JAY sedací systém

Komentáře

Transkript

JAY sedací systém
JAY sedací systém
Kvalitní sedací systém
„Sedací polštáře a zádové opěrky Jay nabízejí mým
klientům spolehlivou oporou a ochranu.
Variabilita produktových řad, široká nabídka rozměrů
a příslušenství systému Jay mi vždy pomáhají nalézt
to nejlepší řešení pro uspokojení
individuálních potřeb mých pacientů.“
JAY sedací systém
Stephanie, fyzioterapeutka
V klinické praxi není místo pro kompromisy.
Sedací polštáře a zádové opěrky JAY tvoří ucelený,
do posledního detailu promyšlený a stále se vyvíjející
systém, který nabízí optimální řešení všech nároků na
správné sezení ve vozíku.
Maximální ochrana proti kožním defektům, optimální
rozložení tlaku a snadná montáž do většiny
mechanických a elektrických vozíků – to jsou hlavní
benefity tohoto systému.
2
3
Kvalitní sedací systém
Komfort
Ochrana kůže a
polohování
Ochrana Kůže
Basic
Easy Fluid
Soft Combi P
Xtreme Active
Balance
Řada Jay sedacích polštářů a zádových
opěrek
J3
Komfort
J2
Lite
Easy Visco
GS
Basic
Soft Combi P
Základní komfortní sedací polštář
12
Stabilita a komfort
13
Easy Visco
Střední ochrana a stabilita
Zip
Jedinečné řešení pro pediatrické klienty
14
15
Ochrana kůže
Rozdělení sedacích polštářů Jay
vysoká
Ochrana kůže a
polohování
n Balance
J3 DC, J2, J2 DC
n Jay GS
Ochrana kůže
střední
Ochrana kůže
Pěna a hydrokoloid
n Easy
16
Ochrana proti dekubitům a jemná podpora pro aktivní uživatele
17
Polštář pro aktivní klienty s mírným až středním rizikem vzniku dekubitů 18
Fluid
Active
Ochrana kůže a polohování
J2
Balance
J3, J3 DC
Jay GS
Stabilita a ochrana proti kožním defektům a dekubitům
19
Optimální rovnováha mezi stabilitou a ochranou proti kožním defektům
20
Komplexní řešení všech požadavků bez kompromisů
22
Řešení pro pediatrické klienty s možností růstu v průběhu užívání
26
J3 opěrka
Univerzální Jay zádová opěrka nabízí více než 150 různých kombinací
velikostí a tvarů pro aktivní životní styl
29
J3 Karbon
Podpora, kterou potřebujete pro váš aktivní život
38
Easy opěrka
Jednoduché řešení zaměřené na maximální pohodlí a jednoduchou
aplikaci
40
Zip opěrka
Jedinečné řešení pro pediatrické klienty
42
n Xtreme
n Lite
Zádové opěrky
Komfort
nízká
Nízká váha a dobrá ochrana proti dekubitům
Pěna a hydrokoloid / vzduch
n J3,
Pěna
n Basic
n Soft
Combi P
n Easy Visco
Polohování
nízké
4
Easy Fluid
Xtreme Active
Lite
střední
vysoké
5
Kvalitní sedací systém
Klinické faktory ovlivňující kvalitu sedacího
systému
Při vývoji a klinické aplikaci sedacího systému je důležité
brát zřetel na tyto aspekty:
Integrita pokožky (rozložení tlaku)
Redukce teploty a snižování vlhkosti
Schopnost sedacího systému rozložit hmotnost klienta na co největší plochu sedu, a tím chránit
kritické, exponované části těla před rizikem vzniku kožních defektů a dekubitů.
Někteří klienti jsou vystaveni riziku vzniku dekubitů více než ostatní. Pro zvýšení ochrany proti
vzniku kožních defektů je třeba optimálního zanoření chráněných partií do sedacího polštáře,
což ovšem může vést k nežádoucímu zvyšování teploty a vlhkosti pokožky.
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
6
Pro zachování požadované celistvosti
pokožky je důležité rozložit
hmotnost klienta
•na co největší plochu, jak je to
jen možné
•přenést váhu dál od hrbolů
sedacích kostí
•omezit přenos tlaku na citlivé
partie
Pevné sedačky, včetně paměťových
a viskózních pěn
•přizpůsobují se křivkám klienta
v závislosti na typu materiálu
(obr. 1 a 2)
•do určité míry rozkládají
hmotnost, ale vždy je třeba
počítat se zpětným tlakem
materiálu
•vysoký tlak vytváří pnutí
v kritických oblastech
•mají omezenou schopnost
redistribuovat tlak z tlakově
citlivých oblastí
Hydrokoloidní a nafukovací sedačky
•od pevných se liší především
schopností přizpůsobit se partiím
klienta bez jakéhokoliv zpětného
tlaku (plovoucí efekt jako při
plavání v bazénu) (obr. 3)
•rozmístí hmotnost klienta na celou
styčnou plochu povrchu těla,
se kterým jsou v kontaktu (obr. 4)
Povrchové napětí
Vlastnosti všech materiálů,
používaných na výrobu sedaček,
jsou závislé na povrchových
vlastnostech materiálů, které tvoří
obaly nebo povrchy těchto sedaček.
Vliv vlhkosti pokožky na vznik kožních
defektů může být zmírněn pomocí použití
materiálů, které pomáhají odvádět
přebytečnou vlhkost od pokožky. Zvýšenou
pozornost je třeba věnovat zejména
dlouhodobě sedícím klientům.
Hydrokoloidní, gelové i nafukovací
sedací polštáře se mohou
přizpůsobit křivkám klienta pouze
v případě, že je povrchový materiál
stejně flexibilní a přizpůsobivý.
• pěnové a gelové materiály patří mezi
tepelné izolanty a nabízejí jen velice
nízkou schopnost odvádět teplotu
• pěnové a gelové materiály mají nižší
schopnost tepelné výměny, a tím
pádem více drží teplotu
• nafukovací a kapalinové sedačky mají
schopnost tepelné výměny vyšší a tím
pádem se mohou některým klientům zdát
subjektivně chladnější
•Jay hydrokoloid nabízí tepelnou výměnu
na střední – optimální úrovni
•nafukovací vložky použité v Jay sedacích
polštářích zajišťují díky vysoké schopnosti
tepelné výměny efektivní odvod tepla
Aby nedocházelo k nežádoucímu
snižování užitných vlastností
materiálů použitých na výrobu
sedaček, jsou povrchové obaly
vyrobeny tak, aby neomezovaly
pohyb vnitřních kompresivních
a rozkladných částí.
Veškeré výhody použitých
technologií by přišly vniveč,
pokud by došlo k proniknutí hrbolů
sedacích kostí tak hluboko, že by se
dotýkaly podkladového materiálu.
Terapeut se při aplikaci sedacího
systému musí přesvědčit, že použitý
materiál dostatečně rozkládá
hmotnost klienta a zároveň brání
styku sedacích kostí
s podkladovým materiálem.
Klíčovou roli ve vlastnostech sedacího
polštáře hraje jeho svrchní část – potah.
• gumový nebo neoprenový potah brání
odvádění vlhkosti, ale může být
vhodným řešením při inkontinenci
• naopak savé materiály vlhkost odvádějí
mnohem lépe
• kritickou roli hraje i oblečení klienta,
například bavlna vlhkost neodvádí,
ale shromažďuje
Oblečení klienta, nebo případná
inkontinence, můžou mít na vlhkostní
výměnu větší vliv než sedací polštář
a potah jako takový.
Dalším rozhodujícím faktorem je
schopnost klienta přenášet váhu z jedné
části sedačky na druhou při pohybu ve
vozíku. Aktivní klient tímto způsobem lépe
odvádí přebytečnou teplotu i vlhkost než
pasivní klient, který má možnosti pohybu
a přenosu váhy omezené.
Při výběru materiálu sedacího polštáře je vždy nejdůležitější aspekt rizika vzniku kožních
defektů.
•hydrokoloidní, nafukovací a kapalinové materiály jsou vhodné pro klienty s vysokým rizikem
•pěnové a viskózní materiály jsou vhodné pro klienty s nižším rizikem vzniku kožních defektů
Rozložení tlaku, který vzniká pod exponovanými sedacími hrboly na absorbující materiál
(hydrokoloid / vzduchový vak), samo o sobě dostatečnou ochranu nezaručuje.
Neméně důležitou roli v ochraně proti kožním defektům hraje tvar sedacího polštáře –
zejména prostor pro pánev a podpora stehen a trochanterů.
7
Kvalitní sedací systém
Klinické faktory ovlivňující kvalitu sedacího
systému
Snížení tření a redukce střižné síly
Polohování
Střižné síly a tření můžou významným způsobem zvyšovat rizika vzniku kožních defektů při
přesunech z/do vozíku, popřípadě při sklouzávání dopředu vlivem špatné pozice sedu.
Fig 1
Materiály, jako jsou pěny, viskózní pěny
a gely, jsou díky svým vlastnostem
schopné stlačit svůj objem, ale zároveň
mají nízkou schopnost pohybu. To má za
následek vznik tlaku proti horizontálním
pohybům klienta, což může zvyšovat tření
a střižné síly v materiálu.
Nafukovací a kapalinové materiály
nabízejí jen minimální boční střižné síly.
Fig 2
Stejně jako v případě schopnosti rozložit
tlak na co největší plochu, jsou výsledné
vlastnosti závislé na povrchových
vlastnostech materiálů, které tvoří obaly
nebo povrchy těchto sedaček.
Sezení, které poskytuje velmi
nízkou střižnou sílu, zároveň
zajišťuje jen nízkou stabilitu
a často dochází ke sklouzávání
klienta.
Klíčem k úspěchu je použití obou
materiálů: minimalizovat střižné
a třecí síly působící na kritické
partie a zároveň maximalizovat
stabilitu sedu.
Koncept nalezení správné polohy sedu se
stává kritickým v situacích, kdy je třeba
řešit posturální deformity sedu. U těchto
klientů je vždy důležité vybrat sedací polštář,
který umožňuje kompenzaci těchto deformit
prostřednictvím individuální úpravy nebo
doplněním o příslušenství.
Kliničtí pracovníci, terapeuti a odborní lékaři
odhadují, že asi 30 % všech klientů potřebuje
řešit speciální polohování prostřednictvím
modulárních sedacích polštářů, jako jsou Jay
J3, J2 nebo Jay Balance.
Sedací polštáře s možností polohování mají
oproti komfortním polštářům pevnější
základnu, kterou je možné individuálně
upravovat a kterou je možné dodatečně
doplňovat o příslušenství, určené ke korekci
sedu.
Tolerance sezení
Stabilita
Sedací polštář může poskytovat dostatečnou stabilitu a účinně redistribuovat tlak na celou sedací
plochu jen v případě, že je klient v sedu dostatečně stabilní. Klíčem k úspěchu je stabilizovat pánev.
nteriorní (přední) / posteriorní (zadní)
A
stabilita: zadní nejvíce zatěžovaná oblast
sedacího polštáře musí být dostatečně
hluboká, aby poskytovala dostatek
prostoru pro zanoření sedacích hrbolů.
Zároveň musí zajišťovat jemnou podporu
trochanterů a stehenních kostí.
Nedílnou a důležitou součástí stabilizace
sedu, bez které není možné dosáhnout
optimální anteriorně/posteriorní pozice,
je pevná zádová opěrka.
Boční stabilita: jednoduché sedací
polštáře bez podpory trochanterů
nemůžou poskytnout dostatečnou boční
stabilitu pánve.
8
Stabilita a poloha jsou velmi podobné pojmy, které používáme při hledání ideální konturace, která
klientovi zajistí správnou polohu pro pánev, trochantery a popřípadě stehna.
Zatímco je hloubka prostoru pro
pánev důležitá pro dostatečnou
ochranu sedacích hrbolů (aby se
nedotýkaly dna sedačky), tak je
tvar této části sedačky důležitý
pro dostatečnou stabilizaci
trochanterů (dosažení boční
stability pánve).
Pokud je naším cílem dosáhnout
optimální stability klienta, pak
by měl polštář nabízet nejen
dobré rozložení tlaku, ale zároveň
i obsahovat části určené pro
stabilizaci sedu.
Pocit pohodlí je subjektivní záležitostí každého klienta. Zejména v případě nízké senzitivity
sedacích partií u klientů se sníženou citlivostí je třeba brát v úvahu dobu, kterou bude klient trávit
ve vozíku. Čím je doba strávená ve vozíku delší, tím je potřeba tolerance správného sedu vyšší.
U většiny klientů není jednoduché najít optimální
rovnováhu mezi subjektivním pocitem pohodlí
a objektivními klinickými požadavky terapeutů na
nalezení správné stability a ochrany proti kožním
defektům a ochrany proti problémům, které
vznikají v souvislosti se špatnou polohou sedu.
Sedací polštáře zaměřené na polohování
nemusejí být tak „pohodlné“, jako jsou
komfortní sedačky.
Nicméně pro maximalizaci tolerance sedu,
zejména u dlouhodobě sedících klientů se
sníženou schopností aktivního pohybu ve
vozíku, popřípadě u klientů s posturální
deformitou, je nezbytné nalézt optimální,
komplexní řešení.
Řešení zaměřené na nalezení optimálního
rozložení tlaku, snížení střižné síly
a nalezení maximální stability a správné
polohy sedu.
9
Kvalitní sedací systém
Charakteristika funkčního sezení
10
Nabídka rozměrů
Váha sedačky
Podobně jako u výběru správných rozměrů (šířky a hloubky) vozíku se rozměr sedacího polštáře odvíjí od tělesných proporcí klienta.
To je důvod, proč jsou Jay sedací polštáře dostupné v tolika různých
rozměrech.
Váha sedacího polštáře je důležitým aspektem pro aktivní pohyb na vozíku,
popřípadě pro jeho nakládání do automobilu.
Váha uživatele
Životnost polštáře
Při výběru sedacího polštáře je třeba věnovat pozornost údajům o doporučené nosnosti. Klienti s vyšší hmotností, než je doporučená pro daný druh
polštáře, se vystavují riziku přílišného zanoření exponovaných částí pánve
do antidekubitní části sedačky a možného styku sedacích hrbolů s pevným
podkladem.
•Užitná doba sedacích polštářů je tři roky.
Doba použitelnosti sedacích polštářů se v závislosti na frekvenci a způsobu
užívání pohybuje od tří do pěti let.
Výška sedačky od země
Měření sedacích polštářů Jay
K zajištění mobility klienta ve vztahu k okolnímu prostředí, je třeba při
výběru sedacího polštáře počítat s výškou polštáře ve vztahu k požadované výšce sedu od země. Aktivní uživatelé často vyžadují nízkou výšku sedu
od země (například pro snazší zajetí pod stůl) a nízkou hmotnost polštáře,
ale potřebují si udržet redukci tlaku a stabilitu. Pro tyto klienty existují
speciální aktivní polštáře s nízkým profilem (např. Jay Xtreme Active, Jay
Easy Fluid).
Pro řešení asymetrie sedu, nebo pro klienty se zvýšeným rizikem vzniku
dekubitů jsou vhodné sedací polštáře s vyšším profilem, např. J2 Deep
Contour nebo J3 Deep Contour. Vyšší profil těchto sedaček je možné
kompenzovat vhodným výběrem vozíku s nízkou výškou sedačky od země,
popřípadě vhodným přenastavením vozíku.
Pro zaměření a výběr sedacího polštáře prosím kontaktujte naše specialisty.
Každý sedací polštář je specifický nejen svým použitím, ale i způsobem měření.
Pro hrubou orientaci v nabízených rozměrech je možné použít následující
metody:
Mějte prosím na paměti, že rozměry polštáře se měří s potahem.
Šířka
sedačky
Obr. A
Hloubka
sedačky
Obr. A: Basic, Soft Combi P, J2, J2 DC, GS
Obr. B: Easy Visco, Easy Fluid, Active, Xtreme, Jay Lite, J3, J3 DC
Hloubka
sedačky
•Doba použitelnosti sedacích polštářů se může lišit i v závislosti na použitých
materiálech a výrobních technologiích. Polštáře vyrobené z tvarované pěny
s uzavřenou buněčnou strukturou jsou odolnější, než polštáře z netvarované
pěny s otevřenou buněčnou strukturou.
Šířka Obr. B
sedačky
11
Soft Combi P
Komfortní sedací polštář
Pohodlí a polohování
KOMFORT
Basic
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
nOdolná tvarovatelná pěna uzpůsobená pro
boční a zadní stabilitu
n Klient, který vyžaduje pohodlí a minimální
oporu držení těla
nZkosená základna pro použití na vypínatelné
sedačky
nNízké riziko poškození nebo namožení kůže,
neporušená kožní integrita
nN
avrženo pro pacienty se symetrickým držením
těla, kteří potřebují minimální nebo mírnou
posturální podporu
nInkontinenční potah
nPro klienty schopné samostatného přesunu váhy
nTvarovaná pěnová základna odolná proti
inkontinenci
nHlubší profilování se zvýšenou středovou
částí pro stehenní kosti a jemnou podporou
trochanterů.
nSnadno čistitelná, zatavená pěna s černým
inkontinenčním potahem
nNízké riziko poškození kůže
nPříležitostný uživatel invalidního vozíku
nPoskytuje průměrnou boční stabilitu
i průměrnou předozadní stabilitu
nPro klienty schopné samostatného přesunu váhy
nPlochá základna
nMožnost vložení pevné vložky pro použití na
vypínatelné sedačky
cm
30
35
38
40
42
44
46
48
50
56
60
Výška (v cm)
25
Přední
Zadní
30
4,8
4,7
35
40
42
44
46
50
56
60
12
Šířka
25
Hloubka
Maximum
Výška
6,3
Hmotnost polštáře
40 x 40
0,7 kg
Max. hmotnost
uživatele
113 kg
Záruka
2 roky
cm
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
30
35
38
40
42
44
46
48
50
56
60
Výška (v cm)
25
Přední
Zadní
30
5,9
4,4
35
40
Šířka
sedačky
Šířka
25
42
44
46
50
56
60
Maximum
Výška
Hloubka
sedačky
Hloubka
Hloubka
sedačky
KOMFORT
Kvalitní sedací systém
7,7
Hmotnost polštáře
40 x 40
0,8 kg
Max. hmotnost
uživatele
150 kg
Záruka
2 roky
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
13
Jay Zip
Vysoká úroveň pohodlí a polohování s mírným rozložením tlaku
Pohodný, klinicky účinný sedací polštář navržený speciálně pro děti
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
nLehká, v přední části tvarovaná pěna se
střední a boční oporou stehna
n Pacient se symetrickým nebo asymetrickým
držením těla a požadavky na průměrnou postulární oporu
nPěnový tvarovaný základ s dvojitou vrstvou pro
mírné polohování
nMěkký a pružný vnější potah – vnější potah díky
3 DXTM podporuje cirkulaci vzduchu
n S edací polštáře Jay Zip jsou navrženy na
základě použití antropometrických údajů,
takže jejich velikost je přizpůsobena specifickým potřebám pediatrických pacientů
nVnější potah je k dispozici v růžové, modré
a černé barvě (jako náhradní díl)
nPoskytuje průměrnou boční stabilitu
i průměrnou předozadní stabilitu
nPružný, voděodolný vnitřní potah, který se
jednoduše udržuje
nPediatričtí pacienti s nízkým až mírným rizikem
poškození kůže
nViskózní elastická pěna v prohlubni sedadla
umožňuje zanoření výčnělků sedacích kostí
a rozložení zátěže na stehenní kosti
nPoskytuje průměrnou boční stabilitu
i průměrnou předozadní stabilitu
nStupňová opora křížové kosti a sedací části
nKlienti s nízkým až průměrným rizikem
poškození kůže a nízkým rizikem vzniku
dekubitů
nTvarovaná nebo plochá základna pro použití
s pevnou nebo vypínatelnou sedačkou
nPro klienty schopné samostatného přesunu váhy
nInkontinenční potah jako standard s alternativním mikroklimatickým potahem
KOMFORT
Easy Visco
nPro klienty schopné samostatného přesunu váhy
nPevná vložka (jako alternativa)
Hloubka
cm
Šířka
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
20
22
24
cm
25
30
35
38
40
42
44
46
48
50
56
60
Výška (v cm)
25
Přední
Zadní
30
6,3
6
35
40
42
44
46
50
56
60
14
26
Šířka
Maximum
Výška
8,8
Hmotnost polštáře
40 x 40
1,06 kg
Max. hmotnost
uživatele
150 kg
Záruka
2 roky
28
Výška (v cm)
30
Přední
Zadní
32
5
4,5
34
Hmotnost polštáře
30 x 30
0,9 kg
Max. hmotnost
uživatele
75 kg
40
42
Záruka
2 roky
36
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
38
44
46
Maximum
Výška
Hloubka
sedačky
Hloubka
Hloubka
sedačky
KOMFORT
Kvalitní sedací systém
6
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
15
Ochrana proti dekubitům
a jemná podpora pro aktivní uživatele
Nízká váha a dobrá ochrana proti dekubitům
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
nLehký, v přední části tvarovaný pěnový základ
se stupňovou oporou křížové kosti a sedacích
hrbolů
n Klient se symetrickým a mírně asymetrickým
držením těla a požadavky na průměrnou posturální oporu
nLehká nízko profilová sedačka určená pro
aktivní použití a lehký transport
n Aktivní klienti, kteří vyžadují průměrný až
vysoký stupeň rozložení tlaku a nízkou výšku
sedačky od země
Integrovaná středová a boční opora stehen pro
n
podporu optimální polohy
nPoskytuje průměrnou boční stabilitu
i průměrnou předozadní stabilitu
nMírné riziko porušení a namožení kůže
nTvarovaná nebo plochá základna pro použití
s pevnou nebo vypínatelnou sedačkou
nPro klienty schopné samostatného přesunu váhy
nVýběr mezi inkontinenčním nebo mikroklimatickým potahem
nSedací polštář se dodává ve dvou provedeních. Se standardní hydrokoloidní vložkou
a rozšířenou hydrokoloidní vložkou určenou
pro klienty s atrofovanou svalovou tkání
nKlienti se symetrickým držením těla, kteří
vyžadují mírnou boční a průměrnou přední
stabilitu
nDíky dvojvrstvému potahu disponuje tato
sedačka efektivní tepelnou a klimatickou
výměnou
nAktivní klient, který vyžaduje ochranu proti
dekubitům
nPro klienty schopné samostatného přesunu váhy
nPevná vložka (jako alternativa)
Ú Standardní hydrokoloidní
vložka
se standardní základnou
cm
Šířka
25
30
35
38
40
42
44
46
48
50
56
60
Výška (v cm)
25
Přední
Zadní
30
6,3
6
35
40
42
44
46
50
56
60
16
Hloubka
Maximum
Výška
8,8
Hmotnost polštáře
40 x 40
1,6 kg
Max. hmotnost
uživatele
150 kg
Záruka
2 roky
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
cm
Šířka
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Výška (v cm)
34
Přední
Zadní
36
7,5
6,5
38
40
42
44
46
48
50
Maximum
Výška
Hloubka
sedačky
Hloubka
Ú Velká hydrokoloidní vložka
in case of advanced muscle
atrophy. It comes with a base with
a larger pelvic load area.
9
Hmotnost polštáře
41 x 41 cm
1, 69 kg
Max. hmotnost
uživatele
150 kg
Záruka
2 roky
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
17
Skin Protection
Ochrana
kůže
Xtreme Active
Easy Fluid
Hloubka
sedačky
Ochrana KŮŽE
Kvalitní sedací systém
J2
Speciálně navržen pro aktivní klienty,
kteří vyžadují minimální hmotnost
Stabilita a ochrana proti kožním
defektům a dekubitům
Ochrana kůže
a polohování
Lite
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
Vlastnosti výrobku:
Klinické použití:
nPevná, extrémně lehká, prodyšná,
aerodynamická, vrstvená, pěnová základna
uzpůsobená pro ochranu exponovaných
sedacích kostí
n Klienti se symetrickým držením těla, kteří
vyžadují pohodlí a minimální hmotnost, ale
mírnou/průměrnou oporu
nPevná základna, anatomický tvar, podpora
stehenních kostí a trochanterů
nKlient s vysokým rizikem vzniku dekubitů a
kožních defektů
n Vrstvená základna s uzavřenou buněčnou
strukturou dovolující individuální úpravy a
výřezy podle požadavků klienta na kompenzaci
sedu
nNavrženo pro klienty se symetrickým držením
těla, kteří zároveň můžou vyžadovat silnou
posturální podporu, popřípadě kompenzaci
pravolevé asymetrie sedu
n„Fluid Tripad“ tříkomorová hydrokoloidní vložka
zajišťuje rovnoměrné rozmístění hydrokoloidního obsahu, pro zajištění optimální redistribuce tlaku pod sedací kostí
nKlienti se sníženou schopností přesunu hmotnosti mají obvykle omezenou stabilitu trupu a
nejsou schopni samostatného přesunu.
nTechnologie Optiwell v kombinaci
s optimalizovaným (PLO) prostorem pro
pánev účinně rozkládá tlak od rizikových
pánevních hrbolů
nMikroklimatický potah s fixační látkou 3 DX™
pro odvod tepla a vlhkosti
Hloubka
cm
38
40
42
44
46
48
50
56
60
nPro klienty schopné samostatného přesunu váhy
nVyžaduje odvod tepla a vlhkosti
nŠiroká škála posturálních, opěrných doplňků
nStandardní prodyšný, popřípadě alternativní
inkontinenční potah
Výška (v cm)
35
Přední
Zadní
38
8
8
40
42
44
46
50
56
60
18
Šířka
35
nPrůměrné riziko poškození kůže
Hloubka
Maximum
Výška
cm
9,5
Hmotnost polštáře
40 x 40
0,7 kg
Max. hmotnost
uživatele
113 kg
Záruka
2 roky
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
Šířka
36
39
43
46
51
61
Výška (v cm)
41
Přední
Zadní
43
8
8
46
51
Maximum
Výška
Hloubka
sedačky
nVynikající boční a předozadní stabilita
dosažená kombinací technologie Optiwell™
a vlastností vrstvené základny
nPotřeba mírné až průměrné boční a předozadní stability
Hloubka
sedačky
Ochrana kůže
Kvalitní sedací systém
9
Hmotnost polštáře
(39 x 41)
2 kg
Max. hmotnost
uživatele
150 kg
Záruka
2 roky
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
19
Balance
Dokonalá rovnováha mezi ochranou kůže
a stabilitou
Optimální rovnováha mezi stabilitou
a ochranou proti kožním defektům
Optimalizována pro ochranu kůže, stabilitu a komfort
Vlastnosti:
Klinické použití:
nNová sendvičově vrstvená základna složená
s různě tvrdých pěnových vrstev zabraňuje
styku trochanterů s podkladem
nN
ově tvarovaný prostor pro pánev (PLA)
zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku a zároveň
zabraňuje nežádoucímu pohybu hydrokoloidní
vložky
nSedací polštář pro klienty se symetrickým
držením těla, kteří vyžadují vyšší posturální
podporu v kombinaci s kvalitní ochranou proti
kožním defektům
nN
ová hydrokoloidní tekutá a bezúdržbová
vložka
n Inovativní, dvouvrstvá krycí technologie použitá
na vnitřní a vnější obal optimálně splňuje
požadavky na dobrou prodyšnost a zároveň je
efektivním řešením inkontinence
Hydrokoloidní JAY Flow™ nebo
nafukovací vložky ROHO Dry Floatation™
nAntidekubitní vložka polštáře přesně kopíruje
tvar pánve a sedacích hrbolů, čímž maximalizuje
rozložení tlaku a zachovává kožní integritu
Sedací polštář Jay Balance je možné objednat s hydrokoloidní JAY nebo
nafukovací ROHO vložkou, jež se přizpůsobí požadavkům každého uživatele,
který vyžaduje maximální ochranu kůže a svalové tkáně před tlakem
exponovaných hrbolů sedacích kostí.
n Optimální stability a polohování je dosaženo díky
novému, na antropometrických měřeních
založenému, designu prostoru pro pánev (PLA)
Jednoduše aplikovatelné příslušenství pro
korekci sedu
Vnitřní povlak základny je uzpůsoben pro snadnou aplikaci
polohovacího příslušenství (například abdukčních/addukčních
klínů) určeného ke korekci správného sedu.
Inovativní systém s dvojitým potahem
Vícevrstvá, tvarovaná pěnová základna
cm
34
36
38
40
42
44
46
48
50
56
34
36
60
Max. výška (standard)
8,5 cm
Hmotnost polštáře
40 x 46 cm
2,4 kg tekuté výplně
1,9 kg vzduchové
výplně
Max. hmotnost
uživatele
136 kg (šířka 34–50cm)
225 kg (šířka 56–60cm)
Záruka
2 roky
Hloubka
sedačky
Ochrana kůže
a polohování
Kvalitní sedací systém
38
40
42
44
46
48
50
Šířka
sedačky
56
60
PLA
20
A
B
C
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
Pro větší pohodlí a ochranu je sedací polštář Jay Balance
vybaven systémem dvojvrstvé ochrany. Inovativní krycí
technologie použitá na vnitřní a vnější obal optimálně splňuje
požadavky na dobrou prodyšnost a zároveň je efektivním
řešením inkontinence.
Vnitřní voděodolný potah se snadno čistí a udržuje, zatímco
pěnová základna je díky zipovému uzávěru „Aqua-guard“
suchá.
Pro větší ochranu proti kožním defektům je sedačka vybavena
mikroklimatickým vnějším potahem odvádějícím teplo a vlhkost
od pokožky.
K dispozici je také inkontinenční a strečový vnější potah.
Všechny typy potahů je možné prát v pračce při teplotě 60°C.
Snadno se suší.
21
Ochrana kůže
a polohování
Polštáře J3 Standard a Deep Contour
Komplexní řešení všech požadavků bez kompromisů
Vlastnosti:
Klinické použití:
nPěnová vrstvená základna s uzavřenou
buněčnou strukturou a technologií Optiwell™,
novým antropometricky navrženým prostorem
pro pánev (PLA) a možností individuálního
tvarování
n Klient s vysokým (standard J3) až extrémním
(J3 DC) rizikem vzniku dekubitů, který zároveň
může vyžadovat silnou posturální podporu,
popřípadě kompenzaci asymetrie sedu
nDvě různé výšky sedu
n Technologie Optiwell™
1) Dvě možnosti výšky sedačky
Hluboká (Deep): nejvyšší stupeň rizika vzniku dekubitů
– kvůli výrazné svalové atrofii vyžaduje maximální
zanoření sedacích hrbolů
nVýrazný požadavek na kompenzaci asymetrického držení těla, s požadavkem na řešení
pravolevé, popřípadě předozadní nestability
nKlient nemusí být schopný samostatného
přesunu hmotnosti
n Výběr mezi hydrokoloidní nebo nafukovací
vložkou PLA
Standard: klienti s vysokým rizikem vzniku dekubitů
9,5 cm
nMožnost mikroklimatického nebo
inkontinenčního potahu; součástí potahu je
komfortní vrstva
10,8 cm
2) Technologie JAY Optiwell™
n Možnosti úprav
Základna polštáře J3 s novým, antropometricky
navrženým prostorem pro pánev (PLA) Optiwell™,
je přizpůsobena tak, aby vyhovovala rozměrům
pánevních kostí a zároveň poskytovala
dostatečnou podporu trochanterů většině
uživatelů.
To klientům zaručuje optimální ochranu a stabilitu. Velikost PLA se odvíjí od šířky polštáře.
Klinická praxe ukázala, že standardní velikost PLA
vyhovuje většině uživatelů. Nicméně se můžeme
setkat s požadavkem na zúžení prostoru pro pánev.
Za účelem zúžení PLO, zvýšení stability sedu a
optimalizace podpory trochanterů je možné použít
redukční kroužek.
Redukční kroužek je dostupný ve třech velikostech:
A: pro šířku polštáře 30–38cm
B: pro šířku polštáře 40–48cm
cm
30
30
35
38
40
42
44
46
48
50
56
C: pro šířku polštáře 50–60cm
60
Max. výška (standardní)
9,5 cm
35
38
Max. výška (DC)
10,8 cm
Hmotnost polštáře
40 x 40
1,9 kg
Max. hmotnost
uživatele
150 kg (šířka 30–50cm)
227 kg (šířka 56–60cm)
Záruka
2 roky
40
42
44
46
48
50
56
60
22
Hloubka
sedačky
Ochrana kůže
a polohování
Kvalitní sedací systém
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
23
Polštáře J3 Standard a Deep Contour
Ochrana kůže
a polohování
Ochrana kůže
a polohování
Kvalitní sedací systém
Komplexní řešení všech požadavků bez kompromisů
3) Antidekubitní ochranné vložky – hydrokoloidní nebo nafukovací technologie
Velikost vložek se vždy odvíjí od velikosti prostoru pro pánev (PLO)
Technologie Jay Flow Fluid:
Optimální volba, pokud je prioritou snadné použití a minimální údržba.
Hydrokoloidní vložky:
Předem naplněná
(Factory filled–FF)
vložka PLA
Předem naplněné vložky (FF) jsou standardní
možností, není možné je upravovat.
Ve výrobě mohou být v případě potřeby přeplněny
nebo naplněny asymetricky.
Variabilní vnitřní
vložka PLA (FV)
Variabilní vložky (FV) jsou jedinečné svou
schopností optimalizovat úroveň vnitřního objemu
hydrokoloidu – za použití suchého zipu na
doplňkových polštářcích je možné korigovat nebo
uzpůsobovat deformity pánve. Vložky FV PLA jsou
standardně dodávané se dvěma polštářky.
Popřípadě je možné objednat doplňkové
polštářky. (Max. 4 polštářky ve 4 velikostech)
S
M
L
Varianta pro symetrickou pánev.
24
Technologie ROHO DRY FLOATATION:
Optimální volba, jestliže je vyžadována snadná či častá korekce sedu nebo nižší hmotnost.
4) Výběr potahů
J3 má k dispozici dva potahy, mikroklimatický a inkontinenční.
Komfortní vrstva z retikulované pěny v potahu vede k vyšší toleranci sezení.
Komfort je nesmírně důležitý, protože nepohodlí může vést k bolesti,
únavě, vyššímu svalovému napětí a ukončení používání pomůcky. Potah je
dodáván ve větší velikosti, aby zredukoval povrchové napětí, a proto
umožňuje optimální zanoření pánve do vložky. Nabízí jednoduché čištění a
údržbu - jednouché praní v pračce.
Mikroklimatický povlak:
XL
Fixační látka 3 DXTM pomáhá odvádět teplo a vlhkost od těla, což je životně
důležité, neboť teplo a vlhko jsou známé rizikové faktory pro vznik dekubitů
a kožních defektů.
Nafukovací vložky ROHO®:
Jednokomorová
nafukovací PLA
vložka s ventilem
(AS)
Hydrokoloidní JAY Flow Fluid™ nebo nafukovací ROHO Dry Floatation™?
Dvoukomorová
nafukovací PLA
s dvojitým
ventilem (AD)
Ochranný inkontinenční potah:
Alternativní potah pro efektivní řešení inkontinence.
Varianta pro případ, kdy je třeba řešit
pravolevou asymetrii pánve. Přizpůsobuje se
měnícím se potřebám.
25
GS
Příslušenství k modifikaci polštářů J2,
J2 Deep Contour, J3, J3 DC a GS
Navrženo pro pediatrické klienty
s průměrnou až silnou asymetrií držení těla
a vysokými požadavky na posturální oporu
Vlastnosti:
Klinické použití:
Všechny sedací polštáře s možností individuální úpravy je možné jednoduchým způsobem za pomoci
nLehká pěnová základna se schopností expanze
pomocí korekčních vložek a široké škály
postulárního příslušenství; vyprofilovaná přední
část sedačky pro optimální podporu stehen
nNavrženo pro klienty se symetrickým držením
těla, kteří zároveň můžou vyžadovat silnou
posturální podporu, popřípadě kompenzaci
pravolevé asymetrie sedu
speciálního příslušenství modifikovat. V nabídce je celá řada doplňků pro jakoukoliv korekci sedu:
n Antidekubitní vložka Jay Flow FluidTM
nKlienti, kteří sami nedokáží přesunovat váhu,
mají omezenou stabilitu držení těla a nejsou
schopni se přesunovat
nAntidekubitní ochranná vložka s větším
množstvím hydrokoloidu pro lepší redistribuci
tlaku a vyšší ochranu
n S tandardní inkontinenční, popřípadě
alternativní prodyšný potah
nDíky příslušenství roste společně s pediatrickým
klientem
n Boční (addukční) stehenní opory
nStředové (abdukční) klíny
nBoční pánevní opory
nPodložky pro kompenzaci pánevní obliquity
nPevné podložky pod sedací polštáře
boční pánevní opory
středový (abdukční) klín
Příslušenství polštářů J3
boční (addukční) stehenní opory
Hloubka
cm
Šířka
25
31
36
41
46
Výška (v cm)
33
Přední
Zadní
38
8
7,5
43
48
51
Maximum
Výška
Hloubka
sedačky
Ochrana kůže a
Růst
Kvalitní sedací systém
9
Hmotnost polštáře
25 x 33 cm
0,6 kg
Max. hmotnost uživatele
113 kg
Záruka
2 roky
Šířka
sedačky
Orientační tabulka dostupných rozměrů. Pro objednání nebo výběr
speciálních velikostí použijte objednací formulář.
26
Díky uzavřené buněčné struktuře je možné
ořezat základnu bez nebezpečí poškození
integrity pěnového materiálu.
Pokud při ořezávání základu dojde k chybě,
je k dispozici jednorázová náhradní základna
zdarma
Příslušenství k polštářům
J2 a J2 DC
27
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
Zádové opěrky Jay J3
Zádové opěrky Jay jsou výsledkem několika let trvajícího vývoje a testování.
Tvoří ucelený a stále se vyvíjející systém, který reflektuje a řeší všechny
klinické požadavky klientů a terapeutů na správné sezení ve vozíku.
Antropometricky navržená zádová opěrka Jay J3 nabízí více než 150 různých
kombinací velikostí a tvarů:
28
n
4 různé hloubky konturace (boční podpory)
n
4 různé výškové úrovně opory (nízké, střední, vysoké a ramenní)
n
3 individuální možnosti výšky opěrky pro každou z výšek zádových opěrek
n
V
elmi jednoduché přizpůsobení tvaru zad každého klienta
n
Snadná montáž do většiny mechanických a elektrických vozíků
29
ZÁDOVÉ OPĚRKY
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
Zádové opěrky Jay J3
Zádové opěrky Jay J3
5 různých hloubek konturace (boční podpory)
4 různé výškové úrovně opory (nízké LT, střední MT, vysoké UT a ramenní SH)
Mělké konturování
5 cm
Hluboké konturování
15 cm
Střední konturování
8 cm
Středně hluboké spodní
konturování
15 cm
Hluboké spodní
konturování
15 cm
Výška ramene
(SH) 53–61 cm
Výška vrchní
částí hrudního koše
ramene
(UT)
(SH) 42–50
53-61 cm
Výška
Výška
Výška
Výška
střední části hrudního koše
horní části hrudního koše
spodní části hrudního koše
střední části hrudního koše
(MT)
(UT) (LT) (MT)
30–38 cm
42-50 cm
17–24 cm
30 - 38 cm
Výška spodní části hrudního koše
(LT) 17-24 cm
3 individuální varianty pro každou z výšek zádových opěrek
Každý klient je jiný a to stejné platí i o jeho potřebách. Dva klienti mohou vyžadovat oporu na
stejném úrovni páteře, ale vzhledem k rozdílům v jejich výšce je třeba zvolit jinou výšku zádové
opěrky. Proto je každá ze čtyř výšek zádových opěrek dostupná ve třech různých individuálních
výškových variantách.
Nízká (L)
30
Střední (M)
Vysoká (T)
31
ZÁDOVÉ OPĚRKY
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
Zádové opěrky Jay J3
Zádové opěrky Jay J3
J3 zádové opěrky – přehled možností
Univerzální zádová opěrka vhodná pro všechny druhy postižení
Zádové opěrky jsou dostupné v těchto kombinacích:
Korekční sada pro individuální úpravu zádových
opěrek
Mělká konturace
(SC)
Střední konturace
(MC)
Hluboká
konturace
(DC)
Střední hluboká
konturace
(MDC)
Hluboká spodní
konturace
(PDC)
Nízká
podpora trupu
(LT)
nZa použití korekčních komponent je možné
optimalizovat posturální stabilitu sedu,
popřípadě řešit mírné deformity trupu
nPro maximální ochranu proti kožním defektům
je možné pomocí korekčních komponent
optimálně rozložit váhu klienta na co největší
plochu zádové opěrky
nPřináší úlevu od bolesti
Střední
podpora trupu
(MT)
Boční peloty, hlavové opěrky a fixační pásy jsou dostupné pro SC, MC, DC, MDC a PDC konturování
Vysoká
podpora trupu
(UT)
K dispozici jsou různé sady po 7, 12 nebo 36 kusech.
Boční peloty, hlavové opěrky a fixační pásy jsou dostupné pro SC, MC, DC, MDC a PDC konturování
Ramenní
podpora
(SH)
Dostupné šířky
32
31, 36, 41, 46 a
51cm
31, 36, 41, 46 a
51cm
36, 41, 46 a
51cm
36, 41, 46 a
51cm
36, 41, 46 a
51cm
33
Zádové opěrky Jay J3
Zádové opěrky Jay J3
Příslušenství k montáži – snadná aplikace na většinu vozíků
Revoluční, maximálně kompatibilní
uchycení
Úchyty k montáži maximálně zjednodušují montáž i demontáž zádových opěrek J3 na většinu
mechanických i elektrických vozíků.
nRevoluční uchycení je kompatibilní
s většinou trubek rámů zádových
opěrek mechanických i elektrických
vozíků.
Jsou velice kompaktní a dovolují jednoduché nastavení, a to dokonce i v případě, kdy klient sedí ve
vozíku, což ocení zejména terapeuti při optimalizaci nastavení.
nK dispozici se nabízejí dvou a čtyřbodové úchyty pro montáž na trubky zádové opěrky
nDíky revolučnímu systému uchycení jsou kompatibilní s většinou trubek zádových opěrek
n Nabízejí velice jednoduché individuální nastavení pro každého klienta
nPři aplikaci nedochází ke snížení hloubky sedu vozíku
nJednoduchá aplikace pro klienty i poskytovatele zdravotní péče
Montáž bez omezení – nezávisle na konstrukci
vozíku
Unikátní dvoubodový systém uchycení a kompaktní
rozměry vyžadují jen minimum místa pro montáž
i v případě, kdy je prostor pro uchycení omezen
použitím dalšího příslušenství, jako jsou bočnice,
vzpěry zádových opěrek atd.
Čtyřbodové přídavné úchyty:
nVelmi pevné úchyty pro dodatečné zvýšení stability
zádové opěrky u klientů se zvýšeným svalovým napětím
nebo nadměrným zatěžováním opěrky
nDostupné pro opěrky se střední, vysokou a ramenní
podporou hrudního koše
nZachovává si stejné vlastnosti nastavení jako u dvoubodového uchycení
nDostupné v rozšířené montážní sadě
34
nKompatibilní s trubkami o rozměrech
2,22 cm (7/8”) – 3,18 cm (1 ¼”)
nMožnost upevnění i na trubky s neobvyklým tvarem.
2,8 cm
ZÁDOVÉ OPĚRKY
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
2,5 cm
1,9 cm
Jednoduché nastavení i u klientů, kteří mají
boky širší než hrudník, bez nutnosti použití
dalšího příslušenství.
Šířku uchycení zádové opěrky je možné nastavit
v rozmezí +/- 5 cm, takže je možné použít opěrku
až o 5 cm užší, než je šířka vozíku.
Například na vozík s šířkou sedu 46 cm je možné
použít opěrku širokou 41 cm.
Prvky používané k montáži opěrek JAY byly
navrženy tak, aby při změně úhlu zádové opěrky
minimalizovaly ztrátu hloubky sedu vozíku.
Při změně úhlu opěrky J3 zůstává spodní okraj ve
stejné pozici. Výsledkem je nulová ztráta hloubky
sedu. Tento benefit je zvláště důležitý při
dodatečné montáži na již používaný vozík. Snadné
nastavení úhlu také poskytuje skvělé řešení
u klientů s posturální deformitou trupu.
Spodní bod zádové opěrky se při změně úhlu nemění.
Snadné používání
S novými úchyty JAY je nasazení i odejmutí
(například při transportu) zádové opěrky J3 naprosto jednoduché.
Klient může tyto úkony provádět za použití minimální síly, a to i v případě omezené hybnosti
horních končetin. Systém automatické aretace se
vždy postará o bezpečné uchycení opěrky.
35
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
Zádové opěrky Jay J3
Možnosti a příslušenství
Opěrky hlavy
Standardní opěrka
hlavy:
ocipitální/subocipitální opora
Tvarovaná opěrka pro
hlavu
přidaná boční opěra
Montážní konzola
pro uchycení hlavové
opěrky Jay
Univerzální upevňovací
podpěra pro montáž hlavové opěrky na zádové
opěrky třetích výrobců
Boční peloty
Boční peloty - pevné nebo odklopné
Dostupné v šesti velikostech:
10 x 10 cm, 10 x 12 cm, 10 x 15 cm, 15 x 10 cm, 15 x 12 cm a 15 x 15 cm
Hrudní pásy a popruhy
Dostupnost ve čtyřech velikostech
(S, M, L a XL)
36
Všechny zádové opěrky Jay J3, na které
je možné upevnit opěrku hlavy, byly
schváleny a testovány pro přepravu
v automobilu podle standardů ISO.
37
J3 Karbon
ZÁDOVÉ OPĚRKY
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
J3 Karbon
Jay J3 Karbon – podpora, kterou potřebujete pro váš aktivní život
Zádová opěrka Jay J3 karbon zajišťuje maximální míru stability a komfortu kombinovanou s
extrémně nízkou váhou. Prostřednictvím optimální podpory pánve poskytuje skvělou stabilitu horní části trupu a podporuje správné esovité zakřivení páteře. Tím zvyšuje stabilitu,
kterou potřebujete pro váš aktivní život, snižuje bolest zad a poskytuje nejvyšší míru
komfortu.
Pro všechny typy vozíků
ÚRychlá montáž a
demontáž
S volitelným uchycením je
montáž i demontáž velmi
rychlá a jednoduchá –
ideální řešení pro vozíky
se skládacím rámem.
ÚZádové opěrky různých výšek
vám vždy zajistí optimální
podporu
(od 17 do 38 cm)
Vyberte si vaši opěrku...!
Rozdílné potřeby vyžadují adekvátní
řešení. Čtyři různé výšky zádových
opěrek (17 – 38 cm) pokrývají všechny
potřeby aktivních uživatelů.
Opěrka Jay J3 Karbon je skvělá, ať už
používáte vozík s pevným nebo skládacím
rámem. Je možné ji namontovat na
všechny typy vozíků.
ÚAktivní 5 cm hluboká
konturace
pro optimální podporu trupu bez omezení pohybu
Dva rozdílné systémy uchycení pro vozíky s pevným a skládacím rámem
Zádová opěrka Jay J3 Karbon je dostupná s pevným a rychloupínacím systémem uchycení.
Pevné uchycení je díky své nízké váze určeno pro vozíky s pevným rámem. Alternativní
rychloupínací mechanismus je ideální na vozíky se skládacím rámem. Obě verze uchycení
nabízejí stejné možnosti nastavení úhlu, hloubky, výšky a šířky zádové opěrky.
Rychloupínací
systém
ideální pro skládací
vozíky
38
Fixní systém uchycení
nejlehčí řešení pro vozíky s
pevným rámem
Kde jsou mé klíče?
Díky nové praktické tašce má nyní uživatel všechny
potřebné drobnosti po ruce. Navíc tato taška funguje jako
praktický kryt mezery mezi zádovou opěrkou a sedacím
polštářem.
Užitečná stylová taška na
příslušenství
39
Zádová opěrka
Jay Easy
Zádová opěrka Jay Easy byla navržena na základě zkušeností získaných při klinické aplikaci zádových
opěrek u klientů, kteří vyžadují jednoduchou aplikaci a komfortní, efektivní oporu.
Všestranné jednoduché uchycení –
nasazení i odejmutí opěrky v jediném kroku.
Zádová opěrka Jay Easy
Vyberte si svou vlastní úroveň opory
Zádové opěrky Jay Easy poskytují v závislosti na potřebách klienta maximální stabilitu a
ergonomický komfort. Jay Easy nabízí dvě různé úrovně konturování a tři výšky podpory.
Jednoduchá obsluha a intuitivní nastavení optimální polohy.
n Opěrku
zad je možné uvolnit pouze jednou rukou. Tahem za lanko, které propojuje aretační
mechanismy na obou stranách, se opěrka uvolní ze závěsů. Poté již stačí jen zatáhnout směrem
nahoru a opěrka je volná.
nU
pínací
n Pro
ZÁDOVÉ OPĚRKY
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
Hloubka konturace 15 cm
Hloubka konturace 5 cm
mechanismus je kompatibilní s trubkami o rozměrech 2,22 cm (7/8”) – 3,18 cm (1 ¼”)
nastavení výšky, šířky, hloubky a úhlu zádové opěrky stačí použít pouze jeden nástroj.
Střední konturace (MD)
Mírná boční opora trupu
Hluboké, spodní konturování
(PDC)
Silná boční opora trupu
Každý klient má jiné potřeby a potřebuje řešit jiné posturální problémy. Tři různé výšky opěrek
nabízí adekvátní řešení pro zajištění maximálního bezpečí a komfortu.
Inovativní technologie polstrování
Pro maximální komfort a ochranu uživatele je polstrování zádové opěrky vyrobené ze speciální
jemné pěny, která je z vnější strany překrytá mikroklimatickým potahem s 3 DXTM technologií.
nF
ixační
látka 3 DX™ odvádí teplo i vlhkost a zvyšuje proudění vzduchu
n Veškeré
n Tvar
potahy je možné prát v pračce na 60 °C, rychle schnou
zádové opěrky je možné pomocí bederních podložek snadno
přizpůsobit individuálním požadavkům klienta
Střední podpora trupu, 38 cm
40
Vysoká podpora trupu. 46 cm
Ramenní podpora, 53 cm
41
ZÁDOVÉ OPĚRKY
Kvalitní sedací systém
Jay Zip Back
Zádové opěrky Jay ZIP byly navrženy na základě pečlivých antropometrických měření
pediatrických klientů tak, aby vyhovovaly jejich specifickým potřebám.
Tyto ultralehké zádové opěrky jsou pro lepší ochranu a komfort vybavené technologiemi
X-static™ a Aquaguard™. Tak jako ostatní zádové opěrky systému Jay i Jay ZIP
disponují revolučním, jednobodovým montážním mechanismem, který umožňuje montáž
na většinu typů vozíků bez omezení – nezávisle na jejich konstrukci.
Všestranné jednoduché uchycení –
nasazení i odejmutí opěrky v jediném kroku.
■ Jednoduché uvolnění (například při transportu) v jediném kroku
■ Umožňuje montáž na všechny trubky zádových opěrek od průměru
19 mm až 25 mm
■ Umožňuje montáž za použití jediného nástroje
Komfortní a antimikrobiální úprava
Vnější potah
■Umožňuje praní v pračce a rychle schne
■ Technologie X-static™ zabraňuje díky stříbrným vláknům, které jsou
součástí prodyšného potahu, růstu bakterií
■ Extra silná vrstva zvyšuje komfort sedu
Vnitřní potah
■ Umožňuje snadnou údržbu – snadno se otírá
■ Zip Aquaguard™ chrání vnitřní vložku proti vlhkosti
■ Nepromokavý vnitřní potah chrání pěnovou základnu opěrky
Uvolnění v jediném kroku
Šířka zádové opěrky:
20 / 25 / 30 / 35 cm
Úhel opěrky zad:
+20° až - 20°
Výška zádové opěrky:
15 / 20 / 25 / 30 cm
Nastavitelnost šířky:
+2,5 cm
Přepravní hmotnost:
1,1 kg
Nastavitelnost hloubky:
7,5 cm
Max. hmotnost uživatele:
75 kg
Volitelné příslušenství:Opěrka hlavy, boční peloty, komponenty pro korekci sedu,
hrudní pásy a náhradní potah
42
43
Znalosti pro budoucnost
Společnost Sunrisemedical, jejíž součástí je i společnost Medicco, klade největší důraz na
neustálý rozvoj a vývoj nových technologií a kvalitních prostředků, pro zlepšování kvality života lidí
s handicapem.
Při své práci spolupracujeme s celou řadou odborníků, terapeutů a samozřejmě koncových
uživatelů, kteří nám pomáhají porozumět jejich potřebám a požadavkům.
Pro zlepšování oboustranné komunikace a výměnu nejnovějších poznatků organizujeme pod
souhrnným názvem STEPS celou řadu vzdělávacích seminářů a školicích programů, které se
zaměřují na tyto aspekty:
• Principy správného výběru klinického sezení a nalezení optimální polohy sedu
• Mobilita na elektrickém invalidním vozíku – výběr a nastavení vozíku
• Mobilita na mechanickém invalidním vozíku – výběr a nastavení vozíku
• Mobilita na pediatrickém invalidním vozíku – výběr a nastavení vozíku
www.Medicco.cz

Podobné dokumenty

Nekonečný příběh…..

Nekonečný příběh….. Skupina Eurofoam (Recticel – Greiner) je jedním z největších producentů technických pěn založených na polyuretanové technologii. Tato vedoucí pozice je dána:

Více

Abstrakta 2013 ke stažení zde

Abstrakta 2013 ke stažení zde U pacientů vyššího věku logicky stoupá počet komorbidit, které se podílejí na nárůstu pooperační morbidity a mortality. To je důvodem, proč se u starých pacientů někdy přikláníme k méně radikálnímu...

Více

Leon ST

Leon ST  B a C sloupek ve vysokém lesku - černý  Chromovaný rámeček masky chladiče  Přední halogenové světlomety s dvojitou optikou  Podélné střešní nosiče - černé

Více

SEAT Leon ST

SEAT Leon ST  B a C sloupek ve vysokém lesku - černý  Chromovaný rámeček masky chladiče  Přední halogenové světlomety s dvojitou optikou  Podélné střešní nosiče - černé

Více

Kolostomie

Kolostomie ve svém balení měřící šablonu. Zjistěte správnou velikost otvoru, který pohodlně a přesně padne kolem vašeho vývodu, aniž by se okraj otvoru vašeho vývodu dotýkal nebo se do něj zařezával. Pokud má...

Více

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os gelu na nehtech nohou. Samozřejmě, že důvěřují své manikérce a nebo pedikérce, tedy osobě, která s těmito UV systémy pracuje, že rozumí svému řemeslu a naaplikuje takový materiál, který je vhodný. ...

Více