Zdroje

Komentáře

Transkript

Zdroje
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
Číslo materiálu
CZJ-NJ-1_24 Německý jazyk - předložkové vazby s
přídavnými jmény
Název školy
Střední odborná škola elektrotechnická,
Centrum odborné přípravy,
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
Autor
Mgr. Markéta Melicharová
Tématický celek
Německý jazyk - předložkové vazby s přídavnými
jmény
Ročník
3. a 4. ročník SOŠ
Datum tvorby
Duben 2013
Anotace
Karty s předložkovými vazbami s přídavnými jmény
Metodický pokyn
Lze použít k osvojování, procvičování a opakování
předložkových vazeb s přídavnými jmény v hodině a
při domácí přípravě, vhodné pro žáky s poruchami
učení.
Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora.
Metodické pokyny.
Karty obsahují přídavná jména s předložkovými vazbami a příklady použití ve větách.
Karty je možné vytisknout jednostranně nebo oboustranně. U oboustranného tisku je
po rozstříhání na jedné straně česká a na druhé straně odpovídající německá věta.
Po vytištění a rozstříhání lze karty použít k osvojování, procvičování a opakování
předložkových vazeb se slovesy v hodině a při domácí přípravě.
abhängig von + Dat
Meine Entscheidung ist von deiner Zeit
abhängig.
angewiesen auf +Akk
Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen.
arm an + Dat
Unser Land ist arm an Bodenschätzen.
beliebt bei
Er ist bei seinen Kollegen beliebt.
bereit zu
Wir sind zur Abreise bereit.
dankbar (D) für
Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe
bei der Wohnungssuche.
fähig zu
Der Mann ist zu jeder Tat fähig.
glücklich über + Akk
Sie waren glücklich über das Ende des
Kriegs.
müde von
Ich bin müde von der langen Reise.
neidisch auf + Akk
Sie ist auf seine Erfolge neidisch.
nützlich für
Fremdsprachenkenntnisse sind für alle
nützlich.
reich an + Dat
Alaska ist reich an Bodenschätzen.
schädlich für
Rauchen ist schädlich für die Gesundheit.
schuld an + Dat
Er ist schuld an dem Verkehrsunfall.
stolz auf + Akk
Wir alle sind auf eure Leistungen stolz.
traurig über + Akk
Wir sind traurig über die schlechte
Nachricht.
bekannt für
Er ist überall für seine dummen Witze
bekannt.
blass vor + Dat
Die junge Frau ist vor Angst blass
geworden.
záviset na něčem
Mé rozhodnutí je závislé na tvém čase.
odkázaný na koho, na co
Jsme odkázáni na vaši pomoc.
chudý na
Naše země je chudá na nerostné bohatství.
oblíbený kým
Je oblíbený svými kolegy.
připravený k čemu, na co
Jsme připraveni k odjezdu.
vděčný za co
Jsem vám vděčný za pomoc při hledání
bytu.
být schopen čeho, k čemu
Ten muž je schopen každého činu.
být šťastný, mít radost z čeho
Byli šťastní, že skončila válka.
unavený z čeho
Jsem unavený z dlouhé cesty.
být závistivý, žárlit na
Žárlí na jeho úspěchy.
užitečný pro, na
Znalosti cizích jazyků jsou užitečné pro
všechny.
bohatý na
Aljaška je bohatá na nerostné bohatství.
škodlivý pro
Kouření je škodlivé pro naše zdraví.
vinen na, mít vinu na
Má vinu na dopravní nehodě.
hrdý, pyšný na
Jsme všichni pyšní na vaše výkony.
smutný kvůli
Jsme smutní kvůli špatné zprávě.
známý čím
Je známý svými hloupými vtipy.
bledý, zblednout čím
Mladá žena zbledla strachy.
böse sein auf + Akk
Warum bist du denn auf mich so böse?
eifersüchtig sein auf + Akk
Unser großer Sohn ist auf das Baby
eifersüchtig.
froh über + Akk
Ich bin über deine bestandene Prüfung
sehr froh.
gut in + Dat
Klaus ist in allen Fächern sehr gut.
neugierig auf + Akk
Bist du auch auf seine Reaktion
neugierig?
offen für + Akk
Er ist für alles Neue offen.
unangenehm für
Das ist für alle Beteiligten sehr
unangenehm.
gewöhnt an + Akk
Wir sind an das Leben in der Großstadt
gewöhnt.
verantwortlich für
Wer ist für diese Unordnung
verantwortlich?
enttäuscht von
Sind Sie auch von diesem Film
enttäuscht?
wichtig für
Dieser Abschluss ist für deine berufliche
Zukunft sehr wichtig.
wütend auf + Akk
Er ist auf seinen Kollegen sehr wütend.
unglücklich über + Akk
Darüber sind wir alle sehr unglücklich.
einverstanden mit
Bist du mit diesem Vorschlag
einverstanden?
fertig mit
Bist du schon mit deinen Hausaufgaben
fertig?
unzufrieden mit + Dat
Wir sind mit der Situation unzufrieden.
interessiert sein an + Dat
Sie sind an den neuen Methoden
interessiert.
nett zu
Kinder, seid bitte nett zu einander!
milý ke komu, na koho
žárlit na, být žárlivý
Náš velký syn žárlí na miminko.
zlobit se na
Proč se na mě tak zlobíš?
být dobrý v něčem
Klaus je ve všech předmětech velmi dobrý.
být rád, mít radost z čeho
Mam radost z tvé složené zkoušky.
otevřený, přístupný čemu
Je otevřený všemu novému.
zvědavý na
Jsi také zvědavý na jeho reakci?
zvyklý na
Jsme zvyklí na život ve městě.
nepříjemný komu, pro koho
Je to nepříjemné pro všechny zúčastněné.
zklamaný čím
Jsi zklamaný tím filmem?
zodpovědný za něco
Kdo je zodpovědný za ten nepořádek?
vzteklý, rozzuřený na
Je na svého kolegu velmi rozzuřený.
důležitý pro, k čemu
Tato závěrečná zkouška je pro tvou
profesní budoucnost velmi důležitá.
být srozuměn, souhlasit s čím
Souhlasíš s tím návrhem?
nešťastný
Jsme z toho všichni velmi nešťastní.
nespokojený s
Jsme se situací nespokojeni.
hotový s čím
Jsi hotový se svými domácími úkoly?
milý ke komu, na koho
Děti, buďte na sebe milé.
mít zájem o
Mají zájem o nové metody.
Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
L.Brožíková, D. Dusilová, R.Goedert, L.Vachalovská, Sprechen Sie Deutsch,
Polyglot 1997
http://www.mein-deutschbuch.de
http://www.liebaug-dartmann.de
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

Podobné dokumenty

Zdroje

Zdroje Název školy

Více