ZDE - LIKO-S

Transkript

ZDE - LIKO-S
11-12 2015 Ročník XVIII.
LIKOSÁČEK
Časopis
pro zaměstnance
a přátele společnosti
LIKO-S
Budujeme happy and green company®
TÉMA: INOVACE
ČESKÁ REPUBLIKA
MÁ OBROVSKÝ
POTENCIÁL
SE VŠÍ SKROMNOSTÍ
VÝVOJ NEZASTAVÍŠ
JESTLIPAK TO ZVLÁDNE ČESKÁ FIRMA? • INTERIÉRY S MECHEM V RUMUNSKU • PATNÁCTÝ ROK
S FIRMOU BOSCH • HLINÍKOVÉ NAVIJÁKY PRO NORSKOU FLOTILU • VÝVOJ DOKONČEN!
INOVACE
SE VŠÍ SKROMNOSTÍ
S MOJÍ ŽENOU JANOU A DĚTMI HANKOU, HONZOU A ZEŤEM ORRAINEM JSME PŘÍKLADEM BĚŽNÉ ČESKÉ
PODNIKATELSKÉ RODINY. ZAČAL JSEM PODNIKAT HNED PO REVOLUCI NEMAJÍC NIC NEŽ SVÁŘEČKU, MÍCHAČKU,
TROCHU NÁŘADÍ A NOVOMANŽELSKOU PŮJČKU NA RODINNÝ DOMEK, KTERÝ JSME ANI NESTAČILI POŘÁDNĚ
DOKONČIT. SÁM JAKO STROJAŘ, JEHOŽ JEDINOU STAVEBNÍ KVALIFIKACÍ BYLA SVÉPOMOCNÁ STAVBA RODINNÉHO
HNÍZDA, JSEM NÁSLEDOVAL TCHÁNA NA CESTĚ ZA PROFESNÍ SVOBODOU A VRHLI JSME SE NA STAVAŘINU,
PROTOŽE BYLO ZŘEJMÉ, ŽE TI OPRAVDOVÍ KAPITALISTÉ ZE ZÁPADNÍHO NĚMECKA HRÁBNOU PO NAIVNÍ A VELMI
LEVNÉ PRACOVNÍ SÍLE. A TAK JSME SE METODOU POKUSŮ A OMYLŮ UČILI DĚLAT OBCHOD A ŘÍDIT FIRMU.
okolo sebe. Vývoj se děje posunováním
pojetí detailů.
Dokonalý detail je i věcí neformálního
přístupu k práci. Těžko ho vytvoří lidé,
kteří na vše potřebují předpis. Nedá se
dopředu udělat technologický postup na
objevení neobjeveného. Nakonec je to
vždy na tom pracovníkovi, který v daný
okamžik klestí cestu a v tom nejvyšším
bodě svého snažení dokáže vytvořit to, na
co ještě není žádná forma. To je pro nás
vývoj a inovace. Každodenní snaha o lepší
detail v našich procesech, vybavení, produktech a marketinku. Naše lidi učíme, že
není možné čekat, až někdo jiný vymyslí
přelomové řešení, ale že náš pokrok mají
v rukou právě oni v každodenní péči o detaily své práce. Učíme naše lidi u práce
myslet. Teprve taková práce přináší radost a naše historická zkušenost praví, že
přitahuje zisk a peníze.
Libor Musil s manželkou Janou u rozkvetlé stěny LIKO-NOE®.
Posléze jsem si uvědomil, že kubíky betonu a tuny cihel nebudou to, co by nás
mělo živit a tak, tenkrát na hranici bankrotu, strojař ve mně opět povstal a vsadili jsme na kartu produktů, kde se dají
míry počítat alespoň na milimetry, vše dopředu naplánovat, spočítat a kde nekončí
kontroly kvality frází „to sková omítka, to
se nějak vyřeší a to projde“. Omlouvám se
stavařům, jakožto našim zákazníkům, za
troufalou degradaci jejich řemesla, neboť
v posledních letech opět kvalita zamířila
na stavby v naší zemi. Nicméně strojař,
když kreslí převodovku, tak platí, že již na
papíře se konečný produkt musí točit…
Tak jsme se s velkou vervou pustili do
montáží podhledů, příček a hal a vedle
toho nám stále na dvoře postupně rostla výrobní dílna, kde vše chodilo podle
strojařských měřítek. Měli jsme štěstí, že
parta strojařů ve vedení firmy mohla na
náš stavební trh přinést v té době nové
2
produkty. Bavilo nás prošlapávat novému cestu a učili jsme se, jak dennodenně
dělat inovace, představovat si, jak by
věci mohly fungovat, a zaměřit se na to,
jak to celé prodat a vydělat peníze na další
rozvoj. A to nás dodnes, díkybohu, neopustilo. Dnes tomu učíme jednak naše děti
a jejich životní partnery a také naše mladé
spolupracovníky. Učíme je, my sami selfmademani, to, co je na univerzitách naučit
zapomněli. Učíme je, že i přes všechny
manažerské teorie a technologie je nakonec nejdůležitější dobře provedená
řemeslná práce, s citem pro každý detail.
Detail je středem všeho snažení a u něj
se rozhoduje o radosti z díla. Detail, který má mnoho podob, ale vždy je otázkou
techniky. Technický detail ve výrobě či
při montáži si lehce představíme, ale vedle toho jsou důležité detaily v technikách
komunikace mezi lidmi. Ať už komunikuji
verbálně nebo neverbálně, a to i svým oblečením, vybavením, čistotou a pořádkem
Doufáme, že prostřednictvím našich
lidí bude mít tuto filosofii LIKO-S i nadále v genech a také v budoucnosti přijdeme s řešeními, jakými byly v naší dávné
či nedávné historii například: akustika
v kancelářích s podhledy LIKOfon®, přestavitelné příčky LIKOform®, vestavky® do
hal inLIKO®, flexibilní koncept firemního
objektu Živé stavby®, revoluční izolační
pěna ICYNENE®, mobilní příčky LIKO-Space®, organika ve skleněných stěnách LIKOglass®, nejrychleji přestavitelná příčka
VACUWALL® nebo nejnověji interaktivní
stěna SMART-i-WALL® či unikátní s vodou
a energií hospodařící objekt LIKO-Noe®.
K tomu všemu je nutné, abychom dobře
pozorovali, co se děje okolo, a pozorně naslouchali našim zákazníkům.
PĚKNÉ VÁNOCE!
Libor Musil
předseda představenstva
INOVACE DIVIZE INTERIORS
BOHATÁ NADÍLKA
INOVATIVNÍCH PRODUKTŮ
DIVIZE INTERIORS
ROK 2015 BYL V DIVIZI INTERIORS VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH PRODUKTŮ. KROMĚ TRADIČNÍCH PŘÍČEK A DALŠÍCH
PRODUKTŮ TÉTO DIVIZE TOTIŽ VÝVOJOVÝ TÝM PŘEDSTAVIL HNED NĚKOLIK NOVINEK, KTERÉ POSOUVAJÍ MOŽNOSTI
INTERIÉROVÝCH ŘEŠENÍ NA ZCELA NOVOU ÚROVEŇ.
VACUWALL®
Inovativním produktem je mobilní
příčka VACUWALL®, která byla vyvinutá
ve spolupráci s našimi švýcarskými partnery. Jedná se o jedinou mobilní příčku
na světě, která dává interiérům ničím
neomezenou variabilitu. Stěnu lze totiž
postavit během několika minut a kdykoliv ji libovolně přestavovat. Celou
stěnu drží mezi podlahou a stropem nafouknutý gumový vak v kombinaci s hli-
níkovým profilem. Při demontáži příčky
se z gumového vaku ruční pumpou odsaje
vzduch a s modulem lze libovolně manipulovat. Při opětovné instalaci pak stačí
k zajištění nové polohy stěny stisknout
vzduchový ventil, vak se rozepne a během několika málo vteřin VACUWALL®
drží na svém místě. Toto řešení má i tu
výhodu, že kdyby došlo náhodou k poškození gumového vaku, tak se příčka pevně
přimkne k podlaze a stropu a nehrozí
tak žádné riziko jejího neplánovaného
uvolnění. Díky zámkovému mechanismu
a nízké hmotnosti neklade VACUWALL®
žádné požadavky na statiku okolních
konstrukčních prvků. Svým uživatelům
přináší absolutní volnost v možnostech
rozdělení interiérů, může být použitý
k dělení zasedacích místností, výrobních
prostor nebo k vytvoření samostatné
kanceláře. K montáži jsou třeba pouze
dvě osoby, šroubovák a několik minut
času.
LADISLAV RAVAS:
„PŘI VÝVOJI JSME POSTUPNĚ VYTVOŘILI
SNAD 10 RŮZNÝCH VARIANT, NEŽ JSME
DOSTALI SOUČASNÉ ŘEŠENÍ.“
Myšlenka vytvořit příčku na principu,
na kterém dnes VACUWALL® funguje, je
z roku 2011, kdy jsme měli pravidelné setkání nazývané „International development
meeting“. Tehdy náš švýcarský partner
pan Rolf Ritter poprvé vytáhl z „ruksaku“
divnou věc, vypadající jako gumový pendrek. Když nám vysvětlil, o co jde, a jak by
bylo možné jej využít pro naše účely, byla
základní myšlenka VACUWALL na světě.
Nejtěžší bylo zajistit optimální spojení jednotlivých sousedících modulů. Při vývoji
jsme postupně vytvořili snad 10 různých
variant, než jsme dostali současné řešení.
V současnosti máme k dispozici kompletní
řadu modulů (plný, prosklený, dveře) a příčku si tak můžete poskládat jako puzzle.
Společně s napojením „T“ a „L“ je možné
vytvořit dispozici, která právě vyhovuje
aktuální potřebě. No a zítra si můžete třeba
udělat z kanceláře zasedačku anebo naopak.
To vše zvládnete vlastními silami.
3
INOVACE DIVIZE INTERIORS
SMART-I-WALL®
Vlajkovou loď našich inovativní produktů
- interaktivní příčku SMART-i-WALL® – jsme
veřejnosti poprvé představili na veletrhu
BAU 2015 v Mnichově. Mezinárodní tým
mladých nadšenců však na tomto unikátním
zařízení začal pracovat již o rok dříve. Výsledkem jejich práce je interaktivní příčka, která je budoucností nejenom kancelářských
a konferenčních prostor. SMART-i-WALL®
umožnuje přehrávat videa, prezentace, surfovat po webu, spolupracovat na dálku, využívat cloudové služby a mnoho dalšího. Základem je standardní interiérová příčka systému
Omega či Micra. Výplň tvoří LCD-Glass, speciální sklo, u nějž uživatel pouhým stisknutím
tlačítka změní čiré sklo na sklo neprůhledné.
Na tuto plochu je přenášen obraz ve FULL
HD rozlišení. K ovládání není třeba používat
myš či klávesnici, SMART-i-WALL® je totiž
interaktivní zařízení, které lze ovládat pouhým dotykem prstů. Zajímavou technickou
„vychytávkou“ je způsob přehrávání zvuku.
Speciální transduktory přenášejí audiosignál
přímo do skla, takže je reprodukován samotným povrchem příčky. Zvuk v nadstandardní kvalitě díky velké reprodukční ploše působí příjemně a přirozeně a k SMART-i-WALLu
navíc není třeba připojovat žádné další externí reproduktory. A když skončí prezentace, porada či meeting, stačí stisknout tlačítko
a rázem je tu opět průhledná příčka. Pro více
informací navštivte www.smart-i-wall.cz.
Náš SMART-i-WALL® v LIKO-NOE.
4
RADOVAN CEK:
„ZÁHY JSEM POCHOPIL, ŽE PROJEKCE
OBRAZU NA PŘÍČKU JE JENOM
ZAČÁTEK.“
Loni mi Orraine Williams s Honzou Musilem položili netradiční otázku. Zajímalo
je, zda-li se dá promítat na stmívatelnou
LCD fólii. Za další tři dny jsem poznal Silvii Janoškovou, která přinesla technologii „hrajícího skla“ a já jsem pochopil, že
projekce obrazu na příčku je jen začátek.
Během vývoje jsme se museli naučit hodně
o nových technologiích, jejich využitelnosti v praxi a hlavně, jak je správně instalo-
vat, abychom naplnili naše představy. Na
začátku praktických zkoušek jsme se setkali s několika komplikacemi u interaktivity,
například museli najít správné umístění
laserového emitoru. Multimediální stěnu
SMART-i-WALL® vyvíjíme dál. V současné
době jsme se zaměřili na bezdrátové zrcadlení obrazu SMART-i-WALLu a ostatních
zařízení, jako jsou tablety či chytré telefony. Plánů máme víc, nechte se překvapit!
INOVACE DIVIZE INTERIORS
Structure Glass
LIKO-GLASS®
Když se v březnu 2015 poprvé rozběhla
zahřívací procedura v naší nové laminační
peci, začaly se psát i první řádky historie
dalšího inovativního produktu – speciálního skla LIKO-Glass®. Jedná se o vrstvené
laminované sklo, jehož základem jsou klasické skleněné tabule. Mezi ně je vložena
laminovací fólie EVALAM a „zapečením“
těchto skel s fólií vzniká pevné vícevrstvé
sklo.
Spojení obou skel laminační fólií vysoce
zvyšuje bezpečnost výsledného produktu
i jeho akustické parametry. Mezi jednotlivá skla lze spolu s laminovací fólií vkládat
nejrůznější materiály. Mohou to být grafické motivy či fotografie, nejrůznější organické materiály, barevné fólie
a mnoho dalšího. Kromě nejrůznějších
designových prvků lze mezi skla zalaminovat také hi-tech vrstvy, jako je například speciální fólie s tekutými krystaly,
díky které si uživatel může přepínat mezi
průhledným a neprůhledným sklem. Celý
tento koncept umožnuje maximální rozlet
architektům a interiérovým designérům.
A nejenom jim. Mezi tabule skla umíme
zalaminovat prakticky cokoliv, takže zákazníci mohou přijít s vlastní představou
o podobě konkrétní skleněné příčky.
Pro tyto účely jsme spustili také speciální webové stránky www.liko-glass.cz,
kde si každý může v aplikaci Designer vyzkoušet různé podoby tohoto inovativního
produktu.
LUKÁŠ TRÁVNÍČEK:
„VÝVOJ LIKO-GLASS® MĚ NAUČIL
NIKDY SE NEVZDÁVAT A SNAŽIT
SE PŘIJÍT NA ZPŮSOB, JAK DANÝ
PROBLÉM VYŘEŠIT.“
K vývoji projektu LIKO–Glass® jsem
se dostal letos v půlce července, kdy jsem
začal pronikat do problematiky laminování skla. (Lukáš v naší firmě začínal v LIKO-School jako řemeslník - poz. redakce).
Získávání prvních zkušeností nebylo jednoduché. Laminace je tak trochu alchymie, důležitou roli zde hrají čas, teplota,
vakuum i správné chlazení. Výsledkem je
však unikátní produkt. Mezi skla můžeme
vkládat prakticky nekonečné množství
motivů, 3D objektů a jejich kombinací.
Osobně mám rád zalaminování organických materiálů, jako jsou listy, traviny či
květy. Velkou budoucnost vidím také v laminování holografických a chytrých fólií.
Práce na vývoji mi dala spoustu zkušeností, nutí mě k neustálému vylepšování tohoto produktu, konstruktivnímu myšlení,
naučila mě nikdy se nevzdávat a snažit se
přijít na způsob, jak daný problém vyřešit.
5
INOVACE DIVIZE INTERIORS
INNOVATIVE
LEADERS IN
OFFICE WALLS
TUTO VĚTU, KTERÁ JE V NADPISU, JSME POPRVÉ V SOUVISLOSTI S NAŠÍ
FIRMOU POUŽILI V LEDNU 2015 NA MEZINÁRODNÍM STAVEBNÍM VELETRHU
BAU V MNICHOVĚ. DO ČEŠTINY SE DÁ PŘELOŽIT JAKO „INOVATIVNÍ LÍDŘI
V KANCELÁŘSKÝCH PŘÍČKÁCH“ A NA BAU JSME SE TO O SOBĚ SE VŠÍ
SKROMNOSTÍ NEBÁLI ŘÍCT. U NAŠEHO PROTOTYPU INTERAKTIVNÍ STĚNY
SMART-I-WALL® SE TENKRÁT SHROMAŽĎOVALY STOVKY ZVĚDAVCŮ
A ODBORNÁ VEŘEJNOST Z CELÉHO SVĚTA OBDIVOVALA PRVNÍ SKUTEČNĚ
MOBILNÍ PŘÍČKU VACUWALL®. KDYŽ JSME JIM JEŠTĚ NA VIZUALIZACÍCH
UKAZOVALI NAŠE NOVÉ VÝVOJOVÉ CENTRUM LIKO-NOE, KTERÉ CHCEME
POSTAVIT ZA 27 DNÍ NĚKDE „NA VESNICI“ V ČESKU, DÍVALI SE NA NÁS UŽ
TROCHU PODEZŘÍVAVĚ. OD TÉTO DOBY UBĚHL JIŽ SKORO ROK A MY JSME
S VÝVOJEM ZASE O KUS DÁLE.
Proces inovací máme v LIKO-Su už dlouho zakořeněn v naší kultuře a každodenní
práci. Však je to také jeden z našich firemních principů – „Věříme v inovaci, a to i za
cenu chyb“. Základním krokem, který nám
pomáhá neustále zlepšovat náš systém, lidi
a produkty, je vyhodnocování každé zakázky po jejím skončení. Proces debriefingu
jsme se naučili od amerických bojových
pilotů Air Force, a tak jako oni se vždy
řídíme principem Never Perfect, tedy že
vždy je co zlepšovat. Tímto způsobem nutíme sami sebe přemýšlet o tom, co zlepšit
a jak. Takovýto jedinečný motor v LIKO-Su
pohání proces inovátorství v každodenní
rutině – na našich zakázkách.
V roce 2014 jsme se rozhodli ještě více
systematicky zaměřit na vývoj stávajících
a nových produktů. Od předchozí doby,
kdy vývoj občas šel trochu stranou, abychom stihli operativu, jsme značně pokročili. Dnešním dnem pracují na vývoji
systémových příček čtyři lidé dennodenně
a další čtyři vedle svých rutinních činností. Kromě toho jsme v roce 2015 provedli
dvě zásadní změny. K týmu vývoje jsme
organizačně připojili i naše dva marketingové specialisty , abychom naše inovace
uměli efektivně uvádět na trh. A tento již
6
početný a šikovný tým LIKO-Sáků jsme posadili do našeho nového vývojového centra
LIKO-NOE, abychom i fyzicky oddělili vývoj od operativy. Naše vize do budoucna je
tým ještě posilnit a udělat z něj prakticky
samostatnou firmu, která bude pracovat
na zadání z obchodních divizí LIKO-Su či
externích zákazníků. Tato divize pak část
výrobků bude i sama uvádět na trh a prodávat v první části životního cyklu – z toho
důvodu k nám na podzim nastoupil nový,
ale zkušený obchodník Petr Mihola.
Veškeré procesy, které máme v našem
vývoji nastavené, vedou k tomu, abychom
rychle našli pro nový nebo vylepšený
produkt správnou skulinu na trhu a pak
tuto inovaci efektivně zrealizovali a dostali k našim zákazníkům. Ať už proces
vyhodnocování zakázek, pravidelné
vzdělávání nebo setkání našich techniků a návštěvy zahraničních veletrhů či
i práce s dodavateli vedou k neustálému
vyhledávání nových zdrojů a nápadů.
Takové invence pak průběžně a hlavně
ročně zapracováváme do plánů a budgetů
jednotlivých projektů, na které se vždy sestaví vývojový tým. Tito lidé se pak každý
týden setkávají společně s našimi specialis-
ty z výroby při takzvaných kontrolních minutkách a společně vyhodnocují výsledky
zkoušek, prototypů a výkresů a stanovují
postup prací na další týden. Během této vývojové operativy na měsíční bázi samozřejmě sledujeme také čerpání jednotlivých
budgetů. Díky této intenzivní a organizované práci jsme schopni uvést na trh nový
produkt v nejkratším možném čase. Čas je
totiž při vývoji tím nejdůležitějším faktorem. Jenom ti první a nejrychlejší dokáží vytvářet nové trhy. A tak je pro nás
velmi důležité minimalizovat takzvanou
„černou díru vývoje“, která je vysvětlená
na přiloženém diagramu (tímto děkuji našemu firemnímu učiteli panu Burešovi za
možnost vypůjčení).
Diagram procesu vývoje od nápadu, přes
černou díru, až k profitu pro firmy i zákazníky
Myslím, že se nám tuto černou díru
vcelku daří přeskakovat, nicméně pořád
máme co zlepšovat. Právě toto, tedy ještě
důkladnější etablování nových produktů
na trh bude naším hlavním záměrem pro
příští rok. Kromě toho plánujeme vývojovou činnost na vylepšování akustických
vlastností našich příček pomocí hledání
a zkoušení nových konstrukcí v naší nové
akustické komoře. A také budeme na trh
uvádět úplně nový systém přestavitelných
příček s exkluzivním designem. Tak všichni pevně věříme, že i příští rok touto dobou budeme sami sebe moci nazvat inovativními lídry.
Držte nám palce!
Jan Musil
Head of Export, marketing and R&D
REALIZACE DIVIZE INTERIORS
VÝSLEDKY
VÝVOJA UŽ SLÚŽIA
ZÁKAZNÍKOM
VÝVOJ A INOVÁCIE V NAŠEJ FIRME
BOLI VŽDY ZÁSADNOU ÚLOHOU PRE
ZLEPŠOVANIE NAŠICH PRODUKTOV.
BEZ VÝVOJA A INOVÁCIÍ BY SA
NAŠA SPOLOČNOSŤ NEPOSUNULA
DOPREDU, A TO NIE LEN V OBLASTI
PRODUKTOV, ALE AJ PROCESOV,
KTORÉ S TÝMTO SÚVISIA.
Tento rok považujem za prelomový v oblasti uvedenia noviniek na trh v interiérových systémoch. Podarilo sa nám vyvinúť
nové produkty, ktoré považujem za prelomové nielen svojím prevedením, ale aj technológiami, ktoré sú v nich použité. Jedným
z týchto produktov je unikátna mobilná
stena VACUWALL®, ktorá efektívne rozdelí váš priestor. Je to variabilná stena
jednoduchá na montáž, ktorá nezaťažuje
okolité konštrukcie a opakovane ju viete
používať aj v iných priestoroch.
Našim prvým projektom na Slovensku bol
projekt pre priestory Apartmány Hilson
v Demänovej, kde práve uvedené požiadavky boli najvhodnejšie pre VACUWALL®. Dodali a namontovali sme ju spolu s dverným
modulom, ktorý umožnil prechod medzi
obidvoma priestormi. V tomto roku sme už
zrealizovali niekoľko zaujímavých projektov: Národná banka Slovenska, Bratislava,
Reštaurácia Pasáž v Martine, Škoda autosalón Hílek.
Ďalší produkt, ktorý si zaslúži veľkú
pozornosť, je naša interaktívna priečka
SMART-i-WALL®. V dnešnej dobe elektroniky, komunikácie je všetko rýchlejšie a naši
zákazníci požadujú viac ako „obyčajnú“
priečku. Vyvinuli sme priečku na ktorej
môžu pracovať, kresliť, zapisovať, komunikovať s celým svetom, prezentovať
a takýmto produktom je náš SMART-i-WALL®. Prvým projektom, ktorý v týchto
dňoch dokončujeme, je pre spoločnosť ADA
WASTE s.r.o., kde interaktívnu priečku realizujeme v plnom prevedení a bude slúžiť zákaznikovi ako prezentačná stena na recepcii
pri vstupe do firmy.
VACUWALL®
PRO STADION
V OSTRAVĚ
Do moderátorské kabiny ve vítkovické aréně
v Ostravě jsme dodávali zajímavě řešenou
lehce přemístitelnou příčku VACUWALL®.
Pro zlepšení akustických podmínek vnitřního
prostoru jsou její moduly z LTD desek perforované a na vnitřní straně opatřené černou
geotextilií. Je zde použit také dveřní modul.
Jan Lucký
obchodní manažer divize Interiors
Naše inovácie a vývoj nás výrazne odlišujú a na trhu dávajú veľké možnosti našim
zákazníkom kombinovať rôzne produkty
s funkčnosťou. Je na nás ako využijeme túto
unikátnu možnosť.
Prajem vám všetkým úspešné ukončenie
roka.
Roman Macko
konateľ pobočky v Bratislave
Realizace VACUWALL®.
7
DIVIZE INTERIORS
PATNÁCT LET S FIRMOU
ROBERT BOSCH
Od montéra k obchodnímu manažerovi
NAŠE FIRMA SPOLUPRACUJE
S FIRMOU BOSCH JIŽ VÍCE NEŽ
PATNÁCT LET. SPOLUPRÁCI
TVOŘÍ PŘEDEVŠÍM DODÁVKY
A MONTÁŽE PŘESTAVITELNÝCH
PŘÍČEK, PODHLEDŮ A VESTAVKŮ
INLIKO®, KTERÉ SE VĚTŠINOU
MONTUJÍ VE VÝROBNÍCH
HALÁCH.
S firmou Robert Bosch jsem se poprvé setkal před více než čtrnácti lety jako montér
firmy LIKO-S. Společně s kolegy - montéry
jsme zde stavěli většinou protipožární
příčky v několika nových halách. Práce
tady vždy probíhaly velice koordinovaně
- s takzvanou německou přesností a s návazností na další řemesla. Tato dlouholetá spolupráce mi přinesla mnoho nových
přátel z různých firem na Budějovicku, se
kterými pracuji dodnes.
Momentálně je moje spolupráce s firmou
Bosch založena spíš na obchodní úrovni.
Uzavírám s touto firmou nové zakázky
a snažím se plnit požadavky zákazníka,
stejně ochotně jako tenkrát před lety v roli
montéra. Jsem také velice vděčný kolegům
za to, že pokračují v dobré práci s tímto našim klíčovým partnerem. Právě v těchto
dnech v areálu firmy Bosch realizujeme
dvě větší zakázky.
V hale 090 montujeme protipožární
příčky do výše 4 a půl metru, včetně
napojení a montáže stropních podhledů.
V hale 090B jsme zahájili další etapu montáže čistých prostorů - vestavků®, kde je
velká spousta malých dvířek, která slouží
pro tok a kontrolu kvality materiálů. Mimo
tyto velké zakázky tady realizujeme do
konce roku také 6 menších projektů. Převážně se jedná o různé servisy, přestavby
a menší dodávky konstrukcí.
Pavel Matyáš
obchodní manažer divize Interiors
8
Vestavky® v hale firmy Robert Bosch, České Budějovice (realizace v roce 2006).
Pavel Matyáš (vpravo) s technickým
specialistou svého týmu Lukášem Šimkou.
FIRMA BOSCH
Josef Michalec při práci na čistých prostorech
ve firmě Bosch.
Robert Bosch založil v roce 1886 ve Stuttgartu dílnu pro jemnou mechaniku a elektroniku a z té se pak zrodila firma Robert Bosch
GmbH, která se zabývá výrobou dílů a zařízení
pro automobilový průmysl, domácích spotřebičů a elektrického nářadí a produktů pro
stavebnictví. Významnou roli v činnosti firmy
hraje výzkum a vývoj nových technologií.
Firma Robert Bosch nyní působí ve více než
50 zemích po celém světě a má kolem 360 tisíc zaměstnanců. Roční obrat této společnosti
dosáhl v roce 2014 49 miliard EUR.
REREALIZACE RUMUNSKO
INTERIÉRY S MECHEM
Projekt: YONDER, RUMUNSKO
„Jé, ten mech je pravý!“ je často slyšet od překvapených návštěvníků firmy
Yonder. Pocit zelené zóny, přírody, hravosti, mládí a barev prostupuje celým
interiérem, který jsme realizovali s našimi rumunskými partnery firmou COS
– specialisty na interiérová řešení kancelářských budov. Svou stopu zde zanechali i zaměstnanci. Každý donesl nějakou věc, která charakterizuje, co má
rád. Designéři to následně zakomponovali do interiéru. K vidění tu jsou lyže,
míč, šachové figurky, nebo dokonce skútr. Chybět samozřejmě nemohou ani
pohodlná křesla, zasedací místnosti vybavené pro videokonference a místa
pro relaxaci.
9
DIVIZE INTERIORS
JESTLIPAK TO ZVLÁDNE
ČESKÁ FIRMA?
RÁD BYCH VÁS SEZNÁMIL Z JEDNÍM S NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ JSME V POSLEDNÍ DOBĚ
REALIZOVALI. JEDNÁ SE O PROJEKT CLEARSTREAM DEUTCHE BÖRSE GROUP (DBG) V PRAZE. DBG JE
NADNÁRODNÍ SKUPINU FIREM, KTERÁ MÁ KANCELÁŘE PO CELÉM SVĚTĚ. V PRAZE SÍDLÍ JIŽ V NĚKOLIKA
PATRECH V OBJEKTECH FUTURAMY V KARLÍNĚ. PRO SVOU EXPANZI DO DALŠÍHO PODLAŽÍ SE ROZHODLI
UDĚLAT TENDR NA DODAVATELE PŘÍČEK. PŘESTAVITELNÉ PŘÍČKY DO PŘEDEŠLÝCH ETAP PRO TUTO
SPOLEČNOST SPOLU S NÁBYTKEM ZAJIŠŤOVALA NĚMECKÁ FIRMA KÖNIG + NEURATH. ZADAVATELÉ SE TAK
NETAJILI OBAVAMI, JESTLI NÁROČNOU ZAKÁZKU ZVLÁDNEME.
10
DIVIZE INTERIORS
Fotografie dokončené realizace.
Přemek Machala zvládl na jedničku
nejen svou práci, ale navíc se blýskl před
investorem svou znalostí němčiny.
Zástupci investora a stavebního dozoru
hlídali při převzetí zakázky každý detail.
Plné ruce práce a ještě mobil k tomu, tak
vypadal pracovní den projektmanažera
Dominika Samce.
Na několika společných setkáních se
zástupci firmy CLEARSTREAM, kteří přijížděli z Lichenštejnska a přes LINC byli
připojeni další lidé z Německa, se podařilo překonat jejich obavy z české firmy
a po návštěvě naší realizace v Praze jsme
byli vyzváni, abychom zrealizovali vzorek
přímo v dotčeném patře. Technický dozor
pro DBG zajišťovala firma GDM Building
servises z Velké Británie, v čele s panem
Martinem Lewisem.
tovatenosti instalačního panelu u tohoto
sytému.
Vzorová příčka byla vedením DBG odsouhlasena. Nyní zbývala jen „maličkost“,
a to cenové jednání, které se velmi nezvykle odehrálo přímo na stavbě prostřednictvím telefonu s manažerem, který
byl zrovna služebně v Asii a který měl
rozhodnout záměnu naší firmy za firmu
König + Neurath. Po několika telefonátech
a „rychlých kalkulacích“ se podařilo dosáhnout shody a zakázka nám byla přidělena.
Zadání pro nás bylo velmi jednoduché:
zrealizovat celoprosklené příčky systému MICRA II s mezisklení elektricky
ovládanou žaluzií, plné příčky s negativní spárou, mobilní stěnu s poloautomatickým ovládáním, dveřní moduly s plnými
dveřmi a s integrovaným skrytým samozavíračem v nadpanelu a 2 moduly příčky
MICRA II s bezrámovými posuvnými celoskleněnými dveřmi, které zajíždí mezi
skla, tak zvaně do pouzdra.
Zakázka byla objednána týmem 502 v čele
s technikem Ondrou Jarošem, který se
bez větších problémů vypořádal s několika atypickými prvky. Jako projektmanažer byl v terénu kolega z naší pražské
pobočky Domink Samec, který rovněž
svou úlohu zvládnul excelentně.
Zástupcům DBG se líbily příčky
MICRA II, které mají obvodový rám
s pohledovou šířkou 27 mm, což náš systém řadí mezi nejsubtilnější přestavitelné
příčky. Vzorová příčky byla zrealizována
během 3 týdnů od objednávky. Při další
návštěvě Prahy mohli lidé z DBG vidět při
práci naše nejzkušenější montéry v čele
s Přemkem Machalou, který německy
vysvětlil investorům postup při montáži
a odpověděl na jejich dotazy stran demon-
Zástupci DBG s GDM přijeli osobně dílo
převzít, a bylo vidět, že jsou zvyklí hlídat
sebemenší detail! Zakázka byla úspěšně
předána v relativně krátkém čase za velké spokojenosti zástupců investora a stavebního dozoru.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za bezproblémové zvládnutí této akce, která nás může
posunout na další projekty této skupiny
firem.
Pavel Pavlík
obchodní manažer divize Interiors
11
DIVIZE INTERIORS
PO STOPÁCH VÝVOJE NA
VELETRHU BATIMAT V PAŘÍŽI
V TERMÍNU OD 2. DO 6. LISTOPADU PROBĚHL V PAŘÍŽI MEZINÁRODNÍ VELETRH BATIMAT 2015, NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
STAVEBNÍ VELETRH V EVROPĚ. MEZI HLAVNÍMI TÉMATY LETOS NECHYBĚLY INOVACE V OBLASTI INTELIGENTNÍHO
ŘÍZENÍ BUDOV A EKOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU KE STAVĚNÍ.
Tým LIKO-Su samozřejmě u této akce
opět nemohl chybět. Na veletrh vyrazila
početná expedice lačná po nových nápadech a inspiracích ve složení Laďa Ravas,
Pavel Pavlík, Vašek Pěnička, Petr Králíček
a Martin Diviš. Pařížský veletrh je specifický tím, že se jej obvykle účastní řada
místních firem, které na jiných veletrzích
nevystavují. A tyto firmy často dokáží přijít s jedinečným a originálním řešením.
Mě osobně velmi zaujaly nápady související se zelenými fasádami a systémy pro
akumulaci vody v městské zástavbě, což
je moderní trend současného stavebnictví. Opět jsme se přesvědčili, že zařazením těchto moderních trendů do našeho portfolia jdeme správným směrem.
O těchto systémech se v budoucnu od nás
dozvíte daleko více.
Část naší výpravy z divize INTERIORS
se zajímala především o novinky ve světě
interiérových systémů, podhledů a příček.
Zajímavé také bylo vybavení montážních
týmů moderním aku-nářadím, které může
velice významně ovlivnit produktivitu
i bezpečnost montáže na stavbě. Trochu
sci-fi expozici měl i dodavatel našeho kalkulačního softwaru na příčky firma FS2i.
Ti na veletrh přivezli systém pro zobrazovní virtuální reality, takže jsme si mohli
„projít“ kanceláře, které byly zatím pouze
na papíře.
Martin Diviš
ředitel divize ENERGY
Večerní procházka podél řeky Seiny, v pozadí
katedrála Notre-Dame.
12
Pavel Pavlík, Vašek Pěnička, Martin Diviš, Petr Králíček a Laďa Ravas před vstupní branou na
pařížský veletrh Batimat 2015.
Place de la Sorbonne, vpravo vchod do
univerzity.
Pavel Pavlík se snaží si „osahat“ virtuálně
vytvořené prostory.
DIVIZE ENERGY
VÝVOJ DOKONČEN!
Novinka v nabídce ICYNENE® - Chytrá
izolace® pro venkovní zateplení
V LETOŠNÍM ROCE BYL DOKONČEN
VÝVOJ A CERTIFIKACE NEJTVRDŠÍ
PĚNY SMARTISOL 300 NABÍZENÉ
DIVIZÍ ICYNENE® – CHYTRÁ
IZOLACE®. TATO PĚNA JE VHODNÁ
PRO ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH
Z EXTERIÉRU.
Pěna vytváří jednolitou vrstvu beze spár
a spojů, vyplní každý složitý detail, prostupy
vzduchotechniky a jednoduše se navazuje i na
svislé plochy, jako atiky nebo komíny. Izolace je
plně pochozí a kombinuje se s další novinkou,
hydroizolační a UV odolnou vrstvou Polyurea.
Jde o nástřik tekuté gumy, která rychle vytvrdne a vytvoří asi dvoumilimetrovou vodě odolnou vrstvu. Používá se dokonce i na izolaci
bazénů a je odolná i proti prorůstání kořenů
rostlin. Proto se hodí pro zelené střechy a našla
své uplatnění na projektu LIKO-NOE. Tímto se
pro nás otvírá nový segment plochých střech,
které nelze izolovat z interiéru měkkou pěnou
ICYNENE® a zároveň je potřeba vyřešit problém se zatékáním do objektu.
Hydroizolaci Polyurea používáme i na zateplení základů budov v kombinaci s polotvrdou
pěnou Smartisol 200. Jde i o výborný způsob
jak zaizolovat stěny ve svahu. Celá aplikace
zabere několik hodin, je použitelná takřka na
jakýkoliv povrch bez dodatečného kotvení,
kterým by vznikaly tepelné mosty. Technické parametry, více fotografií a videa z realizací najdete na našem webu www.chytraizolace.cz v sekci produkty.
Jan Vimr
ředitel divize Icynene
Izolace základů
rodinného domu
v Žerůtkách.
Smartisol 300 je novou výzvou pro naše aplikátory. Izolace plochých střech už pro nás není
žádným problémem (rodinný dům v Bratislavě).
13
NAPSALI O NÁS
Howard Deck:
ČESKÁ REPUBLIKA MÁ
OBROVSKÝ POTENCIÁL
„ŽIL JSEM SKORO V KAŽDÉ ZEMI EVROPY. OSMNÁCT LET JSEM PRACOVAL V JEDNÉ FRANCOUZSKÉ MEZINÁRODNÍ
FIRMĚ, TAKŽE JSEM HODNĚ CESTOVAL. MUSÍM ŘÍCT, ŽE JSEM NEZAŽIL ZEMI, KTERÁ BY MĚLA PRACOVITĚJŠÍ,
PŘÁTELŠTĚJŠÍ, KREATIVNĚJŠÍ A AMBICIÓZNĚJŠÍ LIDI NEŽ ČESKÁ REPUBLIKA. JE TO PRO MĚ ČEST PŘIJET DO
SLAVKOVA A SPOLUPRACOVAT S FIRMOU LIKO-S, PROTOŽE LIDÉ TU JSOU NAPROSTO VÝJIMEČNÍ,“ ŘÍKÁ HOWARD
DECK, VÝKONNÝ ŘEDITEL KANADSKÉ SPOLEČNOSTI ICYNENE®, KTERÁ JE VÝROBCEM STEJNOJMENNÉ IZOLAČNÍ
PĚNY. ČESKÝ LIKO-S JE NEJVĚTŠÍ MONTÁŽNÍ FIRMOU TÉTO PĚNY V EVROPĚ A PROVÁDÍ TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE
PRO TRHY EVROPSKÉ UNIE. VRAŤME SE VŠAK TAM, KDE TO VŠECHNO ZAČALO.
HOWARD DECK
Prezident a výkonný ředitel kanadské společnosti ICYNENE. Již více než 25 let je součástí top
managementů vysoce inovativních společností.
Před ICYNENE® byl prezidentem divize izolace skupiny CertainTeed Corporation se sídlem
v Paříži. Kromě jmenovaných firem pracoval
také pro přední technologické hráče, jako jsou
Bain & Company, IBM Corporation nebo třeba
Texas Instruments. Je držitelem titulu Bachelor of
Science strojního a leteckého inženýrství z Oklahoma State University, Master of Science z Purdue University a titulu MBA z Harvard Business
School. Howard Deck je inspirativní osobností,
jehož nápadům názorům rádi nasloucháme při
každé jeho návštěvě v LIKO-Su.
Howard Deck je světový manažer, od kterého se dá hodně naučit.
OD MYŠLENKY DVA ROKY KE
SPOLUPRÁCI
Společnost LIKO-S vždy hledala ve stavebnictví místo na trhu, kde se tvoří nové,
inovativní přístupy. „Několikrát jsme se
stali těmi, kdo tvoří nový trh. Po revoluci to bylo v oblasti akustických stropních
podhledů, poté u systémových příček
a konceptu efektivních objektů pro firmy
(Živé stavby®). V roce 2005 jsme přemýšleli, s čím novým bychom mohli přijít na
trh tepelných izolací. Bylo to v době, kdy se
izolace na naše stavby prodávaly formou
14
veřejné dražby – kdo dal více, ten získal
vagon minerální vaty,“ začíná své vyprávění zakladatel slavkovské firmy, předseda
představenstva Libor Musil.
Podle jeho slov si tehdy dělali globální
průzkum toho, co se kde zajímavého objevilo, a poslali tehdejšího šéfa exportu na
stavební veletrh do kanadského Toronta.
„Kromě jiného dovezl malinký prospektík
od zajímavé firmy v Kanadě. Pochopili jsme, že je to něco, co má budoucnost,
a také ji začali hned plánovat,“ usmívá se
Libor Musil.
Jejich plány se však se skutečností protnuly o mnoho později, než předpokládali,
jak už to v případě přelomových vývojových projektů bývá. Místo rychlého nástupu na trh s novou technologií se dostali
do konfrontace s velmi složitým systémem
certifikace pro celou Evropu. „Vedle certifikačních průtahů jsme naráželi i na silný
lobbing výrobců tradičních izolací, kteří
už na příkladu Kanady a USA věděli, že
sem přichází velmi silný konkurenční produkt. Nicméně i s tím jsme si poradili a od
roku 2007 jsme jako první v Evropě začali
NAPSALI O NÁS
CO JE ICYNENE®
• Extrémně lehká stříkaná izolace nadouvaná vodou.
• Vytváří bezespárou kompaktní
vrstvu, dokáže přilnout ke všem povrchům a vypěnit veškeré detaily.
• Vyniká životností a odolností proti
vlhkosti a změnám teplot.
• Má velice nízkou nasákavost, proto se
v ní nedrží vlhkost a nevznikají plísně.
• Nemění tvar a přizpůsobí se konstrukci.
• Ve většině konstrukcí nepotřebuje
ochranu parozábranou – igelitem,
a dům tak může „dýchat“.
• Rychle aplikovatelná odbornou firmou
– jeden den = jeden dům.
tvořit novou éru zateplování rodinných
domků a dřevostaveb velmi kvalitní pěnovou izolací.“
KVALITA SE PŘITAHUJE
Kanadský výrobce Icynene® je v současné
době jedničkou na severoamerickém trhu,
kde zaznamenal meziroční růst 24 procent
a celkově mu patří už 16 procent z trhu všech
izolací. daří se mu ale i v zahraničí, například
v Japonsku, v němž má další výrobní závod.
„Od začátku naší spolupráce jsme cítili
podporu kanadského partnera a po prvotním oťukávání, kdy nás brali jako nadšence,
poznali, že to myslíme vážně a chceme tento
vývoj v zateplování podpořit hlavně technickými argumenty a kvalitními prodejními
nástroji. Získali jsme si jejich respekt a dnes
znalosti v naší firmě určují jejich postup
v jiných zemích Evropy a naše spolupráce je
velmi otevřená.
v E ropě. Největším favoritem je v tuto
chvíli Česká republika. Kromě výhodné logistické pozice byla hlavním argumentem
právě kvalitní spolupráce s firmou LIKO-S.
Jak už jsme zmínili, v současné době probíhají v LIKO-Su certifikace pro celou EU
a návrhy nových skladeb a konstrukcí. Přenesení výroby s sebou přinese nejen zrychlení dodávek, ale hlavně silnější marketingovou podporu. Díky zahájení evropského
vývoje bude možné velice rychle reagovat
na požadavky jednotlivých zákazníků
a přizpůsobit parametry izolace danému
objektu.
Kvalitu všech aplikací přitom slavkovská firma staví na vědomostech a vývoji
nových řešení. „Nesnažíme se prodat sudy
pěny, ale nejlepší řešení izolace pro naše
zákazníky,“ doplňuje ředitel divize Icynene
Jan Vimr a dodává: „Přesně to symbolizuje
letošní spojení kanadského produktu Icynene® se znalostmi naší Chytré izolace®.“
Převzato z časopisu Trade News, 5/2015
Výsledkem je, že denně na česko-slovenském trhu izolujeme pět až deset rodinných
domků, spolupracujeme na vývoji nových
pěn a navrhujeme další optimální skladby
obvodových plášťů staveb a některé skladby
jsme si nechali patentově chránit,“ shrnuje
úspěšnou spolupráci Libor Musil a odkazuje
na své výzkumné středisko LIKO-NOE, jehož
je společnost Icynene® partnerem.
A CO DÁL
Kanadská Icynene® se v letošním roce
rozhodla vybudovat svůj výrobní závod
15
DIVIZE PRODUCTION
MÁME NOVÉ MAŠINY
Dřevodílna subdivize Support
PŘI INOVACI PROVOZŮ SUPPORTU V ROCE 2015 BYLA VYBUDOVÁNA NOVÁ OBROBNA ZAMĚŘENÁ NA ZPRACOVÁNÍ
DŘEVA. SOUČÁSTÍ OBROBNY JSOU FORMÁTOVACÍ PILA, OLEPOVAČKA HRAN A CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM.
V současné době vyrábíme produkty pro
stěny LIKO-Space®. Získali jsme také první
zakázky pro naše zákazníky z divize Interiors. Začali jsme se školením odborného personálu pro CNC centrum.
Strategie je v tomto případě zaměřena
dvěma směry:
• stoprocentní soběstačnost při výrobě
produktů LIKO-Space® a VACUWALL®
• rozšíření nabídky nových produktů pro
naše zákazníky
V rámci konkurenceschopnosti s dodavateli laminodesek jsme schopni nabídnout relevantní cenu i termíny výroby tak, abychom
uspokojili všechny nároky našich zákazníků
především z divize Interiors.
Jsem přesvědčen, že naše výrobky budou
vykazovat tu nejvyšší kvalitu, splní všechna kritéria i očekávání a tím přesvědčí naše
zákazníky o dlouhodobé spolupráci s naší
divizí.
Tomáš Rohrer
vedoucí výroby Support
Tomáš Rohrer (vpravo) s Janem Vitulou a Tomášem Krošlákem u formátovací pily.
TECHNOLOGIE
OLEPOVAČKA HRAN – ROBLAND KM 575
CNC – TYP VENTURE 108M
Určena pro olepování dílců hranami z role
a pro maximální kvalitu olepení. Je osazená
dvoumotorovým předfrézovacím agregátem
pro minimalizaci lepidlové spáry a tím i vysokou
pohledovou kvalitu hotových dílců.
CNC-řízené obráběcí centrum v portálové konstrukci.
Obsahuje spolehlivé polohování přísavek díky
křížovému laseru. High-Speed 7 500 – 18 vrtacích
vřeten (12 vertikálních / 6 horizontálních). Patentovaný
rychlovýměnný systém vrtáků pro vertikální vřetena.
FORMÁTOVACÍ PILA – ELCON 215
Přesné vedení na kalené tyči s kladkou + spodní vedení
pomocí ložisek, samonosný vícekomorový rám, přesnost
řezu 0,1 mm, dorazové pravítko s jemným doladěním,
pneumatické upnutí trámce, chybová hlášení, CE
elektrický a bezpečnostní standard.
Olepované hrany – druhy ABS, PVC,HPL, melamin aj.
Rychlost podávacího pásu
6 m/min
Tloušťka min/max. dílce 8 - 40 mm
Rozměry DxŠxV
2,50 x 1,0 x 1,19m
Hmotnost stroje 600 kg
Pracovní pole (x/y/z)
Obrábění na dvou polích
Vektorová rychlost
Výkon odsávání
Celková hmotnost stroje
Max. délka rězu
Max. výška horizontálního řezu Otáčky kotouče Max. hloubka řezu Vertikální výška řezu 16
3 130 x 1 250 x 100 mm
1 260 mm
(X - Y) 80 - (Z) 20 m/min
min. 3 170 m³/h
ca. 3 700 kg
4 300 mm
2 110 mm
5 100 ot/min.
55 mm
2 150 mm
DIVIZE PRODUCTION
HLINÍKOVÉ NAVIJÁKY
PRO NORSKOU
FLOTILU
OBCHODNÍMU TÝMU Z KOVOVÝROBY
POD VEDENÍM ROMANA ZOUHARA
SE PODAŘILO ZÍSKAT ZAJÍMAVOU
ZAKÁZKU OD NOVÉHO NORSKÉHO
PARTNERA – FIRMY MB HYDRAULIK
A/S Z MJOSUNDENTU. JEDNALO SE
O DODÁVKU NAVÍJECÍHO BUBNU
A DVOU RÁMŮ, KTERÉ SPOLEČNĚ
TVOŘÍ ZAŘÍZENÍ PRO NAVÍJENÍ
KABELŮ PRO LODĚ.
Jedinečnost této zakázky spočívá v tom,
že se jednalo o obráběný svařenec z hliníkových slitin. Vzhledem k rozměrům výrobku znamenal tento projekt další důležitý
krok v oblasti svařování. Z hliníkových dílů
jsme v minulosti vyráběli pouze daleko menší
dílce – například kryty řetězových pohonů.
Abychom mohli splnit požadavky zákazníka
– nejen z technického hlediska, ale i z hlediska
dokumentačního (doložení kvalifikací našich
svářečů apod.) – museli jsme provést řadu
opatření jak ve výrobě, tak i v přípravě výroby.
Realizačně byl tento projekt ve výrobě svěřený skupině vedené Alešem Hermanem. Pod
jeho vedením se podařilo zvládnout náročné podmínky svaření jak rámů, tak i bubnu,
a to včetně konečného odzkoušení jakosti
svarů penetrační zkouškou. Díly tak byly
připraveny pro obrobení na konečné rozměry
požadované zákazníkem.
Vzhledem k velikosti bubnu – průměr 1200
mm a délka cca 1700 mm – jsme museli obrobení zajistit mimo LIKO-S. Tohoto úkolu se ujal
vedoucí obrobny pan Kadeřávek. Po komplikovaném hledání a jednání s několika možnými
dodavateli se mu podařilo úspěšně zajistit obrobení u firmy Šmeral, Brno.
Celý projekt jsme úspěšně ukončili předáním zákazníkovi a expedicí dílů do Norska,
včetně veškeré požadované dokumentace, což
zajistili Hanka Michalkiewiczová a Adam
Střapec.
Milan Florian
obchodní manažer divize Production
Michal Prát, Aleš Herman a Pavel Krišpín mají lví podíl na úspěšném projektu navíjecího
bubnu.
Jednání se zástupci firmy MB Hydraulik z Mjosundentu probíhalo i v naší výrobní hale.
17
DIVIZE PRODUCTION
REALIZACE
KOVOVÝROBY
VAŠEK ZEJDA: MÁ
PRAXE V LIKO-SU NENÍ
ŽÁDNÉ LÁŽO PLÁŽO!
VÁCLAV ZEJDA (17) JE DRUHÝM Z UČŇŮ, KTERÝ V NAŠÍ KOVOVÝROBĚ
VYKONÁVÁ ODBORNOU PRAXI. ZAŠEL JSEM ZA NÍM DO DÍLNY, ABYCH
SE ZEPTAL NA JEHO PRÁCI A DOJMY Z NAŠÍ FIRMY.
Vzduchový systém žíhací pece ze
speciálního žáruvzdorného a žárupevného
materiálu Nicrofer.
Dopravník pro farmaceutický průmysl
Vašku, jakou školu studuješ?
Studuji na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově - obor
strojní mechanik.
Tady v LIKO-Su jsi na odborné praxi. Co
přesně je tvoji náplní práce?
To je různé. Vrtám, řežu závity, brousím,
odkuličkovávám svary a také už jsem si
zkoušel svařování.
Proč sis vybral právě obor strojní mechanik?
Jedním z hlavních důvodů byl velký zájem o řemeslníky vyučené v tomto oboru a taky mě baví.
Jaká práce by tě nejvíce bavila?
Svařování a broušení.
Rycí kolo pro zpracování třtinové řepy
Už máš svářečské zkoušky, nebo tě teprve
čekají?
Svářečské zkoušky budu dělat v lednu
v rámci školní výuky.
Momentálně u nás děláš spíše pomocné
práce v dílně, co ti dává tato praxe?
Především velké zkušenosti. Kolektiv je tu
úplně jiný než ve škole a samozřejmě i práce je
jiná, už to není takové lážo plážo jako ve škole.
Svorky pro potravinářský průmysl.
18
Co se ti v LIKO-Su nejvíc líbí?
Moderní prostředí, moderní technologie
a především bezva kolektiv.
Pracuješ pod vedením pana Potácela,
jak bys zhodnotil vaši spolupráci?
S panem Potácelem se mi spolupracuje velmi dobře, je na mě hodný. Přistupuje ke mně
jako k učni. Když něco pokazím, nenadává mi
a spíš se mi snaží poradit.
Jaké jsou tvé koníčky, co děláš ve svém volném čase?
Jezdím motokros, nejraději po polních cestách,
to je můj největší koníček.
Jak si představuješ svou budoucí profesi?
Já bych chtěl v tomto oboru pokračovat
a nebylo by vůbec na škodu, kdyby to bylo
zrovna tady, ve firmě LIKO-S.
Tak držím palce, ať ti to vyjde, a díky za
rozhovor...
Jiří Stratil
redakce
KAREL POTÁCEL,
VEDOUCÍ ODBORNÉ PRAXE
Vašek Zejda je na svůj věk velmi šikovný
a pracovitý. Snaží se nám se vším pomáhat. Myslím si, že z něj bude dobrý pracovník. Pokud někdy udělá chybu, tak jej na
ni upozorním, aby se zlepšoval a ty chyby
znovu neopakoval. Vždycky vidím, že si
toho váží.
VOLNÉ POZICE DIVIZE PRODUCTION
SVÁŘEČ MĚSÍCE
KAŽDÝ MĚSÍC VYHODNOCUJE KONTROLOR KVALITY MICHAL KONEČNÝ
NEJHEZČÍ A NEJLEPŠÍ SVAR. JEHO AUTOR JE OCENĚN JAKO SVÁŘEČ
MĚSÍCE.
ČERVENEC
Jiří Klimek
NÁŠ TÝM
POTŘEBUJE
POSILY NA
POZICÍCH:
SRPEN + ŘÍJEN
Marek Břeň
MONTÉR
Cestuje po celém Česku a společně
s týmem montuje špičkové příčky
a podhledy. Je manuálně zručný,
zodpovědný, umí vzít práci za pačesy,je pečlivý, přátelský a uctivý.
Vydělá si 25 – 40 000 měsíčně.
ZÁŘÍ
Aleš Herman
LISTOPAD
Jaroslav Zourek
TECHNIK S NJ
Strojař tělem i duší. Má strojírenskou
SŠ nebo VŠ, komunikuje v NJ, vytváří
cenové nabídky a technologické
postupy. Je pečlivý, komunikativní,
má všeobecnou znalost obrábění
a svařování. Vydělá si 25 - 40 000
měsíčně.
LISTOPAD
Petr Starý
PRACOVNÍK ČTVRTLETÍ
Lukáš Tesařík
SVÁŘEČ
Má praxi se svařováním metodou
TIG nebo CO2 minimálně 6 měsíců
(může být i školní). S týmem táhne za
jeden provaz, umí číst ve výkresech,
má chuť se zdokonalovat. Vydělá si
23 - 40 000 měsíčně.
ŽIVOTOPIS POŠLETE NA:
mail: [email protected]
Tel.: +420 728 460 386
19
FOTOREPORTÁŽ DRONY
DRONY NAD LIKO-SEM
SPOUSTA TECHNOLOGIÍ, JAKÉ JSME DONEDÁVNA ZNALI JEN ZE SCI-FI ROMÁNŮ, SE DNES STÁVÁ BĚŽNOU SOUČÁSTÍ
NAŠICH ŽIVOTŮ. JEDNOU Z NICH JSOU DRONY - MALÉ LÉTAJÍCÍ STROJE, KTERÉ POMÁHAJÍ PŘI LETECKÉM
SNÍMKOVÁNÍ, DOHLÍŽEJÍ NA ÚRODU V ZEMĚDĚLSTVÍ, KONTROLUJÍ TECHNICKÝ STAV VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
A V BUDOUCNU BY TŘEBA MĚLI I NOSIT POŠTU. JEDEN TAKOVÝ DRON SE ZA DOHLEDU DVOUČLENNÉ POSÁDKY
OPERÁTORŮ PROHÁNĚL NA PODZIM NAD NAŠÍ FIRMOU. CÍL MISE BYL JASNÝ – NASBÍRAT EFEKTNÍ LETECKÉ ZÁBĚRY
LIKO-NOE I CELÉHO AREÁLU LIKO-SU. POVEDLO SE TO BÁJEČNĚ, VŠAK POSUĎTE SAMI.
20
DRON
DRON NAD NAŠÍ FIRMOU
Vlajky LIKO-Su právě v ten den nahradily vlajky států našich zákazníků.
21
FOTOREPORTÁŽ
NAPOLEONSKÁ VIP
ZÓNA LIKO-SU NA
SLAVKOVSKÉM ZÁMKU
LETOS TOMU BYLO JIŽ 210 LET OD SLAVNÉHO VÍTĚZSTVÍ NAPOLEONA V BITVĚ TŘÍ CÍSAŘŮ. PŘIPOMÍNKA TÉTO
UDÁLOSTI PŘITÁHLA DO SLAVKOVA U BRNA DESETITISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ SE TĚŠILI NA BOHATÝ PROGRAM,
ALE MY Z LIKO-SU JSME K TOMU MĚLI JEŠTĚ BONUS NAVÍC. VE SLAVKOVSKÉM ZÁMKU TOTIŽ BYLA PŘIPRAVENA
SPECIÁLNÍ VIP ZÓNA LIKO-S, KDE SI ZAMĚSTNANCI NAŠÍ FIRMY SE SVÝMI RODINAMI MOHLI V KLIDU ODDECHNOUT
OD MUMRAJE A DAVŮ, OHŘÁT SE, NAČERPAT NOVÉ SÍLY, DÁT SI NĚCO DOBRÉHO K JÍDLU A PITÍ A POTKAT SE
SE SVÝMI KOLEGY. NEJMENŠÍ MOHLI VYUŽÍT DĚTSKÝ KOUTEK PLNÝ HRAČEK A VŠICHNI DOHROMADY ZÁBAVNÝ
FOTOKOUTEK S HROMADOU HISTORICKÝCH REKVIZIT. DOBRÁ NÁLADA A PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA PAK PROSTOUPILA
CELÝ HISTORICKÝ SÁL, JAK MŮŽETE VIDĚT Z FOTEK V TÉTO KRÁTKÉ FOTOGALERII.
22
Fotografie: David Šmída a Jiří Sláma
23
OBJEKTIVEM LIKOSÁČKU
ZASEDAČKA ROKU 2015
Naše experimentální a vývojové centrum
LIKO-Noe zaujalo odbornou porotu soutěže
Zasedačka roku a díky tomu jsme postoupili
z 81 přihlášených mezi 33 finalistů. Na
kompletní výsledky soutěže si budeme
muset ještě chvíli počkat – slavnostní
vyhlášení bude až v únoru 2016. Vybraní
finalisté včetně LIKO-Noe již byli zveřejnění
například v iDnes a aktualitách na jobs.cz
nebo na webu české mutace prestižního
časopisu Forbes.
Až do konce roku běží také hlasování
veřejnosti. Tak neváhejte hlasovat.
www.zasedackaroku.cz
www.kancelarsnu.cz
LIKO-S MEZI NEJLEPŠÍMI INOVÁTORY JMK
Naši vývojáři, kteří kromě jiného stojí za interaktivní příčkou SMART-i-WALL®, se letos poprvé
zúčastnili soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje Unie malých a středních
podnikatelů. Odborná porota u bezmála dvou stovek přihlášených firem posuzovala význam jejich
inovací, inovační strategii, procesní postupy, kvalifikaci zaměstnanců, inovační management
a mnoho dalšího. Mezi neprogresivnějšími firmami Jihomoravského kraje se LIKO-S rozhodně
neztratil a naši zástupci Orraine Williams, Jan Musil a Radovan Cek si na slavnostním vyhlášení
došli pro cenu za krásné páté místo. Blahopřejeme!
60 LET
Srdečné přání a dárek dostal ke svým
šedesátinám Miloš Matucha. Ke gratulaci se
připojuje i redakce Likosáčku.
LASER GAME
Naši švýcarští partneři
k nám vyslali svého mladého
technika Piuse (nahoře,
druhý zleva) na zaučení. Aby
jeho vzpomínky na Slavkov
nebyly plné jen práce, vzali
ho kolegové za adrenalinem
na lasergame a následně
doplnit vydané kalorie
českými specialitami a pár
půllitry piva.
24
BLAHOPŘEJEME
Leona Švandová oslavila v naší firmě 10. výročí.
Kytku a poukaz na relaxační pobyt v hodnotě
10 tisíc dostává z rukou předsedy představenstva
Libora Musila.
Hanka Williams s princeznou z Lichtenštejnska.
SETKÁNÍ S LICHTENŠTEJNSKÝM PRINCEM
Libor Musil byl pozván (s dcerou Hankou Williams Musilovou) na konferenci pro rodinné firmy do
Bukurešti, která se zabývala otázkami následnictví a předání firem další generaci. Při této příležitosti
měli možnost se setkat s princem Phillip von und zu Lichtenstain, bratrem knížete Lichtenštejnska,
která představuje formu rodinného podnikání předávané z generace na generaci. Po té dostali
exkluzivní pozvání na soukromou večeři s princem a ochutnávkou vín z Lichtenštejnské vinice, které
bylo pořádáno princeznou z Lichtenštejnska.
Při večeři s princem.
50 LET
5. Prosince
Tým divize Interiors využil pracovního setkání, aby poblahopřál svému kolegovi, montérovi Milanu
Křivákovi, k významnému životnímu jubileu a poděkovali mu za dlouholetou úspěšnou práci.
VZPOMÍNÁME
STANISLAV PÁTIK - 20 LET STÁLE S NÁMI
Standovi k jeho "dvacetinám" u firmy blahopřáli kolegové z divize Energy. Od manželů
Musilových obdržel poukaz na wellness pobyt v hodnotě 20 tisíc.
29. prosince uplyne právě rok, kdy nás navždy
opustil Frankie Mrazek, motocyklový fenomén,
několikanásobný mistr Kanady a USA a přítel naší
firmy. Jeho mašinu, kterou si sám sestavil a se
kterou se v posledních létech proháněl po našich
tratích, je možné vidět v Technickém muzeu
v Brně. Brzo k ní ještě přibudou poháry, které
za svá vítězství na závodech získával. Pohár za
vítězství v mistrovství Kanady, kterého si nejvíc
vážil, věnoval svému příteli Liboru Musilovi.
Frankie, vzpomínáme na Tebe…
25
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ TRADICE
VIANOČNÉ
A NOVOROČNÉ
TRADÍCIE
JE VIANOČNÝ ČAS A KAŽDÁ KRAJINA PREŽÍVA TENTO KRÁSNY SVIATOK PODĽA
VLASTNÝCH ZVYKOV A RITUÁLOV. VIANOČNÉ ZVYKY A OBYČAJE V MAĎARSKU
SÚ PODOBNÉ AKO V INÝCH STREDOEURÓPSKYCH KRAJINÁCH. MAĎARSKO JE
VŠAK ŠPECIFICKÉ SVOJIMI VIANOČNÝMI POKRMAMI A SLADKOSŤAMI.
anočné bajgle môžu byť aj kakaové alebo makovo-lekvárové. Čím dlhšie odpočívajú počas
Vianoc, tým sú mäkšie. Bratislavské rožky volali „pejgle“ a stali sa slávnym artiklom mesta
až dodnes.
RYBA, PRASIATKO ALEBO MORKA?
Napriek tomu, že sa v Maďarsku na slávnostný vianočný stôl dostalo skôr bravčové mäso
(najmä na vidieku) zo zabíjačiek, ktoré sa konali na začiatku zimy, postupne sa udomácnili aj
„zahraničné“ jedlá, ako z morky alebo z hydiny.
Ale ryba, ako slávnostné alebo pôstne jedlo,
ktoré sa jedlo štedrý večer, ostalo.
Deň pred Vianocami sa drží pôst. Ľudia buď
do večera nič nejedli alebo jedli len pôstne jedlá, ako kapustovú polievku bez mäsa, suchý
chlieb, kyslú kapustu, makové pampúšiky,
strukoviny alebo rybu. Večera musela byť bohatá. Cesnak mal zabezpečiť zdravie, mak
Tradičná rybacia polievka halászlé.
Typické maďarské salónky a vianočné bajgle.
NIEČO O PÔVODE SALONIEK
Môžem tvrdiť, že salónky, najmä tie fondánové alebo s ovocným želé zabalené do strieborného alebo zlatého papiera, dekorované
bielou papierovou „sukničkou”, sú maďarským
unikátom. Ich pôvod sa spája s francúzskymi
čokoládovými bonbónmi, ktoré sú podobne
balené a volajú sa Papillotte-motýle. Prvý cukríkmi a ovocím ozdobený vianočný stromček
v Uhorsku postavila pre deti v roku 1824 grófka Terézia Brunszvik. Keďže sviatočný vianočný stromček stál v spoločenských salónoch, ozdobné cukríky začali volať salónkami. Dodnes
sa zachovali tradície ručne balených salóniek.
Na dnešnom trhu sa objavili nové chute, takže
okrem klasických fondánových salóniek nájdeme aj plnky s orechovou, rumovou, mandľovou, jahodovou alebo kokosovou príchuťou.
ZLATÉ JABLKO, ZLATÝ ORECH
Na dedinách sa skôr dostali k jednoduchším
pochúťkam, ktoré potom zavesili na stromček,
ako znak hojnosti a blahobytu. Pekné červené
jablko, zdravé hnedé plody orecha, lieskovca
alebo slamené vločky zdobili stromček, alebo
vetvičky smreka v dedinských izbách. Postup-
26
ne aj tieto symboly sa dostali do mesta, ale už
ako vynovené alebo štylizované. Jabĺčko a orechy zabalili do zlatého papiera, aby sa leskli
a navodili dojem zámožnosti. Potom už remeselníci vymysleli vianočné fúkané gule ako ozdoby namiesto ťažkých jabĺk. Slamené vločky
nahradili drôtenými z medených vlákien a medovníčky so sklenenými alebo čokoládovými
figúrkami.
VIANOČNÉ PEČENIE
Na Vianoce sa pečú všelijaké dobroty, no
v Maďarsku bajgle a žerbó. Bajgle boli rozšírené po celej krajine, ale žerbó (zákusok, ktorý
vymyslel a upiekol slávny cukrár Emil Gerbeaude z Pešti) bolo vždy vianočným tromfom
meštianských paničiek. Žerbó je podlhovasté
viacvrstvové orechovo-lekvárové čajové pečivo s čokoládovou polevou. Bajgla (pochádza
z nemeckého slova beugen = ohnúť) sa stala
tradičným symbolom vianočného pečenia
v Uhorsku. Síce maková alebo orechová bajgla je ohnutá do tvaru podkovy, ale dnes už sa
vyrába na tvar závinu. Jej „menšie“ verzie sú
slávne bratislavské rožky, či orechové alebo
makové, ktoré dodnes sú ohnuté. Tradičné vi-
hojnosť, ryba peniaze, prasiatko šťastie,
orechy takisto zdravie a silu, med sladký
bezstarostný život a oplátky na Božiu prítomnosť pri stole. Obľúbenou pochúťkou sa
stala gaštanmi plnená morka, ktorá sa dostala
z Ameriky na európske stoly. Okrem spomínaných jedál významné miesto zaujmú rybacie
špeciality, lebo Maďarsko je bohatá krajina na
sladkovodné ryby, ale aj preto, lebo ryba bola
ľahko dostupná surovina a považovali ju za
pôstne jedlo. Tradičná rybacia polievka halászlé vytlačila staré stredoveké jedlá, ktoré ešte
nepoznali červenú papriku.
Týmto krátkym pozdravom z Maďarska Vám
všetkým prajem
Pekné Vianočné sviatky a Šťastlivý nový
rok!
Mária Veréb
obchodná manažérka pobočky v Budapešti
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ TRADICE
VÁNOČNÍ
A NOVOROČNÍ
OSLAVY NA UKRAJINĚ
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ OSLAVY NA UKRAJINĚ ZAČÍNAJÍ UŽ 20.
PROSINCE, KDY ZDOBÍME VÁNOČNÍ STROMEČEK A PŘIPRAVUJEME SE NA
NADCHÁZEJÍCÍ SVÁTKY. NAŠE DĚTI SE NEJVÍCE TĚŠÍ NA DNY MEZI 26. AŽ
30. PROSINCEM, KDY ZA NIMI DO ŠKOL A ŠKOLEK PŘICHÁZÍ DĚDA MRÁZ
A PŘINÁŠÍ JIM VÁNOČNÍ DÁRKY.
Pro dospělé začíná čas pohody až 31. prosince, kdy se začínají připravovat na oslavy příchodu nového roku, které probíhají podobně
jako v České republice. Večer se scházíme
s přáteli a rodinou a o půlnoci jdeme všichni
na náměstí, kde sledujeme ohňostroj a společně oslavujeme příchod nového roku. Pijeme
šampaňské, přejeme si všechno nejlepší do
nového roku a slavíme… Některé rodiny ale
zůstávají doma a slaví příchod nového roku
pouze spolu. V televizi dávají až do rána hezké
a zábavné pořady a hrají populární písničky.
1. ledna odpočíváme, uklízíme a odpoledne se
připravujeme na další oslavu nového roku,
která nás večer čeká. Tentokrát je všechno
mnohem poklidnější a komornější a slavíme
pouze do večera.
Podle pravoslavného kalendáře připadají
Vánoce až na 7. ledna, kdy slavíme „Rizdvo“
- narození Ježíše Krista. Štědrý večer se na
Ukrajině nazývá Svatý večer nebo Svatá ve-
čeře. Na stole musí být alespoň 12 pokrmů.
K typickým ukrajinským štědrovečerním
jídlům patří kuťa, sladká varianta českého
kuby (připravuje se z pšenice nebo krupek,
rýže, máku, medu, ořechů, rozinek), uzvar,
neslazený odvar ze sušeného ovoce, boršč,
bezmasá polévka z červené řepy, malé žemle pampušky, zelňačka s hrachem a rybami nebo
holubce, zelné závitky plněné rýží. Na talíři
by nemělo nic zůstat, aby se všichni ve zdraví
dočkali dalšího Svatého večera. Večeře trvá
dlouho, i několik hodin.
13. ledna chodí po vesnici dům od domu
ženy, zpívají a rozdávají drobné dárky. Se starým rokem se ze 13. na 14. ledna loučí muži,
kteří také zpívají písničky a rozdávají pšenici,
aby byl rok úrodný. Za ni dostávají výslužku.
Tím oficiálně začíná nový rok.
Sergej Gorbunov
řemeslník divize Production
VESELÉ VÁNOCE
V RUMUNSKU
Vánoce jsou v Rumunsku nejvýznamnějšími svátky v roce, protože vždy stmelují
rodinu a přátele. Při rodinné vánoční
večeři nesmí nikdo chybět, byť by byl na
druhé straně světa.
Každá rodina se vždy snaží co nejlépe
uklidit a vyzdobit svůj dům nebo byt a
připravit ty nejchutnější pokrmy, což je
důležitým znamením rodinné pohody.
V Rumunsku je v podstatě nemožné, aby
někdo neměl na Vánoce svůj dům nebo byt
dokonale připravený nebo aby na vánočním stole nebylo několik druhů jídla.
Koledníci v tradičních rumunských
krojích.
Slavnostní vánoční výzdoba
v rumunských městech.
Podle pravoslavného vyznání není dovoleno jíst maso 40 dní před Štědrým dnem.
Proto se na Štědrý den připravují chutné,
většinou masité pokrmy, aby si každý mohl
svůj půst vynahradit. Občas se ovšem
stává, že někteří lidé toho sní příliš mnoho
a musejí vyhledat lékaře.
Stejně jako ve většině ostatních zemí
i v Rumunsku také zdobíme vánoční
stromeček a na Štědrý večer pod něj
dáváme dárky. Děda Mráz přináší dárky
jen hodným dětem, zatímco ty neposlušné
dostávají hůl na výprask.
Když jsem byl mladší, tak mou oblíbenou
vánoční tradicí byly koledy, kdy jsme s
kamarády chodili od jednoho domu ke
druhému, zpívali a přinášeli sousedům,
jejich rodinám a přátelům radost a štěstí.
Odměnou za předávanou radost nám
většinou byla štamprlka slivovice.
Matei Lache
technik exportu
Sergejův syn Kiril ve škole s tátou po rozbalení dárků.
27
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ TRADICE
PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ
Co o nich vlastně víme?
ŠESTÝ DEN NOVÉHO ROKU SE SPRÁVNĚ NAZÝVÁ SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ, VĚTŠINA JEJ VŠAK ZNÁ JAKO SVÁTEK
TŘÍ KRÁLŮ. STEJNĚ JAKO ŘADA JINÝCH TRADIC I TRADICE TŘÍ KRÁLŮ VYCHÁZÍ Z KŘESŤANSTVÍ A Z BIBLE.
DVANÁCTÝ DEN PO NAROZENÍ JEŽÍŠKA, 6. LEDNA, PŘIŠLI K JEHO JESLIČKÁM MUDRCOVÉ, ABY MU PŘINESLI
CENNÉ DARY. JEZULÁTKO OBDAROVALI ZLATEM, MYRHOU A KADIDLEM.
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.
VÍTE CO ZNAMENÁ K † M † B †?
Většina lidí si myslí, že jsou to první
písmena jmen oněch králů, ale je to omyl.
KMB neboli latinské CMB ve skutečnosti
znamená Christus mansionem benedicat –
Kristus ať obydlí žehná po celý rok (proto
se za písmena píše letopočet). A co křížky
mezi písmeny? To nejsou žádná plus jako
ve školní rýmovačce. Jsou to opravdové
kříže na znamení Svaté trojice – Otce, Syna
a Ducha svatého.
KAŠPAR
Byl dlouho považován za nejmladšího
z trojice králů, kteří přinesli Ježíškovi do
Betléma dary. Kašpar míval také často černou barvu pleti. Jeho tradičním oděvem
byly široké orientální kalhoty sahající po
kolena a modrý plášť. Na hlavě míval turban s královskou korunou. V rukou drží
nádobu s myrhou.
MELICHAR
Na nejstarších dochovaných zobrazeních
je Melicharova tvář podobná antickým podobiznám Sokrata nebo Platóna. Melichar
je oděn do červeného pláště lemovaného
hermelínovou kožešinou. Před jesličkami
většinou klečí a u nohou má položenou
28
Ilustrace exkluzivně pro Likosáček: Veronika Jirková - naše kolegyně (brigádnice) a studentka
pedagodického a výtvarného oboru na VŠ
královskou korunu a žezlo. Symbolizuje
evropský kontinent a bílou rasu.
BALTAZAR
Je to jméno jednoho ze tří mudrců, kteří
se do Betléma přišli poklonit právě narozenému chlapci Ježíši. Jméno Baltazar obdržel prorok Daniel na dvoře babylonského
krále Nabukadnezara. Podle některých
legendárních vyprávění byl Baltazar nejmladším z bílých králů, v souladu s jinými byl mouřenín. Baltazar bývá zobrazo-
ván jako muž středního věku, černovlasý
s krátkou zastřiženou bradkou, ale i jako
černý král stojící v pozadí a přihlížející
předávání darů Ježíškovi. V ruce často drží
žezlo, zlatou nádobku a kadidlo. Je oblečen
do dlouhého pláště, podkasaných kalhot,
košile a vysokých bod. Na hlavě mívá zelený turban.
Světlana Honsová
asistentka vedení společnosti
AKTUÁLNĚ
BLAHOPŘEJEME
OSLAVENCŮM
1
Martina POLOVÁ
asistentka divize
Production
PROSINEC
1
Tomáš ŠŤASTNÝ
zámečník/svářeč divize
Production
PROSINEC
5
Milan KŘIVÁK
montér divize Interiors
Jaroslav DEMBICKÝ
zámečník/svářeč divize
Production
Martina DRÁPALOVÁ
asistentka divize
Production výroby AIS
Lukáš RYŠÁNEK
aplikátor/izolatér
Chytré izolace ®
Martin HALFAR
obchodní manažer
Chytré izolace ®
26
Prokop HAVLEN
konstruktér divize
Production
27
7
9
LEDEN
Jiří VALA
zámečník/svářeč divize
Production
12
Jiří DUFEK
projektový manažer
divize Interiors
17
LEDEN
Josef SMITKA
obchodní manažer
Chytré izolace ®
30
PROSINEC
19
Milan MORIC
obráběč CNC
22
LEDEN
Hana
MICHALKIEWICZOVÁ
customer service
divize Production
23
LEDEN
František ZBOŽÍNEK
montér divize Interiors
28
Lukáš HROMADA
produktový manažer
LIKO-Space®
28
Petr STARÝ
zámečník/svářeč
divize Production
29
Stanislav DVORAN
zámečník/svářeč
divize Production
19
31
Karel HÁLA
zámečník/svářeč
divize Production
LEDEN
Jiří PTÁČEK
technický specialista/
konstruktér divize
Energy
LEDEN
Michal KARABINA
aplikátor/izolatér
Chytré izolace ®
LEDEN
PROSINEC
PROSINEC
4
Petr NOVÁČEK
zámečník/svářeč
divize Production
LEDEN
LEDEN
30
Dominik SAMEC
projektový manažer
divize Interiors Praha
4
Tibor MACHALA
zámečník/svářeč
divize Production
Martina JUŘINOVÁ
koordinátorka
divize Interiors
20
LEDEN
LEDEN
PROSINEC
PROSINEC
21
26
30
PROSINEC
21
Radek ČERNÝ
obchodní manažer
divize Energy
PROSINEC
Jaroslav GZELA
technik realizací
Chytré izolace ®
4
Jiří KLIMEK
zámečník/svářeč
divize Production
LEDEN
PROSINEC
PROSINEC
14
23
Jan VITULA
pracovník výroby AIS
divize Production
21
PROSINEC
PROSINEC
11
PROSINEC
Roman STEJSKAL
technický specialista/
konstruktér divize
Energy
PROSINEC
PROSINEC
9
BLAHOPŘEJEME
OSLAVENCŮM
LEDEN
Štěpán LIBIGER
technický specialista/
konstruktér divize
Interiors Praha
LEDEN
Milan HANÁK
skladník divize
Production
LEDEN
VÝROČÍ U FIRMY
LIKO-S TEAM ANNIVERSARY
VÝROČÍ U FIRMY
LIKO-S TEAM ANNIVERSARY
LEDEN
PROSINEC
Petr Starý
1. 12. 1995
20 let
zámečník/svářeč divize
Production
Martina Juřinová
3. 1. 2001
15 let
koordinátorka divize
Interiors
Hana
Michalkiewiczová
8. 12. 2010
5 let
customer service divize
Production
Luboš Šenkyřík
2. 1. 2007
9 let
vedoucí skladu provozu
Support
Pavel Pavlík
2. 1. 2007
9 let
obchodný manažer
divize Interiors
Vladimír Novotný
3. 1. 2008
8 let
obraběč CNC
14. 1. 2008
8 let
montér divize Interiors
6. 1. 2009
7 let
technik vodního paprsku
1. 1. 2014
2 roky
technik vývoje divize
Interiors
Petr Klíma
20. 1. 2014
2 roky
skladník provozu Support
Matej Piatnica
22. 1. 2014
2 roky
technický specialista/
konstruktér pobočka
Slovensko
Lukáš Tesařík
5. 1. 2015
1 rok
skladník divize
Production
LIKOSÁČEK, MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE
A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI LIKO-S XVIII. ročník, MK ČR E 17446,
vydáno ve Slavkově u Brna 09. 12. 2015
VYDAVATEL:
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795
e-mail: [email protected]
REDAKČNÍ RADA:
Jiří Stratil, Radka Cabáková, Martina Drápalová,
Světlana Honsová, Martina Juřinová, Martina Polová,
Jana Vránová, David Šmída
Několik posledních čísel Likosáčku
najdete na:
SAZBA A ZLOM: Eva Tabačková
www.liko-s.cz
Peter Šinaĺ
Jan Ivičič
Radovan Cek
29
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ TRADICE
STAROČESKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A CO SMŮLU?
POVĚRY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Co přináší smůlu?
• před půlnoční mší se nesmí šít, plést, protože
by pak myši dílo zničily,
• na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal,
• na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu
a neštěstí do domu,
• na Štědrý den nepište své milé - milému
zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat
rozchod.
Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole
devatero pokrmů.
Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl.
Na jaře z ní hospodář rozséval obilí, aby bylo
pěkné a nebylo potlučené od krup.
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci
hrachu.
Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby
mělo žito dlouhé klasy.
Večeře se začínala a končila modlitbou, ve
které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.
Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí
neseděly slepice na vejcích, obsluhovala tedy
děvčata.
Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla
úrodná.
Když hospodyně připálí vánočku, bude o Vánocích stonat.
Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne
na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok
zůstane zdráv.
Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy
Co přináší štěstí?
• když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky
směrem k Měsíci,
• čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce
snězená 25. 12. - mají kouzelnou moc,
• Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu,
• Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí,
• Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně
prodat dobytek,
• Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný
podzim.
z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod
talířem peníze.
Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět
patek od vánoček a do roka je pod čepcem.
Večer před Štědrým dnem si položte k posteli
ořech. Po probuzení jej rozlouskněte a snězte.
Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy
a štěnice.
Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude se tě držet štěstí.
Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.
Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává
sílu.
Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního
kapra, toho se drží peníze.
Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu
před zlými duchy.
Pro malé Likosáčky
PŘIPRAVILA A NAKRESLILA HANKA MICHALKEWICZOVÁ, CUSTOMER SERVICE DIVIZE PRODUCTION
NAJDĚTE NA OBRÁZCÍCH 8 ROZDÍLŮ A VYMALUJTE SI JE
30
Připravila: Světlana Honsová
asistentka vedení společnosti
PRO MALÉ LIKOSÁČKY
NAJDĚTE NA OBRÁZCÍCH 8 ROZDÍLŮ A VYMALUJTE SI JE
KŘÍŽOVKA:
5.
9.
3.
4.
5.
6.
8.
4.
7.
9.
2.
7.
8.
1.
3.
KŘÍŽOVKA: stromeček
6.
2.
1.
31
Komu se
nelení, tomu se
zelení
PF 2016

Podobné dokumenty