BIOLAN NATURUM CS

Komentáře

Transkript

BIOLAN NATURUM CS
Návod k montáži, použití a údržbě
052012
70571900
BIOLAN NATURUM
CS
1
830
800
2
470 - 490
810
BIOLAN NATURUM
Návod k montáži, použití a údržbě
Záchod Biolan Naturum je záchodová jednotka určená pro jednu rodinu a k jednoduchému
umístění na podlahu. Jednotka musí být nainstalována na teplém místě. Záchod je určen
pro jednu domácnost s počtem 1-5 lidí. Provoz záchodu Naturum je založen na principu
kompostování pevné složky odpadu a oddělování kapalné složky v oblasti sedátka záchodu.
Pro provoz záchodu není vyžadován přívod vody ani elektřiny. Odtoková trubka ze záchodu je
napojena do sběrné kanalizace nebo do kanalizace k čištění moči a vyplachovací vody.
Obsah
Rozměry
CS-1
Seznam součástí
CS-2
Jak široké musí být dveře, aby jimi bylo možné záchod Naturum pronést?
CS-3
Výkres jednotlivých dílů
CS-3
1. Plánování umístění a montáž
CS-4
1.1 Prostorové požadavky pro umístění záchodu
CS-4
1.2 Plánování a instalace systému odvětrávání záchodu
CS-4
1.3 Plánování a instalace odtokového systému záchodu
CS-6
2. Používání a údržba záchodu Naturum
CS-6
2.1 Před použitím
CS-6
2.2 Používání záchodu
CS-6
2.3 Pokud není záchod používán celoročně
CS-6
2.4 Používání zásypového kypřicího materiálu
CS-6
2.5 Používání pohrabáče
CS-7
2.6 Vyprazdňování vnitřního kontejneru
CS-7
2.7 Vyprazdňování nádrže na kapalinu
CS-7
2.8 Čištění záchodu Naturum
CS-7
2.9 Výměna tažného lanka
CS-7
2.10Napnutí tažného lanka
CS-7
3. Co se v záchodu Naturum děje a jak záchod funguje?
CS-7
4. Problémy, které mohou nastat
CS-8
4.1 Zápach
CS-8
4.2 Kondenzační voda
CS-8
4.3 Hmota je vlhká
CS-8
4.4 Hmota klouže, tj. nepohybuje se s pohybem bubnu
CS-8
4.5 Hmota vytváří uvnitř bubnu haldu
CS-8
4.6 Hmota hroudovatí
CS-8
4.7 Hmota se nedostává do vyprazdňovacího kontejneru
CS-8
4.8 Pedál se zdá zatuhlý
CS-8
4.9 Pedál se zdá volný
CS-8
4.10Lanka kloužou
CS-8
4.11Na podlahu vytéká nějaká kapalina
CS-8
4.12Hmyz
CS-8
5. Následné kompostování záchodového odpadu
CS-9
6. Využití kapaliny
CS-9
Likvidace produktu
CS-9
Příslušenství Biolan
CS-10
O záruce
CS-10
CS
Rozměry
délka
84 cm
šířka
74 cm
výška
81 cm
výška sezení
47 - 49 cm
hmotnost
přibližně 34 kg
velikost vnitřního kontejneru
7 litrů
kompostovací objem 30 litrů
vnější průměr odvětrávací trubky
75 mm
vnější průměr odtokové trubky
32 mm
CS-1
Seznam součástí
CS
Součást
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
CS-2
Označení
sedátko
záchodová mísa
vyprazdňovací dvířka, sestavená
přední kryt
oddělovací klapka
hřídel oddělovací klapky
pružina oddělovací klapky
držák oddělovací klapky
spojovací díl rukojeti
rukojeť
nastavitelná podpěra, horní část
nastavitelná podpěra, dolní část
kryt bubnu
vnitřní část krytu bubnu
buben
přídržné lanko
tažné lanko
přídržná pružina
tažná pružina, sestavená
odtokové trubka
kapalinový uzávěr
vyprazdňovací kontejner + víko
pohrabáč
sada koleček bubnu, pravá
sada koleček bubnu, levá
ložisko bubnu
ložisková miska bubnu
horní díl
horní podpěra krytu bubnu
dolní díl
pedál
obložení pedálu
pružné obložení pedálu
zakončení pedálu
boční podpěry krytu bubnu, 2 kusy
zadní kryt
ložisková matice 36 mm
plechová matice M4, 7 kusů
kuželová podložka 15x7 A2, 7 kusů
šroub s křížovou hlavou M4x20 A2, 7 kusů
nastavovací patka, 2 kusy
nastavovací patka M8x34x20, 2 kusy
ventil pro výměnu vzduchu
pryžová průchodka 75 mm
odvětrávací trubka 750 mm, 3 kusy
připojovací objímka odvětrávací trubky
potrubní spona, bílá
ohebná odvětrávací trubka, bílá
Číslo dílu
18700904
18719001
17719901
17719010
18719002
21719001
20719001
21719002
21719903
21719003
20080024
20080025
17719020
17719030
17719940
20719910
20719920
20719002
20719930
28719010
28719920
16719920
21574020
21719920
21719910
29719010
29719020
21719020
21719005
21719010
21719030
19719010
19719020
19557103
21719006
17719050
20020017
20020018
20050005
20040031
20557102
20080026
18780260
18001010
28704035
28575030
18704055
19704025
Materiál
PE
PP
PMMA + ABS
PMMA + ABS
PMMA + ABS
RST
RST
ST Zn
RST
RST
PP
PP
PE + PU
PE
PE + PU
ST + PP
ST + PP
RST
RST + PE + EVA
PE
PP + PE + RST
PE + ST + PP
RST
ST Zn + PP
ST Zn + PP
RST
ST Zn
ST Zn
ST Zn
ST Zn
ST
EPDM
EPDM
PP
ST Zn
PMMA + ABS
ST
ST Zn
RST
RST
PP + RST
PP + RST
PP
EPDM
PP
PP
PP
PP + ST
Kromě součástí vyobrazených na obrázku zahrnuje dodávka záchodu následující součásti:
těsnění bubnu 640 mm
těsnění bubnu 190 mm
těsnění bubnu 95 mm
vrut do dřevotřískové desky 5x20 A2
podložka ochranného krytu A2 M6
kartáč bubnu 270 mm
kartáč bubnu 170 mm
karta se stručným návodem k obsluze
návod k obsluze ve finštině/švédštině
návod k obsluze v 10 jazycích (pouze produkty určené na export)
první náplň
19719030
19709035
19709040
20703120
20060003
20080027
20080028
27576004
27719010
27719020
EPDM
EPDM
EPDM
RST
RST
AL + PP
AL + PP
PAPÍR
PAPÍR
PAPÍR
70562400
OBAL: PE
Plastová trubka
Ventil vývodu vzduchu
Volitelné umístění
irisového uzávěru
Příklad instalace. Obrázek je pouze orientační
Výkres jednotlivých dílů
3
1
46
17 16
45
6
47
9
7
8
10
14 13
5
28 29
48
11
19
15
12
18
4
2
20
40
44
27 26
CS
21
35
36
34
30 31
37
23
33
32
24 25
22
39
38
43
42
41
Jak široké musí být dveře, aby jimi bylo možné záchod Naturum pronést?
67 cm
65 cm
55 cm
Obr. 1
CS-3
1.
Plánování umístění a montáž
Záchod Biolan Naturum umístěte vodorovně na podlahu. Nepřipevňujte zá-
chodovou jednotku k podlaze. Nakonec nastavte polohu pomocí nastavitelných patek pod předním okrajem jednotky.
Záchodová jednotka je vybavena přípojkami pro kanalizační a odvětrávací trubky. Při plánování umístění zjistěte, zda musí být kapalina odváděna
do sběrné nádoby nebo do čistírny odpadních vod, jaké má být odvětrání
kanalizace a zda je nutné tepelné odizolování odvětrávacího a odtokového
systému na chladných místech.
Také způsob následného zpracování tuhého odpadu musí být pečlivě naplánován, aby bylo zajištěno snadné provádění údržby jednotky.
1.1 Prostorové požadavky pro umístění
záchodu
Při plánování umístění záchodu Naturum nezapomeňte vyhradit dostatečný
prostor pro jeho provoz a údržbu, stejně jako pro vedení odvětrávací trubky
a odtok kapaliny. Doporučená minimální podlahová plocha pro instalaci jednotky stojící kolmo ke stěně je 80 cm x 140 cm, v případě šikmého postavení do rohu pak 130 cm x 130 cm.
Obr. 2
1.1.1 Pronesení jednotky dveřmi
Záchod je možné bez demontáže pronést dveřmi o šířce alespoň 67 cm, je
však nutné jej nejprve otočit na bok. Při odmontování předního krytu stačí
šířka dveří 65 cm a při demontáži jednotky na dvě části dokonce jen šířka
dveří 55 cm (Obr. 1).
1.1.2Demontáž předního krytu
• Vyšroubujte 7 přídržných šroubů krytu.
• Vyjměte páku z oddělovací klapky jejím vytažením přímo z jednotky.
• Stiskněte pedál a kryt vytáhněte. Zpětnou montáž proveďte v opačném
pořadí.
CS
1.1.3 Demontáž na dvě části
•
•
•
•
•
•
•
•
Odmontujte přední kryt postupem uvedeným výše.
Uvolněte šrouby bočních podpěr bubnu.
Vyšroubujte šrouby podpěry horního krytu bubnu.
Odpojte trubku odtoku kapaliny od kapalinového uzávěru.
Vyšroubujte dolní šrouby krytu bubnu (Obr. 2).
Odpojte přídržnou a tažnou pružinu (Obr. 3 a 4).
Vytáhněte lanka z drážek.
Začnete v dolní části a otočením vyjměte kryt bubnu z jeho umístění
(Obr. 5).
• Zdvihněte buben z ložiska.
• Zpětnou montáž proveďte v opačném pořadí.
• Nakonec utáhněte ložisko bubnu pod zadním odvětrávacím ventilem
v zadní části jednotky (Obr. 6). Odvětrávací ventil lze sejmout otočením
(Obr. 7).
Obr. 3: Přídržná pružina
1.2Plánování a instalace systému odvětrávání
záchodu
1.2.1Připojení odvětrávací trubky
Odvětrávací trubku připojte způsobem zobrazeným na výkresu dílů (viz
strana CS-5). Trubku, která má být připojena k jednotce, odřízněte pilou na
správnou délku tak, aby odvětrávací trubka dosáhla k ohebné trubce vedené nahoru po zdi. 1.2.2Přirozené odvětrávání
Veďte odvětrávací trubku ze záchodu Naturum jako samostatné potrubí
rovně na střechu. Odvětrávací trubku můžete také připojit do odvětrávací
trubky kanalizačního potrubí nebo do nepoužívaného kouřového kanálu
komína. Aby nedošlo k narušení cirkulace vzduchu, neumisťujte záchod Naturum v blízkosti aktivně používaného topeniště. Při instalaci ve vnitřním
prostředí vždy doporučujeme použít odtahový ventilátor (viz Příslušenství na
straně CS-10). Tím bude zaručeno proudění vzduchu správným směrem bez
ohledu na převládající povětrnostní podmínky. Odtahový ventilátor umístěte
místo dolní připojovací objímky (díl 46). Obr. 4: Tažná pružina
CS-4
1.2.3Mechanické odsávací odvětrávání
Pokud je nemovitost vybavena systémem mechanického odsávacího odvětrávání, připojte záchod Naturum do kanálu výměny vzduchu (viz str. 4).
Omezte průtok vzduchu na 1-2 litry za sekundu, aby nedocházelo k přílišnému vysychání obsahu záchodu Naturum. Toho lze dosáhnout například
použitím irisového uzávěru (funguje na stejném principu jako clona ve fotoaparátu). Nepoužívejte samostatný ventilátor.
Při připojování záchodu Naturum do systému mechanického odsávacího
odvětrávání nepoužívejte samostatnou odvětrávací trubku, protože mechanické odsávací odvětrávání potlačí vlastní systém záchodu Naturum.
1.2.4 Mechanický systém přívodu vzduchu a odsávacího
odvětrávání (systém tepelné rekuperace)
Protože je v tomto případě výměna vzduchu téměř v rovnováze, je nejlepším řešením připojit záchod Naturum k vlastnímu odvětrávacímu kanálu
(viz bod Přirozené odvětrávání). Odvětrávání podpořte pomocí odtahového
ventilátoru (viz Příslušenství na straně CS-10). Ujistěte se, zda dochází k dostatečné výměně vzduchu dodávaného do prostoru záchodu buď přes odvětrávací ventil pro výměnu vzduchu, nebo pode dveřmi z obytného prostoru.
Jelikož výstupní vzduch ze záchodu Naturum není čistý (v porovnání například se vzduchem z kuchyně), nedoporučujeme připojení jednotky do systému přívodu vzduchu a odsávacího odvětrávání. Pokud budete z jakéhokoliv
důvodu chtít připojit záchod Naturum do odsávacího kanálu, omezte průtok
vzduchu na 1-2 l/s, například pomocí irisového uzávěru (viz strana CS-2).
1.2.5 Obecné požadavky
Obr. 5
Doporučujeme, aby byly pro suché záchody použity plastové odvětrávací
kanály.
Při použití irisového uzávěru dochází ke kondenzaci vlhkého vzduchu ze
záchodu Naturum na uzávěru. Aby docházelo k odtoku kondenzační vody,
namontujte vzduchovou trubku tak, aby její sklon byl od uzávěru směrem
do toaletní jednotky.
CS
Obr. 6
V nových budovách tvoří plánování systému suchého záchodu
součást celkového plánování systému vytápění, odvětrávání
a klimatizace a je nutné získat stavební povolení po předložení příslušných plánů místnímu stavebnímu úřadu v obci, na
jejímž území nemovitost leží.
V případě starších nemovitostí závisí to, zda je nutné získat
stavební povolení, na rozsahu požadovaných rekonstrukčních
prací a na běžné praxi v obci, na jejímž území nemovitost leží.
Podrobné informace získáte na místním stavebním úřadu.
Při umisťování záchodu do stávajícího obytného prostoru je
plánování ještě důležitější. Aby byla zjištěna celková funkčnost systému, je doporučeno, aby plán nakreslil profesionální
projektant.
Obr. 7
CS-5
1.3 Plánování a instalace odtokového systému
záchodu
Kapalinu odvádějte do uzavřené nádoby k pozdějšímu použití, likvidujte ji
společně s jinou odpadní vodou z příslušné nemovitosti, nebo ji odvážejte
do čistírny odpadních vod. Při rozhodování o rozměrech nádrže na kapalinu
a jejím umístění berte v úvahu, že množství kapalného odpadu ze separačního záchodu je 1-1,5 litru na každého uživatele záchodu. Kromě samotné
moči berte při rozhodování o velikosti v úvahu také množství používané vyplachovací vody.
Odtoková hadice je připojena v zadní části jednotky ve výšce 8,5 cm nad
podlahou. Odtoková hadice je ohebná, takže je možné ji ohnout do boku.
Kapalina musí odtékat bez překážek po celé délce odtokového potrubí. V závislosti na místě montáže proveďte odtok buď přímo do kanalizace nebo
trubkou vedoucí skrz stěnu nebo podlahu. Průměr odtokové hadice ze záchodové jednotky je 32 mm. Veďte kapalinu přímo z jednotky přes trubku
připojenou ke kanalizačnímu potrubí o průměru alespoň 50 cm. Připojovací
díly zakoupíte v obchodu s instalatérskými potřebami.
K odtoku kapaliny ze záchodu Naturum můžete použít zařízení
připravené k připojení odtokového potrubí normálního splachovacího záchodu. Kanalizační potrubí může být umístěno
tak, jak je doporučeno/požadováno pro splachovací záchod.
Připojte úhlovou spojku 90 stupňů k odtokové hadici záchodu
Naturum o průměru 32 mm, připojte ji k přechodovému kusu
32-50 a dále k přechodovému kusu 50-110.
CS
Ke shromažďování moči jsou nejvhodnější typické kalové nádrže a uzavřené
nádrže. Tyto nádrže jsou dodávány v různých velikostech a jejich nejobvyklejším materiálem je rotačně lisovaný polyetylén nebo skelný (polyesterový)
laminát. V případě letních chat je ve většině případů dostačující 30litrová
nádrž umístěná pod podlahou, protože je dostatečně lehká na přenesení do
lesa a rozstřik jejího obsahu na rostliny.
Při celoročním používání je jako minimální objem pro čtyřčlennou rodinu
nutné počítat 3 krychlové metry, tj. 3 000 litrů. V takovém případě je nutné
nádrž používanou se záchodem Naturum vyprazdňovat v průměru jednou
ročně. Nádrž musí být vybavena trubkou o Ø 200 mm, která je prodloužena
o 50-70 cm nad povrch země. Trubka musí být uzavřena uzávěrem se závitem, vybaveným pryžovým těsněním.
Je doporučeno provést odvětrávací trubku jako odbočku z trubky vedené
do nádrže v místě, kde bude případný zápach moči způsobovat nejméně
nepříjemností.
Do půdy se nesmí dostat kapaliny bohaté na živiny, protože
mohou vytvářet zátěž z důvodu přílišné koncentrace živin.
2. Používání a údržba záchodu
Naturum
Používejte záchod Naturum a provádějte jeho údržbu podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Používání i provádění údržby záchodu bude tak
mnohem příjemnější. Během prvních několika použití jednotky si vyzkoušejte, zda je vaše sedací poloha a váš způsob sezení vhodný pro používání separačního záchodu. Rovněž svým hostům vysvětlete, jak mají záchod
používat.
Záchod Naturum je určen ke kompostování všech typů toaletního odpadu,
včetně toaletního papíru.
Nedávejte však do záchodu nic, co by mohlo bránit následnému zpracování
toaletního odpadu, například:
• odpad, dámské vložky;
• chemikálie, vápno;
• čisticí prostředky, prací vodu;
• popel, nedopalky cigaret, zápalky.
2.1Před použitím
Sejměte z produktu ochranný plastový obal. Povšimněte si, že v plastu je
zabalena také oddělovací klapka (díl 5).
Před zahájením používání vysypte do záchodu část obsahu prvního pytle
s náplní. Vhodné množství pro první náplň je přibližně 20 litrů. Nadávkujte hmotu první vlhké náplně přes otvor sedátka do bubnu při současném
otáčení bubnu pomocí pedálu. Hmotu předem navlhčete v samostatné nádobě. Vlhkost hmoty je správná, pokud při jejím sevření v dlani lze vytlačit
několik kapek vody.
Použijte zbytek obsahu prvního pytle s náplní jako podkladový materiál;
1 litr na uživatele na týden. První náplň je tvořena směsí rašeliny a kompostové zeminy. První náplň je shodná s produktem Biolan Peat Soil. (Viz
příslušenství na straně CS-10). VV případě potřeby můžete použít jako první
náplň materiál Biolan Peat Soil.
2.2 Používání záchodu
Záchod Naturum můžete používat ve stoje i v sedě:
• s oddělovací klapkou v uzavřené poloze můžete močit do záchodu Naturum ve stoje i v sedě, nebo vyplachovat záchodovou mísu pomocí ruční
sprchy. Tímto způsobem je kapalina odváděna do kanalizace a nikoliv do
kompostovacího válce;
• otevřete klapku a vhoďte papír do kompostovacího válce i po močení;
• před usednutím k vykonání velké potřeby otevřete oddělovací klapku,
která uzavře buben, otočením provozní páky (díl 10);
• po použití sešlápněte několikrát pedál, abyste přesunuli odpad a papír
mimo dohled a vypláchněte mísu na kapalinu malým množstvím vody.
2.3 Pokud není záchod používán celoročně
Při umístění na nevytápěném místě může záchod v zimě zamrznout. Záchodová jednotka je však vyrobena z mrazuvzdorného polyetylénu, proto
ji zamrznutí nepoškodí. Během období trvalých mrazů může kompost v záchodu Naturum zmrznout a nepůjde pak přesunout do kompostovacího
válce. V takovém případě musí být používání jednotky dočasně přerušeno.
Když se teplota zvýší a hmota začne tát, je možné používání záchodu Naturum obnovit, jakmile horní část hmoty odpadu při otáčení bubnem opět
padá. Pokud kapalinu shromažďujete v nádobě, která může zmrznout, na
podzim nádobu vyprázdněte, abyste zabránili jejímu poškození zamrznutím
kapaliny.
2.4 Používání zásypového kypřicího materiálu
Pravidelné používání vhodného zásypového kypřicího materiálu je nezbytné k zajištění správné funkce záchodu. Jako zásypový kypřicí materiálu
doporučujeme používat Biolan Ground Peat, což je rašelina bez přídavku
hnojiv nebo vápna, nebo granulovaný materiál Naturum Bulking Material.
Do záchodu Naturum nepřidávejte Zásypový kypřicí materiál do kompostu
a záchodů Biolan (nebo podobný materiál), protože obsahuje hrubě drcenou kůru.
Zásypový kypřicí materiál přidávejte jednou týdně. Množství materiálu Biolan Ground Peat, které je potřeba použít, je jeden litr na uživatele na týden
a množství materiálu Naturum Bulking Material je půl litru na uživatele na
týden. Zásypový kypřicí materiál sypejte do záchodu otvorem v sedátku při
současném otáčení bubnem pomocí pedálu.
CS-6
Před nasypáním rašeliny do bubnu ji navlhčete. Vlhkost rašeliny je správná,
pokud při jejím sevření v dlani lze vytlačit několik kapek vody. Suchá rašelina
kapalinu odpuzuje a nevstřebává ji. Materiál Naturum Bulking Material musí
být přidáván suchý, ale pokud je kompostová hmota rovněž suchá, je nutné
jej navlhčit.
2.5 Používání pohrabáče
Pomocí pohrabáče uvolňujte veškerou hmotu zachycenou na okrajích bubnu, a to přes vyprazdňovací dvířka,. Současně přitom otáčejte bubnem. Tuto
činnost provádějte během pravidelného používání jednou týdně a vždy po
přerušení provozu záchodu. Pokud hmota vyschne, přidejte trochu vlhkého
zásypového kypřicího materiálu při současném otáčení bubnem.
2.6 Vyprazdňování vnitřního kontejneru
Vyprazdňovací kontejner vždy vyprázdněte, jakmile se naplní. Intervaly vyprazdňování kontejneru závisí na tom, jak často je záchod používán:
• otevřete dvířka v sedátku;
• zakryjte vyprazdňovací kontejner víkem a vytáhněte jej ven;
• vyprázdněte kontejner do kompostu za účelem následného kompostování;
• vraťte kontejner na své místo.
Není nutné vymývat vnitřek vyprazdňovacího kontejneru při každém vyprázdnění kontejneru.
Během používání stojí kontejner otevřený, bez víka, uvnitř záchodové jednotky. Víko uložte na jiné místo než u kontejneru, protože se může dostat
pod kontejner a posunout kontejner do nesprávné polohy. Pokyny ke kompostování tuhého odpadu ze záchodu naleznete na straně CS-9.
3. Co se v záchodu Naturum děje
a jak záchod funguje?
Kompostování pevného odpadu
A Pevný odpad padá do bubnu otvorem v sedátku.
B Bubnem se otáčí pomocí pedálu, aby došlo k zakrytí čerstvého odpadu
kompostovou hmotou, a zabránilo se tak vytváření zápachu.
C Kompost se při otáčení bubnu promíchává.
D Hmota postupně padá otvorem v dělicí stěně do vyprazdňovacího kontejneru.
E Proces kompostování pokračuje ve vyprazdňovacím kontejneru (díl 22).
Kapaliny
F Moč a vyplachovací voda jsou oddělovány jako „čisté“ a odváděny ven
z jednotky.
Odvětrávání
G Odvětrávací trubka je vedena na střechu.
Provoz bubnu
Pedál (díl 18) je připevněn k tažnému lanku (díl 17), které je obtočené kolem
bubnu: proti směru hodinových ručiček při pohledu zepředu. Při uvolnění pedálu se lanko vrátí do své výchozí polohy. Přídržné lanko (díl 16) drží buben
na místě a zabraňuje v jeho vrácení zpět. Opačné konce lanek jsou připevněny k tažné a přídržné pružině (díly 19, 18).
G
2.7 Vyprazdňování nádrže na kapalinu
Nádrž na kapalinu vyprazdňujte podle potřeby. Velkou nádrž můžete vyprazdňovat pomocí fekálního vozidla, nádrže s odsávacím čerpadlem na
přívěsu traktoru, nebo odčerpáváním čerpadlem. Intervaly mezi vyprazdňováním závisí na velikosti nádrže na kapalinu a na tom, jak často je záchod
používán. Jedna osoba vyprodukuje 1-1,5 litru moči denně. Více informací
o využití moči naleznete na straně CS-9.
Při vyprazdňování odčerpáváním protáhněte malé ponorné čerpadlo přes
vyprazdňovací potrubí a stříkejte směs moči s vodou přímo na zkrápěcí
plochu. Výkon čerpadla by měl být nejméně 500 W, aby bylo možné použít
rozstřikovač a vyprazdňování netrvalo tak dlouho. Vyplatí se vyprázdnění nádrže provádět za deště (nikoliv ale za přívalového deště). Tím získáte vodu
na ředění moči „zdarma“.
CS
C
E
2.8 Čištění záchodu Naturum
Záchod omývejte a čistěte podle potřeby. Můžete použít běžný čisticí prostředek pro domácnost. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré
nástroje. Abyste mohli jednotku řádně vyčistit, můžete záchodovou mísu
a oddělovací klapku rozebrat na jednotlivé součásti.
Vypláchněte mísu na kapalinu a odtokovou trubku horkou vodou a slabým
čisticím prostředkem, a kromě toho alespoň jednou ročně krystalickým
hydroxidem sodným, abyste odstranili veškeré vytvořené usazeniny z moči.
V případě potřeby vyčistěte také kapalinový uzávěr roztokem vody s krystalickým hydroxidem sodným. Krystalický hydroxid sodný můžete zakoupit
například v obchodech se stavebními materiály.
2.9 Výměna tažného lanka
Vetovaijerin vaihtamiseksi avaa etukuori (kohta 11.2) Vetovaijeri kiinnittyy
jalkapolkimeen ja toisesta päästä kuvan 4 mukaisesti. Tažné lanko je vloženo do zadní drážky. Vyčistěte lanko i drážku od mastných nečistot acetonem.
B
A
B
F
Obr. 8
2.10 Napnutí tažného lanka
Druhý konec lanka je nastavitelný (Obr. 9) a v případě potřeby je možné
lanko napnout.
Obr. 9 Nastavení lanka Nastavovací díl zakrytý návlečkou natahovanou zatepla (horní obrázek) Návlečka natahovaná zatepla sejmuta (dolní obrázek)
CS-7
4. Problémy, které mohou nastat
4.1 Zápach
Pokud vzniknou problémy se zápachem:
• zkontrolujte, zda na dně bubnu není kapalina. Pokud se zde kapalina
nachází, ujistěte se, zda všichni uživatelé záchodu rozumějí provozu záchodu a účelu klapky. Přidejte zásypový kypřicí materiál, aby nadbytečnou kapalinu vstřebal;
• zkontrolujte, zda funguje odvětrávání záchodu. Přirozené odvětrávání:
ujistěte se, zda je odvětrávací potrubí vedené od záchodu na střechu
rovné a zda přesahuje přes hřeben střechy. Pokud odvětrávací potrubí
není rovné nebo pokud nepřesahuje přes hřeben střechy, můžete opravit
chyby montáže nebo zlepšit odvětrávání namontováním samostatného
Odtahového ventilátoru (viz Příslušenství na straně 6). Pokud je nemovitost vybavena systémem mechanického odsávacího odvětrávání, je
záchod Naturum připojen k tomuto systému (viz bod 1.2.3);
• jakákoliv zařízení, která ovlivňují tlak vzduch v interiéru, jako je například
topeniště nebo střešní či sporákový odtahový ventilátor, mohou narušovat přirozené odvětrávání vytvářením podtlaku uvnitř záchodu Naturum. Abyste tomu zabránili, zajistěte dostatečný přívod vzduchu, aby vzduch
nemusel být nasáván přes záchod Naturum.
4.2 Kondenzační voda
Pokud do záchodu vniká voda z odvětrávací trubky:
• zkontrolujte, zda je odvětrávací trubka záchodu na chladných místech
dostatečně izolována. Pokud trubka izolována není, proveďte její zaizolování v případě potřeby později. Přidejte do jednotky suchý zásypový
kypřicí materiál a promíchejte jej pomocí pohrabáče. Současně přitom
tiskněte pedál (díl 31).
4.3 Hmota je vlhká
CS
Vlhká hmota ztěžuje pohyb bubnu a hmota může v bubnu klouzat.
• zkontrolujte, zda je odvětrávací trubka záchodu na chladných místech
dostatečně izolována. Pokud trubka izolována není, proveďte její zaizolování;
• ujistěte se, zda pod oddělovací klapkou není nic, co by bránilo jejímu řádnému uzavření. V případě potřeby takovou překážku odstraňte a klapku
umyjte;
• ujistěte se, zda všichni uživatelé záchodu rozumějí provozu záchodu
a účelu klapky. Přidejte do jednotky suchý zásypový kypřicí materiál
a promíchejte jej pomocí pohrabáče. Současně přitom tiskněte pedál
(díl 31).
4.4 Hmota klouže, tj. nepohybuje se
s pohybem bubnu
Pokud hmota uvnitř bubnu klouže, je příliš vlhká:
• viz bod 4.3.
4.5 Hmota vytváří uvnitř bubnu haldu
Nepřidali jste najednou příliš mnoho zásypového kypřicího materiálu?
Po přidání zásypového kypřicího materiálu je normální, že hmota nakrátko
vytvoří uvnitř bubnu haldu. V případě potřeby zatlačte hmotu dolů pohrabáčem (part 23) a stlačte pedál (part 31).
4.6 Hmota hroudovatí
Pokud hmota hroudovatí nebo je obtížné ji otáčet, je příliš suchá:
• promíchejte celý obsah kompostovacího bubnu pohrabáčem (díl 23)
a přidejte trochu vlhkého zásypového kypřicího materiálu.
4.7 Hmota se nedostává do vyprazdňovacího
kontejneru
Pokud se hmota nedostává do vyprazdňovacího kontejneru, je příliš suchá.
• Zvlhčete hmotu buď přidáním vody přes otvor v sedátku nebo přidáním
vlhkého zásypového kypřicího materiálu. V případě potřeby promíchejte
zbytek hmoty pomocí pohrabáče při současném tisknutí pedálu.
CS-8
4.8 Pedál se zdá zatuhlý
Pokud se pohyb pedálu zdá tužší než obvykle:
• zkontrolujte, zda není vyprazdňovací kontejner plný; pokud je, musíte jej
vyprázdnit;
• zkontrolujte, zda je hmota dostatečně vlhká (viz bod 4.3).
4.9 Pedál se zdá volný
Pokud se pedál zdá volný a buben se neotáčí:
• otevřete přední kryt. Zkontrolujte, zda se tažné lanko neuvolnilo z pedálu nebo zda není přetržené. Znovu jej připojte nebo v případě potřeby
vyměňte;
• zkontrolujte, zda se tažná pružina neuvolnila z pedálu nebo zda není
přetržená. Znovu jej připojte nebo v případě potřeby vyměňte;
• Tažné lanko je lanko v zadní drážce, které je, při pohledu zepředu, připojeno k pružině na levé straně (Obr. 4).
Pokud jsou lanka i pružiny v pořádku, ale pedál se nezvedá nebo se zvedá
příliš pomalu, je lanko odvinuté:
• otočte tažné lanko jednou kolem zadní drážky, po směru hodinových ručiček při pohledu ze strany, a poté jej znovu připojte k pedálu.
4.10 Lanka kloužou
Pokud lanka ve svých drážkách kloužou a buben se neotáčí správně:
• vyčistěte drážky od nečistot a mastnoty. Můžete k tomu použít aceton.
Dbejte ale, abyste jej nerozlili na díly ze skelného laminátu;
• pokud vyčištění nepomůže, sejměte z konce lanka návlečku natahovanou zatepla a lanko napněte (viz Obr. 8). Druhé konce obou lanek jsou
nastavitelné.
4.11 Na podlahu vytéká nějaká kapalina
Jakákoliv kapalina, která se dostane do bubnu, může vytéct na podlahu
v místě pod krytem na přední straně jednotky:
• zkontrolujte, zda není kapalinový uzávěr ucpaný. V případě potřeby jej
vyčistěte pomocí krystalického hydroxidu sodného a horké vody;
• zkontrolujte, zda všichni uživatelů chápou význam oddělovací klapky.
Přidejte zásypový kypřicí materiál, aby nadbytečnou kapalinu vstřebal;
4.12 Hmyz
Pokud je záchodová jednotka zamořená hmyzem, například mouchami:
• vyprázdněte vyprazdňovací kontejner do kompostu a vymyjte jej;
• veškerý létající hmyz v prostoru záchodu zlikvidujte pomocí insekticidního spreje na bázi pyretrinu. Ošetření opakujte, dokud se v záchodu létající hmyz objevuje. Ošetření ihned zopakujte, pokud se hmyz v prostoru
záchodu opět objeví;
• kromě přípravku ve spreji můžete použít i insekticid, který lze smíchat
s vodou. Připravte půl litru roztoku insekticidu a smíchejte jej s hmotou
v záchodu. Tekutý pesticid lze také smíchat s rašelinovým podkladovým
materiálem. Ošetření je nutné zopakovat jednou týdně, dokud se hmyz
nepřestane objevovat.
• při výběru vhodného produktu na bázi pyretrinu se poraďte ve vašem
místním zahrádkářském centru;
• začněte používat granulovaný materiál Naturum Bulking Material namísto rašeliny Biolan Peat;
• zkontrolujte, zda je použito přirozené odvětrávání, zda je odvětrávací potrubí vedené od záchodu na střechu rovné a zda přesahuje přes hřeben
střechy. Pokud odvětrávací potrubí není rovné nebo pokud nepřesahuje
přes hřeben střechy, můžete opravit chyby montáže nebo zlepšit odvětrávání namontováním samostatného Odtahového ventilátoru (viz Příslušenství na CS-10).
Půdní roztoči patří v kompostu k dekompozitorům. Kompost opouštějí jen
velmi výjimečně. Pokud jim dojde v kompostu potrava, mohou kompost
opouštět a objevit se jako jemný světlý prášek na podlaze.
Ošetřete insekticidem na bázi pyretrinu ve spreji a podlahu vyčistěte vysavačem. Ošetření musí být provedeno několikrát po dobu 2-3 týdnů, v intervalech několika dnů.
5. Následné kompostování
záchodového odpadu
Kompost ze záchodu Biolan Naturum je částečně vyzrálý. Je vždy doporučeno jeho následné kompostování. Pokud má být kompost použit na zeleninových záhonech nebo u jedlých rostlin, provádějte jeho následné kompostování přibližně po dobu jednoho roku, aby došlo ke zničení všech mikrobů
v kompostové hmotě.
Záchodový odpad je možné kompostovat společně se zahradním odpadem
a bio-odpadem z domácnosti. Při kompostování dodržujte místní předpisy
týkající se nakládání s odpadem i dostatečné ochranné vzdálenosti od sousedních pozemků, studní a blízkých vodních ploch.
Kompostování provádějte tak, aby z kompostu nemohly prosakovat do půdy
žádné kapaliny. Ke kompostování jsou vhodné například kompostéry Biolan Garden Composter nebo Biolan Stone Composter (viz příslušenství na
straně CS-10).
Mikroorganizmy v kompostu rozkládají organickou hmotu v aerobních podmínkách. Po kompostování trvajícím 1-3 roky vznikne kompostová zemina.
Abyste zajistili co nejúčinnější kompostování, poskytněte mikroorganizmům
rozkládajícím odpad příznivé životní podmínky. Základním požadavkem při
kompostování je přítomnost kyslíku, vlhkosti a živin.
Mikroorganizmy žijí v kompostu ve vlhkém prostředí, proto musí být kompost dostatečně vlhký. Proto je třeba kompost zvlhčit vodou nebo separovanou močí, která je pro kompost zároveň dobrým zdrojem dusíku. Abyste
zajistili dostatečné provzdušnění kompostu, vkládejte mezi jednotlivé vrstvy
odpadu vrstvy hrubého zásypového kypřicího materiálu nebo dřevní štěpky.
V příliš hutném nebo příliš vlhkém kompostu vznikají anaerobní podmínky
a kompost začíná hnít a zapáchat.
Po přidání toaletního odpadu nebo kapaliny pečlivě zakryjte povrch kompostu zásypovým kypřicím materiálem, zahradním odpadem nebo rašelinou. Při
kompostování dodržujte pokyny dodané s kompostérem, který používáte.
Pečlivě kompostovaný záchodový odpad vytvoří vynikající hnojivo pro přidání
do půdy k pěstování trvalek, keřů, stromů a pro zeleninové záhony.
6. Využití kapaliny
Oddělenou kapalinu je možné využít jako dusíkaté hnojivo nebo ji naředěnou s vodou použít například na zálivku trávníků, okrasných keřů a trvalek.
Na jaře, při prvním hnojení, ji lze použít i na zeleninové záhony. Během
růstové sezony nesmí být moč přímo používána ke hnojení jedlých rostlin.
Před použitím na zahrádce je doporučeno skladování moči po dobu přibližně 2-3 měsíců. Nepoužívejte moč k podzimnímu hnojení rostlin, došlo by
k narušení přípravy trvalek na zimní období.
Bezpečný poměr ředění je 1:5, což znamená, že jeden litr moči se naředí
pěti litry vody.
Můžete použít i neředěnou moč, ošetřenou plochu je však nutné ihned po
aplikaci pečlivě zalít, jinak hrozí rychlá zkáza rostlin. Hnojení provádějte při
zatažené obloze, brzy ráno nebo pozdě večer, aby se minimalizoval odpar
dusíkatých plynů a s tím spojené problémy se zápachem. Během jedné růstové sezony můžete na kuchyňské zahrádce použít neředěnou moč v objemu 1-1,5 litru/m².
Předpisy týkající se kompostování si laskavě vyžádejte u svého místního poradce pro nakládání s odpadem nebo úředníka
odboru ochrany životního prostředí ve vaší obci.
Více informací ohledně kompostování a využití moči naleznete
na webových stránkách www.biolan.fi.
Likvidace produktu
Použité materiály jsou uvedeny v seznamu dílů (viz strana 4). Každý díl zlikvidujte předepsaným způsobem. Vždy dodržujte místní předpisy i předpisy
platící pro konkrétní sběrné místo.
Pro proces získávání energie z odpadu nebo recyklace plastů:
EPDM = etylén-propylen-dienový kaučuk
PE = polyetylén
PP = polypropylen
Pro proces získávání energie z odpadu:
PU = polyuretan
Do sběrných míst na recyklaci kovů:
RST = nerezavějící ocel
ST Zn = ocel pozinkovaná zahorka
Do sběrných míst na recyklaci papíru
Papír
CS-9
CS
Příslušenství Biolan
Dostupnost p¬říslušenství na trhu se v jednotlivých zemích liší. Podrobné informace si vyžádejte u místního prodejce.
Pytel na bio-odpad Biolan 40
Biologicky rozložitelný pytel, který je možné umístit do vnitřního kontejneru
záchodu a který je také možné kompotovat. Objem přibližně 40 litrů Role
30 pytlů.
Produktové číslo: 707722001
Rašelina Biolan
Rašelina Biolan je čistá, bílá rašeliníková rašelina,
bez přídavku hnojiv nebo vápna. Je přirozeně kyselá. Rašelina Biolan je vhodná například ke skladování kořenové zeleniny, k použití jako prostředku na
zlepšení půdy a k použití v odpařovacích vanách na
odpařování průsakové kapaliny nebo jako podkladový
materiál.
Velikost balení: pytel 70 litrů
Produktové číslo: 55544200
Biolan PeatSoil
Biolan PeatSoil je přírodně hnojená směs kompostové
zeminy a rašeliny. Lze ji použití jako první náplň do záchodu Biolan Naturum.
Velikost balení: 50 litrů
Produktové číslo: 55543500
CS
Tyč na promíchávání kompostu Biolan Compostmixer
Tyč na promíchávání kompostu Biolan Compostmixer je vyrobena z propylenu vyztuženého skelnými vlákny, takže ani po dlouhém čase nedochází k její
korozi nebo oxidaci. Tyč na promíchávání kompostu Biolan Compostmixer
umožňuje snadné promíchávání kompostu.
Produktové číslo: 70575200
Kompostér Biolan Garden Composter
Kompostér Biolan Garden Composter je určen
ke kompostování domovního, zahradního a záchodového odpadu na chalupách či rekreačních chatách. Velké a závěsem opatřené víko
usnadňuje plnění kompostéru. Hermeticky uzavřená konstrukce a nastavitelné odvětrávání
brání vysychání kompostové hmoty a omezuje
nutnost provádění údržby.
Produktové číslo: zelený 70572000, šedý 70576700
Kompostér Biolan Stone Composter
Kompostér Biolan Stone Composter je určen
ke kompostování domovního a zahradního na
chalupách či rekreačních chatách. Díky své
větší velikosti se dobře hodí na kompostování
zahradního odpadu a záchodového odpadu na
letních chatách. Kompostér Biolan Stone Composter v barvě přírodního kamene splývá se
svým okolím a dobře se hodí i na malé zahrady.
Produktové číslo: červená žula 70573100, šedá
žula 70573200
Kompostér Biolan Composter 220eco a 550
Kompostéry Biolan Composter se hodí pro celoroční kompostování domovního, zahradního
a toaletního odpadu. Tepelná izolace zaručuje nepřetržitou účinnou funkčnost kompostéru Biolan
Composter i během chladné zimy.
Kompostér Biolan Composter 220eco: produktové
číslo:
zelený 70579000, šedý 70579200
Kompostér Biolan Composter 550: produktové
číslo:
zelený 70573400, šedý 70576600
O záruce
Na záchod Biolan Naturum je poskytována záruka po dobu tří let.
1. Záruka platí od data nákupu a pokrývá možné vady materiálu a dílenského zpracování. Záruka se nevztahuje na žádné nepřímé škody.
2. Společnost Biolan Oy si vyhrazuje právo rozhodnout o opravě nebo výměně poškozených dílů na základě svého vlastního uvážení.
3. Jakékoliv poškození vzniklé z důvodu neopatrné nebo násilné manipulace se zařízením – na základě nedodržení pokynů uvedených v návodu
k použití nebo na základě běžného opotřebení – nebude touto zárukou
kryto.
V záležitostech týkajících se záruky se laskavě obracejte přímo na společnost Biolan Oy.
Biolan Oy
P.O. Box 2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
Fax +358 2 5491 660
www.biolan.fi
CS-10
1
2

Podobné dokumenty

separační suchý záchod cs

separační suchý záchod cs Separovanou kapalinu je možné využít jako dusíkaté hnojivo nebo ji naředěnou s vodou použít na zálivku trávníků, okrasných keřů a trvalek. Na jaře ji lze použít k přípravnému hnojení na zeleninovýc...

Více

SUCHÝ ZÁCHOD BIOLAN KOMPLET

SUCHÝ ZÁCHOD BIOLAN KOMPLET vzhůru tak, aby procházela střešní krytinou a její konec byl až nad úrovní střešního hřebene. Průsakovou kapalinu shromažďujte v  uzavřené nádobě pro pozdější použití, její odpaření pomocí odpařova...

Více

BIOLAN ICELETT CS

BIOLAN ICELETT CS výška sezení 48 cm objem vnitřní nádoby 20 l délka napájecí šňůry 2,2 m hmotnost 30 kg napětí 230 V výkon 60 W pojistka min. 4 A maximální spotřeba elektrické energie 1,44 kWh/den

Více

Klikněte sem pro stažení prospektu o irisových ventilech Mucon

Klikněte sem pro stažení prospektu o irisových ventilech Mucon (pouze 150 a 200 mm) Připevnění ke spodní přírubě pro pytlovací hrdlo nebo dopravní kryt, jak je zobrazeno (pouze 150 a 200 mm) Komponenty těla ventilu s ochranným nátěrem* Dodatečné vruby pro lepš...

Více

Osnovy ke stažení ZDE

Osnovy ke stažení ZDE INTENZIVNÍ KURZ MATERIA MEDICA PRO POKROČILÉ OSNOVY STUDIJNÍ BLOK 1

Více

Starolískovecký zpravodaj 10 2014 - Statutární město Brno

Starolískovecký zpravodaj 10 2014 - Statutární město Brno města Brna na čísle 542 174 552. Obdrženou nádobu pak musí umístit u nemovitosti v Brně. Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu ...

Více