Domat Control System

Komentáře

Transkript

Domat Control System
DOMAT SOLAR SYSTEM
ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
ROZSAH SYSTÉMU
 Měření DC proudů
 Datová komunikace s měniči; máme protokoly na
běžně dostupné (Refusol, Xantrex, Solaron, atd…);
standardní protokoly (mod-bus); tvorba atypických
protokolů
 Meteo údaje
 Sběr dat z trafostanice (teploty, stavy ochran, proudy)
ROZSAH SYSTÉMU





Řízení P/Q
Centralizace a archivace dat
Dispečerský Scada systém (EMS)
Přístup www prohlížečem
Zasílání alarmových hlášení e-mailem, sms
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
DOMAT STRING BOX
 Měření DC proudů jednotlivých panelových stringů ve
stringboxech
 Dodávka stringboxů včetně silové výbavy
 Měření vývodů stringových rozvaděčů
 Meteo údaje
DOMAT COM.INTERFACE
 Sběr dat z měření DC proudů
 Sběr dat z trafostanice
 Komunikace s měniči
 Sběr dat z elektroměrů
 Meteo údaje
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
DOMAT DATALOG
 Centralizace a archivace dat
 Grafický webový server
 Správa alarmů
DOMAT PQ
 Rozhranní pro přenos signálů s distriburem (ČEZ,EON,PRE)
 Distribuce požadavku na řízení do solárního parku (střídačů)
 Datová komunikace s řídícím systémem distributora
DOMAT EMS
 Dispečerský Scada systém
SCHEMATICKÉ ŘEŠENÍ
FVE s centrálními střídači (elektro část)
String
Array box
Střídač
XX panelů
String box
String
7 -16 Stringů
XX String boxů
String
String box
Array box
Panely
String box
Array box
String box
Trafo
TOPOLOGIE ŘEŠENÍ
FVE s centrálními střídači (části řídícího a monitorovacího systému)
String
Varianta A (jemná)
Varianta B
(optimalizovaná)
XX panelů
String box
String
String
Meteo
Array box
Střídač
String box
Trafo
Panely
String box
Array box
Měření DC proudů
na úrovni stringů
jednotlivých panelů
Měření DC proudů
na úrovni vývodů
stringových rozvaděčů
Monitorování a řízení FVE
TOPOLOGIE SPRÁVY VÍCE FVE
s centrálním dispečerským systémem (EMS)
Provozně - servisní pracoviště
Servisní mobilní přístupy
Alarmové SMS
EMS
Energy
Management
Station
Zákaznický přístup
INTERNET
FVE
areál 1
PLC
Datalog
FVE
areál 5
FVE
areál 2
Router
Centrála sběru dat FVE
PLC
Datalog
Router
Centrála sběru dat FVE
FVE
areál 3
FVE
areál 4
BLOKOVÉ SCHÉMA
zapojení řídícího a monitorovacího systému FVE
Trafostanice
domat
com. interface
Střídač
domat
Datalog
domat P/Q
RS 485
nebo
Ethernet
I/O signály s distributorem
(AI, AO, DI, DO) pro P/Q
nebo komunikace
I/O signály (AI, DI, DO)
M-bus
Venkovní teplota
Teplota panelů
Intenzita záření
Trafo
ModBus – RS 485
domat
string box
(měření proudů)
domat
string box
(měření proudů)
domat
string box
(měření proudů)
komunikační síť Ethernet
INTERNET
měření
BLOKOVÉ SCHÉMA
monitorovacího systému při více trafostanicích
INTERNET
TS 1 – „hlavní trafostanice“ (přípojný bod, přenos P/Q)
domat
com. interface
domat P/Q
domat
Datalog
TS 2
Invertory
Trafo
domat
com. interface
měření proudů
RS 485 nebo Ethernet
Areálová komunikační síť Ethernet
TS X
domat
string box
(měření proudů)
domat
string box
(měření proudů)
Invertory
Trafo
ModBus – RS 485
domat
string box
(měření proudů)
TS X
domat
com. interface
RS 485 nebo Ethernet
Invertory
Trafo
domat
com. interface
RS 485 nebo Ethernet
měření proudů
měření proudů
BLOKOVÉ SCHÉMA STRING BOXU
Sdružený výstup DC ze string boxu
Výstupní proud: např.: 160A DC
Sběrnice měření proudů ModBus – RS 485
Napájení 230V
z vlastní spotřeby
domat
string box
domat
string box
domat
string box
případně pouze
měření proudů
případně pouze
měření proudů
případně pouze
měření proudů
Počet stringů: např:16
Proudová ochrana stringu: např: 10A
BLOKOVÉ SCHÉMA COM.INTERFACE
komunikační síť Ethernet
Napájení 230V z
vlastní spotřeby
domat
com. interface
RS 485 nebo Ethernet
Střídač
ModBus – RS 485
M-bus
I/O signály (AI, DI, DO)
domat
string box
(měření proudů)
Elektroměr
vyrobené
energie
(vlastní)
Sběr hodnot z
trafa:
Teploty
Stavy ochran
atd.
BLOKOVÉ SCHÉMA P/Q
Varianta A: ethernet
komunikační síť Ethernet
domat P/Q
Napájení 230V z
vlastní spotřeby
Varianta B: RS 485
Střídač
Varianta C:
I/O signály (AI, AO, DI, DO)
Předávání signálů
s distributorem
například:
I/O signály (AI, AO, DI, DO) Vstupní signály: 9DI
Výstupní: 9DO
alternativně
komunikační
protokol
Blokové schéma DATALOG
komunikační síť Ethernet
domat datalog
Napájení 230V
z vlastní spotřeby
INTERNET
EMS
Energy
Management
Station
KONCEPCE FVE S DECENTRÁLNÍMI STŘÍDAČI
SCHEMATICKÉ ŘEŠENÍ FVE
s decentrálními střídači (elektro část)
String
XX panelů
Střídač
Array box (AC)
String
XX Střídačů
String
Střídač
Panely
Array box (AC)
Střídač
Array box (AC)
Trafo
SCHEMATICKÉ ŘEŠENÍ FVE
s decentrálními střídači (monitorovací část)
Střídač
Alternativa
Array box (AC)
Střídač
Části ŘS
-Komunikace s invertory
-Sběr dat z trafostanice
-Řízení P/Q
-Centralizace dat
-Historie
-Alarmy
-Vzdálený www přístup
-Připojení na dispečink
Array box (AC)
Panely
Trafo
Array box (AC)
Monitorování
funkce panelů a
střídačů datovou
komunikací se střídači
Monitorování
AC strany digitálními
elektroměry
Monitorování
a řízení FVE
BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ
řídícího a monitorovacího systému FVE s decentrálními střídači
Trafostanice
domat
com. interface
Venkovní teplota
Teplota panelů
Intenzita záření
domat
Datalog
domat P/Q
I/O signály s distributorem
(AI, AO, DI, DO) pro P/Q
nebo komunikace
I/O signály (AI, DI, DO)
I/O signály (AI, DI, DO)
M-bus
Trafo
Střídač
ModBus – RS 485
nebo Ethernet
komunikační síť Ethernet
Alternativa monitorování
AC instalací elektroměrů
INTERNET
měření
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PROJEKTOVÁNÍ
 Místo a rozsah měření DC proudů
 Jsou součástí dodávky řídícího a monitorovacího systému také :
 stringové rozvaděče ?
 kabelové rozvody ?
 sběrnice monitorování DC proudů ?
 rozvod vlastní spotřeby ?
 Areálová komunikace Ethernet ?
 Umožňují střídače datovou komunikaci ? Jakou ?
 Je součástí řízení P/Q ? Umožňují to střídače ? Jakým
způsobem ? Co je k tomu potřeba ?
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM - EMS
EMS – DISPEČERSKÝ SCADA SYSTÉM







Dynamické zobrazování technologií
Historické data (grafy, tabulky)
Aktivní správa alarmů
Správa uživatelů a práce se systémem
Webový server
OPC komunikace
SQL databáze
SCREENY OBRAZOVEK EMS
 EMS
 Úvodní obrazovka CR
 Úvodní obrazovka FVE
 Měrení DC proudů
 Komunikace s měniči
 Vybrané grafy
 Alarmy
 Logy
 Webem pripojeno k EMS
 Úvodní obrazovka FVE
 Měrení DC proudů
 Komunikace s měniči
 Vybrané grafy
 Stránka pro mobil
 EMS - Úvodní obrazovka CR
 EMS - Úvodní obrazovka FVE
 EMS - Měření DC proudů
 EMS - Komunikace s měniči
 EMS - Vybrané grafy
 EMS - Alarmy
 EMS - Logy
 Webem připojeno k EMS - Úvodní obrazovka FVE
 Webem připojeno k EMS - Měření DC proudů
 Webem připojeno k EMS - Komunikace s měniči
 Webem připojeno k EMS - Vybrané grafy
REFERENCE - SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY
Dodávka
Dokončení
200
monitoring
12/2009
1 100
monitoring
02/2010
230
monitoring
03/2010
FVE Solarnikol
1 100
monitoring
03/2010
FVE Kosořín
1 900
monitoring
04/2010
600
monitoring
05/2010
FVE Krmelín
2 000
monitoring
05/2010
FVE Křepice I.
1 100
monitoring
06/2010
FVE Lanžhot
2 000
monitoring
07/2010
FVE Jilovice
1 300
monitoring
08/2010
FVE Tuřany
7 500
monitoring, řízení PQ
08/2010
35 000
monitoring, řízení PQ
09/2010
FVE Čenkov II
2 200
monitoring
09/2010
FVE Kukleny
2 000
monitoring
09/2010
Projekt
FVE Čáslav
FVE Čenkov I
FVE Dolejší Mlýn
FVE Šlapanice
FVE Ševětín, ČR
Výkon kWp

Podobné dokumenty