ZDE

Transkript

ZDE
13/2012
16. 7. 2012
Vážení členové a přátelé ICT Unie,
Kalendář akcí ICT Unie
problémy, které minulý týden provázely spuštění nového centrálního registru
vozidel, jste jistě zaznamenali. Doufám, že jste tím nebyli Vy osobně nebo Vaši
bližní či kolegové „zasaženi“, např. mnohahodinovým čekáním na úřadě…
Uvidíme, zda v tomto týdnu již registr bude fungovat tak, jak má. Bylo by to
více než záhodno.
Soutěž Diplomová práce roku –
uzávěrka přihlášek 20. 7. 2012,
finálové hodnocení 13. 9. 2012
Každopádně tento a podobné případy velmi negativně ovlivňují renomé ICT
průmyslu. A je v zásadě jedno, zda větší díl viny je na straně zadavatele zakázky
(tj. příslušného ministerstva či organizace veřejné správy) nebo na straně
dodavatelské firmy.
Proto stojí za připomenutí, že ICT Unie se problematikou veřejných zakázek
dlouhodobě a koncepčně zabývá. V loňském roce např. připravila dokument
nazvaný „Co s veřejnými soutěžemi v ICT“ (s podtitulem „Doporučení k úpravě
legislativy a praxe týkající se veřejných zakázek v oblasti ICT“), který je
k dispozici ZDE. A letos na jaře představila dokument „Stavíme informační
systém“, který si klade za cíl zlepšit u ICT zakázek ve veřejném sektoru
komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem – najdete jej ZDE.
Bohužel stále platí, že „ICT osvěta“ je ve státní správě velmi komplikovaná –
kompetence se různě přesouvají a odpovědné osoby (ministři, náměstci,
ředitelé odborů apod.) se často mění…
Možnost přihlásit se do soutěže
Diplomová práce roku 2012 byla
prodloužena do pátku 20. července.
Finálové hodnocení soutěže pak
proběhne ve čtvrtek 13. září na půdě
Fakulty informačních technologií ČVUT
v Praze.
Slavnostní
vyhlášení
se
uskuteční týž den v hotelu Diplomat.
Soutěž je určena pro studenty denního
nebo distančního studijního programu
na některé z vysokých škol v České
republice,
kteří
v
uplynulém
akademickém roce obhájili diplomovou
nebo bakalářskou práci.
Podrobnější informace najdete
www.diplomovaprace.cz.
na
Výjezdní zasedání představenstva
ICT Unie – 20. a 21. 9. 2012
Děkuji a přeji Vám úspěšný týden.
Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů a uveřejnil měsíční monitorovací
zprávu za červen
Český telekomunikační úřad ve čtvrtek 12. července zveřejnil na své
elektronické úřední desce a v Telekomunikačním věstníku plnou dokumentaci
k výběrovému řízení na kmitočty uvolněné úspěšnou digitalizací televizního
vysílání.
Přihlášky do aukce mohou být podány nejpozději 10. září. Do jednoho měsíce
pak budou žadatelé informováni o splnění či nesplnění podmínek účasti a ti
úspěšní obdrží pozvání do aukční části. Vlastní aukce kmitočtových úseků
a následné přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům
aukce proběhne do konce letošního roku. K vydání rozhodnutí o udělení
přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku
2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.
V závěru minulého týdne vydal ČTÚ monitorovací zprávu za měsíc červen.
Zpráva přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací
v ČR i zahraničí, mezi nimiž pochopitelně nechybí téma aukce volných kmitočtů
nebo informace o zahájení třetího kola analýzy relevantního trhu č. 2 – Původ
strana 1
Výjezdní zasedání představenstva ICTU,
otevřené všem členským firmám, se
koná ve dnech 20. a 21. září v hotelu
Golf Konopiště. Hlavní naplní akce bude
rekapitulace aktivit ICT Unie za uplynulé
období a plán činnosti pro zbytek roku.
V pátek 21. září se v rámci výjezdního
zasedání uskuteční tradiční golfový
turnaj.
VAŠE PŘÍSPĚVKY A TIPY
TÝKAJÍCÍ SE DĚNÍ
VE VAŠÍ FIRMĚ
ČI OBECNĚ V ICT
UVÍTÁME NA:
[email protected]
volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě. Měsíční
monitorovací zprávu ČTÚ najdete ZDE.
Veřejná konzultace k Mezinárodnímu telekomunikačnímu řádu
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo veřejnou konzultaci
k návrhům na změny Mezinárodního telekomunikačního řádu (ITRs)
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Řád stanovuje pravidla
mezinárodního telekomunikačního styku a provozu, ale vzhledem
k technologickému vývoji je ve své původní podobě již zastaralý, proto ITU
vypracovala návrhy změn.
Připomínky k těmto návrhům přijímá MPO do 26. července na e-mailové
adrese [email protected] (zde také v případě zájmu obdržíte podrobnější
informace).
Informace z pracovní skupiny ICT Unie pro vzdělávání
Kalendář akcí – ostatní
Návštěvnická podnikatelská mise
v Doněcku – 3. až 6. 9. 2012
Hospodářská komora České republiky
organizuje ve spolupráci s generálním
konzulátem v ukrajinském Doněcku
a příslušnou hospodářskou komorou
návštěvnickou podnikatelskou misi na
veletrh UGOL and MINING 2012.
Uskuteční se ve dnech 3. až 6. září
v Doněcku.
Podrobnější informace a přihlášku,
kterou je nutné vyplnit do 20. 7., získáte
od Bc. Kristýny Leinerové, tel. č.
266721354, [email protected]
Na workshopu pracovní skupiny ICTU pro vzdělávání na téma „Tvůrčí činnost –
náměty a hodnocení“, který se uskutečnil v závěru června, vystoupil
mj. zástupce MŠMT Adam Krčál, jenž se zaměřil na specifikaci tvůrčích činností
podle tohoto ministerstva. Náměty možných tvůrčích činností pak byly
nastíněny jak představiteli ICT Unie a jejích členských firem, tak přítomnými
zástupci akademické komunity (např. Univerzita Karlova, VŠE, ČVUT v Praze,
Masarykova univerzita, VUT v Brně, VŠB Ostrava, Západočeská univerzita,
Technická univerzita v Liberci).
Vize v automatizaci – Digitální
továrna – 11. 9. 2012
Mezi společná témata pro tvůrčí činnosti, jež byla na workshopu dohodnuta,
patří tvořivé projekty, společně použitelné nástroje, centra tvořivé činnosti ve
spolupráci s firmami, průzkum požadavků praxe, dlouhodobě řízená odborná
praxe a aplikované IT (usability study, experimenty apod.). Tvůrčí činnosti
mohou být nástrojem, jak získat finanční podporu na již existující
a nepodporované aktivity nebo na ty, které se připravují. Důležité je mimo jiné,
jak je vhodně formulovat. To se týká jak univerzit, tak firem, které s nimi
spolupracují.
Účast na konferenci je zdarma,
podmíněna
předchozí
bezplatnou
registrací.
Podrobnější
informace
a registrační formulář najdete ZDE.
Jan Duben změnil působiště v rámci MPO
Dosavadní ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb na
MPO Jan Duben „po mnoha letech práce v ICT změnil pole působnosti“.
Ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou byl pověřen řízením sekce
ochrany spotřebitele a technické harmonizace na MPO. ICT Unie děkuje Janu
Dubnovi za přínosnou spolupráci a za vše, co pro rozvoj ICT sektoru, speciálně
v oblasti elektronických komunikací, v průběhu let učinil.
ICTU v médiích – vybrali jsme
Novým členem ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií
a elektronických komunikací, se od července stala společnost Seznam.cz. Ta se
ve spolupráci s dalšími firmami, jež tvoří členskou základnu ICT Unie, bude
moci účinným způsobem podílet na budování informační společnosti
a konkurenceschopné ekonomiky ČR, založené na znalostech a inovacích.
Technik – newsletter, 12. 7. 2012
strana 2
Konferenci Vize v automatizaci –
Digitální továrna 2012 se koná v rámci
Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně v úterý 11. září od 13.00 hod.
v sále P1 pavilonu P na brněnském
výstavišti.
Multioborová kontaktní akce
v Bolívii – 26. až 28. 9. 2012
Díky finanční podpoře Evropské komise
v rámci programu AL-INVEST IV se
mohou
české
firmy
zúčastnit
multioborové kontaktní akce (Rueda de
Negocios) za účasti podniků z osmi zemí
Latinské Ameriky (Argentina, Brazílie,
Bolívie, Chile, Mexiko, Paraguay, Peru,
Uruguay) i dalších zemí světa (USA,
Německo, Francie, Španělsko, Rusko,
Čína, Kanada atd.) a najít nové partnery
pro své podnikání – mj. v oboru IT
a telekomunikací. Uvedená akce se
uskuteční ve dnech 26. až 28. září 2012
v Santa Cruz de la Sierra (Bolívie).
Přihláška včetně dalších informací je
k dispozici na webových stránkách
Hospodářské komory ČR – ZDE.

Podobné dokumenty

Maloobchodní ceník společnosti AZOR, s.r.o.

Maloobchodní ceník společnosti AZOR, s.r.o. Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny (např. pokud volá zákazník ze zóny 2 do zóny 3, platí odchozí hovory cenou zóny 3). Vyúčtování roamingu lze provést až poté, co obdržíme info...

Více

Ceník společnosti AZOR, s.r.o.

Ceník společnosti AZOR, s.r.o. Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny (např. pokud volá zákazník ze zóny 2 do zóny 3, platí odchozí hovory cenou zóny 3). Vyúčtování roamingu lze provést až poté, co obdržíme info...

Více

Michal Ježdík

Michal Ježdík Sportovní ředitel ČEZ Basketball Nymburk a BCM Nymburk

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o (studie původního tanečního stylu Hiphopové kultury) 2. Hlavní téma v angličtině: Artists book: Breakers Black Box (study of the original dance style of Hiphop Culture) 3. Název dle studenta: Autor...

Více

Postup při podávání žádostí o poskytnutí informací

Postup při podávání žádostí o poskytnutí informací a) vyhledání a sběr informací v útvarech, které nejsou součástí útvaru vyřizujícího žádost, b) vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jediné žádosti, c)...

Více