Posuzování věku ulovené zvěře, úprava a hodnocení trofejí

Komentáře

Transkript

Posuzování věku ulovené zvěře, úprava a hodnocení trofejí
Posuzování věku ulovené a
uhynulé zvěře
Úprava a hodnocení trofejí
Zpracoval: Ing. Roman Jelínek
Ústav ochrany lesů a myslivosti
MZLU FLD Brno
• Je třeba si uvědomit, že průběrný odstřel,
postavený především na správném odhadu věku
jedince, určeného k odlovu, je nejdůležitějším
chovatelským zásahem do stavů zvěře, a to
zásahem nevratným, tedy bez možnosti nápravy.
Zvěř spárkatá
•
•
•
•
dle stupně vývoje a úbrusu chrupu
dle ročních vrubů na toulcích
dle velikosti a fyzické vyspělosti těla
dle pevnosti a stupně zkostnatění
lebečních švů
• dle osifikace chrupavek a vaziva
• dle pevnosti pánevní spony při vyvrhování
Jelení zvěř
• Vývoj chrupu
– ve 4. měsíci je úplný mléčný chrup a 3.
stolička je trojdílná
– 8. měsíc (leden) vyrůstá čtvrtá stolička
– 13. měsíc (červen) vyrůstá pátá stolička
– od 16 měsíce začíná výměna mléčného
chrupu a končí +- ve 30 měsíci (M3)
Metody určování věku
• Opotřebení chrupu
– Biegrova metoda – obrušováním korunek
řezáků a špičáků se mění poměr výšky křčku
zubu a výšky korunky, dále se zvětšuje úhel
osy řezáku a dolní čelisti
– Budenzova metoda – dle šesté trojdílné
stoličky ve spodní čelisti a jejího 3. sloupku,
jehož opotřebení je závislé na věku
– Mitchellova metoda – počítá vrstvy
náhradního zubního cementu mezi kořeny
čtvrté stoličky, ke kterým se přičte jeden rok a
získá se věk ulovené zvěře
– Eidmanova metoda – laboratoř, v zubní pulpě
se ukládá vrstva náhradního dentinu,
• řez 1. řezákem, vyleštěná, napuštění xylolem = věk
– Pálení a úbrus kelců
6 let
7 let
Srnčí zvěř
• Vývoj chrupu
– 8. měsíc začíná výměna řezáků a špičáků
– 11. měsíc výměna P1 – P3 (P3 trojdílná se mění na
dvoudílnou)
– výměna mléčného chrupu končí +- v 13 měsíci
(M3 trojdílná)
• S přibývajícím věkem se korunky obrušují
(ztráta ostrých hran), dentinová kresba se
rozšiřuje a podélná rýha mizí
• M1 ve čtyřech letech dochází k úbrusu
sloupečku, který je na vnější straně mezi
první a druhou polovinou M1
• Stáří se dá určit do 8 – 9 let pak již jen
odhad
• Paroží nelze považovat za směrodatný znak pro
určení věku
• Tři výsady neznamenají 3 roky
• Šesterák může být i 1 – 2letý srnec, stejně tak jako
8letý může být i knoflíkářem
Osifikace kostí
• Spojení kostí klínových a lebečních
– Osifikace kosti lebeční a klínové +- do jednoho roku
stáří
– Osifikace obou částí kostí klínových asi v 5 letech
– Osifikace nosní přepážky (Rajnik,78)
–
–
–
–
1 rok
2 rok
5 rok
9 rok
0
2/10
5/10
9/10
Daňčí zvěř
• Vývoj chrupu
– mléčný chrup již při narození
– 5 - 6. měsíc vyrůstá čtvrtá stolička již trvalá
- 25. měsíc končí výměna mléčného chrupu
• Opotřebení chrupu
– Orientace dle rozsahu dentinového proužku
na hraně řezáků a špičáků a poměru výšky
korunky a kořene
– Stoličky – tak jako u srnčí zvěře pouze
připočítáme 2 roky
Mufloní a kamzičí zvěř
• Vývoj chrupu
– velmi proměnlivý spíše jako pomocný údaj
– do stáří 1 roku dochází k výměně mléčných
stoliček M1, M2 za trvalé
– M3 se vymění kolem 32 měsíce života
– 19 - 35. měsíc výměna řezáku I1 – I3
– kolem 27 měsíce dochází k výměně P1 – P3
– výměna mléčného chrupu končí +- v 45 měsíci
výměnou špičáku C
Dle růstu a délky toulců
Pozor velmi individuální může se v každé populaci
lišit závisí na místních podmínkách (úživnosti)
Dle ročních vrubů
• viditelnost vrubů,
lze ovlivnit
– Pokud celoročně
krmíme je rozdíl
mezi přírůstem v
létě a zimě téměř
neznatelný
Černá zvěř
• Sele do 31.3.
• Lončák od 1.4. a vyvinutá trvalá M2
• rovněž dochází k výměně třetí mléčné
předstoličky, která je trojdílná za trvalou,
dvoudílnou
• Protože jsou v době metání značné rozdíly,
může být lončák starý 8 měsíců, byl-li metán
v červenci, ale také 15 měsíců, byl -li metán
již v lednu.
• V mléčném chrupu má sele 28 zubů, které během
dospívání vypadávají a jsou nahrazovány zuby trvalými.
Vzorec mléčného chrupu je 3. 1. 3. /3. 1. 3.
• Čtvrtá, pátá a šestá stolička ( M1, M2, M3 ) a první
nestálá předstolička (P1a), nazývaná mezerník vyrůstají
jako zuby trvalé.
• Trvalý chrup černé zvěře je 3. 1. 7./ 3. 1. 7.
• přičemž výměna chrupu je dokončena přibližně ve věku
dvou let.
• Sele má při narození 8 zubů, z toho 4 vnější řezáky i3 ,
tzv. krajáky a 4 špičáky.
Charakteristika vývoje chrupu
černé zvěře (dle Lochmana)
Stáří
v měs.
Řezáky
Špičáky
Stoličky
3-4
vnější pár i3 má tvar kolíčků
mléčné dole i nahoře, mají tvar
kolíčků
třetí p3 dole je třídílná
5 - 10
vnitřní i1 a prostřední i2 pár
rovině, průměr zubu 4 - 5 mm
mléčné nahoře i dole, mají tvar
kolíčků
předposlední
10 - 12
výměna vnějších i3 řezáků,
po
vypadnutí kolíč- kovitých mléčných zubů
je často vidět rostoucí zuby trvalé
výměna špičáků
12 – 14
vnější řezáky i3 nejsou, kolíčkovité
nejsou kolíčkovité
14 - 16
výměna vnitřních i1 dolních řezáků,
zřetelně patrné rozdíly v jejich délce
výměna třídílné mléčné stoličky p3 a obou
mléčných stoliček před ní (p1 a p2 )
18 - 20
výměna obou prostředních řezáků i2, zuby
netvoří přímku
žádná stolička není třídílná
21 - 24
hrot prostředního I2 řezáku nejeví stopy
opotřebení, v horní části je zub 6 - 7 mm
široký
prořezává se poslední stolička, která je
značně velká M3
24 a více
chrup je úplný
poslední stolička M3 často částečně ukryta
v dásni
v jedné
stolička dole p3 je třídílná
třídílná stolička p3 dole je silně
opotřebována, začíná se vyměňovat
Metodu k odhadu věku kňourů podle délky
obrusné plochy na páráku popsal Bieger (1935)
a uvádí k ní tyto rozměry :
•
Délka v cm
Stáří
•
•
•
•
•
•
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7 a starší
Páráku
Obrusné
plochy
14 - 15
15 - 16,5
16,5 - 18
18 - 20
20 - 21
21 +
2,7 - 3,5
3,5 - 4,0
4,0 - 5,0
5,0 - 5,8
5,8 - 6,0
6,0 +
Na základě vypočtených indexů sestavil Brandt
( 1961 ) tabulku k určování stáří kňourů.
I = průměr na kořeni páráku : průměr na hraně
obrusné plochy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Index
Stáří roků
lončák
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9 - 10
10 
Párák
1,80
1,50
1,35
1,25
1,17
1,10
1,06
1,04
1,02
1,00
Klekták
1,45
1,25
1,14
1,05
1,00
0,97
0,94
0,92
0,90
0,88
Dubova metoda
• Je založena na tom, že lebka s
přibývajícím věkem mění svoji velikost a
chrup se posunuje poněkud dopředu. Tím
se mění i postavení lícního hrbolu na
jařmové kosti nad poslední stoličkou M3
• S přibývajícím věkem protíná kolmice mezi
osou chrupu a ,,trnem“ poslední stoličku
stále dál.
Hodnocení věku bachyní
( Babička,1984)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
věk
2
3
4
5
6
7
8
9
největší šířka háků
u zubního kanálku
uprostřed háku
před úbrusem
těsně před úbrusem
těsně před úbrusem
u úbrusu
u úbrusu
u úbrusu
šířka zubního kanálku
po celou šířku
5 - 6 mm
4 mm
2,5 mm
1,5 mm
do 1 mm
nepatrný
uzavřen
Zajíc polní
•
Stupeň zkostnatění epifýzy loketních kostí
• Přibližně kolem 8 – 12 měsíce života mizí na dolním konci
loketní kosti zajíce chrupavčitý hrbolek spojující diafýzu s
distální epifýzou
• Lze u mladého zajíce snadno nahmatat při ohnutí předního
běhu do pravého úhlu cca 2 cm na ohybem
•
Laboratorní metoda
• Váha čočky
•
Dle stupně fyzického vývoje
• Pozor hmotnost není určující může být projevem nemoci
•
Ostatní metody – nejsou přesné
• Pevnost slechů
• Pevnost čelní kosti
• Natržení slechů
• Lámání běhů
Bažant obecný
• Pro praxi stačí rozlišit :
• Bažanta do jednoho roku
• Bažanta nad jeden rok
Starší zvěř je již ve volné přírodě poměrně vzácná
Určování věku u Bažanta
– dle Fabriciova váčku (bursa Fabricii)
• do 9 měsíců je asi 11 mm hluboká
• od 9 měsíců tento váček mizí
– dle délky a tvaru ostruhy
– délka klínu (jen u velmi mladé zvěře, pozor na
přepeřování)
– zbarvení klovce, duhovky
Koroptev
– dle Fabriciova váčku (bursa Fabricii)
– dle vybarvení a tvaru letek
• letošní mají znatelně špičaté juvenilní pera v
letkách
• Začátkem roku (leden) vypelichají až na poslední
dvě a nahradí je zaoblená pera
• Od 15 měsíců (září) jsou již nahrazovány pery se
zaoblenými konci
Kachny
– Prachový šat do 2 – 3 týdnů stáří
– Šat mláďat podobný šatu samic a od záíří do
ledna mláďata přepeřují do 1. svatebního
šatu, ale zůstávají některá pera ze šatu
mláďat (ruční letky, zrcátko, velké a střední
ruční a loketní krovky), dle toho se dá rozlišit
mladá zvěř a zvěř starší 1 roku
– Koncem května dalšího roku dochází k
úplnému přepeřování - 3 týdny neschopné
letu
• Ocasní pera šatu mláďat mají na špičce
zřetelný zářez tvaru V, který je zbytkem po
vytlačeném prachovém peří
Husy
• Podobně jako kachny, hlavně dle výměny
ocasních per
• Jsou i rozdíly ve vybarvení peří, nohou a
zobáku (u mladých většinou oranžový
později žlutavý či zelenožlutý)
Holub hřivnáč
• v letu
– U mladého není patrná bílá skvrna na krku
• dle ozobí
• Mladý pták má měkké a žlutavé
• Starý pták má tvrdé a modravé
Dravci
• Jestřáb
• U mladého ptáka chybí krahujkování a na prsou
má kapky
Úprava trofejí spárkaté zvěře
• Preparace
• nejlépe odvézt celý ulovený kus k preparaci, preparátor si sám
odborně stáhne kůži a oddělí lebku
• případně vést řez od lebky po horní straně krku až za lopatky
dále podél běhu dolů, následně staženou kůži silně prosolit,
aby se neznehodnotila
• důležité pro preparaci na dlouhém krku nevést řez po spodní
straně krku a před plecemi
• vhodné při úpravě trofejí a stahování kožešin (šelmy) používat
gumové rukavice
Úprava trofejí
• Preparace lebky
– stáhnutí kůže a odstranění části
svalstva, světel a mozku
– odmočení ve vodě 1 – 3 dny,
důležité vodu často měnit
– vyvaření ve vodě
– odstranění svaloviny a vaziva
– očistění jemným kartáčkem pod
proudem vlažné vody
– odmaštění v 80 °C horké vod ě
jarem (1l vody = 1 lžíce)
– slepení uvolněných kostí a zubů
Úprava trofejí černé zvěře
• většinou jen zbraně (klektáky a páráky)
• křehké a náchylné na poškození, z čelisti trčí jen asi 1/3
zbytek je ukryt v čelisti
• nutné spodní čelist odřezat za 4. premolárem a horní asi
10 cm za čnějícím klektákem
• po uvaření se vytažené zbraně očistí a vytáhne se z nich
zubní dřeň, vnitřek zbu se vybělí peroxidem
• po uschnutí se odmastí (lihem) a vyplní (dentakryl, tmel,
vosk) tím se zabrání popraskání
• na štítek se umístí tak, aby se daly snadno sejmout
(hodnocení)
Pernatá zvěř a malí savci
• preparace celých jedinců
• Preparace hlavy s krkem případně s
tatrčí (krocan, bažant, tetřev, tetřívek,
liška)
• Nutné dodat k preparátorovy co nejdříve
a v čerstvém stavu
• Při zamražování nutné vyplnit kloaku a
ústní dutinu vatou, aby nedošlo k
potřísnění tělními tekutinami
Bělení trofejí
• Peroxidem o koncentraci 3 – 33 %
•
•
•
•
•
Potíráním
Pomocí rozprašovače
Obalením vatou namočenou v peroxidu
Namočením do peroxidové lázně
Krátkým povařením ve vodě s přídaným 33%
peroxidem (cca na 1l vody – 2 polévkové lžíce
peroxidu)
Ostatní trofeje
•
•
•
•
•
•
•
Hubertka (umístěna ve vazivu zpevňujícím kořen aorty)
Špičáky a lebky šelem
Kelce (grandle)
Kůže a kožešiny
Štětka (kamzičí vous)
Pyjová kůstka
Kačírky
Hodnocení trofejí
Jelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Délka lodyh
Délka očníku
Délka opěráku
Obvody růží
Obvody lodyh – horní, dolní
Hmotnost vyschlého paroží
Rozloha
Počet výsad
Barva
Nadočník
Koruna
Srážkové body za: postavení
lodyh, jejich nesouměrnost,
asymetrii, nepravidelnost očníků,
nadočníků a opěráků, abnormální
výsady
Daněk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Délka lodyh
Délka očníku
Délka lopat
Šířka lopat
Obvody růží
Obvody lodyh – mezi očníkem a opěrákem na nejslabším místě
Obvody lodyh – mezi opěrákem a lopatou na nejslabším místě
Hmotnost vyschlého paroží
Přirážky za: barvu, krajkování,vyspělost, tvar a pravidelnost
Srážkové body za: nedostatečnou rozlohu, vady lopat (kapří,
trojúhelníkové, rozeklané lopaty, vady okrajů lopat,
nepravidelnost a deformace
Srnec
•
•
•
•
•
Délka lodyh
Hmotnost parůžků
Objem parůžků
Rozlohu
Vzhledové body za: barvu, perlení,
růže, hroty a vyspělost výsad
• Srážky za: nepravidelnost a deformace
Muflon
•
•
•
•
•
Délky toulců
Obvody toulců v první, druhé a třetí třetině
Rozloha toulců
Přirážky za: barvu, vrubování, vinutí
Srážky za: zarůstavost, asymetrii, příliš úzké či
široké vinutí, odlupčivost
• Je-li rozdíl mezi rozlohou a rozpětím menší než
0,7, považují se toulce za abnormální a
nehodnotí se
Černá zvěř
•
•
•
•
délka páráků
šířka páráků
obvody klektáků
přirážky páráky max. 2 body a to za: zbarvení
úbrusu, stejnoměrné vyklenutí horní a vnější plochy
páráku, velikost úbrusu, tvar špičky, kruhovité
zakřivení
• přirážky klektáky max. 3 body a to za: tmavohnědé
až černé zbarvení úbrusu na jednom klektáku,
zakřivení klektáku
• srážky 0 – 10 bodů za: úbrus páráků, nesouměrnost
páráků a klektáků a nepoměrnost mezi páráky a
klektáky
Lebky šelem
• Měří se přesným posuvným měřítkem s
přesností na 1 mm
• Délka lebky
• Šířka lebky
• Součet obou hodnot udává bodovou
hodnotu lebky
•
Medvěd
Kůže šelem
a)
Délka kožešiny od špičky čenichu ke konci
kelky
b)
Šířka kožešiny na nejužším místě
c)
Vzhledové body
•
Formule : [(a*b)/100] + c
•
Vlk
a) Délka kožešiny v cm od špičky čenichu až ke kořeni
oháňky
b) Šířka kožešiny v cm na nejužším místě
c) Vzhledové body
•
Formule : [(a*b)/100] + c
• Rys
a) Délka kožešiny v cm od špičky čenichu až ke konci
oháňky
b1) Šířka kožešiny v cm na nejužším místě
b2)Rozpětí kůže – vzdálenost konců obou běhů při volně
položené a napnuté kůži (bez drápků)
c) Vzhledové body
• Formule : [a*(b1 + b2)/200] + c
• Kočka divoká
a) Délka kožešiny v cm od špičky čenichu až ke
kořenu oháňky
b1) Šířka kožešiny v cm na nejužším místě
b2)Rozpětí kůže – vzdálenost konců obou běhů při
volně položené a napnuté kůži (bez drápků)
c) Vzhledové body
• Formule : [a*(b1 + b2)/200] + c
Nezapomeň trofej není vše a
hodně o tvém přístupu k zvěři
napoví
a její úprava o tvé úctě k
ulovené zvěři mluví
Děkuji Vám za pozornost

Podobné dokumenty