holder for
Eolis 3D RTS / io - white
holder for Eolis 3D RTS / io - white incl. anchoring bolt nuts DH 220
(suitable for awnings Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Halter für
Eolis 3D RTS / io - weiss
Halter für Eolis 3D RTS / io - weiss inkl. Druckplatten DH 220 (geeignet für
Markisen Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Držák pro
Eolis 3D RTS / io - černá
držák pro Eolis 3D RTS / io - černý včetně kotvících matic DH 220 (vhodný
pro markýzy Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Holder for
Eolis 3D RTS / io - black
holder for Eolis 3D RTS / io - black incl. anchoring bolt nuts DH 220
(suitable for awnings Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Halter für
Eolis 3D RTS / io - schwarz
Halter für Eolis 3D RTS / io - schwarz inkl. Druckplatten DH 220 (geeignet
für Markisen Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Držák pro
Eolis 3D RTS / io - bronzová
držák pro Eolis 3D RTS / io - bronzový včetně kotvících matic DH 220
(vhodný pro markýzy Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Holder for
Eolis 3D RTS / io - bronze
holder for Eolis 3D RTS / io - bronze incl. anchoring bolt nuts DH 220
(suitable for awnings Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
Halter für
Eolis 3D RTS / io - bronzen
Halter für Eolis 3D RTS / io - bronzen inkl. Druckplatten DH 220 (geeignet
für Markisen Clasa, Clasa Vario, Desing, Desing Plus, Giga Vario)
€
148,00 €
5 300 Kč
212,00 €
2 900 Kč
116,00 €
2 900 Kč
116,00 €
2 900 Kč
116,00 €
165 Kč
6,60 €
165 Kč
6,60 €
165 Kč
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení RTS - vysílače
Obrázek
6,60 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
11
somfy
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení RTS - vysílače
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
Popis
Cena Kč
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
Beschreibung
Preis
5-231-80-000001
7122
4-024-03-013075
4-024-03-013707
4-024-03-013708
4-024-02-841026
4-024-02-841025
4-024-02-841064
4-024-02-841030
4-024-02-841116
3868
3869
3870
3864
3863
3866
3865
7023
Položka
artikel
držák DH 220 pro Eolis 3D RTS / io
kotvící matice pro Eolis 3D RTS / io (vhodný pro markýzy Scrigno, Trend)
holder DH 220 for Eolis 3D RTS / io
anchoring bolt nut for Eolis 3D RTS / io (suitable for awnings Scrigno, Trend)
Halter DH 220 für Eolis 3D RTS / io
Druckplatte für Eolis 3D RTS / io (geeignet für Markisen Scrigno, Trend)
Sunis Wirefree RTS
sluneční rádiové čidlo se solárním panelem (kompatibilní s přijímači
Somfy s funkcí sluneční automatiky)
Sunis Wirefree RTS
radio solar sensor with solar panel (compatible with Somfy receivers
with function of sun automatics)
Sunis Wirefree RTS
RTS Sonnensensor mit Solarzelle (kommuniziert nur mit SomfyEmpfänger mit Sonnenautomatik)
Sunis indoor WireFree RTS
interiérové sluneční rádiové čidlo s přísavkou na sklo
Sunis indoor WireFree RTS
interior radio solar sensor with suction on glass
Sunis indoor WireFree RTS
Interieur RTS Sonnensensor mit Glashaftsauger
interiérové sluneční a teplotní rádiové čidlo s přísavkou na sklo
interior radio temperature-sensitive and solar sensor with suction on glass
Thermosunis indoorWireFree RTS
Interieur RTS Wärme- und Sonnensensor mit Glashaftsauger
Keytis 2NS RTS
vysílač 2-kanálový klíčenka - černá
Keytis 2NS RTS
2-channel controller (small key case) - black
Keytis 2NS RTS
Sender 2-Kanal (klein) - schwarz
Keytis 4NS RTS
vysílač 4-kanálový klíčenka - černá
Keytis 4NS RTS
4-channel controller (big key case) - black
Keytis 4NS RTS
Sender 4-Kanal (gross) - schwarz
Keygo 4 RTS (klíčenka malá)
vysílač 4-kanálový klíčenka malá - černá
Keygo 4 RTS (key small)
4-channel controller (small key case) - black
Keygo 4 RTS (Schlüssel klein)
Sender 4-Kanal (klein) - schwarz
Kódový zámek RTS plastový
vysílač 2-kanálový s klávesnicí
Code lock RTS plastic
2-channel controller with keyboard
Codeverschluss RTS - Kunststoff
Sender 2-Kanal mit Tastatur
Kódový zámek RTS kovový
vysílač 2-kanálový s klávesnicí - antivandal
Code lock RTS - metal
2-channel controller with keyboard
Codeverschluss RTS - Metall
Sender 2-Kanal mit Tastatur
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Položka
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr. artikel
Solární panel 12 V
4-042-00-015005
4-042-00-015004
4-042-00-015006
4-042-00-015292
3895
3894
3896
3897
7024
25 Kč
1,00 €
6 090 Kč
243,60 €
139,60 €
Thermosunis indoorWireFree RTS
Oximo WireFree Accessories
€
3 490 Kč
Thermosunis indoorWireFree RTS
Příslušenství Oximo WireFree
4-042-00-780971
12
Radio control RTS - controllers Funksteuerung RTS - Sender
4 290 Kč
171,60 €
590 Kč
23,60 €
750 Kč
30,00 €
890 Kč
35,60 €
1 990 Kč
79,60 €
3 650 Kč
146,00 €
Zubehör Oximo WireFree
Popis
Cena Kč
Description
Price
Beschreibung
Preis
napájecí solární panel pro Oximo Wirefree
2 450 Kč
Solar panel 12 V
supply solar panel for Oximo Wirefree
Solarzelle 12 V
Speisesolarzelle für Oximo Wirefree
Baterie 12 V
akumulátor pro Oximo Wirefree
Battery 12 V
supply accumulator for Oximo Wirefree
Batterie 12 V
Speiseakku für Oximo Wirefree
Nabíječka 12 V
síťový adaptér pro dobíjení baterie pro Oximo Wirefree
Battery charger 12 V
line adapter for charging battery for Oximo Wirefree
Ladegerät 12 V
Netzadapter zum Batterieaufladen für Oximo Wirefree
Y - kabel
rozdvojovací kabel pro připojení 2-solárních panelů na 1-pohon
Oximo Wirefree
Y - cable
distribution cable for connecting 2 solar panels to 1 drive Oximo
Wirefree
Y - Kabel
Kabelverteiler für Anschluss von 2 Solarzellen an 1 Oximo
Wirefree Antrieb
Držák solár. panelu (pro montáž na zeď)
držák pro montáž solárního panelu na zeď
Solar panel holder for installation on wall
solar panel holder for installation on wall
Halter der Solarzelle
(für die Montage an die Wand)
Halter der Solarzelle für die Montage an die Wand
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
€
98,00 €
3 790 Kč
151,60 €
1 100 Kč
44,00 €
100 Kč
4,00 €
4 950 Kč
198,00 €
www.servisclimax.eu
somfy
Common accessories
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-034-00-709685
4-034-00-709686
4-034-00-709687
4-034-00-709688
4-023-00-709808
4-021-03-016345
4-021-03-154217
4-027-00-127888
4-021-03-101473
4-021-03-101479
4-009-11-266170
4-009-11-266180
4-009-11-266185
4-009-11-266181
www.servisclimax.eu
3883
3884
3885
3886
7025
3826
3835
7026
3833
3834
7027
3810
3811
7028
Položka
Gemeinsame Ausstattung
Popis
Cena Kč
Description
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Čidlo pro Chronis Comfort L 1 m
světelné čidlo s přísavkou a připojovacím kabelem 1 m
Sensor for Chronis Comfort L 1 m
light sensor with suction and connecting cable 1 m
Sensor für Chronis Comfort L 1 m
Lichtsensor mit Glashaftsauger und Anschlusskabel 1 m
Čidlo pro Chronis Comfort L 2 m
světelné čidlo s přísavkou a připojovacím kabelem 2 m
Sensor for Chronis Comfort L 2 m
light sensor with suction and connecting cable 2 m
Sensor für Chronis Comfort L 2 m
Lichtsensor mit Glashaftsauger und Anschlusskabel 2 m
Čidlo pro Chronis Comfort L 4 m
světelné čidlo s přísavkou a připojovacím kabelem 4 m
Sensor for Chronis Comfort L 4 m
light sensor with suction and connecting cable 4 m
Sensor für Chronis Comfort L 4 m
Lichtsensor mit Glashaftsauger und Anschlusskabel 4 m
Čidlo pro Chronis Comfort L 7 m
světelné čidlo s přísavkou a připojovacím kabelem 7 m
Sensor for Chronis Comfort L 7 m
light sensor with suction and connecting cable 7 m
Sensor für Chronis Comfort L 7 m
Lichtsensor mit Glashaftsauger und Anschlusskabel 7 m
Termostat interiérový
interiérový termostat pro připojení k Soliris UNO, Soliris IB
Thermostat - interior
interior thermostat for connecting to Soliris UNO, Soliris IB
Temperaturwächter in Interieur
Temperaturwächter in Interieur für Anschluss zum Soliris UNO,
Soliris IB
Dešťové čidlo ONDEIS 230 V AC
čidlo dešťové pro připojení k automatikám Soliris UNO/IB, Soliris
sensor RTS Aqatic
Rain sensor ONDEIS 230 V AC
rain sensor for connecting to automatics Soliris UNO/IB, Soliris
Sensor RTS Aqatic
Regenwächter ONDEIS 230 V AC
Regenwächter für Anschluss zum Soliris UNO/IB, Soliris Sensor
RTS Aqatic
Sluneční čidlo pro Soliris UNO/IB a Animeo
samostatné externí sluneční čidlo
Solar sensor for Soliris UNO/IB and Animeo
independent exterior solar sensor
Sonnensensor für Soliris UNO/IB und
Animeo
Externes Sonnensensor
Konzoly ke slunečnímu čidlu
konzoly pro upevnění samostatného slunečního čidla
Brackets for solar sensor
brackets for fixation of independent solar sensor
Konsolen für Sonnensensor
Konsolen für Befestigung des externen Sonnensensors
€
810 Kč
32,40 €
850 Kč
34,00 €
900 Kč
36,00 €
990 Kč
39,60 €
2 390 Kč
95,60 €
6 550 Kč
262,00 €
950 Kč
38,00 €
140 Kč
5,60 €
Sluneční a větrné čidlo SOLIRIS - náhradní
náhradní sluneční a větrné čidlo pro Soliris UNO/IB
Wind and solar sensor Soliris - spare
spare solar and wind sensor for Soliris UNO/IB
1 950 Kč
Ersatzsonnen - und Windsensor Soliris
Ersatzsonnen- und Windsensor für Soliris UNO/IB
Větrné čidlo EOLIS - náhradní
náhradní větrné čidlo pro Eolis UNO
Wind sensor EOLIS - spare
spare wind sensor for Eolis UNO
Ersatzwindsensor EOLIS
Ersatzwindsensor für Eolis UNO
Kabel prodlužovací 1,25 m
se dvěma spojkama
prodlužovací kabel s Hirschmann spojkou oboustranně,
k žaluziovým motorům
Extension cable 1.25 m with two
connectors
extension cable with Hirschmann connectors on both sides
for motors of external blinds
Verlängerungskabel 1,25 m mit zwei
Kupplungen
Verlängerungskabel mit Hirschmannkupplung (beidseitig)
für Raffstoremotoren
Kabel prodlužovací 2,5 m
prodlužovací kabel s Hirschmann spojkou k žaluziovým motorům
330 Kč
Extension cable 2.5 m
extension cable with Hirschmann connector for motors
of external blinds
13,20 €
Verlängerungskabel 2,5 m
Verlängerungskabel mit Hirschmannkupplung für Raffstoremotoren
Kabel prodlužovací 5 m
prodlužovací kabel s Hirschmann spojkou k žaluziovým motorům
440 Kč
Extension cable 5 m
extension cable with Hirschmann connector for motors
of external blinds
17,60 €
Verlängerungskabel 5 m
Verlängerungskabel mit Hirschmannkupplung für Raffstoremotoren
Kabel prodlužovací 10 m
prodlužovací kabel s Hirschmann spojkou k žaluziovým motorům
700 Kč
Extension cable 10 m
extension cable with Hirschmann connector for motors
of external blinds
28,00 €
Verlängerungskabel 10 m
Verlängerungskabel mit Hirschmannkupplung für Raffstoremotoren
78,00 €
1 390 Kč
55,60 €
550 Kč
22,00 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Společná zařízení
Obrázek
13
somfy
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Společná zařízení
14
Common accessories
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr. artikel
4-009-11-203831
4-009-11-203832
4-009-11-203833
4-009-11-203834
4-009-11-203845
4-009-11-203839
3813
3814
3815
3816
3801
3799
4-009-11-208281
4-009-11-208282
4-009-11-208283
4-009-11-208284
4-009-11-208296
4-009-11-203891
4-009-11-203899
4-009-11-203863
4-009-11-203889
3805
3806
3807
3808
3809
3803
3804
3417
3802
Položka
Gemeinsame Ausstattung
Popis
Cena Kč
Description
Price
Beschreibung
Preis
Kabel HiPro přívodní 1 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY LT 50/60
Supply cable HiPro 1 m - black
replaceable cable for motors SOMFY LT 50/60
Speisekabel HiPro 1 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY LT 50/60
250 Kč
Kabel HiPro přívodní 1,5 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY LT 50/60
Supply cable HiPro 1.5 m - black
replaceable cable for motors SOMFY LT 50/60
Speisekabel HiPro 1,5 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY LT 50/60
10,00 €
290 Kč
Kabel HiPro přívodní 2,5 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY LT 50/60
Supply cable HiPro 2.5 m - black
replaceable cable for motors SOMFY LT 50/60
Speisekabel HiPro 2,5 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY LT 50/60
Kabel HiPro přívodní 3 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY LT 50/60
Supply cable HiPro 3 m - black
replaceable cable for motors SOMFY LT 50/60
Speisekabel HiPro 3 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY LT 50/60
Kabel HiPro přívodní 5 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY LT 50/60
Supply cable HiPro 5 m - black
replaceable cable for motors SOMFY LT 50/60
Speisekabel HiPro 5 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY LT 50/60
11,60 €
360 Kč
14,40 €
390 Kč
15,60 €
550 Kč
Kabel HiPro přívodní 10 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY LT 50/60
Supply cable HiPro 10 m - black
replaceable cable for motors SOMFY LT 50/60
Speisekabel HiPro 10 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY LT 50/60
Kabel NHK přívodní 1 m - bílý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY s NHK
Supply cable NHK 1 m - white
replaceable cable for motors with NHK (emergency hand operation)
Speisekabel NHK 1 m - weiss
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY mit NHK
Kabel NHK přívodní 2,5 m - bílý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY s NHK
Supply cable NHK 2.5 m - white
replaceable cable for motors with NHK (emergency hand operation)
Speisekabel NHK 2,5 m - weiss
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY mit NHK
Kabel NHK přívodní 3 m - bílý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY s NHK
Supply cable NHK 3 m - white
replaceable cable for motors with NHK (emergency hand operation)
Speisekabel NHK 3 m - weiss
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY mit NHK
Kabel NHK přívodní 5 m - bílý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY s NHK
22,00 €
700 Kč
28,00 €
230 Kč
9,20 €
290 Kč
11,60 €
300 Kč
12,00 €
370 Kč
Supply cable NHK 5 m - white
replaceable cable for motors with NHK (emergency hand operation)
Speisekabel NHK 5 m - weiss
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY mit NHK
Kabel NHK přívodní 10 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY s NHK
Supply cable NHK 10 m - black
replaceable cable for motors with NHK (emergency hand operation)
Speisekabel NHK 10 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY mit NHK
Kabel RTS přívodní 1 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY RTS
Supply cable RTS 1 m - black
replaceable cable for motors SOMFY RTS
Speisekabel RTS 1 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY RTS
Kabel RTS přívodní 3 m - černý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY RTS
Supply cable RTS 3 m - black
replaceable cable for motors SOMFY RTS
Speisekabel RTS 3 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY RTS
Kabel RTS přívodní 5 m - bílý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY RTS
Supply cable RTS 5 m - white
replaceable cable for motors SOMFY RTS
Speisekabel RTS 5 m - schwarz
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY RTS
Kabel RTS přívodní 10 m - bílý
vyměnitelný kabel pro motory SOMFY RTS
Supply cable RTS 10 m - white
replaceable cable for motors SOMFY RTS
Speisekabel RTS 10 m - weiss
Austauschbares Kabel für Motoren SOMFY RTS
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
€
14,80 €
700 Kč
28,00 €
250 Kč
10,00 €
390 Kč
15,60 €
360 Kč
14,40 €
530 Kč
21,20 €
www.servisclimax.eu
somfy
Common accessories
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr.
4-033-00-704723
4-033-00-705426
4-041-00-000800
4-041-00-001500
4-034-00-015971
4-033-00-685146
4-041-02-709500
www.servisclimax.eu
3998
3881
3418
3412
7029
7030
3893
Položka
Gemeinsame Ausstattung
Popis
Cena Kč
Description
Price
artikel
Beschreibung
Preis
Spojka kabelová PROTIKUS (STAK 3)
samice
spojka kabelová PROTIKUS k motoru venkovní žaluzie (samice)
70 Kč
Cable connector COUNTERPART
(STAK 3) female
cable connector COUNTERPART for motors of external blinds
(female)
2,80 €
Kupplung STAK 3
Kupplung STAK 3
Spojka kabelová k MOTORU (STAS 3)
samec
spojka kabelová k motoru venkovní žaluzie (samec)
Cable connector for MOTOR (STAS 3)
male
cable connector for motors of external blinds (male)
Kupplung STAS 3
Kupplung STAS 3
Zdroj náhradní BNT 800 (60 Nm)
zdroj náhradního napětí pro elektropohony do 60 Nm
(800 VA, 480 W)
Replacement power supply BNT 800
(60 Nm)
replacement power supply for drives up to 60 Nm
(800 VA, 480 W)
Ersatzquelle BNT 800 (60 Nm)
Spannungsersatzquelle für Elektroantriebe bis 60 Nm
(800 VA, 480 W)
Zdroj náhradní BNT 1500 (100 Nm)
zdroj náhradního napětí pro elektropohony do 100 Nm
(1500 VA, 500 W)
Replacement power supply BNT 1500
(100 Nm)
replacement power supply for drives up to 100 Nm
(1500 VA, 500 W)
Ersatzquelle BNT 1500 (100 Nm)
Spannungsersatzquelle für Elektroantriebe bis 100 Nm
(1500 VA, 500 W)
Kabel montážní a nastavovací SOMFY
univerzální montážní a nastavovací kabel SOMFY
Installing and adjusting cable SOMFY
universla installing and adjusting cable SOMFY
Montage- und Einstellkabel SOMFY
Montage- und Einstellkabel SOMFY Universal
Krabička propojovací do boxu - 3 žíly
krabička pro propojení 3-žílového kabelu v boxu rolety
Linking box into roller shutter box - 3 cores
box for linking of 3-core cable in roller shutter box
Schnittstellendose für 3 Adern
Schnittstellendose für 3 Adern-Kabel in die Rolladenbox
Baterie knoflíková CR 2430 3 V
náhradní baterie pro Telis
Button cell CR 2430 3 V
replacement battery for Telis
Knopfbatterie CR 2430 3 V
Ersatzbatterie für Telis
€
150 Kč
6,00 €
8 050 Kč
322,00 €
16 500 Kč
660,00 €
1 550 Kč
62,00 €
110 Kč
4,40 €
70 Kč
2,80 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Společná zařízení
15
somfy
společná
Společná
zařízenízařízení
/ common accessories
Common
/ Gemeinsame
accessories
AusstattungGemeinsame Ausstattung
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Obrázek
K2
číslo
Obrázek číslo
Item No.
No. K2
K2
Picture Item
figure
BESTELLNR.
Bild
Bild
BESTELLNR.K2
16
4-033-00-350001
4-033-00-102073
4-032-00-014825
4-032-00-707665
4-032-00-700108
4-032-00-015022
4-032-00-015023
4-032-00-015024
4-032-00-015025
4-032-00-015026
4-032-00-015027
4-032-00-015236
4-032-00-015237
4-032-00-015238
E-shop
DOD. Č.č.
SUP. NO.
E-shop
no.
LIEF. NU.
E-shop
Nr.
3880
3307
3415
3928
3411
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
Položka
Položka
Item
Position
artikel
Popis
Description
Be schreibung
Beschreibung
Krabice na omítku TANGO
krabice pro 2 tlačítko
Box on plaster TANGO
box for double pushbutton
Aufputzdose TANGO
Dose für Doppelschalter
Krabice na omítku Somfy INTEO
krabice pro Somfy INTEO
Box on plaster Somfy INTEO
box for Somfy INTEO
Aufputzdose Somfy INTEO
Dose für Somfy INTEO
Rámeček ABB Tango pro Somfy INTEO
příplatek k ovladači Somfy INTEO
ABB Tango frame for Somfy INTEO
extra charge to Somfy INTEO controller
Rahmen ABB Tango für Somfy INTEO
Aufpreis zur Bedienung Somfy INTEO
Rámeček ABB Alpha Nea pro Somfy INTEO
příplatek k ovladači Somfy INTEO
ABB Alpha Nea frame for Somfy INTEO
extra charge to Somfy INTEO controller
Rahmen ABB Alpha Nea für Somfy INTEO
Aufpreis zur Bedienung Somfy INTEO
Rámeček JUNG CD500 pro Somfy INTEO
příplatek k ovladači Somfy INTEO
JUNG CD500 frame for Somfy INTEO
extra charge to Somfy INTEO controller
Rahmen JUNG CD500 für Somfy INTEO
Aufpreis zur Bedienung Somfy INTEO
Kč
Cena Kč
Cena
Price
Price
Preis
Preis
35 Kč
1,40 €
130 Kč
5,20 €
70 Kč
2,80 €
80 Kč
3,20 €
120 Kč
4,80 €
Rámeček pro Smoove - bílá
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Frame for Smoove - white
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - weiss
Rahmen für Wandsender Smoove
100 Kč
Rámeček pro Smoove - černá
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Frame for Smoove - black
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - schwarz
Rahmen für Wandsender Smoove
4,00 €
330 Kč
Rámeček pro Smoove - stříbrná
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Frame for Smoove - silver
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - silber
Rahmen für Wandsender Smoove
Rámeček pro Smoove - stříbrná matná
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
13,20 €
330 Kč
13,20 €
330 Kč
Frame for Smoove - silver mat
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - silber matt
Rahmen für Wandsender Smoove
Rámeček pro Smoove - bambus
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Frame for Smoove - bamboo
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - Bambus
Rahmen für Wandsender Smoove
13,20 €
790 Kč
Rámeček pro Smoove - světlý bambus
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Frame for Smoove - light bamboo
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - Bambus hell
Rahmen für Wandsender Smoove
31,60 €
790 Kč
Rámeček pro Smoove - třešeň
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Frame for Smoove - cherry
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - Kirsche
Rahmen für Wandsender Smoove
31,60 €
790 Kč
Rámeček pro Smoove - ořech
rámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Frame for Smoove - walnut
frame for wall-mounted controller Smoove
Rahmen für Smoove - Nussbaum
Rahmen für Wandsender Smoove
31,60 €
790 Kč
Dvojrámeček pro Smoove - bílá
dvojrámeček pro nástěnný vysílač Smoove
Double frame for Smoove - white
double frame for wall-mounted controller Smoove
Doppelrahmen für Smoove - weiss
Doppelrahmen für Wandsender Smoove
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
€€
31,60 €
200 Kč
8,00 €
www.servisclimax.eu
somfy io - homecontrol
Radio control - io
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Smoove 1 io Pure Shine
- bílá
ovladač nástěnný 1-kanálový s dotykovými tlačítky (rámečky samostatné
viz str. 16 sekce společné zařízení rámečky Smoove)
1 150 Kč
Smoove 1 io Pure Shine
- white
1-channel wall-mounted controller with touch-sensitive buttons (frames
separate see p.16 common accessories section frames Smoove)
Smoove 1 io Pure Shine
- weiss
Wandsender 1-Kanal mit Touch-Tasten (separat Rahmen S. 16 Allgemeine
Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove 1 io Black Shine
- černá
ovladač nástěnný 1-kanálový s dotykovými tlačítky (rámečky samostatné
viz str.16 sekce společné zařízení rámečky Smoove)
Smoove 1 io Black Shine
- black
1-channel wall-mounted controller with touch-sensitive buttons (frames
separate see p.16 common accessories section frames Smoove)
Smoove 1 io Black Shine
- schwarz
Wandsender 1-Kanal mit Touch-Tasten (separat Rahmen S. 16 Allgemeine
Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove 1 io Silver Shine
- stříbrná
ovladač nástěnný 1-kanálový s dotykovými tlačítky (rámečky samostatné
viz str.16 sekce společné zařízení rámečky Smoove)
Smoove 1 io Silver Shine
- silver
1-channel wall-mounted controller with touch-sensitive buttons (frames
separate see p.16 common accessories section frames Smoove)
Smoove 1 io Silver Shine
- silber
Wandsender 1-Kanal mit Touch-Tasten (separat Rahmen S. 16 Allgemeine
Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove 1 A/M io
Pure Shine - bílá
ovladač nástěnný 1-kanálový s možností vyřazení centrálních povelů (rámečky
samostatné viz str.16 sekce společné zařízení rámečky Smoove)
Smoove 1 A/M io
Pure Shine - white
1-channel wall-mounted controller with possibility to switch central commands
off (frames separate see p.16 common accessories section frames Smoove)
Smoove 1 A/M io
Pure Shine - weiss
Wandsender 1 Kanal mit Möglichkeit Zentralbefehle abzuschalten
(separat Rahmen S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove 1 A/M io
Black Shine - černá
ovladač nástěnný 1-kanálový s možností vyřazení centrálních povelů (rámečky
samostatné viz str.16 sekce společné zařízení rámečky Smoove)
Smoove 1 A/M io
Black Shine - black
1-channel wall-mounted controller with possibility to switch central commands
off (frames separate see p.16 common accessories section frames Smoove)
Smoove 1 A/M io
Black Shine - schwarz
Wandsender 1-Kanal mit Möglichkeit Zentralbefehle abzuschalten
(separat Rahmen S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Smoove 1 A/M io
Silver Shine - stříbrná
ovladač nástěnný 1-kanálový s možností vyřazení centrálních povelů (rámečky
samostatné viz str.16 sekce společné zařízení rámečky Smoove)
Smoove 1 A/M io
Silver Shine - silver
1-channel wall-mounted controller with possibility to switch central commands
off (frames separate see p.16 common accessories section frames Smoove)
Smoove 1 A/M io
Silver Shine - silber
Wandsender 1-Kanal mit Möglichkeit Zentralbefehle abzuschalten
(separat Rahmen S. 16 Allgemeine Ausstattung Rahmen Smoove)
Situo A/M io Pure
ovladač nástěnný 1-kanálový úzký s možností vyřazení
centrálních povelů - bílá
Situo A/M io Pure
1-channel wall-mounted controller with possibility to switch central
commands off - white
Situo A/M io Pure
Wandesender 1-Kanal schmal mit Möglichkeit Zentralbefehle abzuschalten
- weiss
Situo A/M io Pearl
ovladač nástěnný 1-kanálový úzký s možností vyřazení centrálních povelů perleťově stříbrná
Situo A/M io Pearl
1-channel wall-mounted controller with possibility to switch central
commands off - pearly silver
Situo A/M io Pearl
Wandesender 1-Kanal schmal mit Möglichkeit Zentralbefehle abzuschalten
- perlsilber
Situo A/M io Silver mat
ovladač nástěnný 1-kanálový úzký s možností vyřazení centrálních povelů stříbrná
Situo A/M io Silver mat
1-channel wall-mounted controller with possibility to switch central
commands off - silver
Situo A/M io Silver mat
Wandsender 1-Kanal schmal mit Möglichkeit Zentralbefehle abzuschalten silber matt
Situo Mobile io Pure
ovladač přenosný 1-kanálový vč. nástěnného držáku - bílá
Situo Mobile io Pure
1-channel portable controller incl. wall-mounted holder - white
Situo Mobile io Pure
Handsender 1-Kanal inkl. Wandhalter - weiss
Situo Mobile io Pearl
ovladač přenosný 1-kanálový vč. nástěnného držáku - perleťově stříbrná
Situo Mobile io Pearl
1-channel portable controller incl. wall-mounted holder - pearly silver
Situo Mobile io Pearl
Handsender 1-Kanal inkl. Wandhalter - perlsilber
Situo Mobile io Silver mat
ovladač přenosný 1-kanálový vč. nástěnného držáku - stříbrná
Situo Mobile io Silver mat
1-channel portable controller incl. wall-mounted holder - silver
Situo Mobile io Silver mat
Handsender 1-Kanal inkl.Wandhalter - silber
4-024-02-811003
4-024-02-811005
4-024-02-811007
4-024-02-811013
4-024-02-811015
4-024-02-811014
4-024-02-800111
4-024-02-800110
4-024-02-800109
4-024-02-800112
4-024-02-800113
4-024-02-800114
www.servisclimax.eu
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7050
7051
7052
7053
7054
7055
Položka
Funksteuerung - io
číslo
Popis
Cena Kč
€
46,00 €
1 150 Kč
46,00 €
1 380 Kč
55,20 €
1 400 Kč
56,00 €
1 400 Kč
56,00 €
1 690 Kč
67,60 €
1 740 Kč
69,60 €
2 450 Kč
98,00 €
2 450 Kč
98,00 €
1 740 Kč
69,60 €
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení - io
Obrázek
2 450 Kč
98,00 €
2 450 Kč
98,00 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
17
somfy io - homecontrol
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení - io
Funksteuerung - io
číslo
K2
E-shop č.
Položka
Popis
figure
Item No.
K2
E-shop no.
Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Situo Mobile io VB Pure
ovladač přenosný 1-kanálový pro venkovní žaluzie vč. nástěnného držáku - bílá
1 740 Kč
Situo Mobile io VB Pure
1-channel portable controller for external blinds incl. wall-mounted holder
- white
Situo Mobile io VB Pure
Handsender 1-Kanal für Raffstoren inkl. Wandhalter - weiss
Situo mobile io VB Pearl
ovladač přenosný 1-kanálový pro venkovní žaluzie vč. nástěnného držáku
- perleťově stříbrná
Situo mobile io VB Pearl
1-channel portable controller for external blinds incl. wall-mounted holder
- pearly silver
Situo mobile io VB Pearl
Handsender 1-Kanal für Raffstoren inkl. Wandhalter - perlsilber
Situo mobile io VB Silver mat
ovladač přenosný 1-kanálový pro venkovní žaluzie vč. nástěnného držáku
- stříbrná
Situo mobile io VB Silver mat
1-channel portable controller for external blinds incl. wall-mounted holder
- silver
Situo mobile io VB Silver mat
Handsender 1-Kanal für Raffstoren inkl. Wandhalter - silber
Telis Composio io Pure
ovladač přenosný 40-kanálový - bílá
Telis Composio io Pure
40-channel portable controller - white
Telis Composio io Pure
Handsender 40-Kanal - weiss
Telis Composio io Pearl
ovladač přenosný 40-kanálový - perleťově stříbrná
Telis Composio io Pearl
40-channel portable controller - pearly silver
Telis Composio io Pearl
Handsender 40-Kanal - perlsilber
Telis Composio io Silver mat
ovladač přenosný 40-kanálový - stříbrná
Telis Composio io Silver mat
40-channel portable controller - silver
Telis Composio io Silver mat
Handsender 40-Kanal - silber
Easy Sun io Pure
ovladač přenosný vícekanálový pro 5 skupin výrobků + ovládání sluneční
automatiky - bílá
Easy Sun io Pure
multi-channel portable controller for 5 groups of products + controller
of sun automatics - white
Easy Sun io Pure
Handsender Mehrkanal für 5 Produktgruppen + Bedienung
Sonnenautomatik - weiss
Easy Sun io Pearl
ovladač přenosný vícekanálový pro 5 skupin výrobků + ovládání sluneční
automatiky - perleťově stříbrná
Easy Sun io Pearl
multi-channel portable controller for 5 groups of products + controller
of sun automatics - pearly silver
Easy Sun io Pearl
Handsender Mehrkanal für 5 Produktgruppen + Bedienung
Sonnenautomatik - perlsilber
Easy Sun io Silver mat
ovladač přenosný vícekanálový pro 5 skupin výrobků + ovládání sluneční
automatiky - stříbrná
Easy Sun io Silver mat
multi-channel portable controller for 5 groups of products + controller
of sun automatics - silver
Easy Sun io Silver mat
Handsender Mehrkanal für 5 Produktgruppen + Bedienung
Sonnenautomatik - silber
Impresario Chronis io Pure
centrální časový ovladač přenosný s možností až 16 scénářů - bílá
Impresario Chronis io Pure
portable central timer with possibility of up to 16 scenarios - white
Impresario Chronis io Pure
Handsender mit Zeitschaltuhr zur Ansteuerung von bis zu 16 Szenarien
- weiss
Impresario Chronis io Pearl
centrální časový ovladač přenosný s možností až 16 scénářů
- perleťově stříbrná
Impresario Chronis io Pearl
portable central timer with possibility of up to 16 scenarios - pearly silver
Impresario Chronis io Pearl
Handsender mit Zeitschaltuhr zur Ansteuerung
von bis zu 16 Szenarien - perlsilber
279,60 €
Impresario Chronis io Silver mat
centrální časový ovladač přenosný s možností až 16 scénářů - stříbrná
6 990 Kč
Impresario Chronis io Silver mat
portable central timer with possibility of up to 16 scenarios - silver
Impresario Chronis io Silver mat
Handsender mit Zeitschaltuhr zur Ansteuerung
von bis zu 16 Szenarien - silber
279,60 €
Keytis 4 io
přenosný 4-kanálový ovladač-klíčenka
2 210 Kč
Keytis 4 io
4-channel portable controller (key case)
Keytis 4 io
Funkhandsender 4-Kanal
4-024-02-822368
4-024-02-822369
4-024-02-822370
4-024-02-810755
4-024-02-810756
4-024-02-810757
4-024-02-818219
4-024-02-818220
4-024-02-818221
4-024-02-810761
4-024-02-810762
4-024-02-810763
4-024-02-841053
18
Radio control - io
Obrázek
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Cena Kč
€
69,60 €
2 450 Kč
98,00 €
2 450 Kč
98,00 €
5 190 Kč
207,60 €
5 670 Kč
226,80 €
5 670 Kč
226,80 €
4 540 Kč
181,60 €
4 990 Kč
199,60 €
4 990 Kč
199,60 €
6 590 Kč
263,60 €
6 990 Kč
88,40 €
www.servisclimax.eu
somfy io - homecontrol
číslo
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
Bild
BESTELLNR.K2
4-024-02-841054
Radio control - io
Funksteuerung - io
Popis
Cena Kč
E-shop no. Item
Description
Price
E-shop Nr. artikel
Beschreibung
Preis
Keytis 4 Home io
přenosný 4-kanálový s možností centrálního povelu-klíčenka
2 670 Kč
Keytis 4 Home io
4-channel portable controller with possibility of central command
(key case)
106,80 €
Keytis 4 Home io
Funkhandsender 4-Kanal mit Möglichkeit zentrales Schliessbefehls
7069
Položka
Barevné odlišovače pro Keytis io malé barevné odlišovače
4-024-02-014044
4-024-03-816084
4-024-03-820003
4-024-03-818245
7070
7071
7072
7073
Coloured distinquishers for
Keytis io
small coloured distinquishers
Farbige Unterscheidungselemente für Keytis io
Kleine farbige Unterscheidungselemente
Eolis WireFree io
obousměrné větrné čidlo s bateriovým napájením
Eolis WireFree io
bidirectional wind sensor with battery supply
Eolis WireFree io
Beidseitiger Windsensor - batteriebetrieben
Sunis WireFree io SET
sada sluneční automatiky s bateriovým napájením Sunis WireFree io
+ Sensor box io
Sunis WireFree io SET
set of sun automatics with battery supply Sunis WireFree io
+ Sensor box io
Sunis WireFree io SET
Sonnenautomatik - batteriebetrieben - Sunis WireFree io + Sensor box io
Sunis WireFree io senzor
obousměrné sluneční čidlo s bateriovým napájením
Sunis WireFree io senzor
bidirectional solar sensor with battery supply
Sunis WireFree io senzor
Beidseitiger Sonnensensor - batteriebetrieben
Sensor Box io
4-024-03-818246
7074
Sensor Box io
Sensor Box io
4-024-03-016354
4-024-03-016355
4-024-01-822286
7075
7076
7077
7078
komunikační jednotka pro obousměrnou komunikaci mezi čidly
a ovladačem EasySun io (NEZBYTNÉ pro Sunis WireFree io,
doporučeno pro Eolis WireFree io)
communication unit for bidirectional communication between sensors and
controller EasySun io (NECESSARY for Sunis WireFree io, recommended
for Eolis WireFree io)
Kommunikationseinheit für beidseitige Kommunikation zwischen Sensoren
und Sender EasySun io (NOTWENDIG für Sunis WireFree io, empfohlen
für Eolis WireFree io)
Eolis 3D WireFree io - bronze
wind sensor with battery supply - only for folding-arm awnings
Eolis 3D WireFree io - bronze
Erschütterungssensor mit Batterieversorgung - nur für Gelenkarmmarkisen
Eolis 3D WireFree io - černá
otřesové čidlo s bateriovým napájením-pouze pro výsuvné markýzy
Eolis 3D WireFree io - black
wind sensor with battery supply - only for folding-arm awnings
Eolis 3D WireFree io - schwarz
Erschütterungssensor mit Batterieversorgung - nur für Gelenkarmmarkisen
Eolis 3D WireFree io - bílá
otřesové čidlo s bateriovým napájením - pouze pro výsuvné markýzy
Eolis 3D WireFree io - white
wind sensor with battery supply - only for folding-arm awnings
Eolis 3D WireFree io - weiss
Erschütterungssensor mit Batterieversorgung - nur für Gelenkarmmarkisen
Lighting receiver io
obousměrný přijímač pro osvětlení (žárovky, halogenové žárovky, LED
osvětlení) do maximální zátěže 500 W - použití do interiéru i exteriéru
www.servisclimax.eu
7080
5 180 Kč
207,20 €
2 870 Kč
114,80 €
2 540 Kč
101,60 €
3 410 Kč
136,40 €
3 410 Kč
136,40 €
3 410 Kč
136,40 €
4 110 Kč
Repeater io
opakovač signálu pro zvýšení dosahu dálkových ovladačů
6 650 Kč
Repeater io
signal repeater to increase remote control coverage
Repeater io
Signalwiederholer zur Erhöhung der Funkreiche
Plug receiver io
Plug receiver io
4-024-01-014069
144,40 €
4 810 Kč
Plug receiver io
7079
3 610 Kč
bidirectional receiver for lighting (bulbs, halogen bulbs, LED lighting)
up to maximum load of 500 W - usage into both interior and exterior
Beidseitiger Funkempfänger für Steuerung von Lichtquellen
(Glüh-, Halogen- und LED Lampen) bis max. 500 W - Interieur und
Exterieur
obousměrný zástrčkový přijímač pro ovládání elektrických spotřebičů
(osvětlení a jiné spotřebiče) do maximální zátěže 2 300 W - pouze do
interiéru
bidirectional plug receiver for operating of electric appliances (lighting and
other appliances) up to maximum load of 2 300 W - only into interior
Beidseitiger Funkempfänger für Bedienung von Verbrauchsgeräten bis
zur max. Belastung 2 300 W (Leuchten und anderer elektrischer Geräte)
nur ins Interieur
Lighting receiver io
Lighting receiver io
4-024-01-822296
130 Kč
5,20 €
Eolis 3D WireFree io - bronzová otřesové čidlo s bateriovým napájením - pouze pro výsuvné markýzy
4-024-03-016353
€
164,40 €
192,40 €
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení - io
Obrázek
266,00 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
19
somfy io - homecontrol
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení - io
20
Radio control - io
číslo
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr. artikel
Beschreibung
Preis
Closing Controller io
centrální uzavírací jednotka, umožňuje uzavření až 30 io přijímačů pomocí tlačítka
Home na ovladači Keytis 4 Home io
3 410 Kč
Closing Controller io
central closing controller enables to close up to 30 io receivers via button Home
on controller Keytis 4 Home io
Closing Controller io
Zentralverriegelungs-Controller ermöglicht das Schliessen von bis zu 30 io
Empfängern nur mit einem Druck auf die Home-Taste des Keytis 4 Home io
Lock Controller io
přijímač pro dálkové ovládání elektrického dveřního zámku
Lock Controller io
receiver for remote controller of powered door lock
Lock Controller io
Empfänger zur Funksteuerung von elektronischen Türschlössern
4-024-01-822201
4-024-01-841055
4-024-02-017035
7081
7084
7143
Položka
Funksteuerung - io
Obrázek
Popis
Cena Kč
136,40 €
3 410 Kč
136,40 €
Set&Go io
univerzální nástroj pro nastavení instalace io-homecontrol přes počítač
Set&Go io
universal tool for setting of io-homecontrol installation via computer
Set&Go io
universelles Gerät für Einstellung der io-homecontrol Installation durch Computer
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
€
5 000 Kč
200,00 €
www.servisclimax.eu
becker
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
Popis
Cena Kč
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Spínač úzký na omítku EC 41
spínač 3 tlačítkový na omítku v úzkém provedení
4-011-00-030003
7085
Switch EC 41 - narrow, on plaster
switch on plaster - narrow, 3 buttons
Schalter schmal EC 41 - Aufputzdose
Schalter mit drei Tasten schmal - Aufputzdose
4-021-00-031001
4-021-03-033023
4-021-03-033001
4-021-03-033019
4-021-03-033018
4-011-00-032002
4-011-00-032003
www.servisclimax.eu
7086
3830
3829
7087
7088
7089
7090
Položka
Bedienung mittels Kabels
Řídící jednotka UC52
řídící jednotka s tlačítky pro centrální nebo individuální řízení
Control unit UC52
control unit with buttons for central or individual operation
Steuereinheit UC52
Steuereinheit für individuelle oder Zentralsteuerung
Automatika slunce/vítr SWS 42 SET
automatika slunce/vítr (SWC 52) vč. čidla (SC 81)
s možností centrálního ovládání
Automatics sun/wind SWS 42 SET
sun/wind automatics (SWC 52) incl. sensor (SC 81)
with possibility of central control
Automatik Sonne/Wind SWS 42 Set
Sonnen-Windautomatik (SWC 52) inkl. Sensor (SC 81)
mit Möglichkeit der Zentralbedienung
Automatika slunce/vítr samostatná SWC 52
samostatná řídící jednotka slunce/vítr
Automatics sun/wind SWC 52 - independent
independent sun/wind automatics
Automatik Sonne/Wind unabhängig SWC 52
unabhängige Steuereinheit Sonne/Wind
Sluneční a větrné čidlo SC 81
(pro automatiku SWC 52)
čidlo slunce/vítr pro připojení k automatice SWC 52
Solar and wind sensor SC 81
(for automatics SWC 52)
solar and wind sensor to be connected to automatics
SWC 52
Sonnen- und Windsensor SC 81
(für Automatik SWC 52)
Sonnen-Windsensor zum Anschliessen an Automatik
SWC 52
Větrné čidlo SC 71 (pro automatiku SWC 52)
čidlo vítr pro připojení k automatice SWC 52
Wind sensor SC 71 (for automatics SWC 52)
wind sensor to be connected to automatics SWC 52
Windsensor SC 71
(für Automatik SWC 52)
Windsensor zum Anschliessen an Automatik SWC 52
Časový spínač TC42
časový spínač s blokovým režimem (po-pá, so+ne)
Timer TC42
timer with block modes (Mo-Fri, Sat+Sun)
Schaltuhr TC42
Schaltuhr mit Blockmodus (Mo-Fr, Sa-So)
Časový spínač TC52
časový spínač s týdením, blokovým a denním režimem
s možností připojení světelného čidla (SC 43) a s volbou
individuálního nebo centrálního ovládání
Timer TC52
timer with weekly, block and daily modes with possibility to
connect light sensor (SC 43) and with either individual or
central operation
Schaltuhr TC52
Schaltuhr mit Wochen-, Block- und Tagesplannung mit
Möglichkeit Lichtsensor (SC 43) anzuschliessen und
Möglichkeit individueller oder Zentralbedienung
€
240 Kč
9,60 €
2 830 Kč
113,20 €
4 950 Kč
198,00 €
3 250 Kč
130,00 €
2 350 Kč
94,00 €
1 990 Kč
79,60 €
2 290 Kč
91,60 €
3 050 Kč
122,00 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Wire controls
Drátové řízení
21
becker
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení - přijímače
22
Radio control - receivers
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
Popis
Cena Kč
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Přijímač pod omítku VC 420
přijímač pod omítku s možností připojení libovolného spínače
3 300 Kč
4-024-01-340007
3429
Receiver under plaster VC 420
receiver under plaster with possibility to connect any type of switch
Unterputzempfänger VC 420
Unterputzsender für verschiedene Schalter
Přijímač s tlačítky UCR 520
přijímač s integrovanými tlačítky s možností připojení přídavného ovládacího
prvku
Receiver with buttons UCR 520
receiver with integrated buttons with possibility to connect additional
controller
Empfänger mit Tasten UCR 520
Empfänger mit integrierten Tasten mit Möglichkeit zusätzlicher Bedienung
4-024-01-031005
7091
Položka
Funksteuerung - Empfänger
€
132,00 €
3 500 Kč
140,00 €
becker
Radiové řízení - vysílače
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
Bild
Radio control - controllers
Funksteuerung - Sender
Popis
Cena Kč
E-shop no. Item
Description
Price
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Vysílač VC 421 (do krabice pod omítku)
vysílač pod omítku ovládaný libovolným vypínačem
3 650 Kč
4-024-02-340009
3430
Controller VC 421 (into box under plaster)
controller under plaster operated by any switch
Sender VC 421 (für Unterputzbox)
Unterputzsender für verschiedene Schalter
Vysílač nástěnný 1-kanál EC 311
vysílač pro upevnění na zeď 1-kanálový (3-tlačítkový)
1- channel wall-mounted controller EC 311
1-channel wall-mounted controller (3 buttons)
Wandsender 1-Kanal EC 311
Wandsender 1-Kanal (3 Tasten)
Vysílač nástěnný 5-kanál EC 315
vysílač pro upevnění na zeď 5-kanálový (3-tlačítkový)
5-channel wall-mounted controller
EC 315
5-channel wall-mounted controller (3 buttons)
Wandsender 5-Kanal EC 315
Wandsender 5-Kanal (3 Tasten)
Časový spínač nástěnný rádiový TC 511
rádiový časový spínač pro upevnění na zeď s týdením,
blokovým a denním režimem s možností připojení
světelného čidla (SC 43)(viz str. 25 sekce společné zařízení)
Radio timer TC 511 - wall-mounted
radio wall-mounted timer with weekly, block and daily
modes with possibility to connect light sensor (SC43)
(see p. 25 common accessories section)
RTS Wandschaltuhr TC 511
RTS Wandschaltuhr mit Wochen-, Block-und
Tagesplannung mit Möglichkeit Lichtsensor (SC43)
anzuschliessen (S. 25 Gemeinsame Ausstattung)
Vysílač 1-kanál EC 541-II - bílý
vysílač přenosný 1-kanálový vč. nástěnného držáku
1-channel controller EC 541-II - white
1-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 1-Kanal EC 541-II - weiss
Handsender 1-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 1-kanál EC 541-II - černý
vysílač přenosný 1-kanálový vč. nástěnného držáku
1-channel controller EC 541-II - black
1-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 1-Kanal EC 541-II - schwarz
Handsender 1-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 1-kanál EC 541-II - modrý
vysílač přenosný 1-kanálový vč. nástěnného držáku
1-channel controller EC 541-II - blue
1-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 1-Kanal EC 541-II - blau
Handsender 1-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 1-kanál EC 541-II - červený
vysílač přenosný 1-kanálový vč. nástěnného držáku
1-channel controller EC 541-II - red
1-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 1-Kanal EC 541-II - rot
Handsender 1-Kanal inkl. Wandhalter
4-024-02-340017
4-024-02-340035
4-024-02-340005
4-024-02-340001
4-024-02-340011
4-024-02-340012
4-024-02-340013
3930
7092
3849
3924
7093
7094
7095
Položka
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
€
146,00 €
1 500 Kč
60,00 €
2 000 Kč
80,00 €
3 220 Kč
128,80 €
1 500 Kč
60,00 €
1 500 Kč
60,00 €
1 650 Kč
66,00 €
1 650 Kč
66,00 €
www.servisclimax.eu
becker
Radio control - controllers
Funksteuerung - Sender
číslo
K2
E-shop č.
Položka
Popis
Cena Kč
figure
Item No.
K2
E-shop no.
Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Vysílač 5-kanál EC 545-II - bílý
vysílač přenosný 5-kanálový vč. nástěnného držáku
2 100 Kč
5-channel controller EC 545-II - white
5-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 5-Kanal EC 545-II - weiss
Handsender 5-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 5-kanál EC 545-II - černý
vysílač přenosný 5-kanálový vč. nástěnného držáku
5-channel controller EC 545-II - black
5-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 5-Kanal EC 545-II - schwarz
Handsender 5-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 5-kanál EC 545-II - modrý
vysílač přenosný 5-kanálový vč. nástěnného držáku
5-channel controller EC 545-II - blue
5-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 5-Kanal EC 545-II - blau
Handsender 5-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 5-kanál EC 545-II - červený
vysílač přenosný 5-kanálový vč. nástěnného držáku
5-channel controller EC 545-II - red
5-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 5-Kanal EC 545-II - rot
Handsender 5-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 10-kanál EC 5410-II - bílý
vysílač přenosný 10-kanálový vč. nástěnného držáku
10-channel controller EC 5410-II - white
10-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 10-Kanal EC 5410-II - weiss
Handsender 10-Kanal inkl. Wandhalter
4-024-02-340002
4-024-02-340021
4-024-02-340022
4-024-02-340023
4-024-02-340203
4-024-02-340231
4-024-02-340003
4-024-02-340031
4-024-02-340027
4-024-02-340271
4-024-02-330201
4-024-02-330211
www.servisclimax.eu
3925
7096
7097
7098
7099
7100
3932
7120
3850
7121
7101
7102
Vysílač 10-kanál EC 5410-II - černý
vysílač přenosný 10-kanálový vč. nástěnného držáku
10-channel controller EC 5410-II - black
10-channel portable controller incl. wall-mounted holder
Sender 10-Kanal EC 5410-II - schwarz
Handsender 10-Kanal inkl. Wandhalter
Vysílač 5-kanál s hodinami
TC 445-II - bílý
vysílač přenosný 5-kanálový s časovým spínačem s blokovým
režimen (po-pá, so+ne) vč. nástěnného držáku
5-channel controller with timer
TC 445-II - white
5-channel portable controller with timer and block mode
(Mo-Fri, Sat+Sun) incl. wall-mounted holder
5-Kanal-Sender mit Schaltuhr
TC 445-II - weiss
Handsender 5-Kanal mit Schaltuhr mit Blockmodus
(Mo-Fr, Sa-So) inkl. Wandhalter
Vysílač 5-kanál s hodinami
TC 445-II - černý
vysílač přenosný 5-kanálový s časovým spínačem s blokovým
režimen (po-pá, so+ne) vč. nástěnného držáku
5-channel controller with timer
TC 445-II - black
5-channel portable controller with timer and block mode
(Mo-Fri, Sat+Sun) incl. wall-mounted holder
5-Kanal-Sender mit Schaltuhr
TC 445-II - schwarz
Handsender 5-Kanal mit Schaltuhr mit Blockmodus
(Mo-Fr, Sa-So) inkl. Wandhalter
Vysílač 10-kanál s hodinami
TC 4410-II - bílý
vysílač přenosný 10-kanálový s časovým spínačem s blokovým
režimen (po-pá, so+ne) vč. nástěnného držáku
10-channel controller with timer
TC 4410-II - white
10-channel portable controller with timer and block mode
(Mo-Fri, Sat+Sun) incl. wall-mounted holder
10-Kanal-Sender mit Schaltuhr
TC 4410-II - weiss
Handsender 10-Kanal mit Schaltuhr mit Blockmodus
(Mo-Fr, Sa-So) inkl. Wandhalter
Vysílač 10-kanál s hodinami
TC 4410-II - černý
vysílač přenosný 10-kanálový s časovým spínačem s blokovým
režimen (po-pá, so+ne) vč. nástěnného držáku
10-channel controller with timer
TC 4410-II - black
10-channel portable controller with timer and block mode
(Mo-Fri, Sat+Sun) incl. wall-mounted holder
10-Kanal-Sender mit Schaltuhr
TC 4410-II - schwarz
Handsender 10-Kanal mit Schaltuhr mit Blockmodus
(Mo-Fr, Sa-So) inkl. Wandhalter
Vysílač s nastavením větru
SWC 241-II - bílý
vysílač přenosný 1-kanálový s možností nastavení prahových
hodnot větru pro čidla SC 711 nebo SC 211 vč. nástěnného držáku
Controller with wind setting
SWC 241-II - white
1-channel portable controller with possibility to set wind limits
for sensors SC 711 or SC 211 incl. wall-mounted holder
Handsender für Einstellung Windsensor
SWC 241-II -weiss
Handsender 1-Kanal mit Einstellung der Grenzwerte für Windsensor
SC 711 oder SC 211 inkl. Wandhalter
Vysílač s nastavením větru
SWC 241-II - černý
vysílač přenosný 1-kanálový s možností nastavení prahových
hodnot větru pro čidla SC 711 nebo SC 211 vč. nástěnného držáku
Controller with wind setting
SWC 241-II - black
1-channel portable controller with possibility to set wind limits
for sensors SC 711 or SC 211 incl. wall-mounted holder
Handsender für Einstellung Windsensor
SWC 241-II -schwarz
Handsender 1-Kanal mit Einstellung der Grenzwerte für Windsensor
SC 711 oder SC 211 inkl. Wandhalter
€
84,00 €
2 100 Kč
84,00 €
2 250 Kč
90,00 €
2 250 Kč
90,00 €
2 500 Kč
100,00 €
2 500 Kč
100,00 €
3 150 Kč
126,00 €
3 150 Kč
126,00 €
4 300 Kč
172,00 €
4 300 Kč
172,00 €
2 090 Kč
83,60 €
2 090 Kč
83,60 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení - vysílače
Obrázek
23
becker
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení - vysílače
Funksteuerung - Sender
číslo
K2
E-shop č.
Položka
Popis
Cena Kč
figure
Item No.
K2
E-shop no.
Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Vysílač s nastavením slunce a větru
SWC 441-II - bílý
vysílač přenosný 1-kanálový s možností nastavení prahových
hodnot slunce a větru pro čidla SC 561, 811, 861 nebo SWC
510 vč. nástěnného držáku
2 650 Kč
Controller with sun and wind setting
SWC 441-II - white
1-channel portable controller with possibility to set sun and
wind limits for sensors SC 561, 811, 861 or SWC 510 incl.
wall-mounted holder
Handsender für Einstellung SonnenWindsensor SWC 441-II - weiss
Handsender 1-Kanal mit Einstellung der Grenzwerte für Sonnen
- Windsensor SC 561,811, 861 oder SC 510 inkl. Wandhalter
Vysílač s nastavením slunce a větru
SWC 441-II - černý
vysílač přenosný 1-kanálový s možností nastavení prahových
hodnot slunce a větru pro čidla SC 561, 811, 861 nebo
SWC 510 vč. nástěnného držáku
Controller with sun and wind setting
SWC 441-II - black
1-channel portable controller with possibility to set sun and
wind limits for sensors SC561, 811, 861 or SWC510 incl.
wall-mounted holder
Handsender für Einstellung SonnenWindsensor SWC 441-II - schwarz
Handsender 1-Kanal mit Einstellung der Grenzwerte für Sonnen
- Windsensor SC 561,811, 861 oder SC 510 inkl. Wandhalter
Vysílač 5-kanálový s nastavením slunce
a větru SWC 545-II - bílý
vysílač přenosný 5-kanálový s možností nastavení prahových
hodnot slunce a větru pro čidla SC 561, 811, 861 nebo SWC
510 vč. nástěnného držáku
5-channel controller with sun and wind
setting SWC 545-II - white
5-channel portable controller with possibility to set sun and
wind limits for sensors SC 561, 811, 861 or SWC 510 incl.
wall-mounted holder
Handsender 5-Kanal für Einstellung SonnenWindsensor SWC 545-II - weiss
Handsender 5-Kanal mit Einstellung der Grenzwerte für Sonnen
- Windsensor SC 561,811, 861 oder SC 510 inkl. Wandhalter
Vysílač 5-kanálový s nastavením slunce
a větru SWC 545-II - černá
vysílač přenosný 5-kanálový s možností nastavení prahových
hodnot slunce a větru pro čidla SC 561, 811, 861 nebo SWC
510 vč. nástěnného držáku
5-channel controller with sun and wind
setting SWC 545-II - black
5-channel portable controller with possibility to set sun and
wind limits for sensors SC561, 811, 861 or SWC510 incl.
wall mounted holder
Handsender 5-Kanal für Einstellung SonnenWindsensor SWC 545-II - schwarz
Handsender 5-Kanal mit Einstellung der Grenzwerte für Sonnen
- Windsensor SC 561,811, 861 oder SC 510 inkl. Wandhalter
4-024-02-330002
4-024-02-330021
4-024-02-330003
4-024-02-330031
7103
7104
7105
7106
€
106,00 €
2 650 Kč
106,00 €
4 200 Kč
168,00 €
4 200 Kč
168,00 €
becker
Radiové řízení
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
Bild
BESTELLNR.K2
4-021-03-033015
4-024-03-330025
4-021-03-033026
24
Radio control - controllers
Obrázek
Radio control
Funksteuerung
Popis
Cena Kč
E-shop no. Item
Description
Price
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Automatika slunce/vítr s přijímačem SWS 241 SET
sada - čidlo slunce/vítr s integrovaným přijímačem
(SWC 510) vč. 1-kanál ovladače (SWC 441)
5 850 Kč
Sun/wind automatics with receiver - SWS 241 SET
set - sun/wind sensor with integrated receiver
(SWC 510) incl. 1-channel controller (SWC 441)
Automatik Sonne/Wind mit Empfänger
SWS 241 Set
RTS - Automatikset Sonne/Wind mit Empfänger
(SWC 510) inkl. 1-Kanal Handsender (SWC 441)
Automatika slunce/vítr rádiová SWS 441 SET
sada - čidlo slunce/vítr rádiové (SC 811) vč. 1-kanál
ovladače (SWC 441)
Radio sun/wind automatics SWS 441 SET
set - radio sun/wind sensor (SC 811) incl. 1-channel
controller (SWC 441)
RTS Automatik Sonne/Wind mit Empfänger
SWS 441 Set
RTS - Automatikset Sonne/Wind (SWC 811)
inkl. 1-Kanal Handsender (SWC 441)
Automatika slunce/vítr rádiová solární SWS 641 SET
sada - čidlo slunce/vítr rádiové se solárním napájením
(SC 861) vč. 1-kanál ovladače (SWC 441)
Solar radio sun/wind automatics SWS 641 SET
set - radio sun/wind sensor with solar supply (SC 861)
incl. 1-channel controller (SWC 441)
Solar Sonnen-/Windautomatik SWS 641 Set
RTS - Automatik Sonne/Wind mit Empfänger,
mit Solarstromversorgung (SC 861) inkl. 1-Kanal
Handsender (SWC 441)
3831
7107
3832
Položka
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
€
234,00 €
7 030 Kč
281,20 €
8 730 Kč
349,20 €
www.servisclimax.eu
becker
Radio control
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
Popis
Cena Kč
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Sluneční a větrné čidlo s přijímačem SWC 510
čidlo slunce/vítr s integrovaným přijímačem - ovládání
motoru po drátě
4 010 Kč
Solar and wind sensor with receiver - SWC 510
sun/wind sensor with integrated receiver - wire
operation of drive
Sonne/Windsensor mit Empfänger SWC 510
Sonne/Windsensor mit integriertem Empfänger Motorbedienung mittels Kabel
4-024-03-033022
4-024-03-033020
4-024-03-033021
4-024-03-033029
4-024-03-033036
7108
7109
7110
7111
7112
Položka
Funksteuerung
€
160,40 €
Sluneční a větrné čidlo rádiové SC 811
čidlo slunce/vítr - ovládání motoru rádiové
Radio solar and wind sensor SC 811
sun/wind sensor - radio operation of drive
RTS Sonne/Windsensor SC 811
Sensor Sonne/Wind - Motorsteuerung RTS
Sluneční a větrné čidlo rádiové solární SC 861
čidlo slunce/vítr se solárním napájením - ovládání
motoru rádiové
Radio solar and wind sensor SC 861 with solar
supply
sun/wind sensor with solar supply - radio operation
of drive
RTS Solar-Sonne/Windsensor SC 861
Sonne/Windsensor mit Solarspeisung - RTS
Motorbedienung
Sluneční čidlo rádiové solární SC 561
sluneční čidlo se solárním napájením-ovládání motoru
rádiové
Radio solar sensor SC 561 with solar supply
solar sensor with solar supply - radio operation of drive
RTS Solar-Sonnesensor SC 561
Sonnesensor mit Solarspeisung - RTS
Motorbedienung
184,40 €
3 770 Kč
Větrné čidlo rádiové SC 711
čidlo vítr pro připojení k automatice SWC 52
Radio wind sensor SC 711
wind sensor to be connected to automatics SWC 52
RTS Windsensor SC 711
Windsensor für Automatik SWC 52
4 490 Kč
179,60 €
7 010 Kč
280,40 €
4 610 Kč
150,80 €
becker
Společná
zařízení
Common
accessories Ausstattung
Gemeinsame Ausstattung
společná
zařízení
/ common accessories
/ Gemeinsame
Obrázek
K2
číslo
Obrázek číslo
Item No.
No. K2
K2
Picture Item
figure
BESTELLNR.
Bild
Bild
BESTELLNR.K2
4-021-03-032004
4-021-03-032005
www.servisclimax.eu
E-shop
DOD. Č.č.
SUP. NO.
E-shop
no.
LIEF. NU.
E-shop
Nr.
3827
3828
Položka
Položka
Item
Position
artikel
Popis
Description
Be schreibung
Beschreibung
Senzor světelný SC 43 2 m
světelné čidlo s přísavkou a připojovacím kabelem 2 m k časovému spínači
TC 511
Light sensor SC 43 2 m
light sensor with suction and connecting cable 2 m to timer TC 511
Lichtsensor SC 43 2 m
Lichtsensor mit Glashaftsauger und Anschlusskabel 2 m
zum Zeitschalter TC 511
Senzor světelný SC 43 5 m
světelné čidlo s přísavkou a připojovacím kabelem 5 m k časovému spínači
TC 511
Light sensor SC 43 5 m
light sensor with suction and connecting cable 5 m to timer TC 511
Lichtsensor SC 43 5 m
Lichtsensor mit Glashaftsauger und Anschlusskabel 5 m
zum Zeitschalter TC 511
Kč
Cena Kč
Cena
Price
Price
Preis
Preis
€€
770 Kč
30,80 €
860 Kč
34,40 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Radiové řízení
25
Příslušenstvípro
k motoru
Accessories
motorAkkurol
Akkurol/ Zubehör
Zubehör
für Motor
Akkurol
příslušenství
motor Akkurol
Akkurol / Accessories
forfor
motor
für Motor
Akkurol
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Obrázek
K2
číslo
Obrázek číslo
Item No.
No. K2
K2
Picture Item
figure
BESTELLNR.
Bild
Bild
BESTELLNR.K2
26
4-026-00-420200
4-026-00-420600
4-026-00-422100
4-026-00-422300
4-026-00-421001
4-026-00-421000
4-026-00-424700
4-026-00-585000
4-026-00-585001
E-shop
DOD. Č.č.
SUP. NO.
E-shop
no.
LIEF. NU.
E-shop
Nr.
3873
3874
3876
3877
7114
3875
3879
7115
7116
Kč
Cena Kč
Cena
Položka
Položka
Item
Position
artikel
Popis
Description
Be
schreibung
Beschreibung
Price
Price
E-Port Controller V2 SOLAR
akumulátor solární 14,8 V s ovládacími tlačítky
4 690 Kč
E-Port Controller V2 SOLAR
solar accumulator 14.8 V with pushbuttons
E-Port Controller V2 SOLAR
Solarakku 14,8 V mit Bedientasten
E-Port Controller RF V2 SOLAR
akumulátor solární 14,8 V s ovládacími tlačítky, s přijímačem DO
5 600 Kč
E-Port Controller RF V2 SOLAR
solar accumulator 14.8 V with pushbuttons and integrated
receiver
224,00 €
E-Port Controller RF V2 SOLAR
Solarakku 14,8 V mit Bedientasten und Empfänger DO
E-Port Wall Plate - držák
držák akumulátoru propojený s motorem
E-Port Wall Plate - holder
holder of accumulator connected to drive
E-Port Wall Plate - Halter
Akkuhalter mit Motor verbunden
E-3 Way - přídavný přepínač
přepínač pro tři rolety pro připojení k držáku akumulátoru
E-3 Way - additional switch
controller for three roller shutters to be connected to accumulator
holder
E-3 Way - Zusatzschalter
Umschalter für drei Rollläden für Akkuhalter
E-Trans 1 - vysílač
vysílač přenosný 1-kanálový
E-Trans 1 - controller
1-channel radio portable controller
E-Trans 1 - Sender
Handsender 1-Kanal
E-Trans 9 - vysílač
vysílač přenosný 9-kanálový
E-Trans 9 - controller
9-channel radio portable controller
E-Trans 9 - Sender
Handsender 9-Kanal
E-Series AC Adaptor 230 V - nabíječka
nabíjecí adaptér do zásuvky pro akumulátor
E-Series AC Adaptor 230 V - charger
charger for accumulator into socket
E-Series AC Adaptor 230 V - Ladegerät
Ladegerät für Akku
E-Solar 2 W - solární panel na zeď
napájecí solární panel pro upevnění na zeď nebo strop
E-Solar 2 W - solar panel on wall
solar panel to be installed on wall or ceiling
E-Solar 2 W - Solarzelle an die Wand
Solarzelle für die Wand- oder Deckenmontage
E-Solar 1,7 W - solární panel na box
napájecí solární panel pro upevnění na box rolety
E-Solar 1.7 W - solar panel on box
solar panel to be installed on roller shutter box
E-Solar 1,7 W - Solarzelle auf die Box
Sollarzelle auf die Rollladenbox
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Preis
Preis
€€
187,60 €
250 Kč
10,00 €
2 350 Kč
94,00 €
1 600 Kč
64,00 €
2 150 Kč
86,00 €
640 Kč
25,60 €
1 600 Kč
64,00 €
1 600 Kč
64,00 €
www.servisclimax.eu
Control 24 V
Bedienung 24 V
Zdroje
Power
Quelle
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
Popis
Cena Kč
figure
Item No.
K2
E-shop no. Item
Description
Price
Bild
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Zdroj Power 1,1 DC 24 V
zdroj 24 V / 1,1 A pro 1-pohon do krabice do krabice
pod omítku (35 x 45 x 18 mm)
1 790 Kč
Power 1.1 DC 24 V
power supply 24 V / 1.1 A for 1 drive into box under plaster
(35 x 45 x 18 mm)
Quelle Power 1,1 DC 24 V
Quelle 24V / 1,1 A für einen Antrieb - Unterputzdose
(35 x 45 x 18 mm)
Zdroj Power 1,5 DC 24 V
zdroj 24 V / 1,5 A pro 2-3 pohony (178 x 48 x 42 mm)
Power 1.5 DC 24 V
power supply 24 V / 1.5 A for 2-3 drives (178 x 48 x 42 mm)
Quelle Power 1,5 DC 24 V
Quelle 24 V/ 1,5 A für 2-3 Antriebe (178 x 48 x 42 mm)
Kabel síťový pro Power 1,5 DC
síťový kabel 2,5 m pro připojení zdroje 1,5 DC
Line cord Power 1.5 DC
line cord 2.5 m to connect Power 1.5 DC
Netzkabel Power 1,5 DC
Netzkabel für Quelle 1,5 DC (2,5 m)
Zdroj Power 2,7 DC 24 V
zdroj skupinový 24 V / 2,7 A pro 4-5 pohonů v krabici
na omítku (155 x 155 x 54 mm)
Power 2.7 DC 24 V
group power supply 24 V / 2.7 A for 4-5 drives in box
on plaster (155 x 155 x 54 mm)
Quelle Power 2,7 DC 24 V
Gruppenquelle 24 V / 2,7 A Aufputz für 4-5 Antriebe
(155 x 155 x 54 mm)
Zdroj GPS 100 24 V
zdroj skupinový 24 V / 5 A pro 7-9 pohonů v krabici na omítku
(135 x 120 x 42 mm)
Power supply GPS 100 24 V
group power supply 24 V / 5 A for 7-9 drives in box on plaster
(135 x 120 x 42 mm)
Quelle GPS 100 24 V
Gruppenquelle 24 V / 5 A Aufputz für 7-9 Antriebe
(135 x 120 x 42 mm)
Řízení skupinové GPS 1020
vč. zdroje 24 V
skupinové řízení vč. zdroje GPS 100 s výstupem pro IR
přijímač a pro IB sběrnici a vypínač jednopólový
Group control GPS 1020
incl. power supply 24 V
group control incl. power supply GPS 100 with input for IR
receiver and for IB busbar and single-pole switch
Gruppensteuerung GPS 1020
inkl. Quelle 24 V
Gruppensteuerung inkl. Quelle GPS 100 mit Ausgang für IREmpfänger und für IB-BUS und einpolligen Schalter
Zdroj zástrčkový 24 V
adaptér 24 V / 0,5 A pro jeden pohon do zásuvky
Plug supply 24 V
plug adapter 24 V / 0.5 A for 1 drive
Quelle Stecker 24 V
Adapter 24 V / 0,5 A für einen Antrieb in die Steckdose
Plisé - Zdroj interní 48405
zdroj 24V / 1A pro jeden pohon plisé do zásuvky
4-041-00-870145
4-041-00-870149
4-041-01-014006
4-041-00-870156
4-041-00-870035
4-022-01-870059
4-041-00-870116
4-041-00-048405
7117
3891
3892
3416
3888
3840
3890
3434
Položka
Internal power supply 48405 Pleated blinds power supply 24 V / 1 A for 1 drive of pleated blind into socket
Interne Quelle 48405 Plissee
Quelle 24 V / 1 A für einen Plisseeantrieb in die Steckdose
Plisé - Zdroj skupinový 48406
zdroj skupinový 24 V / 3 A pro 5-7 pohonů plisé
Group power supply 48406 Pleated blinds
group power supply 24 V / 3 A for 5-7 drives of pleated blinds
BUS-Quelle 48406 Plissee
Gruppenquelle 24 V / 3 A für 5-7 Plisseeantrieben
€
71,60 €
1 590 Kč
63,60 €
190 Kč
7,60 €
3 050 Kč
122,00 €
5 900 Kč
236,00 €
7 500 Kč
300,00 €
1 250 Kč
50,00 €
1 270 Kč
50,80 €
1 770 Kč
Antenne
4-041-00-048406
3435
Plisé - Kabel 2 m 48407 (pro skupinový zdroj) zástrčkový kabel 2 m pro připojení skupinového zdroje
4-041-01-048407
3436
Cable for group power supply 48407 2 m
supply cable into socket for group power supply - 2 m
Kabel 48407 für BUS-Quelle 2 m
Speisekabel in die Steckdose für BUS-Quelle - 2 m
Plisé - Kabel 5 m 48408 (pro skupinový zdroj) zástrčkový kabel 5 m pro připojení skupinového zdroje
4-041-01-048408
3437
Cable 48408 for group power supply 5 m
supply cable into socket for group power supply - 5 m
Kabel 48408 für BUS-Quelle 5 m
Speisekabel in die Steckdose für BUS-Quelle - 5 m
70,80 €
80 Kč
3,20 €
140 Kč
5,60 €
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Ovládání 24 V
Antenne
Antenne
Antenne
www.servisclimax.eu
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
27
Ovládání 24 V
Control 24 V
Bedienung 24 V
Switches
Schalter
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Vypínače
28
Obrázek
číslo
K2
E-shop č.
figure
Item No.
K2
Bild
Popis
Cena Kč
E-shop no. Item
Description
Price
BESTELLNR.K2
E-shop Nr.
artikel
Beschreibung
Preis
Vypínač žaluziový 5 pozic 24 V
5-polohový kolébkový vypínač pro žaluzie (včetně rámečku)
4-011-00-870061
3818
Blind switch - 5 positions, 24 V
rocker switch with 5 positions for blinds (incl. frame)
Jalousienschalter – 5 Lagen 24 V
5-Lagen Wippschalter (inkl. Rahmen)
Inis DC VB spínač žaluziový vč. zdroje 24 V
spínač žaluziový s integrovaným zdrojem s možností připojení
2 pohonů
Blind switch Inis DC VB,
incl. power supply 24 V
Blind switch with integrated power supply with possibility
to connect 2 drives
Inis DC VB Jalousienschalter
mit Quelle 24 V
Jalousienschalter mit integrierter Quelle mit Möglichkeit
2 Motoren anzuschliessen
Inis DC spínač roletový vč. zdroje 24 V
spínač roletový s integrovaným zdrojem s možností připojení
2 pohonů
Roller shutter switch Inis DC incl. power
supply 24 V
Roller-shutter switch with integrated power supply
with possibility to connect 2 drives
Inis DC Rollladenschalter mit Quelle 24 V
Rollladenschalter mit integrierter Quelle mit Möglichkeit
2 Motoren anzuschliessen
4-021-00-870072
4-021-00-870071
3824
3433
Položka
Radiové řízení RTS
Radio control RTS
Obrázek
číslo
K2 E-shop č.
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr. artikel
4-024-01-870143
4-024-01-870138
4-024-01-870157
4-041-00-870162
3848
3847
3846
7119
Položka
€
580 Kč
23,20 €
3 200 Kč
128,00 €
3 200 Kč
128,00 €
Funksteuerung RTS
Popis
Cena Kč
Description
Price
Beschreibung
Preis
2 550 Kč
Přijímač integrovaný DC RTS 24 V
přijímač pro umístění do profilu žaluzie nebo plisé
Receiver integrated DC RTS 24 V
receiver for placing into profile of blind or pleated blind
Integrierter Empfänger DC RTS 24 V
Empfänger ins Jalusien- oder Plisseeprofil
Přijímač DC RTS 24 V
přijímač pro montáž na omítku s možností připojení 2 pohonů
Receiver DC RTS 24 V
receiver for mounting on plaster with possibility to connect 2 drives
Empfänger DC RTS 24 V
Aufputzempfänger m. Möglichkeit 2 Antriebe anzuschliessen
Přijímač Power 1 x 2,5 DC RTS
vč. zdroje 24 V
přijímač s integrovaným zdrojem pro skupinu až 6 pohonů
Receiver Power 1 x 2.5 DC RTS
with power supply 24 V
receiver with integrated power supply for up to 6 drives
Empfänger Power 1 x 2,5 DC RTS
inkl. Quelle 24 V
Empfänger mit integrierter Quelle für Gruppe bis zu 6 Antriebe
Přijímač Power 4 x 2,5 DC RTS
vč. zdroje 24 V
skupinový přijímač s integrovaným zdrojem pro 4 skupiny
po 6 pohonech
Receiver Power 4 x 2.5 DC RTS with
power supply 24 V
group receiver with integrated power supply for 4 groups
of up to 6 drives
Empfänger Power 4 x 2,5 DC RTS
inkl. Quelle 24 V
Gruppenempfänger mit integrierter Quelle für 4 Gruppen je
6 Antriebe
€
102,00 €
2 550 Kč
102,00 €
6 690 Kč
267,60 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
13 450 Kč
538,00 €
www.servisclimax.eu
Bus control
číslo
K2 E-shop č.
Položka
figure
Item No.
K2 E-shop no. Item
Bild
BESTELLNR.K2 E-shop Nr. artikel
Centralis DC IB 24 V žaluzie
4-023-00-810289
4-023-00-810261
4-023-00-800278
4-023-00-805173
www.servisclimax.eu
3841
3413
3600
3414
Bus-Steuerungen
Popis
Cena Kč
Description
Price
Beschreibung
Preis
elektronická řídící jednotka pro žaluzie - objektové řízení
až 6 pohonů pomocí sběrnice
2 000 Kč
Centralis DC IB 24 V Blinds
control unit for blinds - operation of up to 6 drives through busbar
Centralis DC IB 24 V Jalousien
Steuereinheit für Jalousien - max. 6 Antriebe für BUS - Steuerung
Centralis DC IB 24 V roletky
elektronická řídící jednotka pro roletky - objektové řízení až 6 pohonů
pomocí sběrnice
€
80,00 €
2 000 Kč
Centralis DC IB 24 V roller-blinds
control unit for roller-blinds - operation of up to 6 drives through busbar
Centralis DC IB 24 V Innenstoffrollos
Steuereinheit für Innenstoffrollos - max. 6 Antriebe für BUS Steuerung
80,00 €
Centralis IB
elektronický spínač pro sběrnicové řízení
780 Kč
Centralis IB
switch for busbar control
Centralis IB
BUS-Schalter
Chronis IB Comfort L
spínací hodiny denní s výstupem na sběrnici s možností připojení
světelného čidla
Chronis IB Comfort L
timer - daytime - for bus connection with possibility to connect light
sensor
Chronis IB Comfort L
Tagesschaltuhr mit BUS-Anschluss mit Möglichkeit Lichtsensor
anzuschliessen
31,20 €
3 150 Kč
126,00 €
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
Sběrnicové řízení
Obrázek
29
poznámky / notes / BeMeRKUnGen
30
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
www.servisclimax.eu
www.servisclimax.eu
31
13
Ceník elektropříslušenství
Pricelist of controls and electric accessories / Preisliste Elektrobedienung
32
Váš partner / Your partner / Ihr Partner
www.servisclimax.eu
Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení, bez dopravy a montáže.
All prices listed are in € for standard versions – incl. packaging, without transport, installation and VAT.
Preise in €. Der Preis beinhaltet Standard-Ausführung des Produkts inkl. Verpackung, ohne Transportkosten und Montage.
8/2014
www.servisclimax.eu

Podobné dokumenty

Elektropříslušenství Controls and Electric Accessories

Elektropříslušenství Controls and Electric Accessories Steuereinheit für Bedienung von 2 Antrieben mit 2 Lokalschaltern und einem Zentralschalter und BUS-Anschluss řídící jednotka pro ovládání 2 pohonů dvěma lokálními a centrálním ovladačem s připojení...

Více