t" I, • t - FamilySearch.org

Transkript

t" I, • t - FamilySearch.org
.
....,
Výmena clenských legitimací I(SC 1970
Záznam
o výsledku pohovoru
....
n
T :t C 11 O
1. jméTF) a príjmení
2. Datum n:.lrození
u.29"u3~J9Jl
4. pt1vooní povolání
u.uciteLuu
3. Národnost
u..
5. Nynejší zamestnání
... uu"
••••
7. Stranické
VSZ,Praha
6. Skalní vzdelání
._
8. Vstllpdo
8
strany
10. NÚzev základní
(>
.3
oJ9A~3 uuu
uu"
••••••
,
__
•
o
•••
".
,_
••••••••••
9. Cís. dosavad.
o
•••
•••••
•••••
...O.:,31J6~7.
clen. leg.
organizace
.Jfu.'.ýÚf:}!cMiste.k
okres
J.ahllu1.kov .4'1
11. Bydlište
••••••
vzdelání
u ••••••••••
•
••••
• ••
•
••
.
.F.rýde](. ..lJ'dstck
okres
u
••••••••••••
-._12. V_'!sledek pohovoru a jeho zduvodnení:
Pocl1.ázi Z delnické
pak stétní
zamestrl6ln~c.
J.'odiny" Otsc
di'í ve zemedelský
vstoupil
Jm.enOV311Ý
do strany'
pracovriík,
v roce 194B
---~"--------<
s urcit jmi ideály a pracoval po celou dobu vestrané
obetave
• 1
•. ~ ,1
•
,
"
f]
...
/.
d
'h
...
a JtlK pO vy Jrw:';'UJ8, ncv~L proc nCDY·- pOJaT, •..(,,0 z I'3Ve~ o ,J:':101"[3. organizace ~ které bylo DOZE\sto.veno clenství o Cnsove je velmi ~-;an'2~
pr6.zdnen,
x t~'dne vyucuje na vecerní
prt,myslové
školE: •. Po své
b ev' .Je ve l'uu za-I:~zen
..
v.
-, nez ].. lc)·"J.
,-' l'
vycnovou. SVJ"C',h GT;jX'
..•..
,ycn.
.... pro ST,ranu P 1nex anagzí)"r.;ra
v
I, • t'
,,
r):r'oto se ."
ne1lJU;:j8
'0
r:l':L
..lCKem
pracovn~
d..
. é'(,l,'
#
O
~
(\0
1' ~.
,.
'
t"
období roku
1965
se prakticky
neangažoval
,,,
•
, a L969
1
• 1
.~'!J
']
na J:1ospodarskem t:!f:38KU <J8..{O racJ.onau.zu. COl' l";;;atnpu
B tok.u materiálu,
J' elikož.
kdo má znacné
nepodal
úspeCl\y .•
i:.ó.doc.t o clerllJtvi.
••• t'\
/"1
,1<.;.m.".:
.•8
t~
.
a v soucasnó dob~ SB
c1.enskó110 pr\'1knzu
ne d 0BourucuJC
vyc.':1rn
',I>
~
organizaci
2;0 zrušené
r 1 .. ~(, ;jO.
... 11 t:'LC\.J
1p~r1t:
r
oJ
a více p~sobil
~
';;1
.ace s ma\.erJ.u Y
1.
.~;::t~"
r
.•. ..:,e
~..•.
DI.lt.;.,F.~ZO"
d +-•.. 1"omJ
a navrhu,10
"?
,'"
zrušení
i"Slenstvi
.),,,
v KSC .•
/