DFG/TFG 316s-550s

Komentáře

Transkript

DFG/TFG 316s-550s
DFG/TFG 316s-550s
Provozní návod
52027271
11.06
03.01 -
C
Předmluva
Předmluva
K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto
ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a přehledné
formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení
stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky.
Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B.
K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto
ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a přehledné
formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení
stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky.
Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B.
V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány různé varianty vozíku. Při obsluze a
při provádění údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit příslušný
popis.
V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány různé varianty vozíku. Při obsluze a
při provádění údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit příslušný
popis.
Bezpečnostní pokyny a důležité vysvětlivky jsou označeny následujícími piktogramy:
Bezpečnostní pokyny a důležité vysvětlivky jsou označeny následujícími piktogramy:
f
Tento symbol je uveden před bezpečnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby
nedošlo k ohrožení osob.
f
Tento symbol je uveden před bezpečnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby
nedošlo k ohrožení osob.
m
Tento symbol je uveden před pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k
materiálním škodám.
m
Tento symbol je uveden před pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k
materiálním škodám.
A Tento symbol je uveden před vysvětlivkami.
t Označuje sériovou výbavu.
t Označuje sériovou výbavu.
o Označuje doplňkovou výbavu.
o Označuje doplňkovou výbavu.
Naše přístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a
vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu
tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti
přístroje.
Naše přístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a
vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu
tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti
přístroje.
Autorské právo
Autorské právo
Na tento návod k
JUNGHEINRICH AG.
obsluze
se
vztahuje
autorské
právo
společnosti
Na tento návod k
JUNGHEINRICH AG.
obsluze
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NĚMECKO
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NĚMECKO
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
www.jungheinrich.com
www.jungheinrich.com
0108.CZ
0108.CZ
A Tento symbol je uveden před vysvětlivkami.
se
vztahuje
autorské
právo
společnosti
0108.CZ
0108.CZ
Obsah
Obsah
A
Správné použití vozíku
A
Správné použití vozíku
B
Popis vozíku
B
Popis vozíku
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
Popis použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis a funkce dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vozík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sloup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změny v provozních požadavcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje --- Standardní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka --- DFG/TFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka --- DFG/TFG 420s/425s/430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka --- DFG/TFG 540s/545s/550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nálepky a štitky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výkonový štítek vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nakládací schémata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Přeprava a uvedení do provozu
D
Doplňování paliva u vozíku
1
2
1
Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvedenĺ do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
4
Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s naftou a zkapalněným
topným plynem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plnění naftovým palivem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna plynové láhve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nákladní vozidla vybavená dvěma plynovými nádržemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
Obsluha
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
Bezpečnostní předpisy, kterými se řídí obsluha vysokozdvižného vozíku . . . .
Popis ovládacích prvků a displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola a úkony před každodenním použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastartování vozíků série TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastartování vozíků série DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej poruch během provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání vysokozdvižného vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní pravidla použitelná pro obsluhu vysokozdvižného vozíku . . . .
Jízda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating the Mast and Attachments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdvihání, přeprava a skládání nákladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokny k použití bezpečnostního pásu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečné zaparkování vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorová skříň a údržbářský kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tažení přívěsů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hmotnost přívěsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postup při hledání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B1
B2
B3
B4
B4
B4
B5
B 14
B 17
B 20
B 24
B 25
B 26
C1
C4
D1
D2
D3
D5
E1
E3
E 14
E 19
E 22
E 23
E 25
E 26
E 26
E 28
E 30
E 30
E 31
E 33
E 39
E 40
E 41
E 43
E 44
E 45
E 46
0704.CZ
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
Popis použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis a funkce dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vozík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sloup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změny v provozních požadavcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje --- Standardní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka --- DFG/TFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka --- DFG/TFG 420s/425s/430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka --- DFG/TFG 540s/545s/550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nálepky a štitky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výkonový štítek vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nakládací schémata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Přeprava a uvedení do provozu
D
Doplňování paliva u vozíku
1
2
1
Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvedenĺ do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
4
Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s naftou a zkapalněným
topným plynem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plnění naftovým palivem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna plynové láhve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nákladní vozidla vybavená dvěma plynovými nádržemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
Obsluha
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
Bezpečnostní předpisy, kterými se řídí obsluha vysokozdvižného vozíku . . . .
Popis ovládacích prvků a displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola a úkony před každodenním použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastartování vozíků série TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastartování vozíků série DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej poruch během provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání vysokozdvižného vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní pravidla použitelná pro obsluhu vysokozdvižného vozíku . . . .
Jízda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating the Mast and Attachments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdvihání, přeprava a skládání nákladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokny k použití bezpečnostního pásu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečné zaparkování vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorová skříň a údržbářský kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tažení přívěsů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hmotnost přívěsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postup při hledání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B1
B2
B3
B4
B4
B4
B5
B 14
B 17
B 20
B 24
B 25
B 26
C1
C4
D1
D2
D3
D5
E1
E3
E 14
E 19
E 22
E 23
E 25
E 26
E 26
E 28
E 30
E 30
E 31
E 33
E 39
E 40
E 41
E 43
E 44
E 45
E 46
0704.CZ
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
12
13
14
14.1
15
16
Údržba vysokozdvižného vozíku
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní pravidla platná pro údržbu vysokozdvižného vozíku . . . . . . . .
Servis a prohlídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG/TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace maziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palivové specifikace --- DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schéma mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schéma mazání --- DFG/TFG 316s---550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis údržbářských a opravářských prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příprava vozíku k údržbě a opravám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru u modelů TFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru na modelech DFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru u modelů TFG 420s/425s/430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru na modelech DFG 420s/425s/430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru na modelech TFG 540s/545s/550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru u modelů DFG 540s/545s/550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola koncentrace chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čistění/výměna kazety se vzduchovým filtrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdový systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potenciometry řazení a ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výfukový systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyřazení z činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní kontroly vykonávané v pravidelných intervalech a
po nehodách (D: Kontrola v rámci nehodové prevence
podle nařízení BGV D27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatek pro Filtr výfukových plynů vznětového motoru --- typ STX
1
2
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regenerace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0704.CZ
F1
F1
F2
F3
F5
F6
F7
F9
F 13
F 14
F 15
F 16
F 16
F 16
F 19
F 22
F 24
F 27
F 29
F 32
F 33
F 33
F 34
F 35
F 36
F 39
F 40
F 40
F 41
F 42
F 43
F 47
1
1
1
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
12
13
14
14.1
15
16
Údržba vysokozdvižného vozíku
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní pravidla platná pro údržbu vysokozdvižného vozíku . . . . . . . .
Servis a prohlídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG/TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace maziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palivové specifikace --- DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schéma mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schéma mazání --- DFG/TFG 316s---550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis údržbářských a opravářských prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příprava vozíku k údržbě a opravám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru u modelů TFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru na modelech DFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru u modelů TFG 420s/425s/430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru na modelech DFG 420s/425s/430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru na modelech TFG 540s/545s/550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motoru u modelů DFG 540s/545s/550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola koncentrace chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čistění/výměna kazety se vzduchovým filtrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdový systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potenciometry řazení a ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výfukový systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyřazení z činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní kontroly vykonávané v pravidelných intervalech a
po nehodách (D: Kontrola v rámci nehodové prevence
podle nařízení BGV D27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatek pro Filtr výfukových plynů vznětového motoru --- typ STX
1
2
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regenerace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0704.CZ
F1
F1
F2
F3
F5
F6
F7
F9
F 13
F 14
F 15
F 16
F 16
F 16
F 19
F 22
F 24
F 27
F 29
F 32
F 33
F 33
F 34
F 35
F 36
F 39
F 40
F 40
F 41
F 42
F 43
F 47
1
1
1
A Správné použití vozíku
A
A Správné použití vozíku
V rámci dodávky tohoto vozíku obdrží kupující pokyny pro správné použití vozíku
“Guidelines for the Correct Use and Application of Industrial Trucks” (VDMA). Tyto
pokyny jsou součástí návodu k obsluze a musejí se vždy respektovat. V plném rozsahu
také platí konkrétní národní předpisy.
A
V rámci dodávky tohoto vozíku obdrží kupující pokyny pro správné použití vozíku
“Guidelines for the Correct Use and Application of Industrial Trucks” (VDMA). Tyto
pokyny jsou součástí návodu k obsluze a musejí se vždy respektovat. V plném rozsahu
také platí konkrétní národní předpisy.
Vysokozdvižný vozík popsaný v tomto návodu k obsluze je vozík, které je vhodný pro
zvedání a přepravu nákladů. Musí se používat a udržovat podle informací obsažených
v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití stojí mimo vymezení určené návrhem a
může vést k úrazu osob nebo poškození zařízení a majetku. Především se musí
předejít přetěžování způsobené nadměrnými nebo nevyváženými náklady. Maximální
přípustný náklad, který se může zvedat je uveden na identifikačním štítku nebo
zatěžovacím grafu na vozíku. Vysokozdvižný vozík se nesmí používat v prostoru
vystaveném nebezpečí ohně nebo výbuchu nebo v prostoru, kde převládá působení
korozního nebo velmi prašného prostředí.
Vysokozdvižný vozík popsaný v tomto návodu k obsluze je vozík, které je vhodný pro
zvedání a přepravu nákladů. Musí se používat a udržovat podle informací obsažených
v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití stojí mimo vymezení určené návrhem a
může vést k úrazu osob nebo poškození zařízení a majetku. Především se musí
předejít přetěžování způsobené nadměrnými nebo nevyváženými náklady. Maximální
přípustný náklad, který se může zvedat je uveden na identifikačním štítku nebo
zatěžovacím grafu na vozíku. Vysokozdvižný vozík se nesmí používat v prostoru
vystaveném nebezpečí ohně nebo výbuchu nebo v prostoru, kde převládá působení
korozního nebo velmi prašného prostředí.
Povinnosti uživatele: Uživatelem je v rámci toho návodu k obsluze kterákoli osoba
nebo právnická osoba, která buď sama vysokozdvižný vozík používá nebo v jejímž
zastoupení se používá. Ve zvláštních případech (např. u leasingu nebo pronájmu) je za
uživatele pokládána osoba, která v souladu s existujícími smluvními podmínkami mezi
vlastníkem a uživatelem vysokozdvižného vozíku odpovídá za dodržování provozních
povinností.
Povinnosti uživatele: Uživatelem je v rámci toho návodu k obsluze kterákoli osoba
nebo právnická osoba, která buď sama vysokozdvižný vozík používá nebo v jejímž
zastoupení se používá. Ve zvláštních případech (např. u leasingu nebo pronájmu) je za
uživatele pokládána osoba, která v souladu s existujícími smluvními podmínkami mezi
vlastníkem a uživatelem vysokozdvižného vozíku odpovídá za dodržování provozních
povinností.
Uživatel musí zajistit, že vozík není použit pro jiné účely, než pro které je určen a že se
používá v rámci svých konstrukčních mezí a že je vyloučeno veškeré nebezpečí
ohrožující život a končetiny operátora nebo třetích stran. Vedle toho musí být zajištěno,
že jsou dodržovány příslušné předpisy úrazové prevence a jiná ustanovení týkající se
bezpečnosti, jakož i pokyny týkající se provozu, servisu a údržby.
Uživatel musí zajistit, že vozík není použit pro jiné účely, než pro které je určen a že se
používá v rámci svých konstrukčních mezí a že je vyloučeno veškeré nebezpečí
ohrožující život a končetiny operátora nebo třetích stran. Vedle toho musí být zajištěno,
že jsou dodržovány příslušné předpisy úrazové prevence a jiná ustanovení týkající se
bezpečnosti, jakož i pokyny týkající se provozu, servisu a údržby.
Při nedodržení tohoto návodu na obsluhu naše záruka ztrácí platnost. Totéž platí, pokud
bez souhlasu servisu výrobce budou na předmĕtu zákazníkem a/nebo třetí osobou
provedeny neodborné práce.
Při nedodržení tohoto návodu na obsluhu naše záruka ztrácí platnost. Totéž platí, pokud
bez souhlasu servisu výrobce budou na předmĕtu zákazníkem a/nebo třetí osobou
provedeny neodborné práce.
Montáž přídavného zařízení: Montáž nebo instalace jakéhokoli přídavného zařízení,
které bude zasahovat do funkce vozíku nebo je bude doplňovat je přípustné pouze po
písemném schválení výrobce. Je-li to nutné, musí se získat schválení místních úřadů.
Schválení místními úřady však nečiní nepotřebným schválení výrobcem.
Montáž přídavného zařízení: Montáž nebo instalace jakéhokoli přídavného zařízení,
které bude zasahovat do funkce vozíku nebo je bude doplňovat je přípustné pouze po
písemném schválení výrobce. Je-li to nutné, musí se získat schválení místních úřadů.
Schválení místními úřady však nečiní nepotřebným schválení výrobcem.
Zavěšení, příp. vlečení břemen: Na vozidlo se smí věšet, resp. jím vléct pouze
břemena, pro které je vozidlo schváleno.
Zavěšení, příp. vlečení břemen: Na vozidlo se smí věšet, resp. jím vléct pouze
břemena, pro které je vozidlo schváleno.
0704.CZ
A1
0704.CZ
A1
B Popis vozíku
B Popis vozíku
1
1
Popis použití
Popis použití
Vidlicové stohovací vozíky série DFG/TFG jsou vozíky s kabinou pro řidiče, 4 koly a
spalovacím motorem. Vozíky série DFG mají naftový motor a vozíky série TFG mají
motor na zkapalněný topný plyn (liquid petroleum gas - LPG).
Vidlicové stohovací vozíky série DFG/TFG jsou vozíky s kabinou pro řidiče, 4 koly a
spalovacím motorem. Vozíky série DFG mají naftový motor a vozíky série TFG mají
motor na zkapalněný topný plyn (liquid petroleum gas - LPG).
Model DFG/TFG 316-550 má hydrodynamický pohon. Kombinovaný pomalý/brzdový
pedál umožňuje rychlé zdvižení vidlic při pomalém běhu.
Model DFG/TFG 316-550 má hydrodynamický pohon. Kombinovaný pomalý/brzdový
pedál umožňuje rychlé zdvižení vidlic při pomalém běhu.
Vozíky typu DFG/TFG 540-550 jsou od února 2007 vybaveny dalším pedálem. Levý
pedál kombinuje funkce pedálů plíživého pojezdu a brzdy a aktivuje funkci rychlého
zdvihu během pomalého pojezdu. Střední pedál je standardní brzdový pedál a slouží
také k nouzovému zabrzdění.
Vozíky typu DFG/TFG 540-550 jsou od února 2007 vybaveny dalším pedálem. Levý
pedál kombinuje funkce pedálů plíživého pojezdu a brzdy a aktivuje funkci rychlého
zdvihu během pomalého pojezdu. Střední pedál je standardní brzdový pedál a slouží
také k nouzovému zabrzdění.
Únosnost závisí na modelu. Typové číslo naznačuje maximální povolené zatížení.
Například model DFG/TFG 316 může zdvihnout, přepravit a stohovat náklad do
1600 kg, zatímco model DFG/TFG 320 zdvihne náklad do 2000 kg.
Únosnost závisí na modelu. Typové číslo naznačuje maximální povolené zatížení.
Například model DFG/TFG 316 může zdvihnout, přepravit a stohovat náklad do
1600 kg, zatímco model DFG/TFG 320 zdvihne náklad do 2000 kg.
Nosnost (kg)
Rozvor kol (mm)
Nosnost (kg)
Rozvor kol (mm)
DFG/TFG 316
Model
1600
1400
DFG/TFG 316
1600
1400
DFG/TFG 320
2000
1400
DFG/TFG 320
2000
1400
DFG/TFG 420
2000
1685
DFG/TFG 420
2000
1685
DFG/TFG 425
2500
1685
DFG/TFG 425
2500
1685
DFG/TFG 430
3000
1685
DFG/TFG 430
3000
1685
DFG/TFG 540
4000
1985
DFG/TFG 540
4000
1985
DFG/TFG 545
4500
1985
DFG/TFG 545
4500
1985
DFG/TFG 550
5000
1985
DFG/TFG 550
5000
1985
1206.CZ
B1
Model
1206.CZ
B1
2
Popis a funkce dílů
2
5
4
Popis a funkce dílů
6
5
4
3
6
3
2
2
7
7
1
1
8
8
9
9
14
14
13
13
12
Pol.
Popis
1 F Zdvihací válec
2 F Břemenový řetěz
3 F Sloup
B2
11
10
Pol.
12
Popis
Pol.
Popis
8 F Vlečná spojka
1 F Zdvihací válec
9 F Protiváha
2 F Břemenový řetěz
11
10
Pol.
Popis
8 F Vlečná spojka
9 F Protiváha
10 F Řídicí náprava
3 F Sloup
4 F Přístrojová deska
11 F Kryt motoru
4 F Přístrojová deska
11 F Kryt motoru
5 F Sloupek řízení
12 F Hnací náprava
5 F Sloupek řízení
12 F Hnací náprava
6 F Chránič řidiče
13 F Nosná plošina
6 F Chránič řidiče
13 F Nosná plošina
7 F Sedadlo řidiče
14 F Vidlice
7 F Sedadlo řidiče
14 F Vidlice
1206.CZ
B2
10 F Řídicí náprava
1206.CZ
2.1
f
Vozík
2.1
Vozík
Rám a karosérie: Bytelný, pevný rám, na kterém je bezpečně připevněné zařízení a
ovládání, zajišťuje stabilitu a bezpečnost vozíku. Kabina řidiče je pérově zavěšená,
takže snižuje vibrace a hlučnost.
Rám a karosérie: Bytelný, pevný rám, na kterém je bezpečně připevněné zařízení a
ovládání, zajišťuje stabilitu a bezpečnost vozíku. Kabina řidiče je pérově zavěšená,
takže snižuje vibrace a hlučnost.
Kryt motoru (11) je opatřen širokým víkem a dvěma postranními panely, takže
usnadňuje přístup při údržbě a servisu. Nádrž hydraulického oleje je vestavěná do
rámu na pravé straně a u série DFG je na levé straně palivová nádrž. Plynové láhve
pro modely série TFG jsou v držáku připevněny k protiváze (9). Svislá samostatně
stojící výfuková trubka je vyvedená vysoko nad strojem, takže do kabiny řidiče
nepřenáší vibrace, hluk ani výfukové plyny.
Kryt motoru (11) je opatřen širokým víkem a dvěma postranními panely, takže
usnadňuje přístup při údržbě a servisu. Nádrž hydraulického oleje je vestavěná do
rámu na pravé straně a u série DFG je na levé straně palivová nádrž. Plynové láhve
pro modely série TFG jsou v držáku připevněny k protiváze (9). Svislá samostatně
stojící výfuková trubka je vyvedená vysoko nad strojem, takže do kabiny řidiče
nepřenáší vibrace, hluk ani výfukové plyny.
Kabina řidiče: Vstup a výstup z kabiny usnadňují neklouzavé schůdky a držadlo na
střešním sloupku. Řidiče chrání střecha (6). Polštář a polohu řidičova sedadla (7) lze
seřídit a na sloupku řízení (5) lze seřídit sklon volantu. Jednoduchý provoz
ergonomicky uspořádaných ovladačů a kabina, která je téměř zcela chráněná před
vibracemi znamenají, že řidič je vystaven minimální námaze. Regulační a výstražné
displeje na přístrojové desce (4) řidiči umožňují, aby během provozu sledoval funkci
všeho zařízení. Výsledkem toho je vozík velmi bezpečný.
Kabina řidiče: Vstup a výstup z kabiny usnadňují neklouzavé schůdky a držadlo na
střešním sloupku. Řidiče chrání střecha (6). Polštář a polohu řidičova sedadla (7) lze
seřídit a na sloupku řízení (5) lze seřídit sklon volantu. Jednoduchý provoz
ergonomicky uspořádaných ovladačů a kabina, která je téměř zcela chráněná před
vibracemi znamenají, že řidič je vystaven minimální námaze. Regulační a výstražné
displeje na přístrojové desce (4) řidiči umožňují, aby během provozu sledoval funkci
všeho zařízení. Výsledkem toho je vozík velmi bezpečný.
Před spuštěním vozíku se musí kryt prostoru nad hlavou řidiče zkontrolovat, zda není
porušen trhlinami a je-li poškozen, musí se opravit nebo vyměnit.
f
Před spuštěním vozíku se musí kryt prostoru nad hlavou řidiče zkontrolovat, zda není
porušen trhlinami a je-li poškozen, musí se opravit nebo vyměnit.
Motor: Vodou chlazený, výkonný motor má tichý provoz a malou spotřebu paliva.
Modely série DFG jsou vybaveny naftovými motory, které mají ve všech podmínkách
čisté spalování a nízký odpad sazí. Modely série TFG mají motor na zkapalněný topný
plyn vybavený ventilem na snížení výfukových emisí.
Motor: Vodou chlazený, výkonný motor má tichý provoz a malou spotřebu paliva.
Modely série DFG jsou vybaveny naftovými motory, které mají ve všech podmínkách
čisté spalování a nízký odpad sazí. Modely série TFG mají motor na zkapalněný topný
plyn vybavený ventilem na snížení výfukových emisí.
Pohon: Nákladová převodovka s olejovým chlazením a měničem momentu je
připevněná přírubou přímo k motoru. Převádí pohon na hnací nápravu (12).
Pohon: Nákladová převodovka s olejovým chlazením a měničem momentu je
připevněná přírubou přímo k motoru. Převádí pohon na hnací nápravu (12).
Řadicí pákou na provozní konzole se řadí dopředu/zpět nebo neutrál.
Řadicí pákou na provozní konzole se řadí dopředu/zpět nebo neutrál.
Řízení: Hydrostatické řízení s řídicím válcem, který je částí řídicí nápravy (10). Řídicí
náprava se v rámu volně pohybuje, aby se zajistila vysoká stabilita i na nerovném
povrchu.
Řízení: Hydrostatické řízení s řídicím válcem, který je částí řídicí nápravy (10). Řídicí
náprava se v rámu volně pohybuje, aby se zajistila vysoká stabilita i na nerovném
povrchu.
Brzdy: Pomalým/brzdovým pedálem se ovládají dvě hydraulické bubnové brzdy na
hnacích kolech. Bubnové brzdy se při ojetí automaticky seřizují. Nastavením parkovací
páky zapůsobí parkovací brzda pomocí Bowdenových kabelů mechanicky na bubnové
brzdy.
Brzdy: Pomalým/brzdovým pedálem se ovládají dvě hydraulické bubnové brzdy na
hnacích kolech. Bubnové brzdy se při ojetí automaticky seřizují. Nastavením parkovací
páky zapůsobí parkovací brzda pomocí Bowdenových kabelů mechanicky na bubnové
brzdy.
Kola: Uspořádání kol je takové, že všechna zapadají do profilu vymezeného tvarem
vozíku. Pneumatiky jsou buď vzduchové nebo plné.
Kola: Uspořádání kol je takové, že všechna zapadají do profilu vymezeného tvarem
vozíku. Pneumatiky jsou buď vzduchové nebo plné.
Hydraulický systém: Převodové čerpadlo hydraulického systému se pohání
motorem přes sekundární převod z nákladové převodovky. Rychlost čerpadla, a tudíž
přepravovaný objem, se ovládá plynovým pedálem, kterým se reguluje rychlost
motoru.
Hydraulický systém: Převodové čerpadlo hydraulického systému se pohání
motorem přes sekundární převod z nákladové převodovky. Rychlost čerpadla, a tudíž
přepravovaný objem, se ovládá plynovým pedálem, kterým se reguluje rychlost
motoru.
Hydraulické funkce se regulují ovládací pákou a multiplovým regulačním ventilem.
Hydraulické funkce se regulují ovládací pákou a multiplovým regulačním ventilem.
Elektrický systém: Jde o 12 V systém se startovací baterií a 3-fázovým alternátorem s
vestavěným regulátorem. Opakovací startovací blok zabrání případným chybám při
startování a pojistný obvod dovolí, aby se motor spustil jen tehdy, je-li řadicí páka
v neutrální poloze. Naftové motory jsou vybaveny rychlým ohříváním, zatímco motory
na zkapalněný topný plyn mají bezkontaktové elektronické zapalování, pomocí
kterého motor snadno naskočí. Motor se vypne spínačem zapalování/startu.
Elektrický systém: Jde o 12 V systém se startovací baterií a 3-fázovým alternátorem s
vestavěným regulátorem. Opakovací startovací blok zabrání případným chybám při
startování a pojistný obvod dovolí, aby se motor spustil jen tehdy, je-li řadicí páka
v neutrální poloze. Naftové motory jsou vybaveny rychlým ohříváním, zatímco motory
na zkapalněný topný plyn mají bezkontaktové elektronické zapalování, pomocí
kterého motor snadno naskočí. Motor se vypne spínačem zapalování/startu.
1206.CZ
B3
1206.CZ
B3
2.2
2.3
2.4
B4
Sloup
2.2
Sloup
Sloup: Vozíky mají sklopný teleskopický sloup, který řidiči umožňuje dobrý rozhled.
Zdvihacími válci (1), upevněnými za profilem sloupu (3), se zdvihne vnitřní sloup.
Břemenové řetězy (2) s kladkovým vychýlením současně zdvihnou nosnou plošinu
(13). Vidlice (14) je připevněná k plošině a lze ji seřídit. Nastavitelné boční válečky a
kolejnice tlumí případný boční tlak na plošinu, způsobený nevyrovnaným nákladem.
Sloup: Vozíky mají sklopný teleskopický sloup, který řidiči umožňuje dobrý rozhled.
Zdvihacími válci (1), upevněnými za profilem sloupu (3), se zdvihne vnitřní sloup.
Břemenové řetězy (2) s kladkovým vychýlením současně zdvihnou nosnou plošinu
(13). Vidlice (14) je připevněná k plošině a lze ji seřídit. Nastavitelné boční válečky a
kolejnice tlumí případný boční tlak na plošinu, způsobený nevyrovnaným nákladem.
U dvojitého teleskopického sloupu (ZT) se náklad zdvihá pouze vysunutím vnitřního
sloupu. U sloupů s dvojitým zdvihem (ZZ) a u sloupů s trojitým zdvihem (DZ) se plošina
s břemenovými řetězy zdvihne nejprve krátkým, středově upevněným válcem, takže
při počátečním nadzdvihnutí se nemusí měnit výška vozíku (speciální průjezdné
zdvihnutí). Teprve poté se vysune vnitřní sloup.
U dvojitého teleskopického sloupu (ZT) se náklad zdvihá pouze vysunutím vnitřního
sloupu. U sloupů s dvojitým zdvihem (ZZ) a u sloupů s trojitým zdvihem (DZ) se plošina
s břemenovými řetězy zdvihne nejprve krátkým, středově upevněným válcem, takže
při počátečním nadzdvihnutí se nemusí měnit výška vozíku (speciální průjezdné
zdvihnutí). Teprve poté se vysune vnitřní sloup.
Příslušenství: Vozík lze opatřit dodatečným mechanickým a hydraulickým
příslušenstvím (volitelné doplňky).
Příslušenství: Vozík lze opatřit dodatečným mechanickým a hydraulickým
příslušenstvím (volitelné doplňky).
Změny v provozních požadavcích
2.3
Změny v provozních požadavcích
Když se provoz vašeho vysokozdvižného vozíku změní tak, že je požadováno další
vybavení, jako světla, kabina nebo pomocná hydraulika, boční posun atd., je možno
použít pouze úředně schválená přídavná zařízení nebo pomocné vybavení. Poraďte
se svým nejbližším servisním střediskem nebo distributorem ohledně jakýchkoli změn
v postupech manipulace s nákladem, které by vyžadovaly provedení změn vozíku
nebo pomocného vybavení.
Když se provoz vašeho vysokozdvižného vozíku změní tak, že je požadováno další
vybavení, jako světla, kabina nebo pomocná hydraulika, boční posun atd., je možno
použít pouze úředně schválená přídavná zařízení nebo pomocné vybavení. Poraďte
se svým nejbližším servisním střediskem nebo distributorem ohledně jakýchkoli změn
v postupech manipulace s nákladem, které by vyžadovaly provedení změn vozíku
nebo pomocného vybavení.
U vozíku se za žádných okolností nesmějí provádět žádné neoprávněné doplňky nebo
úpravy na vozíku, sloupu vozíku nebo na přídavném zařízení, které bylo původně
dodáno.
U vozíku se za žádných okolností nesmějí provádět žádné neoprávněné doplňky nebo
úpravy na vozíku, sloupu vozíku nebo na přídavném zařízení, které bylo původně
dodáno.
DůLEŽITÁ INFORMACE
DůLEŽITÁ INFORMACE
Je-li přední zdvih upraven nebo se použije s jiným příslušenstvím, než bylo původně
dodané, musí se v kabině připevnit štítky s novými jmenovitými hodnotami a v zemích
Evropské ekonomické oblasti (EEA) musí mít vozík nové osvědčení způsobilosti podle
nového znění Strojního nařízení č. 98/37/EEC.
Je-li přední zdvih upraven nebo se použije s jiným příslušenstvím, než bylo původně
dodané, musí se v kabině připevnit štítky s novými jmenovitými hodnotami a v zemích
Evropské ekonomické oblasti (EEA) musí mít vozík nové osvědčení způsobilosti podle
nového znění Strojního nařízení č. 98/37/EEC.
Bezpečnostní zařízení
2.4
Bezpečnostní zařízení
Vedle krytu v prostoru nad hlavou řidiče patří do třídy bezpečnostních zařízení
odpojovač akumulátoru a spínač zapalování ovládaný klíčem.
Vedle krytu v prostoru nad hlavou řidiče patří do třídy bezpečnostních zařízení
odpojovač akumulátoru a spínač zapalování ovládaný klíčem.
Odpojovač akumulátoru: Baterie je zapojená a vozík je připraven k provozu, jakmile
se zdvihne izolační spínač baterie. Baterie je vypnutá, je-li izolační spínač stisknutý.
Odpojovač akumulátoru: Baterie je zapojená a vozík je připraven k provozu, jakmile
se zdvihne izolační spínač baterie. Baterie je vypnutá, je-li izolační spínač stisknutý.
Spínač zapalování ovládaný klíčem: Vytažení klíčku zapalování oprávněným
řidičem při opuštění vozidla zabrání tomu, aby vozík byl používán neoprávněnou
osobou. Řidič nesmí dát klíč zapalování jiné osobě bez oprávnění.
Spínač zapalování ovládaný klíčem: Vytažení klíčku zapalování oprávněným
řidičem při opuštění vozidla zabrání tomu, aby vozík byl používán neoprávněnou
osobou. Řidič nesmí dát klíč zapalování jiné osobě bez oprávnění.
1206.CZ
B4
1206.CZ
3
Technické údaje - Standardní zařízení
3
Údaje podle VDI 2198, s případnými technickými změnami a dodatky
A
Technické údaje - Standardní zařízení
Údaje podle VDI 2198, s případnými technickými změnami a dodatky
A
h4
h4
h3
h3
Q
h1
h6
Q
h1
h6
h7
h7
h2
h2
C
S
l
x
m1
m2
y
L2
l
e
x
m1
m2
y
L2
e
d
d
B
b
1206.CZ
C
S
B
b
B5
1206.CZ
B5
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 316/320
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
O atníí
Osta
No.
Jungheinrich
1.
VýrobceL
DFG 316
DFG 320
1.2
Označení modelu
vznět.motor
vznět.motor
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
Q(t)
1,6
2,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
395
395
1.9
Rozvor
y(mm)
1400
1400
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3020
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
4000/620
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
1320/1700
1240/2030
1,66
1,59
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Podélná stabilita
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
S ecifik
Spe
fikac
ce
VýrobceL
AX-J
AX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 316
DFG 320
vznět.motor
vznět.motor
v sedě
v sedě
Q(t)
1,6
2,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
395
395
1.9
Rozvor
y(mm)
1400
1400
3270
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3020
3270
4600/670
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
4000/620
4600/670
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
1320/1700
1240/2030
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
Velikost pneumatiky: vzadu
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
895
895
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
870 (přesazení)
870 (přesazení)
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/10
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2080
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
100
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3090
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3670
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2130
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
Celková délka
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
4.21
Celková šířka
4.22
Rozměry vidlice
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.24
1,59
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
895
895
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
870 (přesazení)
870 (přesazení)
7/10
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/10
7/10
2080
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2080
2080
100
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
100
100
3090
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3090
3090
3670
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3670
3670
2130
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2130
2130
1005/1065
1005/1065
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
h10(mm)
375/545
375/545
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
375/545
375/545
l1(mm)
3245
3300
4.19
Celková délka
l1(mm)
3245
3300
l2(mm)
2245
2300
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2245
2300
b1/b2(mm)
1070
1070
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1070
1070
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
ISO 2A
ISO 2A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 2A
ISO 2A
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
115
115
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
115
115
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
135
135
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
135
135
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3570
3615
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3570
3615
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
3770
3815
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
3770
3815
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
1975
2020
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
1975
2020
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,7/19,0
18,4/18,7
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,7/19,0
18,4/18,7
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,61/0,65
0,60/0,65
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,61/0,65
0,60/0,65
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,48
0,57/0,48
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,48
0,57/0,48
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
12,7/9,0
12,6/8,2
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
12,7/9,0
12,6/8,2
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
26/23
23/21
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
26/23
23/21
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,0/4,5
5,1/4,4
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,0/4,5
5,1/4,4
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
7.1
Výrobce motoru/model
404C.22
404C.22
7.1
Výrobce motoru/model
404C.22
404C.22
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
(kw)
34,1
34,1
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
(1/min)
2400
2400
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
7.4
Počet válců/zdvihový objem
( /cm#)
4/2216
4/2216
Nm/ot/min
143/1800
135/1900
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
45
45
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
<80
<80
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Velikost pneumatiky: vpředu
3.3
1,66
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
R změr
Rozm
ěry
3.2
Podélná stabilita
3.1
Výk
ýkon
n
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
Mo
otorr
3.1
Hmo
motno
ost
1.
max. krouticí moment
B6
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 316/320
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
max. krouticí moment
O atníí
Osta
Mo
otorr
Výk
ýkon
n
R změr
Rozm
ěry
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hmo
motno
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
1206.CZ
B6
(kw)
34,1
34,1
(1/min)
2400
2400
( /cm#)
4/2216
4/2216
Nm/ot/min
143/1800
135/1900
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
45
45
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
<80
<80
1206.CZ
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 316/320
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
No.
Jungheinrich
1.
VýrobceL
TFG 316
TFG 320
1.2
Označení modelu
na kapalný plyn
na kapalný plyn
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
Q(t)
1,6
2,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
395
395
1.9
Rozvor
y(mm)
1400
1400
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3000
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
4030/570
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
1270/1730
1190/2060
1,69
1,61
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Podélná stabilita
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
S ecifik
Spe
fikac
ce
VýrobceL
AX-J
AX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 316
TFG 320
na kapalný plyn
na kapalný plyn
v sedě
v sedě
Q(t)
1,6
2,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
395
395
1.9
Rozvor
y(mm)
1400
1400
3250
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3000
3250
4630/620
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
4030/570
4630/620
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
1270/1730
1190/2060
Hm
mottnos
ost
1.
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
895
895
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
870 (přesazení)
870 (přesazení)
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/10
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2080
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
100
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3090
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3670
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2130
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
Celková délka
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
4.21
Celková šířka
4.22
Rozměry vidlice
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.24
Podélná stabilita
1,69
1,61
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.1
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
895
895
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
870 (přesazení)
870 (přesazení)
7/10
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/10
7/10
2080
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2080
2080
100
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
100
100
3090
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3090
3090
3670
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3670
3670
2130
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2130
2130
1005/1065
1005/1065
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
h10(mm)
375/545
375/545
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
375/545
375/545
l1(mm)
3245
3300
4.19
Celková délka
l1(mm)
3245
3300
l2(mm)
2245
2300
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2245
2300
b1/b2(mm)
1070
1070
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1070
1070
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
ISO 2A
ISO 2A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 2A
ISO 2A
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
115
115
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
115
115
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
135
135
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
135
135
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3570
3615
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3570
3615
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
3770
3815
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
3770
3815
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
1975
2020
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
1975
2020
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,5/19,5
18/19
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,5/19,5
18/19
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,65
0,55/0,65
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,65
0,55/0,65
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,48
0,57/0,48
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,48
0,57/0,48
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
10,1/8,6
9,8/7,8
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
10,1/8,6
9,8/7,8
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
24/22
22/20
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
24/22
22/20
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,2/4,6
5,4/4,7
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,2/4,6
5,4/4,7
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
7.1
Výrobce motoru/model
FE
FE
7.1
Výrobce motoru/model
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
26,0
26,0
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
(1/min)
2400
2400
7.3
Jmenovité otáčky
(1/min)
2400
2400
7.4
Počet válců/zdvihový objem
( /cm#)
4/1988
4/1988
7.4
Počet válců/zdvihový objem
( /cm#)
4/1988
4/1988
8.1
Druh řízení pohonu
8.1
Druh řízení pohonu
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
8.4
Hlučnost u ucha operátora
8.4
Hlučnost u ucha operátora
1206.CZ
Nm/ot/min
120/1600
120/1600
hydrodyn.
hydrodyn.
(bar)
160
160
l/min
45
45
dB(A)
<80
<80
Výk
ýkon
n
Mo
otorr
(kw)
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
R změr
Rozm
ěry
3.1
max. krouticí moment
O atníí
Osta
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 316/320
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
(kw)
max. krouticí moment
O atníí
Osta
Mo
otorr
Výk
ýkon
n
R změr
Rozm
ěry
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hm
mottnos
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
B7
1206.CZ
Nm/ot/min
FE
FE
26,0
26,0
120/1600
120/1600
hydrodyn.
hydrodyn.
(bar)
160
160
l/min
45
45
dB(A)
<80
<80
B7
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 420-430
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
O atníí
Osta
No.
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
VýrobceL
DFG 420
DFG 425
DFG 430
1.2
Označení modelu
vznět.motor
vznět.motor
vznět.motor
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
2,0
2,5
3,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
450
450
480
1.9
Rozvor
y(mm)
1685
1685
1685
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3760
4190
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
5220/540
5820/870
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2000/1760
1840/2350
1850/2690
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Podélná stabilita
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
S ecifik
Spe
fikac
ce
VýrobceL
BX-J
BX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 420
DFG 425
Jungheinrich
DFG 430
vznět.motor
vznět.motor
vznět.motor
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
2,0
2,5
3,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
450
450
480
1.9
Rozvor
y(mm)
1685
1685
1685
4540
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3760
4190
4540
66680/860
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
5220/540
5820/870
66680/860
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2000/1760
1840/2350
1850/2690
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
Velikost pneumatiky: vpředu
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
27x10-12 (14PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
27x10-12 (14PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
6.50-10 (10PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
990
990
1045
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
990
990
1045
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
938 (přesazení)
938 (přesazení)
938
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
6/6
6/6
6/6
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
938 (přesazení)
938 (přesazení)
938
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
6/6
6/6
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2300
2300
6/6
2300
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2300
2300
2300
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3300
150
150
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
150
150
3300
3300
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3300
3300
3300
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3896
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2220
3896
3896
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3896
3896
3896
2220
2220
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2220
2220
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
2220
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
Celková délka
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
l1(mm)
3515
3525
3640
4.19
Celková délka
l1(mm)
3515
3525
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
3640
l2(mm)
2525
2535
2650
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2525
2535
4.21
Celková šířka
2650
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1170
1170
4.22
Rozměry vidlice
1285
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
125
125
125
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
125
125
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
125
m2(mm)
132
132
142
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
132
132
4.33
142
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2265
2275
2360
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2265
2275
2360
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,7/18,9
18,5/18,7
18,6/18,8
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,7/18,9
18,5/18,7
18,6/18,8
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,60
0,56/0,60
0,55/0,60
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,60
0,56/0,60
0,55/0,60
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,55/0,52
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,55/0,52
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
16,9/11,8
16,7/10,8
16,6/12,2
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
16,9/11,8
16,7/10,8
16,6/12,2
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
31/31
26/25
22/27
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
31/31
26/25
22/27
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,0/4,6
5,12/4,5
5,5/4,7
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,0/4,6
5,12/4,5
5,5/4,7
5.10
Druh provozní brzdy
7.1
Výrobce motoru/model
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
3.2
Podélná stabilita
3.1
Roz
ozmě
měry
y
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
Výk
ýkon
n
3.1
Hm
mottnos
ost
1.
max. krouticí moment
B8
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 420-430
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
mech./hydr.
mech./hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
704.30 (od 12.03
704.26)
704.30 (od 12.03
704.26)
7.1
Výrobce motoru/model
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
(kw)
40
40
40
(1/min)
2100
2100
2100
( /cm#)
4/2955
4/2955
4/2955
Nm/ot/min
190/1600
190/1600
190/1600
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
60
60
60
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
<80
<80
<80
1206.CZ
M or
Moto
mech./hydr.
704.30 (od 12.03
704.26)
max. krouticí moment
O atníí
Osta
M or
Moto
Výk
ýkon
n
Roz
ozmě
měry
y
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hm
mottnos
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
B8
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
704.30 (od 12.03
704.26)
704.30 (od 12.03
704.26)
704.30 (od 12.03
704.26)
(kw)
40
40
40
(1/min)
2100
2100
2100
( /cm#)
4/2955
4/2955
4/2955
Nm/ot/min
190/1600
190/1600
190/1600
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
60
60
60
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
<80
<80
<80
1206.CZ
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 420-430
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
No.
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
VýrobceL
TFG 420
TFG 425
TFG 430
1.2
Označení modelu
na kapalný plyn
na kapalný plyn
na kapalný plyn
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
2,0
2,5
3,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
450
450
480
1.9
Rozvor
y(mm)
1685
1685
1685
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3730
4160
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
5200/530
5800/860
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
1980/1750
1820/2340
1830/2680
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Podélná stabilita
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
S ecifik
Spe
fikac
ce
VýrobceL
BX-J
BX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 420
TFG 425
Jungheinrich
TFG 430
na kapalný plyn
na kapalný plyn
na kapalný plyn
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
2,0
2,5
3,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
450
450
480
1.9
Rozvor
y(mm)
1685
1685
1685
4510
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
3730
4160
4510
6660/850
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
5200/530
5800/860
6660/850
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
1980/1750
1820/2340
1830/2680
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Velikost pneumatiky: vpředu
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
27x10-12 (14PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
27x10-12 (14PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
6.50-10 (10PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
990
990
1045
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
990
990
1045
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
938 (přesazení)
938 (přesazení)
938
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
6/6
6/6
6/6
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
938 (přesazení)
938 (přesazení)
938
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
6/6
6/6
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2300
2300
6/6
2300
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2300
2300
2300
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3300
150
150
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
150
150
3300
3300
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3300
3300
3300
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3896
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2220
3896
3896
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
3896
3896
3896
2220
2220
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2220
2220
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
2220
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
Celková délka
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
l1(mm)
3515
3525
3640
4.19
Celková délka
l1(mm)
3515
3525
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
3640
l2(mm)
2515
2525
2640
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2515
2525
4.21
Celková šířka
2640
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1170
1170
4.22
Rozměry vidlice
1285
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
125
125
125
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
125
125
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
125
m2(mm)
132
132
142
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
132
132
4.33
142
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2265
2275
2360
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2265
2275
2360
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,7/18,9
18,5/18,7
18,6/18,8
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
18,7/18,9
18,5/18,7
18,6/18,8
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,60
0,56/0,60
0,55/0,60
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,56/0,60
0,56/0,60
0,55/0,60
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,55/0,55
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,55/0,55
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
16,4/11,7
16,2/10,8
16,1/12,1
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
16,4/11,7
16,2/10,8
16,1/12,1
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
30/31
26/25
22/27
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
30/31
26/25
22/27
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,15/4,8
5,31/4,5
6,3/5,3
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,15/4,8
5,31/4,5
6,3/5,3
5.10
Druh provozní brzdy
mech.hydr.
mech.hydr.
mech.hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
mech.hydr.
mech.hydr.
mech.hydr.
7.1
Výrobce motoru/model
3.0 L4
3.0 L4
3.0 L4
7.1
Výrobce motoru/model
3.0 L4
3.0 L4
3.0 L4
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
(kw)
44
44
44
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
(kw)
44
44
44
7.3
Jmenovité otáčky
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Jmenovité otáčky
(1/min)
2200
2200
2200
7.4
Počet válců/zdvihový objem
7.4
Počet válců/zdvihový objem
( /cm#)
4/2966
4/2966
4/2966
Nm/ot/min
196/1600
196/1600
196/1600
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
60
60
60
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
<80
<80
<80
1206.CZ
B9
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
Roz
ozmě
měry
y
3.2
Podélná stabilita
3.1
Výkon
Výk
n
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
Mo
otorr
3.1
Hm
mottnos
ost
1.
max. krouticí moment
O atníí
Osta
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 420-430
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
max. krouticí moment
O atníí
Osta
Mo
otorr
Výkon
Výk
n
Roz
ozmě
měry
y
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hm
mottnos
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
( /cm#)
4/2966
4/2966
4/2966
Nm/ot/min
196/1600
196/1600
196/1600
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
60
60
60
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
<80
<80
<80
1206.CZ
B9
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 540-550
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
Ost
statn
ní
No.
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
VýrobceL
DFG 540
DFG 545
DFG 550
1.2
Označení modelu
vznět.motor
vznět.motor
vznět.motor
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6140
6540
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
9100/1040
9980/1060
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
S ecifik
Spe
fikac
ce
VýrobceL
CX-J
CX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 540
DFG 545
Jungheinrich
DFG 550
vznět.motor
vznět.motor
vznět.motor
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
7080
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6140
6540
7080
10700/1380
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
9100/1040
9980/1060
10700/1380
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
Podélná stabilita
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1163
1163
1163
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2350
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
4.20
4.21
Celková šířka
4.22
Rozměry vidlice
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
4.32
Podélná stabilita
3.1
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1163
1163
1163
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4200
4350
2350
2350
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2350
2350
2350
1225
1225
1225
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1225
1225
1225
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
Celková délka
l1(mm)
4140
4140
4240
4.19
Celková délka
l1(mm)
4140
4140
4240
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2990
2990
3090
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2990
2990
3090
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
1260
1260
1260
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1260
1260
1260
m1(mm)
190
190
190
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
190
190
190
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
24,5/25,4
23,5/24,8
22,3/24,3
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
24,5/25,4
23,5/24,8
22,3/24,3
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
34,00/16,5
34,00/16,5
34,00/16,5
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
34,00/16,5
34,00/16,5
34,00/16,5
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
33,5/26,8
30,7/25,2
28/23,3
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
33,5/26,8
30,7/25,2
28/23,3
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
4,8/4,7
4,9/4,8
6,0/5,6
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
4,8/4,7
4,9/4,8
6,0/5,6
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
7.1
Výrobce motoru/model
1004.4 2
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
SE(L)/SE(L)
Velikost pneumatiky: vpředu
Rozmě
Roz
ěry
y
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
3.2
Výk
ýkon
n
3.1
Hm
mottnos
ost
1.
max. krouticí moment
B 10
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 540-550
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
1004.4 2
1004.4 2
7.1
Výrobce motoru/model
60
60
60
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Jmenovité otáčky
( /cm#)
4/4230
4/4230
4/4230
7.4
Počet válců/zdvihový objem
Mo
otorr
1004.4 2
(kw)
Nm/ot/min
max. krouticí moment
1004.4 2
1004.4 2
(kw)
60
60
60
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
4/4230
4/4230
4/4230
Nm/ot/min
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
1206.CZ
Ost
statn
ní
Mo
otorr
Výk
ýkon
n
Rozmě
Roz
ěry
y
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hm
mottnos
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
B 10
1206.CZ
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 540-550 (od 09/03)
Kód
(jednotka)
VýrobceL
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
VýrobceL
DFG 540
DFG 545
DFG 550
1.2
Označení modelu
vznět.motor
vznět.motor
vznět.motor
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6279
6669
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
8954/1325
9869/1300
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2860/3280
2937/3732
2795/4639
CX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 540
DFG 545
Jungheinrich
DFG 550
vznět.motor
vznět.motor
vznět.motor
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
7434
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6279
6669
7434
10762/1673
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2860/3280
2937/3732
2795/4639
Podélná stabilita
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1180
1180
1170
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1160
1160
1160
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2370
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
Celková délka
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
4.21
Celková šířka
4.22
Rozměry vidlice
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
4.31
Podélná stabilita
3.1
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1180
1180
1170
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1160
1160
1160
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4200
4350
2370
2370
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2370
2370
2370
1255/1010
1255/1010
1255/1010
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1255/1010
1255/1010
1255/1010
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
l1(mm)
4145
4145
4260
4.19
Celková délka
l1(mm)
4145
4145
4260
l2(mm)
2995
2995
3110
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2995
2995
3110
b1/b2(mm)
1450
1450
1450
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1450
1450
1450
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
b3(mm)
1260
1260
1260
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1260
1260
1260
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
190
190
190
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
190
190
190
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
25,3/25,5
24,5/25,5
24,8/25,5
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
25,3/25,5
24,5/25,5
24,8/25,5
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
41,20/23,50
40,97/24,47
33,50/21,10
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
41,20/23,50
40,97/24,47
33,50/21,10
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
36/34
34/33
25,5/25,7
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
36/34
34/33
25,5/25,7
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5/4,5
5/4,5
5,1/4,5
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5/4,5
5/4,5
5,1/4,5
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
7.1
Výrobce motoru/model
1104C--44
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
SE(L)/SE(L)
Velikost pneumatiky: vpředu
Ro
ozm
měry
y
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
3.2
Výkon
Výk
n
3.1
max. krouticí moment
Ost
statn
ní
No.
S ecifik
Spe
fikac
ce
1.
Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 540-550 (od 09/03)
CX-J
Hm
mottnos
ost
čís.Popisčís.Popis
1104C--44
1104C--44
7.1
Výrobce motoru/model
61,5
61,5
61,5
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
( /cm#)
4/4400
4/4400
4/4400
Nm/ot/min
302/1400
302/1400
302/1400
Mo
otorr
1104C--44
(kw)
max. krouticí moment
1104C--44
1104C--44
(kw)
61,5
61,5
61,5
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
4/4400
4/4400
4/4400
Nm/ot/min
302/1400
302/1400
302/1400
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
1206.CZ
B 11
Ost
statn
ní
Mo
otorr
Výkon
Výk
n
Ro
ozm
měry
y
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hm
mottnos
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
1206.CZ
B 11
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 540-550
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
Ost
statn
ní
No.
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
VýrobceL
TFG 540
TFG 545
TFG 550
1.2
Označení modelu
na kapalný plyn
na kapalný plyn
na kapalný plyn
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6140
6540
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
9100/1040
9980/1060
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
S ecifik
Spe
fikac
ce
VýrobceL
CX-J
CX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 540
TFG 545
Jungheinrich
TFG 550
na kapalný plyn
na kapalný plyn
na kapalný plyn
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
7080
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6140
6540
7080
10720/1360
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
9100/1040
9980/1060
10720/1360
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
Podélná stabilita
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1163
1163
1163
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2350
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
4.20
4.21
Celková šířka
4.22
Rozměry vidlice
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
4.32
Podélná stabilita
3.1
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1163
1163
1163
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4200
4350
2350
2350
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2350
2350
2350
1225
1225
1225
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1225
1225
1225
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
Celková délka
l1(mm)
4140
4140
4240
4.19
Celková délka
l1(mm)
4140
4140
4240
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2990
2990
3090
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2990
2990
3090
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
1260
1260
1260
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1260
1260
1260
m1(mm)
190
190
190
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
190
190
190
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
24,5/25,4
23,8/24,8
22,3/24,3
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
24,5/25,4
23,8/24,8
22,3/24,3
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
32,0/16,0
32,0/16,0
32,0/16,0
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
32,0/16,0
32,0/16,0
32,0/16,0
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
33,5/26
30,7/24,5
28/22,6
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
33,5/26
30,7/24,5
28/22,6
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,6/4,5
5,7/4,7
6,3/4,8
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
5,6/4,5
5,7/4,7
6,3/4,8
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
7.1
Výrobce motoru/model
4.3 V6
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
SE(L)/SE(L)
Velikost pneumatiky: vpředu
Ro
ozm
měry
ry
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
3.2
Výkon
Výk
n
3.1
Hm
mottnos
ost
1.
max. krouticí moment
B 12
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 540-550
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
4.3 V6
4.3 V6
7.1
Výrobce motoru/model
67
67
67
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Jmenovité otáčky
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
7.4
Počet válců/zdvihový objem
Mo
otorr
4.3 V6
(kw)
Nm/ot/min
max. krouticí moment
4.3 V6
4.3 V6
(kw)
67
67
67
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
Nm/ot/min
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
1206.CZ
Ost
statn
ní
Mo
otorr
Výkon
Výk
n
Ro
ozm
měry
ry
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hm
mottnos
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
B 12
1206.CZ
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 540-550 (od 09/03)
Kód
(jednotka)
VýrobceL
1.2
Označení modelu
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
Kód
(jednotka)
čís.Popisčís.Popis
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
VýrobceL
TFG 540
TFG 545
TFG 550
1.2
Označení modelu
na kapalný plyn
na kapalný plyn
na kapalný plyn
1.3
Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný
1.4
Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů
1.5
Nosnost
1.6
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6279
6669
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
8954/1325
9869/1300
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
CX-J
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 540
TFG 545
Jungheinrich
TFG 550
na kapalný plyn
na kapalný plyn
na kapalný plyn
v sedě
v sedě
v sedě
Q(t)
4,0
4,5
5,0
Střed nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdálenost nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rozvor
y(mm)
1985
1985
1985
7434
2.1
Hmotnost-prázdného vozidla
(kg)
6279
6669
7434
10762/1673
2.2
Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.3
Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
Podélná stabilita
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1180
1180
1170
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1160
1160
1160
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2370
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
4.12
Připojovací výška přívěsu
4.19
Celková délka
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
4.21
Celková šířka
4.22
Rozměry vidlice
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
4.31
Podélná stabilita
3.1
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Velikost pneumatiky: vpředu
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Velikost pneumatiky: vzadu
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Rozchod kol, vpředu
b10(mm)
1180
1180
1170
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11(mm)
1160
1160
1160
4.1
Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu
Stupňů
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Výška sloupu, v dolní poloze
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Volný zdvih
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Zdvihací výška
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Výška vysunutého sloupu
h4(mm)
4200
4200
4350
2370
2370
4.7
Výška krytu nad hlavou (kabiny)
h6(mm)
2370
2370
2370
1255/1010
1255/1010
1255/1010
4.8
Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm)
h7(mm)
1255/1010
1255/1010
1255/1010
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Připojovací výška přívěsu
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
l1(mm)
4145
4145
4260
4.19
Celková délka
l1(mm)
4145
4145
4260
l2(mm)
2995
2995
3110
4.20
Vzdálenost k čelu vidlice
l2(mm)
2995
2995
3110
b1/b2(mm)
1450
1450
1450
4.21
Celková šířka
b1/b2(mm)
1450
1450
1450
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Rozměry vidlice
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
b3(mm)
1260
1260
1260
4.24
Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice
b3(mm)
1260
1260
1260
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
190
190
190
4.31
Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík
m1(mm)
190
190
190
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.32
Světlá výška spodku ve středu rozvoru
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.33
Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.34
Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.35
Poloměr otáčení
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
4.36
Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu
b13
900
900
900
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
24,4/25,8
23,8/25,8
22,3/25,8
5.1
Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku
(km/h)
24,4/25,8
23,8/25,8
22,3/25,8
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.2
Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.3
Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
38,40/19,40
38,10/20,40
31,00/16,50
5.5
Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku
(kN)
38,40/19,40
38,10/20,40
31,00/16,50
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
35,9/31
34/30
24,9/22
5.7
Stoupavost nalož/prázdn. vozíku
(%)
35,9/31
34/30
24,9/22
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
4,8/4,2
5,0/4,5
5,5/4,5
5.9
Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku
s
4,8/4,2
5,0/4,5
5,5/4,5
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
5.10
Druh provozní brzdy
mech./hydr.
mech./hydr.
mech./hydr.
7.1
Výrobce motoru/model
4.3 V6
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Jmenovité otáčky
7.4
Počet válců/zdvihový objem
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
SE(L)/SE(L)
Velikost pneumatiky: vpředu
Roz
ozmě
měry
y
Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu.,
polyuretanová
3.2
Výk
ýkon
n
3.1
max. krouticí moment
Ost
statn
ní
No.
S ecifik
Spe
fikac
ce
1.
Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 540-550 (od 09/03)
CX-J
Hm
mottnos
ost
čís.Popisčís.Popis
4.3 V6
4.3 V6
7.1
Výrobce motoru/model
67
67
67
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Jmenovité otáčky
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
7.4
Počet válců/zdvihový objem
Mo
otorr
4.3 V6
(kw)
Nm/ot/min
max. krouticí moment
4.3 V6
4.3 V6
(kw)
67
67
67
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
Nm/ot/min
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.1
Druh řízení pohonu
hydrodyn.
hydrodyn.
hydrodyn.
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.2
Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení
(bar)
160
160
160
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.3
Průtok oleje pro přídavná zařízení
l/min
30
30
30
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.4
Hlučnost u ucha operátora
dB(A)
78
78
78
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
8.5
Typ zavěšení vleku / DIN Typ
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
1206.CZ
B 13
Ost
statn
ní
Mo
otorr
Výk
ýkon
n
Roz
ozmě
měry
y
K a/po
Kola
odvo
voze
ek
Hm
mottnos
ost
S ecifik
Spe
fikac
ce
No.
1206.CZ
B 13
3.1
Tabulka - DFG/TFG 316/320
Systém řizení
3.1
DRUH
Plně hydraulický
DRUH
Plně hydraulický
čERPADLO
Jako hlavní hydraulický systém
čERPADLO
Jako hlavní hydraulický systém
RUčNÍ čERPADLO
Typ OSPB 70
RUčNÍ čERPADLO
Typ OSPB 70
POčET OTÁčEK MEZI KONC.POLOHA- 5
MI
POčET OTÁčEK MEZI KONC.POLOHA- 5
MI
Hnací náprava
Hnací náprava
DRUH
Jednorychlostní převodovka s rozvodovkou
DRUH
Jednorychlostní převodovka s rozvodovkou
PŘEVODOVÝ POMĚR DO POMALA
Náprava 13,59:1
PŘEVODOVÝ POMĚR DO POMALA
Náprava 13,59:1
OBSAH NÁPLNě MAZIVA
5 litrů
OBSAH NÁPLNě MAZIVA
5 litrů
Převodovka
Převodovka
DRUH
Jednorychlostní převodovka s rozvodovkou
DRUH
Jednorychlostní převodovka s rozvodovkou
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
Náprava 13,59:1
Převodník krouticího momentu 2,545:1
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
Náprava 13,59:1
Převodník krouticího momentu 2,545:1
OBSAH OLEJE
7 litrů
Výměna oleje::-5 litrů
OBSAH OLEJE
7 litrů
Výměna oleje::-5 litrů
Motor - DFG 316/320
Motor - DFG 316/320
DRUH
404C.22, čtyřválcový čtyřtakt s
nepřímým vstřikováním
DRUH
404C.22, čtyřválcový čtyřtakt s
nepřímým vstřikováním
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1342
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1342
REGULOVANÉ OTÁčKY
2590 ot/min (naprázdno)
825 ot/min (volný chod)
REGULOVANÉ OTÁčKY
2590 ot/min (naprázdno)
825 ot/min (volný chod)
VůLE VENTILů
0,20mm za studena
VůLE VENTILů
0,20mm za studena
TLAK OLEJE
4,5 barů při cca 2300 ot/min
TLAK OLEJE
4,5 barů při cca 2300 ot/min
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
8,9 litrů
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
8,9 litrů
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
42 litrů
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
42 litrů
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
7,0 litrů
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
7,0 litrů
Motor - TFG 316/320
B 14
Tabulka - DFG/TFG 316/320
Systém řizení
Motor - TFG 316/320
DRUH
FE 2,0 řadový čtyřválec
DRUH
FE 2,0 řadový čtyřválec
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1342
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1342
OBSAH
1998 cm3
OBSAH
1998 cm3
REGULOVANÉ OTÁčKY
3100 ot/min (naprázdno)
830 ot/min (volný chod)
REGULOVANÉ OTÁčKY
3100 ot/min (naprázdno)
830 ot/min (volný chod)
TLAK OLEJE
3,0 barů při cca 2300 ot/min
TLAK OLEJE
3,0 barů při cca 2300 ot/min
TYP ZAPALOVACÍ SVÍčKY
NGK BPR 2E nebo DENSO W9EXR-U
TYP ZAPALOVACÍ SVÍčKY
NGK BPR 2E nebo DENSO W9EXR-U
MEZERA MEZI ELEKTRODAMI ZAPALOVACÍ SVÍčKY
0,80 mm
MEZERA MEZI ELEKTRODAMI ZAPALOVACÍ SVÍčKY
0,80 mm
VZDÁLENOST KONTAKTů
PŘERUŠOVAčE
Nepřichází v úvahu (elektronické zapalování)
VZDÁLENOST KONTAKTů
PŘERUŠOVAčE
Nepřichází v úvahu (elektronické zapalování)
1206.CZ
B 14
1206.CZ
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
4,3 litrů
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
4,3 litrů
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
Nepřichází v úvahu
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
Nepřichází v úvahu
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
9,0 litrů
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
9,0 litrů
Čistič vzduchu
Čistič vzduchu
DRUH
Cyclopac - suchá vložka
DRUH
Brzdový systém
Brzdový systém
DRUH
Hydraulicky ovládané brzdy na hnací nápravě
DRUH
Hydraulicky ovládané brzdy na hnací nápravě
PARKOVACÍ BRZDA
Mechanická s lankem a táhly
PARKOVACÍ BRZDA
Mechanická s lankem a táhly
OBSAH BRZDOVÉ KAPALINY
0,45 litrů
OBSAH BRZDOVÉ KAPALINY
0,45 litrů
Kola a pneumatiky
Kola a pneumatiky
VELIKOST PNEUMATIKY
Viz list se specifikací
VELIKOST PNEUMATIKY
TLAKY V
PNEUMATIKÁCH
Model
Pohon - bar
Řízení - bar
DFG/TFG 316/320
7,75
9,0
KROUTICÍ MOMENT
MATICE KOLA
Model
Pohon- Nm
Řízení - Nm
DFG/TFG 316/320
235
176
Pneumatiky
A
Cyclopac - suchá vložka
TLAKY V
PNEUMATIKÁCH
Model
Pohon - bar
Řízení - bar
DFG/TFG 316/320
7,75
9,0
KROUTICÍ MOMENT
MATICE KOLA
Model
Pohon- Nm
Řízení - Nm
DFG/TFG 316/320
235
176
POUŽITÍ
VELIKOST PNEUMATIK
KONSTRUKCE
MODEL
Pohon
6.50x10 PR
Řízení
18x7 PR
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 316/320
Pohon
6.50x10
Řízení
18x7
Plná obruč
DFG/TFG 316/320
Pohon
23x9x10 PR
Řízení
18x7 PR
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 316/320
Pohon
23x9x10
Řízení
18x7
Plná obruč
DFG/TFG 316/320
Pneumatiky
POUŽITÍ
VELIKOST PNEUMATIK
Pohon
6.50x10 PR
Řízení
18x7 PR
Pohon
6.50x10
Řízení
18x7
Pohon
23x9x10 PR
Řízení
18x7 PR
Pohon
23x9x10
Řízení
18x7
KONSTRUKCE
MODEL
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 316/320
Plná obruč
DFG/TFG 316/320
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 316/320
Plná obruč
DFG/TFG 316/320
Pneumatiky, které nesplňují původní technické specifikace, se nesmí používat.
Hlučnost
STÁLÝ TLAK ZVUKOVÉ VLNY
podle EN 12053 v souladu s ISO 4871.
<80 dB (A)
Stálý tlak zvukové vlny je hodnota určená podle
normy a zahrnuje tlak zvukové vlny při řízení,
zdvihání a volnoběhu. Hodnota se měří v úrovni
ucha řidiče.
Vibrace
PRŮMĚRNÁ HODNOTA PRO CELÉ TĚLO
podle dokumentu EN 13059
1206.CZ
Viz list se specifikací
A
Pneumatiky, které nesplňují původní technické specifikace, se nesmí používat.
Hlučnost
STÁLÝ TLAK ZVUKOVÉ VLNY
podle EN 12053 v souladu s ISO 4871.
<80 dB (A)
Stálý tlak zvukové vlny je hodnota určená podle
normy a zahrnuje tlak zvukové vlny při řízení,
zdvihání a volnoběhu. Hodnota se měří v úrovni
ucha řidiče.
Vibrace
0,57 m/[email protected]
Vibrace při zrychlení, působící na řidiče v jeho
provozní poloze, je podle normy lineární integrované vážené zrychlení, působící na svislici.
Určuje se při překračování prahů za konstantní
rychlosti.
B 15
PRŮMĚRNÁ HODNOTA PRO CELÉ TĚLO
podle dokumentu EN 13059
1206.CZ
0,57 m/[email protected]
Vibrace při zrychlení, působící na řidiče v jeho
provozní poloze, je podle normy lineární integrované vážené zrychlení, působící na svislici.
Určuje se při překračování prahů za konstantní
rychlosti.
B 15
Electrický systém
Electrický systém
SYSTÉM
12 Voltů, s ukostřením záporného pólu
SYSTÉM
12 Voltů, s ukostřením záporného pólu
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
(EMC)
Dodržení následujících limitních hodnot podle
normy “Elektromagnetická kompatibilita
průmyslových vozíků (9/95)”.
S Emise rušení (EN 50081-1)
S Odolnost k rušení (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
(EMC)
Dodržení následujících limitních hodnot podle
normy “Elektromagnetická kompatibilita
průmyslových vozíků (9/95)”.
S Emise rušení (EN 50081-1)
S Odolnost k rušení (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
Hydraulický systém
Hydraulický systém
HYDRAULICKÉ čERPADLO
Řada 1PX
HYDRAULICKÉ čERPADLO
Řada 1PX
OVLÁDACÍ VENTIL
Řada 5000
OVLÁDACÍ VENTIL
Řada 5000
TLAK ŘÍZENÍ
106 barů
TLAK ŘÍZENÍ
106 barů
HLAVNÍ TLAK
215 barů
HLAVNÍ TLAK
215 barů
OBSAH NÁDRŽE]
46 litrů
OBSAH NÁDRŽE]
46 litrů
OBSAH HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
51 litrů
OBSAH HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
51 litrů
Podmínky použití
TEPLOTA OKOLÍ
S při provozu
A
B 16
Podmínky použití
TEPLOTA OKOLÍ
S při provozu
-15°C až +40°C
Při nepřetržitém provozu pod 0°C se doporučuje použít pro hydraulický systém mrazu
vzdorný olej podle specifikací výrobce.
Při provozu v chlazených prostorech nebo v prostředí s extrémními výkyvy teploty a
vlhkosti musí mít průmyslové vozíky speciální zařízení a licenci.
1206.CZ
A
B 16
-15°C až +40°C
Při nepřetržitém provozu pod 0°C se doporučuje použít pro hydraulický systém mrazu
vzdorný olej podle specifikací výrobce.
Při provozu v chlazených prostorech nebo v prostředí s extrémními výkyvy teploty a
vlhkosti musí mít průmyslové vozíky speciální zařízení a licenci.
1206.CZ
3.2
Tabulka - DFG/TFG 420-430
Systém řizení
3.2
Tabulka - DFG/TFG 420-430
Systém řizení
DRUH
Plně hydraulický
DRUH
Plně hydraulický
čERPADLO
Jako hlavní hydraulický systém
čERPADLO
Jako hlavní hydraulický systém
RUčNÍ čERPADLO
Typ OSPC 70-LS
RUčNÍ čERPADLO
Typ OSPC 70-LS
POčET OTÁčEK MEZI KONC.POLOHA- 4,75
MI
POčET OTÁčEK MEZI KONC.POLOHA- 4,75
MI
Hnací náprava
Hnací náprava
DRUH
Dvojí redukce
DRUH
Dvojí redukce
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
10,736:1
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
10,736:1
OBSAH NÁPLNě MAZIVA
Diferenciál: 3,5l
Hlavy kol:1,0l
OBSAH NÁPLNě MAZIVA
Diferenciál: 3,5l
Hlavy kol:1,0l
Převodovka
Převodovka
DRUH
Jednorychlostní převodovka s rozvodovkou
DRUH
Jednorychlostní převodovka s rozvodovkou
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
Náprava 15,42:1
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
Náprava 15,42:1
OBSAH OLEJE
12 litrů
Výměna oleje::-5 litrů
OBSAH OLEJE
12 litrů
Výměna oleje::-5 litrů
Motor - DFG 420-430
Motor - DFG 420-430
DRUH
704.30 / 704.26 (od 12/03), čtyřválcový
s přímým vstřikováním
DRUH
704.30 / 704.26 (od 12/03), čtyřválcový
s přímým vstřikováním
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1 3 4 2
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1 3 4 2
OBSAH
2955 cc (704.30) / 2555 cc (704.26)
OBSAH
2955 cc (704.30) / 2555 cc (704.26)
REGULOVANÉ OTÁčKY
2400 ot/min (druh 704.30 naprázdno)
2650 ot/min (druh 704.26 naprázdno)
680 ot/min (volný chod 704.30)
800 ot/min (volný chod 704.26)
REGULOVANÉ OTÁčKY
2400 ot/min (druh 704.30 naprázdno)
2650 ot/min (druh 704.26 naprázdno)
680 ot/min (volný chod 704.30)
800 ot/min (volný chod 704.26)
VůLE VENTILů
Sání a výfuk 0,35mm za studena
VůLE VENTILů
Sání a výfuk 0,35mm za studena
OBSAH OLEJE
8,0 litrů
OBSAH OLEJE
8,0 litrů
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
58 litrů
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
58 litrů
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
10,7 litrů
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
10,7 litrů
Motor - TFG 420-430
Motor - TFG 420-430
DRUH
3.0L L4, čtyřtaktní čtyřválec na
zkapalněný plyn
DRUH
3.0L L4, čtyřtaktní čtyřválec na
zkapalněný plyn
OBSAH
2966 cm3
OBSAH
2966 cm3
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1342
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1342
REGULOVANÉ OTÁčKY
2400 ot/min (naprázdno)
800 ot/min (volný chod)
REGULOVANÉ OTÁčKY
2400 ot/min (naprázdno)
800 ot/min (volný chod)
TYP ZAPALOVACÍ SVÍčKY
AC Delco R46TS
TYP ZAPALOVACÍ SVÍčKY
AC Delco R46TS
MEZERA MEZI ELEKTRODAMI ZAPALOVACÍ SVÍčKY
1,0 mm
MEZERA MEZI ELEKTRODAMI ZAPALOVACÍ SVÍčKY
1,0 mm
VZDÁLENOST KONTAKTů
PŘERUŠOVAčE
Nepřichází v úvahu (elektronické zapalování)
VZDÁLENOST KONTAKTů
PŘERUŠOVAčE
Nepřichází v úvahu (elektronické zapalování)
1206.CZ
B 17
1206.CZ
B 17
OBSAH OLEJE
4,73 litrů
OBSAH OLEJE
4,73 litrů
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
Nepřichází v úvahu
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
Nepřichází v úvahu
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
9,2 litrů
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
9,2 litrů
Čistič vzduchu
DRUH
B 18
Čistič vzduchu
Cyclopac - suchá vložka
DRUH
1206.CZ
B 18
Cyclopac - suchá vložka
1206.CZ
Brzdový systém
Brzdový systém
DRUH
Hydraulicky ovládané brzdy na hnací nápravě
DRUH
Hydraulicky ovládané brzdy na hnací nápravě
PARKOVACÍ BRZDA
Mechanická s lankem a táhly
PARKOVACÍ BRZDA
Mechanická s lankem a táhly
OBSAH BRZDOVÉ KAPALINY
0,5 litrů
OBSAH BRZDOVÉ KAPALINY
0,5 litrů
Kola a pneumatiky
Kola a pneumatiky
VELIKOST PNEUMATIKY
TLAKY V
PNEUMATIKÁCH
KROUTICÍ MOMENT
MATICE KOLA
Viz list se specifikací
VELIKOST PNEUMATIKY
Model
Pohon - bar
Řízení - bar
DFG/TFG 420/425
8,5
8,5
DFG/TFG 430
8,5
7,5
Model
Pohon- Nm
Řízení - Nm
DFG/TFG 420--430
235
165
TLAKY V
PNEUMATIKÁCH
A
Pohon - bar
Řízení - bar
8,5
8,5
DFG/TFG 430
8,5
7,5
Model
Pohon- Nm
Řízení - Nm
235
165
POUŽITÍ
VELIKOST PNEUMATIK
KONSTRUKCE
MODEL
Pohon
7.00x12x12 PR
Řízení
6.50x10x10 PR
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 420/425
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 430
Plná obruč
DFG/TFG 420/425
Plná obruč
DFG/TFG 430
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 420/425
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 430
Plná obruč
DFG/TFG 430
Pneumatiky
POUŽITÍ
VELIKOST PNEUMATIK
Pohon
7.00x12x12 PR
Řízení
6.50x10x10 PR
Pohon
27x10x12 PR
Řízení
6.50x10x10 PR
Pohon
7.00x12
Řízení
6.50x10
Pohon
27x10x12
Řízení
6.50x10
Pohon
7.00x12
Řízení
6.50x10
Pohon
27x10x12
Řízení
6.50x10
Pohon
27x10x12
Řízení
6.50x10
KONSTRUKCE
MODEL
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 420/425
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 430
Plná obruč
DFG/TFG 420/425
Plná obruč
DFG/TFG 430
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 420/425
Diagon pneu
Diagon.
DFG/TFG 430
Plná obruč
DFG/TFG 430
Pneumatiky, které nesplňují původní technické specifikace, se nesmí používat.
Hlučnost
STÁLÝ TLAK ZVUKOVÉ VLNY
podle EN 12053 v souladu s ISO 4871.
<80 dB (A)
Stálý tlak zvukové vlny je hodnota určená podle
normy a zahrnuje tlak zvukové vlny při řízení,
zdvihání a volnoběhu. Hodnota se měří v úrovni
ucha řidiče.
Vibrace
PRŮMĚRNÁ HODNOTA PRO CELÉ TĚLO
podle dokumentu EN 13059
1206.CZ
Model
DFG/TFG 420/425
DFG/TFG 420--430
KROUTICÍ MOMENT
MATICE KOLA
Pneumatiky
Viz list se specifikací
A
Pohon
27x10x12 PR
Řízení
6.50x10x10 PR
Pohon
7.00x12
Řízení
6.50x10
Pohon
27x10x12
Řízení
6.50x10
Pohon
7.00x12
Řízení
6.50x10
Pohon
27x10x12
Řízení
6.50x10
Pohon
27x10x12
Řízení
6.50x10
Pneumatiky, které nesplňují původní technické specifikace, se nesmí používat.
Hlučnost
STÁLÝ TLAK ZVUKOVÉ VLNY
podle EN 12053 v souladu s ISO 4871.
<80 dB (A)
Stálý tlak zvukové vlny je hodnota určená podle
normy a zahrnuje tlak zvukové vlny při řízení,
zdvihání a volnoběhu. Hodnota se měří v úrovni
ucha řidiče.
Vibrace
0,72 m/[email protected]
Vibrace při zrychlení, působící na řidiče v jeho
provozní poloze, je podle normy lineární integrované vážené zrychlení, působící na svislici.
Určuje se při překračování prahů za konstantní
rychlosti.
B 19
PRŮMĚRNÁ HODNOTA PRO CELÉ TĚLO
podle dokumentu EN 13059
1206.CZ
0,72 m/[email protected]
Vibrace při zrychlení, působící na řidiče v jeho
provozní poloze, je podle normy lineární integrované vážené zrychlení, působící na svislici.
Určuje se při překračování prahů za konstantní
rychlosti.
B 19
Electrický systém
Electrický systém
SYSTÉM
12 Voltů, s ukostřením záporného pólu
SYSTÉM
12 Voltů, s ukostřením záporného pólu
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
(EMC)
Dodržení následujících limitních hodnot podle
normy “Elektromagnetická kompatibilita
průmyslových vozíků (9/95)”.
S Emise rušení (EN 50081-1)
S Odolnost k rušení (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
(EMC)
Dodržení následujících limitních hodnot podle
normy “Elektromagnetická kompatibilita
průmyslových vozíků (9/95)”.
S Emise rušení (EN 50081-1)
S Odolnost k rušení (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
Hydraulický systém
Hydraulický systém
HYDRAULICKÉ čERPADLO
Řada 1PX
HYDRAULICKÉ čERPADLO
Řada 1PX
OVLÁDACÍ VENTIL
Řada 5000
OVLÁDACÍ VENTIL
Řada 5000
TLAK ŘÍZENÍ
90 bar
TLAK ŘÍZENÍ
90 bar
HLAVNÍ TLAK
215 bar
HLAVNÍ TLAK
215 bar
OBSAH NÁDRŽE]
53 litrů
OBSAH NÁDRŽE]
53 litrů
OBSAH HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
58 litrů
OBSAH HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
58 litrů
Podmínky použití
TEPLOTA OKOLÍ
S při provozu
A
B 20
Podmínky použití
TEPLOTA OKOLÍ
S při provozu
-15°C až +40°C
Při nepřetržitém provozu pod 0°C se doporučuje použít pro hydraulický systém mrazu
vzdorný olej podle specifikací výrobce.
Při provozu v chlazených prostorech nebo v prostředí s extrémními výkyvy teploty a
vlhkosti musí mít průmyslové vozíky speciální zařízení a licenci.
1206.CZ
A
B 20
-15°C až +40°C
Při nepřetržitém provozu pod 0°C se doporučuje použít pro hydraulický systém mrazu
vzdorný olej podle specifikací výrobce.
Při provozu v chlazených prostorech nebo v prostředí s extrémními výkyvy teploty a
vlhkosti musí mít průmyslové vozíky speciální zařízení a licenci.
1206.CZ
3.3
Tabulka - DFG/TFG 540-550
3.3
Systém řizení
Tabulka - DFG/TFG 540-550
Systém řizení
DRUH
čERPADLO
RUčNÍ čERPADLO
POčET OTÁčEK MEZI KONC.POLOHAMI
DRUH
čERPADLO
RUčNÍ čERPADLO
POčET OTÁčEK MEZI KONC.POLOHAMI
Plně hydraulický
Jako hlavní hydraulický systém
Typ OSPC-150-LS
4,75
Hnací náprava - DFG/TFG 540-550
DRUH
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
DRUH
PŘEVODOVÝ POMěR DO POMALA
HNACÍ HŘÍDEL
VNITŘNÍ TLAKY
HLAVNÍ REGULAČNÍ
SPOJKY
VSTUP MĚNIČE
VÝSTUP MĚNIČE
KAPACITA OLEJE
Mechanického typu
HNACÍ HŘÍDEL
REGULOVANÉ OTÁčKY
VůLE VENTILů
TLAK OLEJE
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
1206.CZ
Mechanického typu
Převodovka - PST2 - DFG/TFG 540-550
PST2 : 2-rychlostní posílené řazení se
zpátečkou
2.86 : 1
Vysoký - 1.241 : 1 vpřed a zpátečka
Nízký - 2.55 : 1 vpřed a zpátečka
80-100°C
120°C
TYP
ZESÍLENÍ KROUTICÍHO MOMENTU
PŘEVODOVÝ POMĚR
PROVOZNÍ TEPLOTA (normální)
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA (přechodná)
Bar
8,5-9,5
8-9
4-5
2-3
VNITŘNÍ TLAKY
HLAVNÍ REGULAČNÍ
SPOJKY
VSTUP MĚNIČE
VÝSTUP MĚNIČE
12,5 litrů přibl.kontrola měřicí tyčkou
KAPACITA OLEJE
Motor - DFG 540-550
DRUH
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
Dvojí redukce
10,736 : 1 - Kola s jednoduchým a dvojitým
pohonem
Hnací spojení - DFG/TFG 540-550
Převodovka - PST2 - DFG/TFG 540-550
PROVOZNÍ TEPLOTA (normální)
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA (přechodná)
4,75
Diferenciál 3,5 litrů - Kola s jednoduchým pohonem
4,5 litrů - Kola s dvojitým pohonem
Hlavy kol 1,0 litru
Hnací spojení - DFG/TFG 540-550
PŘEVODOVÝ POMĚR
Typ OSPC-150-LS
OBSAH NÁPLNě MAZIVA
Diferenciál 3,5 litrů - Kola s jednoduchým pohonem
4,5 litrů - Kola s dvojitým pohonem
Hlavy kol 1,0 litru
ZESÍLENÍ KROUTICÍHO MOMENTU
Jako hlavní hydraulický systém
Hnací náprava - DFG/TFG 540-550
Dvojí redukce
10,736 : 1 - Kola s jednoduchým a dvojitým
pohonem
OBSAH NÁPLNě MAZIVA
TYP
Plně hydraulický
PST2 : 2-rychlostní posílené řazení se
zpátečkou
2.86 : 1
Vysoký - 1.241 : 1 vpřed a zpátečka
Nízký - 2.55 : 1 vpřed a zpátečka
80-100°C
120°C
Bar
8,5-9,5
8-9
4-5
2-3
12,5 litrů přibl.kontrola měřicí tyčkou
Motor - DFG 540-550
, čtyřválcový s přímým vstřikováním
1342
2350 ot/min (druh 1004.4--2 naprázdno)
2350 ot/min (druh 1104C--44 naprázdno)
680 ot/min (volný chod 1004.4--2)
800 ot/min (volný chod 1104C--44)
Vstup 0,20mm za studena
Výfuk 0,45mm za studena
2,75-4,5 bar
6,9 litrů přibl.kontrola měřicí tyčkou
70 litrů
16 litrů
DRUH
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
REGULOVANÉ OTÁčKY
VůLE VENTILů
TLAK OLEJE
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
B 21
1206.CZ
, čtyřválcový s přímým vstřikováním
1342
2350 ot/min (druh 1004.4--2 naprázdno)
2350 ot/min (druh 1104C--44 naprázdno)
680 ot/min (volný chod 1004.4--2)
800 ot/min (volný chod 1104C--44)
Vstup 0,20mm za studena
Výfuk 0,45mm za studena
2,75-4,5 bar
6,9 litrů přibl.kontrola měřicí tyčkou
70 litrů
16 litrů
B 21
Motor - TFG 540-550
Motor - TFG 540-550
DRUH
4.3L V6 šestiválcový čtyř zdvihový na plyn
DRUH
4.3L V6 šestiválcový čtyř zdvihový na plyn
OBSAH
4294cm3
OBSAH
4294cm3
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1 6 5 4 3 2
POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ
1 6 5 4 3 2
REGULOVANÉ OTÁčKY
2500 ot/min (naprázdno)
750 ot/min (volný chod)
REGULOVANÉ OTÁčKY
2500 ot/min (naprázdno)
750 ot/min (volný chod)
TYP ZAPALOVACÍ SVÍčKY
AC Delco 41-932
TYP ZAPALOVACÍ SVÍčKY
AC Delco 41-932
MEZERA MEZI ELEKTRODAMI ZAPALOVACÍ
SVÍčKY
1,6mm
MEZERA MEZI ELEKTRODAMI ZAPALOVACÍ
SVÍčKY
1,6mm
VZDÁLENOST KONTAKTů PŘERUŠOVAčE
Nepřichází v úvahu (elektronické zapalování)
VZDÁLENOST KONTAKTů PŘERUŠOVAčE
Nepřichází v úvahu (elektronické zapalování)
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
4,7 litrů
OBSAH VANY KLIKOVÉ SKŘÍNě
4,7 litrů
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
Nepřichází v úvahu
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE
Nepřichází v úvahu
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
7,3 litrů
OBSAH CHLADICÍ KAPALINY
7,3 litrů
Čistič vzduchu
Čistič vzduchu
DRUH
DRUH
Cyclopac - suchá vložka
Brzdový systém - DFG/TFG 540-550
Brzdový systém - DFG/TFG 540-550
DRUH
Hydraulicky ovládaný se servo
od února 2007:
Hydraulický provoz s hydraulickým posilováním
pomocí vlastního čerpadla
DRUH
Hydraulicky ovládaný se servo
od února 2007:
Hydraulický provoz s hydraulickým posilováním
pomocí vlastního čerpadla
PARKOVACÍ BRZDA
Mechanická s lankem a táhly
PARKOVACÍ BRZDA
Mechanická s lankem a táhly
OBSAH BRZDOVÉ KAPALINY
0,29 litrů
OBSAH BRZDOVÉ KAPALINY
0,29 litrů
Kola a pneumatiky
Kola a pneumatiky
VELIKOST PNEUMATIKY
TLAKY V
PNEUMATIKÁCH
KROUTICÍ MOMENT
MATICE KOLA
B 22
Cyclopac - suchá vložka
Viz list se specifikací
VELIKOST PNEUMATIKY
Model
Pohon - bar
Řízení - bar
Všechny
8,5
8,5
Model
Pohon- Nm
Řízení - Nm
DFG/TFG 540--550
600
500--520
1206.CZ
TLAKY V
PNEUMATIKÁCH
KROUTICÍ MOMENT
MATICE KOLA
B 22
Viz list se specifikací
Model
Pohon - bar
Řízení - bar
Všechny
8,5
8,5
Model
Pohon- Nm
Řízení - Nm
DFG/TFG 540--550
600
500--520
1206.CZ
Pneumatiky
Pneumatiky
POUŽITÍ
VELIKOST PNEUMATIK
Pohon
8.25x15
Řízení
7.00x12
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
7.00x12
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
7.00x12
Pohon
300x15
Řízení
7.00x12
KONSTRUKCE
MODEL
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 550
Plná obruč
DFG/TFG 550
Pneumatiky (od 09/03)
A
VELIKOST PNEUMATIK
Pohon
8.25x15
Řízení
7.00x12
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
7.00x12
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
7.00x12
Pohon
300x15
Řízení
7.00x12
KONSTRUKCE
MODEL
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 550
Plná obruč
DFG/TFG 550
KONSTRUKCE
MODEL
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 550
Plná obruč
DFG/TFG 550
Pneumatiky (od 09/03)
POUŽITÍ
VELIKOST PNEUMATIK
Pohon
3.00x15
Řízení
28 x 9 -15
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
28 x 9 -15
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
28 x 9 -15
Pohon
3.00x15
Řízení
28 x 9 -15
KONSTRUKCE
MODEL
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 540/545
Plná obruč
DFG/TFG 550
Plná obruč
DFG/TFG 550
Pneumatiky, které nesplňují původní technické specifikace, se nesmí používat.
1206.CZ
POUŽITÍ
B 23
A
POUŽITÍ
VELIKOST PNEUMATIK
Pohon
3.00x15
Řízení
28 x 9 -15
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
28 x 9 -15
Pohon (Dvojité)
7.50x15
Řízení
28 x 9 -15
Pohon
3.00x15
Řízení
28 x 9 -15
Pneumatiky, které nesplňují původní technické specifikace, se nesmí používat.
1206.CZ
B 23
Hlučnost
STÁLÝ TLAK ZVUKOVÉ VLNY
podle EN 12053 v souladu s ISO 4871.
Hlučnost
<80 dB (A)
Stálý tlak zvukové vlny je hodnota určená podle
normy a zahrnuje tlak zvukové vlny při řízení,
zdvihání a volnoběhu. Hodnota se měří v úrovni
ucha řidiče.
STÁLÝ TLAK ZVUKOVÉ VLNY
podle EN 12053 v souladu s ISO 4871.
Vibrace
PRŮMĚRNÁ HODNOTA PRO CELÉ TĚLO
podle dokumentu EN 13059
Vibrace
0,60 m/[email protected]
Vibrace při zrychlení, působící na řidiče v jeho
provozní poloze, je podle normy lineární integrované vážené zrychlení, působící na svislici.
Určuje se při překračování prahů za konstantní
rychlosti.
PRŮMĚRNÁ HODNOTA PRO CELÉ TĚLO
podle dokumentu EN 13059
Hodnoty vibrací působících na tělo operátora ve směrech x, y, z:
Přípustné hodnoty
Skutečné hodnoty
x = 90 cm/[email protected]
x = 38.9 cm/[email protected]
y = 45 cm/[email protected]
y = 22.8 cm/[email protected]
z = 63 cm/[email protected]
z = 59.7 cm/[email protected]
Electrický systém
SYSTÉM
12 Voltů, s ukostřením záporného pólu
SYSTÉM
12 Voltů, s ukostřením záporného pólu
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
(EMC)
Dodržení následujících limitních hodnot podle
normy “Elektromagnetická kompatibilita
průmyslových vozíků (9/95)”.
S Emise rušení (EN 50081-1)
S Odolnost k rušení (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
(EMC)
Dodržení následujících limitních hodnot podle
normy “Elektromagnetická kompatibilita
průmyslových vozíků (9/95)”.
S Emise rušení (EN 50081-1)
S Odolnost k rušení (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
Hydraulický systém
Hydraulický systém
HYDRAULICKÉ čERPADLO
Řada 2PX
HYDRAULICKÉ čERPADLO
Řada 2PX
OVLÁDACÍ VENTIL
Řada 5000
OVLÁDACÍ VENTIL
Řada 5000
TLAK ŘÍZENÍ
105 barů
TLAK ŘÍZENÍ
105 barů
HLAVNÍ TLAK
215 barů
HLAVNÍ TLAK
215 barů
OBSAH NÁDRŽE]
70 litrů
OBSAH NÁDRŽE]
70 litrů
OBSAH HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
80 litrů
OBSAH HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
80 litrů
Podmínky použití
TEPLOTA OKOLÍ
S při provozu
B 24
0,60 m/[email protected]
Vibrace při zrychlení, působící na řidiče v jeho
provozní poloze, je podle normy lineární integrované vážené zrychlení, působící na svislici.
Určuje se při překračování prahů za konstantní
rychlosti.
Hodnoty vibrací působících na tělo operátora ve směrech x, y, z:
Přípustné hodnoty
Skutečné hodnoty
x = 90 cm/[email protected]
x = 38.9 cm/[email protected]
y = 45 cm/[email protected]
y = 22.8 cm/[email protected]
z = 63 cm/[email protected]
z = 59.7 cm/[email protected]
Electrický systém
A
<80 dB (A)
Stálý tlak zvukové vlny je hodnota určená podle
normy a zahrnuje tlak zvukové vlny při řízení,
zdvihání a volnoběhu. Hodnota se měří v úrovni
ucha řidiče.
Podmínky použití
TEPLOTA OKOLÍ
S při provozu
-15°C až +40°C
Při nepřetržitém provozu pod 0°C se doporučuje použít pro hydraulický systém mrazu
vzdorný olej podle specifikací výrobce.
Při provozu v chlazených prostorech nebo v prostředí s extrémními výkyvy teploty a
vlhkosti musí mít průmyslové vozíky speciální zařízení a licenci.
1206.CZ
A
B 24
-15°C až +40°C
Při nepřetržitém provozu pod 0°C se doporučuje použít pro hydraulický systém mrazu
vzdorný olej podle specifikací výrobce.
Při provozu v chlazených prostorech nebo v prostředí s extrémními výkyvy teploty a
vlhkosti musí mít průmyslové vozíky speciální zařízení a licenci.
1206.CZ
4
Nálepky a štitky
4
17.1
16
Nálepky a štitky
17.2
17.1
16
17.2
18
18
19
15
19
15
20
20
16
22
Pol.
21
16
22
21
Popis
Pol.
21
21
Popis
15
Výstražný štítek “Zákaz stání pod nákladní plošinou”
15
Výstražný štítek “Zákaz stání pod nákladní plošinou”
16
Zavěšovací oka pro nakládání jeřábem
16
Zavěšovací oka pro nakládání jeřábem
17.1 Výstražný štítek “Zákaz jízdy se zdviženým nákladem”
17.1 Výstražný štítek “Zákaz jízdy se zdviženým nákladem”
17.2 Výstražný štítek “Zákaz naklánění sloupu dopředu se zdviženým nákladem”
17.2 Výstražný štítek “Zákaz naklánění sloupu dopředu se zdviženým nákladem”
18
Nakládací schéma, nakládací vidlice, nosnost/těžiště/zdvihací výška
18
Nakládací schéma, nakládací vidlice, nosnost/těžiště/zdvihací výška
19
Nakládací schéma, boční nakládání, nosnost/těžiště/zdvihací výška
19
Nakládací schéma, boční nakládání, nosnost/těžiště/zdvihací výška
20
Výkonový štítek vozíku
20
Výkonový štítek vozíku
21
Štítek pro zvedací body
21
Štítek pro zvedací body
22
Štítek “Max. výška řidiče”
22
Štítek “Max. výška řidiče”
1206.CZ
B 25
1206.CZ
B 25
4.1
Výkonový štítek vozíku
B 26
Výkonový štítek vozíku
23
32
23
32
24
31
24
31
25
30
25
30
26
29
26
29
Pol. Popis
A
4.1
Pol.
28
28
27
27
Pol. Popis
Popis
Pol.
Popis
23
Model
28
Výrobce
23
Model
28
Výrobce
24
Sériové číslo
29
Hmotnost v kg
24
Sériové číslo
29
Hmotnost v kg
25
Nominální nosnost v kg
30
Rozpětí těžiště v mm
25
Nominální nosnost v kg
30
Rozpětí těžiště v mm
26
Jmenovitý výkon v kW
31
Rok výroby
26
Jmenovitý výkon v kW
31
Rok výroby
27
Logo výrobce
32
Option
27
Logo výrobce
32
Option
Při dotazech o vozíku a na objednávkách náhradních dílů uveďte laskavě sériové číslo
vozíku (24).
1206.CZ
A
B 26
Při dotazech o vozíku a na objednávkách náhradních dílů uveďte laskavě sériové číslo
vozíku (24).
1206.CZ
4.2
Nakládací schémata
4.2
Nakládací schémata
Schéma nakládacích vidlic (nosnost, těžiště, zdvihací výška)
Schéma nakládacích vidlic (nosnost, těžiště, zdvihací výška)
Na schématu nakládacích vidlic (35) je uvedena nosnost nakládacích vidlic Q v kg.
Hodnota je uvedena v tabulce a závisí na těžišti nákladu D (v mm) a požadované výšce
zdvihu H (v mm). Šipky (37 a 38) na vnitřním a vnějším sloupu upozorní řidiče, že
dosáhl zdvihacího limitu uvedeného v nakládacím schématu.
Na schématu nakládacích vidlic (35) je uvedena nosnost nakládacích vidlic Q v kg.
Hodnota je uvedena v tabulce a závisí na těžišti nákladu D (v mm) a požadované výšce
zdvihu H (v mm). Šipky (37 a 38) na vnitřním a vnějším sloupu upozorní řidiče, že
dosáhl zdvihacího limitu uvedeného v nakládacím schématu.
37
38
37
35
38
35
Příklad pro stanovení maximální nosnosti:
Příklad pro stanovení maximální nosnosti:
Při těžišti nákladu D v hodnotě 600 mm a maximální zdvihací výšce H rovné 1100 mm
se bude maximální nosnost Q rovnat 1490 kg.
Při těžišti nákladu D v hodnotě 600 mm a maximální zdvihací výšce H rovné 1100 mm
se bude maximální nosnost Q rovnat 1490 kg.
Nakládací schéma (nosnost, těžiště nákladu, zdvihací výška)
Nakládací schéma (nosnost, těžiště nákladu, zdvihací výška)
Na schématu bočního nakládání (36) se uvádí nosnost Q bočního nakládacího
zařízení v kg. Je uvedená stejnou formou jako nosnost vidlic a určuje se stejným
způsobem.
Na schématu bočního nakládání (36) se uvádí nosnost Q bočního nakládacího
zařízení v kg. Je uvedená stejnou formou jako nosnost vidlic a určuje se stejným
způsobem.
36
1206.CZ
36
B 27
1206.CZ
B 27
B 28
1206.CZ
B 28
1206.CZ
C Přeprava a uvedení do provozu
C Přeprava a uvedení do provozu
1
1
Přeprava
Rozměry
Přeprava
Rozměry
Rozměry vysokozdvižného vozíku viz Standardní specifikace.
Rozměry vysokozdvižného vozíku viz Standardní specifikace.
Hmotnosti
Hmotnosti
Hmotnosti vysokozdvižného vozíku viz Standardní specifikace.
Hmotnosti vysokozdvižného vozíku viz Standardní specifikace.
Těžiště
Těžiště
Informace o těžišti vozíku s přední vidlicí jsou uvedené v (1). Další informace o těžišti
vozíku a nákladu vám podá výrobce nebo vyškolený zástupce výrobce. Informace o
zdvihacích bodech najdete v (2).
Informace o těžišti vozíku s přední vidlicí jsou uvedené v (1). Další informace o těžišti
vozíku a nákladu vám podá výrobce nebo vyškolený zástupce výrobce. Informace o
zdvihacích bodech najdete v (2).
Obr 1 Těžiště vysokozdvižného vozíku (v obvyklém případě)
Obr 1 Těžiště vysokozdvižného vozíku (v obvyklém případě)
2
2
1
1
2
2
ZabezpečenÍ vysokozdvižného vozÍku
ZabezpečenÍ vysokozdvižného vozÍku
Doporučuje se, aby přepravu vysokozdvižného vozíku po silnici, železnicí nebo
námořní dopravou prováděl pouze autorizovaný přepravce.
Doporučuje se, aby přepravu vysokozdvižného vozíku po silnici, železnicí nebo
námořní dopravou prováděl pouze autorizovaný přepravce.
Všechny vysokozdvižné vozíky přepravované po silnici, železnicí nebo námořní
dopravou mají společný způsob uložení, který snižuje možnost poškození
vysokozdvižného vozíku a jeho povrchových nátěrů.
Všechny vysokozdvižné vozíky přepravované po silnici, železnicí nebo námořní
dopravou mají společný způsob uložení, který snižuje možnost poškození
vysokozdvižného vozíku a jeho povrchových nátěrů.
Při přepravě se vozík k plošině nákladního vozidla, železničního vagonu nebo lodi
připevní nejlépe takto:
Při přepravě se vozík k plošině nákladního vozidla, železničního vagonu nebo lodi
připevní nejlépe takto:
S zadní stranu vozíku připevněte řetězem z vlečného oka v protiváze k vhodnému
upínacímu šroubu na přepravní plošině.
S zadní stranu vozíku připevněte řetězem z vlečného oka v protiváze k vhodnému
upínacímu šroubu na přepravní plošině.
S řemenem provlečeným přes podlažní desku upevněte vozík k vhodnému šroubu na
přepravní plošině.
S řemenem provlečeným přes podlažní desku upevněte vozík k vhodnému šroubu na
přepravní plošině.
Řetěz i řemen musí být řádně napnuté, viz Obr 2.
Řetěz i řemen musí být řádně napnuté, viz Obr 2.
Podvozek se zajistí tak, že sloup se vykloní zcela do své zadní polohy.
Podvozek se zajistí tak, že sloup se vykloní zcela do své zadní polohy.
Vozíky se pravidelně přepravují smontované, t.j. s připevněnými vidlicemi a sloupkem.
U vozíků s odmontovanými vidlicemi a sloupkem se musí postupovat podle
příslušných pokynů. V případě nejasnosti se obraťte na ověřenou přepravní
společnost.
Vozíky se pravidelně přepravují smontované, t.j. s připevněnými vidlicemi a sloupkem.
U vozíků s odmontovanými vidlicemi a sloupkem se musí postupovat podle
příslušných pokynů. V případě nejasnosti se obraťte na ověřenou přepravní
společnost.
0704.CZ
C1
0704.CZ
C1
Obr 2 Zajištění podvozku (v obvyklém případě)
Zajištění sloupu vysokozdvižného vozíku
Zajištění sloupu vysokozdvižného vozíku
Když se stroje přepravují se sloupem namontovaným na vysokozdvižný vozík, není
zapotřebí žádného opatření.
Když se stroje přepravují se sloupem namontovaným na vysokozdvižný vozík, není
zapotřebí žádného opatření.
Když se musí během přepravy sloup vysokozdvižného vozíku odejmout, je zapotřebí
postupovat následující způsobem:-
Když se musí během přepravy sloup vysokozdvižného vozíku odejmout, je zapotřebí
postupovat následující způsobem:-
S Odejměte z posuvného rámu vozíku
vidlice a postupujte při zajištění vidlic,
jak je uvedeno dále v textu.
S Odejměte z posuvného rámu vozíku
vidlice a postupujte při zajištění vidlic,
jak je uvedeno dále v textu.
S Odmontujte z vozíku sloup a sestavu
posuvného rámu.
S Sloup a nosnou plošinu znehybněte
buï tím, že ke spodní části sloupu a
nosné plošiny přivaříte pojistnou tyč
(3), nebo jsou---li k dispozici otvory,
zašroubujte skrz sloup a plošinu
šroub (2) a upevněte jej maticí (4).
S Kde je to možné a zejména u
vysokých zdvihacích sloupů se
zdvihací řetěz musí ke zdvihacímu
válci připevnit páskou v rozestupech
maximálně 1 m k zajištění toho, aby
řetěz během přepravy netloukl.
A
C2
Obr 2 Zajištění podvozku (v obvyklém případě)
S Odmontujte z vozíku sloup a sestavu
posuvného rámu.
3
2
S Sloup a nosnou plošinu znehybněte
buï tím, že ke spodní části sloupu a
nosné plošiny přivaříte pojistnou tyč
(3), nebo jsou---li k dispozici otvory,
zašroubujte skrz sloup a plošinu
šroub (2) a upevněte jej maticí (4).
4
S Kde je to možné a zejména u
vysokých zdvihacích sloupů se
zdvihací řetěz musí ke zdvihacímu
válci připevnit páskou v rozestupech
maximálně 1 m k zajištění toho, aby
řetěz během přepravy netloukl.
Obr 3 Zajištění sloupu
3
2
4
Obr 3 Zajištění sloupu
S Mezi řetěz a zdvihací válec a všude kolem válce, kde byl připevňován se vloží silná
lepenka nebo pryž, aby se chránil jeho nátěr.
S Mezi řetěz a zdvihací válec a všude kolem válce, kde byl připevňován se vloží silná
lepenka nebo pryž, aby se chránil jeho nátěr.
Kde není možné provést připevnění řetězu, jak je výše uvedeno, volný konec se musí
drátem připevnit do vhodné polohy zajišťující, že se během přepravy nátěry
nepoškodí.
Kde není možné provést připevnění řetězu, jak je výše uvedeno, volný konec se musí
drátem připevnit do vhodné polohy zajišťující, že se během přepravy nátěry
nepoškodí.
Svary proveďte podle Obr 3 nahoře, žádné svary se nesmí provést na sloupcích
posuvného rámu a drážkách sloupu.
0704.CZ
A
C2
Svary proveďte podle Obr 3 nahoře, žádné svary se nesmí provést na sloupcích
posuvného rámu a drážkách sloupu.
0704.CZ
Zajištění vidlic
Zajištění vidlic
Každý pár vidlic se musí spojit páskou s
použitím spojovací pásky, jak je
znázorněno na Obr 4.
Každý pár vidlic se musí spojit páskou s
použitím spojovací pásky, jak je
znázorněno na Obr 4.
Zajištění vidlic - sestava sloupu je na
vozíku
Vidlice spojené páskou se přiloží k
sestavě sloupu/posuvného rámu a uloží
se na ukládací konzoly pro vidlice, které
se předtím zavěsí na posuvný rám.
Sestava se pak pevně páskou připojí k
posuvnému rámu, viz Obr 5.
Obr 4 Vidlice
Zajištění vidlic - sestava sloupu je na
vozíku
Vidlice spojené páskou se přiloží k
sestavě sloupu/posuvného rámu a uloží
se na ukládací konzoly pro vidlice, které
se předtím zavěsí na posuvný rám.
Sestava se pak pevně páskou připojí k
posuvnému rámu, viz Obr 5.
Spojovací pásky
Zajištění vidlic - sestava sloupu není
na vozíku
Zajištění vidlic - sestava sloupu není
na vozíku
Vidlice spojené páskou se přiloží k
sestavě sloupu/posuvného rámu.
Spojovací pásky se přiloží pod drážky
sloupu a vidlice a pevně se spojí, viz
Obr 6.
Vidlice spojené páskou se přiloží k
sestavě sloupu/posuvného rámu.
Spojovací pásky se přiloží pod drážky
sloupu a vidlice a pevně se spojí, viz
Obr 6.
Ukládací konzoly pro vidlice
Obr 5 Zajištění vidlic
Elektrické a hydraulické spoje
Elektrické a hydraulické spoje
Všechny nezapojené elektrické spoje
se musí řádně odizolovat a rozpojené
hydraulické spoje se musí utěsnit.
Všechny nezapojené elektrické spoje
se musí řádně odizolovat a rozpojené
hydraulické spoje se musí utěsnit.
Obr 6 Zajištění vidlic
Zavěšenĺ na lana
Některé vhodné závěsné body na
vozíku jsou označeny nálepkou, na
které je jeřábový hák na Obr 7; tyto
závěsné body se nacházejí na sloupu
vozíku a protizávaží.
Některé vhodné závěsné body na
vozíku jsou označeny nálepkou, na
které je jeřábový hák na Obr 7; tyto
závěsné body se nacházejí na sloupu
vozíku a protizávaží.
Další informace nebo radu týkající se
vhodných závěsných bodů pro vozík
získáte u výrobce nebo jeho
autorizovaného zástupce.
Další informace nebo radu týkající se
vhodných závěsných bodů pro vozík
získáte u výrobce nebo jeho
autorizovaného zástupce.
0704.CZ
C3
Spojovací pásky
Ukládací konzoly pro vidlice
Obr 5 Zajištění vidlic
Obr 6 Zajištění vidlic
Zavěšenĺ na lana
Obr 7 Nálepka s jeřábovým hákem
Obr 4 Vidlice
0704.CZ
Obr 7 Nálepka s jeřábovým hákem
C3
A
2
C4
Dbejte, aby všechny kladkostroje používané na zvedání měly nosnost odpovídající
váze prázdného vysokozdvižného vozíku.
A
Dbejte, aby všechny kladkostroje používané na zvedání měly nosnost odpovídající
váze prázdného vysokozdvižného vozíku.
Před zahájením zvedání vždy zkontrolujte, zda je sloup ve vertikální poloze.
Před zahájením zvedání vždy zkontrolujte, zda je sloup ve vertikální poloze.
Zvedání vozíku
Zvedání vozíku
Připojte k závěsným bodům na vozíku vhodný kladkostroj.
Připojte k závěsným bodům na vozíku vhodný kladkostroj.
S Použijte obalový materiál k ochraně povrchové úpravy vozíku, kde je možný kontakt
kladkostroje s vozíkem.
S Použijte obalový materiál k ochraně povrchové úpravy vozíku, kde je možný kontakt
kladkostroje s vozíkem.
S Zatáhněte lana a odstupte od vozíku.
S Zatáhněte lana a odstupte od vozíku.
S Zvedněte vozík nejprve zkusmo, jen málo nad podlahu k ověření, zda je zvedání
vertikální a vyrovnané, není-li, spusťte vozík na zem a upravte kladkostroj podle
potřeby.
S Zvedněte vozík nejprve zkusmo, jen málo nad podlahu k ověření, zda je zvedání
vertikální a vyrovnané, není-li, spusťte vozík na zem a upravte kladkostroj podle
potřeby.
S Je-li vše shora uvedené v pořádku, pokračujte pomalými a rozhodnými pohyby ve
zvedání vozíku do požadované polohy.
S Je-li vše shora uvedené v pořádku, pokračujte pomalými a rozhodnými pohyby ve
zvedání vozíku do požadované polohy.
S Spusťte vozík do požadované polohy a odejměte kladkostroj.
S Spusťte vozík do požadované polohy a odejměte kladkostroj.
Uvedenĺ do provozu
2
Uvedenĺ do provozu
Uvedení vozíku do provozu smí provést pouze výrobce nebo školený zástupce
výrobce.
Uvedení vozíku do provozu smí provést pouze výrobce nebo školený zástupce
výrobce.
Požadované zdvihací zařÍzenÍ
Požadované zdvihací zařÍzenÍ
Řetězy a závěsy vhodné pro manipulaci s hmotností vozíku - viz specifikace hmotnosti
vysokozdvižného vozíku.
Řetězy a závěsy vhodné pro manipulaci s hmotností vozíku - viz specifikace hmotnosti
vysokozdvižného vozíku.
Jeřáb nebo kladkostroj vhodný pro manipulaci s hmotností vozíku - viz specifikace
vysokozdvižného vozíku.
Jeřáb nebo kladkostroj vhodný pro manipulaci s hmotností vozíku - viz specifikace
vysokozdvižného vozíku.
UvedenÍ do provozu
UvedenÍ do provozu
Vysokozdvižný vozík smí uvést do provozu pouze kompetentní technik. Uvedení do
provozu obvykle vyžaduje provedení statických a funkčních kontrol.
Vysokozdvižný vozík smí uvést do provozu pouze kompetentní technik. Uvedení do
provozu obvykle vyžaduje provedení statických a funkčních kontrol.
Statické a funkčnÍ kontroly
Statické a funkčnÍ kontroly
Statické a funkční kontroly provádí kompetentní technik po dodání vysokozdvižného
vozíku. Prováděné kontroly patří do dvou velkých skupin kontrol, statických a
funkčních.
Statické a funkční kontroly provádí kompetentní technik po dodání vysokozdvižného
vozíku. Prováděné kontroly patří do dvou velkých skupin kontrol, statických a
funkčních.
0704.CZ
C4
0704.CZ
Statické kontroly
Statické kontroly
Provádějí se tyto statické kontroly:
Provádějí se tyto statické kontroly:
† 1. Konformita se specifikaci objednávky
;
† 1. Konformita se specifikaci objednávky
;
† 2. Zda nedošlo při přepravě k poškození
;
† 2. Zda nedošlo při přepravě k poškození
;
† 3. Kontrola nátěrů - bez patrné koroze
;
† 3. Kontrola nátěrů - bez patrné koroze
;
† 4. Výška hladiny chladicí kapaliny
;
† 4. Výška hladiny chladicí kapaliny
;
† 5. Výška hladiny oleje - motor.
;
† 5. Výška hladiny oleje - motor.
;
† 6. Výška hladiny oleje - nádrž hydrauliky
;
† 6. Výška hladiny oleje - nádrž hydrauliky
;
† 7. Hladina oleje --- hydrostatická hnací náprava.
;
† 7. Hladina oleje --- hydrostatická hnací náprava.
;
† 8. Vzduchový filtr a vzduchovody
;
† 8. Vzduchový filtr a vzduchovody
;
† 9. Odvětrávání - nádrž hydrauliky
;
† 9. Odvětrávání - nádrž hydrauliky
;
† 10. Seřízení - řemenu větráku/řemenu alternátoru
;
† 10. Seřízení - řemenu větráku/řemenu alternátoru
;
† 11. Seřízení a mazání zdvihacích řetězů
;
† 11. Seřízení a mazání zdvihacích řetězů
;
† 12. Kontrola - montážních šroubů nápravy
;
† 12. Kontrola - montážních šroubů nápravy
;
† 13. Kontrola utažení - kolových matic
;
† 13. Kontrola utažení - kolových matic
;
† 14. Kontrola tlaku ve všech pneumatikách
;
† 14. Kontrola tlaku ve všech pneumatikách
;
† 15. Přijaté příručky - nástroje
;
† 15. Přijaté příručky - nástroje
;
Funkční kontroly
Funkční kontroly
Funkční kontroly musí provést kompetentní technik se zatěžovaným vysokozdvižným
vozíkem. Jde o následující kontroly:
Funkční kontroly musí provést kompetentní technik se zatěžovaným vysokozdvižným
vozíkem. Jde o následující kontroly:
S Jeďte s vozíkem při nízké rychlosti dopředu, zařaďte převod dozadu a opět dopředu
a ověřte tak, že mechanismus změny směru správně funguje.
S Jeďte s vozíkem při nízké rychlosti dopředu, zařaďte převod dozadu a opět dopředu
a ověřte tak, že mechanismus změny směru správně funguje.
S Jeďte s vozíkem dopředu a dozadu a použijte všechny rychlosti až do maximální
rychlosti a zkontrolujte, že řazení a provozní brzdy fungují v obou směrech.
S Jeďte s vozíkem dopředu a dozadu a použijte všechny rychlosti až do maximální
rychlosti a zkontrolujte, že řazení a provozní brzdy fungují v obou směrech.
S Projeïte několik okruhů ve tvaru osmičky při jedné třetině maximální rychlosti jízdou
vpřed i vzad.
S Projeïte několik okruhů ve tvaru osmičky při jedné třetině maximální rychlosti jízdou
vpřed i vzad.
S Zdvihněte zkušební náklad od podlahy a zvedněte jej do maximální výšky. Spusťte
zkušební náklad při maximální rychlosti do úrovně podlahy a při spouštění
několikrát zastavte a uložte pak náklad na podlahu.
S Zdvihněte zkušební náklad od podlahy a zvedněte jej do maximální výšky. Spusťte
zkušební náklad při maximální rychlosti do úrovně podlahy a při spouštění
několikrát zastavte a uložte pak náklad na podlahu.
0704.CZ
C5
0704.CZ
C5
C6
0704.CZ
C6
0704.CZ
D Doplňování paliva u vozíku
D Doplňování paliva u vozíku
1
1
f
f
Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s naftou a zkapalněným topným plynem
Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s naftou a zkapalněným topným plynem
Před plněním palivové nádrže a výměnou plynové láhve se vozík musí bezpečně
zaparkovat (viz kapitola E, část 5.8).
Před plněním palivové nádrže a výměnou plynové láhve se vozík musí bezpečně
zaparkovat (viz kapitola E, část 5.8).
Protipožární ochrana: Při manipulaci s palivem a zkapalněným plynem platí
v blízkosti nádrže zákaz kouření, otevřeného ohně a přítomnosti jiných zdrojů vznětí.
Rizikový prostor se musí výstražnými nápisy zřetelně označit. V tomto prostoru platí
zákaz skladování vznětlivých materiálů. V plnicím prostoru musí být vždy k dispozici
fungující hasicí přístroje.
Protipožární ochrana: Při manipulaci s palivem a zkapalněným plynem platí
v blízkosti nádrže zákaz kouření, otevřeného ohně a přítomnosti jiných zdrojů vznětí.
Rizikový prostor se musí výstražnými nápisy zřetelně označit. V tomto prostoru platí
zákaz skladování vznětlivých materiálů. V plnicím prostoru musí být vždy k dispozici
fungující hasicí přístroje.
Aby se zabránilo případným popáleninám způsobeným zkapalněným plynem, smí se
používat pouze hasicí přístroje se suchým nebo plynovým kysličníkem uhličitým.
f
Aby se zabránilo případným popáleninám způsobeným zkapalněným plynem, smí se
používat pouze hasicí přístroje se suchým nebo plynovým kysličníkem uhličitým.
Skladování a přeprava: Zařízení na skladování a přepravu naftového paliva a
zkapalněného plynu musí splňovat právní požadavky. Není---li k dispozici plnicí
prostor, musí se palivo skladovat a přepravovat v čistých, schválených nádobách.
Obsah musí být na nádobách zřetelně vyznačen. Unikající plynové láhve se musí
okamžitě přemístit do otevřeného prostoru, skladovat na dobře větraném místě a
dodavatel se musí na vadu upozornit. Unikající naftové palivo se musí vhodným
prostředkem vsáknout a odstranit podle příslušných zákonů na ochranu životního
prostředí.
Skladování a přeprava: Zařízení na skladování a přepravu naftového paliva a
zkapalněného plynu musí splňovat právní požadavky. Není---li k dispozici plnicí
prostor, musí se palivo skladovat a přepravovat v čistých, schválených nádobách.
Obsah musí být na nádobách zřetelně vyznačen. Unikající plynové láhve se musí
okamžitě přemístit do otevřeného prostoru, skladovat na dobře větraném místě a
dodavatel se musí na vadu upozornit. Unikající naftové palivo se musí vhodným
prostředkem vsáknout a odstranit podle příslušných zákonů na ochranu životního
prostředí.
Zaměstnanci plnící a vyměňující plynové láhve: K zajištění bezpečné práce musí
zaměstnanci manipulující se zkapalněným topným plynem znát vlastnosti kapalných
plynů.
Zaměstnanci plnící a vyměňující plynové láhve: K zajištění bezpečné práce musí
zaměstnanci manipulující se zkapalněným topným plynem znát vlastnosti kapalných
plynů.
Plnění nádrží zkapalněným plynem: Plynové nádrže zůstávají upevněné k vozíku i
při plnění a plní se v příslušném plnicím prostoru. Při plnění se musí dodržovat pravidla
plnicích stanic a výrobce nádrží, jakož i státní a místní zákonné předpisy.
Plnění nádrží zkapalněným plynem: Plynové nádrže zůstávají upevněné k vozíku i
při plnění a plní se v příslušném plnicím prostoru. Při plnění se musí dodržovat pravidla
plnicích stanic a výrobce nádrží, jakož i státní a místní zákonné předpisy.
Zkapalněný plyn způsobí na obnažené pokožce omrzliny.
0704.CZ
D1
f
Zkapalněný plyn způsobí na obnažené pokožce omrzliny.
0704.CZ
D1
2
f
Plnění naftovým palivem
2
f
Vozík se smí plnit pouze na vyhrazených
místech.
S Před plněním vozík bezpečně
zaparkujte (viz kapitola E, část 5.8).
A
Plnění naftovým palivem
Vozík se smí plnit pouze na vyhrazených
místech.
S Před plněním vozík bezpečně
zaparkujte (viz kapitola E, část 5.8).
1
S Odšroubujte víčko plniče (1).
S Odšroubujte víčko plniče (1).
S Naplňte čistým naftovým palivem.
S Naplňte čistým naftovým palivem.
A
Nepřeplňujte palivovou nádrž.
Objem nádrže:
DFG 316s/320s:
DFG 420s---430s:
DFG 540s---550s:
42 litrů.
58 litrů.
70 litrů.
Nepřeplňujte palivovou nádrž.
Objem nádrže:
DFG 316s/320s:
DFG 420s---430s:
DFG 540s---550s:
Používejte pouze naftové palivo DIN
51601 s cetanovým číslem pod 45.
1
42 litrů.
58 litrů.
70 litrů.
Používejte pouze naftové palivo DIN
51601 s cetanovým číslem pod 45.
540s--550s od 09/03
540s--550s od 09/03
Palivoměr (2) ukazuje množství paliva.
Jakmile se ručička dostane do červené
oblasti, musíte doplnit nádrž.
Palivová nádrž se nesmí zcela
vyprázdnit.
Vzduch
v palivovém
systému způsobí provozní závady.
Palivoměr (2) ukazuje množství paliva.
Jakmile se ručička dostane do červené
oblasti, musíte doplnit nádrž.
Palivová nádrž se nesmí zcela
vyprázdnit.
Vzduch
v palivovém
systému způsobí provozní závady.
2
S Po naplnění plnicí víčko pevně
zašroubujte.
D2
2
S Po naplnění plnicí víčko pevně
zašroubujte.
0704.CZ
D2
0704.CZ
3
f
Výměna plynové láhve
3
Plynové láhve smí měnit na vyhrazených místech pouze vyškolený a oprávněný
personál.
f
S Před výměnou vozík bezpečně
zaparkujte (viz kapitola E, část 5.8).
Plynové láhve smí měnit na vyhrazených místech pouze vyškolený a oprávněný
personál.
S Před výměnou vozík bezpečně
zaparkujte (viz kapitola E, část 5.8).
S Pevně uzavřete zavírací ventil (3).
S Pevně uzavřete zavírací ventil (3).
33
S Zapněte motor a nechte jej běžet
v neutrálu
až
do
úplného
vyprázdnění plynového systému.
f
Výměna plynové láhve
S Vhodným klíčem vyšroubujte matici
(4); podržte přitom držadlo (6).
S Vhodným klíčem vyšroubujte matici
(4); podržte přitom držadlo (6).
S Sejměte hadici (5) a okamžitě na
prázdnou
plynovou
láhev
našroubujte pojistný ventil.
S Sejměte hadici (5) a okamžitě na
prázdnou
plynovou
láhev
našroubujte pojistný ventil.
55
66
S Uvolněte popruhy (8) a sejměte krycí
desku (7).
S Uvolněte popruhy (8) a sejměte krycí
desku (7).
S Plynovou láhev opatrně vyjměte
z držáku a bezpečně ji uložte.
S Plynovou láhev opatrně vyjměte
z držáku a bezpečně ji uložte.
f
Smí se používat pouze 18 kg (29 litrů)
plynové láhve.
S Vložte novou plynovou láhev do
držáku a otočte jí tak, aby přípojky na
pojistném ventilu směřovaly dolů.
S Plynovou láhev
připevněte.
popruhy
44
55
66
Smí se používat pouze 18 kg (29 litrů)
plynové láhve.
S Vložte novou plynovou láhev do
držáku a otočte jí tak, aby přípojky na
pojistném ventilu směřovaly dolů.
pevně
77
S Plynovou láhev
připevněte.
8
popruhy
pevně
S Podle pokynů připevněte hadici.
S Podle pokynů připevněte hadici.
S Otevřete opatrně pojistný ventil a
pěnovým přípravkem vyzkoušejte,
zda plyn neuniká.
S Otevřete opatrně pojistný ventil a
pěnovým přípravkem vyzkoušejte,
zda plyn neuniká.
0704.CZ
33
S Zapněte motor a nechte jej běžet
v neutrálu
až
do
úplného
vyprázdnění plynového systému.
44
D3
0704.CZ
77
8
D3
f Plnitelné láhve se zkapalněným
topným plynem
Plnitelné láhve se zkapalněným topným
plynem jsou k dispozici ve dvou
provedeních --- s “koncovým” plnicím
otvorem a “středovým” otvorem. Oba
typy mají automatický pojistný ventil,
který zabrání přeplnění láhve.
Láhve na zkapalněný topný plyn se
naplní takto:
f
f Plnitelné láhve se zkapalněným
topným plynem
Plnitelné láhve se zkapalněným topným
plynem jsou k dispozici ve dvou
provedeních --- s “koncovým” plnicím
otvorem a “středovým” otvorem. Oba
typy mají automatický pojistný ventil,
který zabrání přeplnění láhve.
9
Láhve na zkapalněný topný plyn se
naplní takto:
Láhve s koncovým otvorem
Láhve s koncovým otvorem
Odšroubujte víčko (9). Zasuňte trysku
plynové pumpy do plnicího spoje (10).
Naplňte láhev zkapalněným topným
plynem; měrka hladiny ukáže, kdy bude
láhev plná. Vytáhněte trysku a
našroubujte víčko (9).
Odšroubujte víčko (9). Zasuňte trysku
plynové pumpy do plnicího spoje (10).
Naplňte láhev zkapalněným topným
plynem; měrka hladiny ukáže, kdy bude
láhev plná. Vytáhněte trysku a
našroubujte víčko (9).
10
Láhve se středovým otvorem
Láhve se středovým otvorem
Otevřete kryt (11). Odšroubujte víčko
(12). Zasuňte trysku plynové pumpy do
plnicího
spoje.
Naplňte
láhev
zkapalněným topným plynem; měrka
hladiny ukáže, kdy bude láhev plná.
Vytáhněte trysku a našroubujte víčko
(12).
Otevřete kryt (11). Odšroubujte víčko
(12). Zasuňte trysku plynové pumpy do
plnicího
spoje.
Naplňte
láhev
zkapalněným topným plynem; měrka
hladiny ukáže, kdy bude láhev plná.
Vytáhněte trysku a našroubujte víčko
(12).
11
f
DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY A
PŘEDPISY, VZTAHUJÍCÍ SE NA PLNĚNÍ
LAHVÍ SE ZKAPALNĚNÝM PLYNEM,
ZVEŘEJNĚNÉ U PLYNOVÉ PUMPY.
12
D4
9
10
11
DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY A
PŘEDPISY, VZTAHUJÍCÍ SE NA PLNĚNÍ
LAHVÍ SE ZKAPALNĚNÝM PLYNEM,
ZVEŘEJNĚNÉ U PLYNOVÉ PUMPY.
12
0704.CZ
D4
0704.CZ
4
f
Nákladní vozidla vybavená dvěma plynovými nádržemi
4
Vozidla vybavená zařízením s dvěma plynovými nádržemi mají zavírací ventil, kterého
lze použít jedním ze dvou možných způsobů:
Vozidla vybavená zařízením s dvěma plynovými nádržemi mají zavírací ventil, kterého
lze použít jedním ze dvou možných způsobů:
S S oběma LPG válci otevřenými --- zvyšuje se celková kapacita paliva.
S S oběma LPG válci otevřenými --- zvyšuje se celková kapacita paliva.
S S jedním LPG válcem zavřeným --- poskytuje rezervu.
S S jedním LPG válcem zavřeným --- poskytuje rezervu.
K zajištění bezpečného chodu je nutné dodržovat následující pokyny:
0704.CZ
f
Nákladní vozidla vybavená dvěma plynovými nádržemi
K zajištění bezpečného chodu je nutné dodržovat následující pokyny:
S Nikdy nesmí být jeden či druhý válec odpojen.
S Nikdy nesmí být jeden či druhý válec odpojen.
S Plastový kryt proti prachu na hydrostatickém povrchu ventilu musí být vždy
namontován v průběhu provozu, aby chránil systém před nečistotami, a musí
procházet pravidelnou revizí.
S Plastový kryt proti prachu na hydrostatickém povrchu ventilu musí být vždy
namontován v průběhu provozu, aby chránil systém před nečistotami, a musí
procházet pravidelnou revizí.
S Jestliže se druhý válec používá jako rezervní, musí být vypnut ventil, a když se
vyčerpá provozní válec, potom je třeba manuálně zapnout ventil rezervního
válce.
S Jestliže se druhý válec používá jako rezervní, musí být vypnut ventil, a když se
vyčerpá provozní válec, potom je třeba manuálně zapnout ventil rezervního
válce.
S Když je vyčerpán provozní válec a otevře se rezervní válec, je třeba
z bezpečnostních důvodů zavřít ventil vyčerpaného válce.
S Když je vyčerpán provozní válec a otevře se rezervní válec, je třeba
z bezpečnostních důvodů zavřít ventil vyčerpaného válce.
S Jestliže se používá současně obou válců a jestliže jsou tlakové síly
v jednotlivých válcích rozdílné, konektor bude sát LPG plyn z válce s vyšším
tlakem, až se oba tlaky vyrovnají. Potom bude nasáván plyn z obou válců.
S Jestliže se používá současně obou válců a jestliže jsou tlakové síly
v jednotlivých válcích rozdílné, konektor bude sát LPG plyn z válce s vyšším
tlakem, až se oba tlaky vyrovnají. Potom bude nasáván plyn z obou válců.
S Jestliže u jednoho válce praskne hadice, konektor zastaví sání z druhého válce,
(to zabrání vyprázdnění válců).
S Jestliže u jednoho válce praskne hadice, konektor zastaví sání z druhého válce,
(to zabrání vyprázdnění válců).
D5
0704.CZ
D5
E Obsluha
E Obsluha
1
1
f
Bezpečnostní předpisy, kterými se řídí obsluha vysokozdvižného vozíku
Povolení k řízení: Vysokozdvižný vozík mohou obsluhovat pouze osoby, které byly v
obsluze vysokozdvižných vozíků školeny, které prokázaly uživateli nebo jeho zástupci
schopnost přepravovat náklady a manipulovat s nimi a které byly výslovně uživatelem
nebo zástupcem pověřeny obsluhou vysokozdvižného vozíku.
Povolení k řízení: Vysokozdvižný vozík mohou obsluhovat pouze osoby, které byly v
obsluze vysokozdvižných vozíků školeny, které prokázaly uživateli nebo jeho zástupci
schopnost přepravovat náklady a manipulovat s nimi a které byly výslovně uživatelem
nebo zástupcem pověřeny obsluhou vysokozdvižného vozíku.
Práva, povinnosti a chování řidiče: Řidič musí: být informován o svých právech a
povinnostech; být vyškolen v obsluze vysokozdvižného vozíku; být obeznámen s
obsahem tohoto návodu k obsluze. Musí mu být poskytnuta všechna nezbytná práva.
Při obsluze průmyslových vozíků ve frekventovaných provozech musí personál použít
bezpečnostní obuv.
Práva, povinnosti a chování řidiče: Řidič musí: být informován o svých právech a
povinnostech; být vyškolen v obsluze vysokozdvižného vozíku; být obeznámen s
obsahem tohoto návodu k obsluze. Musí mu být poskytnuta všechna nezbytná práva.
Při obsluze průmyslových vozíků ve frekventovaných provozech musí personál použít
bezpečnostní obuv.
Zákaz neoprávněného použití: Řidič zodpovídá během pracovní doby za
vysokozdvižný vozík. Musí zakázat nepovolaným osobám řídit nebo obsluhovat
vysokozdvižný vozík. Přeprava nebo zvedání osob je zakázáno.
Zákaz neoprávněného použití: Řidič zodpovídá během pracovní doby za
vysokozdvižný vozík. Musí zakázat nepovolaným osobám řídit nebo obsluhovat
vysokozdvižný vozík. Přeprava nebo zvedání osob je zakázáno.
Poškození a závady: Poškození nebo závady zpozorované na vysokozdvižným
vozíku nebo na přídavném zařízení se musí ihned oznámit pověřené osobě.
Vysokozdvižné vozíky, které se nemohou bezpečně obsluhovat (např. z důvodu
opotřebených pneumatik nebo závadných brzd) se nesmějí používat až do doby, než
se řádně opraví.
Poškození a závady: Poškození nebo závady zpozorované na vysokozdvižným
vozíku nebo na přídavném zařízení se musí ihned oznámit pověřené osobě.
Vysokozdvižné vozíky, které se nemohou bezpečně obsluhovat (např. z důvodu
opotřebených pneumatik nebo závadných brzd) se nesmějí používat až do doby, než
se řádně opraví.
Opravy: Bez zvláštního školení a výslovného pověření nesmí řidič provádět na
vysokozdvižným vozíku žádné opravy. V žádném případě nesmí řidič změnit nastavení
vypínačů nebo bezpečnostních zařízení nebo je vyřadit z činnosti.
Opravy: Bez zvláštního školení a výslovného pověření nesmí řidič provádět na
vysokozdvižným vozíku žádné opravy. V žádném případě nesmí řidič změnit nastavení
vypínačů nebo bezpečnostních zařízení nebo je vyřadit z činnosti.
Nebezpečný prostor: Jako nebezpečný prostor je považován prostor, ve kterém jsou
osoby ohroženy jízdním nebo zdvihacím pohybem vysokozdvižného vozíku nebo jeho
zdvihacím zařízením (např. vidlicí nebo přídavným zařízením) nebo přepravovanými
náklady. Toto se vztahuje také na prostor, který je v dosahu padajících nákladů nebo
padajícího přídavného zařízení.
Nebezpečný prostor: Jako nebezpečný prostor je považován prostor, ve kterém jsou
osoby ohroženy jízdním nebo zdvihacím pohybem vysokozdvižného vozíku nebo jeho
zdvihacím zařízením (např. vidlicí nebo přídavným zařízením) nebo přepravovanými
náklady. Toto se vztahuje také na prostor, který je v dosahu padajících nákladů nebo
padajícího přídavného zařízení.
Nepovolané osoby musí být vyzvány, aby opustily nebezpečný prostor. Řidič musí
upozorňovat varovným signálem, kdykoli by mohlo dojít k situaci představující
ohrožení osob. Vysokozdvižný vozík se musí ihned zastavit jestliže osoby, které,
přestože byly upozorněny, neopustily nebezpečný prostor.
f
Bezpečnostní zařízení a varovné nálepky: Bezpečnostní zařízení, varovné nálepky
a varovná upozornění popsaná v tomto návodu k obsluze se musejí vždy respektovat.
f
Bezpečnostní předpisy, kterými se řídí obsluha vysokozdvižného vozíku
Před zahájením provozu vozíku se operátor musí dokonale seznámit s funkcí všech
měrek a ovladačů.
Vozíky se sníženou vnitřní výškou kabiny jsou označeny výstražným štítkem v zorném
poli řidiče. Je bezpodmínečně nutné dodržet max. doporučenou výšku řidiče
uvedenou na tomto štítku.
1206.CZ
E1
Nepovolané osoby musí být vyzvány, aby opustily nebezpečný prostor. Řidič musí
upozorňovat varovným signálem, kdykoli by mohlo dojít k situaci představující
ohrožení osob. Vysokozdvižný vozík se musí ihned zastavit jestliže osoby, které,
přestože byly upozorněny, neopustily nebezpečný prostor.
Bezpečnostní zařízení a varovné nálepky: Bezpečnostní zařízení, varovné nálepky
a varovná upozornění popsaná v tomto návodu k obsluze se musejí vždy respektovat.
f
Před zahájením provozu vozíku se operátor musí dokonale seznámit s funkcí všech
měrek a ovladačů.
Vozíky se sníženou vnitřní výškou kabiny jsou označeny výstražným štítkem v zorném
poli řidiče. Je bezpodmínečně nutné dodržet max. doporučenou výšku řidiče
uvedenou na tomto štítku.
1206.CZ
E1
1
3
2
4
5
6
7
8
1
9
17
11
13
15
31
5
6
13
15
31
12
14
18
19
28
30
20
29
19
30
19
21
21
27
27
26
25
24
23
26
22
AO--178--2
E2
9
11
12
20
29
8
16
19
28
7
10
14
18
4
17
10
16
3
2
25
24
23
22
AO--178--2
1206.CZ
E2
1206.CZ
2
Popis ovládacích prvků a displeje
2
Ovládací prvek nebo
displej
Prvek
Popis ovládacích prvků a displeje
Výstraha parkovací brzdy
F
Rozsvícení značí zapnutou parkovací
brzdu
1
2
Palivoměr (DFG)
F Ukazuje zbývající množství paliva v nádrži
3
Teploměr chladicí kapaliny
F Ukazuje teplotu chladicí kapaliny
Dioda neutrálu
F
Rozsvícení značí, že směrový spínač je
v neutrálu
4
5
Výstraha brzdové kapaliny
f
Rozsvícení značí příliš nízkou hladinu
brzdové kapaliny
6
Na hydrokinetickém vozíku
není
7
Dioda světlometů
f Značí, že přední světlomety jsou zapnuté
8
Výstraha tlaku motorového
oleje
F
9
10
1
4
1206.CZ
P
N
Ovládací prvek nebo
displej
Prvek
Funkce
Funkce
Rozsvícení značí zapnutou parkovací
brzdu
Výstraha parkovací brzdy
F
2
Palivoměr (DFG)
F Ukazuje zbývající množství paliva v nádrži
3
Teploměr chladicí kapaliny
F Ukazuje teplotu chladicí kapaliny
Dioda neutrálu
F
Rozsvícení značí, že směrový spínač je
v neutrálu
5
Výstraha brzdové kapaliny
f
Rozsvícení značí příliš nízkou hladinu
brzdové kapaliny
6
Na hydrokinetickém vozíku
není
7
Dioda světlometů
f Značí, že přední světlomety jsou zapnuté
8
Výstraha tlaku motorového
oleje
F
Prázdné
9
Prázdné
Prázdné
10
Prázdné
Rozsvícení značí nízký tlak oleje v motoru
E3
1206.CZ
P
N
Rozsvícení značí nízký tlak oleje v motoru
E3
1
3
2
4
5
6
7
8
1
9
17
11
13
15
31
5
6
13
15
31
12
14
18
19
28
30
20
29
19
30
19
21
21
27
27
26
25
24
23
26
22
AO--178--2
E4
9
11
12
20
29
8
16
19
28
7
10
14
18
4
17
10
16
3
2
25
24
23
22
AO--178--2
1206.CZ
E4
1206.CZ
Prvek
Ovládací prvek nebo
displej
Funkce
Prvek
Ovládací prvek nebo
displej
Funkce
11
Výstraha teploty měniče
F
Rozsvícení značí příliš vysokou teplotu
oleje v nákladové převodovce
11
Výstraha teploty měniče
F
Rozsvícení značí příliš vysokou teplotu
oleje v nákladové převodovce
12
Výstraha bezpečnostního
pásu
f
Rozsvícení značí, že bezpečnostní pás
není správně zajištěný
12
Výstraha bezpečnostního
pásu
f
Rozsvícení značí, že bezpečnostní pás
není správně zajištěný
13
Dioda směrovek
f
Značí, že je zapnutý pravý/levý směrový
indikátor
13
Dioda směrovek
f
Značí, že je zapnutý pravý/levý směrový
indikátor
14
Palivová výstraha (DFG)
F Rozsvícení značí nízkou hladinu paliva
14
Palivová výstraha (DFG)
F Rozsvícení značí nízkou hladinu paliva
15
Zobrazení času/provozních
hodin
F
Zobrazuje čas nebo počet odpracovaných
provozních hodin.
15
Zobrazení času/provozních
hodin
F
Zobrazuje čas nebo počet odpracovaných
provozních hodin.
16
Předhřívání (DFG)
F
Značí funkci předhřívače při studeném
startu
16
Předhřívání (DFG)
F
Značí funkci předhřívače při studeném
startu
17
Výstraha napájecího proudu F Rozsvícení značí, že se baterie nenabíjí
17
Výstraha napájecího proudu F Rozsvícení značí, že se baterie nenabíjí
18
Volant
18
Volant
19
Ohřívací/vzduchové štěrbiny f
19
Ohřívací/vzduchové štěrbiny f
20
Seřizovací páka sloupku
řízení
20
Seřizovací páka sloupku
řízení
1206.CZ
F Řídí vozík požadovaným směrem
F Nastaví sklon sloupku řízení
E5
1206.CZ
F Řídí vozík požadovaným směrem
F Nastaví sklon sloupku řízení
E5
DFG/TFG 540--550
E6
1206.CZ
DFG/TFG 540--550
E6
1206.CZ
Prvek
Ovládací prvek nebo
displej
Funkce
Prvek
21
Ovládání kabinového topení f
22
Plynový pedál
F
23
Seřizovací páka zdvihu/
snížení
Zdvihne nebo sníží nosné vidlice
F Zdvihnout nosné vidlice: zatáhněte páku
zpět.
Snížit nosné vidlice: posuňte páku vpřed.
Ovládací prvek nebo
displej
Funkce
21
Ovládání kabinového topení f
22
Plynový pedál
F
23
Seřizovací páka zdvihu/
snížení
Zdvihne nebo sníží nosné vidlice
F Zdvihnout nosné vidlice: zatáhněte páku
zpět.
Snížit nosné vidlice: posuňte páku vpřed.
24
Sklopit sloup dopředu nebo dozadu.
Sklopit sloup dopředu: posuňte páku
Ovládací páka sklonu sloupu F vpřed.
Sklopit sloup dozadu: zatáhněte páku
zpět.
24
Sklopit sloup dopředu nebo dozadu.
Sklopit sloup dopředu: posuňte páku
Ovládací páka sklonu sloupu F vpřed.
Sklopit sloup dozadu: zatáhněte páku
zpět.
25
Spínač(e)
f Světla, odmlžování atd.
25
Spínač(e)
f Světla, odmlžování atd.
26
Spínač zapalování/startu
Zapíná a vypíná zdroj napájení.
Zapne a vypne motor. Po vytažení klíče
F
zapalování nemohou neoprávněné osoby
vozík používat.
26
Spínač zapalování/startu
Zapíná a vypíná zdroj napájení.
Zapne a vypne motor. Po vytažení klíče
F
zapalování nemohou neoprávněné osoby
vozík používat.
27
Přeruší se hlavní napájecí obvod, rozpojí
se všechny elektrické funkce.
Vozík se zastaví
Klíč k rozpojení baterie (nouF Tento spínač se má použít pouze k nouzové zastavení)
zovému zastavení nebo k izolaci. Po zapnutí spínače seřiďte hodiny tlačítky (20) a
(21). Za běžných okolností se musí postupovat podle pokynů na straně E 24.
27
Přeruší se hlavní napájecí obvod, rozpojí
se všechny elektrické funkce.
Vozík se zastaví
Klíč k rozpojení baterie (nouF Tento spínač se má použít pouze k nouzové zastavení)
zovému zastavení nebo k izolaci. Po zapnutí spínače seřiďte hodiny tlačítky (20) a
(21). Za běžných okolností se musí postupovat podle pokynů na straně E 24.
28
Tlačítko výstražného signálu F Zapne zvukový výstražný signál
28
Tlačítko výstražného signálu F Zapne zvukový výstražný signál
29
Směrová páka
F Volí se jí směr jízdy
29
Směrová páka
F Volí se jí směr jízdy
30
Pomalý/brzdový pedál (od
02/07 pouze DFG/TFG
316-430)
F
1. rozpětí: ovládá pomalou jízdu
2. rozpětí: zapne provozní brzdu
30
Pomalý/brzdový pedál (od
02/07 pouze DFG/TFG
316-430)
F
31
Páka parkovací brzdy
(od 09/03 v 540-550 vpravo
od volantu)
Zapne nebo uvolní parkovací brzdu:
F K zapnutí páku zatáhněte zpět.
K uvolnění posuňte páku vpřed.
31
Páka parkovací brzdy
(od 09/03 v 540-550 vpravo
od volantu)
Zapne nebo uvolní parkovací brzdu:
F K zapnutí páku zatáhněte zpět.
K uvolnění posuňte páku vpřed.
32
Brzdový pedál (od 02/07
pouze DFG/TFG 540-550)
F Vozík je zabržděn.
32
Brzdový pedál (od 02/07
pouze DFG/TFG 540-550)
F Vozík je zabržděn.
33
Pedál pomalého pojezdu /
1. rozpětí: ovládá pomalou jízdu
brzdy (od 02/07 pouze DFG/ F
2. rozpětí: zapne provozní brzd
TFG 540-550)
33
Pedál pomalého pojezdu /
1. rozpětí: ovládá pomalou jízdu
brzdy (od 02/07 pouze DFG/ F
2. rozpětí: zapne provozní brzd
TFG 540-550)
1206.CZ
Ovládá rychlost motoru či pohonu a rychlost jízdy
E7
1206.CZ
Ovládá rychlost motoru či pohonu a rychlost jízdy
1. rozpětí: ovládá pomalou jízdu
2. rozpětí: zapne provozní brzdu
E7
f Závěs - zdvih a sklon
f Závěs - zdvih a sklon
Funkce závěsu
Funkce závěsu
1
1
8
2
8
Závěs
2
Závěs
7
7
3
4
6
3
4
6
5
5
Pomocné ovládací páky
Pomocné ovládací páky
A0--178
Symbol
Účel
Symbol
A0--178
Účel
Symbol
Symbol
Účel
1. Naklonit sloupek
dopředu.
5. Naklonit sloupek dozadu.
1. Naklonit sloupek
dopředu.
5. Naklonit sloupek dozadu.
2. Zdvihnout zuby vidlice a
naklonit sloupek
dopředu.
6. Sklopit zuby vidlice a
naklonit sloupek dozadu.
2. Zdvihnout zuby vidlice a
naklonit sloupek
dopředu.
6. Sklopit zuby vidlice a
naklonit sloupek dozadu.
3. Zdvihnout zuby vidlice.
7. Sklopit zuby vidlice.
3. Zdvihnout zuby vidlice.
7. Sklopit zuby vidlice.
4. Zdvihnout zuby vidlice
a naklonit sloupek dozadu.
8. Sklopit zuby vidlice a
naklonit sloupek
dopředu.
4. Zdvihnout zuby vidlice
a naklonit sloupek dozadu.
8. Sklopit zuby vidlice a
naklonit sloupek
dopředu.
U některých modelů nejsou tyto funkce k dispozici.
E8
Účel
U některých modelů nejsou tyto funkce k dispozici.
1206.CZ
E8
1206.CZ
F Řadicí páka
A
A
F Řadicí páka
Je-li řadicí páka ve středové poloze,
převod je v neutrální poloze.
A
Je-li řadicí páka ve středové poloze,
převod je v neutrální poloze.
S Chcete-li volit převod pro jízdu
dopředu, zatlačte páku dopředu.
S Chcete-li volit převod pro jízdu
dopředu, zatlačte páku dopředu.
S Při volbě převodu pro jízdu dozadu
zatáhněte páku dozadu.
S Při volbě převodu pro jízdu dozadu
zatáhněte páku dozadu.
Není-li
vozík
nenastartuje.
v neutrálu,
motor
A
Není-li
vozík
nenastartuje.
v neutrálu,
motor
F Dvourychlostní řadicí páka - modely
- DFG/TFG 540-- 550
F Dvourychlostní řadicí páka - modely
- DFG/TFG 540--550
Rychlosti se řadí ručně; při jízdě nahoru
nebo dolů zařaďte nižší rychlost
stisknutím ‘I’.
Rychlosti se řadí ručně; při jízdě nahoru
nebo dolů zařaďte nižší rychlost
stisknutím ‘I’.
I
II
I
f Řadicí páka na sloupku
f Řadicí páka na sloupku
U vozíků vybavených zavěšenou pákou
(viz strana E8) je standardní řadicí páka
umístěná vpravo od sedadlařidiče
nahrazena řadicí pákou upevněnou na
sloupku.
A
A
U vozíků vybavených zavěšenou pákou
(viz strana E8) je standardní řadicí páka
umístěná vpravo od sedadlařidiče
nahrazena řadicí pákou upevněnou na
sloupku.
Je-li řadicí páka ve středové poloze,
převod je v neutrální poloze.
A
Je-li řadicí páka ve středové poloze,
převod je v neutrální poloze.
S Chcete-li volit převod pro jízdu
dopředu, zatlačte páku dopředu.
S Chcete-li volit převod pro jízdu
dopředu, zatlačte páku dopředu.
S Při volbě převodu pro jízdu dozadu
zatáhněte páku dozadu.
S Při volbě převodu pro jízdu dozadu
zatáhněte páku dozadu.
Není-li
vozík
nenastartuje.
1206.CZ
v neutrálu,
II
motor
A
E9
Není-li
vozík
nenastartuje.
1206.CZ
v neutrálu,
motor
E9
f Systém zablokování převodů - TFG/DFG 540-550
f Systém zablokování převodů - TFG/DFG 540-550
Systém zablokování převodů zabraňuje
operátorovi, aby se s vozíkem rozjel,
je-li
zařazená
rychlost.
Tento
mechanismus operátorovi též zabrání
ve změně směru, je-li zařazena druhá
rychlost.
A
Systém zablokování převodů zabraňuje
operátorovi, aby se s vozíkem rozjel,
je-li
zařazená
rychlost.
Tento
mechanismus operátorovi též zabrání
ve změně směru, je-li zařazena druhá
rychlost.
Nezapomeňte, že vozík zůstane sice
při změnách rychlosti v pohybu, ale
brzdy přitom stále fungují.
A
f Ovládání ohřívače
f Ovládání ohřívače
S Otočte ovladačem termostatu (41)
proti směru hodinových ručiček a
postupně se sníží teplota v kabině.
S Otočte ovladačem termostatu (41)
proti směru hodinových ručiček a
postupně se sníží teplota v kabině.
S Otočte ovladačem ventilátoru (42) ve
směru hodinových ručiček, tím
regulujete
ventilaci.
Otočením
ovladače ventilátoru proti směru
hodinových ručiček do krajní polohy
vypnete ventilaci.
S Otočte ovladačem ventilátoru (42) ve
směru hodinových ručiček, tím
regulujete
ventilaci.
Otočením
ovladače ventilátoru proti směru
hodinových ručiček do krajní polohy
vypnete ventilaci.
S Posuňte
páčku
vzduchového
proudění (43) dolů do nejnižší polohy,
vzduch bude proudit po podlaze
kabiny. Posuňte páčku vzduchového
proudění (43) do horní polohy,
vzduch přestane proudit po podlaze
kabiny. Vzduchové proudění na čelní
sklo se ovládá nezávisle na této
páčce, a to ventilací v plastickém
vedení podél spodního okraje
čelního skla.
E 10
Nezapomeňte, že vozík zůstane sice
při změnách rychlosti v pohybu, ale
brzdy přitom stále fungují.
42
S Posuňte
páčku
vzduchového
proudění (43) dolů do nejnižší polohy,
vzduch bude proudit po podlaze
kabiny. Posuňte páčku vzduchového
proudění (43) do horní polohy,
vzduch přestane proudit po podlaze
kabiny. Vzduchové proudění na čelní
sklo se ovládá nezávisle na této
páčce, a to ventilací v plastickém
vedení podél spodního okraje
čelního skla.
41
43
1206.CZ
E 10
42
41
43
1206.CZ
Houkačka
3
A
Houkačka
25
S K uvedení houkačky do činnosti
stiskněte tlačítko (25).
25
S K uvedení houkačky do činnosti
stiskněte tlačítko (25).
Kontrola a úkony před každodenním použitím
3
Kontrola a úkony před každodenním použitím
Vozík
Vozík
S Zkontrolujte, zda není vozík (zejména kola a nosné zařízení) viditelně poškozen.
S Zkontrolujte, zda není vozík (zejména kola a nosné zařízení) viditelně poškozen.
S výjimkou kontroly hladiny kapaliny na omývání předního ochranného skla lze
všechny ostatní zkoušky provést až po otevření údržbářských dvířek a krytů; viz strana
E 43 motorová skříň.
Kontrola hladiny motorového oleje TFG
TFG 316/320
44
S Otřete tyčku nechlupatým hadříkem
a zasuňte ji zcela do otvoru.
S výjimkou kontroly hladiny kapaliny na omývání předního ochranného skla lze
všechny ostatní zkoušky provést až po otevření údržbářských dvířek a krytů; viz strana
E 43 motorová skříň.
Kontrola hladiny motorového oleje TFG
43
S Vytáhněte měřicí tyčku (44 nebo 46
nebo 48).
A
S Je-li hladina pod střední značkou,
odšroubujte víčko plniče (43 nebo 45
nebo 47) a do motoru dolijte správný
olej až do výše značky MAX na měřicí
tyčce.
S Je-li hladina pod střední značkou,
odšroubujte víčko plniče (43 nebo 45
nebo 47) a do motoru dolijte správný
olej až do výše značky MAX na měřicí
tyčce.
1206.CZ
E 11
44
S Otřete tyčku nechlupatým hadříkem
a zasuňte ji zcela do otvoru.
S Opět tyčku vytáhněte a zkontrolujte,
zda je hladina oleje mezi značkami
MIN a MAX.
MAX.
43
S Vytáhněte měřicí tyčku (44 nebo 46
nebo 48).
S Opět tyčku vytáhněte a zkontrolujte,
zda je hladina oleje mezi značkami
MIN a MAX.
MIN.
TFG 316/320
1206.CZ
MIN.
MAX.
E 11
TFG 420--430
45
TFG 540--550
TFG 420--430
45
47
46
TFG 540--550
47
46
48
MAX.
MAX.
MIN.
Kontrola hladiny motorového oleje DFG
48
MAX.
MAX.
MIN.
MIN.
Kontrola hladiny motorového oleje DFG
DFG 316/320
S Vytáhněte měřicí tyčku (50 nebo 52).
MIN.
DFG 316/320
S Vytáhněte měřicí tyčku (50 nebo 52).
49
S Otřete tyčku nechlupatým hadříkem
a zasuňte ji zcela do otvoru.
49
S Otřete tyčku nechlupatým hadříkem
a zasuňte ji zcela do otvoru.
50
50
MAX.
MAX.
MIN.
E 12
MIN.
1206.CZ
E 12
1206.CZ
Opět tyčku vytáhněte a zkontrolujte,
zda je hladina oleje mezi značkami MIN
a MAX.
Opět tyčku vytáhněte a zkontrolujte,
zda je hladina oleje mezi značkami MIN
a MAX.
DFG 420--550
51
S Je-li hladina pod střední značkou,
odšroubujte víčko plniče (49 nebo 51)
a do motoru dolijte správný olej až do
výše značky MAX na měřicí tyčce.
52
DFG 420--550
51
S Je-li hladina pod střední značkou,
odšroubujte víčko plniče (49 nebo 51)
a do motoru dolijte správný olej až do
výše značky MAX na měřicí tyčce.
52
MAX.
MAX.
MIN.
Kontrola
výšky
hydraulického oleje
MIN.
hladiny
Při studeném oleji
Kontrola
výšky
hydraulického oleje
Při studeném oleji
DFG/TFG 316/320
S Jednou plně zdvihněte a spusťte
sloupek.
1206.CZ
DFG/TFG 316/320
S Jednou plně zdvihněte a spusťte
sloupek.
53
S Vypněte motor.
S Vytáhněte měřicí tyčku (53 nebo 54
nebo 55) a čistým hadříkem ji otřete.
Zkontrolujte hladinu hydraulického
oleje. Hladina musí být mezi
maximální a minimální značkou na
tyčce. Podle potřeby dolijte až
k MINIMÁLNÍ značce na tyčce.
hladiny
53
S Vypněte motor.
S Vytáhněte měřicí tyčku (53 nebo 54
nebo 55) a čistým hadříkem ji otřete.
Zkontrolujte hladinu hydraulického
oleje. Hladina musí být mezi
maximální a minimální značkou na
tyčce. Podle potřeby dolijte až
k MINIMÁLNÍ značce na tyčce.
DFG/TFG 420--430
54
E 13
1206.CZ
DFG/TFG 420--430
54
E 13
DFG/TFG 540--550
DFG/TFG 540--550
55
Při horkém oleji
S Jednou plně zdvihněte a spusťte
sloupek.
S Vypněte motor.
S Vytáhněte měřicí tyčku (53 nebo 54
nebo 55) a čistým hadříkem ji otřete.
Zkontrolujte hladinu hydraulického
oleje. Hladina by měla být malinko
nad maximální značkou na tyčce.
Podle potřeby dolijte malinko
nad MAXIMÁLNÍ značku na tyčce.
A
Jestliže motor při zdviženém sloupku
vysadí nebo se vypne, pomalu sloupek
spusťte, než budete v práci pokračovat.
55
Při horkém oleji
DFG/TFG 316/320
S Jednou plně zdvihněte a spusťte
sloupek.
MAX.
H
MIN.
L
S Vypněte motor.
S Vytáhněte měřicí tyčku (53 nebo 54
nebo 55) a čistým hadříkem ji otřete.
Zkontrolujte hladinu hydraulického
oleje. Hladina by měla být malinko
nad maximální značkou na tyčce.
Podle potřeby dolijte malinko
nad MAXIMÁLNÍ značku na tyčce.
A
DFG/TFG 420--550
MAX.
MIN.
E 14
Jestliže motor při zdviženém sloupku
vysadí nebo se vypne, pomalu sloupek
spusťte, než budete v práci pokračovat.
DFG/TFG 316/320
MAX.
H
MIN.
L
DFG/TFG 420--550
MAX.
MIN.
1206.CZ
E 14
1206.CZ
Kontrola
kapaliny
výšky
hladiny
chladicí
Kontrola
kapaliny
hladiny
chladicí
S Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
v expanzní nádrži (56).
S Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
v expanzní nádrži (56).
Hladina chladicí kapaliny musi být mezi
značkami ‘MIN’ a ‘MAX’.
Hladina chladicí kapaliny musi být mezi
značkami ‘MIN’ a ‘MAX’.
56
Pokud úroveň chladicí kapaliny se sníží
pod ‘MIN’ znamená to, že chladicí
systém je netěsný. Vozík může byt
znovu použít pouze po nápravě chyby.
f
výšky
56
Pokud úroveň chladicí kapaliny se sníží
pod ‘MIN’ znamená to, že chladicí
systém je netěsný. Vozík může byt
znovu použít pouze po nápravě chyby.
f
JE-LI MOTOR HORKÝ, JE CHLADICÍ
SYSTÉM POD TLAKEM A VÍČKO
EXPANZNÍ NÁDRŽE SE MUSÍ
OTEVÍRAT POMALU, ABY SE TLAK
POSTUPNĚ VYROVNAL.
JE-LI MOTOR HORKÝ, JE CHLADICÍ
SYSTÉM POD TLAKEM A VÍČKO
EXPANZNÍ NÁDRŽE SE MUSÍ
OTEVÍRAT POMALU, ABY SE TLAK
POSTUPNĚ VYROVNAL.
Při doplňování dodejte předem
namíchanou směs vody a prostředku
proti zamrzání ve stejném poměru,
který je již v systému.
Při doplňování dodejte předem
namíchanou směs vody a prostředku
proti zamrzání ve stejném poměru,
který je již v systému.
Systém se musí vypustit tím, že otevřete vypouštěcí uzávěr na chladiči a na boční
straně bloku válců. Jedná se pravděpodobně o mosazné uzávěry. Při vypouštění
vyšroubujte víčko expanzní nádrže a položte je na řidičovo sedadlo jako výstrahu, že
v motoru není chladicí kapalina.
Systém se musí vypustit tím, že otevřete vypouštěcí uzávěr na chladiči a na boční
straně bloku válců. Jedná se pravděpodobně o mosazné uzávěry. Při vypouštění
vyšroubujte víčko expanzní nádrže a položte je na řidičovo sedadlo jako výstrahu, že
v motoru není chladicí kapalina.
Když se nepoužívá prostředek proti zamrzání, do chladicí kapaliny se musí přimísit
vhodný inhibitor koroze.
Když se nepoužívá prostředek proti zamrzání, do chladicí kapaliny se musí přimísit
vhodný inhibitor koroze.
Pro doporučené koncentrace a bezpečnostní opatření použijte odst. 7 kapitola F.
Pro doporučené koncentrace a bezpečnostní opatření použijte odst. 7 kapitola F.
Kontrola hladiny paliva - (DFG)
Kontrola hladiny paliva - (DFG)
S Otočte spínač zapalování/startu (26)
do polohy 1.
S Otočte spínač zapalování/startu (26)
do polohy 1.
S Na palivovém displeji zkontrolujte
stav paliva (2).
S Na palivovém displeji zkontrolujte
stav paliva (2).
S Podle potřeby naplňte naftovým
palivem (viz kapitola D, část 2).
S Podle potřeby naplňte naftovým
palivem (viz kapitola D, část 2).
2
26
1206.CZ
2
26
E 15
1206.CZ
E 15
Kontrola hladiny mycí kapaliny
Kontrola hladiny mycí kapaliny
S Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek
kapaliny na omývání předního
ochranného skla; podle potřeby
dolijte.
S Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek
kapaliny na omývání předního
ochranného skla; podle potřeby
dolijte.
S Na omývání použijte nemrznoucí
směs,
např.
methylovaný
líh.methylovaný líh.
S Na omývání použijte nemrznoucí
směs,
např.
methylovaný
líh.methylovaný líh.
540--550 od 09/03
E 16
540--550 od 09/03
Kola a pneumatiky
Kola a pneumatiky
S Zkontrolujte, zda nejsou kola a
pneumatiky poškozené (viz kapitola
F). Zkontrolujte tlak v pneumatikách
(pouze u kol s pneumatikami) - viz
technické údaje, kapitola B.
S Zkontrolujte, zda nejsou kola a
pneumatiky poškozené (viz kapitola
F). Zkontrolujte tlak v pneumatikách
(pouze u kol s pneumatikami) - viz
technické údaje, kapitola B.
1206.CZ
E 16
1206.CZ
4
f
A
A
Použití vozíku
4
Před prvním použitím vozíku nebo před zdviháním nákladu musí řidič zjistit, zda
v ohroženém prostoru nikdo nestojí.
f
Před prvním použitím vozíku nebo před zdviháním nákladu musí řidič zjistit, zda
v ohroženém prostoru nikdo nestojí.
Kontrola a úkony před každodenním použitím
Kontrola a úkony před každodenním použitím
S Zkontrolujte, zda není vozík (zejména kola a nosné zařízení) viditelně poškozen.
S Zkontrolujte, zda není vozík (zejména kola a nosné zařízení) viditelně poškozen.
S Zkontrolujte, zda jsou řetězy rovnoměrně napnuty.
S Zkontrolujte, zda jsou řetězy rovnoměrně napnuty.
S Zkontrolujte funkci pojistné spony a navinutí pojistného řemenu do navijáku: další
informace jsou v odstavci 5.7.
S Zkontrolujte funkci pojistné spony a navinutí pojistného řemenu do navijáku: další
informace jsou v odstavci 5.7.
Vozíky se sníženou vnitřní výškou kabiny X (o)
Vozíky se sníženou vnitřní výškou kabiny X (o)
Při překročení doporučené výšky řidiče
představuje obsluha vozíku pro řidiče
zvýšenou námahu a ohrožení, kdy není
možno vyloučit poškození zdraví s
trvalými
následky
v
důsledku
nesprávného držení těla a zvýšeného
namáhání.
Provozovatel musí zajistit, aby obsluha
vozíku nepřekročila udanou max.
výšku.
Dále musí provozovatel zkontrolovat
správné držení těla řidiče.
Při překročení doporučené výšky řidiče
představuje obsluha vozíku pro řidiče
zvýšenou námahu a ohrožení, kdy není
možno vyloučit poškození zdraví s
trvalými
následky
v
důsledku
nesprávného držení těla a zvýšeného
namáhání.
Provozovatel musí zajistit, aby obsluha
vozíku nepřekročila udanou max.
výšku.
Dále musí provozovatel zkontrolovat
správné držení těla řidiče.
Seřiďte si řidičovo sedadlo
Seřiďte si řidičovo sedadlo
Ke správnému tlumení vibrací sedadla
je třeba seřídit sedadlo podle váhy
řidiče. Při seřizování sedadla podle
váhy řidiče nesmí být sedadlo zatížené.
A
Ke správnému tlumení vibrací sedadla
je třeba seřídit sedadlo podle váhy
řidiče. Při seřizování sedadla podle
váhy řidiče nesmí být sedadlo zatížené.
Nastavení váhy řidiče:
Nastavení váhy řidiče:
S Zatáhněte za páčku (60) ve směru
šipky až na doraz, a vraťte do
původní polohy.
S Zatáhněte za páčku (60) ve směru
šipky až na doraz, a vraťte do
původní polohy.
58
Předchozí seřízení váhy se vynuluje.
Tlumení sedadla lze seřídit na váhu
v rozmezí 50 kg až 130 kg.
A
S Opět za páčku (60) zatáhněte ve
směru šipky až k příslušné váhové
značce na stupnici (61). Poté páčku
opět vraťte do původní polohy.
S Posaďte se na řidičovo sedadlo.
f
Použití vozíku
Při seřizování nesahejte do prostoru
mezi sedadlem a krytem motoru.
1206.CZ
58
Předchozí seřízení váhy se vynuluje.
Tlumení sedadla lze seřídit na váhu
v rozmezí 50 kg až 130 kg.
S Opět za páčku (60) zatáhněte ve
směru šipky až k příslušné váhové
značce na stupnici (61). Poté páčku
opět vraťte do původní polohy.
59
S Posaďte se na řidičovo sedadlo.
61
60
f
57
E 17
Při seřizování nesahejte do prostoru
mezi sedadlem a krytem motoru.
1206.CZ
59
61
60
57
E 17
Seřízení opěradla:
Seřízení opěradla:
S Zatáhněte za pojistnou páčku (59) a seřiďte si sklon opěradla (58).
S Zatáhněte za pojistnou páčku (59) a seřiďte si sklon opěradla (58).
S Opět pojistnou páčku (59) uvolněte; opěradlo je nyní zajištěno.
S Opět pojistnou páčku (59) uvolněte; opěradlo je nyní zajištěno.
Seřízení polohy sedadla:
Seřízení polohy sedadla:
S Zatáhněte za pojistnou páčku (57) a
posuňte sedadlo dopředu nebo
dozadu do žádoucí polohy.
S Zatáhněte za pojistnou páčku (57) a
posuňte sedadlo dopředu nebo
dozadu do žádoucí polohy.
58
S Nechte pojistnou páčku (57) opět
zaklapnout.
f
58
S Nechte pojistnou páčku (57) opět
zaklapnout.
f
Pojistná páčka řidičova sedadla musí
být bezpečně zaklapnuta. Během jízdy
vozíku se poloha řidičova sedadla
nesmí měnit.
Pojistná páčka řidičova sedadla musí
být bezpečně zaklapnuta. Během jízdy
vozíku se poloha řidičova sedadla
nesmí měnit.
59
59
61
60
57
61
60
57
A
Pojistný pás se musí upevnit před nastartováním vozíku: další informace najdete
v odstavci 5.7.
A
Pojistný pás se musí upevnit před nastartováním vozíku: další informace najdete
v odstavci 5.7.
A
Popsané seřízení sedadla se vztahuje na standardní provedení vozíku. U jiných
modelů je třeba postupovat podle pokynů výrobce. Během seřizování musí být snadný
přístup ke všem ovládacím prvkům.
A
Popsané seřízení sedadla se vztahuje na standardní provedení vozíku. U jiných
modelů je třeba postupovat podle pokynů výrobce. Během seřizování musí být snadný
přístup ke všem ovládacím prvkům.
A
Velikost vibrací působících na tělo řidiče lze snížit příslušným seřízením hmotnosti.
Některé modely vozíků jsou opatřeny pojistným spínačem; v tomto případě lze vozík
nastartovat pouze je-li řidič na sedadle.
A
Velikost vibrací působících na tělo řidiče lze snížit příslušným seřízením hmotnosti.
Některé modely vozíků jsou opatřeny pojistným spínačem; v tomto případě lze vozík
nastartovat pouze je-li řidič na sedadle.
Nastavení sloupku řÍzenÍ
Nastavení sloupku řÍzenÍ
S Posuňte regulační páčku sloupku
řízení (28) podle šipky (L) směrem
k řidičovu sedadlu.
28
20
S Posuňte sloupkem (20) dopředu
nebo dozadu, abyste dosáhli
požadovaného sklonu.
S Posuňte regulační páčku sloupku
řízení směrem naznačeným šipkou
(F).
E 18
S Posuňte regulační páčku sloupku
řízení (28) podle šipky (L) směrem
k řidičovu sedadlu.
45
62
28
20
S Posuňte sloupkem (20) dopředu
nebo dozadu, abyste dosáhli
požadovaného sklonu.
F
S Posuňte regulační páčku sloupku
řízení směrem naznačeným šipkou
(F).
L
1206.CZ
45
62
E 18
F
L
1206.CZ
f
A
A
A
Startování vysokozdvižného vozíku
Startování vysokozdvižného vozíku
OpatřenÍ před startem
OpatřenÍ před startem
Jestliže motor po dobu měsíce nebo déle stál, namažte čepy vahadel, zdvihátka
ventilů a dříky ventilů motorovým olejem a odvzdušněte palivový systém.
Jestliže motor po dobu měsíce nebo déle stál, namažte čepy vahadel, zdvihátka
ventilů a dříky ventilů motorovým olejem a odvzdušněte palivový systém.
Jestliže nebyl motor několik týdnů v provozu nebo po výměně olejového filtru, zapněte
motor (viz odstavec 4.1 nebo 4.2) a několik minut jej nechte před použitím vozíku běžet
na prázdno.
Jestliže nebyl motor několik týdnů v provozu nebo po výměně olejového filtru, zapněte
motor (viz odstavec 4.1 nebo 4.2) a několik minut jej nechte před použitím vozíku běžet
na prázdno.
Nastartujte motor
Nastartujte motor
f
Provoz vozíku se smí řídit pouze ze sedadla řidiče.
S Zapněte parkovací brzdu.
Dejte směrovou páku (29) do neutrálu N.
A
A
A
Motor lze nastartovat pouze je-li směrová páka v neutrálu.
Nastartování vozíků série TFG je uvedeno v části 4.1.
Nastartování vozíků série DFG je uvedeno v části 4.2.
Zapínání zapalovacím klíčem
Funkce:
O -- všechny obvody jsou vypnuté,
klíč nelze vytáhnout.
III -
O
Dejte směrovou páku (29) do neutrálu N.
Motor lze nastartovat pouze je-li směrová páka v neutrálu.
Nastartování vozíků série TFG je uvedeno v části 4.1.
Nastartování vozíků série DFG je uvedeno v části 4.2.
Funkce:
O -- všechny obvody jsou vypnuté,
klíč nelze vytáhnout.
II
III
III -- zapnutí motoru (automatický vrat
do polohy II).
1206.CZ
S Zapněte parkovací brzdu.
Zapínání zapalovacím klíčem
I
ovládání a přístroje jsou zapnuté.
motor se předehřívá (pouze u
naftových).
Provoz vozíku se smí řídit pouze ze sedadla řidiče.
I-
ovládání a přístroje jsou zapnuté.
II -
motor se předehřívá (pouze u
naftových).
O
I
II
III
III -- zapnutí motoru (automatický vrat
do polohy II).
E 19
1206.CZ
E 19
4.1
f
Nastartování vozíků série TFG
4.1
f
Při manipulaci se zkapalněným topným
plynem zachovejte zásady bezpečnosti
(viz kapitola D, část 1).
S Pomalu otevřete pojistný ventil (63)
na plynové láhvi.
S Do
spínače
zapalování/startu
zasuňte klíč (26).
S Do
spínače
zapalování/startu
zasuňte klíč (26).
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy I.
46
63
S Stiskněte výstražné tlačítko (28) a
zkontrolujte, zda houkačka funguje.
S Stiskněte výstražné tlačítko (28) a
zkontrolujte, zda houkačka funguje.
Rozsvítí se výstražná světla pro
nabíjecí proud (17), tlak motorového
oleje (8), neutrál (4) a parkovací brzdu
(1).
Rozsvítí se výstražná světla pro
nabíjecí proud (17), tlak motorového
oleje (8), neutrál (4) a parkovací brzdu
(1).
S Lehce stiskněte plynový pedál (22).
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy II.
S Jakmile motor naskočí, ihned klíč
uvolněte. Vrátí se automaticky do
polohy I.
46
63
S Lehce stiskněte plynový pedál (22).
29
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy II.
28
Nenechávejte startér zapnutý déle než
15 vteřin. Chcete-li jej použít znovu,
počkejte alespoň 30 až 60 vteřin a
vraťte spínač zapalování/startu do
polohy 0.
E 20
Při manipulaci se zkapalněným topným
plynem zachovejte zásady bezpečnosti
(viz kapitola D, část 1).
S Pomalu otevřete pojistný ventil (63)
na plynové láhvi.
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy I.
f
Nastartování vozíků série TFG
29
28
Nenechávejte startér zapnutý déle než
15 vteřin. Chcete-li jej použít znovu,
počkejte alespoň 30 až 60 vteřin a
vraťte spínač zapalování/startu do
polohy 0.
26
S Jakmile motor naskočí, ihned klíč
uvolněte. Vrátí se automaticky do
polohy I.
22
Je důležité dodržovat následující bezpečnostní předpisy při manipulaci s nákl.
automobily LPG.
f
26
22
Je důležité dodržovat následující bezpečnostní předpisy při manipulaci s nákl.
automobily LPG.
Jestliže nákl. automobil LPG nestartuje:
Jestliže nákl. automobil LPG nestartuje:
S Zavřete uzavírací ventil plynové nádrže.
S Zavřete uzavírací ventil plynové nádrže.
S Uveďte zapalování/startér do polohy O.
S Uveďte zapalování/startér do polohy O.
S Zavolejte vyškoleného kompetentního servisního technika pro technickou asistenci.
S Zavolejte vyškoleného kompetentního servisního technika pro technickou asistenci.
S neodstraňujte umělohmotný kryt na plynovém odpařovači/výparníku.
S neodstraňujte umělohmotný kryt na plynovém odpařovači/výparníku.
S Nemačkejte základní palivové tlačítko.
S Nemačkejte základní palivové tlačítko.
Odstranění umělohmotné krytky a stisknutí základního palivového tlačítka musí
provádět vyškolený servisní technik.
Odstranění umělohmotné krytky a stisknutí základního palivového tlačítka musí
provádět vyškolený servisní technik.
Opakované stisknutí základního palivového tlačítka způsobuje vniknutí paliva do
systému, čímž se zvyšuje riziko ohně nebo exploze!
Opakované stisknutí základního palivového tlačítka způsobuje vniknutí paliva do
systému, čímž se zvyšuje riziko ohně nebo exploze!
1206.CZ
E 20
1206.CZ
Jakmile motor naskočí, všechna
výstražná světla kromě neutrálu (4) a
parkovací brzdy (1) se musí zhasnout.
Jestliže nezhasla, vypněte motor a
poruchu opravte.
1
4
Jakmile motor naskočí, všechna
výstražná světla kromě neutrálu (4) a
parkovací brzdy (1) se musí zhasnout.
Jestliže nezhasla, vypněte motor a
poruchu opravte.
8
17
1
4.2
spínače
25
28
S Zasuňte
klíč
do
zapalování/startu (26).
33
29
spínače
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy I.
S Stiskněte výstražné tlačítko (28) a
zkontrolujte, zda houkačka funguje.
S Stiskněte výstražné tlačítko (28) a
zkontrolujte, zda houkačka funguje.
S Jakmile
přepnete
spínač
zapalování/startu (26) do polohy I,
rozsvítí se výstražná světla pro
nabíjecí proud (17), tlak motorového
oleje (8), neutrál (4) a parkovací
brzdu (1), a kontrolní světlo pro
předhřátí (16).
S Jakmile
přepnete
spínač
zapalování/startu (26) do polohy I,
rozsvítí se výstražná světla pro
nabíjecí proud (17), tlak motorového
oleje (8), neutrál (4) a parkovací
brzdu (1), a kontrolní světlo pro
předhřátí (16).
34
26
S Stiskněte zcela plynový pedál (30) a
počkejte, až předhřívací světlo
zhasne.
Doba předhřívání závisí na teplotě
motoru; většinou trvá kolem 4 vteřin.
A
Na modelech DFG 316/320 se
předhřívací světlo nezháší; počkejte
proto 4 vteřiny, a poté otočte spínač
zapalování/startu do polohy II.
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy II.
1
4
8
A
Doba předhřívání závisí na teplotě
motoru; většinou trvá kolem 4 vteřin.
A
Na modelech DFG 316/320 se
předhřívací světlo nezháší; počkejte
proto 4 vteřiny, a poté otočte spínač
zapalování/startu do polohy II.
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy II.
17
16
Nenechávejte startér zapnutý déle než
15 vteřin. Chcete-li jej použít znovu,
počkejte alespoň 30 až 60 vteřin a
vraťte spínač zapalování/startu do
polohy 0.
S Jakmile motor naskočí, ihned klíč
uvolněte. Vrátí se automaticky do
polohy I.
S Jakmile motor naskočí, ihned klíč
uvolněte. Vrátí se automaticky do
polohy I.
1206.CZ
25
28
33
29
34
26
S Stiskněte zcela plynový pedál (30) a
počkejte, až předhřívací světlo
zhasne.
Nenechávejte startér zapnutý déle než
15 vteřin. Chcete-li jej použít znovu,
počkejte alespoň 30 až 60 vteřin a
vraťte spínač zapalování/startu do
polohy 0.
Jakmile motor naskočí, všechna
výstražná světla kromě neutrálu (4) a
parkovací brzdy (1) se musí zhasnout.
8
Nastartování vozíků série DFG
S Otočte spínač zapalování/startu do
polohy I.
A
4
16
Nastartování vozíků série DFG
S Zasuňte
klíč
do
zapalování/startu (26).
8
17
16
4.2
4
Jakmile motor naskočí, všechna
výstražná světla kromě neutrálu (4) a
parkovací brzdy (1) se musí zhasnout.
22
E 21
1206.CZ
1
17
16
22
E 21
Jestliže nezhasla, vypněte ihned motor
a poruchu opravte.
f
Jestliže nezhasla, vypněte ihned motor
a poruchu opravte.
Po naskočení motoru proveďte
následující zkoušky a prověrky funkcí:
31
S Vyzkoušejte, zda parkovací brzda
(27) a provozní brzda (30) správně
fungují.
S Vyzkoušejte, zda plynový pedál (22)
správně reguluje rychlost motoru a
zda se volně pohybuje.
f
30
S Vyzkoušejte, zda plynový pedál (22)
správně reguluje rychlost motoru a
zda se volně pohybuje.
18
30
S Zkontrolujte hydraulické funkce při
zdvihání/snižování (23), sklápění
(24), případně doplňky zajišťující
plynulou funkci.
22
S Otočte volant (18) zcela oběma
směry a zkontrolujte, zda řízení
správně funguje.
22
540--550 od 09/03
540--550 od 09/03
23 31
23 31
24
32
E 22
31
S Vyzkoušejte, zda parkovací brzda
(27) a provozní brzda (30) správně
fungují.
18
S Zkontrolujte hydraulické funkce při
zdvihání/snižování (23), sklápění
(24), případně doplňky zajišťující
plynulou funkci.
S Otočte volant (18) zcela oběma
směry a zkontrolujte, zda řízení
správně funguje.
Po naskočení motoru proveďte
následující zkoušky a prověrky funkcí:
24
32
1206.CZ
E 22
1206.CZ
Nezahřívejte motor tím, že jej necháte
běžet ve volnoběhu. Motor se pod
mírným zatížením a při různých
rychlostech rychle zahřeje.
Motor se smí plně zatížit teprve když
chlazení motoru (2) dosáhne provozní
teploty.
Nezahřívejte motor tím, že jej necháte
běžet ve volnoběhu. Motor se pod
mírným zatížením a při různých
rychlostech rychle zahřeje.
Motor se smí plně zatížit teprve když
chlazení motoru (2) dosáhne provozní
teploty.
2
Po provedení všech funkčních zkoušek
a dosažení provozní teploty je vozík
připraven k provozu.
4.3
Po provedení všech funkčních zkoušek
a dosažení provozní teploty je vozík
připraven k provozu.
Displej poruch během provozu
4.3
Rozsvítí-li se výstražná světla pro:
3
S tlak motorového oleje (8),
Displej poruch během provozu
Rozsvítí-li se výstražná světla pro:
8
S nabíjecí proud (17),
S teplotu chladicí kapaliny (3),
S teplotu chladicí kapaliny (3),
S teplotu měniče (11),
S teplotu měniče (11),
musí se motor okamžitě vypnout.
musí se motor okamžitě vypnout.
11
17
Motor se smí opět zapnout až po
řádném opravení poruchy.
1206.CZ
8
11
Motor se smí opět zapnout až po
řádném opravení poruchy.
Hledání poruch a jejich oprava jsou
uvedeny v části 6.
Zkontrolujte během provozu
palivoměru (2, pouze DFG).
3
S tlak motorového oleje (8),
S nabíjecí proud (17),
17
A
2
A
údaj
Hledání poruch a jejich oprava jsou
uvedeny v části 6.
Zkontrolujte během provozu
palivoměru (2, pouze DFG).
E 23
1206.CZ
údaj
E 23
Vypněte motor 1.
Vypněte motor 1.
31
Nevypínejte motor po plném zatížení;
nechte jej chvilku běžet, aby se upravila
teplota.
S Zastavte vozík.
S Dejte směrovou
neutrálu.
páku
(29)
S Zastavte vozík.
29
do
S Dejte směrovou
neutrálu.
páku
(29)
29
do
S Zapněte páku parkovací brzdy (31).
S Zapněte páku parkovací brzdy (31).
S Otočte spínač zapalování/startu (26)
do polohy 0.
S Otočte spínač zapalování/startu (26)
do polohy 0.
26
26
540--550 od 09/03
E 24
31
Nevypínejte motor po plném zatížení;
nechte jej chvilku běžet, aby se upravila
teplota.
1206.CZ
540--550 od 09/03
E 24
1206.CZ
5
Ovládání vysokozdvižného vozíku
5
Ovládání vysokozdvižného vozíku
5.1
Bezpečnostní pravidla použitelná pro obsluhu vysokozdvižného vozíku
Jízdní pruhy a pracovní prostor: Musejí se používat jízdní pruhy a trasy, které jsou
zvlášť přiděleny pro dopravu vysokozdvižnými vozíky. Nepovolané osoby se v
pracovním prostoru nesmějí zdržovat. Náklady se musí skladovat na místech zvlášť
pro to určených.
Způsob jízdy: Jízdní rychlost se musí přizpůsobit platným místním podmínkám.
Vysokozdvižný vozík se musí při projíždění zatáček nebo úzkých průjezdů, při
projíždění výkyvných dveří a nepřehledných míst pohybovat malou rychlostí. Řidič
musí vždy dodržovat mezi vysokozdvižným vozíkem a vozidlem jedoucím před ním
přiměřenou vzdálenost rovnající se brzdné dráze a musí za každých okolností svůj
vysokozdvižný vozík ovládat. Náhlé zastavení (s výjimkou nouzových případů), rychlé
otáčení tvaru U a předjíždění na nebezpečných nebo nepřehledných místech není
přípustné. Je zakázáno vyklánět se nebo sahat za vymezený pracovní nebo provozní
prostor.
Viditelnost: Řidič se musí dívat ve směru jízdy a musí mít vždy na cestu před sebou
jasný výhled. Když se převáží náklad blokující výhled, vysokozdvižný vozík se musí
řídit s nákladem vzadu. Není-li to možné, musí před vysokozdvižným vozíkem kráčet
druhá osoba, aby dávala vhodné signály.
Jízda na svahu a nakloněných plošinách: Jízda svahu a na nakloněných plošinách
je dovolena, jen když to jsou uznané jízdní dráhy, když jsou čisté a nekloužou a když
technická specifikace vysokozdvižného vozíku připouští jízdu na takovýchto svazích
nebo nakloněných plošinách. Náklady se musejí převážet na konci vysokozdvižného
vozíku směřujícího nahoru. Otáčení do tvaru U, šikmá jízda na svazích nebo
nakloněných plošinách a parkování vysokozdvižného vozíku na svahu nebo na
nakloněné plošině není přípustné. Jízda na nakloněných plošinách musí být jen s
malou rychlostí a řidič musí být připraven kdykoli zabrzdit.
Použití výtahů a jízda na nakládacích plošinách: Výtahy a nakládací plošiny se
mohou používat, jen když mají přiměřenou nosnost, jsou-li vhodné pro jízdu a jestliže
jsou uživatelem vysokozdvižného vozíku pro jízdu vysokozdvižného vozíku schváleny.
Řidič vysokozdvižného vozíku se před vjezdem do výtahů nebo na nakládací plošiny
musí sám přesvědčit, jestli do tohoto prostoru může vjíždět. Vysokozdvižný vozík musí
vjíždět do výtahů s nákladem vpředu a musí zaujmout polohu, která nedovoluje, aby
přišel do styku se stěnami šachty výtahu. Osoby jedoucí ve výtahu zároveň s
vysokozdvižným vozíkem mohou vstoupit do výtahu jen tehdy, až vysokozdvižný vozík
bezpečně zastaví a musejí výtah opustit před vysokozdvižným vozíkem.
Povaha převáženého nákladu: Převážet se mohou jen náklady, které se bezpečně a
správně zajistí. Nikdy nepřevážejte náklady narovnané do stohu vyššího než posuvný
rám s vidlicí nebo výš než ochranná mřížka.
5.1
Bezpečnostní pravidla použitelná pro obsluhu vysokozdvižného vozíku
Jízdní pruhy a pracovní prostor: Musejí se používat jízdní pruhy a trasy, které jsou
zvlášť přiděleny pro dopravu vysokozdvižnými vozíky. Nepovolané osoby se v
pracovním prostoru nesmějí zdržovat. Náklady se musí skladovat na místech zvlášť
pro to určených.
Způsob jízdy: Jízdní rychlost se musí přizpůsobit platným místním podmínkám.
Vysokozdvižný vozík se musí při projíždění zatáček nebo úzkých průjezdů, při
projíždění výkyvných dveří a nepřehledných míst pohybovat malou rychlostí. Řidič
musí vždy dodržovat mezi vysokozdvižným vozíkem a vozidlem jedoucím před ním
přiměřenou vzdálenost rovnající se brzdné dráze a musí za každých okolností svůj
vysokozdvižný vozík ovládat. Náhlé zastavení (s výjimkou nouzových případů), rychlé
otáčení tvaru U a předjíždění na nebezpečných nebo nepřehledných místech není
přípustné. Je zakázáno vyklánět se nebo sahat za vymezený pracovní nebo provozní
prostor.
Viditelnost: Řidič se musí dívat ve směru jízdy a musí mít vždy na cestu před sebou
jasný výhled. Když se převáží náklad blokující výhled, vysokozdvižný vozík se musí
řídit s nákladem vzadu. Není-li to možné, musí před vysokozdvižným vozíkem kráčet
druhá osoba, aby dávala vhodné signály.
Jízda na svahu a nakloněných plošinách: Jízda svahu a na nakloněných plošinách
je dovolena, jen když to jsou uznané jízdní dráhy, když jsou čisté a nekloužou a když
technická specifikace vysokozdvižného vozíku připouští jízdu na takovýchto svazích
nebo nakloněných plošinách. Náklady se musejí převážet na konci vysokozdvižného
vozíku směřujícího nahoru. Otáčení do tvaru U, šikmá jízda na svazích nebo
nakloněných plošinách a parkování vysokozdvižného vozíku na svahu nebo na
nakloněné plošině není přípustné. Jízda na nakloněných plošinách musí být jen s
malou rychlostí a řidič musí být připraven kdykoli zabrzdit.
Použití výtahů a jízda na nakládacích plošinách: Výtahy a nakládací plošiny se
mohou používat, jen když mají přiměřenou nosnost, jsou-li vhodné pro jízdu a jestliže
jsou uživatelem vysokozdvižného vozíku pro jízdu vysokozdvižného vozíku schváleny.
Řidič vysokozdvižného vozíku se před vjezdem do výtahů nebo na nakládací plošiny
musí sám přesvědčit, jestli do tohoto prostoru může vjíždět. Vysokozdvižný vozík musí
vjíždět do výtahů s nákladem vpředu a musí zaujmout polohu, která nedovoluje, aby
přišel do styku se stěnami šachty výtahu. Osoby jedoucí ve výtahu zároveň s
vysokozdvižným vozíkem mohou vstoupit do výtahu jen tehdy, až vysokozdvižný vozík
bezpečně zastaví a musejí výtah opustit před vysokozdvižným vozíkem.
Povaha převáženého nákladu: Převážet se mohou jen náklady, které se bezpečně a
správně zajistí. Nikdy nepřevážejte náklady narovnané do stohu vyššího než posuvný
rám s vidlicí nebo výš než ochranná mřížka.
1206.CZ
E 25
1206.CZ
E 25
Vlečení přívěsů nebo odtahování se smí provádět pouze příležitostně, na
vozovkách s pevným povrchem, s maximálním sklonem +/- 1% a nanejvýš při
rychlosti 5 km/h. Dlohodobé používání přívěsů není povoleno.
Během tažení se na vidlici nesmí nacházet žádné břemeno.
Nesmí být překročeno maximální zatížení přívěsu, které se vztahuje na pozemní
dopravní prostředek, pro nebrzděné anebo brzděné přívěsy. Maximální zatížení
závěsného zařízení platí pouze pro brzděný přívěs s protizávažím vidlicového
vysokozdvižného vozíku. Pokud je ke zdvižnému vozíku připojeno jiné spojovací
zařízení pro přívěsy, musí být dodržovány předpisy výrobce těchto spojovacích
zařízení.
Po připojení musí řidič před jízdou zkontrolovat zajištění závěsného zařízení proti
uvolnění.
Tažné pozemní dopravní prostředky musí být provozovány tak, aby byla při všech
jízdních pohybech zabezpečena bezpečná jízda a zabrzdění tahaného přívěsu.
f
E 26
Výfukové emise: Vozík se smí provozovat pouze v dobře větraném prostoru. Při
provozu v uzavřeném prostoru se mohou nahromadit škodlivé výfukové plyny, které
mohou způsobit závratě, otupělost, případně i úmrtí!
1206.CZ
Vlečení přívěsů nebo odtahování se smí provádět pouze příležitostně, na
vozovkách s pevným povrchem, s maximálním sklonem +/- 1% a nanejvýš při
rychlosti 5 km/h. Dlohodobé používání přívěsů není povoleno.
Během tažení se na vidlici nesmí nacházet žádné břemeno.
Nesmí být překročeno maximální zatížení přívěsu, které se vztahuje na pozemní
dopravní prostředek, pro nebrzděné anebo brzděné přívěsy. Maximální zatížení
závěsného zařízení platí pouze pro brzděný přívěs s protizávažím vidlicového
vysokozdvižného vozíku. Pokud je ke zdvižnému vozíku připojeno jiné spojovací
zařízení pro přívěsy, musí být dodržovány předpisy výrobce těchto spojovacích
zařízení.
Po připojení musí řidič před jízdou zkontrolovat zajištění závěsného zařízení proti
uvolnění.
Tažné pozemní dopravní prostředky musí být provozovány tak, aby byla při všech
jízdních pohybech zabezpečena bezpečná jízda a zabrzdění tahaného přívěsu.
f
E 26
Výfukové emise: Vozík se smí provozovat pouze v dobře větraném prostoru. Při
provozu v uzavřeném prostoru se mohou nahromadit škodlivé výfukové plyny, které
mohou způsobit závratě, otupělost, případně i úmrtí!
1206.CZ
5.2
f
Jízda
5.2
f
Upravte rychlost jízdy podle stavu
vozovky, pracovního prostoru a
nákladu.
S Dejte směrovou
neutrálu.
páku
(29)
do
Upravte rychlost jízdy podle stavu
vozovky, pracovního prostoru a
nákladu.
S Dejte směrovou
neutrálu.
páku
(29)
do
S Zdvihněte nosné vidlice asi 200 mm
nad zem, aby se země nedotýkaly.
S Zdvihněte nosné vidlice asi 200 mm
nad zem, aby se země nedotýkaly.
S Sklopte zdvihací rám zcela dozadu.
S Sklopte zdvihací rám zcela dozadu.
S Uvolněte parkovací brzdu.
S Uvolněte parkovací brzdu.
Jízda vpřed
S Posuňte
dopředu.
Jízda vpřed
směrovou
páku
(29)
S Posuňte
dopředu.
S Stiskněte pomalu plynový pedál (22),
aby se rychlost podle potřeby zvýšila.
páku
(29)
Změna směru jízdy
22
Změňte směr jízdy až po zastavení
vozíku.
S Posuňte směrovou páku (29) přes
neutrál do potřebného směru jízdy.
S Stiskněte pomalu plynový pedál (22),
aby se rychlost podle potřeby zvýšila.
směrovou
S Stiskněte pomalu plynový pedál (22),
aby se rychlost podle potřeby zvýšila.
Změna směru jízdy
22
Změňte směr jízdy až po zastavení
vozíku.
S Posuňte směrovou páku (29) přes
neutrál do potřebného směru jízdy.
33
33
S Stiskněte pomalu plynový pedál (22),
aby se rychlost podle potřeby zvýšila.
35
Couvání
f
Jízda
33
33
35
Couvání
f
Zkontrolujte, zda je prostor za vámi
prázdný.
Zkontrolujte, zda je prostor za vámi
prázdný.
S Posuňte směrovou páku (29) zpět.
S Posuňte směrovou páku (29) zpět.
Uveďte vozík do pohybu
Uveďte vozík do pohybu
S Stiskněte pomalu plynový pedál (22), aby se vozík uvedl do pohybu.
S Stiskněte pomalu plynový pedál (22), aby se vozík uvedl do pohybu.
S Stiskněte plynový pedál o něco více.
Rychlost motoru a jízdy se zvýší.
S Stiskněte plynový pedál o něco více.
Rychlost motoru a jízdy se zvýší.
1206.CZ
E 27
1206.CZ
E 27
Zastavení vozíku
f
Chování vozíku při brzdění bude
záviset na stavu vozovky. Řidič musí mít
tuto skutečnost na vědomí. Vozík se
musí zabrzdit opatrně, aby náklad
nesklouzl.
Zastavení vozíku
f
30
Chování vozíku při brzdění bude
záviset na stavu vozovky. Řidič musí mít
tuto skutečnost na vědomí. Vozík se
musí zabrzdit opatrně, aby náklad
nesklouzl.
22
E 28
30
22
Brzdění
Brzdění
S Sejměte nohu z plynového pedálu (22).
S Sejměte nohu z plynového pedálu (22).
S Stiskněte lehce pomalý/brzdový pedál (30).
S Stiskněte lehce pomalý/brzdový pedál (30).
Při počátečním pohybu pedálu se hnací síla pomocí měniče momentu sníží.
Při počátečním pohybu pedálu se hnací síla pomocí měniče momentu sníží.
S Stiskněte pomalý/brzdový pedál (30) o něco více.
S Stiskněte pomalý/brzdový pedál (30) o něco více.
Dalším stisknutím pedálu se vozík působením bubnových brzd zpomalí a zastaví.
Dalším stisknutím pedálu se vozík působením bubnových brzd zpomalí a zastaví.
Pomalá jízda pomocí pomalého/brzdového pedálu
Pomalá jízda pomocí pomalého/brzdového pedálu
Při pomalém pohybu v omezeném prostoru řiďte vozík jemným ovládáním
pomalého/brzdového pedálu (30).
Při pomalém pohybu v omezeném prostoru řiďte vozík jemným ovládáním
pomalého/brzdového pedálu (30).
Tento provozní režim je povolen nejdéle 5 vteřin při vysoké rychlosti motoru.
Tento provozní režim je povolen nejdéle 5 vteřin při vysoké rychlosti motoru.
1206.CZ
E 28
1206.CZ
5.3
f
5.4
Řízení
K hydrostatickému řízení potřebujete
jen malou sílu; volantem (18) proto
otáčejte jemně.
5.3
f
26
18
Brzdění
5.4
Řízení
K hydrostatickému řízení potřebujete
jen malou sílu; volantem (18) proto
otáčejte jemně.
Brzdění
Provozní brzda
Provozní brzda
Bubnové brzdy na předních kolech se
ovládají
hydraulicky
pomalým/
brzdovým pedálem.
Bubnové brzdy na předních kolech se
ovládají
hydraulicky
pomalým/
brzdovým pedálem.
S Stiskněte mírně pomalý/brzdový
pedál (30), až ucítíte působení brzd.
Počátečním pohybem pedálu se
reguluje síla působící na převody. Při
dalším stisknutí pedálu začnou
působit bubnové brzdy na předních
kolech.
S Stiskněte mírně pomalý/brzdový
pedál (30), až ucítíte působení brzd.
Počátečním pohybem pedálu se
reguluje síla působící na převody. Při
dalším stisknutí pedálu začnou
působit bubnové brzdy na předních
kolech.
30
Parkovací brzda
Pákou parkovací brzdy se automaticky
ovládají bubnové brzdy na předních
kolech.
S Posuňte páku parkovací brzdy (31)
za tlakový bod k zarážce.
Parkovací brzda je nyní zapnutá a
páka je v této poloze zajištěná.
S Stiskněte tlačítko (40) a krátce
zatáhněte za páku dozadu, aby se
uvolnila ze západky.
Posuňte brzdovou páku dopředu za
tlakový bod, čímž se brzda uvolní.
Brzdová
páka
je
zajištěná
i v uvolněné poloze.
1206.CZ
26
18
30
Parkovací brzda
Vypnutá parkovací brzda
40
Pákou parkovací brzdy se automaticky
ovládají bubnové brzdy na předních
kolech.
S Posuňte páku parkovací brzdy (31)
za tlakový bod k zarážce.
Parkovací brzda je nyní zapnutá a
páka je v této poloze zajištěná.
31
27
Zapnutá parkovací brzda
E 29
S Stiskněte tlačítko (40) a krátce
zatáhněte za páku dozadu, aby se
uvolnila ze západky.
Posuňte brzdovou páku dopředu za
tlakový bod, čímž se brzda uvolní.
Brzdová
páka
je
zajištěná
i v uvolněné poloze.
1206.CZ
Vypnutá parkovací brzda
40
31
27
Zapnutá parkovací brzda
E 29
Parkovací brzda (Série C od 09/03)
Parkovací brzda (Série C od 09/03)
Pákou parkovací brzdy se automaticky
ovládají bubnové brzdy na předních
kolech.
S Posuňte páku parkovací brzdy (31)
za tlakový bod k zarážce.
Parkovací brzda je nyní zapnutá a
páka je v této poloze zajištěná.
S Za uvolňovací páku (40) táhnĕte ve
smĕru brzdové páky, a páku
parkovací brzdy (31) zatáhnĕte
krátce dozadu, aby mohla západka
vyskočit.
Posuňte brzdovou páku dopředu za
tlakový bod, čímž se brzda uvolní.
Brzdová
páka
je
zajištěná
i v uvolněné poloze.
A
f
E 30
Pákou parkovací brzdy se automaticky
ovládají bubnové brzdy na předních
kolech.
Vypnutá parkovací brzda
S Posuňte páku parkovací brzdy (31)
za tlakový bod k zarážce.
Parkovací brzda je nyní zapnutá a
páka je v této poloze zajištěná.
Zapnutá parkovací brzda
S Za uvolňovací páku (40) táhnĕte ve
smĕru brzdové páky, a páku
parkovací brzdy (31) zatáhnĕte
krátce dozadu, aby mohla západka
vyskočit.
Posuňte brzdovou páku dopředu za
tlakový bod, čímž se brzda uvolní.
Brzdová
páka
je
zajištěná
i v uvolněné poloze.
Před opuštěním vysokozdvižného
vozíku vždy zatáhněte parkovací brzdu
a vypněte motor.
A
f
Parkovací
brzda
zadrží
vozík
s maximálním dovoleným nákladem na
čisté betonové vozovce se sklonem
15%.
1206.CZ
E 30
Vypnutá parkovací brzda
Zapnutá parkovací brzda
Před opuštěním vysokozdvižného
vozíku vždy zatáhněte parkovací brzdu
a vypněte motor.
Parkovací
brzda
zadrží
vozík
s maximálním dovoleným nákladem na
čisté betonové vozovce se sklonem
15%.
1206.CZ
5.5
Operating the Mast and Attachments
f
Ovládací pákou se smí manipulovat
pouze ze sedadla řidiče.
23
5.5
Operating the Mast and Attachments
f
Ovládací pákou se smí manipulovat
pouze ze sedadla řidiče.
Zdvihací zařízení se ovládá pákami na
pravé straně řidičova sedadla.
Zdvihací zařízení se ovládá pákami na
pravé straně řidičova sedadla.
24
f
24
Zdvihnout/snížit nosné vidlice
Zdvihnout/snížit nosné vidlice
S Nosné vidlice se zdvihnou posunutím
ovládací páky (23) dozadu.
S Nosné vidlice se zdvihnou posunutím
ovládací páky (23) dozadu.
S Nosné vidlice se sníží posunutím
ovládací páky (23) dopředu.
S Nosné vidlice se sníží posunutím
ovládací páky (23) dopředu.
Sklopení sloupu dopředu/dozadu
Sklopení sloupu dopředu/dozadu
f
Je-li
sloup
sklopený
dozadu,
nevkládejte nic mezi něj a přední stěnu.
S Sloup se sklopí dozadu posunutím
ovládací páky (24) dozadu.
S Sloup se sklopí dopředu posunutím
ovládací páky (24) dopředu.
S Sloup se sklopí dopředu posunutím
ovládací páky (24) dopředu.
f Provoz zařízení
f
Je-li
sloup
sklopený
dozadu,
nevkládejte nic mezi něj a přední stěnu.
S Sloup se sklopí dozadu posunutím
ovládací páky (24) dozadu.
Zařízením se manipuluje pomocí
ovládací páky (64) vpravo od ovládací
páky (23) (sklon sloupu).
f Provoz zařízení
Zařízením se manipuluje pomocí
ovládací páky (64) vpravo od ovládací
páky (23) (sklon sloupu).
32
23
f
Při provozu zařízení se řiďte provozními
pokyny výrobce.
E 31
32
23
Při provozu zařízení se řiďte provozními
pokyny výrobce.
49
64
1206.CZ
23
49
64
1206.CZ
E 31
Regulace rychlosti stroje
Regulace rychlosti stroje
23
Provozní rychlost hydraulických válců
se
reguluje
rozsahem
pohybu
ovládacích pák a rychlostí motoru.
Provozní rychlost hydraulických válců
se
reguluje
rozsahem
pohybu
ovládacích pák a rychlostí motoru.
Při uvolnění
se ovládací páky
automaticky vrátí do neutrálu a stroj se
zajistí v nastavené poloze.
Při uvolnění
se ovládací páky
automaticky vrátí do neutrálu a stroj se
zajistí v nastavené poloze.
S ovládacími pákami manipulujte vždy
plynule a opatrně. Jakmile dosáhnete
horní zarážky, okamžitě ovládací páku
uvolněte.
24
S ovládacími pákami manipulujte vždy
plynule a opatrně. Jakmile dosáhnete
horní zarážky, okamžitě ovládací páku
uvolněte.
S Zvyšte rychlost motoru plynovým
pedálem (22) a
S Zvyšte rychlost motoru plynovým
pedálem (22) a
S Posuňte ovládací páku dále dozadu,
aby se zvýšila rychlost stroje.
S Posuňte ovládací páku dále dozadu,
aby se zvýšila rychlost stroje.
A
Rychlost motoru neovlivňuje rychlost
snižování nosných vidlic.
A
Rychlost motoru neovlivňuje rychlost
snižování nosných vidlic.
f
Zdvihání osob zdvihacím zařízením je
zakázáno.
f
Zdvihání osob zdvihacím zařízením je
zakázáno.
22
E 32
23
24
22
1206.CZ
E 32
1206.CZ
5.6
f
Zdvihání, přeprava a skládání
nákladu
5.6
Ovládacími pákami se smí manipulovat
pouze z řidičova sedadla.
Před zdvihnutím nákladu musí řidič
zkontrolovat, zda je náklad správně
zabalen a zda se nepřekročí dovolená
nosnost vozíku. Prostudujte si
nakládací schéma!
65
f
66
Ovládacími pákami se smí manipulovat
pouze z řidičova sedadla.
Před zdvihnutím nákladu musí řidič
zkontrolovat, zda je náklad správně
zabalen a zda se nepřekročí dovolená
nosnost vozíku. Prostudujte si
nakládací schéma!
67
Nastavení vidlice
f
Zdvihání, přeprava a skládání
nákladu
66
67
Nastavení vidlice
f
Vidlice se musí nastavit tak, aby oba
hroty byly ve stejné vzdálenosti od
vnějších okrajů nosiče vidlic a aby se
střed nákladu nacházel uprostřed hrotů
vidlice.
Vidlice se musí nastavit tak, aby oba
hroty byly ve stejné vzdálenosti od
vnějších okrajů nosiče vidlic a aby se
střed nákladu nacházel uprostřed hrotů
vidlice.
S Vykývněte jisticí páku (65) nahoru.
S Vykývněte jisticí páku (65) nahoru.
S Nastavte hroty (66) vidlice do
správné polohy na nosiči (67) vidlic.
S Nastavte hroty (66) vidlice do
správné polohy na nosiči (67) vidlic.
S Sklopte jisticí páky dolů a posuňte
hroty vidlice, až zapadnou do drážky.
S Sklopte jisticí páky dolů a posuňte
hroty vidlice, až zapadnou do drážky.
1206.CZ
65
E 33
1206.CZ
E 33
Zdvihání nákladu
Zdvihání nákladu
S Opatrně
se
přibližte
k přepravovanému nákladu.
S Opatrně
se
přibližte
k přepravovanému nákladu.
S Přepněte směrovou páku (29) do
neutrálu.
S Zapněte parkovací brzdu (31).
S Přepněte směrovou páku (29) do
neutrálu.
31
S Zapněte parkovací brzdu (31).
29
S Zdvihněte vidlice podle nákladu do
správné výšky.
S Zdvihněte vidlice podle nákladu do
správné výšky.
S Posuňte směrovou páku jízdy
dopředu a uvolněte parkovací brzdu.
S Posuňte směrovou páku jízdy
dopředu a uvolněte parkovací brzdu.
540--550 od 09/03
E 34
31
29
540--550 od 09/03
1206.CZ
E 34
1206.CZ
S Opatrně zasuňte vidlice pod náklad,
pokud možno tak, aby se opřel
o zadní stranu vidlic.
f
f
S Opatrně zasuňte vidlice pod náklad,
pokud možno tak, aby se opřel
o zadní stranu vidlic.
f
Vidlice se musí zasunout nejméně do
2/3 pod náklad.
Vidlice se musí zasunout nejméně do
2/3 pod náklad.
S Dejte směrovou páku (29) do
neutrálu a zapněte parkovací brzdu
(31).
S Dejte směrovou páku (29) do
neutrálu a zapněte parkovací brzdu
(31).
S Zdvihněte nosné vidlice tak, aby na
nich náklad volně spočíval.
S Zdvihněte nosné vidlice tak, aby na
nich náklad volně spočíval.
S Přepněte směrovou páku do
zpátečky a uvolněte parkovací brzdu.
S Přepněte směrovou páku do
zpátečky a uvolněte parkovací brzdu.
Zkontrolujte, zda je prostor za vámi
volný.
S Pomalu a opatrně vycouvejte, abyste
měli náklad vně skladovacího
prostoru.
f
31
Zkontrolujte, zda je prostor za vámi
volný.
S Pomalu a opatrně vycouvejte, abyste
měli náklad vně skladovacího
prostoru.
29
540--550 od 09/03
1206.CZ
31
29
540--550 od 09/03
E 35
1206.CZ
E 35
f
f
E 36
f
Pod zdviženým nákladem nesmí nikdo
stát.
Pod zdviženým nákladem nesmí nikdo
stát.
S Sklopte zdvihací rám zcela dozadu.
S Sklopte zdvihací rám zcela dozadu.
S Náklad přepravujte co nejníže nad
zemí (mezera mezi nákladem a zemí
přibl. 150 až 200 mm).
S Náklad přepravujte co nejníže nad
zemí (mezera mezi nákladem a zemí
přibl. 150 až 200 mm).
f
Čím výše se náklad přepravuje, tím
menší je stabilita vozíku.
1206.CZ
E 36
Čím výše se náklad přepravuje, tím
menší je stabilita vozíku.
1206.CZ
Přeprava nákladů
f
f
Je-li náklad tak vysoký, že omezuje
přední viditelnost, jeďte pozpátku.
S Opatrně plynovým pedálem (22)
zvyšte rychlost vozíku, a stejně
opatrně
pomalým/brzdovým
pedálem (30) brzděte. Buďte vždy
připraveni zabrzdit.
S Rychlost vozíku se musí přizpůsobit
povrchu vozovky a přepravovanému
nákladu.
f
Přeprava nákladů
Je-li náklad tak vysoký, že omezuje
přední viditelnost, jeďte pozpátku.
S Opatrně plynovým pedálem (22)
zvyšte rychlost vozíku, a stejně
opatrně
pomalým/brzdovým
pedálem (30) brzděte. Buďte vždy
připraveni zabrzdit.
30
S Rychlost vozíku se musí přizpůsobit
povrchu vozovky a přepravovanému
nákladu.
22
S Na křižovatkách i jinde dejte pozor na
ostatní provoz.
S Na křižovatkách i jinde dejte pozor na
ostatní provoz.
S Máte-li
omezenou
viditelnost,
počkejte, až vám někdo bude moci
udělit signály.
S Máte-li
omezenou
viditelnost,
počkejte, až vám někdo bude moci
udělit signály.
f
Na svazích se náklad musí přepravovat
vždy před vozíkem; nejezděte nikdy
podél svahu a na svazích vozík
neotáčejte.
Nikdy s vozíkem za plné rychlosti
necouvejte; při couvání se vozík nesmí
pohybovat rychleji než 5 km/hod.
1206.CZ
30
22
Na svazích se náklad musí přepravovat
vždy před vozíkem; nejezděte nikdy
podél svahu a na svazích vozík
neotáčejte.
Nikdy s vozíkem za plné rychlosti
necouvejte; při couvání se vozík nesmí
pohybovat rychleji než 5 km/hod.
E 37
1206.CZ
E 37
Skládání nákladu
Skládání nákladu
S Opatrně přivezte vozík k polici.
S Dejte směrovou
neutrálu.
páku
(29)
S Opatrně přivezte vozík k polici.
do
31
S Dejte směrovou
neutrálu.
29
(29)
do
S Zapněte parkovací brzdu (31).
S Zapněte parkovací brzdu (31).
S Zdvihněte vidlice do výšky volného
prostoru na polici.
S Zdvihněte vidlice do výšky volného
prostoru na polici.
S Nastavte zdvihací rám na svislici.
S Nastavte zdvihací rám na svislici.
S Posuňte směrovou páku dopředu a
uvolněte parkovací brzdu.
S Posuňte směrovou páku dopředu a
uvolněte parkovací brzdu.
S Opatrně umístěte náklad do prostoru
na polici.
S Opatrně umístěte náklad do prostoru
na polici.
S Pomalu náklad složte, aby se vidlice
uvolnily.
S Pomalu náklad složte, aby se vidlice
uvolnily.
Náklad se nesmí skládat prudce, jinak
se může poškodit i náklad, i nosné
zařízení.
Náklad se nesmí skládat prudce, jinak
se může poškodit i náklad, i nosné
zařízení.
540--550 od 09/03
E 38
páku
31
29
540--550 od 09/03
1206.CZ
E 38
1206.CZ
Každou řadu umístěte na prkna, na
každém konci umístěte klíny.
Každou řadu umístěte na prkna, na
každém konci umístěte klíny.
Válcové předměty se také mohou
stohovat do pyramidy.
Válcové předměty se také mohou
stohovat do pyramidy.
Ke každému svitku ve spodní řadě dejte
klín.
Ke každému svitku ve spodní řadě dejte
klín.
Stohujte palety naložené bednami
kolmo a navzájem v pravém úhlu.
Stohujte palety naložené bednami
kolmo a navzájem v pravém úhlu.
K získání lepší stability uložte horní
řadu šachovnicovým způsobem.
K získání lepší stability uložte horní
řadu šachovnicovým způsobem.
AO-127
Stohujte válcové náklady těsně k sobě a
horizontálně.
AO-127
A
Stohujte válcové náklady těsně k sobě a
horizontálně.
Manipulace s kývajícím se nákladem
Manipulace s kývajícím se nákladem
Vozíky vybavené vidlicí s hákem (či jiným mechanismem, který umožňuje zavěšení
nákladu na háku) jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí převrácení. Ke zvýšení
stability musíte při provozu takto upravených vozíků dodržovat následující pokyny.
Vozíky vybavené vidlicí s hákem (či jiným mechanismem, který umožňuje zavěšení
nákladu na háku) jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí převrácení. Ke zvýšení
stability musíte při provozu takto upravených vozíků dodržovat následující pokyny.
Vidlicový vozík upravený k přepravě nákladů zavěšených na háku se považuje za
jeřáb a bude podléhat předpisům platným pro jeřáby.
A
Vidlicový vozík upravený k přepravě nákladů zavěšených na háku se považuje za
jeřáb a bude podléhat předpisům platným pro jeřáby.
Při manipulaci se zavěšeným nákladem se maximální naložená rychlost na rovné
vozovce omezuje na 17 km/h.
Při manipulaci se zavěšeným nákladem se maximální naložená rychlost na rovné
vozovce omezuje na 17 km/h.
Kapacita vozíku se při manipulaci s nákladem zavěšeným na háku snižuje.
Zkontrolujte si příslušné údaje na štítku připevněném na příslušenství a/nebo v kabině:
Kapacita vozíku se při manipulaci s nákladem zavěšeným na háku snižuje.
Zkontrolujte si příslušné údaje na štítku připevněném na příslušenství a/nebo v kabině:
S Hmotnost příslušenství;
S Hmotnost příslušenství;
S Těžiště;
S Těžiště;
S Jmenovitá hmotnost nákladu.
S Jmenovitá hmotnost nákladu.
1206.CZ
E 39
1206.CZ
E 39
f
f
f
NEPŘEVYŠUJTE JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ VOZÍKU S PŘÍSLUŠENSTVÍM.
S Hák se nesmí zvedat více než 4500 mm nad zem.
S Při jízdě nesmí být spodní strana nákladu výše než 300 mm nad zemí či základnou
vozíku - podle toho, co je níže. Sloupek musí být buď vzpřímený, nebo nakloněný
mírně zpět.
S Vozík se smí provozovat pouze na pevném, hladkém, rovném a upraveném
podkladu.
S Vozík se smí provozovat pouze na pevném, hladkém, rovném a upraveném
podkladu.
S Při každé jízdě se smí přepravovat vždy jen jeden náklad.
S Při každé jízdě se smí přepravovat vždy jen jeden náklad.
f
Při chybném provozu se může vozík
převrátit a způsobit úrazí. Jestliže se
vozík nebezpečně naklání:
S Uchopte pevně volant;
Při chybném provozu se může vozík
převrátit a způsobit úrazí. Jestliže se
vozík nebezpečně naklání:
S Zůstaňte na něm (nevyskakujte);
NEVYSKAKUJTE
S Uchopte pevně volant;
PEVNĚ SE DRŽTE
S Zapřete se nohama;
S Zapřete se nohama;
S Odkloňte se směrem od nárazu.
S Odkloňte se směrem od nárazu.
ZAPŘETE SE NOHAMA
E 40
S Hák se nesmí zvedat více než 4500 mm nad zem.
S Při jízdě nesmí být spodní strana nákladu výše než 300 mm nad zemí či základnou
vozíku - podle toho, co je níže. Sloupek musí být buď vzpřímený, nebo nakloněný
mírně zpět.
S Zůstaňte na něm (nevyskakujte);
5.7
NEPŘEVYŠUJTE JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ VOZÍKU S PŘÍSLUŠENSTVÍM.
ODKLOŇTE SE
Pokny k použití bezpečnostního pásu
NEVYSKAKUJTE
ZAPŘETE SE NOHAMA
5.7
PEVNĚ SE DRŽTE
ODKLOŇTE SE
Pokny k použití bezpečnostního pásu
Má-li vozík pojistný pás, musí se upevnit před nastartováním vozíku. Bezpečnostní pás
se musí upevnit takto:
Má-li vozík pojistný pás, musí se upevnit před nastartováním vozíku. Bezpečnostní pás
se musí upevnit takto:
S Vytáhněte bezpečnostní pás plynule a bez škubnutí z navijáku.
S Vytáhněte bezpečnostní pás plynule a bez škubnutí z navijáku.
S Upevněte si pás pevně kolem klína a zasuňte západku do spony; pás nesmí být
překroucený.
S Upevněte si pás pevně kolem klína a zasuňte západku do spony; pás nesmí být
překroucený.
Operátor se musí posadit co nejvíce dozadu. Tímto způsobem se operátor opře zády
o opěradlo a bezpečnostní pás bude nejúčinnější.
Operátor se musí posadit co nejvíce dozadu. Tímto způsobem se operátor opře zády
o opěradlo a bezpečnostní pás bude nejúčinnější.
S Po zastavení vozíku a vypnutí motoru zmačkněte červenou páčku na sponě pásu,
čímž se pás uvolní. Uchopte západku spony a nechte pás pozvolna navinout zpět
na naviják.
S Po zastavení vozíku a vypnutí motoru zmačkněte červenou páčku na sponě pásu,
čímž se pás uvolní. Uchopte západku spony a nechte pás pozvolna navinout zpět
na naviják.
Necháte-li pojistný pás navíjet příliš rychle, může se nárazem spony na naviják
zapnout automatické blokovací zařízení. V tomto případě bude velmi obtížné pás opět
vytáhnout. Automatické blokovací zařízení lze však následujícím způsobem uvolnit:
Necháte-li pojistný pás navíjet příliš rychle, může se nárazem spony na naviják
zapnout automatické blokovací zařízení. V tomto případě bude velmi obtížné pás opět
vytáhnout. Automatické blokovací zařízení lze však následujícím způsobem uvolnit:
S Vytáhněte pás z navijáku asi 10-15 mm - bude k tomu potřeba určité úsilí.
S Vytáhněte pás z navijáku asi 10-15 mm - bude k tomu potřeba určité úsilí.
S Nechte pás opět zvolna navinout.
S Nechte pás opět zvolna navinout.
S Nyní by se měl pás z navijáku vytáhnout běžným způsobem.
S Nyní by se měl pás z navijáku vytáhnout běžným způsobem.
Automatické blokovací zařízení zabrání odvinutí pásu z navijáku, je-li vozík na příkrém
svahu. Než proto pojistný pás upevníte, odvezte vozík ze svahu na rovinu.
Automatické blokovací zařízení zabrání odvinutí pásu z navijáku, je-li vozík na příkrém
svahu. Než proto pojistný pás upevníte, odvezte vozík ze svahu na rovinu.
1206.CZ
E 40
1206.CZ
f
Denní kontrola/údržba bezpečnostního pásu
Denní kontrola/údržba bezpečnostního pásu
Operátor musí před použitím vozíku denně zkontrolovat, zda je bezpečnostní pás
v dobrém stavu a zda správně funguje. Musí se provést zejména následující:
Operátor musí před použitím vozíku denně zkontrolovat, zda je bezpečnostní pás
v dobrém stavu a zda správně funguje. Musí se provést zejména následující:
S Pás zcela vytáhněte a zkontrolujte, zda není překroucený.
S Pás zcela vytáhněte a zkontrolujte, zda není překroucený.
S Zkontrolujte funkci spony a zpětné navinutí pásu.
S Zkontrolujte funkci spony a zpětné navinutí pásu.
Následujícím způsobem automatické blokovací zařízení vyzkoušejte:
Následujícím způsobem automatické blokovací zařízení vyzkoušejte:
S Zaparkujte vozík na rovné ploše
S Zaparkujte vozík na rovné ploše
S Pás prudkým škubnutím vytáhněte - automatické blokovací zařízení musí zabránit
odvinutí pásu.
S Pás prudkým škubnutím vytáhněte - automatické blokovací zařízení musí zabránit
odvinutí pásu.
f
Nepoužívejte vozík, je-li bezpečnostní pás poškozený.
Okamžitě jej vyměňte.
Nepoužívejte vozík, je-li bezpečnostní pás poškozený.
Okamžitě jej vyměňte.
Došlo-li s vozíkem k nehodě, musí se bezpečnostní pás vyměnit.
Došlo-li s vozíkem k nehodě, musí se bezpečnostní pás vyměnit.
Poškozené a špatně fungující bezpečnostní pásy smí vyměnit pouze řádně vyškolený
mechanik.
Poškozené a špatně fungující bezpečnostní pásy smí vyměnit pouze řádně vyškolený
mechanik.
1206.CZ
E 41
1206.CZ
E 41
5.8
f
Bezpečné zaparkování vozíku
Před opuštěním vozíku i na krátkou
dobu jej musíte bezpečně zaparkovat.
Nikdy vozík neopouštějte, je-li jeho
náklad zdvižený.
S Zavezte vozík na rovinu.
f
5.8
f
31
Před opuštěním vozíku i na krátkou
dobu jej musíte bezpečně zaparkovat.
Nikdy vozík neopouštějte, je-li jeho
náklad zdvižený.
S Zavezte vozík na rovinu.
29
f
Vozíky na zkapalněný topný plyn se
nesmí používat ani parkovat nad zemí
ve vícepodlažních budovách, ani
v přízemí nad sklepy.
Kapalný propan je bezbarvý, těžší než
vzduch a těžko se rozptyluje. Klesne na
nejníže položené místo a nahromadí se
v pracovních
jímkách,
odpadním
potrubí, ve sklepech a v jiných nízko
položených prostorech.
Kapalný propan se proto často
nahromadí v prostoru vzdáleném od
vozíku a ohrozí personál, který si není
vědom nebezpečí exploze či omrzlin.
31
29
Vozíky na zkapalněný topný plyn se
nesmí používat ani parkovat nad zemí
ve vícepodlažních budovách, ani
v přízemí nad sklepy.
Kapalný propan je bezbarvý, těžší než
vzduch a těžko se rozptyluje. Klesne na
nejníže položené místo a nahromadí se
v pracovních
jímkách,
odpadním
potrubí, ve sklepech a v jiných nízko
položených prostorech.
Kapalný propan se proto často
nahromadí v prostoru vzdáleném od
vozíku a ohrozí personál, který si není
vědom nebezpečí exploze či omrzlin.
S Snižte zcela nákladní vidlice a
sklopte zdvihací rám dopředu.
S Snižte zcela nákladní vidlice a
sklopte zdvihací rám dopředu.
S Posuňte směrovou páku (29) do
neutrálu.
S Posuňte směrovou páku (29) do
neutrálu.
S Zapněte parkovací brzdu (31).
S Zapněte parkovací brzdu (31).
540--550 od 09/03
E 42
Bezpečné zaparkování vozíku
1206.CZ
540--550 od 09/03
E 42
1206.CZ
Vypnutí motoru u série DFG
Vypnutí motoru u série DFG
S Dejte spínač zapalování/startu (26)
do polohy 0.
S Dejte spínač zapalování/startu (26)
do polohy 0.
S Vytáhněte
klíč
ze
zapalování/startu (26).
S Vytáhněte
klíč
ze
zapalování/startu (26).
spínače
Vypnutí motoru u série TFG
Vypnutí motoru u série TFG
S Zavřete pojistný ventil (63) plynové
láhve.
S Zavřete pojistný ventil (63) plynové
láhve.
S Počkejte, až se motor zastaví.
5.9
S Počkejte, až se motor zastaví.
46
63
S Otočte spínač zapalování/startu (26)
na 0.
S Otočte spínač zapalování/startu (26)
na 0.
S Vytáhněte
klíč
ze
zapalování/startu (26).
S Vytáhněte
klíč
ze
zapalování/startu (26).
spínače
Motorová skříň a údržbářský kryt
5.9
Motorová skříň
A
spínače
spínače
Motorová skříň a údržbářský kryt
Motorová skříň
Před otevřením motorové skříně
musíte sloupek řízení posunout zcela
dopředu a sedadlo na drážkách
posunout zcela dozadu.
A
Před otevřením motorové skříně
musíte sloupek řízení posunout zcela
dopředu a sedadlo na drážkách
posunout zcela dozadu.
S Motorovou skříň lze otevřít tím, že do
přístupového
otvoru
zasunete
vhodný nástroj (68) a stisknete
západku motorové skříně (69).
S Motorovou skříň lze otevřít tím, že do
přístupového
otvoru
zasunete
vhodný nástroj (68) a stisknete
západku motorové skříně (69).
S Zcela skříň nadzdvihněte; plynový
držák ji podrží ve zdvižené poloze.
S Zcela skříň nadzdvihněte; plynový
držák ji podrží ve zdvižené poloze.
Je-li kabina vozíku ocelová, musí se
před vyzdvihnutím motorové skříně
otevřít oboje dveře do kabiny.
Je-li kabina vozíku ocelová, musí se
před vyzdvihnutím motorové skříně
otevřít oboje dveře do kabiny.
Před uvedením vozíku do provozu
zkontrolujte, zda je motorová skříň
řádně připevněná.
68
Před uvedením vozíku do provozu
zkontrolujte, zda je motorová skříň
řádně připevněná.
69
K větší zřetelnosti je vozík zobrazen bez ochranné desky.
1206.CZ
46
63
E 43
68
69
K větší zřetelnosti je vozík zobrazen bez ochranné desky.
1206.CZ
E 43
Údržbářský kryt
Údržbářský kryt
Po otevření motorové skříně můžete
následujícím
způsobem
sejmout
údržbářský kryt (70):
Po otevření motorové skříně můžete
následujícím
způsobem
sejmout
údržbářský kryt (70):
70
S Nakloňte horní část krycí desky
směrem od vozíku. Vyzdvihněte
údržbářský kryt.
S Uložte údržbářský kryt úchytkami
zpět do vnitřku kabiny/ochranného
krytu. Přitiskněte horní část krycí
desky směrem k vozíku, aby zaklapla
pevně na místo.
S Uložte údržbářský kryt úchytkami
zpět do vnitřku kabiny/ochranného
krytu. Přitiskněte horní část krycí
desky směrem k vozíku, aby zaklapla
pevně na místo.
f Ocelová kabina
U vozíků s ocelovou
zamknout oboje dveře.
f Ocelová kabina
kabinou
lze
U vozíků s ocelovou
zamknout oboje dveře.
71
kabinou
lze
S Dveře do kabiny se odemknou
otočením
klíče
proti
směru
hodinových ručiček.
S Dveře do kabiny se odemknou
otočením
klíče
proti
směru
hodinových ručiček.
S Dveře do kabiny se zamknou
otočením klíče po směru hodinových
ručiček.
S Dveře do kabiny se zamknou
otočením klíče po směru hodinových
ručiček.
S Při otvírání dveří kabiny dveře
odemkněte a zatáhněte za rukoje
(71), příp., od 09/03, zatlačte na
knoflík (72).
S Při otvírání dveří kabiny dveře
odemkněte a zatáhněte za rukoje
(71), příp., od 09/03, zatlačte na
knoflík (72).
72
540--550 od 09/03
E 44
70
S Nakloňte horní část krycí desky
směrem od vozíku. Vyzdvihněte
údržbářský kryt.
1206.CZ
71
72
540--550 od 09/03
E 44
1206.CZ
5.10 Vlečení
5.10 Vlečení
Vzhledem k tomu, že převod je
poháněn motorem vozíku, v případě
vlečení vozíku s motorem vyřazeným z
činnosti nebude převod mazán a dojde
proto k jeho přehřátí. Aby k tomu
nedošlo,
může
se
vlečení
vysokozdvižného vozíku provádět
maximálně na vzdálenost 5 km, a to při
maximální rychlosti 4 km za hodinu.
Vzhledem k tomu, že převod je
poháněn motorem vozíku, v případě
vlečení vozíku s motorem vyřazeným z
činnosti nebude převod mazán a dojde
proto k jeho přehřátí. Aby k tomu
nedošlo,
může
se
vlečení
vysokozdvižného vozíku provádět
maximálně na vzdálenost 5 km, a to při
maximální rychlosti 4 km za hodinu.
Závěsný
bod
pro
vysokozdvižného vozíku
Závěsný
bod
pro
vysokozdvižného vozíku
vlečení
Při vlečení vysokozdvižného vozíku se
musí použít tuhá tažná tyč, zejména,
jestliže není k dispozici tlak brzdového
systému.
vlečení
Při vlečení vysokozdvižného vozíku se
musí použít tuhá tažná tyč, zejména,
jestliže není k dispozici tlak brzdového
systému.
73
Vlečné oko je na vozíku označeno
číslem (73).
Vlečné oko je na vozíku označeno
číslem (73).
Používání tažného zařízení
Používání tažného zařízení
S Stiskněte vlečný šroub (78) dolů a
otočte jej o 90°.
S Stiskněte vlečný šroub (78) dolů a
otočte jej o 90°.
S Tažnou západku vytáhněte směrem
nahoru a tažné oko popř. ojnici
přívěsu vložte do otvoru (79).
S Tažnou západku vytáhněte směrem
nahoru a tažné oko popř. ojnici
přívěsu vložte do otvoru (79).
S Zasuňte opět vlečný šroub, stiskněte
jej dolů a o 90° jej otočte, čímž se
zajistí.
S Zasuňte opět vlečný šroub, stiskněte
jej dolů a o 90° jej otočte, čímž se
zajistí.
Upevňování přívěsu
Upevňování přívěsu
Před připevněním přívěsu musí řidič
zkontrolovat, zda se nepřekročí
maximální vlečné zatížení.
Před připevněním přívěsu musí řidič
zkontrolovat, zda se nepřekročí
maximální vlečné zatížení.
78
57
5.11 Tažení přívěsů
Tažné zařízení se smí příležitostně
použít k tažení přívěsu na suchém,
rovném a dobře udržovaném povrchu.
78
57
5.11 Tažení přívěsů
79
58
Pro připojení přívěsu viz “Používání
tažného zařízení”.
1206.CZ
73
Tažné zařízení se smí příležitostně
použít k tažení přívěsu na suchém,
rovném a dobře udržovaném povrchu.
79
58
Pro připojení přívěsu viz “Používání
tažného zařízení”.
E 45
1206.CZ
E 45
5.12 Hmotnost přívěsu
Před připevněním přívěsu musí řidič zkontrolovat, zda se nepřekročí maximální vlečné
zatížení.
Před připevněním přívěsu musí řidič zkontrolovat, zda se nepřekročí maximální vlečné
zatížení.
Přípustná hmotnost přívěsu
Přípustná hmotnost přívěsu
Zařízení
E 46
5.12 Hmotnost přívěsu
Pohotovostní
hmotnost
Tažná síla
Hmotnost přívěsu
(kg)
(N)
(kg)
DFG 316
3020
9000
780
DFG 320
3270
8200
710
TFG 316
3000
8600
TFG 320
3250
DFG 420
Pohotovostní
hmotnost
Tažná síla
Hmotnost přívěsu
(kg)
(N)
(kg)
DFG 316
3020
9000
780
DFG 320
3270
8200
710
745
TFG 316
3000
8600
745
7800
675
TFG 320
3250
7800
675
3760
13900
1200
DFG 420
3760
13900
1200
DFG 425
4190
13900
1200
DFG 425
4190
13900
1200
DFG 430
4540
13900
1200
DFG 430
4540
13900
1200
TFG 420
3730
11700
1015
TFG 420
3730
11700
1015
TFG 425
4160
10800
935
TFG 425
4160
10800
935
TFG 430
4510
12100
1050
TFG 430
4510
12100
1050
DFG 540
6279
23500
2035
DFG 540
6279
23500
2035
DFG 545
6669
24470
2120
DFG 545
6669
24470
2120
DFG 550
7434
21100
1830
DFG 550
7434
21100
1830
TFG 540
6279
19400
1680
TFG 540
6279
19400
1680
TFG 545
6669
20400
1770
TFG 545
6669
20400
1770
TFG 550
7434
16500
1430
TFG 550
7434
16500
1430
1206.CZ
Zařízení
E 46
1206.CZ
6
Postup při hledání závad
6
Tato kapitola umožňujte, aby uživatel lokalizoval a odstraňoval jednoduché závady
nebo následky chyb při obsluze. Postup hledání závad by se měl provádět v pořadí
uvedeném dále v tabulce.
A
Nebude-li možné závadu odstranit použitím níže uvedených nápravných opatření,
informujte o tom prosím firmu JUNGHEINRICH, protože složitější závady může
odstranit jen zvlášť školený a kvalifikovaný personál servisu.
Postup při hledání závad
Tato kapitola umožňujte, aby uživatel lokalizoval a odstraňoval jednoduché závady
nebo následky chyb při obsluze. Postup hledání závad by se měl provádět v pořadí
uvedeném dále v tabulce.
A
Nebude-li možné závadu odstranit použitím níže uvedených nápravných opatření,
informujte o tom prosím firmu JUNGHEINRICH, protože složitější závady může
odstranit jen zvlášť školený a kvalifikovaný personál servisu.
Závada
Možná příčina
Nápravné opatření
Závada
Možná příčina
Nápravné opatření
Spouštěč se
neotáčí
S Páka směru jízdy není v
S Nastavte páku směru jízdy do neutrální polohy
Spouštěč se
neotáčí
S Páka směru jízdy není v
S Nastavte páku směru jízdy do neutrální polohy
neutrální poloze
S Akumulátor potřebuje nabít
S Zkontrolujte stav nabití akumulátor a v případě
neutrální poloze
S Akumulátor potřebuje nabít
potřeby jej dobijte
potřeby jej dobijte
S Volné připojovací kabely
S Volné připojovací kabely
akumulátoru, nebo oxidova- S Očistěte a namažte tukem póly akumulátoru.
Utáhněte připojovací kabely akumulátoru
né póly akumulátoru
akumulátoru, nebo oxidova- S Očistěte a namažte tukem póly akumulátoru.
Utáhněte připojovací kabely akumulátoru
né póly akumulátoru
S Volný nebo přerušený kabel S Zkontrolujte kabel startéru. Utáhněte jej nebo
S Volný nebo přerušený kabel S Zkontrolujte kabel startéru. Utáhněte jej nebo
startéru
S Vázne spínač elektromagnetu startéru
Motor nestartuje
vyměňte podle potřeby
startéru
S Zkontrolujte poslechem, zda spínač elektromagnetu
S Vázne spínač elektro-
funguje
S Zanesený vzduchový filtr
S Očistěte nebo vyměňte vzduchový filtr
S Závada na bowdenu nebo
S Zkontrolujte bowden
magnetu startéru
Motor nestartuje
na jeho uchycení
S Uzavřen uzavírací ventil
vyměňte podle potřeby
S Zkontrolujte poslechem, zda spínač elektromagnetu
funguje
S Zanesený vzduchový filtr
S Očistěte nebo vyměňte vzduchový filtr
S Závada na bowdenu nebo
S Zkontrolujte bowden
na jeho uchycení
Další příčiny v případě
vozíků zkapaln.plyn
Další příčiny v případě
vozíků zkapaln.plyn
S Otevřete uzavírací ventil
S Uzavřen uzavírací ventil
paliva na plynové láhvi
S Otevřete uzavírací ventil
paliva na plynové láhvi
S Prázdná plynová láhev
S Vyměňte láhev s plynem
S Prázdná plynová láhev
S Vyměňte láhev s plynem
S Vlhké víko rozdělovače
S Vysušte víko rozdělovače nebo použijte kontaktní
S Vlhké víko rozdělovače
S Vysušte víko rozdělovače nebo použijte kontaktní
sprej
sprej
S Vlhké zapalovací svíčky
S Vysušte, očistěte nebo utáhněte zapalovací svíčky
S Vlhké zapalovací svíčky
S Vysušte, očistěte nebo utáhněte zapalovací svíčky
S Vadné zapalovací svíčky
S Vyměňte zapalovací svíčky
S Vadné zapalovací svíčky
S Vyměňte zapalovací svíčky
Další příčiny v případě
vozíků vznětový
S Prázdná palivová nádrž,
vstřikovací systém nasál
vzduch
S Voda v palivovém systému
Další příčiny v případě
vozíků vznětový
S Doplňte palivo u vozíku a odvzdušněte vstřikovací
S Prázdná palivová nádrž,
systém
vstřikovací systém nasál
vzduch
S Vyprázdněte palivový systém
S Voda v palivovém systému
Doplňte ve vozíku palivo
Odvzdušněte palivový systém
1206.CZ
S Zkontrolujte stav nabití akumulátor a v případě
S Doplňte palivo u vozíku a odvzdušněte vstřikovací
systém
S Vyprázdněte palivový systém
Doplňte ve vozíku palivo
Odvzdušněte palivový systém
E 47
1206.CZ
E 47
Závada
Možná příčina
Nápravné opatření
Závada
Možná příčina
Nápravné opatření
Motor
nestartuje
(pokrač.)
S Zanesený palivový filtr
S Zkontrolujte průtok paliva zkontrolujte v případě
Motor
nestartuje
(pokrač.)
S Zanesený palivový filtr
S Zkontrolujte průtok paliva zkontrolujte v případě
potřeby palivový filtr
S Vločkování motorové nafty
S Zaparkujte vozík na teplém místě a vyčkejte, až
potřeby palivový filtr
S Vločkování motorové nafty
vločkování vymizí.Vyměňte v případě potřeby
palivový filtr.
Použijte zimní palivo
Během
činnosti
vozíku svítí
kontrolka
tlaku
motorového
oleje
S Nízká hladina motorového
Ukazatel
teploty je v
červeném
pásmu
S Nízká hladina motorového
oleje
oleje
S Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje a v
případě potřeby olej doplňte
S Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje a doplňte
v případě potřeby olej
S Zanesený chladič
S Vyčistěte chladič
S Nízká hladina chladicí
S Zkontrolujte systém chlazení motoru, zda neuniká
kapaliny
S Klínový řemen větráku prokluzuje
Vozík
nedosahuje
max. rychlost
S Nízká hladina
S Zkontrolujte výšku hladiny převodovkového oleje a
Rychlost
zvedání je
příliš malá
S Nízká hladiny oleje v nádrži
doplňte jej, je-li nutno
S Vyčistěte chladič oleje
S Uvolněte parkovací brzdu
zatažena
hydrauliky je znečištěno
nebo ucpáno
Náklad není
možno zvednout do maximální výšky
E 48
S Nízká hladina oleje v nádrži
hydrauliky
Ukazatel
teploty je v
červeném
pásmu
S Nízká hladina motorového
oleje
oleje
S Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje a v
případě potřeby olej doplňte
S Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje a doplňte
v případě potřeby olej
S Zanesený chladič
S Vyčistěte chladič
S Nízká hladina chladicí
S Zkontrolujte systém chlazení motoru, zda neuniká
kapaliny
S Klínový řemen větráku prokluzuje
S Nastavte páku směru pohybu do potřebné polohy
S Odvětrání v uzávěru
S Nízká hladina motorového
nebo vyměňte, podle potřeby
S Páka směru pohybu v
Motor běží,
neutrální poloze
avšak vozík
se nepohybuS Parkovací brzda je
je
hydrauliky
Během
činnosti
vozíku svítí
kontrolka
tlaku
motorového
oleje
S Zkontrolujte, zda je řemen napnutý a napněte jej
S Zkontrolujte výšku hladiny převodovkového oleje a
převodovkového oleje
vločkování vymizí.Vyměňte v případě potřeby
palivový filtr.
Použijte zimní palivo
chladicí kapalina nebo doplňte v případě potřeby
chladicí kapalinu
S Nízká hladina
Během
převodovkového oleje
činnosti
vozíku svítí
S Chladič oleje je znečištěn
kontrolka
teploty
převodovkové
ho oleje
S Zaparkujte vozík na teplém místě a vyčkejte, až
chladicí kapalina nebo doplňte v případě potřeby
chladicí kapalinu
S Zkontrolujte, zda je řemen napnutý a napněte jej
nebo vyměňte, podle potřeby
S Nízká hladina
Během
převodovkového oleje
činnosti
vozíku svítí
S Chladič oleje je znečištěn
kontrolka
teploty
převodovkové
ho oleje
S Zkontrolujte výšku hladiny převodovkového oleje a
S Páka směru pohybu v
Motor běží,
neutrální poloze
avšak vozík
se nepohybuS Parkovací brzda je
je
S Nastavte páku směru pohybu do potřebné polohy
Vozík
nedosahuje
max. rychlost
S Nízká hladina
S Zkontrolujte výšku hladiny převodovkového oleje a
Rychlost
zvedání je
příliš malá
S Nízká hladiny oleje v nádrži
doplňte jej, je-li nutno
S Vyčistěte chladič oleje
S Uvolněte parkovací brzdu
zatažena
doplňte jej, je-li nutno
S Zkontrolujte výšku hladiny hydraulického oleje a v
případě potřeby jej doplňte
S Vyměňte nebo očistěte odvětrání v uzávěru
hydrauliky
převodovkového oleje
hydrauliky
S Odvětrání v uzávěru
hydrauliky je znečištěno
nebo ucpáno
S Zkontrolujte výšku hladiny oleje v nádrži hydrauliky a
v případě potřeby jej doplňte
1206.CZ
Náklad není
možno zvednout do maximální výšky
E 48
S Nízká hladina oleje v nádrži
hydrauliky
doplňte jej, je-li nutno
S Zkontrolujte výšku hladiny hydraulického oleje a v
případě potřeby jej doplňte
S Vyměňte nebo očistěte odvětrání v uzávěru
hydrauliky
S Zkontrolujte výšku hladiny oleje v nádrži hydrauliky a
v případě potřeby jej doplňte
1206.CZ
Závada
Možná příčina
Nápravné opatření
Závada
Možná příčina
Nápravné opatření
Vázne řízení
S Příliš nízký tlak v
S Zkontrolujte tlak huštění pneumatik a upravte jej
Vázne řízení
S Příliš nízký tlak v
S Zkontrolujte tlak huštění pneumatik a upravte jej
Nadměrná
vůle řízení
S Vzduch v systému řízení
Nadměrná
vůle řízení
S Vzduch v systému řízení
1206.CZ
pneumatikách řízené
nápravy
podle potřeby
S Zkontrolujte výšku hladiny oleje v nádrži hydrauliky a
v případě potřeby jej doplňte. Pak otočte několikrát
volantem z jedné koncové polohy do druhé
E 49
1206.CZ
pneumatikách řízené
nápravy
podle potřeby
S Zkontrolujte výšku hladiny oleje v nádrži hydrauliky a
v případě potřeby jej doplňte. Pak otočte několikrát
volantem z jedné koncové polohy do druhé
E 49
F Údržba vysokozdvižného vozíku
F Údržba vysokozdvižného vozíku
1
1
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí
Kontroly a zásahy údržby obsažené v této kapitole se musejí vykonávat podle intervalů
uvedených v seznamech pravidelné údržby.
f
2
A
Úpravy montážních sestav vysokozdvižného vozíku, zejména bezpečnostního
zařízení, nejsou přípustné. V žádném případě se nesmí měnit provozní otáčky
vysokozdvižného vozíku.
Kontroly a zásahy údržby obsažené v této kapitole se musejí vykonávat podle intervalů
uvedených v seznamech pravidelné údržby.
f
Úpravy montážních sestav vysokozdvižného vozíku, zejména bezpečnostního
zařízení, nejsou přípustné. V žádném případě se nesmí měnit provozní otáčky
vysokozdvižného vozíku.
Naším oddělením zajištění jakosti prošly jen originální náhradní součásti. K zajištění
bezpečné a spolehlivé činnosti vysokozdvižného vozíku je nutno používat pouze
náhradní díly výrobce. Staré součásti, oleje a palivo se musí likvidovat v souladu s
platnými předpisy ochrany životního prostředí. Pro výměny oleje máte k dispozici
služby v této oblasti poskytované výrobcem.
Naším oddělením zajištění jakosti prošly jen originální náhradní součásti. K zajištění
bezpečné a spolehlivé činnosti vysokozdvižného vozíku je nutno používat pouze
náhradní díly výrobce. Staré součásti, oleje a palivo se musí likvidovat v souladu s
platnými předpisy ochrany životního prostředí. Pro výměny oleje máte k dispozici
služby v této oblasti poskytované výrobcem.
Po ukončení prohlídky, čištění a údržby se musí provést úkony uvedené v části 14
“První prohlídka a prohlídky po generální opravě či úpravě”.
Po ukončení prohlídky, čištění a údržby se musí provést úkony uvedené v části 14
“První prohlídka a prohlídky po generální opravě či úpravě”.
Bezpečnostní pravidla platná pro údržbu vysokozdvižného vozíku
2
Bezpečnostní pravidla platná pro údržbu vysokozdvižného vozíku
Personál péče o vozidlo a údržby: Servis a údržbu pro vysokozdvižný vozík může
poskytovat pouze školený personál výrobce. Servis výrobce má externí techniky
školené zvlášť pro tyto úkoly. Proto doporučujeme, abyste podepsali smlouvu o údržbě
s příslušným místním servisem výrobce.
Personál péče o vozidlo a údržby: Servis a údržbu pro vysokozdvižný vozík může
poskytovat pouze školený personál výrobce. Servis výrobce má externí techniky
školené zvlášť pro tyto úkoly. Proto doporučujeme, abyste podepsali smlouvu o údržbě
s příslušným místním servisem výrobce.
Zvedání a zvedání na zvedáku: Když se má vysokozdvižný vozík zvedat, zdvihací
zařízení musí být připevněno k bodům zvlášť pro tento účel určených. Když se má
vozík zvednout na zvedáku, musí se učinit vhodná opatření, aby vozík nesklouzl nebo
aby se nepřevrátil (použijte klíny, dřevěné špalky). Práce pod zvednutým zdvihacím
zařízením se může provádět, pouze když je vidlice zajištěna proti pohybu a nesena
řetězem přiměřené pevnosti.
Zvedání a zvedání na zvedáku: Když se má vysokozdvižný vozík zvedat, zdvihací
zařízení musí být připevněno k bodům zvlášť pro tento účel určených. Když se má
vozík zvednout na zvedáku, musí se učinit vhodná opatření, aby vozík nesklouzl nebo
aby se nepřevrátil (použijte klíny, dřevěné špalky). Práce pod zvednutým zdvihacím
zařízením se může provádět, pouze když je vidlice zajištěna proti pohybu a nesena
řetězem přiměřené pevnosti.
Závěsné body viz Kapitola B.
Čištění: Při čištění vysokozdvižného vozíku se nesmějí používat žádné hořlavé
kapaliny. Před započetím čištění se musejí učinit všechna bezpečnostní opatření
potřebná k potlačení jiskření (např. zkraty). U akumulátorových vysokozdvižných
vozíků se musí vyjmout zásuvka akumulátoru. Na čištění elektrických nebo
elektronických montážních sestav se mohou používat pouze nevodivé antistatické
kartáče s použitím nízkého podtlaku nebo stlačeného vzduchu s nízkým tlakem.
A
Když se má vysokozdvižný vozík čistit s použitím vodní trysky nebo čističky používající
vysoký tlak vody, všechny elektrické a elektronické součásti se musí pečlivě nejdříve
přikrýt, protože vlhkost může vést nesprávnému fungování.
Čištění s použitím parních trysek není přípustné.
f
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí
Před otevřením dvířek a vík a před vyjímáním krytů vypněte motor a vytáhněte
zapalovací klíč. Údržba a opravy se smí provádět až po vychladnutí motoru.
1106.CZ
F1
Závěsné body viz Kapitola B.
Čištění: Při čištění vysokozdvižného vozíku se nesmějí používat žádné hořlavé
kapaliny. Před započetím čištění se musejí učinit všechna bezpečnostní opatření
potřebná k potlačení jiskření (např. zkraty). U akumulátorových vysokozdvižných
vozíků se musí vyjmout zásuvka akumulátoru. Na čištění elektrických nebo
elektronických montážních sestav se mohou používat pouze nevodivé antistatické
kartáče s použitím nízkého podtlaku nebo stlačeného vzduchu s nízkým tlakem.
Když se má vysokozdvižný vozík čistit s použitím vodní trysky nebo čističky používající
vysoký tlak vody, všechny elektrické a elektronické součásti se musí pečlivě nejdříve
přikrýt, protože vlhkost může vést nesprávnému fungování.
Čištění s použitím parních trysek není přípustné.
f
Před otevřením dvířek a vík a před vyjímáním krytů vypněte motor a vytáhněte
zapalovací klíč. Údržba a opravy se smí provádět až po vychladnutí motoru.
1106.CZ
F1
F2
Práce na elektrickém systému: Práce na elektrickém systému vysokozdvižného
vozíku může provádět jen personál zvlášť pro tuto činnost školený. Před započetím
práce na elektrickém systém se musí učinit všechna opatření potřebná k vyloučení
úderu elektrickým proudem. U akumulátorových vysokozdvižných vozíků se musí také
provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky akumulátoru.
Práce na elektrickém systému: Práce na elektrickém systému vysokozdvižného
vozíku může provádět jen personál zvlášť pro tuto činnost školený. Před započetím
práce na elektrickém systém se musí učinit všechna opatření potřebná k vyloučení
úderu elektrickým proudem. U akumulátorových vysokozdvižných vozíků se musí také
provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky akumulátoru.
Svařování: Před případným svařováním rozpojte baterii(e) a alternátor, jinak se
mohou poškodit elektrické a elektronické součástky. U hydrostatických vozíků rozpojte
ovládací počítač. Svařování smí na vozíku provádět pouze personál speciálně k tomu
vyškolený.
Svařování: Před případným svařováním rozpojte baterii(e) a alternátor, jinak se
mohou poškodit elektrické a elektronické součástky. U hydrostatických vozíků rozpojte
ovládací počítač. Svařování smí na vozíku provádět pouze personál speciálně k tomu
vyškolený.
Nastavení: Při opravách nebo výměně hydraulických, elektrických nebo
elektronických součástí nebo sestav se veškeré specifické nastavení musí zachovat.
Nastavení: Při opravách nebo výměně hydraulických, elektrických nebo
elektronických součástí nebo sestav se veškeré specifické nastavení musí zachovat.
Pneumatiky: Jakost pneumatik značně ovlivňuje stabilitu a chování vysokozdvižného
vozíku za jízdy. Změny se mohou provádět jen po předchozí poradě s výrobcem. Při
výměně kol nebo pneumatik musí být zachována vyváženost vysokozdvižného vozíku
(pneumatiky a kola se musejí vyměňovat v párech, tj. levé a pravé současně).
Pneumatiky: Jakost pneumatik značně ovlivňuje stabilitu a chování vysokozdvižného
vozíku za jízdy. Změny se mohou provádět jen po předchozí poradě s výrobcem. Při
výměně kol nebo pneumatik musí být zachována vyváženost vysokozdvižného vozíku
(pneumatiky a kola se musejí vyměňovat v párech, tj. levé a pravé současně).
Řetězy zdvihacího zařízení: Zdvihací řetězy se rychle opotřebují, nejsou-li mazány.
Intervaly uvedené v soupisu servisních zásahů platí pro normální nasazení. Jsou-li
požadavky náročnější (prach, teplota), je zapotřebí mazat častěji. Určený řetězový
sprej se musí používat podle specifikace. Vnější nanesení maziva neposkytuje
dostatečné mazání.
Řetězy zdvihacího zařízení: Zdvihací řetězy se rychle opotřebují, nejsou-li mazány.
Intervaly uvedené v soupisu servisních zásahů platí pro normální nasazení. Jsou-li
požadavky náročnější (prach, teplota), je zapotřebí mazat častěji. Určený řetězový
sprej se musí používat podle specifikace. Vnější nanesení maziva neposkytuje
dostatečné mazání.
Hydraulické hadice: Hadice se musejí vyměnit každých šest let. Při výměně
hydraulických součástí také vyměňte hadice v tomto hydraulickém systému.
Hydraulické hadice: Hadice se musejí vyměnit každých šest let. Při výměně
hydraulických součástí také vyměňte hadice v tomto hydraulickém systému.
1106.CZ
F2
1106.CZ
3
f
A
Servis a prohlídky
3
Servis a prohlídky
Dokonalá a odborná údržba je jednou z nejdůležitějších podmínek bezpečné obsluhy
vysokozdvižného vozíku. Zanedbání pravidelných intervalů servisu může vést k
selhání vysokozdvižného vozíku a představuje pro personál a zařízení potenciální
riziko.
Dokonalá a odborná údržba je jednou z nejdůležitějších podmínek bezpečné obsluhy
vysokozdvižného vozíku. Zanedbání pravidelných intervalů servisu může vést k
selhání vysokozdvižného vozíku a představuje pro personál a zařízení potenciální
riziko.
Rámcové provozní podmínky vozíku mají značný vliv na opotřebení komponentů,
které jsou předmětem údržby.
Doporučujeme nechat vypracovat analýzu nasazení vozíku na místě servisním
pracovníkem firmy Jungheinrich a následně upravené intervaly údržby pro přiměřenou
prevenci poškození vozíku vlivem opotřebení.
Udané intervaly servisu jsou založeny na jednosměnném provozu za normálních
provozních podmínek. Pro použití v prašném prostředí, nebo při velkém střídání teplot
nebo ve vícesměnném provozu se intervaly servisu musejí příslušným způsobem
zkrátit.
Rámcové provozní podmínky vozíku mají značný vliv na opotřebení komponentů,
které jsou předmětem údržby.
Doporučujeme nechat vypracovat analýzu nasazení vozíku na místě servisním
pracovníkem firmy Jungheinrich a následně upravené intervaly údržby pro přiměřenou
prevenci poškození vozíku vlivem opotřebení.
Udané intervaly servisu jsou založeny na jednosměnném provozu za normálních
provozních podmínek. Pro použití v prašném prostředí, nebo při velkém střídání teplot
nebo ve vícesměnném provozu se intervaly servisu musejí příslušným způsobem
zkrátit.
Operátor musí před použitím vozíku denně zkontrolovat, zda je bezpečnostní pás
v dobrém stavu a zda správně funguje.
f
Operátor musí před použitím vozíku denně zkontrolovat, zda je bezpečnostní pás
v dobrém stavu a zda správně funguje.
Následující seznam servisních operací obsahuje operace, které se mají provést a
příslušné intervaly, které se mají dodržet. Intervaly servisu jsou definovány takto:
Následující seznam servisních operací obsahuje operace, které se mají provést a
příslušné intervaly, které se mají dodržet. Intervaly servisu jsou definovány takto:
W
A
B
C
W
A
B
C
=
=
=
=
každých
50 provozních hodin, ale min. 1x týdně
každých 500 provozních hodin
každých 1000 provozních hodin, ale min. jednou ročně
každých 2000 provozních hodin, ale min. jednou ročně
Údržby v rámci intervalů W musí provádět provozovatel.
Ve fázi záběhu - cca po 100 motohodinách vozíku a po opravě musí provozovatel
zajistit kontrolu matic kol, příp. šroubů kol a v případě potřeby zajistit jejich utažení.
1106.CZ
F3
A
=
=
=
=
každých
50 provozních hodin, ale min. 1x týdně
každých 500 provozních hodin
každých 1000 provozních hodin, ale min. jednou ročně
každých 2000 provozních hodin, ale min. jednou ročně
Údržby v rámci intervalů W musí provádět provozovatel.
Ve fázi záběhu - cca po 100 motohodinách vozíku a po opravě musí provozovatel
zajistit kontrolu matic kol, příp. šroubů kol a v případě potřeby zajistit jejich utažení.
1106.CZ
F3
4
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG/TFG
4
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG/TFG
Intervaly údržby
=F
Studené uskl. = :
Kontrola poškození všech konstrukčních prvků nesoucích
náklad
Kontrola všech šroubových spojů
Kontrola připevnění ochranné střechy řidiče a ochrany před
nákladem
Kontrola spojky přípojného vozidla
Spalovací motor - viz zvláštní seznam
Kontrola převodu, hlučnost a kontrola netěsnosti
Kontrola mech. táhel pedálů, nastavení a případně promazání
Kontrola výšky hladiny převodovkového oleje
Výměna převodovkového oleje
Očištění sacího síta převodovkového oleje a odvětrávacího
systému
Výměna filtru převodovkového oleje
Kontrola hlučnosti a netěsnosti hnacích náprav
Hnací náprava - kontrola výšky hladiny oleje (pouze hydrokinetické)
Hnací náprava - výměna oleje (pouze hydrokinetické)
standard
Podvozek 1.1
a
nástavba:
á t b
1.2
1.3
Zařízení
pohonu:
h
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Brzdový
ý
systém:
té
Kola:
Řízení:
F4
W
A
Intervaly údržby
B
C
=F
:
Kontrola poškození všech konstrukčních prvků nesoucích
náklad
Kontrola všech šroubových spojů
Kontrola připevnění ochranné střechy řidiče a ochrany před
nákladem
Kontrola spojky přípojného vozidla
Spalovací motor - viz zvláštní seznam
Kontrola převodu, hlučnost a kontrola netěsnosti
Kontrola mech. táhel pedálů, nastavení a případně promazání
Kontrola výšky hladiny převodovkového oleje
Výměna převodovkového oleje
Očištění sacího síta převodovkového oleje a odvětrávacího
systému
Výměna filtru převodovkového oleje
Kontrola hlučnosti a netěsnosti hnacích náprav
Hnací náprava - kontrola výšky hladiny oleje (pouze hydrokinetické)
Hnací náprava - výměna oleje (pouze hydrokinetické)
standard
W
A
B
C
Studené uskl. =
Podvozek 1.1
a
nástavba:
á t b
1.2
1.3
F
F
F
F
Zařízení
pohonu:
h
F
F
2.4
2.5
2.6
F
F
F
2.7
2.8
2.9
F
F
F
2.1
F
0
2.1 Kontrola opotřebení přepínacího mechanismu na přepínací
F
1
páce a namazání styčných ploch posuvu (pouze hydrokinetické)
2.1 Mazání hřídele jednotky a čepů stožáru (pouze hydrokinetiF
2
ka).
F
3.1 Kontrola účinnosti a seřízení
3.2 Kontrola opotřebení brzdového obložení (pouze hydrokineF
tické)
3.3 Kontrola táhel brzdy, seřízení a v případě potřeby promazání
F
(pouze hydrokinetické)
3.4 Kontrola brzdového potrubí, spojů a výšky hladiny brzdové
F
kapaliny (pouze hydrokinetické)
F
3.5 Výměna brzdové kapaliny (pouze hydrokinetické)
F
4.1 Kontrola opotřebení a poškození
F
4.2 Kontrola ložisek kol a zajištění pevného připojení kol
F
4.3 Kontrola tlaku v pneumatikách
F
5.1 Kontrola vůle volantu
5.2 Kontrola mechanických součástí sloupku řízení a příp. proF
mazání
5.3 Kontrola opotřebení a deformace řízené nápravy, rejdového
F
čepu a zarážek
5.4 Kontrola správné činnosti a výskytu netěsnosti na montážních
F
sestavách hydraulického zařízení
1106.CZ
1.4
2.1
2.2
2.3
Brzdový
ý
systém:
té
Kola:
Řízení:
F4
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
2.1
F
0
2.1 Kontrola opotřebení přepínacího mechanismu na přepínací
F
1
páce a namazání styčných ploch posuvu (pouze hydrokinetické)
2.1 Mazání hřídele jednotky a čepů stožáru (pouze hydrokinetiF
2
ka).
F
3.1 Kontrola účinnosti a seřízení
3.2 Kontrola opotřebení brzdového obložení (pouze hydrokineF
tické)
3.3 Kontrola táhel brzdy, seřízení a v případě potřeby promazání
F
(pouze hydrokinetické)
3.4 Kontrola brzdového potrubí, spojů a výšky hladiny brzdové
F
kapaliny (pouze hydrokinetické)
F
3.5 Výměna brzdové kapaliny (pouze hydrokinetické)
F
4.1 Kontrola opotřebení a poškození
F
4.2 Kontrola ložisek kol a zajištění pevného připojení kol
F
4.3 Kontrola tlaku v pneumatikách
F
5.1 Kontrola vůle volantu
5.2 Kontrola mechanických součástí sloupku řízení a příp. proF
mazání
5.3 Kontrola opotřebení a deformace řízené nápravy, rejdového
F
čepu a zarážek
5.4 Kontrola správné činnosti a výskytu netěsnosti na montážních
F
sestavách hydraulického zařízení
1106.CZ
Zdvižný
ý
rám:
á
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.1
0
1106.CZ
Kontrola ukotvení sloupu vozíku
Kontrola a promazání suportu zdvihacího zařízení
Kontrola funkce a seřízení
Prohlídka válečků, kluzných konstrukčních prvků a zarážek
Kontrola opotřebení zdvihacích řetězů a vodítek řetězů,
seřízení a promazání
Kontrola boční vůle a souběžnosti dílců sloupu
Kontrola opotřebení a poškození hrotů vidlic a nosiče vidlic
Kontrola upevnění a poškození ochranného zařízení
Kontrola opěrné konstrukce a připevnění nakláněcího válce
Kontrola úhlu naklonění sloupu
Zdvižný
ý
rám:
á
F
F
F
F
F
6.6
6.7
6.8
6.9
6.1
0
F
F
F
F
F
F5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
1106.CZ
Kontrola ukotvení sloupu vozíku
Kontrola a promazání suportu zdvihacího zařízení
Kontrola funkce a seřízení
Prohlídka válečků, kluzných konstrukčních prvků a zarážek
Kontrola opotřebení zdvihacích řetězů a vodítek řetězů,
seřízení a promazání
Kontrola boční vůle a souběžnosti dílců sloupu
Kontrola opotřebení a poškození hrotů vidlic a nosiče vidlic
Kontrola upevnění a poškození ochranného zařízení
Kontrola opěrné konstrukce a připevnění nakláněcího válce
Kontrola úhlu naklonění sloupu
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F5
Intervaly údržby
=F
Studené uskl. = :
standard
Hydrauli ký syslický
tém:
7.1 Kontrola funkce
7.2 Kontrola netěsnosti a poškození všech spojů
7.3 Kontrola netěsnosti, poškození a připevnění hydraulických
válců
7.4 Kontrola výšky hladiny oleje
7.5 Výměna hydraulického oleje
7.6 Výměna vložky filtru
7.7 Očištění sacího síta hydraulického oleje a odvětrávacího
systému
7.8 Kontrola správné činnosti bezpečnostních tlakových
ventilů
7.9 Kontrola správné funkce a poškození hadic
Elektrický
8.1 Kontrola funkce
systém:
té
8.2 Kontrola pevného připojení a poškození kabelů
8.3 Kontrola správné činnosti instalací varovné signalizace
8.4 Kontrola správné funkce přístrojů displejů
Aku9.1 Kontrola hustoty kyseliny, výšky hladiny kyseliny a napětí
mulátor:
akumulátoru
9.2 Kontrola připevnění svorek a namazání tukem
9.3 Kontrola poškození kabelů akumulátoru, výměna v
případě potřeby
Namonto10. Kontrola funkce
vané
1
přídavné
říd
é
10. Kontrola připojení k vysokozdvižnému vozíku a všech
zařízení:
2
konstrukčních prvků nesoucích náklad
10. Kontrola opotřebení a poškození ložisek, vodicích prvků a
3
zarážek, namazání
Mazání:
11. Mazání vozíku podle mazacího plánu
1
12. Kontrola jízdní rychlosti a brzdné dráhy
1
12. Kontrola rychlosti zvedání a spouštění
2
12. Kontrola bezpečnostních a vypínacích zařízení
3
Předvedení 13. Vyzkoušení vozíku se jmenovitým nákladem
funkce:
1
13. Předvedení vysokozdvižného vozíku odpovědné osobě po
2
skončení prováděné údržby
F6
W
A
Intervaly údržby
B
C
standard
=F
:
W
A
B
C
Studené uskl. =
Hydrauli ký syslický
tém:
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1106.CZ
7.1 Kontrola funkce
7.2 Kontrola netěsnosti a poškození všech spojů
7.3 Kontrola netěsnosti, poškození a připevnění hydraulických
válců
7.4 Kontrola výšky hladiny oleje
7.5 Výměna hydraulického oleje
7.6 Výměna vložky filtru
7.7 Očištění sacího síta hydraulického oleje a odvětrávacího
systému
7.8 Kontrola správné činnosti bezpečnostních tlakových
ventilů
7.9 Kontrola správné funkce a poškození hadic
Elektrický
8.1 Kontrola funkce
systém:
té
8.2 Kontrola pevného připojení a poškození kabelů
8.3 Kontrola správné činnosti instalací varovné signalizace
8.4 Kontrola správné funkce přístrojů displejů
Aku9.1 Kontrola hustoty kyseliny, výšky hladiny kyseliny a napětí
mulátor:
akumulátoru
9.2 Kontrola připevnění svorek a namazání tukem
9.3 Kontrola poškození kabelů akumulátoru, výměna v
případě potřeby
Namonto10. Kontrola funkce
vané
1
přídavné
říd
é
10. Kontrola připojení k vysokozdvižnému vozíku a všech
zařízení:
2
konstrukčních prvků nesoucích náklad
10. Kontrola opotřebení a poškození ložisek, vodicích prvků a
3
zarážek, namazání
Mazání:
11. Mazání vozíku podle mazacího plánu
1
12. Kontrola jízdní rychlosti a brzdné dráhy
1
12. Kontrola rychlosti zvedání a spouštění
2
12. Kontrola bezpečnostních a vypínacích zařízení
3
Předvedení 13. Vyzkoušení vozíku se jmenovitým nákladem
funkce:
1
13. Předvedení vysokozdvižného vozíku odpovědné osobě po
2
skončení prováděné údržby
F6
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1106.CZ
5
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG
5
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG
Intervaly údržby
=F
Studené uskl. = :
standard
W
A
Intervaly údržby
B
C
=F
:
W
A
B
C
Studené uskl. =
Motory:
F
1.1 Kontrola hlučnosti a netěsnosti motorů
1.2 Kontrola výkonu a v případě potřeby seřízení
vstřikovacího čerpadla
1.3 Kontrola a v případě potřeby seřízení tlaku vstřikovacích
F
trysek
1.4 Dotažení šroubů víka s vybráním pro nástrčný klíč
F
1.5 Kontrola a v případě potřeby seřízení vůle ventilů
1.6 Kontrola výšky hladiny motorového oleje a v případě
F
potřeby doplnění oleje
F
1.7 Výměna motorového oleje
F
1.8 Výměna filtru motorového oleje
F
1.9 Kontrola správného tahu a poškození řemenu
1.1 Kontrola max. otáček (naprázdno), seřízení v případě
F
0
potřeby
Chladicí ka- 2.1 Kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny, doplnění
palina:
chladicí kapaliny v případě potřeby
d F
)
2.2 Kontrola složení nemrznoucí směsi, doplnění v případě
potřeby
Výfuk:
3.1 Kontrola netěsnosti a poškození výfukového systému
3.2 Kontrola a v případě potřeby korekce hodnot výfukového
plynu
Vzduchový 4.1 Očištění vložky vzduchového filtru
F
filt
filtr:
F
4.2 Výměna vložky vzduchového filtru
F
Hydraulika: 5.1 Kontrola a promazání pohonu hydraulického čerpadla
Palivový
F
6.1 Výměna filtru paliva
systém:
té
6.2 Kontrola a v případě potřeby vypuštění odlučovače vody v
F
palivu
F
6.3 Kontrola netěsnosti a poškození palivové nádrže a potrubí
d) Jednou za rok vyměňte chladicí kapalinu
1106.CZ
standard
Motory:
F
F
F
F
F
F
1.1 Kontrola hlučnosti a netěsnosti motorů
1.2 Kontrola výkonu a v případě potřeby seřízení
vstřikovacího čerpadla
1.3 Kontrola a v případě potřeby seřízení tlaku vstřikovacích
F
trysek
1.4 Dotažení šroubů víka s vybráním pro nástrčný klíč
F
1.5 Kontrola a v případě potřeby seřízení vůle ventilů
1.6 Kontrola výšky hladiny motorového oleje a v případě
F
potřeby doplnění oleje
F
1.7 Výměna motorového oleje
F
1.8 Výměna filtru motorového oleje
F
1.9 Kontrola správného tahu a poškození řemenu
1.1 Kontrola max. otáček (naprázdno), seřízení v případě
F
0
potřeby
Chladicí ka- 2.1 Kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny, doplnění
palina:
chladicí kapaliny v případě potřeby
d F
)
2.2 Kontrola složení nemrznoucí směsi, doplnění v případě
potřeby
Výfuk:
3.1 Kontrola netěsnosti a poškození výfukového systému
3.2 Kontrola a v případě potřeby korekce hodnot výfukového
plynu
Vzduchový 4.1 Očištění vložky vzduchového filtru
F
filt
filtr:
F
4.2 Výměna vložky vzduchového filtru
F
Hydraulika: 5.1 Kontrola a promazání pohonu hydraulického čerpadla
Palivový
F
6.1 Výměna filtru paliva
systém:
té
6.2 Kontrola a v případě potřeby vypuštění odlučovače vody v
F
palivu
F
6.3 Kontrola netěsnosti a poškození palivové nádrže a potrubí
d) Jednou za rok vyměňte chladicí kapalinu
F7
1106.CZ
F7
F
F
F
F
F
6
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky TFG
6
Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky TFG
Intervaly údržby
=F
Studené uskl. = :
standard
Motory:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
0
Chladicí ka- 2.1
palina:
2.2
Výfuk:
3.1
3.2
Vzduchový 4.1
filt
filtr:
4.2
Hydraulika: 5.1
Systém na 6.1
zkapalněný
plyn:
l
6.2
6.3
6.4
6.5
W
A
Intervaly údržby
B
C
standard
F
Kontrola hlučnosti a netěsnosti motorů
F
Kontrola a v případě potřeby výměna zapalovacích svíček
F
Kontrola a v případě potřeby seřízení okamžiku zážehu
Kontrola správného seřízení rozdělovače a seřízení v
F
případě potřeby
F
Kontrola a v případě potřeby seřízení vůle ventilů
Kontrola výšky hladiny motorového oleje a v případě
F
potřeby doplnění oleje
F
Výměna motorového oleje
F
Výměna filtru motorového oleje
F
Kontrola správného tahu a poškození řemenu
Kontrola max. otáček (naprázdno), seřízení v případě
F
potřeby
Kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny, doplnění
F
chladicí kapaliny v případě potřeby
d)
Kontrola složení nemrznoucí směsi, doplnění v případě
F
potřeby
F
Kontrola netěsnosti a poškození výfukového systému
Kontrola a v případě potřeby korekce hodnot výfukového
F
plynu
F
Očištění vložky vzduchového filtru
F
Výměna vložky vzduchového filtru
F
Kontrola a promazání pohonu hydraulického čerpadla
Kontrola netěsnosti a poškození systému na zkapalněný
F
plyn
F
Výměna filtru zkapalněného plynu odborníkem
F
Kontrola systému na zkapalněný plyn odborníkem
Toxické látky v emisích musí kontrolovat kvalifikovaný inF
spektor a musejí se snížit na nejmenší možnou koncentraci.
F
Kontrola a servis jednotek Impco
Motory:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
0
Chladicí ka- 2.1
palina:
2.2
Výfuk:
3.1
3.2
Vzduchový 4.1
filt
filtr:
4.2
Hydraulika: 5.1
Systém na 6.1
zkapalněný
plyn:
l
6.2
6.3
6.4
6.5
d) Jednou za rok vyměňte chladicí kapalinu
F8
=F
:
W
A
B
C
Studené uskl. =
F
Kontrola hlučnosti a netěsnosti motorů
F
Kontrola a v případě potřeby výměna zapalovacích svíček
F
Kontrola a v případě potřeby seřízení okamžiku zážehu
Kontrola správného seřízení rozdělovače a seřízení v
F
případě potřeby
F
Kontrola a v případě potřeby seřízení vůle ventilů
Kontrola výšky hladiny motorového oleje a v případě
F
potřeby doplnění oleje
F
Výměna motorového oleje
F
Výměna filtru motorového oleje
F
Kontrola správného tahu a poškození řemenu
Kontrola max. otáček (naprázdno), seřízení v případě
F
potřeby
Kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny, doplnění
F
chladicí kapaliny v případě potřeby
d)
Kontrola složení nemrznoucí směsi, doplnění v případě
F
potřeby
F
Kontrola netěsnosti a poškození výfukového systému
Kontrola a v případě potřeby korekce hodnot výfukového
F
plynu
F
Očištění vložky vzduchového filtru
F
Výměna vložky vzduchového filtru
F
Kontrola a promazání pohonu hydraulického čerpadla
Kontrola netěsnosti a poškození systému na zkapalněný
F
plyn
F
Výměna filtru zkapalněného plynu odborníkem
F
Kontrola systému na zkapalněný plyn odborníkem
Toxické látky v emisích musí kontrolovat kvalifikovaný inF
spektor a musejí se snížit na nejmenší možnou koncentraci.
F
Kontrola a servis jednotek Impco
d) Jednou za rok vyměňte chladicí kapalinu
1106.CZ
F8
1106.CZ
7
Specifikace chladicí kapaliny
7
Jakost použité chladicí kapaliny může mít na účinnost a dobu životnosti chladicího
systému velký vliv. Níže uvedená doporučení mohou být užitečná pro zachování
dobrého chladicího systému s ochranou proti mrazu a/nebo korozi.
Jakost použité chladicí kapaliny může mít na účinnost a dobu životnosti chladicího
systému velký vliv. Níže uvedená doporučení mohou být užitečná pro zachování
dobrého chladicího systému s ochranou proti mrazu a/nebo korozi.
Kde je to možné používejte čistou měkkou vodu.
Kde je to možné používejte čistou měkkou vodu.
I když by ochrana proti mrazu nebyla nutná, je výhodné používat schválenou
nemrznoucí směs, neboť se tak získá ochrana proti korozi a zvýší se bod varu chladicí
kapaliny. Nutná je minimální koncentrace 25% objemového množství nemrznoucí
směsi, doporučujeme však použít 33% koncentrace objemového množství.
I když by ochrana proti mrazu nebyla nutná, je výhodné používat schválenou
nemrznoucí směs, neboť se tak získá ochrana proti korozi a zvýší se bod varu chladicí
kapaliny. Nutná je minimální koncentrace 25% objemového množství nemrznoucí
směsi, doporučujeme však použít 33% koncentrace objemového množství.
Nepoužívá-li se nemrznoucí směs, použijte do vody správnou směs přípravku proti
korozi. Zjistilo se, že dobré výsledky dávají směsi s použitím aditiv uvedených dále v
tabulce.
Nepoužívá-li se nemrznoucí směs, použijte do vody správnou směs přípravku proti
korozi. Zjistilo se, že dobré výsledky dávají směsi s použitím aditiv uvedených dále v
tabulce.
Inhibitor koroze
Směs
Inhibitor koroze
Směs
Benzoan sodný
10-15 gramů/litr
Benzoan sodný
10-15 gramů/litr
Dusitan sodný
1-2 gramy/litr
Dusitan sodný
1-2 gramy/litr
0,5 gramů/litr
Benzotriazol aditivum řídící hodnotu pH
(kyselost/alkalitu)
0,5 gramů/litr
Benzotriazol aditivum řídící hodnotu pH
(kyselost/alkalitu)
Provádějte výměny směsi vody/inhibitoru koroze každých šest měsíců nebo kontroly
podle doporučení výrobce inhibitoru koroze
A
Některé směsi inhibitorů koroze obsahují rozpuštěné oleje, které mohou mít na
některé druhy hadic nepříznivý vliv.
Provádějte výměny směsi vody/inhibitoru koroze každých šest měsíců nebo kontroly
podle doporučení výrobce inhibitoru koroze
A
S Používá-li se nemrznoucí směs, aby se zabránilo poškození mrazem, musí být na
základě etylénglykolu (etandiolu). Nemrznoucí směs, která je podle jednoho z níže
uvedených standardů nebo která se jim vyrovná je přijatelná, jestliže hodnota pH se
udržuje v rozsahu 7,0 - 8,5, když je namíchaná.
Některé směsi inhibitorů koroze obsahují rozpuštěné oleje, které mohou mít na
některé druhy hadic nepříznivý vliv.
S Používá-li se nemrznoucí směs, aby se zabránilo poškození mrazem, musí být na
základě etylénglykolu (etandiolu). Nemrznoucí směs, která je podle jednoho z níže
uvedených standardů nebo která se jim vyrovná je přijatelná, jestliže hodnota pH se
udržuje v rozsahu 7,0 - 8,5, když je namíchaná.
U K BS 6580:1992
U.K.BS
Koncentrát
o ce t át inhibitoru
b to u koroze
o o e pro
p o chladicí
c ad c
kapaliny motorů (nemrznoucí)
U K BS 6580:1992
U.K.BS
Koncentrát
o ce t át inhibitoru
b to u koroze
o o e pro
p o chladicí
c ad c
kapaliny motorů (nemrznoucí)
U.S.A. ASTM D4985 nebo SAE J1941
Motorová chladicí kapalina na základě
etylénglykolu
U.S.A. ASTM D4985 nebo SAE J1941
Motorová chladicí kapalina na základě
etylénglykolu
S Když se používá prostředek proti zamrzání, správné směsi tohoto prostředku a vody
jsou uvedeny níže. Nemrznoucí směs musí splňovat výše uvedené normy.
f
Specifikace chladicí kapaliny
S Když se používá prostředek proti zamrzání, správné směsi tohoto prostředku a vody
jsou uvedeny níže. Nemrznoucí směs musí splňovat výše uvedené normy.
Nejnižší potřebná teplota ochrany
% objemu prostředku
proti zamrzání
Objemový poměr
prostředku/vody:
Nejnižší potřebná teplota ochrany
% objemu prostředku
proti zamrzání
Objemový poměr
prostředku/vody:
-37_C (-34_F)
50
1:1
-37_C (-34_F)
50
1:1
Jakost chladicí kapaliny z nemrznoucí směsi se musí nejméně jednou za rok
kontrolovat, např. na začátku studeného období.
Jakost chladicí kapaliny z nemrznoucí směsi se musí nejméně jednou za rok
kontrolovat, např. na začátku studeného období.
Používá-li se správný postup, výrobci nemohou odpovídat za jakékoli poškození
mrazem nebo korozí.
Používá-li se správný postup, výrobci nemohou odpovídat za jakékoli poškození
mrazem nebo korozí.
PROSTŘEDEK PROTI ZAMRZÁNÍ OBSAHUJE ETYLÉNGLYKOL A JINÉ SOUčÁSTI,
KTERÉ JSOU PŘI POŽITÍ JEDOVATÉ A PŘI DELŠÍM NEBO OPAKOVANÉM
KONTAKTU S KůŽÍ MOHOU BÝT VSTŘEBÁNY V TOXICKÝCH MNOŽSTVÍCH.
1106.CZ
F9
f
PROSTŘEDEK PROTI ZAMRZÁNÍ OBSAHUJE ETYLÉNGLYKOL A JINÉ SOUčÁSTI,
KTERÉ JSOU PŘI POŽITÍ JEDOVATÉ A PŘI DELŠÍM NEBO OPAKOVANÉM
KONTAKTU S KůŽÍ MOHOU BÝT VSTŘEBÁNY V TOXICKÝCH MNOŽSTVÍCH.
1106.CZ
F9
f
F 10
Při manipulaci s prostředkem proti zamrzání vždy učiňte následující opatření.
Při manipulaci s prostředkem proti zamrzání vždy učiňte následující opatření.
S Prostředek proti zamrzání se NIKDY nesmí užívat vnitřně. Jestliže se prostředek
náhodně polkne, vyhledejte IHNED pomoc lékaře.
S Prostředek proti zamrzání se NIKDY nesmí užívat vnitřně. Jestliže se prostředek
náhodně polkne, vyhledejte IHNED pomoc lékaře.
S Vyhněte se delšímu kontaktu kůže s prostředkem proti zamrzání.
S Vyhněte se delšímu kontaktu kůže s prostředkem proti zamrzání.
S Jakékoli náhodné potřísnění kůže opláchněte co nejrychleji, jak jen je to prakticky
proveditelné.
S Jakékoli náhodné potřísnění kůže opláchněte co nejrychleji, jak jen je to prakticky
proveditelné.
S Jestliže dojde k vniknutí prostředku proti zamrzání do očí, ihned je důkladně
vypláchněte.
S Jestliže dojde k vniknutí prostředku proti zamrzání do očí, ihned je důkladně
vypláchněte.
S Oděv potřísněný prostředkem proti zamrzání se musí sundat a před opětným
použitím vyprat.
S Oděv potřísněný prostředkem proti zamrzání se musí sundat a před opětným
použitím vyprat.
S Při pravidelné a časté manipulaci s prostředkem proti zamrzání se musí nosit
ochranný oděv (rukavice z umělé hmoty nebo pryže, vysoké boty a nepropustný
pracovní oblek nebo zástěry.)
S Při pravidelné a časté manipulaci s prostředkem proti zamrzání se musí nosit
ochranný oděv (rukavice z umělé hmoty nebo pryže, vysoké boty a nepropustný
pracovní oblek nebo zástěry.)
SMĚSI INHIBITORŮ KOROZE OBSAHUJÍ ADITIVA, KTERÁ JSOU TOXICKÁ,
JESTLIŽE SE UŽÍVAJÍ VNITŘNĚ A MOHOU SE DELŠÍM NEBO OPAKOVANÝM
KONTAKTEM S KŮŽÍ VSTŘEBÁVAT V TOXICKÝCH MNOŽSTVÍCH A MUSÍ SE ČINIT
STEJNÁ OPATŘENÍ JAKO PŘI MANIPULACI S PROSTŘEDKY PROTI ZAMRZÁNÍ.
1106.CZ
f
F 10
SMĚSI INHIBITORŮ KOROZE OBSAHUJÍ ADITIVA, KTERÁ JSOU TOXICKÁ,
JESTLIŽE SE UŽÍVAJÍ VNITŘNĚ A MOHOU SE DELŠÍM NEBO OPAKOVANÝM
KONTAKTEM S KŮŽÍ VSTŘEBÁVAT V TOXICKÝCH MNOŽSTVÍCH A MUSÍ SE ČINIT
STEJNÁ OPATŘENÍ JAKO PŘI MANIPULACI S PROSTŘEDKY PROTI ZAMRZÁNÍ.
1106.CZ
8
Specifikace maziva
MAZACÍ MÍSTO
8
-20°C až -5°C
(studené období)
SPECIFIKACE
1. ŘÍZENÍ
-5°C až +30°C
(teplé období)
+30°C až +50°C
(tropy)
Plně hydraulické - z hydraulického systému
2. REDUKČNÍ HLAVY KOL
Specifikace maziva
MAZACÍ MÍSTO
1. ŘÍZENÍ
Minerální olej EP t ídy API GL5
SAE 80
SAE 90
SAE 140
API CH4 nebo
ACEA E5
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
API CC
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
3. MOTOR
-5°C až +30°C
(teplé období)
+30°C až +50°C
(tropy)
Plně hydraulické - z hydraulického systému
2. REDUKČNÍ HLAVY KOL
Minerální olej EP t ídy API GL5
SAE 80
SAE 90
SAE 140
API CH4 nebo
ACEA E5
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
API CC
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
API CC/SE
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
API SG/SH
SAE 15 W/40
SAE 10W/30
SAE 40W
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F 02 000
c. DFG 420s-- 430s
704 30
704.30
704.26
d. TFG 420s-- 430s
3.0L L4
e. DFG 540s-- 550s
1004.4 2
1104C.44
f. TFG 540s-- 550s
4.3L V6
API CC/SE
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 20/20W
SAE 30
API CG4/CH4 nebo
ACEA E3/E5
SAE 5W/20
API SG/SH
SAE 15 W/40
SAE 10 W/30
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
SAE 40W
Pln hydraulické - z hydraulického systému
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F 02 000
c. DFG 420s-- 430s
704 30
704.30
704.26
d. TFG 420s-- 430s
3.0L L4
e. DFG 540s-- 550s
1004.4 2
1104C.44
f. TFG 540s-- 550s
4.3L V6
API CD/SE
SAE 10W
SAE 20/20W
SAE 30
API CG4/CH4 nebo
ACEA E3/E5
SAE 5W/20
SAE 10 W/30
SAE 15 W/40
API SG/SH
SAE 15 W/40
SAE 10W/30
SAE 40W
4. HYDRAULICKÝ P EVOD
Hydraulický olej protiotěrového
5. HYDRAULICKÝ SYSTÉM - typu s antioxidačním činidlem a
HYDRAULIKA
aditivy působícími proti pěnění
splňující podmínky viskozity
HV 46
HV 46
HV 46
nebo splňující podmínky API
SC, SD nebo SE
SAE10
SAE10
SAE20/20W
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
a. DFG 316s/320s
SAE 15 W/40
API SG/SH
4. HYDRAULICKÝ P EVOD
Pln hydraulické - z hydraulického systému
Hydraulický olej protiotěrového
5. HYDRAULICKÝ SYSTÉM - typu s antioxidačním činidlem a
HYDRAULIKA
aditivy působícími proti pěnění
splňující podmínky viskozity
HV 46
HV 46
HV 46
nebo splňující podmínky API
SC, SD nebo SE
SAE10
SAE10
SAE20/20W
Lithiový mazací tuk na
válečková ložiska NLG-č. 2
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
Lithiový mazací tuk na
válečková ložiska NLG-č. 2
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
Olej odolný proti emulgaci,
motorový olej SAE 30
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
Olej odolný proti emulgaci,
motorový olej SAE 30
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k
potlačení koroze
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k
potlačení koroze
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP
VIDLICE
10. PÓLY AKUMULÁTORU
1106.CZ
-20°C až -5°C
(studené období)
SPECIFIKACE
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP
VIDLICE
Olejnice
žlutá vazelína
10. PÓLY AKUMULÁTORU
F 11
1106.CZ
Olejnice
žlutá vazelína
F 11
Doporučená maziva -20˚C až -5˚C (studené období)
MAZACÍ MÍSTO
Castrol
1. ŘÍZENÍ
Shell
Doporučená maziva -20˚C až -5˚C (studené období)
B.P.
Esso
Plně hydraulické z hydraulického systému
2. REDUKčNÍ HLAVY
KOL
MAZACÍ MÍSTO
Castrol
1. ŘÍZENÍ
Hypoy Light
Spirax
Hypogear
Esso Gear Oil
EP80W
HD80w/90
80EP
GX80W
3. MOTOR
Shell
B.P.
Esso
Plně hydraulické z hydraulického systému
2. REDUKčNÍ HLAVY
KOL
Hypoy Light
Spirax
Hypogear
Esso Gear Oil
EP80W
HD80w/90
80EP
GX80W
Deusol CRX 10/30
/
Rimula
nebo CRI 10W/30
X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
XD3+10W
CRX
Rimula
Vanellus
Essolube
10W/30
X10W
C3 10W
XD3+10W
Rimula
Vanellus C3 10--30
nebo Vanellus C3 10W
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F LPG
Deusol CRX 10/30
/
Rimula
nebo CRI 10W/30
X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
CRX
Rimula
Vanellus
Essolube
10W/30
X10W
C3 10W
XD3+10W
Rimula
Vanellus C3 10--30
nebo Vanellus C3 10W
Essolube
c. DFG 420s-- 430s
704 30
704.30
Deusol CRX 10/30
704.26
nebo CRI 10W/30
d. TFG 420s-- 430s
3.0L L4
e. DFG 540s-- 550s
f. TFG 540s-- 550s
Rimula
Vanellus
Essolube
X10W
C5 Global 15 W/40
XD3+10W
Rimula X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
Essolube XD3+10W
Vanellus C5 Global 15
W/40
Essolube XD3+10W
CRX 10W/30
4.3L V6
4. HYDRAULICKÝ
P EVOD
Vanellus C3 10W
Rimula X10W
Hyspin AWH M46
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
Spheerol
L --- EP2
MAZACÍ MÍSTO
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F LPG
c. DFG 420s-- 430s
704 30
704.30
Deusol CRX 10/30
704.26
nebo CRI 10W/30
d. TFG 420s-- 430s
3.0L L4
e. DFG 540s-- 550s
Vanellus
Essolube
X10W
C5 Global 15 W/40
XD3+10W
Rimula X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
Essolube XD3+10W
Rimula X10W
Vanellus C5 Global 15
W/40
Essolube XD3+10W
4. HYDRAULICKÝ
P EVOD
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
Vanellus C3 10W
Pln hydraulické z hydraulického systému
5. HYDRAULICKÝ
SYSTÉM HYDRAULIKA
Hyspin AWH M46
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
SPECIFIKACE
Essolube
XD3+10W
Rimula
CRX 10W/30
4.3L V6
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
CRX
nebo CRI 10W/30
f. TFG 540s-- 550s
X10W
Essolube
10W/30
CRX 10/30
1004.4-2
1104C44
Pln hydraulické z hydraulického systému
5. HYDRAULICKÝ
SYSTÉM HYDRAULIKA
a. DFG 316s/320s
XD3+10W
CRX
nebo CRI 10W/30
1104C44
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
10W/30
CRX 10/30
1004.4-2
X10W
Essolube
XD3+10W
Spheerol
L --- EP2
MAZACÍ MÍSTO
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
SPECIFIKACE
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
mazivo pro řetězy vysokozdvižných vozíků Acheson HI LOAD
Forklift Chain Lubricant nebo sprej pro zdvihací vozíky Rocol Lift
Truck Chain Spray.
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
mazivo pro řetězy vysokozdvižných vozíků Acheson HI LOAD
Forklift Chain Lubricant nebo sprej pro zdvihací vozíky Rocol Lift
Truck Chain Spray.
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k potlačení koroze
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k potlačení koroze
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP VIDLICE
10. PÓLY AKUMULÁTORU
F 12
Olejnice
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP VIDLICE
žlutá vazelína
10. PÓLY AKUMULÁTORU
1106.CZ
F 12
Olejnice
žlutá vazelína
1106.CZ
Doporučená maziva -5˚C až +30˚C (teplé období)
MAZACÍ MÍSTO
Castrol
1. ŘÍZENÍ
Shell
Doporučená maziva -5˚C až +30˚C (teplé období)
B.P.
Esso
MAZACÍ MÍSTO
Plně hydraulické z hydraulického systému
2. REDUKčNÍ HLAVY
KOL
Hypoy EP90
Castrol
1. ŘÍZENÍ
Esso Gear Oil
GX85W--- 90
Spirax HD85W/90
Hypogear 90EP
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 nebo
Vanellus C3 20W
nebo CRI 20W/30
nebo Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
Essolube
nebo CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
XD3+20W
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 nebo
Vanellus C3 20W
Essolube
nebo CRI 20W/30
nebo Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
Essolube
nebo CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
3. MOTOR
Shell
B.P.
Esso
Plně hydraulické z hydraulického systému
2. REDUKčNÍ HLAVY
KOL
Hypoy EP90
Spirax HD85W/90
Hypogear 90EP
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 nebo
Vanellus C3 20W
nebo CRI 20W/30
nebo Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
nebo CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 nebo
Vanellus C3 20W
nebo CRI 20W/30
nebo Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
nebo CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Esso Gear Oil
GX85W--- 90
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
104 22
104.22
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F LPG
c. DFG 420s-- 430s
704 30
704.30
704.26
d. TFG 420s-- 430s
3.0L L4
e. DFG 540s-- 550s
1004.4-2
1104C.44
f. TFG 540s-- 550s
104 22
104.22
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F LPG
c. DFG 420s-- 430s
704 30
704.30
704.26
d. TFG 420s-- 430s
XD3+20W
3.0L L4
Vanellus C3 20--50
e. DFG 540s-- 550s
Deusol CRX 10W/30
Rimula 15W/40
nebo CRI 20W/30
nebo Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Rimula X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
nebo CRX 15W/40
4.3L V6
a. DFG 316s/320s
Essolube
4. HYDRAULICKÝ
P EVOD
1104C.44
f. TFG 540s-- 550s
5. HYDRAULICKÝ
SYSTÉM HYDRAULIKA
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--- HV 46
Univis N46
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
Spheerol L --- EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
Essolube
XD3+20W
Essolube
XD3+20W
Vanellus C3 20--50
Rimula 15W/40
nebo CRI 20W/30
nebo Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Rimula X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
nebo CRX 15W/40
4.3L V6
Essolube
XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
4. HYDRAULICKÝ
P EVOD
Pln hydraulické z hydraulického systému
MAZACÍ MÍSTO
1004.4-2
Essolube
XD3+20W
Pln hydraulické z hydraulického systému
5. HYDRAULICKÝ
SYSTÉM HYDRAULIKA
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--- HV 46
Univis N46
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
Spheerol L --- EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
SPECIFIKACE
MAZACÍ MÍSTO
SPECIFIKACE
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
mazivo pro řetězy vysokozdvižných vozíků Acheson HI LOAD
Forklift Chain Lubricant nebo sprej pro zdvihací vozíky Rocol Lift
Truck Chain Spray.
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
mazivo pro řetězy vysokozdvižných vozíků Acheson HI LOAD
Forklift Chain Lubricant nebo sprej pro zdvihací vozíky Rocol Lift
Truck Chain Spray.
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k potlačení koroze
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k potlačení koroze
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP VIDLICE
10. PÓLY AKUMULÁTORU
1106.CZ
Olejnice
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP VIDLICE
žlutá vazelína
10. PÓLY AKUMULÁTORU
F 13
1106.CZ
Olejnice
žlutá vazelína
F 13
Doporučená maziva +30_c až +50_c (tropy)
MAZACÍ MÍSTO
Castrol
1. ŘÍZENÍ
Shell
Doporučená maziva +30_c až +50_c (tropy)
B.P.
Esso
Plně hydraulické z hydraulického systému
2. REDUKčNÍ HLAVY
KOL
Castrol EPX 85W/140
Spirax HD85w/140
Hypogear 140EP
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
MAZACÍ MÍSTO
Castrol
1. ŘÍZENÍ
Esso Gear Oil
GX85W--- 140
3. MOTOR
Shell
B.P.
Esso
Plně hydraulické z hydraulického systému
2. REDUKčNÍ HLAVY
KOL
Esso Gear Oil
GX85W--- 140
Castrol EPX 85W/140
Spirax HD85w/140
Hypogear 140EP
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
SAE 40W
Essolube MHX 15W--40
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula X15W/40
/
Vanellus C3 15W--40
nebo Vanellus C3 30
Essolube XD3+30W
nebo Deusol CRI 20W/30
nebo Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
Essolube XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
104 22
104.22
Deusol CRI 20W/30
404C.22
b. TFG 316s/320s
CRX 15W/40
2.0L FE5F LPG
c. DFG 420s-- 430s
Rimula X30
e. DFG 540s-- 550s
1004 4 2
1004.4-2
1104C.44
f. TFG 540s-- 550s
XD3+30W
Rimula X15W/40
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
d. TFG 420s-- 430s
3.0L L4
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula X15W/40
/
Vanellus C3 15W--40
nebo Vanellus C3 30
Essolube XD3+30W
e. DFG 540s-- 550s
nebo Deusol CRI 20W/30
nebo Rimula X30
4. HYDRAULICKÝ
P EVOD
Rimula X10W/40
Vanellus C5 Global
15W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
404C.22
b. TFG 316s/320s
SAE 40W
CRX 15W/40
4.3L V6
104 22
104.22
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
Deusol CRX10W/30
704.26
a. DFG 316s/320s
Rimula X10W/40
704 30
704.30
d. TFG 420s-- 430s
3.0L L4
Vanellus C5 Global
15W/40
Essolube
Essolube
c. DFG 420s-- 430s
704 30
704.30
704.26
1004 4 2
1004.4-2
Essolube XD3+30W
Essolube MHX 15W--40
1104C.44
f. TFG 540s-- 550s
4.3L V6
4. HYDRAULICKÝ
P EVOD
Pln hydraulické z hydraulického systému
5. HYDRAULICKÝ
SYSTÉM
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--- HV 46
Univis N46
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
Spheerol L --- EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
MAZACÍ MÍSTO
2.0L FE5F LPG
Essolube
Essolube
Pln hydraulické z hydraulického systému
5. HYDRAULICKÝ
SYSTÉM
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--- HV 46
Univis N46
6. MAZACÍ TUK
Ložiska kolových hlav,
maznice a válečky
Spheerol L --- EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
SPECIFIKACE
MAZACÍ MÍSTO
SPECIFIKACE
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
mazivo pro řetězy vysokozdvižných vozíků Acheson HI LOAD
Forklift Chain Lubricant nebo sprej pro zdvihací vozíky Rocol Lift
Truck Chain Spray.
7. ZDVIHACÍ ŘETĚZY
mazivo pro řetězy vysokozdvižných vozíků Acheson HI LOAD
Forklift Chain Lubricant nebo sprej pro zdvihací vozíky Rocol Lift
Truck Chain Spray.
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k potlačení koroze
8. DRÁŽKY SLOUPU
Plátno napuštěné olejem k potlačení koroze
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP VIDLICE
10. PÓLY AKUMULÁTORU
F 14
Olejnice
9. TÁHLA, ZÁVĚSY A ČEP VIDLICE
žlutá vazelína
10. PÓLY AKUMULÁTORU
1106.CZ
F 14
Olejnice
žlutá vazelína
1106.CZ
Doporučené lubrikanty
Stupeň
Motorový olej
15W/40
Motorový olej
15W/40
Motorový olej
10W/30
Mazivo
Jednotka
Litry*
14088020 zásobník 5 l
Litry*
50302948 sud 20 l
Litry*
14038650 400 g
Gramy
Nemrznoucí a letní
14295090 zásobník 5 l
chladicí směs
Brzdová kapalina HD 29201570 zásobník 5 l
A
A
A
Doporučené lubrikanty
Číslo dílu Kapacita
50302947 sud 25 l
Použití
Všechny dieselové
motory
Všechny dieselové
motory
Motory LPG a
benzínové motory
Stupeň
Motorový olej
15W/40
Motorový olej
15W/40
Motorový olej
10W/30
Mazivo
Litry*
50302949 sud 20 l
Motorový olej
15W/40
50302950 zásobník 205 l Litry*
Litry*
Všechny neautomatické
převodovky
Všechny dieselové
motory
Položky označené hvězdičkou objednávejte po litrech.
Kapacita znamená nejmenší dodané množství. Objednávejte prosím v násobcích
uvedené kapacity.
např. Motorový olej 50302947 25 litrů = uvést 25 na vychystávací příkaz = 1 dodaný
sud
A
A
A
NEMÍCHEJTE OLEJE RŮZNÝCH ZNAČEK VE STEJNÉM MAZACÍM BODĚ
9
14088020 zásobník 5 l
Litry*
50302948 sud 20 l
Litry*
14038650 400 g
Gramy
Použití
Všechny dieselové
motory
Všechny dieselové
motory
Motory LPG a
benzínové motory
Litry*
Litry*
Olej do převodovky
10W
50302949 sud 20 l
Motorový olej
15W/40
50302950 zásobník 205 l Litry*
Litry*
Všechny neautomatické
převodovky
Všechny dieselové
motory
Položky označené hvězdičkou objednávejte po litrech.
Kapacita znamená nejmenší dodané množství. Objednávejte prosím v násobcích
uvedené kapacity.
např. Motorový olej 50302947 25 litrů = uvést 25 na vychystávací příkaz = 1 dodaný
sud
NEMÍCHEJTE OLEJE RŮZNÝCH ZNAČEK VE STEJNÉM MAZACÍM BODĚ
Palivové specifikace - DFG
9
Smí se používat pouze nafta, která splňuje požadavky DIN 51601.
1106.CZ
Jednotka
Litry*
Nemrznoucí a letní
14295090 zásobník 5 l
chladicí směs
Brzdová kapalina HD 29201570 zásobník 5 l
Litry*
Olej do převodovky
10W
Číslo dílu Kapacita
50302947 sud 25 l
Palivové specifikace - DFG
Smí se používat pouze nafta, která splňuje požadavky DIN 51601.
F 15
1106.CZ
F 15
10
Schéma mazání
10
Klíč pro schéma mazání 10.1 - DFG/TFG
Pol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F 16
Popis
Válečky řetězu
Zdvihací řetězy
Drážky sloupu
Otočné čepy naklápěcího válce
Hydrostatická hnací náprava
Hydraulické čerpadlo
čerpadlo s proměnným dopravovaným množstvím
Hydraulický olej a filtr
Pol.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Schéma mazání
Klíč pro schéma mazání 10.1 - DFG/TFG
Popis
Závěsy a západky
Hlavy řízené nápravy
Svislé čepy
čepy kloubů
Motorový olej a filtr
Ovládací prvky řidiče
Válečky sloupu a posuvného
rámu
Pol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1106.CZ
F 16
Popis
Válečky řetězu
Zdvihací řetězy
Drážky sloupu
Otočné čepy naklápěcího válce
Hydrostatická hnací náprava
Hydraulické čerpadlo
čerpadlo s proměnným dopravovaným množstvím
Hydraulický olej a filtr
Pol.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Popis
Závěsy a západky
Hlavy řízené nápravy
Svislé čepy
čepy kloubů
Motorový olej a filtr
Ovládací prvky řidiče
Válečky sloupu a posuvného
rámu
1106.CZ
10.1 Schéma mazání - DFG/TFG
10.1 Schéma mazání - DFG/TFG
1
15
2
3
1
15
4
5
2
3
4
5
6
14
6
14
14
7
14
7
8
8
13
13
9
9
9
9
10
11
10
11
12
Olej
1106.CZ
12
Olej
Mazací tuk
F 17
1106.CZ
Mazací tuk
F 17
11
Popis údržbářských a opravářských prací
11
11.1 Příprava vozíku k údržbě a opravám
Při údržbě a opravách se musí provést příslušná bezpečnostní opatření, jinak by
mohlo dojít k úrazu. Musí se provést následující úkony:
Při údržbě a opravách se musí provést příslušná bezpečnostní opatření, jinak by
mohlo dojít k úrazu. Musí se provést následující úkony:
S Bezpečně vozík zaparkujte
kapitola E, část 5.8).
S Bezpečně vozík zaparkujte
kapitola E, část 5.8).
(viz
S Vytáhněte
klíč
ze
spínače
zapalování/startu (2), aby vozík
nemohl použít nikdo nepovolaný.
S Při práci pod zdviženými nosnými
vidlicemi nebo pod vozíkem se
příslušná část musí řádně zajistit, aby
se nesnížila, nenaklonila se nebo
nesklouzla.
2
f
dodržujte
Při
zdvihání
vozíku
následující pokyny:
2
dodržujte
Použijte pouze zdvihací zařízení s dostatečnou nosností (hmotnost vozíku je uvedena
na výkonnostním štítku).
Použijte pouze zdvihací zařízení s dostatečnou nosností (hmotnost vozíku je uvedena
na výkonnostním štítku).
S Vozík bezpečně zaparkujte (viz kapitola E, část 5.7).
S Vozík bezpečně zaparkujte (viz kapitola E, část 5.7).
S Na vyznačených bodech připevněte řetězy jeřábu ke zdvihacímu sloupu.
S Na vyznačených bodech připevněte řetězy jeřábu ke zdvihacímu sloupu.
S Připevněte řetězy jeřábu k upínacím okům na protiváze.
S Připevněte řetězy jeřábu k upínacím okům na protiváze.
Řetězy jeřábu se musí opatřit zarážkami, aby se během zdvihání nedotýkaly střechy
kabiny ani žádného příslušenství vozíku.
Řetězy jeřábu se musí opatřit zarážkami, aby se během zdvihání nedotýkaly střechy
kabiny ani žádného příslušenství vozíku.
11.2 Údržba motoru u modelů
TFG 316s/320s
11.2 Údržba motoru u modelů
TFG 316s/320s
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
F 18
1
S Stiskněte izolační vypínač baterie
(1).
S Při práci pod zdviženými nosnými
vidlicemi nebo pod vozíkem se
příslušná část musí řádně zajistit, aby
se nesnížila, nenaklonila se nebo
nesklouzla.
Při
zdvihání
vozíku
následující pokyny:
(viz
S Vytáhněte
klíč
ze
spínače
zapalování/startu (2), aby vozík
nemohl použít nikdo nepovolaný.
1
S Stiskněte izolační vypínač baterie
(1).
f
Popis údržbářských a opravářských prací
11.1 Příprava vozíku k údržbě a opravám
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
3
1106.CZ
F 18
3
1106.CZ
f
Vypouštění motorového oleje
Vypouštění motorového oleje
S Vyšroubujte víčko (3).
S Vyšroubujte víčko (3).
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (4) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (4) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
f
4
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
f
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
5
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
5
Výměna filtru motorového oleje
Výměna filtru motorového oleje
S Vhodným klíčem olejový filter (5)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
S Vhodným klíčem olejový filter (5)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
f
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
Dolití motorového oleje
Dolití motorového oleje
S Do otvoru nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
S Do otvoru nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
6
Objem plnění: 4.3 l
Objem plnění: 4.3 l
S Měřicí tyčinkou (6) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Měřicí tyčinkou (6) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Našroubujte víčko.
7
S Našroubujte víčko.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (7) a zkontrolujte, zda
olej kolem vypouštěcího šroubku a filtru
neuniká.
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (7) a zkontrolujte, zda
olej kolem vypouštěcího šroubku a filtru
neuniká.
1106.CZ
4
F 19
1106.CZ
6
7
F 19
Výměna zapalovacích svíček
Výměna zapalovacích svíček
S Rozpojte spoje zapalovacích svíček
(8).
S Rozpojte spoje zapalovacích svíček
(8).
8
S Plochy kolem zapalovacích svíček a
hlavy válce důkladně vyčistěte.
S Plochy kolem zapalovacích svíček a
hlavy válce důkladně vyčistěte.
S Vyšroubujte zapalovací svíčky.
S Vyšroubujte zapalovací svíčky.
S Lístkovým spároměrem změřte
mezeru mezi elektrodami na nových
svíčkách a podle potřeby ji seřiďte.
S Lístkovým spároměrem změřte
mezeru mezi elektrodami na nových
svíčkách a podle potřeby ji seřiďte.
Jmenovitá hodnota: 0.8 mm.
Jmenovitá hodnota: 0.8 mm.
Použijte pouze originální zapalovací
svíčky.
Použijte pouze originální zapalovací
svíčky.
S Ručně
zapalovací
svíčky
našroubujte a utáhněte je na krouticí
moment 20 Nm.
S Ručně
zapalovací
svíčky
našroubujte a utáhněte je na krouticí
moment 20 Nm.
Zkouška napětí klínového řemenu
Zkouška napětí klínového řemenu
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (9) a řemenicí
alternátoru (10) silou 45 N.
45 N
ca. 11 mm
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (9) a řemenicí
alternátoru (10) silou 45 N.
9
Řemen by se měl asi 11 mm prohnout.
9
Seřízení napětí klínového řemene
S Vyšroubujte šroub (11) a zatáhněte
za alternátor (12) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
12
S Opět šroub utáhněte.
11
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
F 20
ca. 11 mm
10
Seřízení napětí klínového řemene
S Opět šroub utáhněte.
45 N
Řemen by se měl asi 11 mm prohnout.
10
S Vyšroubujte šroub (11) a zatáhněte
za alternátor (12) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
8
12
11
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
1106.CZ
F 20
1106.CZ
11.3 Údržba motoru na modelech
DFG 316s/320s
11.3 Údržba motoru na modelech
DFG 316s/320s
Výměna palivového filtru
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
f
Výměna palivového filtru
13
Vypouštění motorového oleje
Vypouštění motorového oleje
S Vyšroubujte víčko (13).
S Vyšroubujte víčko (13).
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (14) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (14) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
f
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
f
15
Výměna filtru motorového oleje
f
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
S Vhodným klíčem olejový filter (15)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
15
Výměna filtru motorového oleje
14
S Vhodným klíčem olejový filter (15)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
f
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
F 21
14
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
1106.CZ
13
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
1106.CZ
F 21
Dolití motorového oleje
Dolití motorového oleje
S Do otvoru (16) nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
S Do otvoru (16) nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
16
Objem plnění: 8.2 l
Objem plnění: 8.2 l
S Měřicí tyčinkou (17) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Měřicí tyčinkou (17) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Našroubujte víčko.
S Našroubujte víčko.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
17
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (18) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
18
18
Zkouška napětí klínového řemenu
100 N
ca. 5 mm
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (19) a řemenicí
alternátoru (20) silou 100 N.
19
Řemen by se měl asi 5 mm prohnout.
100 N
ca. 5 mm
19
Řemen by se měl asi 5 mm prohnout.
20
F 22
17
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (18) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
Zkouška napětí klínového řemenu
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (19) a řemenicí
alternátoru (20) silou 100 N.
16
20
Seřízení napětí klínového řemene
Seřízení napětí klínového řemene
S Vyšroubujte šroub (21) a zatáhněte
za alternátor (22) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
S Vyšroubujte šroub (21) a zatáhněte
za alternátor (22) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
21
22
S Opět šroub utáhněte.
S Opět šroub utáhněte.
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
1106.CZ
F 22
21
22
1106.CZ
f
Výměna palivového filtru
Výměna palivového filtru
S Vypusťte palivo z filtru do vhodné
nádoby.
S Vypusťte palivo z filtru do vhodné
nádoby.
S Palivový filtr (23) vhodným klíčem
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
S Palivový filtr (23) vhodným klíčem
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
f
Vhodným způsobem palivový filtr a
palivo vyřaďte.
S Našroubujte palivový filtr s novým
těsnicím kroužkem do nového
pouzdra.
S Našroubujte palivový filtr s novým
těsnicím kroužkem do nového
pouzdra.
23
S Před nasazením těsnicí kroužek
lehce namažte naftovým palivem.
S Před nasazením těsnicí kroužek
lehce namažte naftovým palivem.
S Těsnicí plochy na přírubě filtru
důkladně vyčistěte.
S Těsnicí plochy na přírubě filtru
důkladně vyčistěte.
S Těsnění na novém palivovém filtru
namažte lehce naftovým palivem.
S Těsnění na novém palivovém filtru
namažte lehce naftovým palivem.
S Ručně palivový filtr zašroubujte, aby
těsnění přilehlo k přírubě filtru.
S Ručně palivový filtr zašroubujte, aby
těsnění přilehlo k přírubě filtru.
S O další třetinu otáčky palivový filtr
utáhněte.
S O další třetinu otáčky palivový filtr
utáhněte.
S Palivový systém odvzdušněte.
S Palivový systém odvzdušněte.
24
Odvzdušnění palivového systému
f
f
24
Unikající palivo zachyťte a vhodným
způsobem je vyřaďte.
S Otevřete odvzdušňovací šroub (24).
S Otevřete odvzdušňovací šroub (24).
S Zapněte ruční páčku na palivovém
čerpadle (25) a nechte čerpadlo
běžet,
až
palivo
vytékající
z odvzdušňovacího šroubu přestane
bublat.
S Zapněte ruční páčku na palivovém
čerpadle (25) a nechte čerpadlo
běžet,
až
palivo
vytékající
z odvzdušňovacího šroubu přestane
bublat.
S Utáhněte odvzdušňovací šroub.
S Utáhněte odvzdušňovací šroub.
S Podržte spínač zapalování/startu asi
10 vteřin v poloze I.
S Podržte spínač zapalování/startu asi
10 vteřin v poloze I.
S Počkejte 10 vteřin.
S Počkejte 10 vteřin.
S Opakujte postup až do naskočení
motoru.
25
Při zkoušce motoru zkontrolujte, zda
palivo z filtru, přetokového ventilu a
kolem matic na vstřikovacích tryskách
neuniká.
25
Při zkoušce motoru zkontrolujte, zda
palivo z filtru, přetokového ventilu a
kolem matic na vstřikovacích tryskách
neuniká.
Nechce-li motor naskočit nebo po
krátké době opět zhasne, znovu systém
odvzdušněte.
1106.CZ
23
Odvzdušnění palivového systému
Unikající palivo zachyťte a vhodným
způsobem je vyřaďte.
S Opakujte postup až do naskočení
motoru.
A
Vhodným způsobem palivový filtr a
palivo vyřaďte.
A
F 23
Nechce-li motor naskočit nebo po
krátké době opět zhasne, znovu systém
odvzdušněte.
1106.CZ
F 23
11.4 Údržba motoru u modelů
TFG 420s-- 430s
11.4 Údržba motoru u modelů
TFG 420s--430s
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
f
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
Vypouštění motorového oleje
Vypouštění motorového oleje
S Vyšroubujte víčko (26).
S Vyšroubujte víčko (26).
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (27) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (27) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
f
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
26
3
27
4
f
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
Výměna filtru motorového oleje
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
f
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
28
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
Dolití motorového oleje
S Do otvoru nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
S Do otvoru nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
Objem plnění: 4,73 l
Objem plnění: 4,73 l
S Měřicí tyčinkou (29) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Měřicí tyčinkou (29) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Našroubujte víčko.
29
S Zasuňte měřicí tyčinku.
F 24
Výměna filtru motorového oleje
Dolití motorového oleje
S Našroubujte víčko.
27
4
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
S Vhodným klíčem olejový filter (28)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
S Vhodným klíčem olejový filter (28)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
f
26
3
28
29
S Zasuňte měřicí tyčinku.
1106.CZ
F 24
1106.CZ
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (30) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
30
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (30) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
Výměna zapalovacích svíček
Výměna zapalovacích svíček
S Rozpojte spoje zapalovacích svíček
(31).
S Rozpojte spoje zapalovacích svíček
(31).
S Plochy kolem zapalovacích svíček a
hlavy válce důkladně vyčistěte.
S Plochy kolem zapalovacích svíček a
hlavy válce důkladně vyčistěte.
31
S Vyšroubujte zapalovací svíčky.
S Lístkovým spároměrem změřte
mezeru mezi elektrodami na nových
svíčkách a podle potřeby ji seřiďte.
Jmenovitá hodnota: 1,0 mm
Jmenovitá hodnota: 1,0 mm
Použijte pouze originální zapalovací
svíčky.
Použijte pouze originální zapalovací
svíčky.
S Ručně
zapalovací
svíčky
našroubujte a utáhněte je na krouticí
moment 20 Nm.
S Ručně
zapalovací
svíčky
našroubujte a utáhněte je na krouticí
moment 20 Nm.
ca. 11 mm
32
9
Zkouška napětí klínového řemenu
Zkouška napětí klínového řemenu
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (32) a řemenicí
alternátoru (33) silou 45 N.
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (32) a řemenicí
alternátoru (33) silou 45 N.
10
33
Řemen by se měl asi 11 mm prohnout.
Seřízení napětí klínového řemene
S Vyšroubujte šroub (34) a zatáhněte
za alternátor (35) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
45 N
ca. 11 mm
32
9
10
33
Řemen by se měl asi 11 mm prohnout.
Seřízení napětí klínového řemene
34
35
S Vyšroubujte šroub (34) a zatáhněte
za alternátor (35) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
S Opět šroub utáhněte.
S Opět šroub utáhněte.
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
1106.CZ
31
S Vyšroubujte zapalovací svíčky.
S Lístkovým spároměrem změřte
mezeru mezi elektrodami na nových
svíčkách a podle potřeby ji seřiďte.
45 N
30
F 25
1106.CZ
34
35
F 25
11.5 Údržba motoru na modelech
DFG 420s-- 430s
11.5 Údržba motoru na modelech
DFG 420s--430s
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
f
36
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
Vypouštění motorového oleje
Vypouštění motorového oleje
S Vyšroubujte víčko (36).
S Vyšroubujte víčko (36).
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (37) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (37) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
f
37
14
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
f
F 26
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
37
14
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
Výměna filtru motorového oleje
Výměna filtru motorového oleje
S Vhodným klíčem olejový filter (38)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
S Vhodným klíčem olejový filter (38)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
36
f
38
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
1106.CZ
F 26
38
1106.CZ
Dolití motorového oleje
Dolití motorového oleje
S Do otvoru (36) nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
S Do otvoru (36) nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
Objem plnění: 8,0l
Objem plnění: 8,0l
S Měřicí tyčinkou (39) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Měřicí tyčinkou (39) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
39
S Našroubujte víčko.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (40) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
40
Zkouška napětí klínového řemenu
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (41) a řemenicí
alternátoru (42) silou 45 N.
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (40) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
45 N
ca. 10 mm
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (41) a řemenicí
alternátoru (42) silou 45 N.
41
45 N
ca. 10 mm
41
Řemen by se měl asi 10 mm prohnout.
42
42
Seřízení napětí klínového řemene
Seřízení napětí klínového řemene
S Vyšroubujte šroub (43) a zatáhněte
za alternátor (44) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
44
S Opět šroub utáhněte.
S Opět šroub utáhněte.
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
1106.CZ
40
Zkouška napětí klínového řemenu
Řemen by se měl asi 10 mm prohnout.
S Vyšroubujte šroub (43) a zatáhněte
za alternátor (44) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
39
S Našroubujte víčko.
43
F 27
1106.CZ
44
43
F 27
Výměna palivového filtru
Výměna palivového filtru
S Vypusťte palivo z filtru do vhodné
nádoby.
S Vypusťte palivo z filtru do vhodné
nádoby.
S Palivový filtr (45) vhodným klíčem
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
f
f
f
S Našroubujte palivový filtr s novým
těsnicím kroužkem do nového
pouzdra.
S Před nasazením těsnicí kroužek
lehce namažte naftovým palivem.
S Před nasazením těsnicí kroužek
lehce namažte naftovým palivem.
S Těsnicí plochy na přírubě filtru
důkladně vyčistěte.
S Těsnicí plochy na přírubě filtru
důkladně vyčistěte.
S Těsnění na novém palivovém filtru
namažte lehce naftovým palivem.
S Těsnění na novém palivovém filtru
namažte lehce naftovým palivem.
S Ručně palivový filtr zašroubujte, aby
těsnění přilehlo k přírubě filtru.
S Ručně palivový filtr zašroubujte, aby
těsnění přilehlo k přírubě filtru.
S O další třetinu otáčky palivový filtr
utáhněte.
S O další třetinu otáčky palivový filtr
utáhněte.
S Palivový systém odvzdušněte.
S Palivový systém odvzdušněte.
Odvzdušnění palivového systému
Odvzdušnění palivového systému
f
Unikající palivo zachyťte a vhodným
způsobem je vyřaďte.
Unikající palivo zachyťte a vhodným
způsobem je vyřaďte.
S Otevřete odvzdušňovací šroub (46).
46
S Zapněte ruční páčku na palivovém
čerpadle (47) a nechte čerpadlo
běžet,
až
palivo
vytékající
z odvzdušňovacího šroubu přestane
bublat.
S Utáhněte odvzdušňovací šroub.
S Utáhněte odvzdušňovací šroub.
S Podržte spínač zapalování/startu asi
10 vteřin v poloze I.
S Podržte spínač zapalování/startu asi
10 vteřin v poloze I.
S Počkejte 10 vteřin.
S Počkejte 10 vteřin.
S Opakujte postup až do naskočení
motoru.
S Opakujte postup až do naskočení
motoru.
Při zkoušce motoru zkontrolujte, zda
palivo z filtru, přetokového ventilu a
kolem matic na vstřikovacích tryskách
neuniká.
Při zkoušce motoru zkontrolujte, zda
palivo z filtru, přetokového ventilu a
kolem matic na vstřikovacích tryskách
neuniká.
47
Nechce-li motor naskočit nebo po
krátké době opět zhasne, znovu systém
odvzdušněte.
A
1106.CZ
F 28
45
Vhodným způsobem palivový filtr a
palivo vyřaďte.
S Našroubujte palivový filtr s novým
těsnicím kroužkem do nového
pouzdra.
S Zapněte ruční páčku na palivovém
čerpadle (47) a nechte čerpadlo
běžet,
až
palivo
vytékající
z odvzdušňovacího šroubu přestane
bublat.
F 28
S Palivový filtr (45) vhodným klíčem
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
Vhodným způsobem palivový filtr a
palivo vyřaďte.
S Otevřete odvzdušňovací šroub (46).
A
45
46
47
Nechce-li motor naskočit nebo po
krátké době opět zhasne, znovu systém
odvzdušněte.
1106.CZ
11.6 Údržba motoru na modelech
TFG 540s-- 550s
11.6 Údržba motoru na modelech
TFG 540s--550s
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
f
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
Vypouštění motorového oleje
Vypouštění motorového oleje
S Vyšroubujte víčko (48).
S Vyšroubujte víčko (48).
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (49) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (49) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
49
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
f
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
48
f
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
Výměna filtru motorového oleje
Výměna filtru motorového oleje
S Vhodným klíčem olejový filter (50)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
S Vhodným klíčem olejový filter (50)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
f
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
50
S Olejový filtr ručně utáhněte.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
Dolití motorového oleje
Dolití motorového oleje
S Do otvoru nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
S Do otvoru nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
Objem plnění: 4,7l
Objem plnění: 4,7l
S Měřicí tyčinkou (51) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Měřicí tyčinkou (51) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
51
S Našroubujte víčko.
S Našroubujte víčko.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
1106.CZ
F 29
49
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
48
1106.CZ
50
51
F 29
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (52) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
Výměna zapalovacích svíček
Výměna zapalovacích svíček
S Rozpojte spoje zapalovacích svíček
(53).
S Rozpojte spoje zapalovacích svíček
(53).
S Plochy kolem zapalovacích svíček a
hlavy válce důkladně vyčistěte.
S Plochy kolem zapalovacích svíček a
hlavy válce důkladně vyčistěte.
53
S Vyšroubujte zapalovací svíčky.
S Lístkovým spároměrem změřte
mezeru mezi elektrodami na nových
svíčkách a podle potřeby ji seřiďte.
Jmenovitá hodnota: 1,6 mm
Jmenovitá hodnota: 1,6 mm
Použijte pouze originální zapalovací
svíčky.
Použijte pouze originální zapalovací
svíčky.
S Ručně
zapalovací
svíčky
našroubujte a utáhněte je na krouticí
moment 20 Nm.
S Ručně
zapalovací
svíčky
našroubujte a utáhněte je na krouticí
moment 20 Nm.
Zkouška napětí klínového řemenu
Zkouška napětí klínového řemenu
Napětí
klínového
řemenu
se
napínákem (54) automaticky seřizuje.
Není nutné seřizovat je ručně.
Napětí
klínového
řemenu
se
napínákem (54) automaticky seřizuje.
Není nutné seřizovat je ručně.
Klínový řemen se musí nasadit
správně. Řemeny smí vyměňovat jen
řádně
vyškolený
a
oprávněný
mechanik.
55
Je-li pevný ukazatel (55) vně
indexového znaménka, musí se nasadit
nový řemen.
9
54
52
53
S Vyšroubujte zapalovací svíčky.
S Lístkovým spároměrem změřte
mezeru mezi elektrodami na nových
svíčkách a podle potřeby ji seřiďte.
Je-li pevný ukazatel (55) vně
indexového znaménka, musí se nasadit
nový řemen.
F 30
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (52) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
52
Klínový řemen se musí nasadit
správně. Řemeny smí vyměňovat jen
řádně
vyškolený
a
oprávněný
mechanik.
10
1106.CZ
F 30
55
9
54
10
1106.CZ
11.7 Údržba motoru u modelů
DFG 540s-- 550s
f
11.7 Údržba motoru u modelů
DFG 540s--550s
56
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
Výměna motorového oleje a
olejového filtru
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
Motorový olej vyměňujte jen je-li motor
zahřátý a vozík je zaparkován na
rovině. Motorový olej a olejový filtr se
musí vyměňovat společně.
Vypouštění motorového oleje
Vypouštění motorového oleje
S Vyšroubujte víčko (56).
S Vyšroubujte víčko (56).
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (57) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Dokonale
vyčistěte
vypouštěcí
šroubek (57) a plochy kolem
vypouštěcího otvoru.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
S Vyšroubujte vypouštěcí šroubek a do
vhodné nádoby olej vypusťte.
f
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
f
Dejte pozor, abyste se horkým olejem
nepopálili.
S Opět vypouštěcí šroubek s novým
těsněním zašroubujte.
f
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
57
Starý olej vhodným způsobem vyřaďte.
57
Výměna filtru motorového oleje
Výměna filtru motorového oleje
S Vhodným klíčem olejový filter (58)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
S Vhodným klíčem olejový filter (58)
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
f
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
Zachyťte unikající olej a olejový filtr
s olejem vhodným způsobem vyřaďte.
S Důkladně vyčistěte těsnicí plochy na
přírubě olejového filtru.
58
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Čerstvým motorovým olejem lehce
namažte těsnění nového olejového
filtru.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
S Olejový filtr ručně utáhněte.
1106.CZ
56
F 31
1106.CZ
58
F 31
Dolití motorového oleje
Dolití motorového oleje
S Do otvoru (56) nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
S Do otvoru (56) nalijte podle mazacího
rozvrhu čerstvý motorový olej (viz
část 8).
59
Objem plnění: 6,9l
Objem plnění: 6,9l
S Měřicí tyčinkou (59) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Měřicí tyčinkou (59) si zjistěte hladinu
oleje a podle potřeby olej dolejte (viz
kapitola E, část 3).
S Našroubujte víčko.
S Našroubujte víčko.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
S Zasuňte měřicí tyčinku.
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (60) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
59
Po výměně oleje a filtru sledujte při
zkušební jízdě výstražné světlo tlaku
motorového oleje (60) a zkontrolujte,
zda olej kolem vypouštěcího šroubku a
filtru neuniká.
60
Zkouška napětí klínového řemenu
60
Zkouška napětí klínového řemenu
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (61) a řemenicí
alternátoru (62) silou 45 N.
45 N
ca. 10 mm
S Přitlačte na klínový řemen mezi
řemenicí větráku (61) a řemenicí
alternátoru (62) silou 45 N.
61
Řemen by se měl asi 10 mm prohnout.
45 N
Seřízení napětí klínového řemene
62
Seřízení napětí klínového řemene
65
S Vyšroubujte šroub (63) a zatáhněte
za alternátor (64) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
65
S Vyšroubujte šroub (63) a zatáhněte
za alternátor (64) ve směru šipky tak,
abyste
dosáhli
požadovaného
napětí.
S Opět šroub utáhněte.
64
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
64
S Znovu napětí vyzkoušejte a podle
potřeby opět seřiďte.
63
F 32
61
Řemen by se měl asi 10 mm prohnout.
62
S Opět šroub utáhněte.
ca. 10 mm
63
1106.CZ
F 32
1106.CZ
f
Výměna palivového filtru
Výměna palivového filtru
S Vypusťte palivo z filtru do vhodné
nádoby.
S Vypusťte palivo z filtru do vhodné
nádoby.
S Palivový filtr (65) vhodným klíčem
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
S Palivový filtr (65) vhodným klíčem
uvolněte a ručně jej vyšroubujte.
Vhodným způsobem palivový filtr a
palivo vyřaďte.
65
f
S Našroubujte palivový filtr s novým
těsnicím kroužkem do nového
pouzdra.
S Našroubujte palivový filtr s novým
těsnicím kroužkem do nového
pouzdra.
S Před nasazením těsnicí kroužek
lehce namažte naftovým palivem.
S Před nasazením těsnicí kroužek
lehce namažte naftovým palivem.
S Těsnicí plochy na přírubě filtru
důkladně vyčistěte.
S Těsnicí plochy na přírubě filtru
důkladně vyčistěte.
S Těsnění na novém palivovém filtru
namažte lehce naftovým palivem.
S Těsnění na novém palivovém filtru
namažte lehce naftovým palivem.
S Ručně palivový filtr zašroubujte, aby
těsnění přilehlo k přírubě filtru.
S Ručně palivový filtr zašroubujte, aby
těsnění přilehlo k přírubě filtru.
S O další třetinu otáčky palivový filtr
utáhněte.
S O další třetinu otáčky palivový filtr
utáhněte.
S Palivový systém odvzdušněte.
S Palivový systém odvzdušněte.
Odvzdušnění palivového systému
f
A
Vhodným způsobem palivový filtr a
palivo vyřaďte.
Odvzdušnění palivového systému
66
f
Unikající palivo zachyťte a vhodným
způsobem je vyřaďte.
S Otevřete odvzdušňovací šroub (66).
S Zapněte ruční páčku na palivovém
čerpadle (67) a nechte čerpadlo
běžet,
až
palivo
vytékající
z odvzdušňovacího šroubu přestane
bublat.
S Zapněte ruční páčku na palivovém
čerpadle (67) a nechte čerpadlo
běžet,
až
palivo
vytékající
z odvzdušňovacího šroubu přestane
bublat.
S Utáhněte odvzdušňovací šroub.
S Utáhněte odvzdušňovací šroub.
S Podržte spínač zapalování/startu asi
10 vteřin v poloze I.
S Podržte spínač zapalování/startu asi
10 vteřin v poloze I.
S Počkejte 10 vteřin.
S Počkejte 10 vteřin.
S Opakujte postup až do naskočení
motoru.
S Opakujte postup až do naskočení
motoru.
Při zkoušce motoru zkontrolujte, zda
palivo z filtru, přetokového ventilu a
kolem matic na vstřikovacích tryskách
neuniká.
Při zkoušce motoru zkontrolujte, zda
palivo z filtru, přetokového ventilu a
kolem matic na vstřikovacích tryskách
neuniká.
1106.CZ
A
67
F 33
66
Unikající palivo zachyťte a vhodným
způsobem je vyřaďte.
S Otevřete odvzdušňovací šroub (66).
Nechce-li motor naskočit nebo po
krátké době opět zhasne, znovu systém
odvzdušněte.
65
Nechce-li motor naskočit nebo po
krátké době opět zhasne, znovu systém
odvzdušněte.
1106.CZ
67
F 33
11.8 Kontrola koncentrace chladicí kapaliny
f
11.8 Kontrola koncentrace chladicí kapaliny
Neotvírejte víčko chladicí nádrže, je-li motor horký.
Chladicí systém musí být celý rok naplněn směsí vody, přípravku proti zamrznutí
a protikorozní ochrany, aby se zvýšil bod varu, zabránilo se usazeninám vápna a
případnému poškození vlivem mrazu a koroze.
f
S Nemáte-li dostatečnou ochranu proti
mrazu, vypusťte chladicí kapalinu a
do expanzní nádrže (68) dolijte
přípravek proti zamrznutí tak, abyste
dosáhli správného poměru.
Příslušné objemy přípravku proti
zamrznutí a oleje proti korozi jsou
uvedeny v tabulce provozních kapalin
(viz část 7).
68
Příslušné objemy přípravku proti
zamrznutí a oleje proti korozi jsou
uvedeny v tabulce provozních kapalin
(viz část 7).
68
Poměr vody/přípravku proti zamrznutí a dosažené ochrany proti mrazu uvádí tabulka.
Poměr vody/přípravku proti zamrznutí a dosažené ochrany proti mrazu uvádí tabulka.
Objem kapalin v chladicím systému:
Objem kapalin v chladicím systému:
DFG 316s/320s:
10,0 l
DFG 316s/320s:
10,0 l
TFG 316s/320s:
8,5 l
TFG 316s/320s:
8,5 l
DFG 420s-430s:
10,7 l
DFG 420s-430s:
10,7 l
TFG 420s-430s:
10,7 l
TFG 420s-430s:
10,7 l
DFG 540s-550s:
16,0 l
DFG 540s-550s:
16,0 l
TFG 540s-550s:
16,0 l
TFG 540s-550s:
16,0 l
Postup při plnění chladicí soustavy
Před doplňováním chladicí kapaliny v rámci údržby nechte motor vychladnout. Pomalu
otevřete uzávěr; je-li systém pod tlakem, může uniknout nebezpečně horká chladicí
kapalina. Chladicí soustavu nepřeplňujte chladicí kapalinou. Uzávěr obsahuje pojistný
ventil, který se otevře a umožní horké chladicí kapalině uniknout, když je její množství
příliš velké.
f
Chladicí kapalina doplňovaná během údržby musí splňovat stejné požadavky jako
originální chladicí kapalina (viz část 7). Příručky k motoru. Když se plnění provádí příliš
rychle, nebo když není přístroj při plnění ve vodorovné poloze, do chladicí soustavy se
dostane vzduch. Provoz motoru se vzduchem v chladicí soustavě způsobuje příliš
vysoké provozní teploty a může mít za následek poškození motoru.
F 34
Chladicí systém musí být celý rok naplněn směsí vody, přípravku proti zamrznutí
a protikorozní ochrany, aby se zvýšil bod varu, zabránilo se usazeninám vápna a
případnému poškození vlivem mrazu a koroze.
S Nemáte-li dostatečnou ochranu proti
mrazu, vypusťte chladicí kapalinu a
do expanzní nádrže (68) dolijte
přípravek proti zamrznutí tak, abyste
dosáhli správného poměru.
Postup při plnění chladicí soustavy
f
Neotvírejte víčko chladicí nádrže, je-li motor horký.
1106.CZ
Před doplňováním chladicí kapaliny v rámci údržby nechte motor vychladnout. Pomalu
otevřete uzávěr; je-li systém pod tlakem, může uniknout nebezpečně horká chladicí
kapalina. Chladicí soustavu nepřeplňujte chladicí kapalinou. Uzávěr obsahuje pojistný
ventil, který se otevře a umožní horké chladicí kapalině uniknout, když je její množství
příliš velké.
Chladicí kapalina doplňovaná během údržby musí splňovat stejné požadavky jako
originální chladicí kapalina (viz část 7). Příručky k motoru. Když se plnění provádí příliš
rychle, nebo když není přístroj při plnění ve vodorovné poloze, do chladicí soustavy se
dostane vzduch. Provoz motoru se vzduchem v chladicí soustavě způsobuje příliš
vysoké provozní teploty a může mít za následek poškození motoru.
F 34
1106.CZ
Ujistěte se, že přístroj stojí vodorovně. Otevřete pomalu uzávěr vyrovnávací nádržky.
Pomocí trychtýře naplňte pomalu chladicí soustavu do úrovně předepsané v příručce
výrobce. Trychtýř bude vytvářet tlak, který je nutný k vytlačení vzduchu z chladicí
soustavy. Vyčkejte, až všechny vzduchové bubliny uniknou a uzávěr opět nasaďte.
Nastartujte motor. Vypněte motor, když dosáhne své provozní teploty, a nechte jej
vychladnout. Otevřete pomalu uzávěr vyrovnávací nádržky a v případě potřeby
doplňte dle pokynů v příručce chladicí kapalinu až do dosažení předepsané úrovně.
Uzávěr opět nasaďte.
11.9 Čistění/výměna kazety se vzduchovým filtrem
Ujistěte se, že přístroj stojí vodorovně. Otevřete pomalu uzávěr vyrovnávací nádržky.
Pomocí trychtýře naplňte pomalu chladicí soustavu do úrovně předepsané v příručce
výrobce. Trychtýř bude vytvářet tlak, který je nutný k vytlačení vzduchu z chladicí
soustavy. Vyčkejte, až všechny vzduchové bubliny uniknou a uzávěr opět nasaďte.
Nastartujte motor. Vypněte motor, když dosáhne své provozní teploty, a nechte jej
vychladnout. Otevřete pomalu uzávěr vyrovnávací nádržky a v případě potřeby
doplňte dle pokynů v příručce chladicí kapalinu až do dosažení předepsané úrovně.
Uzávěr opět nasaďte.
11.9 Čistění/výměna kazety se vzduchovým filtrem
Veškeré údržbářské práce se smí provádět pouze při vypnutém motoru. Nezapínejte
motor bez kazety se vzduchovým filtrem.
Veškeré údržbářské práce se smí provádět pouze při vypnutém motoru. Nezapínejte
motor bez kazety se vzduchovým filtrem.
S Uvolněte obě upínací svorky (70) a
vyjměte prachovou jímku (71).
S Uvolněte obě upínací svorky (70) a
vyjměte prachovou jímku (71).
S Z pouzdra filtru (69) opatrně vyjměte
vnitřní (72) a vnější (73) kazetu
vzduchového filtru.
70
69
S Z pouzdra filtru (69) opatrně vyjměte
vnitřní (72) a vnější (73) kazetu
vzduchového filtru.
S Suchým
stlačeným
vzduchem
vyfoukejte zevnitř ven vnější kazetu
(73), aby byla zcela prostá prachu.
S Suchým
stlačeným
vzduchem
vyfoukejte zevnitř ven vnější kazetu
(73), aby byla zcela prostá prachu.
S Vnitřní kazetu (72) opatrně otřete
nechlupatým hadrem.
S Vnitřní kazetu (72) opatrně otřete
nechlupatým hadrem.
71
Pouzdro filtru otřete čistým hadrem,
nevyfukujte je stlačeným vzduchem.
S Poškozené nebo silně znečistěné
filtrační kazety vyměňte.
72
71
Pouzdro filtru otřete čistým hadrem,
nevyfukujte je stlačeným vzduchem.
73
S Poškozené nebo silně znečistěné
filtrační kazety vyměňte.
S Z prachové jímky sejměte gumové
těsnění a důkladně ji vyčistěte.
S Z prachové jímky sejměte gumové
těsnění a důkladně ji vyčistěte.
S Uložte kazetu se vzduchovým filtrem
opět do pouzdra a utáhněte.
S Uložte kazetu se vzduchovým filtrem
opět do pouzdra a utáhněte.
Při výměně kazety se vzduchovým
filtrem dejte pozor, aby se nepoškodila.
Při výměně kazety se vzduchovým
filtrem dejte pozor, aby se nepoškodila.
S Nasaďte prachovou jímku a zajistěte
ji oběma upínacími svorkami.
S Nasaďte prachovou jímku a zajistěte
ji oběma upínacími svorkami.
Některé modely jsou vybavené pouze vnější kazetou se vzduchovým filtrem (73).
A
11.10 Brzdový systém
f
70
69
72
73
Některé modely jsou vybavené pouze vnější kazetou se vzduchovým filtrem (73).
A
11.10 Brzdový systém
Všechny prohlídky, seřizování, údržbu a opravy smí provádět pouze zkušený
mechanik.
Všechny prohlídky, seřizování, údržbu a opravy smí provádět pouze zkušený
mechanik.
Vznikne-li závada v brzdovém systému, požádejte o pomoc technickou službu.
Vznikne-li závada v brzdovém systému, požádejte o pomoc technickou službu.
VZNIKNE-LI ZÁVADA, ODSTRAŇTE JI PŘED DALŠÍM POUŽITÍM VOZÍKU, JINAK
SE BRZDOVÝ SYSTÉM POŠKODÍ A ZPŮSOBÍ RIZIKO PRO ŘIDIČE.
1106.CZ
F 35
f
VZNIKNE-LI ZÁVADA, ODSTRAŇTE JI PŘED DALŠÍM POUŽITÍM VOZÍKU, JINAK
SE BRZDOVÝ SYSTÉM POŠKODÍ A ZPŮSOBÍ RIZIKO PRO ŘIDIČE.
1106.CZ
F 35
11.11 Výměna kol
f
f
11.11 Výměna kol
Na dělených ráfkách s pneumatickými koly se upínací šrouby na částech ráfku mezi
maticemi kola nesmí uvolňovat, jsou-li pneumatiky nahuštěné.
Na dělených ráfkách s pneumatickými koly se upínací šrouby na částech ráfku mezi
maticemi kola nesmí uvolňovat, jsou-li pneumatiky nahuštěné.
S Zdvihněte vozík ve vyznačených zdvihacích bodech, aby byla kola kousek nad
zemí.
S Zdvihněte vozík ve vyznačených zdvihacích bodech, aby byla kola kousek nad
zemí.
S Vozík dřevěnými bloky zajistěte.
S Vozík dřevěnými bloky zajistěte.
S Jelikož vzhledem k velké světlosti vozidel třídy 540s-550s nelze použít standardní
hever, je třeba použít následující zvedací postup:
S Jelikož vzhledem k velké světlosti vozidel třídy 540s-550s nelze použít standardní
hever, je třeba použít následující zvedací postup:
S Metoda 1
S Metoda 1
Čelo vozu může být zdviženo
umístěním bloků pod části nástavby a
potom naklopením nástavby dopředu.
Čelo vozu může být zdviženo
umístěním bloků pod části nástavby a
potom naklopením nástavby dopředu.
f
Nedoporučujeme
tuto
metodu
v případě, že je hydraulický systém ve
špatném stavu, pokud není podvozek
důkladněji zajištěn.
Nedoporučujeme
tuto
metodu
v případě, že je hydraulický systém ve
špatném stavu, pokud není podvozek
důkladněji zajištěn.
S Metoda 2
S Metoda 2
Tato metoda je doporučena u vozidel
vybavených
spodními
výztuhami.
Zvedací body jsou následující:
Tato metoda je doporučena u vozidel
vybavených
spodními
výztuhami.
Zvedací body jsou následující:
S Zvedací bod (1) je pod podběhem co
nejblíže postranní části podvozku.
S Zvedací bod (1) je pod podběhem co
nejblíže postranní části podvozku.
S Zvedací bod (2) je pod řídicí tyčí
v centrální části vozu.
S Zvedací bod (2) je pod řídicí tyčí
v centrální části vozu.
1
F 36
f
2
1106.CZ
1
F 36
2
1106.CZ
f
f
Viz kapitola C, část 1.
S Vyšroubujte šrouby z kol.
A
S Stáhněte kola.
C
S Nasaďte nová kola.
C
S Ve stejném pořadí utáhněte šrouby
na požadovaný krouticí moment.
S Ve stejném pořadí utáhněte šrouby
na požadovaný krouticí moment.
E
D
210 Nm
460 Nm
520-620 Nm
176 Nm
500-520 Nm
D
Hnací kola (316s/320s)
Hnací kola (420s-430s)
Hnací kola (540s-550s)
Zadní kola (316s-440s)
Zadní kola (540s-550s)
210 Nm
460 Nm
520-620 Nm
176 Nm
500-520 Nm
Výměna filtru hydraulického oleje
S Otevřete kryt filtru hydraulického
oleje (74).
S Otevřete kryt filtru hydraulického
oleje (74).
74
S Vytáhněte filtr hydraulického oleje a
vyměňte jej.
S Vložte dovnitř nový filtr a připevněte
kryt.
74
S Vložte dovnitř nový filtr a připevněte
kryt.
f
Zachyťte unikající hydraulický olej.
Vhodným způsobem hydraulický olej a
starý filtr vyřaďte.
1106.CZ
B
11.12 Hydraulický systém
Výměna filtru hydraulického oleje
S Vytáhněte filtr hydraulického oleje a
vyměňte jej.
E
Krouticí moment
B
11.12 Hydraulický systém
F
S Ručně šrouby utáhněte.
S Šrouby utahujte od bodu A v pořadí,
zobrazeném na obrázku; neutahujte
úplně.
Hnací kola (316s/320s)
Hnací kola (420s-430s)
Hnací kola (540s-550s)
Zadní kola (316s-440s)
Zadní kola (540s-550s)
A
S Nasaďte nová kola.
S Šrouby utahujte od bodu A v pořadí,
zobrazeném na obrázku; neutahujte
úplně.
Krouticí moment
f
S Vyšroubujte šrouby z kol.
S Stáhněte kola.
F
S Ručně šrouby utáhněte.
Viz kapitola C, část 1.
F 37
Zachyťte unikající hydraulický olej.
Vhodným způsobem hydraulický olej a
starý filtr vyřaďte.
1106.CZ
F 37
Čistění/výměna ventilu hydraulické
nádrže
Čistění/výměna ventilu hydraulické
nádrže
S Vyšroubujte odvzdušňovací ventil
hydraulické nádrže (75) z plnicí
hubice hydraulického oleje.
S Vyšroubujte odvzdušňovací ventil
hydraulické nádrže (75) z plnicí
hubice hydraulického oleje.
75
S Odvzdušňovací ventil vyčistěte.
S Odvzdušňovací ventil vyčistěte.
Nelze-li nečistoty odstranit, vyměňte
odvzdušňovací ventil.
Nelze-li nečistoty odstranit, vyměňte
odvzdušňovací ventil.
11.13 Electrický systém
11.13 Electrický systém
Kontrola stavu baterie, hladiny a hustoty kyseliny
f
Kontrola stavu baterie, hladiny a hustoty kyseliny
Kyselina v baterii má silně korozní účinek, nesmí se proto dostat s ničím do styku.
Dostane-li se vám kyselina na oděv, pokožku nebo do očí, okamžitě postiženou část
umyjte vodou. Dostane-li se vám kyselina do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Rozlitá kyselina se musí okamžitě neutralizovat.
S Zkontrolujte, zda pouzdro baterie
(78) není popraskané nebo z něj
neuniká kyselina.
S Z pólů baterie
oxidované šupiny.
(76)
f
odstraňte
S Z pólů baterie
oxidované šupiny.
F 38
(76)
odstraňte
S Zkontrolujte hladinu kyseliny.
77
77
Hladina kyseliny musí být mezi horní a
dolní značkou.
78
S Vyšroubujte víčka (77).
S Vyšroubujte víčka (77).
S Podle potřeby dolejte k horní značce
destilovanou vodu.
S Podle potřeby dolejte k horní značce
destilovanou vodu.
S Hydrometrem
kyseliny.
S Hydrometrem
kyseliny.
změřte
76
S Namažte póly baterie mazadlem bez
kyseliny.
S Zkontrolujte hladinu kyseliny.
Hladina kyseliny musí být mezi horní a
dolní značkou.
Kyselina v baterii má silně korozní účinek, nesmí se proto dostat s ničím do styku.
Dostane-li se vám kyselina na oděv, pokožku nebo do očí, okamžitě postiženou část
umyjte vodou. Dostane-li se vám kyselina do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Rozlitá kyselina se musí okamžitě neutralizovat.
S Zkontrolujte, zda pouzdro baterie
(78) není popraskané nebo z něj
neuniká kyselina.
76
S Namažte póly baterie mazadlem bez
kyseliny.
A
75
hustotu
změřte
78
hustotu
Hustota kyseliny v dostatečně nabité baterii se rovná 1.24 až 1.28 kg/l.
Hustota kyseliny v dostatečně nabité baterii se rovná 1.24 až 1.28 kg/l.
S Podle potřeby baterii dobijte.
S Podle potřeby baterii dobijte.
S Našroubujte víčka.
S Našroubujte víčka.
U akumulátorů s minimální údržbou není třeba kontrolovat hladinu kyseliny a její
hustotu.
1106.CZ
A
F 38
U akumulátorů s minimální údržbou není třeba kontrolovat hladinu kyseliny a její
hustotu.
1106.CZ
Kontrola elektrických pojistek
V případě poruch elektrického systému
zkontrolujte pojistky nacházející se pod
kapotou.
Kontrola elektrických pojistek
85
84
83
82
V případě poruch elektrického systému
zkontrolujte pojistky nacházející se pod
kapotou.
81 80
S Otevřte kapotu a sundejte kryt
pojistkové skříňky (79).
S Zkontrolujte, zda nejsou pojistky
poškozeny a zda jsou správně
dimenzovány, v případě potřeby
proveďte výměnu.
85
84
83
82
81 80
S Otevřte kapotu a sundejte kryt
pojistkové skříňky (79).
S Zkontrolujte, zda nejsou pojistky
poškozeny a zda jsou správně
dimenzovány, v případě potřeby
proveďte výměnu.
79
S Dejte zpět na místo kryt.
79
S Dejte zpět na místo kryt.
86
86
87
91
90
89
87
88
91
F Standardní skříňka s pojistkami (Černá)
88
316s-430s Modely
Zatížení
Pol.
80 (A)
Provozní světla
20 A
80 (A)
Provozní světla
20 A
81 (B)
Řazení, rotující hlídkové světlo
10 A
81 (B)
Řazení, rotující hlídkové světlo
10 A
82 (C)
Světlomety, Brzdová světla, zadní světla
20 A
82 (C)
Světlomety, Brzdová světla, zadní světla
20 A
83 (D)
Čítač hodin, počítačová přístrojová deska
20 A
83 (D)
Čítač hodin, počítačová přístrojová deska
20 A
84 (E)
Houkačku, zapalování, zadní provozní světlo
15 A
84 (E)
Houkačku, zapalování, zadní provozní světlo
15 A
85 (F)
Hodiny
15 A
85 (F)
Hodiny
15 A
Chrání:
540s-550s Modely
Pol.
80 (A)
81 (B)
82 (C)
83 (D)
84 (E)
85 (F)
1106.CZ
89
F Standardní skříňka s pojistkami (Černá)
316s-430s Modely
Pol.
90
Ochrana (pojistka)
Pracovní světla S2 a S3, zadní pracovní světla
Řazení převodů, zpětný světlomet, zvukový signál při
couvání, ochranné světlo
Světla - sada B, brzdové světlo (relé), zámek řazení
převodů
Relé neutrálního startu, napájení počítače, napájení
přístrojové desky
Palivový článek, houkačka
Hodiny (přístrojová deska)
Chrání:
Zatížení
540s-550s Modely
Hodnota
15 A
10 A
Pol.
80 (A)
81 (B)
15 A
82 (C)
10 A
83 (D)
10 A
10 A
84 (E)
85 (F)
F 39
1106.CZ
Ochrana (pojistka)
Pracovní světla S2 a S3, zadní pracovní světla
Řazení převodů, zpětný světlomet, zvukový signál při
couvání, ochranné světlo
Světla - sada B, brzdové světlo (relé), zámek řazení
převodů
Relé neutrálního startu, napájení počítače, napájení
přístrojové desky
Palivový článek, houkačka
Hodiny (přístrojová deska)
Hodnota
15 A
10 A
15 A
10 A
10 A
10 A
F 39
f Volitelná skříňka s pojistkami (Červená) - německé silniční předpisy
f Volitelná skříňka s pojistkami (Červená) - německé silniční předpisy
316s-430s Modely
316s-430s Modely
Pol.
Chrání:
Zatížení
Pol.
Chrání:
Zatížení
86 (A)
Blikače
15 A
86 (A)
Blikače
15 A
87 (B)
Hlavní pojistku, pojistku D&E, volitelná zadní hledací a
nouzová světla
15 A
87 (B)
Hlavní pojistku, pojistku D&E, volitelná zadní hledací a
nouzová světla
15 A
88 (C)
Světlomety
15 A
88 (C)
Světlomety
15 A
89 (D)
Přední boční a zadní pravá světla
5A
89 (D)
Přední boční a zadní pravá světla
5A
90 (E)
Přední boční a zadní levá světla
5A
90 (E)
Přední boční a zadní levá světla
5A
91 (F)
Brzdová světla
5A
91 (F)
Brzdová světla
5A
540s-550s Modely
Pol.
86 (A)
87 (B)
88 (C)
89 (D)
90 (E)
91 (F)
F 40
Ochrana (pojistka)
Kontrolky, relé předního světla
Výstraha při nebezpečí, postranní světla (ovládání),
světlo na relé
Čelní světlomety
Přední postranní a zadní světla - pravá strana
Přední postranní a zadní světla - levá strana
Brzdová světla
540s-550s Modely
Hodnota
15 A
15 A
Pol.
86 (A)
87 (B)
88 (C)
89 (D)
90 (E)
91 (F)
15 A
5A
10 A
5A
1106.CZ
F 40
Ochrana (pojistka)
Kontrolky, relé předního světla
Výstraha při nebezpečí, postranní světla (ovládání),
světlo na relé
Čelní světlomety
Přední postranní a zadní světla - pravá strana
Přední postranní a zadní světla - levá strana
Brzdová světla
Hodnota
15 A
15 A
15 A
5A
10 A
5A
1106.CZ
f Volitelná skříňka s pojistkami 3
(Zelená) - pouze kabina
97
96
95
94
93
f Volitelná skříňka s pojistkami 3
(Zelená) - pouze kabina
92
316s-430s Modely
Pol.
95
94
93
92
Zatížení
Pol.
92 (A)
Vytápění kabiny
15 A
92 (A)
Vytápění kabiny
15 A
93 (B)
Přední stírač
15 A
93 (B)
Přední stírač
15 A
94 (C)
Zadní stírač
15 A
94 (C)
Zadní stírač
15 A
95 (D)
Umývač zadního ochranného skla
5A
95 (D)
Umývač zadního ochranného skla
5A
96 (E)
Střešní stírač a omývač
5A
96 (E)
Střešní stírač a omývač
5A
97 (F)
Ohřívač skla
5A
97 (F)
Ohřívač skla
5A
Chrání:
Pozice
Umístěné pod čelním krytem u
přepínače parkovací brzdy
Chrání:
Zatížení
540s-550s Modely
Ochrana (pojistka)
Pol.
92 (A)
Vytápění kabiny
93 (B)
Motor předního stírače
94 (C)
Ostřikovač skla, vytápění sedadel
95 (D)
Vytápění zadního okna
96 (E)
Motor zadního stírače
97 (F)
Vnitřní osvětlení
540s-550s Modely – Série pojistek
Ochrana (pojistka)
Houkačka (při vypnuté parkovací
brzdě)
Hodnota
10 A
10 A
15 A
10 A
10 A
10 A
Ochrana (pojistka)
Pol.
92 (A)
Vytápění kabiny
93 (B)
Motor předního stírače
94 (C)
Ostřikovač skla, vytápění sedadel
95 (D)
Vytápění zadního okna
96 (E)
Motor zadního stírače
97 (F)
Vnitřní osvětlení
540s-550s Modely – Série pojistek
Hodnota
50 A
Elektrické schema zapojení najdete v příslušném katalogu náhradních dílů nebo
v opravářské příručce.
11.14 Potenciometry řazení a ovládání
Pozice
Umístěné pod čelním krytem u
přepínače parkovací brzdy
A
Ochrana (pojistka)
Houkačka (při vypnuté parkovací
brzdě)
Hodnota
10 A
10 A
15 A
10 A
10 A
10 A
Hodnota
50 A
Elektrické schema zapojení najdete v příslušném katalogu náhradních dílů nebo
v opravářské příručce.
11.14 Potenciometry řazení a ovládání
Potenciometry spínacího a regulačního zaříĺzení smí instalovat a kalibrovat pouze
kvalifikovaný mechanik. Jinak by mohlo dojít ke zhoršenému, a v extrémním případě
i k nebezpečnému provozu tohoto vozidla.
1106.CZ
96
316s-430s Modely
540s-550s Modely
A
97
F 41
Potenciometry spínacího a regulačního zaříĺzení smí instalovat a kalibrovat pouze
kvalifikovaný mechanik. Jinak by mohlo dojít ke zhoršenému, a v extrémním případě
i k nebezpečnému provozu tohoto vozidla.
1106.CZ
F 41
12
Výfukový systém
12
Výfukový systém je třeba pravidelně prohlédnout a zkontrolovat emise. Černý nebo
modrý výfukový kouř je známkou zhoršené emise; obraťte se na odborníky.
13
F 42
Vyřazení z činnosti
Výfukový systém
Výfukový systém je třeba pravidelně prohlédnout a zkontrolovat emise. Černý nebo
modrý výfukový kouř je známkou zhoršené emise; obraťte se na odborníky.
13
Vyřazení z činnosti
Vyřazení vysokozdvižného vozíku z činnosti může provést pouze výrobce nebo
školený zástupce výrobce.
Vyřazení vysokozdvižného vozíku z činnosti může provést pouze výrobce nebo
školený zástupce výrobce.
Všeobecně
Všeobecně
Vyřazení z činnosti - práce prováděné kompetentním technikem, jejímž cílem je
připravit vysokozdvižný vozík k přepravě.
Vyřazení z činnosti - práce prováděné kompetentním technikem, jejímž cílem je
připravit vysokozdvižný vozík k přepravě.
Potřebné zdvihací zařízení
Potřebné zdvihací zařízení
Řetězy a spony schopné snést manipulaci s hmotností vysokozdvižného vozíku - viz
specifikace hmotnosti vysokozdvižného vozíku .
Řetězy a spony schopné snést manipulaci s hmotností vysokozdvižného vozíku - viz
specifikace hmotnosti vysokozdvižného vozíku .
Jeřáb nebo kladkostroj schopný snést manipulaci s hmotností vysokozdvižného
vozíku - viz specifikace hmotnosti vysokozdvižného vozíku .
Jeřáb nebo kladkostroj schopný snést manipulaci s hmotností vysokozdvižného
vozíku - viz specifikace hmotnosti vysokozdvižného vozíku .
Demontáž vysokozdvižného vozíku
Demontáž vysokozdvižného vozíku
Demontáž/vyřazení z činnosti musí provést pouze kompetentní technik, avšak pro
informativní účely je postup demontáže následující:
Demontáž/vyřazení z činnosti musí provést pouze kompetentní technik, avšak pro
informativní účely je postup demontáže následující:
S Vypuštění motorové nafty z vysokozdvižného vozíku, připadá-li v úvahu.
S Vypuštění motorové nafty z vysokozdvižného vozíku, připadá-li v úvahu.
S Vypuštění hydraulického oleje z vysokozdvižného vozíku do vhodné nádoby.
S Vypuštění hydraulického oleje z vysokozdvižného vozíku do vhodné nádoby.
S Vyjmutí láhví se zkapalněným plynem, připadá-li v úvahu.
S Vyjmutí láhví se zkapalněným plynem, připadá-li v úvahu.
S Vyjmutí příslušenství, např. připevněných světel atd.
S Vyjmutí příslušenství, např. připevněných světel atd.
S Vyjmutí sloupu z vysokozdvižného vozíku.
S Vyjmutí sloupu z vysokozdvižného vozíku.
S Vyjmutí naklápěcích válců z vysokozdvižného vozíku.
S Vyjmutí naklápěcích válců z vysokozdvižného vozíku.
S Zabalení a uložení montážních podskupin do beden.
S Zabalení a uložení montážních podskupin do beden.
Během prací na vyřazení vysokozdvižného vozíku z činnosti se musí dbát na to, aby
součásti vyjmuté z vysokozdvižného vozíku byly chráněny před znečistěním, např.:
Během prací na vyřazení vysokozdvižného vozíku z činnosti se musí dbát na to, aby
součásti vyjmuté z vysokozdvižného vozíku byly chráněny před znečistěním, např.:
S Všechny součásti, spoje a okolní plochy se před vyjmutím musí očistit
S Všechny součásti, spoje a okolní plochy se před vyjmutím musí očistit
S Po vyjmutí součástí se musí všechny otevřené spoje zaslepit.
S Po vyjmutí součástí se musí všechny otevřené spoje zaslepit.
1106.CZ
F 42
1106.CZ
14
Prohlídky
14
Prohlídky
Všeobecně
Všeobecně
K zajištění bezpečného provozu vysokozdvižného vozíku se musí udržovat jeho
bezpečný pracovní a provozní stav. Je proto nutné vysokozdvižný vozík sledovat
pomocí prohlídek a testů. Prohlídky a testy musí zařizovat uživatel a provádějí je osoby
uvedené v odstavci “Vymezení vykonavatelů prohlídek”.
K zajištění bezpečného provozu vysokozdvižného vozíku se musí udržovat jeho
bezpečný pracovní a provozní stav. Je proto nutné vysokozdvižný vozík sledovat
pomocí prohlídek a testů. Prohlídky a testy musí zařizovat uživatel a provádějí je osoby
uvedené v odstavci “Vymezení vykonavatelů prohlídek”.
Záznamy testů se musejí vést v knize jízd vysokozdvižného vozíku.
Záznamy testů se musejí vést v knize jízd vysokozdvižného vozíku.
Inspektor má provádět testy objektivně a vydání nebo nevydání osvědčení o testu
nemá být ovlivněno provozními nebo administrativními vlivy.
Inspektor má provádět testy objektivně a vydání nebo nevydání osvědčení o testu
nemá být ovlivněno provozními nebo administrativními vlivy.
Seřizování nebo opravy, tak jak jsou nutné, se musejí provést bezprostředně.
Seřizování nebo opravy, tak jak jsou nutné, se musejí provést bezprostředně.
Předpisy pro předcházení nehodám jsou zákonnými předpisy, které jsou pro
dodavatele (tj. provozovatele vysokozdvižného vozíku) závazné. Nedodržení těchto
předpisů může porušovat občanské a trestní právo.
Předpisy pro předcházení nehodám jsou zákonnými předpisy, které jsou pro
dodavatele (tj. provozovatele vysokozdvižného vozíku) závazné. Nedodržení těchto
předpisů může porušovat občanské a trestní právo.
Vymezení vykonavatelů prohlídek
Vymezení vykonavatelů prohlídek
Vykonavatel běžných prohlídek: Osoba, která má pracovní znalosti o určitém
vysokozdvižném vozíku postačující k vymezení zjevných závad.
Vykonavatel běžných prohlídek: Osoba, která má pracovní znalosti o určitém
vysokozdvižném vozíku postačující k vymezení zjevných závad.
Zkušený technik: Osoba, která vzhledem ke své praxi a zkušenostem má postačující
znalosti o konkrétním typu vysokozdvižného vozíku a je v dostatečné míře
obeznámena s příslušnými předpisy k tomu, aby určila odchylky od řádného stavu
(zvlášť školené osoby).
Zkušený technik: Osoba, která vzhledem ke své praxi a zkušenostem má postačující
znalosti o konkrétním typu vysokozdvižného vozíku a je v dostatečné míře
obeznámena s příslušnými předpisy k tomu, aby určila odchylky od řádného stavu
(zvlášť školené osoby).
Odborný technik: Technik s přiměřenými znalostmi v oblasti návrhu, konstrukce a
údržby vysokozdvižného vozíku konkrétního typu, jakož i příslušných předpisů a
norem a je schopen posoudit bezpečnostní stav k zajištění další bezpečné činnosti.
Odborný technik: Technik s přiměřenými znalostmi v oblasti návrhu, konstrukce a
údržby vysokozdvižného vozíku konkrétního typu, jakož i příslušných předpisů a
norem a je schopen posoudit bezpečnostní stav k zajištění další bezpečné činnosti.
První prohlídka a prohlídky po generální opravě či úpravě
První prohlídka a prohlídky po generální opravě či úpravě
Před tím, než se nový nebo ve velké míře opravovaný vysokozdvižný vozík uvede do
provozu, musí projít prohlídkou a zkouškami. Tato prohlídka, která zahrnuje kontrolu
dokumentace, se skládá z vizuální kontroly a ověření funkcí a účinnosti.
Před tím, než se nový nebo ve velké míře opravovaný vysokozdvižný vozík uvede do
provozu, musí projít prohlídkou a zkouškami. Tato prohlídka, která zahrnuje kontrolu
dokumentace, se skládá z vizuální kontroly a ověření funkcí a účinnosti.
Prohlídka a testy zahrnují:
Prohlídka a testy zahrnují:
S kontrolu identifikace vysokozdvižného vozíku včetně použití nálepek;
S kontrolu identifikace vysokozdvižného vozíku včetně použití nálepek;
S kontrolu součástí a zařízení ve vztahu k poškození, korozi nebo jiným závadám;
S kontrolu součástí a zařízení ve vztahu k poškození, korozi nebo jiným závadám;
S funkční testy mechanismů;
S funkční testy mechanismů;
S kontrolu bezpečnostního zařízení, průjezdných profilů, rizika přimáčknutí atd.
S kontrolu bezpečnostního zařízení, průjezdných profilů, rizika přimáčknutí atd.
S zkušební zatížení, buď se jmenovitou nosností nebo skutečnou nosností v souladu
s příslušnými národními požadavky legislativy;
S zkušební zatížení, buď se jmenovitou nosností nebo skutečnou nosností v souladu
s příslušnými národními požadavky legislativy;
S přídavná zařízení.
S přídavná zařízení.
Prohlídka před provozem
Prohlídka před provozem
Před provozem musí vysokozdvižný vozík kontrolovat vykonavatel běžných prohlídek.
V podstatě je tato prohlídka funkční zkouškou vysokozdvižného vozíku, vizuální
kontrolou, zda se nezjistí běžné závady a prohlídkou veškerého přídavného zařízení.
Před provozem musí vysokozdvižný vozík kontrolovat vykonavatel běžných prohlídek.
V podstatě je tato prohlídka funkční zkouškou vysokozdvižného vozíku, vizuální
kontrolou, zda se nezjistí běžné závady a prohlídkou veškerého přídavného zařízení.
1106.CZ
F 43
1106.CZ
F 43
14.1 Bezpečnostní kontroly vykonávané v pravidelných intervalech a po nehodách
(D: Kontrola v rámci nehodové prevence podle nařízení BGV D27)
14.1 Bezpečnostní kontroly vykonávané v pravidelných intervalech a po nehodách
(D: Kontrola v rámci nehodové prevence podle nařízení BGV D27)
Nejméně jednou ročně nebo po nehodě musí vysokozdvižný vozík zkontrolovat
kvalifikovaný inspektor. Inspektor musí zhodnotit stav vysokozdvižného vozíku z
hlediska zaměřeného čistě na bezpečnostní aspekty, aniž by byl přitom ovlivněn jakkoli
společností nebo ekonomickými okolnostmi. Inspektor musí být přiměřeně informován
a musí mít přiměřené zkušenosti, aby mohl na základě technických kritérií a principů,
podle kterých se řídí prohlídky vysokozdvižných vozíků, zhodnotit stav
vysokozdvižného vozíku a účinnost bezpečnostního zařízení.
Nejméně jednou ročně nebo po nehodě musí vysokozdvižný vozík zkontrolovat
kvalifikovaný inspektor. Inspektor musí zhodnotit stav vysokozdvižného vozíku z
hlediska zaměřeného čistě na bezpečnostní aspekty, aniž by byl přitom ovlivněn jakkoli
společností nebo ekonomickými okolnostmi. Inspektor musí být přiměřeně informován
a musí mít přiměřené zkušenosti, aby mohl na základě technických kritérií a principů,
podle kterých se řídí prohlídky vysokozdvižných vozíků, zhodnotit stav
vysokozdvižného vozíku a účinnost bezpečnostního zařízení.
Prohlídka musí obsahovat vyčerpávající kontrolu technického stavu vysokozdvižného
vozíku s ohledem na aspekty předcházení úrazům. Vedle toho se musí vysokozdvižný
vozík dokonale prohlédnout, jestli není poškozen případným nesprávným používáním.
Výsledek prohlídky musí být zaznamenán do inspekční zprávy, která se musí udržovat
tak, aby byla k dispozici po dobu nejméně dalších dvou intervalů prohlídek.
Prohlídka musí obsahovat vyčerpávající kontrolu technického stavu vysokozdvižného
vozíku s ohledem na aspekty předcházení úrazům. Vedle toho se musí vysokozdvižný
vozík dokonale prohlédnout, jestli není poškozen případným nesprávným používáním.
Výsledek prohlídky musí být zaznamenán do inspekční zprávy, která se musí udržovat
tak, aby byla k dispozici po dobu nejméně dalších dvou intervalů prohlídek.
Uživatel musí zajistit, že se všechny závady bez prodlení odstraní.
Uživatel musí zajistit, že se všechny závady bez prodlení odstraní.
A
Výrobce zřídil zvláštní bezpečnostní
službu se zvlášť kvalifikovaným
personálem. Jako vizuální potvrzení
toho, že vysokozdvižný vozík splnil
kritéria bezpečnostní prohlídky, musí
se na vysokozdvižný vozík připevnit
štítek. Tento štítek obsahuje informace
o tom, ve kterém měsíci a ve kterém
roce se má vykonat příští test.
A
Příklad pro Německo D:
F 44
Výrobce zřídil zvláštní bezpečnostní
službu se zvlášť kvalifikovaným
personálem. Jako vizuální potvrzení
toho, že vysokozdvižný vozík splnil
kritéria bezpečnostní prohlídky, musí
se na vysokozdvižný vozík připevnit
štítek. Tento štítek obsahuje informace
o tom, ve kterém měsíci a ve kterém
roce se má vykonat příští test.
Příklad pro Německo D:
Výsledky prohlídek
Výsledky prohlídek
Výsledky pravidelných prohlídek musejí zaznamenávat osoby provádějící prohlídku.
Výsledky pravidelných prohlídek musejí zaznamenávat osoby provádějící prohlídku.
Zprávy zkušených techniků musejí podrobně uvádět, co bylo zjištěno. Zprávy
odborných techniků musí obsahovat závěry učiněné na základě jejich zjištění.
Zprávy zkušených techniků musejí podrobně uvádět, co bylo zjištěno. Zprávy
odborných techniků musí obsahovat závěry učiněné na základě jejich zjištění.
Jestliže se během prohlídky zjistí jakákoli závada, opotřebení nebo poškození, které
mohou ohrozit bezpečnost, musejí se před opětným uvedením vysokozdvižného
vozíku do provozu vykonat účinná nápravná opatření.
Jestliže se během prohlídky zjistí jakákoli závada, opotřebení nebo poškození, které
mohou ohrozit bezpečnost, musejí se před opětným uvedením vysokozdvižného
vozíku do provozu vykonat účinná nápravná opatření.
Plánovaná preventivní údržba, mazání a prohlídky se musejí dodržovat. Záznamy, o
nichž je rozhodnuto, že jsou nutné (nebo je vyžadují národní úřady) se musejí
uchovávat.
Plánovaná preventivní údržba, mazání a prohlídky se musejí dodržovat. Záznamy, o
nichž je rozhodnuto, že jsou nutné (nebo je vyžadují národní úřady) se musejí
uchovávat.
1106.CZ
F 44
1106.CZ
15
Skladování
15
Skladování
Dlouhodobé skladování vysokozdvižných vozíků
Dlouhodobé skladování vysokozdvižných vozíků
Všeobecně.
Všeobecně.
V případě, že se vysokozdvižný vozík(y) skladuje po dobu čtyř týdnů nebo déle, je
nutno použít konzervační postupy. Všechny konzervační metody by měly používat
sprej nebo aerosol, aby se zajistilo maximální pokrytí součástí.
V případě, že se vysokozdvižný vozík(y) skladuje po dobu čtyř týdnů nebo déle, je
nutno použít konzervační postupy. Všechny konzervační metody by měly používat
sprej nebo aerosol, aby se zajistilo maximální pokrytí součástí.
Před prováděním ochrany je důležité zajistit, aby byla učiněna následující opatření:
Před prováděním ochrany je důležité zajistit, aby byla učiněna následující opatření:
S Veškerá místa porušená značkami, rýhami atd., na zcela natřených
vysokozdvižných vozících, přídavném zařízení atd. se musejí nátěrem doplnit.
S Veškerá místa porušená značkami, rýhami atd., na zcela natřených
vysokozdvižných vozících, přídavném zařízení atd. se musejí nátěrem doplnit.
S Nenatírané součásti musejí být chráněny před korozí, šupinami vznikajícími při
korozi, struskou po svařování, nátěrem a vlhkostí.
S Nenatírané součásti musejí být chráněny před korozí, šupinami vznikajícími při
korozi, struskou po svařování, nátěrem a vlhkostí.
S Plochy určené k ošetření musí být odkryté k umožnění maximálního přístupu
konzervačního prostředku.
S Plochy určené k ošetření musí být odkryté k umožnění maximálního přístupu
konzervačního prostředku.
Konzervační prostředky
Konzervační prostředky
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany
Jednotlivé součásti nebo plochy je nutno chránit různými přípravky. Níže uvedené
kategorie vyjadřují základní použití jednotlivých přípravků.
Kategorie A: Základní ochrana proti korozi součástí, které budou mít během období
skladování nebo při přepravě určitý pohyb.
Jednotlivé součásti nebo plochy je nutno chránit různými přípravky. Níže uvedené
kategorie vyjadřují základní použití jednotlivých přípravků.
Kategorie A: Základní ochrana proti korozi součástí, které budou mít během období
skladování nebo při přepravě určitý pohyb.
Kategorie B: Základní elektrické zařízení, přípojky atd.
Kategorie B: Základní elektrické zařízení, přípojky atd.
Kategorie C: K použití na plochách nebo součástech, které zůstávají během
skladování nebo přepravy bez pohybu.
Kategorie C: K použití na plochách nebo součástech, které zůstávají během
skladování nebo přepravy bez pohybu.
Doporučený ochranný prostředek
(chemická látka)
Kategorie
Doporučený ochranný prostředek
(chemická látka)
Kategorie
Tenká vosková vrstva zbylá po nátěru rozpouštědla, chránící
před vlhkostí a působící jako neodstřikující mazadlo
A
Tenká vosková vrstva zbylá po nátěru rozpouštědla, chránící
před vlhkostí a působící jako neodstřikující mazadlo
A
Ochranná nevodivá vrstva mazadla, účinkující i při silném
mrazu
B
Ochranná nevodivá vrstva mazadla, účinkující i při silném
mrazu
B
Tenká vosková vrstva zbylá po nátěru rozpouštědla, chránící
před vlhkostí a korozí
C
Tenká vosková vrstva zbylá po nátěru rozpouštědla, chránící
před vlhkostí a korozí
C
Příprava vysokozdvižného vozíku ke skladování
Příprava vysokozdvižného vozíku ke skladování
Sestava sloupu vozíku.
Sestava sloupu vozíku.
S Spusťte sloup vozíku zcela dolů.
S Spusťte sloup vozíku zcela dolů.
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Řetěz, kotvení řetězu, válečky řetězu, montážní čepy sloupu, volné posuvné
povrchy zdvihu, odkrytá pístnice zdvihového válce, válečková dráha uvnitř sloupu
a čepy vidlic.
S Řetěz, kotvení řetězu, válečky řetězu, montážní čepy sloupu, volné posuvné
povrchy zdvihu, odkrytá pístnice zdvihového válce, válečková dráha uvnitř sloupu
a čepy vidlic.
Montážní sestava řízené nápravy.
Montážní sestava řízené nápravy.
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Exponovanou pístnici válce, čepy a ložiska spojovacího pákoví, matice kol.
S Exponovanou pístnici válce, čepy a ložiska spojovacího pákoví, matice kol.
S Zajistěte, aby byly všechny maznice na mazací tuk plně namazány, např. svislé čepy
nápravy, hlavy kol atd. s použitím mazacího lisu.
S Zajistěte, aby byly všechny maznice na mazací tuk plně namazány, např. svislé čepy
nápravy, hlavy kol atd. s použitím mazacího lisu.
1106.CZ
F 45
1106.CZ
F 45
F 46
Montážní sestava hnací nápravy.
Montážní sestava hnací nápravy.
S Zajistěte ochrannými kryty šroubové spojky brzdových hadic.
S Zajistěte ochrannými kryty šroubové spojky brzdových hadic.
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Připojovací táhla parkovací brzdy, matice kol, všechny hlavní závěsné sestavy,
válce naklápějící podvozek.
S Připojovací táhla parkovací brzdy, matice kol, všechny hlavní závěsné sestavy,
válce naklápějící podvozek.
Ovládací prvky a pákoví.
Ovládací prvky a pákoví.
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Ošetřete sprejem kategorie A následující součásti:
S Hydraulický ovládací ventil uvádějící do činnosti pákoví a hřídel, odkryté horní části
cívek u ventilů, táhla a otočné čepy řazení převodu, hřídel a táhla nožní brzdy, otočný
čep a táhla akcelerátoru, táhla lanka zastavení motoru, brzdová lanka a odkryté
konce vnitřního lanka akcelerátoru. Konce lan pružných ovládacích prvků.
S Hydraulický ovládací ventil uvádějící do činnosti pákoví a hřídel, odkryté horní části
cívek u ventilů, táhla a otočné čepy řazení převodu, hřídel a táhla nožní brzdy, otočný
čep a táhla akcelerátoru, táhla lanka zastavení motoru, brzdová lanka a odkryté
konce vnitřního lanka akcelerátoru. Konce lan pružných ovládacích prvků.
Elektrické součásti
Elektrické součásti
S Odpojte akumulátor a namažte svorky akumulátoru hojným množstvím žluté
vazelíny.
S Odpojte akumulátor a namažte svorky akumulátoru hojným množstvím žluté
vazelíny.
S Ošetřete sprejem kategorie B následující součásti:
S Ošetřete sprejem kategorie B následující součásti:
S Všechny exponované plochy holého kovu na alternátoru, svorky alternátoru, svorky
motoru spouštěče, svorky houkačky, svorky podtlakového spínače, svorky
ovládacího panelu a konektory po kapotou. Mikrospínače. Pomocné elektrické
zařízení, jako brzdové světlo/koncové světlo hledáčku a světlomety atd. Všechny
konektory, ovládací panel.
S Všechny exponované plochy holého kovu na alternátoru, svorky alternátoru, svorky
motoru spouštěče, svorky houkačky, svorky podtlakového spínače, svorky
ovládacího panelu a konektory po kapotou. Mikrospínače. Pomocné elektrické
zařízení, jako brzdové světlo/koncové světlo hledáčku a světlomety atd. Všechny
konektory, ovládací panel.
Sedadlo a přístrojový panel.
Sedadlo a přístrojový panel.
S Ošetřete sprejem kategorie A vodicí plochy a mechanismus sedadla.
S Ošetřete sprejem kategorie A vodicí plochy a mechanismus sedadla.
S Pokryjte sedadlo a přístrojovou desku polyténem a připevněte bezpečně lepicí
páskou; klíč se ponechá odkrytý.
S Pokryjte sedadlo a přístrojovou desku polyténem a připevněte bezpečně lepicí
páskou; klíč se ponechá odkrytý.
Výfuk
Výfuk
S Natřete tlumič a trubku výfuku černým nátěrem odolným proti teplu.
S Natřete tlumič a trubku výfuku černým nátěrem odolným proti teplu.
Kabina
Kabina
S Ošetřete sprejem kategorie A západky dveří, závěsy dveří a posuvný mechanismus
dveří.
S Ošetřete sprejem kategorie A západky dveří, závěsy dveří a posuvný mechanismus
dveří.
S Ošetřete sprejem kategorie B motor a svorky stěračů.
S Ošetřete sprejem kategorie B motor a svorky stěračů.
Různé
Různé
S Ošetřete sprejem kategorie A závěsné čepy kapoty, západky kapoty a typový štítek
vysokozdvižného vozíku.
S Ošetřete sprejem kategorie A závěsné čepy kapoty, západky kapoty a typový štítek
vysokozdvižného vozíku.
Pneumatiky
Pneumatiky
S Podložte pod vysokozdvižný vozík podpěru, aby se zabránilo lokálnímu poškození
pneumatik.
S Podložte pod vysokozdvižný vozík podpěru, aby se zabránilo lokálnímu poškození
pneumatik.
Použití vysokozdvižného vozíku po dlouhé době vyřazení z provozu
Použití vysokozdvižného vozíku po dlouhé době vyřazení z provozu
S Sejměte ochranný kryt, polytén atd., kde byl použit, když se vysokozdvižný vozík(y)
připravoval ke skladování.
S Sejměte ochranný kryt, polytén atd., kde byl použit, když se vysokozdvižný vozík(y)
připravoval ke skladování.
S Před spuštěním motoru vysokozdvižného vozíku se musí řidič přesvědčit, že je v
dobrém pracovním stavu.
S Před spuštěním motoru vysokozdvižného vozíku se musí řidič přesvědčit, že je v
dobrém pracovním stavu.
1106.CZ
F 46
1106.CZ
Krátkodobé skladování vysokozdvižných vozíků
Krátkodobé skladování vysokozdvižných vozíků
Krátkodobé uskladnění v suchém prostředí nevyžaduje zvláštní zásah.
Krátkodobé uskladnění v suchém prostředí nevyžaduje zvláštní zásah.
Ochrana motoru vyřazeného z činnosti
Ochrana motoru vyřazeného z činnosti
Všeobecně.
Všeobecně.
Krátkodobé skladování
Krátkodobé skladování
S Do sedmi dnů - nejsou nutná žádná opatření.
S Do sedmi dnů - nejsou nutná žádná opatření.
S Do tří měsíců - každý týden uveďte motor do chodu, až se dosáhne normální
pracovní teploty. Není-li možno spouštět motor, otočte ručně nejméně třikrát
klikovým hřídelem.
S Do tří měsíců - každý týden uveďte motor do chodu, až se dosáhne normální
pracovní teploty. Není-li možno spouštět motor, otočte ručně nejméně třikrát
klikovým hřídelem.
Dlouhodobé skladování.
Dlouhodobé skladování.
Účelem níže uvedených doporučení je zajistit, aby se zabránilo poškození, když je
motor vyřazen z činnosti po delší dobu (tři měsíce nebo déle). Používejte tento postup
hned po vyřazení motoru z činnosti. Pokyny pro použití výrobků POWERPART jsou
uvedeny na každém obalu.
Výrobky POWERPART a jejich ekvivalenty vám dodá prodejna nebo distributor.
Účelem níže uvedených doporučení je zajistit, aby se zabránilo poškození, když je
motor vyřazen z činnosti po delší dobu (tři měsíce nebo déle). Používejte tento postup
hned po vyřazení motoru z činnosti. Pokyny pro použití výrobků POWERPART jsou
uvedeny na každém obalu.
Výrobky POWERPART a jejich ekvivalenty vám dodá prodejna nebo distributor.
Pokyny
Pokyny
S Očistěte dokonale vnější povrch motoru.
S Očistěte dokonale vnější povrch motoru.
S Kde se má použít ochranné palivo, vypusťte palivový systém a naplňte jej
ochranným palivem. Prostředek POWERPART Lay-Up 1 se může přidávat k
normálnímu palivu, aby se změnilo na palivo ochranné. Nepoužívá-li se ochranné
palivo, systém se může udržovat s normálním palivem, to se však bude muset na
konci skladovacího období vypustit a zlikvidovat spolu s čističem paliva.
S Kde se má použít ochranné palivo, vypusťte palivový systém a naplňte jej
ochranným palivem. Prostředek POWERPART Lay-Up 1 se může přidávat k
normálnímu palivu, aby se změnilo na palivo ochranné. Nepoužívá-li se ochranné
palivo, systém se může udržovat s normálním palivem, to se však bude muset na
konci skladovacího období vypustit a zlikvidovat spolu s čističem paliva.
S Uveďte motor do chodu, až se zahřeje. Opravte jakoukoli netěsnost způsobující únik
paliva, mazacího oleje nebo vzduchu. Zastavte motor a vypusťte vanu klikové skříně
s mazacím olejem.
S Uveďte motor do chodu, až se zahřeje. Opravte jakoukoli netěsnost způsobující únik
paliva, mazacího oleje nebo vzduchu. Zastavte motor a vypusťte vanu klikové skříně
s mazacím olejem.
S Vyměňte vložku filtru mazacího oleje.
S Vyměňte vložku filtru mazacího oleje.
S Naplňte vanu klikové skříně novým mazacím olejem nebo správnou konzervační
kapalinou do značky úplného naplnění na měrce hladiny oleje. K mazacímu oleji lze
dodat prostředek POWERPART Lay-Up 2, aby poskytl během období skladování
ochranu proti korozi. Používá-li se konzervační kapalina, musí při návratu motoru
do provozu vypustit a musí se použít normální mazací olej.
S Naplňte vanu klikové skříně novým mazacím olejem nebo správnou konzervační
kapalinou do značky úplného naplnění na měrce hladiny oleje. K mazacímu oleji lze
dodat prostředek POWERPART Lay-Up 2, aby poskytl během období skladování
ochranu proti korozi. Používá-li se konzervační kapalina, musí při návratu motoru
do provozu vypustit a musí se použít normální mazací olej.
S Vypusťte kapalinu ze systému chlazení. K poskytnutí ochrany proti korozi je
vhodnější naplnit systém chlazení chladicí kapalinou obsahující inhibitor koroze.
Je-li nutná ochrana proti mrazu, použijte směs prostředku proti zamrzání. Není-li
zapotřebí žádná ochrana proti mrazu, použijte vodu ve směsi se schváleným
inhibitorem koroze.
S Vypusťte kapalinu ze systému chlazení. K poskytnutí ochrany proti korozi je
vhodnější naplnit systém chlazení chladicí kapalinou obsahující inhibitor koroze.
Je-li nutná ochrana proti mrazu, použijte směs prostředku proti zamrzání. Není-li
zapotřebí žádná ochrana proti mrazu, použijte vodu ve směsi se schváleným
inhibitorem koroze.
S Uveďte motor po krátkou dobu do chodu, aby se mazací olej a chladivo zavedlo do
motoru.
S Uveďte motor po krátkou dobu do chodu, aby se mazací olej a chladivo zavedlo do
motoru.
S Vyčistěte odvětrávací trubku klikové skříně a konec trubky utěsněte.
S Vyčistěte odvětrávací trubku klikové skříně a konec trubky utěsněte.
S Vyjměte injektor a naneste sprejem do každého vývrtu válce prostředek
POWERPART Lay-Up 2. Není-li k dispozici, čistý motorový mazací olej poskytne
určitý stupeň ochrany. Naneste sprejem do vrtání válců 140ml (1/4 pinty) mazacího
oleje rozděleného rovnoměrně na šest válců.
S Vyjměte injektor a naneste sprejem do každého vývrtu válce prostředek
POWERPART Lay-Up 2. Není-li k dispozici, čistý motorový mazací olej poskytne
určitý stupeň ochrany. Naneste sprejem do vrtání válců 140ml (1/4 pinty) mazacího
oleje rozděleného rovnoměrně na šest válců.
S Otočte jednou pomalu klikovým hřídelem a pak namontujte injektory spolu s novými
podložkami.
S Otočte jednou pomalu klikovým hřídelem a pak namontujte injektory spolu s novými
podložkami.
1106.CZ
F 47
1106.CZ
F 47
A
S Vzduchový filtr a jakékoli potrubí instalované mezi vzduchovým fitrem a indukčním
rozdělovacím kusem odstraňte. Do indukčního rozdělovacího kusu nastříkejte
POWERPART Lay UP 2. Rozdělovací kus utěsněte vodotěsnou páskou.
S Vzduchový filtr a jakékoli potrubí instalované mezi vzduchovým fitrem a indukčním
rozdělovacím kusem odstraňte. Do indukčního rozdělovacího kusu nastříkejte
POWERPART Lay UP 2. Rozdělovací kus utěsněte vodotěsnou páskou.
S Vyjměte výfukové potrubí. Naneste sprejem do sběrného výfukového potrubí
prostředek POWERPART Lay-Up 2. Utěsněte sběrné potrubí vodotěsnou páskou.
S Vyjměte výfukové potrubí. Naneste sprejem do sběrného výfukového potrubí
prostředek POWERPART Lay-Up 2. Utěsněte sběrné potrubí vodotěsnou páskou.
S Sundejte uzávěr plnicího hrdla mazacího oleje. Naneste sprejem kolem montážní
sestavy čepů vahadel prostředek POWERPART Lay-Up 2. Nasaďte uzávěr plnicího
hrdla.
S Sundejte uzávěr plnicího hrdla mazacího oleje. Naneste sprejem kolem montážní
sestavy čepů vahadel prostředek POWERPART Lay-Up 2. Nasaďte uzávěr plnicího
hrdla.
S Odpojte akumulátor a uskladněte jej na bezpečném místě v plně nabitém stavu.
Před uskladněním akumulátoru ošetřete svorky akumulátoru prostředkem proti
korozi. Na svorky lze použít prostředek POWERPART Lay-Up 3.
S Odpojte akumulátor a uskladněte jej na bezpečném místě v plně nabitém stavu.
Před uskladněním akumulátoru ošetřete svorky akumulátoru prostředkem proti
korozi. Na svorky lze použít prostředek POWERPART Lay-Up 3.
S Utěsněte odvětrávací trubku palivové nádrže nebo uzávěr plnicího hrdla paliva
vodotěsnou páskou.
S Utěsněte odvětrávací trubku palivové nádrže nebo uzávěr plnicího hrdla paliva
vodotěsnou páskou.
S Sejměte řemen větráku a uložte a uskladněte jej.
S Sejměte řemen větráku a uložte a uskladněte jej.
S K ochraně proti korozi naneste sprejem na motor prostředek POWERPART Lay-Up
3. Nenanášejte sprej do prostoru chlazení větrákem alternátoru.
S K ochraně proti korozi naneste sprejem na motor prostředek POWERPART Lay-Up
3. Nenanášejte sprej do prostoru chlazení větrákem alternátoru.
Před spuštěním motoru po období skladování uveďte do činnosti motor spouštěče tak,
že ovládání zastavení motoru bude v poloze zastavení, a to až do doby než se na
tlakoměru objeví tlak nebo zhasne kontrolka signalizující nízký tlak. Používá-li se
ovládání zastavení motoru elektromagnetem, musí se pro tuto činnosti odpojit.
A
S Připojte na nápadné místo na motoru štítek s udáním doby, kdy byla u motoru
provedena ochrana proti korozi a kdy bude vyžadovat obnovu této ochrany.
A
F 48
Má-li motor zůstat na skladě delší dobu než jeden rok, shora uvedený postup se musí
provádět ke konci každého dvanáctiměsíčního období.
Před spuštěním motoru po období skladování uveďte do činnosti motor spouštěče tak,
že ovládání zastavení motoru bude v poloze zastavení, a to až do doby než se na
tlakoměru objeví tlak nebo zhasne kontrolka signalizující nízký tlak. Používá-li se
ovládání zastavení motoru elektromagnetem, musí se pro tuto činnosti odpojit.
S Připojte na nápadné místo na motoru štítek s udáním doby, kdy byla u motoru
provedena ochrana proti korozi a kdy bude vyžadovat obnovu této ochrany.
A
Má-li motor zůstat na skladě delší dobu než jeden rok, shora uvedený postup se musí
provádět ke konci každého dvanáctiměsíčního období.
Složení / chemické složky výrobků Powerpart
Složení / chemické složky výrobků Powerpart
Lay-up 1
Skládá se ze směsi inhibitorů koroze, neiontových emulzifikátorů a
vysoce rafinovaných minerálních olejů
Lay-up 1
Skládá se ze směsi inhibitorů koroze, neiontových emulzifikátorů a
vysoce rafinovaných minerálních olejů
Lay-up 2
Skládá se ze směsi inhibitorů koroze v minerálním oleji. Minerální
olej je naftový, silně hydrorafinovaný olej, ze kterého byly odstraněny
vícejaderné aromatické uhlovodíky.
Lay-up 2
Skládá se ze směsi inhibitorů koroze v minerálním oleji. Minerální
olej je naftový, silně hydrorafinovaný olej, ze kterého byly odstraněny
vícejaderné aromatické uhlovodíky.
Lay-up 3
Tenká vosková vrstva zbylá po nátěru rozpouštědla, chránící před
vlhkostí a korozí
Lay-up 3
Tenká vosková vrstva zbylá po nátěru rozpouštědla, chránící před
vlhkostí a korozí
Uvedení vysokozdvižného vozíku do původního stavu
Uvedení vysokozdvižného vozíku do původního stavu
S Zkontrolujte, zda byly sejmuty všechny vodotěsné pásky, obaly a zaslepovací
uzávěry.
S Zkontrolujte, zda byly sejmuty všechny vodotěsné pásky, obaly a zaslepovací
uzávěry.
S Když byl motor skladován nebo odložen po dobu delší než jeden měsíc, vstřikovací
čerpadlo, regulátor předstihu a turbokompresor (je-li namontován) se musejí potřít
čistým motorovým olejem. Vyčistěte injektory od ochranného oleje.
S Když byl motor skladován nebo odložen po dobu delší než jeden měsíc, vstřikovací
čerpadlo, regulátor předstihu a turbokompresor (je-li namontován) se musejí potřít
čistým motorovým olejem. Vyčistěte injektory od ochranného oleje.
S Kde se použilo konzervační palivo, vypusťte palivový systém a naplňte jej palivem
správné jakosti. Proveďte odvzdušnění palivového systému.
S Kde se použilo konzervační palivo, vypusťte palivový systém a naplňte jej palivem
správné jakosti. Proveďte odvzdušnění palivového systému.
S Před spuštěním motoru vozidla se řidič musí přesvědčit, že je v dobrém pracovním
stavu a je provedena kontrola bezpečnostního zařízení k zajištění jeho činnosti.
S Před spuštěním motoru vozidla se řidič musí přesvědčit, že je v dobrém pracovním
stavu a je provedena kontrola bezpečnostního zařízení k zajištění jeho činnosti.
1106.CZ
F 48
1106.CZ
16
Likvidace
16
Likvidace
Likvidaci vysokozdvižného vozíku může provádět pouze výrobce nebo školený
zástupce výrobce.
Likvidaci vysokozdvižného vozíku může provádět pouze výrobce nebo školený
zástupce výrobce.
Před rozřezání vysokozdvižného vozíku plamenem za účelem jeho likvidace je nutno
učinit tato opatření:
Před rozřezání vysokozdvižného vozíku plamenem za účelem jeho likvidace je nutno
učinit tato opatření:
S Vyjměte z vysokozdvižného vozíku akumulátory, neboť ty by mohly explodovat.
S Vyjměte z vysokozdvižného vozíku akumulátory, neboť ty by mohly explodovat.
S Vypusťte motorovou naftu do vhodné nádoby: vyjměte nádrž na motorovou naftu z
vysokozdvižného vozíku.
Vyjměte LPG láhve, jsou-li přítomny.
S Vypusťte motorovou naftu do vhodné nádoby: vyjměte nádrž na motorovou naftu z
vysokozdvižného vozíku.
Vyjměte LPG láhve, jsou-li přítomny.
S Vypusťte hydraulický olej do vhodné nádoby.
S Vypusťte hydraulický olej do vhodné nádoby.
S Dbejte, abyste měli po ruce hasicí přístroj.
S Dbejte, abyste měli po ruce hasicí přístroj.
S NEŘEZEJTE plamenem součásti vysokozdvižného vozíku, které jsou napjaté
tahem, neboť by se mohly vymrštit.
S NEŘEZEJTE plamenem součásti vysokozdvižného vozíku, které jsou napjaté
tahem, neboť by se mohly vymrštit.
S Při řezání plamenem vysokozdvižný vozík uložte na podpěry.
S Při řezání plamenem vysokozdvižný vozík uložte na podpěry.
S Odstraňte nebo odtáhněte pryč hydraulické hadice a elektrické kabely z míst, kde
se provádí řezání plamenem.
S Odstraňte nebo odtáhněte pryč hydraulické hadice a elektrické kabely z míst, kde
se provádí řezání plamenem.
Odstraňte odpadový materiál a hořlavé hmoty bezpečným a odpovědným způsobem.
Likvidaci odpadu můžete konzultovat u vašeho nejbližšího technika bezpečnosti a
ochrany zdraví nebo u společnosti oprávněné k likvidaci odpadu.
Odstraňte odpadový materiál a hořlavé hmoty bezpečným a odpovědným způsobem.
Likvidaci odpadu můžete konzultovat u vašeho nejbližšího technika bezpečnosti a
ochrany zdraví nebo u společnosti oprávněné k likvidaci odpadu.
1106.CZ
F 49
1106.CZ
F 49
F 50
1106.CZ
F 50
1106.CZ
Dodatek pro Filtr výfukových plynů vznětového
motoru - typ STX
1
2
Dodatek pro Filtr výfukových plynů vznětového
motoru - typ STX
Úvod
1
Úvod
Jednotka filtru sazí STX pro vznětový motor nabízí účinné odstranění částeček z
výfuku vznětového motoru.
Jednotka filtru sazí STX pro vznětový motor nabízí účinné odstranění částeček z
výfuku vznětového motoru.
Funkce filtru spočívá v účinném zachycování částeček sazí v řadě patron ovinutých
keramickými vlákny, které jsou v pouzdře z ušlechtilé oceli.
Funkce filtru spočívá v účinném zachycování částeček sazí v řadě patron ovinutých
keramickými vlákny, které jsou v pouzdře z ušlechtilé oceli.
Elektronická ‘Palubní’ řídicí jednotka (ECU) kontroluje hromadění sazí v jednotce filtru.
Po uplynutí doby 6-10 provozních hodin je opticky a akusticky indikováno, že se filtr
musí vyčistit (regenerace).
Elektronická ‘Palubní’ řídicí jednotka (ECU) kontroluje hromadění sazí v jednotce filtru.
Po uplynutí doby 6-10 provozních hodin je opticky a akusticky indikováno, že se filtr
musí vyčistit (regenerace).
Optický signál je zajišťován červenou výstražnou kontrolkou na přístrojové desce. To je
první stupeň upozornění. Znamená, že se filtr sazí musí vyčistit, když je to proveditelné.
Optický signál je zajišťován červenou výstražnou kontrolkou na přístrojové desce. To je
první stupeň upozornění. Znamená, že se filtr sazí musí vyčistit, když je to proveditelné.
Druhým stupněm upozornění je akustický tón bzučáku (98 dbA), který se za žádných
okolností nesmí ignorovat. Při tomto stupni upozornění se filtr sazí MUSÍ regenerovat.
Druhým stupněm upozornění je akustický tón bzučáku (98 dbA), který se za žádných
okolností nesmí ignorovat. Při tomto stupni upozornění se filtr sazí MUSÍ regenerovat.
Není-li filtr při druhém stupni upozornění regenerován, stane se celá záruka na přístroj
NEPLATNOU.
Není-li filtr při druhém stupni upozornění regenerován, stane se celá záruka na přístroj
NEPLATNOU.
Proces čištění, resp. regenerace, spočívá v použití regenerační jednotky připevněné
na stěně. Tato jednotka poskytuje teplo a vzduch, které jsou potřebné k regeneraci filtru
sazí. Proces regenerace trvá jen 14 minut.
Proces čištění, resp. regenerace, spočívá v použití regenerační jednotky připevněné
na stěně. Tato jednotka poskytuje teplo a vzduch, které jsou potřebné k regeneraci filtru
sazí. Proces regenerace trvá jen 14 minut.
Filtr sazí STX je jedinečným výrobkem, protože dokáže kdykoliv regenerovat v
závislosti na provozu vysokozdvižného vozíku. Je-li to proveditelné, lze filtr
regenerovat na začátku a na konci každé pracovní směny, nehledě na to, zda je filtr
prázdný, částečně nebo zcela naplněný. Častější regenerace NEPOŠKOZUJE
jednotku.
Filtr sazí STX je jedinečným výrobkem, protože dokáže kdykoliv regenerovat v
závislosti na provozu vysokozdvižného vozíku. Je-li to proveditelné, lze filtr
regenerovat na začátku a na konci každé pracovní směny, nehledě na to, zda je filtr
prázdný, částečně nebo zcela naplněný. Častější regenerace NEPOŠKOZUJE
jednotku.
Regenerace
2
Filtr sazí STX se regeneruje následovně:
Regenerace
Filtr sazí STX se regeneruje následovně:
S Když se filtr musí vyčistit, svítí
ČERVENÁ kontrolka na přístrojové
desce.
4
S Když se filtr musí vyčistit, svítí
ČERVENÁ kontrolka na přístrojové
desce.
4
S Krátce po rozsvícení ČERVENÉ
kontrolky na přístrojové desce se
ozve akustické varování.
3
S Krátce po rozsvícení ČERVENÉ
kontrolky na přístrojové desce se
ozve akustické varování.
3
2
S Nyní prosím zajeďte k jednotce pro
čištění filtru STX (RPU).
S Vozidlo bezpečně odstavte v dosahu
kabelových svazků (Rysunek 1) a
vytáhněte klíč zapalování.
1
1
Rysunek 1
2
S Nyní prosím zajeďte k jednotce pro
čištění filtru STX (RPU).
S Vozidlo bezpečně odstavte v dosahu
kabelových svazků (Rysunek 1) a
vytáhněte klíč zapalování.
1
1
Rysunek 1
S Ze vstupu filtru STX sejměte
protiprachovou krytku a spojku
vzduchové hadice jednotky pro
čištění filtru (RPU) připojte dobře k
hadicové spojce.
S Ze vstupu filtru STX sejměte
protiprachovou krytku a spojku
vzduchové hadice jednotky pro
čištění filtru (RPU) připojte dobře k
hadicové spojce.
Rysunek 2
Rysunek 2
S Kabelové svazky jednotky STX a
jednotky pro čištění filtru (RPU)
vzájemně propojte - pevně zasuňte
do sebe.
S Kabelové svazky jednotky STX a
jednotky pro čištění filtru (RPU)
vzájemně propojte - pevně zasuňte
do sebe.
S ZAPněte SÍŤOVÉ
Rysunek 1).
S ZAPněte SÍŤOVÉ
Rysunek 1).
NAPĚTÍ
(2
S Vpředu na jednotce pro čištění filtru
(RPU) ZAPněte odpojovací spínač (3
Rysunek 1)
Rysunek 3
NAPĚTÍ
(2
S Vpředu na jednotce pro čištění filtru
(RPU) ZAPněte odpojovací spínač (3
Rysunek 1)
S Zelená kontrolka RPU (4 Rysunek 1)
se rozsvítí a zelená kontrolka na
přístrojové desce začne blikat. Tím je
indikováno, že je přístroj připraven k
regeneraci.
S Zelená kontrolka RPU (4 Rysunek 1)
se rozsvítí a zelená kontrolka na
přístrojové desce začne blikat. Tím je
indikováno, že je přístroj připraven k
regeneraci.
S Stiskněte
tlačítko
START
přístrojové desce vozidla.
S Stiskněte
tlačítko
START
přístrojové desce vozidla.
na
na
Rysunek 4
Rysunek 4
S Nyní proběhne proces čištění. Trvá
14 minut.
S Nyní proběhne proces čištění. Trvá
14 minut.
S Zelená a žlutá kontrolka RPU během
čištění svítí, a červená a zelená
kontrolka na přístrojové desce blikají.
S Zelená a žlutá kontrolka RPU během
čištění svítí, a červená a zelená
kontrolka na přístrojové desce blikají.
Rysunek 5
2
Rysunek 3
Rysunek 5
2
S Po uplynutí doby čištění svítí jen
zelená kontrolka na přístrojové desce
a zelená kontrolka na RPU.
S Po uplynutí doby čištění svítí jen
zelená kontrolka na přístrojové desce
a zelená kontrolka na RPU.
NEODJÍŽDĚJTE.
NEODJÍŽDĚJTE.
S VYPněte odpojovací spínač na RPU
(3 Rysunek 1).
S VYPněte odpojovací spínač na RPU
(3 Rysunek 1).
S VYPněte SÍŤOVÉ
Rysunek 1).
S VYPněte SÍŤOVÉ
Rysunek 1).
NAPĚTÍ
(2
NAPĚTÍ
(2
Rysunek 6
S Rozpojte šedé kabelové spojky.
Rysunek 6
S Rozpojte šedé kabelové spojky.
Rysunek 7
Rysunek 7
S Rozpojte spojku vzduchových hadic
a opět nasaďte protiprachovou
krytku.
S Rozpojte spojku vzduchových hadic
a opět nasaďte protiprachovou
krytku.
PROTIPRACHOVÁ
KRYTKA
FILTRU STX SE MUSÍ PŘED
PROVOZEM
BEZPODMÍNEČNĚ
NASADIT.
PROTIPRACHOVÁ
KRYTKA
FILTRU STX SE MUSÍ PŘED
PROVOZEM
BEZPODMÍNEČNĚ
NASADIT.
S Vzduchovou hadici a kabelový
svazek RPU opět zavěste na držák
jednotky pro čištění filtru.
S Nyní je vozidlo opět připraveno k
provozu.
3
Rysunek 8
S Vzduchovou hadici a kabelový
svazek RPU opět zavěste na držák
jednotky pro čištění filtru.
S Nyní je vozidlo opět připraveno k
provozu.
3
Rysunek 8
4
4

Podobné dokumenty

DFG/TFG 16 - 50 A/B/CS

DFG/TFG 16 - 50 A/B/CS Displej poruch během provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovládání vysokozdvižného vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

Vývoj změn v ŠVP pro předmět Dějepis a Český jazyk a literatura

Vývoj změn v ŠVP pro předmět Dějepis a Český jazyk a literatura listů, které jsem pro výuku dějepisu podle jednotlivých kapitol ŠVP připravovala, připomenout nejdůležitější události jednotlivých období, především ty, které se odrazily v literární tvorbě. Domnív...

Více

DFG/TFG 316-550

DFG/TFG 316-550 formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky. Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B.

Více

BRO Condair RS 150401

BRO Condair RS 150401 vstupní vody. Proto jsou parní zvlhčovače vzduchu Condair RS vhodné pro provoz s upravenou i s pitnou vodou. Při použití demineralizované vody se údržba omezuje jen na periodické kontroly funkcí.

Více

SEBU 1100CZ.

SEBU 1100CZ. všemi nebezpečnými situacemi, které hrozí při nesprávném používání motorů. Přečtěte si pozorně všechna základní opatření, abyste vše správně pochopili, dříve než se pustíte do údržby, mazání či opr...

Více

Delší - Silnější - Lepší

Delší - Silnější - Lepší pneumatikách (RDKS) 0,1–9 Nm

Více

KOLOVÉ MINI NAKLADAČE SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE OLOV

KOLOVÉ MINI NAKLADAČE SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE OLOV a rozměrná okna s čirou výplní zajišťují vynikající výhled z kabiny. Dveře kabiny možno také zajistit v „polootevřené“ poloze a dosáhnout tak velmi účinnějšího větrání. Sklopnou konstrukcí ROPS (sy...

Více