Tisk kalendáře formou záložek ()

Transkript

Tisk kalendáře formou záložek ()
2016 - Leden 1. čtení
žalm 2. čtení evangelium
Nový rok
Nm
6,22-27
Zl 67 Gal 4,4-7
Pá
1
Lk 2,16-21
Matky Boží
Karina
1Jan
2,22-28
Zl 98
2 So sv. Basil Veliký a Řehoř
Jan 1,19-28
Naziánský
Sir 24,1-4.12-16
Zl 147 Ef 1,3-6.15-18 Jan 1,1-18
3 Ne Radmila
sv. Jenovéfa
Zl 98
4 Po Diana
Jan 1,35-42
bl. Anděla z Foligna 1Jan 3,7-10
1Jan
3,11-21
Zl
100
5 Út Dalimil
Jan 1,43-51
sv. Telesfor
králové
Iz 60,1-6
Zl 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12
6 St TřiZjevení
Páně
1Jan 3,22-4,6
Zl 2
7 Čt Vilma
Mt 4,12~25
sv. Rajmund z Penafortu
1Jan
4,7-10
Zl 72
8 Pá Čestmír
Mk 6,34-44
sv. Severin
1Jan 4,11-18
Zl 72
9 So Vladan
Mk 6,45-52
sv. Julián
Iz 40,1-5.9-11
Zl 104 Tit 2,11~3,7 Lk 3,15~22
10 Ne Břetislav
sv. Agathon
1Sam 1,1-8
Zl 116B
11 Po Bohdana
Mk 1,14-20
ct. Marie Elekta
1Sam 1,9-20
1Sam 2
12 Út Pravoslav
Mk 1,21b-28
sv. Probus
1Sam
3,1-10.19-20
Zl
40
13 St Edita
Mk 1,29-39
sv. Hilarius z Poitiers
1Sam
4,1-11
Zl
44
14 Čt Radovan
Mk 1,40-45
sv. Sáva Srbský
1Sam
8,4-7.10-22a
Zl
89
15 Pá Alice
Mk 2,1-12
sv. Pavel Poustevník
1Sam 9,1~10,1
Zl 21
16 So Ctirad
Mk 2,13-17
sv. Marcel I.
Zl 96 1Kor 12,4-11 Jan 2,1-12
17 Ne Drahoslav
sv. Antonín Veliký Iz 62,1-5
15,16-23
Zl 50
18 Po Vladislav
Mk 2,18-22
Panna Maria, Matka 1Sam
jednoty křesťanů
16,1-13
Zl 89
19 Út Doubravka
Mk 2,23-28
sv. Márius a Marta a1Sam
jejich synové
1Sam
17,32~51
Zl
144
20 St Ilona
Mk 3,1-6
sv. Fabián a Šebestián
1Sam
18,6-9;19,1-7
Zl
56
21 Čt Běla
Mk 3,7-12
sv. Anežka Římská
1Sam
24,3-21
Zl
57
22 Pá Slavomír
Mk 3,13-19
sv. Vincenc
2Sam
1,1~27
Zl
80
23 So Zdeněk
Mk 3,20-21
sv. Ildefons
1Kor 12,12-30 Lk 1,1-4;4,14-21
24 Ne Milena
sv. František SaleskýNeh 8,2-4a.5-6.8-10 Zl 19
Sk 22,3-16
Zl 117
25 Po Miloš
Mk 16,15-18
Obrácení svatého Pavla
26 Út Zora
Mk 3,31-35
sv. Timotej a Titus 2Sam 6,12b-15.17-19Zl 24
Zl 89
27 St Ingrid
Mk 4,1-20
sv. Anděla Mericiová 2Sam 7,4-17
28 Čt Otýlie
Mk 4,21-25
sv. Tomáš Akvinský 2Sam 7,18-19.24-29 Zl 132
2Sam 11,1~17
Zl 51
29 Pá Zdislava
Mk 4,26-34
sv. Sulpicius
2Sam
12,1-7a.10-17
Zl
51
30 So Robin
Mk 4,35-41
sv. Martina
Jer 1,4-5.17-19
Zl 71 1Kor 12,31-13,13
31 Ne Marika
Lk 4,21-30
sv. Jan Bosko
2016 - Květen 1. čtení
žalm 2. čtení evangelium
práce
Sk
15,1-2.22-29
Zl 67 Zj 21,10~23 Jan 14,23-29
1 Ne Svátek
Dělník sv. Josef
Sk
16,11-15
Zl 149
2 Po Zikmund
Jan 15,26-16,4a
sv. Atanáš
Alexej
1Kor
15,1-8
Zl 19
3 Út sv. Filipa a Jakuba
Jan 14,6-14
Sk 17,15.22-18,1
Zl 148
4 St Květoslav
Jan 16,12-15
sv. Florián
Sk 1,1-11
Zl 47 Ef 1,17-23
5 Čt Klaudie
Lk 24,46-53
sv. Gothard
Zl 47
6 Pá Radoslav
Jan 16,20-23a
sv. Jan Sarkander Sk 18,9-18
Sk
18,23-28
Zl
47
7 So Stanislav
Jan 16,23b-28
sv. Benedikt II.
svátek
Zj
22,12~20
Sk
7,55-60
Zl
97
8 Ne Státní
Jan 17,20-26
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
Sk
19,1-8
Zl
68
9 Po Ctibor
Jan 16,29-33
sv. Hermus
Sk 20,17-27
Zl 68
10 Út Blažena
Jan 17,1-11a
sv. Izidor
Zl 68
11 St Svatava
Jan 17,11b-19
sv. Ignác z Láconi Sk 20,28-38
Ska Achilleus
22,30;23,6-11
Zl 16
12 Čt Pankrác
Jan 17,20-26
sv. Pankrác, sv. Nereus
Sk 25,13b-21
Zl 103
13 Pá Servác
Jan 21,15-19
sv. Ondřej Hubert Fournet
Zl 113
14 So Bonifác
Jan 15,9-17
sv. Matěje, apoštola Sk 1,15-17.20-26
1Kor 12,3~13 Jan 20,19-23
Sk
2,1-11
Zl
104
15 Ne Žofie
sv. Žofie
Zl 69
16 Po Přemysl
Mt 10,17-22
sv. Jana NepomuckéhoRim 8,31b-39
Jak
4,1-10
Zl
55
17 Út Aneta
Mk 9,30-37
sv. Paschal Baylon
Jak 4,13-17
Zl 49
18 St Nataša
Mk 9,38-40
sv. Jan I.
Jak 5,1-6
Zl 49
19 Čt Ivo
Mk 9,41-50
sv. Petr Celestýn
Jaksv.5,9-12
Zl 103
20 Pá Zbyšek
Mk 10,1-12
sv. Klement M. Hofbauer,
Bernardin Sienský
Zl 141
21 So Monika
Mk 10,13-16
sv. Ondřej Bobola Jak 5,13-20
Rim
5,1-5
Pr
8,22-31
Zl
8
22 Ne Emil
Jan 16,12-15
sv. Julie
1Pt
1,3-9
Zl
111
23 Po Vladimír
Mk 10,17-27
sv. Jan Křtitel de Rossi
1Pt
1,10-16
Zl
98
24 Út Jana
Mk 10,28-31
sv. Vincent Lerinský
147
25 St Viola
Mk 10,32-45
sv. Beda Ctihodný, sv.1Pt
Řehoř1,18-25
VII., sv. Marie Magdaléna deZl
Pazzi
Gn 14,18-20
Zl 110 1 Kor 11,23-26 Lk 9,11b-17
26 Čt Filip
sv. Filip Neri
1Pt 4,7-13
Zl 96
27 Pá Valdemar
Mk 11,11-25
sv. Augustin z Canterbury
Jud 17.20b-25
Zl 63
28 So Vilém
Mk 11,27-33
sv. Emil
1Kral 8,41-43
Zl 117 Gal 1,1-2.6-10 Lk 7,1-10
29 Ne Maxmilián
sv. Maximin
2Pt 1,2-7
Zl 91
30 Po Ferdinand
Mk 12,1-12
sv. Zdislava
Sof
3,14-18
Iz
12
31 Út Kamila
Lk 1,39-56
Navštívení Panny Marie
2016 - Březen 1. čtení
Dan 3,25.34-43
1 Út Bedřich
sv. Suitbert
Anežka
2 St sv. Simplicius Dt 4,1.5-9
Jer 7,23-28
3 Čt Kamil
sv. Kunhuta
Oz 14,2-10
4 Pá Stela
sv. Kazimír
Oz 6,1-6
5 So Kazimír
sv. Teofil
Joz 5,9a.10-12
6 Ne Miroslav
bl. Friedrich
Iz 65,17-21
7 Po Tomáš
sv. Perpetua a Felicita
Ez 47,1-9.12
8 Út Gabriela
sv. Jan z Boha
Františka
9 St sv. Františka Římská Iz 49,8-15
Ex 32,7-14
10 Čt Viktorie
sv. Jan Ogilvie
Mdr 2,1a.12-22
11 Pá Anděla
sv. Eulogius z Kordoby
Jer 11,18-20
12 So Řehoř
sv. Kvirin
Iz 43,16-21
13 Ne Růžena
sv. Patricie
Matylda
Dan 13,1~62
14 Po Rút,
sv. Matylda
Nm 21,4b-9
15 Út Ida
sv. Longin
Elena, Herbert
Dan 3,14~95
St
16
sv. Heribert
Vlastimil
Gn 17,3-9
17 Čt sv. Patrik
Eduard
18 Pá sv. Cyril JeruzalémskýJer 20,10-13
19 So Josef
Slavnost sv. Josefa 2Sam 7,4~16
Iz 50,4-7
20 Ne Světlana
sv. Archip
Iz 42,1-7
21 Po Radek
bl. Serapion
Iz 49,1-6
22 Út Leona
sv. Epafrodit
Iz 50,4-9a
23 St Ivona
sv. Turibius z Mongroveja
Gabriel
24 Čt Zelený čtvrtek Ex 12,1-8.11-14
Iz 52,13-53,12
25 Pá Marián
Velký pátek
26 So Emanuel
Bílá sobota
27 Ne Dita
Zmrtvýchvstání Páně Sk 10,34a.37-43
Sk 2,14.22b-33
28 Po Soňa
sv. Rogát
Sk 2,36-41
29 Út Taďána
bl. Ludolf
Sk 3,1-10
30 St Arnošt
sv. Jan Klimak
Sk 3,11-26
31 Čt Quido
bl. Balbína
2016 - Červenec1. čtení
Am 8,4-6.9-12
1 Pá Jaroslava
sv. Theobald
Patricie
Am 9,11-15
2 So sv. Ota
3 Ne Radomír
Svátek sv. Tomáše Iz 66,10-14c
Oz 2,16~22
4 Po Prokop
sv. Prokop
věrozvěstů
5 Út slovanských
sv. Cyrila a MetodějeIz 61,1-3a
Jan Hus
6 St Mistr
sv. Marie Gorettiová Oz 10,1-3.7-8.12
Bohuslava
Oz 11,1-4.8c-9
7 Čt sv. Wilibald
Oz 14,2-10
8 Pá Nora
sv. Kilián
Drahoslava
Iz 6,1-8
9 So sv. Veronika Giulianiová
Libuše, Amálie
Dt 30,10-14
10 Ne sv. Amálie
11 Po Olga
Svátek sv. Benedikta Pr 2,1-9
Iz 7,1-9
12 Út Bořek
sv. Jan Qualbert
Iz 10,5-7.13-16
13 St Markéta
sv. Jindřich
Izde26,7-9.12.16-19
14 Čt Karolína
bl. Hroznata, sv. Kamil
Lellis
Iz 38,1-6.21-22.7-8
15 Pá Jindřich
sv. Bonaventura
Mich 2,1-5
16 So Luboš
Panna Maria Karmelská
Martina
17 Ne sv. Česlav a Hyacint Gn 18,1-10a
Mich 6,1-4.6-8
18 Po Drahomíra
sv. Emilián
Mich 7,14-15.18-20
19 Út Čeněk
sv. Makrina
Jer 1,1.4-10
20 St Ilja
sv. Eliáš
21 Čt Vítězslav
sv. Vavřinec z BrindisiJer 2,1-3.7-8.12-13
22 Pá Magdaléna
sv. Marie MagdalénaPís 3,1-4a
23 So Libor
Svátek sv. Brigity Gal 2,19-20
Kristýna
Gn 18,20-32
Ne
24
sv. Kristina
Jakub
2Kor 4,7-15
25 Po svátek sv. Jakuba apoštola
26 Út Anna
sv. Jáchym a Anna Jer 14,17-22
27 St Věroslav
sv. Gorazd a druhové Jer 15,10.16-21
28 Čt Viktor
sv. Nazarius a CelsusJer 18,1-6
Jer 26,1-9
29 Pá Marta
sv. Marta
30 So Bořivoj
sv. Petr Chryzolog Jer 26,11-16.24
31 Ne Ignác
sv. Ignác z Loyoly Kaz 1,2;2,21-23
žalm
Zl 25
Zl 147
Zl 95
Zl 81
Zl 51
Zl 34
Zl 30
Zl 46
Zl 145
Zl 106
Zl 34
Zl 7
Zl 126
Zl 23
Zl 102
Dan 3
Zl 105
Zl 18
Zl 89
Zl 22
Zl 27
Zl 71
Zl 69
Zl 116
Zl 31
2. čtení
evangelium
Mt 18,21-35
Mt 5,17-19
Lk 11,14-23
Mk 12,28b-34
Lk 18,9-14
2Kor 5,17-21 Lk 15,1-3.11-32
Jan 4,43-54
Jan 5,1-3a.5-16
Jan 5,17-30
Jan 5,31-47
Jan 7,1~30
Jan 7,40-53
Flp 3,8-14
Jan 8,1-11
Jan 8,1-11
Jan 8,21-30
Jan 8,31-42
Jan 8,51-59
Jan 10,31-42
Rim 4,13~22 Mt 1,16.18~24
Flp 2,6-11
Lk 22,14-23,56
Jan 12,1-11
Jan 13,21~38
Mt 26,14-25
1 Kor 11,23-26 Jan 13,1-15
Zid 4,14~5,9 Jan 18,1-19,42
Zl 118 Kol 3,1-4
Zl 16
Zl 33
Zl 105
Zl 8
žalm
Zl 119
Zl 85
Zl 66
Zl 145
Zl 117
Zl 105
Zl 80
Zl 51
Zl 93
Zl 69
Zl 34
Zl 48
Zl 94
Zl 102
Iz 38
Zl 10
Zl 15
Zl 50
Zl 85
Zl 71
Zl 36
Zl 63
Zl 34
ZI 138
Zl 126
Zl 79
Zl 59
Zl 146
Zl 69
Zl 69
Zl 90
2. čtení
Jan 20,1-9
Mt 28,8-15
Jan 20,11-18
Lk 24,13-35
Lk 24,35-48
evangelium
Mt 9,9-13
Mt 9,14-17
Gal 6,14-18 Lk 10,1~20
Mt 9,18-26
2Kor 4,1-2.5-7 Lk 10,1-9
Mt 10,1-7
Mt 10,7-15
Mt 10,16-23
Mt 10,24-33
Kol 1,15-20 Lk 10,25-37
Mt 19,27-29
Mt 11,20-24
Mt 11,25-27
Mt 11,28-30
Mt 12,1-8
Mt 12,14-21
Kol 1,24-28 Lk 10,38-42
Mt 12,38-42
Mt 12,46-50
Mt 13,1-9
Mt 13,10-17
Jan 20,1.11-18
Jan 15,1-8
Kol 2,12-14 Lk 11,1-13
Mt 20,20-28
Mt 13,36-43
Mt 13,44-46
Mt 13,47-53
Mt 13,54-58
Mt 14,1-12
Kol 3,1-5.9-11 Lk 12,13-21
2016 - Duben 1. čtení
Sk 4,1-12
1 Pá Hugo
sv. Makarius
Erika
2 So sv. František z Pauly Sk 4,13-21
Sk 5,12-16
3 Ne Richard
sv. Nikita
Iz 7,10-14
4 Po Ivana
Zvěstování Páně
5 Út Miroslava
sv. Vincenc FerrerskýSk 4,32-37
Sk 5,17-26
6 St Vendula
sv. Notger
Hermína
Sk 5,27-33
7 Čt Heřman,
sv. Jan Křtitel de la Salle
Sk 5,34-42
8 Pá Ema
sv. Albert
Dušan
9 So sv. Marie Kleofášova Sk 6,1-7
Sk 5,27b-32.40b-41
10 Ne Darja
sv. Michael de Sanctis
Sk 6,8-15
11 Po Izabela
sv. Stanislav
Sk 7,51-8,1a
12 Út Julius
sv. Julius
Sk 8,1b-8
13 St Aleš
sv. Martin I.
Sk 8,26-40
14 Čt Vincenc
sv. Lambert
Sk 9,1-20
15 Pá Anastázie
sv. Anastázie
Irena
Sk 9,31-42
So
16
sv. Bernadetta Soubirousová
Rudolf
Sk 13,14.43-52
17 Ne sv. Inocenc
Valerie
Sk 11,1-18
18 Po sv. Krescenc
Sk 11,19-26
19 Út Rostislav
sv. Ema
Sk 12,24-13,5a
20 St Marcela
sv. Hugo
Sk 13,13-25
21 Čt Alexandra
sv. Anselm
Sk 13,26-33
22 Pá Evženie
sv. Leonid
Sk 13,46-49
23 So Vojtěch
sv. Vojtěcha
Jiří
Sk 14,21b-27
Ne
24
sv. Jiří
Marek
1 Pt 5,5b-14
25 Po sv. Marka
Sk 14,19-28
26 Út Oto
sv. Richarius
Sk 15,1-6
27 St Jaroslav
sv. Zita
28 Čt Vlastislav
sv. Petr Chanel - sv. Sk
Ludvík15,7-21
Maria Grignion
29 Pá Robert
sv. Kateřiny Sienské 1Jan 1,5-2,2
Sk 16,1-10
30 So Blahoslav
sv. Zikmund
žalm
2. čtení
Zl 40
Zid 10,4-10
Zl 118
Zl 118
Zl 118 Zj 1,9~19
Zl 93
Zl 34
Zl 34
Zl 27
Zl 33
Zl 30
Zl 119
Zl 31
Zj 5,11-14
Zl 66
Zl 66
Zl 117
Zl 116
Zl 100 Zj 7,9.14b-17
Zl 42
Zl 87
Zl 67
Zl 89
Zl 2
Zl 96
Zl 145 Zj 21,1-5a
Zl 89
Zl 145
Zl 122
Zl 96
Zl 103
Zl 100
evangelium
Jan 21,1-14
Mk 16,9-15
Jan 20,19-31
Lk 1,26-38
Jan 3,7b-15
Jan 3,16-21
Jan 3,31-36
Jan 6,1-15
Jan 6,16-21
Jan 21,1-19
Jan 6,22-29
Jan 6,30-35
Jan 6,35-40
Jan 6,44-51
Jan 6,52-59
Jan 6,60-69
Jan 10,27-30
Jan 10,1-10
Jan 10,22-30
Jan 12,44-50
Jan 13,16-20
Jan 14,1-6
Jan 10,11-16
Jan 13,31~35
Mk 16,15-20
Jan 14,27-31a
Jan 15,1-8
Jan 15,9-11
Mt 11,25-30
Jan 15,18-21
2016 - Srpen 1. čtení
žalm 2. čtení evangelium
Jer
28,1-17
Zl 119
1 Po Oskar
Mt 14,13-21
sv. Alfons z Liguori
Jer
30,1~22
Zl 102
2 Út Gustav
Mt 14,22-36
sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
Jer 31,1-7
Jer 31
3 St Miluše
Mt 15,21-28
sv. Lydie
Zl 51
4 Čt Dominik
Mt 16,13-23
sv. Jan Maria VianneyJer 31,31-34
NahPanny
2,1.3;3,1-3.6-7
Dt 32
5 Pá Kristián
Mt 16,24-28
Posvěcení římské baziliky
Marie
Dan 7,9-10.13-14
Zl 97 2Petr 1,16-19 Lk 9,28b-36
6 So Oldřiška
Proměnění Páně
18,6-9
Zl 33 Zd 11,1-2.8-19 Lk 12,32-48
7 Ne Lada
sv. Kajetán, sv. SixtusMdr
II. a druhové
Ez
1,2-5.24-28c
Zl 148
8 Po Soběslav
Mt 17,22-27
sv. Dominik
1Petr
4,12-19
Zl
31
9 Út Roman
Lk 9,23-26
sv. Terezie od Kříže
Zl 112
10 St Vavřinec
Jan 12,24-26
Svátek sv. Vavřince 2Kor 9,6-10
Ez 12,1-12
Zl 78
11 Čt Zuzana
Mt 18,21-19,1
sv. Klára
Ez 16,1-15.60.63
Iz 12
12 Pá Klára
Mt 19,3-12
sv. Euplus
Ezsv. 18,1-10.13b.30-32Zl
51
13 So Alena
Mt 19,13-15
sv. Poncián a Hippolyt,
Jan Berchmans
Zl 40 Zd 12,1-4
14 Ne Alan
Lk 12,49-53
sv. Maxmilián Kolbe Jer 38,4-6.8-10
Zj 11,19;~12,10
Zl 45 1Kor 15,20-27 Lk 1,39-56
15 Po Hana
Nanebevzetí Panny Marie
Ez 28,1-10
Dt 32
16 Út Jáchym
Mt 19,23-30
sv. Štěpán
Ez
34,1-11
Zl
23
17 St Petra
Mt 20,1-16a
sv. Myron
Ez 36,23-28
Zl 51
18 Čt Helena
Mt 22,1-14
sv. Helena
Ez 37,1-14
Zl 107
19 Pá Ludvík
Mt 22,34-40
sv. Jan Eudes
Ez 43,1-7a
Zl 85
20 So Bernard
Mt 23,1-12
sv. Bernard
Iz 66,18-21
Zl 117 Zd 12,5~13 Lk 13,22-30
21 Ne Johana
sv. Pius X.
2Sol 1,1-5.11b-12 Zl 96
22 Po Bohuslav
Mt 23,13-22
Panna Maria Královna
23 Út Sandra
Mt 23,23-26
sv. Růžena z Limy 2Sol 2,1-3a.14-17
Zj
21,9b-14
Zl
145
24 St Bartoloměj
Jan 1,45-51
Svátek sv. Bartoloměje apoštola
1Kor
1,1-9
Zl 145
25 Čt Radim
Mt 24,42-51
sv. Ludvík, sv. Benedikt
a druhové
Zl 33
26 Pá Luděk
Mt 25,1-13
ct. Martin Středa 1Kor 1,17-25
1Kor 1,26-31
Zl 33
27 So Otakar
Mt 25,14-30
sv. Monika
Sir 3,19-21.30-31 Zl 68 Zd 12,18~24 Lk 14,1.7-14
28 Ne Augustýn
sv. Augustin
Jer 1,17-19
Zl 71
29 Po Evelína
Mk 6,17-29
Umučení sv. Jana Křtitele
1Kor
2,10b-16
Zl
145
30 Út Vladěna
Lk 4,31-37
sv. Fiakr
1Kor
3,1-9
Zl
33
31 St Pavlína
Lk 4,38-44
sv. Rajmund
2016 - Únor
1. čtení
2Sam 15,13~16,13
1 Po Hynek
sv. Pionius
Mal 3,1-4
2 Út Nela
Uvedení Páně do chrámu
3 St Blažej
sv. Blažej, sv. Ansgar 2Sam 24,2.9-17
4 Čt Jarmila
sv. Ondřej Corsini 1Kral 2,1-4.10-12
Sir 47,2-13
5 Pá Dobromila
sv. Agáta
1Kral 3,4-13
6 So Vanda
sv. Pavel Miki a druhové
Veronika
Iz 6,1-2a.3-8
Ne
7
sv. Richard
Milada
8 Po sv. Jeroným Emiliani 1Kral
- ct. Mlada8,1-7.9-13
1Kral 8,22-23.27-30
9 Út Apolena
sv. Apollonie
Jl 2,12-18
10 St Mojmír
sv. Scholastika
Dt 30,15-20
11 Čt Božena
Panna Maria Lourdská
12 Pá Slavěna
sv. Benedikt AniánskýIz 58,1-9a
13 So Věnceslav
sv. Kateřina Ricciová Iz 58,9b-14
Dt 26,4-10
14 Ne Valentýn
sv. Valentin
Jiřina
Lv 19,1-2.11-18
15 Po sv. Jiřina
Ljuba
Iz 55,10-11
16 Út sv. Juliána
17 St Miloslava
sv. Alexius a druhové Jon 3,1-10
Est 4,17
18 Čt Gizela
sv. Simeon
Ez 18,21-28
19 Pá Patrik
bl. Godšalk
Dt 26,16-19
20 So Oldřich
sv. Nikefor
Gn 15,5-12.17-18
21 Ne Lenka
sv. Petr Damiani
Petr
1Petr 5,1-4
Po
22
Stolce sv. Petra
Svatopluk
Iz 1,10.16-20
23 Út sv. Polykarp
Matěj
Jer 18,18-20
24 St sv. Modest
Jer 17,5-10
25 Čt Liliana
sv. Valburga
Gn 37,3~28
26 Pá Dorota
sv. Alexandr
Mich
27 So Alexandr
sv. Gabriel od Bolestné
Panny7,14-15.18-20
Marie
Ex
3,1-8a.13-15
28 Ne Lumír
sv. Roman
2Kral 5,1-15a
29 Po Horymír
sv. Kasián
žalm
Zl 3
Zl 24
Zl 32
1Kron29
2. čtení
Zid 2,14-18
Zl 18
Zl 119
Zl 138 1Kor 15,1-11
Zl 132
Zl 84
Zl 51
Zl 1
Zl 51
Zl 86
Zl 91
Zl 19
Zl 34
2Kor 5,20-6,2
Rim 10,8-13
Zl 51
Zl 138
Zl 130
Zl 119
Zl 27
Zl 23
Zl 50
Flp 3,17-4,1
Zl 31
Zl 1
Zl 105
Zl 103
Zl 103 1Kor 10,1~12
Zl 42
evangelium
Mk 5,1-20
Lk 2,22-40
Mk 6,1-6
Mk 6,7-13
Mk 6,14-29
Mk 6,30-34
Lk 5,1-11
Mk 6,53-56
Mk 7,1-13
Mt 6,1-6.16-18
Lk 9,22-25
Mt 9,14-15
Lk 5,27-32
Lk 4,1-13
Mt 25,31-46
Mt 6,7-15
Lk 11,29-32
Mt 7,7-12
Mt 5,20-26
Mt 5,43-48
Lk 9,28b-36
Mt 16,13-19
Mt 23,1-12
Mt 20,17-28
Lk 16,19-31
Mt 21,33~46
Lk 15,1-3.11-32
Lk 13,1-9
Lk 4,24-30
2016 - Červen 1. čtení
žalm 2. čtení evangelium
Laura
2Tim
1,1-3.6-12
Zl 123
St
1
Mk 12,18-27
sv. Justin
Jarmil
Zl 25
2 Čt sv. Marcelin a Petr 2Tim 2,8-15
Mk 12,28b-34
Ez 34,11-16
Zl 23 Rim 5,5-11
3 Pá Tamara
Lk 15,3-7
sv. Karel Lwanga a druhové
Iz 61,9-11
1Sam 2 Rim 5,5-11
4 So Dalibor
Lk 2,41-51
sv. František Caracciolo
Gal
1,11-19
1Kral
17,17-24
Zl
30
5 Ne Dobroslav
Lk 7,11-17
sv. Bonifác
1Kral
17,1-6
Zl
121
6 Po Norbert
Mt 5,1-12
sv. Norbert
1Kral
17,7-16
Zl
4
7 Út Iveta/Slavoj
Mt 5,13-16
sv. Robert
1Kral 18,20-39
Zl 16
8 St Medard
Mt 5,17-19
sv. Medard
1Kral 18,41-46
Zl 65
9 Čt Stanislava
Mt 5,20-26
sv. Efrém Syrský
1Kral 19,9a.11-16 Zl 27
10 Pá Gita
Mt 5,27-32
sv. Maxim
Sk 11,21b-26;13,1-3 Zl 98
11 So Bruno
Mt 10,7-13
sv. Barnabáš
Zl 32 Gal 2,16.19-21 Lk 7,36-8,3
12 Ne Antonie
sv. Jan z Fakunda 2Sam 12,7-10.13
Zl 5
13 Po Antonín
Mt 5,38-42
sv. Antonín z Padovy 1Kral 21,1-16
1Kral
21,17-29
Zl
51
14 Út Roland
Mt 5,43-48
sv. Anastáz
2Kral
2,1.6-14
Zl
31
15 St Vít
Mt 6,1-6.16-18
sv. Vít
Sir 48,1-15
Zl 97
16 Čt Zbyněk
Mt 6,7-15
sv. Benon
17 Pá Adolf
Mt 6,19-23
sv. Řehoř Barbarigo 2Kral 11,1-4.9-18.20 Zl 132
2Kron 24,17-25
Zl 89
18 So Milan
Mt 6,24-34
sv. Marina
Zachsv.12,10-11
Zl 63 Gal 3,26-29 Lk 9,18-24
19 Ne Leoš
sv. Jan Nepomuk Neumann,
Romuald
2Kral 17,5~18
Zl 60
20 Po Květa
Mt 7,1-5
sv. Silverius
Zl 48
21 Út Alois
Mt 7,6.12-14
sv. Alois Gonzaga 2Kral 19,9b~36
2Kral
22,8-13;23,1-3
Zl
119
22 St Pavla
Mt 7,15-20
sv. Jan Fisher a Tomáš More
2Kral
24,8-17
Zl
79
23 Čt Zdeňka
Mt 7,21-29
sv. Josef Cafasso
Iz 49,1-6
Zl 139 Sk 13,22-26 Lk 1,57-66.80
24 Pá Jan
sv. Jana Křtitele
Plac 2,2.10-14.18-19 Zl 74
25 So Ivan
Mt 8,5-17
sv. Vilém, ct. Ivan
1Kral 19,16b.19-21 Zl 16 Gal 5,1.13-18 Lk 9,51-62
26 Ne Adriana
sv. Jan a Pavel
Zl 50
27 Po Ladislav
Mt 8,18-22
sv. Cyril AlexandrijskýAm 2,6-10.13-16
Am 3,1-8;4,11-12
Zl 5
28 Út Lubomír
Mt 8,23-27
sv. Irenej
a Pavel
2Tim
4,6~18
Sk
12,1-11
Zl
34
29 St Petr
Mt 16,13-19
sv. Petra a Pavla
Am
7,10-17
Zl
19
30 Čt Šárka
Mt 9,1-8
sv. prvomučedníci římští
2016 - Září
1. čtení
žalm 2. čtení evangelium
Linda, Samuel
1Kor
3,18-23
Zl 24
1 Čt sv. Jiljí
Lk 5,1-11
Adéla
1Kor 4,1-5
Zl 37
2 Pá sv. Justus
Lk 5,33-39
1Kor 4,6-15
Zl 145
3 So Bronislav
Lk 6,1-5
sv. Řehoř Veliký
Zl 90 Flm 9b~17
4 Ne Jindřiška
Lk 14,25-33
sv. Růžena z Viterba Mdr 9,13-18
1Kor
5,1-8
Zl
5
5 Po Boris
Lk 6,6-11
sv. Viktorin
1Kor 6,1-11
Zl 149
6 Út Boleslav
Lk 6,12-19
sv. Magnus
1Kor
7,25-31
Zl
45
7 St Regína
Lk 6,20-26
sv. Melichar Grodecký
Mich 5,1-4a
Zl 13
8 Čt Mariana
Mt 1,1-16.18-23
Narození Panny Marie
1Kor 9,16-19.22b-27 Zl 84
9 Pá Daniela
Lk 6,39-42
sv. Petr Klaver
Zl 116B
10 So Irma
Lk 6,43-49
bl. Karel Spinola 1Kor 10,14-22
Ex 32,7-11.13-14
Zl 51 1Tim 1,12-17 Lk 15,1-32
11 Ne Denisa
sv. Emil
1Kor
Zl 40
12 Po Marie
Lk 7,1-10
sv. Quido / Jména Panny
Marie11,17-26.33
1Kor 12,12~31
Zl 100
13 Út Lubor
Lk 7,11-17
sv. Jan Zlatoústý
Flp
2,6-11
Nm
21,4b-9
Zl
78
14 St Radka
Jan 3,13-17
Povýšení sv. kříže
Zid
5,7-9
Zl
31
15 Čt Jolana
Jan 19,25-27
Panna Maria Bolestná
1Kor 15,12-20
Zl 17
16 Pá Ludmila
Lk 8,1-3
sv. Ludmila
1Kor
15,35-37.42-49 Zl 56
17 So Naděžda
Lk 8,4-15
sv. Kornélius a Cyprián,
sv. Bellarmin
Zl 113 1Tim 2,1-8
18 Ne Kryštof
Lk 16,1-13
sv. Josef Kupertinský Am 8,4-7
Pr 3,27-35
Zl 15
19 Po Zita
Lk 8,16-18
sv. Januárius
Pr 21,1-6.10-13
Zl 119
20 Út Oleg
Lk 8,19-21
sv. Ondřej, Pavel a druhové
Ef
4,1-7.11-13
Zl
19
21 St Matouš
Mt 9,9-13
sv. Matouše
Kaz
1,2-11
Zl
90
22 Čt Darina
Lk 9,7-9
sv. Mořic a druhové
Kaz
3,1-11
Zl
144
23 Pá Berta
Lk 9,18-22
sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
Kaz 11,9-12,8
Zl 90
24 So Jaromír
Lk 9,43b-45
sv. Gerard
Am 6,1a.4-7
Zl 146 1Tim 6,11-16 Lk 16,19-31
25 Ne Zlata
sv. Kleofáš
Zl 17
26 Po Andrea
Lk 9,46-50
sv. Kosma a Damián Job 1,6-22
Zl 88
27 Út Jonáš
Lk 9,51-56
sv. Vincenc z Paula Job 3,1~23
české státnosti
1Petr
1,3~2,24
Mdr
6,9-21
1Kron29
28 St Den
Mt 16,24-27
sv. Václava
Dan
7,9-10.13-14
Zl
138
29 Čt Michal
Jan 1,47-51
sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Job
38,1~40,5
Zl
139
30 Pá Jeroným
Lk 10,13-16
sv. Jeroným
Doporučení pro tisk:
Tisknout na papír formátu A4, oboustranně. Pokud možno, použít volbu
tisku ve skutečné velikosti. Okraje jsou dostatečné pro běžné moderní
tiskárny a není potřeba dělat "přizpůsobení velikosti".
Dostupnost:
Tento kalendář je k dispozici ke stažení na:
http://www.katolik.cz/download/kalendar/zalozky/
nebo na adrese: http://www.lubina.cz/ a zde kliknout na Farnost
→ Různé odkazy.
Poznámka:
Některé biblické odkazy byly zkráceny a poznají se zde podle použitého
znaku "~", například Iz 12,2~6. Protože zkrácení je provedeno
mechanicky, může to vést na poměrně rozsáhlé úryvky textu.
2016 - Listopad 1. čtení
Zj 7,2-4.9-14
1 Út Felix
Všech svatých
Vzpomínka na zemřelé
Mdr 3,1-9
2 St
3 Čt Hubert
sv. Martin de Porres Flp 3,3-8a
4 Pá Karel
sv. Karel Boromejský Flp 3,17-4,1
Flp 4,10-19
5 So Miriam
sv. Zachariáš a Alžběta
2Mak 7,1-2.9-14
6 Ne Liběna
sv. Leonard
Tit 1,1-9
7 Po Saskie
sv. Wilibrord
Tit 2,1-8.11-14
8 Út Bohumír
sv. Gottfried
Bohdan
47,1-2.8-9.12
9 St Posvěcení lateránské Ez
baziliky
Evžen
10 Čt sv. Lev Veliký Flm 7-20
2Jan 4-9
11 Pá Martin
sv. Martin
3Jan 5-8
12 So Benedikt
sv. Josafat
Mal 3,19-20a
13 Ne Tibor
sv. Anežky České
14 Po Sáva
sv. Mikuláš Tavelič Zj 1,1-4;2,1-5a
Zj 3,1-6.14-22
15 Út Leopold
sv. Albert Veliký
Otmar
St
16
sv. Markéta Skotská Zj 4,1-11
- Den boje za svobodu a demokracii
17 Čt Mahulena
sv. Alžběta Uherská Zj 5,1-10
Zj 10,8-11
18 Pá Romana
Posvěcení římských bazilik
sv. Petra a Pavla
Zj 11,4-12
19 So Alžběta
sv. Mechtilda
2Sam 5,1-3
20 Ne Nikola
sv. Felix z Valois
Zj v 14,1-3.4b-5
21 Po Albert
Zasvěcení Panny Marie
Jeruzalémě
Zj
14,14-20
22 Út Cecílie
sv. Cecílie
Zj 15,1-4
23 St Klement
sv. Klement I.
Emílie
18,1~19,9
24 Čt sv. Ondřej Dung-Lac Zj
a druhové
Kateřina
Zj 20,1-4.11-21,2
25 Pá sv. Kateřina
Zj 22,1-7
26 So Artur
sv. Silvestr
Iz 2,1-5
27 Ne Xenie
sv. Virgil
Iz 2,1-5
28 Po René
sv. Mansuet
Iz 11,1-10
29 Út Zina
sv. Saturnin
Rim 10,9-18
30 St Ondřej
sv. Ondřeje
žalm
Zl 24
2. čtení
1Jan 3,1-3
Žl 116 Rim 8,14-23
Zl 105
Zl 122
Zl 112
Zl 17
2Sol 2,16-3,5
Zl 46
1Kor 3,9~17
Zl 24
Zl 37
Zl 146
Zl 119
Zl 112
Zl 98
Zl 1
Zl 15
2 Sol 3,7-12
Zl 150
Zl 149
Zl 119
Zl 144
Zl 122 Kol 1,12-20
Zl 24
Zl 96
Zl 98
Zl 100
Zl 84
Zl 95
Zl 122 Rim 13,11-14
Zl 122
Zl 72
Zl 19
evangelium
Mt 5,1-12a
Mt 25,31-46
Lk 15,1-10
Lk 16,1-8
Lk 16,9-15
Lk 20,27-38
Lk 17,1-6
Lk 17,7-10
Jan 2,13-22
Lk 17,20-25
Lk 17,26-37
Lk 18,1-8
Lk 21,5-19
Lk 18,35-43
Lk 19,1-10
Lk 19,11-28
Lk 19,41-44
Lk 19,45-48
Lk 20,27-40
Lk 23,35-43
Lk 21,1-4
Lk 21,5-11
Lk 21,12-19
Lk 21,20-28
Lk 21,29-33
Lk 21,34-36
Mt 24,37- 44
Mt 8,5-11
Lk 10,21-24
Mt 4,18-22
2016 - Prosinec 1. čtení
žalm 2. čtení evangelium
Iva
Iz
26,1-6
Zl 118
1 Čt sv. Edmund Kampián
Mt 7,21.24-27
Blanka
Iz 29,17-24
Zl 27
2 Pá sv. Bibiána
Mt 9,27-31
Zl 147
3 So Svatoslav
Mt 9,35~10,8
sv. František XaverskýIz 30,19-21.23-26
11,1-10
Zl 72 Rim 15,4-9
4 Ne Barbora
Mt 3,1-12
sv. Jan Damašský, sv. Iz
Barbora
Iz
35,1-10
Zl
85
5 Po Jitka
Lk 5,17-26
sv. Sába
Iz
40,1-11
Zl
96
6 Út Mikuláš
Mt 18,12-14
sv. Mikuláš
Iz
40,25-31
Zl
103
7 St Benjamín
Mt 11,28-30
sv. Ambrož
3,9-15.20
Zl 98 Ef 1,3-6.11-12 Lk 1,26-38
8 Čt Květoslava
Panny Marie počaté Gn
bez poskvrny
prvotního hříchu
Iz 48,17-19
Zl 1
9 Pá Vratislav
Mt 11,16-19
sv. Valerie
Julie
Zl 80
10 So sv. Julie a Eulálie Sir 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13
Iz 35,1-6a.10
Zl 146 Jak 5,7-10
11 Ne Dana
Mt 11,2-11
sv. Damas I.
24,2-7.15-17a Zl 25
12 Po Simona
Mt 21,23-27
sv. Jana Františka de Nm
Chantal
Sof
3,1-2.9-13
Zl
34
13 Út Lucie
Mt 21,28-32
sv. Lucie
Iz
45,6b-8.18.21b-25
Zl
85
14 St Lýdie
Lk 7,19-23
sv. Jan od Kříže
Iz
54,1-10
Zl
30
15 Čt Radana
Lk 7,24-30
sv. Valerián
Iz 56,1-3a.6-8
Zl 67
16 Pá Albína
Jan 5,33-36
sv. Adelhaida
Gn 49,1a.2.8-10
Zl 72
17 So Daniel
Mt 1,1-17
sv. Lazar
Zl 24 Rim 1,1-7
18 Ne Miloslav
Mt 1,18-24
sv. Rufus a Zosim Iz 7,10-14
Sd 13,2-7.24-25a
Zl 71
19 Po Ester
Lk 1,5-25
bl. Urban
Zl 24
20 Út Dagmar
Lk 1,26-38
sv. Dominik Siloský Iz 7,10-14
Pis
2,8-14
Zl
33
21 St Natálie
Lk 1,39-45
sv. Petr Kanisius
1Sam
1,24-28
1Sam
2
22 Čt Šimon
Lk
1,46-56
sv. Servul
Mal
3,1-4.23-24
Zl
25
23 Pá Vlasta
Lk 1,57-66
sv. Jan Kentský
a Eva
2Sam 7,1~16
Zl 89
24 So Adam
Lk 1,67-79
Štědrý den
Svátek vánoční
Iz 9,1-3.5-6
Zl 96 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14
25 Ne 1.Narození
Páně
Sk 6,8-10;7,54-60 Zl 31
26 Po Štěpán
Mt 10,17-22
sv. Štěpán
Zl 97
27 Út Žaneta
Jan 20,2-8
sv. Jan Evangelista 1Jan 1,1-4
1Jan 1,5-2,2
Zl 124
28 St Bohumila
Mt 2,13-18
sv. Betlémské děti, mučedníci
1Jan
2,3-11
Zl
96
29 Čt Judita
Lk 2,22-35
sv. Tomáš Becket
Kol
3,12-21
Sir
3,3-7.14-17a
Zl
128
30 Pá David
Mt 2,13~23
sv. Evžen
1Jan 2,18-21
Zl 96
31 So Silvestr
Jan 1,1-18
sv. Silvestr
2016 - Říjen
1. čtení
žalm 2. čtení
1 So Igor
sv. Terezie od Dítěte Job
Ježíše 42,1-3.5-6.12-16 Zl 119
Oliver
Zl 95 2Tim 1,6~14
2 Ne Olívie,
sv. andělé strážní Hab 1,2-3;2,2-4
Bohumil
Zl 111
3 Po sv. Maxmilián Gal 1,6-12
Gal
1,13-24
Zl 139
4 Út František
sv. František z Assisi
Gal
2,1-2.7-14
Zl 117
5 St Eliška
sv. Palmác
Gal
3,1-5
Lk 1
6 Čt Hanuš
sv. Bruno
Justýna
Gal
3,7-14
Zl 111
Pá
7
Panna Maria Růžencová
Věra
Gal 3,22-29
Zl 105
8 So sv. Simeon
Sára
2Kral
Zl 98 2Tim 2,8-13
9 Ne Štefan,
sv. Dionýsius a druhové,
sv. Jan 5,14-17
Leonard
Marina
Gal 4,22~5,1
Zl 113
10 Po sv. Paulin
Gal
5,1-6
Zl 119
11 Út Andrej
sv. German
Gal
5,18-25
Zl 1
12 St Marcel
sv. Radim
Ef
1,1-10
Zl 98
13 Čt Renáta
sv. Eduard
Ef
1,11-14
Zl 33
14 Pá Agáta
sv. Kalist I.
Tereza
Ef
1,15-23
Zl 8
15 So sv. Terezie od Ježíše
Havel
ExMaria
17,8-13
Zl 121 2Tim 3,14-4,2
16 Ne sv. Hedvika, sv. Markéta
Alacoque
Hedvika
Zl 100
17 Po sv. Ignác AntiochijskýEf 2,1-10
2Tim 4,9-17b
Zl 145
18 Út Lukáš
sv. Lukáše
Ef 3,2-12
Iz 12
19 St Michaela
sv. Izák Jogues a druhové
Ef
3,14-21
Zl 33
20 Čt Vendelín
sv. Irena
Ef
4,1-6
Zl 24
21 Pá Brigita
sv. Hilarion
Sabina
Ef
4,7-16
Zl 122
So
22
sv. Marie Salome
Teodor
Sir
35,15b-17.20-22aZl
34 2Tim 4,6~18
23 Ne sv. Jan Kapistránský
Nina
Ef 4,32-5,8
Zl 1
24 Po sv. Antonín Maria Klaret
Ef 5,21-33
Zl 128
25 Út Beáta
sv. Kryšpín
Ef 6,1-9
Zl 145
26 St Erik
sv. Rustik
Zoe
Ef
6,10-20
Zl 144
27 Čt Šarlota,
sv. Frumencius
svátek - Den vzniku samostatného československého státu
Ef
2,19-22
Zl 19
28 Pá Státní
Svátek sv. Šimona a Judy
Flp
1,18b-26
Zl 42
29 So Silvie
sv. Narcis
Tadeáš
Mdr
11,22-12,2
Zl 145 2Sol 1,11-2,2
Ne
30
sv. Marcel
Štěpánka
Flp 2,1-4
Zl 131
31 Po sv. Wolfgang
evangelium
Lk 10,17-24
Lk 17,5-10
Lk 10,25-37
Lk 10,38-42
Lk 11,1-4
Lk 11,5-13
Lk 11,15-26
Lk 11,27-28
Lk 17,11-19
Lk 11,29-32
Lk 11,37-41
Lk 11,42-46
Lk 11,47-54
Lk 12,1-7
Lk 12,8-12
Lk 18,1-8
Lk 12,13-21
Lk 10,1-9
Lk 12,39-48
Lk 12,49-53
Lk 12,54-59
Lk 13,1-9
Lk 18,9-14
Lk 13,10-17
Lk 13,18-21
Lk 13,22-30
Lk 13,31-35
Lk 6,12-19
Lk 14,1.7-11
Lk 19,1-10
Lk 14,12-14

Podobné dokumenty

Kalendář pro rok 2015

Kalendář pro rok 2015 sv. Maxmilián Kolbe Alan SOBOTA Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Hana NEDĚLE (20. neděle v mezidobí) sv. Štěpán Uherský Jáchym

Více

Roční kalendář 2011

Roční kalendář 2011 3. čt sv. Martin de Porres 4. pá sv. Karel Boromejský 5. so bl. Řehoř Lakota 6. ne 32. neděle v mezidobí 7. po sv. Wilibrord 8. út sv. Gottfried (Bohumír) 9. st Posvěcení lateránské baziliky 10. čt...

Více

Svatohostýnský kalendář 2016

Svatohostýnský kalendář 2016 Šestá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska

Více

gps monitorování vozidel

gps monitorování vozidel Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne

Více

Kalendář 2010

Kalendář 2010 červnové vyrojení nestojí za zvonění.

Více

Týdenní kalendář Salesiánské rodiny 2007

Týdenní kalendář Salesiánské rodiny 2007 Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych

Více