CLASSIC KOLDA UE SF

Transkript

CLASSIC KOLDA UE SF
CLASSIC KOLDA UE SF
Popis
Oblast použití
CLASSIC KOLDA UE SF je ochranný prostředek proti zamrzání chladičů bez obsahu silikátů (G 12+), který musí být před použitím zředěn
vodou. Chrání proti korozi a kavitaci, zabraňuje vzniku usazenin a
tvoření pěny. CLASSIC KOLDA UE SF splňuje požadavky většiny výrobců motorů a mezinárodních norem nebo je dokonce převyšuje.
Nenarušuje těsnění ani hadice.
CLASSIC KOLDA UE SF je vhodný pro intervaly výměny až do osmi
let. Je kompatibilní se všemi značkovými nemrznoucími kapalinami
bez obsahu silikátů a s prostředkem proti zamrznutí chladiče dle
normy VW G11 i s prostředkem dle normy MB 325.0.
CLASSIC KOLDA UE SF byl vyvinut pro použití v moderních spalovacích motorech s kapalinovým chlazením. CLASSIC KOLDA UE SF by
měl být smíchán před plněním do chladícího oběhu s vodou* a použit v koncentraci od 30 do 50 % objemu.
*Pro použití při ochraně proti zamrzání chladičů musí být použita čistá ne příliš tvrdá
voda. Nevhodná je voda ze studně, mořská voda, odpadní voda a průmyslová voda.
Hodnoty vody nesmějí překročit uvedené hranice:
Tvrdost vody: 0-20° dH (0-3,6 mmol/l)
Obsah chlóru: max. 100 ppm
Obsah síry: max. 100 ppm
Produktová data
Výkonnost
(ověřený v praxi a
osvědčený při použití u
agregátů s předepsanou
náplní):
Tabulka mísení
Hustota při 20 °C
Bod vzplanutí COC
Bod tuhnutí (1:1směs:voda)
Bod varu
cca 1,113 g/ml
neuveden
-38 °C
> 170 °C
ASTM D 3306 ; ASTM D 4656 ; ASTM D 4985 ; Deutz 0199-991115/0199-99-2091; Ford WSS-M97B44-D; Jaguar WSS-M97B44D; Opel/GM/Saab GM 6277M (+B040 1065);Jenbacher;
John Deere JDMH5; Komatsu 07.892; MAN 324 Typ SNF; Mazda
MEZ MN 121 D; MTU MTL 5048; DAF 74002; Renault 41-01001/-S typ D; Scania; VW/Audi/Seat/Skoda TL-774F (G12+);
Waukesha; BS 6580; NFR 15-601; FVV Heft R443; Jaso M325;
NATO S-759; SAE J1034;MB 325.3
KOLDA UE SF
1
2
1
Díl vody
2
3
1
Použitelné do
Min. -18°C
Min. -25°C
Max. -38°C
Vydáno 02/2010
Údaje uvedené v tom to dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí
současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k
použití zůstavají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost
a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti
uživatele.

Podobné dokumenty

motul inugel optimal ultra

motul inugel optimal ultra vodním čerpadlům a zabraňuje kavitaci. Je slučitelná s materiály těsnění, pryžových hadic a plastových komponentů. DOPORUČENÍ Nepoužívejte v nezředěném stavu. Míchejte s měkkou vodou podle požadova...

Více

VISKOFRIZ 100 G12+ Chladící kapalina červená

VISKOFRIZ 100 G12+ Chladící kapalina červená Chladící kapalina červená - D/F VISKOFRIZ 100 G12+ je kapalina vyrobena na bázi OAT technologie, určena pro chlazení hliníkových bloků motorů. Chrání povrchy před korozí, kavitací a úsadami a udržu...

Více

ke stažení zde - Blonde-d

ke stažení zde - Blonde-d Krávy 3 až 4 roky Krávy 3 až 4 roky s telaty Krávy 3 roky s telaty Krávy 4 až 5 let Krávy 4 až 5 let s telaty Krávy 5 a více Krávy 5 a více s telaty Krávy starší - dárkyně Krávy celkem Počet vystav...

Více

Havoline® XLC - Prodej Olejů.cz

Havoline® XLC - Prodej Olejů.cz Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán ...

Více

antifreeze g12+ - Top Oil Services

antifreeze g12+ - Top Oil Services korozi a zamrznutí i přehřátí. Je vynikající pro použití v litinových i hliníkových motorech vozidel i ve stacionárních motorech. Muže být použita i v topných a klimatizačních systémech budov a jin...

Více

Mobil Pegasus 1005 new

Mobil Pegasus 1005 new Aplikace pracující s alternativním palivem s nízkým obsahem síry nebo chlóru Aplikace, kde je používán kyselý plyn – obsah H2S < 0.1 % (1000 ppm) Strana: 1

Více

Turbíny - jmjoil.cz

Turbíny - jmjoil.cz ISO 6743-5 L TSA/TSE/TGA/TGB/TGE DIN 51515 Část 1 • JIS K2213 Typ 2 • BS 489 Schváleno: ABB (Švýcarsko, Švédsko), Alstom, Demag Delaval, Fives Cail Babcock, Garrett, General Electric, GE Hydro, MAN...

Více

Srpen 2010

Srpen 2010 nové zdroje v podobě garantované výkupní ceny. V původním návrhu byly dva zásadní problémy, na jejichž vyřešení se Agrární komora zaměřila. Nedostatečný rozvoj biopaliv do roku 2016, který se podař...

Více

Leták zimní sezona 2010

Leták zimní sezona 2010 se celoroènì jako chladicí médium s dlouhou výmìnnou lhùtou ve všech motorech vèetnì celohliníkových. Chrání chladicí systém pøed poškozením mrazem a dlouhodobì pøed korozními úèinky. Je mísitelný ...

Více