NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Transkript

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
Klimatizační jednotky řady KLM A KLMH v provedení
vnitřním a vnějším.
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Obsah
OBSAH ...................................................................................................................................... 2
SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................. 4
SEZNAM TABULEK .................................................................................................................. 5
1
ÚVOD.................................................................................................................................. 6
2
POUŽITÍ A DEFINICE ......................................................................................................... 6
2.1
OBLAST POUŽITÍ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK .................................................................... 6
2.2
SYMBOLY A OZNAČENÍ .................................................................................................... 7
2.2.1
Výstrahy použité v textu návodu............................................................................ 7
2.2.2
Označení a zkratky použité v textu návodu ........................................................... 7
2.2.3
Označení na výrobku – značky.............................................................................. 8
2.2.4
Obal ...................................................................................................................... 9
2.2.5
Ochrana životního prostředí ................................................................................ 10
3
BEZPEČNOST.................................................................................................................. 10
4
DODÁVÁNÍ, DOPRAVA, BALENÍ, PŘEJÍMÁNÍ A SKLADOVÁNÍ ................................... 11
4.1
DODÁVÁNÍ ................................................................................................................... 11
4.2
DOPRAVA A BALENÍ ...................................................................................................... 11
4.3
PŘEJÍMÁNÍ ................................................................................................................... 13
4.4
SKLADOVÁNÍ ................................................................................................................ 13
5
OBECNÉ ZÁSADY MONTÁŽE......................................................................................... 13
5.1
ZAHÁJENÍ MONTÁŽE...................................................................................................... 13
5.2
IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ / JEDNOTLIVÉ KOMORY V SESTAVĚ / ............................................ 14
5.3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU ............................................................................... 15
5.4
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY ..................................................................................................... 15
5.5
MINIMÁLNÍ DOPORUČENÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI ...................................................... 16
5.6
POSTUP MONTÁŽE........................................................................................................ 16
5.6.1
Sestavení a spojování jednotlivých komor a bloků............................................... 18
5.7
OBECNÉ ZÁSADY PŘI SPUŠTĚNÍ – KONTROLOVAT............................................................ 25
5.8
STŘECHY..................................................................................................................... 25
5.8.1
Plastové střechy.................................................................................................. 26
5.8.2
Kovové střechy.................................................................................................... 27
5.9
OBECNÉ ZÁSADY PŘI PROVOZU A ÚDRŽBĚ ...................................................................... 28
5.9.1
Čistění vnitřků hygienických komor - doporučení................................................. 28
6
TYPY JEDNOTLIVÝCH KOMOR ...................................................................................... 29
6.1
K - KOMORA KLAPKOVÁ ................................................................................................. 29
6.1.1
Montáž ................................................................................................................ 29
6.1.2
Provoz................................................................................................................. 29
6.1.3
Údržba ................................................................................................................ 29
6.2
KV - KOMORA VENTILÁTOROVÁ ..................................................................................... 30
6.2.1
Montáž ................................................................................................................ 30
6.2.2
Spouštění, provoz a údržba................................................................................. 31
6.2.2.1
Ventilátory s řemenovým převodem ............................................................. 31
6.2.2.2
Měření napětí řemenů .................................................................................. 35
6.2.2.3
Ventilátory s volným oběžným kolem .......................................................... 37
6.3
KF - KOMORA FILTRAČNÍ ............................................................................................... 40
6.3.1
Montáž, provoz a údržba ..................................................................................... 40
6.3.1.1
Komory s kazetovými a kapsovými filtry – látkové filtry................................. 40
6.3.1.2
Komory s kovovými filtry............................................................................... 40
6.3.1.3
Kriteria pro výměnu filtrů (kovový, kazetový, kapsový) ................................. 41
6.3.1.4
Vyskládání a rozměry filtrů ve filtrační komoře (kovový, kazetový, kapsový) 42
2 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.3.1.5
Komory s filtry s aktivním uhlím ....................................................................42
6.4
KO - KOMORA OHŘÍVACÍ ................................................................................................44
6.4.1
Komora vodního ohřívače....................................................................................44
6.4.1.1
Montáž .........................................................................................................44
6.4.1.2
Provoz ..........................................................................................................44
6.4.1.3
Údržba..........................................................................................................45
6.4.1.4
Protimrazová ochrana vodních ohřívačů.......................................................45
6.4.2
Komora parního ohřívače ....................................................................................48
6.4.2.1
Montáž .........................................................................................................48
6.4.2.2
Provoz ..........................................................................................................49
6.4.2.3
Údržba..........................................................................................................49
6.4.3
Komora elektrického ohřívače .............................................................................49
6.4.3.1
Montáž .........................................................................................................49
6.4.3.2
Provoz ..........................................................................................................49
6.4.3.3
Údržba..........................................................................................................50
6.4.4
Komora plynového ohřívače ................................................................................50
6.4.4.1
Montáž .........................................................................................................50
6.4.4.2
Provoz ..........................................................................................................50
6.4.4.3
Údržba..........................................................................................................51
6.5
KCH - KOMORA CHLADÍCÍ ..............................................................................................51
6.5.1
Montáž.................................................................................................................51
6.5.1.1
Sifony ...........................................................................................................52
6.5.1.1.1 Sifony JANKA podtlakové / p < p bar / ......................................................52
6.5.1.1.2 Sifony JANKA přetlakové / p > p bar / .......................................................54
6.5.2
Provoz .................................................................................................................55
6.5.3
Údržba.................................................................................................................56
6.6
KDV - KOMORA ZZT (ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA – REKUPERACE) .....................................56
6.6.1
Komory ZZT s deskovým výměníkem ..................................................................56
6.6.1.1
Montáž .........................................................................................................56
6.6.1.1.1 Postup montáže komory ZZT v provedení vedle sebe:..............................56
6.6.1.1.2 Postup montáže komory ZZT v provedení nad sebou: ..............................61
6.6.1.2
Provoz ..........................................................................................................61
6.6.1.3
Údržba..........................................................................................................62
6.6.2
Komory ZZT s rotačním výměníkem ....................................................................62
6.6.2.1
Montáž .........................................................................................................62
6.6.2.2
Provoz ..........................................................................................................62
6.6.2.3
Údržba..........................................................................................................62
6.6.3
Komory ZZT s výměníky (glykolový okruh) ..........................................................62
6.6.3.1
Montáž, provoz a údržba ..............................................................................62
6.7
KVO - KOMORA VOLNÁ..................................................................................................63
6.7.1
Montáž.................................................................................................................63
6.7.2
Provoz .................................................................................................................63
6.7.3
Údržba.................................................................................................................63
6.8
KT - KOMORA TLUMÍCÍ ( HLUK ) ......................................................................................64
6.8.1
Montáž.................................................................................................................64
6.8.2
Provoz .................................................................................................................64
6.8.3
Údržba.................................................................................................................64
6.9
KZV / P, O - KOMORA ZVLHČOVACÍ ( PARNÍ, ODPAŘOVACÍ ) .............................................64
6.9.1
Komora zvlhčovací – vodní sprchová ..................................................................64
6.9.2
Komora zvlhčovací – parní ..................................................................................65
6.9.3
Komora zvlhčovací – odpařovací .........................................................................66
6.10
KMO - KOMORA (PROTI)MRAZOVÉ OCHRANY...............................................................67
6.10.1 Montáž.................................................................................................................67
6.10.2 Provoz .................................................................................................................68
6.10.3 Údržba.................................................................................................................68
7
KONTROLY,REVIZE A OPRAVY .....................................................................................69
3 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
8
LIKVIDACE....................................................................................................................... 71
9
ZÁRUKY ........................................................................................................................... 72
10
PŘÍLOHY....................................................................................................................... 73
10.1
IP KRYTÍ VENTILÁTOROVÝCH KOMOR .......................................................................... 73
10.2
SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ ........................................................................ 74
10.3
PŘEVODOVÝ LIST - VZOR ......................................................................................... 75
10.4
LOŽISKA A TĚSNĚNÍ PRO VENTILÁTORY ....................................................................... 77
10.5
MATERIÁL A NÁSTROJE POTŘEBNÉ K SPECIELNÍ MONTÁŽI ( NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ) .. 79
10.6
REKLAMAČNÍ PROTOKOL ........................................................................................... 80
Seznam obrázků
OBR. 1
OBR. 2
OBR. 3
OBR. 4
OBR. 5
BALENÍ JEDNOTEK V PLASTOVÉ FOLII ......................................................................... 11
KOMORY ZVEDAT POUZE ZESPODU ............................................................................ 12
ZÁVĚSNÉ MÍSTO NA RÁMU SE SYMBOLEM HÁKU + MONTÁŽ DLOUHÉ NOHY................... 12
OTVORY 45 MM V NOZE A 65 MM V RÁMU JEDNOTKY ................................................. 12
PŘI SKLÁDÁNÍ A MANIPULACI VYSOKOZDVIŽNÝM VOZÍKEM JE TŘEBA PODEPŘÍT KOMORU PO
CELÉ ŠÍŘCE, JINAK HROZÍ PRORAŽENÍ DNA. .................................................................................. 12
OBR. 6
UKÁZKA- SCHEMATICKÝ OBRÁZEK SESTAVY S OČÍSLOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH KOMOR...... 15
OBR. 7
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY KOMOR ...................................................................................... 15
OBR. 8
MINIMÁLNÍ DOPORUČENÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI (PŮDORYS, STRANA OBSLUHY
16
PRAVÁ)
OBR. 9
PŘIPEVNĚNÍ KOMORY NA PODSTAVNÝ RÁM Z POZINK. PROFILU C 120 X 60 X 2............. 17
OBR. 10 SPOJENÍ PODSTAVNÝCH RÁMŮ
( C 120 X 60 X 2 ) POMOCÍ 4 KS ŠROUBŮ M8 X 40... 17
OBR. 11 SPOJOVÁNÍ KOMOR NA VNĚJŠÍ STRANĚ SESTAV (POMOCÍ VÝSTŘEDNÍKU)
ŠROUB
M6X20 – KLM 2,5 AŽ 25, ŠROUB M8X25 – KLM 40 AŽ 80) ......................................................... 17
OBR. 12 ATYPICKÉ SPOJOVÁNÍ KOMOR NA VNITŘNÍ STRANĚ (SPOJOVACÍ U PROFIL).................... 17
OBR. 13 SPOJOVÁNÍ KOMOR NA VNITŘNÍ STRANĚ (ŠROUBY DO PLECHU 4,8 X 50 MM) ................. 17
OBR. 14 SPOJOVÁNÍ KOMORY S VLOŽENÝM MEZIRÁMEM (KLM 40, 63) ...................................... 18
OBR. 15 LINIOVÁ SESTAVA – SPOJOVÁNÍ KOMOR ...................................................................... 19
OBR. 16 SESTAVA VEDLE SEBE – SPOJOVÁNÍ KOMOR ............................................................... 20
OBR. 17 SESTAVA NAD SEBOU – SPOJOVÁNÍ KOMOR ................................................................ 21
OBR. 18 SESTAVA NAD SEBOU – SPOJOVÁNÍ KOMOR ................................................................ 22
OBR. 19 SESTAVA VEDLE SEBE – SPOJOVÁNÍ KOMOR ............................................................... 22
OBR. 20 SESTAVA S ROTAČNÍM REKUPERÁTOREM NAD SEBOU – SPOJOVÁNÍ KOMOR .................. 23
OBR. 21 SESTAVA S ROTAČNÍM REKUPERÁTOREM VEDLE SEBE – SPOJOVÁNÍ KOMOR ................. 24
OBR. 24 MONTÁŽ PRUŽNÁ VLOŽKY NA STŘECHU VENKOVNÍ JEDNOTKY – DOTMELENÍ..................... 27
OBR. 25 PŘEPRAVNÍ POJISTKY – VENTILÁTOR S VOLNÝM OBĚŽNÝM KOLEM A S PŘEVODEM ......... 30
OBR. 26 ZÁVĚS K VYVEZENÍ ELEKTROMOTORU ........................................................................ 32
OBR. 27 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ŘEMENIC ................................................................................. 33
OBR. 28 VYROVNÁNÍ ŘEMENIC DO JEDNÉ ROVINY .................................................................... 34
OBR. 29
KONTROLA OPOTŘEBENÍ BOKŮ DRÁŽKY ŘEMENIC POMOCÍ MĚRKY. .............................. 34
OBR. 30 MĚŘENÍ NAPĚTÍ ŘEMENE POMOCÍ TENSION TESTERU. ................................................. 35
OBR. 31 PŘIBLIŽNÁ METODA PRO MĚŘENÍ NAPNUTÍ ŘEMENE. .................................................... 36
OBR. 32 VENTILÁTORY S VOLNÝM OBĚŽNÝM KOLEM POPIS A SMĚR OTÁČENÍ .............................. 38
OBR. 33 UPEVNĚNÍ KOLA VENTILÁTORU NA HŘÍDEL ELEKTROMOTORU POMOCÍ UPÍNACÍHO POUZDRA
TAPERLOCK (1 UPÍNACÍ POUZDRO TAPER, 2 NÁBOJ, MONTÁŽNÍ OTVORY, 4 DEMONTÁŽNÍ OTVORY)... 39
OBR. 34 ZÁKLADNÍ TYPY FILTRŮ PRO ZACHYCOVÁNÍ TUKŮ A PRACHŮ ........................................ 41
OBR. 35 SCHÉMA KOMORY S UHLÍKOVÝMI FILTRY A POHLED NA OSAZENÉ PATRONY ................... 43
OBR. 36 PŘIPOJENÍ VÝMĚNÍKŮ V PROTIPROUDU ....................................................................... 44
OBR. 37 SCHÉMATA S DOPORUČENÝMI ZPŮSOBY ZAPOJENÍ PROTIMRAZOVÉ OCHRANY ............... 47
OBR. 38 OBSLUŽNÁ STRANA PARNÍ OHŘÍVACÍ KOMORY A PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY....................... 48
OBR. 39 PŘÍKLAD ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE (ÚDAJE O ELEKTRICKÉM OHŘÍVAČI JSOU
UVEDENY V MONTÁŽNÍCH A PROVOZNÍCH PŘEDPISECH ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ VZDUCHU VČETNĚ
ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ!).......................................................................................................... 50
4 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
OBR. 40
OBR. 41
OBR. 42
OBR. 43
OBR. 44
OBR. 45
OBR. 46
OBR. 47
OBR. 48
OBR. 49
SPRÁVNÁ POLOHA ELIMINÁTORU KAPEK – POHLED SHORA ...........................................51
PŘIPOJENÍ PODTLAKOVÉHO SIFONU JANKA SE ZPĚTNOU KLAPKOU – KULIČKOU. ..........52
PŘIPOJENÍ PŘETLAKOVÉHO SIFONU JANKA / SNÍŽENÍ STAVEBNÍ VÝŠKY SIFONU /...........54
SCHEMA GLYKOLOVÉHO OKRUHU ...............................................................................63
SCHÉMA ZAPOJENÍ ČIDLA SUCHÉHO CHODU ČERPADLA ................................................65
ZVLHČOVACÍ KOMORA ODPAŘOVACÍ ...........................................................................66
INSTALACE PROTIMRAZOVÁ OCHRANY ........................................................................68
IP KRYTÍ VENTILÁTOROVÝCH KOMOR ..........................................................................73
LIST ( ŘEMENOVÉHO ) PŘEVODU VENTILÁTORU – PRO NAPÍNÁNÍ TUŽKOU GATES..........75
LIST ( ŘEMENOVÉHO ) PŘEVODU VENTILÁTORU – PRO NAPÍNÁNÍ ZVUKOVÝM MĚŘIČEM
NAPNUTÍ ŘEMENŮ GATES SONIC TENSION METER MODEL 507C. ...........................................76
OBR. 50 MĚŘIČE NAPNUTÍ ŘEMENŮ GATES – TENSION TESTER A SONIC¨ ...............................79
OBR. 51 LASEROVÉ PRAVÍTKO GATES....................................................................................79
Seznam tabulek
TABULKA 1
TABULKA 2
TABULKA 3
TABULKA 4
DEMONTÁŽ ŘEMENIC TAPER-LOCK - UTAHOVACÍ MOMENTY UPÍNACÍCH ŠROUBŮ (NM) 33
INFORMATIVNÍ HODNOTY PRO DOČASNÉ NAPÍNÁNÍ ŘEMENŮ ......................................36
POUŽITÉ TYPY FILTRŮ A MAX. TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI JEJICH ZANESENÍ ........................41
VYSKLÁDÁNÍ FILTRAČNÍCH VLOŽEK ( KAPSOVÉ, KAZETOVÉ A KOVOVÉ ) VE FILTRAČNÍCH
KOMORÁCH 42
TABULKA 5 TYPY UHLÍKOVÝCH FILTRŮ A MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ ADSORPČNÍ KAPACITA .................43
TABULKA 6 KLM A POČTY PATRON UHLÍKOVÝCH FILTRŮ. ...........................................................43
TABULKA 7 PŘÍČINY PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ ..................................................................70
TABULKA 8 PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST DÍLŮ KLIMAJEDNOTKY ................................................71
TABULKA 9 NÁHRADNÍ DÍLY - VENTILÁTORY NICOTRA ................................................................77
TABULKA 10
NÁHRADNÍ DÍLY - VENTILÁTORY JANKA.................................................................78
5 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
1 ÚVOD
Dříve, než zahájíte montáž a uvedete klimajednotku do provozu, přečtěte si pečlivě tento návod
k montáži a obsluze. Pokud vzniknou nějaké nejasnosti, NEIMPROVIZUJTE, ale raději se
obraťte s dotazy na výrobce a obchodní zástupce.
2 POUŽITÍ A DEFINICE
2.1 Oblast použití klimatizačních jednotek
Návod k používání platí pro jednotky KLM (základní provedení) a KLMH (hygienické
provedení), pro vnitřní i venkovní použití (tj. s úpravou pro venkovní použití ) zejména
obsluhujícímu personálu. Návod obsahuje technické údaje, pokyny pro bezpečnost při
práci, pokyny pro příjem, dopravu, montáž a instalaci výrobku, provozní informace,
pokyny pro údržbu, opravy, skladování, seznam dílů podléhajících opotřebení,
informace o likvidaci a záruky.
Dodržení uvedených údajů je nezbytně nutné pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný
provoz výrobku.
Jednotky jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu v nízko a středotlakých
větracích, vytápěcích a klimatizačních systémech bez nebezpečí výbuchu v rozsahu
teplot vzduchu v okolí jednotky od -30 °C do +40 °C. Jednotky ve venkovním provedení
jsou určeny pro použití v prostředí, kde přímo působí účinky povětrnostních vlivů.
Vzduch proudící přes ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého
prachu a příměsí, které by se usazovaly v oběžném kole a spirální skříni nebo působily
přílišnou korozi oceli, hliníku nebo zinku.
Maximální teplota vzduchu proudícího přes ventilátor je 40 °C.
Maximální vlhkost vzduchu proudícího jednotkou je 17 g/kg s.v. (80 % při 25 °C).
Jednotky ve venkovním provedení musí být proti působení deště a sněhu vybaveny
střechou z plastové hydroizolační fólie, nebo z plechu.
Pokud dosáhne vlivem okamžitých klimatických podmínek vlhkost venkovního
nasávaného vzduchu 100% (mokrá pára), je na uvážení provozovatele, zda
ponechá jednotku v chodu s rizikem, že dojde k přechodnému odloučení vlhkosti
na vnitřních částech jednotky (např. filtry, klapky...). Tato vlhkost pak nemůže být
předmětem reklamace.
Plášť jednotky je vyroben v určité třídě těsnosti (dle použitého stupně filtrace),
z toho vyplývá, že jednotka není plynotěsná, ani vodotěsná.
Údaje pro souvisící vzduchotechnické zařízení, regulační ústrojí a elektroinstalaci musí
obsahovat prováděcí projekt.
6 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
2.2 Symboly a označení
2.2.1 Výstrahy použité v textu návodu
Výstraha ! Pozor ! Následuje varování, nebo důležité upozornění, které je nutno
respektovat.
Zákaz ! Označuje činnost, nebo způsob provozu, které by mohly vést ke zranění lidí,
havárii, nebo k poškození výrobku.
Informace. Doplnění.
2.2.2 Označení a zkratky použité v textu návodu
nZ
n
vef
t0
Un
ϕ
Pm
F
f
p
t
m
∆h
∆p
H
Hv
záruční otáčky ventilátoru................................................................................... [ 1 / min ]
otáčky elektromotoru........................................................................................... [ 1 / min ]
maximální mechanické kmitání ventilátoru.......................................................... [ mm / s ]
teplota na sání ventilátoru.................................................................................. [ o C ]
napětí elektrické sítě........................................................................................... [ V ]
relativní vlhkost ................................................................................................. [ % ]
příkon elektromotoru........................................................................................... [ W ]
síla průhybu cccccccccccccccccccccccccccc.. [ N ]
frekvencecccccccccccccccccccccccccccccc [ N ]
max. provozní tlak.............................................................................................. [ Pa ]
max.provozní teplota.......................................................................................... [ o C ]
hmotnost............................................................................................................ [ kg ]
min. pracovní výška podtlakového sifonucccccccccccc................ [ mm ]
absolutní hodnota rozdílu tlaku........................................................................... [ Pa ]
min. stavební výška sifonu.................................................................................. [ mm ]
stavební výška vytočeného sifonu...................................................................... [ mm ]
7 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
2.2.3 Označení na výrobku – značky
K - klapková komora
KV - komora ventilátorová
KF - komora filtrační
KO - komora ohřívací
KCH - komora chladící
KDV - komora ZZT ( zpětné získávání tepla – rekuperace )
( DV – deskový výměník, ROV - rotační výměník )
KVO - komora volná
KT - komora tlumící ( hluk )
KZV / P, O - komora zvlhčovací ( parní, vodní, odpařovací )
KMO - komora (proti)mrazové ochrany
Schéma správného osazení sifonu (podtlak a přetlak )
Schéma správného zapojení výměníku
Směr proudění vzduchu
DVEŘE OTEVŘI / KRYT SEJMI
JEN JE – LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU
Místo určené pro zavěšovací zařízení
8 / 80
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Kontrola napnutí klínového řemenu po 24 provozních hodinách
Certifikát č. B–30-00854-08
Certifikát shody výrobku
Výrobní štítek :
2.2.4 Obal
Chránit před vlhkostí
Chránit před deštěm
Neklopit
9 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
2.2.5 Ochrana životního prostředí
Odpad zlikvidujte odborně tak, abyste neškodili životnímu prostředí
Obalový materiál z lepenky lze odevzdat za účelem recyklace do sběrny
Vadné, nebo likvidované elektrické ( elektronické ) přístroje musí být odevzdány do
příslušných sběren.
3 BEZPEČNOST
Obsluhu, čištění, údržbu a opravy výrobku smí provádět pouze řádně poučení a
zaškolení pracovníci podle pokynů odpovědného pracovníka.
Zvláště důležité je věnovat pozornost bezpečnostním varováním a upozorněním, jejichž
nedodržení může být příčinou úrazu osob, nebo poškození, případně zničení výrobku
nebo jeho okolí.
Uživatel výrobku je povinen pracovníky obsluhy zaškolit, nebo zajistit zaškolení
pracovníků pověřených obsluhou a údržbou výrobku (dále jen obsluha), seznámit je s
tímto návodem a se všemi předpisy a normami, které se týkají provozu výrobku,
zejména bezpečnostními.
Při montáži, elektrickém zapojení, uvádění do provozu, opravách a údržbě jednotek je
nutno respektovat platné normy, bezpečnostní předpisy a obecně uznávaná technická
pravidla (viz Příloha 10.2 – schémata zapojení elektromotorů).
Montáž jednotek, připojení elektrické instalace, uvedení jednotky do provozu, opravy,
údržbu a obsluhu smí provádět jen fyzická, nebo právnická osoba s platným
oprávněním.
Při kontrole, čištění a opravách musí být jednotka odpojena od elektrického napětí.
Musí být uzavřen vstup činné tekutiny do výměníků. S pracemi na vodních ohřívačích
se může začít až po vychladnutí na minimálně +40 °C.
Výměníky se smějí použít jen pro pracovní podmínky, pro které byly dodány. Při
zastavení chodu ventilátoru musí být zajištěno současně uzavření přívodu činné
tekutiny do ohřívačů.
Při vypouštění činných tekutin z výměníků musí být jejich teplota nižší než +40°C.
Ventilátory jsou uloženy na tlumičích chvění. Vodiče elektrických přípojek a uzemnění
nesmí bránit volnému pohybu ventilátorů. Na vodičích se musí udělat např. smyčky.
Ventilátory se smějí spustit jen s uzavřenou obslužnou stěnou, případně se
zabudovanými ochrannými kryty.
Po dobu životnosti jednotky je nutno udržovat štítky neporušené a v čistotě. Pozor při
čištění jednotky, rozpouštědla a ředidla poškozují štítky!
Jednotky se nesmějí použít pro jiné provozní podmínky, než pro jaké byly dodány. Za
případně vzniklé škody způsobené nesprávným používáním výrobce neodpovídá a
veškeré riziko nese uživatel.
Při dopravě a přemisťování se musí jednotlivé komory popř. celá jednotka přepravovat
jen pomocí vysokozdvižných vozíků nebo přepravních pasů a dodržovat ustanovení
podle ČSN 27 0144. Ve výměnících nesmí být činná tekutina.
Změny případně doplňky a úpravy jednotek, které by mohly ovlivnit bezpečnost,
nesmějí být provedeny bez souhlasu výrobce.
Při použití a provozu jednotek musejí být dodrženy pokyny v tomto návodu / příp.
podmínky sjednané s výrobcem pro atypické provedení /.
10 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
4 D O D Á V Á N Í , D O P R AV A ,
B ALENÍ, PŘEJÍMÁNÍ A
SKL ADOVÁNÍ
4.1 Dodávání
V rozsahu dodávky je :
kompletní výrobek v objednaném provedení
dodací list se seznamem dodávaných dílů.
Průvodní technická dokumentace je uložena v plastovém samolepicím obalu
nalepeném na dveřích ventilátorové komory a obsahuje:
technickou specifikaci sestavy ( jednotek )
listy ( řemenových ) převodů ventilátorů
tento návod k montáži a obsluze
Technická dokumentace dalších dodávaných zařízení je uložena v plastovém obalu na
horním panelu komory tohoto zařízení a obsahuje :
k elektrickým ohřívačům vzduchu - montážní a provozní předpisy elektrických
ohřívačů
k plynovým hořákům - technické informace, montážní návod plynových hořáků
ke komoře zvlhčovací odpařovací - technické informace, montážní návod
Veškerá technická dokumentace pro montáž klimajednotek KLM a KLMH je zveřejněna
na našich stránkách www.janka.cz
4.2 Doprava a balení
Jednotky se dodávají po jednotlivých komorách nebo částečně smontované na rámech.
Plastové, nebo plechové střechy pro jednotky ve venkovním provedení se dodávají
nenamontované.
Všechny jednotky se dodávají balené samostatně v plastové fólii ( Obr. 1 ).
Ventilátorové komory jsou opatřeny přepravními pojistkami červené barvy, které chrání
pružné uložení ventilátoru při dopravě před poškozením viz Obr. 25
Při dopravě a přemisťování se musí jednotlivé komory popř. celá jednotka přepravovat
jen pomocí vysokozdvižných vozíků nebo jeřábem pomocí přepravních pasů a
dodržovat ustanovení podle ČSN 27 0144.
Ve výměnících při dopravě a přemisťování nesmí být činná tekutina..
Při dopravě a manipulaci s jednotlivými komorami (popř. dopravními celky) je možno
komory zvedat pouze zespodu. Při zvedání jeřábem je třeba použít pásy podvlečené
pod jednotkou, nebo navlečené na trubku prostrčenou otvory v rámu jednotky Obr. 2
NIKDY při přepravě nezavěšujte komory ani jednotky za otvory v nohách. Lze
však použít trubku prostrčenou otvory v nohách jednotky Obr. 2.
U větších kusů (nad 100 kg) je třeba pásy nahoře rozepřít, aby nedošlo k deformaci
komory.
Závěsná místa jsou na rámu jednotky označena symbolem háku viz Obr. 3.
Obr. 1
Balení jednotek v plastové folii
11 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
Obr. 2
zespodu
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Obr. 4
Otvory 45 mm v noze a
65 mm v rámu jednotky
Komory zvedat pouze
Obr. 5
Obr. 3
Závěsné místo na rámu se
symbolem háku + montáž dlouhé nohy
12 / 80
Při skládání a manipulaci
vysokozdvižným vozíkem je
třeba podepřít komoru po
celé šířce, jinak hrozí
proražení dna.
4.3 Přejímání
Při přejímce je nutné zkontrolovat, zda výrobek byl dodán v dohodnutém provedení a
požadovaném množství dle DL (dodací list) a zda nebyl poškozen při dopravě.
V případě poškození při dopravě musí přejímatel:
zaznamenat rozsah poškození do DL, nebo CMR (mezinárodní přepravní list),
vždy pořídit a zaslat fotodokumentaci.
Nedodržením tohoto postupu se vystavíte nebezpečí odmítnutí reklamace škody
způsobené přepravou.
4.4 Skladování
Jednotky je nutné skladovat v suchých a neprašných prostorách, kde teplota okolí
neklesne pod +5°C a chránit je proti mechanickému poškození, znečištění a korozi,
způsobenou trvalou kondenzací vodní páry na povrchu jednotky. Při skladování je třeba
jednotky chránit proti sněhu a dešti.
Během skladování u odběratele je nutno nejméně 1x za 14 dní ručně protočit hřídel
ventilátoru a elektromotoru, aby se promazala ložiska a nedošlo k jejich rezavění.
5 OBECNÉ ZÁS ADY MONTÁŽE
5.1 Zahájení montáže
Montáž jednotky může provést pouze odborná fyzická nebo právnická osoba s platným
oprávněním. Výrobce odmítá veškeré záruky v případě, že montáž byla provedena
nekvalifikovaným personálem.
Montáž, případně dozor nad montáží jednotky lze objednat u výrobce.
Vždy je možné,že během dopravy může dojít k uvolnění některých součástí, proto
doporučujeme před spuštěním prověřit dotažení zejména pohyblivých součástí
(řemenice).
Připojení a uzemnění elektrického zařízení elektromotoru a veškeré elektroinstalace
musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190, ČSN 33 2000-4–41, ČSN 33 2000-5-51,
ČSN 33 2000-5-54, platným předpisům, danému prostředí s ohledem na bezpečný
provoz. Montážní a instalační práce smí provádět pouze odborná fyzická nebo
právnická osoba s platným oprávněním.
Komory klimatizačních jednotek se nesmí používat k umisťování lávek a rozvodů
elektroinstalace, elektrických rozvaděčů apod. Nedodržením tohoto postupu, ztrácí
provozovatel poskytnuté záruky.
Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda jednotka byla uskladněna podle
podmínek dle odst. 4.4
Před montáží je nutné odstranit všechny podpěry a výztuhy dodané s jednotkou
z důvodu dopravy. Ventilátorové komory jsou opatřeny přepravními pojistkami
červené barvy, které chrání pružné uložení ventilátoru při dopravě před
poškozením. Přepravní pojistky se musí před spuštěním jednotky odstranit!
Při montáži a manipulaci s jednotkou je doporučeno používat ochranné brýle a
rukavice.
Při manipulaci a při zdvihání dodržujte ustanovení a doporučení výše uvedená
v kap. 4.2.
Upozornění: jednotka se nesmí dopravovat nad osobami.
Závěsné oko na elektromotoru je určeno pouze pro zdvihání elektromotoru při jeho
montáži a demontáži.
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Na sání popřípadě na výtlaku jednotky ve venkovním provedení musí být osazen
protidešťový kryt s ochrannou sítí proti ptákům, který při dešti zabraňuje nasávání
kapek vody do jednotky.
Jednotka má omezenou nosnost a rozhodně není určena k ukládání a odkládání
jakýchkoli materiálů, obzvláště předmětů značné hmotnosti. Toto by mohlo
způsobit deformaci pláště jednotky, nebo její vážné poškození. Tato poškození
nejsou předmětem záruky a znemožňují následnou montáž střechy na jednotky
ve venkovním provedením.
5.2 Identifikace zařízení / jednotlivé komory v sestavě /
K přesné identifikaci komory pro účely montáže, technického upřesnění a uplatnění
reklamace slouží výrobní štítek
01 – NW
/ 10,11
Kde / pro účely montáže / :
01 - NW……….. ….. je označení pozice v projektu
10 , 11 ....................... je označení pozice v technické specifikaci
20175591 / AHU0108 / 09 / 1
Kde / pro účely technického upřesnění a uplatnění reklamace / :
20175591 ..........
je kódové označení komory
AHU0108 / 09 ........ je číslo zakázky
1
..................... je označení pořadového čísla v celé zakázce
KLM04-KV850VTS P 3-VD2 4-PDV ADHE225LF 312801 BPP
Kde / pro účely technického upřesnění a uplatnění reklamace / :
KLM04
..........
je řada a velikost komory
KV850
..........
je typ a délka komory
ostatní znaky jsou pro detailní určení u výrobce
14 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
5.3 Technická specifikace výrobku
Technická specifikace výrobku je složka průvodní dokumentace v deskách, které jsou
nalepeny na dveřích uvnitř přívodní ventilátorové komory jednotky a obsahuje podrobný
technický popis dodaného zařízení.
Nalezneme zde :
číslo zakázky a zařízení,
schematický obrázek sestavy s očíslováním jednotlivých komor Obr. 6,
výkonové parametry celé sestavy,
podrobný technický popis jednotlivých komor sestavy,
převodové listy pohonů ventilátorů Obr. 48 a Obr. 49.
Grafy charakteristik ventilátorů s vyznačeným pracovním bodem.
Obr. 6
Ukázka- schematický obrázek sestavy s očíslováním jednotlivých komor
5.4 Základní rozměry
Obr. 7
Základní rozměry komor
Rozměry v (mm)
KLM
2
4
6
8
A (šířka)
550 650 800 1000 1000 1250 1250 1600 1600 2000 2250 2400 2600
B (výška) 550 650 800 800
L (délka)
10
12
16
20
25
31
40
63
80
1000 1000 1250 1250 1600 1600 1700 2250 2250
délky komor a sestav ( částí sestav ) naleznete v technické specifikaci výrobku
15 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
5.5 Minimální doporučené odstupové vzdálenosti
V případě umístění jednotky do strojovny je třeba zajistit okolo jednotky dostatek
prostoru pro údržbu a také pro její případný servis. Ze zadní strany jednotky je třeba
počítat s odstupem od zdi ( jiné překážky ) cca 600 mm pro pohodlné spojení komor
vnějšími excentry nebo cca 200 mm v případě vnitřního spojování komor. Ze strany
obsluhy je nutno dodržet volný prostor před komorami pro údržbu a servis viz. Obr. 8.
600
Obr. 8
Minimální doporučené odstupové vzdálenosti (půdorys, strana obsluhy pravá)
5.6 Postup montáže
Montáž klimajednotek provádí servisní oddělení výrobce nebo zkušená montážní firma
zákazníka, která dodrží tyto montážní a provozní předpisy.
Před montáží se kontroluje úplnost a stav všech součástí jednotky a komor. Případné
závady se musí odstranit již před montáží. U ventilátorových komor se kontroluje, zda
není ve spirální skříni a oběžném kole cizí předmět, lehký chod ložisek ventilátoru a
elektromotoru, stav izolátorů chvění, stav nátěrů a vodivé propojení ventilátoru
s kostrou komory a napnutí klínových řemenů.
Základ, na němž má být jednotka postavena, musí být dostatečně pevný pro provozní
hmotnost jednotky, vodorovný a rovný. Toto se vztahuje na všechny komory nebo bloky
klimajednotky, i v horní části patrových sestav.
Maximální průhyb sestaveného zařízení usazeného na základu nesmí být větší
než 2mm na 3m délky sestavy.
Jednotka musí být umístěna v takové výšce, která umožňuje správnou montáž
sifonu pro odvod kondenzátu.
Kontrolovat orientaci komor, na kterých je šipkou vyznačen směr proudění vzduchu.
V jednom čelním průřezu komory je nutné nalepit na stykové plochy profilu
PE samolepící těsnění s krycí fólií 3X6 ( např. Vitolen 3 x 6 mm )
Spojování komor u sestav jednosměrných a v patrovém uspořádání se provádí na
vnějších svislých stranách dle Obr. 11 v místech se závity pomocí výstředníků.
Elementy pro spojení komor pomocí výstředníků jsou součástí dodávky.
Komory v sestavách vedle sebe je nutné montovat na podstavný rám z pozinkovaného
profilu C 120 x 60 x 2, který se spojí dle Obr. 10.
Komory z každé sekce osaďte na podstavný rám a po obou svislých stranách stáhněte
pomocí spojek dle Obr. 11.
Jestliže je komora bez podstavného rámu a rám je samostatně potom po stažení
upevněte jednotlivé komory k rámu dle Obr. 9 ( např. pomocí šroubů do plechu
s vějířovou podložkou pro vodivé spojení – nejsou součástí dodávky ).
16 / 80
Obr. 9
Připevnění komory na
podstavný rám z pozink. profilu
C 120 x 60 x 2
Obr. 10
Spojení podstavných rámů
( C 120 x 60 x 2 ) pomocí 4 ks šroubů
M8 x 40
Těsnění
Výstředník
Příchytka
Šroub DIN 7991
Obr. 11
Spojování komor na vnější straně sestav (pomocí výstředníku)
šroub M6x20 – KLM 2,5 až 25, šroub M8x25 – KLM 40 až 80)
Obr. 12
Atypické spojování komor na
vnitřní straně (spojovací U profil)
Obr. 13
Spojování komor na vnitřní
straně (šrouby do plechu 4,8 x 50 mm)
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
U provedení vedle sebe odstraňte veškeré spojky na vnitřní svislé (neobslužné) straně
a část jich použijte pro stažení komor na stropě jednotky (stejným způsobem dle Obr.
11).
Pokud má jednotka více bloků (resp. podstavných rámů), tyto bloky stáhněte na stropě
jednotky pomocí spojek ( Obr. 11 ). Na vnější svislé straně (obslužné) bloky stáhněte
stejným způsobem ( Obr. 11 ). Jednotlivé bloky dále stáhněte pomocí 4 ks šroubů M8 x
40 uvnitř profilu podstavného rámu ( Obr. 10 ), respektive jeho podélných částí.
S klimajednotkou složenou z více bloků (po spojení jednotlivých bloků – jak je uvedeno
výše) manipulujte jen ve vodorovném směru, minimálně a s nejvyšší opatrností.
Složená jednotka NESMÍ být zavěšována, zvedána a ani nadzvedávána.
Atypické spojení - ve výjimečných případech lze použít spojovací U profil na vnitřní
svislé straně (neobslužná strana) komory ( Obr. 12 ) - spojovací U profil nutno objednat
V případě přepážky např. u ventilátorové komory průběžné lze spojení zajistit také dle
Obr. 13 - šrouby do plechu 4,8 x 50 mm DIN 7504 s roztečí cca 600 mm – nejsou
součástí dodávky.
Uvedených způsobů na spojení vnitřních stran komor možno v případě potřeby využít
při dotěsnění spojů zvláště u vodorovných stran komor.
vrchní jednotka
spodní jednotka
Obr. 14
Spojování komory s vloženým mezirámem (KLM 40, 63)
5.6.1 Sestavení a spojování jednotlivých komor a bloků.
Popsány jsou nejčastější způsoby instalace jednotek.
Liniová sestava
Sestava vedle sebe
Sestava nad sebou
Sestava s deskovým rekuperátorem nad sebou
Sestava s deskovým rekuperátorem vedle sebe
Sestava s rotačním rekuperátorem nad sebou
Sestava s rotačním rekuperátorem vedle sebe
Speciální uspořádání (velká, malá komora)
18 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Ostatní spojení konzultujte přímo se servisním, nebo technickým oddělením výrobce.
Liniová sestava
Jedná se o přívodní, odvodní a kombinovanou liniovou sestavu. Komory se sestavují
v pořadí určených projektem.
Zpravidla se začíná od první komory přívodní větve jednotky.
Komora se usadí, vyrovná se základem, čelní průběžná strana se opatří těsněním
(Vitolen 3x6).
Další komora určená projektem se přisadí, vyrovná a spojí s předchozí přiloženými
excentry. Pro excentry jsou předpřipraveny otvory na svislých profilech rámu.
Takto se postupuje až do úplného sestavení.
Obr. 15
Liniová sestava – spojování komor
19 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Sestava vedle sebe
Jedná se o přívodní, odvodní a kombinovanou liniovou sestavu. Komory se sestavují v
pořadí určených projektem.
Zpravidla se začíná od první komory přívodní větve jednotky.
Komora se usadí, vyrovná se základem, čelní průběžná strana se opatří těsněním
(Vitolen 3x6).
Další komora určená projektem se přisadí, vyrovná a spojí s předchozí přiloženými
excentry. Pro excentry jsou předpřipraveny otvory na svislých profilech rámu.
Takto se postupuje až do sestavení přívodní větve nebo jedné strany.
Při sestavování druhé větve se postupuje stejně.
Vzájemně se větve nebo strany (kromě směšovací komory) k sobě nespojují, pouze se
zajistí k základu. Základ tvoří buď betonový podklad, nebo ocelová konstrukce.
K ukotvení se použijí kotvící šrouby dle ČSN EN ISO 4017.
Obr. 16
Sestava vedle sebe – spojování komor
POZOR! Jsou-li komory na společném rámu od výrobce, před instalací se
odmontují excentry z vnitřní strany jednotlivých větví (Obr. 16). Komory by
s odmontovanými excentry k sobě nedolehly.
Jednotlivé komory se spojí na horní straně komor opět excentry.
20 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Sestava nad sebou
Jedná se o přívodní, odvodní a kombinovanou sestavu s komorami nad sebou. Komory
se musí sestavovat do polohy určené projektem – záleží na odvodní a přívodní větvi.
Zpravidla se začíná ze strany kde jsou vzájemné komory nad sebou zarovnány na
jednu stranu.
Nejprve se sestaví spodní větev (viz. Liniová sestava).
Horní větev se začne skládat od zarovnaného kraje. Spojí se s dolní větví pomocí
excentru.
Jestliže rozložení komor neumožňuje další vertikální spojení je nutné osadit nýtovací
matice M6 pro další excentry. Nejlépe jako protější matici k již existující v horním, nebo
dolním profilu jednotky. Není-li možné osazení nýtovacích matic použije se vertikální
spojení přímo přes profily jednotky samovrtným šroubem 4,8x50 (Tekx) do plechu.
Minimální počet spojů na jednu komoru je: (L<600) = 4, (L>600) = 8.
Obr. 17
Sestava nad sebou – spojování komor
Komory s vloženým mezirámem (KLM 40, 63) se spojují dle obr. Obr. 14. Spodní
komory potom přímo do mezirámu opět samovrtným šroubem 4,8x50 (Tekx).
Při montáži se musí využít max. možný počet vertikálního spojení přes excentry.
21 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Sestava s deskovým rekuperátorem - nad sebou / vedle sebe
Jedná se o sestavu s vloženým deskovým rekuperátorem DV.
Začíná se sestavením DV (u větších velikostí je dělený)viz kap,6.6.1.
Dále se pokračuje po stranách DV viz. Sestava nad sebou a Sestava vedle sebe.
Obr. 18
Sestava nad sebou – spojování komor
Obr. 19
Sestava vedle sebe – spojování komor
22 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Sestava s rotačním rekuperátorem nad sebou
Jedná se o sestavu nad sebou s vloženým rotačním rekuperátorem ROV.
Začíná se sestavením ROV (od velikosti 63 je dělený).
Dále se pokračuje po stranách ROV viz. Liniová sestava a Sestava nad sebou.
Obr. 20
Sestava s rotačním rekuperátorem nad sebou – spojování komor
23 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Sestava s rotačním rekuperátorem vedle sebe
Jedná se o sestavu vedle sebe s vloženým rotačním rekuperátorem ROV.
Začíná se sestavením ROV (u velikosti KLM 02-20 je ROV společně s přechodovými
komorami dodáván jako jeden transportní celek na společném rámu).
Po umístění a vyrovnání ROV na pevném podkladu se přisunou přechodové komory a
spojí dvojitým excentrem viz.Obr. 21.
Po připojení přechodových komor se pokračuje v pořadí komor určeném projektem
viz. Liniová sestava a Sestava vedle sebe.
Obr. 21
Sestava s rotačním rekuperátorem vedle sebe – spojování komor
24 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Důležitá upozornění
Na jednotce, nebo nad jednotkou nesmí být namontováno, nebo zavěšeno nic, co
by znemožňovalo nebo znesnadňovalo montáž střechy. (např. vzduchotechnické
potrubí nebo elektroinstalace).
U jednotek ve venkovním provedení po dokončení montáže zatmelit vnější svislé spáry
mezi komorami a pokud je sestava v patrovém provedení, zatmelit i vnější vodorovné
spáry mezi komorami ( proti zatékání dešťové vody ). Doporučujeme použít tmel pro
venkovní použití odolný proti UV záření (např. polyuretanový tmel).
Překontrolujte pečlivě podle výrobního štítku, že všechny komory pro úpravu vzduchu
jsou sestaveny ve správném pořadí dle projektu.
Vzduchotechnické potrubí připojené ke klimajednotce musí být samostatně zavěšeno,
aby svou hmotností nepůsobilo na pružná vložky komor..
Při montáži servopohonu přímo na klapku nelze vrtat do svislého profilu – jsou
v něm umístěna kola ovládacího mechanizmu a došlo by ke zničení klapky.
Instalace čidel a snímačů teploty se doporučuje v místě profilů komor. Každý takto
vytvořený otvor v profilu je nutné řádně utěsnit.
Ostatní příslušenství jako např. servomotory, snímače tlakové diference, frekvenční
měniče, parní vyvíječe je možné montovat přímo na opláštění jednotky. Při montáži na
opláštění je nutné, aby příslušenství v žádném případě nebránilo a ani neomezovalo
bezpečnost provozu a obsluhy celé jednotky
Veškeré příslušenství doporučujeme montovat prostřednictvím nýtovacích matic
(M6 a nebo M8) a příslušných metrických šroubů přímo na panely opláštění. U
opláštění s izolací z polyuretanové pěny nesmí zatížení jedné nýtovací matice
překročit 30 kg a u opláštění s izolací z minerální vaty nesmí zatížení jedné
nýtovací matice překročit 20 kg. Celkové zatížení na jeden panel nesmí překročit
60 kg. Zatížení musí na matice působit pouze ve svislém směru, jiný způsob
zatížení snižuje nosnost zavěšení.
5.7 Obecné zásady při spuštění – kontrolovat.
Při teplotě venkovního vzduchu pod +5°C se musí před spuštěním ventilátoru otevřít
přívod činné tekutiny do ohřívače. Teplota ohřátého vzduchu před ventilátorem přitom
nesmí překročit +40°C.
5.8 Střechy
Jednotky ve venkovním provedení musí být proti působení deště a sněhu vybaveny
střechou z plastové hydroizolační fólie, nebo z plechu.
Důležitá upozornění
Pouze za střechy namontované výrobcem nese výrobce záruky, včetně možných
následných škod, způsobených nekvalitním provedením a zatékáním vody.
Panely (plášť) střechy jednotky nesmí být poškozené nebo zdeformované, jinak nelze
montovat plastovou střechu.
Pokud je montáž střechy znemožněna ( např. předměty uložené na střeše, nevhodně
provedené spojení komor, uložené vedení MaR , deformace pláště střechy ) , platí
zákazník prostoje, případně celý planý výjezd.
25 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
5.8.1 Plastové střechy
Krytina z plastu nevyžaduje po celou dobu své životnosti cca 20 let žádnou údržbu a
dobře odolává agresivním vlivům ovzduší a průmyslovým exhalacím. Povrch krytiny
dobře odráží a minimálně pohlcuje sluneční tepelné záření a odolává sálavému teplu do
80°C.
Plastové střechy na jednotky ve venkovním provedení se montují po sestavení všech
komor klimajednotky.
Po obvodu sestavy se přinýtují (v rozteči cca 200 až 400 mm) dodané okapnice.
Okapnice k jednotce NETMELIT!
Spoje okapnic se provádí pouze
přiložením na těsno k sobě tak,
aby ve spoji nebyla žádná
mezera ( po dokončení střechy
lze tyto mezery přetmelit).
Na plochu jednotky – mezi
okapnice s mezerou max. 50
mm. se položí izolační tkanina,
poté plastová fólie střechy
pokrývající celou šířku jednotky.
Po rozvinutí plastové fólie je
třeba počkat na její vyrovnání.
Doba vyrovnání záleží na okolní
teplotě.
Obr. 22
Okapnice, izolační tkanina a
Před svařováním si vyzkoušejte
folie střechy
na kousku materiálu optimální
délku nahřívání, aby materiál byl dostatečně měkký a došlo k jeho spojení a aby
nedošlo k jeho spálení – objeví se černé okraje a potom i plameny. Dobře přivařenou
fólii není možné po zchladnutí odtrhnout od okapnice ani velikou silou.
Vlastní svařování se provádí
horkovzdušnou
pistolí
a
přitlačovacím válečkem (pistole a
váleček
nejsou
součástí
dodávky) tak, že nejprve jsou
provedeny bodové svary folie
k okapnici cca 5 cm od vnějšího
okraje folie, aby následný
průběžný ( finální ) svar byl
souvislý,
nenarušený
těmito
bodovými svary od okraje
v roztečích cca 300 až 500 mm.
Poté
se
provede
celistvý
obvodový svar. Svar musí být
Obr. 23
Přivaření folie střechy
dostatečně široký – cca 40 mm.
a pevný.
Pokud je šířka jednotky větší než šířka pásu fólie, přivaří se po dostupném obvodu
první pás k okapnici a na nepřivařeném místě se přinýtuje trhacími hliníkovými nýty
4x12, nebo přišroubuje samovrtnými šrouby s čočkovou hlavou DIN 7504-N 4,8x16, do
stropu jednotky ( opatrně při vrtání, aby nedošlo k namotání izolační folie ). Druhý pás
se položí s cca 100 mm přesahem přes přinýtovanou část prvního pásu a svaří se
s prvním pásem tak, aby byly překryty všechny nýty na prvním pásu. Poté se přivaří
zbytek obvodu fólie k okapnicím.
Tento způsob překrývání se použije i při délkovém nastavování pásů fólie.
Montáž pružná vložky na střechu venkovní jednotky
26 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Folie střechy ( FOLIE FATRAFOL HYDROIZOL ) musí být nalepena až k
okrajům otvoru na střeše jednotky.
Montáž vložky na střechu dle technické dokumentace jednotky.
Tmelení vložky po celém obvode dle obrázků.
Obr. 24 Montáž pružná vložky na střechu venkovní jednotky – dotmelení.
Montáž plastových střech lze provádět pouze při ustálené teplotě okolí nad 5°C alespoň
po dobu 5 hodin.
Montáž plastových střech nelze provádět na mokrou klimajednotku, za deště, nebo při
silném větru.
Hotovou střechu udržujte v čistotě, bez větších mechanických nečistot, které by ji při
sešlápnutí mohly narušit.
Důležitá upozornění
Omezte pocházení osob na hotové střeše.
Do namontované střechy nelze vrtat otvory, ani ji narušovat jiným způsobem.
Na hotovou střechu se nesmí bez souhlasu výrobce ukládat jakékoliv předměty.
Nevstupovat na střechy mokré a namrzlé – silně kloužou.
Je zakázáno přitmelit okapnici k jednotce.
5.8.2 Kovové střechy
Plechové střechy NEJSOU standardní výrobek a dodávají se jako atyp na žádost
zákazníka.
Plechové střechy lze montovat i na sestavy vedle sebe, které se spojují na střeše
jednotky. V tomto případě je nutné použít střechu se spádem ( podloženou ).
Montáž plechových střech může montovat zákazník, nebo lze montáž objednat u
servisního oddělení výrobce.
27 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
5.9 Obecné zásady při provozu a údržbě
Jednotky odstavené z provozu nebo jednotky jen s chladící komorou pro letní chlazení
se musí chránit před zamrznutím vypuštěním vody a případně kondenzátu ze všech
částí jednotky.
Před spuštěním ventilátoru kontrolujte, zda jsou dodrženy pokyny uvedené v odst.6.2
Pokud je použit elektrický, nebo plynový ohřev, hrozí při nedodržení pokynů v odst.6.4
vážné poškození klimajednotky.
5.9.1 Čistění vnitřků hygienických komor - doporučení
Čistíme především komory sloužící k přívodu vzduchu.
Všechny části komor musí být odpojeny od elektrické energie, aby v průběhu čistění
nedošlo k úrazu.
Termín čistění určí provozovatel podle vlastních požadavků / orientačně 6 měsíců,
případně využít výměnu filtrů a s ní spojenou odstávku zařízení /.
Postup čistění :
Zařízení bezpečně odpojit od elektrické energie a počkat aby byly veškeré točivé
části zastaveny. Přerušit přívod medií do všech výměníků.
Z komor vyjmout filtry.
Odstranit pevné nečistoty a usazené mastnoty. Vizuálně zkontrolovat případný
výskyt plísní / filtry, spáry, za chladičem, napojení potrubí atp. / Jednotky vytřít
hadrem namočeným ve vodním saponátovém roztoku / např. jarové vodě /.
Koncentrace roztoku dle doporučení výrobce. Zaměřit se na okolí ventilátoru, kde
může být černý gumový prach z obrusu klínových řemenů a mastnota z ložisek.
Nakonec povrch dosucha vytřít.
Vodním roztokem vhodného desinfekčního prostředku / např. DESAM GK
v koncentraci 1 dl na 5 litrů vody / důkladně desinfikovat vnitřní povrch komor. Při
dezinfekci vnitřku ventilátoru pomalu rukou otáčet jeho kolem. Roztok lze
nanášet např. zahradním rozprašovačem.
Osadit filtry do komor.
Zařízení nechat běžet s obvyklým průtokem alespoň po dobu 1 hodiny, aby se
vypařily zbytky vody a nedošlo ke korozi vnitřních povrchů komor.
Pokud je požadováno i desinfikování potrubí přívodu vzduchu, lze jej provést tak,
že se navrtá do potrubí těsně za jednotku otvor, kterým se zavede hlavice
rozprašovače do potrubí a za chodu jednotky po potřebnou dobu / cca 1 – 3 min /
rozprašuje desinfekční roztok do proudu vzduchu. Doba potřebná k vysoušení
potrubí potom může prodloužit čas uvedený v předcházejícím bodu.
Doporučené a vyzkoušené jsou saponát JAR (vodní roztok dle návodu ) pro odstranění
pevných nečistot a desinfekční koncentrát DESAM GK, nebo CHIROSAN (vodní roztok
dle návodu ) pro konečnou dezinfekci postřikem.
Pokud zákazník vyžaduje jiný postup čistění a dezinfekce a použití jiných prostředků,
nesmí jejich použitím dojít ke korozi vnitřku jednotek / plech pozinkovaný a plech
aluminiový /.
Důležitá upozornění
Před použitím výše uvedeného postupu jej musí provozovatel zařízení s ohledem na
jeho požadavky schválit.
28 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6 TYPY JEDNOTLIVÝCH KOMOR
6.1 K - komora klapková
Klapková komora slouží k regulování proudu vzduchu, ke směšování vzduchu
odváděného a přiváděného a k uzavírání jednotky pomocí regulačních klapek.
Regulační klapky jsou tvořeny hliníkovým rámem a hliníkovými profilovanými listy
s pryžovým těsněním na dosedacích plochách. Plastová ozubená kola jsou ukryta uvnitř
bočního hliníkového profilu a jsou tak chráněna proti zanášení nečistotami z dopravovaného
vzduchu. Ovládání klapek je pomocí servopohonů, nebo ruční.
6.1.1 Montáž
Před sestavením komor do jednotky a uvedením do provozu se provede montáž
pružných vložek umístěných na spodní straně komor (dolní sání nebo dolní výfuk). Při
přepravě jsou tyto vložky z důvodu ochrany před poškozením umístěny uvnitř komory.
Klapky ovládané servopohonem se dodávají s volným koncem ovládacího hřídele
(průřez 12x12 mm) pro nasazení servopohonu. Servopohony se mohou použít
BELIMO.
Na hřídeli klapky je ryskou označena orientace listu klapky. Poloha rysky a listu klapky
jsou rovnoběžně.
Pro případné spřažení dvou klapek použijeme táhlo a klouby.
Před uvedením klapky do provozu je nutné vyzkoušet chod servopohonu naprázdno a
nastavení krajních poloh klapky. Zamezí se tak jeho případnému poškození.
6.1.2 Provoz
Klapky jsou provozovány buď jako plynule regulované (servopohonem), nebo pevně
nastavené (servopohonem, nebo pomocí aretovatelné ruční páky).
Provozně jsou velmi spolehlivé, závady může způsobit prach a překročení doporučené
povrchové teploty klapek 40 °C, vedoucí k poškození plastových převodů pohonu listů
klapek.
6.1.3 Údržba
Pravidelná vizuální kontrola klapek za klidu jednotky, lehký chod klapky a upevnění
servopohonu se spolu s vyčištěním komor doporučuje provádět 1x za 3 měsíce.
Doporučujeme k čistění klapky použít stlačený vzduch.
Klapky a mechanismus NEMAZAT ( dojde k zalepení prachem ).
Klapku rozebírejte pouze v krajním případě, kdy již nejde rozhýbat a je po záruční době.
Důležitá upozornění
Do bočního profilu klapky není možno vrtat otvory (hrozí poškození převodu).
Kontrolujte krajní polohy klapky a servopohonu.
29 / 80
6.2 KV - komora ventilátorová
Ventilátorová komora slouží k dopravě vzduchu nebo směsí blízkých vzduchu. Jsou
v ní použity oboustranně sací nízkotlaké nebo středotlaké ventilátory s převody
klínovými řemeny, nebo středotlaké volné oběžné kolo. Ventilátorová komora je
nejdůležitějším stavebním prvkem sestavy klimajednotky a zároveň je nejchoulostivější
a velmi náročná na údržbu.
6.2.1 Montáž
Před uvedením do provozu se musí z uložení ventilátoru odstranit přepravní
pojistky chránící soustrojí ventilátoru, elektromotor a pružné uložení ventilátoru při
dopravě před poškozením.
Obr. 25
Přepravní pojistky – ventilátor s volným oběžným kolem a s převodem
Před sestavením komor do jednotky a uvedením do provozu se provádí montáž
pružných vložek umístěných na spodní straně komor (dolní sání nebo dolní výtlak). Při
přepravě jsou tyto pružná vložky z důvodu jejich ochrany před poškozením umístěny
uvnitř komory.
Připojení elektromotorů na síť
Schéma zapojení motoru je vždy na vnitřní straně víčka svorkovnice každého motoru a
v Příloze 10.2.
Při použití elektromotorů v prostředí s teplotou vyšší než +40°C, respektive v
nadmořské výšce nad 1000 m je nutné korigovat výkon elektromotoru v souladu s
ČSN 35 0000-1, čl. 3.6.
Při řízení otáček elektromotoru frekvenčním měničem pod 80% jmenovitých otáček
jsou použty motory s tepelnou ochranou termistory nebo termokontakty (záleží na
použitém typu frekvenčního měniče). Tepelná ochrana musí být zapojena do
vypínacího kontaktu frekvenčního měniče
Použití nadproudové ochrany před elektromotorem se vyžaduje ve všech aplikacích,
tudíž i při použití vnitřních tepelných ochran.
Elektromotory s přepínáním pólů 4/2 a 8/4 jsou řešeny s jedním vinutím se zapojením
Dahlander ∆/YY.
Elektromotory s přepínáním pólů 6/4 mají dvě samostatná vinutí v zapojení Y/Y.
U elektromotorů s tepelnou ochranou je nutné zapojit i kontakt tepelné ochrany
umístěný na svorkovnici elektromotoru.
Přípojky elektrického proudu se do ventilátorových komor ke svorkovnici elektromotoru
přivádějí ohebným kabelem přes ucpávkové vývodky.
Průchodky pro napájecí kabely jsou vyvedeny na straně obsluhy jednotky.
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Před prvním spuštěním ventilátoru je nutné změřit izolační odpor elektromotoru podle
ČSN 35 0010, kap. 8, aby nedošlo k jeho případnému poškození.
Elektromotory musí být jištěny proti přetížení a zkratu. Proti tepelnému přetížení
nadproudem je nutné elektromotory chránit nadproudovým relé ( tepelnou ochranou ).
Není-li relé součástí elektromotoru, musí být instalováno v přívodním elektrickém
obvodu elektromotoru.
Elektromotory s výkonem 4 kw a vyšším doporučujeme spouštět přepínáním Y - ∆.
Jinak dochází k nadměrnému opotřebení řemenů. Výrobce u motorů s výkonem nad
30 kw doporučuje při spouštění používat tzv. SOFT START rozběh (např. Digistart
apod.).
Nevyužité průchodky na připojení kabelů se musí zaslepit.
6.2.2 Spouštění, provoz a údržba
Při všech pracích spojených s opravami a údržbou:
Dodržujte bezpečnostní a pracovní předpisy.
Oběžné kolo ventilátoru musí být v klidu.
Odpojit hl.přívod el.energie a zabezpečit proti opětovnému zapojení.
Je zajištěn stav bez proudu.
Žádné práce na údržbě při běžícím ventilátoru.
Všimněte si abnormálního provozního hluku.
Kontroluje správný smysl točení oběžného kola ventilátoru podle šipky umístěné na
spirální skříni nebo kole ventilátoru.
Ventilátory se smějí spustit po připojení jednotky na příslušnou potrubní síť a komory
musí mít nasazeny všechny panely a zavřené dveře. Při prvním uvedení jednotky do
provozu je nutné změřit příkon elektromotoru. Pokud není motor ventilátoru ovládán
frekvenčním měničem, nebo spouštěn SOFT STARTEM, je vhodné při každém
spouštění jednotky zavřít klapky pro snadnější rozběh motoru.
Při zastavení chodu ventilátoru nebo přerušení dodávky elektrického proudu se musí
omezit přívod činné tekutiny do ohřívačů, aby teplota okolí ventilátoru a elektromotoru
nepřesáhla +40°C.
6.2.2.1 Ventilátory s řemenovým převodem
Při napínání klínových řemenů ( viz odst. 6.2.2.2 ) se
musí postupovat v souladu s ČSN 02 3109 dle odst. 6.3.
V prvních dnech provozu se musí věnovat ložiskům
zvýšená pozornost. Teplota ložisek nesmí překročit
+80°C. V případě dosažení této teploty se musí
ventilátor zastavit a opět spustit až po vychladnutí
ložisek. Příčinou zvýšené teploty může být přemazané nebo nedomazané ložisko,
vadné mazivo, vadné ložisko nebo nesprávně napnuté (nedopnuté, přepnuté).
Klínové řemeny se kontrolují podle ČSN 02 3109 a technického listu převodu (viz Obr.
48 a Obr. 49). V technickém listu převodu jsou pro namontovaný převod uvedeny
kompletní parametry převodu. Technický list převodu je uložen viz. odst. 5.3 spolu s
Montážními a provozními předpisy v deskách, které jsou nalepeny na dveřích uvnitř
přívodní ventilátorové komory.
Technickou dokumentaci vyjměte z plastové kapsy nalepené na dveřích a před
spuštěním jednotky kapsu ze dveří odstraňte. Hrozí odtržení částí kapsy a nasátí
do ventilátoru.
Hodnoty pro napínání a dopínání řemenů uvedené v technickém listu převodu se
musí bezpodmínečně dodržet.
Po prvních 24 hodinách provozu zařízení musí montážní firma zkontrolovat
napnutí řemenů a dopnout je na hodnotu předepsanou v technickém listu
převodu.
31 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Údržba
Předpokládaná doba životnosti ložisek ventilátorů a klínových řemenů při 16-ti
hodinovém provozu denně je cca 2 roky.
Při výměně klínových řemenů se vyměňuje vždy celá sada současně. Při napínání
klínových řemenů se musí postupovat v souladu s ČSN 02 3109 dle odst. 6.3.
Při výměně klínových řemenů doporučujeme měrkou (Obr. 29) překontrolovat
opotřebení klínového profilu řemenice. Rozdíl mezi měrkou a profilem řemenice by měl
být max. 0,4 mm.
Ložiska ventilátorů s převodem jsou uzavřená, naplněná plastickým mazivem, se
zárukou 20 000 provozních hodin bezobslužného provozu. Ložiska s těsněním 2 ZP pro
ventilátory velikosti 250 až 400 nevyžadují domazávání. Jakostní tuková náplň ložisek
má trvanlivost max. 4 roky ode dne výroby a zajišťuje mazání po celou dobu životnosti
ložiska. Při delším skladování je nutné vyměnit celé ložisko. Ložiska pro ventilátory vel.
560 až 1000 je nutné mazat mazivy MOGUL LV 2-3 nebo UNIREX N3. Po uvedení do
provozu se ložiska domažou po cca 50-ti hodinovém provozu, dále je pak mazací
cyklus cca 8000 provozních hodin. Množství maziva pro jedno mazání je
cca 20 až 30 g.
Pro jednu ventilátorovou komoru se uvažuje jedna sada ložisek (příp. sada těsnění
ložisek), klínových řemenů. Typ elektromotoru, klínového řemene a řemenice jsou
uvedeny v technickém listě řemenového převodu ( Příloha. 10.3 ), který je dodáván s
každou ventilátorovou sekcí. Přehled používaných ložisek je uveden v Příloze 10.4.
K demontáži oběžného kola ventilátoru je zapotřebí stahovák. Jiné speciální nářadí
není nutné. Stahovák není součástí dodávky.
Postup dotahování ložisek :
Po nasazení ložiska na hřídel se ručně zašroubuje přítlačná matice na doraz. Poté se
klíčem dotáhne matice o dalších 90°.
Demontáž elektromotorů :
Uvolnit řemeny převodu povolením napínacích šroubů posunováků a uvolněním
šroubů, kterými je elektromotor připevněn. Poté se elektromotor vysune ven z komory.
Pro vyvezení velkých elektromotorů z komor ( KLM 10 a větší ) lze použít závěs
(nemusí být součástí dodávky, lze přiobjednat).
Obr. 26
Závěs k vyvezení elektromotoru
Demontáž řemenic :
Vyšroubujte šrouby z náboje, vyjměte je z otvorů a jeden nebo dva plně zašroubujte do
odtlačovacího otvoru s vnitřním závitem.
Lehce poklepejte na řemenici.
Utáhněte odtlačovací šroub(y), náboj a řemenice se oddělí od sebe.
32 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Rukou sejměte řemenici a náboj stáhněte ze hřídele.
TaperLock®):Pouzdr
Utahovací moment
upínacích šroubů (Nm)
Počet upínacích
šroubů (ks)
Šrouby s vnitřním
šestihranem (")
Klíč (mm)
5,6
2
1/4"
3
1210
20
2
3/8"
5
1610
20
2
3/8"
5
1615
20
2
3/8"
5
2012
30
2
7/16"
6
2517
50
2
1/2"
6
3020
90
2
5/8"
8
3535
115
3
1/2"
10
4030
170
3
5/8"
12
o
®
Taper-Lock
1108
Tabulka 1 Demontáž řemenic Taper-Lock - utahovací momenty upínacích šroubů (Nm)
Obr. 27
Montáž a demontáž řemenic
33 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Montáž řemenic (systém Taper-Lock®):
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vyčistěte a odmastěte náboj a kuželovou plochu řemenice.
Namažte šrouby a nasaďte řemenici na náboj tak, aby se otvory se závitem kryly s
otvory bez závitu.
Šrouby vložte do otvorů a zašroubujte je rovnoměrně rukou.
Na očištěný hřídel nasaďte řemenici, posuňte ji do požadované polohy a šrouby
utáhněte momentem podle Tabulka 1.
Kontrolujte vyrovnání čel řemenic do jedné roviny pomocí pravítka, nebo laserového
pravítka GATES (Obr. 51).
Oběma rukama uchopte řemenici a silně zatáhněte, abyste se ujistili, že je vše pevně
spojeno.
Pozor, při utahování klíč nesmí vyskočit ze šroubu z důvodu poškození šestihranu
šroubu.
Po prvních 50 hodinách chodu zařízení zkontrolujte utažení upínacích šroubů.
Utažení upínacích šroubů se dále pravidelně kontroluje při každé pravidelné údržbě
zařízení.
Vyrovnání řemenic do jedné roviny
Obr. 28
Vyrovnání řemenic do jedné roviny
Kontrola opotřebení řemenic
!
Max. dovolené opotřebení řemenic je 0,4mm. Kontrola boků drážky řemenice pomocí
měrky viz. Obr. 29.
Obr. 29
Kontrola opotřebení boků drážky řemenic pomocí měrky.
34 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.2.2.2 Měření napětí řemenů
Měření napětí řemenů lze provést buď mechanicky pomocí Tension Testeru nebo
pomocí zvukového měřiče napětí Sonic Tension Meter.
V žádném případě neodhadujte napětí klínových řemenů „podle zkušenosti“,
které vede k malému napětí řemenů a jejich následné destrukci.
Mechanicky pomocí Tension Testeru ( tužkový )
Požadované hodnoty pro měření jsou udány v převodovém listu, který je součástí
technické dokumentace u každé ventilátorové komory. Vzor je v příloze 10.3
Postup (Tension Tester – tužkový ):
Na spodní stupnici nastavit pomocí kroužku průhyb řemene.
Horní kroužek ponechat na hodnotě nula.
Napříč řemenicemi položit rovné pravítko.
Tension Tester položit kolmo na střed řemene a vyvinout dostatečně velký
tlak na tester, dokud spodní okraj spodního kroužku nebude v ose
s rovinou pravítka.
Pomocí horního kroužku určit F (sílu průhybu [N]).
Výsledek porovnat s hodnotami min/max síly (příloha 10.3 ) při dopínání
pro daný průhyb.
Poznámka:
a) jestliže naměřené F je menší než „Minimální síla pro daný průhyb ( N ),
je nutné dopnutí řemene
b) jestliže naměřené F je větší než „Maximální síla pro daný průhyb ( N ), je
nutné povolení řemene.
c) dodržujte hodnoty napínací síly uvedené v převodovém listu (příloha
10.3 ) pro napínání a dopínání ( po 24 hod provozu).
Kontrolujte vyrovnání čel řemenic do jedné roviny ( Obr. 28 ) pomocí pravítka, nebo
laserového pravítka GATES ( Obr. 51 ).
Stupnice síly
průhybu
"O"
kroužek
Stupnice průhybu
řemene
Obr. 30
Měření napětí řemene pomocí Tension Testeru.
35 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Poznámka
Pokud právě není k dispozici převodový list, může být k měření napnutí řemenic použita
přibližná metoda ( pouze pro dočasný provoz, např. pro najíždění zařízení ):
Na spodní stupnici nastavit pomocí kroužku hodnotu “f “= 1,5 mm pro každých
100 mm “T“ viz. Obr. 31
Horní kroužek ponechat na hodnotě nula.
Napříč řemenicemi položit rovné pravítko.
Tension Tester položit kolmo na střed řemene a vyvinout dostatečně velký tlak
na tester, dokud spodní okraj spodního kroužku nebude v ose s rovinou pravítka.
Pomocí horního kroužku určit F (sílu průhybu [N]).
Výsledek porovnat s hodnotami F´ a F´´ viz.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Poznámka:
a) jestliže naměřené F je menší než F´je nutné dopnutí řemene
b) jestliže naměřené F je větší než F´´ je nutné povolení řemene.
Napnutí řemene musí být kontrolováno dle převodového listu (Obr. 48 a Obr. 49)
pravidelně a vždy po prvních 24 provozních hodinách.
Obr. 31
Přibližná metoda pro měření napnutí řemene.
Typ
řemene
Vnější průměr
menší řemenice
Otáčky menší
řemenice
Min. F´
(Newton)
Max. F´´
(Newton)
SPZ
50 ÷ 90
100 ÷ 150
155 ÷ 180
1200 ÷ 5000
900 ÷ 1800
600 ÷ 1200
10
20
25
15
30
35
SPA
90 ÷ 145
150 ÷ 195
200 ÷ 250
900 ÷ 1800
600 ÷ 1200
400 ÷ 900
25
30
35
35
45
50
SPB
170 ÷ 235
250 ÷ 320
330 ÷ 400
900 ÷ 1800
600 ÷ 1500
400 ÷ 900
35
40
45
45
60
65
SPC
250 ÷ 320
330 ÷ 400
440 ÷ 520
900 ÷ 1800
600 ÷ 1200
400 ÷ 900
70
80
90
100
115
130
Tabulka 2 Informativní hodnoty pro dočasné napínání řemenů
36 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Pomocí zvukového měřiče napětí Sonic Tension Meter
Požadované hodnoty pro měření jsou udány v převodovém listu, který je součástí
technické dokumentace u každé ventilátorové komory. Vzor je v příloze 10.3.
Postup ( Sonic Tension Meter – akustický )
Zadat hodnoty
– měrné hmotnosti řemene - MASS
– šířky řemene - WIDTH
– délky větve řemene – SPAN.
Přidržet senzor cca 10 cm od řemene a lehce uhodit prstem do řemene.
Naměřenou hodnotu f (frekvence [Hz]) porovnat s hodnotami min/max dopínací
frekvence (vzor - příloha 10.3 ).
Poznámka:
a) jestliže naměřené f je menší než „Minimální frekvence Hz (Sonic), je
nutné dopnutí řemene
b) jestliže naměřené f je větší než „Maximální frekvence Hz (Sonic), je
nutné povolení řemene.
c) všimněte si v převodovém listu (příloha 10.3 ) uvedených hodnot
napínací frekvence Hz pro napínání a dopínání ( po 24 hod provozu) a
dodržujte je.
Kontrolujte vyrovnání čel řemenic do jedné roviny Obr. 28pomocí pravítka, nebo
laserového pravítka GATES viz. Obr. 51. Obr. 51 Laserové pravítko GATES
Důležitá upozornění
Problémy z důvodu nedostatečného napnutí řemene
Nadměrné opotřebení z důvodu vyvracení řemene z drážky řemenic.
Nadměrný provozní hluk.
Nadměrné vibrace řemene.
Anomální zatížení.
Problémy z důvodu přepnutí řemene
Nadměrné zatížení ložiska, hřídele a motoru s následným poklesem jejich
životnosti.
Zvyšující se zatížení všech dalších komponentů.
Zvýšení vibrací a hluku.
6.2.2.3 Ventilátory s volným oběžným kolem
Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu prověřte následující:
montáž a elektrická instalace je odborně
provedena,
jsou odstraněny případné zbytky po montáži a cizí tělesa z prostoru
oběžného kola a sacího prostoru.
Zkontrolujte odběr proudu! Jestliže je odběr proudu vyšší než je uvedeno na
výkonovém štítku motoru, je nutno ventilátor vyřadit z provozu.
Zkontrolujte směr otáčení, řiďte se šipkou označující směr otáčení umístěnou na
oběžném kole.
Cesty vedení vzduchu u ventilátoru udržujte volné a čisté – nebezpečí v důsledku
vylétávajících předmětů.
Vyvarujte se častých rozběhů a zastavování (dotažte se výrobce).
37 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Po době provozu cca 1 hod. znovu zkontrolujte, zda utahovací moment šroubového
spojení odpovídá předepsanému utahovacímu momentu.
Obr. 32
Ventilátory s volným oběžným kolem popis a směr otáčení
Údržba
Kontrola ventilátoru z hlediska mechanického kmitání podle DIN ISO 14694 každých 12
měsíců. Maximální povolená intenzita kmitání ventilátoru je 2,8 mm/s (měřeno na štítu
ložiska motoru na straně oběžného kola nebo podle zvláštního ujednání se
zákazníkem).
Podle druhu použití a dopravovaného média podléhá oběžné kolo přirozenému
opotřebení. Usazeniny na oběžném kole mohou vést k nevyváženosti a tím k poškození
(nebezpečí únavového lomu). Oběžné kolo může prasknout.
Oběžné kolo a zejména svarové švy kontrolujte z hlediska výskytu trhlin.
Ložiska ventilátorů s volným oběžným kolem jsou ložiska elektromotoru, na jehož
hřídeli je kolo ventilátoru přímo nasazeno – jejich životnost je určena výrobcem
použitého elektromotoru. Za tím účelem si dle potřeby vyžádejte návod k obsluze u
výrobce motoru.
Demontáž oběžného kola
Demontáž oběžného kola by měla provádět pouze odborně proškolená firma.
Uvolněte všechny stavěcí šrouby (3), podle velikosti pouzdra jeden nebo dva stavěcí
šrouby zcela vyšroubujte, potřete olejem a zašroubujte do demontážních otvorů (4).
Jeden resp. oba stavěcí šrouby rovnoměrně utahujte, až se upínací pouzdro (1) uvolní
z náboje (2). Oběžné kolo lze sejmout.
38 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Montáž oběžného kola
Doporučujeme přenechat odbornému servisu !
Všechny kovově čisté plochy (lícované plochy upínacího pouzdra Taperlock a hřídele
motoru) očistěte a ošetřete tukem. Upínací pouzdro Taper (1) vložte do náboje (2) a
otvory podle obrázku (Obr. 33) vzájemně vyrovnejte. Stavěcí šrouby lehce potřete
olejem a zašroubujte (3) - zatím nedotahujte.
Oběžné kolo s upínacím pouzdrem Taper (1) bez zatížení (při příslušném zajištění
hmotnosti oběžného kola pomocí zvedacího zařízení) nasuňte na hřídel, vyrovnejte v
axiálním směru, rovnoměrně utáhněte stavěcí šrouby (3) a přitom dodržujte utahovací
moment viz. Tabulka 1 . Prázdné otvory naplňte tukem, aby se zabránilo vniknutí cizích
těles. Po době provozu cca 1 hodina znovu zkontrolujte, zda utahovací moment
šroubového spojení odpovídá předepsanému utahovacímu momentu.
Obr. 33
Upevnění kola ventilátoru na hřídel elektromotoru pomocí upínacího pouzdra
Taperlock (1 upínací pouzdro Taper, 2 náboj, montážní otvory, 4 demontážní otvory)
Po demontáži oběžného kola a opětné montáži je nutné celou rotující soustavu znovu
vyvážit dle DIN ISO 1940, T1.
Před spuštěním se doporučuje kolo ručně protočit.
Čištění
Je potřebná pravidelná kontrola v případě nutnosti a čištění, aby se předešlo
nevyváženostem způsobeným nečistotami – očistěte oblast proudění u ventilátoru.
Všímejte si běhu s výskytem chvění.
Intervaly údržby se řídí stupněm znečištění oběžného kola.
Kompletní ventilátor se smí čistit jen vlhkým hadrem.
K čištění se nesmí používat žádné agresivní čistící prostředky rozpouštějící lak.
V žádném případě nepoužívejte k čištění vysokotlaké čistící přístroje nebo proud vody a
vůbec ne při běžícím ventilátoru.
Pokud do motoru vnikne voda: musí být vinutí motoru před dalším použitím vysušeno a
musí být vyměněno kuličkové ložisko motoru.
Důležitá upozornění
Pokud je použit frekvenční měnič, musí být nastaven tak, aby neumožňoval vyšší
otáčky než pracovní otáčky uvedené ve výpočtu. V žádném případě však otáčky
ventilátorového kola nesmí přesáhnout max. povolené otáčky (dojde k destrukci
kola).
Dbejte aby ventilátor nemohl nasát žádné předměty, nebo lepivý prach ( najíždění po
montáži bez filtrů, nebo větrání stavby - oběžné kolo ventilátoru je staticky i dynamicky
vyváženo ).
39 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
NEOTEVÍRAT DVEŘE ZA PROVOZU !
Zatímco ventilátorová komora s ventilátorem s převodem je podtlaková a za chodu jsou
dveře přisávány a otevírají se obtížně, u ventilátorové komory s volným oběžným kolem
je tomu naopak, neboť tato komora je přetlaková. Při otevření dveří za chodu je tlak
vzduchu otevírá. U větších jednotek tedy působí na velké dveře značná síla a mohlo by
dojít ke zranění osob. To platí i pro komory s dveřmi, nebo snímatelnými panely
v přetlakové části sestavy jednotky.
NEOTEVÍRAT DVEŘE ZA PROVOZU !
To platí zvláště pro jednotky s nízkotlakým ventilátorem, který může takto nasát velké
množství vzduchu a tím přetížit elektromotor ( odpojení ochran, nebo spálení motoru )
Na dveřích musí být vždy alespoň jeden závěr otevíratelný pomocí nástroje, resp.
zamykatelná klika v nepoškozeném stavu tak, aby se za chodu do jednotky nedostala
nepoučená osoba.
Z vnitřní strany dveří ventilátorové komory odstraňte nalepenou PE kapsu
s dokumentací, aby jí nenasál ventilátor a nedošlo k jeho poškození.
6.3 KF - komora filtrační
Filtrační komora zajišťuje vyčistění procházejícího vzduchu od pevných částic,
nejčastěji prachů. Zachycuje a odlučuje však např. i aerosoly, mokrou páru a sníh.
Komora slouží k filtrování vzduchu. Používají se kapsové filtry třídy filtrace G3, G4, F5
až F9, kazetové filtry délky 96 mm třídy filtrace G4 až F5 a kovové, tzv. odlučovače tuku
s hliníkovou odkapávací vanou. Pro zachycení plynných škodlivin a pachů slouží specielní
uhlíkové filtry. Rozměry filtračních vložek odpovídají evropskému standardu
6.3.1 Montáž, provoz a údržba
6.3.1.1 Komory s kazetovými a kapsovými filtry – látkové filtry
Filtrační vložky a tlakoměr (je-li součástí dodávky) jsou uloženy zabalené uvnitř filtrační
komory. Osadí se po montáži jednotky a vyčištění celého vzduchotechnického zařízení.
U každé filtrační vložky je nutné nalepit na jednu svislou stranu rámečku PE samolepící
těsnění s krycí fólií 3X6 mm ( např. Vitolen 3 x 6 mm ) - je součástí první dodávky.
Před uvedením do provozu se na panel komory namontuje tlakoměr a naplní se
nemrznoucí kapalinou dodávanou s tlakoměrem, pokud není použit el.diferenční
manometr.
Interval výměny filtračních vložek je závislý na provozních podmínkách. Při provozu se
filtrační vložky postupně zanášejí a zvětšuje se jejich tlaková ztráta. Její velikost se
kontroluje tlakoměrem. Vzroste-li tlaková ztráta na hodnotu zaneseného filtru viz
Tabulka 3 (asi dvojnásobek tlakové ztráty při čistých filtrech), filtrační vložky je nutné
vyměnit. Doporučuje se proto oba stavy na tlakoměru vyznačit.
Regenerace (čištění) vložek se neprovádí.
Náhradní filtrační vložky lze objednat u výrobce jednotek.
Na každou novou filtrační vložku je nutné nalepit PE samolepící těsnění s krycí fólií
3X6 mm ( např. Vitolen 3 x 6 mm ) – je součástí první dodávky, viz předchozí odstavec.
6.3.1.2 Komory s kovovými filtry
Kovové filtry se dopravují v komoře jednotky.
Jednotka musí být usazena vodorovně – odtok zachyceného tuku.
K odtoku zachyceného tuku slouží zachycovací vana a odtoková trubička. V normálním
provedení je trubička uzavřena zátkou. Pokud provozovatel zjistí, že se ve vaničce
hromadí zachycený tuk, podle jeho množství a provozního režimu zvolí jednu
z možností :
při přerušovaném provozu určí interval, kdy se při vypnutém zařízení otevře zátka
a nahromaděný olej vypustí a zachytí do vhodné nádoby,
40 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
při nepřerušovaném provozu, nebo nadměrném množství zachyceného oleje
osadit sifon, pokud byl součástí dodávky( viz 6.5.1.1). Výpočtová výška sifonu „h“
musí být pro olej cca o 20 % větší, vzhledem k menší měrné hmotnosti
odváděného oleje. Po jeho osazení kontrolovat funkci a určit termíny jeho čistění.
K čistění vymytím použijte roztok saponátu v teplé vodě o teplotě do 50 °C.
Filtry se při provozu postupně zanášejí prachem a je nutné je vyčistit, nejlépe v době
výměny látkových filtrů.
Čištění se provádí vyklepáním usazených hrubších částí a následným prvním
proplachem v roztoku saponátu v teplé vodě a dodatečným opláchnutím filtru čistou
vodou ( tlakovým čističem ).
6.3.1.3 Kriteria pro výměnu filtrů (kovový, kazetový, kapsový)
Kovový filtr
Obr. 34
Kazetový filtr
Kapsový filtr – hrubý a jemný
Základní typy filtrů pro zachycování tuků a prachů
Max. tlaková
délka
délka filtru ztráta
komory
l (mm) zaneseného
G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9 (mm)
filtru
Třída filtrace EN 779
typ filtru
Hrubý předfiltr kovový
s vanou, tukový filtr
Kazetový hrubý filtr
papírový
Kapsový hrubý filtr
Kapsový jemný filtr
Kapsový jemný filtr
250
25
130 Pa
250
96
200 Pa
500
800
800
360
500
625
300 Pa
300 Pa
300 Pa
Tabulka 3 Použité typy filtrů a max. tlakové ztráty při jejich zanesení
41 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.3.1.4 Vyskládání a rozměry filtrů ve filtrační komoře (kovový, kazetový,
kapsový)
KLM 02
KLM 04
KLM 06
AH
Z
KLM 10
F
BV
KLM 12
KLM 08
BV
KLM 16
C
D
D
BH
BH
D
KLM 20
AH
AH
D
D
BV
D
D
AH
AH
EV
C
C
KLM 25
KLM 31
BH
BH
I
D
D
BV
D
D
BV
D
D
BH
KLM 40
D
D
D
KLM 63
BH
BH
BH
I
BH
BH
BH
EH
D
D
D
B
V
D
D
D
AV
D
D
D
AV
D
D
D
B
V
D
D
D
AV
D
BH
BH
KLM 80
BH
BH
BH
BH
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Rozměry filtračních
vložek
AH 592 x 490 – L
a x b – L (mm)
EH 490 x 287 – L
L = 25
kovové filtry
EV 287 x 490 – L
L = 96
kazetové filtry
AV
490 x 592 – L
F
402 x 592 – L
L = 360 EU3,4 a krátké EU5
BH
592 x 287 – L
I
287 x 287 – L
L = 500 EU 5 filtry
BV
287 x 592 – L
Z
490 x 402 – L
L = 590 EU 6-9 filtry
C
897 x 287 – L
D
592 x 592 – L
Tabulka 4 Vyskládání filtračních vložek ( kapsové, kazetové a kovové ) ve filtračních
komorách
Důležitá upozornění
Při osazování látkových kapsových filtrů nesmí dojít k záměně filtračních vložek
s různou délkou kapes (u kratších nižší jímavost, nebo u delších kapes jejich přesah do
následující komory s následkem např. ucpání tlumičů, přiblížení k ohřívači).
6.3.1.5 Komory s filtry s aktivním uhlím
Filtrační patrony s aktivním uhlím se dopravují samostatně. Do komor se osadí při
konečné montáži po vyčištění celého vzduchotechnického zařízení.
Při provozu se povrch aktivního uhlí filtračních vložek zanáší a postupně ztrácí svoji
sorpční schopnost. Stupeň nasycení aktivního uhlí se určuje podle nárůstu hmotnosti.
Výměna náplně se doporučuje při dosažení povoleného nárůstu hmotnosti viz.Tabulka
5 (max. cca 1,2 násobku hmotnosti čistého stavu).
42 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Při vlhkosti vzduchu nad 70 % dochází k poklesu sorpčních vlastností ( při vlhkosti 90 %
je kapacita filtru již jen 50 % ). Vzduch s mokrou párou ( 100% ) navíc poškodí plášť
filtračních patron korozí.
Regeneraci aktivního uhlí z použitých sorpčních vložek ( patron ) provádí jejich výrobce.
Obr. 35
Schéma komory s uhlíkovými filtry a pohled na osazené patrony
Účinnost záchytu
Náplň patron
škodlivin
KS – SC40 pro adsorpci organických uhlovodíků a
průměrně 60 - 75%
zápachů ze vzduchu
Speciální impregnovaná aktivní uhlí
KS - KR1 pro záchyt čpavku z plynů a ze vzduchu
80 – 90%
KS - KC10 k záchytu kyselých par z plynů a ze
60 – 90%
vzduchu (částečně SO2)
KS - J42 k záchytu sulfátů ze vzduchu
85 – 90%
KS – HS10 k záchytu formaldehydu ze vzduchu
80 – 90%
KS – SQ21 k záchytu par rtuti ze vzduchu a
95 – 98%
z plynů
KS - CCA k záchytu fosfátů ze vzduchu
90 – 95%
KS - RKJ 1 k záchytu radioaktivního metyljodidu
99%
KS – ZS10 k záchytu aminů ze vzduchu a z plynů
75 – 80%
Adsorpční
kapacita
(povolený nárůst
hmotnosti)
25 %
20 %
10 %
> 95 %
20 %
20 %
5%
12 %
10 %
Tabulka 5 Typy uhlíkových filtrů a maximální povolená adsorpční kapacita
KLM
počet patron
2
8
4
12
6
20
8
24
10
30
12
40
Tabulka 6 KLM a počty patron uhlíkových filtrů.
43 / 80
16
48
20
60
25
78
31
104
40
118
63
172
80
174
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.4 KO - komora ohřívací
Ohřívací komora zvyšuje teplotu procházejícího vzduchu. Typy použitých
výměníku jsou – vodní, parní, elektrický a plynový.
6.4.1 Komora vodního ohřívače
6.4.1.1 Montáž
Ohřívací komory jsou opatřeny štítkem, který znázorňuje způsob zapojení výměníků v
protiproudu (viz Obr. 36). Zapojení v protiproudu se musí bezpodmínečně dodržet.
TOPNÁ
VODA
VSTUP
VZDUCH
TOPNÁ
VODA
VSTUP
Obr. 36
Připojení výměníků v protiproudu
Při utahování přípojek výměníku je nutné např. druhým klíčem přidržet hrdlo výměníku
tak, aby se utahovací moment nepřenášel na těleso výměníku.
Veškeré potrubí musí být připevněno nezávisle na výměnících. Potrubní rozvody
činných tekutin nesmí svou hmotností a dilatačními silami působit na bloky jednotky a
nebo na výměníky. Přípojky musí být provedeny tak, aby dilatace trubek vlivem teploty
nezpůsobila nadměrné zatížení hrdel.
Instalace čidel a snímačů teploty se doporučuje v místě profilů komor. Každý takto
vytvořený otvor v profilu je nutné řádně utěsnit.
Kapilární čidlo protimrazové ochrany je vhodné umístit na plechové díly výstupní strany
výměníku.
Ochranou proti zamrznutí se musí vybavit i jednotky, jež nejsou ve stálém provozu,
např. záložní jednotky. Doporučený způsob ochrany ohřívačů před zamrznutím při
provozu je uveden v kap. 6.4.1.4
Jednotky odstavené z provozu se musí chránit před zamrznutím vypuštěním vody a ze
všech částí jednotky. Pro možnost vypuštění vody musí být v potrubním rozvodu
v bezprostřední blízkosti připojovacích hrdel vypouštěcí a odvzdušňovací ventily tak,
aby mezi výměníky a ventily nebyla žádná další armatura.
Odvzdušňovací ventil, pokud není namontovaný, musí být usazený na nejvyšším místě
přívodu teplé vody.
6.4.1.2 Provoz
Před uvedením do provozu se kontroluje připojení činných tekutin do výměníků, funkce
uzavíracích ventilů a protimrazové ochrany.
Při zahájení provozu se výměníky musí odvzdušnit.
44 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Při teplotě venkovního vzduchu pod +5°C se musí před spuštěním ventilátoru otevřít
přívod činné tekutiny do ohřívače. Teplota ohřátého vzduchu před ventilátorem přitom
nesmí překročit +40°C.
Při zastavení chodu ventilátoru musí být zajištěno současně uzavření přívodu činné
tekutiny do ohřívačů.
Voda pro vodní výměníky nesmí obsahovat nečistoty způsobující zanášení, zejména
produkty koroze ocelových a litinových částí. Pro zabránění vzniku těchto nečistot je
nutné užívat chemicky upravenou vodu o parametrech dle ČSN 07 7401.
Vodíkový exponent pH 7 – 9.
Tvrdost vody 1,0 mval.l-1.
Obsah chloridů max. 30 mg.l-1.
Obsah fosforečnanů přepočtený na P2O5, min. 15 mg.l-1.
6.4.1.3 Údržba
Při kontrole, čištění a opravách musí být uzavřen vstup činné tekutiny do výměníků. S
pracemi na vodních ohřívačích se může začít až po vychladnutí na minimálně +40 °C.
Při vypouštění činných tekutin z výměníků musí být jejich teplota nižší než +40°C.
Zbytková voda po vypuštění výměníku se musí odstranit stlačeným vzduchem.
Žebra výměníků se čistí proti směru proudu vzduchu profouknutím stlačeným
vzduchem nebo roztokem Hydroclean (dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k
poškození lamel).
Demontáž výměníků z ohřívací komory - výměník lze vysunout z komory po odpojení
potrubí a sejmutí bočního panelu. POZOR PŘI MANIPULACI ! Víceřadé výměníky mají
velkou hmotnost.
Žádné náhradní díly nejsou zapotřebí. V případě poškození výměníku lze tento
objednat u výrobce.
Mrazem poškozené výměníky nejsou předmětem záruky!
V objednávce je nutné uvést:
velikost jednotky,
typ výměníku - vodní nebo pro přímé chlazení,
počet řad,
u vodních výměníků - počet vodních cest, rozteč lamel,
označení původního výměníku (je uvedeno na výrobním štítku výměníků).
6.4.1.4 Protimrazová ochrana vodních ohřívačů
Kontrolujte, zda jsou dodrženy zásady projekčního řešení.
Ohřívače je nutné navrhovat bez zbytečných výkonových rezerv.
Předimenzování zvyšuje nebezpečí jejich zamrznutí.
Zajistit napojení všech spotřebičů včetně obvodů měření a regulace protimrazové
ochrany na náhradní elektrický zdroj.
Při směšování venkovního a oběhového vzduchu před ohřívačem se musí
přivádět studený vzduch v horní části jednotky, co možná v největší vzdálenosti
od ohřívače.
První vodní ohřívač, který je ve styku s venkovním vzduchem, musí mít vlastní
oběhové čerpadlo, tj. regulaci změnou teploty při stálém průtoku vody ohřívačem.
Stálý jmenovitý průtok topné vody zabraňuje zamrznutí při krátkodobém poklesu
teploty topné vody oproti projektovaným hodnotám nebo při rozdílných tlakových
ztrátách jednotlivých vodních cest ohřívače. Rovněž rozdělení teplot na ploše
ohřívače je rovnoměrnější.
Je nutné snímat teplotu vody vystupující z ohřívače a teplotu venkovního
vzduchu.
Správně dimenzovat regulační orgány a oběhové čerpadlo topné vody.
45 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Kontrolujte funkce protimrazové ochrany :
a) Čidlo venkovní teploty:
Poklesne-li venkovní teplota na +1°C, musí se uvést do chodu oběhové čerpadlo
prvního ohřívače bez ohledu na to, je-li vzduchotechnické zařízení v chodu nebo v
klidu. Přitom se předpokládá chod hlavního čerpadla.
b) Čidlo teploty vody:
Při poklesu teploty topné vody za ohřívačem na +12 až 15°C otevírá regulační ventil
přívod topné vody do ohřívače na maximum. Při dosažení teploty topné vody za
ohřívačem asi +40°C se vrací regulační ventil do původní polohy.
c) Čidlo teploty vzduchu za ohřívačem:
Při použití kapilárního snímače teploty se kapilára umístí do celého průřezu činné
plochy výměníku. Umístění tělesa termostatu musí být řešeno tak, aby nebyl ovlivněn
vnějšími teplotami, např. jeho umístěním do volné komory za ohřívačem.
Stonkový snímač teploty se umisťuje do spodní části jednotky nebo potrubí. Při
poklesu teploty vzduchu za ohřívačem na +5°C se klapka na přívodu vzduchu k
ohřívači samočinně uzavírá a musí se odstranit příčina poklesu teploty vzduchu.
Při dalším poklesu teploty vzduchu za ohřívačem na +2°C se vzduchotechnické
zařízení odstavuje z chodu. Hlavní čerpadlo topné vody zůstává v chodu.
Zařízení se může opětovně spustit ručně po zjištění a odstranění příčin poklesu
teploty vzduchu.
46 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
d) Při odstaveném zařízení jsou v činnosti pouze funkce uvedené v bodech a) a b), a
to v plném rozsahu.
Obr. 37
Schémata s doporučenými způsoby zapojení protimrazové ochrany
Zapojení 1 a 2 zajišťuje konstantní průtok topné vody v ohřívači i v přívodním
okruhu při všech provozních stavech. Používají se při větších průtocích vody
ohřívačem.
Zapojení 3 zajišťuje konstantní průtok topné vody v ohřívači i v přívodním okruhu
při všech provozních stavech. Používají se při malých průtocích vody ohřívačem.
Důležitá upozornění
Mrazem poškozené výměníky nejsou předmětem záruky!
V zimním období při zastavení chodu jednotky, např. při výpadku elektrického proudu,
je nutné mít na zřeteli nebezpečí možného zamrznutí výměníku.
Špatné zapojení výměníku – např. souproud místo požadovaného protiproudu –
způsobí pokles výkonu cca o 30 % !
Jediná spolehlivá ochrana proti zamrznutí je použití nemrznoucí glykolové směsi ve
výměníku a systému místo vody.
47 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.4.2 Komora parního ohřívače
6.4.2.1 Montáž
Ohřívače jsou podle velikosti dodávány buď smontované a tvoří jeden dopravní a
montážní celek, nebo jsou rozloženy na několik montážních celků (u větších a těžších
ohřívačů).
Činnou tekutinou je sytá pára do tlaku 1,7 MPa (absolutní) s teplotou do 200oC.
Zapojení ohřívače do parního systému se provede pomocí hrdel. Hrdlo pro přívod páry
má větší průměr než hrdlo pro odvod kondenzátu. Parní okruh musí být dokonale
utěsněn.
Vypouštěcí a odvzdušňovací ventily nejsou součástí dodávky ohřívače.
Ohřívače musejí být zajištěny na přívodním a odvodním potrubí tak, aby nejvyšší
dovolený tlak a teplota nemohly být za provozu překročeny.
Počty výměníků v komoře.
Ohřívače pro velikosti KLM 02 až 10 mají uvnitř jeden výměník.
Ohřívače pro velikosti KLM 12 až 25 tvoří dva samostatné výměníky se dvěmi
páry samostatných vývodů vyvedených vně jednotky na straně obsluhy (vedle
sebe - rozteč 70mm).
Ohřívače pro velikosti KLM 31 až 80 tvoří několik výměníků svedených uvnitř
komory do jednoho přívodního a jednoho kondenzátního potrubí.
KLM 02-10
KLM 12-25
D
D
B
D
d
d
L
veliko
st
KLM
02
04
06
08
10
12
16
20
25
31
40
63
80
KLM 31-80
délka
L
(mm)
250
250
250
250
250
250
250
250
250
400
400
400
400
Obr. 38
B
B
L
šířka
A
(mm)
550
650
800
1000
1000
1250
1250
1600
1600
2000
2250
2400
2600
výška
B
(mm)
550
650
800
800
1000
1000
1250
1250
1600
1600
1700
2250
2250
d
L
připojovací rozměry media – vnější rozměr trubky
přívodní hrdlo x tloušťka kondenzátní hrdlo x
trubky
tloušťka trubky
D (mm)
d (mm)
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
2 hrdla - 38 x 2,6
76 x 3,5
48 x 3,2
90 x 4
48 x 3,2
90 x 4
48 x 3,2
115 x 4,5
48 x 3,2
Obslužná strana parní ohřívací komory a připojovací rozměry
48 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.4.2.2 Provoz
Před uvedením do provozu se kontroluje připojení činných tekutin do výměníků, funkce
uzavíracích ventilů a protimrazové ochrany ( dle kap. 6.4.1.4 ).
Zapojením do vzduchového systému je ohřívač připraven k činnosti. Otevřením
přívodního parního ventilu a spuštěním ventilátoru je topný systém uveden do provozu.
Jako ochranu výměníku před zamrznutím doporučujeme snímat teplotu vzduchu za
ohřívačem kapilárovým termostatem (min.5oC) a současně snímat teplotu vody
v kondenzátním potrubí (min.10oC).
U venkovního provedení musí být zajištěno přívodní i odvodní potrubí media proti
zamrznutí např. izolací a topným kabelem.
Při zastavení chodu ventilátoru musí být zajištěno současně uzavření přívodu činné
tekutiny do ohřívačů.
6.4.2.3 Údržba
Shodná s kap. 6.4.1.3
Manipulace s ohřívačem se smí provádět pouze do povrchové teploty ohřívače 60°C a
ohřívač musí být bez přetlaku .
Ohřívače nemají náhradní díly. Při poškození, které nelze opravit se musí vyměnit celý
ohřívač (baterie).
Podle potřeby je nutné mechanicky očistit žebrovky ohřívače, prach odstranit proudem
stlačeného vzduchu, případně obnovit nátěr.
6.4.3 Komora elektrického ohřívače
6.4.3.1 Montáž
Údaje o elektrickém ohřívači včetně elektrického zapojení jsou uvedeny v montážních a
provozních předpisech elektrických ohřívačů vzduchu, které se dodávají s každým
elektrickým ohřívačem a jsou v plastovém obalu na horním panelu komory. Tyto
podklady také naleznete také na www.janka.cz.
Práce s elektrickým ohřívačem smí provádět pracovník s odbornou kvalifikací podle
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.
6.4.3.2 Provoz
Elektrický ohřívač nesmí být zapnut bez chodu ventilátoru jednotky. Je proto nutné při
návrhu regulace a elektrické instalaci zajistit možnost zapínání elektrického ohřívače až
po spuštění ventilátoru klimajednotky. Po vypnutí elektrického ohřívače se musí
ponechat ventilátor jednotky nejméně 3 minuty v chodu, aby došlo k ochlazení topných
těles. Při nedodržení této podmínky výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody,
způsobené teplem akumulovaným v tělese elektrického ohřívače.
Je-li ve směru proudu vzduchu před elektrickým ohřívačem umístěna filtrační komora s
kapsovými filtry, musí se před prvním startem jednotky zkontrolovat, zda nejsou filtry
porušené a zda se nedotýkají topných tyčí ohřívače!
49 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.4.3.3 Údržba
RS - topné tyče spojené do sekcí
T - termostat, nastavený na 50°C
TP - tepelná pojistka TS 400 50°C
Obr. 39
Příklad zapojení elektrického ohřívače (Údaje o elektrickém ohřívači jsou
uvedeny v montážních a provozních předpisech elektrických ohřívačů vzduchu včetně
elektrického zapojení!)
Důležitá upozornění
Elektrický ohřívač nesmí být umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu, v blízkosti
elektrického ohřívače nesmí být skladovány výbušné a snadno zápalné látky.
Elektrický ohřívač nesmí být zapnut bez chodu ventilátoru jednotky – viz provoz.
6.4.4 Komora plynového ohřívače
6.4.4.1 Montáž
Údaje pro plynové ohřívací komory a hořáky, které jsou použity do komor plynových
ohřívačů jsou uvedeny v podkladech „Technická dokumentace pro odběratele
horkovzdušných ohřívacích komor BK“ a „Weishaupt manuál k obsluze hořáku.....“ - dle
typu a velikosti, které se dodávají s každou komorou plynového ohřívače a jsou a jsou
v plastovém obalu na horním panelu komory. Na vyžádání zašleme návody. Tyto
podklady také naleznete také na www.janka.cz.
Připojení na plynový rozvod může provést pouze odborná fyzická nebo právnická osoba
s platným oprávněním.
6.4.4.2 Provoz
Plynový ohřívač nesmí být zapnut bez chodu ventilátoru jednotky. Je proto nutné při
návrhu regulace a elektrické instalaci zajistit možnost zapínání hořáku plynového
ohřívače až po spuštění ventilátoru klimajednotky. Po vypnutí hořáku plynového
ohřívače se musí ponechat ventilátor jednotky nejméně 10 minut v chodu, aby došlo k
ochlazení výměníku plynového ohřevu. Při nedodržení této podmínky výrobce nenese
žádnou odpovědnost za škody, způsobené teplem akumulovaným v tělese plynového
ohřívače.
50 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.4.4.3 Údržba
Pokyny pro čistění a údržbu ohřívače a hořáku jsou uvedeny v podkladech „Technická
dokumentace pro odběratele horkovzdušných ohřívacích komor BK“.
Důležitá upozornění
Plynový ohřívač nesmí být umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Plynový ohřívač nesmí být zapnut bez chodu ventilátoru jednotky – viz provoz.
6.5 KCH - komora chladící
Chladící komora snižuje teplotu a absolutní vlhkost procházejícího vzduchu.
Používáme komory s vodním, nebo přímým chlazením.
6.5.1 Montáž
Chladící komory jsou opatřeny štítkem, který znázorňuje způsob zapojení výměníků v
protiproudu (viz Obr. 36). Zapojení v protiproudu se musí bezpodmínečně dodržet.
Většina chladících komor je vybavena eliminátorem
kapek, který slouží k zachycování kapek kondenzátu
unášených vzduchem při vyšších rychlostech v komoře.
Obr. 40
Při případné manipulaci s eliminátorem kapek je nutné
při jeho zpětné montáži dbát na správné umístění (viz
Obr. 40 – šipka znázorňuje směr proudění vzduchu).
Kontrolujte polohu eliminátoru kapek – je umístěn vždy
po proudu vzduchu za chladičem.
Správná poloha eliminátoru kapek – pohled shora
Při utahování přípojek výměníku je nutné např. druhým klíčem přidržet hrdlo výměníku
tak, aby se utahovací moment nepřenášel na těleso výměníku.
Veškeré potrubí musí být připevněno nezávisle na výměnících. Potrubní rozvody
činných tekutin nesmí svou hmotností a dilatačními silami působit na bloky jednotky a
nebo na výměníky. Přípojky musí být provedeny tak, aby dilatace trubek vlivem teploty
nezpůsobila nadměrné zatížení hrdel.
Instalace čidel a snímačů teploty se doporučuje v místě profilů komor. Každý takto
vytvořený otvor v profilu je nutné řádně utěsnit.
Jednotky odstavené z provozu nebo jednotky jen s chladící komorou pro letní chlazení
se musí chránit před zamrznutím vypuštěním vody a případně kondenzátu ze všech
částí jednotky. Pro možnost vypuštění vody musí být v potrubním rozvodu
v bezprostřední blízkosti připojovacích hrdel vypouštěcí a odvzdušňovací ventily tak,
aby mezi výměníky a ventily nebyla žádná další armatura.
Odvzdušňovací ventil, pokud není namontovaný, musí být usazený na nejvyšším místě
přívodu studené vody.
Zbytková voda po vypuštění výměníku se musí odstranit stlačeným vzduchem.
Výměníky s přímým chlazením mají výrobcem určená chladiva, která se musí použít,
aby byl dodržen chladící výkon.
Výměník s přímým chlazením je z výroby naplněn dusíkem.
Zdroj chladu není součástí dodávky zařízení.
51 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Zapojení chladivového okruhu musí provést odborná firma.
6.5.1.1 Sifony
Všechny svody kondenzátu (vody) do kanalizace u komor chladících, rekuperačních
s deskovým výměníkem, vodního a parního vlhčení se pro bezchybnou funkci musí
připojit přes sifony.
Sifony se používají jednotlivě pro každou komoru a jsou součástí dodávky uvedených
komor. Vyhovují ve standardním provedení pro tlakový rozsah cca od
– 1 300 Pa do +2 200 Pa. Při jiném tlaku je nutné upravit rozměry sifonu – konzultujte
správnou výšku sifonu s výrobcem.
Sifony jsou výškově nastavitelné zasouváním a vysouváním jednotlivých / nelepených /
dílů. Pokud to stavební úpravy dovolí, lze sifony vytáhnout maximálně tak, aby
minimální zasunutí jednotlivých dílů bylo 10 mm za těsnění.
6.5.1.1.1
Sifony JANKA podtlakové / p < p bar /
/ umístěny před ventilátorem /
270±10
S vytočením sifonu :
∆h = 140 + 50 = 190 mm max
∆p = 1300 + 500 = 1800 Pa max
∆h
H = ∆h + 100 = 240 max
Min 15°
∆h
HV = ∆h + 50 = 240 max
p [ Pa ]
pbar [ Pa ]
Bez vytočení sifonu
∆h = 140 mm max
∆p = 1300 Pa max
Maximální hodnoty platí pro standardní podtlakový sifon JANKA.
Obr. 41
Připojení podtlakového sifonu JANKA se zpětnou klapkou – kuličkou.
Výpočet minimální pracovní výšky podtlakového sifonu JANKA s klapkou / kuličkou / se
určí podle vztahu:
∆ h = ∆p / 10 +10
[ mm ]
kde ∆p [ Pa ] je absolutní hodnota rozdílu tlaku v daném místě jednotky při maximálním
provozním stavu a atmosférického tlaku. Pro stanovení tlakových rozdílů ∆p se uvažuje
zanesení filtrů na dvojnásobnou hodnotu tlakové ztráty oproti hodnotě při čistých filtrech.
1. Příklad výpočtu :
Jednotka na nohách / rámu / má výšku osy bočního odvodu kondenzátu od země 190 mm
Maximální podtlak v jednotce
Minimální pracovní výška podtlakového sifonu
∆p
= - 600 Pa
∆ h = ∆p / 10 +10
∆ h = 600 / 10 +10 = 60 + 10 = 70
52 / 80
[ mm ]
[ mm ]
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Minimální stavební výška sifonu je H = ∆h + 100 = 70 + 100 =170 mm.
Sifon pro stavební výšku 190 mm vyhoví s rezervou 20 mm.
Pozn. Sifon / při max. stavební výšce 190 mm / udrží podtlak maximálně - 800 Pa.
2. Příklad výpočtu :
Jednotka na nohách / rámu / má výšku osy bočního odvodu kondenzátu od země 190 mm
Maximální podtlak v jednotce
∆p
= - 1 000 Pa
minimální pracovní výška podtlakového sifonu
∆ h = ∆p / 10 +10
∆ h = 1 000 / 10 +10 =100 + 10 =110
[ mm ]
[ mm ]
Minimální stavební výška sifonu je H = ∆h + 100 = 100 + 100 =200 mm.
Sifon pro stavební výšku 190 mm nevyhoví o 10 mm.
Tento sifon je možno natočit dle obr. 1 tak, že maximální ∆h se zvětší o 50 mm / tím vzroste i
maximální podtlak, který sifon udrží o 500 Pa / při zachování stejné stavební výšky pro sifon.
Vytočením části sifonu se zpětným ventilem o 75° dle obrázku je potom potřebná stavební
výška
HV = ∆h + 50 = 110 + 50 = 160
Sifon / po vytočení / pro stavební výšku 190 mm vyhoví s rezervou 30 mm.
Pozn. Sifon vytočený o 75 °/ při max. stavební výšce 190 mm / udrží podtlak maximálně
- 1300 Pa.
3. Příklad výpočtu :
Jednotka na nohách / rámu / má výšku osy bočního odvodu kondenzátu od země 190 mm
Maximální podtlak v jednotce
∆p
= - 1 500 Pa
minimální pracovní výška podtlakového sifonu
∆ h = ∆p / 10 +10
[ mm ]
∆ h = 1 500 / 10 +10 =150 + 10 =160 [ mm ]
Minimální stavební výška sifonu je H = ∆h + 100 = 150 + 100 =250 mm.
Sifon pro stavební výšku 190 mm nevyhoví o 60 mm.
Nyní jsou dvě možnosti – podložit jednotku minimálně o 50 mm, nebo zapustit sifon minimálně
o 50 mm do země, abychom dosáhli maximální stavební výšky sifonu /240 mm /. Pak sifon
udrží – 1 300 Pa maximálně – což je stále nevyhovující.
Tento sifon je možno natočit dle obr. 1 tak, že maximální ∆h se zvětší o 50 mm / tím vzroste i
maximální podtlak, který sifon udrží o 500 Pa / při zachování stejné stavební výšky pro sifon.
Vytočením části sifonu se zpětným ventilem o 75° dle obrázku je potom minimální stavební
výška
HV = ∆h + 50 = 160 + 50 = 210
Sifon / po vytočení / pro maximální stavební výšku 240 mm vyhoví s rezervou 30 mm.
Pozn. Sifon vytočený o 75 °/ při max. stavební výšce 240 mm / udrží podtlak maximálně
- 1800 Pa.
Pokud bude jednotka startovat do zavřených klapek a podtlak vzroste / než se klapky
otevřou / například na -2000 Pa, nic se nestane, protože tento podtlak podrží zpětná
klapka / kulička /.
Podmínky použití :
•
Podtlakový sifon JANKA musí obsahovat kuličku, která slouží jako zpětný ventil pro
správnou funkci sifonu nezalitého vodou a zabraňuje pronikání pachů dovnitř jednotky.
53 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
•
Sifon musí být nasazen na jednotku plynotěsně / pryžová manžeta /.
•
Pro další zvýšení podtlaku o max. 500 Pa lze svislou část se zpětným ventilem / kuličkou
/ vytočit do levé, nebo pravé strany – maximálně tak, aby s vodorovnou rovinou svírala
úhel 15°. Druhá část sifonu / nasazená na jednotku / by měla zůstat ve svislé poloze.
6.5.1.1.2
Sifony JANKA přetlakové / p > p bar /
/ umístěny za ventilátorem /
HV = ∆h + 60 = 310 max
270±10
∆h = 250 max
∆h
H = ∆h+60 = 310 max
p [ Pa ]
p bar [ Pa ]
Bez pootočení celého sifonu :
∆p = 2 300 Pa max
S pootočením celého sifonu :
∆p = 2 300 Pa max
Maximální hodnoty platí pro standardní přetlakový sifon JANKA
Obr. 42
Připojení přetlakového sifonu JANKA / snížení stavební výšky sifonu /
Výpočet minimální pracovní výšky přetlakového sifonu JANKA se určí podle vztahu:
∆ h = ∆p / 10 +20
[ mm ]
kde ∆p [ Pa ] je absolutní hodnota rozdílu tlaku v daném místě jednotky při maximálním
provozním stavu a atmosférického tlaku. Pro stanovení tlakových rozdílů ∆p se uvažuje :
- zanesení filtrů na dvojnásobnou hodnotu tlakové ztráty oproti hodnotě při čistých
filtrech
- zohlednit nárůst tlaku při případném startu jednotky do zavřených klapek.
Příklad výpočtu :
přetlak v jednotce / se zanesenými filtry /
∆p
minimální pracovní výška přetlakového sifonu
= + 1350 Pa
∆ h = ∆p / 10 +20
[ mm ]
∆ h = 1350 / 10 +20 = 135 + 20 = 155
[ mm ]
Tento sifon je možno natočit dle obr. 6b tak, aby ∆h zmenšené = 155 mm a tím se zmenšila
stavební výška pro sifon.
Pokud ale bude jednotka startovat do zavřených klapek na výtlaku a tlak vzroste / než se klapky
otevřou / například na 2000 Pa, bude ∆ h = 2000 / 10 +20 = 200 + 20 = 220 mm .
54 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Podmínky použití :
V období použití musí být sifony v přetlakové části jednotky zcela zality vodou, v mimo
provozním období je nutno nátrubky pro přetlakové sifony zaslepit.
Je-li přetlakový sifon pro danou jednotku dostatečný, lze zjistit vizuální zkouškou. Při
chodu a rozběhu zařízení (bez kondenzace) nesmí být po zalití sifonu voda vytlačena
do odpadního potrubí.
Při nižším tlaku než 2 300 Pa může sifon zůstat ve svislé poloze, nebo jej lze celý
pootočit okolo nátrubku odvodu kondenzátu až o 50° ze svislé osy a tím snížit stavební
výšku H sifonu. Je třeba dbát, aby byla zachována minimální pracovní výška ∆ h
sifonu.
Důležitá upozornění
Provozovatel je povinen kontrolovat sifony minimálně 2 x ročně, zejména jejich
průchodnost a těsnost. U podtlakových sifonů těsnost nasazení na jednotku a těsnost
dosednutí kuličky.
Sifony se používají jednotlivě pro každou komoru a jsou součástí dodávky uvedených
komor.
Potrubí za samostatným sifonem musí maximálně po 1 m vyústit do volné atmosféry ,
tj. nesmí být zaústěno přímo do kanalizačního potrubí.
Odvod kondenzátu za jednotlivými sifony jedné sestavy lze spojovat do jednoho
potrubí. Toto potrubí musí maximálně po 1 m za posledním sifonem vyústit do volné
atmosféry. / Podtlakové sifony JANKA musí obsahovat kuličku a přetlakové musí být
zality vodou /.
Sifon musí být nasazen vždy na nátrubek odvodu kondenzátu. Nikdy nespojovat
odvody kondenzátu potrubím a potom do jednoho sifonu.
V zimním období musí být u venkovních jednotek zajištěno temperování kondenzátní
trasy včetně sifonů, proti zamrznutí např. topnými el. kabely.
Pro správný odvod kondenzátu musí být jednotka usazena vodorovně, aby kondenzát
odtékal odvodní trubičkou a nedocházelo k jeho hromadění na opačném konci vany.
Sifon po osazení zafixujte tak, aby nedošlo k jeho samovolnému rozpojení vlivem
hmotnosti vody uvnitř.
Standardní osová výška odvodu kondenzátu je 190 mm u jednotek s podstavou
120 mm. Stavební úpravy spojené s jinou výškou sifonu řeší projektant.
Lze také použít delší nohy připevněné do rámu ( Obr. 3).
Pro nátrubek Ø 20 mm, použijeme vhodnou vložku (např. PE hadici délky 30 mm),
abychom mohli použít uvedené sifony o Ø 30 mm.
6.5.2 Provoz
Před uvedením do provozu se kontroluje připojení činných tekutin do výměníků, funkce
uzavíracích ventilů, naplnění sifonů (protizápachových vodních uzávěrek) vodou,
funkce uzavíracích ventilů a odvodnění sekce.
Při zahájení provozu se výměníky musí odvzdušnit.
Voda pro vodní výměníky nesmí obsahovat nečistoty způsobující zanášení, zejména
produkty koroze ocelových a litinových částí. Pro zabránění vzniku těchto nečistot je
nutné užívat chemicky upravenou vodu o parametrech dle ČSN 07 7401.
Vodíkový exponent pH 7 – 9.
Tvrdost vody 1,0 mval.l-1.
Obsah chloridů max. 30 mg.l-1.
Obsah fosforečnanů přepočtený na P2O5, min. 15 mg.l-1.
Výměníky s přímým chlazením mají max. tlak chladiva 2 Mpa.
55 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.5.3 Údržba
Při kontrole, čištění a opravách musí být uzavřen vstup činné tekutiny do výměníků.
Zbytková voda po vypuštění výměníku se musí odstranit stlačeným vzduchem.
Výměníky s přímým chlazením - před demontáží se musí odsát chladivo .
Žebra výměníků se čistí po směru proudu vzduchu profouknutím stlačeným vzduchem
nebo roztokem Hydroclean (dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození lamel).
Eliminátory jsou vyrobeny z termoplastu a proto je nelze čistit vodou o teplotě vyšší než
50 °C. Případné úsady vápenných solí a pevné nečistoty odstraňte nejprve mechanicky,
nejlépe plastovou škrabkou.
Demontáž výměníků z chladící komory - výměník lze vysunout z komory po odpojení
potrubí a sejmutí bočního panelu. POZOR PŘI MANIPULACI ! Víceřadé výměníky mají
velkou hmotnost.
6.6 KDV - komora ZZT (zpětné získávání tepla – rekuperace)
Komora zpětného získávání tepla odvádí teplo z odpadního vzduchu a
předává jej do vzduchu přívodního – předehřev. Komory mohou být s deskovým,
nebo rotačním rekuperačním výměníkem.
6.6.1 Komory ZZT s deskovým výměníkem
6.6.1.1 Montáž
Komory deskových výměníků KLM 20, KLM 31 a KLM 40 v provedení vedle sebe a
KLM 31 v provedení nad sebou jsou dodávány v děleném stavu. Montážní materiál je
součástí dodávky (spojovací materiál, spojky, nýty, těsnění, bezsilikonový tmel).
Komory je nutné montovat až přímo na místě, není možné s nimi po smontování
manipulovat. Pro montáž je vhodné zajistit dostatečný prostor.
6.6.1.1.1
Postup montáže komory ZZT v provedení vedle sebe:
Pro montáž je potřeba kromě běžného nářadí: nýtovací kleště, gumovou paličku a je
vhodné mít k dispozici ruční hydraulický zvedací vozík „pumpík“. Tyto věci nejsou
součástí dodávky.
1.
Při případné manipulaci s eliminátorem kapek je nutné při
jeho zpětné montáži dbát na správné umístění (viz obrázek
– šipka znázorňuje směr proudění vzduchu).
2.
Z obou částí komory odmontovat snímatelné panely (panely
jsou uchyceny plastovými upínkami).
3.
Na jednu část komory nalepit samolepicí těsnění po celém
obvodu profilu kostry na dosedací straně.
56 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
4.
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Obě části a deskový výměník (dále jen kostka) společně sesadit dohromady. Je
vhodné kostku umístit na ruční zvedací vozík „pumpík“ pro snadnější manipulaci a
jednodušší přizvednutí do potřebné výšky (vozík nemusí být součástí dodávky).
Kostku je nutné orientovat obtokem nahoru (obtok – volný průduch bez lamel
výměníku) a volným vstupem do obtoku naproti obtokové klapce tak, aby při provozu
mohl proudit vzduch přes obtokovou klapku a kostku, resp. Obtok v kostce. (je
možné vidět i na obrázku u bodu č. 8).
57 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
5.
6.
7.
8.
9.
Kostku v sesazeném celku usadit
(vycentrovat), aby byla cca uprostřed a
symetricky (vany pro zachycení
kondenzátu budou v závěrečné fázi
montáže přiraženy ke kostce – zatím
neprovádět !).
Zevnitř sešroubovat obě části komory
(10 ks M8x70 – součástí dodávky).
Nejprve přes profil kostry, tak aby se
stáhlo těsnění mezi oběma částmi
komory a poté přes vymezovací a
vykrývací plechy. Tyto plechy se při
utahování mírně zdeformují (tak aby se
dotýkaly kostky), což zajistí lepší fixaci
kostky v komoře. Vykrývací plechy jsou
z výroby opatřeny gumovým těsněním.
Komory, které mají zvenku na stropě uprostřed spoje nanýtované matice je vhodné
spojit prostřednictvím těchto matic spojkou dle Obr. 11.
Přišroubovat dělící plechy (v horní třetině komory) k hliníkové liště kostky pomocí
samovrtných šroubů. Pro lepší přístup je možné odšroubovat příslušné stropní
panely, které se po sešroubování namontují zpět. V žádném případě na tento plech
nestoupejte ani nelehejte.
58 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
59 / 80
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
10.
Povolit vymezovací plechy na obou stranách komory, dorazit co nejtěsněji ke kostce
výměníku a dotáhnout.
11.
U stropu komory nanýtovat vykrývací plechy pomocí trhacích nýtů. Plechy jsou
z výroby opatřeny potřebným těsněním.
12.
Všechny případné netěsnosti, především mezi přívodním a odvodním vzduchem
dotěsnit bezsilikonovým tmelem.
Všechny kondenzátní vany doklepnout gumovou paličkou (není součástí dodávky)
těsně ke kostce a k okolním plechům a zatmelit bezsilikonovým tmelem spáry mezi
vanami, kostkou, plechy a komorou.
Nasadit zpět všechny panely.
13.
14.
60 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
6.6.1.1.2
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Postup montáže komory ZZT v provedení nad sebou:
!
Pro montáž je potřeba pouze běžné nářadí. Montážní materiál je součástí dodávky
(spojovací materiál, spojky, nýty, těsnění, bezsilikonový tmel).
1.
Při případné manipulaci s eliminátorem kapek je nutné při jeho zpětné montáži dbát
na správné umístění (viz předchozí).
Z obou horních částí komory odmontovat všechny boční panely pro snadnější
montáž a tmelení v závěrečné fázi montáže.
Polohu hřídele ovládání klapky doporučujeme nejprve označit např. fixem, aby po
zpětném vysunutí hřídele byla zřejmá jeho původní poloha. Na listu klapky obtoku
povolit šroubek, který zajišťuje ovládací hřídel klapky a hřídel zasunout dovnitř listu
klapky – POZOR – hřídel nezasunout celou, aby jej bylo možné opět vysunout.
Pokud má klapka dvě ovládání, je nutné zasunout obě hřídele.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Na obě horní části komory nalepit samolepicí těsnění po celém obvodu profilu kostry
na dosedací straně.
Nasadit obě horní části komory na spodní část a stáhnout k sobě všechny tři díly
pomocí excentrických spojek dle Obr. 11.
V horním spoji profilů horních částí komor sešroubovat obě horní části k sobě (těsně
u stropu uprostřed komory) – 1 ks šroub M8x60. Ostatní 3 otvory (cca uprostřed
vykrytí) budou využity až v kroku č. 8
Obě horní části přišroubovat k dolní části pomocí 2 ks šroubů M6x45 pro každou
horní část (-přes profil– stejně jako u horního spoje). Po sešroubování sesunout
horní uchycení kostky a usadit s kostkou tak, aby k sobě veškeré díly těsně přiléhaly.
Po usazení sešroubovat a stáhnout (3x M8x60) horní vykrytí tak, aby spodní část
s těsněním dolehla a dotěsnila. Tyto plechy se mohou při stahování mírně
deformovat, což zajistí lepší dotlačení těsnění ke kostce.
Vrátit ovládací hřídel klapky do původní polohy a zajistit šroubkem.
Vytmelit bezsilikonovým tmelem veškeré spáry mezi kostrou komory a kostkou
stejným způsobem jako je vytmelena spodní část z výroby.
Nasadit zpět odmontované panely z horních dílů.
6.6.1.2 Provoz
!
Na hřídeli klapky je ryskou označena orientace listu klapky. Poloha rysky a listu klapky
jsou rovnoběžně.
61 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.6.1.3 Údržba
Nemají zvláštní požadavky na provoz a údržbu mimo občasného profouknutí lamel
výměníku stlačeným vzduchem. Dále se prověřuje stav klapky, viz kapitola 6.1
6.6.2 Komory ZZT s rotačním výměníkem
6.6.2.1 Montáž
Dodávají se smontované v celku s výměníkem z jednoho dílu, včetně podstavných
nožiček nebo rámu.
Výměníky pro KLM 63 jsou dodávány dělené a montáž komor zajišťuje výrobce.
Otázka nákladů na montáž je řešena v Kupní smlouvě.
Komora má vlastní montážní předpisy, které jsou dodávány s výrobkem a také je
naleznete na stránkách www.janka.cz.
Pokud je řemen pohonu ROV dodán v nespojeném stavu, návod na spojení je na
stránkách www.janka.cz .
Postup montáže:
Komory jednotky se přisadí přes těsnění na čelní plochu rotačního výměníku a
vzájemně se spojí dle kap. 5.6.1
U sestav umístěných vedle sebe se komory rotačního výměníku připojují k jednotkám
přes propojovací volné komory, jejichž výška se rovná výšce komory rotačního
výměníku a šířka odpovídá šířce komor jednotek KLM. Postup montáže je stejný jako
v předchozím případě. Obě sestavy jednotky (odvodní a přívodní) jsou umístěny těsně
vedle sebe.
Při požadavku na plynulou regulaci otáček rotoru výměníku se dodává frekvenční měnič
otáček. Návod pro montáž a obsluhu frekvenčního měniče je součástí dodávky.
6.6.2.2 Provoz
Komora má vlastní provozní předpisy, které jsou na stránkách www.janka.cz
Dbejte na pokyny stanovující maximální rychlost a tlakovou ztrátu, aby nedošlo
k vychýlení kola rotoru a následnému obrusu těsnících kartáčků.
Kolo výměníku se musí za provozu otáčet.
6.6.2.3 Údržba
Čištění se provádí profouknutím stlačeným vzduchem, popř. tlakovou vodou - WAP
(nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození lamel rotoru).
Pokyny pro čištění obsahují provozní předpisy, které jsou součástí dodávky.
Kontrolujte stav a správné přisazení těsnících kartáčků ke kolu rotoru.
6.6.3 Komory ZZT s výměníky (glykolový okruh)
6.6.3.1 Montáž, provoz a údržba
Glykolový okruh slouží ke zpětnému získávání tepla prostřednictvím dvou výměníků
(chladiče a ohřívače) mezi kterými je čerpadlem cirkulována teplonosná kapalina.
Výhodou tohoto systému je stoprocentní oddělení čerstvého a odpadního vzduchu a
také možnost instalovat přívodní a odvodní část klimatizační jednotky odděleně. .
Dodávka komory v odvodní části jednotky standardně obsahuje :
výměník s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami,
hliníková vana na kondenzát vč. eliminátoru kapek,
sifon.
62 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Dodávka komory v přívodní části jednotky standardně obsahuje :
výměník s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami.
Vstupní a výstupní hrdla jsou ocelová a jsou opatřena vnějším závitem.
Ruční odvzdušňovací šroub je v horní části výměníků.
Všechny panely jsou napevno.
Protimrazová ochrana je zajištěna nemrznoucí náplní (např. Glykol, nebo podobná
kapalina, která nenapadá měď).
Pro montáž, provoz a čištění platí obecné zásady uvedené v odst. 6.4.1 a 6.5.
výměník v odvodní
části jednotky
výměník v přívodní
části jednotky
2
3
4
5
B
ZZT
B
ZZT
1
L
Obr. 43
L1
z
o30
6
130
Schema glykolového okruhu
1 – oběhové čerpadlo
2 – pojistný ventil
3 – tlakoměr
4 – expanzní nádoba
5 – odvzdušňovací ventily
6 – vypouštěcí ventily
pozn.: propojovací armatury a čerpadlo nejsou součástí dodávky
6.7 KVO - komora volná
Volná komora se vkládá do sestavy tam, kde je třeba dosáhnout zrovnoměrnění
proudění, vyjimečně jako revizní prostor.
6.7.1 Montáž
Před sestavením komor do jednotky a uvedením do provozu se přimontují pružná
vložky na spodní stranu komor (dolní sání nebo dolní výfuk). Při přepravě jsou tyto
pružná vložky z důvodu ochrany před poškozením připevněny uvnitř komor.
6.7.2 Provoz
Nemají zvláštní požadavky na provoz.
6.7.3 Údržba
Údržbu mimo občasného vyčištění stěn komory (Odst.5.9.1), jež se provádí při
sejmutém panelu komory.
63 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
6.8 KT - komora tlumící ( hluk )
Tlumící komora snižuje hluk způsobený nejčastěji ventilátorem.
6.8.1 Montáž
Montáž tlumící komory je standardně prováděna výrobcem. Komora je dodávána
vcelku. Dále posupujte jako u obecné montáže komor.
6.8.2 Provoz
Nemají zvláštní požadavky na provoz.
6.8.3 Údržba
Před vyjmutím vložek z komory se musí na boční straně demontovat panely včetně
střední příčky kostry .
Vlastní údržba spočívá ve vyčištění stěn komory (Odst.5.9.1) a vysátí povrchu tlumících
kulis vysavačem.
6.9 KZV / P, O - komora zvlhčovací ( parní, odpařovací )
Zvlhčovací komora slouží k dovlhčení procházejícího vzduchu. Používáme tři
typy – vodní, parní a odpařovací.
6.9.1 Komora zvlhčovací – vodní sprchová
Sprchové pračky se používají pro vlhčení vzduchu z důvodů technologických a pro
zajištění tepelné pohody prostředí. V základních sestavách klimatizačních zařízení se
využívá i jejich funkce jako dalšího stupně čištění vzduchu za předřazenými
mechanickými filtry od smáčivých prachů, pro absorpci pachů a adiabatické
ochlazování vzduchu.
Montáž
Základní a rozšířené příslušenství, doporučení k dopravě výrobku a zásady při montáži
jsou uvedeny v provozním a montážním návodu výrobce, který je uložen v plastovém
obalu na horním panelu komory tohoto zařízení.
Údaje o vodní zvlhčovací komoře jsou uvedeny v montážních a provozních předpisech,
které jsou součástí dodávky komory. Schéma zapojení čidla suchého chodu čerpadla je
uvedeno na Obr. 44. Připojovací rozměry přívodu vody do rychloplniče a doplňovače
jsou G ¾", pro přepad přes sifon a vypouštěcí ventil DN 50 mm.
64 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
MO DRÁ
ČE RNÁ
HNĚ DÁ
Obr. 44
Schéma zapojení čidla suchého chodu čerpadla
:
Provoz
Tepelná odolnost (90°C trvale, 110°C nárazově).
Před spuštěním a zahájením provozu čtěte „Návod k používání, obsluze a údržbě“
výrobce, který je uložen v plastovém obalu na horním panelu komory tohoto zařízení.
Údržba
Vlastní komora je vyráběna z polypropylénu (PP).
Kdykoli možná rekonstrukce jak příslušenství tak i vlastní komory.
Všechny médiové rozvody jsou z PP.
Cirkulační čerpadlo je v nerezovém provedení.
Při údržbě postupujte dle „Návodu k používání, obsluze a údržbě“ výrobce.
Životnost je srovnatelná s vlastní stavbou, vlastní výroba je plně ekologická a též
likvidace dožitého zařízení je zajištěna 100% ní recyklací.
Důležitá upozornění
Běh čerpadla naprázdno není dovolen!
Při montáži se do pračky mohou dostat nečistoty a pevné látky. Tyto se musí zásadně
odstranit. Za znečištění na místě montáže a tím vzniklé škody (např. poškození
čerpadla) výrobce neručí a nejsou předmětem reklamace.
Při teplotách nižších než 5oC se doporučuje zajistit montáž zařízení výrobce nebo jím
pověřené firmy.
6.9.2 Komora zvlhčovací – parní
Montáž
Při montáži a provozu parního zvlhčovače je nutné se řídit pokyny jeho výrobce
(www.janka.cz).
Trubice parního zvlhčovače se při montáži zasunou otvorem v panelu na boku komory.
Potřebná velikost otvoru se vystřihne při montáži.
Pro odvod případného kondenzátu z vany osadit sifon podle zásad v odst. 6.5.1.1
Vana pro zachycování kondenzátu není pochozí, v žádném případě na ní
nevstupujte.
65 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Provoz
Při provozu musí být zajištěna prodleva mezi vypnutím zvlhčovače a ventilátoru alespoň
3 minuty na vyvětrání.
Pro provoz vyvíječe páry platí předpis jeho výrobce.
Údržba
Pro údržbu vyvíječe páry platí předpis jeho výrobce.
Důležitá upozornění
Při údržbě vyvíječe páry je nepřípustné vypouštět páry kyselin, nebo jiných čistících
prostředků do klimajednotky.
6.9.3 Komora zvlhčovací – odpařovací
Komora zvlhčovací - odpařovací slouží k vlhčení a adiabatickému chlazení
upravovaného vzduchu. Při tomto způsobu vlhčení se vlhkost dostává do vzduchu
výhradně odparem (ne rozprašováním).
Základem jsou zvlhčovací kazety ze speciálního porézního hliníku (viz.Obr. 45), který
umožňuje optimální vypařování vlhkosti do proudícího vzduchu. Vana společně se
základovým rámem je zhotovena z nerezového plechu a má dva výtoky. Komora je
vybavena eliminátorem kapek. Plastové hadice rozvodů jsou opatřeny rychlospojkami.
Přívod vody je opatřen vnějším závitem DN 1 ½, odpadní potrubí z PVC má rozměr
DN32.
Obr. 45
Zvlhčovací komora odpařovací
Montáž
Při montáži odpařovacího zvlhčovače je nutné se řídit pokyny jeho výrobce.
Provozní a montážní předpis pro zvlhčovač je nalepen na horním panelu komory .
66 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Provoz
Při provozu se řiďte pokyny výrobce uvedenými v montážních a provozních předpisech,
které jsou uloženy v plastovém obalu na horním panelu komory a na stránkách
www.janka.cz
Údržba
Při údržbě se řiďte pokyny výrobce uvedenými v montážních a provozních předpisech,
které jsou uloženy v plastovém obalu na horním panelu komory a na stránkách
www.janka.cz.
Důležitá upozornění
Odpařovací zvlhčovače musí být instalovány, provozovány a udržovány v souladu
s montážním a provozním předpisem jeho výrobce. V opačném případě by mohlo dojít
k zamoření, které by mohlo způsobit „legionářskou nemoc“.
K prevenci stagnace vody a bakteriální kontaminaci by měl být odpařovací zvlhčovač
zapnut nepřetržitě. Pokud je systém vypnutý na delší dobu, mělo by dojít k desinfekci
potrubí, včetně posouzení rizik za účelem zajištění bezpečného provozu.
6.10 KMO - komora (proti)mrazové ochrany
Používá se všude tam, kde osazení protimrazové ochrany komplikuje sestava
komor. Umožňuje jednoduchou instalaci a servis protimrazové ochrany.
6.10.1
Používá se pro sledování teploty na straně vzduchu za výměníky tepla ve větracích a
klimatizačních zařízeních. Tím chrání zařízení proti nebezpečí zamrznutí.
Montáž
Montáž protimrazové ochrany musí být provedena před sestavováním komor do sebe.
Teplota okolí působící na pouzdro přístroje (vč. testovací smyčky) musí být minimálně o
2 °C vyšší než žádaná hodnota teploty pro mrazový poplach. Jestliže tuto podmínku
nelze zajistit (např. při venkovní montáži), je nutno přístroj a testovací smyčku
namontovat dovnitř přívodní jednotky vzduchu.
67 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
Kapilára se montuje na zadní (teplou) stranu výměníku (ohřívače) nebo na přední
stranu chladiče. Vytvářejí se rovnoměrné úhlopříčné smyčky přes trubky tepelného
výměníku ve vzdálenosti 5 cm. Pro zkušební účely se doporučuje vytvořit smyčku o
délce cca 20 cm přímo pod pouzdrem a vně vzduchotechnického kanálu. Při průchodu
kapiláry kovovou stěnou kanálu je nutno použít gumové průchodky. Poloměr ohybu
kapiláry musí být větší než 20 mm.
Obr. 46
6.10.2
6.10.3
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Instalace protimrazová ochrany
Provoz
Simulaci působení mrazu lze provést ponořením testovací smyčky do nádoby s ledem a
vodou.
Údržba
Protimrazový termostat je bezúdržbový.
68 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
7
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
K O N T R O L Y , R E V I Z E A O P R AV Y
Kontrola za provozu
Za provozu se sleduje funkce a činnost všech komor jednotky, těsnost spojů a upevnění
panelů, teplota činných tekutin a dopravovaného vzduchu, tlaková ztráta filtrů vzduchu.
Kontrola za klidu
Kontroluje se stav a napnutí klínových řemenů v souladu s ČSN 02 3109.
Čistota vnitřních ploch ventilátoru, hlavně oběžného kola.
Kontrola zanesení filtrů.
Lehký chod klapek.
Upevnění servopohonů.
Revize a opravy
Uživateli klimajednotky doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se servisním oddělením
výrobce.
Revize výrobku se provádí 1x čtvrtletně. Při revizi se především kontroluje:
čistota vnitřních ploch, hlavně oběžného kola,
ověření stavu ložisek,
lehký chod elektromotoru a ložisek,
stav nátěru,
funkčnost hlavních orgánů,
stav těsnění.
Uživatel je povinen vést „Knihu oprav a revizí“, do které, kromě záznamů o revizích
zaznamená i případné zjištěné a opravené závady.
Pro rychlé odstranění závad je uvedena Tabulka 7, kde jsou uvedeny možné příčiny
poruch a jejich odstranění.
Pro případné opravy lze objednat veškeré náhradní díly u výrobce v servisním oddělení.
69 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Poruchy
Možné příčiny
Jednotka
nedosahuje
předepsaný
výkon
uzavřené šoupátko nebo klapka ve
vzduchovodech popř. na jednotce
ucpané nebo zanesené vzduchovody,
oběžné kolo apod.
zmáčknuté a seškrcené vzduchovody
zanesený filtr
nesprávný smysl točení oběžného
kola
špatně zapojené elektromotory
zapojit správně elektromotory
nevyvážené oběžné kolo, ucpané
kolo, nánosy nečistot na kole
vyvážit kolo nebo vyměnit za vyvážené
kolo, vyčistit kolo
vadné ložisko
poškození ložiska při montáži
vyměnit ložisko
vyměnit ložisko
vyšší okolní teploty ložiska
snížit okolní teplotu
vadné ložisko
není připojen sifon
ucpaná odvodní trubka
na vývodu ze sifonu je napojeno příliš
dlouhé potrubí, popř. uzavírací
elementy
příliš slabý servopohon
vadný servopohon
zanesený převod klapky
vyměnit ložisko
připojit sifon
vyčistit odvod
Ventilátor se
nadměrně
chvěje
Ložisko
elektromotoru
se nadměrně
zahřívá
Ložisko hlučí
Neodtéká
voda z
chladící
komory
Nefunkční
klapky
Odstranění poruchy
Tabulka 7 Příčiny poruch a jejich odstranění
70 / 80
otevřít uzavírací součásti
vyčistit vzduchovody, oběžné kolo
apod.
opravit a vyrovnat vzduchovody
vyměnit filtr
přepólovat fáze na elektromotoru
zkrátit potrubí, případně odstranit
veškeré uzavírací elementy
zaměnit servopohon za silnější
vyměnit servopohon
vyměnit klapku
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
8 LIKVIDACE
Předpokládaná životnost jednotky při dodržení podmínek provozu a údržby je v
Tabulka 1.
Při likvidaci výrobku (uplynutí životnosti) je nutno postupovat dle zákona č.185/01 Sb.
Železné a neželezné kovy se musí sešrotovat.
Filtry látkové lze likvidovat spalováním za vyšších teplot v pyrolýzních spalovnách.
Filtry s aktivním uhlím reaktivuje a způsob likvidace určuje jejich výrobce.
Likvidace desek z minerální vaty a likvidace odpadu PUR pěny vychází z místních
podmínek schválených příslušným orgánem místní správy.
Elektromotory, servopohony a ostatní subdodávky se likvidují dle pokynů jejich výrobce.
Životnost
hodin
Díl klimajednotky
před chladičem nebo pračkou
Skříně, plechové části
za chladičem nebo pračkou
Gumová těsnění dveří a pohyblivých dílů
Ložiska elektromotorů a ventilátorů
Klínové řemeny
Elektromotory
před chladičem nebo pračkou
Ventilátory
za chladičem nebo pračkou
vodní ohřívače
Výměníky
vodní a přímé chladiče
Filtry
v oblastech s nízkou prašností
Klapky
v oblastech s vysokou prašností
deskové
Rekuperátory
rotační - řemen
před chladičem nebo pračkou
Tlumiče hluku
za chladičem nebo pračkou
Tabulka 8 Předpokládaná životnost dílů klimajednotky
71 / 80
Roků
30
10
max. 10
max. 40 000
12 000
10
30
10
15
max. 10
podle zatížení a tlakové ztráty
10
5
15
10
30
10
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
9 ZÁRUKY
Záruka je dle kupní smlouvy (viz. Všeobecné obchodní a dodací podmínky) a je platná
pouze při dodržení podmínek uvedených v tomto návodu.
Předmětem záruky nejsou :
Mrazem poškozené výměníky.
Zanesené a vyčerpané filtry.
Převody ventilátorů poškozené provozem v neseřízeném stavu.
Korozí poškozený plášť komory, jestliže střecha nebyla instalována servisním
oddělením výrobce nebo zkušenou montážní firmou zákazníka, která dodrží tyto
montážní a provozní předpisy.
Veškerá další poškození klimajednotek a jejich částí vzniklá v důsledku
neodborně provedené montáže, nebo provozování a oprav v rozporu s tímto
montážním a provozním předpisem.
V případě uznané reklamace, kde není zajištěna transportní trasa pro největší
z náhradních dílů (např. v případě nedodržení doporučených odstupových vzdáleností
od klimajednotky) je držena pouze materiálová záruka bez nároku na provedení
výměny náhradních dílů.
72 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
10 P Ř Í L O H Y
10.1 IP krytí ventilátorových komor
Obr. 47
IP krytí ventilátorových komor
73 / 80
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
10.2 Schéma zapojení elektromotorů
74 / 80
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
10.3 Převodový list - VZOR
Obr. 48
List ( řemenového ) převodu ventilátoru – pro napínání tužkou GATES
75 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Obr. 49
List ( řemenového ) převodu ventilátoru – pro napínání zvukovým měřičem
napnutí řemenů GATES SONIC TENSION METER model 507C.
76 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
10.4 Ložiska a těsnění pro ventilátory
KLM FAN
2
4
6
160
180
200
225
L
R
YET /
YEL 204
YET /
YEL 204
YET /
YEL 204
ADH (E)
K
K1
K2
L
R
-
-
-
YET /
YEL 204
YET /
YEL 204
YET /
YEL 204
2xSY 20
FM / WM
-
-
YET /
YEL 204
YET /
YET /
2xSY 25
-
-
YET /
YET /
2xSY 30
-
K1
K2
-
-
-
YET /
YEL 204
2xSY 20
FM / WM
-
-
YET /
YEL 204
YET /
YEL 204
2xSY 25
FM / WM
-
-
-
YET /
YEL 205
YET /
YEL 205
2xSY 30
FM / WM
-
-
YET /
YET /
2xSY 30
-
-
YET /
YEL 205
YET /
YEL 205
2xSY 30
FM / WM
-
-
YET /
YET /
2xSY 30
2xSYJ 35
-
YET /
YEL 205
YET /
YEL 205
2xSY 30 2xSYJ 35
FM / WM KF+H2307
-
YET /
YET /
2xSY 35
2xSYJ 40
-
YET /
YEL 206
YET /
YEL 206
2xSY 35 2xSYJ 40
FM / WM KF+H2308
-
YET /
YET /
2xSY 35
2xSYJ 40
-
YET /
YEL 206
YET /
YEL 206
2xSY 35 2xSYJ 40
FM / WM KF+H2308
-
YET /
YET /
2xSY 35
2xSYJ 40
-
YET /
YEL 206
YET /
YEL 206
2xSY 35 2xSYJ 40
FM / WM KF+H2308
-
YET /
YET /
2xSY 40
2xSYJ 45
-
YET /
YEL 207
YET /
YEL 207
2xSY 40 2xSYJ 45
FM / WM KF+H2309
-
YET /
YET /
2xSY 40
2xSYJ 45
-
YET /
YEL 207
YET /
YEL 207
2xSY 40 2xSYJ 45
FM / WM KF+H2309
-
YET /
YEL 207
YET /
YEL 207
2xSYJ 55
2xSY 40 2xSYJ 45
KF (YSA
FM / WM KF+H2309
211-2FK)
YET /
YEL 208
YET /
YEL 208
YET /
YEL 208
YET /
YEL 208
YET /
YEL 208
YET /
YEL 208
YET /
YEL 210
YET /
YEL 210
-
-
-
-
2xSY 60 2xSYJ 65 SKF SYT
FM / WM KF+H2313 60 TS
250 YEL 204 YEL 204 FM / WM
280 YEL 205 YEL 205 FM / WM
8
10
280 YEL 205 YEL 205 FM / WM
315 YEL 205 YEL 205 FM / WM KF+H2307
355 YEL 206 YEL 206 FM / WM KF+H2308
12
16
355 YEL 206 YEL 206 FM / WM KF+H2308
400 YEL 206 YEL 206 FM / WM KF+H2308
450 YEL 207 YEL 207 FM / WM KF+H2309
20
450 YEL 207 YEL 207 FM / WM KF+H2309
2xSYJ 45
2xSYJ
55 KF
(YSA
2112FK)
2xSKF
SNL 611
TG 2311 K
2xSKF
SNL 611
TG 2311 K
2xSKF
SNL 611
TG 2311 K
2xSKF
SNL 613
TG 2313 K
2xSKF
SNL 613
TG 2313 K
SKF
SYT 60
TS
YET /
YET /
2xSY 40
YET /
YEL 208
YET /
YEL 208
2xSY 50 2xSYJ 55
FM / WM KF+H2311
YET /
YET /
2xSY 50
2xSYJ 55
YET /
YET /
2xSY 50
2xSYJ 55
YET /
YET /
2xSY 50
2xSYJ 65
800
-
-
2xSY 50 2xSYJ 65
FM / WM KF+H2313
900
-
-
2xSY 60 2xSYJ 65
FM / WM KF+H2313
900
-
-
SKF
2xSY 60 2xSYJ 65
SYT 60
FM / WM KF+H2313
TS
-
-
2xSY 60 2xSYJ 65 SKF SYT
FM / WM KF+H2313 60 TS
1000
-
-
2xSY 60
FM / WM
SKF
SYT 60
TS
-
-
2xSY 60
FM / WM
500 YEL 207 YEL 207 FM / WM KF+H2309
25
560
31
RDH (E)
K
560 YEL 208 YEL 208 FM / WM KF+H2311
630 YEL 208 YEL 208 FM / WM KF+H2311
40
710 YEL 210 YEL 210 FM / WM KF+H2313
63
80
-
Tabulka 9 Náhradní díly - ventilátory Nicotra
77 / 80
2xSKF
2xSY 50 2xSYJ 55 SNL 611
FM / WM KF+H2311 TG 2311 K
2xSKF
2xSY 50 2xSYJ 55 SNL 611
FM / WM KF+H2311 TG 2311 K
2xSKF
2xSY 50 2xSYJ 55 SNL 611
FM / WM KF+H2311 TG 2311 K
2xSKF
2xSY 50 2xSYJ 65 SNL 613
FM / WM KF+H2313 TG 2313 K
2xSKF
2xSY 50 2xSYJ 65 SNL 613
FM / WM KF+H2313 TG 2313 K
-
SKF SYT
60 TS
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
KLM
Tabulka 10
FAN
Ložisko
6
RNK-RSK/2-250
YET 204
10
RNK-RSK/2-315
YET 205
16
RNK-RSK/2-400
YET 206
25
RNH-RSH/2-500
SKF SY 35 FM
40
RNH-RSH/2-630
SKF SY 45 FM
63
RNH-RSH/2-800
2312_K
80
RNH-RSH/2-1000
2315_K
Náhradní díly - ventilátory Janka
78 / 80
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
10.5 Materiál a nástroje potřebné k specielní montáži ( není
součástí dodávky )
-
Sestavování komor
Šrouby do plechu 4,8 x 50 mm DIN 7504
Vnitřní spojovací plechy ( Obr. 12 )
Vrtačka
Sada klíčů nástrčkových a stranových
Sada klíčů IMBUS
Střechy
Elektrická horkovzdušná pistole 230 V, 1600 W (7 A),
např. LEISTER typ triac S, nástavec LEISTER 30 B1.
Váleček přítlačný 22D LEISTER.
Trhací hliníkové nýty 4x12, M.č 266473.
Samovrtné šrouby s čočkovou hlavou DIN 7504-N, 4,8x16,M.č.241801.
Ventilátory
Stahovák ( stažení kola ventilátoru ).
Mechanický měřič napnutí řemenů GATES Tension Testeru ( tužkový ).
Zvukový měřič napnutí řemenů GATES SONIC TENSION METER model 507C.
Obr. 50
-
Pravítko, nebo laserové pravítko GATES( vyrovnání čel řemenic do jedné roviny )
Obr. 51
-
Měřiče napnutí řemenů GATES – Tension Tester a SONIC¨
Laserové pravítko GATES
Měrka - opotřebení boků drážky řemenic viz.Obr. 29.
Závěs k vyvezení elektromotoru viz Obr. 26
79 / 80
Podniková norma
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE – KLM a KLMH, verze 0905
PKP 12 7449
Platná od 1. 5. 2009
10.6 Reklamační protokol
REKLAMAČNÍ PROTOKOL
ZÁVOD JANKA
JR 136
Číslo zakázky
(např.AHUxxxx/xx):
Název zakázky:
Datum expedice (dodání):
Datum uvedení do provozu:
Kdy došlo k závadě:
ZÁVADA:
Označení reklamované komory (číslo jednotky a číslo komory – výrobní číslo):
Název reklamované součástky:
Sériové číslo:
Podrobnější popis závady:
Fotodokumentace:
ANO - NE
Pro urychlení reklamačního řízení doporučujeme foto výrobního štítku, umístění komory a foto
závady.
Požadavek zákazníka (termíny, návrh řešení):
Datum:
Kontaktní osoba (jméno, kontakt):
Adresa objektu (pro zaslání náhradních
dílů):
Vyplňte výše uvedené, přiložte fotodokumentaci a zašlete na adresu:
Servis Praha, Vrážská 143, 153 01 Praha 5, fax: +420 251 088 158,
[email protected]
Servis Karviná, U Bažantnice 1462, 735 06 Karviná, fax: +420 596 311 242, [email protected]
Vyjádření k reklamaci (vyplní JANKA a.s.):
REKLAMACE JE:
NEUZNANÁ
Datum:
V ZÁRUČNÍ DOBĚ
- PO ZÁRUČNÍ DOBĚ
Vystavil (jméno, kontakt):
80 / 80
/
UZNANÁ -

Podobné dokumenty

Montážní návod PremiAir_28-CZ [PDF 4.4MB]

Montážní návod PremiAir_28-CZ [PDF 4.4MB] souhlasu. Jedná se hlavně o kopírování a předkládání těchto údajů v elektronických systémech. Změny jsou vyhrazeny. === Endemar ke Inhalt3 ===

Více

prohlédnout online - Janka Engineering

prohlédnout online - Janka Engineering první typová řada těchto jednotek, pod označením DUOVENT®COMPACT DV, uvedena na trh. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2016 pak bude uvedena i řada s rotačním regeneračním výměníkem DUOVENT®COMPACT RV. K...

Více

zde - zoosdmotol.cz

zde - zoosdmotol.cz pro jízdu vpřed a 2 pro jízdu vzad. Základ šasi tvořila obvyklá nosná trouba, motor se však nacházel nad přední nápravou, pro dosažení větší světlé výšky, většího předního nájezdového úhlu a lepšíc...

Více

Hydraulic Couplings.indd

Hydraulic Couplings.indd (*= SAE O-kroužek boss). Závitová zakončení jsou uvedena podle norem ISO (pro více informací viz. strana 21). Přepočítací tabulka tlaků, viz. strana 18. Všechny míry jsou uvedeny v mm. V otázce cen...

Více

Untitled

Untitled ředitel společnosti/ Executive Director

Více

172 kBMichal Pavlíček

172 kBMichal Pavlíček Na to není recept. Musíš se s touto dispozicí asi narodit a tvoje vlohy jednoho dne prostě uzrají. Svět je pod takovou palbou internetu, že každý mladý kytarista se může podívat na všechno. Na své ...

Více

Katalog 56-58 CZ

Katalog 56-58 CZ Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD Strana PŘ/OD

Více

ŘADA F

ŘADA F Série – přírubová tělesa – řada F .................................................................................... 3 Přehled kompletů - přírubová tělesa - řada F...................................

Více