Program

Komentáře

Transkript

Program
8. prosince 2006 / December 8, 2006
PÁTEK / FRIDAY
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
REGISTRACE / REGISTRATION
eZdraví v Evropě - SEKCE: zkušenosti a výsledky
SATELLITE: BioHealth Open Meeting
eHealth in Europe - SESSION: Experience and Results
Předsedající: Jiří Ochozka (APROKS / MEDTEL) a Johan G. Beun (Nictiz Ambassador)
Organized by Claudia Hildebrand (GSF) & Tomáš Trpišovský (IMA)
Chaired by Claudia Hildebrand
Chaired by Jiří Ochozka (APROKS/MEDTEL) & Johan G. Beun (Nictiz Ambassador)
Johan G. Beun (Nictiz Ambassador): Nictiz for e-health in the Netherlands / Nictiz pro eZdraví v
9.00 - 9.15
Opening by Alex Talacchi (EU Project Officer)
Nizozemí
09.30 - 10.00
Noel Nader, Elena Světlovská, Roberto Zuffada ([email protected] (eTen/EC): Results of the Project
[email protected] - Evaluation and Next Steps / Výsledky projektu [email protected] - zhodnocení a další kroky
10.00 - 10.30
Daniel Schwarz, Pavel Andrés (MU, MOU Brno): Rozvoj výuky klinických oborů moderními
informačními technologiemi / Development of Clinical Education Using State of Art Information
Technologies
10.30 - 11.00
9.15 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 - 10.45
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.45
Bernd Blobel, Peter Pharrow (URMC): Security and Security Management Standardisation for ID
Management in eHealth
Gabor Avar, Pál Simon (Bull): HPC Usage in Hungary
Přestávka na kávu / Coffee Break
10.45 - 11.15
11.00 - 11.30
Rolf Engelbrecht, Claudia Hildebrand (GSF): How to use BioHealth for harmonization of HIS (Health
Information Systems)
Filip Kříž, Helena Bouzková, Ondřej Horsák (Národní lékařská knihovna): Nové principy koordinace
a interoperability informačních pracovišť při přípravě, zpracování a poskytování informačních
zdrojů pro zdravotnictví / New Principles of Coordination and Interoperability of Knowledge
Organizations in Creating, Processing and Providing Information Resources for Health Services
Mike McCurry (UK eHealth Association): eHealth: Telecare in the United Kingdom / eZdraví:
Telecare ve Velké Británii
Petr Struk (MEDTEL eZdraví): Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotní telematice a eZdraví
Network of Further Education in Medical Telematics and eHealth
Allan Juhl (IBM) - MEDCOM - ePrescription solution /
MEDCOM - Řešení pro ePrescription
Přestávka na oběd / Lunch Break
eZdraví v Evropě - Panelová diskuse / eHealth in Europe - Panel Discussion
Chaired by Jan van Arkel (Cardlife) & Petr Struk (MEDTEL)
14.45 - 15.00
Closing / Invitation for MEDTEL 2007 - Cross Boarder Event (Regensburg - Litoměřice)
15.00 - 16.00
BioHealth Open Meeting Discussion
Telemedicína SBILI
/
11.15 - 11.45
Tomáš Trpišovský (IMA): Practical Application of RFID for Identification in Health Care
11.45 - 12.15
Heiner Groenewald, Christoph Goetz (Sagem-Orga): New Health Profesional Card (HPC) in Germany
12.15 - 12.45
Asbjorn Hovsto (ITS): Is RFID for Identity Management Ready for eHealth?
12.45 - 13.15
Mario Savastano (IBB-CNR): Trends in id-management Oriented to eHealth Applications
13.15 - 14.00
Přestávka na oběd / Lunch Break
SATELIT: Kvalita ve zdravotnictví
Předsedající: David Marx
David Marx (CSKZ): Kvalita ve zdravotnictví - pravda, mýty a slepé uličky
František Vlček (SAK ČR): Akreditace nemocnic v ČR - aktuální stav
Nina Müllerová, Jitka Kotalová (ZU v Plzni): Profesionalní chování zdravotníků Sestry a lékaři FN v Plzni
Přestávka na kávu
David Marx (CSKZ): Mimořádné události ve zdravotnictví
Veronika Typovská (SAK ČR): Projekt EU - MARQuIS
14.00 - 15.45
15.45 - 16.00
MEDTEL 2006 Rooms:
Prague A - D
Prague C - D
Prague A - B
Madrid
Paris
[email protected] Project Meeting
Coffee Break
16.00 - 17.00

Podobné dokumenty

PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco U nízkého síťového napětí se snižuje jmenovitý moment motoru. Rychlost nástupu fáze du/dt závisí na kapacitě vedení. Účinnost ve jmenovitém bodě měniče frekvence kolísá podle jmenovitého výkonu měn...

Více

EBM a vzdělávání

EBM a vzdělávání McCluskey A., Bishop B. The Adapted Fresno Test of competence in evidence-based practice. J Contin Educ Health Prof 2009;29(2):119-126.

Více

MEDTEL ops

MEDTEL ops Petr Struk – Jiří Ochozka – Tomáš Trpišovský MEDTEL o.p.s., APROKS spol. s r.o., IMA s.r.o.

Více

Policie dívkám vnutila, že odháčkování byl jen sex

Policie dívkám vnutila, že odháčkování byl jen sex že se vám podaří očistit jeho jméno? Žáků Guru Járy v ČR jsou tisíce. A věříme všichni, že pravda a tantra zvítězí nad lží a korupcí. Jak toho chcete dosáhnout? Šířením pravdy. Zeptám se vás jako r...

Více

Program mezinárodní konference MEDTEL ČNFeH 2008 eHealth

Program mezinárodní konference MEDTEL ČNFeH 2008 eHealth Politiky eHealth členských států EU Henrik B. Jensen, eHealth in Denmark Dieter Hovemayer Introduction to German "Elektronische Gesundheitskarte eGK" Madis Tiik, eHealth in Estonia Rolf Engelbrecht...

Více

APROKS - Informatika ve zdravotnictví

APROKS - Informatika ve zdravotnictví 1996-1999 spolupracující partner pro MZdr, kofinancované v rámci programu EU Od 1999 pravidelné sledování a vyhodnocování provozu pilotního projektu. Zkušenost z koordinačních prací projektů EU. b)...

Více

zde

zde http://semmelweis-egyetem.hu/english/the-university/faculties/faculty-of-pharmacy/ http://aok.pte.hu/en http://www.uni-jena.de/Biology_and_Pharmacy-lang-en.html http://www.kmu.lt/index.php?cid=901 ...

Více