Ipex a Fayn převzaly zákazníky Advantelu iCOM Vision

Transkript

Ipex a Fayn převzaly zákazníky Advantelu iCOM Vision
Společnost IT
technologických a obchodních partnerů
koncem října při divadelním představení
v Divadle na Vinohradech.
Ipex a Fayn převzaly
zákazníky Advantelu
VOIP poskytovatelé Ipex a Fayn Telecommunications společně oznámili uzavření
dohody se společností Advantel – VOIP
operátorem se zhruba dvěma tisícovkami
iCOM Vision vstupuje
na varšavskou burzu
Konference
GIS Esri v ČR
Česká společnost iCom Vision, která se
zabývá vývojem softwaru pro mobilní telefony, zahájila úpis akcií na varšavské burze.
Firma, jejímž většinovým vlastníkem je
dodavatel ICT řešení Anect, nabízí investorům menšinový podíl a emisí plánuje získat
dvacet až třicet milionů korun. Tato suma
pak bude sloužit pro další rozvoj společnosti a expanzi na zahraniční trhy. iCom Vision
plánuje využít rostoucí poptávky po mobilních řešeních, podílet se formou akvizic na
konsolidaci tuzemského trhu a dále expandovat na zahraniční trhy, jako jsou Polsko,
Maďarsko nebo Německo.
Konference geografických informačních
systémů Esri v České republice patří
svou návštěvností (letos 845 registrovaných uživatelů) k největším konferencím GIS na území naší republiky.
Letos se konala 3. a 4. listopadu
v Kongresovém centru Praha. Dvoudenní program byl naplněn jak technickými přednáškami na téma novinky
v ArcGIS 10, tak tématy sahajícími od
veřejné správy, pohotovostních složek,
správy inženýrských sítí a majetku až
po ochranu životního prostředí.
Během prvního dne měli návštěvníci
možnost navštívit mobilní soupravy
geografického a hydrometeorologického
zabezpečení Armády ČR, které byly
k dispozici před Kongresovým centrem.
Dále si mohli prohlédnout ucelenou
posterovou prezentaci ČÚZK mapující
vývoj geodézie, kartografie a katastru
v českých zemích. O využití digitální
kartografie v Armádě ČR informovala
posterová prezentace Geografické
■
služby AČR.
Společnost AVG získala
DroidSecurity
aktivních zákazníků. Předmětem dohody je
převzetí všech zákazníků společnosti
Advantel. Fayn je historicky prvním českým
VOIP operátorem, který se dlouhodobě
soustředí na segment jednotlivců, domácností a malých podnikatelů. Ipex se naopak
angažuje v oblasti firemních telekomunikačních řešení s využitím VOIP. Obě společnosti získají relevantní část zákazníků
společnosti Advantel. Nedávno společně
převzali také zákazníky společnosti Volný
využívající službu Telefonet.
AVG Technologies oznámila akvizici společnosti DroidSecurity se sídlem v Tel Avivu,
která se zabývá mobilním zabezpečením
založeným na technologii cloud pro smartphony, tablety a jiná zařízení fungující na
operačním systému Android od společnosti
Google. Tato akvizice umožňuje týmu AVG
Mobile Solutions Team rozšířit svou nabídku bezpečnostního softwaru. Po dokončení
jednání se DroidSecurity stane dceřinou
společností AVG, která v ní bude mít stoprocentní podíl. Svou centrálu bude mít
i nadále v izraelském Tel Avivu. Generální
ředitel a spoluzakladatel Eran Pfeffer se
stane generálním ředitelem týmu AVG,
Mobile Solutions Team.
■
Konference Projektový management jako řemeslo
V pátek 19. listopadu se v pražském hotelu Diplomat konal druhý ročník konference pro projektové manažery, jejíž organizace se
opět ujaly společnosti Hewlett-Packard a Symphera. Konference nabídla průřez odborných přednášek a diskusí ve třech blocích.
Programu předcházel manažerský workshop The Challenge of Egypt, ve kterém si mohli účastníci vyzkoušet
stavbu Cheopsovy Pyramidy.
Letošní téma přivedlo na konferenci přes osmdesát
účastníků z řad projektových manažerů, konzultantů,
IT specialistů, analytiků, ředitelů firem a jiných delegátů. Událost byla obohacena o zajímavé osobnosti
v roli přednášejících. První blok se snažil odpovědět na
otázky: Kdo je projektový manažer? Jaké jsou rozdíly
v rolích a kompetencích projektového manažera? Byly
zde představeny organizace, ve kterých se mohou
projektoví manažeři setkávat a sdílet své znalosti
a zkušenosti a v souvislosti s tím bylo oznámeno zahájení činnosti Komory projektových manažerů.
Ve druhém bloku byl nabídnut pohled na projektového
manažera v korporaci. Například jak vypadá nastavení
projektové kanceláře v bance nebo jaký má vliv globalizace a mezinárodních aspektů na řízení projektů a práci projektového vedoucího. Poukázáno bylo na to, že často přehlížené kulturní
faktory mohou někdy zásadně ovlivnit chod projektu. Konferenci uzavřel blok, který přinesl náhled na specifika vzdělávání projektových manažerů.
■
Veškerou dokumentaci ke konferenci si lze prohlédnout na webových stránkách www.symphera.cz/konference2010.
www.SystemOnLine.cz
IT Systems 12/2010
79