okenní systémy |tiché elektronické pohony

Komentáře

Transkript

okenní systémy |tiché elektronické pohony
okenní systémy
| tiché elektronické pohony
Lutron
®
| Sivoia QED
TM
(tiché elektronické pohony)
Sivoia QED
řízení přirozeného světla
Firma Lutron je předním světovým
výrobcem systémů řízení osvětlení více než
40 let. V současnosti firma Lutron otevřela
nové možnosti hladké integrace systémů
řízení umělého a přirozeného osvětlení se
zaměřením na inovaci, špičkové zpracování
a zákaznický servis. Vhodná kombinace
technologie s designem a ohleduplností k
životnímu prostředí umožňuje firmě Lutron
nabízet ideální řešení jakoukoliv specifikaci.
Využití
Bydlení
Systém Sivoia QED umožňuje
majiteli domu nebo bytu
potřebné řízení slunečního světla
pouhým stiskem tlačítka.
Kteroukoliv místnost v bytě lze
vylepšit pomocí ultratichého
zařízení Sivoia QED.
Pohostinství
Vytvoření nezapomenutelného
zážitku v restauraci je záležitostí
nejen kuchyně, ale zrovna tak i
atmosféry. Zařízení Sivoia QED,
společně se systémy řízení
osvětlení Lutron, pomáhají vytvářet
příslušnou náladu pomocí
odpovídající úrovně osvětlení. Díky
ultra-tichému zařízení Sivoia QED
jsou přechody sotva
postřehnutelné, takže nijak neruší
prostředí nebo činnosti v
pohostinských zařízeních.
Podniková sféra
Řízení přirozeného světla je
klíčové pro produktivitu, komfort
a úspory energie např. v
podnikových zasedacích síních,
školicích střediscích,
konferenčních místnostech a
kancelářích. Dnešní dynamické
podnikové prostředí vyžaduje
např. dokázat pohotově
přeměnit schůzi v dobře
osvětlené zasedací místnosti v
audiovizuální prezentaci
divadelního typu pouhým
stiskem tlačítka.
Inovace v řízení
přirozeného osvětlení
Kvalita a výkonnost
Sortiment tichých elektronických pohonů Sivoia QED nabízí
navození komfortu pouhým stiskem tlačítka. Technologie
tichých elektronických pohonů Lutron se vyznačuje téměř
neslyšným, plynulým provozem a dokonalým vyrovnáním.
Ultra-tichý elektronický pohon
Pohon Sivoia QED pohání žaluzie, rolety a závěsy téměř
neslyšně, na úrovni hluku 44 dBA na 1 m.
Inteligentní řízení
Elektronická hnací jednotka (EDU) Sivoia QED optimalizuje
nastavení žaluzií, rolet a závěsů pomocí
programovatelných přednastavení. Přednastavené úrovně
zatemnění lze ukládat a vyvolávat pomocí intuitivní
klávesnice. Žaluzie se navíc budou pohybovat plynule,
souběžně a s přesným zarovnáním.
Jednoduchá instalace
Systém lze konfigurovat a přeprogramovat v místě ovládání
bez jakéhokoliv přepojování kabelů, bez přístupu do EDU a
bez použití skupinového ovladače. Montážní konzoly pro
Sivoia QED umožňují technikovi nastavit výšku, vyčnívání a
stranovou pozici žaluzií po jejich nainstalování.
Integrace přirozeného a umělého světla
Systémy centralizovaného řízení osvětlení Lutron ve
spolupráci s okenními systémy řízenými zařízením Sivoia
QED umožňují řídit celkové osvětlení v libovolném prostoru.
Žaluzie se nastavují podle toho, jak se světlo tlumí nebo
rozjasňuje, aby byla zajištěna úroveň osvětlení pro každou
příležitost nebo aktivitu.
obsah
| 2-5
použití v bytových prostorách | 4-5
použití v obchodních prostorách | 6-7
přehled specifikací | 8
vlastnosti a přínosy | 9
příslušenství | 10-16
mapy systému | 17
podrobnosti o roletách | 18-25
podrobnosti o vedení závěsů | 26-31
Sivoia QED - celkový přehled
Lutron
|1
Lutron
®
| Sivoia QED
TM
Technologie Quiet Electronic Drive pro
řízení přirozeného světla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
|
2 Lutron
Typický systém
elektronická hnací jednotka (EDU)
intuitivní klávesnice s programovatelnými přednastaveními
společná komunikační linka
konfigurovatelné konzoly a montážní hardware
zdroj nízkého střídavého napětí
Možnosti
infračervený vysílač a přijímač pro bezdrátové ovládání
automatické řízení prostřednictvím hodin nebo senzorů
denního světla
kontaktní spínací vstupy pro integraci s dalšími systémy řízení
bytu nebo budovy
kompletní integrace systémů řízení osvětlení Lutron, jako např.
Grafik EyeTM nebo HomeWorksTM
Mapa systému
Elektronická hnací
jednotka rolet (EDU)
B
B
Elektronická
hnací jednotka
vedení závěsů
A
A
B
A
Napájení
24 V st.
Každé napájí
jednu EDU
klávesnice seeTouchTM
slouží k ovládání jedné EDU nebo
skupiny EDU
>
>>
k další klávesnici
nebo kontaktnímu
spínacímu
rozhraní
IR vysílač
•
kontaktní spínací
rozhraní
komunikuje s
externími systémy
•
•
A
komunikační linka
4 vodiče
B
silové kabely
3 vodiče
•
Maximální
konfigurace systému
96 zařízení (včetně EDU,
klávesnic a vstupních
kontaktních spínacích
rozhraní)
volitelně infračervené
dálkové ovládání
skupiny jsou vytvořeny
elektronicky a nevyžadují
použití externího
ovladače skupin
chcete-li ovládat více
než 96 zařízení, propojte
několik systémů Sivoia
QED pomocí systémů
řízení osvětlení Lutron
Lutron
|3
integrace
|
4 Lutron
| řízení osvětlení v bytových prostorách
Elegantní intuitivní řízení
Hladká integrace žaluzií a závěsů se systémy řízení osvětlení Lutron® v
celém obydlí. Ovládání umělého i přirozeného světla pomocí klávesnic s
konzistentním estetickým designem.
•
•
•
•
•
•
Celá místnost
Systém řízení osvětlení Grafik EyeTM nabízí řízení světel v jakékoliv části
obydlí na bázi schémat. Pomocí jednoho tlačítka lze nastavit osvětlení a
zatemnění buď s neznatelnými, nebo dramatickými přechody.
domácí kino
Bložnice
obývací pokoj
Celé obydlí
Jednotlačítkové ovládání lze pomocí systému řízení světel
HomeWorksTM firmy Lutron rozšířit na celé obydlí. Systém lze integrovat s
audiovizuálními, zabezpečovacími a jinými domácími systémy. Umožňuje
zjednodušit každodenní rutinu a zvýšit bezpečnost pouhým stiskem
tlačítka.
dům jakékoliv velikosti
bezdrátové klávesnice
Aautomatické řízení pomocí astronomických hodin
Lutron
|5
integrace
|
6 Lutron
| zřízení osvětlení v komerčních prostorách
Snadné použití
Maximální zvýšení využitelnosti prostoru řízením přirozeného i umělého
světla jedním tlačítkem. Ultra-tichý provoz umožňuje sotva postřehnutelné
přechody, které nijak neruší prostředí nebo činnosti v daném prostoru.
•
•
•
•
•
•
Celá místnost
Systém umožňuje integrované řízení osvětlení, okenních systémů a
projekčních pláten pro prezentace a učebny. Systém Grafik EyeTM firmy
Lutron umožní přeměnit dobře osvětlený jednací sál v ideální prostředí pro
audiovizuální prezentaci.
konferenční místnost / sál
učebna
kancelář
Celá budova
Grafik SystemsTM firmy Lutron umožňují řízení osvětlení a motorizovaných
okenních systémů v kterémkoliv prostoru nebo v celé budově
. Umožňují omezit prudké světlo a snížit únavu očí, maximalizovat
účinnost klimatizace a zvýšit produktivitu prostřednictvím
automatizovaného nastavení žaluzií a osvětlení.
restaurace a hotely
galerie
podnikové kanceláře
Lutron
|7
Sivoia QED
TM
| přehled specifikací
Komunikační okruh
•
•
•
Představuje jedinečnou a
všestrannou systémovou
architekturu, která umožňuje
naprostou flexibilitu
programování, integrace a
vzájemné propojitelnosti
Umožňuje adresování,
programování a rekonfiguraci
systému z libovolné systémové
komponenty: EDU namontované
na stropě, klávesnice
nainstalované na zdi nebo
ručního dálkového ovládání
Eliminuje potřebu externích
„skupinových ovladačů“,
zjednodušuje programování a
budoucí změny
v systému
Senzory s Hallovým
jevem
•
•
Měří polohu motoru, aby byl
zajištěn dokonale souběžný a
přesně vyrovnaný pohyb žaluzií
Slouží k digitálnímu nastavení
a uložení limitů a nespoléhá
na tradiční analogovou
mechaniku pro zjištění statutu
a zpětné vazby
Pogumovaný
převod motoru
Uzpůsoben pro
Ochrana před
tlumení vibrací
elektrostatickým výbojem mezi motorem a
Zajišťuje bezpečný a řízený
výboj potenciálně nebezpečné
statické elektřiny vznikající v
tkanině rolety
trubkou rolety
Převodový motor
•
•
Má precizní šroubovicový design převodů
pro zajištění ultratichého provozu
Kombinuje osvědčenou technologii
převodového motoru se zkušenostmi
firmy Lutron v oblasti řízení pro
zajištění vynikající
životnosti a výkonu
Elektronická hnací jednotka (EDU)
Elektronické
budicí obvody
•
Zadní strana desky
s obvody
•
Pohon motorem s
proměnnou rychlostí
zajišťuje účinný přenos
energie do EDU a
umožňuje tiché a
přesné řízení
Pracuje na frekvencích
neslyšitelných pro
lidské ucho
Mikroprocesor
•
•
•
•
Zajišťuje plynulý a souvislý pohyb rolet pomocí
zpětnovazebné řídicí smyčky. Rolety se pohybují
konstantními otáčkami, čímž je zajištěno, že okrajové
pásky rolet jsou vyrovnány a pohybují se společně
Patentovaný algoritmus profilu zrychlení postupně zvyšuje a
snižuje rychlost EDU, aby byl zajištěn elegantní pohyb a
eliminovány slyšitelné rozjezdy a zastavení
Slouží k ukládání jedinečných, uživatelem definovaných
přednastavených úrovní pro každou klávesnici s přesností
± 2 mm, které lze naprogramovat v kterémkoliv bodě dráhy rolety
Poskytuje zpětnou vazbu stavu systému a snadného
programování pomocí LED
|
8 Lutron
Desetiletá paměť pro případ
výpadků proudu
Zaznamenává pohyby motoru, aby bylo
zajištěno, že poloha a pohyb jsou
přesně uloženy i v případě, že je EDU
aktivní při přerušení dodávky proudu
vlastnosti
| přínosy
Vlastnost
Přínos
Ultratichý provoz
•
Systém Sivoia QED (tichý elektronický pohon) pracuje témě nehlučně (44 dBA z 1 m)
•
Ultratichý provoz zařízení zajišťuje sotva slyšitelné přechody a tiché rozjezdy a zastavení
•
Systém Sivoia QED má typicky světelnou mezeru méně než 20 mm na každé straně
•
Mezery jsou symetricky na obou stranách rolety, což zajišťuje estetický dojem v prostoru
•
Ovládací prvky Lutron® jsou navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům na luxusní vzhled
a dojem současných špičkových bytových a pracovních prostor
•
Design klávesnice SeeTouchTM nabízí podsvícená ergonomická tlačítka s uživatelským
potiskem.
•
Klávesnice pro okenní systémy Lutron jsou k dispozici v celé řadě barev a metalických
povrchových úprav a lze je hladce integrovat s klávesnicemi pro ovládání osvětlení Lutron
•
Systém Sivoia QED lze snadno překonfigurovat a přednastavení lze přeprogramovat v
řídicím bodě bez nutnosti přepojovat kabely a bez potřeby přístupu do elektronické hnací
jednotky namontované v okně
•
V každé elektronické hnací jednotce (EDU) je možno uložit několik přednastavení pro
kterékoliv místo podél dráhy pohybu systému a limity plného otevření a plného zavření
•
Systém Sivoia QED používá nízké napětí 24 V st. a nepotřebuje žádné skupinové
ovladače, relé nebo přívod síťového napětí mezi elektronickými hnacími jednotkami
•
Vysoce konfigurovatelné montážní konzoly umožňují technikovi nastavit úroveň, vyčnívání
a stranové umístění rolet po jejich nainstalování
•
Přednastavené polohy v systému Sivoia QED jsou elektronicky precizně zaznamenávány
a ukládány do desetileté paměti
•
Tato přednastavení, stejně jako horní a dolní limity, se z paměti nikdy neztratí, bez ohledu
na stáří, elektrostatické výboje nebo výpadky proudu.
•
Elektronické komponenty systému Sivoia QED jsou testovány tak, aby vydržely
elektrostatický výboj 15 000 V bez poškození nebo ztráty paměti.
Precizní pohyb
•
Všechny rolety v Sivoia QED se vždy rozjíždějí, zastavují a pohybují rovnoměrně a přesně
zarovnány po celou dobu životnosti systému
Systémová integrace
•
Ovládací prvky osvětlení Lutron, jako např. HomeWorksTM a GRAFIK EyeTM, lze hladce
integrovat s okenními systémy Lutron Sivoia QED, což umožňuje ovládat
přednastavení osvětlení i rolet pro váš projekt jedním tlačítkem
Vysoce výkonná elektronika
•
Sivoia QED používá robustní komponenty, které fungují při teplotě min. o 20°C nižší, než
je jejich jmenovitá pracovní teplota, aby bylo zajištěno mnoho let spolehlivého provozu.
Technická podpora
•
Firma Lutron je předním světovým výrobcem v oblasti systémů řízení osvětlení více
než 40 let.
•
Na systémy Lutron Sivoia QED je poskytována osmiletá omezená záruka
•
Firma Lutron má po celém světě vlastní servisní techniky
kteří poskytují špičkový servis a technickou podporu
Maximální zakrytí okna
Estetický design
Snadné programování
Snadná instalace
Paměť pro případ
výpadku proudu
Lutron
|9
Lutron
®
| klávesnice
SQE-RLN
Zobrazeno ve skuteční velikosti
Podrobnosti viz níže.
POPIS
•
Umožňuje zvedání a spouštění nebo úplné
otevření a úplné zavření po stisku drženém 4
sekundy
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
•
Montuje se do standardní evropské skříňky
SQE-2N
Dvoutlačítková
klávesnice
•
Umožňuje úplné otevření a úplné zavření
•
Umožňuje jakýmkoliv tlačítkem zastavení při
pohybu
Rozměry výrobku:
š: 86 mm (3,39”)
v: 86 mm (3,39”)
h: 21 mm (0,83”)
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
•
Montuje se do standardní evropské skříňky
SQE-RLN
Dvoutlačítková
klávesnice
Rozměry výrobku:
š: 86 mm (3,39”)
v: 86 mm (3,39”)
h: 21 mm (0,83”)
|
10 Lutron
FUNKCE
POPIS
FUNKCE
SQE-3EN
Třítlačítková klávesnice
se zvedáním a
spouštěním a s
infračerveným
přijímačem
Rozměry výrobku:
š: 86 mm (3,39”)
v: 86 mm (3,39”)
h: 21 mm (0,83”)
SQE-3DN
Šestitlačítková
klávesnice
pro dvojitou montáž
nebo dvě skupinové
aplikace
Rozměry výrobku:
š: 86 mm (3,39”)
v: 86 mm (3,39”)
h: 21 mm (0,83”)
SQE-33N
Šestitlačítková
klávesnice
pro tři skupinové
aplikace
Rozměry výrobku:
š: 86 mm (3,39”)
v: 86 mm (3,39”)
h: 21 mm (0,83”)
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření, zvedání
a spouštění, infračervené řízení a jedno
programovatelné přednastavení
•
Umožňuje jakýmkoliv tlačítkem zastavení při pohybu
•
Infračerveným přijímačem lze řídit vše, nebo jen
skupinu EDU přiřazenou klávesnici
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo skupiny
společně pracujících EDU
•
Montuje se do standardní evropské skříňky
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření a
jedno programovatelné přednastavení
•
Umožňuje jakýmkoliv tlačítkem zastavení při
pohybu
•
Slouží k řízení buď dvou jednotlivých EDU
nebo dvou skupin společně pracujících EDU
•
Montuje se do standardní evropské skříňky
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření a jedno
programovatelné přednastavení
•
Umožňuje jakýmkoliv tlačítkem zastavení při
pohybu
•
Slouží k řízení buď tří jednotlivých EDU nebo tří
skupin společně pracujících EDU
•
Montuje se do standardní evropské skříňky
Matné povrchové úpravy
Bílá WH
Černá BL
Metalické povrchové úpravy
Saténová mosaz
SB
Lesklá mosaz BB
Lesklý chrom BC
Antická mosaz
QB
Antický bronz QZ
Saténový nikl SN
Lesklý nikl BN
Čirý eloxovaný
hliník CLA
Černý eloxovaný
hliník BLA
Mosazný eloxovaný
hliník BRA
Saténový chrom SC
Lutron
| 11
Lutron
®
| Příslušenství
POPIS
FUNKCE
SQA-2
Dvoutlačítková
klávesnice
•
Umožňuje úplné otevření a úplné zavření
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření a jedno
programovatelné přednastavení
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření,
zvedání a spouštění
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření,
zvedání a spouštění a jedno programovatelné
přednastavení
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
SQA-3
Třítlačítková
klávesnice
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
SQA-2R
Dvoutlačítková
klávesnice se zvedáním
a spouštěním
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
SQA-3R
Třítlačítková klávesnice
se zvedáním a
spouštěním
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
Matné povrchové úpravy
Bílá WH
Béžová BE
Slonovinová IV
Šedá GR
Hnědá BR
Černá BL
Metalické povrchové úpravy
|
12 Lutron
Saténová mosaz
SB
Lesklá mosaz BB
Lesklý chrom BC
Antická mosaz
QB
Antický bronz QZ
Saténový chrom SC
Saténový nikl SN
Lesklý nikl BN
Pozlacené AU
Čirý eloxovaný
hliník CLA
Černý eloxovaný
hliník BLA
Mosazný eloxovaný
hliník BRA
POPIS
FUNKCE
SQA-4E
Čtyřtlačítková klávesnice
se zvedáním a
spouštěním a infračerveným přijímačem
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření,
zvedání a spouštění, infračervený příjem a dvě
programovatelná přednastavení
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
•
Infračerveným přijímačem lze řídit vše, nebo
jen skupinu EDU přiřazenou klávesnici
SQA-5R
Pětitlačítková klávesnice
se zvedáním a
spouštěním
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření,
zvedání a spouštění a tři programovatelná
přednastavení
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU nebo
skupiny společně pracujících EDU
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
•
SQA-2D
Čtyřtlačítková klávesnice
pro dvojitou montáž
•
nebo dvě skupinové
aplikace
Umožňuje úplné otevření a úplné zavření
pro dvě samostatné skupiny
Slouží k řízení buď dvou jednotlivých EDU nebo
dvou skupin společně pracujících EDU
•
Počítá se jako jedno zařízení na
komunikační lince
SQA-3D
Šestitlačítková
klávesnice pro dvojitou
montáž nebo dvě
skupinové aplikace
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření a
jedno programovatelné přednastavení pro dvě
samostatné skupiny EDU
•
Slouží k řízení buď dvou jednotlivých EDU
nebo dvou skupin společně pracujících EDU
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
•
Počítá se jako jedno zařízení na
komunikační lince
SVQ-CCI-8
Příslušenství klávesnice
Sivoia QEDTM
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření a
jedno programovatelné přednastavení pro dvě
samostatné skupiny EDU
š: 13,34 mm (5,25”)
nebo 14,61 mm (5,75”)
s krytem
v: 26,04 mm (10,25”)
nebo 27,31 mm (10,75”)
s krytem
D: 5,08 mm (2,00”)
•
Slouží k řízení 1, 2 nebo 4 jednotlivých EDU
nebo 1, 2 nebo 4 skupin EDU
•
Počítá se jako jedno zařízení na
komunikační lince
Rozměry výrobku:
š: 70 mm (2,75”)
v: 118 mm (4,625”)
h: 29 mm (1,13”)
Poznámka
Všechny výše uvedené klávesnice se dodávají v zásuvné (insert, I)
nebo nezásuvné (non-insert, N) verzi a montují se do skříněk dodávaných
firmou Lutron®
Lutron
| 13
Lutron
®
| ruční infračervené dálkové ovládání
POPIS
SV-OCIT
Ruční infračervený
vysílač pro otevření a
zavření
•
Umožňuje otevření, zavření a jemné ovládání
zvedání a spouštění
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU, nebo
skupiny společně pracujících EDU
Rozměry výrobku:
š: 38 mm (1,50”)
v: 117,5 mm (4,625”)
h: 14,3 mm (0,5625”)
•
Lze použít buď s dálkovým IR zařízením Eye
(SV-IR-XX) nebo s klávesnicí s integrovaným
IR přijímačem
SV-3PIT
Ruční infračervený
vysílač pro tři
přednastavení
•
Umožňuje úplné otevření, úplné zavření, tři
programovatelná přednastavení a jemné ovládání
zvedání a spouštění
•
Slouží k řízení buď jednotlivé EDU, nebo skupiny
společně pracujících EDU
•
Lze použít pro programování přednastavení
•
Lze použít buď s dálkovým IR zařízením Eye
(SV-IR-XX) nebo s klávesnicí s integrovaným
IR přijímačem
•
Navržen speciálně pro individuální
i skupinové ovládání rolet. Ideální pro dvojité
instalace k ovládání jak filtrování světla, tak
zatemňovacích rolet na tomtéž okně
•
Slouží k řízení až čtyř skupin oken
•
Lze použít buď s dálkovým IR zařízením Eye
(SV-IR-XX) nebo s klávesnicí s integrovaným
IR přijímačem
•
Slouží k ovládání oken i skupin světel
•
Ideální pro domácí kino a konferenční místnosti
•
Umožňuje až čtyři přednastavení osvětlení
i úplné zhasnutí
•
Lze použít buď s dálkovým IR zařízením Eye
(SV-IR-XX) nebo s klávesnicí s integrovaným
IR přijímačem
•
Slouží k přijímání infračerveného signálu
z libovolného ručního dálkového ovladače
Sivoia QED
•
K dispozici v bílé (WH) a švestkové (RP) barvě
•
Volitelně k dispozici 3 m prodlužovací kabel
•
Pouze jeden IR přijímač pro každou místnost
Rozměry výrobku:
š: 38 mm (1,50”)
v: 168,3 mm (6,625”)
h: 22,3 mm (0,875”)
SV-4GD-OCIT
Multifunkční ruční
infračervený vysílač
Rozměry výrobku:
š: 38 mm (1,50”)
v: 168,3 mm (6,625”)
h: 22,3 mm (0,875”)
SV-4S2G-IT
Multifunkční ruční
infračervený vysílač pro
ovládání světel i oken
Rozměry výrobku:
š: 38 mm (1,50”)
v: 168,3 mm (6,625”)
h: 22,3 mm (0,875”)
SV-IR-XX
Infračervené čidlo pro
zařízení Sivoia QEDTM
Rozměry výrobku:
š: 38 mm (1,50”)
v: 168,3 mm (6,625”)
h: 22,3 mm (0,875”)
|
14 Lutron
FUNKCE
Lutron
®
| příslušenství pro integraci
POPIS
FUNKCE
HWI-Q96
Rozhraní HWI-Q96 pro
Sivoia QED a
HomeWorksTM
•
Slouží pro dvoucestnou komunikaci mezi
systémy HomeWorks a Sivoia QED
•
Kompatibilní s procesory HomeWorks série 4 a 8
•
Nízkonapěťová komponenta, kterou lze umístit
do libovolného pouzdra HomeWorks HWI-LV17,
HWI-LV24 nebo HWI-LV32
•
Slouží k ovládání všech EDU, skupin EDU nebo
jednotlivé EDU prostřednictvím klávesnic
•
HomeWorks nebo portu RS-232 na
procesoru HWI
•
Slouží pro dvoucestnou komunikaci
mezi systémy between GRAFIK EyeTM 3000
nebo GRAFIK Eye 4000 Sivoia QED
•
Umožňuje jednu zónu na hlavní jednotce Grafik
Eye pro každý SG-SVC
•
Nezabírá adresu na hlavní jednotce Grafik Eye
nebo řídicí adresu příslušenství
•
Slouží k ovládání všech Sivoia QED EDU na
komunikační lince
•
Používá jednu z osmi adres pro řízení rolet
SO-SVC
Ovladač GRAFIK
Systems pro
Sivoia QED
•
Slouží pro dvoucestnou komunikaci mezi
systémy GRAFIK 5000TM, GRAFIK 6000TM nebo
GRAFIK 7000TM Sivoia QED
•
Zabírá jednu adresu na lince nástěnné stanice
Rozměry výrobku:
š: 73 mm (2,875”)
v: 117,5 mm (4,625”)
h: 28,7 mm (1,13”)
•
Slouží k ovládání všech Sivoia QED EDU na
komunikační lince
Rozměry výrobku:
š: 79,4 mm (3,125”)
v: 142,2 mm (5,60”)
h: 50,8 mm (2,00”)
SG-SVC
Ovladač GRAFIK
SystemsTM pro
Sivoia QED
1
Rozměry výrobku:
š: 73 mm (2,875”)
v: 117,5 mm (4,625”)
h: 28,7 mm (1,13”)
1
Poznámka
Všechny výše uvedené klávesnice se dodávají v zásuvné (insert, I) nebo
nezásuvné (non-insert, N) podobě a montují se do skříněk dodávaných
firmou Lutron.
1
Lutron
| 15
Lutron
®
| napájecí panel Sivoia QED
Svorka přívodu
síťového napětí
TM
Napájecí panel Sivoia QED power panel
SVQ-10-PNL-230
Zajišťuje napájecí a komunikační zapojení až pro
10 pohonů Sivoia QED. Můžete použít
zákaznický sedmivodičový kombinovaný
komunikační a napájecí kabel (SVQ-CBL-250)
nebo specifikovat samostatné napájecí a
komunikační zapojení. Viz technická referenční
příručka Sivoia QED (p/n 367-592/EA).
Napájecí a
komunikační
svorky pro max.
10 EDU
Další dvě
komunikační
svorky
Panel zobrazen se sejmutým krytem
Rozměry:
A. 241,3 mm (9,50”)
B. 261,6 mm (10,30”)
C. 444,5 mm (17,50”)
D. 99 mm (3,90”)
A
D
B
C
|
16 Lutron
Lutron
®
| schéma zapojení
Systém používající Sivoia QED Power
•
C
rolety
obsahující
elektronické
hnací
jednotky
•
•
infračervené
dálkové ovládání
•
>
>>
A
(volitelně)
klávesnice
•
Systém používající samostatné transformátory
Napájecí a komunikační
panel (volitelný)
Bezproblémově komunikuje
se systémy řízení osvětlení
Lutron
Každý panel zajišťuje
napájení pro max. 10
elektronických hnacích
jednotek (EDU) Sivoia QED
Rolety Sivoia QED lze
rovněž napájet
samostatnými
transformátory
Připojení až k 96 zařízením
(včetně EDU, klávesnic a
kontaktních spínacích
rozhraní)
Pro připojení k vnějším
systémům, jako BMS nebo
dotykové obrazovky, jsou k
dispozici panely CCI
(kontaktní spínací rozhraní).
Elektronická hnací
jednotka (EDU)
B
B
B
A
A
A
Napájení
24 V st.
Každé napájí
jednu EDU
klávesnice seeTouchTM
slouží k ovládání jedné EDU nebo skupiny EDU
>
>>
k další klávesnici
nebo kontaktnímu
spínacímu rozhraní
IR vysílač
Kontaktní spínací rozhraní
Komunikuje s externími systémy
A
komunikační linka
4 vodiče
B
silové kabely
3 vodiče
C
SVQ-CBL-250
7 vodičů
Lutron
| 17
Sivoia QED roller 64
TM
Systém Sivoia QED roller 64 se instaluje do
prostoru o hloubce 89 mm a výšce 89 mm.
Maximální vyčnívání šířky role ze zdi je 84
mm. To představuje celkem plochu 5,59 m2
látky o tloušťce 0,94 mm.
| rozměry systému
Systémy Sivoia QED roller 64 lze
rovněž montovat na strop pomocí
téhož jednoduchého konzolového
systému (viz níže).
Firma Lutron nabízí čelní skříňku
o rozměrech 89 x 89 mm.
Systém Sivoia QED roller 64 používá
pro jakýkoliv typ montáže (na zárubeň,
zeď nebo strop) jednu jednoduchou
sadu konzol. Během montáže lze
nastavit horizontální i vertikální pozici
každé stranu rolety a také její vyčnívání
ze zdi (pomocí dodaných distančních
tělísek).
|
18 Lutron
Sivoia QED roller 64
TM
Zahnutý čelní kryt a horní a zadní kryt
pro montáž na zárubeň, zeď nebo
strop s minimálním zásahem do
okenního rámu.
| finální příslušenství
Pro instalace v místech, kde je roletový
systém vidět, jsou k němu k dispozici
jednoduché a elegantní záslepky.
Pro roletové systémy, při jejichž montáži
byly použity čelní skříňky a stále jsou
vidět, jsou k dispozici i záslepky
čtvercového průřezu.
Pro instalaci průsvitné i zatemňovací rolety
do jednoho okna použijte tento konzolový
systém pro dvojitou montáž rolet Sivoia
QED roller 64.
Pro zahnutý čelní kryt (nahoře vlevo)
použijte odpovídající záslepky
zahnutého tvaru.
Lutron
| 19
roller 100
TM
| rozměry systému
Rozměry systémus |roller 100
Systém Sivoia QEDTM má minimální nároky na prostor a
lze jej montovat jedním z následujících čtyř způsobů:
na strop, na stěnu, na zárubeň nebo dvojitě.
Systém roller 100 používá trubku 63,5 mm, na níž lze
zavěsit až 10m2 látky.
okraj látky
19 mm
(0,75”)
hrana
systému
ukazatel okraje
látky
Symetrické světelné mezery min. 16 mm,
typicky 19 mm.
Nástěnná konzola
šířka systému
19 mm
(0,75”)
51 mm (2,0”)
šířka látky
76 mm (3,0”)
19 mm (0,75”)
51 mm (2,0”)
19 mm
(0,75”)
76 mm (3,0”)
19 mm (0,75”)
Vystředění a vyrovnání rolet
U konzol Sivoia QED je použit dvoudílný design,
aby byla zajištěna maximální jednoduchost a
flexibilita montáže. Konzoly umožňují stranové
nastavení rolety po její montáži, aby bylo zajištěno,
že je správně vystředěna. Rolety lze rovněž snadno
vyrovnat bez nutnosti přemontovat konzolu.
Nastavení vyčnívání
Konzola Sivoia QED umožňuje nastavit vyčnívání trubky
rolety během instalace i po ní.
Nastavení vyčnívání do 13 mm
nastavení
vyčnívání
± 13 mm (1/2”)
stranové
nastavení trubky
pro vystředění
rolety
± 9,5 mm (3/8”)
|
20 Lutron
nastavovací šroub pro
vyrovnání ± 9,5 mm
roller 100
| montážní konzoly
výhody designu konzol
•
•
•
•
Značkové designové konzoly pro různá použití zahrnují:
Montáž na zeď (vně okenního rámu)
Montáž na zárubeň (uvnitř okenního rámu)
Montáž na strop (uvnitř okenního rámu nebo v dutině)
Dvojitou montáž (dva druhy látky v jednom okně)
Montáž na strop
Dvojitá montáž
U rolet je běžné použít dva druhy látky v jednom
okně, obvykle jednu průsvitnou a jednu neprůsvitnou
pro zatemnění. Látka se rozbaluje co nejblíže u skla.
Montáž na zeď
Montáž na zárubeň
Lutron
| 21
roller blind
| posouzení montáže
Krok 1
Otevírání přístupového okna:
Způsob montáže rolety
❑ Vnější
❑ Vnitřní
hloubka okna
výška
okna
Krok 2
šířka rámu
Doporučené rolety v případě vnější montáže
Specifikace systému
Šířka
Výška
Roleta
102 mm (4”)
Výška
Šířka
Okno
13 mm
(0,5”)
Výška
13 mm
(0,5”)
výška
rolety
šířka látky
Šířka
Poznámka:
Závěrečná měření musí být ověřena technikem na
místě před výrobou rolet. Další informace viz
technická referenční příručka (P/N 367-592/EA).
Krok 3
Umístění pohonu
Specifikace umístění pohonu pro předběžné
zapojení a role látky:
Umístění pohonu
❑ Levé
❑ Pravé
❑ Bude určeno
Role látky
❑ Normálně ❑ Obráceně
❑ Bude určeno
Levé
|
22 Lutron
Pravé
•
•
•
•
Vnější montáž - nad oknem
Malá hloubka okna
Úzký nebo žádný rám
okenného křídla
Záclonky, římsy nebo jiná
horní úprava
Podhled nebo jiný
architektonický prvek, který by
překážel roletě
•
•
Vnitřní montáž
- uvnitř okna
Šířka okna nejméně
114 mm
Šířka rámu okenního
křídla nejméně 25 mm”)
Doporučené rozměry rolety v případě interní montáže
Výška
Šířka
vzdálenost mezi
konzolami v místě
trubky rolety
Role látky
okno
Normálně
okno
Obráceně
Lutron
| 23
rolety
| výběr produktu
maximum
84 mm (3,3”)
Krok 4
Výběr zařízení a typu
montáže
Sivoia QED roller 64TM
(okna do rozměrů max.
2,44 m šířky a 2,44 m výšky)
Zařízení
❑ roller 64
❑ roller 100
Typ montáže
❑ na zeď
❑ na strop
❑ na zárubeň
❑ dvojitá
Montáž na zeď
Sivoia QED roller 100TM
(okna do rozměrů max.
3,05 m šířky a 3,05 m výšky)
109mm
(4.3”)
127mm
(5.0”)
vyčnívání látky lze nastavit v rozsahu
30 - 43 mm Pozn.: zobrazeno jako
normálně umístěná role
Montáž na zeď
Krok 5
Volba způsobu ovládání
Klávesnice
IR vysílač
IR přijímač
K ovládání zařízení Sivoia QEDTM lze použít širokou škálu
elegantních klávesnic, ručních dálkových ovladačů nebo
systémů řízení osvětlení Lutron® pro hladkou integraci k
ovládání veškerých světel v libovolném prostoru.
Úplná nabídka nástěnných ovladačů Sivoia QED a rozhraní
pro systémy řízení osvětlení Lutron je na str. 10-15.
Integrace
❑ HomeWorksTM
❑ GRAFIK EyeTM
❑ GRAFIK SystemsTM
Krok 6
Ve spolupráci s vaším místním zpracovatelem stanovte
další potřebné specifikace, např. volba látky, nosnost a
kompatibilita, boční drážky pro montáž zatemňovacích
rolet, čelní kryty, dutiny atd.
Všechny rozměry musí být ověřeny vaším místním
zpracovatelem.
|
24 Lutron
maximum
76 mm (3,0”)
maximum
84 mm (3,3”)
127,mm (5,0”)
178 mm
(7,0”)
Montáž na zárubeň
Montáž na strop
102 mm (4,0”)
84 mm
(3,31”)
Dvojitá
montáž
178 mm
(7,0”)
130 mm (5,125”)
4.2 mm (0,165”)
113 mm (4,44”)
111 mm
(4,39”)
132 mm
(5,20”)
279 mm
(11,0”)
skříňka není v
dodávce
119 mm
(4,69”)
chlopeň a
závěs
sklo
25 mm (1,0”)
Montáž na strop
SQA-3R
Montáž na zárubeň
SQE-3EN
SV-OCIT
Dvojitá montáž
GRX-350X
Další informace vám
poskytne váš místní
zpracovatel výrobků Lutron.
Lutron
| 25
vedení závěsů
| rozměry systému
Možnosti montáže rovných vedení závěsů
Specifikujte směr zatahování: levý, pravý nebo centrální.
šířka systému (v závislosti na použití)
maximálně 5,5 m
Systém s levým zatahováním
212,7 mm
(8,375”)
102 mm (4,0”)
Systém s pravým zatahováním
Systém s centrálním zatahováním
|
26 Lutron
vedení závěsů
| nosnost
SNosnost rovných vedení závěsů - rozměry závěsu
Tato tabulka slouží k určení maximálních rozměrů látky závěsu, s nímž závěsový systém Sivoia QEDTM může
pracovat v závislosti na výšce a hmotnosti.
Typický průhledný závěs
Typická zatemňovací roleta s podšívkou
Speciální těžké
látky
Výška
136g/m2
celková hmotnost látky
406g/m2
celková hmotnost látky
542g/m2
celková hmotnost látky
813g/m2
celková hmotnost látky
1,83m (72”)
max. 5,5 m
max. 5,5 m
max. 4,5 m
max. 3,6 m
2,44m (96”)
max. 5,5 m
max. 5,5 m
max. 4,5 m
max. 2,1 m
3,65m
max. 5,5m
max. 4,2 m
max. 2,7 m
nepoužívá se
Nosnost rovných vedení závěsů - hmotnost závěsu
Tato tabulka slouží k určení maximální hmotnosti látky závěsu, s nímž závěsový systém Sivoia QED může
pracovat, v závislosti na šířce systému.
Systém s jedním elektronickým pohonem
Šířka
0,9-2,7 m
3-3,9 m
4.2-5,5 m
Hmotnost
36,3 kg
31,8 kg
27,2 kg
Rozdělený (tandemový) systém
Šířka
1,8-5,5 m
5,8-7,9 m
8,2-11 m
Hmotnost pro oba panely
72,6 kg
63,5 kg
54,4 kg
Lutron
| 27
vedení závěsů
| montáž systému
A
Jednoduchý
D
D
139,7 mm (5,5”)
B 88,9 mm (3,5”)
C 50,8 mm (2,0”)
D 25,4 mm (1,0”)
A
C
B
Dvojitý
E
D
50,8 mm (2,0”)
D 25,4 mm (1,0”)
E 235,0 mm (9,25”)
F 184,2 mm (7,25”)
C
C
F
Tandemový
Stejné rozměry jako u
systému jednoduchého
vedení.
Rohový
Stejné rozměry jako u systému
jednoduchého vedení.
|
28 Lutron
D
vedení závěsů
| kompletace systému a látky
Montáž na zeď
Montáž na strop
Systémy vedení závěsů Sivoia QEDTM lze montovat na zeď nebo na strop.
Háček na závěs
Pro dosažení co nejlepší funkčnosti použijte
nastavení háčků na závěsy 12,7 mm, které
umožní systému pracovat s nejmenším hlukem.
Lutron
| 29
systémy vedení závěsů
| jak objednávat
Krok 1
Specifikace způsobu zatahování
Levé zatahování
❑ Levé
❑ Pravé
❑ Centrální
Krok 2
Specifikace typu vedení
❑ Jednoduché
❑ Dvojité
❑ Tandemové
❑ Dvojité/Tandemové
Jednoduchý
Dvojitý
Krok 3
Specifikace umístění pohonu
Levé
Umístění pohonu
❑ Levé
❑ Pravé
❑ Levé a pravé
Krok 4 Specifikace rozměrů a barvy systému
Šířka systému
Předpokládaná
velikost otevření
Přibližná šířka shrnutého závěsu
Barva vedení
Bronzová
Čirá anodizovaná
Bílá
Poznámka.:
Konečné rozměry musí být ověřeny na místě před výrobou vedení závěsu.
Další informace viz technická referenční příručka (P/N 367-592/EA).
Krok 5
Volba způsobu ovládání
Klávesnice
IR vysílač
IR přijímač
Krok 6
|
30 Lutron
Šířka systému
Integrace
❑ HomeWorksTM
❑ GRAFIK EyeTM
❑ GRAFIK SystemsTM
K ovládání zařízení Sivoia QEDTM lze použít širokou škálu
elegantních klávesnic, ručních dálkových ovladačů nebo
systémů řízení osvětlení Lutron® pro hladkou integraci k
ovládání veškerých světel v libovolném prostoru.
Úplná nabídka nástěnných ovladačů Sivoia QED a rozhraní
pro systémy řízení osvětlení Lutron je na str. 10-15.
Ve spolupráci s vaším místním zpracovatelem stanovte další potřebné
specifikace, volba látky, nosnost a kompatibilita, boční drážky pro
montáž zatemňovacích rolet, čelní kryty, dutiny atd.
Všechny rozměry musí být ověřeny vaším místním zpracovatelem.
Centrální zatahování
Pravé zatahování
Tandem
Duálníl / Tandem
Pravé
Šířka systému
Shrnutý závěs
Levé a pravé
Šířka systému
Shrnutý závěs
Jednostranné zatahování
(k dispozici levá nebo pravá
varianta pozice shrnutého
závěsu)
SQA-3R
SQE-3EN
SV-OCIT
Shrnutý závěs
Rozdělené zatahování
GRX-350X
Další informace vám
poskytne váš místní
zpracovatel výrobků
Lutron.
Lutron
| 31
Světová centrála
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
USA
TEL: +1.610.282.3800
FAX: +1.610.282.1243
Bezplatní linka: 1.888.LUTRON1
[email protected]
Azijská centrála
Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road
#07-03 Tower Fifteen
Singapur 089316
TEL: +65.6220.4666
FAX: +65.6220.4333
[email protected]
Europská centrála
Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
Londýn, E1W 3JF
Spojené království
TEL: +44.(0)20.7702.0657
FAX: +44.(0)20.7480.6899
Bezplatní linka: 0800.282.107
[email protected]
Brazílie
Lutron BZ do Brasil, Ltda.
Avenida Brasil, 239
Jardim América
Săo Paulo - SP
CEP: 01431-001
Brazílie
TEL: +55.11.3885.5152
FAX: +55.11.3887.7138
[email protected]
Čína, Peking
Lutron GL Ltd.,
Reprezentační kancelář Peking
5th Floor, China Life Tower
No. 16 Chaowai St.
Chaoyang District
Peking 100020, Čína
TEL: +86.10.5877.1818
FAX: +86.10.5877.1816
[email protected]
Čína, Guangzhou
Lutron GL Ltd.,
Reprezentační kancelář
Guangzhou
Suite A09
23/F Tower A, Centre Plaza
161 Lin He Xi Lu, Tian He District
Guangzhou 510620, Čína
TEL: +86.20.2885.8266
FAX: +86.20.2885.8366
[email protected]
Čína, Hongkong
Lutron GL Ltd.,
Unit 2808, 28/F
248 Queen’s Road East
Wanchai, Hongkong, Čína
TEL: +852.2104.7733
FAX: +852.2104.7633
[email protected]
Čína, Šanghaj
Lutron GL Ltd.,
Reprezentační kancelář Šanghaj
Suite 07, 39th Floor
Plaza 66
1266 Nan Jing West Road
Šanghaj, 200040, Čína
TEL: +86.21.6288.1473
FAX: +86.21.6288.1751
[email protected]
www.lutron.com
©2007 Lutron Electronics Co., Inc. Made and printed in the UK.
04/07 P/N 367-978/CZ
Francie
Lutron LTC, S.A.R.L.
90 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret, Francie
TEL: +33.(0)1.41.05.42.80
FAX: +33.(0)1.41.05.01.80
Bezplatná linka: 0800.90.12.18
[email protected]
Nemecko
Lutron Electronics GmbH
Landsberger Allee 201
13055 Berlín, Nemecko
TEL: +49.(0)30.9710.4590
FAX: +49.(0)30.9710.4591
Bezplatní linka: 00800.5887.6635
[email protected]
Itálie
Lutron LDV S.r.l.
Bezplatní linka: 800.979.208
[email protected]
Japonsko
Lutron Asuka Co., Ltd.
No. 16 Kowa Building, 4F
1-9-20, Akasaka, Minato-ku
Tokio 107-0052 Japonsko
TEL: +81.3.5575.8411
FAX: +81.3.5575.8420
Bezplatní linka: 0120.083.417
[email protected]
Španělsko, Barcelona
Lutron CC, S.R.L.
Gran Vía Carlos III, 84, planta 3a
08028 Barcelona, Španelsko
TEL: +34.93.496.57.42
FAX: +34.93.496.57.01
Bezplatní linka: 0900.948.944
[email protected]
Španělsko, Madrid
Lutron CC, S.R.L.
Calle Orense, 85
28020 Madrid, Španelsko
TEL: +34.91.567.84.79
FAX: +34.91.567.84.78
Bezplatní linka: 0900.948.944
[email protected]

Podobné dokumenty

Videotelefony Commax

Videotelefony Commax K CDV-1020AQ je možné připojit například jednu dveřní stanici a až tři CCTV kamery, které mohou monitorovat jakékoliv místo v  okolí domu (prostor pro parkování auta, vstup na  pozemek, zahradu atd...

Více

SAMUEL FAIFR basketball profile - European Basketball Main Page

SAMUEL FAIFR basketball profile - European Basketball Main Page SAMUEL FAIFR basketball profile Team: Sokol H.K. (Czech Republic) (2016-17) Uniform: Height: Position: Born: Weight: Nationality: Agency:

Více

Fyzické modely respirační soustavy a možnosti jejich

Fyzické modely respirační soustavy a možnosti jejich Poddajnost je určena objemem nádoby, středním tlakem uvnitř a  případně tzv. polytropickým exponentem, který závisí na stupni výměny tepla plynu uvnitř nádoby s okolím. Rozborem vlastností těchto m...

Více

analogové osciloskopy

analogové osciloskopy Jedná se o jedinečný přístroj, který umožní měřit velmi slabé signály pod úrovní šumu. Vysoká stabilita krystalu zapojeného v PLL smyčce umožňuje generovat stabilní signál lokálního oscilátoru, kte...

Více

SILHOUETTE

SILHOUETTE V prašném prostředí je vhodné po delší době užívání otřít i oběžné kolo a vnitřní časti ventilátoru při jeho odpojení od napájení.

Více

Katalog Kryoplastik Nalgene Nunc 2013

Katalog Kryoplastik Nalgene Nunc 2013 jako náplň slouží 100% izopropyl alkohol; názorný návod k použití na vnější straně držák uvnitř nádoby zabraňuje kontaktu vialek s alkoholem, zabraňuje kontaminaci nasáknutím, slupování štítků nebo...

Více