Bezpečnostní kamera do auta

Transkript

Bezpečnostní kamera do auta
Vyobrazení produktu a jeho funkcí
1. USB port
2. Video out
3. Přímý port 5V
4. Port na SD karty
5. Reproduktor
6. Montážní otvor
7. Mikrofon
8. Poklop na baterii
9. Čočky
10. Infračervená LED dioda
11. Vypínač ON-OFF s červeným
indikátorem nabíjení
12. REC/SNAP s modrým indikátorem
aktivity
13. LCD – 5cm
14. Menu
15. Dolů
16. Nahoru
17. Tlačítko volby
Bezpečnostní kamera do auta
Návod k použití
Doplňky
a) Manuál
b) USB kabel
c) Nabíječka do auta 12V/24V
d) Montážní ploška
Přístroj při práci
a) Použijte vestavěnou lithiovou baterii
Přístroj může být aktivován poté, co byl umístěn na automobil, stisknutím tlačítka
Power Switch (11) po dobu 3 sekund. Vypnutí se provádí stejným způsobem.
Nabíjení: připojte USB kabelem či auto-nabíječkou. Indikátor na displeji se rozsvítí
červeně a zhasne v momentě, kdy je přístroj připraven k použití a je plně nabitý.
Děkujeme, že jste zakoupili přenosnou bezpečnostní kameru od naší společnosti.
Abyste se vyhnuli potížím při použití, přečtěte si prosím pozorně příbalový leták.
USB režim
Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko Mode Button (17) v případě, že chcete otevřít
menu. Pořiďte foto snímek stisknutím tlačítka SNAP Button (12).
Zapojte přístroj do počítače USB kabelem. (Můj počítač). Soubor bude uložen na
vyměnitelném disku/DCIM/100DSCIM. V tomto momentě je soubor připraven ke
stažení.
Náhled a Mazání souborů:
Poznámka:
1) Prosíme vložte SD kartu před nahráváním.
2) Přístroj nahrává v cyklech dle volby 2/5/25 min ukládacího času. Když se úložný
prostor naplní, nahrávání začne znovu a staré soubory budou přemazány. Nastane
3-vteřinová pauza.
3)Prosím používejte označenou auto-nabíječku, přístroj je tak uzpůsoben. Adaptér
je nastaven na 12V/24V.
Zapněte přístroj a tlačítkem Mode Button (17), abyste vstoupili do volby Náhledu.
Tlačítky UP(nahoru) a DOWN(dolů) se posouváte náhledem souborů. U video
souboru jej lze nastavit či spustit pomocí REC tlačítka. Chcete – li souboru vymazat,
stiskněte MENU (14), zvolte možnost vymazat (Delete) a poté zvolte Vše(all) nebo
jednotlivě volte tlačítky UP a DOWN jednotlivé soubory k vymazání. Stručné menu
a hlasitost zvolíte v sekci Preview Mode.
Nastavení funkcí:
Po zapnutí přístroje stiskněte Menu tlačítko, Video režim nebo kamerový režim a
vstoupíte do rozhraní nastavení. Potvrďte REC tlačítkem a volte tlačítky UP a
DOWN. Tlačítko MENU použijte v případě, že si přejete odejít z nabídky.
A:Video režim
1. Velikost: volitelná (1280x960/720x480/640x480pixelů)
2. Časování: Datum, čas/datum a čas/bez zobrazení
3. Detektor pohybu : při zvolení monitoruje a zapíná se při registraci pohybu.
4. Audio nahrávání: Volba on/off.
5. Nahrávací čas: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, off, délka každé ukládané nahrávky.
B:Kamerový režim
1. Velikost – 1.3M/VGA
Dvojí možnost volby napájení
b) Připojte k nabíječce automobilu
Kamera začne snímat automaticky po nastartování motoru automobilu.
kameru a uložte poslední složku po vypnutí motoru.
Nastavení kamery:
Vypněte
Snímání
Přístroj je uveden do stavu natáčení když je zapnutý, indikátor aktivity bliká a značí, že
přístroj natáčí. Složka s nahrávkou je uložena na SD kartu. Natáčení je přerušeno při
zastavení automobilu nebo při stisknutí tlačítka Recording Button (12), indikátor
aktivity v tomto případě nebliká.
C:Nastavení
Ve video režimu i foto režimu stiskněte Menu tlačítko dvakrát a vstoupíte do rozhraní
nastavení.
1. Formátování: zvolte v případě, že chcete formátovat SD kartu
2. Jazyk: Zvolte Angličtinu/Čínštinu/Japonštinu/Ruštinu
3. Resetování sytému: stiskněte 2x tlačítko MENU a tlačítkem DOWN se dostanete
na funkci Sys.reset a potvrďte
4. Světelná frekvence: 50/6OHz
5. Datum: zvolte správné datum a čas tlačítkem REC a volbou UP/DOWN.
6. Infračervená LED dioda: automatická či vypnutá
Technická specifika:
1. Nahrávací rozlišení: 1280x960/720x480/640x480 pixelů.
2. Video formát AVI
3. Opakování frekvence ukládání (2/5/15 min)
4. Zdroj energie: Nabíjecí baterie nebo 12/24V auto-nabíječka
5. Podpora SD či MMC karty (od 1GB do 32GB)
6. Mikrofon: možnost nahrávání zvuku
7. 5cm LCD display