Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
Vážení a milí přátelé historických kol!
PROGRAM MISTROVSTVÍ SVĚTA HISTORICKÝCH KOL IVCA RALLY 2013
Jsem potěšen, že vás můžeme přivítat v našem městě Veselí nad Moravou na 33. ročníku IVCA Rally.
Po velkých městech Praze a Brnu velmi rádi uvítáme klání u nás, ve dvanáctitisícovém městě. Naše město leží v rovinaté krajině Moravského Slovácka na rozhraní Jihomoravského a Zlínského kraje. Rozkládá
se po obou březích řeky Moravy se spoustou historických a církevních památek, vodními, krajinnými
i technickými prvky, živým folklorem, kvalitním vínem a gastronomickými specialitami. Dávno před
tím, než byly realizovány cyklostezky, jezdili naši předkové na kolech na nákupy, do kostela, za prací,
na návštěvy, do okolních obcí, ale i jen tak – sportovně či turisticky. Věřím, že se vám bude u nás líbit
a navážeme srdečné vztahy pro případné návraty.
Středa 22. května:
Vítejte ve Veselí nad Moravou!
starosta města Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík
14:00-22:00
18:00-20:30 19:30-23:00
do 22:00
příjezd do Veselí nad Moravou k OA – prezence v hale
večeře v jídelně
oficiální zahájení IVCA Rally 2013 v hale s dechovou hudbou
odevzdat přihlášky na závody (4. část průkazu účastníka – „skládačka“)
Čtvrtek 23. května:
06:00
hromadný start závodu na 100 mil od OA
po 06:00 zahájení individuálních vytrvalostních jízd od OA
07:00-09:00 snídaně v jídelně
11:00-14:00 oběd v jídelně
13:00–18:00 individuální návštěvy veselských zajímavostí - viz mapa str. 12–13
18:00
konec závodu a jízd na 100 mil u OA
18:00-20:30 večeře v jídelně
19:30-23:00 společný večer v hale s country muzikou, dětským folklorem, moderní gymnastikou, vyhodnocením závodu a jízd na 100 mil a se zveřejněním propozic závodů na 1 anglickou míli
sestavených dle počtu odevzdaných přihlášek v jednotlivých kategoriích
Pátek 24. května:
Praktické informace
1. OA - školský areál u kempu s info IVCA Rally 2013, sportovní halou, jídelnou, ubytováním
a úschovnou kol.
2. Průkaz účastníka (součást „skládačky“) a stravenky noste s sebou v průhledném závěsu.
3. Pořadatelé budou při výkonu přidělené funkce oblečeni ve světle zelených tričkách
s průkazem pořadatele v průhledném závěsu.
4. Osobní jednání s pořadateli na info IVCA Rally 2013
středa 22. 5. v čase 12:00 – 23:00
čtvrtek 23. 5. v čase 5:00 – 23:00
5. Telefonní kontakty na pořadatele – viz průkaz účastníka („skládačka“)
6. Další důležité telefony: Hasiči + 420 150
Rychlá záchranná služba
+ 420 155
Policie + 420 158
Integrovaný záchranný systém 112
Taxi:
774 556 699, 777 998 895, 774 123 803, 777 692 279, 604 851 546, 739 209 878,
775 930 985, 605 769 335, 721 944 423, 607 717 351, 777 299 725, 607 163 832,
728 358 168, 605 769 335
7. Směnárny a bankomaty – viz mapa str. 12 - 13
8. Prodej pohlednic a známek:
středa 22. 5. ve sportovní hale v čase 17:00 – 19:00
pátek 24. 5. u trati na 1 anglickou míli 13:00 – 18:00
nebo v centru města na poště – viz mapa str. 12 - 13 (čtvrtek 8:00 – 18:00,
pátek 8:00 – 18:00, sobota 8:00 – 12:00)
9. Předaný závěs se skleničkou na víno vezměte s sebou na večerní program ve středu a čtvrtek
do sportovní haly a v pátek do Bzence.
10.Nedělní mše svatá římskokatolické církve v kostele sv. Andělů strážných (viz mapa str. 12 - 13)
od 7:30 a od 10:00.
-2-
07:00-09:00 snídaně v jídelně
08:00-13:00 bleší trh a výstavy v Turistickém centru Veselska (tříkolky Jiřího Fialy, Baťův kanál,
Zimovčák, Slovácko, fotografie E. Raupp), doprovodný program na náměstí Míru (jízda zručnosti,
krasojízda, rej vysokých kol, cyklokuriozity, divadlo pro děti, historická auta)
08:00–13:00 individuální návštěvy veselských zajímavostí - viz mapa str. 12–13
10:00-11:30 výroční schůze IVCA (členové výboru) v Turistickém centru Veselska - viz mapa str. 12–13
11:00-14:00 oběd v jídelně
13:00-14:00 trenink na trase závodu na 1 anglickou míli
14:00-17:00 závody na 1 anglickou míli v blízkosti kempu - viz mapa str. 14
17:00-18:30 večeře v jídelně
19:30-24:00 posezení ve sklepě TJ Sokol s cimbálovou muzikou a návštěva zámeckých sklepů
(Bzenec) – viz mapa str. 11
doprava 10 km 3 autobusy kyvadlově od 18:45 hod. od OA se zastávkami na náměstí Míru a Bartolomějském náměstí - viz mapa str. 12 - 13, návrat nejpozději do 01:00 hod.
Sobota 25. května:
07:00-08:30 snídaně v jídelně
08:45
sraz v historických úborech na Bartolomějském náměstí a společné fotografování
09:00
jízda po cyklotrase č. 47 se zastávkami a doprovodným programem: Uherský
Ostroh (náměstí, zámek), Ostrožská Nová Ves (lázně), Kunovice (Panský dvůr - oběd) a Uherské
Hradiště (Masarykovo náměstí)
15:30
zpáteční jízda do Veselí nad Moravou
17:00-18:30 večeře v jídelně
19:30-02:00 závěrečný gala večer na kulturním domu (viz mapa str. 12–13) s hudebním
a folklórním programem, tancem, rautem, vyhodnocením závodů na 1 anglickou míli a předáním
pořadatelství Maďarsku
Neděle 26. května:
07:00-09:00
08:00-10:00
snídaně v jídelně
odjezd účastníků
-3-
Dear friends of Veteran Bicycles,
Schedule
I am very pleased to welcome you to our town Veselí nad Moravou for the 33. IVCA Rally 2013. After
such big cities as Prague and Brno we hold this friendly meeting in a town of only 12000 inhabitants.
Our town is situated in the lowland of Moravian Slovakia, which is on the boundaries of the South-Moravian and Zlín Region. The town lies on the both banks of the river March and has a plenty of historical and church monuments, water and nature scenery, living folklore, good wine and culinary specialties. Our ancestors used to ride the bike to do the shopping, to church, to work, to visit their relatives, to
neighbouring villages or just so – sportingly or as tourists - a long time before the first cycle routes were
built. I hope you will enjoy the stay in our town and that we establish warm relationships for reunions.
Wednesday 22 May
Welcome to Veselí nad Moravou.
Mayor of the Town Veselí nad Moravou, Miloš Kozumplík
14:00-22:00 arrival in Veselí nad Moravou at the OA (Business Academy) – enrollment in the
sports hall
18:00-20:30 dinner in the eating house
19:30-23:00 official opening of IVCA Rally 2013 (in the hall, with brass music)
Please submit your application for bicycle racing until 22:00 (page 4 of the booklet)
Thursday 23 May
6:00 start of 100 Miles Race at OA
after 6:00
start of Long-distance Rides at OA
7:00-9:00
breakfast (eating house)
11:00-14:00 lunch (eating house)
13:00-18:00 possibility to individual visit interesting places in Veselí (see Map page 12–13)
18:00
end of 100 Miles Race and other races at OA
18:00-20:30 dinner (eating house)
19:30-23:00 soirée in the hall with country music, folklore, modern gymnastics, 100 Miles Race
and Long-distance Rides winner announcement, publication of English Mile Race rules according
to the number of people enrolled
Friday 24 May
Practical information
1. OA (Business Academy) – the school premises is next to the camp (with Information centre
for IVCA Rally, sports hall, eating house, accommodation and bicycle locker room).
2. Participant license and meal tickets should be visibly worn in a transparent plastic holder with
neck strap.
3. Our volunteers will be wearing light green T-shirts with an ID card in a transparent plastic holder with neck strap.
4. They can give you advice at the Information centre for IVCA Rally on:
Wednesday
22.5.2013 12:00 – 23:00
Thursday
23.5.2013
5:00 – 23:00
5. Their phone numbers – see the booklet (participant license)
6. Other important phone numbers:
Emergency Call
112
Fire Department +420 150
Emergency Medical Service +420 155
Police
+420 158
Taxi:
774 556 699, 777 998 895, 774 123 803, 777 692 279, 604 851 546, 739 209 878,
775 930 985, 605 769 335, 721 944 423, 607 717 351, 777 299 725, 607 163 832,
728 358 168, 605 769 335
7. Exchange offices and cash machines – see map (p. 12-13)
8. Postcards and stamp sale: Wednesday 22.5. in the sports hall (17:00 - 19:00)
Friday 24.5. on the route of English Mile (13:00 - 18:00)
9. The neck strap with wine glass should be brought to the sports hall on Wednesday,
for the evening program on Thursday and to Bzenec on Friday.
10. Sunday services in our Holy Guardian Angels Catholic Church are held from 7:30 and 10:00
7:00-9:00
breakfast (eating house)
8:00-13:00
jumble sale and exhibitions in the TIC (Tourist Information Centre of Veselsko
region) – Tricycles (Jiří Fiala), Baťa canal, Josef Zimovčák, Slovácko region, E.Raupp photography.
Program at the square náměstí Míru (skill rides, circus-riding, whirl of high bics, rarities in the world of
bicycles, theatre performance for children, veteran cars) (see Map page 12–13, Nr. 2,3)
8:00-13:00
possibility to individual visit interesting places in Veselí (see Map page 12–13)
10:00-11:30 annual meeting of IVCA committee members in TIC (see Map page 12–13, Nr. 2)
11:00-14:00 lunch (eating house)
13:00-14:00 practising for the English Mile Race (on the English Mile track)
14:00-17:00 The English Mile – at the campsite (see Map page 14)
17:00-18:30 dinner (eating house)
19:30-24:00 gathering at the wine cellar of TJ Sokol (club) with dulcimer music, the sight-seeing
of Bzenec chateau wine cellars – see Map page 11
Transport : 10km, 3 buses, shuttle traffic from 18:45 (OA - Square náměstí Míru – Square Bartolomějské náměstí (see Map), return until 01:00 at latest
Saturday 25 May
7:00-8:30breakfast
8:45
meeting in historical costumes at Bartoloměj Square and photographing
(see Map page 12–13, Nr. 10)
9:00
costumed ride, bicycle route Nr.47: Uherský Ostroh (square, chateau) – Ostrožská
Nová Ves (spa) – Kunovice (manor house - lunch) – Uherské Hradiště (Masaryk square)
15:30
return ride to Veselí nad Moravou
17:00-18:30dinner
19:30-02:00 closing gala dinner in the culture house (see Map page 12–13) with music and
folklore program, dance, English Mile winner announcement and handover of the organising of
IVCA Rally to Hungary
Sunday 26 May
7:00-9:00breakfast
8:00 – 10:00departure
-4-
-5-
Sehr geehrte Freunde historischer Fahrräder,
Programm
Ich freue mich, dass ich Sie im Jahre 2013 in unserer Stadt Veselí nad Moravou im Rahmen der 33. IVCA
Rallye willkommen heißen darf. Nach großen Städten - wie Prag und Brünn - empfangen wir dieses
Freundschaftstreffen in unserer 12.000-Einwohner-Stadt.
Unsere Stadt liegt in der Tiefebene der Mährischen Slowakei, die zur Region Südmähren gehört. Sie
breitet sich an beiden Ufern des Flusses March aus und hat eine Menge historischer und kirchlicher
Denkmäler, ökologische und technische Landschaftselemente, ist voll lebendiger Folklore, gutem Wein
und regionalen Spezialitäten. Lange bevor die Radwege gebaut wurden, fuhren unsere Vorfahren in die
Kirche, zur Arbeit, zu Besuch, einkaufen, in die benachbarten Gemeinden aber auch ohne Zweck – als
Sporttreiben oder Tourismus - rad. Ich glaube, dass es Ihnen bei uns gefallen wird und dass wir herzliche
Beziehungen aufbauen.
Mittwoch 22 Mai
Wilkommen in Veselí nad Moravou
Bürgermeister der Stadt Veselí nad Moravou, Miloš Kozumplík
14:00-22:00 Ankunft – Präsenz in der Halle der OA (Handelsakademie)
18:00-20:30 Abendessen in der Speisehalle
19:30-23:00 offizielle Eröffnung der IVCA Rallye in der Halle (Blasmusik)
spätestens um 22:00 bitte die Anmeldeformulare abgeben (Seite 4 des Teilnehmerausweis)
Donnerstag 23 Mai
6:00 Start des 100-Meilen-Rennens (OA)
nach 6:00
Start der einzigen Dauerfährten (OA)
7:00-9:00
Frühstück in der Speisehalle
11:00-14:00 Mittagessen in der Speisehalle
13:00-18:00 fakultative Besichtigung der Sehenswürdigkeiten – siehe Karte Seite 12–13
18:00
Ende des 100-Meilen-Rennens
18:00-20:30 Abendessen in der Speisehalle
19:30-23:00 Soirée in der Halle mit Countrymusik, Folklore, Moderngymnastik, Auswertung des
100-Meilen-Rennens und der Fährten und die Veröffentlichung der Propositionen für 1-Englische-Meile-Rennen nach Zahl der abgegebenen Anmeldeformulare
Freitag 24 Mai
Praktische Hinweise:
1. OA – Handelsakademie – Areal der Schule neben dem Campingplatz (dort gibt es: Info IVCA
Rallye 2013, Sporthalle, Speisehalle, Unterkunft und einen Raum für Räder)
2. Den Teilnehmerausweis und Verpflegungskarte soll man im Plastikumschlag bei sich tragen
3. Ordnerdienst wird einen grünen T-Shirt und Ausweiskarte anhaben
4. Persönliche Besprechungen mit Organisatoren und Ordnerdienst möglich am:
Mittwoch 22.5. 12:00-23:00
Donnerstag 23.5. 5:00-23:00
5. Telefonnummer der Organisatoren: sieh Teilnehmerausweis
6. Weitere wichtige Telefonnummer: Notruf 112
Feuerwehr
+420 150
Rettungsdienst +420 155
Polizei
+420 158
Taxi:
774 556 699, 777 998 895, 774 123 803, 777 692 279, 604 851 546, 739 209 878,
775 930 985, 605 769 335, 721 944 423, 607 717 351, 777 299 725, 607 163 832,
728 358 168, 605 769 335
7. Wechselstuben und Geldautomaten – sieh Karte, S. 12-13
8. Verkauf von Ansichtskarten und Briefmarken:
Mittwoch 22.5. 17:00 - 19:00 in der Sporthalle,
Freitag 24.5. 13:00 – 18:00 auf der Strecke für Eine Englische Meile
9. Das Weinglass soll man am Mittwoch und Donnerstag zum Abendprogramm in der Sporthalle
und am Freitag nach Bzenec mitbringen
10. Die Sonntagsmesse in unserer römisch-katholischen Hl. Schutzengel Kirche
(sieh Karte, S.12-13) beginnt um 7:30 und 10:00.
7:00-9:00
Frühstück in der Speisehalle
8:00-13:00
Flohmarkt und Ausstellungen in dem Touristeninformationszentrum der Veselí
Region (Jiří Fiala – Dreiräder, Baťa –Kanal, Josef Zimovčák, Mährische Slowakei, E.Raupp – Fotografien), Begleitsprogramm auf dem Platz náměstí Míru (Geschicklichkeitsfahrt, Kunstradfahren,
Tanz der Hochräder, Kuriositäten aus der Welt der Fahrräder, Theater für Kinder, historische Autos)
- siehe Karte Seite 12–13, N. 2,3
8:00-13:00
fakultative Besichtigung der Sehenswürdigkeiten – siehe Karte Seite 12–13
10:00-11:30 IVCA Generalversammlung (Mitglieder der Kommittee) in dem Touristeninformationszentrum – siehe Karte Seite 12–13, N. 2
11:00-14:00 Mittagessen in der Speisehalle
13:00-14:00 Training für die Englische Meile
14:00-17:00 Englische Meile (unweit von dem Campingplatz - siehe Karte Seite 14)
17:00-18:30 Abendessen in der Speisehalle
19:30-24:00 Abend im Weinkeller der TJ Sokol (Turnbewegung) mit Zimbalmusik, Besuch im
Weinkeller Bzenec – siehe Karte Seite 11
Transport : 10km, 3 Busse – Pendelverkehr ab 18:45 von OA, mit Haltestelle auf dem Platz náměstí
Míru und Bartolomějské – siehe Karte. Rückkehr spätestens um 1:00 Uhr
Samstag 25 Mai
7:00-8:30
Frühstück in der Speisehalle
8:45
Treffen auf dem Platz Bartolomějské náměstí und gemeinsames Fotografieren
– siehe Karte Seite 12–13, N. 10
9:00
Ausfahrt in historischen Kostümen – Radweg Nr. 47 - Uherský Ostroh (Stadtplatz,
Schloss), Ostrožská Nová Ves (Kurort) – Kunovice (herrschaftlicher Landsitz - Mittagessen) und
Uherské Hradiště (Platz Masarykovo náměstí)
19:30
Galaabend im Kuturhaus (siehe Karte Seite 12–13) - Musik und Folklore, Tanz, Buffet und
Siegerehrung (Englische Meile), Übergabe der Organisierung der nächsten IVCA Rallye nach Ungarn
Sonntag 26 Mai
7:00-9:00
Frühstück in der Speisehalle
8:00-10:00Heimreise
-6-
-7-
Chers amis des vélos historiques,
Programme
Je suis enchanté de pouvoir vous accueillir à Veselí nad Moravou à l´occasion de la 33e entreprise de
IVCA Rallye. Après les grandes villes de Prague et Brno nous aimons bien accueillir la joute chez nous,
dans la ville de 12 000 habitants. Elle se trouve dans le plat paysage de la Moravie du Sud de la République tchèque. Elle est située sur les deux rives de la Morava avec beaucoup de monuments historiques
et religieux, éléments de paysage d´eau et techniques, folklore vivant, vin de qualité et spécialités
gastronomiques. Avant de réaliser les routes cyclotouristiques, nos ancêtres faisaient du vélo pour aller
acheter, à l´église, en visite, mais aussi pour faire du sport et du tourisme. Je crois que vous vous sentirez
bien chez nous et que nous entrerons en relations cordiales pour des retours éventuels.
Mercredi le 22 mai :
Soyez les bienvenues à Veselí nad Moravou!
Miloš Kozumplík, maire de la ville de Veselí nad Moravou
14:00-22:00 arrivée à Veselí nad Moravou au Lycée de commerce (OA) – la présence dans le hall
18:00-20:30 dîner dans la salle à manger
19:30-23:00 ouverture officielle de IVCA Rallye 2013 dans le hall
avant 22:00 remettre les bulletins d´adhésion aux courses (4e partie de la carte de participant)
Jeudi le 23 mai :
06 :00
départ de la course à 100 lieues de OA
après 06:00 commencement des courses d´endurance de OA
07:00-09:00 petit déjeuner dans la salle à manger
11:00-14:00 déjeuner dans la salle à manger
13:00-18:00 visites individuelles des monuments et curiosités de Veselí – voir la carte pages 12–13
18 :00
fin de la course à 100 lieues près de OA
18:00-20:30 dîner dans la salle à manger
19:30-23:00 soirée avec la musique country, folklore d´enfant, gymnastique moderne, résultats
de la course à 100 lieues, règlements de la course à 1 mille anglais selon les cathégories
Vendredi le 24 mai:
Renseignements pratiques
1. OA- complexe le Lycée de comerce près du camping avec Infos IVCA Rallye 2013, le hall de
sport, la salle à manger, l´hébergement et avec le dépôt de vélos.
2. Portez SVP toujours avec vous la carte de participant (partie de la brochure
promotionnelle pliante) et les bons de repas dans l´enveloppe transparente.
3. Les organisateurs (pendant l´exercice de leur fonction) seront habillés dans les tricots en
couleur verte claire avec la carte d´organisateur dans une enveloppe transparente.
4. Le pourparler personnel avec les organisateurs au centre d´infos IVCA Rallye 2013:
mercredi 22. 5. 12:00 – 23:00
jeudi
23. 5. 5:00 – 23 :00
5. Téléphones des organisateurs – voir la carte de participant (brochure pliante)
6. Téléphones d´urgence:
Système intégré de secours 112
Sapeurs – pompiers
+ 420 150
SAMU+ 420 155Police+ 420 158
Taxi:
774 556 699, 777 998 895, 774 123 803, 777 692 279, 604 851 546, 739 209 878,
775 930 985, 605 769 335, 721 944 423, 607 717 351, 777 299 725, 607 163 832,
728 358 168, 605 769 335
7. Bureaux de change et distributeurs de billets – voir la carte pages 12 – 13
8. Vente des cartes postales et des timbres :
mercredi 22. 5. dans le hall de sport 17:00 – 19:00
vendredi 24. 5. près du parcours d´un mille anglais 13 :00 – 18 :00
ou au centre-ville à la poste – voir la carte pages 12 – 13 (jeudi 8:00 – 18:00, vendredi 8 :00 – 18 :00, samedi 8 :00 – 12 :00)
9. Il faut prendre le « porte-petit verre » obtenu avec vous à la soirée de mercredi et
jeudi dans le hall de sport et vendredi à Bzenec.
10. La sainte messe de dimanche de l´Église catholique et romaine à l´église des
Saints-Anges-Gardiens (voir la carte pages 12 – 13) de 7:30 et puis de 10:00 heures.
07:00-09:00 petit déjeuner dans la salle à manger
08:00-13:00 marché aux puces et expositions au Centre de tourisme de Veselsko (Tricycles de
Jiří Fiala, Canal Baťa, Zimovčák, photos de E. Raupp), programme à la place de la Paix (course de
l´habileté, vélos acrobatiques, course des hauts vélos, cyclocuriosités, théâtre pour les enfants,
voitures historiques) – voir la carte pages 12–13, N. 2, 3
08:00-13:00 visites individuelles des curiosités de Veselí - voir la carte pages 12–13
10:00-11:30 réunion annuelle de IVCA (membres du comité) au Centre de tourisme de Veselsko
– voir la carte pages 12–13, N. 2
11:00-14:00 déjeuner dans la salle à manger
13:00-14:00 entraînement
au parcours de la course à 1 mille anglais
14:00-17:00 course à 1 mille anglais près du camping - voir la carte page 14
17:00-18:30 dîner dans la salle à manger
19:30-24:00 soirée dans la cave viticole de TJ Sokol avec la musique de cymbalum et la visite
des caves de château de Bzenec (voir la carte page 11)
trafic – 3 bus par la navette de 18:45 de OA avec l´arrêt place de la Paix et place Saint-Barthélemy –
voir la carte, retour au plus tard avant 01:00 h.
Samedi le 25 mai:
07:00-08:30 petit déjeuner dans la salle à manger
08:45
rassemblement dans les costumes historiques à la place Saint-Barthélemy, prise
des photos de groupe, – voir la carte pages 12–13, N. 10
09:00
course sur la route cyclotouristique numéro 47 avec les arrêts et le programme:
Uherský Ostroh (place, château), Ostrožská Nová Ves (les bains), Kunovice (Panský dvůr – déjeuner)
et Uherské Hradiště (place Masaryk)
15:30
retour à Veselí nad Moravou
17:00-18:00 dîner dans la salle à manger
19:30-02:00 soirée de gala – maison de la culture (voir la carte pages 12–13) avec le programme
de musique et danse, publication des résultats des courses à 1 mille anglais et remise de l´organisation de IVCA à la Hongrie
Dimanche le 26 mai:
07:00-09:00
08:00-10:00
-8-
petit déjeuner dans la salle à manger
départ des participants
-9-
Legenda k mapám:
Mapa str. 11
Veselí nad Moravou a okolí s vyznačením trasy 100 mil, návštěvy sklepa ve Bzenci (pátek) a sobotní vyjížďky do Uherského Hradiště.
Grand tour Josefa Zimovčáka – 3 plakety keramika Vl. Groše na budově restaurace v místní části
Milokošť, kde Josef Zimovčák bydlí.
Uherský Ostroh – Náměstí, zámek - historické centrum bylo v roce 1990 vyhlášeno městskou
památkovou zónou. Zdejší rovinaté okolí je vhodné svými cyklostezkami pro milovníky jízdních
kol. Milovníci historických kol se sdružují v místním Veteran Bicyklubu.
Ostrožská Nová Ves – Lázně - lázně založené v roce 1903 léčí hlavně revmatické a kožní choroby, ale nabízejí také relaxační víkendové pobyty. V obci se nachází golfové hřiště Jezera. Rozsáhlá
štěrková jezera lákají k rybaření.
Kunovice – Letecké muzeum - založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu. Zpočátku bylo
budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně v Kunovicích. V současné době se vystavuje 23 vojenských, dopravních a sportovních letounů.
Kunovice – Panský dvůr - v nedávné době byl v centru města Kunovice znovu obnoven areál
Panského dvora. První zmínky o existenci Panského dvora sahají do roku 1592.
Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí - městská památková zóna zahrnuje dochované
středověké jádro se dvěma velkými náměstími a souborem historických staveb.
Mapa str. 12 - 13 – Střed města Veselí nad Moravou
1 – Kulturní dům – galavečer 25. 5.
2 – Panský dvůr – Výstava historických tříkolek ze sbírky Jiřího Fialy, Výstava fotografií Erwina
Rauppa – Moravská Hellas 1904, bleší trh 24. 5., výroční schůze IVCA
3 – Náměstí Míru – doprovodný program 24.5.
4 – Kostel sv. Andělů strážných - bývalý klášterní kostel řádu Servitů z let 1717-1734. V roce 2011
byly do věží kostela vsazeny dva nové zvony Bl. Terezie z Kalkaty a Bl. Jan Pavel II.
5 – Židovský hřbitov
6 – Zámecký park s výsadbou vzácných starých stromů a exotických dřevin. V parku jsou navzájem propojená jezírka s můstky, ostrůvky a drobné architektonické památky.
7 – Vodní elektrárna - technickou památkou je dodnes fungující dvouturbínová vodní elektrárna
s původním strojním zařízením z počátku 20. století. Bohužel elektrárna není přístupná veřejnosti.
8 – Zámek – byl zbudovaný na místě středověké vodní tvrze, v minulosti obýván hraběcím rodem Chorinských. Bohužel v současné době je zámek veřejnosti nepřístupný.
9 – Baťův kanál - unikátní vodní cesta postavená v letech 1938-39 českým státem a firmou Baťa.
Délka kanálu je v současnosti přibližně 53 km. Nyní je využíván pouze jako turistická vodní cesta.
10 – Bartolomějské náměstí - společné focení a zahájení jízdy v historických kostýmech 25. 5.
11 – Kostel sv. Bartoloměje - barokní stavba, postavená v letech 1733-1741, na místě tří měšťanských domů. Byl vysvěcen 8. září 1741 a stal se novým veselským farním kostelem.
12 – Židovská synagoga - nyní slouží jako modlitebna církve adventistů Sedmého dne.
13 – Kostel Panny Marie - nejstarší kostel na území města. Podle dochovaných románsko-gotických prvků je jeho vznik datován do konce l. poloviny 13. stol. V současné době neslouží kostel
církevním účelům ani není zpřístupněn veřejnosti.
Mapa str. 14 – info IVCA Rally 2013, start 100 mil, trasa 1 míle
Zajímavosti regionu:
Folklór a verbuňk - Veselí na Moravou leží v oblasti Moravského Slovácka, kde se stále udržují
lidové tradice, zvyky, obyčeje a tradiční kroje. Z generace na generaci se předávají lidové písně
a tance. Působí zde mnoho folklorních souborů, pěveckých sborů a cimbálových i dechových muzik. Slovácký verbuňk - unikátní lidový tanec zařazený v roce 2005 na seznam světového dědictví
UNESCO, vám předvedou folkloristé při čtvrtečním i sobotním programu.
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
Legend on a map:
Map on page 11 – Veselí nad Moravou and surroundings – with 100 Mile Race route, Bzenec
(wine cellars - Friday) and Saturday ride to Uherské Hradiště
Grand tour Josefa Zimovčáka – 3 plaquettes by Vl. Groš on a restaurant in Milokošť where J.Zimovčák
lives
Uherský Ostroh – Náměstí, zámek – The historic centre of Uherský Ostroh was declared an urban
conservation area in 1990. Moravian lowland is suitable for bicycle rides thanks to many bike trails. The
historic bicycles enthusiasts founded a local Veteran Bicyclub.
Ostrožská Nová Ves – Lázně – Rheumatoid arthritis and skin diseases are treated in the spa resort,
which was established in 1903. It also offers relaxing weekends. There is a golf course Jezera in the village. The large gravel lakes are suitable for fishermen.
Kunovice – Letecké muzeum - The aircraft museum in Kunovice was established in 1970 by the members of Aeroclub Slovácko. Originally, it was built as a museum of aeroplanes that had been built or
cooperated in the Kunovice factory. Nowadays, the museum displays 23 military, transport and sport
aircrafts.
Kunovice – Panský dvůr - Short time ago, a former feudal mansion was restored in the centre of the
town. The first written reference to this mansion dates back to 1592.
Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí - The medieval centre of Uherské Hradiště - two large
squares, the lane connecting these squares and a couple of Jesuit buildings - was declared a conservation area.
Map on page 12-13 – The centre of the town Veselí nad Moravou
1 – culture house (gala dinner 25.5.)
2 – feudal manor house (Veteran Tricycles – Jiří Fiala´s collection, Erwin Raupp photography – Moravian Hellas 1904, jumble sale 24.5., annual IVCA meeting)
3 – náměstí Míru (Mír Square) - 24.5.
4 – Holy Guardian Angels Church - the former monastery church of the Servité order (1717-1734).
Two new church bells were embedded into the church tower in 2011 – Blessed Teresa of Calcutta and
Blessed John Paul II.
5 – Jewish cemetery
6 – chateau park – unique ancient trees, exotic wood species, interconnected ponds with small bridges and islets and other tiny monuments of architecture.
7 – water power plant – this is a technical monument with to up to nowadays functioning turbines
and preserved machine equipment that dates back to the beginning of 20th century. Unfortunately,
the public are not admitted there.
8 – chateau – The chateau was built on the place of a medieval water fortress. It was inhabited by the
earl kin of Chorinský. Unfortunately, the public are not admitted there.
9 - Baťa-Canal - This unique water route was built in 1938-1939 by the Czech state and the Baťa shoe
company. The Canal is nowadays about 53 kilometers long. It is as a well-known tourist waterway.
10 – St. Bartholomew Square – photographing and start of the costumed ride 25.5.
11 – St. Bartholomew Church – The church had been built in baroque style in 1733-1741. It was consecrated 8th September 1741 and it became a new parish church.
12 – Jewish synagogue - serves nowadays as a chapel for Seventh-Day Adventists
13 – Virgin Mary Church is the oldest church in the municipal area. According to preserved romanesque-gothic elements the church could be probably dated back to the end of the first half of 13th
century. Nowadays the church does not serve any purposes and the public are not admitted there.
Map on page 14 – Info IVCA Rally 2013, start of 100 Mile Race, 1 Mile Track
More interesting facts about this region:
Folklore and verbuňk - Veselí nad Moravou lies in the area of Moravian Slovakia, where the traditions,
habits and customs are still kept. The inhabitants of this region sometimes wear folk costumes. The
parents and grandparents bequeath folk songs and dances to their children. There is a wide variety of
contemporary folk music - dulcimer and brass music groups. The peculiarity of the culture can be seen
on verbuňk (Dance of Recruits) which has been on the UNESCO World Heritage List since 2005. You can
enjoy this typical dance on Thursday and Saturday.
- 14 -
- 15 -
Legende (Karten):
Légende aux cartes :
Karte auf der Seite 11 – Veselí nad Moravou und Umgebung, die 100-Meilen-Strecke ist gezeichnet, sowie auch Bzenec (Freitag) und Uherské Hradiště (Samstag)
Grand tour Josefa Zimovčáka – 3 keramische Plaketten von Vladimír Groš an dem Gebäude der Gaststätte in Milokošť, wo Josef Zimovčák wohnt
Uherský Ostroh – Náměstí, zámek – Das Zentrum der Stadt wurde im Jahre 1990 unter Denkmalschutz
gestellt. Die hiesige Ebene ist dank der vielen Fahrradwege für Liebhaber historischer Fahrräder geeignet. Sie treffen sich im sog. Veteran Bicyklub zusammen.
Ostrožská Nová Ves – Lázně – Der Kurort, der im Jahre 1903 gegründet wurde, behandelt hauptsächlich
Erkrankungen des Bewegungsapparates und Hautkrankheiten; er bietet aber auch Wochenendaufenthalter. Im Dorf befindet sich der Golfplatz Jezera und ein großer Kiessee, der für Fischerei geeignet ist.
Kunovice – Letecké muzeum - Das Flugzeugsmuseum in Kunovice wurde im Jahre 1970 von den
Mitgliedern des Slovakischen Aeroclubs gegründet. Zuerst war es ein Museum der Flugzeuge, die in der
Fabrik in Kunovice gebaut oder kooperiert wurden. Derzeit stellt das Museum 23 Armee-, Transport- und
Sportflugzeuge aus.
Kunovice – Panský dvůr - Neulich war im Zentrum von Kunovice ein herrschaftlicher Landsitz rekonstruiert. Die erste urkundliche Erwähnung von diesem Landsitz reicht in das Jahr 1592 zurück.
Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí - Der erhaltene mittelalterliche Kern der Stadt Uherské Hradiště wurde unter Denkmalschutz gestellt - zwei große Stadtplätze und ein Komplex der Jesuitengebäude.
Carte page 11 – Veselí nad Moravou avec ses environs avec marquage de l´itinéraire 100
lieues, visite de la cave à Bzenec (vendredi) et itinéraire de l´excursion à Uherské Hradiště.
Grand tour Josefa Zimovčáka – 3 plaquettes – céramique de V. Groš au mur du restaurant à Milokošť
où habite Josef Zimovčák.
Uherský Ostroh – Place, château – Dans le centre historique qui a été déclaré zone classée monument
historique. Aux environs, le pays de plaines avec des pistes cyclables offre beaucoup de possibilités
pour les amateurs du vélos. Les amis du vélo historique se regroupent au Veteran Bicyclub.
Ostrožská Nová Ves – avec les bains sulfureux fondés en 1903 qui traitent surtout des maladies de
peau et rhumatismales, mais ils offrent aussi des séjours de relaxation. et la « mer de la Slovaquie Morave - vastes lacs de gravier qui attire à la pêche. Il y a le terrain de golf.
Kunovice – Musée d´aviation – a été fondé en 1970 par les membres de l´aéro-club slovaque. Actuellement le musée présente 23 avions militaires, avions de transport et de sport dont plus de moitié provient directement de l´usine de Kunovice.
Kunovice – Panský dvůr – Ces derniers temps on a restauré l´aire de la Cour seigneuriale au centre de la
ville.
Uherské Hradiště – place Masaryk – La zone de ville classée monument historique comporte le centre
médieval conservé avec 2 grandes places, la rue de jonction avec l´Hôtel de ville et l´ensemble de bâtiments jésuites.
Karte auf den Seiten 12-13 – Zentrum der Stadt Veselí nad Moravou
1 – Kulturhaus – Galaabend am 25.5.
2 – Herrschaftlicher Landsitz (Panský dvůr) – Ausstellung historischer Dreiräder aus der Sammlung
von Jiří Fiala, Ausstellung der Fotografien von Erwin Raupp – Mährische Hellas 1904, Flohmarkt (24.5.),
IVCA Generalversammlung
3 – náměstí Míru (Mír Stadtplatz)– das Begleitprogramm am 24.5.
4 – Schutzengelkirche – ursprünglich Serviten-Klosterkirche aus Jahren 1717-1734. Im Jahre 2011
wurden in die Türme zwei neue Glocken – Selige Mutter Teresa und Seliger Johannes Paul II. - eingebaut
5 – Jüdischer Friedhof
6 – Schlosspark –wertvolle alte Bäume, exotische Gehölze, kleine Seen mit Brücken und Inseln und
andere kleine architektonische Denkmäler
7 – Wasserkraftwerk – mit zwei bisher laufenden Turbinen und einer Maschinenanlage vom Anfang
des 20. Jahrhunderts gehört das Wasserkraftwerk zu wertvollen technischen Denkmälern. Wasserkraftwerk ist leider nicht für Besucher zugänglich.
8 – Schloss – Das Schloss wurde an Stelle der ehemaligen Festung gebaut. Die Grafen Chorinský haben
da gewohnt. Das Schloss ist leider nicht für Besucher zugänglich.
9 - Baťa-Kanal - Die einzigartige Wasserstraße namens Baťa-Kanal wurde in Jahren 1938-39 von dem
tschechischen Staat und Firma Baťa gebaut. Der Kanal ist heutzutage ungefähr 53 Kilometer lang. Er ist
heutzutage ein beliebter Wasserweg für Touristen.
10 – Bartolomějské náměstí – Bartholomäus Platz – gemeinsames Fotografieren und Anfang der Fahrt
in historischen Kostümen (25.5.)
11 – St.-Bartholomäus-Kirche – das Gebäude im Barockstil wurde zwischen den Jahren 1733-1741
gebaut. Es wurde am 8.September 1741 ausgeweiht und es wurde zu einer neuen Pfarrkirche.
12 – Jüdische Synagoge – dient den Siebenten-Tags-Adventisten als Bethaus.
13 – Heilige-Maria-Kirche ist die älteste Kirche in der Stadt. Die Kirche wurde wahrscheinlich in der
ersten Hälfte des 13.Jahrhunderts im romanischen und gotischen Stil gebaut. Die Kirche ist nicht für
Besucher zugänglich.
Karte auf der Seite 14 – Info IVCA Rallye 2013, Beginn des 100-Meilen-Rennens, Strecke der Englischen Meile
Weitere Merkwürdigkeiten der Region:
Veselí nad Moravou liegt im Gebiet der Mährischen Slowakei, wo man weiterhin an Bräuche und
Volkstraditionen festhält. Die Bewohner dieser Region tragen Volkstracht, in den Familien vermitteln die
Eltern den Kindern Volkslieder und Tänze. Hier wirken auch manche Musikensembles, die Zimbelmusik
und Blasmusik spielen. Die Volkskultur lebt. Vor allem in dem Rekrutentanz Verbuňk, der an der Liste des
immateriellen UNESCO-Welterbes steht . Unsere Folkloretanzgruppe wird diesen Tanz am Donnerstag
und Samstag vorführen.
- 16 -
Carte pages 12 – 13 – Centre-ville de Veselí nad Moravou
1 – Maison de culture – soirée de gala 25. 5.
2 – Panský dvůr (Cour seigneuriale) – expositions, marché aux puces 24. 5., réunion annuelle de IVCA
3 – place de la Paix – programme 24. 5.
4 – église des Saints-Anges-Gardiens - exemple de l´art baroque tardif. Depuis 2011 l´église a
2 nouvelles cloches: bienheureuse Thérèse de Calcutta et bienheureux Jean-Paul II.
5 – cimetière juif
6 – parc de château avec des arbres rares, petits lacs avec des ponts et des îlots, petits
monuments d´architecture.
7 – centrale hydraulique – monument technique toujours en marche avec l´équipement de
machines d´origine du début du 20e siècle. Malheureusement il n´est pas ouvert au public.
8 – château – originairement construit comme château fort à la moitié du 13e siècle, siège de
la famille noble de Chorinský. Malheureusement il n´est pas ouvert au public.
9 – Canal Baťa – la voie d´eau unique construite dans les années 1938 – 1939 par l´État
tchèque et par la Maison Baťa. La longeur du canal (de Otrokovice à Skalica) est de 53 km.
Actuellement le canal est exploité comme voie touristique.
10 – place Saint-Barthélemy – prise des photos de groupe et départ de la course dans les costumes
historiques 25. 5.
11 – église Saint-Barthélemy – exemple du baroque, construite dans les années 1733 – 1741,
consacrée le 8 septembre 1741.
12 – synagogue juive – aujourd´hui oratoire de l´Église des aventistes du 7e jour.
13 – église Notre-Dame – église la plus ancienne de la ville. Aujourd´hui l´église ne sert plus à des fins
de l´Église, elle n´est pas ouverte au public.
Carte page 14 – infos IVCA Rallye 2013, départ 100 lieues, parcours 1 mille anglais
Curiosités de la région:
Folklore et danse de recrues – Veselí nad Moravou est situé dans la région de la Moravie
Slovaque où les traditions populaires sont toujours vivantes. Les habitants de la région portent encore
des costumes populaires à des occasions de fête. Le folklore est toujours vivant. La Danse de recrues
a été classée à la liste du Patrimoine mondiale de l´UNESCO. Vous pouvez voir cette danse pendant le
programme de jeudi et samedi.
- 17 -
Seznam účastníků
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Příjmení
Lefebvre
Lefebvre
Norcliffe
Grützner
Vanneuville
Van Luchem
Cantre
Gaudy
Gaudy
Cuvier
Cuvier
Beeckman
Courtmans
Pauwels
D´hooge
Nakládal
Mezulianíková
Tamagne
Miller
Grützner
Grützner
Guasconi
Guasconi
Cink
Chrástková
Křtěnský
Křtěnská
Křtěnský
Šup
Šupová
Van de Perre
Jonsson
Jonsson
Klír
Klírová
Schaek
Roose
Halapi
Pakozdi
Lengyel
Kapás
Seznam účastníků
Jméno
Dominique
Kateřina
Glen
Michael
Alain
Dirk
Sabrina
Marie-Christine
Guy
Alain
Martine
Ben
Greta
Filip
Ann
Radim
Zuzana
Gilles
Ron
Helen
Kurt-Rudolf
Bruno
Pascale
Stanislav
Zlata
Štěpán
Veronika
Jakub
Jan
Jana
Jean Pierre
Lars Erik
Britt-Marie
Karel
Jindřiška
Paul
Linda
Sandor
Krisztina
Tamas
Zoltán
Země Typ kola
D
D
CA
GB
B
B
B
F
F
F
F
B
B
B
B
CZ
CZ
F
CA
GB
D
F
F
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
B
SWE
SWE
CZ
CZ
B
B
H
H
H
H
- 18 -
ordinary Baťa
ordinary Baťa
ordinary Rudge
racing tricycle
men´s bike
policebike
ladies bike
dame
grand bi
Rok
1885
1953
1948
1921
1940
1925
1885
safety
lady´s bike
men´s bike
ladies bike
plášťové
plášťové
course LABOR
Roadster, Sunbeam
ladies
1906
1910
1910
1908
1940
1944
1925
1924
Rétro-directe
Grand Bi - Mesicek
Vysoké - Měsíček
Plášťové Peugeot
Pneumatikové Tripol
Pneumatikové Vainer
Pneumatikové Pionýr
Vysoké - Kohout
Plášťové Steyr, Tandem
Cycles Vandamme
men´s safety Reklam
woman´s safety
Singer Apollo (vysoké)
Pedersen 1893 replika
penny farhting replica by Eric Lunn
lady´s bike Peugeot
Mesicek high wheels
Steyer women touring
Csepel Túra man touring
Csepel Túra man touring
1935
2010
2000
1926
1930
1938
1975
1882
1937
1948
1921
1915
1887
1932
2006
1936
1957
1957
Číslo
Příjmení
Jméno
Země Typ kola
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Ruml
Kejmar
Čejka
Arnold
Arnold
Cochet
Cochet
Jackson
Van Hove
Stray
Wilbs
Desmet
Dely
Lebreton
Labat
Lebreton
David
Miroslav
Karel
Helmut
Ruth
Stéphane
Geneviéve
Marc
Arletté
Peter
Blanka
Eric
Ria
Marc
Nathalie
Yann
CZ
CZ
CZ
D
D
F
F
B
B
GB
D
B
B
F
F
F
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Garbett
Morvan
Morvan
Švajdler
Rykr
Guntschnigg
Guntschnigg
Pavlík
Morille
Hendriksen
Vuden
Axmann
Janša
Hänggi
Hänggi
Daněk
Hruboš
Rey
Berquet
Simon
Jean-Marie
Malo
Jiří
Petr
Stefan
Barbara
Milan
Bernard
Gerrit
Joke
Jiří
František
Berta
Urs
Stanislav
Roman
Olivier
Christine
GB
F
F
CZ
CZ
D
D
CZ
F
NL
NL
CZ
CZ
CH
CH
CZ
CZ
F
F
77.
78.
79.
80.
81.
Kaltwasser
Buchenhorner
Wälle
Niemeyer
Niemeyer
Sascha
Kurt
Annemarie
Kurt
Helga
D
CH
CH
D
D
- 19 -
Rok
The Howe Machine
Zimovčák Palfi 50
vysoké
vysoké Rudge 52
Diamant
Rivolier P. a F.
Griffon
Peugeot, Heren Fiets
Bol Dor, Damen Fiets
Gnome Rhone, safety
Hochrad Mesicek
Cardan FN
Cardan FN
Grand bike
Peugeot
1880
1994
1884
1878
1962
1912
1914
1932
1926
1947
2001
1903
1908
1885
1914
1905,
1927
Special BH, automoto
Course Garconnet
Zbrojovka
replika vys. kola
Styria Damenrad
Diamant Herrenrad
Měsíček
Pliant Motoconfort
Raleigh roadster
M dewaele sport
cestovní Premier
cestovní Eska
retrodirekt
Herrenrad Bugatti
replika vys. kola
Titan Eska
touriste homme le globe, grand bi
touriste dame le globe, cadre en
croix
Percy Barnard and Son
1923
1910
1918
1920
1950
2011
1969
1912
1930
1937
1937
1925
1930
2003
1936
1898
1898,
1890
1937
Sportrad Miele
Sportrad Miele
1956
1957
Seznam účastníků
Číslo
Příjmení
Seznam účastníků
Jméno
Země Typ kola
Rok
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
Guisset
Guisset
Kunz
Kunz
Vojtěch
Vojtěchová
Huntington
Huntington
Winkler
Winkler
Winkler
Mszyca
Šohaj
Šohajová
Janeček
Radford
Offer
Munsters
Munsters
Csiky
Csiky
Gregor
Dominique
Sylvie
Heinz
Lotti
Vladimír
Anna
Elsie
Antony
Frank
Justus
Carla
Wojciech
Josef
Ludmila
Jan
Michael
Rosemary
Piet
Carla
Juraj
Kveta
Daniel
F
F
CH
CH
CZ
CZ
GB
GB
D
D
D
PL
CZ
CZ
CZ
GB
GB
NL
NL
D
D
CZ
touriste Peugeot
col de cygne Omega
laufrad Dreis
Damenrad Eiger
vysoké Cvrček
nízké Alpe-Swis
safety Royal Rover
high bicycle
sociable
captain gerard peugeot
hochrad
EBECO Polen Katowice
vysoké kolo - replika
dámské plášťové
Zbrojovka
1903
1908
1817
1937
2000
Tripol sport CZ pánské
Griffon sport FR dámské
Germania N.25a Naumann
Germania N.28 Naumann
pánské plášťové MAS a PANZER
1928
1950
1929
1928
1932,
1924
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Hrdá
Zbořil
Jedlička
Wagenknecht
Ettmüller
Göschl
Reithmeier
Reithmeier
Paulsen
Lindegger
Buehler
Mihel
Perrinjaquet
Ducommun
Stahli
Erber
Měsíček
Rosenberg
Svatava
Martin
Antonín
Tilman
Richard
Winfried
Johannes
Josef
Jan
Armin
Judith
Dušan
Lotti
Jean-Marc
Samuel
Günter
Josef
Brian
CZ
CZ
CZ
D
D
D
D
D
N
CH
CH
CZ
CH
CH
CH
D
CZ
DK
vysoké - replika
pánské plášťové Eska
plášťové kolo Tenor
Herrenrad Starrlauf Pemanenz
Hochrad Goldschmid and Pirzer
Hochrad Měsíček
Hochrad Měsíček
Hochrad Měsíček
velosiped
plášťové Styria
123.
Seggl
Franz
A
- 20 -
plášťové cestovní Triglav
Brillant
Dursley-Pedersen
Allegro
Nr.84 Diamant
plášťové Pedersen
Gents Tourist Victris + Gents Kärnan
Hochrad 52 zollHilman Herbert and
Cooper
1910
1888
1898
1905
1885
1925
1936
1911
1938
1898
1886
2000
2011
2011
1880
1935
1938
1928
1904
1940
1938
1993
1922,
1939
1884
Číslo
Příjmení
Jméno
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
134.
135.
136.
137.
138.
Seggl
Gottfridsson
Gottfridsson
Vaněk
Vaněk
Černohousová
Valenta
Valentová
Brisum
Läderach
Läderach
Sobotka
Pojezný
Karin
Jan
Maj-Britt
Miroslav
Josef
Jarmila
Jiří
Renata
Jan
Pierre
Nicole
Vít
Josef
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Pojezná
Valenta
Valentová
Nugraha
Anugrah
Soeng
Syafruddin
Reder
Schukina
Fedorova
Sibiriakin
Myatiev
Salakhutdinova
Zubrägel
Kment
Misík
155.
156.
157.
158.
159.
160.
P1.
P2.
P3.
P4.
P7.
Země Typ kola
A
SWE
SWE
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
N
CH
CH
CZ
CZ
Niederrad Aiglon
Racing Itera
Touring Itera
plášťové Eska
vysoké Měsíček
plášťové Pedersen
vysoké kolo
dánské plášťové
racer monark
Condor
Grand Bi
plášťové replika
plášťové UNION a plášťové OLYMPIA
Jitka
Miloš
Anna
Teddy
Alpvy
Sonny
Firmansyah
Max
Stella
Ekaterina
Sergey
Andrey
Kristina
Heinrich
Václav
Jaromír
CZ
CZ
CZ
RI
RI
RI
RI
A
RU
RU
RU
RU
RU
D
CZ
CZ
plášťové LAS
vysoké kolo - replika
dámské plášťové kolo ČZ Strakonice
Kokrhel
Vitoň
Vitoňová
Deáková
Mikkelsen
Mikkelsen
Jan
Zdeněk
Ema
Jana
Hans Peder
Mads
CZ
CZ
CZ
SK
DK
DK
Zimovčák
Kozumplík
Miklenda
Bednařík
Pavková
Josef
Miloš
Jaroslav
Vladimír
Petra
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
- 21 -
Rok
1928
1982
1983
1935
2004
2008
1961
2013
1930,
1928
1931
Hochrad Hoyer
1888
Crusier Columbia
Safety Erenpreis
1953
1928
Pedersen
pánské plášťové
vysoké-replika hig big a plášťové
Premier
závodní bezpečník Čepelák
pánské plášťové ČZ
dámské plášťové Premiér
dámské plášťové Premier
Safety Göricke
Safety Wittler
1980
2004,
1938
1935
1932
1930
1932
1940
1964
vysoké kolo
panské plášťové Martínek Dobruška
pánské plášťové MAS
1936
1933
Seznam účastníků
Číslo
Příjmení
Jméno
Země Typ kola
P9.
P10.
P15.
P18.
P20.
P22.
P23.
P24.
P25.
P26.
P27.
P28.
P29.
P30.
P31.
P32.
P33.
P34.
P35.
Joch
Bouda
Kebrlová
Kališová
Balík
Bednaříková
Machala
Machalová
Macek
Macková
Bednaříková
Zlatníková
Kovář
Randa
Balíková
Kuda
Kudová
Jochová
Miklendová
Antonín
Pavel
Lenka
Olga
Jan
Hana
Antonín
Milada
Karel
Věra
Jaroslava
Marie
Jaroslav
Jaroslav
Blanka
Zdeněk
Květoslava
Marie
Marie
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
P36.
P37.
P39.
P75.
P78.
P89.
P94.
PA4.
PB1.
PB2.
PB3.
PB4.
Hyrák
Hyráková
Brablc
Zálešák
Smažák
Olejník
Kozumplíková
Příleská
Fiala
Linhartová
Fialová
Valeš
Stanislav
Jaroslava
Jaroslav
Antonín
Radim
Pavel
Marie
Hana
Jiří
Šárka
Kamila
Dominik
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
- 22 -
Rok
ES-KA
1937
pánské pláťové PILOT
dámské pláťové NELLA
1937
1936
dámské plášťové ČZ
dámské plášťové Cyklop
ES-KA
pánské plášťové ČZ
1936
1938
1937
1930
ES-KA
dámské plášťové Tudor
1930
1937
dámské plášťové Fr.Kroupa Uh.Hradiště
pánské plášťové ČZ
dámské plášťové
dámské plášťové
vysoké kolo
vysoké kolo Měsíček
vysoké kolo Měsíček
dětský kostitřas
dětský bezpečník Peugeot
Mediální partneři:
1935
2012
2006
2012
1894
- 23 -
Sponzoři:

Podobné dokumenty