Leden

Komentáře

Transkript

Leden
january leden
The beginning of the year was ill and reflected the crazy pace I set myself in the previous year. I was not aware that this was only a fraction of what was waiting for me in 2007.
Meetings with partners over projects began immediately after I got up from the bed, just
as regular photo shoots of artistic nudes in my studio. What took my breath away was
a tour to a flight simulator in the ČSA training centre for pilots. The more time I spend
in a plane, the more I fear it. This day was supposed to help me deal with this and it
really did. Aside from a small car accident my first wife had it was quite a peaceful time
and so the first half of the month was marked by spending time with my son and other
family members. Halfway through the month I returned a favour to my Indonesian friend
and welcomed him in Prague. The following day my wife and I set out for a longer work
stay outside of Europe and I must say that it was an amazing time. We had our first stop
in New Zealand, which hosted the next Formula A1 race. Before the race we had time to
visit native Maoris, wander through the rainforest, ride a boat through a mysterious cave,
or fly on a 600 horsepower motor boat. I could feel the Maori influence for a long time
after leaving. I don’t know if it’s because we don’t know much about them or because they
know so much about us. Green land all around, warm sulphurous wells shooting up from
the ground, village feasts more reminiscent of lunches in Provence, the townlet, where
the Lord of the Rings was filmed, and overall New Zealand swept me off my feet. If I was
to speak of a perfect traveller’s experience, it would be this week spent in New Zealand.
After a few days the fairy tale came to an end but fortunately another one started, called
Australia. It was my second work visit to this country. But this time I had more time
to get to know it. An incredibly packed everyday programme included celebrations of
independence, visits of farmers and Australian aborigines, wine tasting, or meeting the star
of Crocodile Dundee, the aborigine Gumblra Whylo. The trip outside of the city was framed
by a stay in a mysterious mountain hotel, which was identical to the one in Kubrick’s
famous The Shining. Surrounded by luxury, we all trembled with fear at night. Cable railway
ride head down, beach barbecue, visit to a giant aquarium and dinner on a television tower
pulled us through. In any case, the local climate served me well and I didn‘t mind being in
action every day from seven o’clock in the morning until midnight.
Začátek roku byl nemocný a tak trochu odrážel šílené tempo, které jsem si v loňském
roce vytýčil. To jsem ale ještě nevěděl, že je to jen zlomek toho, co mě v roce 2007 čekalo.
Jednání s partnery nad projekty začala hned poté, co jsem vylezl z postele, stejně jako
pravidelná focení uměleckých aktů v mém studiu. Co mi ale vzalo dech, byla návštěva
trenažéru v tréninkovém centru ČSA pro výcvik pilotů. Čím více času trávím v letadle, tím
více se bojím. Tento den mně měl pomoci to vyřešit a skutečně pomohl. Kromě menší
havárie mé první ženy byl docela klid, a tak byla první půlka ledna ve znamení setkávání
se s mým synem i dalšími rodinnými příslušníky. V půlce měsíce jsem ještě oplatil pohostinství svému indonéskému kamarádovi a přivítal ho v Praze. Den nato jsem společně
se svou ženou vyrazil na delší pracovní pobyt mimo Evropu a nutno říct, že to byl velice
příjemný čas. První zastávka nás čekala na Novém Zélandu, který hostil další závod
Formule A1. Ještě před tím jsme ale stačili navštívit domorodé Maory, toulat se pralesem,
projíždět na loďce tajemnou jeskyní, nebo třeba lítat na motorovém člunu o výkonu
600 koní. Maorský vliv jsem ale cítil ještě dlouho po odjezdu. Nevím, jestli to je tím,
že o nich moc nevíme, anebo tím, že oni o nás vědí tolik. Zelená krajina všude kolem,
teplé siřičité prameny tryskající ze země, vesnické pohoštění připomínající spíše oběd
v Provence, městečko, kde se natáčel Pán prstenů, a vůbec Nový Zéland jako takový mě
uchvátil. Pokud bych měl hovořit o dokonalém cestovatelském zážitku, pak by to byl
tento týden strávený na Novém Zélandu. Po pár dnech ale pohádka skončila a naštěstí
začala druhá, která se jmenovala Austrálie. Tuto zemi jsem pracovně navštívil už podruhé.
Tentokrát jsem však měl více času na poznávání. Neuvěřitelně nabitý každodenní program
čítal oslavy nezávislosti země, návštěvy farmářů a australských domorodců, ochutnávání
vín nebo setkání s hvězdou filmu Krokodýl Dundee, Aboridžincem Gumblra Whylo. Cestu
ven z města rámoval pobyt v tajemném horském hotelu, který byl jak vystřižen ze slavného
Kubrickova filmu The Shining. Všichni se v noci v tom luxusu třásli strachy. Dostala nás
z toho až lanová dráha hlavou dolů, barbecue na pláži, návštěva obřího akvária
a večeře na televizní věži. V každém případě mně místní klima opět vyhovovalo a vůbec mi
nevadilo, že jsem byl každý den v akci od sedmi ráno do půlnoci.
monday. january 1
{pondělí, 1. leden}
72
tuesday. january 2
{úterý, 2. leden}
73
wednesday. january 3
{středa, 3. leden}
74
thursday. january 4
{čtvrtek, 4. leden}
75
friday. january 5
{pátek, 5. leden}
76
saturday. january 6
{sobota, 6. leden}
77
sunday. january 7
{neděle, 7. leden}
78
monday. january 8
{pondělí, 8. leden}
79
tuesday. january 9
{úterý, 9. leden}
80
wednesday. january 10
{středa, 10. leden}
81
thursday. january 11
{čtvrtek, 11. leden}
82
friday. january 12
{pátek, 12. leden}
83
saturday. january 13
{sobota, 13. leden}
84
sunday. january 14
{neděle, 14. leden}
85
monday. january 15
{pondělí, 15. leden}
86
tuesday. january 16
{úterý, 16. leden}
87
wednesday. january 17
{středa, 17. leden}
88
thursday. january 18
{čtvrtek, 18. leden}
89
friday. january 19
{pátek, 19. leden}
90
saturday. january 20
{sobota, 20. leden}
91
sunday. january 21
{neděle, 21. leden}
92
monday. january 22
{pondělí, 22. leden}
93
tuesday. january 23
{úterý, 23. leden}
94
wednesday. january 24
{středa, 24. leden}
95
thursday. january 25
{čtvrtek, 25. leden}
96
friday. january 26
{pátek, 26. leden}
97
saturday. january 27
{sobota, 27. leden}
98
sunday. january 28
{neděle, 28. leden}
99
monday. january 29
{pondělí, 29. leden}
100
tuesday. january 30
{úterý, 30. leden}
101
wednesday. january 31
{středa, 31. leden}
102

Podobné dokumenty