Bílá kniha

Komentáře

Transkript

Bílá kniha
Název:
Bílá kniha -ukrajinský konflikt a
neb: “mimo informační embargo”
-tato kniha stručně mapuje Ukrajinský konflikt od jeho počátku do dnešních dní s použitím
materiálů nezávislých zdrojů
autoři:
Michal Ulvr, Naďa Mikulášková, Daniel Solis, Jiří Vyvadil, Břetislav Olšer, Josef Skála a
kolektiv
(Knihu zpracoval na základě dodaných materiálů M. Ulvr, překlad bílé knihy Naďa
Mikulášková)
Obsah: Název:······························································································· 1
autoři:········································································································· 1
Předslov······································································································ 3
O autorech:···························································································· 5
Záladní představení moderní problematiky Ukrajiny:·················································8
Předešlé události vedoucí k vyhrocené situaci -Majdanu:······································ 8
Majdanské události (S použitím poznámek europoslance Miroslava Ransdorfa):········12
Bílá kniha:······················································································16
Majdan není jen jeden (Antifašistická federace):···············································17
Imperativy ruského rozcestí PhDr. Josef Skála, CSc. -historik, publicista a editor······· 22
Odstřelovači -neznámý původ···········································································29
Očití svědci uvádějí, že (Bílá kniha):·····························································29
Spekuluje se také, že byli odstřelováni levicoví aktivisté Majdanu, aby za (outsaider med
ia): ···································································································· 30
Zabíjení pokračovalo.···············································································32
A jaký je Majdan dnes?·················································································· 34
A co si o tom myslí oficiální představitel samozvaného východního Sovětu Doněcké
lidové republiky Pavel Gubarev?································································· 37
Nacistické skupiny Maidanu (Československá antifašistická federace):··························38
New York Times ve svých článcích výslovně připouští, že nacisté jsou v řadách
„milice“ bojující za připojení Ukrajiny k NATO a vedou tuto provokační kampaň:45
Nacismus podle etap (Boris Julin -přeloženo):················································· 46
Jiří Vyvadil k současné situaci:········································································· 50
Diskriminace na základě etnických a lingvistických linek, xenofobie a agresivní
nacionalismus a podněcování k rasismu (Bílá kniha):··············································· 51
Romské pogromy (ROMEA.CZ):································································ 56
Dětská genocida (Mezinárodní dětský kříž):····················································59
Batalion 12 lettých dětí:············································································ 60
Naslouchejme Donbasským dětem:······························································ 61
Soukromé armády························································································· 61
Zahraniční nacisté v trestných praporech?······················································ 65
Kdo je kdo z Kyjevské vlády? Luc Michael -Belgický politolog:································· 67
Postoj Ruska v kontextu světové politiky USA? Břetislav Olšer:································· 68
USA a její “válka” -Jiří Vyvadil:······································································· 70
NATO a jeho manévry:···················································································72
Ženevská dohoda vs. Skutečnost na současné Ukrajině (Bílá kniha):·····························74
Pavel Gubarev, lidový gubernátor Dopněcké lidové republiky k tomu dodává:···········84
Zakarpatská Ukrajina (Bílá kniha):····································································· 87
···············································································································87
Porušení práva na svobodu projevu a názoru, včetně politických, zastrašování a únosy
politických odpůrců, svědectví o násilnostech (Bílá kniha):········································87
Intolerance z náboženských důvodů, včetně ohrožení Ukrajinské pravoslavné církve
(Bílá kniha):··························································································93
Omezení svobody sdělovacích prostředků a činnost novinářů (Daniel Solis):·············94
Bílá kniha ve faktech:··············································································96
Zákaz Komunistické strany (Bílá kniha):······················································ 101
Prohlášení KS Ukrajiny k jejímu rozpuštění:············································103
Události na Krymu:······················································································104
Připojení a anexe Ruské federace Krymu (Bílá kniha):······································105
Sankce vůči Ruské federaci:··········································································· 106
EU se dohodla ····················································································· 106
Proč se zavádí sankce proti Rusku?·····························································107
Jiří Vyvadil “Ať žijí sankce”:·········································································· 109
M. Ulvr: Sankce? Chyba západního světa...··················································· 110
Co je Svaz lidových republik (tzv. Novorossia) www.akorn.cz:································· 112
Přejděme již k samotným událostem (Bílá kniha):··········································· 114
NWOO.org : Rusko bude vyšetřovat genocidu civilistů v Donbasu:················ 119
Útoky na Donbaskou a Luhanskou svrchovanost (Bílá kniha):······················ 119
································································································· 122
Jmenuji se Boris. Boris Drišnakov. A bojuji na Ukrajině jako separatista. Proč? Prot
ože to jinak nešlo. ···········································································122
Události v Oděse a katastrofa (Bílá kniha):··························································123
Tragédie v Oděse 2 května (Bílá kniha):················································· 124
Židé (David Kolinger -praktikující karaitský judaismus):········································· 130
Humanitární pomoc? (Naďa Mikulášková):························································· 133
Jiří Vyvadil -humanitární konvoj, nebo invaze? Oboje schvaluji:························· 135
Letecká Katastrofa (free media, www.akorn.cz)···················································· 136
Z historie sestřelování civilních letadel:··················································141
Jan Schneider o tom píše:·································································· 142
Ruben Jesajan :···············································································148
Martin Koler, vojenský analitik k tomu dodává:········································148
Příměří:····································································································151
7. 9. 2014 nám přišla zpráva na email: Konec příměří?····································· 153
OSN varuje před zabíjením a únosy na Ukrajině······································· 154
V době příměří zmizely tanky:······················································ 154
DNR má v úmyslu vstoupit do post-sovětského bloku s Ruskou federací··· 154
Starosta Záporoží připraven "předat" město bez boje milicím··················155
Rozlobení Ukrajinci chytili poslance a hodili ho do kontejneru····························155
11 500 Evropanů a Američanů se omlouvá Putinovi·········································155
Cees Hamelink: Vědci se Putinovi omlouvají za vlastní vládu······················· 156
Drahý Vladimire Vladimiroviči... Jiří Vyvadil napsal dopis prezidentu Putinovi: 157
Republiky ve východní Ukrajině vytvořily jednotnou armádu······················· 159
Pošleme vojáky na Krym, reaguje Rusko na NATO··································· 159
OBSE vyzývá k zajištění bezpečnosti pozorovatelů na Ukrajině···················· 160
Zajímavý názor ze stránek www.akorn.cz: Zvolení českého šéfa Ing. Petra Pavla do
vrchního výboru NATO si vyžaduje zvláštní pozornost.······························ 160
Neformální válečný tribunál odsoudil Porošenka, Obamu a Van Rompuye za válečné zlo
činy na Donbase.···················································································164
Porošenko a kyjevská junta prohráli válku, jejich zemi čeká zima. PhDr. Josef Skála,
CSc. -historik, publicista, a editor·······························································165
Ukrajina obvynila Rusko z užití jaderné zbraně v době příměří················167
18. Září vyhrožuje lídr pravého sektoru sesazením Porošenka:······················ 168
Názor: Břetislav Olšer: Výkřiky loutky Porošenka, co je jen do počtu globální
habaďury USA (konec září 2014)…······················································ 169
Popraviště aneb zpověď··········································································171
Závěr·······································································································172
Daniel Solis: Výzva občanů České republiky politickým orgánům Ukrajiny k okamžitému
zastavení agrese proti obyvatelstvu na východě Ukrajiny.········································ 173
Předslov
Tato kniha se bude skládat z komentářů našich politologů, politiků a aktivistů a Bílé knihy.
Bílá kniha je soubor jednotlivých informací a zpráv sesbíraných ministerstvem zahraničí Rusk
é federace o současném dění na Ukrajině. Vydáním této knihy chceme poukázat na rozdíl info
rmací mezi současnými mainstreamovými sdělovacími prostředky a autentickými informacem
i z dalších zdrojů. Tento počin děláme v dobré víře rozšířit obzory klasického Českého čtenář
e, tento zdroj poukazuje ve většině na tragická fakta o Ukrajině, která vedou k hrubému poruš
ování lidských práv a svobod.
Dle vyjádření proruských aktivistů a ministerstva zahraničních věcí Ruské federace je to výzv
a, na kterou současná vláda Ukrajiny nemá odpovědi…
(Popisky fotek ve wordu modře)
Jako základ, je použito výsledků pečlivého monitorování Ukrajinských, Ruských a světových
médii, prohlášení zástupců Kyjevské vlády, jejích příznivců, nesčetné důkazy svědků, kteří se
stali oběťmi Ukrajinské armády, včetně materiálů zveřejněných na internetu, jakož i materiály
shromážděné Moskevským úřadem pro lidská práva. Také Informační skupina zločinu proti li
dskosti a zvláštní monitorovací mise OBSE.
Každá část této studie by se měla zkoumat nezávislým čtenářem v návaznosti na mezinárodní
zákony, porušování lidských práv a právního státu během tzv. protiteroristické operace.
Je důležité si uvědomit, že základní listina lidských práv a další mezinárodní ujednání, stejně j
ako zákony samotného státu musí mít čtenář v živé paměti, pokud chce, může jednotlivé pasá
že knihy porovnat třeba s internetem: http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%
C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod
Cílem vydání této knihy je zaměřit pozornost na skutečnosti u veřejnosti v ČR, klíčové mezin
árodní organizace pro lidská práva, jakož i specializované nevládní organizace, které dosud ne
jeví zájem o objektivní a nestrannou pozornost k této problematice.
Pokusme se na
chvíli vžít do pozice proruských Českých zastánců a politiků a položme si jednoduchou otázk
u v teorii proč být s Rusy za dobře.
Přesto bychom neradi, aby tato kniha byla chápána jako
a) argumentační a propagační manifest na podporu Ruska a s tím spojených zájmů České rep
ubliky
b) navázání na širší celospolečenské hnutí a prosazování celé komplexní programové změnu p
ro tuto zemi
To by tato kniha mohla sloužit aktivním agitátorům Ruska, jako jejich propagace a i když sem
skutečně přispívají mnozí prorusky smýšlející publicisté a kniha je skutečně založena z tzv. B
ílé knihy Ruské federace, tedy jakéhosi sborníku, má jen otevírat jiné obzory a náhled na celo
u problematiku, má shrnout důkazy protistrany a snad i demaskovat některé unikající fakta, na
která se v našich médiích bohužel nedostalo a tak čtenáři dodat další ucelené informace o pro
blematice konfliktu.
Kniha je tedy jakýmsi zrcadlem, nebo doplňující formou našich médií, obrázek o skutečné sit
uaci si čtenář udělá nakonec sám a k tomu je i určena.
Abychom dodali plný rámec v naší snaze nabídnout i názor protistrany, která naopak Rusko p
odporuje a které se s našich médiích toliko nedostává, ukažme nejprve před samotnou proble
matikou Ukrajiny některé teze, které podporují zastánci České integrace do Ruské sféry vlivu
tak, jak je formulují Čeští proruští aktivisté, bez příměsí
a bez cenzury. Začínáme u toho právě proto, abychom nezařazovali nic na konec knihy, kde b
y mohl čtenář dostat dojem, že ho chceme tím ke konci ovlivnit. Otiskujeme to zde i proto, ab
ychom předešli námitkám, že nevíme co veřejně zastávají ti, kdo poukazují na problematiku
Ukrajiny ze strany Ruských důkazů. Je to tedy počin pro objektivitu čtenářovu. Jsou to zásadn
í body, které prosazují proruští političtí aktivisté.
Sebráno z jejich stránek:
a) proruský aktivizmus si žádá shrnutí potřeb občanů a dejme tomu v této fázi i nehledě na Ru
sko, přesto nyní potřebuje výchozí koncepci navrhovaných změn, ze kterých zahraniční spoje
nec může vycházet
b) požadavky podstatných změn v hospodářství v rámci využití přidružení se k otevřenému tr
hu v Jižní Americe, Asii a Africe,
c) z toho důvodu zřízení, obnovy a znovuvybudování, nebo nové postavení takové výroby a p
rodukce České republiky, kterou Ruská federace společně s Čínou, Běloruskem, Kazachstáne
m, Brazílií a dalšími státy bude potřebovat k doplnění produkce strojů, výrobků a produktů s
měrem k pomoci rozvoje v zaostalých regionech (to je ekonomické řešení, posílat výrobky ta
m kde jsou třeba a tam dopomoci rozjet ekonomiku, z
čeho plyne pro stát a jeho občany opět profit),
d) zdůraznění, že právě tyto regiony se rozvíjejí a pomáhají jim tyto státy, investují nemalé pr
ostředky do staveb, infrastruktury, zemědělských objektů, výroben elektráren a jiných dalších
potřeb a je to investice zprvu zdá se dlouhodobá, ale ne v takovém objemu v jakém jí produku
jí,
Z toho hlediska je nutné se zaobírat otázkou zda Rusko, pokud by bylo strategickým a obchod
ním partnerem ČR, by investovalo do obnovy průmyslu a zemědělství v ČR
a) jakým způsobem by se zajistilo, že tyto podniky by pak dělaly takovou produkci, jakou spo
lečné obchodní cíle potřebují (otázka vlastnictví státní? Soukromá? Pokud soukromá, pak zavázat soukromníka, aby platil dosti vysoké daně, a
by se dala realizovat silná sociální politika a aby nikdy neodtékaly peníze mimo náš stát!)
b) požadavek lidí by byl v takovém případě jasný "práce", která uspokojí jedince, občany a ku
pní sílu domácností (sociálněpolitické řešení), "výroba, prodej, vývoz" uspokojí státní kasu, tedy i sociální programy pro o
bčany (celoekonomické řešení)
(ze stránek www.AKORN.cz )
O autorech:
Michal Ulvr -aktivista, zakladatel spolku AKORN (ACORN Czech), zpracoval tuto knihu, dal
jí celou koncepci, rozpracoval a rozepsal všechny kapitoly.
Lic. Daniel Solis, LL.M (* 24. května 1968, Praha, ČSSR) je český politolog, právní ekonom,
vysokoškolský učitel, politik, publicista a lidskoprávní aktivista. Znám je především jako
výrazný podněcovatel kritiky vůči Danielu Hermanovi, u kterého opakovaně dokazoval, že v
minulosti podpořil činnost syrské teroristické organizace "Lidoví mudžahedíni" tím, že
usiloval o její odepsání z evropského registru teroristických organizaci a Tomáši Halíkovi, u
kterého chtěl na základě podkladů, které v roce 2012 zveřejnil Jiří Stodola, docílit šetření
udělování dotací přes odbornou vědeckou publikační činnost (RIV). Roku 2013 kandidoval ve
volbách do Poslanecké sněmovny, 2014 do EP.
Naďa Mikulášková -je Ruska žijící již řadu let v ČR, je aktivistka, přeložila pro účely této
knížky bílou knihu.
Jiří Vyvadil (* 2. srpna 1954 Praha) je český právník a politik a bývalý a poslanec České
národní rady a Poslanecké sněmovny, v letech 1996-2000 senátor za obvod č. 2 - Sokolov,
bývalý soudce Nejvyššího správního soudu.
PhDr. Josef Skála, CSc. Kandidát do EP, pedagog a podnikatel. Získal titul PhDr. i Csc.. Byl
aktivní v orgánech několika akciových společností. Vydavatel internetové revue
StřípkyZeSvěta.cz. Kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a následně v
roce 2014 do voleb do Evropského parlamentu.
Břetislav Olšer:
Novinář a spisovatel.
V knize jsou použity další výtažky z různých médií, které informují o problematice a další
autoři.
Úvod do problematiky -Daniel Solis (politolog, diplomat):
Dnešní svět se nachází ve stavu, kdy se mezinárodní právo překrucuje a interpretuje se ryze ú
čelově. Je to agonie systému, založeného na vykořisťování slabších, který se prokazuje být vy
čpělým a dlouhodobě nefunkčním. Prosakuje z něj lež, faleš, licoměrnost a nestoudná aroganc
e moci, zejména hospodářské a vojenské. Ale tato moc je spíše jen fata morgánou, přeludem,
klamem a zdáním.
Hospodářská síla západu totiž upadá geometrickou řadou. I západní vojenská moc je postaven
á na hliněných nohách, jak se ukazuje dlouhodobými neúspěchy politicky neudržitelných taže
ní na Afghánistán, Irák, či Libyi.
Proto se i v případě nároku na sebeurčení národa projevuje onen dvojí metr, kterým se měří li
dská práva v globalizovaném světě. Jen hegemon může rozhodnout, komu přísluší právo na se
beurčení a komu nikoliv. Jediným kritériem při tom není norma mezinárodního práva, jak by
se chtělo zdát, ale účelovost a geopolitický záměr.
Propagandistický aparát se pak již postará o to „správné vysvětlení“ a o patřičné argumenty.
Veřejné mínění je patřičně formováno důmyslným aparátem sdělovacích prostředků. Spravedl
nost v tomto světě nemá šanci na přežití. Příkladem může být vyhlášení nezávislosti Kosova,
která byla přijata velkou částí mezinárodního společenství téměř bezvýhradně, zatím co vůle o
byvatel Krymu, Luhanska a Doněcka je zcela ignorována, zatracována a účelově považována
za projev ruského iredentismu, expansionismu a imperialismu.
Rusko totiž podle slov různých západních představitelů „opustilo projekt Nového světového p
ořádku“. Neotřesitelná pozice světového hegemona, za kterého se považují Spojené státy ame
rické, se otřásá. Svobodné národy světa se sjednocují ve vlastní, nezávislé hospodářskopolitické strukturu, prostřednictvím kterých se hodlají vymanit ze závislosti na rafinovaném s
ystému petrodolaru.
Svět se tedy dostává do fáze, ve které bude utvářena jeho další budoucnost a podoba. Ozbroje
né střety, a masakry civilního obyvatelstva, které se odehrávají pod dohledem ultranacionalisti
ckých uskupení operujících na Ukrajině, jsou jen předzvěstí širšího globálního kataklyzmatu.
Západní elity totiž nemají moc času na to, obhájit své pozice hegemona. Každým dnem jejich
pozice slábne a to také díky obdivuhodnému odporu ostatních významných mezinárodněpolitických aktérů, kterými jsou země BRICS, ALBA, a srdnatě odolávající, těžce zkoušené st
áty blízkého východu, ze kterých je vhodné zmínit především Sýrii.
Osvobození se od hegemonie dolaru nebude snadný ani rychlý proces. Události odehrávající s
e na východě Ukrajiny jsou předzvěstí toho, co nás zde, v Evropě může čekat. Záruky míru a
bezpečnosti nám neposkytuje nikdo. Pochybné spojenectví ve strukturách Severoatlantického
paktu nás naopak nevyhnutelně posouvá směrem k ozbrojenému střetu. Rétorika úředníků této
organizace se vymkla kontrole zdravého rozumu. Je prokazatelné, že NATO má v současné d
obě jasné zadání –
vystupňovat mezinárodní napětí. Řinčení zbraněmi jde ruku v ruce s bezzubými západními h
ospodářskými sankcemi proti Ruské federaci, kterými si zoufalá a naivní Evropa, vedená buď
to hlupáky, nebo zaprodanci, nebo fanatiky, střílí do vlastní nohy. Tato cesta vede do záhuby
a má podobný smysl jako bití vlastní hlavou do zdi. Pokud Evropa urychleně nevystřízliví, ne
bude jí na konci této slepé uličky hanby čekat nic dobrého. Porušování lidských práv na vých
odě Ukrajiny, bombardování a masakrování vlastního obyvatelstva vrací Evropu tam, kde se n
acházela před šedesáti lety. Minimálně by se mladí a ctižádostiví Evropané rozpomenout na ut
rpení předchozích světových válek a upomenout se na principy důstojnosti a nedotknutelnosti
lidské osoby. Stále platí pořekadlo, že co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. To pokřiková
ní a ukazování prstem na Rusko, by mělo co nejrychleji přestat. Každý, kdo se účastní tohoto
nesmyslného honu na vlastní ocas, se stává spoluodpovědným za vskutku temnou budoucnost,
která se pod tímto neblahým scénářem v režii upadající americké ekonomiky a jejích zdivoče
lých hlídacích psů, pro nás všechny chystá.
Záladní představení moderní problematiky Ukrajiny:
Předešlé události vedoucí k vyhrocené situaci -Majdanu:
Vše začalo aktivitou bývalého presidenta Viktora Janukoviče směrem k Rusku, kdy se snažil
uzavřít celní unii s Ruskem. Část opozice byla proti a chtěla naopak asociační dohodu s EU. R
ozhodovalo se tak zda li je lepší půjčka Mezinárodního měnového fondu nebo Ruská půjčka?
EU nebo Rusko? Zatím vyhrávalo Rusko, které Janukovyč navštívil 17. prosince. Získal zde s
levu na plyn o jednu třetinu (ze 400 do 268 dolarů za tisíc m3) a půjčku ve výši 15 miliard dol
arů. Premiér Azarov komentoval dohodu s Ruskem tím, že v případě neúspěchu tohoto jednán
í by Ukrajinu čekal jako novoroční dárek bankrot a sociální kolaps.
Provládní poslanci okamžitě hovořili o velkém vítězství vládního týmu.
Podle podmínek dohody byla sleva na plyn účinná od 1. ledna 2014 do konce roku 2019, bude
ovšem revidovaná na začátku každého čtvrtletí. Rusko bude zároveň investovat 15 miliard do
larů ze svého národního sociálního fondu do Ukrajinských cenných papírů. Oba prezidenti ale
trvali na tom, aby se v podepsaném dodatku smlouvy nehovořilo o sblížení Ukrajiny s celní u
nií.
Proč si Janukovyč vybral Rusko? Hlavním rozdílem mezi evropskými a Ruskými penězi je po
dle expertů to, že ti první svou podporu jasně specifikují a pak ji kontrolují, zatímco ti druzí d
ávají „bratrskou" pomoc, která může být využita podle vlastního uvážení. V případě peněz z
Mezinárodního měnového fondu by Ukrajinská vláda minimálně musela udržet rozpočtový de
ficit do 2 %, zmrazit výdaje na státní aparát, zajistit flexibilitu směnného kurzu hřivny a také
postupně zvyšovat cenu plynu pro obyvatelstvo. Janukovyč ale zvolil jinou cestu, která umož
ňuje neprovádět reformy a zároveň zachránit zemi před bankrotem. Otázkou však zůstává, zda
právě tuto cestu vyšly tisíce Ukrajinců podpořit na Majdan?
Ukrajinská opozice vůči Janukovičovi (zpracováno z www.akorn.cz):
Opozice měla v začátku Majdanských událostí době tři lídry: Arsenije Jaceňuka ze strany Bať
kyvščina, Oleha Tjahnyboka, vůdce pravicové strany Svoboda, a šéfa strany UDAR Vitalije K
lička. Tato skutečnost však situaci poněkud komplikovala a znemožňovala, aby opozice jedno
tně zastávala stanoviska „Majdanistů“, tedy aby
využila sílu statisíců protestujících k reálné politické a společenské změně. Majdan je ale stále
občanským hnutím a většina lidí v ulicích nepodporuje žádného ze zmíněných lídrů a stran. P
řesto se jako nejpopulárnější jevil Kličko, který získal ve výzkumu veřejného mínění z konce l
istopadu podporu 16 %, následován Janukovyčem s 17%, Jaceňukem s 8% a Tjahnybokem se
4%.
Například Oleg Tjahnybok. Prohlašuje, že Ukrajinu ovládá „moskevskožidovská mafie“ a že „Rusové, židáci a jiná chamraď chtějí zabrat Ukrajinský stát“. Hlavní his
torickou osobností, na kterou navazuje je Stepan Bandera.
(typický propagační materiál nacionalistů Majdanu)
Ukrajinci ale volali po jednom silném lídrovi, který by byl schopen určit jasnou strategii a vés
t zemi k jejímu naplnění. Většina Ukrajinců tak stále čekala na jakéhosi Ukrajinského lidovéh
o mluvčího, proto nejsou nejpopulárnějšími mluvčími na scéně Majdanu politikové, nýbrž obč
anští aktivisté a umělci.
Po svržení Janukovyče od 23. února, do 7. května byl jako prozatímní president Ukrajiny jme
nován Oleksander Turčinov. V presidentských volbách Kličko nedokázal, že by očekávaným
vůdcem byl právě on, proto šel do popředí Porošenko jako president a Jaceňuk jako předseda
vlády.
Tito lidé se odklonili od kroků bývalého presidenta Janukovyče a následovali asociační záměr
y s EU, Měnovým fondem a Světovou bankou.
To rozdělilo Ukrajinu na názorové proudy!
První na to zareagoval krymský region, ten vyhlásil plebiscit o odtržení se od Ukrajiny a přidr
užení se k Ruské federaci.
Na to následovaly další plebiscity, tentokrát už o osamostatnění se v rámci Ukrajinské republi
ky Luhanské a Doněcké oblasti.
Představitelé Ukrajinské vlády na to zareagovali, jako že se jedná o teroristickoseparatistické tendence a okamžitě zahájili válku proti terorismu, tak totiž nazvali představitel
e samozvaných republik, které se oddělily od Ukrajiny a vyhlásily nezávislost.
Zde nyní na straně samozvaných republik bojují dobrovolníci z celého bývalého Sovětského S
vazu Kavkaz nevyjímaje, včetně čečenských bojovníků.
Pomáhá i lid ze všech koutů Ruska připomínající si tradici, jak jsme viděli na mnoha demonst
racích, který přišel na pomoc řadám neozbrojených občanů v Donbasu a Luhansku.
Dvě třetiny západoukrajinské armády s nimi sympatizuje a většina těchto vojáků, donucených jít do války, ktero
u nechtělo přemýšlí o dezerci a část už skutečně dezertovala.
Proto vláda západu pomohla založit i západoukrajinské ozbrojené „dobrovolnické jednotky“, tzv. „Národní gardy“ neboť západní vláda ne
má ani ve své vlastní armádě takovou podporu, jakou by si přála……
Dobrovolnický prapor Azov založil Andrij Bileckyj, Ukrajinský neonacista ze strany Sociálně
národní shromáždění. Jádro praporu tvoří příznivci Pravého sektoru. Což je obdoba u nás zaká
zané Dělnické strany. Ve znaku má obrácenou runu Wolfsangel –
vlčí hák. Tu měla ve znaku například jedna divize SS, a také nacistické záškodnické hnutí W
erwolf, které hitlerovské Německo vytvořilo těsně před pádem třetí říše jako nástroj dalšího p
okračování bojů po porážce Adolfa Hitlera.
V této souvislosti bychom měli upozornit, že tato runa připomíná složenou runu v prvním log
u značky oblečení preferované neonacisty, Thor Steinar. Toto oblečení bývá vidět na všech na
cistických demonstracích po celé Ukrajině. Např. v ČR v červenci 2004 provedla policie razii
proti obchodníkům s naziskinheadskou módou a řadu výrobků této značky zabavila na základě posudku soudního znal
ce, který zboží označil za propagující fašismus.
„Na východě Ukrajiny tedy teď bojují postsovětští patrioti (není nyní myšleno ideologicky) proti Ukrajinským neonacistickým skinheads,
a proevropská opozice, která za těmito skutečnostmi stála, sedí v Kyjevě a sleduje, jak v dění
na východě země ztrácí jakýkoliv vliv.“
Taková je aktuální situace, přičemž západní vláda Ukrajiny si uvědomuje, že musí nějakým z
působem převzít iniciativu, nebo riskuje, že se Národní garda zcela vymkne kontrole a je zcel
a irelevantní zda Národní garda zvítězí nad povstalci, nebo ne.
Pokud zvítězí, je možné že nacistické organizace a strany převrátí Kyjev vzhůru nohama, uděl
ají puč na členy vlády, zmocní se moci, pokud ne, povstalci nebudou chtít postupovat za své v
yznačené území Donbassu a Národní garda se bude snažit si najít kompenzaci opět v puči a z
měny vlády s tím, že současnou vládní koalici označí za viníky prohrané války.
Přitom se řada expertů domnívá, že soukromé armády Národních gard podléhající jednotlivý
m oligarchům západní Ukrajiny se dopouštějí cílené genocidy na etnicky původních obyvatelí
ch, aby nahradili později jejich rodiny a zabrali jejich území pro ně etnicky i politicky přijatel
nějšími západními Ukrajinci, také je zde podezření, že v těchto armádách operují a jsou najím
ání žoldáci ze západní Evropy a USA, kteří se nechávali najímat ve všech válkách, hlavně v J
ugoslávii a „loví lidi i civilisty na náhradní orgány“. Nejméně důležitý je fakt vraždění, vypal
ování vesnic a terorizování Romů, na který upozorňuje i ROMEA.CZ.
24. července po neúspěších v bojích skutečně Ukrajinské nacionálně krajně pravicové strany
UDAR a Svoboda opustily vládnoucí parlamentní koalici. Oznámili to představitelé stran Vita
lij Kovalčuk a Oleh Ťahnybok. Mimořádné parlamentní volby budou vypsány nejspíš na říjen.
Prezident země Petro Porošenko tento krok zprvu uvítal a řekl, že to otvírá cestu k předčasný
m volbám a úplné přeměně vedení státu, což odpovídá i náladám voličů. Premiér Arsenij Jace
ňuk poté podal demisi. Nicméně 31. července tuto demisí vláda zamítla.
Západní vláda v Kyjevě si uvědomuje, že nacistickými a organizacemi a stranami bude jako li
berálněkonzervativní jednoduše označena za nedůvěryhodnou a tak hledá prostředníky a prostředky k
udržení kontroly a převzetí iniciativy.
Je zcela zjevné, že jediný prostředek jakékoliv kontroly, kterou by Kyjev mohl mít nad svévol
nými banderovskými militantními skupinami je mezinárodní tlak, mezinárodní spolupráce, po
moc zvenčí, jen to může Národní gardu a jim podobné militantní skupiny držet na uzdě.
Proto je na místě otázka, zda se můžeme dočkat jakékoliv manipulace, která bude schopna při
vádět pozornost světa? Například i pád civilního letadla? O tom všem budeme pojednávat v té
to knize.
Situace je nyní nepřehledná i tím, že vzniká na Majdanu odpor proti současnému vedení Ukraj
iny včetně války na východě země. Například do ulic vyšly matky vojáků s požadavkem zasta
vení všech bojů. Začátkem srpna 2014 začaly masově po stovkách emigrovat do Ruska vojáci
Ukrajinské armády a nejednotnost „majdanistů“ se tak projevila nejsilněji.
Počínaje dubnem roku 2014 de facto orgány v Kyjevě, svrhly zákonně
zvoleného a úřadujícího prezidenta Viktora Janukoviče v důsledku převratu a násilného se uc
hopení moci a na oblasti Východní Ukrajiny –
Doněcka, Lugansku a Charkova začaly uplatňovat fráze, jako "Protiteroristické operace" (AT
O), dříve, než přistoupili k politickému dialogu, pak začalo násilné potlačení disentu Ukrajins
kých občanů..
Majdanské události (S použitím poznámek europoslance
Miroslava Ransdorfa):
Zprvu na Majdanských událostech byl nejvíce vidět Vitalij Kličko. Po skončení své úspěšné s
portovní kariéry v roce 2005 se dal se na politiku a založil Ukrajinskou demokratickou alianci
pro reformy (UDAR, česky Úder). Ve volbách tato strana skončila na třetím místě se ziskem
13,96% hlasů a 40 mandátů. V minulosti Kličko dvakrát usiloval o post kyjevského starosty a
jednou skončil druhý. Teď je poslancem Verchovné rady (parlamentu).
Později se zviditelnil premiér Arsenij Jacenjuk a strana Baťkivščina (Vlast). Dostal šanci před
vést své schopnosti v praxi, protože byl v letech 20052006 ministrem hospodářství. V roce 2007 přesedlal na místo šéfa diplomacie a necelý rok by
l předsedou Verchovné rady. Když zavřeli Julii Tymošenkovou, stal se šéfem jejích poslanců
ze strany Baťkivščina. Ta ve volbách skončila na druhém místě (25,54 % hlasů; 102 mandátů
ze 450). Jaceňuk zkusil štěstí i v prezidentských volbách 2010 a obsadil čtvrté místo se ziske
m sedmi procent hlasů.
Oleha Ťahnybok, nacionalistický radikální vůdce strany Svoboda. Svou stranu profiluje jako b
ojovnici proti vlivu Ruska na Ukrajině a potírá komunistickou minulost země. Podle Ťahnybo
ka ovládá Ukrajinu Ruskožidovská mafie. Jeho strana se v posledních volbách umístila jako čtvrtá a získala více než 10
% hlasů a 38 mandátů. V letech 19941998 byl členem oblastního parlamentu Lvovské oblasti, v letech 19982006 byl v národním parlamentu. Pak se vrátil do Lvovského parlamentu a roku 2008 neúspěš
ně kandidoval na starostu Kyjeva. V roce 2010 kandidoval v prezidentských volbách, které vy
hrál jeho největší protivník Viktor Janukovyč. Ťahnybok dostal 1,43 % hlasů. Tedy sice málo,
ale o něco více než v prezidentských volbách roku 2014. V roce 2012 se dostal do Verchovné
rady a je jejím poslancem (skutečným vůdcem strany Baťkivščina vždy byla Julia Tymošenk
ová, ale od chvíle, kdy ji Janukovyč poslal do vězení, nemohla se převratu účastnit přímo).
Většina západních pozorovatelů kyjevských událostí opomněla položit otázku, jestli by jakáko
liv z těchto politických figurek mohla řídit demonstranty na náměstí Majdan. Dokonce se ani
nepozastavili nad faktem, jak to, že dav, vyzbrojený kameny, baseballovými pálkami, železný
mi tyčemi a Motolovými koktejly, byl „náhle“ nahrazen organizovanou a dobře vyzbrojenou s
ilou, kterou lze označit pouze termínem ozbrojenci. Tato síla, která byla schopna ostřelovat, s
e neskládala z řadových členů UDAR, Batkivščina či strany Svoboda.
Skutečným prvkem, který uzmul Majdan byl Pravý sektor, teroristická organizace vedená Dm
ytro Jarošem. Dnes vidíte jeho bojovníky i na východě Ukrajiny.
Dmytro Jaroš po ukončení střední školy se začal angažovat v neoficiálních organizacích a v ro
ce 1989 vstoupil do protikomunistického Ukrajinského lidového hnutí za přestavbu (Ruch). H
nutí se postupně změnilo na politickou stranu, jejímž hlavním cílem se stala nezávislost Ukraj
iny. V roce 1994 vstoupil do nacionalisticky profilovaného hnutí Trojzubec Stepana Bandery.
Pro něho je Bandera národním hrdinou. V letech 19961999 byl šéfem Trojzubce, v jeho vedení je dosud. V současnosti vede Pravý sektor, hnutí, jeh
ož základ tvoří militantní fanoušci fotbalového klubu Dynamo Kyjev. Sektor je slovo, které se
váže k rozmístění fanoušků na tribunách. Ve skutečnosti ale Jaroš organizuje aktivisty pravic
ové orientace z celé země. Za zmínku stojí také organizace „Patrioti Ukrajiny“, která má ve zn
aku obrácenou runu SS wolfangel, o které bude v knížce ještě řeč.
K neonacistům nepatří jen Trojzubec, ale i Ukrajinské národní shromážděníUkrajinská národní sebeobrana (UNAUNSO) a Bílé kladivo. Pravý sektor nepodporuje integrační snahy Ukrajiny do EU, podporuje
výchovu k patriotismu a boj za čest a slávu Ukrajinského národa všemi prostředky a všemi m
etodami. Jaroš nenávidí Rusy a o komunistech mluví jako o dobytku. Sám sebe sice nevidí jak
o antisemitu, ale židy řadí mezi menšiny, které Ukrajincům brání být pány ve vlastní zemi. Jar
oš skončil roku 2001 studia Ukrajinské literatury a Ukrajinštiny na filologické fakultě Drohob
yčské pedagogické univerzity.
Různé fotografie z Majdanu vypadají, že mohly být pořízeny v Čečensku během války. To pr
oto, že mnoho Ukrajinských nacionalistů bojovalo na straně wahabbistů (rigidní, militantní fo
rma islámu) v Čečensku, často pod vlajkou teroristické organizace UNAUNSO (Nacionalistická Ukrajinská organizace). Bojovali také v Gruzii proti Rusku; právě pro
to navštívil bývalý gruzínský a silně proamerický prezident Saakašvili dvakrát náměstí Majda
n.
Logicky se musíme ptát, jak velká část lidí na Ukrajině podporuje Jaroše a jeho Pravý sektor.
Těžko říct, ale pravděpodobně relativně četná, ale vzhledem k Ukrajinské populaci malá menš
ina. V prezidentských volbách dostal Jaroš, stejně jako Ťahnybok, jen jedno procento hlasů. Z
atímco Kličko a Tymošenková ustoupili do pozadí, vliv Jaroše a Ťahnyboka trvá. Mají sice pr
ocentuálně slabou podporu, ale nabízí se srovnání: většina Čečenců nebyli wahabbisté, většina
Chorvatů nebyli Ustašovci a většina kosovských Albánců nebyla v KLA –
to však nezabránilo těmto malým, ale dobře vyzbrojeným skupinám mít rozhodnou kontrolu
nad událostmi na Majdanu.
Častokrát o průběhu dění rozhodují dobře organizované menšiny.
Nový Ukrajinský režim se kvůli tomu octl ve velmi obtížné situaci: buď se podvolí agendě faš
istů a radikálních nacionalistů jako je Jaroš a jeho lidé z Pravého sektoru, nebo riskuje, že bud
e smeten jejich ozbrojenou vzpourou. Ti sice dostali v prezidentských volbách od voličů mini
mální podporu, ale politický vliv mají stále. V tom je vratkost pozice Petra Porošenka, který e
videntně čeká na podzimní parlamentní volby, od nichž si slibuje, že se vytvoří jiný poměr sil
v parlamentu. I „protiteroristická operace“ na východě země ukázala, že Ukrajinská armáda e
xistuje prakticky jen na papíře a že policejní síly nejsou ve stavu, aby mohly vnutit svoji autor
itu povstalcům. Ani pád stotisícového Slavjansku neznamená definitivní obrat. Dobývat milio
nové město jako Doněck se zjevně nedaří.
Nyní na Ukrajině lze mimo žlutomodrých vlajek západní Ukrajiny vidět také spoustu rudočer
ných vlajek, tedy vlajek banderovců, spolu s všemožnými neonacistickými symboly. A opět,
opravdu nezáleží na tom, kolik Ukrajinců chce etnicky vyčistit svou zemi, jako to chtěli bande
rovci. Záleží na tom, jak jsou tyto vlajky vnímány na východní Ukrajině nebo jak je vnímá se
dm milionů Rusů, žijících na Ukrajině. A 50% Ukrajinců prý mluví Rusky.
Před Majdanem se na shromážděních na východě země objevovaly téměř výhradně Ukrajinsk
é žlutomodré vlajky. Poté, ale ještě před připojením Krymu k Rusku, už dominovaly vlajky R
uské, s několika roztroušenými vlajkami Ruského námořnictva. Lidé byli buď naštvaní, nebo
vyděšení. Pravděpodobně obojí. A potenciál násilí se velmi brzy začal závratnou rychlostí zvě
tšovat. Dnes už jsou tisíce obětí na životech.
Je tedy zcela zjevné, že změnu na Ukrajině si přála většina, nicméně paradoxně, nebo právě v
yužívajíc tohoto paradoxu se do čela protestů dostaly samozvané nacionalistické skupiny, kter
é svrhly vinu na vcelku rozumnou dohodu Janukovyče s Ruskou federací a zastřely tak možno
u cestu, nebo naopak tuto cestu označily za hlavního viníka.
Ať měl Janukovyč kolik chyb mohl mít a ať by příkladně vůli po změně vyjádřila celá Ukrajin
a, neměnilo by to stejně nic na tom, že hlavní priorita zcela odsunula jakoukoliv politickou dis
kuzi
o budoucnosti země, tato hlavní priorita většiny Ukrajinců byla obava před racionalizací a puč
em
na maidanisty, který do čela revolučního činitele vynášel nacistické organizace, přičemž mnoz
í odborníci a politologové se obávají, že tento vstup do vedení Majdanu byl řízen a hrazen něč
ími zájmy.
Byly viděny i záběry, kdy se prorežimní aktivista snažil uspořádat provládní promajdanovsko
u demonstraci v městě Kerč, a velmi brzy narazil. Rozzuřený dav ho častoval výkřiky „vypad
ni!“ a „fašisti!“. Policejní složky následně ztratily nad situací kontrolu a dav začal nacionalisti
ckého aktivistu napadat.
Někteří západní politici si naivně mysleli, že charismatická Julija Tymošenková může zachrán
it jednotu Ukrajiny. Neodhalili ani nedostatečnost politických, morálních a osobních kvalit Ťa
hnyboka a Klička a přehlíželi až přílišnou Jaceňukovu „pružnost“ a ochotu propůjčit se k čem
ukoli. Janukovyč se stal brzy politikem patřícím minulosti, v tom mezi lidmi na Ukrajině pano
vala shoda. Zdálo se, že přišla chvíle Tymošenkové, nicméně její projev na Majdanu nebyl br
án většinovou společností za důvěryhodný a realistický. V prostředí plném fašistických hlavní
ch organizátorů, kteří hlídkují and tím co Majdan je a není a co kdo na Majdanu mezi aktivist
y a protestujícími říká a neříká stejně neměla šanci. Postupně začala ustupovat do pozadí. A je
jí reakce na masakr v Oděse každého zklamala. Snažila se vézt na nacionalistické vlně a masa
kr přivítala jako vítězství nad ohrožením státu.
Ve srovnání s Jarošem nebo Ťahnybokem vypadá Tymošenková „umírněně“ a s Banderou se
viditelně neidentifikuje. Julie se oficiálně hlásí k pravoslaví a není řeckokatolického vyznání (což je u nacionalistů móda a znak prozápadní orientace). Nikdy nedával
a najevo nenávist ke všemu Ruskému. Její ústup souvisí možná s tím, že pochopila situaciunitární stát je mrtvý, protože ho v této podobě nelze udržet, majíli fašisté skutečný vliv. Stáhla se kvůli nové konstelaci sil.
Soudnému člověku je jasné, že Ukrajina nemůže být rozšířená Halič (Halyčyna). Ukrajinu jak
o rozšířenou Halič by chtěli nacionalisté, kteří svým počínáním objektivně ženou vývoj k rozd
ělení Ukrajiny, i když to nemají v programu. To se ale může uskutečnit jen násilným způsobe
m.
Pokud jde o možný rozpad země, hlavní příčinou nebudou paradoxně stoupenci Bandery. Něk
teří z nich v podstatě mluvili ve prospěch odtržení západní Ukrajiny od zbytku země. Pokud v
ím, jsou v menšině, ale přesto je zajímavé, že aspoň někteří z nich jsou si vědomi, že pokus př
eměnit celou Ukrajinu na zvětšenou Halič prostě nejde z důvodu naprosto odlišného historick
ého vývoje.
Většina nacionalistů je zarytě proti jakémukoliv rozdělení země, a to ze dvou důvodů. Prvníprestiž. Tito nacionalisté si uvědomují, že „jejich“ Ukrajina je ve skutečnosti mnohem menší,
než Ukrajina zděděná ze sovětské éry. Druhýpeníze. Uvědomují si, že veškeré skutečné bohatství Ukrajiny je na východě: průmysl, uhlí, ž
elezná ruda, nyní i břidlicový plyn. A hlavně, Američané, kteří „vodí kyjevské loutky na špag
átkách“, chtějí Rusko odstavit od zdrojů východní Ukrajiny a od Ukrajinského černomořskéh
o pobřeží.
Janukovyč jako zástupce regionů na jihovýchodě Ukrajiny je politicky mrtev. Jeho Strana regi
onů prakticky explodovala a v Charkově, v Sevastopolu a v dalších městech východu se objev
ují noví politici. Tito noví politici usilují o federalizaci Ukrajiny. Lokálně organizují sebeobra
nné síly a populace, jak ukázal případ Luhanska a Doněcka, jsou připraveni bojovat za prosaz
ení svých zájmů, tedy federalizaci Ukrajiny a práva ruštiny. Vzhledem k okolnostem je to poz
itivní vývoj. Záporný je fakt, že východní oligarchové (třeba Taruta nebo Kolomojskij) jsou st
ále v politické hře, stále připraveni podvést vlastní lidi pro svůj zisk. Místní politické síly jsou,
podle všech známek, poněkud amatérsky organizovány.
Bílá kniha:
21. listopadu 2013, den poté, co Ukrajinská vláda pozastavila přípravy pro podpis asociační d
ohody s Evropskou unií, kterou prezident Janukovyč označil jako „pro Ukrajinu zatím nevýho
dnou“, propukla několikaměsíční série protestů, která je známá pod názvem Majdan, někde E
uromajdann. Hlavním požadavkem masových protestů bylo odstoupení prezidenta Janukovyč
e. Pravděpodobným původním organizátorem prvotního protestu byl Mustafa Nayem, afgánsk
ý muslim žijící na Ukrajině. V noci 21. listopadu, první den protestů, se spontánně sešlo asi 2
000 lidí. Později byly tyto protesty mnohde vedeny opozicí a proevropskými stranami.
Demonstrace během podzimu
24. listopadu se na kyjevském náměstí Nezávislosti sešlo 100 až 200 tisíc lidí. Někteří demon
stranti nesli Ukrajinské a evropské vlajky, skandovali hesla jako „Ukrajina je Evropa“ a zpíva
li národní hymnu. Pochod mířil na Evropské náměstí. Podle zpravodajských agentur šlo o nej
větší Ukrajinský protest po Oranžové revoluci z roku 2004. Policie použila slzný plyn a obušk
y k rozptýlení malé skupinky demonstrantů, která se pokusila zaútočit na budovu Kabinetu mi
nistrů Ukrajiny
24. listopadu se protesty konaly také v dalších velkých Ukrajinských městech jako Charkov,
Doněck, Dněpropetrovsk,Luhansk, Lvov atd. Lvovské shromáždění dosáhlo 25 až 30 tisíc lidí.
.
Protesty podpořila i Julija Tymošenková vyhlášením hladovky.
25. ledna nabídl Janukovyč přebudování vlády a místo v ní opozičním předákům. Ti však od
mítli a požadovali rezignaci Janukovyče a zrušení protidemonstračních zákonů.
Protesty začaly mít politický dopad 28. ledna, kdy parlament zrušil výše zmíněné zákony ome
zující práva shromažďování a zároveň podal demisi premiér Mykola Azarov. Ukrajinský parla
ment zrušil devět z dvanácti kritizovaných zákonů a prezident přijal rezignaci premiéra Mykol
y Azarova výměnou za vyklizení obsazených budov, demonstranti to ale později odmítli. Den
poté prošel parlamentem zákon o amnestii pro kriminalizované demonstranty, ovšem preziden
t podmínil jeho podepsání odchodem protestujících ze středu Kyjeva, radnice, sídla odborů, d
vou ministerstev a Náměstí nezávislosti. Úředníci obžalovaní v souvislosti se zásahem 30. list
opadu však byli omilostněni bezpodmínečně.
K nejtragičtějším událostem na Majdanu a Institucké ulici dne 20.02.2014 po předcházejících
částech, které popisovaly počátek vraždění den před tímto tragickým datem.
03. 4. 2014, Generální prokuratura vydala zatykač na svrženého prezidenta Viktora Janukovič
e. Dříve, Ukrajinské státní zastupitelství zahájilo trestní řízení proti Janukovi i za jeho podpor
u v provedení referenda "o statusu každého regionu v rámci Ukrajiny."
3.4.2014 zahájeno trestní řízení proti zástupci Luganské Městské rady Strany regionů S. Petrá
kovi, který prohlásil, že v jeho stavební firmě "Teplý dům" začali problémy. "Přesně vím, že z
Kyjeva byl vyslán příkaz zlikvidovat moji firmu, zahájit proti mně obviněni z trestných činů,
a tím zabít "dvě mouchy" zakážou konkurenci redistribuci stavebního sektoru a zároveň vyčisti politický prostor v Lug
ansku. Tento postup příznivě ovlivní situaci v předvečer
komunálních voleb, protože jeden z kandidátů do místní rady ztratí právo být volen, "řekl S. Petrakov. V řadě internetových publikaci naznačují, že S. Petrakov měl rovněž v úmys
lu zkusit si v době voleb kandidovat na primátora Luganska.
Majdan není jen jeden (Antifašistická federace):
Je třeba poznamenat, že v roce 2015 budou prezidentské volby. Ukrajina je prezidentskoparlamentní republika s velkými pravomocemi prezidenta a každá z politických sil se snaží vy
užít každé aspoň trochu významné události k tomu, aby o sobě dala před volbami vědět. Veče
r 21. listopadu brzy po zveřejnění rozhodnutí vlády vyzval prostřednictvím sociální sítě Twitt
er opoziční politik Arsenij Jacenjuk své příznivce k protestní akci. První akce začala v Kyjevě
na Majdanu Nězaležnosti (náměstí Nezávislosti) kolem 22. hodiny. K půlnoci se sešlo mezi j
edním až dvěma tisíci lidí. Na Majdan přišli političtí a občanští aktivisté a opoziční lídři. Akce
dostala název „Euromajdan“ („Náměstí za evropskou integraci“). Kromě toho se objevila inf
ormace, že stoupenci evropské integrace protestují na „Euromajdannech“ IvanoFrankovsku, Lucku, Lvova, Ternopole, Užhorodu, Chmelnického, Oděsy, Charkova a dalších
měst. Podpůrné akce proběhly i v jiných zemích světa, včetně Německa.
Rozdíl mezi nynějšími protesty a protesty v roce 2004 spočívá v tom, že se výrazně zesílil rad
ikálně nacionalistický prvek, což je v přímém rozporu s tolerancí k menšinám.
(na obrázku skupina majdanistů napadá druhou skupinu)
Existuje také nestranická část protestujících, která podporuje evropskou integraci. Jsou to buď
příjemci západních dotací, nebo zástupci studentů a inteligence, kteří se z nějakého důvodu d
omnívají, že Evropská unie znamená evropské hodnoty, nebo zástupci drobných podnikatelů,
kteří si myslí, že sblížení s Evropskou unií pomůže potlačit korupci na Ukrajině, nebo napříkl
ad zástupci sexuálních menšin, kteří nejsou s to vnímat homofóbii nacionalistů zapojených do
protestů. Obecně lze protesty charakterizovat jako buržoazní a maloburžoazní. Potřeba sblíže
ní s Evropskou unií, zachování občanských svobod, potlačení korupce atd. nejdou nad rámec
buržoazně demokratických požadavků.
Protestů se samozřejmě účastnily i skupiny mladých anarchistů, komunistů. socialistů a různý
ch levicových voličů a i radikálů, o jejich působení se však z Českých hlavních mediálních pr
ostředků nedozvíme. Jejich představa byla však značně rozdílná a muselo jasně docházet ke st
řetům mezi dalšími protestujícími, postupně levicové síly odpadaly, hlavně po vyhlášení akce
boje proti terorismu, s čímž nemohli souhlasit, je otázkou zda střelba do demonstrantů nebylo
vyřizování podobných účtů. V jedné části knihy je i zajímavé vyjádření vysokého představitel
e samozvané Doněcké republiky o tom, že skutečný Majdan jsou jen oni.
Jejich střety majdanistů mezi sebou byly a jsou však na denním pořádku. Zásadní rozdíl je i v
chápání směřování země, někteří aktivisté jsou dokonce spíše za jedno s jihovýchodem a vých
odem země, což se také nemalým dílem projevuje na nejednotnosti Majdanu a na jejich rozděl
ení na Euromajdanisty, protieuromajdanisty, nacionální protievropské majdanisty, ale také nacionální proevropské majdanisty, nacistické majdanisty (ti jsou protievropští všichni), liberální majdanisty,
konzervativní majdanisty, autonomnímajdanisty, levicové majdanisty a malé skupinky různých specifických nejen politických vyz
nání.
Tyto skupiny do svých teritorií nevpouštějí ty okolní, hlídkují a nedůvěřují si navzájem, přest
o se Majdan do západních médií prodává jako ten jeden a to ten proevropský, jako například p
od značkou Julie Timošenkové a Vitalije Klička jako „Euromajdan“.
Rozpory ale mezi skupinami Pravého sektoru a vlastně účastníků vládní koalice jsou příliš vel
ké a to nakonec vedlo k vystoupení stran jako je Svoboda a Kličkova strana UDAR z vládní k
oalice.
Přičemž je to jen Kličkova „klička“, protože i on je považován nacionalistickými a nacistický
mi organizacemi a stranami, jako zbytek nenacionální pravice za „žida a posluhovače židovsk
o-sionistického Bildebergu“ (citace).
Takto je označuje Pravý sektor, což je samo o sobě označení volného uskupení nacionalistick
ých, krajně pravicových, částečně paramilitantních organizací na Ukrajině. Patří sem napříkla
d politická strana UNAUNSO, Patrioti Ukrajiny, nebo paramilitární organizace Tryzub, jejíž velitel Dmytro Jaroš je
zároveň lídrem Pravého sektoru a další množství militantních skupin. Dále sem náleží napříkl
ad některé organizace fotbalových hooligans. Je také propojeno se stranou Svoboda, od které
získává finanční příspěvky, aby se mohlo vyzbrojovat, přičemž navenek se od ní oficiálně dist
ancuje pod záminkou, že je zapletena do parlamentních záležitostí, tedy establishmentu veden
ého židy a tedy neschopna nacionálně socialistických systémových změn.
Ve skutečnosti tím jen zakrývá přísun dotací a jiných finančních zdrojů, což se plně dokázalo
ve chvíli, kdy právě strana Svoboda prosadila zřízení Národní gardy, ve které má hlavní a roz
hodující slovo právě Pravý sektor.
Různé militantní skupiny Pravého sektoru jsou vlastně vlastní soukromé armády jednotlivých
oligarchů -poslanců hlavně ze strany Svoboda, ale i dalších stran, které byly s nimi v koalici.
Hnutí spojuje radikální Ukrajinský nacionalismus v tradicích Stepana Bandery, odpor k Rusk
u, odpor k liberalismu a globalizaci a semitismu. Vystupuje také proti evropské integraci.
„Podporou proevropských protestů Pravý sektor sledoval pouze cíl svržení vlády, odklon od R
uska a vyvolání „nacionální revoluce“, ve skutečnosti ale má všechny ostatní pravicové strany,
které nejsou úplně jejího charakteru za “židovské loutky, kterých je třeba se zbavit“.
Pojďme se podívat jak vlastně se dostaly tyto organizace na špičku Majdanovských protestů:
30. listopadu ve čtyři hodiny ráno zvláštní policejní jednotky Ukrajinské milice Berkut silou r
ozehnaly shromáždění stoupenců evropské integrace na Majdanu. Několik desítek lidí bylo zr
aněno, podle oficiálních zpráv jich bylo 21 převezeno do nemocnice a 7 hospitalizováno. Něk
olik desítek aktivistů bylo zatčeno. Podle informací opozice bylo v tu dobu na Majdanu 1000 l
idí. Zranění a zbití lidé se po útoku ukryli v Michajlovském chrámu.
Lidé pobouření užitím násilí, zvláště proti mladým, se dopoledne 30. listopadu shromáždili na
Michajlovském náměstí. Podle různých odhadů jich bylo mezi 10 a 15 tisíci. Ve Lvově Vitali
j Kličko vyzval k „národnímu sněmu“ a později se odtud vydalo do Kyjeva několik tisíc lidí.
Dále je nutné dodat, že prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč nepřímo odsoudil policejní násilí:
„Odmítám jednání, které vedlo k silovému řešení a utrpení lidí. Před několika dny jsem před
celou zemí vyhlásil podporu občanským nenásilným akcím. Ti, kteří nevyslyšeli slova ústavy
a prezidenta a svými rozhodnutími a jednáním vyprovokovali konflikt na Majdanu, budou pot
restáni.“ V tomto oznámení vyjádřil požadavek na generální prokuraturu, aby jemu i obyvatel
ům Ukrajiny urychleně poskytla výsledky okamžitého a objektivního vyšetřování kvůli náleži
tému potrestání viníků. Později se premiér Nikolaj Azarov jménem vlády za jednání milice o
mluvil.
Přehlídka ve Stanislavi na počest návštěvy generálního guvernéra Polska Reichsministera
Hanse Franka a ve srovnání dnešní dívka z pravého sektoru, Bandera plánoval a prováděl
masové vraždění Židů v létě roku 1941.
O svém vystoupení z provládní parlamentní frakce Strany regionů informovalo několik poslan
ců. Objevily se zprávy o demisi šéfa prezidentské administrativy Sergeje Ljovočkina, ta však
nebyla přijata. Nutno dodat, že Sergej Ljovočkin je zastánce sbližování Ukrajiny s Evropskou
unií, a ve vládních kruzích tedy také existuje nejednotnost v otázce evropské integrace. Část v
ládních představitelů je připravena podpořit snahy opozice o urychlení integrace Ukrajiny do
EU.
1. prosince se protestující přesunuli z Michajlovského náměstí na Majdan. Podle různých odh
adů se na hlavním kyjevském náměstí sešlo mezi 20 až 60 tisíci lidí. Protestující přišla podpoř
it delegace z Polska v čele s Jarosławem Kaczyńským a Jerzym Buzekem.
Skupina 200 aktivistů se pokusila zaútočit na administrativní budovu prezidenta v Bankové ul
ici. Policejní zátarasy prorazili buldozerem. Opozice je později označila za provokatéry. Předt
ím se odehrála rvačka mezi zastánci a odpůrci použití buldozeru. Berkut použil slzotvorný ply
n a omračující granáty. Byla obsazena radnice Kyjeva a Dům odborů, kde byl zřízen „Štáb nár
odního odporu“. Iniciátorem umístění štábu byl Oleg Tjagnybok. Večer milice oznámila, že o
dpovědnost nese Svoboda a nacionalistická strana Bratrství (s lídrem Dmitrijem Korčinským).
Kolona automobilů se pokusila projet do prezidentské rezidence Mežigorie, ale byla
zastavena milicí.
Ve 21 hodin se antikomunisticky naladění aktivisté pokusili strhnout Leninův památník, ovše
m tento pokus byl zastaven nejprve prolevicovými majdanisty a poté zvláštními jednotkami.
2. prosince protestující zablokovali všechny vchody do budovy vlády a do Kyjeva bylo poslán
o vojsko.
Aktivisté zatčení v noci 30. listopadu byli propuštěni, ti, kteří byli zatčeni 1. prosince, zůstali
ve vazbě.
Opoziční politici žádají odstoupení vlády a prezidenta. Noviny Financial Times uveřejnily člá
nek, ve kterém se tvrdí, že novým premiérem Ukrajiny, který by byl přijatelný pro nynější vlá
du i opozici, se může stát jeden z nejbohatších lidí Ukrajiny, nezávislý poslanec, člen parlame
ntního výboru pro otázky eurointegrace a jeden z účastníků „euromajdanu“ Pjotr Porošenko.
Nicméně v úterý 3. prosince Ukrajinský parlament nepodpořil rozhodnutí o odstoupení vlády.
Pro hlasovalo 186 poslanců, přičemž bylo třeba 226 hlasů.
Není to boj neprivilegovaných
Je pravděpodobné, že řešení půjde cestou kuloárních ujednání vlády a opozice. Vláda je připra
vena ke kompromisům. Lidé, kteří se účastní protestů na ulicích, jsou jen prostředkem k vydír
ání vlády ze strany opozice. Bohužel, Ukrajina má ještě velmi daleko k demokracii a samospr
ávě.
Obecně je možné dojít k závěru, že na Ukrajině probíhá boj světových imperialistických cente
r a domácích finančněpolitických skupin o politický a ekonomický vliv. Není to boj pracujících. Nejsou v něm nijak
silně zainteresováni. V zájmu pracujících Ukrajiny, kteří se každý den potýkají s nezaměstna
ností, růstem cen, nízkou životní úrovní, nízkými mzdami, špatnými pracovními podmínkami,
svévolí zaměstnavatelů atd., není vstupovat do mezinárodních kapitalistických unií.
13.dubna 2014 v Kyjevě byli napadeni příznivci "euromajdanu " demonstranty na demonstrac
i odpůrců nového režimu (jinými majdanisty). Jsou ranění.
29.dubna 2014 v centru Kyjeva na Majdanu došlo ke skupinové rvačce mezi některými členy
Majdanu a neonacistickou organizací "Patriot Ukrajiny".
(s použitím materiálů Československé antifašistické federace)
Imperativy ruského rozcestí PhDr. Josef Skála, CSc. historik, publicista a editor
„Majdan“ je z „revolucí“, co klamou tělem. O tom, čím startoval, už drží zobák. Ukrajina je je
n generálkou. Predátor, zralý na exekuci, prahne po ruskému skalpu. Do rozcestí, které ta kříž
ová výprava otevírá, nahlíží Michail Chazin.
Je to unikátní seismograf. Světová finanční krize vypukla v září 2008. Chazin jí vydal anatom
ický atlas už roku 2003 (M. Chazin, A. Kobjakov: Zakat imperiji dollara i konec „Pax Americ
ana“, Moskva, Veče 2003, česká anotace i originál v plném znění viz Soumrak dolarového im
péria a konec „Pax Americana“, www.stripkyzesveta.cz, 14. 12. 2012).
Globálním dominem hrozí i střet o Rusko. Včerejší lekce jsou znovu ve hře:
„Rusko politické bitvy prohrává. Souhrou náhod to není. Problémem vedení státu v 90. letech
byla ztráta identity.“ Nahradilo ji „ideologií ´západního´ globálního projektu“. „´Svobody´ je
dince“, zbavené úplně všech závazků „spravedlnosti i svědomí a morálky“.
V zemi, kde „zájmy společnosti neměly menší váhu, než ty privátní“ –
a větší než každý „zákon ji měla spravedlnost“ to způsobilo „brutální sociální rozkol“. A s ním i „destrukci všech mechanismů společenské a
utoregulace i ekonomického rozvoje země“.
Heroldi toho opičení „nemohli nevidět, že je společnost nebere“. Trápilo je to minimálně. „Sv
ou vlastní budoucnost už s Ruskem totiž ani nespojovali.“ Tím snáz je posedla morbidní „sna
ha zdecimovat, co se dá“.
„Klasickým příkladem byla privatizace.“ Pro „skupinu prozápadní byrokracie a jejích (předev
ším) amerických poradců“ se scvrkla na neronskou „likvidace sovětské ekonomiky“ a „rozkradení všeho, co se z ní nepovedlo zničit“.
„Mně osobně se dodnes nepodařilo najít jediný případ, kdy by se papaláši privatizace drželi b
yť jediného z vlastních pravidel.“ A tedy paragrafů, „sepsaných týmiž papaláši“ („často v roz
poru s platnými zákony“).
Propast, dělící oba žebříčky hodnot, se neměla kam vytratit: „Z našeho pohledu totiž všechny
ty debaty o ´právech akcionářů Jukosu´ nejsou než pustým žvástem.“ Protože „veškerý majete
k Jukosu pochází z loupeže“. A „lidé, kteří se vědomě stali majiteli uloupené věci, na ni mají
nulové právo“.
Proto jsou „mimo mísu i všechny odvolávky na ´zákon´“. Tím spíš, „bylli i ten na politickou objednávku nesčetněkrát zkroucen“ –
„prakticky pokaždé právě v zájmu ´Západu´“.
Případ Jukosu je exotem v jiném gardu. Jen tady se totiž „spravedlnost podařilo obnovit, byť j
en částečně“. „Ruskýma očima jsou tak ataky na ´případ Jukos´ jen dalším potvrzením bytost
ně nespravedlivého a flagrantně rusofobního přístupu Západu ke všemu, co se Ruska týká“.
„Či, mámli i poněkud generalizovat, závažné chyby z počátku 90. let, jež dala nesprávné civilizační vol
bě zelenou.“
„Otázka ovšem stojí, co dělat teď.“ Za situace, kdy je tu nová generace, co brala rozum za vlá
dy agitace, že „žádnou jinou volbu příroda nezná“. A které, aby se nemohla „dopracovat k po
znání, že jiná volba možná je, bylo pro jistotu upřeno i adekvátní vzdělání“.
Jak to myšlenkové zajetí rozrazit, „jsou-li jím prosáklé už ne tisíce, ale celé milióny lidí?“
Jakkoli „komplikovaná ta otázka je, začal ji naštěstí řešit sám ´Západ´“. Ona „´správná civili
zační volba´ totiž kus vlastního koláče nadělila i Rusku“. A sice díky „šanci prodávat zdroje e
nergie“ - ba za „značně vysoké ceny“.
Teď ovšem, „kdy ekonomický model západu končí (všude tam, kde neleží nosná teritoria ´záp
adního´ globálního projektu) se nám ten kus koláče chystají sebrat. A to vytváří nejen hromad
u problémů, ale i hromadu šancí.“
„Pojďme pohlédnout pravdě zpříma do očí: útok na Putina se nevede proto, že by byl špatný o
n sám. Putin ruské ´plavidlo´ kormidloval plně po vlnách ´západního´ civilizačního ´oceánu´,
šlo mu jen o to, aby v něm Rusko vystupovalo jako z jednoho kusu. Ta pozice se mu toleroval
a, dokud byly k mání zdroje, teď je však pro Západ nepřijatelná, protože jak Rusko, tak všich
ni ostatní musí být živnou půdou, na jejíž úkor přežije ´zlatá miliarda´ (i když k hubnutí má v
poslední době sklon i ta).“
Že „by se kdokoli na Západě bůhvíjak trápil kolem těch, kdo zahynuli v boeingu, si netřeba na
mlouvat“. „Co je to vedle všeho, čím se má rukou společnou spasit sám ´západní´ civilizační
projekt?“
„Tentokrát se to asi, soudě podle všeho, nepovedlo.“ „Ukrajinské výkonné články to zbabraly,
druhému, třetímu či klidně i dalším pokusům však přece nic nebrání.“
Náměstek amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová a americký velvyslanec na
Ukrajině Jeffrey Payette chtějí krmit «Evromaidan» příznivce
Výňatek z projevu vůdce opozice Olega Ťagniboga. Ťagnibok, spolu s Vitalijem Kličkem
a Arsenijim Jaceňukem, požadují demisi vlády a prezidenta, zatímco nacionalističtí
ozbrojenci, Oleg Ťagnibog a jeho spojenci, byli zadrženi v administrativní budově:
My (banderovci- pozn.) se nebáli, protože jsme se neměli bát. My hodily své zbraně
na naše krky a šli do lesa. Bojovali jsme proti moskalům a Němcům, kteří chtěli, nám vzít
naši ukrajinskou zemi.
Ti - ukrajinští vlastenci by se měly stát hrdiny. Musíme konečně vrátit k ukrajinskou zemi
Ukrajincům. Vy, mladí Ukrajinci, a ti kdož mají šedé vlasy, - je to směs, která
Moskevsko-židovské mafie!
Náměstek nejvyšší rady strany Svoboda, Irina
Farion, přišla do školky ve Lvově a řekla Míše a Petrovi,
že od této chvíle jejich jména by být Myhaylik a Petrik
Cíl, který sleduje, má pro „´Západ´ skutečně zásadní význam“. Zrcadlem, jež to zjevuje, je i „
nasazení všech rezerv“. „Odkopala se i celá jeho ´podpůrná setnina´: zvyšováním daní (vinou
´zlého Putina´ a sankcí proti jeho politice, jasná zpráva) začala podnikatele děsit i naše vlastní
vláda; důchodcům vytmavil, že jejich penze nenávratně schlamstne Krym, osobně ministr fin
ancí Siluanov; šéfka centrální banky Nabiullinová začala zvedat úroky právě ve chvíli, kdy je
ekonomika tak trochu ´dýchavičná´ (to všechno ty sankce, může za to Putin osobně!); vybarvi
l se i nepsaný lídr party, kterou to táhne západním směrem, a v jedné osobě i Putinův osobní p
řítel Kudrin, podle nějž sankce lidi připraví o 20 procent výplat…“
„A teď ať mi někdo řekne, že je to všechno jen souhra náhod a ´osobní názor´, co nikoho neta
nkuje. Ne, je to komplot se vším všudy, spiknutí koordinované z Washingtonu a mající Putina
sestřelit. O tom, zda to je nebo není dobrý prezident, lze přirozeně vést spor, já ovšem, coby v
lastenec své země, ne a ne pochopit, proč v něm má vynášet verdikt Washington…“
Otázka otázek zní ještě jinak: „Dá se ten atak odrazit?“ „Ne snad ten Obamův na Putina, ale te
n na Rusko ze strany USA?“ V „rámci ´západního´ civilizačního paradigmatu ne. Tady pravid
la hry nepíšeme my, tady je bleskově přepíší v náš neprospěch.“
„A co dělat, jeli to tak? Hledat jiný model. A to rychle.“ Země se „sice zatím brání, času však má už moc má
lo“. Tím větší to chce „vůli a rozhodnost“.
Jak tu, co vyžadují „vlastní rázné kroky“. Tak tu, co „potlačí odpor těch, kdo ho budou klást“.
Na „zadní se budou stavět garantovaně“. O to přesněji třeba zmapovat, „na čem se shodne vět
šina země“.
„Problémy, které nás jinak neminou, jsou velice vážné.“
Odstřelovači -neznámý původ
Očití svědci uvádějí, že (Bílá kniha):
„Po odražení útoku výstražnou střelbou střelnými zbraněmi na neozbrojené policisty pravicov
ými teroristy vyzbrojenými útočnými zbraněmi západní provenience dne 19.02.2014 se černě
oděná protiteroristická jednotka se žlutou páskou na rukávu (znak Patrioti Ukrajiny militantní skupina pravého sektoru) stáhla až na samý vrch ulice Institucká, za betonovou zeď,
tedy co nejdál od Majdanu, jak bylo v tomto prostoru jen možné.“
Druhý den, 20.02.2014, se po Institucké ulici začaly kryty štíty pohybovat od Majdanu, směre
m k oné protiteroristické jednotce, skupinky osob. Snažily se k ní dostat co nejblíže. Přitom d
o nich byla zahájena střelba odstřelovači. Ne jedním. Střelba však nevycházela z prostorů, kde
byly toho dne rozmístěny vládní policejní jednotky!
Rekonstrukce záběrů natočených zejména západními novináři z oken hotelu Ukrajina, který b
yl v těch dnech baštou právě prozápadních delegací, osob oficiální i těch, které zde plnily ne z
cela oficiální úkoly svých vlád, dokazuje, že střelba do těchto lidí odstřelovači vycházela rovn
ěž z hotelu Ukrajina! Tedy proti směru odkud mohli střílet policisté MV Ukrajiny. Tedy do za
d k nim postupujících skupinek osob, které vyšly z Majdanu a kryly se do směru, ve kterém se
pohybovaly. Tedy směrem k postavení policistů s plechovými štíty a naopak logicky nekryti
ze směru, ze kterého vyšly.
Spekuluje se také, že byli odstřelováni levicoví aktivisté M
ajdanu, aby za (outsaider media):
a) je účinně nacistická klika zastrašila a převzala Majdan
b) zbavila se některých osob schopných vést část revolučního hnutí
c) měla argument proti Viktoru Janukovyčovi a dosáhla mezinárodního tlaku k jeho rezignaci
Pro úplnost je třeba připomenout, že již od předcházejících dne a střetů v něm, byl hotel Ukraj
ina pod kontrolou ozbrojenců Pravého sektoru, jak je možné na autentických videích ve veřej
ném internetovém prostoru prokázat.
Policie identifikovala pozice odstřelovačů na třetím poschodí hotelu Ukrajina. Druhý odstřelo
vač i s navigátorem se nacházel na střeše kinopaláce, tedy v prostoru proti pozicím antiterorist
ické jednotky a opět v zádech postupujících lidí z Majdanu proti ní. Tedy opět v prostoru pod
kontrolou teroristů Pravého sektoru a tedy v prostoru mimo kontrolu policejních sil MV Ukraj
iny.
Největší média podávali informace, které vedly každého k dojmu, že je případ zcela jasný a že
za střelbou do demonstrantů očividně nemohl stát nikdo jiný, než svržený prezident Janukovy
č a jeho vládní mocenská struktura. Janukovyč může být kým chce, ano, není svatý, jeho vlád
ní moc byla prorostlá protekcí, korupcí, spjatá s podsvětím, ostatně jako kterákoliv jiná vláda,
Českou republiku nevyjímaje, nicméně bylo by zcela nepováženou, kdyby ve své situaci, kdy
žádá Rusko o půjčky, kdy potřebuje všechny přesvědčit o skutečnosti svého programu a plánu,
kdy potřebuje, aby mu minimálně východ i západ uvěřili včetně zklidnění situace u sebe dom
a, aby v takovéto situaci natolik riskoval, že by jasně a zcela prokazatelně proti sobě obrátil ve
řejné mínění celého světa...
Škoda, že naše největší média neukázala i další skutečnosti, které celou tuto kauzu jaksi víceméně komplikují a ukazuje se dle záznamů i výpovědí, že nemuselo všechno být tak jednoduc
hé, aby Viktor Janukovyč skutečně nechal důvodně střílet do bezbranných demonstrantů.
Podívejme se na některá zajímavá fakta Bílé knihy:
02.04.2014 Prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč, sesazený převratem dal rozhovor Ruským a
zahraničním médiím, ve kterých se odkazuje na události z února v Kyjevě tzv. „případ odstřel
ovačů“ a prohlašuje, že vydal rozkaz rozehnat demonstranty, ale "výstřely byly vypáleny z těc
h budov, které v té době byli řízené opozicí."
Dříve se objevil na internetu záznam telefonního rozhovoru z 26.února 2014 mezi estonským
ministrem zahraničních věcí U. Paetem a představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnost
ní politiku Catherine Ashtonové o návštěvě ministra zahraničních věcí Estonska na Ukrajině.
V průběhu hovoru Paet mluví o informacích, získaných od hlavního lékaře maidanu O. Pilgri
ma o odstřelovačích, kteří střílely do lidí během únorových protestů v Kyjevě. Podle něj, všec
hny důkazy poukazuji na skutečnost, že jak demonstranti, tak policisté byli zabiti stejnými ods
třelovači.
Paete řekl, že nová koalice není ochotná zkoumat přesné okolnosti incidentu a že mezi lidmi r
ychle roste vědomí, že tito odstřelovači nebyli od Janukovyče, ale nové koalice.
Tato verze byla později potvrzená bývalým šéfem SBU A. Yakymenkovem: v rozhovoru pro
TV "Rossija 1" 12.3.2014. uvedl, „že ohledně popravy obou válčících stran ("Berkut" a civilis
tů z opozice) 20.února 2014, neznámí odstřelovači mířili z budovy Filharmonie, která byla po
d plnou kontrolou opozičních sil a to zejména, tzv. A. Parubija, velitele maidanu, který po
událostech 21-22 února 2014 byl jmenován tajemníkem NSDC.“
A. Yakimenko poznamenal, že „A. Parubyj
měl přístup ke zbraním na maidanu, ne jen zbraním, ale přesněji řečeno „dělostřeleckým pušk
ám“, které nesměly byt umístěný nikde bez jeho vědomí.“ Když střelba začala, podle A. Yaki
menkova, „přistoupil k němu vůdce "Pravého sektoru" D. Jarosh a vůdce "Svobody" O. Tyah
nibok se žádostí použít skupinu "Alpha" speciální jednotku SBU pro likvidaci odstřelovačů. Nicméně, aby se tak stalo, bylo nutné získ
at souhlas A. Parubija, jinak zástupci maidanu by začali střílet do zad agentů "Alpha". A. Yak
imenko požádal o souhlas A. Parubija na vyčištění budov od neznámých odstřelovačů, avšak
Parubij to kategoricky odmítl.“
Podle bývalého šéfa SBU, ostřelovači dne 20. února podpořili útok na jednotky MVD, kteří u
ž byli dostatečně demoralizovaní a v panice utíkali pryč, protože byly sledováni ozbrojenými
muži. V ten moment začali na ně střílet a napadli i policii. A to všechno se dělo ze střechy Phi
lharmonie. Když první vlna střelby skončila, mnozí si všimli na střeše budovy 20 speciálně ob
lečených mužů: „měli speciální tašky na pušky, samopaly AKM s optickým zaměřovačem.“ P
odle A. Yakimenkova je zahlédli nejen SBU, ale také zástupci maidanu, "Svobody", "Pravého
sektoru" a "Batkivshchiny". Ostřelovači, kteří stříleli do davů lidí se rozdělili na dvě skupiny
–
po deseti. Jedna ze skupin se ztratila z dohledu SBU. Další zaujala pozici v hotelu "Ukrajina".
Zabíjení pokračovalo.
A. Yakimenko také řekl, že podle zpráv tito odstřelovači mohli být cizinci, včetně žoldáků z b
ývalé Jugoslávie, nebo jiných zemí a bývalích členů speciálních složek Ukrajinského minister
stva obrany.
Mimo jiné, událostí na Ukrajině pojmenoval jako „zrychleně provedená operace vnějších sil“
(zejména USA), podle scénáře, který měli v plánu rozehrát během prezidentských voleb v roc
e 2015. A. Yakimenko poznamenal, že Paruby A., V. Nalyvajčenko a jiní vůdcové "Euromajd
annu" úzce pracují s americkými zpravodajskými agenturami
03.4.2014, Generální prokuratura oznámila zatčení 12 bývalých bojovníků "Berkut" podezřel
ých z ostřelování v Kyjeva 18-20 února.
Ve stejný den, generální prokurátor Ukrajiny O. Mahnitsky, ministr vnitra A. Avakov a hlava
SBU V. Nalyvajčenko na společné tiskové konferenci uvedli, že v únoru 1820 v Kyjevě aktivisté "Euromaidanu" byli zabiti odstřelovači skupiny "Alpha" SBU a speciáln
í policejní jednotkou "Berkut" na rozkaz prezidenta Viktora Janukovyče. Přitom novináři a od
borníci upozornili na mnoho nesrovnalostí v předložených faktech Ukrajinských strážců záko
na, stejně jako na nepřesvědčivé "důkazy" pro jejich obvinění.
03.4.2014 Generální prokuratura vydala zatykač na exšéfai SBU A. Yakimenkova. Generální prokurátor ho obvinil z organizování tzv. antiteroristické operace.
04.04.2014 bývalý ministr vnitra Ukrajiny Viktor Zakharchenko v rozhovoru v Ruské TV "Pr
vní kanál" poznamenal, že policisté jsou nevinní v popravách na
Maidanu. Podle něj, "Euromajdannovce" a příslušnici "Berkutu" byli zabiti ostřelováním z bu
dovy, která byla pod kontrolou A. Parubiya velitele maidanu. Podle V. Zakharchenka A. Paru
by ovládal i další budovy v centru města, které mimo jiné byly vybaveny i mučírnami.
06.04.2014 na "První kanál" ukazuje zprávu, ve které zaměstnanci "Berkutu", který se nachází
v Kyjevě, se ptají na kameru:
"Proč byli pokáceny stromy na Instytutské ulici, které byly zasaženy kulkami ostřelovačů?"
09.4.2014 zveřejněno prohlášení generála gruzínské armády
T. Tsitelashvili, ve kterém uvedl, že Kyjev měl čtyři gruzínské odstřelovače, kteří tam byli na
pokyn bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho, pod vedením Targamadze a G
ia Baramidze.
10.04.2014 předseda dočasné vyšetřovací komise Nejvyšší rady Ukrajiny, studoval příčiny ú
mrtí lidí na náměstí Nezávislosti v Kyjevě během protestů v únoru 2014 G. Moskal řekl, že vi
dí hodně nesrovnalostí v trestním řízení při vyšetřování tohoto případu. Podle něj, "nejsou pro
vedeny balistické a další potřebné odborné expertizy, nebyly zabavené pušky, ze kterých se st
řílelo a které jsou předmětem vyšetřování událostí z února." Zdůraznil, že "ani shromažďovan
é důkazy a kulky nikdy nebyli předány z nemocnic, a nikdo neprovedl žádnou zkoušku."
Dříve, šéf lékařské služby Ministerstva vnitra Ukrajiny O. Petrash na zasedání dočasné vyšetř
ovací parlamentní komise také navrhl že "doposud neexistuje žádný fyzický důkaz " a kulky,
kteří lékaři odstranili z těl mrtvých jsou buď v nemocnici, nebo u příbuzných, nebo prostě ztra
cené."
10.4.2014 při setkání dočasné vyšetřovací komise Nejvyšší rady zástupce náčelníka speciálníc
h sil Ukrajiny "Falcon" A. Ershov přiznal, že dne 20. února v budově vlády byly dva odstřelo
vači speciálních sil. Současně A. Ershov zdůraznil, že nebyli na střeše budovy a nestřílely na
demonstranty. Podle něj, na zbraně, zabavené u odstřelovačů nebyli provedeny balistické zko
ušky, ale pouze servisní prohlídky.
dubna 2014 skupina hackerů "KiberBerkut", zveřejnila na svých internetových stránkách "hac
knutou" konverzaci ministra vnitra A. Avakova s jeho bývalým mluvčím, novinářem D.Potok
em. Z korespondence vyplývá, že vražda 25.března 2014 koordinátorů "Pravého sektoru" v zá
padní Ukrajině Muzychka A. byla plánována A. Avakovem, jako náhrada za jeho smrt vůdce
"Pravého sektoru" D. Yarosh požadoval "dát" zavřít 57 osob "Berkutu", včetně náčelníka roty.
Za těchto podmínek, "Pravý sektor" souhlasil, že nebude usilovat o pomstu na smrti A. Avako
vých spojenců.
13.května 2014 dočasná vyšetřovací komise Nejvyšší rady, po analýze použité munice, dospěl
a k závěru, že v tragické události v únoru v Kyjevě na demonstranty nestříleli bojovníci speciá
lních sil "Berkut". Podle verze G. Moskala střílet na protestující začali představitelé společens
kých uskupení. Bez bližšího určení o jaké instituce se jedná, G. Moskal dodal, že "první výstř
ely směřovali na policisty." Pak řekl, že vyšetřování střelby může být nikdy nekončící, a poro
vnal je s "případem Kennedyho."
A jaký je Majdan dnes?
Dnes je Majdan poloprázdný, vyklidila ho totiž nová vládnoucí vrstva. Část demonstrantů stál
e pokračujících na Majdanu se však rozhodla, že i nadále zůstane a nepodařilo se je tedy přem
luvit k odchodu. Vznikají domněnky, že vláda už majdanisty nepotřebuje, naopak nechce si o
d nich nechat kontrolovat vládnutí a nechce, aby se schýlilo k dalšímu převratu a proto chtěla
Majdan vyklidit úplně. Stále je však vidět hromady pneumatik a dlažebních kostech, zkroucen
é kusy kovů, rezavějící karoserie a kusy dřeva, které stále leží na barikádách, jako kdyby se p
ořádková policie měla každou chvíli vrátit. To je Kyjevské Náměstí Nezávislosti, kterému se ř
íká prostě jen Majdan.
Mezi zbytky helem, obvazů a dokonce krvavého oblečení procházejí turisté a fotí se s troskam
i, které zde stále zůstávají. Ulice lemují fotky mrtvých demonstrantů. Jsou obklopeny svíčkam
i a květinami. Zatímco na východě Ukrajiny probíhají boje, Kyjev je klidný.
Stovky lidí stále žijí ve stanech v okolí náměstí. Vaří ve velkých hrncích na otevřeném ohni a
sbírají dary. Pro jejich rozptýlení tu dokonce vzniklo basketbalové hřiště. Nedaleko něj stojí h
lavní pódium, na kterém se dříve shromažďovali vůdci protestů, nyní se tu sporadicky konají i
hudební akce.
Někteří z lidí tady jsou bezdomovci a nemají kam jít. Většina z nich je tu ale z jiného důvodu.
Jsou připraveni se znovu shromáždit a začít protestovat, pokud to bude potřeba.
Majdan jako živoucí památník
„Majdan by měl zůstat, říká Bohdan Zhurskij, který přijel do Kyjeva loni v listopadu. „Potřeb
ujeme mít kontrolu. Pokud je budeme kontrolovat, nebudou moci polevit.“ Hovoří o novém v
edení města i celé země.
Okupace kyjevského Náměstí Nezávislosti tak stále pokračuje. Náměstí se pomalu stává živo
ucím monumentem. Dokonce se zde i prodávají suvenýry.
Najdou se tu i lidé, kterým se stávající podoba Majdanu nelíbí a přejí si, aby byl vyklizen. Dů
vodem jsou například problémy se zápachem. Nikdo z nich nepopírá, že události na Majdanu
byly historické, ale raději by centrum města viděli jinak, než jako uprchlický tábor.
„Vždycky se můžou znovu shromáždit, pokud bude potřeba. Neexistuje ale žádný důvod, proč
by tady měli hlídat,“ říká Svitlana Klymenko z Běloruska, která přijela podpořit demonstrant
y loni v zimě. „Proč tady zůstávají jako vandráci?“
Dnešní podoba náměstí, ani celá situace na Ukrajině se nelibí ani Dmytru Sediakovi. „Část ze
mě je spokojena s převratem a část ho nepřijímá. A proto je teď válka.“
Turisté jsou ale většinou z Majdanu nadšení. „Tohle je historie,“ říká Pavlo Huminiuk, který p
řijel ze západu země. „Tohle jsou opravdové barikády, takové jaké byly během bojů. Byly tad
y ponechány, aby lidé stále věděli.“
Otázka zní, zdali jsou barikády ponechány jen kvůli „kontrole současné vlády“, nebo mají také důvod „ochra
nu jednotlivých názorových frakcí majdanistů, před jinými skupinami Majdanu?“
Podle jiných očitých svědků „lidé v Kyjevě mají z novodobých strážců pořádku strach, nedův
ěřují Pravému sektoru, myslí si o nich, že to jsou násilníci, rekrutovaní alkoholici z fotbalovýc
h stadionů, chuligáni bez špetky zodpovědnosti, kteří dostali moc a zbraně. Právě z těch se sta
la doslova přes jedinou noc Národní garda mohouce úplně vše, mohou si kohokoliv vybrat a p
onížit ho pod jakoukoliv záminkou.
Okrádají prý i slušné Kyjevany, berou si jejich mobilní telefony, šperky, šaty bez zeptání, prot
ože všechno smějí.
Oni jsou ozbrojené složky Majdanu a mají právo ve všem, mohou si vzít do stanu třeba i něja
kou nevinnou dívku a bůhví co jí tam udělat, zákon na ně neplatí, jsou nad něj povýšeni.“
17. června 2014 U budovy Nejvyšší rady došlo ke střetům mezi milicí a aktivisty z Pravého se
ktoru, kteří se snaží dostat do budovy parlamentu.
Jak informuje Russia Today, útočí na parlament 30 nacionalistů. Zastavit se je snaží asi 70 pří
slušníků Národní gardy.
Dříve už aktivisté z Pravého sektoru házeli na milicionáře vajíčka. Pokusili se rovněž pronést
k budově parlamentu kontejner na odpadky.
V úterý se konal u budovy Nejvyšší rady mítink nacionalistů požadujících, aby byl ve druhém
čtení přijat zákon o lustraci. Zadrželi jednoho poslance a strčili ho do kontejneru na odpadky.
A co si o tom myslí oficiální představitel samozvaného
východního Sovětu Doněcké lidové republiky Pavel
Gubarev?
„Skutečný Majdan je nyní v Novorusku.
Dnes spoléháme jenom na své síly, na naše milice a na přání celé společnosti bránit naši zem,
náš jazyk, naši kulturu a naši historii. Našimi hrdiny jsou Suvorov a Žukov a ne Bandera a Šu
chevyč.
Naše historie je historií velkých činů a velkých vítězství.
V našich žilách teče krev našich předků, drtících na bitevních polích každého nepřítele, který
napadl naši zemi.
Nyní nastal náš čas hájit čest a hrdinství našich předků, kteří ve Velké vlastenecké válce potře
li všechnu tu fašistickou nekalost.
Dnes k nám znovu lezou tito fašističtí švábi a my jsme připraveni naložit s nimi s Ukrajinskými fašisty, kteří přišli do naší země vraždit Ruské lidi my s nimi naložíme stejně jako naši dědové.
Spálíme a zničíme jejich tanky a obrněné vozy, letectvo i dělostřelectvo - a děláme to už teď.
Hoří jejich tanky, na zem padají hořící letadla. Zároveň metodicky likvidujeme trestné oddíly
a bataliony banderovců, které kyjevská junta využívá jako maso pro děla. Honí je jako berany
na jatka, posílá je naslepo na naše pozice.
Zdá se nám, že se tímto způsobem kyjevští politici snaží zbavit pro ně nyní nepohodlných nac
ionalistů. Svou úlohu na Majdanu už sehráli vyměnili jedny oligarchy za druhé oligarchy. A teď ty nacionalisty posílají na jatka k nám, ab
y se tím zbavili nežádoucí a nekontrolovatelné politické síly.
Chci říci:
Banderovci, vy jste především tupí a hloupí stejně jako vaši předchůdci. Vás, vaší ideologii a
vaše následovníky vždy využívaly cizí síly - síly Západu aby prosadily své geopolitické zájmy. Teď vás využívají znovu, dělají z vás stáda beranů, mě
ní vás v maso pro děla.
Má rada pro vás:
Vraťte se zpátky do své země, do svých měst, svrhněte tam své kyjevské a další uzurpátory oligarchy a prodejné úředníky, začněte budovat svůj stát, po kterém jste tak dlouho snili a tou
žili. Máte pro to vše - všechny možnosti. Nemáte tolik mozku, abyste si to uvědomil?
My jsme u nás na Donbasse naše oligarchy svrhli, vyhnali pryč a nyní budujeme naši budoucn
ost - skutečnou vládu národa, o které vy můžete jen blouznit na Majdanu.
Vás využili jedni oligarchové proti druhým oligarchům a realizace skutečné revoluce jste vy,
banderovci, patologicky neschopní. Jste a vždy jste byli zbraní pro dostižení cíle cizího cíle v cizích rukou.
Přestaňte už konečně lézt do naší země, Novoruska - zde je naše vlast.
A my při ní budeme stát až do smrti.
Banderovci, přestaňte věřit těm politikům v Kyjevě. Oni vás prodají pro svoje kořistnické záj
my. Vrhají vás jako maso před naše děla na naše stanoviště. Mezi vámi působí stovky agentů
SBU, zneužívají vás pro svoje zájmy, manipulují vámi.
Mezi našimi milicemi také operují desítky agentů a provokatérů. Jejich úkolem je vyprokovat
rozkol v našem osvobozeneckém hnutí, abychom se pozabíjeli sami mezi sebou.
Ale my jsme si vědomi významu tohoto historického okamžiku. Jsme připraveni stát v jednot
né frontě proti vojenskému útoku na náš národ. Žádní provokatéři SBUCIA nesmí rozkolísat naše odhodlání bránit jednotně své republiky.
Já, svým jménem, ještě jednou vyzývám všechny naše velitele ozbrojených skupin k jednotě p
ro lepší budoucnost našich dětí a pro lepší budoucnost Novoruska.
Společně jsme síla. Společně zvítězíme.”
(Pavel Gubarev)
Nacistické skupiny Maidanu (Československá
antifašistická federace):
Toto je logo Svobody.
Vlajky s tímto motivem lze teď v Kyjevě vidět každý den. Svoboda je čtvrté největší politické
uskupení na Ukrajině, jež má v parlamentu 36 křesel z celkových 450. Je také, stejně jako
britská BNP a maďarský Jobbik, členem Aliance evropských národních hnutí.
Jejich starým logem byla runa Wolfsangel (tzv. vlčí hák), oblíbený symbol evropských
neonacistických organizací, jenom ho obrátili. Je také stále symbolem Ukrajinských patriotů,
polovojenské organizace, s níž je Svoboda od roku 2004 jedna ruka. Je zajímavé, že Patrioti
Ukrajiny jsou členskou organizací Pravého sektoru.
Typický výjev davu z kyjevských protestů.
Svoboda a její členové prostupují celé protesty.
Vyzbrojené jednotky Ukrajinských patriotů uprostřed protestujících.
V prosinci mezinárodní média oznámila, že proevropští protestující převzali radnici a
požadují odstoupení vlády. Jde sice o široké hnutí, převážně pravicové, ale převzetí radnice
pod vedením BNP nebo Zlatého úsvitu by těžko získalo takovou publicitu.
Nechybí ani vlajka se symbolem white power (tzv. keltský kříž), jež zaujímá čestné místo
uprostřed pódia. Tento symbol je pro neonacistické hnutí velmi charakteristický. V ČR byl v
90. letech jednotícím znakem neonacistů.
Boj protestujících s policií. Jeden z nich nese podomácku vyrobený štít s keltským křížem a
čísly 14 a 88 – 14 značí slogan Davida Lanea „Musíme chránit životy našich lidí a
budoucnost bílých dětí“ (který obsahuje v anglickém originále 14 slov a stal se ústředním
mottem neonacistů) a 88 je kód pro pozdrav Heil Hitler (číslice určují pořadí počátečních
písmen v abecedě).
Neonacisté pálí vlajky, zatímco nad davem vlají prapory s neonacistickou symbolikou. Na
mnoha fotografiích z těchto protestů jsou jasně pozorovatelné krajně pravicové symboly.
Nacionálně socialistická skupina Wotan Jugend (více informací o tomto hnutí na antifa.cz) po
pisuje zážitky z těchto protestů následovně: „Odpor bez vůdců. To, co se nyní děje v Kyjevě, j
e lekcí, lekcí všem těm, kteří nedočkavě sledují národní revoluci, která se právě na Ukrajině o
dehrává, těm, kteří to vše závistivě sledují u klávesnice.“
Werwolfové byli němečtí záškodníci, kteří prováděli svoji činnost na konci druhé světové vál
ky a bezprostředně po ní. Jejich pojmenování werwolf –
vlkodlak je odvozeno od mytického zjevení, napůl člověka, napůl šelmy, která se živí lidskou
krví. Znak je totožný s Patrioty Ukrajiny, kteří jsou členy Pravého sektoru.
Válečné neúspěchy Německa přiměly roku 1944 jeho vedoucí činitele, aby v této záležitosti
začali s výcvikem a s organizačním a materiálovým zabezpečením. Na podzim se rozběhla
akce „W“, přičemž byli vybíráni vhodní dobrovolníci, kteří byli školeni pro partyzánskou
válku ve výcvikových centrech německých vojenských a bezpečnostních složek.
Absolventi se učili střílet, potichu zabíjet, šifrovat, sbírat zpravodajské informace, vyhazovat
vlaky do povětří, ničit budovy a mosty atd. Školili se také v systému stopařských značek,
které je měly v lesním terénu dovést k jejich skrýším. V této době se začala na území Třetí
říše budovat síť tajných skladů, které měly být zásobárnou pro činnost těchto německých
partyzánů.
(na levé straně SS divize Das Reich a na pravé straně prapor Azov, současná soukromá
armáda ve službách Ukrajinské armády, užívá stejnou svastiku, jen otočenou opačně (zřejmě
kvůli problémům se zákonem).
Ukrajinci sehráli v roli Werwolf zásadní úlohu a jejich řady byli z dalších národů, které tvořili
jednotky ss nejpočetnější právě zde.
Po válce se jim říkalo „banderovci“ a byli známi svou největší krutostí!!!!
(na obrázku Stepan Bandera)
V září roku 1941 asistovali vojáci divize Das Reich mužům ze Einsatzgruppe B při vraždách
920 židů v Lahoysku v BěloRusku.
Dnešní Ukrajinské nacistické grupy, které samočinně působí v rámci vládí protiteroristické
operace se netají obdivem k Ukrajinským poválečným záškodnickým ss a „hrdě“ se hlásí za
jejich následovníky.
(německý Das Bild uveřejnil tyto fotografie helem příslušníků praporu Azov)
(s použitím zdrojů Československé antifašistické federace)
New York Times ve svých článcích výslovně připouští, že nacisté jsou v řadách
„milice“ bojující za připojení Ukrajiny k NATO a vedou tuto provokační
kampaň:
Představitelé v Kyjevě říkají, že milice a armáda své akce koordinují, ale milice, které čítají as
i 7,000 neprofesionálních bojovníků, jsou rozzuřené a občas neovladatelné. Člověk známý jak
o Azov, který obsadil vesnici Marinka, mává neonacistickým symbolem připomínajícím svast
iku Wolfsangel (pravděpodobně jen obrátili vlčí hák opačně, aby neměli problém se zákonný
m užíváním) jako svoji vlajkou.
Zatímco NYT se pokouší vylíčit co nejzastřeněji vazby, které má Azov na nacismus, Azovův
prapor nejen, že mává „neonacistickým symbolem připomínajícím svastiku jako svoji vlajkou
“. Tento symbol je ve skutečnosti Wolfsangel, používaný různými divizemi SS Adolfa Hitlera
během druhé světové války a rovná se to salutování samotnému Hitlerovi na potvrzení své od
danosti jeho toxické ideologii a oslavě četných nechvalně známých nacistických zvěrstev.
BBC se zabývala povahou milicí jako „Azov“, které jsou bezpochyby příjemci pomoci od US
A, Británie a dalších států NATO, hotovosti a politické podpory, ve svém článku „Ukrajinský
konflikt: Válečník Bílé° moci ze védska“. V něm se věnuje členu Azovova praporu Mika
elu Skilltovi a uvádí:
„V Azovovu praporu mám nejméně tří úkoly: jsem velitelem malé průzkumné jednotky, jsem
také odstřelovačem a někdy pracuji jako zvláštní koordinátor čištění domů a průniků do civiln
ích oblastí.“
Co se týká jeho politických názorů, dává pan Skillt přednost tomu, aby byl nazýván nacionalis
tou, ale ve skutečnosti jsou jeho názory typicky neonacistické.
Západem je to popíráno jako „ruská propaganda“ a je jasné, že většina „západních“ médií ne
může informovat o ukrajinském konfliktu „bez toho, aby nenarazila doslova na to, e nac
isté° bojují°za Kyjev a působí v civilních oblastech na východní Ukrajině. BBC připustila, že
Azovův prapor není zdaleka okrajovou skupinou a že byl vytvořen samotným ukrajinským mi
nisterstvem vnitra. Když členové NATO oznamují „pomoc“ režimu v Kyjevě, oznamují tím ta
ké implicitně pomoc neonacistům.
Nacismus podle etap (Boris Julin -přeloženo):
Ruský vojenský historik na svém blogu píše o vzkříšení fašismu na Ukrajině a
Julin vypráví o tom, jak fašismus přežívá ve společnosti a jak se posléze stává jeho součástí. T
aké upozorňuje, k čemu může nacismus ve vládě společnost dovést.
Pozn.: (Autor popisuje proces jakoby přirozený, sám od sebe dějící se, což jak víme, není prav
da. Stačí poukázat na to, že bez vnější podpory USA a dalších hráčů by se nynější kyjevský re
žim ani nedostal k moci, ani neměl šanci se udržet.)
Ukrajinští nacisté, kteří se sami prohlásili za největší patrioty, upalují v Oděse za živa ty, kteří
je za patrioty nemají. V Kramatorsku zas vojska těch, kteří přišli k moci násilím a za pomoci
nacistů uchvátili vládu, zabíjejí své vlastní občany, neuznávající jejich vládu.
Sledujeme vzkříšení toho, o čem se hovoří již nejméně čtvrtstoletí.
Toto je fašismus a jeho nejhorší nacionalistická varianta –
nacismus. Ano, přesně takto vypadá.
Jenže mnoho duševně zdravých a gramotných lidí na Ukrajině nechápe –
cože? Jaký nacismus? Tady žádný nacismus ani fašismus není. Vždyť všude okolo žijí samí n
ormální občané. Kde vidíte nacisty? Jestli jsou, jde o velmi malou a nevýznamnou skupinku.
Jenže oni ti fašisté nemají rohy ani kopyta, nepáchnou po síře a velmi často ani sami netuší, že
jsou fašisty.
Když fašismus a nacismus vládl v Německu, úplně stejně nechápali ti samí obyčejní občané, c
o si vzájemně hleděli do očí, že oči okolního světa zrcadlí jejich trollí tlamy.
A vůbec nehraje roli, co se dělo v hlavách lidí pří převzetí moci nacisty.
Jestli doufali, že budou z povzdálí přihlížet nebo je svrhnou při dalších volbách, spoléhaje přit
om na otěže světového veřejného mínění nebo na zapřísahání nacistů.
V každém případě mohli být buď fašisty nebo oběťmi fašistů. Mohli buď vraždit, ničit a zotro
čovat občany své i občany jiných zemí –
nebo se stát oběťmi nacistů. A občané jiných zemí jim mohli dříve nebo později zlomit hřbet,
aby tento mor zastavili. Nikdo ale nemohl zůstat stranou.
V roce 1933 hlasovala proti nacistům více jak polovina občanů Německa. Aktivní nacisté nep
ředstavovali ani desetinu obyvatelstva. Za deset let již vnucovali nacismus jiným národům a u
mírali pod Stalingradem bez rozdílu jak ti, kteří pokládali svou občanskou povinnost volbami
za splněnou, tak ti, kteří si mysleli, že zůstanou stranou.
Pokud se nacisté derou k moci – zastavte je.
Jinak každý z vás podstoupí výběr buď stát se nacistou nebo jeho obětí. Fašistická společnost
je všeobjímající a na nikoho nikdy nezapomene. Právě proto ho jeho zakladatel Mussolini naz
val totalitním.
Koordinátor Pravého sektoru, Saša Bielčik, cosi jasně vysvětluje na oblastnímu zástupci
který představuje skutečnou autoritu na Ukrajině.
Nacismus se ve společnosti vyvíjí v několika etapách. A zbavit se ho je každou jeho etapou sl
ožitější.
1. Etapa
Zpočátku se objevují myšlenky o jedinečné misi národa, hrstka lidí se svou symbolikou a rituá
ly, slučující se do skupin podobně, jako fotbaloví fanoušci. Jejich myšlenky sice lidem přijdou
divné, ale neškodné. Co na tom, že si tu hrstka kluků a povrchních zbohatlíků sní své sny o v
zkříšení impéria, že hledá známky své „boží vyvolenosti“ nebo křičí „Sláva Ukrajině“?
Vždyť Německo bylo krutě poníženo ve Versailles a Ukrajina nikdy neměla samostatnost.
V této etapě je možné odstavit nacismus velmi rychle. Čím? Stačí pouze skutečné a masové o
dmítnutí, nepřiznání práva na existenci takovýmto divným nacistickým myšlenkám.
Na Ukrajině tato etapa úspěšně proběhla bez povšimnutí již v počátku 90tých let a na začátku nového tisíciletí.
Vždyť Ukrajina nikdy neměla své vlastní národní hrdiny, čistě ukrajinské –
hrdiny neruské a nesovětské. Nu, a co je špatného na obraně ukrajinského jazyka? (tedy –
ne proti všem jazykům, ale konkrétně proti ruskému). A co víc –
děti v jejich skupinách ani nepijí, ani nekouří, ale sportují.
2.Etapa
Zde již probíhá fixace nacistických hodnot, které v první etapě dostaly právo na život.
Začínají je nazývat základními ideály a svazují je s patriotismem. Jejich nositelé získávají výh
ody a všichni, kdo nesouhlasí, jsou omezováni v právech a získávají cejch „nepatriota“. To, o
čem dříve jen mluvili, se začíná ve společnosti realizovat.
A konkrétně v téhle etapě získává obrysy budoucí nepřítel jako nositel absolutního zla. Konkr
étně v této etapě se infikují široké vrstvy obyvatelstva, ubezpečované přesvědčivými sliby „js
me proti moci oligarchů, jsme pro zákon a pořádek, pro vlast, pro Dobro“.
V této etapě je ještě možné nacismus zastavit masovými protesty. Protesty ještě mohou donuti
t „infikované“ zastavit se a popřemýšlet, vystřízlivět.
Ale tento krok Ukrajina promarnila v období od prvního majdanu do začátku r. 2014.
3.Etapa
V této fázi ještě není přesvědčených nacistů tak mnoho, ale spoléhají se na poměrně širokou p
odporu veřejnosti.
„Bojujíc za dobro“ a „zavedení pořádku“ prolamují se do mocenských struktur. Konkrétně zd
e jim průlom dává možnost postavit mimo zákon všechny, kdo smýšlí jinak. Pověsí jim na zá
da cedulku „zrádce národa“.
V této etapě nacismus začíná snímat masku a přechází k zastrašování svých protivníků.
Opevňujíc se na svých pozicích, nacisté začínají integrovat svou ideologii do státní a na vedou
cí místa dosazují loajální spolupracovníky. Málo je přitom zajímá rozložení parlamentních str
an, není to pro ně podstatné. Stejně bude vše „pročištěno“ nebo plně likvidováno. nacisty něja
ké hry na demokracii nezajímají.
V této etapě se dá nacismus zastavit pouze nepřiznáním jejich vlády –
tj. formováním svých, odspodu zakládaných národních orgánů samosprávy, odmítnutím vlád
ních nařízení a vyhlášek, odmítnutím plnit příkazy nacisty dosazených úředníků a správců.
V této fázi jsou nacisté již sice plně organizovaní, semknutí a energičtí, ale je jich zatím málo.
Nacismus se neopírá o vůli národa a jeho zájmy, ale předpokládá nakládat s národem jak se st
ádem ovcí. Takže masové odmítnutí, samosprávy a vyjádření nevole žít pod touto nacistickou
vládou, umožní ještě uniknout z jejich moci.
Přesně takto se stalo v Krymu. Takto se snaží v Lugansku a Doněcku, i když proces plně nepr
acuje pro svou pozdní reakci. A pokud stejné povstání zachvátí většinu země, nacistická vláda
se zhroutí a země se tak zbaví zlé noční můry. Pokud ale povstanou jen někde, pak je čeká ve
lmi těžký boj s nejistým výsledkem. Tato fáze probíhá právě nyní.
4.Etapa
Nacisté jsou u moci a plně nebo částečně kontrolují silové struktury. Dosáhli již poslušnosti v
ětšiny země.
V této etapě začínají krutý boj proti všem nepohodlným a jinak myslícím, zavádějí zákony k u
pevnění nacistické ideologie ve společnosti. Společnost je plně ovládaná. Nyní již nedělí lidi n
a „naše“ a „cizí“ jen v rámci své organizace, ale tuto volbu nutí udělat úplně každého člověka
ve společnosti.
„Kdo neskáče je moskal!“
Každý odpor a snaha zůstat „cizím“ se u nacistů potlačuje silou a terorem.
V této etapě už nacisté jen upalují, topí, střílí své občany, označujíc je za „cizí“ a „podlidi“. A
kdo si myslí, že zůstane stranou, toho si zavážou krví, přikazujíc mu vraždit „cizí“, udávat pří
buzné a přátele či jinak projevovat svou „občanskou aktivitu“.
Tímto si prošlo Španělsko i Itálie. Nyní tím prochází Ukrajina. Přesně tuto fázi vidíme nyní v
Oděse nebo Kramatorsku.
V této etapě již nelze bojovat mírnými způsoby (protože ve třetí etapě nezůstalo nic, co by se
opíralo o ústavu).
Nacismus v zemi však může být zastaven jen samotným národem. Jen je nyní již nedostatečné
zakládání vlastních orgánů samosprávy a rezignace nacistických úředníků. Nyní můžete nacis
mus zastavit jen silou –
bojovat s nimi na barikádách, zakládat domobranu, zajišťovat jejich zbraně a zavádět vojensk
ou disciplínu ve svých řadách. A hlavně – nebát se stát jim tváří v tvář, nespoléhat na jiné.
Připravte se, že proti vám budou hnát „infikované“, kteří si budou myslet, že bojují za vlast –
a ne za nacisty. Budete zaplaveni vlnou propagandy a lživých slibů. V této fázi je o mnoho sl
ožitější bojovat, než ve fázích předchozích. Ale stále je ještě možné zvítězit samostatně.
5. Etapa
Nacisté u moci již plně pokryjí společnost, vzdělávací systém i národní hodnoty (na Ukrajině
se to již děje), zavedou kolektivní odpovědnost a vlezou i do nejmenších detailů vašeho života.
Ne nadarmo se jejich společnost nazývá totalitní. Budou vychovávat vás, vaše přátele, děti, r
odinu. A vychovávat tak, aby každý s radostí a s pocitem odpovědnosti na vás donášel, jestli s
e náhodou doma nebavíte rusky nebo nedržíte portrét Bandery. Podřídí si a zformují celou str
ukturu státu.
V této fázi už nemůžete nad nacismem vyhrát svými silami. Tady už máte na výběr jen stát se
nacistou s perspektivou smrti na obranu nacismu –
nebo bojovat proti němu v odboji, snažíc se podkopat režim a to vše v očekávání 6.etapy, tj. k
olapsu ekonomiky země a odstavení ideologie. Bojovat s nadějí, že tito vnější nepřátelé svrhn
ou nacismus dříve, než stačí definitivně zničit zemi i národ.
Navenek může nyní vše vypadat dobře –
stejně, jako v Německu v roce 1936. Ale ať vás osud chrání před takovou cestou prokletí, na
které budete zabíjet své bratry na Ukrajině a v Rusku a kde budete umírat jejich rukou.
Zástupci strany Svoboda používají své pěsti, abyse ptali generálního ředitele Národní
Televizní společnosti Ukrajiny Alexandra Panteleimonova, proč je jeho televizní kanál vysílá
o
podepsání aktu Krymu a jeho spojení s Ruskem.
Jiří Vyvadil k současné situaci:
Ještě někdy před rokem, před majdanem na Ukrajině a následném katastrofálním vývoji k dne
šním dnům, jsem byl sice kriticky, ale střízlivě pozitivně naladěn k Evropské unii, viděl sice e
konomické problémy země a utlumování životní úrovně lidí, ale vinil z nich hloupou restrikti
vní politiku všech našich pravicových vlád, očekával sice nárůst džihádistů, ale věřil, že se toh
o pravého konfliktu nedožiju a mimo jiné bral Německo jako záruku stability EU.
No s tím Německem. Měl jsem mnohé pochybnosti v jeho restriktivní finanční politice, která
Německo posilovala, ale ostatní země stahovala dolů, tak že se prakticky dodnes nevypořádal
y s recesí po hospodářské krizi roku 2008.
Včera přišla ona pověstná poslední kapka, která znejistila poválečné uspořádání Evropy a se k
terou by Merkelová se ještě před několika lety neodvážila přijít. Německo se přihlásilo k poža
davkům tzv. vyhnanců z Československa a Polska, a tím i popřelo závěry zejména Postupims
ké konference.
Činí to sice v soft verzi vyhlášením památného dne pro vyhnance. Ale po soft verzi může přij
ít také hart. A na to už fakt zatím nejsme ani připraveni.
Sudetští Němci sehráli roli prodloužené ruky Adolfa Hitlera pro rozbití Československa v roc
e 1938. Ba dokonce lze říci, že bez jejich aktivit by měl Hitler problém, jak Československo u
chvátit.
Je dobré si dnes připomenout silné výzvy Margaret Thatcherové či Francoise Mitteranda, kteř
í ač spojenci Německa, důrazně protestovali proti spojení a konečně ani americký prezident B
ush starší rozhodně nebyl z tohoto faktu na větvi. Ale Gorbačov, který v té době měl nezpoch
ybnitelné právo veta a navíc byl k němu vyzýván, rozhodl jinak a mimo jiné za pár desítek mi
liónů dolarů na spojení přikývl.
Dnes se tak z Německa nepochybně stala velmoc v rámci EU, která ostatním diktuje, co mají
a nemají dělat a bez jejíhož souhlasu se téměř nic nehne. Nejhorší je, když ji všichni sledují ja
ko ovce i v situaci, kdy v důsledku její ekonomické vize i ostatní silné státy : Itálie,Francie up
adají.
Ale nejen to. Největší aroganci projevuje Německo v ukrajinské krizi.
Německo, a to jak Merkelová, tak i její tehdejší ministr zahraničních věcí Westerwelle masivn
ě podporovali státní převrat na Ukrajině a majdan, neboli násilnou polofašistickou revoluci, k
teré se ve svých důsledcích převalila – jak jinak –
v občanskou válku a přeměnila Ukrajnu v nejrozvrácenější zemi evropského kontinentu.
Jinak to dopadnout nemohlo, protože západ Ukrajiny silně protiruský a silně profašistický a v
ýchod silně proruský a protifašistický prostě spolu žít za změněné situace nemohou.
Ale nejen to, Německo podporuje v podstatě vyvražďování civilního obyvatelstva ze strany u
krajinské vlády a jejích často polofašistických ozbrojených složek.
A do toho Merkelová si dovoluje dávat Rusku rady a pokyny, co má a co nemá dělat.
Vrchol absurdity.
Bez majdanu by nebyla dnes Ukrajina rozvrácena.
Bez majdanu by se Ukrajina nestala největším ohrožením pro evropský mír.
Němci vyvolali v Evropě mnoho válek a zejména poslední světová, nebýt tehdejšího Sovětské
ho svazu málem měla za následek zánik lidstva...
Evropa by se měla rychle vzpamatovat a přitáhnout Německu uzdu.
Asi to bude velmi složité...
Ale ostatní evropské národy by měli alespoň začít tím, že bude Německo v EU přehlasováván
o.
Mimochodem : Tím by snad konečně získalo EU nějaký nový smysluplný impuls.
Tak uvidíme. Musíme očekávat od Německa mnohé
Jedno je jisté: Pane Gorbačove, udělal jste chybu.
Diskriminace na základě etnických a lingvistických linek,
xenofobie a agresivní nacionalismus a podněcování k
rasismu (Bílá kniha):
02.04.2014 SBU zadrželi v regionu Lvova dva Ruské občany, kteří podlé ní chtěli vzít za ruk
ojmí několik občanů Ukrajiny, z nichž jeden je kandidát na prezidenta Ukrajiny.
03.04.2014 V Sumskojovské oblasti majitel potravinového řetězce "Veselka" rozhodl na všec
h etiketách s Ruskými výrobky uvádět zemi původu –
Rusko. Tímto způsobem zákazníkům dávají na výběr, jak se zachovat podpořit "agresora" nebo ignorovat Ruské výrobky.
04.04.2014 Ukrajinská obchodní inspekce zakázala v místních obchodech prodávat produkty
některých Ruských výrobců. Na "černé listině" se ocitly čokoládové fabriky "Rudý říjen", "R
otFront", "Ruská čokoláda" a koncern "Babaev." Zákaz se týká také sýru a rybích konzerv. Ini
ciátorem zákazu Ruského zboží byl vůdce strany "Svoboda" poslanec rady Ukrajiny O. Tjahni
bok. Přitom, na kvalitu produktu ze strany Státní veterinární a rostlinolékařské zprávy Ukrajin
y nebyly žádné připomínky.
09.04.2014 SBU ohlásil zadržení 23letitého Ruského občana M. Koledova. Jak uvádějí Ukrajinské bezpečnostní služby, údajně se
zabývá destabilizací situace v regionu a je agent Ruské FSB" a účastnil se akcí při útoku na r
egionální správu v Nikolajevě, během nichž byli tři lidé zranění.
V noci ze 13 na 14. dubna roku 2014. V Černigově neznámá skupina házela kameny na honor
ární konzulát Ruské federace. Byla rozbita a ukradena pamětní deska s názvem instituce, vhoz
ené letáky s urážlivým obsahem a poškozen majetek konzulátu.
1) Ukrajinská policie "nevšimla", pokud někdo pokojným demonstrantům roztrhl vlajky v
ruštině a na velvyslanectví v Kyjevě
2) V Slavjanská rodina se skrývá ve sklepě před dělostřeleckou palbou vedenou ukrajinskými
silami. Mezitím, Petro Porošenko hovoří o příměří
15 dubna 2014 Od začátku roku byla přijatá opatření k posílení hraničních kontrol, které se do
tklo asi 12 tisíc obyvatel Ruské federace, kterým byl zakázán vstup na Ukrajinu
20.dubna 2014 O Velikonočních svátcích Ukrajinské pohraniční služby odmítli pustit do zem
ě asi čtyři cestující -občany Ruska cestující za svými rodinami na Ukrajinu.
20.dubna 2014 V Kyjevě, radikálové z hnutí "Pravého sektoru" zahájili l "velikonoční" průvo
d hlavními ulici města pod heslem:
"Sláva národu - smrt nepříteli", "Moskale na nože" a "Zabijeme moskevského nepřítele."
21.dubna 2014 zástupce SBU oznámil zatčení v Charkově Ruského špiona, který se maskoval
za žebráka.
22 dubna 2014, Podle tiskového mluvčího státní pohraniční služby Ukrajiny O. Slobodana od
17.dubna 2014 Ukrajinské služby nepustili do země více než 1000 občanů Ruské federace.
23.dubna 2014 v Dněpropetrovsku, s odkazem zdroj antifashist.sot známý izraelský veřejný či
nitel a publicista A. Eskin, informuje o znesvěcení Ukrajinskými antisemity pozůstatku židů u hromadného hrobu, ve kterém jsou mimo jiné uložené pozůstatky rabína Lyubachevskogo,
který byl zavražděn nacisty, zde se objevil hákový kříž.
23.dubna 2014 během tiskové konference, šéf městského oddělení vnitra v regionu, Kremenc
hug, Poltavské oblasti, D. Zaharchenko slíbil "zatýkat za šíření provokativní informace" i v př
ípadě, pokud někdo bude tvrdit, že v Rusku se žije lépe, než na Ukrajině."
24. dubna vytvořili skupiny Pravého sektoru monument na zesměšnění Rusů. Monument nese
název. "Kufr- nádražíRusko». Vedle "památníku" v blízké budoucnosti plánují umístit také "slovník separatistů."
26.dubna 2014 V Kyjevě, pří příležitostí "kulturního" projektu "Ukrajinský kulturní front ", or
ganizovaném aktivisty" Euromajdanu "byl nainstalován nápis "Pozor Rusové", kde pro diváky připravili klec s nápisem "Nekrmte zvířata" ve které sedí tři lidé se s
tuhou Sv. Georgie. Tito lidé sedí na podlaze, mezí odpadky, piji vodku a hrají na balalajku, sp
rostě nadávají a vyhrožuji publiku. Organizátoři uvedli, že se snažil ukázat povahu Ruského li
du.
02.05.2014 Ředitel společnosti "Nibulon" Hrdina Ukrajiny A. Vadatursky během jednání o ot
ázkách obrany regionální rady Nikolajevské oblasti prohlásil, že je připraven zaplatit peněžní
odměnu za pomoc při chytání "spolupracovníků, spiklenců a proRuských separatistů, kteří se snaží narušit ústavní pořádek a integritu Ukrajiny." Slíbil, že oso
bně promluví s každým zaměstnancem jeho firmy, který je Ruského původu. A. Vadatursky t
aké vyzval k zákazu v Nikolajevu pro-Ruských mítinků.
04.5.2014 ve Lvově neznámí útočníci zapálili Ruské kulturní středisko.
05.5.2014 Ukrajinští neonacisté prohlásili britského novináře G. Phillipse s kanálu Russia Tod
ay za Ruského špiona a vypsali za jeho hlavu odměnu 10 tisíc dolarů. G. Phillips to uvedl na
Twitteru a Facebooku.
06.05.2014 V řadě Lvovských deníku se objevili články, spojené s hledáním "Ruských provo
katérů." Skupina novinářů z místního TV24 organizovali vyhledávání "podezřelých mladých lidí" ve městě. Navzdory skutečnosti, že t
ato činnost nebude mít žádné výsledky, novináři oznámili, že zaměstnanci hotelů je informuji
o příjezdech Ruských nebo Podněstrovských občanů.
Lvovští novináři vyzvali všechny, aby hlásili podezřelé návštěvníky rovnou na policii. Na pro
vokace, údajně připravené " skupiny" z Podněstří a Moldavské městské organizace upozornila
strana "Svoboda".
07.5.2014 Tajemník strany "Svobody", O. Pankevich se obrátil na Ministra vnitra, vedoucího
SBU, tajemníka NSDC a upozornil jej na to, že M. Fabrina, který zůstává ředitelem oblastníh
o oddělení vnitra Chersonské oblasti, v roce 2010 kandidoval do Nejvyšší rady Ukrajiny za str
anu "Ruskou jednotu."
07.05.2014 v Kyjevě neznámí vandalové znesvětily památní desku Ruského plukovníka G.K.
Žukova, umístěnou v ulicí, nesoucí jeho jméno. Nebylo to poprvé, kdy vandalové zneuctili jeh
o památku, a opakovalo se to ve dnech, kdy se oslavovaly dny vítězství ve druhé světové válc
e.
09.05.2014 Guvernér Chersonu, člen strany "Batkivshchtina" Yurý Odarchenko ve svém proj
evu na shromáždění dne vítězství, označil Adolfa Hitlera za "osvoboditele".
14. května 2014 poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny O. Carev otiskul naskenovanou kopii SBU s
poznámkou "přísně tajné". Tento dokument, ze dne 29. dubna 2014, podepsaný prvním námě
stkem vedoucího bezpečnostní služby Ukrajiny, Vladimirem Krutovym, byl rozeslán do regio
nálních poboček SBU v tomto znění:
"S cílem zdiskreditovat Ruskou federaci a na podporu vládě Ukrajiny stabilizovat sociálněekonomickou a politickou situaci v zemi, neutralizovat hrozby proRuských teroristů, nařizuji:
1. S okamžitou platnosti registrovat všechny Ruské občany, kteří přijíždějí na území Ukrajiny
v březnu a dubnu 2014
Vybrat z jejích řad osoby, které nemají žádné příbuzné na Ukrajině, a podporují stoupence ter
orismu.
3. Všechny tyto osoby převzít pod přísnou operativní kontrolu.
4. Vytvořit podmínky pro přípravu informačních schůzek, kde tyto osoby budou hlášeny jako
představitelé zpravodajské služby Ruské federace, které podporuji separatistické hnutí v příhr
aničních oblastech Ukrajiny, a připravují teroristické operace proti Ministerstvu obrany a Min
isterstvu vnitra a Bezpečnostních služeb Ukrajiny. Při organizaci těchto operací úzce spolupra
covat s informačními službami a hlásit všechny případy prostřednictvím tiskových služeb bez
pečnostním službám Ukrajiny. Označit výše uvedené osoby za agenty, kteří byli vyškoleni v
Ruských regionech sousedících s Ukrajinou, měli u sebe střelné zbraně a výbušniny, nabádali
občany Ukrajiny ke spolupráci, prováděli aktivní podvratnou činnost, aby způsobili škodu Uk
rajinské bezpečnosti a při zadržení přiznali svoji spojitost se speciálními službami Ruska a uči
nili doznání v přípravě sabotáže.
5. Denní hlášení o výkonu podávat každý den v 18:00 šifrou telegramů. "
To znamená, že vedení SBU nařizuje zadržovat nevinné lidi a falšovat jejich svědectví, vědou
cí k anti-Ruské hysterii, aby vyvolalo v Ukrajinských občanech odpor k Ruské federaci.
V noci z 14. na 15. května roku 2014 v Charkově neznámí vandalové znesvětili pamětní desk
u na znamení přátelství mezi Ukrajinou a Ruskem. Pamětní nápis částečně poškozen, vandalo
vé červenou barvou zabarvili slovo "přátelství" a napsali místo něj sprostou nadávku.
16. května 2014 asistent vedoucího státní pohraniční služby Ukrajiny S. Astakhov na tiskové
konferenci řekl, že v období od 6.března 2014 Ukrajinské pohraniční služby odmítly vstup na
území Ukrajiny asi 20 tisícům občanů z Ruska. Asi 200 lidí, údajně podezřelých z extremistic
kých aktivit byly zatčeni a předáni SBU.
29.května 2014 SBU zadržela a obvinila z velezrady a špionáže ředitele školy Alexandrovka
Chersonské oblasti, Sergeye Bugaeva. Dva dny předtím jeho syn Andrey, student třetího roční
ků Černomořské vyšší námořní školy P.S. Nakhimova, řekl po telefonu otci, že získal Ruský
pas, a tak učitele rovnou vyhodili ze školy a poslali ho do vězení v Kyjevě.
V noci z 29 na 30 května 2014 neznámí vandalové hodili zápalnou směs do sídla "Russian Ra
dio" v Kyjevě.
V noci ze 7 až 8 dubna 2014 v Charkově v budově regionální státní správy maskovaní ozbroje
nci v uniformách s pruhy jednotek "Jaguar" vnitřních sil Ukrajiny společně s neonacisty z "Pravého sektoru" provedli tzv. protiteroristickou operaci: za použití zvláštních metod: vyhnali z náměstí příznivce o federalizaci a
samosprávu jižní a východní Ukrajiny. 64 lidí bylo zatčeno, centrum města je ohraničen kord
onem. Ráno začalo "vyčištění" Charkova od těch, kteří nesouhlasí s politikou samozvané vlád
y Kyjeva. Zatýkají občany s Georgijevskými stužkami. Mezi radikály jsou vidět cizinci, kteří
nemluví ani Rusky, ani Ukrajinsky. Zranění demonstranti mají strach se obrátit pro pomoc do
nemocnice, kvůli možným represím.
V noci ze 7 až 8 dubna 2014 v Nikolaevě poblíž budovy Oblastního zastupitelství neonacisté
napadli stanové městečko aktivistů za federalizaci a samosprávu jihovýchodní Ukrajiny. Útoč
níci používají hole, traumatické zbraně, petardy a hořící směsi. 15 lidí bylo zraněno, mezí nim
i jsou i střelná poranění, 11. hospitalizováno, 23 lidí zatkla policie.
9.4.2014 V Oděse neznámí útočníci znesvětil památník obětem holocaustu. Na památník barv
ou nakreslily svastiku Patritů Ukrajiny (runa wolfsangel), a neonacistický symbol " hákový kříž." Bylo rovněž poškozeno několik desítek židovských náhrob
ků na hřbitově Tairovskiy: černou barvou na ně namalován hákový kříž. Na plotě hřbitova zní
nápis: "Smrt židům "," Pravý sektor "a" Sláva Ukrajině. "
12.04.2014 vůdce "Pravého sektoru" D. Jaroš zveřejnil videozáznam, ve kterém vyzývá všech
ny struktury "Pravého sektoru" mobilizovat se a připravit na obranu Ukrajiny.
13.dubna 2014 A. Turynov jménem Rady národní bezpečnosti a Rady obrany (NSDC) přizval
v jihovýchodních regionech Ukrajiny ATO -ozbrojené síly Ukrajiny.
Je příznačně, že toto rozhodnuti bylo oznámeno den po návštěvě Kyjeva ředitele Zpravodajsk
ých služeb USA J. Brennana.
13 duben 2014, úřadující Ministr vnitra A. Avakov oznámil o zahájení "Rozsáhlé protiteroristi
cké operace za účasti ozbrojených sil Ukrajiny". Na své stránce na sociální síti Facebook, řekl,
že "Ministerstvo vnitra je připraveno přizvat více než 12.000 vojáku po celé zemi v nové spe
ciální silové struktury, kterým budou poskytnuty zbraně, vybavení a zabezpečení i kariérní a d
ůstojnicky postup."
Podepsal dekret o vytvoření "speciálního praporu" v Lugansku ("Východ"), podobné jednotky
byly vytvořeny v Dněpropetrovsku ("Dněpr") Oděse ("Storm") a Nikolajevě ("Sv Nikolaj").
V Charkově "zvláštní prapor" byl pojmenován "Charkov" a "Slobožanščina".
Specifikou těchto jednotek je jejich improvizovaný nábor (v praporu řadových vojáků většina
účastníků z frakcí "Euromajdanu", radikální nacionalisté a neonacistické organizace). Mimo jiné, je financování ozbrojených jednotek z kapes oligarchie, kt
eří po převratu se ujali řízení místních úřadu v oblastech Východní Ukrajiny, bez zvolení, jen
soukromé osoby bez mandátu..
15.dubna 2014 v Kyjevě u odvolacího soudu, radikálové "Pravého sektoru" blokovaly asi 60 b
ývalých vojáků jednotky "Berkut", kteří přišli podpořit své kolegy stíháné pro podezření z "m
asové popravy 18-20 února."
Radikální nacionalisté v maskách házeli klacky a vejce na bývalé komando, nutili je kleknout
si a "omluvit se lidem." Konflikt trval asi dvě hodiny a byl vyřešen až po zásahu Kyjevské pol
icie.
V noci z 23 do 24. dubna roku 2014 v Mariupolu (Doněcký kraj), skupina
Radikálních nacionalistů složená z asi 30 mužů, vyzbrojená pistolemi a ocelovými pruty, se vl
oupala do budovy městské rady, kde probíhalo zasedání stoupenců federalizace. Radikálové z
ajali neozbrojené lidi, 5 osob bylo vážně zraněno.
28.dubna 2014 v Doněcku, skupina "ultras" ze všech regionů Ukrajiny, vyzbrojená tyčemi, řet
ězy a traumatickými zbraněmi pochoduje po městě, vykřikuje nacionalistické slogany, útočí n
a účastníky antifašistického pochodu. 14 civilistů museli vyhledat lékařskou pomoc.
28.dubna 2014 na letišti v Chersonu ozbrojení členové místní nacionalistické organizace zabl
okovali letadlo kandidáta na prezidenta Michaila Dobkina, který v rámci kampaně přiletěl na
setkání s voliči. Prezidentský kandidát byl nucen odletět zpět aniž by vystoupil z letadla.
Romské pogromy (ROMEA.CZ):
Podle Českého Romského serveru ROMEA.CZ se aktuálně dějí mnohatisícové pogromny na
Romských obyvatelích, pálí se vesnice a zastrašují se obyvatelé, mnozí z nich i záhadně mizí,
je zde obava, že jsou oběťmi najímaných žoldáků soukromých armád na nelegální obchod s or
gány!
Hlavním jablkem sváru při pokusech o objektivní zachycení toho, co se ve skutečnosti odehrá
vá na Ukrajině, je role ultranacionalistů. Česká média je zpočátku ignorovala, později o nich z
ačala psát jako o fotbalových fanoušcích.
Rudočerné vlajky banderovců ale při protestech nešlo přehlédnout, stejně jako prapory s embléme
m nacionalistické strany Svoboda. A jak ukazují záběry z Ukrajinských měst, stále vesele vlaj
í.
Zásadní roli v násilné revoluci navíc hrál Pravý sektor, hrůzu budící paramilitární jednotky, tv
ořené radikály z nacionalistických skupin s názvy jako Trojzubec Stěpana Bandery, Ukrajinští
nacionalisté, Patrioti Ukrajiny nebo Bílé kladivo, včetně fotbalových hooligans.
Ultranacionalistická a xenofobní strana Svoboda je extremistickou organizaci, která se ztotožň
uje s ideologií německého národního socialismu, hlásí se k odkazu fašistické Organizace Ukra
jinských nacionalistů a každý rok slaví založení Ukrajinské divize Waffen SS.
Na nezúčastněného pozorovatele působí tyto souvislosti jako rána na solar plexus, zvláště kdy
ž vidí nenávistné fašistické rituály slibující smrt nepřátelům Ukrajiny (Rusové, Poláci, Romov
é, židé, zkrátka všichni, kromě „pravých Ukrajinců“), nebo nápisy SS, wolfsangelské runové z
naky podobné svastikám a nacistické číselné šifry 14 (David Lane) a 88 (Heil Hitler) na helm
ách a štítech bojovníků za novou Ukrajinu (viděno hlavně na Majdanu). Nehledě o zmrtvýchv
stání kultu Stěpana Bandery, který se proslavil tím, že krátce po zahájení německého útoku na
SSSR ve spolupráci s hitlerovskými vojsky brutálně vyháněl Poláky, židy a Romy z dnešní z
ápadní Ukrajiny. Jeho “národně-osvobozeneckému boji” padlo za oběť 150 000 lidí!
Rasová segregace se projevuje například tím, že na koncert romské zpěvačky Notar Mary neb
yli vpouštěni Romové.
Ve vesnici Velika Dobroň v okrese Užhorod. V místním vesnickém kulturním klubu Sting se
konal koncert populární romské zpěvačky Notar Mary. Na koncert se chystali Romové z širok
ého okolí, kteří si kvůli tomu rezervovali několik autobusů. Jenomže když přijeli na místo, če
kalo je nepříjemné překvapení.
Při vstupu do klubu stálo několik urostlých mladíků, kteří praktikovali svérázný druh rasistick
ého facecontrol. Dovnitř vpouštěli jen etnické Ukrajince. „Romy dovnitř nepouštíme,“ znělo jejich ráz
né vysvětlení.
Místní romští aktivisté označili událost za jasné porušení základních lidských práv a projev et
nické nesnášenlivosti. Těch v poslední době v souvislosti s výrazným posílením národního se
bevědomí Ukrajinců přibývá.
K dalšímu incidentu s rasistickým podtextem došlo 6. března v romské osadě na předměstí Už
horodu. V šest hodin ráno přijela do osady tři auta okresní policie. Z nich vyskákali milicionář
i a začali se dobívat do domů, kde všichni ještě spali. Povyráželi dveře a rozespalým dětem uv
nitř nastříkali do očí slzný plyn. V jednom domě spalo šest malých dětí, ve druhém sedm. Zá
minkou k útoku na osadu a vniknutí do příbytků bylo údajné pátrání po Romovi, který ve vedl
ejší vesnici ukradl seno.
„Chovali se jako nějací banditi, a ne jako policajti. Strkali do mě, že jsem málem zkolabovala.
Nevěděla jsem, co mám dělat. Děti se strašně bály a křičeli, a tak jim začali stříkat do očí slzn
ý plyn. Malým dětem!“ říká jedna ze svědkyní konfliktu. „Řekla jsem, ať ukážou, že jsou od p
olicie a mají povolení vtrhnout k nám domů, ale vůbec se se mnou nebavili. Ještě mi začali vy
hrožovat. Jediného muže, kterého našli, začali bít a pak ho naložili do auta. Ani nám neřekli, c
o udělal, nebo kam ho vezou,“ říká žena na videu s malým kojencem v náručí.
Napětí na Ukrajině se prudce vyostřilo po zveřejnění zprávy o zabití šéfa ozbrojenců z Pravéh
o sektoru na západní Ukrajině, nacionalisty a radikála O. Muzička, známého pod přezdívkou
Saška Bělyj. Toho zastřelila speciální jednotka Ukrajinského ministerstva vnitra Sokol při spe
ciální akci proti nacionalistickým radikálům, kteří odmítli výzvu k odevzdání zbraní. Z celého
území Ukrajiny přicházejí zprávy o řádění skupin ultrapravicových nacionalistů, kteří se v rá
mci revoluční euforie ozbrojili, když vykradli policejní stanice a kasárny. Jejich nacistická a r
asistická hesla a symboly se nová kyjevská vláda dlouho snažila zamlčovat a zlehčovat, v posl
edních dnech se jí však situace vymkla z rukou. Kromě Ukrajinských Romů se obavy z dalšíh
o vývoje událostí dotýkají také dalších menšin, mezi nimi i volyňských Čechů.
Lidé vyzbrojení samopaly se vloupávají do obydlí Romů, bijí je a okrádají bez ohledu na pohl
aví a věk a byly fyzicky napadeny i ženy a děti. Útočníci přitom tvrdí, že jednají na pokyn "lid
ového starosty" Vjačeslava Ponomarjova, který je vůdcem slavjanských radikálů (byl, prorusk
ých separatistů, což je celkem neobjektivní, patrně se jednalo o lež).
Server romea.cz citoval romskou aktivistku Nataliji Varakutovou, podle které ozbrojenci ve S
lavjansku zaútočili na sedm domů, v nichž žijí Romové.
Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk dnes na zprávy o antisemitských projevech v Doněcku a
o protiromských útocích reagoval a prohlásil, že vláda takové jednání nepřipustí. "Ideologie a
praxe pogromů, exportovaná z jednoho ze sousedních států, na Ukrajině neprojde," řekl předs
eda vlády podle listu Ukrajinska pravda se zjevnou narážkou na Rusko (Rusko nemá s protiro
mskými postoji nic dočinění, to je absurdní).
Postavení Romů je na Ukrajině katastrofické. Romové dávno před neonacistickým běsněním
v zemi žili na Ukrajině ve velmi nelidských podmínkách. V Ukrajinské společnosti je cítit dlo
uhou dobu nepřátelství vůči tamějším Romům.
Sčítání lidí z roku 1989 prokázalo, že se na Ukrajině nachází pouze na 48 000 občanů označuj
ících se jako cikáni. Byl to především strach z perzekuce, rasismu a všech negativ, který zabra
ňoval Romům přihlásit se ke svému etniku. Ve skutečnosti odborníci odhadují, že na Ukrajině
žije 96 000 –
120 000 Romů. Nejvíce z nich se nachází v Zakarpatí, v jižních a východních oblastech Ukra
jiny. Odborníci odhadují, že přibližně 20 % Romů nemá v Zakarpatí kvůli rasismu a totální se
gregaci vůbec žádné vzdělání.
Segregace Romů na Ukrajině je vytvářena především stavbou ghett, kdy jsou romské vesnice
obehnané zdmi. Stejně tak jsou jednotlivé ulice ve městech obývaná Romy drženy v segregaci.
Takový byl stav do Ukrajinských nepokojů, v nichž jako faktický vítěz a tvůrce dění vystupuj
e neonacistická strana Svoboda.
Extremistická Dělnická strana sociální spravedlnosti pozvala do České republiky zástupce neo
nacistického uskupení Pravý sektor, což je vedle eurokonzervativních stran Vlast (představitelé: Arsenij Jaceňuk, Julia Tymošenková) a UDAR (Vi
talij Kličko) a fašistické strany Svoboda (Oleg Ťahnybok) jedna z významných radikálních sk
upiny podílejících se na současných revolučních změnách na Ukrajině.
"Podle posledního vývoje událostí na Ukrajině je zřejmé, že právě členové a sympatizanti Pra
vého sektoru sehráli rozhodující roli v protestech, které se snažili a stále ještě snaží přivlastnit
si proevropští kolaboranti v čele s Kličkem či Tymošenkovou," píšou extremisté z DSSS v tis
kové zprávě.
Hnutí Pravý sektor, k němuž se na Ukrajině na sociálních sítích hlásí až 100.000 lidí, sdružuje
hlavně radikály z různých nacionalistických skupin (Trojzubec Stěpana Bandery, Ukrajinští n
acionalisté, Patrioti Ukrajiny nebo Bílé kladivo), včetně fotbalových hooligans klubu Dynamo
Kyjev, kteří se nabalili na oprávněné protesty proti bývalé vládní moci. Slovo "sektor" v názv
u organizace je odvozeno od pojmenování jednotlivých oddělení na tribunách fotbalového sta
dionu. Podle znalců jde o volné sdružení pravicových radikálů z celé země.
Skupiny maskovaných bojovníků Pravého sektoru napadali při demonstracích policisty železn
ými tyčemi, kamením a lahvemi se zápalnou směsí a kryli se "trofejními" štíty policistů získa
nými v pouličních bojích. Na některých fotografií je vidět, že na štítech měli nakreslený Ódin
ův kříž, symbol, který používal Ku-kluxklan a neonacistické šífry 14 (14 slov Davida Lane) a 88 (Heil Hitler).
Pravý sektor je radikální část hlavní politické síly Ukrajinské extremní pravice strany Svobod
a, kterou vede Oleg
Tjahnybok. "Kdybych měl hledat příklad a porovnat ji s nějakou krajně pravicovou stranou ve
východní Evropě, tak určitě maďarský Jobbik. Svoboda je dost podobná, je to politická strana,
která má vlastní návrh ústavy, který by přinesl mnoho hrozných věcí, jako třeba trest smrti za
takzvaně „antiUkrajinské aktivity,“ což není potřeba dál komentovat. V podstatě cokoli, co jde proti této stra
ně, může být považováno za „antiUkrajinské“," citoval server Antifa.cz Ukrajinského anarchosyndikalista Denyse, který poskytl rozhovor americkému rádio Asheville.
Strana Svoboda se hlásí k odkazu Organizace Ukrajinských nacionalistů (OUN), což je fašisti
cké hnutí z období mezi světovými válkami, a Ukrajinské povstalecké armády (UPA) kontrov
erzního Stepana Bandery. Svoboda se ztotožňuje s ideologií německého národního socialismu
(Výroční zpráva Institutu Stevena Rotha pro výzkum antisemitismu a rasismu) a každý rok sl
aví založení Ukrajinské divize Waffen SS.
(použity zdroje ze serveru Romea.cz)
Dětská genocida (Mezinárodní dětský kříž):
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ KŘÍŽ Mezinárodní humanitární organizace lékařů na pomoc raněným a nemocným dětem v oblaste
ch zasažených válkami a krizemi.
Mezinarodnyj detskij krest jménem svých lékařů, kteří působí v několika krizových regionech
a pocházejí z 29 zemí světa vydává toto stanovisko:
"Jako lékaři se řídíme Hippokratovou přísahou a poskytujeme pomoc každému, kdo ji potřebu
je. Na Majdanu jsme ošetřovali raněné civilisty, příslušníky Berkutu i banderovce. Ti nám zm
rzačili dva lékaře proto, že mluvili rusky, ale nebyli to Rusové.
V těžce zkoušených regionech Donbassu, Doněcka a Luhanska viděli naši lékaři tolik hrůzy a
lidského utrpení, že nemohou mlčet a vyjadřují svůj lidský protest proti této nesmyslné válce.
Jsme především chirurgové, mnozí se specializací na válečnou chirurgii a jsme zvyklí na krev
a rány.
Avšak i pro nás bylo hrozné a jen si to představte se dívat na těžká válečná zranění malých dět
í.
Často tak destruktivní, že jim následky zůstanou na celý život.
Představte si děti s utrženými končetinami, s průstřely bříška, s těžkými poraněními hlavy, hr
udníku a podobně.
Děti, krčící strachem a bolestí.
Mnozí z nich se ještě nenaučily chodit, mluvit, nechápou, co se děje..
Představte si matky a jejich utrpení.
Ano, tak vypadá válka.
Známe ji surovou a krutou v celé její podstatě.
My, ženy, lékařky, posíláme trpícím matkám upřimné projevy účasti a solidarity. Sdílíme s V
ámi Vaši bolest, Vaše slzy , ale i naději, že šílenci se zastaví a uvědomí si, že jsou lidmi.
Vysoce oceňujeme přístup Ruské federace ke krizové situaci.
Vlídnost, s jakou Rusové přijímají běžence, jak bez problému poskytují pomoc raněným ukraj
inským vojákům, jak se snažili domluvit s Kijevem a nabízejí pomoc. Také převoz nemocnýc
h dětí do bezpečí.
Vysoce tak oceňujeme lidské gesto ruské vlády, která posílá postiženým oblastem konvoj tém
ěř třista vozidel humanitární pomoci. Nechápeme, že Kyjev dělá obstrukce a vymýšlí nesmysl
né důvody a překážky.
Slyšet z médií, jak Rusko soustřeďuje vojenské jednotky u hranic s Ukrajinou. Je nutné si uvě
domit, že Vladimír Putin se nedá vyprovokovat. Rusko má ale také povinnost chránit svou vla
st a musí zabezpečit hranici, od které pár kilometrů zuří válka. Kdo podsouvá jiná vysvětlení,
lže.
Válka, to jsou i oběti na životech. Žel i na životech bezbranných dětí.
Nejednou nám umírají v náruči, aniž bychom jim mohli pomoci.
Ve vyhaslých očích zabitých dětí je výčitka.
Ty oči prosí, varují i žalují.
Vyzýváme k mírovým jednáním o okamžitém ukončení ozbrojeného konfliktu na jihovýchod
ě Ukrajiny.
A žádáme poslat před tribunál do Haagu ty, kteří pod rouškou obrany celistvosti země sledují
jediný cíl, "dostat Rusko na kolena", ale jsou jim lhostejné nástroje, jakými to chtějí dosáhnou
t.
Jejich jednání, útoky těžkou bojovou technikou na osídlená města a vesnice, jsou zločiny proti
lidskosti a míru, jsou to válečné zločiny, které nesmějí být promlčeny.
Vyzýváme všechny mírumilovné lidi v České republice a v celém světě k podpoře mír.
Mír Donbassu, Doněcku, Luhansku!
DĚTEM ŽIVOT!
SVĚTU MÍR!
(z dopisu zaslaného autorům této knihy při její realizaci)
Batalion 12 lettých dětí:
Na západě Ukrajiny dali zástupci nacionalistického hnutí dohromady „batalion“, ve kterém př
ipravují na bojové střety na východě zemně děti ve věku od dvou do dvanácti let.
Informoval o tom polský katolický činitel, publicista a člen opozice Tadeusz IsakowiczZaleski.
Vyzval Poláky, aby takové šílenství odsoudili. Podle slov publicisty pochodují děti po okolníc
h vesnicích IvanoFrankovska pod rudočernými vlajkami Ukrajinské povstalecké armády, se symboly Pravého s
ektoru a dalších nacionalistických organizací.
Naslouchejme Donbasským dětem:
Čteme zprávy, díváme se na videa, nasloucháme propagandě. Pokud jsme nezaujatí, spíše než
abychom spolkli všechno, co nám říkají hlasatelé v televizi, se snažíme najít pravdu, skrytou v
té veškeré rétorice. Ale nikdy nezaslechneme hlasy těch, kdo jsou bouřlivými časy zasaženi n
ejvíc.
Victoria Parkerová sestavila z různých rozhovorů pohledy (či názory) někoho, kdo nemá skut
ečně žádný zájem na politickém či vojenském hašteření, ale jehož sama budoucnost je na hran
ě.
Promluvily děti z Donbasu.
Ksjuša, 6 let, Lugaňsk:
Ze všeho nejvíc se bojím, že mámu a tátu zabijí. Potom nedokážu ochránit mého šestiměsíční
ho bratra. Raději bych byla zabitá.
Serjožka, 4 roky, Lugaňská oblast:
Můj táta odešel do války. Máma a babička každý den pláčou a nic mi neříkají. To mě děsí ješt
ě víc. Možná je táta už mrtvý?
Saša, 3 roky, Doněcká oblast:
Chci jíst. Pořád.
Táňa, 5 let, Mariupol:
To, co tu máme, je děsivější než hororové filmy. Každý den tu běží pohřby.
Světa, 4 roky, Slavjansk:
Náš dům byl vybombardovaný. Máma, babička a já jsme potom žili ve sklepě. Když na náš d
vůr spadla další bomba, začala jsem koktat.
Váňa, 4 roky, Kramatorsk:
Když vybuchla bomba, vyděsil jsem se a počural. Teď se počurávám každou noc, když vybuc
hují bomby, máma se na mě dívá a strašně brečí ...
Sergej, 8 let, Lugaňská oblast:
Nebojím se, že umřu. Ale kdyby byli zabiti máma, táta a babička, nedokázal bych to přežít.
Evženie, 9 let, Doněcká oblast:
Během války jsme začali skutečně věřit v Boha, bez předstírání. Protože se dovídáme, že jedi
ně Bůh nás může ochránit.
Tamara, 6 let, uprchlice ze Slavjaňska:
K válce dochází, když všichni kolem vás jsou jen zlí, ale hodní jsou někde daleko, zabití a spá
lení.
Bylo by hezké, kdyby tomu někdo z dospělých věnoval pozornost. (pozn. P. R. Harris)
Soukromé armády
Podnikatel ze západo-ukrajinského VanoFrankivsku Petro Tretjak daroval praporu Ajdar, který bojuje na východní frontě, vlastní obrn
ěný transportér. Do místa dislokace vojenského útvaru ho dopravil naplněný neprůstřelnými v
estami, pitnou vodou, potravinami a další "humanitární pomocí".
Má za to, že obrněná technika za současné situace lépe poslouží vojákům než jemu. Stále více
movitých Ukrajinců dělá totéž co on: pomáhají armádě a dalším ozbrojeným složkám.
Někteří dokonce přímo stojí za jejich vznikem. "Vytváření vlastních ozbrojených útvarů se sta
lo módní záležitostí oligarchů a gubernátorů, stejně jako v minulosti nákup fotbalových klubů,
" napsal server verssii.com.
Upozornil, že po ulicích chodí spousta lidí v maskovacích uniformách a mnohdy i se zbraněm
i, aniž má někdo přehled, ke komu vlastně patří.
Dárce obrněného vozidla tvrdí, že si ho koupil v aukci. "Zabývám se opravami zemědělské te
chniky. Bylo mi však líto transportéru, který měl být sešrotován. Podařilo se mi ho získat i s d
oklady a následně opravit," řekl televizi ZIK. A vyzval další podnikatele a oligarchy, aby se ta
ké vzdali vojenského arzenálu, který mají v hangárech, a raději jej postoupili vojákům.
"Neschovávejte jej. Věnujte ho armádě," uvedl.
Útvar Ajdar patří mezi nejznámější bojové prapory na Ukrajině. Tvoří ho dobrovolníci, mezi
nimiž je mnoho účastníků revoluce na kyjevském Majdanu.
Svedl těžké boje u Luhansku a “vyznamenal se” zejména při osvobozování města Ščasťa (Ště
stí). V dalším boji však utrpěl značné ztráty a ministr obrany se ho pokusil rozpustit. Jeho mu
ži prý odmítali poslušnost armádnímu velení.
Prezident Petro Porošenko nakonec rozhodl, že může bojovat dál. Je totiž jednou ze "soukrom
ých armád", která má vlivné zastánce.
Díky zákonu schválenému už za minulého režimu mohli zájemci vyzbrojit svou ochranku, a v
znikly tak jakési miniarmády, které měly zbraně, munici i obrněnou techniku (to klade další ot
ázky směrem k Majdanským událostem s odstřelovači).
Zatímco vycvičené, zvláštní policejní oddíly byly po svržení režimu rozpuštěny, oficiální arm
áda nebyla na válku, která náhle vypukla, připravena. Ukázalo se navíc, že nadšenci, kteří um
ěli házet Molotovovy koktejly a kameny na policii, nestačí na dobře vycvičené ozbrojence na
východě země.
Proto někteří oligarchové "zapůjčili" své oddíly, které měli pro vlastní ochranu.
Na Ukrajině je hodně levných zbraní. Ve skladech ministerstva obrany jsou zásoby pro vyzbr
ojení mnoha praporů.
Jakékoli ozbrojené oddíly jsou potenciální hrozbou. Není totiž zákonem stanovený způsob jeji
ch odzbrojení. Co se stane, když zkrátka odmítnou složit zbraně? Politici nemohou rozdávat s
amopaly jen podle zásady “kdo natáhne ruku”, ve smyslu, že je to pro vlastence.
Právě představitelé soukromých praporů Donbas, Dnipro a Ajdar pohrozili prezidentovi Petru
Porošenkovi "novým Majdanem", když vyhlásil příměří a pak jej ještě prodloužil. Na shromá
ždění v centru Kyjeva tehdy tvrdě požadovali pokračování bojových operací proti separatistů
m.
"Pane Porošenko, buď něco dělejte, anebo táhněte a prodávejte si dál svoje čokolády. Jinak bu
dete mít takový Majdan, že nebudete vědět, kam se máte schovat," napsal ve svém
facebooku někdejší aktivista Majdanu Volodymyr Parasjuk, který svého času vyhlásil exprezi
dentu Viktoru Janukovyčovi ultimátum a fakticky podnítil pád minulého režimu.
Parasjuk nyní bojuje na východní frontě jako příslušník praporu Dnipro, za jehož vznikem prý
stojí šéf Dněpropetrovské oblasti Igor Kolomojskyj, považovaný za jednoho z nejbohatších li
dí na Ukrajině. Do této struktury byly začleněny mimo jiné militantní oddíly Pravého sektoru,
který byl jednou z bojových skupin v době protestů.
Podle rozhlasové stanice Radio Svoboda Kolomojskyj po dohodě s ministrem vnitra Arsenem
Avakovem pomáhá Ukrajinské armádě vytvářet dobrovolnické prapory a spolupracuje s armá
dou při potlačování separatistů.
Vzniká dojem, že každý oligarcha formuje svou armádu, své ozbrojené síly, něco brání a o ně
co usiluje. Každý se brání na vlastní pěst a bojuje dle vlastních představ. To je mimořádně ne
bezpečné. Každý podnikatel, který se považuje za úspěšného, nakupuje samopaly a munici. V
láda to však nijak nekontroluje. Za posledních několik let se fakticky rozpadla armáda, která b
yla třetí nejpočetnější v Evropě. Vedení Ukrajiny se netají tím, že armáda není schopna samos
tatně zvládat bojové operace proti dobře vyzbrojeným útvarům na východě země. Mladí vojác
i nejsou připraveni pro podobné akce a nemají mnohdy ani potřebnou výstroj. Proto využívá p
omoc oddílů, v jejichž řadách je sice mnoho civilistů, ale také armádních profesionálů či lidí,
kteří v minulosti prošli lokálními konflikty v Africe či na Blízkém východě.
Soukromými armádami, které formálně působí pod střechou ministerstva vnitra či obrany, dis
ponují oligarchové i politici. Své oddíly mají podnikatelé v Dněpropetrovsku, Charkově, Don
ěcku či Mykolajivě. Dmytro Jaroš, jehož Pravý sektor byl postrachem odpůrců Majdanu, má v
lastní prapor Donbas. Poslanec a bývalý prezidentský kandidát Oleh Ljaško zase vytvořil prap
or Ukrajina, který by měl mít až tisíc mužů.
Politolog Pavlo Nuss tvrdí, že paramilitární oddíly měly být po prezidentských volbách zakáz
ány nebo řádně začleněny do oficiálních složek. "Vytváření vojenskopolitických hnutí ohrožuje demokracii. Soukromé vojenské struktury by mohly být využity pr
o získání moci bez voleb," uvedl pro server korrespondent.ua.
Vzniku podobných struktur podle expertů nahrává i vysoká nezaměstnanost. Hlásí se do nich
mimo jiné lidé, kteří přišli o práci v policii nebo tzv. silových složkách. Také účastníci povstá
ní proti minulému režimu se mnohdy nechtějí vracet do civilního zaměstnání.
Mimo slušného žoldu jde o prestižní záležitost. Lidé v uniformách a s kuklou na hlavě jsou ča
sto hvězdami televizních show a u části společnosti se těší značnému respektu.
Příslušníci kárného oddílu Kolomojského zkopali a zbili holemi matky vojáků ze západní Ukr
ajiny.
Matky ukrajinských vojáků na západní Ukrajině, které vytvořily blokádu s požadavkem, aby j
im vrátili jejich syny z trestné výpravy na Jihovýchod, byly brutálně zbity členy bojové skupi
ny židovského oligarchy Kolomojského.
Mstitelé z dněpropetrovského praporu podřízeného oligarchovi použili proti ženám slzotvorný
plyn, kopali je a bili holemi. Jedna žena byla převezena na resuscitaci a ještě další vyhledaly l
ékařské ošetření s četnými zlomeninami a poraněními.
Zatímco ukrajinští vojáci na Jihovýchodě poslušně zabíjejí a umírají za zisky židovských olig
archů Kolomojského a Porošenka, jejich matky mrzačí žoldáci, kteří na frontovou linii nijak n
espěchají
1) Příbuzní ukrajinských vojáků základní služby nechtějí, aby orgány Kyjeva posílali jejich
milované syny, k účasti na trestnou výpravu v Donbassu
2) Po zdlouhavých jednáních, důstojníci z vojenské jednotky blízko Lugansk si vynutili
souhlas.
Zahraniční nacisté v trestných praporech?
Jako součást trestného praporu " Azov " , který zaútočil na Mariupol , byl i švédský neonacist
a a snajper Mikael Skillt.
Mikael Skilt , podle jeho vlastních slov , přijel na Ukrajinu na začátku března 2014 " pomoci
ukrajinským nacionalistům " ze skupiny " C 14 " , která je blízká straně " Svoboda " , Měl zkušenosti sedm a půl měsíce v povinné službě
v ozbrojených silách Švédska a šest let služby ve švédském střelecké rotě Národní gardy .Svoj
í činnost na území Ukrajiny , podrobně popisuje ve svém " Twitteru " .Michael je spojen se šv
édskou neo - nacistickou stranou ( Svenskarnas parti ) .
Mikael Skilt už jednou neunikl pozornosti bezpečnostním orgánům Ukrajiny v dubnu 2014 , k
dyž ho bezpečnostní síly zadržely v Charkově se skupinou ozbrojenců " Pravého sektoru ", kt
erý šel do Charkova k účasti na nepokojích . O tom byl zaznamenán i článek ve švédském tisk
u. Michael byl jedním z anglicky mluvících snajperů z Mariupolu.
3. 9. 2014 Mluvčí ministra státní bezpečnosti DNR Leonid Baranov oznámil, že silám domobr
any se začali vzdávat cizozemští žoldáci.
"První nevydrželi polští žoldáci, kteří se začali vzdávat, na řadě jsou litevští a američtí žoldáci,
kteří několik měsíců zabíjeli pokojné obyvatele Doněcka a stříleli do obytných částí měst", pí
še se ve Svodkách domobrany Novorossije s odkazem na Baranova.
31. srpna se ukázalo, že zahraniční vojáci jsou zavřeni v systému podzemních bunkrů pod leti
štěm Luhanska. V noci na 1. září se pokusili probít, ale byli zastaveni palbou těžkých kulomet
ů. Mezi cizími vojáky bylo mnoho Gruzínců a Poláků. Podle radioodposlechů za dobu obsaze
ní letiště zahynulo více jak 400 vojáků prokyjevské armády.
2. září žoldáci a vojáci VSU pod krytím Červeného kříže vyšli z luhanského letiště do Georgi
evky. Velení LNR jim zaručilo bezpečný koridor.
Dřívě polské minusterstvo zahraničí popíralo účast občanů Polska v bojích na východě Ukraji
ny. Stejně to popírali představitelé rozvědky a ministerstva zahraničí Ukrajiny.
Na východě Ukrajiny se do bojů po boku ukrajinské armády údajně zapojily stovky dobře vyc
vičených žoldnéřů z bývalé americké bezpečnostní firmy Blackwater, která se nyní jmenuje A
cademi. Informovala o tom tisková agentura DPA.
"Na straně ukrajinské armády a policie operuje 400 bojovníků americké soukromé firmy Acad
emi," uvedl německý týdeník Bild, s odvoláním na informace německé tajné služby (BND). S
ilně vyzbrojeni žoldáci vedou a koordinují operace proti proruským jednotkám v okolí města
Luhansk.
Německá tajná služba se ke zprávě v týdeníku nevyjádřila. Firma Academi takové obvinění o
dmítla již v březnu. Nicméně podle informací BND to byly právě americké tajné služby, které
potvrdily utajené nasazení elitních bojovníků na Ukrajině, píše DPA.
Mezi protivníky domobrany Novorossije je mnoho zahraničních žoldáků, především z Polska
a pobaltských států, ale údajně také z arabských zemí a z Čech či Slovenska. S těmi, kteří boj
ují za peníze, tj, i s těmi z Národní ukrajinské gardy, ve které jsou především členové Pravého
sektoru placení oligarchy, nemají domobranci žádné slitování.
Nelegální obchod s orgány?
A internetu se probírají údaje zjištěné při hacknutí facebookového účtu bývalého advokáta Jul
ie Tymošenkové Sergeje Vlasenko. Po otevření přístupu byla zjištěna například korespondenc
e s německou lékařkou Olgou Wieber a velitelem jednoho z batalionů ukrajinské Národní gar
dy Semjonem Semjončenko. Strany projednávaly obchod s orgány.
Lékařka Olga Wieber naléhavě vyzývá k rychlému zajištění orgánů, výměnou slibuje ukrajins
kým vojákům vojenskou logistickou podporu. 15. dubna, když kyjevská vláda začala kárnou o
peraci, Wieber napsala: „Soudě podle zpráv nám události přejí. Co myslíš, kurz se nezmění?“
Vlasenko odpověděl, že díky pomoci západních partnerů budou mít s čím pracovat.
V dalších sděleních si Wieber „libuje“, že aktuální akce se rozběhla dobře, klienti jsou spokoj
ení a přibylo mnoho nových zákazníků. Podrobně vypisuje, co konkrétně je potřeba: „17 srdcí,
50 ledvin, nová játra v počtu 35 kusů, 30 slinivek, 5 plic.
Vlasenko v odpovědi slibuje podat informaci. Wieber mu pravidelně nadává za nekvalitní dod
ávky, ten si na svou obranu stěžuje na těžké pracovní podmínky. V jednom takovém rozhovor
u lékařka vyzývá dodavatele, aby „začal pracovat jako dřív“, to je vyjímat orgány ještě živých
těžce raněných a umírajících. Vlasenko říká rozhodné „ne“. Ne z morálních důvodů: zakázal
mu to hlava SBU a on se navíc bojí publicity.
Za nekvalitní dodávku se sám Vlasenko pouští do dodavatele Semjona Semjočenka, velitele k
árného oddílu „Donbas“. Ten slibuje, že se vynasnaží. Vlasenko vyžaduje, aby nové „odběry“
Semjočenko dělal, jak je třeba.
Olga Wieber: „A nyní já. Naše druhá sada se rozběhla dobře, klienti jsou spokojení, přišli nov
í. Soudě podle nových zpráv, události nám přejí. Co myslíš, kurs se nezmění? –
„Neočekává se, bude s čím pracovat! „Naši západní partneři“ nám svou politikou vytvářejí do
bré podmínky a hlavně – množství!“ odpovídá Vlasenko.
„Objednávky rostou, máš dostatek lidí?“ – ptá se lékařka dodavatele.
„Zatím to zvládám s týmiž zdroji, prostě pracují intenzívněji, větší výdělek nikdo neodmítne,“
říká advokát.
„Serjožo, dala jsem ti ještě objednávku, ale v poslední sadě bylo mnoho nekvalitního zboží. S
hazuješ mě tím,“ rozčiluje se Wieber.
„Ol, nebyla jsi tu, nevidíš, jak všechno probíhá a okolnosti jsou stále těžší,“ stěžuje si Vlasenk
o. Ta v odpovědi nabízí:
„Možná by se nám lépe pracovalo jako dřív? Přestože je k těžce zraněným a beznadějným přís
tup dobrý, výsledky jsou mnohem horší.“
„Z mé strany o tom nemůže být řeč. Řekl ti to i Nalivajenko v posledním rozhovoru. Velké riz
iko úniku a příliš mnoho otázek místního personálu, s tím už nechci nic mít!“ píše Vlasenko.
"Měli jsme problémy s poslední dávkou! Je to hodně nekvalitní zboží, naši zákazníci jsou nes
pokojeni! musíte všechno dělat rychleji! Zrychlete to, protože pokud se nevejdete do 14 hodin
od odběru, my dostaneme jen 30 % ceny. To znamená, že vy nedostanete vaši výstroj, rozumí
š?“ rozčiluje se Vlasenko v rozhovoru se Semjoněnkem.
„Jsem v obraze, Sergeji Vladimíroviči. Snažíme se, měli jsme hodně ztrát. Při posledním poku
su jsme ztratili více jak 20 dětí!“ stěžuje si dodavatel.
„Dělejte. Příští odběr musíte udělat „podle správné technologie“, tak si to rozmysli! Jinak pod
razíš nejen mě,“ trvá na svém Sergej Vlasenko.
Kdo je kdo z Kyjevské vlády? Luc Michael -Belgický
politolog:
Luc Michel, belgický politolog, generální ředitel Eurasijské rady za demokracii a volby (OED
E):
"Z prostředí mnichovských banderovců pochází například Kličko. Kdo ještě řídí dnes Ukrajin
u? Nynější premiér Jaceňuk pracoval v minulosti v MMF a zároveň dělal bankéře známé amer
ické sektě scientologů. Dalším příkladem je ministr vnitra Avakov. Je to mezinárodní podvod
ník. První, co udělal, bylo, že zlikvidoval v ministerských archívech všechno, co se týkalo jeh
o minulosti. A všichni činili přibližně totéž. Třeba Porošenko: bylo by chybou považovat ho p
ouze za sympatického čokoládového krále. Dobře ho poznají v Africe, především v Côte ďIvo
ire, kde probíhala tak zvaná kakaová válka. Kakao je strategická surovina západního potravin
ářského průmyslu. Výsledkem konkurence mezi Francouzy, Brity a také
Porošenkem byla několikaletá válka v této zemi, které se zúčastnili takéžoldáci. Porošenko je
ukrajinský prezident, ale poznají ho lépe Afričani než Ukrajinci. A za zády všech těchto lidí st
ojí Washington, který o všem a za všechny rozhoduje.
V USA mají velmi silnou vojenskoprůmyslovou lobby a dvě velmi mocné politické skupiny. Jedna z nich, tak zvaní neokonzerva
tivci, je bývalý tým prezidenta Bushe juniora. Druhá skupina, to jsou lidi, kterým říkají realist
é. Jejich vůdce Brzezinski, který byl zarytým nepřítelem SSSR, je dnes nepřítelem Ruska. Je t
o moc vlivný politický činitel, poradce prezidenta Obamy pro geopolitiku. Je dobře známé, že
Brzezinski by chtěl rozpoutat druhou studenou válku. Má tři cíle. První je obnovení závodů v
e zbrojení,poněvadž americký vojenský průmysl zažívá dnes krizi. Druhým cílem je zabránit
obnově Ruska jako velké mocnosti. Třetím cílem je zničení ekonomických vztahů a spoluprác
e EU a Ruska, včetně partnerství v plynárenské sféře. A také v naději prodat Evropě svůj plyn
z břidlic, i když je mnohem dražší než ruský. Kvůli dosažení těchto cílů se snaží Washington
znepřátelit mezi sebou Rusko a Ukrajinu, přinutit Rusko zrušit dodávky plynu Ukrajině, a ted
y i Evropě, a nakonec donutit Rusko vstoupit do války, kterou Kyjev svádí proti ruskojazyčný
m oblastem na východě Ukrajiny."
Postoj Ruska v kontextu světové politiky USA? Břetislav
Olšer:
Když vrhnou ruští vojáci na Ukrajinu, v
mžiku zasedá Rada bezpečnosti OSN (vlastně ani ve skutečnosti nevtrhli); když vznikne hum
anitární krize a kyjevská vláda vraždí své občany, jichž skoro milion uprchlo do Ruska a na ti
síce jich zabila, RB OSN ani ťuk. USA mohou podnikat invaze na Kubu, Grenadu a jinde, mé
dia mlčí, ovšem nyní jsou titulky na prvních stranách: Invaze. Srpen 2014 tisíc ruských vojáků vtrhlo na Ukrajinu.
Jako za totality, kdy se psalo: Invaze; duben 1961 na 1500 žoldáků, špatně vycvičených CIA a vyzbrojených z vojenských skladišť US Army, s
e vylodilo v Zátoce sviní, na Playa Giron - Bahía de Cochinos v provincii Matanzas na Kubě. Invaze; Říjen 1983, vojáci USA vtrhli na Grenadu. Prosinec 1
989: US Army s 27 000 vojáky obsadila Panamu, jako pomstu za smrt amerického vojáka, kte
rý byl zastřelen, když se v noci vracel z baru…
Proč se palcovými titulky na titulních stránkách deníků nepsalo o invazích v roce 2003 do Irá
ku, o “slavnostním přestřižení pásky” veletrhu zbraní páté generace v roce 2011 v Libyi, za úč
asti “delegací” USA, Kanady, Itálie, Francie a Španělska. Je zřejmé, že ani přes obrat v mediá
lné sféře od levicových postojů až k těm ultrapravicovým, se v oblasti ideologickým nešvarů
nic nezměnilo; lže se na obou frontách vesele dál. Ovšem na citacích státníků, uvedených v m
édiích, si dávám obzvláště záležet; chybu neudělám, jedině státníci, tlumočníci, překladatelé,
sdělovací prostředky…
Některá fakta jsou chronicky známa z přímých televizních přenosů. Třeba jak Libye čelila ma
sivnímu útoku koaličních sil. K francouzským letounům se přidaly britské a americké síly. US
A současně převzaly velení. Z amerických i britských lodí a ponorek bylo vypáleno prvních 1
12 střel Tomahawk. Nasazení britských sil potvrdil premiér David Cameron. Ropa a přehlídka
nejmodernějších zbraní. Vystavovatelé se drží hesla, že stroje vyzkoušené v přímém boji mají
nejlepší rating. Kralují především letouny Eurofighter Typhoon v řadách britské RAF, pro kte
ré je mise nad Libyí prvním bojovým nasazením…
Ruský velvyslanec při OSN Vitalij Čurkin na jednání Rady bezpečnosti OSN připustil, že na
východě Ukrajiny jsou ruští bojovníci. Informovala o tom agentura Reuters. Popřel ale, že by
to byli vojáci vyslání na příkaz Moskvy; “jsou to dobrovolníci z Ruska”. Obvinění z invaze na
Ukrajinu vyvrátil ministr zahraničí Ruska Lavrov. Řekl, že jde o sérii různých dohadů, ani je
dnou ale nebyla předložena fakty. „Zdá se mi, že zatajování faktů je příznačným rysem Spoje
ných států a některých evropských zemí ve vztahu k tomu, co se děje na Ukrajině,“ poznamen
al Lavrov. A tím zdaleka jeho výtky na adresu Západu neskončily. Mluvil též o tom, že existu
jí satelitní snímky údajně dokládající pohyb ruských jednotek. Později se ale ukázalo, že šlo o
počítačové hry a snímky pocházely z nich. Nejnovější obvinění jsou něco podobného… Co by
asi na následující lži a polopravdy řekl Kodex blogera české provenience…?
Je zvláštní, že médiím nevadí, když mezi zabitými “skutečnými” Ukrajinci bylo 380 zahranič
ních žoldnéřů: polská PMC (soukromá vojenská jednotka) „ASBS Othago“ ztratila 164 lidí, a
merická PMC „Greystone“ 60 lid, americká PMC „Academi“ (do r. 2009 zvaná Blackwater) 1
30 lidí, pobaltské ženy snajperky –
26 lidí… Dnes už je jasné, že extremisté rovněž mezi syrskými rebely drtivě převažují. Přidal
i se k nim džihádisté AlKájdy z celého světa včetně Afghanistánu, Saúdské Arábie a Libanonu; většina ozbrojených
sil v Sýrii tvořena kriminálníky a extremisty z více než třiceti islámských zemí planety. Vzbo
uřenci jsou vyzbrojeni chemickými zbraněmi vyrobenými v Gruzii… Z celého světa přicházej
í do Sýrie islámští extrémisté s jediným cílem; vraždit, a žádný stát se je nepokusil zadržet, ba
co víc, Spojené státy rozhodly, že jim dodají ještě další zbraně.
(foto jak Obama si podává ruku s Kadáfím)
USA a jejich spojenci v NATO verbovali vůdce teroristických organizací společně se zločinci
z celého světa jako žoldáky a pak je cvičili ve speciálních táborech na tureckém a libanonské
m území. V Turecku mi tyto zvěsti potvrdili; že by znovu jen lži…? Člen pozorovatelské mise
Ligy arabských států a agent irácké rozvědky se během svého pobytu v Homsu velmi divil př
ítomnosti pákistánských, iráckých a afghánských žoldáků v zemi, když v některých z nich ro
zpoznal své věznitele v iráckém vězení Abu Ghraib nedaleko Bagdádu. Je důležité poznamen
at, že po osvobození Homs syrská vláda zajala více než sto žoldáků z arabských a dalších zem
í, včetně velkého počtu francouzských legionářů.
Izraelský web Debka, blízký k izraelské tajné službě Mossad, v srpnu 2011 oznámil, že NAT
O dodává přes Turecko syrské opozici přenosné systémy protivzdušné obrany, odpalovací zař
ízení protitankových raket, minomety a těžké kulomety. „Syrští Rebelové dostávali vojenský
výcvik v Turecku“, tvrdí izraelský web.
Minule jsem vzpomněl knihu “Velká šachovnice” a jejího autora Zbigniewa Kazimierza Brze
zińského, který byl považován za šedou eminenci americké zahraniční politiky; bezpečnostní
poradce amerického prezidenta Cartera a nyní zahraničněpolitický poradce Obamy. Podle něj
“ruská letadla nepřelétávají nad územím Ameriky, ale naopak. Americké vojenské jednotky, i
když zatím v omezené míře, jsou na území Ukrajiny, nikoliv ruské na Kubě nebo v Mexiku…
” A což teprve bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger, jenž ve svém textu pro Th
e Washington Post zkritizoval západní politiky za to, že „očerňují“ ruského prezidenta Vladim
ira Putina.
Píší o tom veškeré globální sdělovací prostředky bez cenzury. Kissinger také navrhl vlastní pl
án regulace krize na Ukrajině. Kissinger se zná s Putinem lépe, než kterýkoliv jiný Američan,
o zinscenovaném puči na Ukrajině řekl, že Ukrajina je generální zkouškou na to, co chce Zápa
d provést v Moskvě; tedy změnu režimu. A že se Henry, lišák starý, nějak vyzná; vidí totiž Sp
ojeným státům do karet… Proč Putin nepoužije vojenskou sílu? Má na to právo. Nechce, prot
ože ví, že by z toho byla válka; je zodpovědný, když je sám proti agresivní třicítce vůdců a ar
mád Západu? Copak si nepamatuje, jak Američané zasahovali rovněž na Haiti a v bývalé Jugo
slávii?
Washington byl ohledně Kosova velmi rychlý a uznal nezávislost regionu dva roky před tím,
než OSN v roce 2008 označila tento region za legální. Navzdory tomu, že v roce 1999, kdy bo
mbardovaly USA, resp. NATO, Bělehrad. A srovnání Krymu a Kosova? Nepatřičné. Condole
ezza Riceová, co se objímala s Kaddáfím, když smiřovala USA s Libyí, zdůraznila platnou ú
mluvu OSN o ochraně menšin. “Jsme přesvědčeni, že Kosovo je “sui generis” (zvláštní případ)
, jenž nastal kvůli rozpadu Jugoslávie a agrese prezidenta Miloševiče proti kosovským Albánc
ům, které donutil k humanitární krizi.” Viz. dnes Jaceňuk a Porošenko… Proč by nemohl být
východ Ukrajiny “sui generis zvláštní případ” a proč už NATO dávno nebombardovalo Kyjev jako kdysi Bělehrad…? Více
než 500 civilistů bylo zabito při úderech NATO v bývalé Jugoslávii. To ve východní Ukrajin
ě je humanitární krize dvojnásobná - na milion uprchlíků přes dva tisíce zabitých.
Inu, doba je zlá především pro ty, co nejsou patologickými odpůrci pravdy; co se mi může stát,
když jsem nikoho neurazil, ani nenapsal do titulku vulgární slovo? Každopádně mě neupálí z
a pravdu jako Husa, maximálně se přesunu do soukromých, ale, jak by řekl Mozart; moji čten
áři mně rozumějí…
USA a její “válka” -Jiří Vyvadil:
Ať si USA připojí k sobě Polsko. Ale my chceme mír.
Poláci dychtí po přítomnosti amerických vojáků na svém území. Proti gustu žádný dišputát.
Ale neměli by být troškaři s nějakou brigádou apod. Chtělo by to spíše, aby byli připojeni jak
o zámořská kolonie USA se zvláštním statutem polozávislého státu. Sikorský by se pak mohl
stát zastupujícím guvernérem. Výhodou by bylo, že i naši jestřábi a hlavně novináři, politici
TOP 09, lidovci a ODS by se mohli přestěhovat do Polska na autonomní území –
knížectví česko-americkopolské s Karlem Schwarzenbergem v čele a Bělobrádek by mu dělal komorníka. Protože by n
ebylo moudré, abychom tu měli rejdiště agentů CIA, předpokládám, že by se k této enklávě za
vedla vízová povinnost, případně malý pohraniční styk. Tím bychom měli jejich hysterické o
bavy z napadení ze strany Ruska vyřízeny. Žili by v USA a netahali by Američany k nám.
A tím opouštím žertovný úvod a už vážněji.
USA jsou světovým četníkem od nepaměti. Angažují se kdekoliv a rádi. Je to takový jejich ná
rodní sport. A v rámci hry přináší smrt, utrpění a následný politický a sociální zmar pod hesly
boje za svobodu, demokracie, lidských práv či hodnot euroatlantické civilizace. Jedinými –
a nepochybně záslužnými –
vojenskými akcemi v jejich historii byla válka za nezávislost a účast 1. a 2. světové válce…
A důvod byl jasný. Toto byly války spravedlivé a plně morálně založené. Všechny ostatní byl
y pochybné či dokonce zločinné a navíc ve svých důsledcích ať bezprostředních či následných
neúspěšné.
Nemusíme jistě chodit daleko, připomeňme zvěrstva a statisíce mrtvých ve Vietnamu, válku v
Korei… a mimochodem i zrůdnou podporu Polpotovcům, kteří vyvraždili 3 milióny svých sp
oluobčanů.
Doslova boom ve vojenských dobrodružstvích nastal po roce 1989, kdy Rusko rozvrácené a o
slabené nebylo s to se účinně vojenským avantýrám USA a jeho prodloužené ruky NATO brá
nit.
Irácka válka.
Vylhaná a zcela nelegitimní válka v Iráku, která přinesla na 500 000 mrtvých a jejímž praktic
kým výsledkem je následující „úspěch“.
Ano, v Iráku probíhají volby… A to je tak vše.
To ovšem nijak nezabraňuje tomu, aby byla tato země byla podle indexu zhroucených států vy
tvářených (americkým!) časopisem Foreign Policy v roce 2010 v pořadí 7. největší na světě. I
rák se také pravidelně umisťuje na posledních místech žebříčku podle světového indexu mír
u sestavovaném Institutem pro ekonomii a mír a v roce v roce 2010 měl tento index po Somál
sku nejmenší. Amnesty International uvádí, že tisíce lidí (většinou sunitů) jsou oběťmi poruš
ování lidských práv, mezi něž patří svévolné zatýkání, mučení a znásilňování (v tajných vězni
cích), dokonce i odsouzení k trestu smrti po nespravedlivých soudních procesech. Lidská práv
a porušovali i američtí vojáci, kteří mimo jiné zabili několik civilistů. Řeknu ti lapidárně : Za
Hussajna nemohlo být hůř.
A jako zvlášť vtipné pokládám, že si šíitská irácká vláda velice dobré rozumí s šíickým Iráne
m, který USA stále pokládají jako jednoho ze dvou největších nepřátel.
Afganistán
Afganistán, to už je a spíše ještě bude totální politické fiasko.
Tak volby jsou tak také, že plné násilí vražd a korupce…to všichni sledujeme.
Ovšem Afgánská válka je téměř dokonalým příkladem až totálního nedostatku předvídavosti
hraničíci s nesvéprávností všech politiků USA.
Budu stručný:
USA nejprve masivně a všestranně vyzbrojovali mudžahediny v boji proti sovětským vojsků
m, abyh z nich posléze vzniklý Taliban, vytvořil islámský stát, následně se v první fázi pod dn
es ironickým názvem „Nekonečná svoboda“ sice podařilo Taliban potlačit a prosadit s mafií a
drogami propojeného Karzaiho do čela státu, aby dnes tento muž hovořil o nich jako o okupa
ntech a když před týdnem přijel na krátkou návštěvu muž zvaný Obama, který se ve West poi
ntu sám sebe pasoval za vůdce svobodného světa a chtěl se s ním setkal neměl čas. Zřejmě mu
sel přerovnávat papíry z jednoho šuplíku do druhého. Američané odjedou nenávidění. A jen b
ych jim přál, aby je nechali vůbec odjet. Rusko je přirozeně přes své území nepustí a cestou př
es Pákistán čeká mnohé z nich možná smrt.
Výsledkem bude, že v zásadě v brzku se Taliban opět ujme své – pravda hrůzné vlády.
Uváží –
li se několik tisíc mrtvých amerických vojáků desítky tisíc a náklady USA v ceně blížících se
nepředstavitelným 4 biliónům dolarů, tak je jasné o jak promyšlenou akci jde.
Skvělý výsledek.
Humanitární bombardování Jugoslávie
Tisíce mrtvých včetně dětí a civilistů vůbec, teror s cílem podpořit islamistický stát Kosovo, v
jehož čele jsou nepochybně váleční zločinci, kteří stačili nechat povraždit či zastrašit pro svě
dky, kteří mohli pro nim svědčit před Mezinárodním soudem v Haagu.
Skvělý výsledek
Útok na Libyi
Raketové bombardování, opět tisíce mrtvých. Zabitý Kadáfí. Ovšem zem v trvalém chaosu, d
estrukci zjevně směřující k rozpadu. A jako bonbónek pro zachránce, zavraždění amerického
velvyslance islámskými džihádisty.
Skvělý výsledek.
Česká republika přežila mnohé, okupaci hitlerovským Německém, dočasný pobyt sovětských
vojsk…A jde to.
Nejsem si však jist, zda bychom přežili umístění Američanů či vojáků dalších zemí NATO na
našem území.
Já hlasuji proti.
NATO a jeho manévry:
Do Černého moře míří lodě USA, Kanady, Francie a Španělska.
Jedná se o lodě USS Ross (USA), Commandant Birot (Francie), HMCS Toronto (Kanada) a
Almirante Juan de Borbon (Španělsko), informovala agentura ItarTass s odvoláním na svůj zdroj. Podle agentury lodě vplují do Černého moře před 7. zářím –
americká a francouzská loď 3. září, kanadská a španělská 6. září.
Americké námořnictvo na svých oficiálních webových stránkách uvedlo, že „USS Ross, torpé
doborec třídy Arleigh Burke, vpluje do Černého moře 3. září, aby podporoval mír a stabilitu v
regionu.„
Podle agentury Itar-Tass je zatím v Černém moři pouze jedna loď NATO –
francouzská sledovací loď Dupuy de Lome, která by měla Černé moře opustit 5. září.
V Černém moři se po vypuknutí ukrajinské krize za letošní rok vystřídala řada lodí NATO. A
merický raketový křižník USS Vella Gulf vplul do Černého moře 23. května a odplul 12. červ
na, podobně to udělal 7. července a 14. července a ještě 6. srpna a 26. srpna. Dosud jde tedy o
tři návštěvy Černého moře.
Americká fregata USS Taylor vplula do Černého moře 5. února a odplula 9. března, stejně tak
to provedla 22. dubna a 12. května.
Mezi další americké lodě, které letos navštívily Černé moře, patří USS Donald Cook, USS Tr
uxtun[, USS Mount Whitney.
Černé moře již také navštívila francouzská vojenská loď Dupuy de Lôme.
Konvence z Montreux
Konvence z Montreux z roku 1936 je mezinárodní dohoda o proplouvání válečných lodí úžina
mi Bospor a Dardanely do Černého moře.
Dohoda stanovuje, že vojenské lodě jiných než černomořských států mohou zůstat v Černém
moři pouze po dobu 21 dní, přičemž váha vojenské lodě nemsí přesáhnout 45 000 tun.
Z výše uvedených informací je vidět, že loď USS Taylor letos na přelomu února a března tuto
dohodu porušila, protože v Černém moři strávila více než 21 dní. Podle dostupných informac
í to bylo kvůli závadě –
lodní šroub byl poškozen po najetí na mělčinu, maximální povolená doba pro sestrvání v Čer
ném moři tak byla překročena o 11 dní.
Od té doby si americké lodě dávají pozor a povolených 21 dní pro setrvání v Černém moři do
držují.
K přesunu vojenských lodí dochází v době, kdy se má konat summit NATO ve Velké Británii.
Summit bude trvat od 4. do 5. září.
„Summit ve Walesu měl původně řešit především budoucí směřování Severoatlantické aliance
po ukončení mise ISAF v Afghánistánu. Události posledních měsíců na Ukrajině však podsta
tně ovlivní agendu summitu. Členské státy Aliance budou diskutovat například o možnostech
navyšování svých obranných rozpočtů, přítomnosti aliančních vojsk na území východoevrops
kých členských zemí a o dokumentu reagujícím na ruské akce na Ukrajině pracovně nazvané
m Akční plán připravenosti,“
Mezitím probíhá v České republice vojenské cvičení NATO, kterého se kromě ČR účastní tak
é armády Belgie, Dánska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Maďarska, Německa, Slovenska, Vel
ké Británie, USA a Lotyšska. Cvičení začalo . září a bude trvat až do 15. září.
„Cvičení bude probíhat primárně z 22. základny vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavo
u…Létat se bude od 8. září do 12. září 2014 denně od 9 hodin ráno až do 23 hodiny noční. Let
y v nočních hodinách budou omezeny jen na minimální potřebný počet,“ píše se na webových
stránkách 22. základny vrtulníkového letectva.
Ministerstvo obrany uvedlo, že cílem cvičení je výcvik předsunutých návodčí s posádkami tak
tického a vrtulníkového letectva při podpoře činností prvků pozemních sil.
Ženevská dohoda vs. Skutečnost na současné Ukrajině
(Bílá kniha):
14.dubna 2014 A. Turčinov podepsal příkaz číslo 405/2014 o "rozhodnutí NSDC od 13.dubna
2014 "O naléhavých opatření na potlačení hrozby terorismu a ochrany územní celistvosti Ukr
ajiny. "
17.dubna 2014 v Ženevě na základě čtyřstranného jednání zástupců Ruska, USA, EU a Ukraji
ny se dohodlo na počátečních opatřeních deeskalace napětí v jihovýchodní Ukrajině, za předpokladu, že všechny strany by se měly zdržet
jakékoliv násilné akce, zastrašování a provokace. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, ž
e pro splnění ženevských dohod Kyjev pozastaví aktivní fázi ATO. Nicméně, se od tohoto pro
hlášení okamžitě distancoval Ukrajinský ministr zahraničí A. Deščica, a prohlásil, že vojenská
operace na východní Ukrajině bude pokračovat do úplného odzbrojení separatistů.
23.dubna 2014 vůdce "Pravého sektoru" D. Jaroš
řekl na tiskové konferenci v Dněpropetrovsku, že ruší svoji kandidaturu na místo prezidenta a
zaměřuje se na "boj proti separatismu a antisemitismu". Oznamuje o vzniku po dohodě s Mini
sterstvem vnitra a SBU speciálního batalionu "Donbas" v Doněcké oblasti. Podle něj ve "zvlá
štních jednotkách" budou bojovníci "Pravého sektoru", připraveni pomocí k útokům na jihový
chodě Ukrajiny.
Také oznámil stěhování svého sídla z Kyjeva do Dněpropetrovsku.
"Ve skutečnosti jsme splnili sen mnoha Ukrajinců, a armáda Bandery konečně překročila Dně
pr, "- řekl D. Jaroš
1) V současné době se koná mobilizace dobrovolníků trestních oddílů na Náměstí nezávislost
v Kyjevě.
2)Ukrajinská bezpečnostní síly zasáhly společný obytný dům v obci
Andreevka
22.dubna 2014 A. Turčinov trvá na pokračování zvláštní operace na východě Ukrajiny. Tisko
vý mluvčí Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU), M. Ostapenko řekl, že "Operace není časově
omezena, jen byla pozastavena na Velikonoční svátky". Pozoruhodné je, že to bylo oznámeno
hned po odjezdu z Kyjeva amerického viceprezidenta Bidena, který byl v Kyjevě na návštěvě.
23 duben 2014, úřadující místopředseda vlády Ukrajiny Viktor Yarema podává hlášení o zahá
jení "aktivní fáze" speciální operace ve východních oblastech Ukrajiny, které probíhá v soulad
u s nařízením A. Turinova.
V. Yarema zdůrazňuje, že orgány milice aktivně pracuji na likvidaci všech vzbouřenců v Kra
matorsku, Slovjansku a dalších městech Doněcké a Luganské oblasti.
02.05.2014 Ukrajinská vláda jednostranně zakázala Ruským leteckým společnostem přistání v
Doněcku a Charkově. Ruská strana poukázala na to, že tento případ je bezprecedentním poru
šením mezinárodní dohody o využiti vzdušného prostoru, porušuje práva cestujících a blokuje
humanitární lety, dopravující pomoc obyvatelům jihovýchodních regionů Ukrajiny.
04.5.2014 Německý deník "Bild» uvedl, že nové poradci Kyjevské vlády jsou převážně zaměs
tnanci americké speciální služby CIA a FBI. Oni "poskytuji pomoc při potlačování ve východní Ukrajině a zaučuji nové Ukraj
inské bezpečnosti jednotky. "
05.5.2014 Ukrajinské bezpečnostní síly provedly masivní útok na Slavjansk.
Nejvíce nelítostných bojů se konalo na okraji města v blízkosti obce Semenovka. Ultranacion
alistické gardy Ukrajiny se vyznačují svou krutosti: bombardují obytné domy a střílí na neozb
rojené lidi. Více než 20 milicionářů a civilistů bylo zabito, desítky byly zraněni, městské nem
ocnice jsou přeplněné.
06.05.2014 Bývalý "velitel Majdanu" Párubii podepsal rozkaz k začlenění všech struktur "Maj
danu" pod Ministerstvo vnitra, jako Národní gardy a armády, stejně jako vytvořit z nich Prapo
ry záložníků a nařídil jejich oficiální začlenění v příštích 10 dnech. Takové opatření je přímý
m porušením Ženevských dohod 17 dubna 2014, jedním z bodů kterého bylo odzbrojení a ods
tranění ilegální ozbrojené skupiny na Ukrajině.
11.05.2014 Německý deník "Bild» hlásí, že v řadách Ukrajinské
Armády a policie jsou 400 žoldáku z amerických vojenských struktur
SRI «Academi» (do roku 2009 "Blackwater"). Před tím milice Donbaské lidové republiky oznámila, že boje v jihovýchodní
Ukrajině se účastní anglicky mluvící cizinci.
29.května 2014 Ukrajinské ministerstvo zahraničí odmítlo oficiální nabídku Ruské Federace s
poskytnutým humanitární pomoci obyvatelům Východní Ukrajiny a zajistit bezpečnou cestu
do regionu, zasažených konfliktem.
30 květen 2014 Hlavní Vyšetřovací výbor Ruské Federace podal trestní oznámení za užívání z
akázaných prostředků a metod v bojích proti obyvatelům Doněcké a Luganské republiky. Ozn
ámení je podáno na členy ozbrojených sil Ukrajiny, také na jednotky Národní gardy Ukrajiny
a "Pravého sektoru" na základě ostřelování měst Slavjansk, Kramatorsk, Doněck, Mariupol a
dalších oblastí Doněcka a Luganska pro trestný čin podle části 1 § 356 trestního zákoníku Rus
ké federace (používání zakázaných střelných zbraní a způsobů vedení boje). Podle šetření, je
ostřelování těchto měst a obci v rozporu s Ženevskou úmluvou ze dne 12.8.1949 "O ochraně c
ivilních osob během války" příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny, bojových jednotek Ukrajiny
a "Pravého sektoru" úmyslným "zabíjením civilních obyvatel za použití zbraní, dělostřelectva,
letadel, včetně obrněných vozidel. "
Následkem toho jsou velké počty zabitých a zraněných, kromě toho jsou zničeny zcela nebo č
ástečně objekty průmyslu, energetiky, poškozeny komunikační a dopravní infrastruktury, obyt
né budovy a stavby, sociální a kulturní zařízení, včetně nemocnic, dětských škol a školek
02.06.2014 Endokrinolog Mariupolu P. Likhonosov hlásí, že v oblasti je absolutní nedostatek
inzulínu a dalších životně důležitých léků.
06.06.2014 Místní regionální zpráva Rostov (Ruská federace), oznámila, že během noci 56 června v Rostovské oblasti vzrostl více než na 12 tisíc počet občanů Ukrajiny.
15. dubna 2014 ministr obrany Ruské federace, S. Šojgu oznámil, že vojenská operace v Jihov
ýchodní Ukrajině zapojila více než 11.000 Ukrajinských vojáku z řád profesionálu. Do boje b
ylo nasazeno asi 160 tanků, bojových vozidel, pěchota a více než 230 obrněných transportérů,
minimálně 150 děl a minometů, bojové vrtulníky a letadla. Proti místním obyvatelům byly na
sazené jednotky Národní gardy, stejně jako skupiny, tvořené z extrémistů "Pravého sektoru."
K Doněcku a Lugansku byly přesunuty speciální jednotky vojáků SBU a MIA.
1) Shell vystřelil ukrajinskými silami hit sál školy číslo 13 ve Slaviansku. Děti a učitelé
měli štěstí, že měli dost času skrývat se ve školním sklepě
2) Ve Slaviansku rodiče skrývali děti ve sklepení před raketovými útoky. Nejsou před
skutečnými bombami
přístřešky. Kdo by si pomyslel, že přijde čas, kdy se lidé musí skrývat a nálety provádí na ně
jejich vlastní letectvo?
3) Radioamatéři zachytili rozhovory mezi ukrajinské Su-25 pilotem a jeho velením
během vojenské mise v Doněcku
16.dubna 2014 v Doněcké oblasti se střetli místní obyvatelé s vojáky nasazenými režimem z
Kyjeva na potlačení disentu:
v Mariupol Ukrajinská armáda ostřeluje místní obyvatele, kteří se pokusili vstoupit na území
vojenských jednotek č. 3057 Vnitřních vojsk s názvem "Ukrajina", 3 lidi bylo zabiti a 13 zran
ěno; v Kramatorsku vojenský transportér (BMD) Ukrajinské armády vypálil oheň na mírumil
ovné obyvatele. 3 lidí byli zraněni
16.dubna 2014 ve Slavjansku a Kramatorsku jednotky ATU Ukrajiny utrpěly naprosté selhání.
Divize 25té samostatné Dnipropetrovské výsadkové brigády vstoupila do města Kramatorsk, odkud byli
vyháni místními obyvateli. Šest obrněných vozidel pod vlajkami Ruska a Donbaské lidové re
publiky vstoupily do Slavjanska, kde zajaly obránce, část vojáku armády se vrátila do své zákl
adny. Další den, Alexander Turinov nařídil rozpustit jednotku "pro zbabělost a přikázal vzdát
se svých zbraní."
16.dubna 2014 v Oděse, Ukrajinští policisté zadržely radikály kteří měli plné auto bitů, helem,
omamných látek a "molotovových koktejlu".
V noci z 20.dubna 2014 O Velikonočních svátcích bylo příměří porušeno: na kontrolním stan
ovišti u vjezdu do Slavjansku byly ostřelovány kolony automobilů. V důsledku boje byli zabit
i dva neozbrojení aktivisté, jeden milicionář a tři lidé byli zraněni. Později se podařilo chytit d
vě vozidla útočníků, ve kterých byly nalezeny střelné zbraně zahraničí výroby, letecké mapy d
ané oblasti a číselné označení členů "Pravého sektoru." Později, místní policií bylo zjištěno, ž
e 12 útočníku odjelo ve směru Charkov, kam odvezli své mrtvé a zraněné.
25.dubna 2014 Vůdce "Pravého sektoru" D. Jaroš
vyzval pověřeného prezidenta Ukrajiny Alexandra Turinova začít masivní operace proti obyv
atelům Jihovýchodu.
01.5.2014 Okresní správní soud v Kyjevě zakázal na Ukrajině Ukrajinskou stranu "Ruská jed
nota", obvinil je z "porušení svrchovanosti a územní celistvosti členských států. "
02.5.2014 Ukrajinská vojska zahájila útok na Slavjansk za účasti extremistů z "Pravého sektor
u" a dalších ultraorganizaci. Během útoku Ukrajinských vojáků byly použité bojové vrtulníky a obrněná vozid
la. V rádiu zněla angličtina, mezi útočníky byli pozorováni vojáci vyzbrojení americkými puš
kami M16. Na okraji města militantní skupiny "Pravého sektoru" rabovaly obchody s potravinami a p
rohledávaly bydliště místních obyvatel. Slavjansk byl zcela zablokován Ukrajinskou armádou,
která zakázala opustit město ženám s dětmi.
05.05.2014 Ve městech východní Ukrajiny nazrává humanitární katastrofa –
nedostatek léku, krve pro zraněné, chybí potraviny.
Tiskový mluvčí Mezinárodního Červeného kříže (ICRC) pro Evropu a střední Asii DavidPierre Marquet hlásí akutní potřeby léků v Kramatorsku a Slavjansku. Podle něj, deficit léku j
e i v dalších městech na východní Ukrajině. Zejména v Lugansku chybí antibiotika. Obtížná si
tuace s medikamenty je v Doněcku a Oděse.
13.května 2014 Během karatelné operace pod Kramatorskem
Ukrajinská armáda v rozporu s dohodou OSN používá 3 vrtulníky se symbolikou a identifikač
ními znaky OSN. Dříve tyto vrtulníky byly použity v mírových operacích OSN v afrických ze
mích.
1) Ukrajinské kárné výpravy využily vrtulníky, které nesou symboly OSN, což je
zakázáno v souladu s předpisy této mezinárodní organizace
2) Alexander Malykhin, předseda ústřední volební komise regionu Lugansk,
oznamuje výsledky referenda: většina lidí podporuje oddělení v regionu od Ukrajiny!
V noci z 16 na 17 května 2014 během útoku na Slavjansk Ukrajinskou armádou bylo poprvé b
ěhem represivní operace použito těžké dělostřelectvo (houfnice). Zasažené byly obydlené kva
rtály, hodně zraněných.V důsledku ostřelování těžce poškozen železniční most v obci Andreje
vka (okr.Slavjansk).
05.5.2014 Sponzor "Euromajdanu "a" Pravého sektoru " I. Kolomojski majitel jedné z největších Ukrajinských bank "Privatbank" zavírá pobočky bank v Doněcku a Lugansku. Prostřednictvím Banky se vypláce
ly důchody více než 400.000 důchodců Doněcka a Luganska, stejně jako 220.000 různých soc
iálních dávek. Místní obyvatelé mají vážné problémy s vyplacením důchodů, mateřských dáve
k, stipendia a platů.
19.května 2014 ministr vnitra A. Avakov oznámil pozastavení plateb důchodů a platů obyvate
lům Slavjanska a Kramatorska.
1) V Doněcku, horníci z pěti dolů protestují proti činnosti ukrajinských vojáků.
2) Tato žena zemřela v dělostřelecké palbě, jehož cílem bylo Doněcké nádraží.
03.06.2014 Mluvčí starosty Slavjanska S. Horoshova oznámila, že Ukrajinská vojska se stáhla
do města, včetně tanků, samohybných minometů "Tulip" houfnic a raketometů "Grad".
03.06.2014 V Krasné Lymaně Ukrajinští vojáci ostřelovali a poškodili budovu nemocnice. Za
sažena byla střecha a poškozen byl i plot nemocnice.
03.06.2014 Červený kříž Ukrajiny, Ruský Červený Kříž, Mezinárodní federace Červeného kří
že a Červeného Půlměsíce a také Mezinárodní výbor Červeného kříže ve společném prohlášen
í vyjádřili krajní znepokojení nad humanitární situací na jihovýchodě Ukrajiny.
V noci z 34 06, 2014 bylo zasaženo město Štěstí (Luganská oblast). Podle předběžných údajůbyly zniče
ny domy a místní studna.
34 06 2014 Národní gardy Ukrajiny provádí hromadné ostřelování těžkým dělostřelectvem Sla
vjansku a přilehlých obci. Na předměstí Slavjanska bylo provedeno osm leteckých náletu. V d
ůsledku byl poškozen centrální zásobník vody, Kramatorsk a sousední vesnice jsou bez vody.
Hodně oběti je mezí civilisty.
04.6.2014 Vedení Doněcké železnice hlásí na nádraží v Červeném Limanu v důsledku náletu
Ukrajinských bombardéru silné poškození železniční tratě, byla zrušena řada příměstských vla
ků.
05.06.2014 Ve zvláštní monitorovací zprávě mise OBSE se konstatuje, že již tak napjatá situa
ce v Donbasu se může dále zhoršovat vzhledem k "posílení protiteroristické operace Ukrajins
kou armádou a přetrvávajícímu odporu protivládních sil."
Uvádějí zesílení bojů v oblasti Slavjanska a Kramatorska, ve kterých byly nasazeny k útokům
letadly a bojové vrtulníky, vedení Donbaské lidové republiky brzy očekává rozsáhlý útok na
Doněck Ukrajinskou armádou. Označuji nárůst útoku v Lugansku a jeho okolí.
07.6.2014 " Ministr vnitra " Ukrajiny A. Avakov hlásí propuštění 20 vojáku praporu "Černigo
v" pro odmítnutí účasti v "protiteroristické operaci" v regionu Lugansk. Dříve byli odvolání v
ojáci bývalé jednotky "Berkut" pro odmítnutí podílet se na represivní operaci v Jižním region
u Ukrajiny.
02.5.2014 V malém městečku Yasnogorka (Doněcký kraj) neozbrojení místní obyvatelé se sn
ažili zastavit obrněné kolony Ukrajinského vojska. Aby zastrašili lidi, střílejí vojáci do vzduch
u. Obrněný transportér přejel staršího muže, který v šoku a se zlomeninou obou noh byl převe
zen do nemocnice.
01.06.2014, Donbaská lidová republika hlásí, že během převozu těl domobranců, zahynuvších
při obraně letiště, Ukrajinští ozbrojenci atakovali sanitku a pohřební vůz. Šest lidi zemřelo.
1.06.2014 Pod palbou Ukrajinských ozbrojenců ve Slavjansku se ocitl dětský domov "PaRus
Naděždy" a také výzkumný ústav vysokého napětí. Pod ohněm se ocitl závod "Stroymash" a "
Slavtyazhmash". Pět civilistů bylo zraněno střepinami.
02.06.2014 Bojové letadlo Ukrajinských vzdušných sil v Lugansku bombarduje budovu státní
správy. 8 lidí bylo zabito a 28 bylo zraněných. Přičemž, podle zachycené komunikace letoun
u s naváděčem pilot úmyslně zasáhl civilní cíle. To bylo potvrzeno speciální monitorovací mi
sí OBSE, působící na Ukrajině.
05.06.2014 V důsledku pravidelného ostřelování Ukrajinskými silami v rámci útoku na Seme
nivku u Slavjanska došlo k požáru chemického závodu "CAPCHIM" , kde se nacházelo až 20
0 tun síry.
06.06.2014 Dva železniční dělníci při opravě železniční tratě v Krasném Limanu byli zabiti.
06.06.2014 Kolony Ukrajinských obrněných vozidel, včetně tanků, začínají aktivní útok na Sl
avjansk. Podle svědků, v důsledku ostřelování v oblasti Mandrychino bylo vážně zraněno něk
olik civilistů. Sanitní vůz se nemůže dostat ke zraněným. Lidé krvácejí, ukrytí ve sklepích a s
uterénech domu. Ukrajinští vojáci dále pokračuji v ostřelování vesnice Semenovka, na východ
od Slavjanska.
06.06.2014 V důsledku ostřelování Ukrajinskými silami obce Cherevkovka pod Slavjanskem
byli zničeny čtyři domy na ulici Leningradská. V jednom z nich začal požár.
06.6.2014 Tisková zpráva Donbaské Energetické společnosti oznámila, že ve Slavjansku zůst
alo bez elektřiny na 40 městských obvodů, 11 nemocnic a několik administrativních budov.
07.6.2014 Hlava Luhanské lidové republiky Bolotov uvedl, že dne 2. června, v důsledku střet
u v Lugansku zabito 13 lidí, z toho 10 – civilistu.
08.06.2014 Ukrajinská armáda útočí dělostřeleckými bombami na centrum Slavjanska. Podle
místních obyvatel, granáty explodovaly v blízkosti centrálního náměstí, městské rady a komu
nikační síti. V těchto hodinách v centru města je hodně lidí, protože v chrámu na náměstí kon
čí sváteční bohoslužba. Mezi civilními obyvateli jsou oběti na životech a mnoho zraněných stř
epinami. Město má vážné problémy s pitnou vodou v důsledku poškození vodního potrubí děl
ostřelbou. Ve stejný den, Ukrajinská armáda obnovila útok na Semenovku pod Slavjanskem.
Podle některých zpráv, do ostřelování byly nasazeny raketomety "Grad". Na webových stránk
ách obránců můžete najít záznam: "Dnes vesnici Semenovka pod Slavjanskem zničíme úplně.
Ne najdete tady jedinou celou budovu."
Pavel Gubarev, lidový gubernátor Dopněcké lidové
republiky k tomu dodává:
„Nyní se obracím k vám, nelidé, fašisti a banderovci, vrahové dětí a karatelé já se obracím k těm kreaturám, které otevřeně páchají genocidu na Ruském národu, k těm, kd
o vraždí s pomocí těžké artilérie a leteckých úderů ženy, děti a staré lidi, k těm, kdo vymazáva
jí z povrchu země celá města a vesnice, k těm, kdo používají kazetové bomby a chemické zbr
aně proti civilistům.
Poslouchejte mě, kreatury.
Každý z vás ponese zasloužené následky svých činů za vraždy dětí, žen a starých lidí. Budeme k vám nemilosrdní a podle válečných zákonů vás b
udeme zabíjet bez kapky slitování.
Včera byl ve městě Stara Kandrašovka, kde žije jenom civilní obyvatelstvo a kde nikdy nebyl
o stanoviště milic, vojenskými silami proveden letecký úder. Oni zavraždili nevinné lidi, kteří
se ničím neprovinili. Následky jsou hrůzné silou výbuchu byli lidé doslova roztrháni na kusy, ostatky těchto lidí se museli sbírat po částe
ch. Byly zavražděny děti, jedna ze zavražděných dívenek dovršila v předvečer výbuchu pěti le
t. Byly zraněny desítky lidí, stovky jich zůstaly bez střechy nad hlavou. Ukrajinské letectvo zn
ičilo jejich domy a dvory, ve kterých žili a které užívali po celé generace. Nyní ti lidé nemají
kde žít, ti, kteří by chtěli odjet, nemají tu možnost, a jiní ani nemají, kam by odjeli.
Chci říci, že dennodenně jsme svědky systematického vybíjení především civilního obyvatelst
va podle teritoriálního a etnického klíče.
To je genocida.
Vidíme znovuzrození fašismu v centru Evropy, nad kterým takzvané civilizované evropské a
západní společnosti úmyslně zavírají oči. Dělají, že si nevšimly, co se děje na Donbasse.
My nespoléháme na jejich čestnost, nespoléháme, že zaujmou spravedlivý postoj a začnou ob
hajovat civilisty a lidská práva, o kterých neustále tak krásně hovoří ve svých organizacích a v
parlamentních projevech mnozí evropští a američtí politici.
Vůdci Evropy a USA, podle našeho hlubokého přesvědčení, dávno uvázli ve lžích a licoměrn
osti.“
1) Členové kárných oddílů drží Ruské novináře z «Life News» TV
kanál jako teroristy
2) Po dvou měsících vazby, byl Pavel Gubarev, guvernér lidí z Doněcké republiky,
propuštěn
1) Pravý Sektor -radikálové přinesli smrt Slaviansku
2) Prezidentské volby na Ukrajině nezastavil občanskou válku
Zakarpatská Ukrajina (Bílá kniha):
01.04.2014 prokurátor Zakarpatské oblasti O. Sydorchuk uvedl, že
na jeho radu příslušné orgány sledovaly všechna prohlášení, včetně zahraničních o přítomnost
i separatismu. Podle něj veřejná prohlášení zástupců stran nebo organizací, která nesou znaky
separatismu, mají být považována za zločin proti lidskosti, ohrožují národní bezpečnost, a pac
hatelé by měli být postaveni před zákon.
02.04.2014 v Zakarpatské oblasti zahájilo SBU trestní vyšetřováni
proti hnutí Rusín."Důvodem bylo prohlášení, zveřejněné na internetu, a odvysílané Ruskou tel
evizí. V tomto případě k výslechu SBU byl pozván předseda parlamentu Podkarpatské Rusi N.
Warden. Zakarpatští Rusíni žádali, aby byli uznáni jako národnostní menšina, jako je tomu ve
22 zemích, včetně Evropy. Část Rusínů žádá o uznání referenda z roku 1991 o "samosprávné
m územím zřízení", pro které tehdy hlasovalo více jak 75 procent Zakarpatské Rusi.
25.dubna 2014 na dálnici "Kyjev Chop", stejně jako v Mukačevu (Zakarpatská oblast) se objevily billboardy s hákovými kříží,
sestavený v barvách stuhy Sv. Georgie doplněné urážejícím textem. Některé osobnosti veřejné
ho života Zakarpatí, stejně jako většina komentátorů sociální
sítě považuji tuto reklamní kampaň, jako podněcování etnické nenávisti a vyzvali k zastavení
hysterie kolem stuhy Sv. Georgie.
25.dubna 2014 v Užhorodu (Zakarpatská oblast) postavili "památník povstalcům z východu" lidská postava ve svrchníku s Ruskými vlajkami a kufrem.
Porušení práva na svobodu projevu a názoru, včetně
politických, zastrašování a únosy politických odpůrců,
svědectví o násilnostech (Bílá kniha):
07.4.2014 na letišti v Doněcku zaznamenali přistání letadla
asi se 150 zahraničními vojáky podřízených American Private Military Company «Greystone
».
13.dubna 2014 u vjezdu do Slavjansku (Doněcká obl.) "Pravý sektor napadl" členy lidové mili
ce Donbasu ". Jeden člověk byl zabit, devět bylo zraněných.
17.dubna 2014 poblíž obce Sergejevka (Doněcký kraj), Ukrajinští vojáci napadli skupinu příz
nivců federalizace Ukrajiny. Několik lidí bylo zraněno.
17.dubna 2014 V obci Izjum (Kharkovská obl.) rozhodnutím dle Kyjeva na základě "protitero
ristické operace" bylo nasazeno 1000 Ukrajinských vojáků. Vojáci nemají dostatek potravin, j
sou nuceni drancovat a okrádat místní obchody s potravinami.
17.dubna 2014 v Doněcké oblasti Ukrajinská vzala armáda jako rukojmí vesničany obce Kutu
zovky. Od lidí vyžadovali palivo, přičemž pod pohrůžkami, svlékli lidi do spodního prádla, bi
tím, ponižováním a nadávkami vojáci žádali o zásoby a vybavení. Všechno si přitom nahrával
i na mobily. Lidé byli propuštěni výměnou za motorovou naftu (litr na osobu), dokud nezasáh
la policie. Podle obyvatel, část "Ukrajinské posádky " nerozuměla ani Rusky, ani Ukrajinsky,
a mluvili pouze anglicky.
18.dubna 2014 Ve Slavjansku se našli tajné skrýše se zbraněmi se symbolikou "Pravého sekto
ru", zde byly kazety s neznámým plynem, 2 pistole, 2 kg TNT, improvizované rozbušky, drát
y a rádio.
19.dubna 2014 V řece Torec poblíž obce Raygorodok (u Slavjanska) policie objevila těla dvo
u mužů s příznaky mučení. Místní obyvatelé si jsou jisti, že je to práce militantů známých pro
jejich krutost s názvem "Pravý sektor", kteří několik dní před tím, společně s Ukrajinskou arm
ádou dorazili do Slavjanska. Později ministerstvo vnitra přes tiskové služby Ukrajiny uvádí, ž
e identifikovali jako jednou z obětí zástupce městské rady z Gorlovky, člena strany "Batkivsc
hina " V. Rybaka.
01.05.2014 Národní garda Ukrajiny atakovala blok obránců před vjezdem do Donbasu, Krasn
oarmeisk (Doněcká obl.) 11 neozbrojených obyvatel, kteří byly ve službě na kontrolním stano
višti byli zajati a převezeni na neznámé místo.
03.5.2014 Během bojů v Slavjansku bylo zabito 15 milicionářů, 11 z nich bylo neozbrojených.
03.5.2014 Ukrajinské bezpečnostní síly začaly speciální operaci v Kramatorsku (Doněcká obl.)
. Ozbrojení muži v uniformách bez označení se snaží "vyčistit" město od "separatistů".
V blízkosti Kramatorsku vojáci Národní gardy zabili dívku zdravotní sestru (Yulii Izotovovou, 21 let) a její tři přátele. Auto, kterým mladí lidé se snažili
odjet na bezpečné místo, se ocitlo pod palbou z automatu.
Podle ministerstva zdravotnictví Doněcké regionální státní správy během bojů v Kramatorsku
6 lidí zemřelo, 15 lidí se střelnými poranění bylo převezeno do nemocnice.
V noci z 67 5, 2014 v Mariupoli Ukrajinská armáda zaútočila na blok domobranců na vjezdu do města. J
eden člověk byl zabit a deset zraněno.
Ráno 07.5.2014 v Mariupoli Ukrajinská armáda a ozbrojenci z "Pravého sektoru " obsadili bu
dovu městské rady, která byla pod kontrolou místní milice. Během útoku proti lidem, kteří byl
i v budově, byl použit neznámý plyn. 15 lidí bylo převezeno do nemocnice s popáleninami očí
a dýchacích cest. Desítky příznivců federalizace Ukrajiny bylo zadrženo policií.
08.05.2014 v Charkově byl unesen aktivista za federalizaci Ukrajiny, prezident Kyjevského s
portovního biker klubu "Night Wolves" A. Vereščagin Zmizel poté, co byl propuštěn na kauci
v 97 tisíc hřiven (byl zatčen 8.5. za organizování humanitární pomoci Slavjansku inzulínu a léků pro děti).
Hned po propuštění ho silou donutili nastoupit do vozu a byl odvezen neznámo kam. Dle doh
adu, byl unesen ultranacionalisty Pravého sektoru.
19.května 2014 Vojáci Národní gardy Ukrajiny zastavili linkový autobus na trase "Kramators
kSlavjansk". V autobusu cestovaly převážně ženy, které přinutili vystoupit na ulici, kleknout n
a kolena a učinili s nimi výslech.
V noci z 21 do 22. května roku 2014 v městečku Volnovaha (Doněcká obl.) na vojáky Ukrajin
ské armády, kteří odmítli střílet do bezbranných lidí zaútočili rekruti 51 divize Národní gardy
pomocí obrněných vozidel a bojových vrtulníků. Někteří z nich přijeli vozy "Privatbanka" oli
garchy I. Kolomojského. Na místě bylo zabito 16 Ukrajinských vojáků, zraněno více než 40 d
alších.
6.04.2014 v Kyjevě, tzv. Rada Majdanu a Rada Euromajdanu (rada zástupců ultrapravého blo
ku) rozhodla zavést na Majdanu Nezaležnosti (náměstí Nezávislosti) zákaz vycházení od 1:00
do 05:00 hodiny ranní. Byli úplně zakázány veřejné aktivity a jakékoliv akce, bez schválení.
Zakázán pohyb v okolí náměstí. Hlídky máji právo kontrolovat dokumenty.
07.4.2014 v Kyjevě, asi 100 aktivistů "sebeobrany Majdanu", "Pravého sektoru" a "Euromajd
anu" zablokovali budovu Nejvyššího soudu Ukrajiny, kde se měl konat kongres soudců Ukraji
ny. Extremisté spěchali do budovy a požadovali schválení zákona o lustraci, pak vyvedli dele
gáty kongresu na ulici. Na výjezdu z Nejvyššího soudu několik radikálů napadli bývalého min
istra spravedlnosti Alexandra Lavrynovycha, uhodili ho do hlavy a snažili se spacifikovat. Po
uze osobní zásah hlavy tzv. lustračního výboru Nejvyšší rady Ukrajiny E. Soboleva ho zachrá
nil od útoku.
dubna 2014 v Kyjevě, kandidát na prezidenta O. Carev byl surově zbit před budovou televizní
společnosti, kde se měl účastnit programu v přímém přenosu "Svoboda projevu". Na politika
agresivní dav zaútočil a extremisté "Pravého sektoru" žádali o jeho odstoupení od účasti v pre
zidentských volbách. O. Carev je předsedou Antifašistického Fóra Ukrajiny a podporuje feder
ální strukturu země. Také před vstupem do budovy TV byl napaden další kandidát na preziden
ta Ukrajiny, zástupce lidové rady strany Regiony M. Dobkin. Jeho auto zdemolovali, propíchl
i pneumatiky, posypali moukou a polili roztokem zelenky. Asistenti M. Dobkina byli zranění.
Dříve politik byl opakovaně zatýkán, vyhrožovali mu opakovaně smrtí pro jeho kritiku ohledn
ě současného kabinetu v Kyjevě.
Dnepropetrovského regionu guvernér Igor Kolomojsky (na snímku vpravo) byl stíhán za
cynickou
Iniciativu, po návštěvě generálního prokurátora následující útok Pravého sektoru na Olega
Careva
oznámil své odstoupení z ukrajinské prezidentské volby.
Kdo střílel na Gennady Kernese, starostu Charkova? Podle odborníků to, je nepravděpodobné,
že současným ukrajinským orgánům se podaří identifikovat. Koneckonců, organizátoři
pokusu o atentát mohou zabírat
vedoucí pozice Ukrajinských bezpečnostních službeb.
19.dubna 2014 v Charkově, Ukrajinští policisté zadrželi jednoho z koordinátorů hnutí pro fed
eralizaci Ukrajiny K. Dolgova na absurdní obvinění ze žhářství bankomatu!
27.dubna 2014 v Charkově agresivní dav fanoušků fotbalových klubů "Metalist" a "Dněpr", v
yzbrojení holemi, petardami a kameny napadli neozbrojené příznivce federalizace Ukrajiny.
V důsledku toho, 14 osob bylo převezeno do nemocnice s poraněním různé vážnosti.
V noci z 5 na 6 05 2014 v Dněpropetrovsku neznámá skupina podpálila kancelář vůdce "jihov
ýchodu" O. Careva.
07.05.2014 V Severodoněcku (Luganské obl.) karatelé "Pravého sektoru" zaútočili na budovu
prokuratury, hlídanou příznivci federalizace
08.05.2014 v Mariupoli jednotky Národní gardy zaútočili na Městské státní zastupitelství a be
z varovaní zahájili palbu. Jeden člověk byl zraněn.
09.05.2014 v Mariupoil Ukrajinská armáda a ozbrojenci z praporu "Dněpr" (Dněpropetrovský
batalion, financovaný Ukrajinským oligarchou I. Kolomojským) se pokusili zaútočit na budo
vu městského úřadu, na zaměstnance, kteří odmítali plnit rozkazy od Kyjeva. Na pomoc přisp
ěchali neozbrojení občané. Ukrajinské vojáci zapálili oheň mezi lidmi a s použitím těžkých ob
rněných vozidel a raketometů. 9 lidí zemřelo, 42 bylo zraněno. Budova městské policie byla k
ompletně spálena.
V noci z 9-10 05, 2014 částečně vyhořela budova magistrátu.
09.05.2014 Ve Slavjansku neznámý muž vážně zranil zbraní 12ti letého chlapce, který měl na košili Ruskou Georgijevskou pásku.
10.05.2014 v Bryanku (Luhanská obl.), neznámí útočníci napřed zbili, pak zastřelili příznivce
federalizace za to, že rozdával letáky k účasti v referendu.
V noci z 14 to 15 dubna 2014 byla zapálena administrativní budova na předměstí obce Andrej
evka ve Slavjansku. Budova kompletně vyhořela.
21.dubna 2014 v Kyjevě militanti "Pravého sektoru" surově zbili vůdce Ukrajinského hnutí "
Vernoje kazačestvo" A. Selivanova. Podle něj k útoku na jeho osobu došlo, pro jeho veřejné n
ázory za vytváření užších vazeb mezi Ukrajinou a Ruskem.
23.dubna 2014 V Cherkasku (Dněpropetrovská oblast) Kyjevský režim vyhlásil mobilizaci po
d hrozbou trestního stíhání na 93. motorizovanou brigádu, aby ji donutil se zúčastnit akce potl
ačení občanů jihovýchodní části země, nespokojených s novou vládou.Vojáci vyjádřili nespok
ojenost s podmínkami v táboře, stejně jako skutečnost, že jejich rodiny jsou ponechány bez ob
živy. Mnoho záložníků po "mobilizaci" bylo propuštěno ze zaměstnání, a stát odmítá poskytn
out jakoukoli pomoc jejich manželkám a dětem. Původní cvičeni bylo naplánováno na 10 dní,
ale protáhlo se na neurčitou dobu. Navíc, mnozí z nich nesouhlasí s válkou proti vlastnímu li
du.
24 duben 2014, Ukrajinská armáda se pokouší o útok na Slavjansk, s nasazením vrtulníků a o
brněných vozidel vstoupila do města, kde bylo zabito 5 lidi z řád milice a několik lidí bylo zra
něno. Ukrajinská armáda utrpěla porážku ze strany 3.skupin příznivců federalizace a musela o
dstoupit.
30.dubna 2014 v Kyjevě, na setkání s hlavami regionálních správ Prezident Ukrajiny A. Turči
nov dal pokyn vytvořit v každém regionu "Územní obranné prapory" z vlastenců země, kteří j
sou se zbraněmi v ruce připraveni bránit Ukrajinu.
01.04.2014 v Kyjevě, byl surově zbit poslanec městské rady Strany regionů Polyusov. Podle
V. Polyusova, se na něj vrhli dvě neidentifikované osoby schované pod kuklama.
02.04.2014 na webových stránkách trueinform.ru jsou údaje sesbírané jedním z účastníků hnu
tí odporu Charkov, podle níž místní orgány v zemi zahájili až 140 trestních vyšetřování pro pr
osazování separatismu a 53 občanů Ukrajiny bylo obviněno ze separatismu. Toto je reakce no
vé Ukrajinské vlády proti těm, kdo vyzývají k federalizaci země.
08.04.2014, úřadující Ministr vnitra A. Avakov rozhodl uspořádat "čistku" v řadách Charkovs
ké policie. Řekl, že více než 30 procent zaměstnanců bude propuštěno na základě obvinění ze
sabotáže podpory demonstrací v Kyjevě.
08.04.2014 v Kyjevě, u budovy Nejvyšší rady Ukrajiny byly nosení
transparenty s požadavkem "věznit každého, kdo nosí pásku S. George s Ruskou symbolikou"
08.4.2014 Nejvyšší Rada přijala pozměňovací návrhy k trestnímu řádu Ukrajiny o zvýšení tre
stu odnětí svobody za "separatismus" a odhlasovala lustrační zákon. 145 soudců budou zlustro
vány pro podezření ze zapojení do nepovolených masových demonstraci za nezávislost a bud
ou trestně stíháni. Neustálé hrozby Kyjeva směřují na obyvatele Jihovýchodní Ukrajiny, podp
orující federalizaci země. Jsou prohlášeni za "separatisty".
08.4.2014 Poslankyně za stranu "Svoboda" I. Farion, komentuje "čistku" v Charkově:
"Já bych se zachovala mnohem tvrději. Já bych prostě střílela! Vrah vládne v naší zemi! Měli
jsme ho vyhnat už v roce 1654! Proto naše dnešní reakce jsou absolutně adekvátní, ale opatře
ní musí být mnohem tvrdší! Tito tvorové si zaslouží jen jedno -. Smrt! "
09.04.2014 v IvanoFrankovsku na centrálním náměstí naproti sídlu regionální státní správy z iniciativy místní "d
omobrany Majdanu" a "Pravého sektoru" je postaven tzv. pilíř hanby, na kterém byly vyvěšen
y fotografie "zkažených" lidi, kteří zdiskreditovali sebe spoluprací s režimem Janukovyče."
09.04.2014 v Nikolajevu extremisté "Pravého sektoru" házeli vejce, polili vodou, a pak zbili k
andidáta na prezidenta Ukrajiny, poslance rady ze Strany regionů O. Careva, který přijel do m
ěsta návštivit v nemocnici zraněné aktivisty, demonstrující za federalizaci Ukrajiny.
8.dubna 2014 kandidát na prezidenta Ukrajiny O. Carev a M. Dobkin se nesmějí účastnit před
volebních debat, naplánovaných v období od 9. do 23. května veřejnoprávní Ukrajinskou TV.
29.dubna 2014 lídr jihovýchodního regionu O. Carev stáhl svou kandidaturu z prezidentských
voleb a vysvětlil své rozhodnutí tím, že Kyjevská vláda mu nedala možnost donést hlas lidí ji
hovýchodu k obyvatelům jiných regionů Ukrajiny. "Příjezd do Kyjeva je životu nebezpečen,
a účast v televizní debatě kanálu UT-1 prostřednictvím telekonference byla zamítnuta "citovala bývalého kandidáta tisková agentura.
30.dubna 2014 v Nikolajevě neidentifikované osoby vystřelili na auto starosty D. Nikolaeva.
Dříve on a jeho manželka měli opakovaně výhružné telefonáty.
02.05.2014 na internetu se objevilo video, ve kterém aktivisté z "Pravého sektoru" převzali od
povědnost za minulé i budoucí únosy aktivistů odporu v Charkově.
14.května 2014 v Dněpropetrovsku, ozbrojení muži v maskách a černé uniformě Národní gard
y se pokusili spálit dům O. Careva. Rozbili plot, zdevastovali vše v domě, vystřelili na auto za
parkované ve dvoře a odjeli Dům začal hořet. Nicméně, jak se ukázalo, škody byli způsobené
někomu jinému, protože útočnici si spletli a adresu zničili dům souseda O. Careva.
V noci z 20 21. květnem roku 2014 v Dněpropetrovsku neznámými lidmi byl zapálen dům a a
uto O. Careva. Uvádí se, že ve dvě hodiny ozbrojení muži přišli a hodil na dům "molotovovy
koktejly".
29 květen 2014, asi 30 lidí v neznámých uniformách a maskách vnikli do "Dněprovské papíre
nské továrny" kterou vlastní O. Carev, a oznámili, že továrna změnila majitele.
03.06.2014 Nejvyšší rada odhlasovala, že na O. Careva, za federalizaci Ukrajiny bude podáno
trestní oznámení a vydán zatykač.
Intolerance z náboženských důvodů, včetně ohrožení
Ukrajinské pravoslavné církve (Bílá kniha):
02.04.2014 Oděská diecéze Ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu (UOC)
poslala otevřený dopis předsedovi Nejvyšší rady Ukrajiny Alexandru Turchinovi v souvislosti
s povolením k prohlídky vyšetřovatelů SBU, která se konala 01.4.2014 v domě předsedy diec
éze v Oděse, misionáře katecheze, rektora kostela sv Tatiany, ctěného kněze, otce tří dětí a arc
ikněze O. Mokryaka.
Dopis končí slovy:"Všichni jsme vyjádřili protest proti Bezpečnostním službám Ukrajiny, kte
ré vedou praktiky zastrašování, pronásledování a represí. Žádáme Vás jako hlavu Ukrajinskéh
o parlamentu k okamžitému zásahu v této situaci a zastavení protiústavní činnosti, porušování
práv a svobod občanů Ukrajiny, včetně kněží Ukrajinské pravoslavné církve.
Jazykem hrozeb, ultimát, zastrašování, provokací, politických nátlaků, pronásledování disiden
tů nelze sjednotit Ukrajinu!
Nechceme, aby nepokoje přerostly v narušení míru v našem multietnickém a multikulturním s
tátě. Doufáme ve spravedlivé a rozumné rozřešení tohoto problému!"
03.4.2014 při setkání metropolity Oděsy Izmaila Agafangela s vedoucím pozorovatelské mise,
komisaře OSN pro lidská práva A. Hudokormoffa v Oděse, se diskutovalo o současné obtížn
é situaci na Ukrajině a právech pravoslavných věřících. Zástupce metropolitanu Agafangel př
edal zástupci OSN výzvu duchovenstva a věřících z diecéze Oděsy generálnímu tajemníkovi
OSN na podporu proti politickým a náboženským represím a nelegálnímu pronásledování tajn
ými službami Ukrajiny arcibiskupa O. Mokryaka.
10.4.2014 tajemník diecéze Oděsy arcibiskup Novikov byl nucen odejit z Oděsy do Moskvy,
ze strachu z pronásledování Ukrajinskými orgány. Podle otce Ondřeje, byl obviněn ze spojení
s antimajdanovskými aktivisty " a povolán k výslechu do Kyjeva. Telefon kněze byl odposlou
cháván tajnými službami Ukrajiny. O několik dní dříve byla nucena opustit Oděsu hlava nábo
ženské katecheze a misionář diecéze O. Mokryak, protože delší dobu byl podroben tlaku a zas
trašování ze strany SBU pro jeho víru. V jeho bytě byla provedena prohlídka.
V noci 19. dubna roku 2014 v Nikolaevě došlo k pokusu o žhářství v synagoze. Neznámý hod
il na fasádu dvě zápalné bomby.
07.05.2014, metropolita Oděsy Izmail Agafangel se obrátil s otevřeným prohlášením k zástup
cům OSN a OBSE na Ukrajině, také ke Kyjevské vládě s prosbou o pomoc při ochraně církve
od extrémistů, kteří otevřeně ohrožují kněží."Na Ukrajině probíhá vlna útoků na kněze kanon
ické Ukrajinské pravoslavné církve a pravoslavné církve s pokusy ji zachvátit.
V osadě KyjevoPečorská a Pochaevskaya lavra V Sumach hrozili upálit zaživa ("molotovovy koktejly") arcibi
skupa Eulogiuse i s katedrálou a diecézní správou.
Některým knězům kanonické církve bylo vyhrožováno fyzickým násilím.
Včetně mě,"- řekl.
Podle Metropolity, ortodoxní věřící se pokoušejí vyhnat z kostelů "rozdělit tak společnost a p
odněcuji k náboženské nenávisti", stejně jako porušuji základní a nezcizitelné lidské právo na
svobodu náboženského vyznání." Zdůraznil, že dnes "nepokoje a hrozba vojny vede ke konfro
ntaci
s duchovními . "
08.5.2014 tisková služba diecéze Sum byla nucena vydat prohlášení a vyvrátit provokativní z
věsti, že v katedrále jsou údajně pro-ruští aktivisté a že kněží je zásobují zbraněmi.
Na základě těchto nepodložených obvinění, policie prohledala v Sumach katedrálu svatého zj
evení a vyzvali hlavu arcidiecéze Eulogiuse, podat vysvětlení pro podezření z přechovávání a
zásobování zbraněmi "separatisty". Muž ve vojenské uniformě, který se objevili v SpaskoPreobraženské katedrále, vyhrožoval knězi, že bude "střílet a zabíjet" separatisty, kteří se údaj
ně ukrývají v katedrále. V prohlášení, diecéze Sumy naznačuje, že provokativní a agresivní ak
ce proti kněžím a věřícím Ukrajinské Pravoslavné církve jsou vedeny s cílem udělat z nich ne
přátele Ukrajinského státu.
09.05.2014 poblíž jednoho z kontrolních bodů v Doněcké oblasti byl zabit arcikněz chrámu D
mitry Donskoy z obce Druzhkovka otec Paul Zhuchenko duchovně podporující obyvatelé Sla
vjanska a obránce.
10.5.2014 na letišti Dnipropetrovsku, při hraniční kontrole předseda odboru pro vnější církevn
í vztahy Moskevského Patriarchátu, metropolita Hilarion z Volokolamsku, bez jakéhokoliv vy
světlení dostal zákaz vstupu na území Ukrajiny. Kněz přijel do Dněpropetrovska poblahopřát
k 75. výročí Metropolitovi Dněpropetrovské a Pavlogradské Ireneji, vyřidit mu pozdrav patria
rchy Moskevského a celé Kirillské Rusi a předat ocenění Řád svatého knížete Daniela z Moskvy.
13.května 2014 Ve Vasilkově (Kyjevská oblast), kněz kostela svatého Antonína a Theodosius
e arcikněz Alexey Efimov řekl novinářům, že nacionalisté ho ohrožuji násilím, protože v únor
u 2014 na "Euromajdanu" žehnal mužům z "Berkutu" a ​ ​ vojákům.
31.května 2014 Kněz kostela svatého Mikuláše v Novojdaru
(Lugansk obl.) Vladimír Maretsky řekl, že Ukrajinská armáda ho mučila při jeho zatčení 25. k
větna pro podezření z útoku na veřejné mínění. Otec Vladimír ukázal stopy od pout, které měl
na rukou.
Omezení svobody sdělovacích prostředků a činnost
novinářů (Daniel Solis):
Jsme pohoršeni nad rozsahem úpadku českých soukromých i veřejnoprávních medií. Manipul
ace s fakty, šíření nepodložených, či tendenčních informací vyhovujících domácí, a často i za
hraniční politické agendě, je neakceptovatelná.
Media mají dodržovat daný etický kodex a nepropůjčovat se k šíření dezinformací sloužících
manipulační agendě sahající od očerňovacích kampaní až po válečnou propagandu a "veřejné
podněcování k nenávisti k některému národu"! Media si musí zakládat na otevřenosti, nestran
nosti a nezávislosti.
Měla by vytvářet svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti a podporovat so
udržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství. Měla by představov
at fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hl
edisek a poskytovat nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře, stanoví napří
klad Program Rady Evropy pro veřejné vysílání.
Realita je ovšem jiná! Media veřejnosti předkládají tendenční a často lživý pohled na mezinár
odní události. Tato zločinná praxe nejen, že je naprosto nezodpovědná, ale naopak ohrožuje m
ír a klidné soužití. Vyvolává emoce a sentiment u veřejnosti, které vedou k její dezintegraci.
Ohrožuje společenskou kohezi a vytváří nálady vedoucí k nesnášenlivosti.
V tandemu s politiky, nyní vytváří indukční spirálu protiruské hysterie a tím nechtěně manifes
tují skrytou skutečnost, že oba tyto tak důležité elementy demokratické společnosti media i politika, jsou ovládány stejnými vlivovými skupinami, často, a v tomto případě průka
zně s mezinárodním přesahem, a nástrojem cizí skryté agendy.
Zahraniční politika ČR se v této chvíli pohybuje na doposud nedosažené úrovni úpadku. Zneu
znat násilně svrženého prezidenta, který vzešel ze svobodných voleb a následně uznat nelegiti
mně dosazeného předsedu parlamentu jako ukrajinského prezidenta v době, kdy vládní budov
y i parlament leží v obklíčení extremistických neofašistických komand, je od vlády České rep
ubliky neakceptovatelný prohřešek! Nejen že prezident Ukrajiny Janukovič nerezignoval, ale
ani nebyl řádně a ústavně odvolán.
Podle ústavy Ukrajiny musí odvolání, aby bylo legitimní, obdržet souhlas ústavního soudu a b
ýt odhlasováno tříčtvrtinovou parlamentní většinou. Ani jedna podmínka nebyla splněna, a i k
dyby se Sikorski přetrhl, jedná se zde o státní převrat.
Jak může naše ústavní demokracie takto otevřeně popírat ústavní pořádek v jiné zemi a neuvě
domovat si zároveň hrozbu pro vlastní ústavní pořádek, kterou tímto zločinem vytváří! Podle
všeho je vláda ČR v rukou šílenců. Ministr Kultury Herman je znám tím, že podporuje terorist
y, nyní je ve správné společnosti, protože celá vláda podporuje neofašisty!
Rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 16. prosince 1952 zdůrazňuje, že právo na sebeur
čení je předpokladem pro plné uplatnění základních lidských práv.
Věříme, že práva a bezpečí ruského obyvatelstva na Ukrajině jsou v ohrožení vzhledem ke sk
utečnosti, že zemi prostřednictvím státního převratu ovládly neofašistické elementy, které pop
írají vládu práva a vyhlásily částečnou mobilizaci.
Nesouhlasíme s podporou, kterou vláda ČR propůjčuje ukrajinské pučistické vládě, ani se sku
tečností, že ji považuje za legitimní. Prezident Ukrajiny byl právoplatně zvolen a nebyl odvolá
n v souladu s ukrajinskou ústavou.
Legitimizovat vojenskou neofašistickou juntu na Ukrajině je zločinem, kterého se dopouští vl
áda ČR a stává se spolupachatelem při vyhrocování mezinárodní situace, ve které je mezináro
dní právo pošlapáváno, a obviňována je sousední země, konkrétně Ruská federace, která na ro
zdíl od EU a SSA s pučem neofašistických majdanistů nemá nic společného.
Česká republika se zavázala rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě
rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru. U
pírání práva obyvatel Krymu na sebeurčení vnímáme jako porušování závazku vzniklého ČR
ratifikací charty OSN. Vyzýváme vládu ČR, která svým jednáním a prohlášením soustavně po
šlapává princip mezinárodního práva, princip sebeurčení podle článku 1 odstavce 2. Charty, p
ožadujeme, aby v tomto jednání ustala. Požadujeme uznání nezávislosti Krymu!
Obviňujeme zároveň západní země, konkrétně ostatní členské země Evropské Unie a Spojený
ch států amerických, které rozvrat na Ukrajině připravovaly, sponzorovaly a napomáhaly prov
ádět, z vměšování do cizích záležitostí a z porušování platných konvencí mezinárodního práva,
zejména charty OSN.
Prohlašujeme, že za nás tedy rozhodně ona podivná instituce, vtělená do osoby Catherine Ash
tonové, nehovoří. Distancujeme se taktéž od prohlášení na adresu Ruské federace a prezidenta
Putina, vydaných vládou ČR, zejména jejím ministrem zahraničních věcí, Zaorálkem.
Blahopřejeme občanů Krymu, k vykročení směrem k sebeurčení národa a vyhlášení nezávislo
sti. Přejeme jim štěstí při začleňování se do federace zemí, která jim zaručí bezpečí a blahobyt
a ochrání je před perzekucemi a etnickým útiskem připravovaným neofašistickými eskadrami
vysílanými pučistickou vládou. "Aby se vytvořily poměry stability a blahobytu, jež jsou nutn
é pro pokojné a přátelské styky mezi národy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebe
určení národů." (Čl. 55 Charta OSN)
Přejeme všem občanům Ukrajiny dobré vůle, mír, bezpečí a blahobyt a doufáme, že se situace
v jejich zemi uklidní a nepřeroste v konflikt, který by ještě více zhoršil jejich již tak neblahou
situaci. Kéž by sami Ukrajinci a zároveň i celé mezinárodní společenství zachovalo chladnou
hlavu a nenechali se strhnout k událostem, kterých by mohl celý svět hořce litovat.
Bílá kniha ve faktech:
1) Dne 17. června, novináři z VGTRK televizního kanálu - Anton Vološin a Igor Kornelyuk byli zabiti ve výkonu práce u Lugansk
Minometný granát vystřelený ukrajinskými silami přistál u jejich nohou. 30. června,
kameraman prvního kanálu
Anatoly Klyana zabil nedaleko Doněcku.
2) Novináři z ruského "Zvezda» TV kanál - Evgeny Davydov a Nikita Kanashenkov štěstí: po několika dnech mučení a zneužívání, ozbrojenci z Pravého Sektoru konečně
předali své oběti zástupcům oficiálních orgánů Kyjevě. Rusové přežili
02.4.2014 Ukrajinské pohraniční služby zakázaly vstup do země skupině reportérů Ruské tele
vize "REN TV." Reportér R. Super a operátor P. Kosikhin dostal do pasu razítko "Zákaz vstu
pu na Ukrajinu. "
Jen během týdne od 26. března do 2. dubna z Kyjeva, Doněcka a Oděsy bylo deportováno 8 R
uských televizních štábů.
07.4.2014 Pohraniční služba Ukrajiny zakázala vstup dvou novinářů časopisu «Forbes», kteří
museli vystoupit z vlaku "Moskva Kyjev" a vrátit se nejbližším jedoucím vlakem zpět do Moskvy. Oficiálně korespondentům b
yl odepřen vstup s odůvodněním:"nedostatek finančních prostředků a účel cesty není potvrzen.
" Kromě toho je upozornili, že pokud se pokusí zopakovat svoji cestu, bude jim zakázán vstup
na Ukrajinu na dobu 3.let.
07.4.2014 operátor «RT RUPTLY», ze skupiny TV «Russia Today» («RT»), Ivanov byl zadrž
en a vyslýchán na letišti v Doněcku. Podle novináře mu sebrali pas s tím, že ho dostane až na
území Ruska a poslali ho zpět letadlem do Moskvy. Vedoucímu kanálu M. Simonyjanovi, poh
raniční služba Ukrajiny vysvětlila toto rozhodnutí jako nedostatek finančních prostředku Ivan
ova pro pobyt na Ukrajině.
08.04.2014 publicista kanálu "hvězda" M. Dodonov byl zadržen Ukrajinskou pohraniční služb
ou na letišti v Doněcku. Novinář více jak sedm hodin byl zadržen v tzv. společenské místnosti
až do kompletní kontroly jeho věcí a dokladů bezpečnostními službami. Pak mu doporučili k
oupit zpáteční letenku na vlastní náklady. Podle novináře, když ho stráž doprovodila na palub
u letadla, nikdo z posádky nebyl překvapen, protože později v letadle se objevili jeho kolegov
é–
korespondent z Petrohradu "Kanal 5", "Podmoskovje" a korespondenti kanálu «Life News».
08.04.2014 fotoreportérovi agentury "RIA Novosti" A. Kudenkovovi byl odepřen vstup do ze
mě při hraniční kontrole Letiště Doněck pod záminkou údajného nedostatku peněz pro pobyt
na území Ukrajiny.
08.04.2014, právní orgány Ukrajiny zmařily služební cestu několika reportérů Peterburga "Ka
nal 5". Novinářům Bernvalda S. a K. Krylovu zakázaly vjezd v Doněcka a televiznímu štábu
programu "Sejčas" A. Mayorov a S. Guryanova bez udání důvodů byli zadrženi na letišti v Ch
arkově.
08.4.2014 Ukrajinské pohraniční služby nechaly vyvést z vlaku "MoskvaLugansk korespondenta "RIA Novosti" A. Malishkina. Také jemu byl odepřen vstup do země
se slovy "nedostatek finančních prostředků pro pobyt na území Ukrajiny. "
08.04.2014 administrace Charkovské regionální státní správy zakázala korespondentu "RIA N
ovosti" exkurzi budovy státní správy, osvobozené v noci od příznivců federalizace. Odůvodnil
i to tím, že korespondent prezentuje Ruská média.
V noci 89 dubna 2014 šéfredaktorku časopisu "Ruský pionýr", korespondentu deníku "Kommersant "
A. Kolesnikovovou a fotoreportéra těchto vydání D. Azarova Ukrajinské pohraniční služby po
žádaly vystoupit z vlaku "Moskva Doněck" a zakázaly vstup do země pod záminkou nedostatku finančních prostředků, a to nav
zdory skutečnosti, že každý z nich měl 50 tisíc rublů a jejích služební cesta v Doněcku měla tr
vat tři dny.
10.04.2014 mezinárodní nevládní organizace "Komise na ochranu novinářů "vyzval Ukrajinsk
é orgány neomezovat Ruské kolegy v jejích prácí, protože nedostatek informací jen posilují p
odezření o nepochopení situace na Ukrajině.
10.04.2014 „OBSE dostala hlášení, že více, jak ve 20 případech Ruským žurnalistům byl zam
ítnout vstup na Ukrajinu pod falešnými záminkami“uvedl představitel OBSE v programu „Otázky svobody“ SMI D. Mijatovič.
10.04.2014 vedoucí Televizní a rozhlasově společnosti Luganské oblasti
R. Miroschnik byl donucen k rezignaci rozhodnutím Státního výboru Ukrajiny Rozhlasového
a televizního vysílání "pro nedostatek kritiky separatistů v televizním kanálu."
V komentáři k jeho propuštění, R. Miroschnik řekl: "Co se děje dnes to je boj s disenty, neochota slyšet druhou stranu a neochota slyšet Jihovýchod ... ".
13.dubna 2014 novinář deníku "Argumenty a fakta" V. Kozhemjakin byl zatčen na hraničním
přechodu Novoazovsk v Doněcké oblasti a deportován do Ruska.
Byl mu zakázán vstup na území Ukrajiny po dobu tří let.
14.dubna 2014 reportérovi rozhlasové stanice "Echo Moskvy" Bojkovovi,
který jel natočit reportáž o dění na Ukrajině, zakázali vstup do země, uvádí na svých interneto
vých stránkách radiostanice.
14.dubna 2014 Agentura "URA.Ru» uvádí, že jejich redaktor R. Zhuravlev byl zadržen v Kyj
evě na letišti "Borispol", při překračování hranice s Ukrajinou. Byl mu zakázán vstup do země
na dobu pěti let.
15.dubna 2014 v Oděse byli zadrženy ruští korespondenti kanálu "REN TV" Plakhotnik M. a
S. Sidorenko. Byli podrobeni výslechu a osobní prohlídce.
16.dubna 2014 nedaleko města Raisin (Charkovský region) byl zadržen štáb RTR: speciální k
orespondent E. Reshetnev, operátor S. TRuskov a inženýr V. Klivanov. Novináři byli prohled
áni a vyslýcháni.
17.dubna 2014 v Doněcké oblasti se střetli místní obyvatelé s vojáky Kyjevské armády."V Ma
riupoli Ukrajinští vojáci rozstříleli místní obyvatele, kteří se pokusili vstoupit na území vojens
ké jednotky č.3057 vnitřních síl Ukrajiny. 3 lidi byli zabiti, 13 zraněno. Ihned po střelbách zpr
avodaj a kameraman «Life News» Babaev a M. K. Povalyaeva byli zbiti a zadrženy Ukrajinsk
ou policii. Byly jim zabaveny telefony a diktafony, pak byli převezeni na městského oddělení
vnitra Mariupolu, , kde byli zadrženi na 24 hodin a podrobeni několikahodinovému výslechu.
21.dubna 2014 na své stránce na
facebooku kandidát na prezidenta Ukrajiny, náměstek Rady O. Lyashko doporučil zničit letec
kými nálety nebo raketovými údery televizní věž pro vysílání Ruských televizních kanálů kter
é, podle jeho názoru, jsou "antiUkrajinskou propagandou ." Také musíme zničit přímými údery hnízdečka teroristů "napsal O. Lyashko „výzvu proti teroristům" adresovanou obyvatelům jihovýchodní Ukrajiny.
23.dubna 2014 V Pershotravinsku (Dněpropetrovská obl.) byl zadržen zaměstnanec Ruské NT
V, občan Běloruska S. Cirice. Byl na něj kladen fyzický a psychický nátlak, aby učinil "dozná
ní", že je Ruský špion.
25.dubna 2014 V Doněcku novináři «Life News» Yulie Pustoplesná a M. Pudovkin zadrženi
SBU. Novináře obvinili z činnosti, která "ohrožuje bezpečnost a územní celistvost Ukrajiny,"
a byli deportováni z Ukrajiny.
25.dubna 2014 Ukrajinští pohraniční strážnici zakázali vstup na Ukrajinu redaktorovi RTR A.
Rogatkinovi
26.dubna 2014 Redaktor "Life News» S. Golyandin byl zadržen na hranicích Charkova a Don
ěcku a podroben ponižujícímu výslechu.
28.dubna 2014 V Kyjevě, agresivní rváči paketovali dva Ukrajinské televizní kanály "Inter" a
„ICTV“ s požadavkem zákazu vysílání Ruských filmů a pořadů, rozbili okna, dovnitř hodili d
ýmovnici.V blízkosti budovy «ICTV» demonstrovali s transparenty "Pryč s Ruskou propagan
dou!".
29.dubna 2014 zástupce OBSE pro svobodu médií D. Miyatovich odsoudila násilí proti novin
ářům, pracujícím na Ukrajině. "Nedostatek trestů pro ty, kteří napadají novináře a redaktory te
levizních stanic, jen zvyšuje napětí a vede ke zhoršení situace, "řekla v prohlášení zveřejněném na webové stránce organizace. Rovněž vyjádřila pobouření "
nezájmu Ukrajinských orgánů řešit tyto případy. Zásady právního státu musí fungovat na i Uk
rajině, "- řekla Mijatovic.
02.05.2014 V okolí Slavjansku ostřelovači z Ukrajinské armády vystřelili na auto s novináři "
Komsomolskaja Pravda" A. a D. Koce a Steshina. Později bratrům Kocim byl zakázán vstup
na Ukrajinu po dobu pěti let.
06.05.2014 Ruská média prostřednictvím svých důvěryhodných zdrojů zjistila, že Ukrajinské
bezpečnostní služby připravuji provokaci proti Ruským novinářům pracujícím na jihovýchodě
Ukrajiny. Tak, podle ředitele zpravodajského kanálu "První kanál" K. Kleymenova SBU zak
oupila nějaké drogy zakázané na Ukrajině, ale zároveň, povolené v Rusku, s tím, že je podstrč
ili do pokojů Ruským novinářům v hotelu v Charkově. Provokace, podle Kleymenova, připra
vená, především proti členům televizních štábu
"Rossija" a "Pěrvyj kanal."
07.5.2014 Štáb korespondentů televizního kanálu "TV Center" ve složení žurnalisty Kuzmina,
režiséra A. Goryainova, operátora Chernykh a asistenta DA Panova byl zadržen při vstupu na
Ukrajinu a pod záminkou "nedostatku potřebných dokumentů“ a deportování zpět s razítkem
v pase o zákazu vstupu na území Ukrajiny.
Štáb reportérů letěl do Kyjeva pracovně natočit reportáž o předvolební kampani prezidentskýc
h výborů na Ukrajině.Vzhledem k tomu, že na letišti "Borispol" v Kyjevě vše sledovala a natá
čela skupina Ukrajinských novinářů a ve stejný den na místním televizním kanálu "TSN" bylo
oznámeno o jejích vyhoštění, celá táto akce byla předem naplánována.
07.5.2014 Pod Slavjanskem Ukrajinské vojenské jednotky zahájily palbu na novináře kanálů
«LifeNews». Několik minut před tím reportér A. Kazannik informoval, že daleko od kontrolní
ho postu obránců, Ukrajinská vojska umístily systém "Grad". Podle zpráv z Kyjeva plánuji po
užít raketomety proti opolčencům.
09.05.2014 Během útoku na městské oddělení vnitra v Mariupoli, byl zraněn střelnou ranou d
o břicha reportér kanálu «RT» F. Zavaleykov. Byl převezen do místní nemocnice.
10.5.2014 Na sílnici mezi Slavjanskem a Kramatorskem byl zadržen nezávislý reportér A. Lar
ionov, který vede blog a zveřejňuje aktuální informace o dění na jihovýchodě Ukrajiny.
12.05.2014 v Doněcké oblasti byl unesen novinář Ruského deníku "Novaya gazeta "P. Kanygi
n.
13.května 2014 V oblasti Kramatorka štáb «Life News» narazíl na obrněnou kolonu Ukrajinsk
é armády, která bez varování vypálila plamenometem oheň na skupinu novinářů. Poškozené b
ylo jen auto, šťastnou náhodou nebyl nikdo zraněn.
15 květen 2014 Ukrajinská armáda v oblasti Kramatorska BTR střílí po posádce auta s noviná
ři «RT» Petrohrad a "Channel 5".
Žádný z korespondentů naštěstí není zranění.
16.května 2014 Během dne 10 členů Ruské mediální služby byly buď zadrženi nebo vyhoštěn
i z území Ukrajiny za údajné neoprávněné reportáže v pohraničí.
18.května 2014 Na předměstí Kramatorsku Ukrajinská armáda zadržela novináře «Life News
» Sidyakina O. a M. Saychenka, kteří legálně byli na území Ukrajiny. Přes opakované požada
vky o propuštění zadržených osob Ruského ministerstva zahraničí, Rady federace a Státní du
my Ruska, korespondenti byli v rukou Ukrajinských strážců zákona až do 25. května. Ukrajin
ská média zveřejnila video, ve kterém ruští novináři klečeli na kolenou, se svázanými za zády
rukami a pytli
na hlavách. Po propuštění žurnalisti vyprávěli, jak byli vyslýchány, ponižováni a nuceni k nee
xistujícímu doznáním.
Kyjevské služby uvádějí, že Sidyakin a Saychenko neoprávněně natočili vrtulník se symbolik
ou OSN, které Ukrajinské vzdušné sily použili k bombardování Kramatorsku 13 května.
Šéfredaktor televizního kanálu «Life News» A. Suleymanov řekl v rozhovoru rádiu pro "Rusk
ý zpravodajský servis: "máme potvrzenou informaci, že za "hlavy" některých našich žurnalist
u na Ukrajině byla vypsaná odměna napřed 10 tisíc teď už 20 tisíc dolarů."
19.května 2014 V Užhorodě byla zadržena žurnalistka RTR K. Kibkalo a její natáčecí štáb. N
ovináře vyslýchali, sebrali kamery, odstranili z nich část záběrů a požádali, aby opustili zemi
pod hrozbou trestního stíhání.
20.května 2014 Ukrajinské pohraniční služby odmítli pustit na Ukrajinu reportéry Arabské re
dakce "RT". Bylo jim řečeno, že novináři nemohou zdůvodnit účel své návštěvy.
20.května 2014 Korespondent rádia "Věsti FM" Lukashev byl deportován z území Ukrajiny p
o příletu na "Borispol". I přes potvrzení Ukrajinské akreditace, mu bylo sděleno, že nemá dost
atek dokumentů potřebných pro jeho pobyt na Ukrajině .
20.května 2014 Nezávislý korespondent «RT» Graham Phillips, občan Velké Británie, byl zad
ržen Ukrajinskou Národní gardou v Mariupoli. Byl prohledán a vyslýchán a obviněn ze špion
áže pro Rusko a uvězněn na 35 hodin. Po zásahu Ruského ministerstva zahraničních věcí a Ve
lké Británie G. Phillips byl propuštěn.
21.května 2014 Pohraniční služba Ukrajiny nepovolila vstup na území Ukrajiny dvou štábu R
TR a korespondentů "REN TV", kteří přietěli jako akreditovaní novináři na přípravu reportáže
k prezidentským volbám na Ukrajině 25. května. Bylo jim řečeno, že to není skutečný účel ná
vštěvy.
22.května 2014 Kyjevská vláda pozastavila práci Ukrajinského Media Holdingu "Media Inves
t Group".
22 května 2014 v Kyjevě ozbrojená skupina mužů napadla sídlo Ukrajinského zpravodajského
rádia "Vesti".Novináři to kvalifikovali jako záměrný útok na Média v předvečer prezidentský
ch voleb.
23.května 2014 Ukrajinské pohraniční služby zakázaly vstup na Ukrajinu korespondentům Šp
anělské «RT", bez ohledu na přítomnost akreditace CIK Ukrajiny. Novináři odletěli do Oděsy
pro natáčení reportáži o průběhu prezidentských voleb.
24.května 2014 Z Ukrajiny byla deportována další skupina reportéru RTR pod vedením zvlášt
ního zpravodaje A. Rogatkina.
Novináři měli točit reportáže z prezidentských voleb, ale během cesty vlakem na nádraží Kon
otop byli nuceny vystoupit, byli zadrženi a pak museli opustit zemi. Skupina měla
všechny potřebné dokumenty, včetně akreditace Ukrajinské CIK, ale byli obviněni z toho, že
akreditace je falešná.
24.května 2014 Skupina zahraničních novinářů se pod hlavní útok ze strany Ukrajinské armád
y. Zabit italský zpravodaj agentury «Cesura» A. Rokkeli a jeho Ruský překladatel Mironov.
Zraněn byl nezávislý francouzský fotograf V. Rogelon.
24.května 2014 Ukrajinské pohraniční služby odmítly pustit na Ukrajinu korespondenta "Kom
mersant FM» N. Suvorova z toho důvodu, že údajně neměl dost peněz. Podle deklarace novin
ář měl sebou asi 6 tisíc rublů v hotovosti a další peníze na kreditní kartě.
26.května 2014 Ukrajinské bojové letouny raketovými a bombovými útoky atakují letiště v D
oněcku, kde byli přerušeny všechny lety. Pod palbou půl kilometrů od letiště se ocitla skupina
Ruských a zahraničních novinářů.
26.května 2014 V Doněcku, neznámí muži střelili na auto korespondenta ITARTASS a způsobili na něm škodu, sám novinář naštěstí nebyl zraněn.
27.května 2014 Televizní štáb "Mír24" se dostal pod palbu ostřelovačů v Doněcku. Podle korespondenta M. Krasotkina, otevřeli
zapálili plamenomety oheň hned vedle štábu, když se snažili dostat blíže k letišti.
29 květen 2014, Novináři kanálu "Rossija24" se dostali do ohňe při natáčení reportáže na letišti v Doněcku. Střelba, trvající asi 10 minu
t, se vedla se zbraní velké ráže zápalnými náboji. Nikdo nebyl zraněn.
30.května 2014 zástupce OBSE pro svobodu médií Mijatovic ve své tiskové zprávě uvádí, že
bezpečnost novinářů zůstává jedním z hlavních problémů na východní Ukrajině.
06.6.2014 Ruský televizní kanál "hvězda" pohřešuje na Slavjansku dva své novináře, kteří byl
i na služební cestě A. Sushenkova a Malysheva. Později se ukázalo, že byli zadrženi na kontrolním stanovišti U
krajinské armády. Podle očitého svědka, zadrženým novinářům nasadili pytle na hlavy, donuti
li je kleknout a pak byli převezeni do neznámé místo.Po propuštění, novináři vyprávějí, že dv
a dny nedostali téměř žádnou vodu byli uvězněni ve stísněné, dusné místnosti, kde teplota vzd
uchu byla až 50 stupňů, a oba byli fyzicky týraní.
06.06.2014 Deputát rady Ukrajiny O. Lyashko vyprovokoval televizní štáb RTR v budově Uk
rajinského parlamentu. Ve vestibulu O. Lyashko dožadoval doklady A. Balitského. Plastovou
kartičku o akreditaci se snažil zlomit. Potom ho doslova vytlačil z parlamentu se slovy:"Nemá
te morální právo vstoupit do Ukrajinského parlamentu!" Celý incident byl doprovázen hrubý
mi veřejnými urážky O. Lyashka na adresu Ruských novinářů.
17.června 2014 Pod Luganskem došlo k další strašné tragédii.
V důsledku minového obstřelu v místě, kde nebyly žádné vojenské cíle, byli zabiti korespond
enti RTR I. Korneliuk a A. Voloshin.
30.června 2014 V Doněcku ostřelovači z Kyjeva zabili operátora "Prvního TV kanálu Anatoli
ja Kljana. Pod obstřely se dostalo auto s novináři Life News, kterým se podařilo včas uniknou
t. Neznámé osoby zahájili palbu také po štábu TV "Mir 24" a "REN TV“
Zákaz Komunistické strany (Bílá kniha):
01.04.2014 SBU prohledali byt náměstka Oděské Regionální rady Komunistické strany Ukraj
iny A. Albu. Podle něj, hledali seznamy aktivistů "Borotba" a zbraně. Ale nakonec museli vyd
at prohlášení, že nic nezákonného v bytě nalezeno nebylo. A. Albu řekl, že takové hledání je f
orma tlaku na něj jako organizátora masivních pouličních protestů s požadavky národa o znár
odnění majetků magnátu a uspořádaní demokratického referenda v Oděse orgány samosprávy
regionu. Prohlídka byla provedena rovněž v bytě hlavy Svazu pravoslavných občanů Ukrajiny
V. Kaurova.
V bytě policie našla syna kněze, nicméně, sám B. Kaurov byl daleko za hranicemi Ukrajiny
Ukrajinské speciální jednotky "Alpha" se snažili zatknout hlavu Katedry misijní katecheze a n
áboženského vzdělání Oděsy arcikněze Diecéze Olega Mokryaka, ale nebyl doma. Za vinu m
u kladli jeho kontakty s účastníky protestů konaných v Oděse, při nichž byly kritizovány prakt
iky nové Kyjevské vlády, řízené Ukrajinskými mocenskými sílami.
05.04.2014 v Mariupolu (Doněcké obl.) byl agenty SBU zatčen lidový starosta D. Kuzměnko.
Ve stejný den, v jeho bytě byl zadržen jeho bratr Denis, ale později ho propustili. Podle místn
ích sdělovacích prostředků, byl zadržen také známý aktivista komunistické strany kraje D.Pug
ovkin.
08.04.2014 V nejvyšší radě Ukrajiny během plenárního zasedání vypukla rvačka mezi poslanc
i z Komunistické strany (KPU) a nacionalistickou stranou "Svoboda". Komunistický vůdce P.
Symonenko v parlamentu obvinil současnou vládu z "nečinnosti na jihovýchodě Ukrajiny. "Ji
ž delší dobu lidé žádají, aby Ruský jazyk byl druhým úředním jazykem. Lidé potřebují naslou
chat jejich sociálním problémům. Ale vláda neposlouchá, "řekl P. Symonenko. Poznamenal, že "současná vláda odpůrce v Doněcku, Luhansku a Charko
vě označuje za separatisty. Když západní Ukrajina žádala o regionální správu, poslanci strany
"Svoboda" prohlásili, že jsou to vlastenci“, -dodal komunistický vůdce.
Po těchto slovech poslanci "Svobody" sílou vytlačil P. Symonenka z pódia. Zákonodárci z Ko
munistické strany se snažili zastat svého vůdce, jako výsledek vypukla rvačka.
Pak členové Frakce Komunistické strany a většina poslanců ze Strany regionů opustili parlam
entní zasedání Ukrajiny.
9.04.2014 V noci z 910 dubna 2014 v Kyjevě došlo k požáru v kanceláři Komunistické strany.
Od konce února 2014 tato budova byla obsazená aktivisty majdanu i
euromajdanu. "Nastěhovali se do ní neonacističtí extremisté "C14", lustrační komise a tzv. „soudní kancelář Majdanu“. Frakce Komunistické strany odmítla
hlasovat v Nejvyšší radě, dokud se jim nevrátí sídlo úřadu strany. 9.dubna
euromajdanovci a někteří majdanovci na soudní rozkaz byli nuceni opustit budovu.
Ve vzteku zničili většinu vybavení - lámali nábytek, kancelářské vybavení a PC.
Pak zanechali v prostorách několik kanystrů s benzínem.
Podle hasičů, příčinou požáru bylo žhářství, a oheň vypukl na třech místech současně.
11.04.2014 Zhruba asi 50 radikálů "Pravého sektoru" zničili kancelář regionální pobočky Ko
munistické strany Ukrajiny. Potřebovali zastavit činnost KPU a přivlastnit si jejích majetek. Ú
točníci ve dvoře sídla strany podpálili knihy a dokumenty a vyhnali ven představitele strany.
06.05.2014 Nejvyšší rada Ukrajiny přijala rozhodnutí odstranit členy Komunistické strany Uk
rajiny z uzavřené schůze, na které sílové struktury podávali hlášení o situaci v zemi. Strana re
gionů ze solidarity opustila zasedání.
"Dnes jste udělali tlustou čáru za demokracií Ukrajinského parlamentu "komentoval situaci lídr komunistické strany P. Symonenko.
16.května 2014 vůdce Komunistické strany Ukrajiny, kandidát na prezidenta Ukrajiny P. Sim
onenkov během televizní debaty mezi prezidentskými kandidáty na První TV oznámil své ods
toupení z voleb, protože se domnívá, že nadcházející volby jsou nespravedlivé a nelegitimní.
Po televizní debatě u vchodu do Telecentra P. Symonenko čekalo asi 30 lidí s obušky a zápaln
ými lahvemi. Vůdce Komunistické strany opustil budovu přes nouzový východ, ale pronásled
ovatelé brzy předjeli jeho auto, zastavili, rozbil okna a hodili do auta lahev s "molotovým kok
tejlem." K útoku se příhlásili zástupci tzv. „autonom-majdanu“.
27.května 2014 proběhl další útok na kanceláře Komunistické strany Ukrajiny v Dněpropetro
vsku.
13. května 2014 úřadující prezident Ukrajiny, Předseda Nejvyšší rady Oleksandr Turchynov sl
íbil zakázat komunistickou stranu v případě, že Ministerstvo spravedlnosti dokáže jejich zapoj
ení k separatistům . Vzhledem k tomu,"že je zde spousta informací a materiálů pro účast v Ko
munistické strany na spiknutí teroristů a separatistických aktivit " , řekl Turchinov .
14. června 2014 SBU předvedla na Ministerstvo spravedlnosti důkazy o nelegální činnosti Ko
munistické strany Ukrajiny a jejích představitelů. "bezpečnostní služba, v posledních 3 měsící
ch všechny důkazy o nezákonné činnosti Komunistické strany a jejích představitelů nejen shr
omažďovala, ale prokázala, a proto požádala úředníky ministerstva spravedlnosti na bázi důka
zních základů, aby za prvé, jednou a pro všechny byla zrušena registrace organizace na Ukraji
ně, a za druhé - na základě soudního rozhodnutí - zakázala podobnou činnost " , řekl vedoucí provozu Nalivaychenko.
8. července 2014 Ministerstvo spravedlnosti požádalo okresní správní soud v Kyjevě zakázat
činnost Komunistické strany.
Evidence tzv. „nelegálních aktivit“ KSU se skládá z cca ze 120 stran, stejně jako video a audi
o záznamy.
24. července 2014 , během zasedání Nejvyšší rady Ukrajiny, Oleksandr Turchynov oznámil ro
zpuštění. frakce Komunistické strany v Nejvyšší radou. Zdůrazňuje, že tato frakce má méně n
ež 23 členů, což je v souladu s právními předpisy o rozpuštění. Také ihned po oznámení o zru
šení frakce Komunistické strany, okresní správní soud Kyjevě začal brát v úvahu tvrzení mini
sterstva spravedlnosti směřující k zákazu Komunistické strany Ukrajiny.
Komunistická strana Ukrajiny byla druhou nejsilnější stranou Ukrajiny po Straně regionů, se
kterými byla v koalici a u které se nepředpokládalo, že by mohla mít opět tak výrazný úspěch
kvůli událostem na Majdanu a diskreditací, ať záměrnou, či nikoliv této strany, proto by Kom
unistická strana mohla být adeptem na nejsilnější stranu nastávajících parlamentních voleb. E
xistuje oprávněná obava, že ostřelovači na Majdanu z února mířili záměrně na levicové majda
nisty a byli řízení Pravým sektorem.
Prohlášení KS Ukrajiny k jejímu rozpuštění:
KS Ukrajiny byla od počátku skeptická k buržoaznímu a farizejskému charakteru
»euromajdanu«, jeho dvojsmyslným heslům a neschopnosti proti sobě bojujících stran dojít k
e kompromisům.
Zdůrazňuji, že nepřátelství na Ukrajině se jenom zaštiťuje evropskými hodnotami a hesly. Sit
uace v zemi je prezentována v rozporu se skutečným stavem a svým charakterem se jedná o d
alší etapu boje o moc a ekonomické bohatství Ukrajiny. V současném boji o moc jsou obyčejn
í pracující odsunuti až na poslední místo.
Pozornost si zasluhuje i informační válka jak na Ukrajině, tak i v zahraničí, v jejímž důsledku
došlo k deformaci veřejného mínění, radikalizaci nálad u části společnosti a národní nesnášenl
ivosti.
Chceme uvést na pravou míru informace řady světových sdělovacích prostředků, podle kterýc
h na Ukrajině mělo dojít k zákazu činnosti KS Ukrajiny; v této souvislosti chci zdůraznit, že t
akovéto rozhodnutí nemá žádnou právní ani politickou sílu.
Hrozba růstu neofašismu, extremismu a xenofobie na Ukrajině bezesporu existuje. Zvláštního
zřetele si však zasluhuje skutečnost, že rozhodující část Ukrajinského národa se velice negativ
ně staví k akcím radikálního křídla opozice, odsuzuje akty vandalismu a rasistické výroky něk
terých vůdců tzv. »opozice«. Ve veřejnosti výrazně roste nespokojenost s mnohými akcemi »
opozice«, které jasně odhalují jejich buržoasní a protilidový charakter.
S ohledem na vše, co bylo řečeno, vás jménem ÚV KS Ukrajiny vyzývám, abyste objektivně
hodnotili současnou situaci na Ukrajině, střízlivě posuzovali zveřejněné články, informace a k
omentáře, které se objevují ve světových sdělovacích prostředcích o tom, že se na Ukrajině je
dná o »lidové povstání«.
Využívám této příležitosti, abych jménem více jak 100 000 Ukrajinských komunistů potvrdil
připravenost naší strany uskutečnit XVI. mezinárodní setkání komunistických a dělnických str
an v Kyjevě a současně ujišťuji, že na sebe bereme úkol uskutečnit toto setkání na nejvyšší m
ožné organizační úrovni.
Petr SYMONĚNKO, první tajemník ÚV KS Ukrajiny
Události na Krymu:
V důsledku událostí na poloostrově Krymu (2014) zavedli lídři Evropské unie, stejně jako Sp
ojených států amerických politické sankce vůči Ruské federaci, neboť odmítli uznat Krymské
referendum ve kterém se více než devadesát procent odevzdaných hlasů vyslovilo pro připoje
ní poloostrova k Ruské federaci.
Obavy z puče a převzetí revoluční linie Majdanu banderovci vedou Krymské obyvatele k pleb
iscitu.
Připojení a anexe Ruské federace Krymu (Bílá kniha):
11.04.2014 zástupce frakce strany "Batkivshchina" A. Brygyněc napsal na
twitteru, že více než 100 občanům Ruské Federace, kteří podpořili anexi Krymu k Rusku, byl
zakázán vstup na Ukrajinu. Byla to jeho odpověď na dotaz SBU RF.
17.dubna 2014 státní pohraniční službě Ukrajiny byl zakázán vstup do země ve všech typech
dopravy Ruským občanům mužům ve věku 16 až 60 let, stejně jako občanům Ukrajiny, žijícím v republice Krym v Rusk
é federaci.
18.dubna 2014 Krym oznámil, že Ukrajina zablokovala přísun čerstvé vody na území Krymsk
é republiky Ruské federace.
18.dubna 2014 Ukrajinské pohraniční služby odmítly vstup na území Ukrajiny asi 600 občanů
m Ruské federace.
18.dubna 2014 V Oděse bylo zatčeno několik vojáků z Krymu, kteří odmítli službu v Ukrajins
ké armádě.
07.05.2014 vyšlo najevo, že Ukrajina začala stavěla přehrady na Krymském kanálu v oblasti
Chersonu, s cílem zastavit přívod vody do republiky Krym Ruské federace.
Po sjednocení Krymu s Ruskem, Ukrajina 14. dubna třikrát snížila objem dodávek vody ze se
vero-krymského kanálu a úplně přerušila dodávky dne 26. dubna.
7.5.2014 mluvčí Státní rady Krymu VA Konstantinov novinářům řekl, že po krvavých událost
ech v Oděse z Ukrajiny na Krym začaly přecházet uprchlíci, včetně představitelů církve, kteří
"doslova uprchli před násilím, které připravují ozbrojenci" Pravého sektoru. "
17.května 2014 během televizní debaty prezidentských kandidátů Ukrajiny vůdce "Pravého se
ktoru" D. Jaroš vyzval k občanské válce na jihovýchodě Ukrajiny a Krymu.
30.května 2014 Ruská bezpečnostní služba oznámila o zadržení na Krymu čtyřčlenné skupiny
(Sentsov,Afanasyev, Cirnyj a Kol'chenko) s podezřením na přípravu sabotáže a teroristických
útoků v Simferopoli, Jaltě a Sevastopoli. V tiskové zprávě je uvedeno, že zadržené osoby jso
u členy
teroristické skupiny "Pravý sektor" .
06.6.2014 místopředseda vlády Ruské federace republiky Krym oznámil, že na poloostrově je
asi 5000 uprchlíků z Ukrajiny, mezi nimi více než 600 dětí.
6, května Příslušníci ruské FSB na Krymu zadrželi členy záškodnického teroristického oddílu
Pravého sektoru, kteří chystali teroristické
útoky v Simferopolu, Jaltě a Sevastopolu, informovala dnes ruská Federální bezpečnostní služ
ba.
Při prohlídce byly zabaveny výbušniny, střelné zbraně, munice, lahve se zápalnou směsí, stav
bařské přilby (jako používané na Majdanu), plynové masky, aerosolové barvy a předměty s na
cionalistickou symbolikou.
Sankce vůči Ruské federaci:
17.03.2014 Evropští ministři zahraničních věcí dnes schválili seznam 21 Ruských a krymskýc
h představitelů, vůči kterým uvaluje EU sankce. Na 11 Rusů a Ukrajinců zamířily své sankce t
aké Spojené státy. Západ reaguje na včerejší referendum na Krymu. Pokud se situace neuklidn
í, chystá další opatření.
Ministři zahraničí zemí EU v Bruselu schválili sankce vůči 21 lidem z Ruska a z Krymu, kteří
nesou zodpovědnost za obsazení poloostrova Ruskou armádou a vyhlášení referenda o připoj
ení k Ruské federaci. Sankce by mohly začít platit už dnes.
Už dříve EU zastavila jednání o zrušení vízové povinnosti a přípravy na podpis nové smlouvy
o partnerství a spolupráci. Teď chce ale přitvrdit. Vybraným představitelům Ruského a kryms
kého režimu tak přestane vydávat víza a zmrazí jejich evropské účty. Seznam se prý může ješt
ě rozšířit a přijít mohou i další opatření.
Sankce vůči Rusku už oznámil i americký prezident Barack Obama. Washington se rozhodl p
ostihnout 11 Ruských a Ukrajinských politiků. Patří mezi ně i odvolaný Ukrajinský prezident
Viktor Janukovyč, nový krymský premiér Sergej Aksjonov a Ruský vicepremiér Dmitrij Rog
ozin. Jména na evropském seznamu zatím nejsou známa.
Evropská a americká reakce přichází po včerejším referendu, ve kterém se poloostrov Krym r
ozhodl připojit k Ruské federaci. Lidé měli na výběr ze dvou možností –
souhlasit s připojením dosavadní autonomní republiky k Rusku, nebo s výrazným posílením a
utonomie, které by v konečném důsledku mohlo vést k odtržení od Ukrajiny. Referendum pro
vázela kampaň zaměřená proti nové vládě v Kyjevě.
Podle předsedy volební Komise Michaila Malyševa si 96,8 % hlasujících v referendu vybralo
první možnost. Tento výsledek nezahrnuje hlasování ve městě Sevastopol, které je samostatno
u správní jednotkou a hlasuje odděleně – tam se pro připojení k Rusku vyslovilo 95,6 % lidí.
Krymský parlament na základě výsledku odhaloval oficiální žádost o přistoupení k Rusku, uv
edl nový krymský premiér Sergej Aksjonov. Všechny náležitosti nyní mají společně projedná
vat ruští a krymští poslanci.
EU se dohodla
Západ ovšem odmítá výsledky referenda uznat, protože podle Ukrajinské ústavy by o podobn
ém kroku muselo rozhodnout celoukrajinské hlasování. Ruský postup na Ukrajině navíc považuje za porušení mezinárodního pr
áva.
Názory jednotlivých zemí EU na sankce se dosud lišily. Řada států, včetně velkých hráčů jako
Francie a Německo, byla už minulý týden rozhodnuta sankce uvalit na širší okruh lidí z okolí
Kremlu. Například Španělsko nebo Řecko zatím ale hovořily o kratším seznamu s tím, že se r
ozhodnou právě až po referendu.
Proč se zavádí sankce proti Rusku?
Petr Bajnar, tak jako mnozí odborníci si myslí, že sankce EU vůči Rusku nejsou perspektivní.
Jejich oficiálním cílem je donutit Rusko, aby se přestalo vměšovat do záležitosti Ukrajiny. Ve
skutečnosti, jak odpůrci sankcí, tak i jejich schvalovatelé dobře vědí, že cíle sankcí nebude do
saženo a dojde k opačnému efektu. Krizi na Ukrajině přijaté sankce ještě zhorší a mezinárodní
napětí jen zvýší.
V posledních letech se značně rozvíjely ekonomické a obchodní vztahy mezi EU a Ruskem, k
teré byly pro obě strany velice výhodné. Obří Ruský trh představuje velmi perspektivní odbyti
ště.
To co bylo výhodné pro EU a Rusko, však nebylo příliš výhodné pro USA a s ní spojené glob
ální elity. Ohrožovalo to nadvládu amerického dolaru a omezovalo možnosti diktátu vlastních
podmínek v obchodních vztazích USA s Evropou.
Vyhlášením sankcí se situace mění. EU se stává podstatně více závislejší hospodářsky na US
A. Američané tak budou snadněji určovat pravidla ekonomické hry, která budou výhodnější p
ro USA a méně výhodná pro země EU. V tomto smyslu bude jistě ovlivněn i text připravovan
é Transatlantické smlouvy.
Vyhlášení sankcí ze strany EU vůči Rusku je krokem, kterým si dává EU vlastní gól. Ukazuje
to, co jsou zač evropští politici, včetně paní Merkelové. Jsou to do značné míry jen poslušní p
síčci, kteří se kdykoliv podřídí, když uslyší bu-bubu z Washingtonu, i když je to proti zájmu jejich vlastní země.
O obyvatele Ukrajiny přitom ani trochu nejde. Již nyní polovina obytných domů v Kyjevě ne
má teplou vodu. Jak to bude vypadat v Ukrajinských domácnostech až udeří zimní mrazy ani
nedomyslet.
Sankce vůči Rusku však přece jen mohou mít i svůj pozitivní význam. Paradoxně tehdy, poku
d jejich negativní dopady silně pocítíme i my. Mohou pomoci mnoha lidem ovlivněným jedno
strannou protiruskou propagandou otevřít oči a pochopit, jak jimi volení politici jednají proti j
ejich zájmu a jak jimi manipulují.
5. srpna prezident RF Vladimír Putin nařídil vládě vypracovat
odvetná opatření na západní sankce.
Prezident to oznámil ve Voroněži před zasedáním prezídia Státní rady.
Putin zdůraznil, že odpověď musí být pečlivě promyšlená, protože je třeba podpořit domácí v
ýrobce a neuškodit spotřebitelům.
Prezident poznamenal, že politické instrumenty nátlaku na ekonomiku jsou nepřijatelné.
Podle jeho slov se musí výrobci v různých zemích nacházet ve vyrovnaném konkurenčním pr
ostředí, což, mimo jiné, odpovídá i zájmům národní bezpečnosti, a také pravidlům WTO.
Velvyslanec EU v RF Vygaudas Ušackas se domnívá, že Evropská unie a Rusko by se měly s
oustředit na hledání politického řešení krize na východě Ukrajiny a neměly by na sebe navzáj
em uvalovat sankce.
Vyjádřil naději, že v té nejbližší budoucnosti bude projevena politická vůle pro společné krok
y, které povedou k deeskalaci situace na Ukrajině.
Ušackas zdůraznil, že vztahy mezi EU a RF by měly být budovány na principech úcty nejeno
m k suverenitě, ale také mezinárodním pravidlům, včetně těch obchodních.
Dopis Evropské unii ze strany Ruské federace ohledně dodávek plynu skončil v rukách USA:
LAVROV...oficiální vyjádření z Evropy ještě nemáme, jenom neoficielní signály.
...ale Washington už reagoval. Ministerstvo zahraničí nás napomíná, že nemáme obchod s ply
nem pro Ukrajinu politizovat a máme se držet platných smluv a tržně orientovaných cen. Dopi
s pro evropské partnery označil za „vydírání“!
PUTIN....to je nějak divné, divné protože není hezké číst cizí dopisy. Já jsem nepsal a neposla
l dopis USA, ale já jsem psal a poslal dopis našim evropským partnerům a zákazníkům. Samo
zřejmě jsme už zvyklí, že nás naši „přátelé“ (USA) odposlouchává, ale číst cizí korespondenci
není skutečně pěkné.
Ted vážně. Jsem nucen poukázat na to, že cena plynu je pevně stanovena smlouvou mezi Gaz
prom a ukrajinským Naftogas z r. 2009.
Smlouvu podepsali stejní lidé, členové ukrajinské vlády a parlamentu,kteří byli tenkrát v r. 20
09 u moci a jsou i dnes u moci a v identických úřadech ( myslí tím Timošenko a spol)
Od té doby nebyla sepsána jiná smlouva týkající se cenové relace plynu.
Ano, souhlasí, že jsme pro Ukrajinu v různém časovém období dávali různé slevy a úpravy ce
ny za plyn.
Jak je známo, poskytli jsme v prosinci 2013 Ukrajině kredit 3 miliardy dolarů a navíc jsme ji
m snížili cenu plynu.
Naší podmínkou pro rabaty a kredity bylo, že Ukrajina zaplatí své dluhy za rok 2013 a bude d
alší dodávky plynu pravidelně platit.To byla naše jediná podmínka. Ukrajina neudělala ani jed
no ani druhé.
Horší ještě. Dramatické je to, že v prvním kvartálu tohoto roku ( leden –
březen 2014) byla nejnižší cena plynu a naši ukrajinští partneři, i přes tuto nejnižší cenu, přestali dodávky plynu platit úplně.
7.4.2014 byl den, kdy měla Ukrajina za březen 2014 vyrovnat účet. Z 540 milionů dolarů za b
řezen nezaplatila Ukrajina ani dolar, ani rubl . nic, nula! S tímto nelze absolutně souhlasit.
Pokud někdo ukrajinský národ skutečně miluje a chce pro něj jenom to nejlepší, a pokud někd
o Ukrajinu miluje a chce pro ni jenom to nejlepší, tak by měl jednat a odvrátit hrozící bankrot
ukrajinského hospodářství.
Rozdáváním housek na
maidanu se to nevyřeší. To není řešení pro odvrácení hrozícího chaosu pro ukrajinského hosp
odářství.
A naši američtí partneři, kteří tak negativně reagovali na náš dopis pro EU, což nám připadá d
ost zvláštní, takže, jak je známo, tak se vyjádřili, že poskytnou Ukrajině pomoc ve výši jedné
miliardu dolarů.
A tuto miliardu dolarů ale nenabídli jako kredit nebo pomoc, ale jenom jako záruku. Co znam
ená záruka v tomto případě? Je to USA záruka pro banky, které se rozhodnou Ukrajinu kredit
y financovat. Ale takové banky nejsou. Žádná se nepřihlásila. A tudíž není ani žádná pomoc z
e strany USA.
Máme tady skutečně zvláštní situaci, a dělá nám to starosti.
Znovu zdůrazňuji, není v našem zájmu Ukrajinu odříznout od plynu. Ale v souznění se smlou
vou z r. 2009, která je platná a nebyla nikým napadena nebo zrušena, je Gazprom v právu a na
še vláda navrhuje: plyn dodávat pouze za předem zaplacené dodávky. To znamená, že příští m
ěsíc bude dodáno pouze tolik plynu, za kolik v průběhu měsíce Ukrajina zaplatí.
Výtažek z Putinova dopisu pro 18 zemí EU.
„ Hospodářství Ukrajiny směřuje k bankrotu a k vysoké nezaměstnanosti. Namísto konzultací
dostáváme příkazy, údajně politicky motivovanou cenu plynu snížit. Získáváme tím dojem, že
naši evropští partneři jednají jednostranně a snaží se dát vinnu za krizi ukrajinského hospodář
ství Rusku.
Od prvního dne Ukrajinské nezávislosti podporuje Rusko stabilitu ukrajinského hospodářství
nízkými cenami plynu.
...ne zanedbatelné částky jsou použity na stabilitu a platbyschopnost ukrajinského hospodářstv
í a na zachování pracovních míst. Důrazně podtrhuji, že mimo Ruska to dosud nikdo neudělal.
A co dělá evropský partner? Místo skutečné pomoci se stále mluví o „vyhlídkově.....“ Sliby be
z reálných činů. EU využívá Ukrajinu jako zdroj potravinových, kovových a minerálních reso
rtů, ale současně i jako odběratele technických , chemických ap. zařízení....
Rusko nemá a nemůže nadále nést tíhu pomoci ukrajinskému hospodářství samo tím, že jí pos
kytne ještě více rabatů a odpustí její dluhy.
Takže do budoucna dostane Ukrajina tolik plynu, za kolik dopředu zaplatí.
Samozřejmě je to nezvyklé řešení a nám je jasné, že riziko ilegálního odběru plynu, který pro
udí tranzitní Ukrajinou k našim EU partnerům , je vysoké.
Z této situace je jenom jedna cesta: okamžité zasedání hospodářských..,energetických a finanč
ních ministrů ke konzultaci hospodářské situace Ukrajiny a nalezení východiska z této situace
a zabezpečení dodávky plynu za striktních podmínek dodržení stávajících smluv.
Samozřejmě je Rusko ochotno a připraveno se na stabilizaci a obnovení ukrajinského hospodá
řství podílet. Ale ne jednostranně, samo, ale na rovnocenných základech společně s našimi evr
opskými partnery.
Jiří Vyvadil “Ať žijí sankce”:
EU a USA vymýšlí další sankce a člověk se ptá: A proboha proč ? K čemu? Jaký mají význa
m?
Mělo to být původně dokonalé představení : Ukrajina bude vyrvána z mocenských pařátů Rus
ka a jako perla bude začleněna do Evropské unie a potažmo USA. Měla se stát pevným článk
em světové západní demokracie, symbolem totálního neúspěchu diktátorského Putina a jeho i
mperiálního Ruska, jak říkají naši svazáčtí pravdoláskaři.
Tak členem Euroasijské unie se pravda nestala a otevřeně řečeno, pro tuto unii je to dobře.
Ukrajina je stát rozpadávající se v přímém přenosu.
Oligarchický základ jejího zřízení, až maniakální hysteričnost a avanturismus jejích politickýc
h představitelů, extrémní nacionalismus a příklon k vlastní odrůdě fašismu spojeného se jmén
em Bandery, vnitřní duchovní rozpolcení mezi západem a východem, ekonomický kolaps, kte
rý naposledy minutu před svou rezignací popsal její bývalý předseda vlády Jaceňuk a natažen
á ruka všemi směry z ní činí parazita č. 1 současného světa.
Přiznávám, že nesleduji již boje na východě Ukrajiny, z části proto, že dostávám záchvaty vzt
eku, když vnímám čísla o rozbombardovaných školách, nemocnicích, soukromých zařízeních
a mrtvých dětí a žen. Zčásti i proto, že bez ohledu na současný stav bojových akcí, tyto boje n
eskončí a jen možná přejdou do partyzánské podoby. Jinak to nebude.
Konstrukce Západu na zničení Ruska nevyšla a tak zůstávají už jen ty sankce. Jejich jediným
smyslem je zakrýt fakt, že se na Ukrajině se prostě věci nedaří.
Snad největší fanatik současného politického světa Ukrajiny premiér Jaceňuk rezignoval (rezi
gnaci však vláda odmítla) a dějinná linka chaosu, násilí a destrukce započatá majdanem jen lo
gicky pokračuje.
Je úplně jedno, kolik sankcí bude proti Rusku vyhlášeno a jak budou hluboké. Během 2. světo
vé války padlo 20 miliónů Rusů. Oni vydrží všechno.
Čím více bude sankcí bude vyhlášeno, tím jednak – a naprosto odůvodněně –
budou Rusové vidět v Západu a jeho strukturách největšího nepřítele, takže Putin bude jen up
evňovat, ale nejen to: Mezi řadovým obyvatelstvem těchto zemí budou narůstat proruské sym
patie.
Ukrajina je a opakuji to nepřetržitě pastí pro Západ. I vojensky, i ekonomicky a hlavně civiliz
ačně.
Ukrajina rozhodně do Evropy nepatří. Stačí se dívat na na zasedání jejího parlamentu a člověk
u je zle.
Nikdy nebude standardní demokratickou zemí, možná několik desítek let se bude vzpamatová
vat ze svého ekonomického kolapsu a hlavně její celistvost je chimérou.
A proto Západ, který chápe, že strategicky prohrává na celé čáře, vyhlašuje sankce.
Ubohý Západ.
M. Ulvr: Sankce? Chyba západního světa...
V hodnocení zahraniční politiky Ruské federace zcela zásadně chybí průkazná argumentace v
eškerých našich masmédií. Právě proto se nedostává na zásadní pojetí Ruska, co by již země d
ávno v demokratickém duchu. Pravda, jistým způsobem specifická ruská demokracie, ale přec
i jen demokracie.
Jelcina západ vychvaloval a vynášel do oblak a byl přitom původně zásadní konzervativní pos
tavou komunistických stalinistů a sám později převlékl kabát a dal se k reformistům, aby moh
l poté zmařit plán Michaila Gorbačova na socialistický demokratický systém, tedy plán na spe
cifický druh demokracie se silným sociálním státem, smířlivou zahraniční politikou vůči zápa
du, ale vlastní tváří a svobodným podnikáním.
Po působení Jelcina se země zmítala v naprostém chaosu vyvolaným západem.
Jelcin, podporován západem již v puči proti Gorbačovovi nechal po svém zvolení celé Rusko
rozkrást a vytunelovat, stalo se tak vazalem západu a byl viníkem obrovské hospodářské krize
nebývalých rozsahů. President Putin, když nastoupil všechny tyto problémy dokázal vyřešit a
v zásadě i zkonsolidovat politický a hospodářský život v Rusku. Dokázal se postavit korupci
a minimálně jí vymezit na menší města, kde se do ní pustil v druhé fázi.
Defacto by se dalo říci, že zásadní pojetí Gorbačovových myšlenek Putin dokonale pochopil a ne
sice zcela, ale jinak velmi šikovně a v rámci demokratických a humánních prostředků dovedl
nejen do reálných forem, ale i stabilizoval hospodářství a pomohl k jeho rychlému růstu.
Svým způsobem se dá souhlasit, že Putin dokončil (spíše stále tvoří) co chtěl započít Michail
Gorbačov i když vlivem Jelcinovského období je vlastně stále na počátku určité práce.
Přesto je současné Rusko silná země, má stabilizovaný sociální systém, pevné ceny potravin a
dalších potřeb, školství a zdravotnictví po všechny vrstvy, dobrý důchodový systém, je jedno
u ze 4 mezinárodních velmocí (EU, Rusko, USA, Čína). Životní úroveň obyvatel neustále sto
upá. Je to dáno i tím, že Rusko vybírá vysoké daně od velkopodnikatelů. Rusko společně s Čí
nou staví pro celý rozvojový svět, vznikají příležitosti států a národů na seberealizaci, posílení
ekonomik a rozjezdu. Tím však získává opět do svého hospodářství vysoký příliv peněz, na j
edné straně sice odtékají na tyto zahraniční projekty (a američtí experti v minulosti investován
í Rusku neradili, že to bude ztrátové, zpočátku snad bylo, ale Rusko se nespoléhá jen na peníz
e, ale i na barter a další formy), na druhé straně po uvedení do provozu těchto projektů zase za
čaly peníze přitékat i s úroky.
Je sice pravda, že silně zakořeněné Ruské pravoslaví je něčím specifickým a proto se obyvatel
é také specificky ohánějí proti homosexualitě, znesvěcování kostelů a dalších věcí, které vypa
dají pro Evropana nedemokraticky a dejme tomu, že specifiku má každý stát.
Ovšem to je již populismus, pokud demokracii, tak všem stejným metrem, já uznávám, že vše
nemusí být v Rusku zcela v pořádku, ale ani na západě není, ostatně proto tu politiku lidé děla
jí, aby se věci vylepšovali a hledaly chyby. Horší segregaci jsem viděl například v Britském B
ristolu, kde pro homosexuály byla vymezena jedna ulice, kde měli jen své krámky, bary a tak
dále. Vlastně je Bristká společnost donutila žít odděleně v určitém druhu gheta. Gheta pro ho
mosexuály jsou obvyklé v různých částech západních a amerických měst a výrazným národov
eckým názorem obyvatel. V ČR nejsou gheta pro Araby, Černochy, Číňany, Turky, Marokánc
e, Židy a další...
V USA, Francii, Anglii, Německu a jinde ano....
A zkuste si v Londýně ve věhlasném kostele rozbalit punkovou kapelu při bohoslužbě, notabene zahalení v kuklách (jako v Rusku Pussy Riot). Místní smetánka a arsitokracie Vás nechá
zavřít a kromě anarchist black croos, které čte jen tato daná intelektuální skupina aktivistů o V
ás žádné médium nenapíše.
Podstatou je, že zatímco Rusko investuje do rozvojového světa pro jeho rozvoj, USA a EU ne
investují do rozvoje snad krom humanitárních misí jako pitná voda pro afriku v pet lahvích, kt
erých je tam potom milony a Afrika neví co s nimi, nebo dalších podobných ne příliž vydařen
ých projektů vůbec, nebo téměř nic.
Jak se stalo zvykem u USA, tak investují do nastolování demokracií po celém světě prostředni
ctvím NATO miliardy dolarů, které si půjčují nejčastěji od Číny, která naopak vysílá jeřáby a
bagry společně s Ruskem, místo vojáků a tanků. Často jejich společnosti jako BP, SHEL apod.
se dostanou k vytouženým zdrojům nerostného bohatství, další jejich banky a firmy privatizu
jí, přejímají atd. USA jako stát z toho ale nic nemá, jejich logika je jen v půjčování na služby,
které si vzájemně občané pořádají, aby byli nějak zaměstnáni, další půjčování je pro banky, kt
eré z toho
nabízejí těm zaměstnaným hypotéky, aby si konečně mohli koupit to zboží, které se vyrábí už
ne v USA, ale opět v Číně. Není divu, že nemají čím platit východu dluhy a tak si půjčují ještě
na jednu důležitou věc a to na zbrojení, pak díky lokálním konfliktům zastrašují východ, aby
si byl jist, že splácet se nebude, ale půjčovat se bude dál. Neustálý koloběh bez konce, který s
em tam vyústí v lokální válku, ovšem i když zaberou suroviny, dají je svým korporacím a stát
si zase půjčuje.
Proto se dívejme na sankce směrem k Ruské federaci jako na něco, co je zcela zbytečné, jedin
ě to bude mít za následek rozdělení na sféru vlivu světa, který je rozvíjen a sféru vlivu světa, k
terý začne stagnovat.
Připomeňme si to na naší České ekonomice. Naše továrny přestaly vyrábět už velmi dávno, je
n malá část se jich udržela. Nic neprodukujeme, ale mohli bychom tak jako Čína, Rusko, Kaz
achstán, Bělorusko, Brazílie a další spojenci Šangahjského spolku stejným způsobem posílat n
aše Avie (továrna byla zrušena), Liazky, Tatry, Zetory, generátory ČKD, tramvaje, vlaky, dok
once jsme měli i loděnice, ocel (POLDI byla nejkvalitnější ocel na světě) a další a další do cel
ého rozvojového světa, kde rozvoj nutně takové výrobky potřebuje a kde by se nám bohatě vš
e vrátilo, například různé rozvojové státy mají nerostná bohatství, mimo jiné i diamanty, stříbr
o a zlato, ale i hliník, bauxit, drahé kovy, a další, ale mají problém, že tam mají chudobu, nebo
bídu a měnový fond jim nabízí nízké ceny za tyto komodity, jejich zemědělství je zaostalé, pr
ůmysl nerozvinut. Mezinárodní měnový fond a Světová banka jim žádný kontrakt nedohodno
u, protože takto je jednoduší je vysávat z nerostných pokladů. Když nemají stroje, nedávají práci, zadlužují se, nepěstují sami ovoce a zeleninu, ani obílí a m
usí je kupovat od jiných zemí, tedy je zde snaha západu a Měnového fondu a Světové banky,
aby tyto suroviny nebyly odváděny státům pomáhajícím tamnímu rozvoji jako barterový systé
m, ale státům, které se nad nimi povýší svou mocí a silou.
USA už defacto nemá továrny, lidé si tam vzájemně dělají služby, aby se fiktivně zaměstnávali, ostatní z
a ně dělá Čína a na ty služby jim navíc půjčuje miliardy dolarů. To samé je u nás, naše školstv
í produkuje místo učňů v oboru nejvíce lidí na obchodních akademiích, děláme si vzájemně sl
užby, snažíme se pracovat ve správách a podobných oborech a stát si na nesmyslně vysoké úr
oky půjčuje.
Sankce nás dostanou ještě více do područí těchto metod. Donutit Rusko, Čínu a jejich spojenc
e pouze akceptovat arzenál a hrozící hrozbu NATO a snažit se parazitovat na jejich práci a od
hodlání.
Sankce jsou tedy proti lidu Evropy samotnému, sankce jsou proti smyslu občanské společnost
i jako takové, sankce nic nepřinesou, jenom zvýší naše domácí výdaje, každopádně nám zavřo
u jakékoliv důvěře k rozvoji vlastní ekonomiky, zavřou nám dveře i ke spolupráce v těch státe
ch a sférách vlivu, kde bychom mohli po světě být něčím užiteční a naopak něco užitečného p
ro nás vyzískat.
To jsou sankce, které zavírají brány světa na novou studenou válku, to jsou sankce, které uděl
ají z USA a EU zkrachovalou hromádku neštěstí.
Zatímco Ruská sféra a její spojenci budou sílit ze dne na den, budou hledat nová uplatnění a b
udou pilní, my se s USA a EU budeme zadlužovat Ruskému spojenci Číně a poté i Rusku.
To bude jediný možný důsledek sankcí.
Co je Svaz lidových republik (tzv. Novorossia)
www.akorn.cz:
Nevůle občanů přijmout diktát Kyjevských samozvaných revolucionářů přiměla značnou část
Ukrajinské veřejnosti k rozhodování o tom zda vůbec setrvat s jaksi výrazně nacionalisticky s
e profilujícími a orientujícími „spoluobčany“ v jednom stejném státě. Proto se rozhodli uspořá
dat plebiscit dvou regionů o osamostatnění, důležitý je fakt, že tito občané se nechtějí připojit
k Rusku, jak tvrdí leckterá média, ale usilují o osamostatnění, nebo federalizaci Ukrajiny, přič
emž nakonec převážila federalizace.
To bych chtěl zdůraznit, východoukrajinští občané dodnes trvají na pouhé federalizaci Ukraji
ny se statutem Samosprávného Svazu Lidových Republik.
Jednoznačná podpora federalizace v obou regionech nakonec v plebiscitu rozhodla a tak se 7.
dubna ustanovuje Donbaská lidová republika a 27. dubna Luhanská lidová republika
24 května se pak ustanovuje federativní stát Svaz lidových Republik.
Dochází ke soustředění ideí a hodnot, mezi nimiž můžeme vyjmenovat:
1) přesvědčení, že „tato země není oligarchů, ale lidí co jí milují, budují, pracují v ní a obětují
se za ní“
2) vážná obava před nacistickými tendencemi západu, nevůle mít cokoliv společného s bander
ovci, a proevropskou integrací, která by znamenala totální vydrancování zbytku již tak zkrach
ovalé Ukrajiny
3) nedůvěra v politické strany a jejich špinavé lobistické a korupční soutěže
a opoziční obstrukce, občané Donbassu a Luhanska si volí jen lidové zástupce bez politických
stran (o tom není v novinách ani zmínka, je to podobné, jako na Islandu, viz. “Islandská revol
uce”), z toho důvodu v každé čtvrti, obci, v každém závodě a vůbec na všech důležitých míste
ch, kde se občané aktivizují a zapojují se do celospolečenské práce a diskuze se vytvářeli „Lid
ové sověty“, které mají „přímodemokratický charakter“, v nich se volí mluvčí a další veřejní organizátoři kteří jsou pokud nu
tno okamžitě odvolatelní a vytváří díky tomu společnou progresivní linii bez vzájemných obst
rukcí několika opozicí, které napomáhaly jen zdržovat hospodářský růst, prohlubovat krizi a v
ynášet do čela mafiány a oligarchy
4) občané Luhanska a Doněcka vyjádřili vůli po určitém specifickém druhu socialismu, ale ne
totality, podporují svobodné podnikání, pokud lidem důvěřují a pokud pomáhají rozvoji regio
nu a vědí o nich, že mají o to zájem, ovšem klíčové podniky a přírodní bohatství musí umět a
být schopny sloužit pro blaho sociálních potřeb občanů, musí vytvářet základ pro silný sociáln
í stát, nepatří oligarchům, ale národu
5) prioritou skutečné demokracie je láska k přírodě, ekologie a environmentalismus jsou dílčí
m prvkem nejen Donbasské a Luhanské změny k lepšímu
6) vůle směřovat zemi ke spolupráci s těmi státy, které nejen podpoří rozvoj vnitroorganizační
demokracie, ale budou hospodářskou partnerskou oporou, najdou společné trhy ve světě, kde
je o domácí produkci zájem a kde je potřeba
7) v lidových Sovětech rozhodují jen lidé zespodu, zástupce které si zvolili nemají mandáty, k
teré by se nedaly okamžitě peticí, či jiným nástrojem jako referendum odvolat, zástupci pracuj
í transparentně s lidmi, jednají s nimi o každém kroku
Perspektivně vzato jsou cíle povstalců celkem populárními myšlenkami, které v zásadách pro
pagovalo celosvětové hnutí Occupy a 99% o dva roky před tím po celém světě, také v USA, Š
panělsku, Austrálii, Řecku, Francii, Anglii a jinde, přičemž je fakt, že tito povstalci by právě n
a základě jejich hodnot pro které svůj boj vedou se mohli stát vzorem milionům lidí pamatujíc
ích si tyto protesty v západním bloku, či v členských státech NATO. Je tedy zcela jasné, že pri
oritou některých západních sdělovacích prostředků je „neinformovat, nebo co nejméně inform
ovat o skutečných cílech povstalců“.
(převzato z www.akorn.cz)
Přejděme již k samotným událostem (Bílá kniha):
04.04.2014 V Doněckém tramvajovém vozovém parku více než padesát zaměstnanců podepsa
lo petici za provedení referenda o přistoupení Ukrajiny
k EU a přidělení Ruskému jazyku statusu druhého státního jazyka. Nicméně, odmítli mluvit s
novináři pod strachem výpovědi.
07.4.2014 v reakci na vyhlášení Deklarace svrchovanosti
"Lidová republika Doněck" (Donbaská lidová republika) A. Turchinov oznámil začátek protit
eroristické operace v Doněcku, Lugansku a Charkově.
Přitom samozvané Ukrajinské orgány rychle musely řešit nedostatek finančních prostředků a
možnosti financování vojenských operaci proti obyvatelům Východní Ukrajiny. Orgány místn
í samosprávy v oblastech byli zničené a demoralizované orgány nové Kyjevské vlády a Ukraji
nská armáda nebyla připravena. Za těchto podmínek vše nahrávalo tomu, že do boje proti oby
vatelům Východu v první řadě nasadili vojska s radikálními nacionalisty a neonacisty z "Prav
ého sektoru." Mimo jiné, defacto Kyjevské orgány legalizovali jednotky mocenské struktury na Ukrajině z bývalých účast
níků na Majdanu.
Za tímto účelem, v březnu 2014 byly založeny Národní gardy Ukrajiny, které se skládaly ze z
ástupců nacionalistických sil, kteří neměli nic společného s činnými orgány. Dalším způsobe
m, jak násilně potlačit jih východní Ukrajiny bylo aktivní zapojení zahraničních žoldáků z řád
soukromých vojenských jednotek.
1) Fronty na volebních místností v Mariupoli - lidé chtěli hlasovat v referendu o
stavu Doněcké oblasti
2) Britský novinář Graham Phillips potvrdil, že na obrněný vlak na který udeřila ukrajinská
armáda byl ve skutečnosti starý rezavý vagon pro obyčejné lidi. Ale Kyjevští úředníci neměli
rádi tyto důkazy.
3) Euromaidanští aktivisté slíbili 10.000 dolarů odměnu za hlavy separatistů.
Svědectví o genocidě na Novorossijcích, bombardování civilních obyvatel, odstřelování atd.:
Domobrana ve Slavjansku ještě před leteckou katastrofou utrpěla těžké ztráty. Vzhledem k to
mu, že již nebylo možné tento „štít“ udržet, vydal ministr obrany Doněcké republiky plukovní
k Igor Strelkov 4. května 2014 rozkaz opustit Slavjansk a přesunout se k Doněcku –
organizovat efektivní obranu tohoto milionového města. „Domobraně se podařilo probít přes
obklíčení a ušetřit tak životy mnoha civilistů, kteří prchali s celými rodinami pod těžkou palbo
u a ochranou domobrany do Doněcka. Mnoho z nich tento „pochod smrti“ stejně nepřežilo, pr
otože kyjevská armáda po prchajících civilistech nadále pálila z těžkých zbraní.“
Po odchodu Domobrany a vstupu „čistících oddílů“ přicházejí z města zprávy o strašlivém ter
oru, kterému jsou vystaveni ti, kteří nestačili nebo nemohli utéci. Muži, kteří jsou podezřelí, ž
e pomáhali domobraně jsou často popravováni přímo na ulicích, ostatní jsou „filtrováni“ pro z
ařazení do koncentračních táborů. Smyslem této gigantické etnické čistky je likvidace Ruskéh
o obyvatelstva. Do prázdných domů po zabitých nebo uprchlých Rusech se budou stěhovat „s
polehliví kolonisté“ ze západní Ukrajiny. Podle oficiálních údajů Ruské strany od začátku voj
enské operace uprchlo do Ruska z Ukrajiny přes 250 tisíc osob. Z toho asi 100 tisíc už požáda
lo o azyl nebo Ruské občanství.
Jak referoval o víkendu zpravodaj Ruské televize z míst bojů, vše nasvědčuje tomu, že likvida
ční plány na „vyčištění země od všech Ruských občanů“ se rozjíždějí na plné obrátky. „Úkole
m kyjevské junty je zavraždit maximální množství civilního obyvatelstva a současně je strateg
ickým úkolem maximálně skrývat – stejně jako tomu bylo v Oděse –
skutečné počty mrtvých civilistů. Na území Novoruska operuje ohromné množství nekontrol
ovaných ozbrojených band tzv. Pravého sektoru a Národních gard, které nikomu nepodléhají,
“ končí informace z obležených měst válečný zpravodaj.
Tyto bandy pronikají už také do Doněcka a Luhanska, aby šířily teror, a demoralizovali tak ob
ránce, kteří ještě vzdorují obklíčení a obrovské přesile techniky. Kyjev se rozhodl stáhnout k
Doněcku veškeré své síly. Je jasné, že město čeká stejný osud jakým si prošly z mapy téměř v
ymazaná města jako je Slavjansk a Kramatorsk. Rozhodující bitva o Donbas se nepochybně s
vede o milionový Doněck.
Město mělo být s největší pravděpodobností v nejbližších dnech ostřelováno z ničivých raket
a bombardováno letectvem a dělostřelectvem a tak postupně vymazáváno z mapy –
přesně podle doporučené „metody“ amerických „poradců“. Kyjev má z vojenského hlediska
v letectvu a dělostřelectvu samozřejmě zcela nesouměřitelnou převahu a bude město jistě bom
bardovat dnem i nocí. Přesto je dobytí Doněcka a Luhanska mnohem složitějším oříškem než
stotisícový Slavjansk či Kramatorsk. Okupanti také musejí počítat s tím, že domobrana Doněc
ké republiky je podle svých prohlášení připravena bojovat do posledního náboje.
Měla tedy snad následná letecká katastrofa odvrátit pozornost médií od těchto záměrů?
(s přispěním z freee media)
VÁCLAV DANDA přináší nové informace z „jihovýchodní fronty“ i poselství
křesťanů z bojujícího Donbasu
Jak jsme informovali před několika dny, Kyjev vrhá do bojů veškerou vojenskou sílu, kterou
má k dispozici. Města ve východních regionech jsou systematicky srovnávána se zemí dnem i
nocí probíhajícím dělostřeleckým a raketovým ostřelováním obytných čtvrtí.
Na obránce nalétávají svazy bombardérů, u nichž existuje důvodné podezření, že v kokpitech
sedí západní žoldnéři. To je také případ bombardovaného Slavjanska, na který dopadají zápal
né bomby s bílým fosforem, které proměnily město v hořící ruiny.
Na Slavjansk dopadají fosforové bomby. Kyjev používá taktiku spálené země. Premiér Doněc
ka žádá o vyslání ruských mírových sborů.
Byla zavedena bezletová zóna a boj o Doněck.
Vedení Luhanské a Doněcké republiky ve snaze uchránit civilní obyvatelstvo od těchto hrůz v
yhlásilo bezletovou zónu nad oběma republikami. Bombardér SU –
24 vyslaný Kyjevem nad město Horlivka v Doněcké oblasti, který raketami zničil v pátek ne
mocnici, poškodil obytné čtvrti a přinesl smrt mnoha lidem, byl domobranou sestřelen. Stejný
osud postihl i těžký přepravní letoun IL 76, který přivážel výsadkáře z Kyjeva na Luhanské letiště. Odtud se chystali zaútočit na obyt
né čtvrti. I ten byl domobranou pomocí těžkých kulometů a raket země vzduch nad letištěm sestřelen.
Kyjevští okupanti utrpěli sice citelné ztráty, avšak vraždění civilistů, které Kyjev nazývá „prot
iteroristickou operací“, pokračuje s ještě větší zběsilostí. V noci z pátku na sobotu se domobra
ně podařilo odrazit útok kyjevských jednotek, které se pokoušely do Doněcka dostat ze strany
obytných čtvrtí.
Obrovské síly vrhly okupační armády také na dobytí přístavního města Mariupol. Útok tankov
ých kolon a další těžké techniky podporované letectvem začal v pátek v pět hodin ráno. Boje
byly velmi tvrdé, oběti jsou hlášeny na obou stranách. Operace se účastnily také nechvalně pr
oslulé „pekelné kolony“ z Oděsy. Speciální oddíly Dněpr a Azov jsou podle kyjevské vlády sl
oženy pouze z Ukrajinců, ale místní občané říkají, že mezi útočníky byli i cizinci.
Ministr vnitra a velitel agrese proti východu Ukrajiny Arsen Avakov, prohlásil, že operace je
ukončena, ale podle slov svědků se ve městě ještě o víkendu ozývala střelba. Podle některých
svědectví mohlo jít o dočišťovací operaci, či popravy. Místní obyvatelé se proto snaží dostat z
okupovaného města, nebo se před kyjevskými alespoň skrýt.
1) Stejně jako čtyři školy, tak ukrajinské bezpečnostní síly obsadily i místní budovu
parlamentu v
Krasnoarmeysk
2) Jak je vidět na fotografii, jeden z bojovníků má za cíl své zbraňě neozbrojeného
Krasnoarmeyského zastupitele
3) Ale lidé se asi neměli rozptylovat. Začalo se střílet. Jeden místní občan byl poraněn do
nohy. Neprofesionalita této armády poskládaná z dobrovolníků majdanu je znát
Přicházejí i zprávy, že mezi tzv. „čisticími oddíly“ působí i obávané „pekelné kolony“ složené
z nejtěžších kriminálníků a zločinců. Podle posledních informací bylo zvláštním výnosem pro
zatímního prezidenta Turčinova 6. května propuštěno z věznic čtyřicet tisíc zločinců, kteří byl
i zařazeni do „čisticích komand“ Národní grady. Jejich jediným úkolem je provádět co největš
í teror civilního obyvatelstva na území dobytém Kyjevem. Tato etnická čistka probíhající za b
lahosklonného přihlížení Západu je dalším neospravedlnitelným zločinem kyjevské junty.
NWOO.org : Rusko bude vyšetřovat genocidu civilistů v Donbasu:
„Jednotné Rusko“ vyzývá k vytvoření speciální mezinárodní komise pro zjišťování skutečnost
í kolem masových hrobů civilistů v okolí Doněcka. Oznámil to dnes z tribuny Státní dumy Vj
ačeslav Nikonov, který hovořil za frakci „Jednotné Rusko“. „Jedná se o konkrétní případ. A je
nutné ho sledovat v rámci mezinárodní komise, k jejímuž vytvoření vyzýváme Státní dumu,“
zdůraznil poslanec. „Je to nutné proto, aby válečné zločiny byly potrestány ve jménu mrtvých,
živých i těch, kdo se ještě nenarodili.“
Nikonov řekl, že masový hrob byl v okolí Doněcka nalezen opolčenci včera. „Exhumace prvn
ích těl –
byly to především mladé ženy a ukázalo se, že byly znásilněny, mučili je, svázali a pak zastře
lili. Jedna z žen byla těhotná,“ řekl poslanec.
Vyslovil značné rozhořčení, proč stále ještě mlčí mezinárodní lidskoprávní organizace. „Kde j
sou lidskoprávní organizace? Kde je "Amnesty International"? Kde je Helsinská skupina, kde
OBSE, kde Rada Evropy? Proč se neozývají evropské vlády? Je schopná Evropská unie taky
něčeho jiného než nových sankcí vůči Rusku?“
Poslanec pokládá za zbytečné apelovat na oficiální Kyjev, který podle jeho slov „je za tyto oh
avné válečné zločiny zodpovědný“. „Ale přitom víme, že existují organizace –
mezinárodní i ruské –
jejichž povinností je ochrana lidských práv a vyšetřování válečných zločinů. A my máme prá
vo odvolat se k mezinárodním organizacím, Radě Evropy, OBSE s tím, aby provedly co nejdů
kladnější vyšetření toho, co se stalo na východě Ukrajiny,“ uzavřel poslanec.
Hroby v rajónu šachty číslo 22 „Kommunar“ opolčenci objevili včera. Po prozkoumání jedno
ho z nich došli soudní experti k závěru, že lidé byli zabiti výstřely do hlavy z bezprostřední blí
zkosti. V současné době jsou identifikováni čtyři mrtví. Ještě před dvěma dny se toto území n
acházelo pod kontrolou ukrajinských bezpečnostních sil a batalionu Národní gardy „Ajdar“. N
yní bude celé prozkoumáno. Opolčenci už našli i další hroby, které však ještě nebyly otevřeny.
Útoky na Donbaskou a Luhanskou svrchovanost (Bílá kniha):
03.05.2014 Pozdě v noci v Mariupolu (Doněcká obl.) zaútočila vojska na městskou radu. Úto
k byl odražen národní domobranou Doněcka.
03.5.2014 Zdroj Ministerstva vnitra Ukrajiny uvádí, že ministr vnitra A. Avakov po dohodě s
V. Nalivayenkovem 29.dubna 2014 vydal naléhavě pokyny zaslat na migrační služby Ukrajin
y 300 Ukrajinských pasů pro občany pobaltských států a Polska, kteří přijedou na Ukrajinu úč
astnit se vojenských operaci k potlačení disentu na východě.
07.5.2014 Ministerstvo vnitra Ukrajiny informovalo o zatčení ministra obrany Donbaské lido
vé republiky I. Kakidzyanova. Později se na Internetu objevilo video, na kterém kandidát na p
rezidenta Ukrajiny, vůdce radikální strany O. Lyashko ho osobně vyslýchal v poutech a prakti
cky nahého.
16.května 2014 "lidový starosta" Slavjanska Ponomarev na konferenci prohlásil, že do represi
vní operace v jihovýchodní Ukrajině, vedené Kyjevem byli nasazeni žoldáci z polské Private
Military Company «Analizy Systemowe Bartlomiej Sienkiewicz» (ASBS, OTHAGO), a z am
erických soukromých Bezpečnostních jednotek «Greystone», stejně jako od americké firmy «
Academi».
16.května 2014 první náměstek předsedy vlády A. Donbaské lidové republiky Purgin obvinil
Kyjev, že skrývá skutečný počet mrtvých a zraněných v ATO.
"Těla civilistů jsou pohřbena v neoznačených hrobech, a zranění lidé se bojí požádat o pomoc
ve zdravotnických zařízeních ", - řekl A. Purgin.
04.06.2014 předseda prezidia Rady Donbaské lidové republiky D. Pušilin informuje, že při ob
sazení Červeného Limanu Ukrajinští vojáci přímo v nemocni zastřelili více než 25 zraněných
vojáku Doněcké armády.
05.06.2014 Mluvčí starosty Slavianska S. Khorosheva informuje, že v Ukrajinskou armádou o
bleženém Slavjansku chybí téměř všechny druhy léků – od antibiotik po chirurgické obvazy.
07.6.2014 V centru města Doněck byl zabit jeden z asistentů předsedy rady Donbaské lidové r
epubliky Petruhin M., který řešil problémy, spojené s dodávky humanitární pomoci.
01.04.2014 v Doněcku SBU zadrželo aktivistu tmavé pleti, občana Lotyšska Ayo Beneše, kter
ý několikrát promluvil na shromáždění proti samozvané Kyjevské vladě.
04.04.2014 v Doněcké oblasti SBU zahájilo trestní stíhaní proti náměstkovi starosty P. Gubar
eva a občana Ukrajiny R. Doni za údajně přípravy nepokojů a výzvy k převratu ve státních or
gánech. Soudním nařízením R.Doni byl zadržen a uvězněn v Kyjevě.
04.4.2014 Odvolací soud Charkovské oblasti nařídil odpůrci
majdanu Romskomu nošeni elektronického náramku, aby se zabránilo jeho "nelegální činnost
i." Soud nařídil mu odevzdat všechny osobní doklady a cestovní pas, aby zamezit jeho vycest
ování do zahraničí a uložil mu trest v podobě domácího vězení.
16.dubna 2014 zmizelo (pravděpodobně bylo uneseno), několik vůdců Lidového sovětu Donb
asu:
V Mariupoli se ztratila jedena z vůdkyň Donbasu O. Selecká, měsíc předtím, než byla vyhoze
na z továrny "Azovelektrostal" pro "příliž aktivní společenský život";
Gorlovka ztratila tři aktivisty národního spolčení (zvolený starosta A.Sapunoff a jeho nejbližší
spolupracovníci – manželský pár Eugenij a Tatiana Ševčenkovi).
18.dubna 2014 v blízkosti Doněcku jeden z koordinátorů Donbaské lidové republiky Baranov
byl násilně vtlačen do džípu (pravděpodobně zaměstnanci SBU) a odvezen neznámo kam.
27.dubna 2014 zatčený na začátku března SBU Guvernér Doněcka P.Gubarev zahájil neomez
enou hladovku proti vedení vojenské operace v Slavjansku. Zástupce OSCE, který navštívil v
ězně v Kyjevě hlásí že hladovka výrazně ovlivňuje jeho zdraví.
28.dubna 2014 v Doněcku SBU zadrželi náměstka starosty Slavjanska I. Perepechayenkova.
28. dubna 2014 V Charkově byl spáchán pokus o atentát na starostu města Kernese, který byl
těžce zraněn několika střelnými ranami.
1) Občané Mariupole bránili své město před trestnými opddíly z Kyjeva,
obrněná vozidla byli zajati jako válečné trofeje
2) Mariupolští policisté, kteří ignorují nelegitimní objednávky z Kyjeva, byli zastřeleni z
bezprostředně
bojovníky z Ukrajinské Národní gardy.
3) Místní občané pomohli je vzít do nemocnice.
Policejní stanice v Mariupol byla kompletně vyhořelá
13 května 2014 byl spáchán pokus o atentát na lídového starostu Luganska V. Bolotova. Do je
ho auta v blízkosti obce Izvarino (60 km od Lugansku) začali střílet neznámí útočnici. Boloto
v, zraněný do ramene byl převezen do nemocnice.
1416 května 2014 v Tores (Doněcký kraj), byli uneseni tři protivládní aktivisté. " k 16. květnu v
Tores pohřešují tři aktivisty. Lídr Donbaské lidové republiky Irina Poltoratskaya zmizela v no
ci 14 - 15 května. V Noci 1516 Května byl unesen Igor Poljakov, aktivista Donbaské lidové republiky. Včera odpoledne, 1
5. května odešel z domova a už se nikdy nevrátil Denis Yaniev, „jak víte, byl předsedou voleb
ní komise Donbaské lidové republiky za referendum "komentoval místní tisk. 21.května k únosu uvedených osob a také Alexandra Simca z obce S
nezhnoye (Doněcké obl.) se přihlásil vůdce batalionu "Ukrajina" poslanec rady Ukrajiny O. L
yashko.
května 2014 na Internetu se objevila audionahrávka telefonického rozhovoru Ukrajinského oli
garchy I. Kolomojského s lídrem "jihovýchodu" O. Carevem. I. Kolomojsky sdělil O. Carevu jménem židovské komunity, že je obvi
něn za smrt žida z Mariupolu a na jeho je hlavu vypsána odměna ve výši jednoho milionu dol
arů. Kromě toho, I. Kolomojsky slíbil O. Carevu popravu jeho rodiny přímo na náměstí.
Svědectví vojáka Svazu Lidových Republik (anonym):
Jmenuji se Boris. Boris Drišnakov. A bojuji na Ukrajině jako separatista. Proč?
Protože to jinak nešlo.
Všechno to začalo Majdanem. Do té doby jsme si žili docela poklidně, žádné větší národnostn
í problémy jsme neřešili. Sice tady byli oligarchové, ale ti patřili k takovému zdejšímu kolorit
u. I dnes vládne na Ukrajině opět oligarcha. Porošenko. Žádná změna.
Ale abych se vrátil k příběhu. Majdanem začaly nepokoje. Ty byly hodně přiživované politiky
ze Západu. Taky jsem slyšel něco o tom, že USA financovaly převrat na Ukrajině 5 miliarda
mi dolarů. Už už to vypadalo, že se to přece jenom nějak uklidní a že nastane domluva mezi J
anukovyčem a EU.
Jenže ouha! Tlakem Majdanu dohoda jaksi selhala. A k moci se dostala nikým nevolená vláda.
Potom se sešel parlament. Pod zbraněmi majdanistů. Ale nechci se teď dohadovat o svobodě
a nesvobodě. Faktem je, že pro odvolání Janukovyče hlasovalo 72,88% hlasů. Jenže podle Úst
avy je k odvolání potřeba 75% hlasů. Tudíž to neproběhlo podle Ústavy.
A najednou ti, kterým v případě odvolání Janukovyče porušení Ústavy nevadí, se ohledně Puti
na ohání Ústavou ostošest. Tak jednou Ústava platí a jindy neplatí? Jsem z toho poněkud zmat
en.
No a pak už to šlo ráz naráz. Tato nová vláda uzákonila nový zákon proti rusky mluvícím oby
vatelům Ukrajiny.
Taky začala podnikat další kroky na omezení našich práv. Pak došlo k masakru v Oděse, kdy
uhořelo mnoho Ukrajinců. Tehdy se to ve mně zlomilo. Přidal jsem se na stranu separatistů. O
d té doby zemřelo mnoho dalších lidí. Nevinných lidí. Najednou jsme my nemohli protestovat
jako madajnisté. Nemohli jsme se bránit. Měli jsme mlčet jako ovce.
Zemřeli taky lidé ze sestřeleného letadla. Těch je mi taky velice líto. Zatím se neví, kdo to udě
lal. Vím, že se to snaží hodit na nás, separatisty. Tak uvidíme, ale já to určitě nebyl. Jenom mě
mrzí, že Západ se tváří, jako by tady neumírali lidé. Nevinní lidé jsou na východě Ukrajiny vr
ažděni vlastní vládou. Civilisté, ženy, děti. Stovky obětí. Mají mrtvoly z východu menší cenu
než ty ze západu?
A co je nejhorší, nikdo nechce diskutovat o míru. To si vážně někdo přeje válku?
Události v Oděse a katastrofa (Bílá kniha):
02.04.2014, Ukrajinský oligarcha Vladimir Nemirovsky byl jmenován novou
Kyjevskou vládou guvernérem regionu Oděsa a prohlásil, že jsou "dobří
odpůrci východu" a "špatní"demonstranti. Poznamenal, že ti, kteří upřednostňují sbližování U
krajiny s Evropou, dostanou jeho podporu, ostatní aktivisté prohlásil za provokatéry a slíbil, ž
e se vypořádá s jejich "sponzory".
07.4.2014 v centru Oděsy na promenádě několik aktivistů "Pravého sektoru" vyzbrojení hole
mi napadli skupinku mladých lidi, kteří měli na oblečení připíchnutou pásku St George (Svjat
oj Georgij – symbol vítězství)
10.04.2014 v Oděse během oslav 70. výročí osvobození od německé a rumunské okupace, doš
lo ke střetu mezi zastánci a odpůrci "euromajdanu." Ukrajinští nacionalisté ze skupiny "Oděsa
Majdan" strhli vlajku Ruského vítězství, pak ji pošlapali. Několik tuctů bojovníků "euromajd
anu" zablokovalo vstup do hotelu, kde byl ubytován kandidát na prezidenta Ukrajiny, zástupc
e Strany regionů O. Carev. Vyzbrojeni klacky a kameny extremisté křičeli "Carev, pojď ven!".
Pokusy "antimajdanovců" odblokovat přístupy k hotelu skončily rvačkou, 10 lidí bylo zraněn
o.
16. dubna došlo k ustanovení Oděsské lidové republiky.
Tragédie v Oděse 2 května (Bílá kniha):
Nemohli jsme ignorovat hroznou tragédii v Oděse 2. května, kdy za tiché dohody místních or
gánů s extremisty Ukrajinské ultranacionalistické a neonacistické skupiny zabíjely desítky lidi, jejichž jedinou chybou bylo, že
měli jiné politické názory na budoucnost Ukrajiny. Ale nikdo z pachatelů této zákeřné operac
e do dnešního dne nebyl potrestán!
Doufejme, že Kyjev dovede vyšetřování do konce, a nestane se to, co se stalo v případě ostřel
ovačů na Majdanu, v únoru 2014, kteří zabíjeli jak demonstrující, tak policisty, ale do dnešníh
o dne nebyli potrestaní.
Během pochodu neznámí provokatéři rozpoutali boj a střelbu
Neznámí provokatéři měli charakteristickým znak červený náramek. Došlo k prvním obětem
a zraněným.
K 19 hodině se extremisté přemístili na náměstí Kulikovo pole, kde zdemolovali a brutálně na
padlí stanové tábořiště oponentů
euromajdannu, kteří sbírali podpisy za referendum o federalizaci Ukrajiny a udělení Ruskému
jazyku statusu druhého státního jazyka. Během konfrontace ze strany útočníků byli použity "
molotovovy koktejly", dlažební kostky a zbraně. Zastánci federalizace pod tlakem ozbrojenéh
o davu se snažili najít útočiště v okolích domech odborových svazů, které byly později zamče
ny a podpáleny Ukrajinskými nacionalisty.
Nejprve zapálili centrální a pak přízemí budovy.
Požár se rozšířil do několika pater, dokud k likvidaci požáru dorazili hasiči s notným zpoždění
m. Podle vedoucí hlavního odboru GSCHS Ukrajiny Oděské oblasti V. Bodelana, hasiči doraz
ili do areálu včas, ale rozzuřený dav lidí před domem odborových svazů překážel hasičům zač
ít s likvidací požáru.
Část aktivistů "euromajdannu" bránila likvidaci požáru v Domě odborových svazů.
Nedali příznivcům federalizace možnost opustit budovu, stříleli do oken a na únikové východ
y, lidé byli nucené skákat z oken.
Mnoho z nich se zabilo pádem z výšky.
Ti, kterým se podařilo dostat se ven, nacionalisté brutálně zbili s výkřiky "Sláva Ukrajině" a z
a zpěvu národní hymny.
Spálení a potlučení "antieuromajdanovci" okamžitě byli zatčeny pro žhářství.
Celkem 2. května podle oficiálních údajů, bylo zabito 46 lidí (včetně 8 žen).
Nejstaršímu z nich bylo 70 let, nejmladšímu 17. Většina z nich byla upálena zaživa nebo otráv
ená plynem. Lékařskou pomoc vyhledalo 247 zraněných, 99 lidí bylo hospitalizováno. Kromě
toho podle údajů z 5. května 48 lidí bylo pohřešováno. Mezitím, deputát Ukrajiny a lídr Jihov
ýchodu O. Carev a několik dalších Ukrajinských politiku řekli, že vláda záměrně podcenila po
čet obětí, neboť se obávají, že muže dojit k občanským nepokojům.
S odkazem na anonymní svědky právních orgánu a soudní znalce, místní média informovala,
že obětí je 72 až 116 lidí. Mezi mrtvými poslanec ze Strany regionů V. Markin (podlehl zraněním po útoku bojovníků "Pravého sektor
u" bitím) , V. Negaturov, básník z Oděsy (zemřel na pohotovosti od zranění v domě odborový
ch svazů).
02.05.2014 Ruské ministerstvo zahraničí odsoudilo tragédii s tím, že to bylo jen dalším potvrz
ením trestní neodpovědnosti Kyjevské vlády, podporující radikální nacionalisty, včetně "Prav
ého sektoru", který připravil fyzickou násilnou kampaň proti zastánců federalizace a skutečné
ústavní změny v Ukrajinské společnosti.
03.5.2014, Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil soustrast pozůstalým rodinám v Oděse, a
řekl, že je pobouřen postojem Ukrajinské vlády, který se dá kvalifikovat jako trestný čin.
3 května 2014 Generální tajemník OSN Pan Gimoon vyzval okamžitě provést důkladné vyšetření toho, co se stalo 2. května v Oděse.
3. května 2014, tragické události v Oděse s nadšením probírají Ukrajinští nacionalisté, kteří na
svých internetových stránkách s názvem incident "oslavuji spálení zaživa Ukrajinského duch
a" v domě odborových svazů, cynicky nazývané "Colorádští šváby" a "kebaby".
Tak komentoval masové vraždy aktivistů "euromajdannu" na odpůrce Kyjevské vlády, poslan
ec rady Ukrajiny za stranu "Svoboda" I. Farion: "Bravo, Oděsa! Perla Ukrajinské důše! Rodišt
ě velkých nacionalistů Ivana a Yurije Lipy! Ať se ďáblové smaží v pekle! Nejlepší odpůrci js
ou fotbaloví fanoušci. Bravo! "
Poslanec rady Ukrajiny za stranu "Batkivshchina", kandidát na starostu Kyjeva Leonid Orobet
s na své stránce na
facebooku komentoval události v Oděse takto: "Tento den se zapsal do dějin! Občané Oděsy,
i přes zradu alespoň ze strany policie, obhájil Oděsu a potvrdili, že Oděsa je Ukrajina! Za cen
u života vlastenců bylo extrahováno vynikající vítězství!
Coloradské roje odstraněny. Útočníci, kteří první zaútočil, dostali více než adekvátní reakci!"
Do Oděsy přijela kandidátka na Ukrajinského prezidenta lídr "Batkivshchiny" Yulie Tymošen
ková a označila upáleni lidi v Oděse za obranu domu odborových svazů, a útok radikálních na
cionalistů na tábor příznivců federalizace - pokojnou demonstrací.
Hlava Oděské Regionální Administrace Vladimir Nemirovsky na své stránce na sociální síti F
acebook oznámil, že "Oděskou operaci k neutralizaci a zatčení ozbrojených teroristů považuji
za legitimní. "
03.5.2014 Ministerstvo vnitra Ukrajiny uvedlo, že předběžně je stanovena příčina požáru v do
mě odborových svazů "molotovovými koktejly" hozenými ze střechy, tj. do uzamčené v budovy "proRuskými aktivisty."
Nicméně, toto tvrzení protiřečí videonahrávkám z místa tragédie a mnoho svědků potvrzuji, ž
e oheň vypukl v budově hozeným z ulice molotovými koktejly.
Lidé, kteří byli uvnitř budovy, se ocitli v pastí, protože útočníci zapálili vchodové dveře zvenk
u.
Ve stejný den, Ukrajinské ministerstvo zahraničí vydalo spěšné prohlášení o vině za to, co se
stalo v Oděse a hodili odpovědnost na Ruské bezpečnostní služby.
Ve stejném duchu mluvil mluvčí kabinetu prezidenta Ukrajiny S. Pashinsky.
Ruské ministerstvo zahraničí označilo tuto verzi za nesmysl, lež a cynismus, požadují informa
ce z Kyjeva, pokud mezí oběťmi jsou občané Ruska, jinak takové výroky budou považovány
za další nepodložená fakta ve snaze přesvědčit veřejnost o tzv. "Ruské stopě", a zbavit vládu
Kyjeva odpovědnosti za to, co se děje na Ukrajině.
Poté, SBU prohlásila, že nepokoje v Oděse byly financované bývalým místopředsedou vlády
Ukrajiny S. Arbuzovym a bývalým ministrem financí Ukrajiny A. Klimenkem. Na druhé stran
ě, S. Arbuzov a A. Klimenko v rozhovoru s Ruskými médii kategoricky popřeli jakékoli spoje
ní s děním v Oděse.
03.5.2014 První místopředseda vlády ministr Ukrajiny Viktor Yarema řekl, že lidé v Domě odborových svazů "náhle zemřeli, velm
i rychle", protože hořící látky, uvolňovaly plyn." Později, tato verze byla
Ukrajinští fašisté nosí červené pásky na rukávě, aby nebyli zaměnitelní s přáteli federalizace.
Když se navádějí k zapálení budovy Obchodní Unie, odstraňují stuhy St. George. Nasazují
opět červené náramky a pokračují v házení molotovových koktejlů s nošením červené stuhy.
Podněcovateli v Oděse, kteří záměrně nosili St George pásky a nyní opět červené rukávy ,
byli ozbrojeni a jen procházeli mezi milicí (nejprve měli oboje pásky).
zopakovaná hlavou Oděské regionální správy Bodelanem, který novinářům řekl, že většina za
bitých v domě odborových svazů zemřeli na otravu neznámou látkou.
03.5.2014, po určitém váhání, samozvaná Kyjevská vláda oznámila dvoudenní smutek na Ukr
ajině v souvislosti s úmrtím lidí v Odesse.4 05. 2014 .
Tisíce občanů blokují budovu Městského oddělení vnitřních věcí a požadují propuštění zadržo
vaných osob z 2.května -příznivců federalizace.
Dmitrij Fuchedzhi, úřadující vedoucí regionálního oddělení Oděsy ve vnitřních záležitostech,
je
za ozbrojený bojovník. Jeden z útočníků nosí St. George pásku - jako provokaci.
Účastníci demonstrace novinářům řekli, že městská policie uvěznila více než 60 aktivistů z "K
ulikova pole", které poté, co se dostali ven z hořící budovy, a že byli surově zbiti radikály z na
cionalistických skupin, pak odvezeni neznámo kam policejními vozy.
Z toho 11 žen, také zranění a popálení, které potřebuji lékařskou pomoc. Demonstranti rovněž
požadovali rezignaci primátora Oděsy Vladimira Nemirovského, který byl označen "vrahem",
a obviněn ze smrti spálených lidí v domě odborových svazů.
Poté, co demonstranti pokusili obsadit budovu, policie začala propouštět zadržené příznivce fe
deralizace.
Z vazby byl propuštěno 67 lidí. Nicméně 42 dalších odpůrců Kyjevské vlády, kteří byli zajati
2. května, byli převezeni do izolátoru věznice v centrální oblasti Ukrajiny.
Téhož dne večer, radikálové z "Pravého sektoru" a zástupci tzv. Majdanu zablokovaly sídlo re
gionální policie na protest proti propuštění příznivců federalizace.
04.5.2014, během své návštěvy v Oděse premiér Jaceňyuk rovnou obvinil "teroristy" a policii
a Generální prokuraturu pověřil hledáním "Ruské stopy".
Ve stejný den, Oděské krajské zastupitelství zahájilo trestní řízení proti policistům, za smrt 46
lidí při střetech s radikály 2. května.
04.5.2014 americký velvyslanec na Ukrajině John Payette v rozhovoru pro CNN řekl, že USA
nemá žádné důkazy o Ruské účasti na tragické události v Oděse 2. května.
05.05.2014 Speciální tým pozorovatelů mise OBSE, po ohledání v Oděse domu odborových s
vazů, ve své zprávě uvádí, že oheň se šířil uvnitř budovy, chodbami prvních dvou pater.
Podle jejich odhadů, tři dny po tragédii, "situace ve městě je hodnocena jako náročná." Doku
ment také uvádí, že většina obětí jsou identifikovány jako obyvatelé Oděsy a regionu Ukrajin
y. Pozorovatelé OBSE neměli možnost dokončit prohlídku domu odborových svazů a zafixov
at fakta, které by pomohly vyřešit události, které vedly ke smrti desítek lidí v budově
domu odborových svazů, kvůli vlastní bezpečnosti a museli opustit město z důvod vyhrocené
situace.
06.5.2014 Ministerstvo vnitra Ukrajiny oznámilo, že Ruské pasy (objev, který v domě odboro
vých svazů Ukrajinská média již hlásila dříve), ve spálené budově u obětí z 2. května v Oděse,
nebyly nalezeny.
06.05.2014 Příkazem A. Turchynova byl odvolán primátor Oděsy V. Nemirovsky. Na jeho mí
sto byl jmenován Palica. Ve stejný den, nový primátor Oděsy řekl, že tragédie v Oděse dne 2.
května byla vnitřním faktorem.
6 května 2014 Na zasedání ve Vídni, ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov
zdůraznil, že události v Oděse byly přímým projevem fašismu, ale žádný z pachatelů tohoto h
rozného zločinu z řad Tikalu zatčen nebyl. Vyjádřil obavu, že vláda Kyjeva nemá snahu doko
nčit vyšetřování, jak se to stalo s odstřelovači v Ukrajinském hlavním městě v únoru 2014 .
06.05.2014, Komisařka OSN pro lidská práva Pillayová učinila prohlášení, ve kterém vyjádřil
a hluboké znepokojení nad každodenním násilím na Ukrajině, což vede ke zvýšení počtu obětí
a devastaci měst. Zvláště za
alarmující případ komisařka označila tragédii v Oděse. Pillayová vyzvala Kyjevskou vládu pr
ovést rychlé a důkladné vyšetřování událostí v Oděse a v Doněcké oblasti.
Pillayová požádala Kyjev dodržení mezinárodních norem, a upozornila, že policie musí chráni
t pokojné demonstranty, bez ohledu na jejich politické názory. Důležité je, jak zdůraznila, aby
úřady dodržovali zásady právního státu a zajistili ochranu práv všech obyvatel, zejména jeho
Rusky mluvících obyvatel.
Pillayová důrazně odsoudila útoky a pronásledování novinářů na Ukrajině a požádala zajistit j
ejich právo na svobodu projevu a názoru. Nicméně, také vyzvala novináře, aby byly objektivn
í a nepodněcovali nenávist.
07.05.2014 Občanka Oděsy T. Ivanenková, která přežila požár v Domě odborových svazů 2.
května a v rozhovoru pro RT řekla, že byla uvnitř budovy spolu s dalšími lidmi a pomáhala př
enášet pláty překližky, aby se mohli zablokovat vstupní dveře. Řekla, že bojovníci "Pravého s
ektoru" a sebeobrany Majdanu byli ze všech stran. "Nikdo nečekal takovou krutost, a utéct js
me neměli kam“. Podle ní poté, co extremisté spálili stany odpůrců
euromajdanu na Kulikovém poli, začali házet molotovovy koktejly v domě odborových svazů
a také použili omamné látky. Nedokázala říct, jestli to byl nějaký jed, ale bylo nemožné dýcha
t Podle ní, "hasiči dorazil pozdě, když už bylo hodně obětí." Přitom, hasičský sbor se nachází
sotva 700 metrů od Domu odborových svazů, z deseti požárních vozů tam dojelo jen dva. Uvě
znění v budově
Mnozí občané nesou květiny k budově vyhořelé Obchodní unie v Oděse
Obchodní unie v Oděse byla téměř vyhořelá v důsledku žhářství. příznivci
federalizace, kteří se skrývali uvnitř, neměli šanci uniknout
Pravý Sektor se svými ozbrojenci v Oděse první upaloval lidi se St George páskami na
rukávech
lidé křičeli z oken a prosili o pomoc alespoň starším ženám. Byla jsem poslední, na mém zápě
stí byla uvázaná Georgievská páska, spoléhat na pomoc od police nebylo možné, hasiči mě pr
ostě předali jim do rukou“ řekla T. Ivanenko, s tím, že v noci na střeše bylo ještě sedm aktivist
ů, a když je sundali, neposkytli jim vůbec žádnou pomoc, rovnou je odvezli do věznice. T. Iva
nenko je přesvědčena, že vinu za tragédii 2. května, mají zejména "ti, kteří ji nechali na objed
návku pečlivě připravit: Současná vláda, která zjevně pracuje na rozpadu Ukrajiny"
07.5.2014 Náměstek rady Ukrajiny z "Batkivshchiny" Kuzhel prohlásil, že Ukrajinský parlam
ent má v úmyslu schválit vyšetřovací komisi, která najde viníky v tragedii z 2. května v Oděse.
Kuzhel uznal, že okolnosti úmrtí lidí vyvolává mnoho otázek. Zejména se divil, proč měli ob
ěti spálený obličej, a přitom se nespálilo se vlněné oblečení.
7.5.2014 V Oděse na základě obvinění z nečinnosti během nepokojů 2. května byl zadržen zá
stupce vedoucího regionálního oddělení vnitra
D. Fuchedzhi. On byl také obviněn z propuštění příznivců federalizaci, kteří byli zadrženy v
Domě odborových svazů. Později bylo oznámeno, že 7. května D. Fuchedzhi musel tajně opus
tit Ukrajinu.
11.5.2014 Bylo oznámeno, že počet obětí tragédie na 2. května v Oděse dosáhl 48 lidí. V nem
ocnici zemřeli od střelných ran dva další.
13.května 2014 Strana regionů v radě Ukrajiny vyzvala vytvořit dočasnou vyšetřovací komisi,
pro vyšetření úmrtí civilistů v Oděse, Mariupoli a dalších městech.
14.května 2014 v Oděse byl znesvěcen hrob jedné z oběti požáru v domě odborových svazů.
Vandalové spálili smuteční věnce, podpálil kříž a zanechali sprostý vzkaz..
15.května 2014 nový primátor Oděsy Palica kritizuje "Pravý sektor." V komentáři o tragickýc
h událostech v Oděse 2. května, navrhuje, že členové této radikální organizace neměli by být
vidět v ulicích. "Bohužel, lidé zemřeli. A, bohužel vždy se vyskytnou nějaké skupiny, které m
áji různé cíle. Pokud jde o dnešní radikály –
neměly by být v ulicích naších měst. To je můj postoj k "pravému sektoru." Myslím, že tato s
kupina je plně financována některými lidmi v určitých cílech. Oni nemají cíle, všude, kde se o
bjeví, vznikají jen provokace, "- řekl I. Palica na setkání "Fóra inteligence Oděsy."
19.května 2014 Hlava vyšetřovacího oddělení ministerstva vnitra Ukrajiny V. Sakal na tiskov
é konferenci řekl, že odborový dům v Oděse nese stopy po chloroformu.
19.května 2014 Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov zaslal dopis generáln
ímu tajemníkovi OSN, OBSE, Rady Evropy, předsedovi OBSE a komisaři OSN pro lidská pr
áva ve kterém vyzval k otevřenému, spravedlivému a nestrannému vyšetřování tragických udá
lostech v Oděse pod mezinárodní kontrolou. Ruská strana také navrhuje provést rozbor látek,
použitých při útoku na dům odborových svazů, které mohou být ekvivalentní chemickým zbra
ním.
20.května 2014 Poslanec Evropského parlamentu z Lotyšska T.Zhdanok vyzval obvinit Ukraji
nské radikální hnutí "Pravý sektor" s použití chemických zbraní v tragických událostech v Od
ěse 2. května.
21. květen 2014, nově zvolený šéf oddělení vnitra Ukrajiny v regionu Oděsa I. Katerynchuk o
bvinil vládu v neschopnosti. Podle něj, "všichni věděli, že výtržníci máji zbraně a" molotovov
y koktejly ". "Pokud by jim byly zabaveny, nemuselo dojit k takovému počtu oběti ", řekl. Vedoucí policie Oděsy informoval o zatčení dívek, které připravovali zápalné láhve pro
bojovníky, a že za ně dostali zaplaceno.
22.května 2014 V rozhovoru "NTV" bývalá šef oddělení vnitra Oděsy D. Fuchedzhi řekla, že
události v Oděse 2. května byli provokaci Kyjevské vlády. Podle ní, tři dny před tím neštěstím
primátor V. Nemirovsky byl vyzván v Kyjevě, kde dostal přesné instrukce. Poté do Oděsy při
jel tajemnik SNBOU A. Paruby. Od poloviny dubna se do města začaly sjíždět bojovníci "eur
omayjdanu." Podle D. Fuchedzhi, policie nedokázala přijmout včasná opatření, aby nedošlo k
incidentu, protože všechny orgány městské policie byly svolané na zasedáni. "Věřím, že setká
ní se konalo v souvislosti s provokací, která proběhla," - řekla.
05.06.2014 Předseda Evropské rady H. Rompuy na tiskové konferenci o výsledcích summitu
"7" v Bruselu uvedl, že "7" vyžaduje "nezávislé vyšetřování závažných incidentů na Ukrajině,
včetně tragédie v Oděse. "
Židé (David Kolinger -praktikující karaitský judaismus):
Ohledně židů na Ukrajině by se dal napsat celý dlouhý a složitý elaborát. Předně židé zde žijíc
í jsou sami názorově rozděleni, neboť právě přes Ukrajinu probíhá pomyslná hranice západní
a východní židovské diaspory.
To je důležité, neboť zatímco západní židovská diaspora těží po celém světě z hesla „co žid, t
o obchodník“, ta východní je více méně asketická a zcela odmítá toto západo-židovské pojetí.
Samozřejmě existují
všude výjimky, ale v celku to tak je a dokonce i ve velkých i malých synagogách východu se l
aje západním židům a rabínům, že „děti boží uhnuli z cesty, už se netěší Hospodin pohledem
na své vyvolené ovce, to oni mohli za holokaust a svou neposlušností chtějí přivodit další“, to
samé se ale odehrává na západě „židům byla dáno postavení vedoucí, už Mojžíš měl manager
skou pozici a celý Izrael je povinen jí následovat a východní jsou tedy nehodní, neboť se nech
tějí drát o toto božské poslání“.
Proto také, když se stávali prvními sekulárními židy židé od východu Ukrajiny dále na východ,
dělo se tak ještě za éry sovětského svazu a při jeho vznikání, stávali se většinou komunisty, v
stupovali masově do komunistické strany, protože to plně splňovalo asketické pojetí tradic v n
ichž byli vychováni, pro ně bylo logičtější se stát duchovním poslem socialistické revoluce, te
dy jakýchsi dobrodružných romantiků (z čehož byli posléze vyléčeni, až poznali revoluční pra
xi), než aby začali obchodovat a vlastnili by třeba továrny, banky a podobně. Samozřejmě všu
de jak na západě, tak i na východě existují výjimky, ale v globálu tomu tak je a i ti židé, kteří
se narodili na východě a něco velkého tam vlastní jsou z rodin, které migrovali a přišli na výc
hod se západo-židovským smýšlením.
To vlastně rozdělilo i Izrael, když židovský stát vznikal, vzniklo jako první hnutí „Poale sion“,
toto hnutí bylo od počátku levicové, jeho hlavní myšlenka byla jít do Palestiny, získat smlouv
y s místními obyvateli na zúrodňování pouští a vysoušení bažin a zakládat na těchto místech o
sady zvané kibuce. Tyto kibuce dodnes existují a je jich 245 po celém Izraeli, jsou to městečk
a v řádu stovek, ojediněle tisících lidí, která žijí v absolutním komunismu, ovšem již dávno ne
na bázi jakékoliv marxistické ideologie, ale jen jako akciové společnosti, tedy dobrovolná dru
žstva (zde se jedná o způsob podnikání), které vlastní jejich obyvatelé dohromady, společně.
Tyto obce ostře nesouhlasí s vládou Izraele, vůbec nepotřebují ani Izraelský stát a ochranu jeh
o armády, nebojí se palestinců a vždy s nimi v dobrém vycházeli, například při programu „úze
mí za mír“ se odmítli některé kibuce vystěhovat s tím, že se státem Izrael nemají nic společné
ho a že mají s místními palestinci smouvy a dohody, armáda je vystěhovala násilím, ale předtí
m pravicová prozápadožidovská média odvysílala vzorovou reportáž, kterak “hrdiní Izraelci nechtějí opouštět svá úze
mí”, přičemž s žádným z nich neudělala rozhovor, jak smutné, zvlášť, když tito kibucníci vůb
ec za Izrael neuznávají a jejich důvod byl zcela jiný, než v odvysílané reportáži. Ostatně i při s
oučasných genocidách Izraelskou armádou na Palestince jsou tisícové protesty židů v Izraeli,
o kterých se z našich, ani jiných západních médií nemáme šanci vůbec dozvědět. Takové prot
esty postupují celou historii Izraele. Je nutné dodat, že celá izraelská levice a všichni kibucníc
i jsou drtivou většinou z Ruska, nebo východní Ukrajiny, potom teprve také z asijských států.
Tím jsme si ukázali názorně, jak je židovské smýšlení rozlišné a jak proti sobě stojí západní a
východní židovstvo, stejně jako celá západní a východní politika veškerých národů.
Na Ukrajině je to znát nejvíce. Zatímco vrchní rabín Donětské oblasti Pinchas požehnal Lidov
é armádě Igora Strelkova a připojil se k dementování zpráv o tom, že by Donětská lidová repu
blika chtěla snad zabavovat majetky židům, vrchní rabín Kyjeva naopak žehnal pravému sekt
oru a setkal se osobně s lídrem strany Svoboda, který mu pomáhal umývat protižidovské nápis
y ze synagogy. Která demagogie je ta demagogičtější? Zdá se, že západní židé se nepoučili a t
ak jako za nacismu v Německu opět podporují a platí hada, kterého si hřejí zatím na prsou.
Majitel bank a dolů v Donětské oblasti, přední západní žid Igor Kolomojsky, který o tyto statk
y přišel znárodněním vypsal na některé židy v Donětské republice vysoké odměny.
Proto i řada východoUkrajinských židů se domnívá, že letáky o zabavování majetků Lidovou vládou Donbassu vy
myslel a sestavil a nechal roznášet právě on. Zajímavé je, že Kolomojsky řídí, rekrutuje a vyz
brojuje soukromé armády složené z nacistů. Dokonce údajně mají věřit, že východní povstalci
jsou potomci Chazarů, což byla říše v 8 století, která přijala Judaismus. A že jsou s židy jedna
ruka a chtějí zaplavit svět „židovskobolševickým morem“, dokonce mají jakési tajné učení o tom jak toho dosáhnout, Tyto jednotk
y prý mají přitom povolení střílet na vše židovské i nežidovské, protože dle zhoubné nacistick
é teorie je na východní Ukrajině židovské už všechno a dle jejich hesla je „požidovštělec horší
žida“, čímž se řídil i nacistický aparát během druhé světové války.
Kolomojsky je tak prospěšný etnickým čistkám svých oligarchských spojenců ve vládě Porošenkovi, Jaceňukovi a dalším, kteří chtějí vyhladit pod záminkou válečných operací vých
odní hlavně Ruské etnikum (o kterém rozhlašují mezi Národními gardami a Pravým sektorem,
že je Chazarské) a nahradit ho osidlovací metodou etnikem západním, které bude loajální. Zá
roveň tak Kolomojsky dopomáhá svým vlastním plánům stejným způsobem se zbavit politicky nepohodlných východních víceméně asketických židů a nahradit je svými, kteří mají v úmyslu rozšiřovat jeho impérium, aby
tím sami něco pro sebe vyzískali.
Přičemž jakmile by západní židé dosáhli svého, je jasné, že už potřebovat nacisty k ničemu ne
budou, naopak, pokud by jejich moc rostla, byli by jí sami ohrožováni (ale to i
další oligarchové západu včetně Klička a Timošenkové), stejně tak je tomu i naopak, jakmile
by už nacisté nepotřebovali přísun peněz a munice od židovských oligarchů, budou se snažit z
avést opatření, která je zbaví jejich vlivu a možná i něco víc. Někdy je přátelství jak vidno vel
mi chatrné.
Odstřelování Ruských hranic, provokace, nemožnost se dostat s humanitární pomocí (Bílá
kniha):
06.05.2014, Vyšlo najevo, že SBU připravuje provokace s použitím Ruských uniforem. V Do
něcké oblasti Khmelnitsky jsou zaznamenané dodávky padělku Ruské vojenské munice (cca 2
00 sad), padělky státní uniformy důstojníků ozbrojených sil Ruské Federace (70 ks.). Simulují
ozbrojené útoky na Ukrajinské hranici vojáků v Ruských vojenských uniformách a zaznamen
ávají, co se děje, na kameru, uvedl zdroj jednoho z orgánu Ukrajiny pod podmínkou zachován
í anonymity.
04.06.2014 Federativní Migrační Služba Ruska oznámila, že počet Ukrajinských uprchlíků, kt
eré překročili Ruské hranice a jsou v regionu Rostov (Ruská federace), je 8000 lidí.
06.06.2014 Ukrajinské ministerstvo zahraničí oznamuje bez vysvětlení Ruské straně o uzavře
ní řady hraničních přechodu v Lugansku a Doněcku na hranici s Ruskem. Toto rozhodnutí Ky
jeva komplikuje přechod uprchlíků z Ukrajiny, kteří chtějí opustit bojovou zónu.
V noci z 30 to 31 května 2014 Ukrajinské pohraniční služby na přechodu do Ruska odmítli pr
opustit autobus, plný děti ze Slovjanska, které chtěli opustit území Ukrajiny. Děti musely přek
ročit hranici s Ruskem pěšky.
08.05.2014 asi 40 ozbrojených mužů v černých uniformách bez označeni podpálili na RuskoUkrajinských hranicích přechod Izvarino s Ukrajinské strany a pak zmizeli.
03.4.2014 Ministr zahraničních věcí Podněstří N. Shtanski, komentuje situaci na Podněstovko
Ukrajinské hranici a řekl, že omezení pro občany Ukrajiny Ruského původu, kteří žijí v Podn
ěstří není jen blokádou, ale diskriminací podle určitých příznaků, včetně státní příslušnosti a o
bčanství. Podle něj, lidé nepustí do vlaků, autobusů, ani v noci, chovají se neuctivě.
01.5.2014 Na hranici Ukrajiny a Ruska, v Rostovské oblasti Ukrajinští celníci a důstojníci SB
U na přechodu "Dovzhansky" zadrželi a zbili občana Běloruska a dva Rusy, kteří ho doprováz
eli. Obyvatel Gomelu se vracel domů z Ruska, kde byl na výletu na horách, měl u sebe horole
zecké vybavení. Ukrajinští pohraničníci jeho vybavení označili "outfit diversanta." Turistu zbi
li a vyhostili z území Ukrajiny se zákazem vstupu na dobu tří let.
01.05.2014 Obyvatel Oděsy S.A Ivanov, původem z Moldavska, bulharské národnosti, se vrac
el od příbuzných v Moldavské republice, na hranici s Ukrajinou byl vysazen z autobusu a celo
u hodinu byl vyslýchán pro podezření z účastí v nepokojích a pomoci na propagandě separatis
tů. S. A. Ivanov se snažil marně dokázat, že on je synem bulharského otce a Ukrajinské matky,
narodil se v Moldavsku a je občanem Ukrajiny, má bydliště v Oděse a nikdy v životě se neúč
astnil žádných mítinků. Na to mu bylo řečeno, že mají
příkaz kontrolovat všechny podezřelé osoby s Ruským příjmením. Po hodině "výchovy" Ukra
jinci Moldavsko-Bulharského původu byl povolen vstup na území Ukrajiny.
Pozorovatelé OBSE přistoupili k monitorování RuskoUkrajinské hranice ve středu 30. července. Pozorovatelé OSN potvrzují skutečnost, že v neděl
i na hraničním přechodu Gukovo na RuskoUkrajinské hranici explodovaly dva projektily. Informace je uvedena v prohlášení organizace,
které bylo zveřejněno v pondělí.
OBSE také informuje o zvuku výstřelů z různých druhů zbraní, včetně kulometů a minometů,
které byly v neděli slyšet od poledne do večera z Ukrajinské strany hranice.
Humanitární pomoc? (Naďa Mikulášková):
Humanitární konvoj – výmluvy a překážky
Mezitím, je tady konec léta a boje na Donbasu neutichají, naopak nabírají na intenzitě a agresi
vitě ze strany Ukrajinské armády, Novorusko se ponořuje do další katastrofy.
V oblasti nefunguji základní infrastruktury, závody, fabriky, školky, nemocnice obchody. Lug
ansk dnes připomíná válečný Leningrad, kde není voda, lidé tráví většinu času ve sklepích, ne
mají co jist, děti jsou vystrašený a matky bezradné.
MZV RF po dlouhých debatách s Kyjevem, kdy upozornilo na hrozící Humanitární katastrofu
Donecké a Luganské oblasti, nabídla svojí Humanitární pomoc, kterou, zase po dlouhých spe
kulacích, Kyjev velkorysé přijal, a začal kolotoč ponižujících podmínek, které musí dodržet R
uská Federace, pokud chce poslat pomoc Donbasu.
Nic méně, Ruský Červený Křiž s pokorou souhlasil ze všemi podmínkami Kyjeva, a kolona 2
98 vozů 12 srpna z Moskevské oblasti se vypravuje směrem k Donbasu, pod egidou Červenéh
o kříže, OBSE a OSN.
Při té nejlepší vůli, kolona s pomoci, na kterou čekají zoufalé obyvatele Donbasu, mohla by b
yt na místě již během 3-4 dnů.
Avšak po dobu více jak 10 dnů, Kyjev neustále mění podmínky, vyhrocuje situaci, napadá ko
nvoj, že se snaží teroristům dodat zbraně, místo pomoci a garance bezpečné cesty, posílá do o
blasti diversanty, kteří snaží překazit cestu a zlikvidovat kolonu, aby pak mohli zase obvinit s
eparatisty z jejích agresivity.
Několikrát, opakovaně kontrolované vozy s humanitárním nákladem jsou v očekávání. Veden
í Donbasu a její armáda okamžitě poskytli garance bezpečného koridoru. Ze strany Kyjevské
armády garanci bezpečnosti stali jen zesílené obstřely a bombardovaní oblasti, kam míří pomo
c. Již začátkem srpna lídři Donbasu upozornili, že se blíží
katastrofa, konkrétně Lugansk zůstal bez vody. A pomoc je pořad na cestě.
Veškeré snahy Ruského humanitárního konvoje se setkávají jen s mlčením
Kyjevského vedení, které všemi možnými způsoby se snaží zdržet pomoc.
Více snaha Kyjeva připomíná provokaci, než snahu pomoci svým občanům.
Přitom, ještě 6. srpna ze strany Kyjeva byla podmínka, že humanitární konvoj může byt vyslá
n jen pod doprovodem mezinárodního červeného kříže a pod ochranou OSN a představitelů U
krajiny, nikoli Ruska! Rusko souhlasilo!
9. srpna, Kyjev obvinil Rusko, že vysláním konvoje jen zesiluje krizi v regionu Donbasu!?
Šéf administrace prezidenta Porošenko, Valerij Čalý prohlásil, že prezident nedovolí, aby hu
manitární konvoj Ruska vstoupil na území Ukrajiny?!
O to víc provokativní bylo prohlášení, že na Východě žádná humanitární katastrofa nehrozí. V
době, kdy v regionu nejsou nejen základní potraviny, ale nefunguji základní infrastruktury!
Nakonec, 11. srpna kolona s Humanitární pomoci se vydala na cestu směrem na Charkov, pak
Ukrajina změnila trasu, přesměrovala konvoj na Luhansk, ale za celou dobu na podmínky gar
ance bezpečnosti pro posádku Humanitárního konvoje, členu mezinárodního Červeného Kříže
a OSN, Kyjev odpovídá jen mlčením a bombardováním postižených katastrofou oblasti.
Ministr vnitra Ukrajiny, Arsen Avakov, přes sociální síť vzkazuje Rusku, že nedopustí průjez
d humanitárního konvoje do země.
Co sleduje Ukrajinská vláda? A proč mlčí EU?
Pokud mezinárodní organizace nevezmou pod kontrolu humanitární konvoj a nezačnou klást
podmínky Kyjevské vládě, jak to doposud dělá Kyjev, nedočkají se obyvatele Donbasu pomo
ci, a Evropa svým mlčením jen podpoří pokračující se krizi v Novém Rusku, která muže skon
čit katastrofou pro celou Evropu.
Ukrajina nemá snahu urovnat konflikt mírovými jednáními v oblasti, kde v referendu občané j
asně dali najevo, že nechtějí žit v jednom státě s fašisty, a pokud na vojenské útoky Ukrajinsk
é Armády a jejích nesčetných nezákonných uskupení budeme reagovat mlčením, budeme svě
dky války nejen na Donbasu a možná i její oběťmi.
Pokud lídry EU chtějí mír v Evropě, je načase nazývat věci svými jmény a přestat podporovat
nelegitimní kabinet. Aspoň ne za cenu skoro milionu mrtvých obyvatel Donbasu a dalších sto
vek tisíc uprchlíku. Válka a utrpení pokračují a celý svět čeká, kdy Západ otevře oči a uslyší
Východ.
Jiří Vyvadil -humanitární konvoj, nebo invaze? Oboje
schvaluji:
Něco takového fakt svět nezažil. Stát, který chce být přijat to tzv. demokratické rodiny Západ
u činí něco, co by nikde jinde na Západě nemohlo projít, systematicky bombarduje města veli
kosti Prahy či Brna a vraždí jejich obyvatelstvo. To vše jednak s odkazem na své sadistické a
fašistické kořeny svého národního hrdiny Bandery a jednak - a to už je fakt na zvracení s plnou podporou EU, NATO a USA.
Přitom je to země, která měla naprosto stejné startovní podmínky v roce 1990 jako například
malé Československo, ale dovedla nechat propadnout výkonnost své ekonomiky a životní úro
veň svých obyvatel takovým způsobem, že dnes představuje druhou největší a zároveň nejroz
vrácenější zemi evropského kontinentu.
Když neví kudy kam, pořádá násilné převraty : tu v podobě oranžové revoluce, tu pučem radi
kálních revolucionářů. A jejich součástí je natahování rukou tu ve vztahu k Rusku, tu k Západ
u...
Její politici se chovají naprosto nepříčetně. Zpřetrhávají všechny myslitelné vazby ke svému
sousedu, který je jedinou samostatnou velmocí tohoto kontinentu, tj. Rusku a uprostřed stavu
faktického bankrotu a sociálního kolapsu mu ještě vyhlašují sankce.
A aby toho bylo více: ač sami nejsou schopni jakkoliv pomoci těm obyvatelům, jejichž domo
vy, školy a nemocnice zničili, odmítají připustit, že jiná země jejich obyvatelům je schopna po
moci...
Jejich politici si namlouvali, že si mohou dovolit cokoliv a že Západ je vždy podpoří...
Nepochopili, že nikdo na světě, bez jejich poctivé práce, nemá na to, aby tak mohutnou zemi f
inančně uzdravil.
A nechápou ani dnes, že představují sice původně zajímavou, ale dnes víceméně slabou kart
u, kterou Západ chtěl hrát v geopolitickém sporu proti měnícím se novém uspořádání silových
hráčů, proti nově se ustavující velmoci.
Asi je zmátly ty sankce, které Západ ochotně vyhlásil proti jejich sousedovi, ale nepochopili,
že vše je dočasné a změněná situace zcela mění potřebu spojenectví.
Údajně nejvýznamnější země světa : USA, která je podporovala, náhle zjistila, jak je trapně sl
abá a jak se jako bumerang vrací následky jejich neuvážených činů v zemích, kde vedla války.
A navíc je až fatálně závislá na náladách...
Veřejné mínění má otřesné důsledky : Jedna veřejná poprava jejich občana , tak jako často v
minulosti zemí zcela otřásla.
Cíl je změněn : Největším bezpečím pro USA se stává Islámský stát, který se rozlézá v místec
h, kde tato „velmoc“ teroristy porazila. Ale nejen to : Nebyly by to USA, které přirozeně ještě
v nedávné minulosti, jal jako kdysi např. Taliban tyto teroristy masivně vojensky i finančně p
odporovali. Tehdy ovšem nikoliv jako teroristy, ale jako bojovníky za svobodu a demokracii.
Šílené...
Normálně myslící lidé tento vývoj od počátku ukrajinského převratu spojeného s majdanem o
čekávali, jakmile vypukl tzv. Majdan. A opakovaně po mnoho měsíců upozorňovali, že soust
ředění Západu na nesmyslný spor o tom, zda jedna země podepíše, či nepodepíše jakousi doh
odu (mimochodem dodnes neratifikovanou), přirozeně využijí ti, kteří se na ofenzivu i díky fa
tálním chybám Západu už připravují.
Je samozřejmě správné, že Rusku došla trpělivost a vyslalo konvoj zbídačeným obyvatelům ji
hovýchodu Ukrajiny.
A pokud by to byla invaze, pak je to také správně.
Ten náš zatracený Západ totiž bude potřebovat silnou politickou a hlavně vojenskou pomoc pr
oti organizované síle snad nejničivějších a nejodhodlanějších protivníků ve své historii.
A nejsemknutější zemí světa je prostě Rusko.
PS. Znáte – ale vážně jinou?
Letecká Katastrofa (free media, www.akorn.cz)
Pád malajsijského letadla nad východní Ukrajinou ve čtvrtek odpoledne způsobil smrt 295 lidí
na palubě. Letadlo bylo velmi pravděpodobně sestřeleno, což s ohledem na fakt, že na výcho
dě Ukrajiny zuří kruté boje mezi Ukrajinskou armádou a povstalci, vyvolává otázky, kdo letad
lo sestřelil a z jakého důvodu.
V Donbassu už to bylo v té chvíli kolem 1000 zabitých civilistů!
Podle vojenského analytika Martina Kollera je vyloučeno, aby Boeing 777 letící přes Ukrajins
ký letový koridor sestřelily povstalecké síly. Jednoduše je to nemožné už z hlediska, že povsta
lecké síly žádnou takovou zbraň nemají k dispozici, ovšem pokud jí neukořistili, pokud ano, n
euměli by jí ani ovládat.
Systém SA11 BUK je dnes ve výzbroji řady států v postsovětském prostoru, nejmodernějšími verzemi di
sponuje Ruská armáda, pro kterou se stále modernizuje a rozvíjí. Používají ho také Ukrajinské
ozbrojené síly. „Ukrajina má asi 60 a Rusko kolem 250,“ těchto zbraní.
Civilní letadla totiž létají v hladině od 6 tisíc metrů, kdežto pro vojenská letadla je určena úpln
ě jiná letová výška, která je daleko nižší.
Jen několik samonaváděcích systémů dokáží dostřelit do takové výšky, takové systémy však n
ení možno ovládat laiky, je nutné se na ně roky školit.
Není rovněž možné, aby vojenské letadlo přelétalo v letové výšce pro civilní letouny, neboť b
y na to okamžitě mělo být upozorněno na to, že se nenalézá ve svém prostoru.
Pokud by bylo nuceno letět ve výšce 4 tisíce metrů, musel by o tom vědět letový dispečer v K
yjevě a zároveň v Moskvě, neboť letadlo přecházelo právě z jednoho vzdušného prostoru do d
ruhého.
Na otázku zda je možné, že by povstalci dostali tuto zbraň od Rusů, odpovídá náš přední voje
nský analytik jednoznačně, že to možné není, nelze ovšem vyloučit, že jí ukořistily Ukrajinsk
é armádě, která však před 10 lety tvrdila, že v tomto prostoru žádnou takovou zbraň nemá.
Ale i kdyby jí tam přeci jen Ukrajinská armáda měla, nenašel by se mezi povstalci zřejmě nik
do kdo by byl schopen jí obsluhovat. Jak je možné, že by povstalci ukořistili systém BUK, kd
yž nás o tom žádná vláda Kyjeva ani neinformovala?
Povstalci několik dní postupovali a média jsou nucena to přiznat až ve chvíli, kdy se spekuluj
e o tom kdo vlastně letadlo sestřelil. Je tedy možné, že povstalci skutečně sestřelili civilní leta
dlo v 10 tisícové letové výšce? Pouze za předpokladu, že systém BUK, nebo jiný podobný sys
tém mají a za předpokladu, že dali dohromady tým cvičených lidí schopných ho ovládat. Tent
o systém musí obsluhovat 4 zkušení a roky školení lidé.
Je tedy možné, že jim Rusové poskytli systém BUK a školené profesionály?
Na tuto otázku Martin Koller opět kroutí hlavou, to je prý základní nedostatek senzacechtivýc
h novinářů, že se nevyznají ve vojenském uvažování.
Podle analytika Kollera je absolutně nemožné, aby povstalci získali tyto zbraně od Rusů, prot
ože když by se nedal vyloučit scénář, že povstalci budou Ukrajinskou armádou poražení a tyto
systémy se dostanou do rukou Ukrajinské armády, pak by na každé takové zbrani byly výrob
ní čísla a Ruská označení, to by byl mezinárodní problém Rusko by bylo viníkem a jen laik si
může představovat, že by Rusko bylo ochotno takový risk postoupit.
Je tedy alespoň možné, že by Rusové poslali k povstalcům profesionály, kteří umějí s takovou
zbraní zacházet?
Ne, ani to není možné, vysvětluje analytik Keller, umí si někdo představit co by to pro Rusko
znamenalo, kdyby je někdo zajal?
Pokud k povstalcům proudí těžká vojenská technika z Ruska a ona skutečně putuje přes Rusk
é hranice, pak je to ze soukromých sbírek a zdrojů a vláda s tím nemá oficiálně nic společnéh
o a nejsou na ní označení, nebo mají ta označení, byť Ruská uvedena již soukromé majitele a
ve většině případů se jedná o prodej povstalcům. Je to tedy obchod a n ten zatím žádné param
etry neplatí.
Systémy jako jsou BUK se v žádných soukromých sbírkách nenalézají.
Je tedy možné, že by dali povstalci dejme tomu zbraň ukořistili a někteří vojáci západní Ukraj
iny by dejme tomu dezertovali a z nich by byli sestaveny tento tým?
Tak toto se vyloučit nedá, ale lze si to velmi těžko představit, neboť i západní Ukrajinská arm
áda je poloprofesionální, z části je rekrutována povinnou mobilizací a z části zde jsou polovoj
enské organizace, které jsou velmi pochybné a mají idealistické představy o válce, jako napřík
lad Pravý sektor.
Martin Koller uvádí, že „nelze mít iluze o kvalitách Ukrajinské armády, které se evidentně ne
chce do boje se separatisty, přestože jich bylo na počátku občanské války stěží dva tisíce a v s
oučasné době ještě méně.
Ukrajina raději vede palbu z děl a raketometů na města s civilními obyvateli, případně je bom
barduje z letadel a vrtulníků. Navíc v řadách Ukrajinské armády bojují s velkou pravděpodob
nosti ozbrojenci, jací by neměli místo v uniformě některé z armád NATO ani jiné současné ci
vilizované země. Tomu odpovídá i způsob boje a můžeme se dočkat i velmi nestandardního je
dnání s civilním obyvatelstvem typu protiruských etnických čistek.
Právě kvality některých Ukrajinských „vojáků,“ kteří se rekrutují z takzvaného Pravého sekto
ru či domobrany zadávají řadu pochybností.
Podle některých zahraničních vojenských analytiků již nejen důstojníci ale ani Ukrajinská poli
tická reprezentace nejsou a nebudou schopni tyto nacionalisty, kteří mají blízko k nacistům zc
ela kontrolovat, natož je zvládnout. Samozřejmě pokud o to vůbec budou mít zájem“.
Proto je téměř scifi se domnívat při současné kvalitě Ukrajinské armády, jak nám popisuje Martin Keller, že by
povstalci sestavili tým schopný ovládat zbraňový systém BUK z dezertérů.
Objektivně média neupozornila, že během několika minulých dní (před katastrofou) zběhlo ze
západoukrajinské armády při povstalecké ofenzívě na 100 západních Ukrajinců převážně do
Ruska, nebo se přidávali na stranu povstalců.
Z pochopitelných propagandistických důvodů Kyjev tuto informaci drží v utajení, nicméně na
druhé straně bojů tato informace je známou senzací.
Nicméně jak Rusko, tak USA a stejně špionážní družice NATO, ale i Ukrajina mají oblast pod
kontrolou a obzvláště v poslední době je monitorována družicemi z oběžné dráhy a všechny t
yto země tyto družice mají a kontrolují dané území a musejí vědět odkud rakety byla vystřelen
a, lze zjistit dle záznamů z družice dle trajektorie střely start i její cíl.
Navíc musí být střela u trosek letadla a má určitě nějaké své výrobní číslo.
Letový dispečer musel komunikovat s letadlem po dobu letu.
Rusko překládá tvrzení Španělského dispečera, který letadlo doprovázel, že prý před místem s
estřelení byly po boku letadla dva Ukrajinské bojové letouny.
Zasloužilý pilot SSSR, člen rady Veřejného civilního letectví Ruska Smirnov zase rozhněval f
akt, že Ukrajinská letová služba odeslala letadlo přímo do bojové zóny, přestože dříve Donbas
obcházelo. Nicméně se domnívá, že nelze obviňovat letové dispečery. Pouze vyšší orgány m
ohly dát pokyn ke změně trasy.
„Pokyn a povolení bylo dáno, to je už detail. Ale dispečer není oprávněn dle vlastní vůle měni
t trasu letadla. To je velmi přísně stanoveno. Dispečer je nejposlednější článek v sérii „viníků“.
Dispečer koná pouze na základě pokynů, které dostává shora. A vzdušný prostor země –
jakékoli země – řídí prezident,“ řekl Smirnov.
Zkušený modelář a znalec letecké techniky Radek Dvořák si myslí, že „Střela Buk nezasahuje
cíl úplně, ale v jeho těsné blízkosti a destrukce protivníkova stroje je způsobená nárazovým tl
akem. Dle uvedených videí a fotodokumentace se letoun roztrhl až na zemi či těsně nad zemí!
Území poseté troskami a tepelné znaky na obětech tomu odpovídají. Například dojde li k roztr
žení nebo destrukci letadla ve výšce 10 000m, musela by být plocha okruhu dopadu trosek mn
ohem větší.
Možná by se dalo zvažovat poškození letounu raketou, ale letouny řady SU neoperují v takov
ých výškách. Ale například Mig operuje i nad hladinou 10 000m. Nicméně Ukrajinská armáda
má k dispozici inovované verze letadel SU, které ve výšce 10 000m operovat mohou.
Z údajně radiové komunikace Španělského dispečera, který letadlo doprovázel vyšlo najevo z
e v dané hladině operovaly před momentem sestřelení tři stíhačky Ukrajinské armády. Podkali
berní střelivo by mohlo poškodit letoun že by zůstal konstrukčně vcelku a stal se neovladateln
ým. Pak bych chápal, že po pádu či těsně před dopadem 600m a méně by se mohl roztrhnout.
Na videu je vidět zničení paliva po dopadu a to by se nemohlo stát kdyby byl letoun Boeing 7
77 zasažen povýbuchovým tlakem rakety.“
Je zde teda řada nejasností co se případu týče a o kterých média buď ne dosti důrazně, nebo v
ůbec informují.
Španělský dispečer, který sledoval malajsijské letadlo, na svém twitterovém účtu oznámil, že l
etadlo jen pár minut před jeho zmizením z radaru doprovázely dvě Ukrajinské stíhačky. „Kdy
ž Boeing jednoduše zmizel z radarů, tak nám kyjevské úřady oznámily, že havaroval. Jak se t
o mohly dovědět tak rychle?“, píše Carlos ve svém mikrologu.
Mezitím už ale Bílý dům oznámil, že našel vystřelenou raketu na družici, ovšem je prý těžké j
en podle tepelného záznamu určit odkud skutečně letěla.
Je také však možné, že střelu vypálila západoUkrajinská armáda, protože se domnívala, že tam operuje Ruské letadlo (i když zrovna letělo
opačným směrem, mohlo se vracet, nebo manévrovat), které tváříce se jako civilní se snažilo s
hodit povstalcům nějaké zásoby?
Zde je i více variant, tato střela je samonaváděcí, může být ale také naváděna dodatečně.. Jaká
koliv armáda jí mohla vystřelit nejprve při zemi do hloubky území povstalců, tam se teprve m
ohla začít zvedat a putovat k nebi.
To by při přízemním letu míjela mnoho objektů vyzařujících teplo!!!!
Nutné je dodat, že letadlo změnilo směr a mělo původně povstalecké území obletět, tento smě
r změnilo z neznámého důvodu, odklon z trasy je prostředkem vyšetřování, ale je jisté, že to
muselo být na pokyn letového dispečera, který má na starosti dané ohraničené území!!!
Podle Moskvy byl boeing 777 naopak v dostřelu dvou Ukrajinských baterií systému S200 s velkým dostřelem a tři baterií systému středního doletu BukM1, jejichž aktivitu Rusové zaznamenali právě ve čtvrtek.
„Ruské radiotechnické prostředky 17. července zaznamenaly činnost radaru baterie BukM1 umístěné u obce Styla asi 30 kilometrů jižně od Doněcku,“ tvrdí Ruské ministerstvo. Dod
alo, že systém BukM1 je technicky s to předávat údaje z radaru i vzdálenějším bateriím. Osudovou raketu tak pr
ý mohly odpálit i další dvě baterie, umístěné osm kilometrů severně od Doněcka, respektive 2
5 kilometrů východně od tohoto Ukrajinského velkoměsta ze západoukrajinské armády.
Plukovník povstalecké Donbaské armády Igor Strelkov oznámil na zpravodajskému webu Ru
sskaja vesna (Ruské jaro všimněte si prosím podobnosti s výrazem Pražské jaro, jde tedy o ideály o kterých nám média
nic nikdy nevypověděla, chtějí aby povstalci měli horší tvář, abychom si je neidealizovali, po
vstalci skutečně mají cíl socialismus s lidskou tváří, svobodným podnikáním, znárodněným kl
íčovým průmyslem a nerostným a dalším bohatstvím a především systémem přímé demokraci
e bez politických stran, kdy je zástupce zvolen přímo občanským sněmem a kdykoliv i během
mandátu odvolatelný a zaměnitelný opět rozhodnutím občanského sněmu dle příslušného mís
ta bydliště voličů, tedy je to systém, který čerpá to lepší z principů socialismu podobně jako v
e Skandinávii, to lepší z principů demokracie a přímé demokracie podobně jako na Islandu, te
dy systém načně podobný Dubčekovskému Pražskému jaru, který je plný ideálů) :
„Podle lidí, kteří sbírali mrtvá těla, nebyla značná část z nich čerstvá,“ „Ti lidé umřeli před ně
kolika dny. Za věrohodnost té informace neručím, je samozřejmě třeba provést lékařskou exp
ertízu,“
Podle Strelkova bylo v letadle objeveno velké množství léčiv a krevních derivátů, což je neob
vyklé. „Podle očitých svědků byla mnohá těla bez krve, jako by krev tělo opustila dlouho před
katastrofou. Místní také upozorňovali na značný zápach, počasí přitom nebylo nijak zvlášť te
plé,“ řekl Strelkov.
Dalším argumentem podle něj je, že „Ukrajinské úřady jsou schopny jakékoli podlosti“.
Piloti byli podle Strelkova určitě živí, protože kabina prý byla po dopadu na zem zalitá jejich
krví.
Další nevyjasněnou záhadou je, že v tom samém místě přelétalo letadlo s Ruským presidente
m Putinem a že Ukrajinští prozápadní separatisté z polomilitantních organizací, které operují
v Ukrajinské armádě na zvláštní povolení presidenta Porošenka Pravý sektor a Národní garda
mohli plánovat atentát na presidenta Ruské federace a zaměnit nedopatřením jeho letadlo s let
adlem převážejícím civilisty.
Pokud to ovšem nebyla sólo akce některých vůdců Pravého sektoru a Národní gardy, neboť o
40 později tím samým místem prolétal Vladimír Putin, zde je tedy možné, že připravovali peč
livě atentát na něj, jenže neočekávaný odklon civilního letadla je zmátl?
Pakliže ten Španělský letový dispečer hlásil, že kolem letadla se pohybují Ukrajinské stíhačky
a mizí těsně po sražení letadla k zemi, je tedy možné se domnívat, že stíhačky identifikovali l
etadlo jako Putinovo, neboť mělo stejné barvy i tvar (modrobílé), protože nečekali, že by civil
ní letadlo tudy mohlo prolétat, neboť ono samo změnilo neznámo proč trasu a západoukrjains
ký střelec na zemi se už nemýlil?
Snímek z družice USA zachytil vystřelenou raketu, neví se zatím přesně odkud, nicméně jak j
sem psal, mohla být odpálena odkudkoliv, pokud má systém zmapovaný terén, může letět při
zemi desítky kilometrů, než se zvedne k obloze a družice není schopna nízko položené objekt
y přesně idenitfikovat.
Ve Varšavě měla obě letadla proletět v intervalu zhruba čtyřiceti minut.
Otázky dále vrhá i to, že představitelé Doněcké lidové republiky již před incidentem se na soc
iálních sítích začínali chlubit, že sestřelili velké vojenské letadlo Ukrajinské armády.
Soudruh Alexander Borodaj, premiér nejvyššího sovětu Doněcké lidové republiky vyzval, aby
obě strany uzavřely humanitární příměří, které by dovolilo řádné vyšetření nehody. To by um
ožnilo, aby se na místo katastrofy, umístěné v území tvrdých bojů, mohli dostat vyšetřovatelé
a humanitární organizace. Délka humanitárního příměří by měla být 2-3 dny.
Z historie sestřelování civilních letadel:
3. července 1988 v nevyprovokované akci americká letadlová loď USS Vincennes vypálila dv
ě rakety na íránský osobní dopravní letoun Iran Air let 655, který byl na cestě do Dubaje.
Všech 290 nevinných civilistů zahynulo a Spojené státy prohlásily svůj vlastní akt terorismu z
a „politováníhodnou nehodu.“
I přes tuto do očí bijící realitu v roce 1990 president Bush Sr. udělil kapitánu USS Vincennes
Rogersovi řád Čestné legie „za příkladně záslužné chování při výkonu vynikající služby jako
velící důstojník … mezi dubnem 1987 až květnem 1989.“
Let sibiřských aerolinií 1812 (4. říjen 2001)
Letoun Tu154 vojenskými jednotkami nad prostorem Ukrajiny. Let z Novosibirsku do Tel Avivu s 64 pa
sažéry a 12člennou posádkou předčasně ukončil svou cestu v Černém moři.
Ukrajina ze
začátku nechtěla svou chybu přiznat, nakonec ale podlehla tlaku Ruské strany a tehdejší prezi
dent Leonid Kučma za viníka označil jednotky svojí země. Ukrajinská armáda prováděla 4. říj
na masivní vojenská cvičení, která zahrnovala i vypouštění raket. Reportér New York Times
Michael Wines v deníku 13. října uvedl následující: „Experti tvrdí, že radarem naváděná raket
a S200 zaměřila Ruský dopravní letoun a následně ho sestřelila ve vzdálenosti asi 20 mil od Kry
mského poloostrova“.
Kučma následně přijal rezignaci svého ministra obrany Oleksandra Kužmuka a Ukrajina post
upně vyplatila pozůstalým 15,6 milionu amerických dolarů.
Letoun Tu154 vojenskými jednotkami nad prostorem Ukrajiny. Let z Novosibirsku do Tel Avivu s 64 pa
sažéry a 12člennou posádkou předčasně ukončil svou cestu v Černém moři.
Ukrajina ze
začátku nechtěla svou chybu přiznat, nakonec ale podlehla tlaku Ruské strany a tehdejší prezi
dent Leonid Kučma za viníka označil jednotky svojí země. Ukrajinská armáda prováděla 4. říj
na masivní vojenská cvičení, která zahrnovala i vypouštění raket. Reportér New York Times
Michael Wines v deníku 13. října uvedl následující: „Experti tvrdí, že radarem naváděná raket
a S200 zaměřila Ruský dopravní letoun a následně ho sestřelila ve vzdálenosti asi 20 mil od Kry
mského poloostrova“.
Kučma následně přijal rezignaci svého ministra obrany Oleksandra Kužmuka a Ukrajina post
upně vyplatila pozůstalým 15,6 milionu amerických dolarů.
Jan Schneider o tom píše:
Ukrajinská armáda je v troskách. Nejen co do běžných kritérií, ale zejména co do motivace. A
rmáda je určena pro obranu vlastní země. Tím dostávají vojáci punc vlastenectví a hrdinství.
Ne však, když masakrují spoluobčany. Někteří komentátoři v souvislosti s tragédií malajsijské
ho letadla kalkulují s tím, že tak měla vzniknout záminka pro vytvoření bezletové zóny kontro
lované NATO, popřípadě pro jistou operační činnost pozemních vojsk NATO, za účelem pom
oci bezradné Ukrajinské armádě.
Takzvané úspěchy Ukrajinské armády jsou dosaženy brutálním postupem proti civilnímu oby
vatelstvu. To není vlastní běžné armádě, to svědčí o extremistických postojích na nejvyšších
místech.
Výrok premiéra Jaceňuka o povstalcích jako o „podlidech“ je zločinný. Výrok prezidenta Por
ošenka o násobcích zabitých separatistů za každého zabitého Ukrajinského vojáka je přímo z
definice teroristický, neboť hrozí zabíjením „povstalců“ z řad civilního obyvatelstva. A teroris
mus je právě definován hrozbou nezúčastněným civilním osobám. Naopak povstalci, bojující
s Ukrajinskou armádou, z téže definice nemohou být teroristy, vynechajíli z bojů civilní obyvatelstvo. Prezident Porošenko navázal svým příšerným výrokem, k němu
ž jsou západní politici „hluší“, na hrůzy druhé světové války, kdy se na Ukrajině nacisté takto
mstili „povstalcům“.
Bagatelizujíli různí politici Ukrajinský extremismus poukazem na to, že jako hnutí „nemá vybudovanou o
rganizační strukturu“, hádají se o neexistující problém. Skutečností je, že extremisté již zaujali
místa ve státním aparátu, zejména v oblasti trestněprávní, bezpečnostní, zpravodajské a vojen
ské.
Jaký vývoj lze obecně v případě Ukrajiny a bojů na jihovýchodě predikovat?
Zejména po tragédii letu MH17 se konflikt vyvíjí těžko předvídatelným směrem. Jeli správné pozorování, že oficiální podpora Moskvy těmto separatistům již delší dobu nejen kl
esá, ale téměř mizí, bylo by to jen potvrzením tohoto trendu, který „Moskva“ (teď myšleno op
ravdu ve smyslu Ruská vláda) nemůže ovlivnit.
A proto se zřejmě objevují srdceryvné výkřiky, aby „s tím Putin něco udělal“. On asi nejen ne
může, ale ani se o to nechce pokusit, protože by tím připustil možnost ovlivňování konfliktu i
v předchozí fázi.
Budeme proto zaznamenávat stále intenzivnější zkratové spojování Ruska s čímkoliv, co se na
Ukrajině stane. Snaha zatáhnout Rusko do konfliktu z toho čouhá jak sláma z bot. Rezistence
současného světa vůči eskalaci napětí tak bude podrobována velmi těžké zkoušce.
Je děsivé, jak rychle měli mnozí „jestřábi“ jasno o tom, že letadlo bylo sestřeleno, kdo ho sest
řelil a kdo za to nese odpovědnost. Chovají se spíše jako soudce Lynch, aniž by, jako představ
itelé údajně vyspělé civilizace, uznávající presumpci neviny a právo na spravedlivý proces, vy
čkali řádného vyšetření.
Typicky jim chybí jak důkaz příčinné souvislosti mezi případnou vinou separatistů a Ruskem
(mediální smršť tím důkazem není, nebyla jím ani v případu Milady Horákové, abychom si os
věžili přirovnání), tak i zejména komplementární část výroku: Kdo za to může, jestli letadlo n
esestřelili separatisté.
Příznačné je, že přinášejí příliš brzo příliš mnoho informací. Někdy podprůměrně ubohých –
například některé „odposlechnuté“ dialogy údajných povstalců, kdy se dopodrobna popisují f
unkce zúčastněných osob, aby „Ruské angažmá“ bylo jasné i těm nejblbějším, jsou na úrovni
argentinské telenovely.
Tyto „informace“ se sice většinou časem prokáží jako nespolehlivé, ale to není podstatné. Hra
je se totiž pouze a jenom o prvotní dojem, který se lidem touto masáží podaří vtisknout do my
sli. To není banální marketingová prasečinka, to je velmi propracovaná operace „psychologic
kého typu“.
Na těchto vágních prvotních dojmech je totiž stejně rychle a stejně nepodloženě, pouze vzáje
mným citováním budováno virtuální „veřejné mínění“, které je vykládáno jako implicitní veře
jná podpora politických rozhodnutí, která se však již nedají vzít zpět. Klasickým příkladem je
na totálně vylhaných „důkazech“ postavená invaze do Iráku v roce 2003.
Lidové rčení zná tento proces důvěrně: Z hovna bič neupleteš. A když, tak s ním nezapráskáš.
A když, tak budeš strašně smrdět.
Nyní se tedy musí vést důsledný boj s těmito manipulátory. Lidé nechtějí smrdět. Stačí, když
smrdí politici. Krásně je to vyjádřeno na závěr filmové pohádky o šíleně smutné princezně, kd
y jsou ti dva „váleční štváči“ odkázáni do ringu, ať si to spolu vyřídí, když mají tu potřebu.
Kolem samotného případu je plno dalších záhad, jak a proč tam vlastně letěli a proč uhnuli z t
rasy….
Proto dejme tomu i daný jeden člověk Cor Pan, který si údajně si fotil toto letadlo před starte
m, které má ve finále jiné číslo, než to, které spadlo?
I kdyby vyfotil jiné, než kterým údajně letěl, že takto to ještě nemusí nic znamenat, když jste
v hale na letišti před odbavením a čekáte na odlet, díváte se ven a je tam několik letadel od Va
ší společnosti, nemusíte přeci přesně vědět, které bude za malý okamžik přistaveno, fotíte na
mátkou, protože je to nakonec jedno které přesně vyfotíte, jednalo se přeci jen (nebo údajně m
ělo jednat, to právě nemohu zatím posoudit) o vtip na facebooku pro přátele….
Oázka zní jinak „bylo dané letadlo v té době vůbec v Holandsku?“ to by pak byl teprve důkaz.
Ale i dle smyslu tohoto vtipkování na fb by mohl vyfotit kterékoliv podobné, tam nemuselo b
ýt přesně jeho, přátelé na fb nebudou přeci bezdůvodně pátrat jestli skutečně vyfotil to čím na
konec letěl, účel vtipu to i tak splňuje, pokud chceme ale zjistit zdali tento člověk skutečně let
ěl a zahynul, zdali není vymyšlený pro média, nejprve zjistěme zdali dané letadlo, které údajn
ě vyfotil bylo vůbec na tom letišti v té době!!!
Je zde ale mnoho dalších otázek, srovnané „nezničitelné“ pasy vzorně na sobě, které vydrží žá
r i výbuch a jsou odolnější, než plech a další kokpit
letadla, jak by mohly takto spadnout z oblohy?
Jak třeba mohou být všechny pasy neponičené, nespálené atd..?
Byly dodatečně přineseny?
A co povstalci, dovolili by tam někomu přijít a pasy dodatečně přinést?
Byly vyfoceny jinde a nyní se tvrdí, že se tam našly?
To by se ozvali povstalci, že tam žádné nenašly…
Byly v jedné skříňce, která je z nezničitelného materiálu? Proč by měly být? Proč nemá každý
člověk pas u sebe jako normálně?
Neznámý důvod má přesná dírka na každém pasu na stejném místě… (Snad kdyby bylo nutné
mrtvoly házet padákem, aby se jim mohly dát pasy na krk? Pak by se tvrdilo, že zemřeli v pá
du, nebo ještě v letadle před seskokem např. smrtí na plyny z paliva podobně?)
Normálně cestující své pasy vždy mají –
ale třeba když jedete někdy s cestovní kanceláří, tak někdy je průvodce vybere –
třeba v autobuse kvůli celní kontrole…
V letadle je to minimálně nezvyklé….
Je zde více hodně nezvyklých náhod najednou!!!!!
A také facebookové profily obětí mají zvláštnost, byly totiž dodatečně pořízené a z jedné IP a
dresy!!!!
To už je závažná zpráva!!!!
Také je zde otázka, která mnohé napadá, proč se podobná tragédie stala 2x za sebou právě u
Malaysian airlines?
Mohly by mrtvoly, které prý byly i ve vysokém stádiu rozkladu být z březnového letu ztracen
ého Malajského boeingu?
Hlavním faktem je, že povstalci nemají takovou zbraň, která by mohla sestřelit letadlo v takov
é výšce a potvrdilo to i samotné ministerstvo Ukrajiny, že jí neukořistili!!!!
Zpráva ministerstva zní jasně “separatisté protivzdušnou techniku nezískali”:
„Teroristé nezískali vojenskou techniku jednotek protivzdušné obrany Ukrajinské armády v D
oněcku. Včera, 29. června 2014, se ve sdělovacích prostředcích objevila neoficiální informace,
že se teroristům podařilo získat zenitní raketové komplexy protivzdušné obrany v Doněcké o
blasti. Oddělení tisku Ukrajinského ministerstva obrany informuje, že 29. června rozhodnutím
velitele vzdušných sil 3C Ukrajiny byli vojáci a technika zenitního raketového pluku u Doněc
ku operativně přemístěni na naznačené místo. V místě vojenské jednotky se nacházela jenom
zastaralá a nepoužitelná automobilová technika. Následně teroristé přišli na území jednotky.
Všechny protivzdušné jednotky ozbrojených sil Ukrajiny jsou v oblasti a nesou vojenské povi
nnosti k obraně svrchovanosti vzdušného prostoru Ukrajiny," stojí ve zprávě z konce června.
Proto Ukrajinská vláda tvrdí, že letadlo sestřelili Rusové a ne povstalci….
Rusové tvrdí opak:
Ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo, že Ruské radiolokalizátory zachytily v den kat
astrofy, 17. července, na několika místech v okolí Doněcku signály z dvou Ukrajinských bater
ií C-200 a tří baterií Buk-M1, které údajně v inkriminovaný den byly v chodu.
Zpráva také tvrdí, že technické vlastnosti komplexu BukM1 umožňují výměnu informací o vzdušných cílech mezi bateriemi jedné divize. To znamená,
že mohlo dojít k tomu, že rakety mohly být také vypuštěny ze všech baterií dislokovaných u
Andrejevky (8 km severně od Doněcku) nebo GrjudskoZarjansku (25 km východně od Doněcku).
Tato informace si však protiřečí s tím, co předtím uvedl Ukrajinský představitel v Organizaci
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Andrey Lysenko. Ten totiž tvrdil, že boeing se nacházel
mimo dosah Ukrajinské protivzdušné techniky a že prověrka na místě prokázala, že všechny r
akety jsou na svém místě.
Rusko by si takový skandál mezinárodního rozsahu, zvlášť když nyní mezinárodně vyjednává
a snaží se spojit do různých podstatných světových organizací (známé BRISC, Šanghajská or
g. pro spolupráci, Euroasijská Unie) a chce, aby to vyšlo a aby to podporoval i západ, tedy tak
ový skandál, aby tam umístilo tyto systémy a odborníky si nemůže dovolit. V této chvíli je co
nejvíce diplomatické a na tom si zakládá, to je vyloučeno i nejvyššími špičkami v politologii!!!
!
Dejme tomu, že občas tam poslat tank, nějakou tu munici se ututlá, lze si to představit, i když
takto Rusové hloupí ani nejsou, spíše to je přes soukromé sbírky a tedy soukromý „obchod“ m
ezi vedením Donbasu a Luhanska a soukromými majiteli různého arzenálu v Rusku, ale zbran
ě takového rozsahu v soukromých sbírkách jednak nejsou a jednak by si je nedovolilo samo R
usko bez vědomí OSN a zvlášť v této době, kdy všude po světě vyjednávají vůbec nikam expo
rtovat a už vůbec ne střílet do civilního letounu.
Profesionální část západní Ukrajinské armády také ne!!
Jenže zde je ještě neprofesionální část Národní garda často ovládána samozvanými vůdci a na
cionalistickými tendencemi!!!!
Je zde možné, že měli své komplice na letišti ve Varšavě a čekali na letadlo Vladimíra Putina?
To by dosvědčovalo svědectví Španělského dispečera, který svědčí, že kolem letadla byly dvě
stíhačky a Kyjev oznámil jeho zřícení ještě před zřícením, jak údajně dokládá tento svědek!!!
Navíc Národní garda je známa svým nacionalismem a nenávistí ke všemu Ruskému, pravda v
elkou vinu na tom měl v minulosti Stalin i na tom, že rozhořčení Ukrajinci pak vítali nacisty j
ako osvoboditele a ve velkém přecházeli pod SS komanda, ovšem Národní garda pokračuje v
šlépějích Stepana Bandery, kterého má za národního hrdinu, zde je známé, že nenávidí vše co
je Ruské, bohužel se to dědilo i v rodinách z pokolení na pokolení, protože hladomor kdekoliv
se předává jako národní pověst, aby se nezapomnělo a s tím se často oživuje nenávist a jen tě
žko se jim vysvětluje, že dnešní moderní Rusové mají stejně demokracii, jako jiné státy a už b
y zpět neměnili a nemohou za křivdy totalitního stalinistického režimu.
Motiv i možnosti Národní gardy by tu tedy byly!!!!
Odborníci tvrdí, že styl pádu letadla neodpovídá raketě země vzduch, to by se roztrhlo už v ob
lacích, protože tato raketa neprolétne pláštěm letadla, ale roztrhne se před ním a svými kousky
ho rozcupuje, spíše se to podobá raketě vzduch vzduch, ale stejně spíše i výbuchu zevnitř, ne
boť letadlo padalo dolů pouze částečně poničené a roztržené, ale v celých kusech a až dole na
zemi vybouchlo palivo, navíc by bylo letadlo rovnoměrně rozseto po veliké několikakilometr
ové ploše, ale takto bylo více u sebe, jen ojedinělé kusy byly dál od letadla v jiných částech m
ikroregionu.
Němečtí experti nalezli v kabině MH 17 třicetimilimetrové otvory po vstřelech :
Německý expert Peter Haisenko právě zveřejnil tyto poznatky o katastrofě MH17 (ve zkratce):
Neštěstí malajského MH 17 je známé všem. Záznam letu je posuzován v Anglii. Co může zjis
tit?
"Možná více než jste připraveni přijmout .... Obrázky fragmentů kokpitu poskytují šokující ob
raz. Jsou na nich vstupní a výstupní otvory od kulek. To není spekulace, ale analýza jasných f
aktů.
Kokpit přináší jasný důkaz. Okraje díry po kulkách jsou ohnuty dovnitř a mají kulatý tvar. Vý
stupní otvory 30mm ráže jsou méně pravidelně tvarované a jsou potrhané směrem ven.
Dále je vidět, že výstupní otvory jsou roztřepené s dvojitým hliníkovým povrchem a ohnuté s
měrem ven. To znamená, že štěpiny ukazují na vstřel z vnější strany. Nýty byly také ohnuty s
měrem ven.... Tak lze dospět pouze k jedinému závěru: Letoun nebyl zasažen raketou. Poškoz
ení letadla je výhradně v interiéru kokpitu...
Rusko vydalo data ze záznamu radaru, která ukazují, že Ukrajinský SU 25 byl blízko MH 017.
To odpovídá údajům od španělského pracovníka řízení letového provozu, že dva Ukrajinské s
tíhací letouny byly v přímém kontaktu s MH 017. Připomeňme, že SU 25:. je vybaven 30mm
kanónem Typ GSch-302 / AO-17A, s kotouči s 250 explodujícími náboji v pásech.
Kokpit MH 017 byl zasažen ze dvou stran, jak vstupní tak výstupní otvory jsou na stejné stran
ě .... "
Nejsou to přesvědčivé argumenty?
Nyní si přečtěte tento článek (také německy) publikovaný v deníku „Nové Německo“ vojensk
ým odborníkem plukovníkem ve výslužbě Berndem Beidermanem, který nabízí stejně pádné
důvody, proč letadlo nemohlo být sestřeleno raketou zeměvzduch: Kdyby bylo letadlo zasaženo zvenčí raketou, začalo by okamžitě hořet. Vedla by k to
mu obrovská teplota vyvolaná třením, které generují střepiny pronikající trupem. Jedna střepi
na má stejnou kinetickou energii jako čtyřicetitunové auto jedoucí šedesátikilometrovou rychl
ostí.
"V případě malajského Boeingu, došlo k roztroušeným požárům až po dopadu na zem, když h
orké úlomky z letadla přišly do styku s hořícími materiály."
Biedermann zná sovětskou a Ruskou vojenskou techniku protivzdušné obrany, vedl jako důst
ojník jednotky ve východním Německu a učil na vojenské akademii v oboru protiletadlových
raketových vojsk. "
Na webu se začínají objevovat články o tom, že Angela Merkelová je znechucena z neustálé a
merické propagandy, která má prospět americkým plánům v oblasti energetiky .... a tak ve svě
tle těchto článků můžeme uvažovat o záměru vytvoření alternativního bloku k tomu americké
mu.
Ať je to jak chce, tyto úvahy zřejmě dávají smysl.
Americké Ministerstvo zahraničí změnilo terminologii z "Ruského zvěrstva" k "tragické neho
dě". Výše uvedené názory naznačují, že MH 17 sestřelilo Ukrajinské letectvo.
Ruské ministerstvo zahraničí je spokojeno se schválenou rezolucí Rady bezpečnosti OSN, kte
rá obsahuje výzvu, aby byly odsouzeni viníci katastrofy malajsijského letadla nad Ukrajinou.
V diplomatickém rezortu uvedli, že takovou závažnou nehodu, jakou je katastrofa civilního le
tadla, musí vyšetřit významný mezinárodní orgán Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). A kyjevská vláda musí zajistit bezpečno
st expertů zastavením bojů v oblasti katastrofy.
Doněcká domobrana hned po nehodě vyhlásila příměří v čtyřiceti kilometrové zóně okolo mís
ta dopadu Boeinga 777. Ukrajinský prezident Porošenko také slíbil zastavit palbu. Pravda, poz
ději americký prezident Obama prohlásil, že tak zvaná protiteroristická operaci nebrání práci e
xpertům a Ukrajinské letectvo hned vypálilo rakety po Šachťorsku sousedícím s místem tragédie. Mez
inárodní experti se proto musí ukrývat v Charkově a Doněcku.
Plnou zodpovědnost za dodržení všech formalit má ta země, v jejímž vzdušném prostoru došl
o k incidentu. Avšak Kyjev na jakoukoli odpovědnost zapomněl. A recept, jak to udělat, jim n
apověděli jeho západní patroni: je nutné ze všeho obvinit Rusko, to ono může za všechny Ukr
ajinské problémy a zároveň všechny problémy na světě. To znamená, že katastrofa letadla, ste
jně jako upálení desítek civilistů v Oděse, raketové ostřelování Luhansku a Doněcku za to všechno může Moskva.
V Kyjevě nepospíchají s vytvořením státní komise pro vyšetření tragedie. To lze vysvětlit tak,
že Ukrajinská vláda potřebuje čas, aby zametla stopy, myslí si šéf Ruského leteckého zkušeb
ního centra
Ruben Jesajan :
Existuje informace, že záznam komunikace letu MH17 s Ukrajinským dispečerem konfiskova
la Bezpečnostní služba Ukrajiny. Ačkoli bylo nutné vytvořit státní komisi a hned zveřejnit tyt
o dokumenty - o čem hovoří posádka se zemí. Rozptýlení trosek na 1520 kilometrech vypovídá o tom, že došlo k rozpadu konstrukce ve vzduchu. Pokud vypoví tec
hnika, posádka povinně komunikuje s věží. Ale výbuch na palubě, když je okamžitě zničena k
onstrukce, neumožňuje posádce informovat zemi. Záznam komunikace se zemí je důkaz.
Dnes, když zástupci Doněcké lidové republiky předali delegaci z Malajsie černé skřínky boein
gu, Ukrajinská armáda tanky zaútočila na Doněck. Za svůj cíl si zvolila nádraží, kde se předáv
ání uskutečnilo.
Vladimir Putin za zasedání Bezpečnostní rady Ruska vyjádřil znepokojení nad chováním Ukr
ajinské vlády. Ruský lídr vyzval Kyjev, aby dodržoval základní normy slušnosti a zastavil pal
bu.
Martin Koler, vojenský analitik k tomu dodává:
Cílový letoun se ani po zásahu řízenou střelou pozemního protiletadlového raketového kompl
etu typu Buk nemusí rozpadnout ve vzduchu. Pravděpodobné by to bylo pouze při kontaktním
zásahu, kdy působí nejen střepiny, ale i tlaková vlna trhaniny. I tak by měli mít piloti možnos
t hlásit havárii. V případě zásahu bombardérů B52, například nad Vietnamem, se to běžně dělo.
Zasažené bombardéry létaly i řadu kilometrů, než se zřítily. I v případě zásahu do prostoru ce
ntroplánu a odpadnutí křídel by pád ze standardní letové výšky trval dostatečně dlouho pro vy
slání krátké informace o havárii. V případě nekontaktního zásahu a dopadu střepin na letoun
by byla taková doba ještě delší. Podle vzdálenosti mezi letounem a hlavicí a vzájemné polohy
zasáhne cíl přibližně (v nejlepším případě) třetina, častěji desetina či patnáctina střepin. Kineti
cká energie střepin rychle klesá, takže se sice rozlétnou až na vzdálenost kolem 100 m, ale úči
nné proti trupu jsou jen v desítkách metrů.
Pokles tlaku v přepravním prostoru osob nevede k destrukci draku trupu. Zasažení střepinami
může vést k proražení pláště trupu a narušení konstrukce, ale nemusí vést k sestřelu. I s proděr
avěným trupem se dá letět. Střepiny mohou prorazit otvory o průměru maximálně několika ce
ntimetrů, takže ani pokles tlaku vzduchu v prostoru pro cestující není okamžitý. Většina řídicí
ch systémů a rozvodů paliva je zdvojená. Na velké letouny se proto odpalují obvykle dvě poz
emní řízené střely.
Pokud se piloti nad Ukrajinou neozvali, lze předpokládat následující možnosti. Byla zasažena
pilotní kabina a piloti vyřazeni z činnosti účinkem hlavice a prudkým poklesem tlaku. V druh
ém případě mohlo dojít k zasažení komunikačního zařízení, které bylo vyřazeno z činnosti, a
piloti komunikovat nemohli. Nelze zcela vyloučit ani rušení komunikace. Ale to by měla zazn
amenat černá skřínka, která je na komunikační systém připojena vodiči. Tudíž ji nelze rušit.
V případě použití letecké samonaváděcí řízené střely by rovněž nemělo dojít k okamžité destr
ukci letounu a přerušení komunikace. Tento typ střel je určen k ničení bojových letounů, které
jsou podstatně menší a většinu objemu jejich trupu tvoří motor(y) a palivové nádrže. Střela o
bvykle zasahuje motor zezadu nebo z boku.
Zásah do trupu dopravního letounu je málo pravděpodobný. U dopravních letounů, které mají
krátké motorové gondoly s velkým průměrem, však existuje rovněž infračervené vyzařování v
před, takže řízená střela by mohla být vypuštěna z boku i na vstřícném kurzu z různých úhlů.
Hlavice samonaváděcí řízené střely je konstrukčně podobná hlavici velké pozemní střely, včet
ně konstrukce zapalovače.
Má však hmotnost trhaviny nanejvýš v kilogramech. Proto zasahuje cíl střepinami menší hmot
nosti, maximálně v desítkách metrů a exponenciálně nižším počtem. V případě zasažení moto
ru může dojít k požáru a poškození konstrukce křídla.
Letouny však mají hasicí zařízení. Konstrukce křídla se vzhledem k jeho velkým rozměrům n
emusí zbortit. Zásah leteckou protiletadlovou řízenou střelou proto nemusí vést nutně k sestřel
u letounu a dává pilotům dost času na odvysílání informace o havárii. Pravděpodobnost zásah
u uvedeným typem střely do kabiny pilotů a tím jejich okamžitému vyřazení je vysoce neprav
děpodobná.
V případě střelby z kanonu(ů) bojového letounu dochází k explozím střel, které při ráži kolem
20 mm vyrazí v potahu trupu otvory o průměru zhruba 20 a více centimetrů, u ráže kolem 30
mm zhruba 30 a výše centimetrů.
Záleží na úhlu dopadu a konstrukci konkrétní munice a rovněž tloušťce potahu draku trupu. Př
edstava, že letouny střílí jakýmisi železnými kulkami, které dělají kulaté otvory, je mimo souč
asnou realitu. Něco takového neplatilo pro letecké kanony už za druhé světové války. Železný
ch střel by mohl útočník vystřílet desítky, neli stovky a velký letoun pokračovat v letu. Piloti by měli plno času na odvysílání hlášení.
Výjimkou by byla palba vedená na pilotní kabinu, která by je vyřadila z činnosti okamžitě. Al
e i v takovém případě by bylo logické použití standardní výbušné munice, která má mnohonás
obně vyšší účinek. Zásahy leteckou kanonovou municí by byly u dopravního letounu jednozn
ačně identifikovatelné z hlediska velikosti, tvaru a stop po trhavině. Navíc by se našly jejich st
řepiny, podle nichž by bylo možné je identifikovat z hlediska druhu, typu a výrobce.
Vyskytuje se však ještě jedna možnost, a to teroristický útok silnou náloží trhaviny v prostoru
pilotní kabiny nebo centrovánu v nákladovém prostoru. V prvním případě by byli piloti vyřaz
eni okamžitě, ve druhém by exploze blízko nádrží proměnila letoun v ohnivou kouli. K odpále
ní by mohlo dojít nejen časovacím zapalovačem, ale i signálem ze země nebo z jiného letadla.
24. Srpna přešla armáda Donbaské lidové republiky do ofenzívy.
Armáda DLR změnila taktiku, přešla do ofenzívy, obklíčila 5 tisíc ukrajinských vojáků a ukoř
istila vojenskou techniku.
Po vleklých pozičních bojích v srpnu na teritoriu DLR domobrana během posledního dne přeš
la do protiofenzivy a provedla úspěšnou operaci, během níž zablokovala dvě velké skupiny uk
rajinských vojsk a Národní gardy. Štáb domobrany se rozhodl proti ozbrojeným silám řízený
m z Kyjeva bojovat plnohodnotnými vojenskými jednotkami.
Ve společném prohlášení štábu armády Doněcké lidové republiky vedení vojenských sil shrnu
je výsledky bojů za posledních několik měsíců a zároveň oznamuje změnu taktiky: sebeobran
a Donbasu již nebude proti ukrajinským karatelům bojovat pomocí malých jednotek jako dop
osud, ale uvede v činnost plnohodnotné vojenské jednotky, které disponují úplným komplete
m prostředků palebné podpory.
Ve štábu armády DLR oznamují, že na základě existujících milicí byly vytvořeny tři brigády
pěchoty. Kromě toho množství ukrajinských vojáků, kteří dobrovolně přešli na stranu DLR, a
hornici z Donbasu vytvořili samostatný pluk dobrovolníků.
Domobrana rovněž oznámila, že během posledních dvou dnů protiofenzívy byly z ukořistěné t
echniky vytvořeny dva tankové batalióny, tři raketové divize, dvě divize samohybných děl, tři
dělostřelecké divize různého kalibru a osm minometných baterií, které byly začleněny do vyt
vořených formací a jednotek.
Podle sil sebeobrany Donbasu se milici v průběhu bojů podařilo osvobodit od Kyjevem kontr
olovaných vojsk následující oblasti: Novodvornoje, Agronomičeskoje, Novokatěrinovka, Osy
kovo, Klenovka, Strojítěl, Leninskoje. Také oznamují, že dnes armáda DLR v průběhu ofenzí
vy úplně zablokovala dvě velké skupiny karatelů v oblasti osad Vojskovskij, Kutějnikovo, Bla
godatnoje, Aleksejevskoje, Uspenka a Uljanovskoje.
Rozvědka armády Doněcké lidové republiky oznámila vzetí do zajetí významných sil protivní
ka, jmenovitě –
štáb 8. armádního sboru, 28. a 30. mechanizovanou brigádu a 95. aeromobilní brigádu ukrajin
ské armády, stejně jako trestné batalióny „Ajdar“, „Donbas“ a „Šachťorsk“. Současně bylo ob
klíčeno kolem 5 tisíc příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny, okolo 50 tanků, 200 obrněných vo
zidel (BMP, BTR, BMD), 50 různých raketových systémů “Grad” a “Uragán”, více než 100 k
usů dělostřeleckých zbraní a minometů.
Během protiofenzívy se silám Donbasu také podařilo zničit více než 150 vojenských jednotek,
baterii stanovišť systému “Smerč” (4 kusy), 12 systémů “Grad”, 17 tanků, více než 30 obrněn
ých vozidel, kolem 50 vozidel s municí.
V současné době, podle informací štábu DLR, v blízkosti osady Olenovskoje probíhají boje m
ezi silami sebeobrany Donbasu a ukrajinskými vojsky: oznamuje se, že na straně vojsk kontro
lovaných Kyjevem jsou 2 tisíce karatelů z bataliónu “Azov” a “Dněpr”, vyzbrojené asi 30 tan
ky a také obrněnými vozidly, děly a minomety.
2. Září se objevily zprávy o tom, že Rusko prý je u Mariupol
e (Michal Ulvr)
Petro Porošenko ze všeho vinil Rusy, prý poslali nelegálně armádu na území Ukrajiny za účel
em získání přístupu ke Krymu..
USA nicméně tvrdí, že neví nic o Ruských vojácích operujících na Ukrajině, přímo “žádní ta
m nejsou” a oni na to mají satelity, tak by to měli vědět, lze se tedy snad objektivně domnívat,
že pan Porošenko dejme tomu zastřel kvůli západním médiím a vlivu pravdu a Donbasská ar
máda udělala nečekaný obchvat a přes noc podnikla tajnou operaci, při které se v naprosté tic
hosti jedna její část přesunula a z ničeho nic a velice nečekaně se zjevila u Mariupole?
Tím samozřejmě nutí Ukrajinskou armádu se dále rozdělit, protože ta se musí snažit zasáhnou
t jinde.....
Pokud by to tak bylo, řekl bych, že Donbasští generálové mají na paměti civilisty, protože nyn
í si díky těmto manévrům odpočinou v městech v Donbassu a Luhansku, Ukrajinská armáda s
e totiž musí stáhnout a přeskupit síly.... Možná že bude i příměří, to by bylo snad nejlepší co j
e si možné nyní přát.
Novoazovsk padl. Separatisté jdou na Mariupol, stoupenci Kyjeva prchají
“Když Ukrajinská armáda obsadila v květnu Mariupol, obyvatelé je přivítali podobně jako Če
ši v Praze přivítali okupanty v roce 1968, ta podobnost scén je neuvěřitelná… lidé skandují: „
Fašisti! Fašisti!…“
Nyní se ale situace na ukrajinském bojišti se obrací. Separatisté koncem srpna oznámili, že do
byli Novoazovsk a chystají útok na strategický přístav Mariupol. Podle rebelů už prý z města
prchají příznivci kyjevského režimu. Představitelé Ukrajiny přičítají úspěchy povstalců přímé
ruské vojenské podpoře. Ztrátu Novoazovsku kyjevská bezpečnostní rada přiznala.
Podle prohlášení rady, z něhož citovala agentura InterfaxUkrajina, útoku na Novoazovsk nejprve předcházela palba raketometů z ruského území. Vzáp
ětí následoval útok "dvou kolon vojenské techniky, včetně tanků, bojových vozidel pěchoty a
obrněných transportérů". Ukrajinské velení pak své jednotky, bez těžkých zbraní, nechalo z N
ovoazovska ustoupit.
Ale "protiofenzíva ruských jednotek a banditských uskupení na jihovýchodu Doněcké oblasti
pokračuje", a tak se ukrajinské síly opevňují na přístupech k Mariupolu, uvádí ukrajinská bez
pečnostní rada.
"Ovládli jsme Novoazovsk a jsme bezprostředně u Mariupolu. Osvobození města je věcí nejbl
ižších dnů, jsme k tomu plněpřipraveni," řekl Interfaxu nejmenovaný představitel ze štábu don
ěckých povstalců. "Mariupol spěšně opouštějí hodnostáři doněcké správy, policie a četní udav
ači. Stoupenci kyjevského režimu utíkají. Chápou, že dobytí města není za horami. Brzy Mari
upol osvobodíme," dodal.
Mariupol je jedním z největších průmyslových center země i bývalého SSSR: mariupolský pr
ůmyslový komplex produkuje 37,5 % vývozu Doněcké oblasti, resp. 7 % vývozu Ukrajiny. V
e městě jsou dva obří metalurgické kombináty: Azovstal a Illičův mariupolský metalurgický k
ombinát; dále zde působí největší strojírenský závod v zemi, Azovmaš. Je zde také chemický
průmysl, opravny lodí a další podniky.
Povstalecký "premiér" Alexandr Zacharčenko v ruské televizi uvedl, že v řadách ruských dobr
ovolníků mezi povstalci bojují i ruští důstojníci a vojáci v aktivní službě. Ale prý si na válčení
berou dovolenou.
"Přichází k nám mnoho vojáků z Ruska, kteří raději dovolenou tráví v jednom šiku se svými b
ratry bojujícími za svobodu Donbasu, než na mořských plážích," řekl Zacharčenko stanici Ros
sija 24. Po boku povstalců prý bojují tři až čtyři tisícovky Rusů, ale část z nich se už z "dovole
né" vrátila do vlasti. "Bohužel, jsou i padlí," dodal.
Příměří:
16. Září 2014 Kyjev schválil zvláštní status povstaleckých oblastí a amnestii pro separatisty
Ukrajinský parlament na svém neveřejném zasedání schválil návrh zákona o zvláštním statusu
odštěpeneckých oblastí na východě země. Části Doněcké a Luhanské oblasti mají mít v příští
ch třech letech vlastní samosprávu. Kyjev také nabízí separatistům amnestii za podmínky, že s
loží zbraně.
Pro větší samosprávu regionů „v zóně protiteroristické operace“, tedy v částech Doněcké a Lu
hanské oblasti, jež se v posledních měsících dostaly pod kontrolu separatistů, zvedlo ruku 277
z celkem 450 poslanců. Návrh na amnestii jich podle serveru Ukrajinska pravda podpořilo ješ
tě o deset více.
Návrh počítá s tím, že se v místě uskuteční mimořádné komunální volby. Původně se hovořilo
o listopadovém termínu, ten byl však nyní upřesněn a hlasování se má uskutečnit 7. prosince.
Prezident Petro Porošenko k tomu už dříve řekl, že zástupci, kteří budou zvoleni, zřejmě nebu
dou pro Kyjev ideálními partnery, ale to je pořád lepší než válka.
Porošenkův návrh počítá se zatím dočasným, tříletým časovým vymezením zvláštního statusu.
Zákon také povoluje užívání ruštiny a nabízí separatistickým bojovníkům amnestii, pokud slo
ží zbraně.
Ruská agentura Interfax však v pondělí uvedla, že vzbouřenci mají vůči Porošenkově návrhu
námitky, ačkoli vypsání voleb se nebrání. Separatisté nadále požadují buď úplné osamostatně
ní, nebo vytvoření Ukrajisnké Unie nezávislých republik a to na území celého Donbasu, nikoli
v jen částí, které ovládají. To uváděli už v době podpisu dohody o příměří.
Vzbouřenci také upozornili, že klid zbraní dohodnutý předminulý týden v Minsku ve skutečno
sti neplatí, protože se nebojuje tvrdě jen v Doněcku, ale také Debalcevě či v obcích Horlivka a
Makjivka.
17. Září Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk nařídil ministru obrany, aby zajistil plnou bojovou pohot
ovost ukrajinské armády a národní gardy, které mají v případě nutnosti čelit agresi na východě
země.
Jaceňuk rovněž prohlásil, že Ukrajina nehodlá legalizovat jednostranně vyhlášenou Luhansko
u a Doněckou lidovou republiku.
V úterý zveřejnila Nejvyšší rada návrhy zákonů o zvláštním statutu některých okresů Doněck
é a Luhanské oblasti, provedení tam 7. prosince voleb a o amnestii domobranců.
Několikadenní příměří na Ukrajině se v posledních dnech stále více otřásá ve svých základech.
Ukrajinský parlament sice odsouhlasil speciální status pro dvě oblasti kontrolované povstalci,
ale ti volají po dalším kole vzájemných mírových rozhovorů. Včera oznámený souhlas ukraji
nského parlamentu s částečnou samostatností povstaleckých oblastí je nedostatečný a neřeší n
ěkteré klíčové otázky.
Podle ukrajinského premiéra Jatsenjuka vláda v Kyjevě plně neuzná a nelegalizuje vytvoření
dvou nových republik v hlavních ohniscích povstání. Vláda pouze připustí konání lokálních v
oleb, pokud budou odpovídat mezinárodnímu právu. Povstalecké oblasti nebudou mít právo z
asahovat do obecné zahraniční politiky Kyjeva.
Září 2014 média přinesla zprávu, že Ruský ministr zahraničí požaduje okamžité příměří na
Ukrajině.
Lavrov požadoval, aby se rozhovory soustředily na příměří a aby se ukrajinské jednotky stáhl
y z postavení, v nichž mohou zraňovat civilisty
"Musejí opustit postavení, v nichž mají možnost zraňovat civilní obyvatelstvo," řekl Lavrov v
pondělí v přednášce před studenty. "Počítám s tím, že dnešní rozhovory budou věnovány před
evším dohodě o okamžitém příměří, bez podmínek." Ukrajinský prezident Petro Porošenko pa
k obvinil Moskvu z "přímé a otevřené" agrese proti jeho zemi. Jeho jednotky bojovaly v pond
ělí prý proti ruskému tankovému praporu o životně důležité letiště v Luhansku. V Ilovajsku, n
edaleko Doněcku, je nadále prý obklíčeno Rusy podporovanými separatisty několik stovek uk
rajinských vojáků.
Robert Menendez, předseda amerického senátního výboru pro zahraniční vztahy, který je loaj
ální vůči Obamově vládě, požadoval, aby Spojené státy vyzbrojily ukrajinskou armádu. "Toto
je bod zlomu," řekl v Kyjevě. "Jsou tady tisíce ruských vojáků a přímo se podílejí na tom, co
je jasně invaze. Měli bychom Ukrajině poskytovat takové obranné zbraně, které způsobí, že P
utinova další agrese ho bude něco stát."
Kyjev uvedl, že nebude vyjednávat s představiteli samozvané doněcké a luhanské lidové repu
bliky, které považuje za teroristy. Avšak povstalci informovali, že se budou tento týden podíle
t v Minsku na jednání s delegací z Kyjeva.
Od rozhovorů mezi Putinem a Porošenkem v Minsku se situace změnila. Separatistické jednot
ky ovládly Novoazovsk na jihovýchodě země, zřejmě za pomoci ruské armády.
Vadim, velitel v Azovském praporu, známém svými extremněpravicovými postoji, uvedl v neděli, že je důležité bránit Mariupol, který má velký strategický
význam.
Je tedy zajímavé, že rámci jednání Ruska s Ukrajinou (jednání dvou presidentů pravděpodobn
ě o plynu), a zároveň v nových skutečnostech ohledně zčistajasného zjevení se Donbasských a
rmádních jednotek u Mariopolu byla navrženo Kyjevem dočasné příměří.
Jak jsme se zmínili, původně president Ukrajiny Porošenko z toho obviňoval Rusy, myslel, že
to byla rozsáhlá Ruská agrese na statut samostatného státu a žádal mezinárodní společenství a
NATO o pomoc a podporu. Trvdil například, že se Rusko snaží vytvořit koridor na Krym.
Nicméně vláda USA vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že Rusové nenapadli Ukrajinu a jeji
ch vojáci se na území Ruska nevyskytují (pokud tam čas od času nejsou nějací dobrovolníci, k
teří tam jsou ze své vůle).
Tím zásadně překvapila celý svět a stejně zásadně přiměla k rokování o příměří.
Totiž Ukrajinská armáda by byla donucená se stáhnout a přeskupit síly na dva zcela rozličné s
měry nalézající se úplně někde jinde.
Proto se stáhla.
7. 9. 2014 nám přišla zpráva na email: Konec příměří?
Střelba znovu vypukla na Ukrajině kolem strategického přístavu Mariopol a nevětšího města
v oblasti Doněcku. Podle agentury Reuters dělostřeleckou palbu zahájila Ukrajinská strana. P
odotýkám, že u Donětsku i Mariopolu již dávno nebojuje ukrajinská armáda, ale neonacistick
é Národní gardy, které nejsou pod jejím velením, ale velí jim Pravý prospekt a strana Svoboda.
Podle nich je příměří "zradou".
Rovněž na Majdanu je opět živo zaplňují jej noví "demonstranti" a ti obléhají i parlament a mi
nisterstvo obrany. Poslanci Svobody, kteří vystoupili před několika dny z vládní koalice předk
ládají návrh zákona, který pojmenovali "lustrační", ale s naším lustračním zákonem má společ
né jen jméno. Jde o zákon, který má pod taktovkou neonacistů vyčistit vládu, státní správu, br
anou a bezpečnost od "zrádců" a "agentů Moskvy". A je jich podle jeho autorů všude plno.
A na svém serveru Pravý sektor oznamuje, že první bataliony jeho nových "domácích gard" D
UK, o kterých jsem psal asi před měsícem, jsou již připraveny a jejich výcvik je u konce.
A já vidím, že puč o kterém několik měsíců píši se zdá být na spadnutí.
OSN varuje před zabíjením a únosy na Ukrajině
Počet případů zabíjení, únosů a mučení na východě Ukrajiny strmě narůstá. Podle pozorovatel
e OSN, ve středu citovaného agenturou AP, se jich dopouštějí místní ozbrojené skupiny. Orga
nizace od 7. května zaznamenala 356 obětí konfliktu, v němž proti sobě bojují proruští separat
isté a ukrajinští vojáci. Většina obětí jsou civilisté, bylo jich zabito 257.
Podle OSN je z Ukrajiny rovněž od 7. května hlášeno více než 200 případů mučení a k 7. červ
nu bylo v zajetí drženo 81 lidí. Na 30 000 obyvatel uprchlo v „ovzduší nejistoty a strachu" z d
omova, téměř polovina z nich v Doněcku a Luhansku, sdělila vysoká komisařka OSN pro lids
ká práva Navi Pillayová ve středeční zprávě.
V době příměří zmizely tanky:
Mariupolu obyvatelé ukradli Ukrajinské armádě dva tanky. Vojáci si jen na chvíli odstavili ta
nky před obchodem a místní lidé jim ho během 10ti minut vzali. S tankem si to pak namířili rovnou do Novoazovska, kde tank odevzdali opolče
ncům.
V Novorusku to přitom není nic neobvyklého. Podobný případ se stal den před tím také v Ko
minternovu, kde Ukrajinská armáda v době odpočinku přišla o dvě děla. Lidé je pomocí trakto
rů zapřáhli a odtáhli k opolčencům.
DNR má v úmyslu vstoupit do post-sovětského bloku s Ruskou federací
Doněcká republika by měla vstoupit do všech ekonomických a dalších bloků, které vytváří Ru
ská federaci na postsovětském prostoru. (Například Euroasijská unie) Toto prohlášení bylo učinil první místopřed
seda vlády Andriy Purgin DNR.
"Revoluce v Donbasu došla pod hlavičkou ruského světa a směřovala k Rusku. To je třeba ch
ápat a brát za samozřejmost. To je neměnný vektor, kterým prezentujeme výsledky ... Blízká je realizace všech zákonů a vstup do všech ekonomických a dalších bloků, které vytváří Rusk
á federace na postsovětském prostoru. Toto a celní Euroasijská unie, které nyní vytvořiliu euroasijský hospodářs
ký prostor "- uvádí RIA Novosti slova zástupce vlády republiky.
"Neexistuje žádná možnost přímého připojení k Rusku, to naši občané odmítají, ale budeme b
udovat nezávislý stát, který půjde do všech integračních sdružení s Ruskou federací", vysvětlil.
Jeho prohlášení bylo vicepremiérem DNR potvrzeno a dal znovu jasně najevo, že Kyjevský re
žim nepřípustně DNR udělil "zvláštní status" v regionu jako součásti Ukrajiny. To uvedl v pře
dvečer Porošenkova návrhu iž schváleného Nejvyšší radou a vyjádřil pochyby, zda by byl sch
open pokračovat v politickém spojenectví v rámci stávajícího ideologie rusofóbie v Kyjevě.
Starosta Záporoží připraven "předat" město bez boje milicím
Stránky neoficiální Donbaské republiky uvádí, že Záporožský starosta Alexander Shin chystá
"odevzdat" městskou milici bez boje.
Podle zprávy na sociálních sítích byl záznam "na profilu Záporoží", kde se uvádí, že starosta v
yzývá svůj lid, aby byl na straně milice, jakmile tato otázka vyvstane.
"Je to potvrzení, že náš vážený starosta Xing v rozhovoru s přesvědčoval lidi, že je třeba odev
zdat město Záporoží pokojně v případě kdyby přišla milice. Každý den je aktivní činnost fond
u pro lidovou Záporožskou republiku.. Oficiálně se i sbírá pro uprchlíky z východu Ukrajiny.
Jejich představitelé uvádějí: "Měli jsme za úkol od vlády v Záporoží." sbírat peníze na pomoc
východní armádě "
Podle nich několik týdnů v Kyjevě na ulici metalurgů také sbírali peníze od dobrovolníků na
Záporožskou lidovou republiku.
"Původně tam byl jen jeden člověk teď už stojí pět dobrovolníků. Voláteli příslušné orgány k zastavení jejich činnosti ticho. Je zajímavé, že pracují 100 metrů od ústředí strany "Vlast" , která je ultranacionalistick
á” - řekl Igor Solomaha.
Také říká, že před pár dny v jednom studiu Zaporožské oblasti obdržel velkou zakázku na šití
vlajek Záporožské lidové republiky.
Rozlobení Ukrajinci chytili poslance a hodili ho do
kontejneru
17. Září rozzuřená skupina demonstrantů v Kyjevě hodila do kontejneru na odpadky ukrajinského posl
ance Vitalije Žuravského. Politikovi nemohou odpustit, že v lednu navrhl zpřísnění postupu pr
oti opozičním demonstrantům.
Skupina protestujících poslance Žuravského chytila před budovou ukrajinského parlamentu v
Kyjevě. Ten byl dříve členem Strany regionů, jejímž hlavním představitelem byl sesazený pre
zident Viktor Janukovyč.
Po krátké strkanici dotlačili demonstranti Žuravského k popelnici a hodili ho do ní. Jeden z m
užů poslanci bránil ve vylezení z kontejneru, zatímco další polévali Žuravského vodou a hodil
i na něj i pneumatiku. Rozmíšku ukončili po chvíli vojáci a policisté, kteří ukrajinskému posla
nci pomohli dostat se z popelnice ven a odvedli jej pryč.
Krize na Ukrajině pokračuje už desátý měsíc, vše začalo v listopadu loňského roku, kdy tehde
jší prezident Viktor Janukovyč nepodepsal připravenou asociační dohodu s Evropskou unií. T
o vyprovokovalo proevropsky smýšlející část Ukrajinců, kteří proti tomuto kroku začali prote
stovat na kyjevském náměstí Nezávislosti.
11 500 Evropanů a Američanů se omlouvá Putinovi
Občané EU a Spojených států, kteří nesouhlasí s politikou své země k Rusku, a zejména prezi
dentovi Vladimíru Putinovi, vytvořili webové stránky, kde se může kdokoli omluvit směrem k
Ruských představitelům..
“Přijměte prosím naši omluvu za chování našich médií a vlády. Západní státy v čele se Spojen
ými státy nás chtějí zavléct do války s Ruskem. Rozumný člověk chápe strašné následky válk
y a udělá cokoliv, aby tomu zabránil. To je přesně to, co děláte. Přes všechny ty lži a provoka
ce, nedáte rozpoutat jadernou válku” říká se v prohlášení.
“Gangy neonacistů, se chopily zbraní proti obyvatelům Nového Ruska, nyní podporovány záp
adními vládami. Rusko bylo obviněno z pádu malajského Boeingu, a to navzdory skutečnosti,
že podle všeho byl zasažen ukrajinskou armádou. Poskytujete humanitární pomoc obyvatelů
m Donbassu a Luhansku, a vy jste obviněni z dodávání zbraní. Proč jste se stali terčem těchto
provokací?”
Podle jejich názoru, je pro západ výhodné démonizovat Rusko a Putina světovými vůdci. Tak
é, podle tvůrců západ tak odvádí pozornost od domácích ekonomických a sociálních problémů.
“Myslíte si, že Putin dělá svou povinnost: chránit a sloužit občanům Ruska. Stejně jako on, po
chopíte šílenství jaderné války a chtějme mír. Odsuzujeme lásku k moci, chamtivosti a krutost
i našich vůdců. Truchlíme za smrt milionů nevinných lidí ve jménu svobody a sebeobrany. Ch
ceme mír a spravedlnost pro všechny lidi,” - shrnuli autoři dopisu.
V současné době, se k dopisu připojilo podpisem 11.500 lidí. Geografie signatářů je široká: N
ěmci, Francouzi, Američané, Ukrajinci a občané jiných západních zemích. Tato stránka je k di
spozici v hlavních evropských jazycích, stejně jako Japonsky a Vietnamsky.
Cees Hamelink: Vědci se Putinovi omlouvají za vlastní vládu
Prof. Cees Hamelink
Otevřený dopis z Amsterdamu do Moskvy
„Vážený pane prezidente Putine,
přijměte, prosím, omluvu za naši vládu a naše média jménem spousty Holanďanů. Fakta o let
u MH17 se, ve snaze znectít Vás a Vaši zemi, překrucují,“ začíná otevřený dopis několika des
ítek holandských vědců.
Jejich mluvčím je Cees Hamelink, profesor univerzity v Amsterdamu, autor 16 vědeckých mo
nografií, mj. Kulturní autonomie v globálních komunikacích (Cultural Autonomy in Global C
ommunications), Politika globální komunikace(The Politics of World Communication), Etika
kyberprostoru (Ethics of Cyberspace) či Lidská práva komunikačním aktérům (Human Rights
for Communicators).
„My sami“ – pokračuje otevřený dopis –
„jsme jen bezmocnými diváky toho, jak západní země v čele se Spojenými státy připisují Ru
sku zločiny, jichž se víc než kdo jiný dopouštějí samy. Odmítáme dvojí metr, jímž se Rusku
měří jinak než Západu. U nás jsou podmínkou obvinění dostatečné důkazy. To, jak se ´zločiny
´, nedoložené žádnými důkazy, kladou za vinu Vám a Vaší zemi, je nehorázné a hodné opovrž
ení.“
„Zachránil jste nás před konfliktem v Sýrii, hrozícím eskalovat ve světovou válku. Z masové
vraždy nevinných syrských civilistů, proti nimž nasadili plyn teroristé z ´alKájdy´, vycvičení a vyzbrojení Spojenými státy a financovaní
Saúdskou Arábií, byl obviňován Asad. Západ se k tomu uchýlil v naději, že tím proti Asadovi
obrátí veřejné mínění, a uvolní si tak ruce k útoku na Sýrii.“
„Krátce nato západní síly vybudovaly, vycvičily a vyzbrojily ´opozici´, která provedla státní p
řevrat na
Ukrajině. Západní vlády pučisty uznaly, jen co se prodrali k moci. Ve snaze udržet novou vlá
du nad vodou jí poskytují půjčky z peněz, vybraných od nás na daních.“
„Obyvatelstvo Krymu se tomu postavilo a svou vůli dalo najevo pokojnými demonstracemi.
K tomu, že to na Kyjevuchce nezávislost, je dovedli až zakuklení snajpeři a násilí ukrajinskýc
h ozbrojenců. Na pozadí imperialismu, k němuž se uchyluje Západ, je otázka, zda separatisti
cké hnutí mělo Vaši podporu, irelevantní.“
„Rusku je neprávem, bez adekvátních důkazů a šetření, kladeno za vinu, že dodalo zbraně, ji
miž měl být sestřelen MH17. Západní vlády tvrdí, že právě to jim dává právo vyvíjet na Rusk
o ekonomický nátlak. My, občané Západu, kteří procitli a do lhaní a machinací svých vlád už
vidí, se Vám za to, co se naším jménem děje, chceme omluvit.“
„Naše média už bohužel o svou nezávislost přišla a stala se pouhými tlampači velmocí. To lid
em na Západě pohled na reálnou skutečnost deformuje natolik, že už své politiky ani nejsou s
to vést k adekvátnímu skládání účtů.“
„Své naděje vkládáme do Vaší moudrosti. My chceme mír.“
„Západní vlády neslouží svému lidu, ale pracují na nastolení ´Nového světového řádu´. Klidn
ě i za cenu destrukce suverénních zemí a vraždění miliónů těch, kdo se ničím neprovinili.“
„My, lid Nizozemí, si přejeme mír a spravedlnost, i s Ruskem a pro Rusko. Chceme, aby neby
lo pochyb, že holandská vláda mluví se jen sama za sebe. Modlíme se, aby to, oč se usilujeme,
přispělo k uvolnění napětí mezi našimi zeměmi.
Upřímně
Prof. Cees Hamelink“
Drahý Vladimire Vladimiroviči... Jiří Vyvadil napsal dopis prezidentu
Putinovi:
Dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dnes odeslal advokát Jiří Vyvadil, zakladatel
sdružení Přátelé Ruska v České republice. Kritizuje v něm západní státy a některé české politi
ky za jejich postup ohledně ukrajinské krize. Závěrem uvádí, že Přátelé Ruska v ČR jsou přes
vědčeni o tom, že bez aktivní role Ruska nemůže existovat světový mír.
Za hlavního „hybatele“ procesů vedoucích k ukrajinské krizi označuje Vyvadil západní země.
„Od počátku jsme poukazovali na to, že podpora Západu pro nesmiřitelný protiruský kurs Ukr
ajiny bude mít logicky a zcela legitimně stejné důsledky jako v případě podpory Západu pro z
cela nesmyslnou a agresivní válku Gruzie proti Rusku. Výsledek bude jediný. Tak jako Gruzi
e vyšla, a spravedlivě, z konfliktu zcela oslabena se ztrátou části svého území, stejně tak Ukra
jina vedená paranoidními a polofašistickými politiky typu Jaceňuka dovrší svůj rozvrat a stan
e se nejrozvrácenější zemí evropského kontinentu,“ domnívá se Vyvadil.
Takové věrolomnosti se nedopouštěli ani Hitlerovi diplomaté
Kritizoval také postup západních politiků při vypuknutí ukrajinské krize: „Neznám situaci, kd
y týž den v cizím státě se ministři zahraničí na jedné straně přátelsky setkávají s hlavou cizího
státu a zároveň se týž den účastní akcí směřujících k násilnému svržení téhož. Této věrolomn
osti se nedopouštěli ani diplomaté Adolfa Hitlera,“ uvedl Vyvadil a za neomluvitelný označil
fakt, že se této „věrolomnosti“ dopouštěli i ministři zahraničních věcí ČR Jan Kohout a Lubo
mír Zaorálek. „...nevím, zda jsou připraveni nést lidskou odpovědnost, že i jejich chování vedl
o k tomu, že se Ukrajina utápěla v krvi a nemá šanci na normální způsob života na nejbližších
10 let,“ podotkl.
Politici těchto stran jsou nemocní nenávistí vůči Rusku
Za ty, kdo jsou „nemocní nenávistí vůči Rusku“, označil politiky TOP 09, ODS a KDUČSL. „To, že ve své rusofobii tvoří cca 25 % potenciálních mandátů svědčí o tom, že jejich ná
zory jsou přes masivní mediální podporu ve výrazné menšině,“ poznamenal.
Svět se po roce 1989 stal nebezpečnějším
Podle Vyvadila, jakkoliv je to paradoxní, od roku 1948 –
89 byl svět nejen přehledný, ale díky pevným konturám i relativně velmi bezpečný. „Pádem b
erlínské zdi padl i tento svět a v rámci jistě přirozeného, ovšem naivního optimismu vznikl un
ipolární svět s tvrzenou dominancí Západu a vojenskou superdominancí USA. A USA zahajo
valo jednu agresi za druhou: války v Jugoslávii, humanitární bombardování a následně Afghá
nistán, Irák, Libye,“ uvedl Vyvadil, podle kterého výsledkem toho všeho je, že svět je nebezp
ečnější než před rokem 1989. „Např. podle prestižního britského Královského ústavu pro obra
nné studie (RUSI), ústavu s takřka 200letou tradicí ve výzkumu bezpečnosti a obrany, nad kte
rým má patronát britská královna, účast v konfliktech v Iráku i v Afghánistánu označuje RUSI
za strategická selhání. Vojenská akce v Libyi z roku 2011 se také zařadí do skupiny neúspěch
ů. Vojenské zákroky v arabských zemích i Invaze a následná okupace Iráku přitom podle stud
ie napomohly k šíření terorismu, přivodily smrt nejméně 100 000 Iráčanů a přiměly na dva mi
liony uprchlíků k odchodu ze země,“ napsal Vyvadil.
Euromajdan vyvolal na Ukrajině nejreakčnější síly
Euromajdan byl podle Vyvadila koncentrací úsilí Západu na potlačení Ruska prostřednictvím
nanejvýš ochotných kyjevských aktivistů a přičleněním relativně významné východoevropské
Ukrajiny k Západu. „Euromajdan ze dne na den přeskočil ve státní převrat, vyvolal v život ne
jreakčnější síly na Ukrajině a vyvolal občanskou válku na východě,“ tvrdí Vyvadil.
Zároveň se domnívá, že politicky jednotné Evropě zvoní hrana, právě proto, že tato jednota př
ivedla Evropu, a tím i svět na hranu světového konfliktu. „Proces územního dělení bude narůs
tat: Katalánsko, Baskicko, Vlámsko, Severní Itálie, Benátsko a další a další budou stále více u
silovat o osvobození od centralistické Evropy,“ myslí si Vyvadil.
Budoucnost Ukrajiny podle Vyvadila
Podle jeho názoru Krym je a zůstane ruský, minimálně Novorusko se odpojí od západu Ukraji
ny a ta se nikdy nestane členem NATO. Nikdy nesplní podmínky pro vstup do Evropské unie.
Ukrajina prý také bude už jen chřadnout a hledat čím dál zoufaleji pomocnou ruku.
Mějte trpělivost s trucovitými západními politiky
Závěrem Vyvadil píše, že Přátelé Ruska v ČR jsou jednoznačně přesvědčeni, že bez aktivní ro
le Ruska nemůže být světový mír, konkrétně bez toho, aby se Rusko plně zapojilo do zcela no
vé obranné architektury Evropy.
„Mějte prosím trpělivost se západními politiky. Jsou jako trucovité děti, kterým rodiče pořád
opakovali, jak jsou jedineční a skvělí, až tomu uvěřili a odmítají vzít na vědomí své slabosti a
faktickou bezmocnost. Dejte Evropě i světu šance. Nejste mstivý a na rozdíl od západních pol
itiků myslíte dopředu a strategicky. Svět potřebuje silné Rusko a Vy jste právem jeho symbole
m,“ dodává Vyvadil závěrem dopisu adresovaného ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Adresa celého dopisu na internetu:
http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/user-data/06B091AE/file/67161P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9%20Ruska%20-%20dopis%20prezidentu%20Putinovi.pdf
Republiky ve východní Ukrajině vytvořily jednotnou armádu
Samozvané republiky Doněcka a Luhanska ve východní Ukrajině vytvořily jednotnou armádu.
Nová armáda, jejíž vznik byl oznámen v úterý, se bude jmenovat United Armed Forces of No
vo-rossiya a sjednotí ozbrojené síly obou republik.
Nová vojenská složka bude zahrnovat všechny pro-ruské dobrovolnické síly.
Podle tiskové agentury Donětské republiky, byl jmenován velitelem společných sil generálpor
učík Ivan Korsun.
Nová armáda má za úkol, zmocnit se všech Ukrajinou kontrolovaných měst v Doněcku a Luh
ansku.
Nově zavedená vojenská síla bude také chránit obyvatele před vojenskými útoky a předjak bylo popsáno- kapitalistickou válkou.
Doněck a Luhansk vytvořily společný parlament v rámci unie přezdívané NovoRossija potom, co místní obyvatelé odhlasovali v květnovém referendu svoji nezávislost.
Tento vývoj přišel poté, co západní vlády obvinily Rusko, že nasadilo více než 1000 vojáků k
boji na Ukrajině po boku s pro-ruskými povstalci. Moskva tyto obvinění zásadně odmítá.
Vzhledem k tomu, že probíhá mezi Kyjevem a proruskými ozbrojenci od 5. září příměří, úze
mí podél ruské hranice od Luganska po Azovské moře zůstává zatím mimo ukrajinskou kontr
olu.
Místní volby, které se budou konat v některých okresech Doněcka a Luganska jsou naplánova
né na 7. prosince.
Ukrajinské, převážně rusky mluvící oblasti na východě zažily smrtelné střety mezi proruskými ozbrojenci a ukrajinskou armádou, protože Kyjev zahájil vojenskou operaci k umlčen
í pro-ruských občanů v polovině dubna. Více než 2700 lidí bylo v konfliktu zabito.
Pošleme vojáky na Krym, reaguje Rusko na NATO
Rusko vyšle na anektovaný krymský poloostrov více svých vojáků. Podle ministra obrany Ser
geje Šojgu je to odpověď na eskalaci situace na Ukrajině a cvičení sil Severoatlantické aliance
v blízkosti ruské hranice.
„Situace na Ukrajině dramaticky vyeskalovala a přítomnost zahraničních armád se v bezprostř
ední blízkosti našich hranic zvýšila. Nasazení řádných a soběstačných sil na Krymu je jednou
z našich priorit,“ řekl Šojgu agentuře ITAR-TASS.
Na Krymu má základnu ruská Černomořská flotila a má zde také působit vojenská operační p
osádka, jejíž vyslání oznámil v srpnu prezident Vladimír Putin.
NATO cvičí na Ukrajině
NATO už dříve oznámilo, že u východních hranic kvůli krizi na Ukrajině a ruskému vměšová
ní posílí svoji přítomnost. Tento týden navíc Aliance zahájila velké vojenské cvičení přímo na
západní Ukrajině. Probíhá 1200 kilometrů od boji zmítaného Donbasu od pondělí a potrvá do
příštího pátku. Zúčastní se ho okolo 1300 vojáků z mnoha zemí včetně Spojených států, poba
ltských zemí, Gruzie, Moldavska, Polska či Rumunska.
Aliance hodnotí manévry Rapid Trident jako výraz podpory spřátelené Ukrajině. Uvádí, že K
yjevu neposkytne bojové síly, i když by tak mohly učinit jednotlivé členské státy, napsala age
ntura Reuters.
Z Kyjeva také tento měsíc zaznělo, že mu několik členů NATO poskytne vojenské poradce. Č
tyři z pěti zemí, včetně USA, které byly jmenovány, však tuto zprávu popřely. Washington ov
šem slíbil Ukrajině další bezpečnostní materiál. Už dříve poslal vojenské vesty, radiostanice a
další.
Předseda ruské sněmovny Sergej Naryškin v úterý varoval, že případné dodávky zbraní by na
Ukrajině napomáhaly k válečným zločinům.
OBSE vyzývá k zajištění bezpečnosti pozorovatelů na Ukrajině
Hlava pozorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) na Ukrajině
Ertugrul Apakan vyzývá všechny strany konfliktu k tomu, aby zajistily bezpečnou práci pozo
rovatelů na východě Ukrajiny. Oznámila to tisková služba OBSE.
Dříve bylo oznámeno, že vedle auta pozorovatelů OBSE v Doněcko explodovalo 19 minomet
ných střel.
Apakan rovněž podotkl, že pracovníci OBSE v Doněcké a Luhanské oblastech hlásili porušen
í režimu zastavení palby a podotkli, že se jejich počet za posledních 48 hodin zvýšil.
Případy přestřelek mezi ozbrojenými formacemi „lidových republik“ a ukrajinskými ozbrojen
ými složkami, dokonce i s použitím těžkých zbraní, nebude OBSE považovat za ukončení pří
měří, prohlásil stálý představitel RF při této organizaci Andrej Kelin.
Důvod tak častého porušování režimu přerušení palby, podle diplomata spočívá v tom, že Min
ský protokol z 5. září nepředpokládá oddálení konfliktních stran a vytvoření bezpečnostní zón
y.
Zajímavý názor ze stránek www.akorn.cz: Zvolení českého šéfa Ing. Petra
Pavla do vrchního výboru NATO si vyžaduje zvláštní pozornost.
Proč zrovna tato malá zemička, která nemá zásadní vojenské zkušenosti, ani akceschopnou ar
mádu?
Nebo proč zrovna tato malá zemička a proč zrovna nyní, kdy se od střední Evropy na východ
rozprostírá konflikt, který by mohl mít zásadně klíčovou úlohu k rozpoutání skutečné světové
války s Ruskem?
Nevěřte, že je to náhoda, nebo, že se ČR tolik vyznamenala!
Západ s napětím sleduje procentní nárůst spoluobčanů v ČR a SR, kteří jsou čím dál více nes
pokojeni se západní politikou a tím více i podporují aktivisty a politiky chtějící integrační poh
yb směrem k Rusko-ČínskoBrazilskému prostoru i trhu na politické scéně našich dvou středoevropských republik.
Tato integrační politika je zatím spíše iniciativa aktivistů a zasloužilých politiků, kteří byli v
minulém angažmá a stranách nespokojeni právě s těmito skutečnostmi.
Západ nic neprodukuje, západ si jen půjčuje od východu a posléze využívá CIA k vyprovokov
ání domácích nepokojů v některých klíčových státech, které posléze jako světový četník pomo
cí NATO uklidňuje.
Jedná se o země, které mají většinou nerostná bohatství, nebo jsou centrálně strategicky důleži
té a v nich pak západ privatizuje, aby si polepšil.
Respektive aby si polepšily majitelé korporací, kteří to skrze světovou banku a měnový fond o
bjednávají a daný stát stejně žádným způsobem profitovat nebude.
To není účel, účel je si dále půjčovat od východu a hrozit zbraněmi při jakékoliv zmínce o spl
atnost!
Jak v tom může figurovat Česká republika, proč zvolili do čela NATO právě Čecha?
Nyní není pro západ na výběr, Praha má totiž jistou historicko-strategickou pozici.
Už v minulosti se dokázalo, že východ a západ se umí opírat o propagaci svých hodnot a úze
mní platformy právě skrze Prahu!
Například v roce 1968 se začala třetí Dubčekova cesta šířit celým světem, to co bylo v ČSSR
chtěli najednou v USA, Francii, Itálii, Skandinávii, ale i jižní Americe a jinde. Všude vyšli lid
é do ulic a chtěli změnu dle Československého vzoru, na západě vylepši kapitalismus a v soci
alistickém světě umírnit totalitní socialismus!
Západ tehdy nepodpořil něco, co by kritizovalo jeho systém a tehdy ještě totalitní východ měl
prostor, aby se zbavil něčeho, co by přineslo vlnu, která by byla schopna odstranit jejich v té c
hvíli současné politické lídry!
Západ však dostal jiný nápad, protože jasně viděl jakou moc Praha dokáže mít, jak důležité m
ohou být její události v celém světě a že dokážou vyvolat řetězovou reakci!
Proto západ hned začal pracovat na plánu dalšího převratu v celém východním světě, tentokrá
t ale ne zcela v režii skutečně lidového a přirozeného vývoje, ale ve své režii.
Ba co více, ve spolupráci se zbohatlou vrstvou byrokratů východního bloku!
Proto bylo v zájmu všech těchto lídrů (jak západu, tak východu), aby režim po roce 68 byl co
nejtvrdší a aby si díky tomu postupně do 20 let vynutili převrat tentokrát bez hodnot z roku 68.
Právě Praha v roce 89 byla prostředníkem změny v celém bývalém socialistickém táboře, tedy
potažmo na všech kontinentech, neboť pak se spustila řetězová celosvětová reakce a režimy j
eden po druhém padaly!
Režimy padaly, ale už po roce 68 se vytvořili tzv. „dvojití agenti“, tito zajišťovali dohody, ve
kterých si další moc rozdělila stejně předlistopadová byrokracie socialistického bloku, která z
privatizací utržila největší část a samozřejmě západní kapitalisté.
To bylo předem domluveno dvě desítky let dopředu!
(Gorbačov prakticky neměl v puči na jeho osobu šanci!
Ovšem měl dobrého žáka, který se v rozumnou chvíli dostal na základě nespokojenosti do čel
a a později postupně i vyvedl východ z bídy a prakticky stál za hospodářským zázrakem Rusk
a -president Putin.)
Proto je Praha opět pro západ důležitá a jasně se to stvrzuje tím, že nyní je Praha v jeho sféře
vlivu a že je západ ochoten zvolit do čela spolku NATO i člověka, který je z malé zemičky, kt
erá nemá žádný vojenský potenciál a zkušenosti, ale která je nesmírně důležitým strategickým
místem pro případné celosvětové příkladné vystupování, které by mohlo být vzorem pro další
mnohé národy po celém světě.
Tento fakt nemůže západ vzít na lehkou váhu a tak si chce Prahu pojistit za každou cenu.
Avšak v ČR a SR je čím dál více aktivistů, kteří by raději místo vymýšlení válečných důvodů
proti východu si vyhrnuli rukávy a pustili se s ruskými spojenci do výstavby potřebných věcí
v rozvojovém světě!
Nejen že se stydíme za krachovou politiku západu a drancování slabších států, ale také to nic
do naší pokladny pochopitelně není schopné přinést a je to správně, politika pirátství musí být
jasně ztrátová, pokud to takto díkybohu v přírodě funguje, je to jen další jasný signál, že na tr
zích pořádaných společně s Ruskem a dalšími jejich spojenci bychom byli co k čemu a naší st
átní pokladně by se konečně začalo dařit!
Problém je, že pokud by se toto lidem jako např. panu Vyvadilovi a jeho spojencům (kde je i
AKORN) skutečně podařilo, západ by byl zřejmě ochoten rozpoutat o Česko a Slovensko vále
čný konflikt, aby nepřišel o tuto sféru vlivu, o takto důležitou strategickou pozici, neboť změn
ou orientace ČR a SR by Praha opět hrála světovou úlohu, kterou by příkladně mohly začít ná
sledovat další další národy po celém světě.
Bezprostředně nás tedy západ nepustí, bude se nás držet jako klíště, ale musel by případně být
ochoten se zapojit do společné dohody o vojenskou neutralitu ČR a SR, pokud by naše země
byly dále součástí západní obchodní sféry, ale zároveň by vstoupily do organizací spoluorgani
zovaných i Ruskem!
Takovéto dohody by musely však být podány jako celospolečenská vůle, jak tlak občanů ze vš
ech států včetně západních na zastavení válečných hrozeb a nové studené války!
Takovéto dohody jen na takovémto základě by byly schopny se stát klíčovou deklarací a záru
ky z toho plynoucí o bezpečnosti neutrálního Česka a Slovenska by byly společným vyvrchol
ením snahy východu a západu.
Ovšem právě pomocí Prahy a Pražské asociace a iniciativy občanů z celého světa by byly pres
entovány.
Pak by západ skutečně byl nucen ustoupit tlaku a musel by se se založenýma rukama dívat na
České a Slovenské referendum o vystoupení z NATO a vyhlášení vojenské neutrality!
Proto se zapojme více do protiválečných aktivit a podpořme každý jak můžeme v šíření této m
yšlenky.
Každý co a kde můžete udělat, u svých sousedů, ve své rodině, v práci, v pivnici, v knihovnác
h, na veřejných kulturních a společenských akcích, všude vysvětlujte, argumentujte, získávejt
e další a další podporovatele!
Hned jak tato loutka, pan Pavel dosedla, okamžitě začala šířit, že skutečný agresor a nepřítel j
e Rusko, jaká to neobjektivní nenávist šířená na pokusu o hrdost České státnosti a národního ú
spěchu!
Neformální válečný tribunál odsoudil Porošenka, Obamu a
Van Rompuye za válečné zločiny na Donbase.
BENÁTKY | Neformální Russelův tribunál, včera soudil a odsoudil v nepřítomnosti
prezidenty Petra Porošenka, Baracka Husseina Obamu a předsedu Rady Evropy Hermana Van
Rompuye za válečné zločiny na Donbase.
Tribunál se konal v sobotu v italských Benátkách. Informuje rozhlasová stanice Hlas
Ruska na svém webu o neformálním válečném tribunálu, který uznal všechny tři souzené za v
álečné zločince.
Podle názoru předsedy organizačního výboru Russelova tribunálu v Benátkách a jednoho z př
edáků hnutí za obnovení nezávislé Benátské republiky Alberta Gardina má jejich soud s Poroš
enkem, Obamou a Van Rompuyem velký právní a sociální význam. „Bude to hlas, který řekn
e o těžké situaci na Donbase a přeruší zločinné mlčení Evropy“, tvrdí předseda organizačního
výboru. Žádné právní následky Russelův tribunál bohužel mít nebude.
Neformální Russellův tribunál uznal za vinné z válečných zločinů na Donbase prezidenty Ukr
ajiny a USA Petra Porošenka a Baracka Obamu, a také předsedu Evropské komise José Manu
ela Barrosa, jako i předsedu Rady Evropy Hermana Van Rompuye a generálního tajemníka N
ATO Anderse Fogh Rasmussena. Oznámila to agentura RIA Novosti.
Tribunál byl uspořádán poprvé v roce 1967 pro vyšetřování zločinů spáchaných v průběhu Vi
etnamské války. Jeho iniciátory byli francouzský filosof JeanPaul Sartre a britský vědec Bertrand Russell, po němž nese tribunál jméno. Jde o nestátní inici
ativu, soud nemá žádnou právoplatnost, a hlavám států nehrozí vězení.
Porošenko a kyjevská junta prohráli válku, jejich zemi
čeká zima. PhDr. Josef Skála, CSc. -historik, publicista, a
editor
Povstalci a ukrajinská vláda se nemohou shodnout na podmínkách další existence Donbasu. Š
éf Porošenkovy administrativy Jurij Lucenko nepřipouští° nezávislost Donbasu, ale jen spe
ciální°status v rámci Ukrajiny. Ten by se měl týkat jen těch částí Doněcké a Luhanské oblas
ti, které jsou obsazeny separatisty. Jak Lucenko řekl, tyto oblasti by měly být navíc od zbytku
Ukrajiny izolované a stavebně oddělené. Co za tímto návrhem hledat?
Kyjev rozpoutal trestnou výpravu proti vlastním lidem. Vedl ji ve stylu koloniálních armád –
a ještě ji trapně prohrál. S příměřím souhlasil, až když se kolem jeho kanonenfutru stahovaly
ještě větší „kotle“ - a ti, co do nich nepadli, se mu už všichni rozutekli.
Zkoušet to překřičet tak jako Lucenko je groteskní. Nápad uzavřít jihovýchod v jakémsi apart
heidu je zase vizitkou „evropských hodnot“, které si Kyjev připíná na kokardy. Domobrana, p
roti níž si vylámal chrup, mu zobat z ruky nemá důvod. Pokud si Porošenko zkusí vynutit opa
k, hrozí mu z ostudy stalingradský burnus.
Jaká varianta uspořádání Donbasu je zmiňována v ruských médiích a zní z úst ruských předsta
vitelů? Rusko odmítá úplnou nezávislost Donbasu, nicméně jak by si dle Vašeho pozorování
představovalo ,,federalizaci“ nebo ,,autonomii“? Lze si například představit, že by oblasti kon
trolované separatisty byly vyjmuty z asociační dohody a mohly si samy řídit svou politiku vůč
i Rusku?
Skutečně směrodatná otázka zní, jaká je vůle samotného Donbasu. Ti, co ji tlumočí, nejsou „d
isidenty“ na dálkový ovladač. Mají svůj rozum –
a podporu veřejnosti, o níž se politikům na západ od nich může jen zdát. Chtějí nezávislost na
všem, co koketuje s fašismem –
a diluviální rusofobií ve velmocenské režii. Odmítají se vydat „pokusům na živých lidech“, k
nimž se „Majdan“ u koryt upsal „strategickým partnerům“ typu MMF. Tím méně je láká před
stava, že by ten vynález zkázy museli sponzorovat i ve zbytku země. Asociační dohoda je prá
vě o něm.
Donbas z ní může být vyloučen, i když zůstane součástí Ukrajiny. Třeba jako Grónsko ze záv
azků, které vůči EU přijala Kodaň.
Rusko nic dopředu neoktrojuje. Lavrov o návrh, jak by měl vypadat status Donbasu, žádá Kyj
ev. Bělehrad srovnatelnou šanci nedostal –
přestože čelil iredentě narkomafie, islámského fanatismu a kšeftu s lidskými orgány, kuchaný
mi zaživa ze srbských těl.
Mezinárodní organizace reportují o násilí páchaném na civilistech na obou stranách. Separatis
té navíc podle některých zpráv měli zabírat soukromý majetek, unášet své odpůrce a dokonce
konat masové popravy. Lze i nadále tvrdit, že obyvatelé zničené Doněcké a Luhanské oblasti
vlastně chtějí nějakou autonomii a že podporují věc separatistů? Nemohou si lidé zkrátka říci,
že když se krutě chovala ukrajinská armáda i separatisté, tak je vlastně jedno, kdo vládne?
Domnělá zvěrstva domobrany nedokládá jediný věrohodný důkaz na rozdíl od „autodafé“ v oděském Domě odborů už počátkem května. Verze o domobraně ja
ko teroristické bandě si zaslouží důvěru asi jako sarin, co prý na Damašek vypustil Asad, či „z
braně hromadného ničení“, co se v Iráku ne a ne najít už 11 let.
U domobrany, která chtě nechtě vystavuje riziku i civilisty –
a zpočátku musela čelit i přesilovce těžké vojenské techniky –
by se krutovláda rovnala harakiri. Takový ozbrojený odpor stojí i padá právě s oporou v míst
ní populaci. U ní to prohrály rakety a fosforové bomby, demolující celá města na oltář „evrops
kých voleb“. „Waterboarding“ – a koncentráky kalibru Abu Ghrajb –
hyzdí fangle, které to v Donbasu prohrály.
V případě, že vše dopadne dobře a všechny strany se dohodnou, jakou lze prognózovat situaci
Ukrajině jako celku? Jakou pomoc ze Západu očekáváte, jak se na obnově země bude podílet
Rusko, jak dopadnou volby a jakou dynamiku získá evropské začlenění Ukrajiny?
Západ Ukrajině žádnou reálnou pomoc neplánuje pokud se za ni nemají považovat spanilé jízdy poraděnků, navádějících ji k ekonomické sebe
vraždě. Putin reálnou pomoc nabízel - a „Majdan“ mu dal košem.
Volby jsou manévr, kterým chce Porošenko zmírnit tlak ještě víc zprava. To se mu zřejmě po
daří –
mizivou podporu postavám kolem „Pravého sektoru“ prokázaly už prezidentské volby. Jak dl
ouho to „čokoládovému monarchovi“ vydrží, je na jinou diskusi. Občanskou válku prohrál. Z
emi čeká mrazivá a hladová zima. Kyjevští vrabci už cvrlikají, že ze vzteku, který vyvolá, by
rád těžil Kolomojskij i „plynová princezna“ Julija Tymošenková.
Víra prý sice i hory přenáší. Za tu, že se Kyjev dohodne po dobrém s Donbasem, bych však ne
strčil do ohně ani malíček. Klid zbraní je obrovským krokem vpřed, podstatu věci však neřeší.
Válka zahubila přes dvacet tisíc životů. Zdemolovala tisíce domovů. Tak čerstvé hroby a ruin
y živí velké vášně.
I kdyby Ukrajina zůstala pohromadě, bude to soužití žluči a napětí. Má si je vnutit jen proto, ž
e jí to bulíkuje Štefan Füle? Nebo má víc pravdy třeba Dmitrij Sedov –
publikum PL ho najde na mém profilu že to chce rozvod dřív, než vášně znovu zboří i klid zbraní?
Připusťtme, že Ukrajina má právo rozhodovat sama o svém směřování k Evropě. Co podle Vá
s EU a USA měly udělat jinak od Listopadu 2013 při řešení ukrajinské krize, aby se vyhnuly
dnešním následkům a přitom nezradily ambice většiny Ukrajinců směřovat na Západ?
USA a EU dosadily k moci obludárium, ochotné proti Rusku i k tomu, co Ukrajinu totálně zd
evastuje. Jepičí profit z toho má jen nomenklatura, řízená přes oceán i v jiných zemích –
a nadržená na „změnu režimu“ v Moskvě.
Z hlediska reálných zájmů běžného Ukrajince –
stejně jako Čecha, Němce, Itala či jiného Evropana –
je to však seriál katastrofálních selhání. Počínaje kukučem sňatkového podvodníka, slibujícíh
o Ukrajině dobroty, jichž se jaktěživ nedočká –
přes bezostyšnou podporu verbeže, hlásící se k nacistickému rodokmenu, až po hecování zem
ě do občanské války.
Být si „Majdan“ – a jeho zahraniční sufléři –
jisti tím, že to většinu Ukrajinců táhne na západ, už dávno si troufli na referendum. A před ní
m na veřejnou diskusi, co na tom azimutu číhá Ukrajinu ve skutečnosti. Teď si ho užije dosyt
a. Bude to drastická redukční dieta –
a mnohde i humanitární pohroma, jakou Evropa v míru nepamatuje už hodně dlouho.
To, co jejich zemím spískala, tlučou Americe o čumák i tak „prověřené kádry“, jako afghánsk
ý Karzaí. Na Ukrajině ten cyklus může být ještě mnohem kratší.
Nedávný summit NATO se usnesl na vytvoření sil rychlé reakce a umístění posádek do výcho
dní části aliance. Lze pochopit to, že NATO buduje obrannou infrastrukturu tam, kde ji ještě n
emá?
Miloš Zeman se sice nechal slyšet, že Rusko má právo budovat základny i na Kubě. Jednou to
už udělalo –
a byl z toho mazec na hraně jaderné války. Já sice chápu, že Rusko, jemuž už nevládne zoufal
ec Jelcinova typu, boří scénář, na jehož čepobití se jisté týpky těší ví, než batole na Vánoce.
Vitríny liberální fráze mobilizují úplně všechny Pussy Riot –
tedy virválu ženského genitálu, jak ten nomen omen zní v překladu –
aby Kremlu udělaly ze života peklo. Půvabně kontraproduktivní je však i tato intrika. „Ruský
medvěd“ si nechá dlouho líbit, i co by jinde už překreslilo politickou mapu. Až po kanonádu
na parlament, kterou Jelcinovi namol posvětil Bílý dům.
Pak se ten „medvěd“ ale probere ze zimního spánku –
a neukecá ho žádný Barroso ani Obama. Rusko je velmoc ze své podstaty –
a všechny pokusy udělat z něj gigantický Kuvajt stály spousty životů, nakonec ale skončily p
řesně opačně, než bylo v plánu.
Putin má podporu devíti desetin Rusů. Hollande asi desetiny Francouzů. Obama na tom není o
moc lépe. „Válka rukama poskoků“ – v originále „proxy war“ –
rozpoutaná proti Rusku na Ukrajině, resuscituje vlastenecké emoce. Dává jim druhý dech i v
prostředí, zfanfrnělém ještě včera z liberálních říkanek.
Teror proti Donbasu vrací do politiky rozhněvanou masu, která má ponižování už plné zuby.
Dráždit medvěda, probere-
li se ze zimního spánku, je idiotismus i v politice. Oč méně si to nechá líbit, tím víc brání i záj
my zemí, jak je ta naše.
Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer uvedl, že Rusko není° spolehlivý° obchodní° partn
er díky své° nevypočitatelnosti. Někdejší velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský před časem
uvedl, že spolupráce s ruskými firmami, které jsou státní či pod vlivem Kremlu, může ohrozit
naši svobodu. A ekonom Tomáš Sedláček ve svém blogu odsoudil nedávnou podporu obc
hodu s Ruskem s tím, že vzhledem k současným událostem to byly vyhozené peníze a my se
máme orientovat na jiné perspektivní exportní partnery. Co říci k těmto prohlášením?
Panoptiku, žvanícímu podobné hovadiny, chybí elementární kredit. Má totiž prsty v tom, co n
aši zemi obralo o tisíce miliard. Ti z něj, co to nestihli jen díky datu narození, to dohánějí tím,
že loupeži tisíciletí smolí všelijaká alibi.
Být v roli Putina, už by utahovali kohoutky a tlačili se za to ve frontě o americké metály. Českým panelákům, které jejich ajatolláh znecti
l jako „králíkárny“, by zůstaly jen elektrické radiátory.
Kreml nic podobného nepodniká. IQ tykve, agitujícím za obchodní válku s Ruskem, je nejvyš
ší čas umožnit veřejný striptýz. Poslat ty prázdné sudy do světa –
zajistit náhradu za ruské zdroje i trhy. Nad trapasem, jímž by to skončilo, se popadám za břic
ho už teď.
Je dle Vás nahraditelný ruský plyn? A pokud ano, za jakou cenu?
Alternativou za ruský plyn je jen jalový žvást. Nás, Čechy, nezahřeje o nic víc, než víra v nep
oskvrněné početí. Věčná škoda, že se ta kúra nedá ordinovat selektivně. Tak, aby ke všem, kd
o na blbosti nedá, proudil plyn generující teplo –
a Vánoce, oslavené zuby jektajícími mrazem, by trestaly jen fanklub slabomyslného blábolu.
Ukrajina obvynila Rusko z užití jaderné zbraně v době příměří
V noci 20. Září se objevily nadpisy s jasně rudými blikajícími texty, že Rusko s Ukrajinou se (
zase jednou) dohodly na zastavení palby a přeshraničních podmínkách mezi oběma zeměmi.
Asi vůbec nepřekvapuje, že jen o pár hodin později Ukrajina tvrdí, že Rusko porušilo příměří
… použitím taktické jaderné zbraně na Luhanském letišti.
To přichází v patách tvrzení proruských separatistů, že kyjevské síly v Doněcku zničily velký vojenský závod. Ruský ministr
obrany přezíravě ‚jaderný úder‘ popírá s dodatkem, že „to žádný rozumný člověk nevezme vá
žně.“ Tyhle příměří porušující akce zase jednou zvedly volání mezi Ukrajinci po tom, aby se t
ato země vrátila ke svému jadernému statutu; proti čemuž se jasně silně staví Rusko.
„Došlo k přímému zásahu do č. 47 s obchodem s průmyslovými výbušninami, kde byly příto
mny určité trhaviny. Vybuchlo to a způsobilo následnou explozi. Naštěstí to nezasáhlo hlavní
skladiště, kde máme asi 2,5 tuny trhavin,“ řekl Ivan Prichoďko, místopředseda místního obec
ního zastupitelstva.
ITAR-TASS:
Ukrajinská média už dnes před tím citovala Geletěje, jak říká jednomu žurnalistovi, že Ruská
armáda zasadila na Luganské letiště dva taktické jaderné údery z raketového minometu Ťjulpa
n 2S4, čímž způsobila, že ukrajinská vojska tuto oblast vyklidila.
„Tyto údery byla tak silné, že tam naprosto zničily budovy svrchu až do základů,“ citují ho řík
at mediální zprávy.
A jak uvádí Inforesist, tohle ukrajinský ministr obrany Valerij Geletěj potvrdil i během návrat
u ukrajinské delegace z Polska.
Na své facebookové stránce o tom referuje i Roman Bocskai.
Konkrétně síly Ruské federace na Luganské letiště vyslaly dvě střely raketových minometů 2
S4 „Tulip“. A z tohoto důvodu jej naše vojska opustila. Výbuchy byly tak ohromné, že „napro
sto zničily budovy od pátého patra až po sklep,“ popsal to ministr.
Ruský ministr obrany přišel o rozum:
Předseda zahraničního výboru ruské Státní dumy Alexej Puškov označil za naprosté šílenství t
vrzení ukrajinského ministra obrany Valerije Heleteje o jaderných úderech, které údajně zasad
ila ruská vojska Luhanskému letišti.
Puškov prohlásil, že Heletej „přišel o rozum“. Poslanec to napsal do svého mikroblogu na Tw
itteru.
V sobotu ukrajinská média rozšířila informaci o tom, že Heletej, vracející se z Polska, řekl jed
nomu z novinářů, že ruské ozbrojené síly údajně zasadily dva údery taktickou jadernou munic
í ze samohybného minometu 2SA Tulipán. Jejich cílem bylo
Luhanské letiště. A to se podle slov ministra stalo příčinou toho, že letiště opustili příslušníci
ukrajinských silových složek.
18. Září vyhrožuje lídr pravého sektoru sesazením Porošenka:
Přes 300 zástupců radikální strany Pravý sektor demonstrovalo před budovou prezidentské ad
ministrativy.
Požadují, aby vůdce země Petro Porošenko nepodepsal včera přijaté zákony o zvláštním status
u separatistických regionů Doněcku a Luhansku a požadovali amnestii pro účastníky konfliktu
v Donbase.
Několik desítek radikálů se snažilo prorazit přes policejní kordon do budovy.
Lídr ukrajinské nacionalistické radikální organizace Pravý sektor Dmitrij Jaroš kritizoval záko
n o zvláštním statusu separatistických regionů a pohrozil Porošenkovi, že se v jeho případě m
ůže opakovat osud předchozího prezidenta Viktora Janukovyče.
"Pokud se Petro Porošenko nevzpamatuje u nás, na Ukrajině bude nový prezident a vrchní velitel ... Pokud tomu někdo nevěří ať napíše
dopis Janukovičovi. Ten mu potvrdí, že nemožné je možné," - napsal Jaroš.
Názor: Břetislav Olšer: Výkřiky loutky Porošenka, co je jen do počtu globální
habaďury USA (konec září 2014)…
Napřed si ukrajinský „prezident“ Petro Porošenko myslel, že když má miliardy, že mu každý
může skočit na špek; omyl, ani agent USA nemá své jisté, ať ze sebe dělá svými výkřiky do t
my nebojsu, stejně je pouhým pěšákem na šachovnici Západu. Myslel si, že když přijede do K
ongresu USA, všichni z něho budou paf a celí vedle sebe. Omyl, je jen do počtu nýmandů v h
abaďuře USA. Nakonec dostal místo zbraní pouze deky a toaleťák...
A že dělal, jak umí dělat bicepsy, když v polovině července 2014 prohlásil, že za každého zab
itého ukrajinského vojáka bude zabito sto a více „teroristů“ vzdorujících v oblasti Donbasu; v
polovině července 2014 slíbil, že se pomstí domobraně, která způsobila smrt ukrajinských voj
áků v Luhanské oblasti. Podle slov ukrajinského prezidenta budou nalezeni a zlikvidováni vši
chni, kdo použili raketomet Grad proti ukrajinským vojákům.
Těmito slovy si řekl o nedobrovolnou účast u mezinárodního soudu v Haagu za vraždění na v
ýchodě země, jelikož každý, kdo k válečnému zločinu navádí, sám je zločincem. Zcela stejný
m zločincem jako banderovci a nacisté, co dávali rozkazy k vraždění obyvatel ukrajinských v
esnic za II. světové války jako odvetu za činnost partyzánů. Za jednoho zabitého německého v
ojáka bylo zastřeleno až padesát místních obyvatel. Některé oběti Němci vzali ze svých vězen
í, jindy si vybrali z místní elity, nebo jen tak pochytali oběti na ulici. V německé terminologii
nejen bojovníci, ale i civilní obyvatelstvo bylo bandity.
Porošenko pateticky tvrdil, že nedá ani píď své země, že Ukrajina nesmí přijít o svoji celistvo
st a měl na své zmatené mysli, že jednou Krym zase dostane zpět…? Dnes existuje ústupek R
usku, které dostalo další rok, aby mohlo zvrátit situaci na Ukrajině, a aby se asociační smlouv
a s EU zatím neuskutečnila. Zástupci Kyjeva a proruských separatistů se navíc dohodli na vzn
iku 30kilometrové nárazníkové zóny mezi oběma stranami na východě Ukrajiny, z níž mají b
ýt staženy všechny těžké zbraně. Zónu budou kontrolovat pozorovatelé Organizace pro bezpe
čnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Mírová jednání zaštiťuje exprezident Ukrajiny Kučma,
kterého jsem poznal na počátku 90. let v Kyjevě. Tenkrát byl oblíbencem Julie Tymošenkové..
.
Jako komsomolka se tak nadějně rozjela; od roku 1988 se věnovala v Sovětském svazu podni
kání, v letech 1996–
1997, pět roků po odtržení Ukrajiny od SSSR se stala generální ředitelkou Spojených energeti
ckých systémů Ukrajiny a první pětatřicetiletou miliardářkou Ukrajiny. Když začala Tymošen
ková podnikat, byl už její idol Kučma prezidentem, takže si mohla bez potíží založit v roce 19
95 koncern Jednotné energetické systémy Ukrajiny (JESU) a o rok později již byla poslankyní.
A čtyři roky na to z ní Kučma udělal vicepremiérku, odpovědnou za energetiku, následně hle
danou Interpolem a vězněnou...
Zatím jsou obzvláště nadšeny Spojené státy, které zaštiťují fakt, že hranice Ruska jsou zatím
obklíčeny více než třiceti základnami NATO, jež jsou připraveny hájit zájmy USA proti agres
i Putina na Krymu. Vůbec se USA nezačervenají, že je to přesně 238 let, co britské kolonie po
vstaly proti britské koloniální správě během tzv. americké revoluce. Třináct kolonií tak vyhlás
ilo 4. července 1776 nezávislost a staly se zakládajícími státy Unie, později jich vzniklo osmn
áct; pro začátek… A svou Deklaraci nezávislosti vydali v příkrém rozporu s tehdejší platnou ú
stavou, aniž by respektovali zákony a mezinárodní právní pořádek.
Al-Kájda zase v Iráku
Mám vztek na Putina, že je tak férový, když posílá 280 nákladních vozů naplněných dvěma ti
síci tunami potravin, pitné vody, oblečení, spacích pytlů, léků, zdravotnických potřeb a mobil
ních elektrických generátorů. Podle ruských úřadů jich vezla kolona na Ukrajinu 69, k tomu 4
00 tun těstovin, 340 tun masových konzerv, 30 tun soli, 100 tun cukru, 60 tun kondenzovanéh
o mléka, téměř tunu čaje, 680 tun balené vody a 62 tun dětské výživy. Naloženo bylo i 54 tun
léků a zdravotnického materiálu i 12 300 spacích pytlů. Tisícikilometrová obětavá a strastipln
á cesta. A nevděčná. Vím z vlastní zkušenosti moc dobře, jaké to je, když člověku svoloč nad
ává, uráží ho a ze závisti na něho žaluje...
První humanitární kolona. Pár kilometrů od hranic, za níž umírají lidé hlady a žízní. Více než
týden čekají na formality. Porošenko má jasno; žádná humanitární pomoc separatistům. Doně
ck a Luhansk jsme obklíčili, zničili, nenecháme Rusy, aby tamní lidi nakrmili, zahnali jejich ž
ízeň a ještě jim dali oblečení a spací pytle. Musíme je vyhladovět, jsou to jen povstalci, milion
obyvatel už dávno uprchl do Ruska, zbytek zamáčkneme jako škodlivý hmyz… Filozofie hod
ná fašistické ochlokracie majdanského Kyjeva. Přitom byly vozy bez označení s tím, aby si je
mohli na hranicích převzít Ukrajinci pod dohledem Červeného kříže a OBSE. Převzít, prohléd
nout a dát své SPZ. Proč Putin nepoužije vojenskou sílu? Má na to právo. Nechce, protože ví,
že by z toho byla válka; je zodpovědný, když je sám proti agresivní třicítce vůdců a armád Zá
padu?
Popraviště aneb zpověď
Situace se 15. srpna 2014 konečně hnula; ruský konvoj s nezbytnou pomocí pro těžce zkoušen
é obyvatelstvo Donbasu se rozjel. To Německo přinutilo Washington, aby nařídil vzpírající se
loutkové vládě v Kyjevě skončit neudržitelné obstrukce. A tak se také stalo: Náklad z humani
tárního konvoje rozděloval výhradně Červený kříž. Kamiony byly prohlédnuty ukrajinskými p
ohraničníky a poté vyrazily nejbližší trasou k troskám Luhansku, kde se již situace strádajícíc
h civilistů dávno změnila v nelidskou katastrofu. Ale hned se objevily fámy. Ruský konvoj úd
ajně odváží zařízení ukrajinských zbrojovek…
Rusko, jinak tak silné v mezinárodním právu, prý neví, jak vypadá standardní humanitární po
moc. Měla by být poskytována nějakým třetím neutrálním státem, a nikoliv stranou, která je v
tom konfliktu zainteresována. To vše ve 150. výročí od tzv. první Ženevské úmluvy, jejímž p
odpisem se tehdy dvanáct států zavázalo, že v průběhu válečného konfliktu budou respektovat
principy neutrality, nestrannosti a nezávislosti při poskytování humanitární pomoci. Úmluva,
která nerespektuje umírající obyvatele.
Pár dnů poté Porošenko znovu křičí: "Už je to tady, na naše území vpadla ruská armáda v počt
u tisíce vojáků", zaznělo z Kyjeva. Nejvyšší představitel země kvůli tomu zrušil pracovní cest
u do Turecka, svolal mimořádné zasedání ukrajinské bezpečnostní rady a vyzval Evropskou u
nii, aby Ukrajině pomohla. Je zvláštní, že Porošenkovi nevadí, když mezi zatím zabitými “sku
tečnými” Ukrajinci bylo 380 zahraničních žoldnéřů: polská PMC (soukromá vojenská jednotk
a) „ASBS Othago“ ztratila 164 lidí, americká PMC „Greystone“ 60 lid, americká PMC „Acad
emi“ (do roku 2009 zvaná Blackwater) 130 lidí, pobaltské ženy snajperky – 26 lidí…
Druhý ruský humanitární konvoj dorazil do Luhansku. Informovala o tom tisková agentura IT
ARTASS. Při průjezdu východní Ukrajinou kolonu doprovázely místní povstalecké milice. Nebyl
y hlášeny žádné incidenty. Kamiony přivezly do bašty proruských separatistů cukr, obilí, potr
aviny, léky či generátory na výrobu elektřiny a zařízení na čištění vody... Vjezd konvoje do m
ěsta srdečně vítali místní obyvatelé, kteří mávali rukama a někteří se neubránili slzám. Kyjev
opět protestoval, že k odbavení kolony nebyly na hranicích přizvány ukrajinské celní orgány.
Umírající lidé je nezajímají smrt je přece nachází v rozporu s platným ženevským ujednáním a také nedoprovázeli konvoj
pracovníci Mezinárodního výboru Červeného kříže.
Třetí konvoj ruských kamionů s humanitární pomocí dojel v těchto dnech do východoukrajinského Doněcku. Nákladní vozy ale tentokrát neprohlédli ani ukrajinští pohraničníci, an
i pracovníci Červeného kříže, uvedl ruský zpravodajský server newsru.com. Kamiony nového
konvoje jsou podle ruské strany naloženy potravinami, generátory, léky, teplým oblečením a
pitnou vodou v lahvích pro obyvatele značně rozbořeného města, které před válkou čítalo na
milion obyvatel. Ukrajinští pohraničníci, celníci a pracovníci Červeného kříže byli mnohokrát
vyzváni ke kontrole nákladu, avšak "odmítli bez uvedení důvodů". Alibismus, aby mohli kdy
koli celou akci poplivat. Humánně. Zachráněny byly životy tisíců obyvatel... Stovky náklaďák
ů, tisíce tun potřeb nezbytných pro přežití. To je trojnásobná humanitární pomoc, o níž se byr
okratické ženevské úmluvě ani nezdálo...
Kriticky se k počínání ukrajinských úřadů směrem ke konvoji staví bezpečnostní analytik Jan
Schneider. Fakt, že kamiony musely čekat osm dnů na hranicích, označil za cynismus ukrajins
ké strany, jež dělala konvoji překážky, a přitom mu nedala žádné bezpečnostní záruky. "Všich
ni uznávají, že lidé tam jsou v kritické humanitární situaci, a přesto se tu hrají takové hry. Neh
ázel bych toto na Moskvu. Celou situaci způsobila ukrajinská vláda, která válčí se svým vlast
ním obyvatelstvem," říká své mínění Jan Schneider.
A byl to znovu hrdina Porošenko, který stáhl ocas mezi nohy a odhlasoval s ukrajinským parl
amentem zákon o "zvláštním statutu" pro povstalce, jež ovládají území na východě země. Zav
ádí se tím plná autonomie a na tři roky zvláštní režim, jenž předává moc do ruku proruských s
eparatistů. Z toho plyne pravomoc uzavírat přeshraniční dohody s regiony Ruské federace... P
učem sesazený prezident Janukovyč si asi povzdechne, proč se to všechno nemohlo stát před r
okem, kdy musel před lynčováním uprchnout jen proto, že nechtěl, aby Ukrajina vstoupila do
EU, což se nejmíň na další tři roky ani nestane...
O kolik by zhubl Porošenko
Inu, mnoho Porošenkova povyku pro nic, ale kdo seje víte, sklízí ostudu, morální odsouzení a
bouři nevole; nepomohl mu ani jeho televizní kanál pět... Není invaze jako invaze
Závěr
Vzestup disentu na jihu a východě Ukrajiny byl přímým důsledkem změny moci v Kyjevě v d
ůsledku státního převratu, který se konal na "Euromajdanu" aktivně podporován USA a z někt
erých zemí členů Evropské unie. Poté, co Nejvyšší rada Ukrajiny byla hrubě a donucena a přeformátován
a dle přání včerejších opozičních vůdců, včetně zástupců radikálněnacionalistických sil, odpůrci nového Ukrajinského kabinetu se ocitli pod hrozbou smrti.
Tragické události v Oděse, Mariupoli a dalších městech jihovýchodní Ukrajiny jsou dalším po
tvrzením kriminální Kyjevské vlády, která se řídi praktikami hrubé síly a zastrašováním, které
nemá nic společného se závazky, vyplývající z dohody ze dne 21. února 2014 a Ženevské dek
laraci od 17.dubna 2014 .
Uvedené v "Bílé knize" jako fakta o trestní povaze "protiteroristické operace", která vyústila v
zrádně bombardovaní civilních cílů, zabíjení Ukrajinských civilistů, včetně žen, dětí a důcho
dců.
Vážné obavy, že většina spáchaných Kyjevským režimem činů jsou hrubým porušováním lids
kých práv a právního státu, stále nemá dostatečnou jednotnou reakci ze strany mezinárodního
společenství a mezinárodních organizací pro lidská práva. Dojem, že represivní operace Ukraj
inských strážců zákona proti svým vlastním lidem od počátku vedených za tichého souhlasu z
e strany světových velmocí.
Samozřejmě, že tato situace vytváří pocit beztrestnosti mezi těmi, kdo dávají cynické a trestní
příkazy házet bomby na klidná města a obce nebo unáší novináře a provádí
politickou cenzuru sdělovacích prostředků.
Po inauguraci nově zvoleného prezidenta Ukrajiny Porošenko uvedl, že je třeba dělat vše pro
příměří v jihovýchodní části Ukrajiny, ale v době, kdy táto zpráva šla do tisku, krveprolití a zabíjení místníc
h obyvatelů nepřestalo.
Doufáme, že západní podporovatelé nových Ukrajinských orgánů budou konečně trvat na tom,
aby Kyjev zastavil genocidu jiho-východu, obyvatelé kterého mají
legitimní právo hlasu při rozhodování o osudu své země, v rámci svých mandátů přispěji k řeš
ení problému objektivním a nezpolitizovaným vyšetřováním četných porušování lidských prá
v a právního státu na Ukrajině. Pachatelé musí být potrestáni.
Daniel Solis: Výzva občanů České republiky politickým
orgánům Ukrajiny k okamžitému zastavení agrese proti
obyvatelstvu na východě Ukrajiny.
Jeho excelence pan Borys Zajčuk,
Velvyslanec Ukrajiny v České republice
Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6
Česká republika
My, zde shromáždění občané,
Potvrzujeme, že národy České republiky a Ukrajiny jsou spojeny vzájemným dlouholetým přá
telstvím, provázaným společnou historií, podobností jazyka, kultury a tradic. Jsme Slované a
máme k sobě blízko. Udržujeme spolu vřelé a srdečné vztahy.
Vyjadřujeme všem lidem Ukrajiny, kteří si přejí mír a pokoj, naše vřelé a srdečné pozdravy, t
ak jako upřímné přátelství a soucit nad současnou tragickou situací jejich země a pociťujeme
hluboký zármutek nad zbytečnou smrtí a krveprolití mnoha synů a dcer jejich země.
Litujeme, že se Ukrajina stala nástrojem agresivní politiky západních mocností (zejména SSA
a EU), cílené na provokaci a izolaci Ruska a na uchvácení surovinového bohatství Ukrajiny z
ápadními korporacemi prostřednictvím osvědčených predátorských nadnárodních monetárníc
h politik.
Odmítáme akceptovat skutečnost, že v rámci západem diktované politiky, nyní trpí část popul
ace Ukrajiny, obývající východní oblast země, která se rozhodla uplatnit právo na sebeurčení.
Podle dostupných informací byla proti těmto lidem, kteří hájí svoji svébytnost a svoji kulturu,
nasazena těžká vojenská technika, prostřednictvím které jsou vražděni a vyhlazováni civilisté,
ženy a děti a je ničen soukromý i veřejný majetek v oblastech Doněcka a Luhanska.
Ukrajinská armáda podporována paravojenskými oddíly ultrapravicových milicí
a oddíly žoldáků soukromých dodavatelů, zabíjí občany Ukrajiny naprosto bezprecedentním z
působem, který připomíná řádění nacistických jednotek během druhé světové války, hrůzný o
dkaz, který je nyní vyvoláván některými extremistickými elementy, které se zcela nedemokrat
icky, prostřednictvím ozbrojeného převratu, infiltrovaly do nejvyšších míst v Ukrajinské vlád
ě a ozbrojených složkách, a páchají válečné zločiny na konkrétní populační skupině na výcho
dě Ukrajiny. Toto musí být okamžitě zastaveno. Politické různice musí být řešeny diplomatic
ky, nikoliv násilím!
Vyzýváme proto ukrajinský lid, ukrajinské politické a správní orgány, aby okamžitě zastavily
ozbrojené operace proti obyvatelstvu východní Ukrajiny, aby zabránili dalšímu prolévání slov
anské krve. Vyzýváme ke stažení ozbrojených sil z inkriminované oblasti a k zahájení mírový
ch jednání se zástupci nespokojených obyvatel.
Doporučujeme Ukrajinskému lidu nedopustit, aby jejich země, prostřednictvím nelegitimních
politických struktur, zamořených extremistickými nacisticky smýšlejícími fanatiky, sehrála tr
agickou roli užitečného idiota západního korporátního expanzionismu, který lidem Ukrajiny p
řinese jen chudobu a vazalství.
Již nyní byla jejich země nesmyslně zadlužena vůči MMF částkou 17 mld. dolarů. Ukrajina za
prodala svoji nezávislost, svébytnost, svobodu a mírumilovnost, díky několika poblouzněným
fanatikům a několika vypočítavým vlastizrádcům hledícím pouze na svůj vlastní profit, které
ho hodlají dosáhnout i za cenu stovek až tisíců lidských životů nevinných obětí své vlastní cha
mtivosti, společně s licoměrností západních velmocí a jejích soukromých průmyslových korp
orací, které usilují pouze o dosažení svých vlastních geopolitických cílů, a kterým je osud Ukr
ajiny a jejího lidu naprosto lhostejný, jak můžeme vidět na příkladech podobných nedávných
ozbrojených konfliktů v režii západu, v Libyi, Sýrii, Afghánistánu, Iráku, Jugoslávii a mnoha
dalších zemí.
Odmítáme veškeré projevy neonacismu a neofašizmu, neokolonializmu a imperializmu, které
se manifestují na Ukrajině, ale i po celém světě. Akceptace zločinů proti lidskosti první a druh
é světové války a jejich pokračování na území Evropy i jinde, je trestuhodné, neakceptovateln
é a odsouzeníhodné.
Přejeme ukrajinskému lidu, aby co nejrychleji ustal ozbrojený konflikt a vraždění bratra bratre
m, aby bylo okamžitě zahájeno mírové jednání a hledání východiska z probíhající krize, aby s
e Ukrajina zbavila co nejrychleji militantních ultranacionalistických elementů, prosáklých do
vysokých funkcí státního aparátu.
My, zde shromáždění občané, jsme přáteli míru a porozumění mezi národy, přáteli té Ukrajin
y, která se pyšní úžasnou kulturou a nebývalou krásou a civilizovanými tradicemi, které jsou
v rozporu s vražděním, s násilím a s ničením. Přejeme Ukrajině brzký návrat k humanistický
m hodnotám a demokratickému řízení a přátelskému soužití se svými sousedy a s ostatními ná
rody světa!
Nenechte se vyprovokovat k podlostem!
S pozdravem a nadějí na mír a pokoj, Vám přejí Vaši přátelé!
(Výzvu můžete podepsat na stránkách www.akorn.cz)

Podobné dokumenty

Bílá kniha

Bílá kniha Majdan není jen jeden (Antifašistická federace):..............................................................16 Imperativy ruského rozcestí PhDr. Josef Skála, CSc. -historik, publicista a editor.....

Více

Stáhnout pdf

Stáhnout pdf Office of Personel Management (OPM) – narušení bezpečnosti a masivní únik dat ............... 5 Obchod s italským jídlem Eataly – narušení bezpečnosti .................................................

Více

Stáhnout číslo v PDF

Stáhnout číslo v PDF DNES, aby se s ním po pár měsících rozkmotřila, a dnes na něj útočí. Vede při tom nejapné řeči, že ideálním šéfredaktorem Babišových novin by byl Pavel Šafr, jenž si na rozdíl od ní s oligarchou ni...

Více

stáhnout knihu v pdf

stáhnout knihu v pdf Ten červen roku 1994 byl můj Rubikon. Ukazoval jsem Alovi výhled z okna svého, nyní už bývalého, bytu. Domy naproti, dvůr utápějící se v zeleni stromů, všechno bylo tak milé a důvěrně známé za těch...

Více