Dopis – reklamace

Komentáře

Transkript

Dopis – reklamace
ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR
PRODAVAČ
MGR. DITA HEJLOVÁ
DOPIS - REKLAMACE
VY_32_INOVACE_AH_1_19
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Angličtina pro učební obor prodavač
Téma
Dopis - reklamace
Klíčová slova
Formal letter, letter of complaint, writing
Druh učebního materiálu
Prezentace (Microsoft PowerPoint)
Metodický pokyn
Prezentace je primárně určena pro žáky SOU
2. - 3. ročníku učebního oboru prodavač.
Žáci se seznámí se základními pravidly pro
psaní formálního dopisu (reklamace)
Datum vytvoření
27. 7. 2013
A LETTER OF COMPLAINT
Do pravého horního rohu
napíšeme svou adresu.
Pod adresu napíšeme
datum.
(Jane Smith)
Customer Service Dept.
Cheapland Stores Ltd.
33 Wide Road
Moontown ZZ6 9MM
(Jane Brown)
112 James Street
Sunland
DD3 9AA
22 October 2012
Vlevo pod adresu napíšeme:
jméno adresáta (pokud ho
známe)
oddělení, kde pracuje
název a adresu společnosti
Zvolíme vhodné oslovení.
Pokud známe jméno adresáta:
Dear Ms Smith
oslovení Ms (paní / slečna) + příjmení
– pokud nevíme, zda je žena vdaná
Dear Mrs Smith
oslovení Mrs + příjmení – pro vdanou
ženu
Dear Mr Smith
oslovení Mr + příjmení – pro muže
Pokud neznáme jméno adresáta :
Dear Sir
pokud je adresátem muž
Dear Madam
pokud je adresátem žena
Dear Sir or Madam
pokud nevíme, jestli je adresátem
muž nebo žena
Dear Sir / Madam
Na začátku většinou uvádíme, jaký je účel dopisu.
I am writing to complain about …
(Píši, abych si stěžoval na …) / Chtěl bych si stěžovat na …
I want to express my (strong) dissatisfaction with …
Chci vyjádřit (velkou / značnou) nespokojenost s …
I must express my (strong) dissatisfaction with ….
Musím vyjádřit (velkou / značnou nespokojenost s …)
V následují části uvedeme další potřebné informace.
I bought (an iron, hairdryer, …) from … in (Bristol, …)
on 10 October 2012.
Koupil(a) jsem (žehličku, fén, ....) v … v (Bristolu, …) 10. října 2012.
When using it for the first time, I found that (the temperature
control, …) didn‘t work / was faulty.
Při prvním použití jsem zjistil(a), že (nastavení teploty, …) nefunguje /
je vadné.
When I returned the (iron, hairdryer, …) to the shop / store,
they said (that) …
Když jsem vrátil(a) (žehličku, fén, …) do obchodu, řekli, že …
… could not replace the product / give the full refund / could let
the product repaired …
… nemohou výrobek vyměnit / vrátit peníze v plné výši / mohou výrobek
nechat opravit
V další části je možné navrhnout řešení / co je třeba udělat.
I demand a full refund.
Požaduji vrácení plné ceny / peněz v plné výši.
I expect you to send me a replacement / a full refund.
Očekávám, že mi pošlete náhradu (výrobek vyměníte) / peníze v plné výši.
I would be grateful if you could send me a (full) refund /
a replacement.
Byl(a) bych rád(a), kdybyste mi mohli vrátit peníze / vyměnit výrobek.
Dopis zakončíme vhodnou závěrečnou frází.
I look forward to hearing from you soon / within ….
I look forward to receiving your reply.
Na závěr použijeme frázi:
Yours sincerely – pokud jsme adresáta oslovili jménem
Yours faithfully – pokud jsme adresáta neoslovili jménem
Nakonec vypíšeme celé své jméno a přidáme podpis.
UKÁZKA DOPISU 1
http://www.oxforddictionaries.com/words/letters-of-complaint
UKÁZKA DOPISU 2
http://www.adviceguide.org.uk/england/consumer_e/consumer_com
mon_problems_with_products_e/consumer_what_you_can_do_abou
t_faulty_goods_e/complaint_about_faulty_goods.htm
Zdroje
HASTINGS, Bob; UMIŃSKA, Marta; CHANDLER, Dominika.
MATURITA ACTIVATOR: Intenzivní příprava k maturitě
Anglický jazyk - základní úroveň obtížnosti. Poland: Pearson
Longman, 2009, ISBN 978-83-76000-55-8.
PAULEROVÁ, Eva a kol. Oxford Maturita Excellence: Příprava
k maturitě základní úrovně. Oxford: Oxford University Press,
2010, ISBN 978-0-19-443022-7.
Veškeré hypertextové odkazy jsou platné ke dni vytvoření
materiálu.
FOTOGALERIE
 Obrázek na snímku 3 byl převzat z otevřené galerie
Microsoft Office.

Podobné dokumenty

SOME vs. ANY

SOME vs. ANY Číslo projektu

Více

Oblastní soutěž - jednotlivci

Oblastní soutěž - jednotlivci Oblastní soutěž - jednotlivci - Jižní Čechy 2002 Kateg

Více