PDF stáhnout - DB Schenker

Komentáře

Transkript

PDF stáhnout - DB Schenker
Delivering solutions.
PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER
podzim 2009
Aktuální téma: Další vývoj v celním řízení
str. 4
GPS kontejnery v námořní přepravě
5
Čtyřkolky pro australskou rallye
9
Sledování zásilek v pozemní přepravě
6
DB Schenker na stupních vítězů
10
Studenti spolu s DB Schenker v Hamburku 7
J. Macháček: O vítězství rozhoduje vůle
14
DB Schenker pro korejské automobilky
Pozvánka do Bretaně
16
8
Úvodník
i DB Schenker opět v plné síle připraven s vámi,
našimi zákazníky, čelit výzvám vašeho businessu
a pomáhat vám jej realizovat.
V podzimním Zpravodaji vám přinášíme krátké
shrnutí toho, co v oblasti celního řízení přinesly
letní měsíce. Dozvíte se užitečné informace
o rozšíření mýtného v České republice a o jeho
zavedení na Slovensku. To, že DB Schenker
používá GPS technologie pro zajištění bezpečnější
přepravy po moři, si již mnozí z vás mohli prověřit
v praxi. Tyto kontejnery zvané smartbox nyní
DB Schenker nabízí na všech významných
námořních trasách mezi Evropou, Dálným
východem a Severní Amerikou. Připomínáme také
některé další výhody, které našim zákazníkům
přináší tracking.
A abychom vás nezahltili jen odbornými články,
pozveme vás na cestu do francouzské Bretaně,
zajímavé čtení skýtá také rozhovor s Josefem
Macháčkem, historicky nejúspěšnějším
čtyřkolkářem, který se stal letos popáté vítězem
Rallye Dakar v kategorii Quad. Je obdivuhodné,
s jakou skromností mluví o svých vítězstvích. Živé
Budiž pochváleno léto – se svým sluncem
i bouřkami, zlátnoucím obilím, nad kterým se
tetelí horký vzduch odkudsi z jihu. Vzhlížíme
k dálkám, cestování, představujeme si moře, líné
nicnedělání, někteří naopak hory a jiní zas
zahrádku, ale dovolenou a odpočinek nejspíš
všichni. Děti mají prázdniny, ani moc nezlobí,
užívají si letní pohodu a všechny ty úžasné
možnosti prožít dobrodružství. Ať chceme nebo
ne, léto je i v přírodě doba sílení, růstu do
zralosti, dospívání, všechno čerpá a obnovuje
energii na dobu příští. Doufám, že vám jí léto dalo
požehnaně jak pro tělo, tak pro mysl, protože už
pomalu odchází.
legendy asi mají svůj úspěch v genech – shodně
říkají, že o vítězství rozhoduje vůle. Na cesty se
vydáme i s programem Honors Academia a se studenty zavítáme do impozantního přístavu v Hamburku. Viděla jsem sice jen fotografie, ovšem
kolegové vyprávěli o podívané, která rozhodně
stojí za to. Nejen studenti, ale i dlouholetí
profesionálové si tam na místě uvědomili, čeho je
DB Schenker součástí… Lodě velké jak plovoucí
ostrovy, přesnost, nepřetržitý pohyb, moderní
technika.
Uvařte si dobrou kávu nebo čaj,
přeji vám příjemné čtení.
Budiž pochválen i nadcházející podzim – jako čas
hojnosti, dozrávání ovoce, mladého vína
a slivovičky. Je to čas, kdy máme létem doplněnou
energii opět začít zúročovat. A proto je
2
Bohdana Mottlová,
finanční ředitelka
Zpravodaj podzim 2009
Obsah
AKTUÁLNÍ TÉMA
04 Další vývoj v celním řízení
04 Mýto – rozšíření v ČR,
zavedení na Slovensku
SLUŽBY
05 GPS kontejnery v námořní přepravě
DB SCHENKER V ČR
08 DB Schenker pro korejské automobilky
ROZHOVOR
14 Josef Macháček: O vítězství
rozhoduje vůle
08 Objednávky přepravy již brzy
na internetu
09 Čtyřkolky pro australskou rallye
10 DB Schenker na stupních vítězů
10 Volkswagen Group Award 2009
PŘEDSTAVUJEME
16 Pozvánka do Bretaně
DB SCHENKER VE SVĚTĚ
11 Nové distribuční centrum
DB Schenker ve Frankfurtu
AKCE
18 DB Schenker Golf Party
11 DB Schenker vstupuje na egyptský trh
06 Sledování zásilek v pozemní přepravě
PODPORUJEME
07 Studenti spolu s DB Schenker
v Hamburku
SPOLUPRÁCE
12 Osvědčená spolupráce mezi
Tyco Electronics a DB Schenker
13 Vybroušená spolupráce
s KOH-I-NOOR HARDTMUTH
Vydavatel
SCHENKER spol. s r. o.
K Vypichu 1087
252 19 Rudná u Prahy
Tel.: +420 311 711 111, 501
Fax: +420 311 711 598, 599
www.schenker.cz
Vaše názory a připomínky:
[email protected]
tel.: 485 210 320, fax: 485 104 358
07 Babím létem na horském kole
Pro příznivce DB SCHENKER
Redakční rada:
Tomáš Holomoucký, Martin Bacílek,
Marcela Hybnerová, Růžena Pileková,
Tomáš Ťok a Michaela Blahutová
3
Aktuální téma
Další vývoj v celním řízení
V návaznosti na informace
o změnách v celním řízení,
se kterými jsme vás seznámili
v předchozích dvou číslech
Zpravodaje, přicházíme nyní
s krátkým shrnutím, co v této
oblasti přinesly letní měsíce
roku 2009.
rvní změnou v celním řízení
k 1. 7. 2009 byla praktická
realizace projektu EORI.
Celní správa během května
a června rozeslala subjektům,
které eviduje ve svých systémech, sdělení o automatickém
přidělení EORI čísla. Díky tomu
proběhl tento přechod relativně
hladce. Od prvních dnů této
povinnosti jsou na webu celní
správy k dispozici veškeré
potřebné informace, včetně
databáze s přidělenými EORI
čísly. V souvislosti s touto
P
problematikou si dovolujeme
upozornit, že subjekty, kterým
Generální ředitelství cel zaslalo
sdělení o přidělení EORI identifikátoru, jsou povinny do
31. 12. 2009 doplnit prostřednictvím celního úřadu do registru
EORI údaje, které požaduje celní
správa. Jedná se o doplnění IČO,
právní formy podnikání, data
zahájení podnikatelské činnosti,
číselného kódu hlavní ekonomické činnosti, kontaktních údajů,
souhlasu či nesouhlasu s uveřejněním těchto údajů v registru.
Z našeho pohledu k podstatným
změnám došlo od 4. 8. 2009, kdy
byl zcela změněn způsob celního
odbavení zásilek při použití
zjednodušeného postupu
zvaného „schválený příjemce“.
Tento postup má zcela zásadní
vliv na rychlost celního odbavení
vašich zásilek do dalších celních
režimů. Změna spočívá v jiném
způsobu evidence zboží v dočasném skladu, která je propojena
na NCTS – centrální systém všech
celních správ v EU – a následně
na aplikaci české celní správy –
GLZ, která eviduje použití celních
záruk. Pro zastupující společnosti
to znamenalo velké úpravy v celních softwarech a zároveň také
změnu v procesech zpracování
dokladů u celních deklarantů.
Pohled Celní správy České
republiky na výše uvedenou
problematiku naleznete
na www.cs.mfcr.cz.
Své dotazy týkající se celních
záležitostí a intrastatu nám
posílejte na adresu
[email protected] nebo
[email protected] Pavel Ráž,
manažer celní deklarace
Mýto – rozšíření v ČR,
zavedení na Slovensku
Dne 10. června 2009
schválila Poslanecká sněmovna
ČR novelu zákona o pozemních
komunikacích, která mimo
jiné zahrnovala rozšíření
4
výběru mýta u motorových
vozidel od 3,5 tuny.
enát ČR však tuto novelu
zákona vrátil Poslanecké sněmovně kvůli některým sporným
úpravám, jež novela také
zahrnovala – například vysokorychlostní vážení kamionů nebo
zavedení elektronických vinět,
kde by mohlo dojít k problémům
s ochranou osobních dat.
Vrácené novele se poslanci znovu
věnovali na své řádné schůzi
9. září, kdy došlo k jejímu
schválení. Od 1. ledna 2010
provozovatelé motorových
vozidel od 3,5 tuny začnou platit
mýtné na zpoplatněných úsecích
S
dálnic a silnic první třídy.
Tímto krokem je splněna
evropskou směrnicí daná
povinnost vybírání mýta na vybraných úsecích u všech vozidel
určených k přepravě zboží
s maximální hmotností více než
3,5 tuny. Novinkou ve výběru
mýtného je stanovení sazeb nejen
podle typu silnice, počtu náprav
a emisní třídy, ale i různé sazby
s ohledem na denní/noční
hodinu nebo roční období.
Ke stejnému termínu a pro stejná
vozidla by měl být výběr mýta
zaveden od 1. ledna 2010 i na
Slovensku, kde budou zpoplatněny
dálnice a vybrané úseky
1. tříd o délce 2400 km. Zpravodaj podzim 2009
Služby
GPS kontejnery v námořní přepravě
DB Schenker používá
GPS technologie pro zajištění
bezpečnější přepravy po moři.
řepravní kontejnery mohou
být nyní nepřetržitě monitorovány s použitím technologie
GPS. Tyto kontejnery zvané
smartbox teď DB Schenker nabízí
na všech významných námořních
trasách mezi Evropou, Dálným
východem a Severní Amerikou.
„Na principu přijímání signálů GPS
zachycujeme aktuální souřadnice,
údaje o stavu nákladu včetně doby
příjezdu do terminálu, doby
nakládky a vykládky.
DB SCHENKERsmartbox poskytuje
odesílateli naprostou kontrolu nad
P
V případě zájmu o tuto službu
kontaktujte:
Praha: tel. 311 711 511
[email protected]
Brno: tel. 545 422 778
[email protected]
Liberec: tel. 485 210 611
[email protected]
Pro příznivce DB SCHENKER
plánovanou trasou a překládkou.
S tímto druhem kontejneru, jehož
použití testujeme v praxi již tři
roky, přicházíme na český trh jako
první,“ říká Jakub Honzek, produktový specialista námořní přepravy.
„Prostřednictvím speciální internetové aplikace dostává zákazník
v pravidelných intervalech informace také o stavu samotného
kontejneru. Senzor zachytí nejen
pohyb a polohu kontejneru, ale
i náhlé změny teploty nebo
vlhkosti v průběhu cesty.
DB SCHENKERsmartbox je vhodným a úsporným řešením přeprav
např. farmaceutických výrobků,
různých potravinářských produktů
či dalšího teplotně citlivého zboží.
Zákazník má permanentní přehled
o stavu přepravovaného nákladu,
avšak za mnohem příznivější cenu
než při použití chladicího
kontejneru. Stejně tak je smartbox
vhodný pro přepravu křehkého
zboží, jako například elektroniky.
V případě, že by došlo k poškození
zboží např. vlivem otřesu, lze
zpětně určit a dokladovat, kde
a za jakých okolností tato událost
nastala. Zároveň je možno
sledovat dobu a místo otevření
kontejneru. Pokud by došlo
k násilnému vniknutí do
kontejneru, poplašné zařízení
nahlásí tuto odchylku
a DB Schenker může okamžitě
iniciovat příslušná bezpečnostní
opatření. O neočekávaných
událostech je zákazník informován
e-mailem a prostřednictvím SMS,“
upřesňuje Jakub Honzek. 5
Služby
Sledování zásilek
v pozemní přepravě
Sledování zásilek během
přepravy – takzvaný tracking –
je standardní součást on-line
aplikací. DB Schenker nyní všem
svým zákazníkům zdarma nabízí
novou dimenzi tohoto servisu.
ákladní modul on-line
sledování zásilek během
přepravy neboli single tracking
již většina zákazníků DB Schenker
běžně využívá. „Kromě toho však
nabízíme ještě další služby, které
byly donedávna určeny pouze
zákazníkům s větším množstvím
zásilek. Hovořím například
o modulu Advanced, který je nyní
přístupný všem kategoriím
zákazníků. Tyto aplikace zobrazují
nejen průběh přepravy konkrétní
zásilky, ale také celou historii za
určité období v podobě souhrnného reportu, a poskytují tedy
komplexní přehled přeprav
pozemních zásilek,“ říká úvodem
Lubor Lepič, obchodní ředitel.
Z
Advanced Tracking je nejčastěji
používanou službou s přívlastkem
Advanced. Díky ní můžete sle-
6
dovat stav svých zásilek
v přehledné tabulce, filtrovat si je
podle data nebo země, z/do které
byly odeslány, a pokud byly
vezeny do některé z evropských
zemí, která generuje elektronické
potvrzení o dodání (tzv. ePOD),
pak si jej kliknutím myši zobrazíte
ve formátu PDF na svém monitoru, samozřejmě včetně podpisu
a razítka příjemce zboží. Chcete-li
si poté stáhnout seznam vašich
zásilek do Excelu, jednoduše si
nadefinujete, za jaké období
a které sloupce byste rádi viděli,
a zvolíte export.
Advanced Tracking KPI
poskytuje celkový přehled za
dané období, a to podle relací,
tj. z jaké / do jaké země zásilky
jely, kolik z nich bylo včas nebo
zpožděno a z jakého důvodu.
Aplikace samozřejmě umí
vygenerovat také souhrnnou
zprávu, která poskytuje kvalitativní ukazatele – celkový počet
zásilek a včasnost jejich doručení.
Notification/Oznámení vám
DB Schenker zašle poté, co vaše
zásilka dosáhne zadaného stavu,
např. byla objednána, doručena,
byl načten ePOD apod.
Alert/Upozornění obdržíte,
pokud vaše zásilka zadaného
stavu nedosáhla, například
pokud nebyla doručena včas
podle jízdního řádu a podobně.
„Během léta jsme nabídku těchto
doplňkových služeb pod souhrnným názvem DB Schenker
E-Services představili vybrané
skupině firem. DB Schenker
E-Services se setkávají s velmi pozitivním ohlasem, především pak
Advanced Tracking, kde zákazníci
oceňují přehlednost a jednoduchost vyhledávání. Výše popsané
služby jsou k dispozici všem našim
zákazníkům, jejich používání není
nijak omezeno. Zájemcům o zřízení služeb Advanced Tracking,
Advanced Tracking KPI, Oznámení
a Upozornění doporučujeme kontaktovat obchodního zástupce
DB Schenker, který zajistí přidělení přihlašovacího jména a hesla
a na schůzce pak aplikace
DB Schenker E-Services představí,“
dodává závěrem Lubor Lepič. Zpravodaj podzim 2009
Podporujeme
Studenti spolu s DB Schenker v Hamburku
V polovině června proběhla
již druhá exkurze studentů
programu Honors Academia
v německém přístavu
v Hamburku, opět pod záštitou
DB Schenker.
elkem dvacet studentů tohoto
prestižního programu mělo
možnost absolvovat projížďku lodí
s odborným výkladem a získat tak
globální pohled na přístav
a terminály. Perličkou letošní
exkurze se stala prohlídka moderního kontejnerového terminálu
Altenwerder. Za DB Schenker se
cesty účastnil Pavel Ráž, manažer
celních služeb, a také Jakub
Honzek, produktový specialista
pro námořní přepravy, který celou
akci organizoval. Akci hodnotí
slovy: „I když se nám letos nevydařilo počasí jako vloni, exkurzi
hodnotím jako velice zdařilou. Studenti projevili zájem o náš obor,
o organizaci námořních přeprav
a jejich globální funkčnost. Byli
nadšení z projížďky člunem mezi
C
námořními obry a také z návštěvy
moderního terminálu CTA.“
„Exkurze byla pro nás velmi
přínosná a dozvěděli jsme se
mnoho praktických informací.
Velmi si vážíme toho, že jste nám
umožnili se exkurze zúčastnit.
Chtěli bychom také poděkovat za
práci vašich obětavých kolegů,
kteří se nám po celou dobu
pobytu se zájmem věnovali
a odpovídali na naše otázky. Podle
názoru nás všech se exkurze velmi
vydařila a zanechala v nás
přínosné poznatky o námořní
dopravě. Budeme se těšit na
příště,“ napsali v dopise řediteli
společnosti Tomáši Holomouckému studenti VŠE.
Schenker je jednou z partnerských
společností, které s Honors
Academia spojily své jméno.
Na programu se podílí nejenom
finančně, ale i obsahově – nabízí
své nejlepší experty pro výuku
v oblastech supply chain
managementu, projektového
řízení, procesní analýzy atd.
Několika vybraným studentům
umožní odbornou stáž v zahraničí
i v tuzemsku. Nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů v oboru
řeší DB Schenker důrazem na
vzdělávání vlastních zaměstnanců
a podporou projektů jako Honors
Academia, ve kterých se účastní
výběru studentů, má možnost
ovlivnit jejich odbornou profilaci
a později získat tyto špičkové absolventy mezi své zaměstnance. Babím létem na horském kole
DB Schenker partnerem cyklistického maratonu
V neopakovatelné atmosféře
nastupujícího podzimu se
v první zářijovou sobotu
uskutečnil 8. ročník mezinárodního MTB závodu Bike Babí léto
2009, který se těší oblibě široké
sportující veřejnosti.
ávod je zařazen do MTB série
Spinfit racing season 2009
jako poslední závod této série,
a tak každoročně slibuje strhující
souboje a zázemí na odpovídající
profesionální úrovni. Vzhledem
k místu konání na česko-polsko-německém trojmezí se závodu
Z
Pro příznivce DB SCHENKER
zúčastnila i silná zahraniční
konkurence. Na start se postavilo
ve všech kategoriích více než 450
cyklistů, kteří to díky deštivému
a větrnému počasí neměli vůbec
lehké. Start a cíl tohoto závodu byl
tradičně v Chrastavě u Liberce,
délka tras 33 km, 55 km a maraton 88 km, převýšení
750/1650/2250 m. Závod zpestřovala celá řada nejrůznějších
prémií, například horská prémie
DB Schenker po největším
stoupání na Ovčí horu. Celkovým
vítězem jednotlivců na nejdelší
trati se stal Marek Nebesář z týmu
SG Jablonec. Součástí sportovního
klání byl i závod dětí v rámci Dětského MTB Cupu Libereckého
kraje. Účastnilo se ho 170 startujících. Dalším programem byl celodenní doprovodný program
lanového centra, výuka jumpingu
a další atrakce pro děti i dospělé.
„Jsme rádi, že jsme kromě podpory
samotného závodu a sportu mohli
přispět k prezentaci cykloregionu
a rozvoji cyklistiky v okolí Liberecka a euroregionu Nisa.
Těšila nás hlavně účast malých
závodníků,“ říká Martin Bacílek,
Brand Manager. 7
DB Schenker v ČR
DB Schenker pro korejské automobilky
Nošovická automobilka
Hyundai Motor Manufacturing
Czech (HMMC) v prvním
pololetí letošního roku vyrobila
50 000 nových aut a 100 000
převodovek. Významně tak
ekonomicky ovlivnila nejen
oblast regionu, pozitivní vliv
měla i na ekonomiku celé České
republiky. K tomu, aby vše
správně fungovalo, je zapotřebí
mnoha článků, které do sebe
bezchybně zapadají. Jedním
z nich je i DB Schenker
v podobě dodavatele leteckých
a námořních přeprav.
utomobilový průmysl
a logistické zajištění jeho
dodávek se vyznačují zejména
vysokým požadavkem na včasné
a bezchybné dodání a schopnost
přizpůsobit se rychlým změnám.
A
Obzvlášť v této ekonomicky
nestabilní době hraje flexibilita
a snaha o zvýšení synergických
vztahů, umožňujících další
snižování nákladů, význačnou
roli. DB Schenker v České
republice dokázal vytvořit
požadované podmínky a vyhrál
výběrová řízení na letecké
a námořní importy z Asie
a Ameriky. První zásilky byly
přepraveny již v říjnu 2008.
Od února 2009 je DB Schenker
primárním dodavatelem
námořních importů materiálu pro
výrobu výfukových systémů, a to
nejen pro potřeby Hyundai Motor
Manufacturing Czech, ale také
sesterské společnosti KIA Motors
Slovakia. Jejich společný dodavatel firma Sejong Czech se sídlem
v Karviné také dlouhodobě spolu-
pracuje s DB Schenker v Koreji.
Korejská automobilka a korejští
dodavatelé přinášejí do tohoto
procesu svou vlastní vizi a způsob řízení v tomto složitém
průmyslovém odvětví, které se
v některých případech značně
odlišují od zažitých euro
standardů. Nicméně jejich
úspěch a další plány na rozšiřování své působnosti v celosvětovém měřítku naznačují, že tato
cesta je úspěšná.
Společnost DB Schenker si na
základě vysoké kvality poskytovaných služeb a dobrých referencí od firem Hyundai Motor
Manufacturing Czech,
KIA Motors Slovakia a Sejong
Czech vysloužila důvěru
korejských firem. David Berger,
Key Account Manager Automotive
Objednávky přepravy již brzy na internetu
DB Schenker 1. září 2009
spustil objednávání přeprav
prostřednictvím internetové
aplikace e-Schenker Booking.
lužba je určena zákazníkům,
kteří opakovaně objednávají
přepravy (doporučujeme již
v rozsahu pět až 20 objednávek
týdně), a jejím cílem je
zjednodušení každodenní
komunikace mezi objednavatelem a DB Schenker. Dalším
přínosem je snadná dostupnost
ostatních elektronických služeb
v jednom místě, jako například
Tracking nebo Scheduling.
Co vše e-Schenker Booking umí?
Jeho součástí je možnost vedení
vlastního adresáře odesílatelů
a příjemců zásilek, lze objednávat i doplňkové služby (zásilky
s nebezpečným zbožím –
S
8
ADR – nebo dobírky). Kromě
toho aplikace umožňuje tisknout
zákaznické štítky (čárové kódy)
a sledovat stav objednávky od
zadání po přijetí pracovníky
DB Schenker a přidělení referenčního čísla (tzv. STT. No.).
Jeho součástí je také možnost
sledování zásilky přímo z aplikace e-Schenker Booking. Práci
s aplikací zjednodušuje možnost
kopírování objednávek. Přístup
do aplikace je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které
přiděluje DB Schenker.
Pro zákazníky s více než 20
objednávkami týdně doporučujeme další elektronické řešení –
EDI objednávky, které propojuje
informační systém zákazníka
s informačním systémem
DB Schenker. Propojení je řešeno
zabezpečeným protokolem sFTP.
Samotné propojení systémů
v rámci EDI trvá průměrně
pouhých pět dní. Podle našich
zkušeností tento způsob zákazníkům výrazně snižuje časovou
náročnost objednávání přeprav.
Služba e-Schenker Booking odstartovala 1. 9. 2009 s prvním testovacím zákazníkem pro vnitrostátní
přepravy, další zákazníci budou
následovat. Ve druhé fázi bude
sloužit e-Schenker Booking k objednávkám mezinárodních pozemních přeprav (tj. po Evropě) a ve
třetí fázi budou zprovozněny
letecké a námořní přepravy. Uživatelům e-Schenker Bookingu
bude zřízen přístup chráněný přihlašovacím jménem a heslem.
V případě zájmu o elektronické
objednávání vnitrostátních přeprav
se prosím obraťte na svého obchodního zástupce DB Schenker. Zpravodaj podzim 2009
DB Schenker v ČR
Čtyřkolky pro
Australasian Safari Rallye 2009
Přeprava pro českou
účast v prestižní rallye na
australském kontinentě byla
korunována úspěchem.
osef Macháček svoji zkušenost
komentuje slovy: „DB Schenker
nám vyšel vstříc a jako jediný
z oslovených přepravců byl
ochoten vzít na svá bedra možné
potíže související s touto
netradiční zakázkou. Naše stroje
a vybavení dorazily na místo včas
a v pořádku, což je samozřejmě
první předpoklad úspěchu
závodníka. Služby a přístup
DB Schenker bych označil jedním
slovem za perfektní. Řekl bych,
že zároveň jsme ostatním
aktivním příznivcům tohoto
sportu ukázali, že účast
v takovémto závodě pro ně
nemusí být nereálná a že i cesta
na druhý konec světa se dá bez
problémů zvládnout.“
Hlavním požadavkem zákazníka
bylo především včasné dodání,
současně však bylo třeba
nepřekročit stanovený finanční
limit. Kromě toho australské
rallye předcházelo několik
přípravných soustředění, při
kterých Josef Macháček a jeho
tým potřebovali mít k dispozici
stejné závodní stroje a vybavení,
které byly určeny pro přepravu
J
Pro příznivce DB SCHENKER
do Austrálie. Největším úskalím
v organizaci přepravy tedy bylo
naplánovat termíny nakládky
a lodění s ohledem na tyto
přípravné závody. Zároveň byl
závazný také termín dodání zboží
do přístavu určení kvůli karanténním a celním formalitám
v Austrálii a také technické
přejímce čtyřkolek pořadatelem
závodu.
DB Schenker zvolil optimální
spojení s rejdařem Hapag Lloyd
s jistotou přímého spoje až do
cílového přístavu Freemantle
v Austrálii. Jedná se o mírně
dražší, zato však rychlejší a také
bezpečnější servis, protože
přeprava se takto obešla bez
překládky kontejneru. Nakládka
Josef Macháček, pětinásobný vítěz
Rallye Dakar na čtyřkolkách a letošní
vítěz Australasian Safari Rallye 2009
v Rudné u Prahy proběhla za
osobního dohledu produktového
manažera veletržní spedice
a sportovní logistiky. Zboží bylo
v kontejneru řádně zafixováno
proti pohybu, neboť čtyřkolky
byly přepravovány volně, bez
vnějšího obalu. V přepravních
obalech byly pouze náhradní
součástky a díly pro případný
servis na místě. Použití karnetu
ATA jako celního dokladu
urychlilo a zjednodušilo celní
formality především v Austrálii.
K úspěšnému a bezproblémovému zvládnutí tohoto
úkolu přispěla také výtečná
spolupráce australských kolegů
z DB Schenker, kteří byli českou
stranou s dostatečným předstihem informováni o zvláštních
potřebách spojených
s termínovým dodáním čtyřkolek
k přejímce před závodem.
Australasian Safari Rallye je
4000 kilometrů dlouhý závod,
který je po Rallye Dakar označován za druhý nejobtížnější.
Macháčkův KM Racing team
v tomto náročném závodě
v Západní Austrálii slavil skvělé
úspěchy. Josef Macháček nedal
soupeřům šanci a se suverénním
náskokem zvítězil, jeho týmový
kolega Martin Plechatý obsadil
vynikající 3. místo. 9
DB Schenker v ČR
DB Schenker
na stupních vítězů
Společnost Air France Cargo –
KLM Cargo ocenila své nejlepší
obchodní partnery za rok 2008.
DB Schenker se v České
republice umístil na 2. místě
v kategorii nejlepšího prodejce
v nákladní přepravě.
letošní ceně Sirius od ČSA tak
přibylo 2. místo na žebříčku
K
nejvýznamnějších obchodních
partnerů Air France z hlediska
přepravené tonáže. Cenu z rukou
Hanse Korbijna, obchodního
manažera pro střední a východní
Evropu, převzal Tomáš Škoch,
produktový manažer leteckých
přeprav DB Schenker.
„Jménem společnosti Air France
Cargo – KLM Cargo bych ráda
vyjádřila naše nejhlubší
poděkování za spolupráci a podporu za loňský rok. Těšíme se na
další spolupráci a budeme se
snažit udělat vše pro to, abychom
vám našimi službami vyšli vstříc
na nejvyšší možné úrovni,“ říká
Gyöngyi Paulicska, commercial
manager HU & CZ, Air France
Cargo – KLM Cargo. Volkswagen Group Award 2009
DB Schenker získal prestižní
ocenění za koordinaci přepravy
mezi českou Škodou Auto,
slovenským Volkswagenem
a továrnou v ruské Kaluze.
polečnost Schenker obdržela
cenu Volkswagen Group
Award 2009 za vynikající služby
v oblasti plánování a realizace
logistického systému zásobování
nové továrny Volkswagen/Škoda
v Kaluze, která leží 150 km jižně
od Moskvy. DB Schenker
je generální dodavatel od roku
2008. Koordinuje služby šesti
S
10
železničních společností, řadu
operátorů a také subdodavatelů
ze střední Evropy a Ruska.
Do kalužské továrny DB Schenker
dopravuje materiál ze závodů
Škoda Auto v České republice
a Volkswagen na Slovensku.
„Špičkové hodnocení od vedoucí
evropské automobilky je
důležitým měřítkem kvality
našich služeb a závazkem
do budoucna. Volkswagen nabízí
různorodé atraktivní příležitosti
ke spolupráci a mimořádný
potenciál i přes současné
nepříznivé podmínky na trhu,“
říká ředitel společnosti Schenker
v ČR Tomáš Holomoucký.
Volkswagen AG je jedním
z nejdůležitějších zákazníků
Deutsche Bahn, vlastníka
společnosti Schenker.
Ta od roku 2008 koordinuje
služby šesti dopravních železnic
a dalších subdodavatelů, jako
jsou například ČD Cargo (České
dráhy), ŽSSK Cargo (Slovenské
železnice), PKP Cargo
(Polské železnice), RŽD (Ruské
železnice) a další dva
provozovatelé, Argo Bohemia
a Transcontrainer. Zpravodaj podzim 2009
Služby
Nové distribuční centrum
DB Schenker ve Frankfurtu
DB Schenker otevřel nové
evropské centrum letecké
přepravy.
ové distribuční centrum
DB Schenker v areálu frankfurtského letiště v srpnu zahájilo
provoz. Tyto nové prostory, do
kterých koncern investoval přes
pět milionů eur, znamenají výrazné zvýšení efektivity provozu.
„Evropská centrála je pro další
rozvoj naší mezinárodní sítě
klíčovým prvkem. Pomůže nám
posílit pozici v globální konkurenci,“ uvádí Karl-Friedrich
Rausch, člen představenstva
N
DB Mobility Logistics. „I v této
složité době DB Schenker
investuje do budoucnosti. Nový
terminál ve Frankfurtu je toho
důkazem,“ dodává Thomas
C. Lieb, předseda představenstva
Schenker AG. Nové distribuční
centrum DB Schenker v logistické
zóně letiště Cargo City Süd má
v přízemí k dispozici celkem
15 tisíc m2 pro přechodné skladování, konsolidaci, kompletaci
a odbavení zásilek. Protože mezi
zákazníky DB Schenker patří také
společnosti z leteckého průmyslu,
dalších 10 tisíc m2 ve druhém
patře je využíváno ke skladování
náhradních dílů pro letadla. Toto
patro bylo záměrně konstruováno
bez podpěrných sloupů, což umožňuje skladování rozměrných kusů.
K manipulaci s tímto zbožím
slouží jeřáby. Součástí nového
komplexu jsou čtyři tisíce metrů
čtverečních kancelářských prostor
pro 200 pracovníků. Centrum je
vybaveno rentgenovým zařízením
pro skenování zásilek, sekcí pro
chlazené zboží, oddělenými
prostorami pro nebezpečné zboží
a pásovými přepravníky pro
snadné třídění a konsolidaci
zásilek na paletách a v leteckých
kontejnerech. DB Schenker vstupuje na egyptský trh
Namísto využívání lokálních
partnerů vstupuje DB Schenker
na egyptský trh přímo. Pobočka
v Egyptě je dalším krokem
v expanzi v Africe a na Blízkém
východě.
polečnost Schenker otevřela
národní pobočku v egyptské
Káhiře. Pobočka byla založena ve
spolupráci s dlouholetým
partnerem, společností ITS International Transport Service.
„Nový společný podnik je dalším
důležitým uzlem celosvětové sítě
DB Schenker. Tento krok nám
S
Pro příznivce DB SCHENKER
umožňuje poskytovat komplexní
služby nejvyšší kvality na slibně
se rozvíjejícím egyptském trhu,“
říká Detlef Trefzger, člen vedení
Schenker AG pro kontraktační
logistiku, odpovědný za region
Středního východu a Afriky.
„Management a zaměstnanci
nového společného podniku mají
detailní znalosti egyptského trhu
i zákazníků. Obeznámenost
s místním prostředím nám
pomáhá vybudovat v regionu
silnou pozici,“ dodal
Peter Glatz, regionální ředitel
pro Blízký a Střední východ
a východní Afriku. DB Schenker
založil v březnu letošního roku
vlastní společnost v Saúdské
Arábii, od srpna 2008 působí
ve společném podniku v Dubaji.
Z dubajské regionální kanceláře
DB Schenker koordinuje aktivity
ve Spojených arabských
emirátech, Ománu, Saúdské
Arábii, Kuvajtu, Bahrajnu,
Kataru, Íránu, Iráku, Jordánsku,
Izraeli, Palestině, Sýrii,
Jemenu, Libanonu, Egyptě,
Súdánu, Eritreji, Somálsku,
Džibutsku, Etiopii, Keni, Tanzanii
a Ugandě. 11
Spolupráce
Osvědčená spolupráce mezi
Tyco Electronics a DB Schenker
DB Schenker je pro společnost
Tyco Electronics v poskytování
logistických služeb prověřeným
partnerem v několika zemích
Evropy. Pobočka v brněnských
Modřicích nabídkou svých
služeb přesvědčila také
zastoupení v České republice
a stala se tak pokračováním
této dobré spolupráce.
polupráce s Tyco Electronics
založená především na
přepravě zboží trvá již mnoho let.
Od března 2007 se tyto služby
rozšířily navíc o skladování
v brněnských Modřicích.
Od 1. července 2009 došlo také
k dohodě o významném rozšíření
spolupráce v oblasti importních
přeprav.
„V logistickém projektu se jedná
o příjem zboží (komponentů pro
automobilový průmysl) od mnoha
dodavatelů Tyco Electronics
z Evropy i celého světa, řádné
zpracování – kvalitativní i kvantitativní kontrola tohoto zboží
podle standardů Tyco Electronics,
uskladnění zboží do speciálně
upraveného regálového systému
a po obdržení objednávky
následné vychystání zboží na
export k zákazníkovi Tyco
Electronics,“ říká úvodem o služ-
S
12
bách Jaromír Burger, manažer
logistického centra v Modřicích.
Protože celý proces je součástí
automobilového řetězce, klade se
velký důraz na kvalitu. Než zboží
(kabely, konektory, elektronické
součástky a plastové výlisky)
projde procesem zaskladnění
a vyskladnění, je několikrát kontrolováno, mnohokrát skenováno
a před výstupem ještě opatřeno
speciálními štítky s uvedením
mnoha podrobností, které
zákazník vyžaduje. Při celém
procesu jsou dodržovány
standardy společností
DB Schenker i Tyco Electronics,
a to jak EN ISO 9001:2000, tak
EN ISO14000:2004 i 5S a další.
„Běžnou záležitostí je stálá
kontrola skladovacích podmínek,
zejména pak sledování teploty
a relativní vlhkosti ve skladu. Tyto
údaje se nepřetržitě zaznamenávají v automatickém měřicím
zařízení a porovnávají se s nastavenými mezními hodnotami tak,
aby zboží odcházelo k zákazníkovi
v nejvyšší kvalitě. Naměřené
údaje se následně archivují pro
případy auditu zákazníků. Celý
proces skladování je neustále
vylepšován i ve spolupráci s dodavatelem manipulační techniky.
Ten průběžně obměňuje techniku
za modernější, na kterou jsou ve
spolupráci s IT oddělením Tyco
Electronics namontovány mobilní
dotykové terminály pracující
v systému SAP. Vše je samozřejmě
on-line napojeno na závod Tyco
Electronics v Kuřimi,“ popisuje
spolupráci Jaromír Burger.
Již běžnou věcí je bezpečnostní
zajištění terminálu, které v Modřicích svým vybavením výrazně
předbíhá konkurenci a zákazníkovi
poskytuje nadstandardně zabezpečené zboží. „Při hodnocení
Tyco Electronics
Tyco Electronics Ltd. je předním
globálním dodavatelem elektronických
komponent, síťových řešení a podmořských telekomunikačních systémů
s ročními příjmy 14,4 miliardy dolarů
a obchodními aktivitami ve více než
150 zemích. Produkty Tyco Electronics se používají v mnoha průmyslových odvětvích, jako je automobilový
průmysl, datové a komunikační
systémy, spotřební elektronika, telekomunikace, letecký a loďařský průmysl,
farmaceutický průmysl a výroba léčiv
nebo energetika.
Více informací o Tyco Electronics
na http://www.tycoelectronics.com/
úspěšnosti projektu Tyco
Electronics v Modřicích musím
vyzdvihnout celý tým pracovníků
Schenkeru, a to počínaje skladníky přes kvalitáře až po pracovníky
zákaznického servisu. Všichni tito
lidé si plně uvědomují odpovědnost a důsledky, které by malá
nepřesnost v jejich práci mohla
způsobit. Nic z výše uvedeného
by nebylo možné bez korektního
a konstruktivního jednání
zástupců Tyco Electronics Kuřim,
díky kterým byl celý projekt
v Modřicích dobře nastaven
a je neustále zdokonalován,“
dodává Jaromír Burger.
„Obchodní vztahy mezi Tyco
Electronics a DB Schenker jsou založeny na dlouhodobé spolupráci,
a to především v oblasti přeprav
a skladování, přičemž skladování
bylo rozsáhlým, pilotním a strategicky významným projektem, který nyní po několika letech vývoje
splňuje naše zásadní požadavky
a očekávání. Týmu DB Schenker
patří dík za dobrou spolupráci,“uzavírá Ladislav Tobiasz,
ředitel skladování a logistiky
Tyco Electronics. Zpravodaj podzim 2009
Spolupráce
Vybroušená spolupráce
s KOH-I-NOOR HARDTMUTH
Profesionální přístup, komplexní logistické služby, blízkost
depa DB Schenker a závodu
KOH-I-NOOR HARDTMUTH
v Pelhřimově – to vše sehrálo
roli v uzavření spolupráce
těchto dvou společností.
Historie společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH sahá až do roku 1790, a firma je
tak jedním z nejstarších výrobců výtvarných, školních a kancelářských potřeb na
světě. V současné době je vůbec největším výrobcem svého druhu ve střední a východní Evropě. Ochranná známka KOH-I-NOOR byla poprvé zaregistrována v roce
1894 a dnes je chráněna v 73 zemích světa. Společnost vyrábí a prodává více než
4500 různých produktů určených pro školní, kancelářské, technické a umělecké
využití. V roce 2007 uskutečnil KOH-I-NOOR holding, a. s., domácí i zahraniční
akvizice důležité pro další rozvoj společnosti i celé skupiny. Do holdingu byly za-
polupráce v oblasti vnitrostátní
distribuce začínala ve dvou
fázích. První etapou byla distribuce výrobků ze závodu
v Pelhřimově do prodejen. Poté
DB Schenker začal zajišťovat
i vnitropodnikové přepravy
a přepravy pro ostatní závody.
„Základním předpokladem
úspěchu je flexibilita, kterou
DB Schenker nabízí. Jsme schopni
pružně reagovat na objednávky,
které se značně liší požadovanými
objemy. Mimo
sezonu se
S
Pro příznivce DB SCHENKER
členěny výrobní závody PONAS v Poličce a bulharský HEMUS se sídlem v Burgasu.
jedná o 15 – 30 palet a v sezoně
(zejména kolem začátku školního
roku, tzn. srpen – září) pak až 60
až 90 palet denně. Spolupráce s firmou KOH-I-NOOR HARDTMUTH
má i další specifika. Mnoho prodejen se totiž nachází v pěších
zónách. Museli jsme tedy zajistit,
aby každé depo disponovalo
vozem se sklopným čelem,“
vysvětluje úvodem Pavel Kuchař,
manažer regionálního obchod-
ního centra v Brně a dodává: „Protože se jedná o nestohovatelné
palety, vyčlenili jsme pro tyto
účely auto, které má tzv. double
floor – dvojitou podlahu – což
umožňuje palety naložit do dvou
pater.“ Další podmínkou úspěšné
spolupráce je zajištění požadavku,
že co se dnes naloží, zítra bude
k dispozici koncovým zákazníkům.
„Naše depo se nachází ve stejném
městě jako hlavní distribuční centrum pro Českou republiku, což je
velké plus. Také jsme zajistili
pracovníka, který přímo na místě
v pelhřimovském závodě
KOH-I-NOORu HARDTMUTH
přijímá a vyřizuje objednávky
zásilek,“ upřesňuje Pavel Kuchař.
Zákazník je denně informován
o stavu zásilek, to znamená, že
každý den obdrží tři přesné
notifikace o stavu zásilek.
Čtvrtou informací je tzv. alerting,
který v případě, že zásilka nebyla
doručena včas, informuje
zákazníka o příčinách.
„DB Schenker dokáže pružně
a přesně reagovat na všechny
naše požadavky, a to včetně
těch mimořádných, což vyhovuje
nejen nám, ale zejména našim
zákazníkům. Dosavadní spolupráci
můžeme prozatím hodnotit velmi
pozitivně a věříme, že v ní
budeme i nadále úspěšně
pokračovat,“ říká ke spolupráci
Ing. Lenka Drahošová, ředitelka
závodu v Pelhřimově. 13
Rozhovor
Josef Macháček:
O vítězství rozhoduje vůle
Dvaapadesátiletý Josef Macháček, historicky nejúspěšnější čtyřkolkář v kategorii Experimental
v dálkových maratonských rallye, se stal letos popáté vítězem Rallye Dakar v kategorii Quad.
Milovník country a svíčkové, kterému přátelé neřeknou jinak než Machus, začínal v sedmdesátých
letech s motokrosem a koketoval i s automobily – dodnes neopustil sen v nich dokončit
Rallye Paříž – Dakar. Zatím však italské, německé, maďarské, bulharsko-řecké i australské
rallye kraluje na čtyřkolce Yamaha Raptor – do Austrálie mu ji v letošním srpnu úspěšně převezl
DB Schenker. Přestože už má vyhlédnutého nástupce – Martina Plechatého – do čtyřkolkového
důchodu se podnikatel v oblasti likvidace nebezpečného odpadu a v oblasti reklamy rozhodně
nechystá. Dodnes stráví při závodech na čtyřkolce až 250 hodin za rok.
Jak vypadaly vaše tréninky?
Nejdřív jsem se učil trial, pomalou technickou jízdu v terénu
nebo v potocích přes kameny,
potom jsem přidával rychlé úseky
po polních a lesních cestách
a nakonec jsem se učil vyjíždět
prudké kopce. I když přicházelo
vysílení, neustále jsem se
posunoval dál. Dodnes jezdím
údolím, kde musím odstraňovat
kmeny, osekávat větve, zpáteční
cesta neexistuje, musím jet stále
vpřed. Dělám to hlavně kvůli své
fyzické kondici, a také proto,
abych zjistil, co si se čtyřkolkou
vůbec můžu dovolit.
Jak jste se ke čtyřkolkám
dostal?
Poprvé jsem je viděl v roce 1996
v Mexiku na Rallye Baja 500.
Do té doby jsme v Čechách ani
netušili, že něco takového existuje. Zalíbily se mi okamžitě.
Měl jsem v té době zdravotní
problémy s koleny a musel jsem
přestat jezdit na motorce.
Zpočátku jsem si myslel, že je
14
čtyřkolka podobná motorce, ale
postupně jsem zjišťoval, jak je
jiná. Na první závody jsem se
připravoval intenzivně dva roky,
dokud se mi nepodařilo odbourat
návyky z motorky, kterou jsem
jezdil na úrovni šestidenní a stal
se mistrem světa. Musel jsem se
naučit stroj jinak naklánět, jinak
přidávat plyn, ale třeba také jinak
objíždět kameny na cestě.
Proč je Rallye Dakar tak
slavná?
Dakar je mýtus. Stárnoucí
sportovci na rallye chtějí končit
svoji kariéru. Já osobně jsem na
Dakaru končil už v roce 2003.
Říkal jsem si, že mi tři vítězství
bohatě stačí. Našel jsem si
pokračovatele a chtěl jsem na
rallye jezdit už jenom jako manažer, který se nemusí udržovat
v kondici. Ale pak jsem se po
letech podíval na čtyřkolku, jak zahálí v koutě, a rozhodl se jet ještě
jeden Dakar. Jen tak pro zábavu.
Na Dakaru mi říkali Romella, francouzsky liška, tak jsem na Pouštní
lišku pokřtil i svoji čtyřkolku.
Místo příprav na závody jsem
celou dobu řešil, kde seženu liščí
ocas, který bych si mohl dát
Zpravodaj podzim 2009
na čtyřkolku. A představte si, že
jsem ten závod nakonec vyhrál.
Ale zábava to moc nebyla, protože
jsem si popálil nohu benzinem.
Po závodech se ukázalo, že
vítězství je opravdu jen otázkou
vůle, zda člověk dokáže překonat
svoji bolest a sám sebe. Můžete
být sebelepší jezdec a všechno
může fungovat, ale o vítězství
rozhoduje vůle.
Co je na závodech nejtěžší?
Chybí spánek. Dojíždí se pozdě
večer, a protože nemám žádné
mechaniky, musím si vše kolem
čtyřkolky mezi etapami obstarat
sám. Brzo ráno se už zase vyjíždí.
Třeba na rallye v Pekingu se spí
průměrně čtyři hodiny a deset
minut. Závod je unavující. Denně
sedíte na čtyřkolce osm devět
hodin, někdy i šestnáct. Celou
dobu držíte řídítka, jste zpocený,
jedete v plné rychlosti neznámým
terénem, máte strach. Do toho
musíte porovnávat cestu s roadbookem, jestli jedete správně,
sledovat GPS a kilometráž, podle
které se řídíte.
Přichází na vás mikrospánek?
To se mi stává několikrát za rok,
jenom letos už třikrát. Utrhnu se
z řídítek a probudím se na silnici.
Je to docela nebezpečné,
samozřejmě za to může únava.
Potkává mě to vždy na silnici.
V terénu jsem naopak napnutý
jako pružina, abych nezabloudil.
Šlo vám někdy o život?
Pořád. Ruleta je roztočena od
roku 2001. Na rallye nás vyráží
dvě stě padesát a dva se nikdy
nevrátí. Jedeme rychle, neznámo
kam, všude číhá nebezpečí
a smrt. Rok od roku přibývá také
závodníků, kteří jsou po rallye
doživotně zmrzačeni.
Jak vypadá běžný den
na etapě?
Vstávám o půl páté, pak jdu na
snídani. Dám si třeba vajíčka,
bábovku a k tomu kakao. Nafasujeme sice balíček na cestu, ale
většinou si z toho vybereme jen
pití a nějakou tyčinku. Kdo má
hlad, může v průběhu etapy
zastavit na pumpě. Ti šťastnější
dokonce stihnou oběd. Ale já si
stejně myslím, že hladová kobyla
táhne nejlíp. Dokážu pořádně
nejíst klidně deset patnáct dní,
alespoň zhubnu. Zato do sebe
nalévám coca-colu. V tankvaku,
který mám na zádech a ze
kterého mi vede trubička k puse,
mám ale čistou vodu. Cokoliv
jiného by se na slunci zkazilo.
Až ke konci etapy si do vody
přimíchám tang. Po dojezdu je
v bivaku v sedm večer večeře.
To si pak dám klidně čtyři coly,
pěkně zteplalé a vybublinkované.
Jak se za deset let Rallye Dakar
změnila?
Kdysi byl Dakar o překonávání
vzdáleností a sebe sama. Dnes
jde o čas. Zlepšuje se technika,
navigační přístroje i samotné
stroje. Nebývá tolik závad. Kdysi
se mohl Dakaru zúčastnit každý,
dnes vybírají zhruba ze šedesáti
čtyřkolkářů dvacet nejlepších
a deset nováčků, aby se obnovoval tým. Osobně jsem zatím
neměl problém se na rallye dostat. Jinak co se týče mě osobně,
změnilo se to, že jsem si kdysi
vyřizoval všechno sám, letos to
za mě dělal můj tým.
Čím to, že stále vyhráváte?
Bojím se. Vyhrávám proto, že
jedu pomalu a opatrně, málo
rozbíjím, málo bloudím, vydržím
dojet do cíle. A samozřejmě mám
dobrou čtyřkolku, kterou se
snažím dobře udržovat. Takže
nevyhrávám já, ale ona.
Co vás na rallye tak fascinuje?
To se musí prožít. Čtyřkolka pluje
dunami, všude je ticho, klid. Baví
mě i vrstevnicové cesty
a rychlost. Je to nádhera.
Děkujeme za rozhovor. Foto: archiv Josefa Macháčka
Pro příznivce DB SCHENKER
15
Představujeme
Pozvánka
do Bretaně
K Francii patří relativně krátkou dobu – pouze čtyři a půl století.
Snad právě díky tomu je Bretaň tak hrdým a nespoutaným místem,
kde místní udržují bretonský jazyk živý, nápisy jsou všude dvojjazyčné, a Bretonci si dokonce na svá auta lepí bretonskou SPZ
a vlajku. Tento nejzápadnější kout Francie je opředen legendami.
Jedna z nich vypráví o Excalibru, v tamním jezeře je prý stále Jezerní
paní a u Merlinova hrobu můžete zanechat papírek se svým tajným
přáním, které se vám vyplní. Je to také kraj palačinek crèpe
upravovaných na mnoho způsobů, placiček z pohanky galette a chutného alkoholického jablečného moštu cidre.
Megalitické řady
Místo u města Carnac se
konkrétně jmenuje Kermario, zapamatovat si jej není vůbec lehké
– skoro všechna místní jména
v bretonštině totiž začínají na
Ker-. Několik souběžných řad kamenů – menhirů – v celkové délce
až 4 km patří k nejznámějším
megalitickým památkám v Evropě.
Ačkoliv menhiry tvoří souvislé
řady, ty nejsou nikterak rovné
a skládají se z kamenů měřících
od pár centimetrů až po několik
metrů (největší má přes šest
metrů). Nikdo neví, k čemu
sloužily, o to víc teorií existuje,
mimozemšťany nevyjímaje.
Dolmen – pravděpodobně zbytek vnitřních prostor pohřební mohyly
16
Menhirů jsou tu tisíce. Uprostřed
nich stojí malý statek a podle chybějících kamenů v okolních řadách
jich asi pár skončilo ve zdech
tohoto domu. Ostatně hned vedlejší statek má pár tunových kamenů
přímo na dvorku. Přestože se už
nesmí volně pobíhat mezi kameny,
ale jen dívat se přes plot, pořád je
to kouzelné a romantické místo
s tisíciletou historií.
Mont Saint Michel
– hora v moři
Je to takový ostrov neostrov.
Za přílivu jej ze všech stran bičují
divoké vody Atlantského oceánu.
Za odlivu vodní masa opouští
pevninu a zanechává po sobě
nebezpečné kluzké písky. Z nich
pak vystupuje Mont Saint Michel
na žulové skále do výšky více než
80 metrů. Vše se soustředí kolem
jedné uličky vedoucí od hlavní
brány k rozložitému areálu
kláštera a lemované křivolakými
středověkými domky. Většina
z nich pochází ze 12. – 14. století.
Jsou mezi nimi úzké průchody,
klikatá kamenná schodiště,
dokonce i miniaturní hřbitůvek
a kostelík. Kolem dokola je tento
středověký komplex obehnán
vysokými hradbami. Z jejich
cimbuří se otevírá unikátní výhled
jak do kamenného nitra ostrova,
Zpravodaj podzim 2009
Skupinka turistů na výletě po mořském dně. Snad nemuseli utíkat před přílivem.
tak na pevninu. I když je Mont
Saint Michel poutním místem,
dnes díky tisícům návštěvníků
připomíná spíše středověký
Disneyland. Navštěvují jej turisté
všech národností, ale také spousty
Francouzů, kteří sem jezdí asi jako
Češi na Karlštejn. Ostrov je dnes
spojen s pevninou mostem a dá se
k němu dojet autem.
Saint-Malo
– pirátský přístav
Po dobu několika staletí hlídali
Saint-Malo po večerním uzavření
bran speciální psi chovaní pod
hradbami. Ti už tu nejsou, ale
procházka po hradbách nezbytně
patří k návštěvě města. Je to
místo, kde se scházejí bohatí jachtaři, protože jachting a podobné
sporty jsou asi nejoblíbenějším
sportem na pobřeží Bretaně. Celé
staré město obehnané hradbami je
opravdu úchvatné a autentické.
Ani se nechce věřit, že po bombardování během druhé světové války
muselo být kámen po kameni
znovu vybudováno.
Obchodní spolupráce
Francie a ČR
Francie patří mezi naše nejvýznamnější obchodní partnery.
Její podíl na celkovém zahraničním
obchodu České republiky v roce
2008 ji řadí na 4. místo žebříčku.
Český export tradičně boduje na
francouzském trhu v oborech,
které jsou náročné na množství
Pro příznivce DB SCHENKER
vložené lidské práce a rovněž
v odvětvích a oborech vyžadujících technické znalosti. Perspektivními obory pro české exportéry
jsou výroba spotřebních předmětů, automobilový a obecně
kovoobráběcí průmysl, kde
Francie ztrácí určité výrobní
kapacity. Mezi rostoucí obory
můžeme jednoznačně zařadit
automobilový a letecký průmysl,
dále energetiku a perspektivně
informatiku a biotechnologie. Saint-Malo
INFRASTRUKTURA
Silniční doprava
Se svými 974 000 km vozovek (z toho 8923 km dálnic
a 28 250 km státních silnic) je Francie na prvním místě
v Evropě. Silniční doprava dnes obstarává zhruba 60 % francouzské vnitrostátní přepravy. Na celkové přepravě osob se podílí dokonce 90 %.
Železniční doprava
Celková délka tratí je 31 700 km; elektrifikováno 45 %, z toho téměř polovina pro provoz nad 200 km/hod. (TGV, Eurostar). Tunel pod La Manche,
zkracující cestu vlakem Paříž – Londýn na tři hodiny, je svou délkou
50 500 m druhým nejdelším tunelem na světě. Trať spojující Bettembourg
v Lucembursku a Perpignan ve Francii přepravuje kamionové návěsy
naložené na vagony přes území Francie na dlouhé vzdálenosti (1060 km).
Letecká doprava
Díky své geografické poloze je Francie skutečným evropským střediskem
z hlediska letecké dopravy. Každoročně je přepraveno zhruba 100 milionů
cestujících (z toho pařížská letiště přibližně 60 %). Pařížská letiště jsou
z hlediska počtu přepravených pasažérů na 2. místě v Evropě po Londýně.
17
Akce
DB Schenker Golf Party
V pátek 18. září DB Schenker
pro aktivní hráče golfu
opět uspořádal Golf Party,
která se konala
v Liberci-Machníně.
oto pěkné osmnáctijamkové
hřiště s handicapem 68
a nezapomenutelnou scenérií
Podještědí se rozkládá na ploše
40 ha. Nechybí zde ani
tříjamková akademie, otevřený
a krytý driving range pro
trénování odpalů a cvičný putting
green. Právě proto zde
DB Schenker již podruhé uspořádal turnaj, kterého se zúčastnilo
T
18
80 hráčů z řad našich logistických
zákazníků a partnerů. Turnaj byl
zahájen canon startem. Hrálo se
ve třech kategoriích: HCP 0 – 21,
21,1 – 36 a 37 – 54. Kromě
hlavního turnaje probíhala celá
řada vložených soutěží: Longest
Drive muži i ženy, Nearest to the
Pin, Nejmenší počet ran nebo
Datel Woody. DB Schenker Golf
Party však nabídla ještě další
atraktivní program. Ze soutěže
na přesnost odpalu si trofej
odnesli nejen vítězové. Pro hráče
znavené hrou byla připravena relaxace v podobě masážních
křesel a degustace moravského
vína. Na organizaci turnaje se
podílely také společnosti
T-Mobile a Linde Material
Handling. DB Schenker, jehož
Golf Party se stává tradicí, děkuje
všem zúčastněným za příjemně
strávený golfový den. Zpravodaj podzim 2009
Inzerce
Pro více informací a cenové kalkulace kontaktujte prosím:
[email protected], tel. +420 311 711 536, +420 311 711 657
Logistické centrum disponuje dostatečnou kapacitou pro splnění vašich požadavků,
je vybaveno kancelářským zázemím, rampami, manipulační technikou, regály, balicí technikou,
systémy čárových kódů, skladovým IT systémem (WMS) s EDI, temperací a sprinklery.
Skladování a distribuce
příjem zboží na sklad I kontrola zboží při příjmu I kontrola kvality I skladování I příjem
a zpracování objednávek I kompletace I služby přidané hodnoty (etiketování,
kompletace, balení atd.) I kontrola stavu zásob a reporting I cross-dock I distribuce
Volné skladové kapacity,
Lokalita Strančice (dálnice D1, exit 15)
• nízké náklady
• výborná dostupnost
a napojení na distribuční
systém
• spolehlivý partner
• kompletní portfolio
logistických služeb
• moderní technologie
• zkušenosti z oblastí
Automotive, FMCG,
Hi-tech, Electronics
Výhody pro vás
Nabízíme volnou kapacitu a strategickou
polohu pro vaši distribuci.
Delivering solutions.

Podobné dokumenty

raid

raid bez kterých by se soutěž konat nemohla. Takže „klobouk dolů“ za odvahu s jakou do toho šel René Metge a celý jeho organizační tým. Po čas závodu jsem si psal průběžné zprávy, které asi nejlépe vyst...

Více

2010media data - České motocyklové noviny

2010media data - České motocyklové noviny 7. Storno podmínky 7.1 V případě, že objednatel stornuje objednávku po jejím potvrzení či přijetí vydavatelem (=před prvním otištění inzerce), vydavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatky v...

Více

Průvodce službami TNT

Průvodce službami TNT se svými zákazníky. Najdete zde všechny naše služby, čímž ušetříte spoustu času i nákladů a můžete se věnovat především svému byznysu. Ať už potřebujete poslat cokoli kamkoli, náš kvalifikovaný tým...

Více

Záznam diskuze

Záznam diskuze Mám jen obavu, aby se tato aktivita nezaměřila na pouhé CHKO… Domnívám se, že řešení pouze v rámci CHKO problém neřeší… Ten začíná jinde. Na okrajích obcí, loukách, polích…, tam se motorkáři otrkaj...

Více