duovent® compact dv

Komentáře

Transkript

duovent® compact dv
16
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
MR
DR
VCC
Minireg®
Digireg®
VAV-CAV-COP
typy regulace
ErP
90%
EC
BP
ErP conform
max. účinnost
rekuperace
EC motor
Bypass
Rekuperace
Technické parametry
Skříň
Stěnové panely tloušťky 45 mm jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu
s vnějším lakováním v odstínu RAL 9002
(šedobílá). Panely jsou uvnitř vyplněné
zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé
skelné minerální vlny. Pro usnadnění servisu
je skříň jednotky vybavena otevíratelnými
dveřmi se zámky (u vertikálního a podlahového provedení) nebo plně snímatelnými
panely (u podstropního provedení). Rám
jednotky je vyroben z hliníkových profilů,
stěnové panely jsou do rámu přišroubovány.
Vývody kondenzátu od rekuperačního výměníku a chladiče jsou umístěny vždy ve spodním panelu jednotky a jsou připravené pro
napojení protizápachového sifonu.
Ventilátory
Na přívodní i odvodní straně jednotky je
montován ventilátor s dozadu zahnutými
lopatkami. Oběžné kolo je vyrobeno z kompozitního materiálu a je staticky a dynamicky
vyváženo.
Motory
Na oběžném kole ventilátoru je napřímo
namontován EC motor. Motor ventilátoru
je možné plynule řídit externím signálem
0…10 V. Motor je vybaven vlastní vestavěnou tepelnou ochranou. Třída účinnosti
motoru IE4, krytí elektromotoru IP54.
Rekuperátor
Rekuperační výměník se zcela oddělenými
proudy přívodního a odvodního vzduchu
je vyroben z hliníku. Součástí rekuperátoru
je bypass s klapkou, která plně řídí vstup
vzduchu do výměníku nebo do bypassu.
Filtry
Na sání čerstvého vzduchu a sání odtahovaného vzduchu je možné umístit 2 filtrační
kazetové články různých tříd filtrace tloušťky
48 mm nebo 1 filtrační článek tloušťky 96 mm.
Dostupné jsou filtry ve třídách filtrace od G4
do F9. Přístup k filtrům je přes revizní dveře
na obslužné straně jednotky. Jednotku je
možné doplnit v případě vícestupňové filtrace
filtračními kazetami MFL s filtračními vložkami
MFR, které jsou určeny pro montáž do potrubí.
Elektrické připojení
Napájecí napětí 1×230 V / 50 Hz nebo
3×400 V / 50 Hz je závislé na vybavení
jednotky. Přívodní kabely, kabely k čidlům
a silové kabely k ventilátorům se do jednotky přivádějí přes plastové průchodky
ve stěně jednotky. Uvnitř jednotky jsou pro
vedení kabelů připraveny gumové průchodky
s membránou.
Regulace
Jednotka je standardně vybavena digitální regulací Minireg® nebo Digireg® dle konfigurace
jednotky. V případě, že je jednotka vybavena
systémem MaR přímo z výrobního závodu,
jsou elektricky připojena a odzkoušena všechna čidla a pohony. Ovládací skříň je umístěna
na stěně jednotky dle aktuálních prostorových
požadavků konkrétního projektu (umístění
ovládací skříně systému MaR je nutné specifikovat v objednávce).
Montáž
ve vertikální nebo horizontální poloze
(na podlahu nebo pod strop). Konkrétní
rozmístění hrdel vzhledem k obslužné straně
jednotky je nutné specifikovat viz dále. Před
jednotkou je nutné zachovat předepsaný
servisní prostor pro potřeby servisních zásahů, výměny filtrů atd. Pod jednotkou musí
být prostor pro instalaci sifonu pro odvod
kondenzátu. Jednotku je nutné montovat se
spádem 5 % směrem
k odvodnímu hrdlu kondenzátu. Potrubí VZT
se připojuje na připravená kruhová (DUOVENT® 500 a 800) nebo obdélníková hrdla
(DUOVENT® 1800 až 7800) – doporučujeme
mezi hrdla potrubí a jednotku montovat
pružné manžety pro eliminaci přenosu vibrací z jednotky do potrubí. Obdélníková hrdla
jsou vybavena standardní přírubou 20 mm.
Podstropní montáž se zavěšením na závitové tyče M10 se doporučuje pouze pro jednotky velikostí 500, 800, 1800. Pro velikosti
3000 až 7800 je zavěšení nutné konzultovat
s technickým oddělením Elektrodesign.
Hluk
uvedený v tabulkách představuje hladiny
akustického výkonu na jednotlivých hrdlech
jednotky s korekcí váhového filtru A, hladinu
akustického výkonu pláště celé jednotky
a hladinu akustického tlaku ve vzdálenosti
1 m od obslužné strany jednotky (ve volném
poli Q = 2).
Varianty
Jednotlivé varianty jednotky se rozlišují dle
výbavy pomocí kódu. Atypické provedení je
nutné konzultovat.
Přislušenstvi VZT
• Sonoflex®, Termoflex® – pružné hadice
a tvarovky (K 7.3)
• SPIRO – kruhové spiro potrubí a tvarovky
(K 7.3)
• KAA, IAE - pružné spojky (K 7.1)
• MAA, IAA – tlumiče hluku (K 7.1)
• RSK, TSK – zpětné klapky (K 7.1)
• MSK, IJK – škrtící a směšovací klapky
(K 7.1)
• talířové ventily, anemostaty, dýzy, mřížky
(K 7.2)
• protidešťové žaluzie (K 7.1)
• MBE, IBE, IBW, MBW – elektrické
a vodní ohřívače do kruhového a hranatého potrubí (K 7.1)
• MKW, IKW, IKF, MKF – vodní chladiče
a přímé výparníky do kruhového a hranatého potrubí (K 7.1)
• MFL, IFL – filtrační kazety do kruhového
a hranatého potrubí (K 7.1)
• ESU – směšovací uzly (K 7.1)
• SF-P – sifon podtlakový (K 7.1)
Přislušenstvi EL
• Minireg® – regulační systém pro jednotku
s ohřevem, tlačítkový ovladač (K 9)
• Digireg® – digitální regulační systém pro
jednotky s ohřevem i chlazením, ovladač
s dotykovým displejem (K 9)
• JTR – triakový spínač pro řízení výkonu
elektrického ohřívače (K 9)
• HIG, HYG – hygrostaty (K 8.2)
• EDF-CO2, SQA – čidla CO2 (K 8.2)
• RTR – termostaty (K 8.2)
• DTS PSA – tlakové snímače (K 8.2)
• servopohony (K 8.2)
Informace
Jednotka je určena pro větrání komerčních
prostor. Montážní varianty umožňují přizpůsobení požadavkům stavby. Jednotka je
určena pro trvalý provoz.
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
D U O V E N T COM PAC T D V 5 0 0 D C A D C C M X K L G 4 / G 4 M V A V
17
F V
Příklady objednání
DUOVENT COMPACT DV 3000 DI2 DX MX KL G4+F7/F7 DVAV JH2
Jednotka velikosti 3000 s elektrickým ohřívačem, přímým výparníkem, bypassovou a směšovací klapkou, dvoustupňovou filtrací na přívodu G4+F7, jednostupňovou filtrací na odvodu F7, MaR systém Digireg® s VAV, poloha
hrdel JH2
DUOVENT COMPACT DV 1800 DCA M5/G4 MVAV GH
Jednotka velikosti 1800 s vodním ohřívačem 80/60 °C, vstupním filtrem M5, filtrem na odtahu G4, MaR systém
Minireg® s VAV, poloha hrdel GH.
Doplňující vyobrazení
Směr proudění vzduchu v jednotkách DUOVENT® COMPACT DV:
přívodní
vzduch
SUP
odpadní
vzduch
EHA
cirkulační
vzduch
RCA
odtahový
vzduch
ETA
www.elektrodesign.cz
čerstvý
vzduch
ODA
Rekuperace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 – velikost jednotky – 500, 800, 1800, 3000, 4200, 5100, 6000, 6900, 7800
2 – typ ohřívače:
DI1 – elektrický ohřívač s vysokým výkonem určený pro vytápění (100% krytí TZ*)
DI2 – elektrický ohřívač s 1/2 výkonem určený pouze pro hrazení TZ* větráním (standardní výbava)
DCA – vodní, teplotní spád na vodě 80/60 °C
DCB – vodní, teplotní spád na vodě 45/35 °C
3 – typ vodního chladiče:
DCC – vodní pro spád na vodě 6/12 °C
DX – přímý výparník pro chladivo R410A, výparná teplota 6 °C
(u přímého výparníku je nutné vždy specifikovat typ chladiva, požadovaný výkon
a dělení chladicího výkonu do sekcí dle použitého typu kondenzační jednotky).
U výparníků používaných pro reverzní chod s tepelným čerpadlem je nutné tuto skutečnost specifikovat
v poznámce objednávky.
DXr – výparník v zapojení pro reverzibilní chod (chlazení / topení), chladivo R410A
4 – MX – směšovací klapka s přípravou pro montáž servopohonu
5 – příslušenství
KL – vstupní a odvodní klapka s přípravou pro montáž servopohonu (je-li jednotka vybavena systémem MaR
servopohon je součástí)
C – směšovací klapka umožňující 100 % cirkulaci vzduchu s přípravou pro montáž servopohonu
6 – třída filtrace filtru na vstupu čerstvého vzduchu / na odtahu z větraného prostoru (G4–F9). Od 1.1.2016 přívod
minimálně F7, odvod minimálně M5.
7 – typ řídicího systému
M – Minireg®
D – Digireg®
8 – typ řízení průtoku vzduchu
VAV – proměnný průtok vzduchu
CAV – konstantní průtok vzduchu
COP – konstantní statický tlak dodávaný do VZT potrubní sítě
9 – poloha hrdel vzhledem k obslužné straně – viz dále
* TZ – tepelná ztráta větraného objektu
18
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
řídící systém
hmot.**
výkon účinnost* max. průtok
chladiče*
vzduchu
Typ
jednotkou
max. příkon proud výkon* proud
®
®
3
[kg]
[kW]
[%]
[m3/h] Minireg Digireg
[W]
[A]
[m /h] [V/Hz]
[kW]
[A]
500
Wx
500 DCA
3,3
1×230
M3-Vx
500 DCB
2,4
500
V 50
275/190 1,2/0,8
89
500
99–112
500 DCA DCC
3,3
2,4
Hz
500 DCA DX
3,3
2,7
500 DI2
2
E6-2 M1-E8-2
8,7
800
Wx
800 DCA
5,7
1×230
M3-Vx
800 DCB
4,1
800
V 50
430/365 1,9/1,6
90
850
134–153
800 DCA DCC
5,7
4,3
Hz
800 DCA DX
5,7
4,7
800 DI2
3,6
E6-2 M1-E8-2
16,0
1800
1800 DCA
15,9
3×400
- M3-Vx
1800 DCB
11,1
1800
V 50
980/830 1,6/1,4
87
2500
325–379
1800 DCA DCC
15,9
12,6
Hz
1800 DCA DX
15,9
11,3
1800 DI2
7,5
- M3-E15
10,8
3000
3000 DCA
24,5
3×400
- M3-Vx
3000 DCB
17,2
3000
V 50 1440/1215 2,2/1,9
86,5
3500
369–436
3000 DCA DCC
24,5
19,4
Hz
3000 DCA DX
24,5
17,4
3000 DI2
15
- M3-E15
22
4200
4200 DCA
33
3×400
- M3-Vx
4200 DCB
23,3
4200
V 50 1970/1630 3,0/2,6
86,5
4500
420–500
4200 DCA DCC
33
26,2
Hz
4200 DCA DX
33
25,3
4200 DI2
15
- M3-E15
22
5100
5100 DCA
40
3×400
- M3-Vx
5100 DCB
28,3
5100
V 50 2370/2050 3,7/3,1
87
5500
476–571
5100 DCA DCC
40
31,8
Hz
5100 DCA DX
40
30,6
5100 DI2
22,5
- M3-E24
33
6000
6000 DCA
47,1
3×400
- M3-Vx
6000 DCB
33,2
6000
V 50 2785/2500 4,3/3,9
87
6000
525–633
6000 DCA DCC
47,1
36,7
Hz
6000 DCA DX
47,1
36,8
6000 DI2
22,5
- M3-E24
33
6900
6900 DCA
53,8
3×400
- M3-Vx
6900 DCB
38,1
6900
V 50 3180/2760 5,0/4,4
86,5
7000
586–709
6900 DCA DCC
53,8
42,2
Hz
6900 DCA DX
53,8
43,6
6900 DI2
30
- M3-E36
43,5
7800
7800 DCA
60,9
3×400
- M3-Vx
7800 DCB
43,1
7800
V 50 3420/2860 5,2/4,4
86,5
8000
632–773
47,7
7800 DCA DCC
60,9
Hz
7800 DCA DX
60,9
50,5
7800 DI2
30
43,5
- M3-E36
* při jmenovitém průtoku vzduchu, te = -12 °C / 90 % r.v., ti = 22 °C / 50 % r.v., te = 32 °C/40 % r.v. (LÉTO)
** v závislosti na konkrétním provedení
Výkon vodního chladiče DCC pro te = 32 °C / 40 % r.v., tw = 6 / 12 °C. Výkon vodního ohřívače DCA pro te = 8 °C, tw = 80 / 60 °C. Výkon vodního
ohřívače DCB pro te = 8 °C, tw = 45 / 35 °C. Výkon přímého výparníku DX pro chladivo R410A, te = 32 °C / 40 % r.v., tvyp= 6 °C.
Rekuperace
jmenovitý napětí
průtok
ventilátor
přívod/odvod
ohřívač
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
19
Rozměry
DUOVENT® 500 až 800 vertikální provedení
L
63
A+51
Poznámka:
– varianta jednotky
D, DI a DC je
osazena 2 vývody
kondenzátu
– varianta jednotky
DCC, DX je osazena
3 vývody kondezátu
100
X
D
B
D
X
F
VÝVODY VÝMĚNÍKŮ
ODVOD KONDENZÁTU
19
Typ
A
[mm]
B
[mm]
ØD
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DUOVENT 500
364
678
200
100
1620
182
182
DUOVENT 800
364
992
250
100
1934
230
182
DUOVENT® 500 až 800 podstropní provedení
x
12
12
POHLED Z HORNÍ STRANY JEDNOTKY (PŮDORYS):
J
J
POHLED ZE SPODNÍ STRANY JEDNOTKY:
K
K
F
A
D
Y
D
63
D
B
L
63
19
X
ODVOD KONDENZÁTU
X
51
ZÁVĚS
Typ
A
[mm]
B
[mm]
ØD
[mm]
F
[mm]
DUOVENT 500
364
678
200
DUOVENT 800
364
992
250
www.elektrodesign.cz
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
100
728
1670
1620
182
182
100
1042
1984
1934
230
182
Rekuperace
51
A
Y
A/2
Větrací jednotka s rekuperací tepla
20
DUOVENT® COMPACT DV
DUOVENT® 500 až 800 podlahové provedení
L
F
B
100
Y
A
A+51
63
D
63
19
ODVOD KONDENZÁTU
X
D
B
D
X
POHLED SHORA
Typ
A
[mm]
B
[mm]
ØD
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DUOVENT 500
364
678
200
100
1620
182
182
DUOVENT 800
364
992
250
100
1934
230
182
Rekuperace
DUOVENT® 1800 až 7800 vertikální provedení
L
38
A+51
38
E
X
F
VÝVODY VÝMĚNÍKŮ
Y
X
100
E
B
D
19
261
D
A
Y
ODVOD KONDENZÁTU
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DUOVENT 1800
521 1620
334
491
146
2562
95
93,5
DUOVENT 3000
678 1620
491
491
146
2562
95
93,5
DUOVENT 4200
835 1620
648
491
146
2562
95
93,5
DUOVENT 5100
992 1620
805
491
146
2719
95
93,5
DUOVENT 6000 1149 1620
962
491
146
2719
95
93,5
DUOVENT 6900 1306 1620 1119
491
146
2719
95
93,5
DUOVENT 7800 1463 1620 1276
491
146
2719
95
93,5
20
E+40
B
[mm]
DETAIL A:
9
A
[mm]
20
Typ
E+20
E
D+20
D
A:
D+40
detail připojovací příruby
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
21
DUOVENT® COMPACT DV
DUOVENT® 1800 až 7800 podstropní provedení
POHLED ZE SPODNÍ STRANY JEDNOTKY:
POHLED Z HORNÍ STRANY JEDNOTKY (PŮDORYS):
12
J
J
16x
K
L
38
K
M
B
F
ZÁVĚS
E
19
50
Y
51
A
D
Y
38
K
K
M
E
X
ODVOD KONDENZÁTU
ZÁVĚS
X
D+20
D
146 1670
860 2562
892
95
93,5
491
146 1670
860 2562
892
95
93,5
DUOVENT 4200
835 1620
648
491
146 1670
860 2562
892
95
93,5
DUOVENT 5100
992 1620
805
491
146 1670
860 2719 1049
95
93,5
DUOVENT 6000 1149 1620
962
491
146 1670
860 2719 1049
95
93,5
DUOVENT 6900 1306 1620 1119
491
146 1670
860 2719 1049
95
93,5
DUOVENT 7800 1463 1620 1276
491
146 1670
860 2719 1049
95
93,5
20
DETAIL A:
A:
D+40
detail připojovací příruby
DUOVENT® 1800 až 7800 podlahové provedení
L
B
51
38
100
19
A+51
D
A
D
Y
Y
38
E
ODVOD KONDENZÁTU
X
X
E
B
E
X
F
POHLED SHORA
D+20
D
A
B
D
E
F
L
X
Y
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
491
146 2562
95
93,5
491
491
146 2562
95
93,5
DUOVENT 4200
835 1620
648
491
146 2562
95
93,5
DUOVENT 5100
992 1620
805
491
146 2719
95
93,5
DUOVENT 6000 1149 1620
962
491
146 2719
95
93,5
DUOVENT 6900 1306 1620 1119
491
146 2719
95
93,5
DUOVENT 7800 1463 1620 1276
491
146 2719
95
93,5
www.elektrodesign.cz
20
E+40
334
678 1620
DETAIL A:
9
521 1620
20
DUOVENT 1800
DUOVENT 3000
E+20
E
Typ
A:
D+40
detail připojovací příruby
Rekuperace
491
491
E+40
334
678 1620
9
521 1620
20
DUOVENT 1800
DUOVENT 3000
E+20
E
A
B
D
E
F
J
K
L
M
X
Y
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Typ
22
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
Doplňující vyobrazení
Příklady instalace jednotek
DUOVENT® COMPACT
Servisní prostor
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
500
364
678
1620
1280
1200
800
800
364
992
1934
1600
1200
800
1800
521
1620
2562
2250
1400
800
3000
678
1620
2562
2250
1600
800
4200
835
1620
2562
2250
1800
800
5100
992
1620
2719
2250
2100
1100
6000
1149
1620
2719
2250
2500
1300
6900
1306
1620
2719
2250
2800
1450
7800
1463
1620
2719
2250
3200
1600
Velikost
R
DUOVENT® COMPACT DV
500 a 800 - podstropní provedení
P
DUOVENT® COMPACT DV 1800
až 7800 - podstropní provedení
L
podstropní provedení
A
B+100
Rekuperace
S
DUOVENT® COMPACT DV
1800 až 7800 - vertikální provedení
vertikální provedení umístěné u zdi
L
R
P
L
DUOVENT® COMPACT DV 1800
až 7800 - podlahové provedení
podlahové provedení umístěné u zdi
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
23
Charakteristiky
Q
Δpst
P
Ș
ADD
4
průtok vzduchu (m3//h)
externí statický tlak jednotky (Pa)
elektrický příkon (W)
účinnost rekuperace tepla (%)
tlaková ztráta doplňkových součástí (vyšší filtrační třída, DX apod.)
výkonová křivka s max. tlakovou ztrátou vnitřních součástí (+ADD)
DUOVENT® COMPACT DV 500
300
700
5
600
250
400
6
200
1
2
150
P (W)
Δp st (Pa)
500
300
3 + 4
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
100
200
50
100
200
1
2
250
300
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB
4
350
400
450
500
Q (m3/h)
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 500 – účinnost rekuperace
95
1
90
85
ɻ (%)
2
80
75
70
65
200
250
300
350
400
450
500
Q (m3/h)
www.elektrodesign.cz
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
Rekuperace
0
24
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
DUOVENT® COMPACT DV 800
900
500
800
450
5
700
6
400
350
Δp st (Pa)
300
P (W)
600
500
250
400
1
200
2
300
3 + 4
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
200
150
100
100
50
0
0
300
400
500
600
700
800
1
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
2
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 800 – účinnost rekuperace
100
1
95
90
2
85
ɻ (%)
Rekuperace
Q (m3/h)
80
75
70
65
300
400
500
600
700
800
Q (m3/h)
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
25
DUOVENT® COMPACT DV 1800
1000
1000
5
900
900
800
6
700
700
600
600
500
500
400
400
1
300
300
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
200
P (W)
Δp st (Pa)
800
200
2
100
100
4
0
500
1000
1500
2000
3
0
2500
3
2
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 1800 – účinnost rekuperace
100
95
1
90
ɻ (%)
85
2
80
75
70
65
500
1000
1500
2000
2500
Q (m3/h)
www.elektrodesign.cz
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
Rekuperace
Q (m /h)
1
26
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
DUOVENT® COMPACT DV 3000
1400
1600
1400
5
1200
1200
6
1000
800
P (W)
Δpst (Pa)
1000
800
600
600
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
400
1
400
2
200
200
3
4
1500
2000
2500
0
3500
Q (m3/h)
3000
1
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
2
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 3000 – účinnost rekuperace
100
95
1
90
85
ɻ (%)
Rekuperace
0
1000
2
80
75
70
65
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Q (m3/h)
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
27
DUOVENT® COMPACT DV 4200
2500
1400
1200
2000
5
1000
1500
P (W)
Δpst(Pa)
6
800
600
1
2
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
400
1000
3
500
200
4
2500
3000
3500
4000
1
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
2
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
0
4500
Q (m3/h)
DUOVENT® COMPACT DV 4200 – účinnost rekuperace
100
95
1
90
ɻ (%)
85
80
2
75
70
65
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Q (m3/h)
www.elektrodesign.cz
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
Rekuperace
0
2000
28
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
DUOVENT® COMPACT DV 5100
1400
2500
5
1200
2000
1000
6
P (W)
Δp st (Pa)
1500
800
600
1000
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
1
400
2
500
200
3
4
3000
3500
4000
4500
0
5500
Q (m3/h)
5000
1
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
2
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 5100 – účinnost rekuperace
100
95
1
90
85
ɻ (%)
Rekuperace
0
2500
2
80
75
70
65
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
Q (m3/h)
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
29
DUOVENT® COMPACT DV 6000
3000
1600
1400
5
2500
1200
6
2000
P (W)
Δp st (Pa)
1000
1500
800
600
1
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
1000
2
400
3
500
200
4
4000
4500
5000
5500
0
6000
Q (m3/h)
3000
3500
1
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
2
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 6000 – účinnost rekuperace
100
95
1
90
ɻ (%)
85
2
80
75
70
65
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
Q (m3/h)
www.elektrodesign.cz
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
Rekuperace
0
2500
30
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
DUOVENT® COMPACT DV 6900
1600
3500
5
1400
3000
6
1200
2500
1000
P (W)
Δpst (Pa)
2000
800
1
1500
600
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
2
1000
400
3
500
200
4
0
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
0
7000
Rekuperace
Q (m3/h)
1
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
2
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 6900 ost rekuperace
100
95
1
90
ɻ (%)
85
2
80
75
70
65
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Q (m3/h)
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
31
DUOVENT® COMPACT DV 7800
1400
4000
5
1200
3500
3000
6
1000
2500
2000
P (W)
Δp st (Pa)
800
1
600
Oblast platnosti
nařízení EK č. 1253/2014
1500
2
400
1000
3
200
500
4
0
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
0
8000
přívod – F7+DV
3
přívod – F7+DV+DCB+DCC
5
el. příkon – PŘÍVOD (W)
2
přívod – F7+DV+DCB
4
přívod – F7+DV+DCB+DCC+ADD (Pa)
6
el. příkon – ODVOD (W)
DUOVENT® COMPACT DV 7800 – účinnost rekuperace
100
95
1
90
ɻ (%)
85
2
80
75
70
65
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
Q (m3/h)
www.elektrodesign.cz
1
Účinnost pro parametry:
ODTAH: 22 °C / 50 % r.v.
PŘÍVOD: -12 °C / 90 % r.v.
2
Účinnost dle nařízení EK č. 1253/2014
Rekuperace
Q (m3/h)
1
32
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
Hladina akustického výkonu (tlaku) v oktávových pásmech [db(A)]*
DUOVENT® COMPACT DV 500 (pro Q = 500 m3/h)
Hz
63 125
250
DUOVENT® COMPACT DV 5100 (pro Q = 5100 m3/h)
500 1000 2000 4000 8000 LwA
63 125
250
500 1000 2000 4000 8000 LwA
čerstvý
53
60
68
69
65
58
49
44
73
čerstvý
47
48
62
67
63
62
55
52
70
přívod
59
66
76
80
79
78
69
65
85
přívod
53
59
73
79
84
83
76
73
88
LWA odtah
54
61
67
69
65
58
50
46
73
LWA odtah
50
52
67
69
66
64
58
55
73
odpad
58
64
74
77
76
75
66
62
82
odpad
52
59
75
78
84
82
75
72
87
plášť**
39
45
55
55
49
39
20
13
58
plášť**
33
39
54
54
55
45
28
21
59
LPA okolí (1m)** 31
37
47
47
41
31
12
5
50
LPA okolí (1m)** 25
31
46
46
47
37
20
13
51
DUOVENT® COMPACT DV 800 (pro Q = 800 m3/h)
250
DUOVENT® COMPACT DV 6000 (pro Q = 6000 m3/h)
Hz
63 125
čerstvý
51
55
63
500 1000 2000 4000 8000 LwA
65
62
55
48
44
69
přívod
52
61
71
75
76
76
67
64
LWA odtah
51
55
61
64
62
56
49
odpad
48
59
67
72
73
73
plášť**
31
40
49
50
46
LPA okolí (1m)** 23
32
41
42
38
Hz
63 125
čerstvý
47
51
64
72
66
65
57
55
74
81
přívod
54
62
75
85
87
86
78
76
91
46
68
LWA odtah
51
55
69
74
69
67
60
58
77
65
62
78
odpad
54
62
77
83
87
85
77
76
90
37
18
12
53
plášť**
35
42
56
60
58
48
30
25
63
29
10
4
45
LPA okolí (1m)** 27
34
48
52
50
40
22
17
55
DUOVENT® COMPACT DV 1800 (pro Q = 1800 m3/h)
Rekuperace
Hz
250
250
500 1000 2000 4000 8000 LwA
DUOVENT® COMPACT DV 6900 (pro Q = 6900 m3/h)
Hz
63 125
Hz
63 125
čerstvý
45
50
61
500 1000 2000 4000 8000 LwA
62
58
59
51
46
67
čerstvý
46
53
65
69
67
63
56
57
73
přívod
51
60
74
74
79
80
72
68
84
přívod
52
62
81
84
88
85
79
76
91
LWA odtah
45
51
61
62
60
60
54
49
67
LWA odtah
48
56
69
72
70
66
60
62
76
250
500 1000 2000 4000 8000 LwA
odpad
48
57
71
72
78
78
71
66
82
odpad
52
62
81
84
88
84
79
76
91
plášť**
31
39
52
49
50
41
24
16
56
plášť**
33
42
60
60
59
47
31
25
65
LPA okolí (1m)** 23
31
44
41
42
33
16
8
48
LPA okolí (1m)** 25
34
52
52
51
39
23
17
57
DUOVENT® COMPACT DV 3000 (pro Q = 3000 m3/h)
Hz
63 125
250
DUOVENT® COMPACT 7800 (pro Q = 7800 m3/h)
500 1000 2000 4000 8000 LwA
Hz
63 125
250
500 1000 2000 4000 8000 LwA
čerstvý
39
46
58
64
61
61
54
50
68
čerstvý
45
51
66
68
67
64
59
58
73
přívod
46
55
71
76
82
82
75
71
86
přívod
52
61
82
85
87
85
79
76
91
LWA odtah
39
48
60
65
62
63
56
52
69
LWA odtah
47
54
69
72
69
66
63
63
76
odpad
43
53
69
74
81
80
73
69
84
odpad
52
62
80
83
87
84
78
76
90
plášť**
26
34
50
51
53
43
26
19
56
plášť**
33
42
61
60
58
47
31
25
64
LPA okolí (1m)** 18
26
42
43
45
35
18
11
48
LPA okolí (1m)** 25
34
53
52
50
39
23
17
57
DUOVENT® COMPACT DV 4200 (pro Q = 4200 m3/h)
Hz
63 125
250
500 1000 2000 4000 8000 LwA
čerstvý
44
44
63
63
60
60
53
50
68
přívod
51
55
73
76
82
80
73
70
85
LWA odtah
45
48
63
65
62
61
55
52
69
odpad
49
55
71
75
80
78
72
69
83
plášť**
31
36
52
51
52
41
25
18
57
LPA okolí (1m)** 23
28
44
43
44
33
17
10
49
* údaje pro konfiguraci jednotky (integr. klapky, chladič vodní – DCC,
ohřívač vodní typ A – DCA, filtrační třída G4/G4)
** útlum pláště s hodnotou Rw
Charakteristiky rekuperačních jednotek dle 2009/125/EC, nařízení
EK č.1253/2014.
účinnost SFPint LIMIT 2016 externí
velikost nominální SFPint 2016
rekuperace
tlak
průtok
jednotky
vzduchu
[%]
[W/(m3/s)]
[Pa]
[m3/h] [W/(m3/s)]
500
470
1498
79,4
1552
250
800
800
1548
80
1557
350
1800
1800
1206
75
1365
500
3000
3000
1251
75
1315
500
4200
4100
1256
75
1269
500
5100
5000
1211
75
1232
500
6000
5700
1179
75
1203
500
6900
6700
1156
75
1161
500
7800
7400
1121
75
1140
500
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
33
DUOVENT® COMPACT DV
Technické údaje vodních ohřívačů DCA (tw = 80/60 °C) a DCB (tw = 45/35 °C)
velikost
jednotky
500
800
1800
3000
4200
5100
6000
6900
7800
teplotní spád
[°C]
výkon
[kW]
průtok vzduchu vstupní teplota
[m3/h]
vzduchu [°C]
80/60
3,3
500
45/35
2,4
500
80/60
5,8
800
45/35
4,2
800
80/60
15,9
1800
45/35
11,1
1800
80/60
24,5
3000
45/35
17,2
3000
80/60
33
4200
45/35
23,3
4200
80/60
40
5100
45/35
28,3
5100
80/60
47,1
6000
45/35
33,2
6000
80/60
53,8
6900
45/35
38,1
6900
80/60
60,9
7800
45/35
43,1
7800
výstupní teplota
tlak. ztráta
vzduchu [°C] na straně vody [kPa]
8
8
8
8
8
8
8
8
8
průtok vody
[m3/h]
27,6
3
24
5
0,14
0,19
29,8
2
0,26
23,5
6
0,36
34,4
4
0,7
26,4
5
0,96
32,4
4
1,08
25,1
6
1,5
31,4
4
1,45
24,5
5
2,02
1,76
31,4
3
24,5
6
2,45
31,4
3
2,07
24,5
5
2,89
31,3
4
2,36
24,5
6
3,31
31,3
3
2,67
24,5
6
3,74
Technické údaje vodních chladičů DCC (tw = 6/12 °C) a výparníků DX (tvýp = 6 °C, chladivo R410A)
500
800
1800
3000
4200
5100
6000
6900
7800
výkon
[kW]
průtok vzduchu
[m3/h]
6/12
2,4
6
2,7
6/12
4,3
800
6
4,7
800
6/12
12,6
1800
6
11,3
1800
6/12
19,4
3000
6
17,4
3000
470
6/12
26,2
4200
6
25,3
4200
6/12
31,8
5100
6
30,6
5100
6/12
36,7
6000
6
36,8
6000
6/12
42,2
6900
6
43,6
6900
6/12
47,7
7800
6
50,5
7800
vstupní teplota [°C] výstupní teplota tlak. ztráta na straně
rel. vlhkost [%]
[°C] vody/chladiva [kPa]
32 °C/40 %
32 °C/40 %
32 °C/40 %
32 °C/40 %
32 °C/40 %
32 °C/40 %
32 °C/40 %
32 °C/40 %
32 °C/40 %
průtok vody
[m3/h]
20,4
48
18,5
101
0,35
–
20,1
16
0,61
18,4
81
–
17
13
1,79
17,8
39
–
17,8
16
2,77
18,7
107
–
3,74
18,2
19
18,6
60
–
18,2
18
4,54
18,5
100
–
18,4
18
5,25
18,4
96
–
18,4
16
6,03
18,1
78
–
18,4
17
6,82
17,9
51
–
Technické údaje elektrických ohřívačů DI (napájecí napětí 3 × 400 V / 50 Hz,1 × 230 V / 50 Hz, 1 x 230 V / 50 Hz – vel. 500 a 800),
přiřazení regulačních sad
velikost
jednotky
typ DI1
(volitelné provedení)
výkon počet
[kW] sekcí
sada
Digireg®
sada
typ DI2
Minireg® (standardní provedení)
výkon počet
[kW] sekcí
sada
sada
Digireg® Minireg®
500
IBE-500-3/1
3
1
M1-E8-2
E6-2
IBE-500-2/1
2
1
M1-E2
E6-2
800
IBE-800-6/2
6
2
M1-E8-2
E6-2
IBE-800-3/2
3,6
2
M1-E8-2
E6-2
1800
IBE-1800-15/1
15
1
M3-E15
–
IBE-1800-7,5/1
7,5
1
M3-E15
–
3000
IBE-3000-30/2
30
2
M3-E36
–
IBE-3000-15/1
15
1
M3-E15
–
4200
IBE-4200-30/2
30
2
M3-E36
–
IBE-4200-15/1
15
1
M3-E15
–
5100
IBE-5100-45/2
45
2
M3-E72
–
IBE-5100-22,5/1
22,5
1
M3-E24
–
6000
IBE-6000-45/2
45
2
M3-E72
–
IBE-6000-22,5/1
22,5
1
M3-E24
–
6900
IBE-6900-60/2
60
2
M3-E72
–
IBE-6900-30/1
30
1
M3-E36
–
7800
IBE-7800-60/2
60
2
M3-E72
–
IBE-7800-30/1
30
1
M3-E36
–
www.elektrodesign.cz
Rekuperace
teplotní spád/
velikost
jednotky výparná teplota [°C]
34
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
Varianty hrdel - vertikální provedení (pohled z obslužné strany jednotky)
přívod
přívod
přívod
AV
odvod
CV
odvod
přívod
přívod
odvod
přívod
přívod
FV
odvod
GV
odvod
přívod
přívod
odvod
přívod
přívod
JV
KV
odvod
přívod
přívod
NV
OV
odvod
PV
odvod
odvod
přívod
přívod
BV2
přívod
CV2
přívod
FV2
GV2
odvod
odvod
přívod
přívod
přívod
DV2
odvod
odvod
HV2
odvod
přívod
MV
AV2
LV
odvod
přívod
odvod
HV
odvod
IV
odvod
DV
odvod
EV
Rekuperace
přívod
BV
přívod
EV2
odvod
odvod
odvod
odvod
přívod
přívod
přívod
přívod
JV2
KV2
LV2
odvod
odvod
odvod
přívod
NV2
OV2
odvod
odvod
přívod
přívod
přívod
PV2
IV2
odvod
MV2
odvod
odvod
[email protected]
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
35
Varianty hrdel - podstropní horizontální provedení (pohled z horní strany jednotky, pohled na zadní neobslužný panel)
přívod
přívod
BH
AH
odvod
přívod
odvod
přívod
přívod
odvod
přívod
přívod
CH2
přívod
FH2
odvod
odvod
www.elektrodesign.cz
přívod
KH2
odvod
LH2
odvod
přívod
odvod
přívod
NH2
odvod
HH2
odvod
JH2
přívod
MH2
GH2
přívod
přívod
přívod
přívod
odvod
IH2
odvod
DH2
odvod
odvod
přívod
přívod
odvod
přívod
přívod
EH2
PH
odvod
BH2
odvod
přívod
OH
odvod
přívod
odvod
přívod
NH
AH2
odvod
LH
odvod
odvod
přívod
KH
odvod
MH
odvod
přívod
JH
odvod
HH
odvod
přívod
přívod
GH
odvod
IH
odvod
přívod
FH
EH
přívod
DH
odvod
odvod
přívod
přívod
CH
OH2
odvod
PH2
odvod
Rekuperace
přívod
36
Větrací jednotka s rekuperací tepla
DUOVENT® COMPACT DV
Varianty hrdel - podlahové horizontální provedení (pohled z horní obslužné strany jednotky)
přívod
přívod
BP
odvod
odvod
odvod
přívod
přívod
přívod
EP
FP
odvod
odvod
odvod
přívod
přívod
přívod
IP
JP
odvod
přívod
přívod
MP
NP
přívod
BP2
přívod
CP2
odvod
odvod
FP2
přívod
přívod
JP2
odvod
přívod
přívod
LP2
odvod
přívod
NP2
odvod
odvod
odvod
přívod
MP2
přívod
HP2
KP2
odvod
odvod
odvod
přívod
odvod
přívod
DP2
GP2
odvod
přívod
odvod
přívod
přívod
IP2
odvod
odvod
přívod
EP2
PP
OP
odvod
AP2
odvod
odvod
přívod
odvod
LP
KP
odvod
přívod
HP
GP
odvod
přívod
DP
CP
odvod
přívod
Rekuperace
přívod
přívod
AP
přívod
OP2
odvod
PP2
odvod
odvod
[email protected]
Příslušenství jednotek DUOVENT®
ROOFPACK – nástřešní provedení rekup. jednotek
ROOFPACK-A
• střecha z pozinkovaného ocelového nebo
lakovaného plechu
• přímá montáž na jednotku
• pochozí střední část střechy pro usnadnění servisního přístupu
• pro horizontální (podlahové) a vertikální
provedení jednotky
• rám výšky 100 mm v kombinaci s nohami
• izolované rohové profily rámu skříně
• vodotěsné provedení vnějšího pláště
37
Typový klíč pro objednání příslušenství
ROOFPACK
R O O F P A C K-A-DUO - D V - V - 3 0 0 0
1
2
3
4
1 – typ příslušenství ROOFPACK:
ROOFPACK – A
ROOFPACK – B
2 – označení typu rekuperační jednotky:
DUO-DV = Duovent® Compact DV
3 – poloha jednotky:
V – vertikální
H – horizontální (podlahová)
4 – velikost jednotky Duovent® Compact DV:
500, 800, 1800, 3000, 4200, 5100, 6000, 6900, 7800
Vertikální provedení ROOFPACK-A
B2
100
B1
Rekuperace
L1
průchodky pro připojení potrubí topné a chladící vody
servisní víko pro přístup k hrdlům výměníků a ovládací skříni
průchodky pro připojení elektro
A1
A
L2
L
Velikost
jednotky
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
500
1620
1682
1584
364
328
800
1934
1996
1898
364
328
1800
2562
2624
2526
521
485
3000
2562
2624
2526
678
642
4200
2562
2624
2526
835
5100
2719
2781
2683
6000
2719
2781
6900
2719
7800
2719
www.elektrodesign.cz
B1
[mm]
B2
[mm]
hmotnost
[kg]
837
993
25
1151
1307
30
1779
1935
58
1779
1935
66
799
1779
1935
73
992
956
1779
1935
81
2683
1149
1113
1779
1935
89
2781
2683
1306
1270
1779
1935
97
2781
2683
1463
1427
1779
1935
105
Příslušenství jednotek DUOVENT®
38
ROOFPACK – nástřešní provedení rekup. jednotek
Horizontální provedení ROOFPACK-A
servisní víko
L1
220
100
A1
servisní víko
L2
B1
L
B
manipulační závěs
otevřené servisní víko
Rekuperace
A2
pochozí část jednotky
Velikost
jednotky
L
L1
L2
A1
A2
B
B1 hmotnost
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[kg]
500
1620 1676 1584
422 1060
678
642
16
800
1934 1990 1898
422 1060
992
956
28
1800
2562 2618 2526
579 1374 1620 1584
66
3000
2562 2618 2526
736 1531 1620 1584
66
4200
2562 2618 2526
893 1688 1620 1584
66
5100
2719 2775 2683 1050 1845 1620 1584
79
6000
2719 2775 2683 1207 2002 1620 1584
79
6900
2719 2775 2683 1364 2159 1620 1584
79
7800
2719 2775 2683 1521 2316 1620 1584
79
Příklad provedení ROOFPACK-A pro horizontální provedení
jednotek:
Duovent® Compact DV 1800+ROOFPACK-A
Duovent® Compact DV 6000+ROOFPACK-A
Příklad provedení ROOFPACK-A
pro vertikální provedení jednotek:
Duovent® Compact DV 4200+ROOFPACK-A
ROOFPACK-A s otevřenou střechou pro potřeby servisu jednotek:
[email protected]
Příslušenství jednotek DUOVENT®
ROOFPACK – nástřešní provedení rekup. jednotek
ROOFPACK-B
• střecha z pozinkovaného ocelového nebo
lakovaného plechu
• přímá montáž na jednotku
• pochozí střední část střechy pro usnadnění servisního přístupu
• pro horizontální (podlahové) a vertikální
provedení jednotky
• rám výšky 350 mm k zabudování do konstrukce střechy, rozebíratelný, s vnitřní
izolací tl. 30 mm. Rám je ve spodní části
opatřen otvory Ø 12 mm pro umístění kotevních šroubů M10 ke konstrukci střechy
• izolované rohové profily rámu skříně
• vodotěsné provedení vnějšího pláště
39
Typový klíč pro objednání příslušenství
ROOFPACK
R O O F P A C K-A-DUO - D V - V - 3 0 0 0
1
2
3
4
1 – typ příslušenství ROOFPACK:
ROOFPACK – A
ROOFPACK – B
2 – označení typu rekuperační jednotky:
DUO-DV = Duovent® Compact DV
3 – poloha jednotky:
V – vertikální
H – horizontální (podlahová)
4 – velikost jednotky Duovent® Compact DV:
500, 800, 1800, 3000, 4200, 5100, 6000, 6900, 7800
Vertikální provedení ROOFPACK-B
L1
350
B1
B2
Rekuperace
průchodky pro připojení potrubí topné a chladící vody
servisní víko pro přístup k hrdlům výměníků a ovládací skříni
průchodky pro připojení elektro
L2
A1
L
A
revizní víko
manipulační závěs
Velikost
jednotky
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
500
1620
1682
1580
364
324
800
1934
1996
1894
364
324
1800
2562
2624
2522
521
481
3000
2562
2624
2522
678
638
4200
2562
2624
2522
835
5100
2719
2781
2679
6000
2719
2781
6900
2719
7800
2719
www.elektrodesign.cz
B1
[mm]
B2
[mm]
hmotnost
[kg]
837
993
60
1151
1307
71
1779
1935
138
1779
1935
150
795
1779
1935
163
992
952
1779
1935
178
2679
1149
1109
1779
1935
190
2781
2679
1306
1266
1779
1935
202
2781
2679
1463
1423
1779
1935
214
Příslušenství jednotek DUOVENT®
40
ROOFPACK – nástřešní provedení rekup. jednotek
Horizontální provedení ROOFPACK-B
L1
servisní víko servisní víko
350
A1
220
L2
B1
L
B
Rekuperace
manipulační závěs
Velikost
jednotky
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
hmotnost
[kg]
500
1620
1676
1580
422
1060
678
638
70
800
1934
1990
1894
422
1060
992
952
100
1800
2562
2618
2522
579
1374
1620
1580
181
3000
2562
2618
2522
736
1531
1620
1580
181
4200
2562
2618
2522
893
1688
1620
1580
181
5100
2719
2775
2679
1050
1845
1620
1580
197
6000
2719
2775
2679
1207
2002
1620
1580
197
6900
2719
2775
2679
1364
2159
1620
1580
197
7800
2719
2775
2679
1521
2316
1620
1580
197
Příklad provedení ROOFPACK-B
pro horizontální provedení jednotek:
Příklad provedení ROOFPACK-B
pro vertikální provedení jednotek:
Duovent® Compact DV 6000+ROOFPACK-B
Duovent® Compact DV 4200+ROOFPACK-B
střešní fólie
podkladová textilie
konstrukce střechy
Příklad zabudování podstavného rámu ROOFPACK-B do konstrukce střechy:
[email protected]
Příslušenství jednotek DUOVENT®
ROOFPACK – nástřešní provedení rekup. jednotek
Typový klíč pro objednání příslušenství
DUO-DV-MOUNT
DUO-DV-MOUNT
• protidešťové žaluzie pro použití jednotky
ve venkovním prostředí
• pozinkovaný ocelový plech
• síto proti vniknutí větších předmětů nebo
polétavého ptactva
• na přání práškový nástřik
D U O-DV- V -MO U N T
3 0 0 0
I N
1
2
3
1 – poloha jednotky:
V – vertikální
H – horizontální (podlahová)
2 – velikost jednotky Duovent® Compact DV:
1800, 3000, 4200, 5100, 6000, 6900, 7800
3 – typ příslušenství
IN – na sání
OUT – na výtlak
sání
výtlak
64
0
D
D+40
D
Rekuperace
E+40
E
H
D+40
E+40
E
H
1
49
Vertikální sání
Typ
Vertikální výtlak
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Typ
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
DUO-DV-V-MOUNT 1800 IN
334
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 1800 OUT
334
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 3000 IN
491
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 3000 OUT
491
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 4200 IN
648
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 4200 OUT
648
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 5100 IN
805
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 5100 OUT
805
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 6000 IN
962
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 6000 OUT
962
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 6900 IN
1119
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 6900 OUT
1119
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 7800 IN
1276
491
490
DUO-DV-V-MOUNT 7800 OUT
1276
491
490
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Horizontální sání
Typ
Horizontální výtlak
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Typ
DUO-DV-H-MOUNT 1800 IN
491
334
490
DUO-DV-H-MOUNT 1800 OUT
491
334
490
DUO-DV-H-MOUNT 3000 IN
491
491
490
DUO-DV-H-MOUNT 3000 OUT
491
491
490
DUO-DV-H-MOUNT 4200 IN
491
648
490
DUO-DV-H-MOUNT 4200 OUT
491
648
490
DUO-DV-H-MOUNT 5100 IN
491
805
490
DUO-DV-H-MOUNT 5100 OUT
491
805
490
DUO-DV-H-MOUNT 6000 IN
491
962
490
DUO-DV-H-MOUNT 6000 OUT
491
962
490
DUO-DV-H-MOUNT 6900 IN
491
1119
490
DUO-DV-H-MOUNT 6900 OUT
491
1119
490
DUO-DV-H-MOUNT 7800 IN
491
1276
490
DUO-DV-H-MOUNT 7800 OUT
491
1276
490
www.elektrodesign.cz
41

Podobné dokumenty

větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění

větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění Rádi bychom se zde zmínili o praktických dopadech této směrnice. Pro dosažení výše uvedených parametrů je nezbytné snížit rychlost protékajícího vzduchu v  průřezu VZT jednotky pod 2 m/s, optimální...

Více

Rittal – TopTherm ventilátory s filtrem

Rittal – TopTherm ventilátory s filtrem Obj. č. ventilátor s filtrem SK Obj. č. ventilátor s filtrem SK – EMC Dimenzované provozní napětí V, Hz Rozměry mm Max. montážní hloubka mm Množství vzduchu dodávané při volném foukání vzduchu

Více

Protipožární ústředna BC216

Protipožární ústředna BC216 - Druhá kapitola první části ("Manuál A ") shrnuje hlavní funkce pro uživatele protipožární ústředny řady BC216. Kapitoly 3 až 5 obsahují podrobné popisy a návody k obsluze funkcí ústředny. Rady ch...

Více

IOM_Duovent Compact DV_v04 - ELEKTRODESIGN ventilátory spol

IOM_Duovent Compact DV_v04 - ELEKTRODESIGN ventilátory spol zpravidla umístěn na čele jednotky, nebo na straně napojení výměníků.

Více

TANGO - ALTEKO

TANGO - ALTEKO Další informace o jednotlivých komorách viz Technické údaje. DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ - REGULACE Společnost ALTEKO s.r.o. dodává ke klimatizačním jednotkám TANGO následující doplňková zařízení a regulaci...

Více

chladič, přímý výparník

chladič, přímý výparník propojení výparníku se zdrojem je pomocí izolovaného měděného potrubí. Chladící výkon se reguluje pomocí spínání kondenzační jednotky (provoz START-STOP) na základě konzultace s technickým oddělení...

Více

3 MB - Transformační technologie

3 MB - Transformační technologie Tabulky k článku 22. Větrné turbíny a ventilátory, http://www.transformacnitechnologie.cz/vetrne-turbiny-a-ventilatory.html. 884 Nomogram pro výběr vhodného ventilátoru na základě tlakové ztráty s...

Více

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125 od hladin akustického výkonu, obvykle v osmi frekvenčních pásmech (63 až 8000 Hz), odečteme vždy útlum elementu a přičteme vlastní hluk, některé elementy, jako jsou tlumiče hluku, protipožární klap...

Více