28. neděle v mezidobí

Komentáře

Transkript

28. neděle v mezidobí
v týdnu od 12.10. do 19.10. 2014
2014
DEN
LITURGICKÁ
OSLAVA
SO
NE
12.10.
MÍSTO
KL
28. neděle
v mezidobí
13.10.
ÚT
14.10.
Sv. Markéty Marie
Alacoque, panny
Památka
sv. Terezie od Ježíše,
15.10. panny a učitelky církve
ST
Slavnost sv. Hedviky,
řeholnice, patronky
16.10. ostr.-opav.diecéze
a Slezska
ČT
PÁ
17.10.
SO
Památka sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty
18.10.
19.10.
Č
Za + Teresę Kowalczyk, męża i zięcia
P
Hn
8:45
Za + sestru Janu a otce
Č
10:00 Za + Marii Ovčaříovou
Č
Hn
8:30
Za + Žofii a Teodora Tomanovy
Č
Tř
17:00
Za + Józefa Kaletę, ojca Karola
i + rodzinę Jochymek
P
Hn
7:15
Za živé a + farníky
Č
Hn
7:15
Za żywych i + kapłanów
P
Tř
17:00
Za živou a + rodinu Kaniovou
a duše v očistci
Č+P
Hn
18:00 Za + Josefa Rusze a Michala Gomolu
Č+P
Hn
18:00 Za + Bohumila Kudláčka
Hn
KL
29. neděle
v mezidobí
16:30 Na poděkování a s prosbou
7:30
Hn
NE
BOHOSLUŽBY
Hn
Tř
PO
ČAS
Hn
Tř
Za + rodziców Jana Morawiec i żonę Marię,
2 synów, + Leopolda Malirz i żonę Marię
Za + Johana Czapek, rodziców,
16:30
siostrę i braci
7:15
7:30
Za żywą i + rodzinę Ryłko
Za + Jolanu Ramíkovou, manžela a dceru
Zdeňku
Za + Evžena Skulinę, żonę Emilię i żywą
10:00
rodzinę
8:45
Č
P
P
P
Č
P
z neděle 12.10.2014
• Dnešní neděle:
v Třanovicích po mši sv. růženec,
v Hnojníku v 15 hod pobožnost růžence v jazyce českém
v zákristii jsou k prodeji kalendáře na r. 2015, na stůl (59,-Kč), na stěnu (49,-Kč),
na čtení (85,-Kč)
k odebrání: Nezbeda pro děti
• V pondělí:
mše sv. v Hnojníku v kapli sv. Kryštofa v 8:30, v 8:00 růženec
v Třanovicích v 16:30 růženec
• V úterý:
v K.Lhotce v 17 hod pobožnost růžence v jazyce českém, možnost přijetí sv.
přijímání
• Ve středu: konference kněží děkanátu Frýdek v Hnojníku
• Ve čtvrtek: Slavnost sv. Hedviky, patronky naší diecéze – doporučený svátek pro naší
•
•
•
•
•
diecézi, pamatujme na svoji patronku diecéze
v Třanovicích v 16:30 růženec, mše sv. v 17 hod
v Hnojníku v 17:30 růženec, růženec – není ranní mše sv. !!!
V pátek:
v Třanovicích není mše sv.
po mši sv. v Hnojníku setkání mladých v sálce
nácvik scholy v 17 hod v kapli v Hnojníku
V sobotu:
v 9 hod balení misijního koláče, prosím ochotné ženy a dívky, aby přišli pomoci
k balení koláčů na misijní neděli
v K. Lhotce v 16 hod modlitba růžence
Příští neděli: Misijní neděle – den modliteb za misie
sbírka při bohoslužbách na potřeby misií, prodej misijních kalendářů (dar na misie
100 nebo 200 Kč), misijní koláč před kostelem za dobrovolný příspěvek
v Třanovicích modlitba růžence po mši sv.
v Hnojníku v 15 hod růžencová pobožnost v jazyce polském
Prosba k maminkám a babičkám o upečení koláčů, buchet pro misijní koláč – přineste
nejpozději v sobotu do 9 hod.
Ministranti:
službu pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku má: Josef Svěrkoš

Podobné dokumenty

2. neděle postní

2. neděle postní v Hnojníku v 7:10 hod korunka k Božímu Milosrdenství v Třanovicích v 9:40 korunka k Božímu Milosrdenství v Hnojníku v 15 hod společná křížová cesta hnojnickou vesnicí zakončená svátostným požehnání...

Více

pročne?! proč ne?!

pročne?! proč ne?! Platný od 1. 1. 2014 Objednávky: fax 224 800 373

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí v týdnu od 17.7. do 24.7. 2016

Více

39. (26.9.)

39. (26.9.) panny a učitelky církve, první pátek v měsíci

Více