Libverdský pramen č. 6

Komentáře

Transkript

Libverdský pramen č. 6
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
LÁZEŇSKÉ
PROCEDURY ZA
SKVĚLOU CENU
Pro zpestření Vašeho pobytu a zvýšení
jeho relaxačního a léčebného efektu
jsme pro Vás připravili velmi zajímavou,
výhodnou a mimořádnou nabídku
lázeňských procedur.
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1.6. – 31.10.
BEHANDLUNGEN
ZABIEGI
FÜR TOLLEN
UZDROWISKOWE
PREIS
ZA SUPER CENĘ
Für
die
Aufbesserung
Ihres
Aufenthaltes und für die Erhöhung der
Relaxation und Kureffektes haben wir
für Sie ein sehr interessantes und
günstiges
Sonderangebot
der
Behandlungen vorbereitet.
KURBEHANDLUNGEN
Specjalnie
z myślą
o
Państwu
przygotowaliśmy
ofertą
specjalną
zabiegów
uzdrowiskowych
za
przystępną cenę.
ZABIEGI UZDROWISKOWE
1.6. – 31.10.
1.6. – 31.10.
Při nákupu 4 lázeňských
procedur v minimální hodnotě
1.000 Kč,
2
Beim Einkauf von 4 Prozeduren
im Mindestpreis von 1000 CZK,
bekommen Sie den Anspruch
získáte nárok na
lázeňské procedury
auf
ZDARMA!
2 Behandlungen
Przy wykupieniu 4 zabiegów za
cenę 1.000 CZK,
2
otrzymają Państwo
zabiegi uzdrowiskowe
ZA DARMO!
KOSTENLOS!
Więcej informacji uzyskają Państwo na
recepcji lub w rozpisie zabiegów
w hotelu Nový dům.
Více informací Vám poskytnou
pracovníci recepce a rozpisu procedur
v hotelu Nový dům.
Mehr Informationen bekommen Sie an
der Rezeption und bei den Mitarbeitern
in der Abteilung der Behandlungspläne
im Hotel Nový dům.
PŘÍSTROJOVÁ
LYMFODRENÁŽ
GERÄTELYMPHDRAINAGE
MASAŻ
LIMFATYCZNY
WELLNESS CENTRUM JIZERA
WELLNESS ZENTRUM JIZERA
WELLNESS CENTRUM JIZERA
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
≈
1 lymfodrenáž = 290 CZK
≈
SPEZIELLES ANGEBOT
OFERTA SPECJALNA
≈
≈
1x Lymfodrainage = 290 CZK
≈
1 masaż limfatyczny = 290 CZK
≈
5 lymfodrenáží
5x Lymfodrainage
5 masaży limfatycznych
jen 990 CZK
nur 990 CZK
tylko 990 CZK
2
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
POBYT
MĚSÍCE
Sleva
-15%
na vybraný pobyt:
NEJEN
PRO SENIORY
7 nocí (8 dní)
Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
nebo apartmánu
≈
Plná penze – bufet
≈
Vstupní lékařská prohlídka s
doporučenou léčbou a individuálně
sestaveným léčebným programem
s 15-ti procedurami.
≈
1x tenis / minigolf / fitness
(dle výběru 1 hodina)
1x hod. bazén + sauna
1x prohlídka lázní s průvodcem
1x taneční zábava
Cena před slevou:
od Kč 8.295,-
Cena po slevě:
od Kč 7.051,-
SPAR
TIP
Ermäßigung
POBYT
MIESIĄCA
Zniżka
-
20%
-15%
na wybrany turnus:
TURNUS
LECZNICZY
PREIS RUNTER!
Wir möchten unseren
Gästen ein
wunderbares
Geschenk machen!
Wählen Sie sich aus
unseren Preislisten
der
Heilkuraufenthalte
oder
Wellnessaufenthalte
7 nocy (8 dni)
Zakwaterowanie w pokoju
dwuosobowym lub apartamencie
≈
Pełne wyżywienie - bufet
≈
Wstępne badanie lekarskie oraz
zestawienie programu leczenia z
15 zabiegami
≈
1x tenis lub minigolf lub siłownia
(do wyboru 1 godz.)
1x godz. basenu z sauną
1x zwiedzanie uzdrowiska
1x zabawa taneczna
beliebigen Aufenthalt
aus.
Cena przed zniżką:
od 8.295 CZK
Vom Preis werden
20% abgezogen!
Cena po zniżce:
od CZK 7.051,-
ROZHÝBEJTE SVÉ TĚLO
V LÁZNÍCH!
BEWEGEN SIE IHR KÖRPER
IM HEILBAD!
Jako další doplňkové aktivity připravila
společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
pravidelná cvičení, která vám pomohou
rozhýbat tělo a uleví Vám od
každodenních starostí.
Dalszą formą aktywnego spędzenia
czasu przygotowaną przez LÁZNĚ
LIBVERDA, a.s. są regularne ćwiczenia,
które rozruszają i uwolnią ciało od
napięcia.
16:30 - 17:30 hod.
Als weitere zusätzliche Aktivitäten hat
für Sie Bad Libverda A.G. regelmäβiges
Turnen vorbereitet, das Ihrem Körper
bei Bewegung helfen soll und entlastet
Sie von täglichen Sorgen.
Turnen im Schwimmbad – je
Dienstag
Turnen auf dem Ball – je Donnerstag
16:30 – 17:30 Uhr
Cvičení je vhodné pro všechny věkové
kategorie!
Turnen ist für alle Alterskategorien
geeignet!
Ćwiczenia polecamy wszystkim grupom
wiekowym!
Cvičení v bazénu - každé úterý
Cvičení na míči - každý čtvrtek
ROZRUSZAJCIE SIĘ W
UZDROWISKU !
Ćwiczenia w basenie – każdy wtorek
Ćwiczenia na piłce – każdy czwartek
16:30 - 17:30 godz.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
3
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
Parkinsonova
choroba a možnost
lázeňské léčby
Parkinson Krankheit
und Möglichkeiten
Ihrer Heilung
Parkinsonovu chorobu pod
indikačním kódem VI/11 je v
Lázních Libverda možné léčit
komplexně (plně hrazenou „na
křížek“) jen 1x za život na
doporučení
neurologa
po
dobu 21 dní a jinak opakovaně
- příspěvkově ( = částečně
hrazenou
zdravotní
pojišťovnou).
Die Parkinson Krankheit kann
auch
in
Bad
Liebwerda
behandelt werden. Während
Ihres Kuraufenthaltes werden
Ihnen gezielte Behandlungen
durch
unseren
Kurarzt
während
der
Aufnahmeuntersuchung
verordnet.
Parkinsonova nemoc je pojmenována
podle londýnského lékaře Dr.Jamese
Parkinsona, který ji jako první popsal
roku 1817.
U Parkinsonovy nemoci dochází
v mozku k postupné ztrátě (odumření)
buněk, které produkují dopamin.
Z tohoto důvodu nemůže být hormon
dopamin produkován v dostatečném
množství – a bez správného množství
tohoto neurotransmiteru, se člověk
nedokáže správně pohybovat.
Klasickými
příznaky
Parkinsonovy
nemoci je tedy omezení nebo
zpomalení pohybu, svalová ztuhlost,
třes a nestabilita. V pokročilých stadiích
dochází k ochrnutí mimiky obličeje,
k trvalému předklonu, pacienti se
postupně
stávají
nepohyblivými.
Nakonec je část pacientů závislá na
invalidním vozíku nebo upoutaná na
lůžko. Může dojít k poruchám řeči,
pomalosti, neobratnosti, únavě a
trávicím potížím. Dále může dojít také k
mentálním poruchám, jako jsou deprese
a poruchy paměti.
Tyto příznaky se u pacientů mohou
silně lišit.
Vyléčení zatím není možné, ale existuje
několik možností léčby, jak oddálit
postup onemocnění.
4
Die Parkinson Krankheit ist nach dem
englischen Arzt Dr. James Parkinson
benannt, der
die
Erkrankung
1817
erstmals
beschrieben
hat.Bei der
ParkinsonErkrankung
kommt es zu
einem
fortschreitenden Verlust (Absterben)
bestimmter
Zellen
(dopaminproduzierender Zellen) im
Gehirn. Dadurch kann das Hormon
Dopamin nicht mehr in ausreichender
Menge produziert werden - ohne die
richtige Menge von diesem Botenstoff
kann sich der Mensch aber nicht richtig
bewegen. Die klassischen Symptome
der Parkinson-Erkrankung ist also
Bewegungsarmut bzw. -verlangsamung,
Muskelsteifheit, Zittern, sowie eine
Haltungs-Instabilität.
Im
fortgeschrittenem Stadium ist die
Körperhaltung
gebeugt,
der
Gesichtsausdruck
erscheint
maskenhaft, die Erkrankten werden
zunehmend
bewegungsunfähig.
Schließlich ist ein Teil der Patienten auf
den
Rollstuhl
angewiesen
oder
bettlägerig. Es könnte auch zu
Sprachstörungen,
Langsamkeit,
Ungeschicklichkeit,
Müdigkeit
und
Verdauungsstörungen kommen. Auch
seelische Störungen wie Depressionen
und Gedächtnisschwierigkeiten können
auftreten. Diese Symptome können von
Patient zu Patient unterschiedlich stark
ausgeprägt sein. Eine Heilung ist bisher
nicht
möglich,
jedoch
gibt
es
verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten, die das
Fortschreiten
der
Erkrankung
hinauszögern.
Choroba Parkinsona i
możliwości jej
leczenia
Chorzy
na
chorobę
Parkinsona
mogą również
skorzystać z leczenia u nas.
Polecamy pobyt leczniczy (w
tym miesiącu ze zniżką). Nasz
lekarz uzdrowiskowy zleci
Państwu odpowiednie zabiegi.
Choroba Parkinsona to samoistna,
powoli postępująca, zwyrodnieniowa
choroba
ośrodkowego
układu
nerwowego, należąca do chorób układu
pozapiramidowego. Nazwa choroby
pochodzi od londyńskiego lekarza
Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku
rozpoznał i opisał objawy tego
schorzenia,
jednak
podłoże
anatomiczne i biochemiczne tego
schorzenia poznano dopiero w latach
60. XX wieku. Objawy choroby
Parkinsona pojawiają się i narastają
powoli i stopniowo w ciągu kilkunastu
lat. Początkowo chorzy zauważają
pewne spowolnienie ruchowe i jakby
niezgrabność w ruchach, pojawiają się
zaburzenia
pisania.
Spowolnieniu
ulegają procesy psychiczne. Niekiedy
chorzy sądzą, iż są to objawy zmian
reumatycznych lub po prostu starszego
wieku. Jednak po pewnym czasie osoby
chore
na
chorobę
Parkinsona
zauważają
u
siebie
zaburzenia
równowagi
lub
trudności
z
wykonywaniem
takich
prostych
czynności jak wstawanie z krzesła czy z
łóżka. Na tym etapie choroby pacjent z
reguły zjawia się u lekarza. W chorobie
Parkinsona do objawów chorobowych
dochodzi
z
powodu
zmian
zwyrodnieniowych komórek nerwowych
w istocie czarnej i innych obszarach
barwnikonośnych mózgowia. Neurony
istoty
czarnej
wytwarzają
neurotransmiter dopaminę, zawierają
ponadto
melaninę.
Czynniki
wywołujące te zmiany zwyrodnieniowe
do
chwili
obecnej
nie
zostały
dostatecznie
określone,
jednak
przynajmniej część z nich to czynniki
genetyczne. Choroba nie powoduje
bezpośrednio śmierci, lecz pogarsza
jakość życia i wiąże się z potencjalnie
śmiertelnymi
powikłaniami.
Zgon
następuje w wyniku powikłań, przede
wszystkim zapaleń płuc (najczęstsza
bezpośrednia przyczyna zgonu).
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
VÝSTAVY
OBCHODNÍ ODD.
Touto cestou bychom Vás chtěli pozvat
na výstavy, jichž se pravidelně
účastníme, jak v České republice, tak i
v zahraničí kde nás mino jiné můžete i
navštívit. Na výstavách prezentujeme
naše služby, pobyty – a pro návštěvníky
výstav nabízíme i speciální slevy!!!
Přijďte se na nás podívat a možná si
opět vyberete některý z našich pobytů…
MESSE
GESCHÄFTSABT.
Auf dieser Weise würden wir Sie gerne
über
unsere
Teilnahme
an
verschiedenen Messen informieren. Wir
präsentieren
dort
unsere
Dienstleistungen und wir bieten dort
super
Sonderangebote
und
Ermäßigungen!!! an. Besuchen Sie
uns und greifen Sie einfach zu….
Výstavy: podzim 2009
13.9.- Skuteč – sportem proti bariérám
18.9.-19.9. - Praha - Word of beauty &
Spa
18.9.-20.9.- Plzeň - OC Olympia
1.10.-3.10. - Zámek Mikulov XVIII. konference pracovní skupiny
preventivní kardiologie čsk
8.10.-10.10. - Praha - Wellness Balnea
10.10. - Karlovy Vary - OC Varyáda
16.10.-18.10. - Plzeň - Moderní žena
ZDRAVÝ
NEMOCNÝ –
J.B.P. MOLIÉR
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. si dovolují
pozvat své klienty ke zpříjemnění
podzimního večera
9. 10. 2009 na
divadelní
představení
Zdravý nemocný.
Klasickou komedii
J. B.
P. Moliéra
zahraje ochotnický
soubor z Hrádku
nad
Nisou.
Představení
se
bude konat
v kulturním sále Ostrava od 19:00 h.
Představení je součástí cyklu kulturních
večerů L.L., a.s. Pro lázeňské klienty je
vstup na představení zdarma.
Messe: Herbst 2009
17.9.-19.9. - Berlin Reiseboerse
30.9.-2.10.- Gera - Arcaden
2.10.-4.10.- Berlin - Wellness Plus
6.11.-8.11.- Reiselust Bremen
18.11.-22.11. - Touristikmesse Touristik
& Caravaning International Leipzig
DER
EINGEBILDETE
KRANKE –
J.B.P. MOLIÉR
Bad
Liebwerda
lädt Sie am
9.10.2009
zum
Theaterstück
Der
eingebildete
Kranke ein. Klassische Komödie von J.
B.P.
Moliér
wird
durch
Dilletantentheater aus Hrádek nad
Nisou vorgespielt. Diese Vorstellung
findet im Kultur Saal Ostrava ab 19 Uhr
statt. Diese Vorstellung ist der
Bestandteil den Kulturabenden im
Herbst in Bad Liebwerda. Für Kurgäste
ist
der
Eintritt
auf
diese
Theaterausstellung kostenlos.
TARGI
DZIAŁ HANDLOWY
W
tym
numerze
chcemy
Państwa
poinformować o targach, w których
bierzemy
udział.
Na
targach
przedstawiamy nasze usługi oraz
oferujemy
całą
gamę
zniżek!!!
Przyjdżcie i skorzystajcie z naszych
niektórych ofert specjalnych...
Targi: Jesień 2009
16.10.-18.10.- Wrocław - OC Galeria
Dominikańska
21.10.-24.10. Poznań -Tour Salon
CHORY Z
UROJENIA –
J.B.P. MOLIÉR
Uzdrowisko
Libverda
serdecznie
zaprasza
na
przedstawienie,
które
się
odbędzie dnia 9
października
2009. Klasyczną
komedię J.B.P.
Moliéra pod tytułem Chory z urojenia
zagra teatr ochotniczy z Hrádku nad
Nisou. Przedstawienie, które należy do
cyklu wieczorów kulturalnych w naszym
uzdrowisku, odbędzie się w jadalni
Ostrava o godzinie 19-tej. Wstęp dla
gości uzdrowiskowych jest za darmo.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
5
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
PŘEDSTAVUJEME
WIR STELLEN VOR
PRZEDSTAWIAMY
Penzion Frýdlant
Pension Frýdlant
Pensjonat Frýdlant
Penzion Frýdlant se nachází uprostřed
lázeňského parku a je stylizován do
zámeckého stylu, stejně jako v blízkosti
stojící restaurace Valdštejn. Penzion
disponuje
kapacitou
22
lůžek.
Vzhledem k vybavenosti pokojů
a standardu ubytování je penzion
vhodný pro náročnější klientelu. Pro
relaxaci můžete využít saunu, whirlpool
a solárium přímo v budově.
Romantische
Pension Frýdlant im
Schlossstil liegt im Zentrum des
Kurparks, gegenüber von der Pension
gibt es Restaurant Valdštejn. Pension
hat 22 Betten. Pension bietet luxuriöse
Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer an.
In der Pension gibt es gegen Gebühr
Sauna, Whirlpool und Solarium.
Pensjonat Frýdlant w zamkowym stylu
znajduje się w samym środku parku
uzdrowiskowego.
Na
przeciwko
pensjonatu znajduje się restauracja
Valdštejn. Obiekt posiada 22 luksusowe
miejsca noclegowe. W obiekcie za
odpłatą jest do dispozycji gości sauna,
whirlpool i solarium.
Ausstattung der Zimmer und
des Hotels:
Obiekt posiada:
Vybavenost pokojů a hotelu:
TV-SAT, koupelna-WC, vysoušeč vlasů,
lednička, telefon, sauna, whirlpool,
solárium.
6
TV-SAT,
Bad
+
WC,
Föhn,
Kühlschrank,
Telefon,
Restaurant
Valdštejn, Sauna, Whirlpool, Solarium.
łazienka, WC, suszarka, TV- SAT,
telefon, lodówka, restauracja Valdštejn,
sauna, jacquzzi, solarium.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
PŘEDSTAVUJEME
WIR STELLEN VOR
PRZEDSTAWIAMY
RESTAURACE
VALDŠTEJN
RESTAURANT
VALDŠTEJN
RESTAURACJA
VALDŠTEJN
- Provozní doba: 11.00 – 22.00
- Počet míst k sezení: 55
- Obědy od 11.30 hod.
- Po – Pá MENU 49,- (11.30 – 14.00
hod.) – polévka + výběr ze tří jídel
- So – Ne sleva 30% na polední menu
(pouze pro lázeňské klienty po
předložení lázeňského průkazu)
Akce
–
grilování,
vepřové hody…
- Každý čtvrtek
desert ke kávě
zdarma
(po
předložení
poukázky
na
desert)
Možnost
pořádání
různých
společenských
akcí
(svatby,
firemní večírky, školení, ….)
- Öffnungszeiten: 11.00 – 22.00 Uhr.
- Sitzplätze: 55
- Mittagessen ab 11.30 Uhr.
- Mo – Fr MENU 49,- (11.30 – 14.00
Uhr) – Suppe + Auswahl aus 3 Essger.
- Sa – So 30% Ermäßigung auf
Essgerichte (Ermäßigung ist gültig nur
für Kurgäste nach dem Vorzeigen vom
Kurausweis)
- Aktionen – Grillen, Schlachtfest….
- Jeden Donnerstag Dessert zum Kaffee
kostenlos (nach der Abgabe des
Gutscheins)
- Möglichkeit der Organisation der
Veranstaltungen
(Hochzeit,
Firmenabende, Schulungen, ….)
- Otwarte: 11.00 – 22.00 godz.
- Miejsca siedzące: 55
- Obiady od 11.30 godz.
- Po – Pią MENU 49,- (11.30 – 14.00
godz.) – zupa + wybór z trzech dań
- So – Nie zniżka 30% na po
południowe menu (tylko dla gości
uzdrowiskowych po pokazaniu karty
uzdrowiskowej)
- Akcje – grilowanie, dania wieprzowe
- Każdy czwartek deser do kavy za
darmo (trzeba posiadać kupon)
- Możliwość organizacji różnych akcji
(śluby, wieczory firmowe, szkolenia, ….)
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
7
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
8
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
9
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
BABYLON
LIBEREC
BABYLON
LIBEREC
Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
nastartovala spolupráci s libereckým
centrem Babylon. Pro své klienty nabízí
pestrou
škálu
produktů
tohoto
zábavního a relaxačního centra.
Centrum Babylon bylo otevřeno v roce
1997 a od té doby nabízí obyvatelům
Liberce i širšího okolí, nejen „vodní ráj“
a s tím spojené relaxační služby
v centru Jizerských hor, ale i možnost
společenských a vzdělávacích aktivit
pro děti a dospělé.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
si Vám dovolují nabídnout vstupenky
do centra BABYLON s 10% slevou!
Aquapark Qpark Lunapark
Wellness centrum All inclusive
Vstupenky je možné zakoupit
na recepci Nového domu nebo
BAD LIEBWERDA, A.G. fing mit der
Zusammenarbeit mit dem Zentrum
Babylon in Liberec an. Für ihre Klientel
bietet es ein grosses Angebot von
Produkten an. Zentrum Babylon wurde
im Jahre 1997 geöffnet und seit dem
bietet es den Einwohnern von Liberec
und der breiten Umgebung nicht nur
das „Wasser-Paradies“ und damit
verbundene Relax-Dienstleistungen im
Zentrum vom Isergebirge, aber auch
eine Möglichkeit der Gesellschafts- und
Ausbildungsveranstaltungen für Kinder
und Erwachsene.
Bad Liebwerda
bietet Ihnen Eintrittskarten ins
Zentrum Babylon mit 10%
Ermäßigung an!
BABYLON
LIBEREC
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. rozpoczęło
współpracę z libereckim centrum
BABYLON. Centrum Babylon jest
unikatowym
projektem
zabawy
rodzinnej, który dzisiaj zaliczany jest do
najciekawszych atrakcji libereckich.
Chodzi o rozległy całkowicie pokryty
dachem kompleks, wybudowany w
pomieszczeniu byłej fabryki, będący
właściwie "wodnym miasteczkiem pod
jednym dachem." Babylon otworzono w
roku 1997 i od tej pory należy do
jednych z najbardziej uczęszczanych
miejsc w Czechach.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
oferuje bilety wstępu do centrum
Babylon z 10% zniżką.
Aquapark Qpark Lunapark
Wellness centrum All Inclusive
Bilety wstępu są do nabycia na
recepcji lub w serwisie klienta
w hotelu Nový dům.
Tel.: +420 482 368 111
Aquapark Qpark Lunapark
Wellnesszentrum All Inclusive
Die Eintrittskarten kann man an der
Rezeption im Hotel Nový dům oder
bei dem Kundendienst kaufen.
Tel.: +420 482 368 111
na zákaznickém servisu.
Tel.: +420 482 368 111
E-VSTUPENKA
Využijte možnosti zakoupení vstupenek
přímo u nás na kulturní a společenské
akce v regionu.
Divadlo F. X. Šaldy, Malé Divadlo,
Dům Kultury Liberec, Lidové sady
10
EEINTRITTSKARTE
E-BILET
Nutzen Sie die Möglichkeit aus, direkt
bei uns die Eintrittskarten für Kultur und
gesellige Aktionen in der Region zu
kaufen.
Zapraszamy do zakupienia e-biletu na
imrezy kulturalne odbywające się w
regionie.
Theater F. X. Šaldy, Theater Malé
Divadlo, Kulturhaus Liberec, Kultur
Zentrum Lidové sady
Teatr F. X. Šaldy, Mały teatr, Dom
kultury Liberec, Centrum kultury
Lidové sady
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
SOUTĚŽ
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. připravily pro
své
klienty
novou
soutěž.
Napište nám svůj nejzajímavější zážitek
ze svého pobytu v lázních a můžete se
podělit o tento zážitek se čtenáři
Libverdského
pramene.
Tři nejzajímavější příspěvky budou
uveřejněny
v
lednovém
čísle
Libverdského pramene a jejich autoři
budou odměněni dárkem od LÁZNÍ
LIBVERDA,
a.s.
Příspěvky prosím zasílejte na adresu:
LÁZNĚ
LIBVERDA,
a.s.,
Lázně
Libverda 82, 463 62 Hejnice do 15. 12.
2009 nebo na e-mail [email protected]
WETTBEWERB
Falls Sie über Ihren Aufenthalt in Bad
Liebwerda berichten wollten, schreiben
Sie uns bitte Ihre Meinung.
Die drei besten Beiträge werden in der
Januar-Ausgabe 2010 veröffentlicht. Die
drei
besten
Briefe werden auch mit einem
Geschenk
belohnt.
Schicken Sie bitte Ihre Beiträge bis zum
15.12.2009 an: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.,
Lázně
Libverda
82,
46362 Hejnice oder per E-Mail an
[email protected]
KONKURS
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. przygotowały
dla swoich gości nowy konkurs.
Napiszcie do nas o swoim pobycie u
nas. Trzy najlepsze listy zostaną
opublikowane w styczniowym numerze
2010 roku. Ponadto autorzy listów
otrzymają od nas prezent.
Listy prosimy wysyłać na adres: LÁZNĚ
LIBVERDA, a.s., Lázně Libverda 82,
463 62 Hejnice do 15. 12. 2009 lub na
e-mail [email protected]
SUDOKU
SUDOKU
SUDOKU
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
11
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
CO SE DĚJE
V LÁZNÍCH?
WAS IST LOS IM
KURORT?
CO SIĘ DZIEJE
W UZDROWISKU?
VÝLETY A ZÁJEZDY
AUSFLÜGE
WYCIECZKI
™ Pondělí
Výlet na Smědavu
Výlet do sklárny v Heřmanicích
™ Montag
Ausflug Smědava
Ausflug Glasshütte Heřmanice
™ Poniedzialek
Wycieczka Smědava
Wycieczka do huty szkła Heřmanice
™ Úterý
Výlet do skanzenu v Jindřichovicích
pod Smrkem
Keramická dílna Bílý Potok p. Smrkem
Prohlídka Lázní Libverda v 15.00 hod ND
™ Dienstag
Ausflug Freilichtmuseum Jindřichovice pod Smrkem
Keramikwerkstatt Bílý Potok
Besichtigung von Bad Liebwerda um 15.00 Uhr vom ND
™ Wtorek
Wycieczka do skansenu
- Jindřichovice pod Smrkem
Wyroby ceramiczne Bílý Potok
Zwiedzanie uzdrowiska Libverda od 15.00 godz. od ND
™ Středa
Výlet na hrad Grabštejn
Výlet do sklárny v Heřmanicích
Výšlap na Obří sud - v 15.00 hod ND
Taneční zábava
™ Mittwoch
Ausflug Burg Grabštejn
Ausflug Glasshütte Heřmanice
Wandern zum Riesenfass
- um 15.00 Uhr vom ND
Tanzabend
™ Środa
Wycieczka na gród Grabštejn
Wycieczka do huty szkła Heřmanice
Wycieczka na Obří Sud
- od 15.00 godz. od ND
Wieczór taneczny
™ Donnerstag
Ausflug Liberec - Botanischer
Garten/ZOO
Ausflug Schloss Frýdlant
Ausflug in die Dolomitenhöhle
Besuch Kloster - Hejnice
- um 15.00 Uhr vom ND
™ Czwartek
Wycieczka do Liberca - ogród
botaniczny/ZOO
Wycieczka do zamku Frýdlant
Wycieczka do bożkowskich jaskini
dolomitowych
Zwiedzanie bazyliki w Hejnicach
- od 15.00 godz. od ND
™ Čtvrtek
Výlet Liberec - Botanická zahrada/ZOO
Výlet na zámek Frýdlant
Výlet do Boskovských dolomitových
jeskyní
Návštěva baziliky - Hejnice v 15.00 hod ND
™ Pátek
Výlet do Polska
Výlet do Německa - Žitava
Výlet do Německa - Görlitz
Živá hudba - restaurace hotel INN
Grilování - restaurace Valdštejn
™ Freitag
Ausflug nach Polen
Ausflug nach Zittau
Ausflug nach Görlitz
Live Musik - Restaurant Hotel INN
Grill - Restaurant Valdštejn
™ Sobota
Výlet na zámek Frýdlant
Výlet do Aquaparku Babylon
Výlet do Kryštofova údolí
Výlet na zámek Lemberk
Živá hudba - restaurace hotel INN
™ Samstag
Ausflug Schloss Frýdlant
Ausflug Aquapark Babylon
Ausflug Kryštofovo údolí
Ausflug Schloss Lemberk
Live Musik - Restaurant Hotel INN
™ Neděle
Výlet do Harrachova
Výlet na Ještěd
™ Sonntag
Ausflug nach Harrachov
Ausflug nach Jeschken
LÁZEŇSKÉ AKCE
9. 10. Podzimní večer - divadlo kulturní sál Ostrava
17.10. Kolonádní koncert
20.10. Přednáška o bylinné léčbě
24.10. Cvičení pro ženy aneb hned se
cítím lépe!
KURPROGRAMM
9. 10. Herbstabend – Theater Kultursaal Ostrava
17.10. Kolonnadekonzert
20.10. Vortrag über Kräuter
24.10. Turnen für Frauen oder ich fühle
mich gleich besser!
™ Piątek
Wycieczka do Polski
Wycieczka do Niemiec Zittau
Wycieczka do Niemiec Görlitz
Wieczór taneczny – hotel INN
Grilowanie w restauracji Valdštejn
™ Sobota
Wycieczka do zamku Frýdlant
Wycieczka Aquapark Babylon
Wycieczka Kryštofovo údolí
Wycieczka do zamku Lemberk
Wieczór taneczny – hotel INN
™ Niedziela
Wycieczka do Harrachova
Wycieczka na Ještěd
AKCJE
UZDROWISKOWE
9. 10. Wieczór jesienny - teatr jadalnia Ostrava
17.10. Koncert
20.10. Wykład o ziolach
24.10 Ćwiczenia dla kobiet - czuć się
lepiej!
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
KUNDENBETREUUNG
SERWIS KLIENTA
Hotel NOVÝ DŮM
Tel.: +420 482 368 222
Hotel NOVÝ DŮM
Tel.: +420 482 368 222
Hotel NOVÝ DŮM
Tel.: +420 482 368 222
12
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz

Podobné dokumenty

Libverdský pramen č. 14

Libverdský pramen č. 14 Zniżka nie dotyczy ofert specjalnych.

Více

Libverdský pramen č. 5

Libverdský pramen č. 5 každodenních starostí.

Více

Libverdský pramen č. 4

Libverdský pramen č. 4 2x częściowy masaż klasyczny

Více

Miesięcznik "Źródło libverdskie" nr. 8

Miesięcznik "Źródło libverdskie" nr. 8 Pobyt wikendowy w hotelu Inn już od 1.680 CZK/osoba/pobyt

Více

Libverdský pramen č. 3

Libverdský pramen č. 3 Behandlungen vorbereitet.

Více